Sunteți pe pagina 1din 131

INCEPUTUL SLOVEI A PENTRU AVVA ANTONIE 1. Sfantul avva Antonie, sezand odata in pustie, a venit in lenevie si in ulta intune!

a"e de #andu"i si zi!ea !at"e $u nezeu % $oa ne, voi sa a antuies! si nu a lasa #andu"ile. Ce voi fa!e in s!a"&a ea ' Cu a voi antui ' Si, s!ulandu(se putin, a iesit afa"a si a vazut odata pe !ineva !a pe sine sezand si i pletind o funie, apoi s!ulandu(se de la lu!"u si "u#andu(se, si ia"asi sezandsi i pletind funia) apoi ia"asi s!ulandu(se la "u#a!iune. A!esta e"a in#e"ul $o nului, t"i is sp"e ind"epta"ea si inta"i"ea lui Antonie. Si a auzit pe in#e" zi!and % asa fa si te antuieste. Ia" el auzind a!easta, a luat ulta &u!u"ie si ind"azneala si fa!and asa se antuia. *. +isu(ne(a noua Sfantul Antonie in invatatu"a sa, sp"e folosul nost"u % un an a sava"sit, "u#andu( a lui $u nezeu sa( i des!ope"e lo!ul d"eptilo" si al pa!atosilo". Ia" int"(o noapte (a st"i#at oa"e!a"e #las de sus, zi!andu( i % Antonie, s!oala si vino , Si stiind eu pe !ine i se !ade sa as!ult, a iesit si uitandu( a, a vazut pe !ineva !a pe un u"ias, lun#, ne#"u, u"at si inf"i!osat stand si a-un#and pana la no"i, avand ainile intinse in vazdu., su& !a"e e"a un ieze" !a o a"e. Si a vazut suflete z&u"and !a niste pasa"i z&u"and si !ate t"e!eau de la ainile lun#ului a!eluia, se antuiau si t"e!and de a!olo, e"#eau !ealalta !ale fa"a de #"i-a) ia" !ate e"au lovite de ainile lui, se op"eau si !adeau in ieze"ul !el de fo!. Si pent"u !ei !e z&u"au, s!"asnea !u dintii sai, ia" pent"u !ei !e !adeau -os, se &u!u"a. Si a fost #las !at"e ine, zi!andu( i % intele#e !eea !e vezi , A!estia, pe !a"e(i vezi !a z&oa"a in sus, sunt sufletele d"eptilo" !a"e nu s(au supus lun#ului a!eluia si e"# in Rai. Ia" !el lun# !e sta, este v"a- asul, !a"e apu!andu(i pe !ei vinovati, ii op"este si nu(i lasa sa t"ea!a, su"pandu(i in iad, !a!i au u" at voii lui si au fost stapaniti de tine"ea de inte de "au. /. +is(a avva Antonie % pa"intii !ei de de ult, !and e"#eau in pustie, intai se vinde!au pe sine si fa!andu(se do!to"i alesi, vinde!au si pe altii. Ia" noi iesind din lu e, ai inainte de a ne vinde!a pe noi sin#u"i, indata in!epe a vinde!a pe altii si into"!andu(se &oala asup"a noast"a, se fa! noua !ele de pe u" a ai a a"e de!at !ele dintai si auzi de la $o nul zi!and % $o!to"e, vinde!a(te ai intai pe tine 0 1 1. 2222222222222222222222 0 1 1 Lu!a IV, */ 3. A!est avva Antonie, !autand la adan!ul -ude!atilo" lui $u nezeu, a !e"ut, zi!and % $oa ne, !u unii t"aind putin, o", ia" altii p"ea i &at"anes! ' Si pent"u !e unii sunt sa"a!i, ia" altii &o#ati ' Si !u !ei ned"epti se i &o#ates!, ia" !ei d"epti sunt sa"a!i ' Si a venit lui #las zi!and % Antonie, ia a inte de tine, !a a!estea sunt -ude!ati ale lui $u nezeu si nu(ti este tie de folos a le sti. 4. A int"e&at !ineva pe avva Antonie, zi!and % !e, pazind eu, voi pla!ea lui $u nezeu ' Si "aspunzand &at"anul, a zis lui % !ele !e(ti po"un!es! tie, pazeste(le , O"iunde vei e"#e, pe $u nezeu sa(l ai inaintea ta intotdeauna. Si o"i!e vei fa!e, sa ai a"tu"ia din Sfintele S!"iptu"i si o"i in !e lo! vei sedea, sa nu te isti de#"a&a. A!estea t"ei pazeste(le si te vei antui. 5. +is(a avva Antonie !at"e avva Pi en % a!easta este lu!"a"ea !ea a"e a o ului, !a #"eseala sa sa o puna asup"a sa inaintea lui $u nezeu si sa astepte ispita pana la "asufla"ea !ea ai de pe u" a. 6. A!elasi a zis % ni eni neispitit nu va putea sa int"e in I pa"atia Ce"u"ilo". Ca, "idi!a, zi!e, ispitele si ni eni nu este !a"e sa se antuias!a.

7. Int"e&at(a avva Pa vo pe avva Antonie % !e voi fa!e ' +is(a lui &at"anul % sa nu fii nada-duindu(te sp"e d"eptatea ta, ni!i sa te !aiesti pent"u lu!"ul t"e!ut) si stapaneste(ti li &a si pante!ele. 8. +is(a avva Antonie % a vazut toate !u"sele v"a- asului intinse pe pa ant si suspinand a oa"e !ine poate sa le t"ea!a pe a!estea ' Si a auzit #las zi!andu( i % s e"enia. zis )

19. +is(a ia"asi % sunt unii !a"e si(au topit t"upu"ile lo" !u nevointa si pent"u !a nu au avut ei d"eapta so!oteala, depa"te de $u nezeu s(au fa!ut. 11. +is(a ia"asi % de la ap"oapele este viata si oa"tea. Ca de vo do&andi pe f"atele, pe $u nezeu do&andi ) ia" de vo #"esi . s inti pe f"atele, lui :"istos

1*. +is(a ia"asi % p"e!u pestii za&ovind la us!at, o", asa si !alu#a"ii, za&ovind afa"a din !.ilie, sau pet"e!and !u i"enii, se sla&ano#es! !at"a ta"ia linistei. $e!i, t"e&uie, p"e!u pestele la a"e, asa si noi la !.ilie sa ne #"a&i ) !a nu !u va za&ovind afa"a, sa uita pazi"ea !ea din launt"u. 1/. +is(a ia"asi % !el !e sade in pustie si se linisteste, de t"ei "az&oaie este slo&od % de auzi"e, de #"ai"e si de vede"e) si nu ai !at"e a!estea a"e a lupta, !at"e al desf"ana"ii, sau al t"andavi"ii. 13. Oa"e!a"i f"ati s(au dus la avva Antonie, !a sa(i vesteas!a lui nalu!i"ile !a"e le vedeau si sa se invete de la dansul, de sunt adeva"ate, sau de la d"a!i. Si aveau ei un a#a" si a u"it pe !ale. $e!i, dupa !e au venit la &at"anul, apu!and el ai inainte, le(a zis lo" % !u a u"it a#a"ul pe !ale ' Au zis lui % de unde stii, avvo ' Ia" el le(a zis lo" % d"a!ii i(au a"atat. Si ei au zis lui % noi pent"u a!easta a venit sa te int"e&a , !a vede nalu!i"i si de ulte o"i se fa! adeva"ate) nu !u va ne insela ' Si i(a in!"edintat pe ei &at"anul din pilda a#a"ului, !a de la d"a!i sunt. 14. E"a !ineva, !e vana p"in pustie do&itoa!e sal&ati!e si a vazut pe avva Antonie #lu ind !u f"atii si s(a s intit. Ia" &at"anul v"and sa(l in!"edinteze pe el, !a t"e&uie !ate putin sa se po#oa"e f"atilo", i(a zis lui % pune sa#eata in a"!ul tau si intinde. Si a fa!ut asa. Si a zis lui % intinde ia"asi. Si a intins. Si ia"asi i(a zis % intinde. Si a zis lui vanato"ul % de il voi intinde peste asu"a, se f"an#e a"!ul. +is(a lui &at"anul % asa si la lu!"ul lui $u nezeu, da!a peste asu"a vo intinde !u f"atii, de#"a& se "up. $e!i t"e&uie !ateodata si !ate putin a ne po#o"a f"atilo". A!estea auzind vanato"ul, s(a u ilit. Si ult folosindu(se de la &at"anul, s(a dus. Si f"atii inta"indu(se, au e"s la lo!ul lo". 15. A auzit avva Antonie desp"e un !alu#a" ai tana", !a"e a fa!ut pe !ale un se n !a a!esta, adi!a vazand el pe oa"e!a"i &at"ani !alato"ind si sla&ind pe !ale, a po"un!it uno" asini sal&ati!i de au venit si au pu"tat pe &at"ani pana !and au a-uns la Antonie. $e!i &at"anii au vestit a!estea lui avva Antonie. Si a zis lo" % i se pa"e !a a!est !alu#a" este o !o"a&ie plina de &unatati, da" nu stiu de va a-un#e la li an. Si dupa oa"e!a"e v"e e avva Antonie in!epe deodata sa plan#a si sa(si s ul#a pe"ii si sa se tan#uias!a. Ii zi! lui u!eni!ii % de !e plan#i, avvo ' Ia" &at"anul a zis % a"e stalp al ;ise"i!ii a !azut a!u . Si zi!ea desp"e !alu#a"ul !el ai tana". Ci e"#eti, zi!ea el, pana la dansul si vedeti !eea !e s(a fa!ut. $e!i s(au dus u!eni!ii si l(au aflat pe !alu#a" sezand pe "o#o-ina si plan#and pa!atul pe !a"e il fa!use. Ia" el vazand pe u!eni!ii &at"anului, le(a zis % zi!eti &at"anului !a sa "oa#e pe $u nezeu sa( i dea nu ai ze!e zile si nada-duies! !a voi da "aspuns, adi!a a voi po!ai. Si dupa !in!i zile a u"it.

