Sunteți pe pagina 1din 3

ACORD CONTRACT DE REPREZENTARE Nr.

_________/ Data________________

Subsemnatul Domnul/Doamna.........................................................., domiciliat(a) n .................................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ............................., cod postal ........ (http://www.posta romana.ro), e mail ............... .........................................................., tele!on de contact ...................................... n calitate de Colaborator sunt de acord cu urm"toarele:

I. OBIECTUL ACORD-CONTRACTULUI #.$. %rin pre&entul 'cord (#% ')enc* colaboratorul accept" s" !ie repre&entat prin sistemul online (#% ')enc* www.+ip a)enc*.bi& in n +ederea promo+arii si !acilit"rii )"sirii unui loc de munc" pentru membri colaboratori persoane juridice si/sau alte !irme (institutii). ,ocurile de munca po !i de tipul project based, part time sau !ull time pe anumite nise precum: modelin), !i)uratie, tehnoredactare, tester, traduceri etc. #.-. %rin pre&entul 'cord (#% ')enc* colaboratorul accept" s" respecte inclusi+ politica acestei plat!orme online e.pus" la seciunea /ermeni 0i 1ondiii. #.2. %re&entul acord re)lementea&a 0i stabile0te mecanismul de !uncionare al (#% ')enc* si a plat!ormei online www.+ip a)enc*.bi&, determinand drepturile 0i obli)aiile colaboratorilor. #.3. %lat!orma online (#% ')enc* )a&duisete un )rup de companii si de persoane !i&ice, care utili&ea&a ser+iciile plat!ormei online si care !olosesc reciproc ser+iciile o!erite de catre !iecare in parte. #.4. 5embrii colaboratori +or colabora pe ba&a de contract si +or !i an)ajati in !unctie de necesitatile bene!iciarilor (!irme si institutii cu care colaboram). #.6. (#% ')enc* prin plat!orma online www.+ip a)enc*.bi& nu are rolul decat de promo+are si in anumite ca&uri de repre&entare a unei anumite parti, dar de cele mai multe ori partile se pot intele)e direct si !ara ca (#% ')enc* sa perceapa un anume comision, depinde de contractul incheiat inte parti care este con!idential si aplicat pe !iecare client in parte. II. DURATA ACORDULUI ##.$. 'cest acord este +alabil ..-.. luni de la data semn"rii lui. 7l se poate rennoi sau se poate schimba cu un alt tip de contract, daca partile hotarasc ast!el.

