Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Write an essay expressing your opinion on the following topic: Greater freedom does not necessarily lead to greater happiness. Sustain your opinion with relevant arguments and examples. (250 words/25 lines)

Check for the following:

Organization & cohesion

4 points

Language accuracy

6 points

Content

10 points

Range of vocabulary

6 points

Register

4 points