16. Un !alu#a" a fost laudat de f"ati, !at"e avva Antonie. Ia" el, !and a e"s la dansul, l(a ispitit de sufe"a ne!inste, si, aflandu(l !a nu sufe"a, i(a zis lui % esti ase enea unui o"as, !a"e dinainte este i podo&it, ia" dinapoi se -efuieste de tal.a"i. 17. Un f"ate a zis lui avva Antonie % Roa#a(te pent"u ine , +is(a lui &at"anul % ni!i eu nu te iluies!, ,ni!i $u nezeu, da!a tu insuti nu te vei sili si nu te vei "u#a lui $u nezeu. 18. Au e"s odata niste &at"ani la avva Antonie si e"a avva Iosif !u dansii. Si v"and &at"anul 0 Antonie 1 sa(i !e"!eteze pe ei, a pus inainte un !uvant din S!"iptu"a si a in!eput de la !ei ai i!i a int"e&a !a"e este !uvantul a!esta si fie!a"e zi!ea dupa pute"ea sa. Ia" &at"anul zi!ea fie!a"uia % in!a n( ai aflat. <ai pe u" a de toti a zis !at"e avva Iosif % tu !u zi!i !a este !uvantul a!esta ' Raspuns(a % Nu stiu. $e!i a zis avva Antonie % !u adeva"at a aflat !alea, !a!i a zis nu stiu. *9. Oa"e!a"i f"ati s(au dus de la S!.it 0 1 1 la avva Antonie si int"and int"(o !o"a&ie sa ea"#a la el, au aflat pe un &at"an !a"e si el voia sa ea"#a a!olo, da" nu(l !unosteau f"atii. Si sezand a!ela in !o"a&ie, #"aiau !uvinte de ale pa"intilo" si din S!"iptu"i si ia"asi pent"u lu!"ul ainilo" lo". Ia" &at"anul ta!ea. Si venind ei la vad, s(a aflat !a si &at"anul e"#e la avva Antonie. Si dupa !e au venit la avva, le(a zis lo" 0 Antonie 1 % &una tova"asie ati avut pe &at"anul a!esta. A zis si &at"anului % &uni f"ati ai aflat !u tine, avvo. +is(a &at"anul % &uni sunt, !u adeva"at, da" o#"ada 0 !u"tea 1 lo" n(a"e usa si !el !e voieste, int"a in #"a-d si dezlea#a asinul. Ia" a!estea zi!ea, inse nand, !a !ele !e vin la #u"a, a!elea #"aies!. 2222222222222222222222 0 1 1 Ai!i, p"in !uvantul S!.it t"e&uie sa se intelea#a pustia s!.iti!a sau as!eti!a din E#ipt, ia" nu v"eo anasti"e. *1. S(au dus oa"e!a"i f"ati la avva Antonie si i(au zis lui % spune(ne noua !uvant, !u sa ne antui ' +is(a lo" &at"anul % ati auzit S!"iptu"a ' ;ine va este voua. Ia" ei au zis % voi sa auzi si de la tine, pa"inte. Si a zis lo" &at"anul % zi!e Evan#.elia % de te va lovi !ineva peste fata !ea d"eapta a o&"azului, intoa"!e(i lui si pe !ealalta. +is(au lui % nu pute fa!e a!easta. +is(a lo" &at"anul % de nu puteti intoa"!e si pe !ealalta, a!a" pe a!eea una s(o sufe"iti. +is(au lui % ni!i a!easta nu pute . +is(a &at"anul % da!a ni!i a!easta nu puteti, nu dati in lo!ul a!eluia !e ati luat. Si au zis ei % ni!i a!easta nu pute . $e!i, zis(a &at"anul, u!eni!ului sau % fa(le putina fie"tu"a !a!i sunt neputin!iosi. $a!a a!easta nu puteti si a!eea nu voiti, !e sa va fa! voua ' $e "u#a!iuni este t"e&uinta. **. Un f"ate, dupa !e s(a lepadat de lu e si a i pa"tit ave"ile sale sa"a!ilo", tinand putine pent"u sine, a e"s la avva Antonie. Si de a!easta instiintandu(se &at"anul, a zis lui % de voiesti sa te fa!i !alu#a", e"#i in satul a!ela si !u pa"a !a"ne, si pune(o i p"e-u"ul t"upului tau #ol si asa vino ai!i. Si fa!and f"atele asa, !ainii si pasa"ile ii "upeau t"upul lui. Si venind el la &ata"nul, il int"e&a, de a fa!ut !u l(a sfatuit. Ia" a!ela, a"atandu(i t"upul lui "upt, sfantul Antonie i(a zis % !ei !e se leapada de lu e si voies! sa ai&a &ani, asa fiind luptati de d"a!i, se "up. */. Unui f"ate odata i s(a inta plat ispita in !.inovia lui avva Ilie si #onit fiind de a!olo, s(a dus in unte la avva Antonie si "a anand f"atele la dansul, l(a t"i is la !.inovie, de unde venise. Ia" !ei din !.inovie vazandu(l, ia"asi l(au #onit. Ia" el s(a into"s la avva Antonie, zi!and % n(au voit sa a p"i eas!a, pa"inte. $e!i l(a t"i is &at"anul inapoi, zi!and % o !o"a&ie s(a spa"t in i-lo!ul noianului si a p"apadit pova"a si !u osteneala a s!apat la us!at. Ia" voi !ele s!apate la us!at voiti sa le ine!ati. Ia" ei auzind !a avva Antonie l(a t"i is, indata l(a p"i it. *3. A zis avva Antonie % so!otes! !a t"upul a"e is!a"e fi"eas!a a este!ata !u el, da" nu lu!"eaza de nu va voi sufletul, !i nu ai inse neaza in t"up nepati asa is!a"e. Este in!a si alta is!a"e !e sta int"u a ."ani si a in#"asa t"upul !u an!a"i si !u &autu"i, din !a"e fie"&inteala san#elui zada"aste t"upul sp"e lu!"a"e. Pent"u a!easta si zi!e Apostolul % nu va i &atati !u vin int"u !a"e este !u"via.

0 1 1 Si ia"asi $o nul in Evan#.elie, po"un!indu(le u!eni!ilo", zi!ea % luati a inte sa nu se in#"euieze ini ile voast"e !u satiul an!a"ii si !u &etia. 0 * 1 Este in!a si alta is!a"e la !ei !e se nevoies!, !a"e se fa!e din v"a- asia si zavistia d"a!ilo". Pent"u a!easta t"e&uie a sti, !a t"ei sunt is!a"ile t"upesti % una fi"eas!a, alta din nelua"ea a inte a ."anei si a t"eia de la d"a!i. 2222222222222222222222 0 1 1 Efeseni V, 17 0 * 1 Lu!a ==II, /3 *4. A zis ia"asi, !a $u nezeu nu slo&oade "az&oaiele peste nea ul a!esta !a peste !el ve!.i, !a!i stie !a sunt sla&i si nu pot sufe"i. *5. Lui avva Antonie i s(a des!ope"it in pustie, !a in !etate este oa"e!ine ase enea lui, do!to" !u stiinta, !a"e din p"isosinta lui da !elo" !e au t"e&uinta si in toate zilele !anta > Sfinte $u nezeule > !u in#e"ii. *6. A zis ia"asi % va veni v"e ea !a oa enii sa ine&uneas!a si !and vo" vedea pe !ineva !a nu ine&uneste, se vo" s!ula asup"a lui, zi!andu(i !a el este ne&un, pent"u !a nu este ase enea lo". *7. Oa"e!a"i f"ati au venit la avva Antonie si au pus inaintea lui un !uvant din !a"tea p"eotiei. $e!i a iesit &at"anul in pustie si a e"s avva A ona pe u" ele lui in as!uns, stiind o&i!eiul lui si dupa !e s(a depa"tat &at"anul, stand la "u#a!iune a st"i#at !u #las a"e % $u nezeule, t"i ite pe <oise !a sa a invete !uvantul a!esta , Si a venit #las vo"&ind !u dansul. $e!i a zis avva A ona % #lasul !a"e vo"&ea, l(a auzit, da" pute"ea !uvantului n(a inteles(o. *8. T"ei pa"inti aveau o&i!eiul, in tot anul, de e"#eau la fe"i!itul Antonie. Si !ei doi il int"e&au pent"u #andu"ile sale si pent"u antui"ea sufletului, ia" al t"eilea totdeauna ta!ea, neint"e&andu(l ni i!. Ia" dupa ulta v"e e i(a zis avva Antonie lui % iata, atata v"e e ai de !and vii ai!i si ni i! nu a int"e&i , Si "aspunzand f"atele, i(a zis % destul i i este nu ai sa te vad, pa"inte. /9. Se spune, !a unul dint"e &at"ani s(a "u#at lui $u nezeu sa vada pe pa"inti si i(a vazut pe ei fa"a avva Antonie. $e!i a zis !elui !e ii a"ata lui % unde este avva Antonie ' Ia" el a zis lui % in lo!ul unde este $u nezeu, a!olo este el. /1. Un f"ate a fost napastuit in !.inovie pent"u desf"ana"e si s!ulandu(se a e"s !at"e avva Antonie. Si au venit f"atii de la !.inovie !a sa(l !aute pe el si sa(l ia si au in!eput sa(l ust"e, !a asa a fa!ut. Ia" el se ind"epta, !a ni i! de a!est fel nu a fa!ut. Ia" dupa inta pla"e, s(a aflat a!olo avva Pafnutie, !el !e se nu ea ?efala si a spus o pilda !a a!easta % a vazut pe a"#inea "aului un o &a#at in no"oi pana la #enun!.i si venind unii sa(i dea ana, l(au !ufundat pe el pana la #"u azi. Si a zis lo" avva Antonie pent"u avva Pafnutie % iata o aeva"at, !a"e poate sa vinde!e si sa antuias!a suflete. $e!i u ilindu(se ei de !uvintele &at"anului, au pus etanie f"atelui. /*. +i!eau unii pent"u avva Antonie, !a e"a pu"tato" de du., da" nu voia sa #"aias!a pent"u oa eni. Ci !ele !e se fa!eau in lu e si !ele !e aveau sa vina, le vestea. //. Odata avva Antonie a p"i it s!"iso"i de la i pa"atul Constantin !a sa ea"#a la Constantinopol si so!otea !e sa fa!a. $e!i a zis !at"e avva Pavel, u!eni!ul lui % oa"e, t"e&uie sa e"# ' Si a zis u!eni!ul lui % de vei e"#e, Antonie te vei !.e a) ia" de nu vei e"#e, avva Antonie. /3. +is(a avva Antonie % eu nu afa"a f"i!a. a ai te de $u nezeu, !i il iu&es! pe El. Ca d"a#ostea s!oate

/4. A!elasi a zis % totdeauna sa ai inaintea o!.ilo" f"i!a de $u nezeu % sa(ti adu!i a inte de !el !e o oa"a si fa!e viu 0 1 1. Sa u"ati lu ea si !ele !e sunt int"(insa, sa u"ati toata odi.na t"upeas!a, sa va

