Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAIA ACADEMIC AVRAM IANCU Universitatea "Avram Iancu" Facultatea e !

tiin"e Umaniste S#eciali$area A ministra"ie %u&lic' Anul I( Sem)*) * +re e curs s'#t'm,nal %RO-RAMA ANA.I/IC Disci#lina0 Urbanism i amenajarea teritoriului I) O1IEC/IVE0 Cursul e Ur&anism 2i amena3area terit+riului este + isci#lin' cu caracter te+retic+4 #ractic care are re#t sc+# 5amiliari$area stu en"il+r cu #rinci#alele caracteristici ale #racticil+r ur&aniste) %re area se 5ace 6n str,ns' le7'tur' cu #ractica cititului e #lanuri ur&anistice) %e acest 5+n se urm're2te c+ns+li area cun+2tin"el+r 7enerale 6ntru4t+tul in is#ensa&ile unui viit+r 5unc"i+nar #u&lic( stimul,n u4se #asiunea #entru cercetare 2i #ractic') II) MODA.I/I DE E8AMINARE0 Disci#lina 5iin e un semestru 2i 5'r' seminar este #rev'$ut' cu e9amen la s5,r2itul semestrului) %re7'tirea stu entului este veri5icat' 2i #e #arcursul semestrului #rin 5+rmele +5erite e met+ a citirii 2i anali$ei #lanuril+r ur&anistice) N+tarea se 5ace 6n urma r's#unsului at e stu ent la e9amen) III) CONINU/0 I) DEFINIREA AMENA:RII /ERI/ORIU.UI ;< %reci$'ri c+nce#tuale *< Amena3area s#a"iului 6n s+ciet'"ile tra i"i+nale =< E5ectele rev+lu"iei trans#+rturil+r asu#ra amena3'rii s#a"iului II) DE .A AR/A UR1AN .A UR1ANISM ;< %remise0 ur&anismul e9#resie a cre2terii in ustriali$are ca#italist' in sec+lul al 8I84lea0 ;< Ev+lu"ia 6nv'"'m,ntului ur&anistic *< Reali$'ri ale ur&anismului inter&elic em+7ra5ice 2i a #r+cesului e

III4VI) MARI.E %RO1.EME A.E UR1ANISMU.UI

;< *< =< >< ?<

%r+&leme e circula"ie %r+&leme e i7ien' 2i c+n5+rt %r+&leme ec+n+mice 2i s+ciale %r+&leme e estetic' %r+&lemele intelectuale 2i s#irituale

VII4VIII) S/A1I.IREA UNUI %.AN DE AMENA:ARE UR1AN ;< *< =< >< ?< In5+rm'rile 2i anc@etele Evaluarea critic' a nev+il+r 2i activit'"il+r Sinte$a sau c+m#unerea #lanului irect+r #r+#riu4$is %r+7ramele e a#licare 2i +r inea e ur7en"' A#licarea e ucativ' 2i #unerile la #unct

I8) %RINCI%II.E UNUI %.AN NAIONA. DE UR1ANISM 8) AMENA:AREA RE-IUNI.OR 8I) AMENA:AREA A-.OMERAII.OR 8II) AMENA:AREA SA/E.OR 8III) %ERS%EC/IVE A.E /EORIEI !I %RAC/ICI.OR UR1ANIS/E 1I1.IO-RAFIE0 AAA Mic lexicon al noiunilor de sistematizare( 1ucure2ti( ;BC=( =B*#) cu 5i7)( D1CU EEFF=EG Ra u .aurian( Urbanismul( 1ucure2ti( ;BE?( >B*#) D1CU ??;HB?G Vasile Cucu( Ce$ar %+#escu( Urbanism( I( 1ucure2ti( ;BF?( =**#)( I F=EEE?( D1CU ??E;*=G Vir7il I+ani ( Urbanism i informatic( 1ucure2ti( ;BCC( *H=#) D1CU E;?>H*G Mircea Enac@e( Modele matematice n sistematizare( 1ucure2ti( ;BFF( ;CEJ;CC<#) D1CU ??F?F;G Vasile S) Cucu( Geografie i urbanizare( Ia2i( ;BFE( **FJ**C<#)K@art'( D1CU EE;E;BG I+n 1+l ( Avram Cr'ciun( Organizarea teritoriului, /imi2+ara( ;BBB( F*F#) L+l5 Sc@nei er( Omniprezentul Babilon Oraul ca destin al oamenilor de la Ur la Utopia, 1ucure2ti( ;BEC( EH?JEHF<#) D1CU CH>=BFG -ri7+re Ar&+re( !etatea ideal n "iziunea #enaterii $seu asupra tipologiei formelor urbane( 1ucure2ti( ;BFC( ;C*#)K*H5)( D1CU CE*;==M Arte a)I);>E?G %eter Nall( Oraele de m%ine& o istorie intelectual a urbanismului n secolul '' ( 1ucure2ti( ;BBB( ??C#) D1CU FFE**BG