CONCURSUL NATIONAL” EUCLID” Clasa a IX –a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.

ro

1
Concursul National “EUCLID”

05 11 . 2011
Clasa a IX -a PROGRAMA M I
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si
IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore
SUBIECTUL I ( 20p )
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)
(4p)
1) Câte numere întregi sunt în intervalul | | 9, 1 ÷ ÷ ?
a)7 b) 8 c) 9 d) 6
(4p)
2) Cât este | | | | | | | | 0,2 0,8 1,9 1,1 + ÷ + + ÷ ? (Prin | | a am notat partea întreagă a numărului real a)
a) 0 b) 1 c) 1 ÷ d) 2 ÷
(4p)
3) Cât este { } { } { } { } 1,5 1,5 3,5 2,5 + ÷ + + ÷ ? (Prin { } a am notat partea fracţionară a numărului real a)
a) 0 b) 1 c) 2 d) 0,5
(4p) 4) Cât este diagonala unui pătrat care are lungimea laturii egală cu 1 ?

a)2 b) 2 c) 3 d) 1
(4p) 5) Cât este volumul unui cub care are lungimea muchiei egală cu 1 ?
a) 6 b) 4 c) 1 d) 2
SUBIECTUL II ( 40p)
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător)
(4p)
1) Care sunt soluţiile reale ale ecuaţiei
2
6 5 0 x x ÷ + = ?
(4p)
2) Care este suma soluţiilor reale ale ecuaţiei
2
10 9 0 x x ÷ + = ?
(4p) 3) Care este produsul soluţiilor reale ale ecuaţiei
2
8 7 0 x x ÷ + = ?
(4p) 4) Să se scrie o ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi, care are ambele
rădăcini în mulţimea Q- Z.
(4p)
5) Dacă
1 2
1
0, ... ...
3
n
a a a = , cât este
10
a ?
(4p) 6) Dacă
1 2
1
0, ... ...
11
n
a a a = , cât este
1 2 10
... a a a + + + ?
(4p) 7) Care este produsul primelor 10 zecimale ale numărului 101?
(4p) 8) Cât este perimetrul unui triunghi echilateral care are lungimea laturii egală cu 1 ?
(4p) 9) Cât este lungimea înălţimii unui triunghi echilateral care are lungimea laturii egală cu
1 ?
(4p) 10) Cât este aria unui pătrat care are lungimea laturii egală cu 1 ?

CONCURSUL NATIONAL” EUCLID” Clasa a IX –a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro

2
SUBIECTUL III ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă
(4p)
a) Să se verifice că ( )( ) ( ) x + y x + z = x x + y + z + yz, x, y, z ¬ eR .
(4p) b) Să se verifice că
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2 2
x+ y +z x y z x y x z y z , x, y, z + + + = + + + + + ¬ eR.
(2p)
c) Să se arate că x + y x + y , x, y s ¬ eR .
(2p)
d) Să se arate că x + y = x + y , x, y eR, dacă şi numai dacă 0 xy > .
(1p)
e) Să se arate că ( )( ) ( ) x+ y x+ z x x+ y + z + yz , x, y, z s ¬ eR.
(1p)
f) Să se arate că x + y + z + x + y + z x + y + x + z + y + z > , x, y, z ¬ eR.
(1p)
g) Să se arate că
( )
2 b c a a b c a b c a b c a b c + ÷ + ÷ + + + ÷ + + + > + + ,
a,b,c ¬ eR.

SUBIECTUL IV ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)

Se consideră patrulaterul convex ABCD şi două semidrepte
care pleacă din A şi D (vezi figura) şi se întâlnesc în E,
astfel încât m( ZADE)=m( ZACB) şi
m( ZDAE)=m( ZCAB).
(4p) a) Să se arate că triunghiul ADE este asemenea cu triunghiul ACB.
(4p)
b) Să se arate că
BC
DE
AB
AE
AC
AD
= = .
(2p) c) Să se arate că DE AC BC AD · = · .
(2p) d) Să se arate că triunghiul ADC este asemenea cu triunghiul AEB.
(1p) e) Să se că . AC BE DC AB · = ·
(1p) f) Să se arate că BD AC BC AD DC AB · > · + · .
(1p) g) Să se arate că BD AC BC AD DC AB · = · + · dacă şi numai dacă ACB ADB Z = Z .
Test conceput de Ion Savu şi Nicolae Muşuroia