lepadati de viata a!easta, !a sa vietuiti lui $u nezeu. Adu!eti(va a inte, !e ati fa#aduit lui $u nezeu. Ca !e"e a!easta de la voi in ziua -ude!atii % sa fla anziti, sa insetati, sa u &lati in .aine sa"a!e, sa p"ive#.eati, sa va tan#uiti, sa plan#eti, sa suspinati !u ini a voast"a, sa va in!e"!ati de sunteti v"edni!i de $u nezeu, sa defai ati t"upul, !a sa va antuiti sufletele voast"e. 2222222222222222222222 0 1 1 I pa". II, 5 /5. A e"s oa"e!and avva Antonie la avva A un in untele Nit"iei si dupa !e au vo"&it unul !u altul, a zis !at"e el avva A un % fiind!a p"in "u#a!iunile tale s(au in ultit f"atii si voies! unii dint"( insii sa zideas!a !.ilii depa"te, !a sa se linisteas!a, !at po"un!esti sa fie de depa"te !.iliile !e se zides! de !ele de ai!i ' Ia" el a zis % sa #usta la !easul al noualea si sa iesi sa e"#e p"in pustie si sa so!oti lo!ul. Ia" dupa !e s(au dus p"in pustie, pana a venit sa apuna soa"ele, a zis !at"e el 0 A un 1 avva Antonie % sa fa!e "u#a!iune si sa pune ai!i !"u!e, !a ai!i sa zideas!a !ei !e vo" sa !ladeas!a !.ilii. Csi !ei de a!olo !and vo" veni la a!estia, dupa !e vo" #usta i!a lo" &u!ati!a de paine la !easul al noualea, asa sa vie si !ei !e se du! de ai!i, a!elasi lu!"u fa!and, sa "a ana fa"a de tul&u"a"e, !and e"# unii la altii. Si este depa"ta"ea douasp"eze!e se ne. /6. +is(a avva Antonie % !el !e &ate &u!ata de fie", intai so!oteste !u intea !e va sa fa!a % se!e"e, !utit sau topo" ' Asa si noi t"e&uie sa so!oti , !a"e fapta &una unelti , !a sa nu ne osteni in dese"t. /7. +is(a ia"asi % supune"ea !u inf"ana"e supune fia"a. /8. +is(a ia"asi % stiu !alu#a"i, !a"e dupa ulte osteneli, au !azut, si int"u iesi"e din inti au venit, pent"u !a s(au nada-duit in lu!"ul lo" si a a#indu(se nu au inteles po"u!a !elui !e a zis % int"ea&a pe tatal tau si iti va vesti tie 0 1 1. 2222222222222222222222 0 1 1 II Le#e, /*, 6. 39. +is(a ia"asi % de este !u putinta, !ati pasi fa!e !alu#a"ul, sau !ate pi!atu"i &ea in !.ilia sa, t"e&uie !u ind"azneala sa le vesteas!a &at"anilo", !a nu !u va sa #"eseas!a int"u dansele. PENTRU AVVA ARSENIE 1. Avva A"senie, fiind in!a in palatele i pa"atesti, s(a "u#at lui $u nezeu, zi!and % $oa ne, ind"epteaza( a, !a sa stiu !u a voi antui ' Si i(a venit #las zi!andu(i % A"senie, fu#i de oa eni si te vei antui. *. A!esta, dupa !e s(a dus la viata !alu#a"eas!a, ia"asi s(a "u#at, zi!and a!elasi !uvant. Si a auzit #las zi!andu(i % A"senie, fu#i, ta!i, linisteste(te, !a a!estea sunt "ada!inile nepa!atui"ii , /. Odata au venit d"a!ii la avva A"senie in !.ilie, ne!a-indu(l. Si venind !ei !e slu-eau lui si stand din afa"a de !.ilie, l(au auzit st"i#and !at"e $u nezeu si zi!and % $u nezeule, nu a pa"asi , Ni i! &un n(a fa!ut inaintea Ta, da" da( i dupa &unatatea Ta sa pun in!eput. 3. Se zi!ea pent"u dansul, !a p"e!u ni eni din palat nu pu"ta ai &une .aine de!at dansul !at e"a in palat, asa ni!i in viata !alu#a"eas!a ni eni nu pu"ta ai p"oaste de!at dansul. 4. A zis un oa"e!a"e, fe"i!itului A"senie % !u noi din atat invatatu"a si intelep!iune, ni i! nu ave , ia" a!esti ta"ani si e#ipteni au do&andit atatea fapte &une ' +is(a avva A"senie lui % noi din invatatu"a lu ii ni i! nu ave , ia" a!esti ta"ani si e#ipteni, din ostenelile lo" au do&andit fapte &une.

5. Int"e&and avva A"senie oa"e!and pe un &at"an e#iptean pent"u #andu"ile sale, altul vazandu(l pe el, a zis % avvo A"senie, !u atata invatatu"a latineas!a si elineas!a avand, int"e&i pe a!est ta"an pent"u #andu"ile tale ' Ia" el a zis !at"e dansul % invatatu"a latineas!a o a eu !u adeva"at, da" alfa&etul a!estui ta"an in!a nu l(a invatat. 6. A venit odata fe"i!itul Teofil a".iepis!opul !u un &oie" oa"e!a"e la avva A"senie si l(a "u#at pe a!est &at"an sa auda de la el v"eun !uvant. ia" &at"anul, ta!and putintel, a "aspuns !at"e dansul % da" da!a voi spune un !uvant, il veti pazi ' Ia" ei au fa#aduit !a(l vo" pazi. Si le(a zis lo" &at"anul % o"iunde veti auzi !a este A"senie, sa nu va ap"opiati. 7. Altadata, v"and ia"asi a".iepis!opul sa ea"#a la avva A"senie, a t"i is intai sa stie de(i va des!.ide usa. Ia" &at"anul i(a t"i is a!est "aspuns, zi!and % de vei veni, iti voi de@s!.ide si de iti voi des!.ide tie, tut"o" voi des!.ide si atun!i nu voi ai sedea ai!i. A!estea auzind a".iepis!opul, a zis % da!a a du! !a sa(l #ones! pe el, atun!i nu a voi ai du!e. 8. Un f"ate a "u#at pe avva A"senie !a sa auda !uvant de la el. Si i(a zis lui &at"anul % pe !at iti este !u putinta, nevoieste(te, !a lu!"a"ea ta !ea dinlaunt"u sa fie dupa $u nezeu si sa &i"uias!a pati ile !ele dinafa"a. 19. +is(a ia"asi % de vo noi. !auta pe $u nezeu, Se va a"ata noua si de(L vo tine pe El, va "a ane !u

11. +is(a oa"e!ine !at"e avva A"senie % a supa"a #andu"ile, zi!andu( i % nu poti sa postesti, ni!i sa lu!"ezi, de!i a!a" !e"!eteaza pe !ei &olnavi, !a!i si a!est lu!"u este d"a#oste. Ia" &at"anul, stiind sa anatu"ile d"a!ilo", i(a zis lui % e"#i, anan!a, &ea, do" i si nu lu!"a, nu ai de la !.ilie nu te depa"ta. Ca!i !uviosul stia !a "a&da"ea in !.ilie adu!e pe !alu#a" la "anduiala lui. 1*. +i!ea avva A"senie % !alu#a"ul st"ain in ta"a st"aina sa nu se a este!e int"u ni i! si atun!i va avea odi.na. 1/. +is(a avva <a"!u !at"e avva A"senie % pent"u !e fu#i de noi ' +is(a lui &at"anul % $u nezeu stie, !a va iu&es! pe voi, da" nu pot sa fiu si !u oa enii si !u $u nezeu. Cele de sus, ii si ilioane, au nu ai o voie, ia" oa enii au ulte voi. $e!i nu pot sa las pe $u nezeu si sa vin int"u pet"e!e"e !u oa enii. 13. Spunea avva $aniil pent"u avva A"senie, !a toata noaptea pet"e!ea p"ive#.ind si !and voia sa doa" a di ineata pent"u nevoia fi"ii, zi!ea so nului % vino, "o& "au) si atipea putin, sezand si indata se s!ula. 14. +is(a avva A"senie, !a de a-uns este !alu#a"ului sa doa" a un !eas, de este nevoito". 15. Spuneau &ata"nii, !a s(au dat oa"e!and la S!.it putine s o!.ine us!ate si !a unele !e e"au de ni !, nu i(au t"i is lui avva A"senie, !a sa nu se pa"a !a il o!a"as!. Ia" &at"anul auzind, n(a venit la &ise"i!a, zi!and % (ati despa"tit pe ine, nedandu( i &ine!uvanta"ea pe !a"e a t"i is(o $u nezeu f"atilo" si de !a"e nu a fost v"edni! sa a i pa"tases!. Si au auzit toti si s(au folosit de s e"enia &at"anului. Si e"#and p"eotul, i(a dus lui s o!.inele, si l(au adus pe el la &ise"i!a !u &u!u"ie. 16. Spunea avva $aniil % atatia ani a pet"e!ut !u noi si nu ai o !and e"#ea la el an!a din a!el #"au. asu"a de #"au ii fa!ea lui pe an si

17. Spunea ia"asi !ineva pent"u avva A"senie, !a nu ai odata int"(un an s!.i &a apa in !a"e uia stalpa"ile fini!ilo" 0 !u" alilo" 1 si nu ai adao#a la !ea ve!.e. Ca i pletea fasii si le !osea pana la !easul al saselea. Si l(au "u#at &at"anii, zi!and % de !e nu s!.i &i apa stalpa"ilo", !a i"oase #"eu ' si

le(a zis lo" % in lo!ul iau a!est i"os.

i"odeniilo" si a"o atelo" si

i"u"ilo", de !a"e

(a

indul!it in lu e, te&uie sa

18. Se zi!ea ia"asi, !a dupa !e auzea !a s(au !opt tot felul de poa e si se t"e!eau, atun!i sin#u" zi!ea % adu!eti( i. Si #usta nu ai odata putin din toate si ultu ea lui $u nezeu. *9. S(a &olnavit odata avva A"senie la s!.it si int"u atata sa"a!ie a-unsese, in!at t"e&uindu(i o !a asuta de in si neavand !u !e s(o !u pe"e, a luat de la unul ilostenie si a zis % ultu es!u(Ti Tie, $oa ne, !a (ai inv"edni!it sa iau ilostenie pent"u nu ele Tau. *1. Se spunea pent"u dansul, !a e"a !.ilia lui depa"te de t"eize!i si doua de ile si nu iesea de#"a&a dint"(ansa, !a!i altii isi fa!eau slu-&a. Si !and s(a pustiit s!.itul, a iesit plan#and si zi!and % a pie"dut lu ea Ro a si !alu#a"ii s!.itul. **. Int"e&at(a avva <a"!u pe avva A"senie, zi!and % &ine este a nu avea !ineva in !.ilia sa an#aie"e ' Ca a vazut pe un f"ate !a"e avea putine ve"detu"i si le s ul#ea pe ele. Si a zis avva A"senie % &ine este, da" dupa aseza"ea o ului. Ca de nu va avea pute"e int"(a!est !.ip de pet"e!e"e, ia"asi le sadeste pe ele. */. Povestit(a avva $aniil, u!eni!ul lui avva A"senie, zi!and % (a aflat odata ap"oape de avva AleAand"u si l(a apu!at pe el o du"e"e si din p"i!ina a!elei du"e"i s(a intins !u fata in sus. S(a inta plat atun!i sa vina fe"i!itul A"senie, !a sa vo"&eas!a !u el si l(a vazut intins. $e!i, dupa !e i(a vo"&it, i(a zis lui % !e i"ean e"a a!ela pe !a"e l(a vazut ' Si a zis lui avva AleAand"u % unde l(ai vazut ' Si a zis % !and a po#o"a din unte, a !autat ai!i sp"e peste"a si a vazut pe unul intins !u fata in sus. Si i(a fa!ut lui etanie, zi!and % ia"ta( a, eu a fost) !a!i a apu!ase o du"e"e. Si i(a zis lui &at"anul % tu da" ai fost ' ;ine , Eu a so!otit, !a este v"eun i"ean si pent"u a!easta a int"e&at. *3. Altadata avva A"senie a zis !at"e avva AleAand"u % dupa !e vei despi!a s i!elele tale, vino sa #usti !u ine ia" de vo" veni st"ainii, anan!a !u ei. $a" avva AleAand"u lu!"a in!et si oale si sosind !easul, in!a ai avea s i!ele si voind sa pazeas!a !uvantul &at"anului, a statut sa sfa"seas!a s i!elele. $e!i, vazand avva A"senie !a a za&ovit, a luat #usta"ea, so!otind !a a avut st"aini. Ia" avva AleAand"u, dupa !e a sfa"sit ta"ziu, s(a dus. Si i(a zis lui &at"anul % ai avut st"aini 'Ia" a!ela a "aspuns % nu , Si i(a zis lui ia"asi % da" !u nu ai venit ' Ia" el a zis % pent"u !a i(ai spus, !a dupa !e voi despi!a s i!elele sa vin. $e a!eea pazind !uvantul tau, n(a venit. Si s(a inunat &at"anul de lua"ea a inte a lui !ea !u de(a anuntul si i(a zis lui % ai de di ineata sa dezle#i postul, !a si p"avila sa ti(o fa!i si apa ta sa o &ei) ia" de nu, de#"a&a a"e sa se &olnaveas!a t"upul tau. *4. A e"s odata avva A"senie int"(un lo! si e"a a!olo t"estie si sufland vantul fa!ea t"estia sunet. Si a int"e&at &at"anul pe f"ati, !e este sunetul a!esta ' Ia" f"atii i(au spus !a este sunetul t"estiei. +is(a &at"anul !at"e dansii % !u adeva"at, de va sedea !ineva in liniste si va auzi #las de pasa"e, nu a"e ini a a!eeasi liniste) !u atat ai ult voi, avand sunetul t"estiilo" a!esto"a. *5. Spunea avva $aniil, !a oa"e!a"i f"ati v"and sa ea"#a la Te&aida pent"u to"tu"i de in, au zis % !u a!easta p"i!ina, adi!a din inta pla"e, sa vede si pe avva A"senie. Si a int"at avva AleAand"u si a zis &at"anului % niste f"ati venind de la AleAand"ia, voies! sa te vada. +is(a &at"anul % instiinteaza(te de la dansii, pent"u !a"e p"i!ina au venit. Si instiintandu(se !a e"# la Te&aida pent"u to"tu"i de in, a vestit &at"anului. Si el a zis % !u adeva"at nu vo" vedea fata lui A"senie, !a!i nu au venit pent"u ine, !i pent"u t"ea&a lo". Odi.neste(i pe ei si(i slo&oade !u pa!e, zi!andu(le !a &at"anul nu poate sa(i inta pine. *6. Un f"ate s(a dus la !.ilia lui avva A"senie la s!.it si s(a uitat pe fe"east"a si a vazut pe &at"anul peste tot !a un fo!, !a!i e"a v"edni! a!el f"ate de a vedea lu!"u"i inunate. Si !u a &atut, a iesit