III. OBLIGAIILE PRILOR A. Colaboratorul se obli)" la urm"toarele: a) s" !urni&e&e repre&entantului toate in!ormaiile necesare pentru a le utili&a in +ederea an)aj"rii acestuia8 b) sa isi insuseasca toate in!ormatiile o!erite prin intermediul plat!ormei online si sa s" pun" la dispo&iia a)entiei in!ormatiile necesare pentru aputea !i promo+at pe plat!orma online. c) sa solicite Dosarul de 1olaborator prin completarea acestui acord si sa isi insuseasca in!ormatiile primite dupa primirea dosarului, iar daca este de acord cu contractele si cu datele primite, sa complete&e actele si sa le retrimita pentru aputea incepe colaborarea. Dosarul de 1olaborator cuprinde: Acord de Ima !"e: prin acest acord colaboratorul isi da acordul sa apara si sa !ie promo+at pe plat!orma online www.+ip a)enc*.bi&. #!$a Per$o"ala: este o !isa pe care odata completata a!lam e.act tipul jobului +i&at, nisa pe care doriti sa acti+ati, anumite detalii speci!ice de care a+em ne+oie pentru a putea !i promo+at corect prin intermediul nostru. Co"tractul de A e"t!e: este un model de contract, pe care putem sa il semnam cu dumnea+oastra pentru a lucra prin intermediul nostru. Dosarul de 1olaborator mai contine si alte in!ormatii necesare si utile pentru a putea incepe colaborarea in bune conditii. d) sa cunosca si sa isi insuseasca 9hid de :a&a ; (#% ')enc* care contine principiile de ba&a ce trebuie sa le cunosca orice membru colaborator care doreste sa lucre&e prin intermediul plat!ormei online www.+ip a)enc*, precum si in!ormatiile necesare de ba&a cerute de catre an)ajatori. e) se obli)" ca in!ormaiile !urni&ate s" !ie corecte 0i reale, n ca& contrar acest contract poate !i re&iliat imediat !ar" a mai !i necesar n prealabil in0tiinarea colaboratorului8 !) s" respecte re)ulile 0i politica pro)ramului pre&entat pe www.+ip a)enc*.bi&8 !) s" o!ere un r"spuns a!irmati+ sau ne)ati+ o!ertelor primite 0i e+entual dac" r"spunsul este ne)ati+ s" moti+e&e acest r"spuns. B. A e"t!a se obli)" la urm"toarele: a) sa promo+e&e interesele colaboratorului prin intermediul plat!ormei online www.+ip a)enc*.bi&, dar si prin intermediul repre&entantilor sai din tara. b) s" repre&inte interesele colaboratorului n !aa +iitorilor an)ajatori sau !irme partenere, depinde de contractul incheiat intre parti8 c) s" l in!orme&e pe colaborator despre propunerile de an)ajare care +in pe adresa acestuia, dar n numele a)entiei8 d) s" l in!orme&e pe colaborator despre !iecare reclamaie cu pri+ire la cali!icarea acestuia, daca situaia o cere8 e) sa o!ere sprijin si trainin)ul a!erent pentru a putea lucra si colabora cat mai bine in acest sistem.

I%. CON#IDENIALITATE #(.$. ')entia +a p"stra con!idenialitatea pentru toate datele 0i in!ormaiile personale 0i comerciale !urni&ate de colaborator, cu e.cepia datelor 0i in!ormaiilor destinate publicit"ii. . %. &NCETAREA ACORDULUI (.$. <ricare dintre p"ri are dreptul de a denuna contractul n urm"toarele ca&uri: a) dac" parile nu mai sunt de acord s" colabore&e8 b) dac" colaboratorul o!er" date 0i in!ormaii !alse cu pri+ire la pre)"tirea acestuia sau date personale eronate8 c) n ca& de abatere de la clau&ele contractului8 d) ncetarea acti+it"ii comerciale a uneia dintre p"rile contractante8 !) c=nd situaia de !or" major" se prelun)e0te mai mult de 2 luni. %I. LITIGIILE (#.$. ,iti)iile ntre p"ri se soluionea&" pe cale amiabil" sau n ca& contrar, de c"tre #nstana >udec"toreasc" competent".

COLABORATOR Nume in clar: ?????.. ?????....... Data: ....................................................

NOTA' 'cesta este un document prin care dumnea+oastr" +" dai acordul s" +" repre&ent"m n !aa persoanelor juridice cu care colabor"m, dar si a altor !irme sau institutii. Se download ea&" pe calculator, se completea&" 0i se completea&a cu datele necesare. @lterior acesta se +a semna si completa de mana si retrimite catre noi scanat pe e mail. Dosarul de 1olaborator +a +a !i !urni&at cu acordul dumnea+oastra prin %osta Aomana, sistemul Aamburs %ostal (prin Aamburs %ostal in !unctie de marime colet, distanta si de +aloare ramburs, se plateste o ta.a de catre e.peditor, iar destinatarul rambursea&a aceasta ta.a la ridicarea coletului e.peditorului), ast!el la primirea coletului dumnea+oastra pe ba&a actului de identitate +eti ridica de la o!iciul postal de care apartineti coletul care contine Dosarul de 1olaborator. #nscrierea este )ratuita, cu e.ceptia ta.elor postale si cheltuielilor cu documentele a!erente, in !unctie de distanta si de alte criterii suma ce trebuie sa o achitati nu poate si nu +a depasi $4 A<N.