&at"anul ai vazand pe f"atele !a si spai antat, i(a zis lui % este ulta v"e e de !and &ati ' Nu !u va ai vazut !eva ' Si i(a "aspuns lui f"atele % nu , Si dupa !e(a vo"&it !u el, i(a dat d"u ul. *7. Sezand odata avva A"senie la Canop, a venit de la Ro a o fe!ioa"a de &un nea , &o#ata foa"te si te atoa"e de $u nezeu, !a sa(l vada pe el. Si l(a "u#at pe el, !a sa(l induple!e pe &at"anul, sa o p"i eas!a pe ea. Si venind, l(a "u#at, zi!and % !uta"e fe!ioa"a de &un nea a venit de la Ro a si voieste sa te vada. Ia" &at"anul n(a p"i it sa se intalneas!a !u dansa. $e!i, dupa !e i s(a vestit ei de a!estea, a po"un!it sa i se #ateas!a do&itoa!ele, zi!and % !"ed lui $u nezeu, !a(l voi vedea pe el, !a!i nu o a venit sa vad, !a!i sunt si in !etatea noast"a ulti oa eni) !i p"oo"o! a venit sa vad. Si dupa !e a a-uns la !.ilia &at"anului, din i!ono ia lui $u nezeu, a #asit pe &at"an afa"a din !.ilie, za&ovindu(se !u oa"e!a"e lu!"a"e. Si vazandu(l a !azut la pi!ioa"ele lui. Ia" el a "idi!at(o !u anie si a luat sea a la dansa zi!and % da!a fata ea v"ei s(o vezi, iat(o, vezi(o , Ia" ea de "usine n(a !autat la fata lui. Si i(a zis &at"anul % n(ai auzit de lu!"u"ile ele ' A!estea sunt de nevoie sa le vezi. Cu ai ind"aznit sa fa!i atata !ale pe a"e ' Nu stii !a esti fe eie si nu ti se !ade sa iesi ni!iodata ni!aie"i ' Sau !a sa e"#i la Ro a si sa zi!i !at"e !elelalte fe ei !a ai vazut pe A"senie si sa se fa!a a"ea d"u de fe ei, !a"e sa vina la ine 'Ia" ea a zis % de va voi $o nul, nu voi lasa pe ni!iuna sa vina ai!i. Ci "oa#a(te pent"u ine si a po eneste totdeauna , Ia" el "aspunzand a zis % a "o# lui $u nezeu, !a sa se stea"#a po eni"ea ta din ini a ea. Si a!estea auzind, a iesit tul&u"ata. Si da!a a venit in !etate, de a.ni"e a !azut in f"i#u"i si s(a vestit fe"i!itului Teofil a".iepis!opul pent"u dansa !a este &olnava. Si venind la dansa, o "u#a sa(i spuna !e a"e. Ia" ea a zis !at"e dansul % o, da n( as ai fi venit ai!i , !a a zis &at"anului % po eneste( a pe ine. Si el a zis % a "o# lui $u nezeu, !a sa se stea"#a po eni"ea ta din ini a ea. Si iata, eu o" de a.ni"e , Si i(a zis ei a".iepis!opul % au nu stii !a esti fe eie si p"in fe ei v"a- asul adu!e in lupta pe sfinti ' Pent"u a!easta a zis &at"anul asa. Ca pent"u sufletul tau se "oa#a totdeauna. Si asa s(a an#aiat sufletul ei si s(a dus !u &u!u"ie la ale sale. *8. Povestit(a avva $aniil pent"u avva A"senie, !a a venit odata un a#ist"u 0 invatato" de le#i 1, adu!andu(i o diata 0 testa ent 1 a unui &oie", "udenie a lui, !a"e ii lasa foa"te ulta oste i"e. Si luand(o pe ea, v"oia sa o "upa si a !azut a#ist"ul la pi!ioa"ele lui, zi!and % "o#u(te, nu o "upe, !a i se ia !apul. Si i(a zis avva A"senie lui % eu ai inainte de a!ela a u"it, ia" el a!u a u"it. Si a t"i is(o inapoi, ni i! p"i ind. /9. Se spunea ia"asi pent"u el,!a in sea"a sa &etelo", pe !and se lu ina sp"e du ini!a, lasa soa"ele inapoia lui si intindea ainile la !e", "u#andu(se, pana ia"asi st"alu!ea soa"ele in fata lui si asa sedea. /1. Se zi!ea pent"u avva A"senie si pent"u avva Teodo" al Be" ei, !a ai ult de!at toate, u"au slava oa enilo". Pent"u a!easta A"senie nu inta pina lesne pe !ineva, ia" avva Teodo" inta pina !u adeva"at, da" !a o sa&ie ii e"a. /*. Sezand odata avva A"senie in pa"tile !ele de -os si supa"andu(se a!olo, a so!otit sa lase !.ilia, si neluand ni i! dint"(ansa, asa s(a dus !at"e u!eni!ii sai fa"aniti AleAand"u si +oil. Si a fa!ut asa. Si lui +oil i(a zis % vino !u ine pana la "au si i i !auta o !o"a&ie !a"e sa ea"#a la AleAand"ia si asa into"!andu(te si tu, plutind !u !o"a&ia la f"atele tau , Ia" +oil tul&u"andu(se pent"u !uvantul a!esta, a ta!ut. Si asa s(au despa"tit unii de altii. $e!i s(a po#o"at &at"anul sp"e pa"tile AleAand"iei si s(a &olnavit de &oala a"e. Ia" insotito"ii lui au zis int"e dansii % nu !u va v"eunul din noi a s!a"&it pe &at"anul si pent"u a!easta s(a despa"tit de noi ' Si n(au aflat int"e dansii ni i!, ni!i !a nu l(au as!ultat pe dansul !andva. Ia" dupa !e s(a insanatosit &at"anul a zis % sa a du! la pa"intii ei. Si asa venind !u !o"a&ia inapoi, a e"s la piat"a unde e"au slu-ito"ii lui. Si fiind el ap"oape de "au, venind o !opila etiopiana, s(a atins de !o-o!ul lui. Ia" &at"anul a !e"tat(o pe ea. $a" !opila i(a zis lui % de esti !alu#a", du(te la unte , Ia" &at"anul u ilindu(se de !uvantul a!esta, zi!ea int"u sine % A"senie, de esti !alu#a", du(te la unte , Si int"e a!estea au venit la dansul AleAand"u si +oil si !azand ei la pi!ioa"ele lui, s(a a"un!at si &at"anul -os si au plans !atest"ei. Si a zis &at"anul % nu ati auzit !a (a i &olnavit ' Si i(au zis lui % a auzit. Si zi!ea &at"anul % si pent"u !e nu ati venit sa a vedeti ' Si i(a

zis lui avva AleAand"u % pent"u !a despa"ti"ea ta de noi nu a fost pla!uta si ulti nu s(au folosit, zi!and !a de nu a" fi !al!at !uvantul &at"anului nu s(a" fi despa"tit de dansii. +is(a &at"anul lo" % ia"asi da" vo" zi!e oa enii !a nu a aflat po"u &ita odi.na pi!ioa"elo" sale si s(a into"s la Noe in !o"a&ie 0 1 1. Si asa s(au an#aiat ei si a pet"e!ut !u dansii pana la sfa"situl sau. 2222222222222222222222 0 1 1 Ba!e"ea VIII, 8 //. +is(a avva $aniil % ne(a povestit noua avva A"senie !a pent"u el, desi poate !.ia" el e"a. Ca sezand un &at"an in !.ilia sa i(a venit un #las zi!and % vino si iti voi a"ata lu!"u"ile oa enilo". Si s!ulandu(se, a iesit si l(a dus pe el int"(ul lo! si i(a a"atat un a"ap taind le ne si fa!and o sa"!ina a"e si a!ela se ispitea sa o "idi!e, da" nu putea. Si in lo! de a ai lua dint"(ansa, el e"#and ai taia le ne si adao#a peste sa"!ina. Si a!easta o fa!ea v"e e indelun#ata si e"#and putin i inainte, ia"asi i(au a"atat lui un o stand lan#a un la! si s!otand apa dint"(ansul si tu"nand(o int"(un -#.ea& #au"it, din !a"e !u"#ea ia"asi in la!. Si i(a zis lui ia"asi % vino sa(ti a"at alta % si a vazut o &ise"i!a si doi oa eni !ala"i pe !ai tinand o p"a-ina de(a !u" ezisul, unul i pot"iva altuia. Si voiau sa int"e p"in usa si nu puteau, pent"u !a e"a p"a-ina de(a !u" ezisul si nu s(a s e"it ni!i unul pe sine inapoia !eluilalt, !a sa intoa"!a p"a-ina de(a d"eptul si pent"u a!easta au "a as afa"a de usa. Si &at"anul a zis % a!estia sunt oa enii !a"e poa"ta !u and"ie !u pana, !a si !u a" fi a d"eptatii si nu s(au s e"it !a sa se ind"epteze pe sine si sa !alato"eas!a pe !alea !ea s e"ita a lui :"istos. Pent"u a!easta si "a an afa"a de I pa"atia lui $u nezeu. Ia" !el !e taia le ne, este o ul !el int"u ulte pa!ate, !a"e in lo! de a se po!ai, adao#a alte fa"adele#i, int"u pa!atele sale. Si !el !e s!otea apa, este o ul !el !a"e fa!e lu!"u"u &une, da" pent"u !a a"e int"u dansele a este!a"e "ea, !u a!easta a p"apadit si lu!"u"ile !ele &une ale sale. $e!i tot o ul t"e&uie sa fie t"eaz la lu!"u"ile sale, !a sa nu se osteneas!a in dese"t. /3. Tot a!esta a povestit, !a odata au venit niste pa"inti de la AleAand"ia, !a sa vada pe avva A"senie. Si unul dint"e dansii e"a un!.i al lui Ti otei !elui de de ult, !a"e a fost a".iepis!op al AleAand"iei si se nu ea nea#onisito", adi!a sa"a!. Si avea tova"as pe unul din !opiii f"atelui sau. Ia" &at"anul se afla atun!i &olnav si nu a voit sa(i intalneas!a pe ei, !a sa nu ai vina si altii sa(l supe"e. Si e"a atun!i la piat"a T"oiei si ei s(au into"s a.niti. $upa a!eea s(a inta plat de s(a fa!ut navali"e a &a"&a"ilo" si venind el, a pet"e!ut p"in pa"tile !ele de -os. Si auzind a!eia, ia"asi au venit sa(l vada pe el si !u &u!u"ie i(a p"i it pe dansii. Si i(a zis lui &at"anul % voi ati #ustat paine si ati &aut apa) ia" eu, fiule, !u adeva"at ni!i paine, ni!i apa n(a #ustat, ni!i a sezut -os, !.inuindu( a pe ine pana !and (a instiintat !a ati a-uns la lo!ul vost"u, !a!i pent"u ine si voi v(ati supa"at, da" ie"tati( a, f"atilo". Si an#aindu(se ei, s(au dus. /4. A!esta zi!ea, !a l(a !.e at int"(o zi avva A"senie si i(a zis % odi.neste pe pa"intele tau, !a dupa !e va e"#e !at"e $o nul, sa se "oa#e pent"u tine si iti va fi tie &ine. /5. Se spunea pent"u avva A"senie, !a &olnavindu(se odata la s!.it, s(a dus p"eotul si l(a adus la &ise"i!a si l(a pus pe aste"nut !u o pe"na i!a la !apul lui. Si iata un &at"an venind sa(l !e"!eteze pe el si vazandu(l pe aste"nut si pe"na su& !apul lui s(a s intit zi!and % a!esta este avva A"senie ' Si pe a!estea este !ul!at ' Si luandu(l pe el p"eotul indeose&i, i(a zis lui % !e lu!"u ai avut la satul tau, ia" el a zis % pasto" a fost. Cu da" ( a zis el ( pet"e!eai viata ta ' Ia" el a zis % !u ulta osteneala pet"e!ea . Si i(a zis lui ia"asi % da" a!u !u pet"e!i la !.ilie ' Ia" el a zis % ai ult a odi.nes!. Si atun!i i(a zis lui % vezi pe avva A"senie a!esta ' Cand a fost in lu e e"a tata al i pa"atilo" si ii de slu#i !u &"au"i de au" in!insi si toti !u &"ata"i si !u .aine de atase i &"a!ati stateau inaintea lui si aste"nutu"i s!u pe e"au su& dansul. Ia" tu, apsto" fiind, nu ai avut in lu e odi.na pe !a"e o ai a!u si a!esta n(a"e ai!i desfata"ea pe !a"e a avut(o in lu e. Iata, da", tu te odi.nesti, ia" a!esta se t"udeste. Ia" el auzind a!estea, s(a u ilit si a pus etanie zi!and % ia"ta( a, avvo, !a a #"esit !a!i int"(adeva", a!easta este !alea !ea adeva"ata, !a a!esta a venit la s e"enie, ia" eu la odi.na. Si folosindu(se &at"anul, s(a dus.

/6. A venit un pa"inte !at"e avva A"senie si &atand in usa, i(a des!.is &at"anul, so!otind !a este slu-ito"ul sau. Si dupa !e l(a vazut pe el !a este altul, a !azut !u fata in -os. Ia" a!ela i(a zis lui % s!oala, avvo, !a sa a in!.in tie. Si i(a zis &at"anul lui % nu a s!ol, de nu te vei du!e. Si ult "u#andu(se, nu s(a s!ulat pana !e s(a dus. /71 Se spunea pent"u un f"ate !a"e a venit la s!.it, !a sa vada pe avva A"senie, !a venind la ;ise"i!a, se "u#a !le"i!ilo", !a sa se intalneas!a !u avva A"senie. $e!i i(au zis lui% odi.neste(te putintel, f"ate, si(l vei vedea. Ia" el a zis% nu #ust ni i! de nu a voi intalni !u el. Au t"i is da" un f"ate !a sa(i du!a, !a e"a depa"te !.ilia lui. Si &atand in usa, au int"at a andoi si in!.inandu(se &at"anului, au sezut ta!and. $e!i a zis f"atele !el de la s!.it% eu a du!, "u#ati(va pent"u ine , Ia" f"atele !el st"ain neafland ind"azneala !at"e &at"anul, a zis f"atelui% vin si eu !u tine. Si au iesit i p"euna. L(a "u#at insa f"atele !el st"ain zi!and% ia( a si la avva <oise !el din tal.a"i. Si venind ei la a!ela, i(a p"i it !u &u!u"ie si #azduindu(i, i(a slo&ozit. Si i(a zis f"atele !el !e(i du!ea% iata, te(a dus la !el st"ain si la e#iptean) !a"e dint"(a andoi ti(a pla!ut ' Ia" el "aspunzand, a zis% ie, astadata, e#ipteanul i(a pla!ut. Si auzind unul din pa"inti a!estea, s(a "u#at lui $u nezeu, zi!and % $oa ne, a"ata( i lu!"ul a!esta, !a unul fu#e pent"u nu ele Tau, ia" altul i &"atisaza pent"u nu ele Tau. Si iata i s(au a"atat doua !o"a&ii a"i pe "au si a vazut pe avva A"senie si pe $u.ul lui $u nezeu plutind !u liniste int"( una) ia" avva <oise si in#e"ii lui $u nezeu plutind in alta, si il ."aneau pe el !u fa#u"i de ie"e. /81 +i!ea avva $aniii, !a v"and sa oa"a avva A"senie le(a po"un!it, zi!.nd% sa nu va in#"i-iti sa fa!eti d"a#oste 0 adi!a ilostenie 1 pent"u ine. Ca eu de i(a fa!ut ie d"a#oste, a!easta a s(o #ases!. 391 Cand v"ea sa oa"a avva A"senie, s(au tul&u"at u!eni!ii lui. Si le(a zis lo"% in!a nu a venit !easul) ia" !and va veni !easul, va voi spune voua. $a" a sa a -ude! !u voi la divanul lui :"istos, de veti da t"upul eu !uiva. Ia" ei au zis% si !e vo fa!e, !a nu sti sa(l in#"opa ' Si le(a zis lo" &at"anul% nu stiti sa le#ati o funie de pi!io"ul eu si sa a t"a#eti la unte' Si a!esta e"a !uvantul &at"anului, adi!a o&isnuia &at"anul a zi!e% A"senie, pent"u !e ai iesit 0din lu e1 ' Ca a #"esit, de ulte o"i ( a !ait) ia" !a a ta!ut, ni!iodata. Ia" and e"a ap"oape de a u"i, l(au vazut pe el f"atii plan#and si i( au zis lui% int"(adeva" si tu te te i, pa"inte' Si a zis "o" % int"(adeva", f"i!a !ea de a!u , !e este !u ine in !easul a!esta, !u ine este de !and (a fa!ut !alu#a". Si asa a u"it. 311 Se ai spunea, !a in toata v"e ea vietii sale !and sedea la lu!"ul ainilo" lui, avea o !a"pa in san pent"u a(si ste"#e la!"i ile !a"e pi!au din o!.ii sai si auzind avva Pi en, !a a ado" it, la!"i and, a zis% fe"i!it esti, avvo A"senie, !a te(ai plans pe tine in lu ea a!easta. Ca a!ela !e nu se plan#e pe sine ai!i, a!olo se va plan#e vesni!. $e!i, o"i ai!i de voie, o"i a!olo de un!i, este !u neputinta a nu plan#e. 3*1 Povestit(a avva $aniii pent"u dansul, !a ni!iodata nu voia sa #"aias!a v"eo int"e&a"e din S!"iptu"a, a!a" !a putea sa #"aias!a, de a" fi voit. In!a ni!i s!"isoa"e de#"a&ia nu s!"ia. Si !and venea la &ise"i!a !ateodata, sedea dinapoia stalpului, !a ni eni sa nu vada fata lui, ni!i el sa !aute la altul. Si e"a !.ipul lui in#e"es! !a al lui Ia!ov. E"a !u totul al&, in!uviintat la t"up, da" us!ativ. Si avea &a"&a lun#a, a-un#and pana la pante!e ia" pe"ii o!.ilo" !azuse"a de plans. Si e"a lun#, da" se #a"&ovise de &at"anete. Si a u"it in va"sta de nouaze!i si !in!i ani. A pet"e!ut in palatu"ile fe"i!itului int"u po eni"e, i pa"atului Teodosie !el a"e, ani pat"uze!i, fa!andu(se pa"inte al fiilo" lui, A"!adie si Ono"ie. Si a!olo a fa!ut ani pat"uze!i, ia" ze!e ani a fa!ut la T"oin al ;a&ilonului !elui de sus, in p"ea- a <e fisului si t"ei ani in Canopul AleAand"iei si !eilalti doi i(a pet"e!ut ia"asi in T"oin si a!olo a ado" it, sava"sindu(si !alato"ia !u pa!e si !u f"i!a lui $u nezeu. Ca!i e"a &a"&at &un si plin de $u. Sfant si de !"edinta. Si i(a iasat ie .aina lui !ea de piele si ves antul !el al& de pa" si in!alta intele !ele de !oa-a de fini!. Si eu nev"edni!ul ( zi!e avva $aniii ( le(a pu"tat pe ele !a sa a &ine!uvintez.

3/1 Povestit(a ia"asi avva $aniil pent"u avva A"senie, !a odata el a !.e at pe pa"intii ei, adi!a pe avva AleAand"u si pe +oil si s e"indu(se pe sine, a zis% fiind!a d"a!ii se lupta !u ine si nu stiu de a fu"a in so n, de!i in noaptea a!easta osteniti(va !u ine si paziti( a, da!a do" itez la p"ive#.e"e. Si au sezut unul de(a d"eapta lui si altul de(a stan#a, de !u sea"a, past"and ta!e"e. Si spuneau pa"intii ei ( zi!e avva $aniii ( !a noi a ado" it si nu ne(a s!ulat si nu l(a si tit pe el, da!a do" iteaza. Si !at"e di ineata ( $u nezeu stie, de la sine a fa!ut !a sa so!oti !a a do" it, sau !u adeva"at fi"ea so nului a venit ( a suflat t"ei suflatu"i si indata s(a s!ulat, zi!and% a do" it !u adeva"at' la" noi a "aspuns% nu sti , 331 Au venit odata oa"e!a"i &at"ani la avva A"senie si <ult l(au "u#at !a sa se intalneas!a !u dansul. Ia" el le(a des!.is lo". Si l(au "u#at pe el sa le spuna lo" !uvant pent"u !ei !e se linistes! si !u ni eni nu se intalnes!. Si le(a zis lo" &at"anul% !and fe!ioa"a este in !asa tatalui sau, ulti vo" sa se lo#odeas!a !u dansa. Ia" dupa !e va lua &a"&at, nu pla!e tutu"o"a) unii o defai a, ia" altii o lauda si n(a"e !inste asa ulta !a intai !and e"a as!unsa , Asa si !ele ale sufletului% dupa !e se vo" vadi, nu pot sa in!"edinteze pe toti. PENTRU AVVA ACAT:ON 11 +is(a avva Pet"u, a!ela al lui avva Lot, !a e"a odata la !.ilia lui avva A#at.on si a venit !at"e a!esta un f"ate, zi!and% voies! sa lo!uies! !u f"atii) de!i spune( i, !u voi lo!ui !u ei ' +is(a lui &at"anul% !a in ziua dintai, !and int"i la dansii, asa sa pazesti st"ainatatea ta in toate zilele vietii tale, !a sa nu ai ind"azneala !u dansii. +is(a avva <a!a"ie lui% si !e fa!e ind"azneala ' +is(a lui &at"anul% ase enea este ind"azneala !u a"sita !ea a"e, !a"e !and se fa!e, toti fu# de la fata ei, "odul po ilo" il st"i!a. +is(a avva <a!a"ie lui % asa de !u plita este ind"azneala ' Si a zis avva A#at.on% nu este alta pati a ai !u plita de!at ind"azneala) !a!i ea este ai!a si nas!atoa"e a tutu"o" pati ilo". Si lu!"ato"ul t"e&uie sa se pazeas!a de ind"azneala, a!a" sin#u" de va fi in !.ilie. Ca!i stiu eu !a un f"ate lo!uind ulta v"e e in !.ilie si avand un patiso", a zis !a s(a utat din !.ilie, ne!unos!and patiso"ul a!esta. Unul !a a!esta este lu!"ato" si luptato". *1 +is(a avva A#at.on% !alu#a"ul t"e&uie sa nu lase !onstiinta sa(l invinuias!a in ni!i un lu!"u. /1 +is(a ia"asi% fa"a de pazi"ea du nezeiestilo" po"un!i, nu spo"este o ul in ni!i o fapta &una. 31 +is(a ia"asi% ni!iodata nu (a !ul!at sa do" avand 0!eva1 asup"a !uiva, ni!i a sa se !ul!e, sa doa" a avand 0!eva1 asup"a ea 0 1 1. A!easta, pe !at a putut. 2222222222222222222222 0 1 1 <at. V, */ si <a"!u =I, *4. lasat pe !ineva

41 Se spunea pent"u avva A#at.on, !a s(au dus oa"e!a"i la dansul, auzind !a a"e d"eapta si a"e so!oteala. Si v"and sa(l !e"!e de a sa anie, i(au zis lui % tu esti A#at.on ' A auzit pent"u tine !a esti !u"va" si and"u. Ia" el a zis % ei &ine, asa este. Si i(au zis lui % tu esti A#at.on &a"fito"ul si !levetito"ul' Ia" el a zis% eu sunt. Au zis ia"asi % Tu esti A#at.on e"eti!ul' la" el a "aspuns% nu sunt e"eti!. Si l(au "u#at pe el, zi!and% spune(ne noua, pent"u !e atatea !ate ti(a zis tie le(ai p"i it, ia" !uvantul a!esta nu l(ai sufe"it' +is(a lo"% !ele dintai asup"a ea le s!"iu, !a!i este sp"e folosul sufletului eu. Ia" !uvantul a!esta e"eti! este despa"ti"e de $u nezeu si nu voies! sa a despa"t de $u nezeu. Ia" a!eia auzind, s(au inunat de d"eapta lui so!oteala si s(au dus ziditi, adi!a folositi. 51 Povestes! unii pent"u avva A#at.on, !a a fa!ut v"e e ulta zidind o !.ilie i p"euna !u u!eni!ii lui si dupa !e au sfa"sit ei !.ilia, au venit apoi sa sada in ea. Si a vazut &at"anul in sapta ana dintai lu!"ul !e nu(i folosea si a zis u!eni!ilo" sai % s!ulali(va, sa e"#e de ai!i. Ia" ei s(au tul&u"at, zi!and % da!a avea so!oteala de a ne uta, pent"u !e a fa!ut atata osteneala zidind !.ilia ' Si s intindu(se oa enii asup"a noast"a, ia"asi o" sa zi!a % iata, ia"asi s(au utat nestato"ni!ii. Si vazandu(i pe ei

i putinati !u sufletul, le(a zis lo"% desi se vo" s inti v"eunii, insa ia"asi se vo" zidi altii, zi!and % fe"i!iti sunt unii !a a!estia, !a pent"u $u nezeu s(au utat si toate le(au defai at. Insa !el !e voieste sa vina, sa vina, !a!i eu a ut. Si s(au a"un!at ei pe sine la pa ant, "u#andu(se pana !and vo" fi ie"tati sa !alato"eas!a i p"euna !u dansul. 61 Se zi!ea, ia"asi pent"u dansul, !a de spinte!a s i!elele. ulte o"i s(a utat, avand nu ai la &"au !utitasul !u !a"e

71 A fost int"e&at avva A#at.on % !e este ai a"e % osteneala !ea t"upeas!a, sau pazi"ea !elo" dinaunt"u' Ia" &at"anul a zis % o ul este ase enea unui po ) de!i, osteneala !ea t"upeas!a este f"unza, ia" pazi"ea !elo" dinaunt"u este "oada. Si fiind!a, dupa !eea !e este s!"is % tot po ul !a"e nu fa!e "oada &una, se taie si in fo! se a"un!a 0 1 1, a"atat este !a pent"u "oada este toata osa"dia noast"a, adi!a pent"u pazi"ea intii. $a" este t"e&uinta si de a!ope"e antul si podoa&a !ea de f"unze, !a"e sunt ostenelile !ele t"upesti. 2222222222222222222222 0 1 1 <at. VII, 18. 81 L(au int"e&at pe el ia"asi f"atii, zi!and% !a"e fapta &una, pa"inte, int"e pet"e!e"i, a"e ai ulta osteneala ' +is(a lo"% ie"tati( a, eu so!otes! !a nu este alta osteneala, !a "u#a!iunea !at"e $u nezeu. Ca!i totdeauna !and voieste o ul sa se "oa#e, voieste v"a- asul sa(i taie pe el !a!i el stie !a nu se i piedi!a de alt!eva, fa"a nu ai de "u#a!iunea !ea !at"e $u nezeu. Si toata pet"e!e"ea pe !a"e o va fa!e o ul, "a&dand int"u dansa, do&andeste odi.na. zia" "u#a!iunea pana la "asufla"ea !ea de pe u" a, a"e t"e&uinta de nevointa. 191 Si e"a avva A#at.on intelept !u intea si fa"a de p"e#et !u t"upul si se indestula !u toate si !u lu!"ul ainilo" si !u ."ana si !u i &"a!a intea. 111 A!esta e"#ea pe d"u !u u!eni!ii lui si unul dint"(insii #asind un pa.ai"ut de le n ve"de pe d"u , a zis &at"anului% pa"inte, po"un!este sa(l iau. Ia" &at"anul s(a uitat la el inunandu(se si i(a zis% tu l(ai pus a!olo ' Si a "aspuns f"atele% nu , Si a zis &at"anul% !u da" v"ei sa iei !eea !e nu ai pus' 1*1 Un f"ate a venit la avva A#at.on, zi!and% lasa( a sa lo!uies! !u tine. Si e"#and pe d"u a #asit putin sapun si l(a adus la el. Si a zis &at"anul% unde ai #asit sapunul ' +is(a f"atele% pe d"u l(a #asit, !and u &la si l(a luat. +is(a lui &at"anul% da!a ai venit sa lo!uiesti !u ine, !u ai luat !eea !e n(ai pus ' Si l(a t"i is sa(l du!a de unde l(a luat. 1/1 Un f"ate a int"e&at pe &at"anul, zi!and% (a a-uns o po"un!a si unde este po"un!a, este "az&oi. $e!i voies! sa e"# pent"u po"un!a, da" a te de "az&oi. Si a zis lui &at"anul% de a" fi fost A#at.on, fa!ea po"un!a si &i"uia "az&oiul. 131 Ba!andu(se odata so&o" la s!.it pent"u o p"i!ina si punandu(se la "anduiala, ai pe u" a a venit si a!est A#at.on si a zis pa"intilo"% nu ati pus p"i!ina la &una "anduiala. Ia" ei i(au zis lui% da" tu !ine esti de #"aiesti asa' la" el a "aspuns % fiu al o ului. Ca!i este s!"is% de #"aiti adi!a, d"eptate dupa adeva", -ude!ati !ele ned"epte, fiii oa enilo". 0 1 1 2222222222222222222222 0 1 1 Psal 46, 1. 141 Se spunea pent"u avva A#at.on, !a t"ei ani s(a ostenit, tinand piat"a in #u"a sa, pana !and s(a dep"ins sa ta!a. 151 Se spunea ia"asi pent"u el si pent"u avva A un, !a atun!i !and vedea v"eun vas, o data spunea p"etul si !eea !e li se da, luau ta!and !u liniste. Si ia"asi, !and v"oiau sa !u pe"e !eva, !eea !e li se spunea, dau in ta!e"e si luau vasul, ne#"aind ni i!.

161 A!elasi avva A#at.on a zis % ni!iodata n(a dat d"a#oste, adi!a a da si a lua, so!otind !a folosul f"atelui eu este lu!"u al "odi"ii.

ilostenie) !i

ilostenia

ea e"a

171 A!elasi pa"inte !and vedea v"eun lu!"u si voia #andul lui sa(i -ude!e, isi zi!ea luisi % > A#at.oane, sa nu fa!i tu a!easta , Si asa se linistea #andul lui. 181 A!esta si(a zis !a aniosul a!a" de va s!ula v"eun o"t, nu este p"i it la $u nezeu.

*91 Avea odata avva A#at.on doi u!eni!i, !a"e pet"e!eau viata si.ast"eas!a deose&i. $e!i, int"(una din zile a int"e&at pe unul% !u pet"e!i in !.ilia ta ' Ia" el a zis % postes! pana sea"a si anan! doi pes eti. Si i(a zis lui % &una este "anduiala an!a"ii, neavand osteneala p"ea a"e. +is(a si !eluilalt% tu !u pet"e!i ' la" el a zis % doua zile postes! si doi pes eti anan!. Si i(a zis lui &at"anul % te ostenesti foa"te ult, sufe"ind doua "az&oaie. Ca de anan!a !ineva in fie!a"e zi si nu se satu"a, se osteneste. $a" este altul !a"e voieste sa posteas!a !ate doua zile si sa se satu"e. Ia" tu indoit postind, nu te satu"i. *11 Un f"ate a int"e&at pe avva A#at.on pent"u pa!atul !u"viei si i(a "aspuns a!eluia% neputinta ta inaintea lui $u nezeu si vei avea odi.na. e"#i, a"un!a

**1 S(a &olnavit odata avva A#at.on si un oa"e!a"e din &at"ani. Si za!and ei in !.ilie, !itea un f"ate la !a"tea Ba!e"ii si a venit la !apul unde zi!e Ia!o& % Iosif nu este, Si eon nu este ) si pe Venia in il veti lua ' Si i i veti po#o"i &at"anetile !u a.ni!iune la iad , 0 1 1 Si "aspunzand &at"anul, a zis % nu( ti a-un# !eilalti ze!e, avvo Ia!ove ' +is(a avva A#at.on% in!eteaza, &at"anule , $a!ii $u nezeu este Cel !e ind"epteaza, !ine este !el !e osandeste ' 0 * 1 2222222222222222222222 0 1 1 Ba!e"e 36, /5 si /6. 0 * 1 Ro . VIII, // si /3. */1 +is(a avva A#at.on % de( i va fi !ineva foa"te iu&it si voi !unoaste !a il inlatu" de la ine. a du!e in v"eo #"eseala,

*31 +is(a ia"asi% o ul t"e&uie sa ia a inte in tot !easul la -ude!ata lui $u nezeu. *S1 Oa"e!a"i f"ati vo"&ind pent"u d"a#oste, avva Iosif a zis % au noi sti !e este d"a#ostea ' Si spunea pent"u avva A#at.on !a avea un !utitas si a venit la el un f"ate si l(a laudat si nu l(a lasat sa iasa pana !e nu a luat !utitasul. *51 +i!ea avva A#at.on % de i(a" fi fost !u putintia sa #ases! un &u&os sa(i dau t"upul pe al lui, &u!u"ie as fi avut, !a!i a!easta este d"a#ostea !ea desava"sita. eu si sa iau

*61 Se spunea ia"asi pent"u dansul, !a venind o data in !etate sa(si vanda vasele, adi!a lu!"ul ainilo" sale, a #asi pe un o st"ain, lepadat pe ulita si &olnav, neavand !ine sa(l !aute. Si a "a as &at"anul !u dansul luand o !asa !u !.i"ie si din lu!"ul ainilo" sale platea !.i"ia, ia" !e(i ai "a anea !.eltuia la t"e&uinta &olnavului. Si a pet"e!ut pat"u luni, pana !and s(a vinde!at &olnavul. Si asa &at"anul s(a dus la !.ilia sa !u pa!e. *71 Spunea avva $aniil, !a ai inainte de a veni avva A"senie la pa"intii ei, au "a as si ei !u avva A#at.on. Si iu&ea avva A#at.on pe avva AleAand"u, !a e"a nevoito" si &land. Si s(a inta plat !a toti u!eni!ii lui sa(si spele .ainele in "au, ia" avva AleAand"u spala in!et. Ceilalti f"ati au zis &at"anului % f"atele AleAand"u nu fa!e ni i!. Si v"and sa(i odi.neas!a, i(a zis lui% f"ate AleAand"e, spala(le &ine !a!i sint inu"i. Ia" el da!a a auzit, s(a a.nit. Si dupa a!easta l(a an#aiat pe el &at"anul, zi!and% au

doa"a, nu stia , !a &ine fa!i' Ci a!estea ti le(a as!ulta"ea ta, f"ate.

spus inaintea lo", !a sa odi.nes! !u#etul lo" !u

*81 Se povesteste pent"u avva A#at.on, !a se silea sa fa!a toate po"un!ile si !and t"e!ea in !o"aa&ie, el intai apu!a lopata si !and e"#eau la dansul f"atii, indata dupa "u#a!iune, ana lui punea asa, !a!i e"a plin de d"a#ostea lui $u nezeu. Ia" !and a v"ut sa se sava"seas!a, a "a as t"ei zile avand o!.ii des!.isi si ne is!ati. Si l(au is!at f"atii zi!and % avvo A#at.oane, unde esti ' Si le(a "aspuns lo" % inaintea -ude!atii stau. I(au zis lui% si tu te te i, pa"inte ' Le(a zis lo"% !u adeva"at (a silit dupa pute"ea ea, !a sa pazes! po"un!ile lui $u nezeu) da" o sunt si de unde stiu de au pla!ut lu!"u"ile ele lui $u nezeu , Si i(au zis lui% da" nu nada-duiesti, !a lu!"ul tau este dupa $u nezeu ' +is(a &at"anul% nu nada-duies!, de nu voi inta pina pe $u nezeu, !a!i alta este -ude!ata lui $u nezeu, si alta a oa enilo". Ia" !and au v"ut sa(l ai int"e&e alt !uvant, le(a zis lo" % fa!eti &ine si nu ai #"aiti a!u !u ine, !a!i n(a v"e e. Si indata s(a sava"sit !u &u!u"ie. Ca(l vedeau t"a#andu(se, in !e fel .e"etiseste !ineva pe p"ietenii si iu&itii sai. Avea in!a pazi"e a"e in toate si zi!ea, !a fa"a de pazi"e a"e nu paseste o ul la ni!i o fapta &una. /91 A int"at odata avva A#at.on in !etate sa(si vanda putinele vase si a #asit pe un lep"os lepadat in !ale. I(a zis lui lep"osul% unde te du!i, si i(a "aspuns avva A#at.on % in !etate, sa vand niste vase. +is( a lui lep"osul% fa ilostenie, de a ia a!olo , Si luandu(l pe spatele sale, l(a dus in !etate. I(a zis lui a!esta % unde vei vinde vasele tale, a!olo sa a pui. Si a fa!ut &at"anul asa. Si dupa !e vindea un vas, zi!ea &u&osul % !u !at l(ai vandut' Si(i "aspundea % int"(atata. Si(i zi!ea ia"asi % !u pa"a( i o pla!inta. Si(i !u pa"a. Si ia" vindea alt vas. Si ii zi!ea lep"osul ia"asi % da" a!esta !u !at ' Si(i "aspunse &at"anul % int"(atata. Si(i zi!ea% !u pa"a( i a!est lu!"u. Si(i !u pa"a. $e!i dupa !e a vandut toate vasele si v"oia sa se du!a, i(a zis &u&osul% te du!i ' Si i(a "aspuns lui% da , Si i(a zis din nou % fa ia"asi ilostenie, de a du unde (ai #asit , Si luandu(l pe spatele lui, l(a dus la lo!ul lui. Si i(a zis lui % &ine!uvantat esti A#at.one, de $o nul in !e" si pe pa ant. Si "idi!and o!.ii sai, pe ni eni n(a vazut. Ca a fost in#e"ul $o nului !a"e a venit sa(l ispiteas!a. PENTRU AVVA A<<ONA 11 Un f"ate a int"e&at pe avva A ona, zi!and% spune( i un !uvant, !a sa a antuies! , Si i(a "aspuns &at"anul % e"#i si(ti fa #andul tau, p"e!u fa! fa!ato"ii de "ele, !a"e sunt in te nita. Ca a!eia int"ea&a pu"u"ea pe oa eni % unde este stapanito"ul si !and va veni. Si din a!ea astepta"e plan#. Asa si !alu#a"ul) t"e&uie sa ia a inte totdeauna si sa(si ust"e sufletul sau zi!and % vai ie , Cu a sa stau inainte la -ude!ata lui :"istos ' Si !u a sa(i dau Lui "aspuns ' $a!a asa vei !u#eta totdeauna, poti sa te antuiesti. *1 Spuneau unii pent"u avva A ona, !a si vasilis! 0sa"pe veninos1 a o o"at. Ca!i du!andu(se in pustie !a sa s!oata apa din fantana si vazand un vasilis!, s(a pus !u fata in -os, zi!and % $oa ne, sau eu a a u"i, sau a!esta , Si indata a !"apat vasilis!ul, !u pute"ea lui :"istos. /1 +is(a avva A ona% pat"usp"eze!e ani a ziua, !a sa( i da"uias!a sa &i"uies! ania. fa!ut in s!.it, "u#andu( a lui $u nezeu noaptea si

31 Povestit(a unul din pa"inti !a e"a la !.ilii un &at"an ostenito" pu"tand "o#o-ina si e"#and, s(a dus la avva A ona. Si l(a vazut pe el &at"anul pu"tand "o#o-ina si i(a zis lui % a!easta ni i! nu te foloseste. Si l(a int"e&at pe el &at"anul, zi!and % t"ei #andu"i a supa"a % sau sa e"# in pustietati, sau sa a du! in st"ainatate, unde ni eni nu a !unoaste, sau sa a in!.id in !.ilie si !u ni eni sa nu a intalnes!, an!and dupa doua o"e. +is(a avva A ona lui% ni!i una dint"(a!estea t"ei nu(ti este de folos sa fa!i) !i ai va"tos sezi in !.ilia ta si anan!a putin in fie!a"e zi si ai totdeauna !uvantul va esului in ini a ta. Si asa poti sa te antuiesti.

41 Uno" f"ati li s(a inta plat o s!a"&a la lo!ul lo" si v"and sa(l pa"aseas!a s(au dus la avva A ona. Si iata, &at"anul e"#ea !u !o"a&ia pe apa si vazandu(i u &land pe a"#inea "aului, a zis !o"a&ie"ilo" % s!oateti( a la us!at , Si !.e and pe f"ati, le(a zis lo" % eu sunt A ona, la !a"e voiti sa e"#eti. Si an#aindu(le ini ile lo", i(a fa!ut de s(au into"s inapoi de unde iesise"a. Ca nu avea p"i!ina vata a"e de suflet, !i s!a"&a o eneas!a. 51 Venit(a odata avva A ona sa t"ea!a un "au si a #asit o !o"a&ie d"e#andu(se si a sezut lan#a dansa. Si iata alta !o"a&ie 0lunt"e1 a venit si a t"e!ut pe oa enii !a"e e"au a!olo. Si i(au zis lui % vino si tu avvo si t"e!i la noi. Ia" el le(a zis lo" % de nu voi t"e!e !u !o"a&ia !ea de o&ste, in alta nu a sui. Si avea o le#atu"a de s i!ele si sedea i pletind funie si ia"asi despletind(o, pana !e s(a d"es !o"a&ia, asa a t"e!ut. $e!i i(au fa!ut f"atii etanie, zi!and % pent"u !e ai fa!ut a!easta ' Si le(a zis lo" &at"anul % !a nu totdeauna #"a&indu( a #andul, sa u &lu. Ci si a!easta este pilda, !a sa u &la in !alea lui $u nezeu, !u o"anduiala. 61 A pu"!es odata avva A ona sa ea"#a la avva Antonie si a pie"dut d"u ul. Si sezand, a ado" it putin. Si s!ulindu(se din so n, s(a "u#at lui $u nezeu, zi!and % a "o# Tie, $oa ne $u nezeul eu, sa nu pie"zi zidi"ea Ta. Si i s(a a"atat lui !a o ana de o ati"nand din !e", a"atandu(i d"u ul, pana !and a venit si a statut deasup"a peste"ii lui avva Antonie. 71 A!estui avva A ona i(a p"oo"o!it avva Antonie, zi!and % o sa spo"esti int"u f"i!a lui $u nezeu. Si s!otandu(l afa"a din !.ilie, i(a a"atat o piat"a si i(a zis % o!a"este piat"a a!easta si o &ate. Ia" el a fa!ut asa. Si i(a zis avva Antonie% nu !u va a #"ait piat"a' Ia" el a zis % nu. Si i(a zis ia"asi avva Antonie% asa si tu, o sa a-un#i a!easta asu"a. Ceea !e s(a si fa!ut, !a!i a spo"it avva A ona atata, in!at din ulta &unatate nu ai !unostea !e este "autatea. Si asa fa!andu(se el epis!op, au adus la el o fe!ioa"a avand in pante!e si i(au zis lui% !uta"e au fa!ut lu!"ul a!esta, da(le fo" !anon, adi!a pedeapsa pent"u pa!at , Ia" el, fa!and se nul !"u!ii pe pante!ele ei, a po"un!it sa i se dea sase pe"e!.i de !ea"safu"i, zi!and % nu !u va e"#and, sa nas!a si va u"i, sau ea sau p"un!ul si nu va afla !ele de in#"opa"e ' Ia" pa"asii ei i(au zis lui% de !e ai fa!ut a!easta' $a(le !anon , Ia" el a zis lo"% vedeti, f"atilo", !a ap"oape este de oa"te si !e pot eu sa fa!' Si a slo&ozit(o pe ea si n(a ind"aznit &at"anul sa osandeas!a pe ni eni. 81 Se spunea pent"u dansul, !a au venit unii la el sa se -ude!e) ia" &at"anul se fa!ea ne&un. Si iata, o fe eie zi!ea !at"e ve!ina ei % a!est &at"an este ne&un. Si a auzit(o pe ea &at"anul si !.e and(o, ii zi!e % !ate osteneli a fa!ut eu p"in pustii, !a sa !asti# ne&unia a!easta si pent"u tine sa o p"apades! astazi pe ea ' Nu , 191 A venit odata avva A ona sa #uste !eva int"(un lo! si e"a a!olo unul !a"e avea nu e "au. Si s( a inta plat de a venit o fe eie si a int"at in !.ilia f"atelui !elui !e avea nu e "au. $e!i, afland !ei !e lo!uiau in lo!ul a!ela s(au tul&u"at si s(au adunat !a sa(i #oneas!a pe el din !.ilie. Si !unos!and !a epis!opul A ona este in lo!ul a!ela, venind l(au "u#at sa ea"#a i p"euna !u dansii. Si intele#and f"atele, luand fe eia, a as!uns(o int"(un !.iup a"e. Si pana sa vina no"odul, a vazut avva A ona !eea !e se fa!use si pent"u $u nezeu a a!ope"it lu!"ul. Si int"and, a sezut deasup"a !.iupului si a po"un!it sa se !aute toata !.ilia. $e!i, dupa !e au !autat si nu au aflat pe fe eie, a zis avva A ona% !e este a!easta ' $u nezeu sa va ie"te , Si "u#andu(se, a fa!ut pe toti sa se du!a si apu!and de ana pe f"ate, i(a zis% ia a inte de tine, f"ate , Si a!easta zi!and, s(a dus. 111 A fost int"e&at avva A ona% !a"e este !alea !ea st"a ta si in#usta' Si "aspunzand, a zis % !alea st"a ta si in#usta a!easta este, sa(si sileas!a !ineva #andu"ile sale si sa(si taie voile sale pent"u $u nezeu. Si a!easta este !eea !e s(a zis de apostoli % Iata noi a lasat toate si a venit dupa Tine 011 2222222222222222222222 <at. =I=, *6.

PENTRU AVVA A:ILA 11 S(au dus odata t"ei &at"ani la avva A.ila si unul dint"(ansii avea nu e "au. Si i(a zis unul din &at"ani % avvo, fa( i o "ea-a 0 plasa 1 , Ia" el a zis % nu(ti fa!. Si !elalalt i(a zis% fa ilostenie, !a sa( ti ave po eni"ea ta in anasti"e , Ia" el a zis % n(a v"e e. Ii zi!e lui !elalalt, !a"e avea nu ele !el "au % fa( i ie o "ea-a, avvo, !a s(o a din ainile tale , la" el "aspunzand indata, i(a zis % iti voi fa!e. Si i(au zis lui a!estuia i(ai zis !a(i vei fa!e ' Le(a zis lo" &at"anul% v(a zis voua !a nu va fa! si nu v(ati a.nit, fiind!a n(a v"e e. Ia" a!estuia de nu(i voi fa!e, va zi!e % pent"u pa!atul eu auzind &at"anul nu a voit sa( i fa!a, si indata taie ata. $e!i !u a!easta a "idi!at sufletul lui, !a sa nu fie in#.itit de a.ni!iune unul !a a!esta 0 1 1. 2222222222222222222222 0 1 1 1. Co"int. II, 6. *1 +is(a avva Viti ie% po#o"indu( a eu odata la s!.it i(au dat unii putina ie"e, !a sa le dau &at"anilo" si a &atut in usa !.iliei lui avva A.ila !a sa(i dau lui. Ia" el a zis% !u adeva"at, f"ate, nu i(a" fi fost voia sa( i &ati a!u in usa, !.ia" de a" fi fost ana. $a" ni!i la alta !.ilie nu te ai du!e. $e!i (a dus la !.ilia ea si le(a dus la &ise"i!a. /1 A venit odata avva A.ila la !.ilia lui avva Isaia in s!.it si l(a #asit an!and) a!esta pusese sa"e si apa int"(un !ast"on si vazindu(l &at"anul !a a as!uns !ast"onul dupa funii, i(a zis % spune( i !e anan!i ' Ia" el a zis % ia"ta( a avvo, !a taia s i!ele si (a suit pe a"sita si(a pus in #u"a ea paine !u sa"e) !a i s(a us!at #atle-ul de a"sita si nu se po#o"a painea. Pent"u a!easta a fost silit de a pus putina apa peste sa"e, !a asa sa pot #usta. $e!i, ia"ta( a , Si a zis &at"anul % veniti de vedeti pe Isaia, !a anan!a zea a in s!.it. $a!a v"ei sa anan!i zea a, du(te in E#ipt. 31 A venit unul din &at"ani la avva A.ila si l(a vazut pe el s!uipand san#e din #u"a lui si l(a int"e&at% !e este a!easta pa"inte ' Rapuns(a &at"anul % este !uvantul f"atelui !a"e (a a.nit si (a silit sa nu(l vestes! lui si (a "u#at lui $u nezeu !a sa(l "idi!e de la ine. Si s(a fa!ut !uvantul lui !a san#ele in #u"a ea si l(a s!uipat -os si (a linistit si a.ni!iunea a uitat(o. 41 +i!ea avva A oi % ne(a dus eu si avva Viti ie la avva A.ila si l(a auzit !itind !uvintul a!esta % nu te te e Ia!ove, a te po#o"i in E#ipt. 0 1 1. Si ult a statut !itind !uvantul a!esta. Si &atand noi, ne(a des!.is si ne(a int"e&at, de unde sunte . Si te andu(ne sa zi!e !a sunte de la !.ilii, a zis !a sunte de la untele Nit"iei. Si ne(a zis% !e sa va fa!, da!a sunteti de depa"te. Si ne(a &a#at inaunt"u. Si l(a #asit !a lu!"a noaptea ulta i pletitu"a pent"u !osnite. Si l(a "u#at sa ne spuna v"eun !uvant. Ia" el a zis % eu de asea"a pana a!u a i pletit douaze!i de stan-eni) si int"(adeva", n( a t"e&uinta de dansii) da" nu !u va sa se anie $u nezeu si sa a invinuias!a, zi!and, !a desi putand sa lu!"ez, nu a lu!"at, pent"u a!easta a ostenes! si lu!"ez din toata pute"ea ea. Si folosindu(ne, ne(a dus. 2222222222222222222222 0 1 1 Ba!e"e, 35, /. PENTRU AVVA A<<OI 11 Se spunea pent"u avva A oi, !a atun!i !and se du!ea la &ise"i!a, nu lasa pe u!eni!ul sau sa u &le ap"oape de el, !i de depa"te. Si de venea sa(l int"e&e pent"u #andu"i, dupa !e(i spunea, indata il #onea, zi!and % nu !u va vo"&ind noi pent"u folos, sa !ada v"eo vo"&a st"aina. Pent"u a!easta nu te las ap"oape de ine. *1 Se spunea ia"asi pent"u avva A oi, !a e"a &olnav pe pat ulti ani si ni!iodata n(a lasat #andul sau sa ia a inte la !.ilia !ea ai dinaunt"u, sa vada !e a"e. Ca ulte ii adu!eau lui pent"a &oala. Si

!and int"a si iesea Ioan, u!eni!ul lui, el isi in!.idea o!.ii, !a sa nu vada !e fa!e, !a!i il stia !a este !alu#a" !"edin!ios. /1 +is(a avva Pi en, !a un f"ate a venit la avva A oi !e"and de la dansul v"eun !uvant. Si "a anand !u dansul sapte zile, nu i(a "aspuns lui &at"anul. $a" pet"e!andu(l, i(a zis lui % ia a inte de sine(ti, !a ie a!u pa!atele i s(au fa!ut zid intune!at int"e ine si $u nezeu. 31 Se spunea pent"u avva A oi, !a a fa!ut !in!ize!i de asu"i de #"au pent"u t"e&uinta sa si le(a pus la soa"e. Si ai inainte de a se us!a &ine, a vazut in lo!ul a!ela un lu!"u !a"e nu(i folosea lui. Si a zis u!eni!ilo" sai % sa ne du!e de ai!i. Ia" ei foa"te s(au a.nit. Si vazindu(i pe ei a.niti, le(a zis lo" % va a.niti pent"u paini ' Cu adev#"at eu a vazut pe oa"e!a"i !a au fu#it si au lasat fi"izile va"uite i p"euna !u !a"ti de e &"ane si n(au in!.is ni!i usile, !i s(au dus lasandu(le des!.ise.

PENTRU AVVA A<<UN NITRIOTUL 11 Avva A un nit"iotul s(a dus la avva Antonie si i(a zis lui% vad !a eu ai ulta osteneala a si !u de nu ele tau s(a a"it int"e oa eni ai ult de!at al eu' +is(a lui avva Antonie% pent"u !a eu iu&es! pe $u nezeu ai ult de!it tine. *1 A!elasi avva A un s(a dus la avva Pi en si i(a zis lui% !and a du! la !.ilia ap"oapelui, sau !and el vine la ine pent"u v"eo t"e&uinta, ne sfii sa vo"&i unul !u altul, !a nu !u va sa se iveas!a v"eo vo"&a st"aina. Si i(a zis lui &at"anul % &ine fa!i, !a!i tine"etea a"e t"e&uinta de pazi"e. +is(a avva A un ia"asi % &at"anii spo"ind in fapta &una nu aveau in dansii alt!eva, sau st"ain in #u"a !a sa vo"&eas!a a!eea. Si ia"asi a int"e&at% de!i, da!a va fi nevoie !a sa vo"&es! !u ap"oapele, voiesti sa vo"&es! din S!"iptu"i sau din !uvintele &at"anilo" ' +is(a &at"anul% da!a nu poti sa ta!i ai &ine este sa vo"&esti din !uvintele &at"anilo" si nu din S!"iptu"a, !a!i nu i!a p"i e-die este. /1 Un f"ate a venit de la s!.it la avva A un si i(a zis % a t"i ite pa"intele eu la slu-&a si a te de !u"vie. I(a zis lui &at"anul % o"i in !e !eas iti va veni ispita, zi asa % $u nezeul pute"ilo", pent"u "u#a!iunile pa"intelui eu, s!apa( a , $e!i in una din zile o fata a in!uiat usa dupa dansul. Ia" el st"i#and !u #las a"e, a zis % $u nezeul pute"ilo" pent"u "u#a!iunile pa"intelui eu, s!apa( a , Si in data s(s aflat pe !alea !at"e s!.it. PENTRU AVVA ANUV 11 Povestit(a avva Ioan, !a avva Anuv si avva Pi en si !eilalti f"ati ai lo", dint"(un pante!e fiind si fa!andu(se !alu#a"i in s!.it, !and au venit aza!.iii si au pustiit s!.itul intai s(au dus de a!olo si au venit la un lo! !e se !.e a Te"enut pana isi vo" lua sea a !u t"e&uie sa "a ana. Si au "a as a!olo int"(o !apiste 0te plu idoles!1 ve!.e !ateva zile. Si a zis avva Anuv, !a"e e"a ai a"e de!at !eilalti, !at"e avva Pi en% fa ilostenie tu si f"atii tai, fie!a"e sa se linisteas!a deose&i si sa nu ne intalni unii !u altii sapta ana a!easta. Si a zis avva Pi en% !u voiesti, fa!e . Si au fa!ut asa. Si e"a un idol de piat"a, in a!ea !apiste si se s!ula avva Anuv in toate di inetile si a"un!a !u piet"e in o&"azul idolului si in toate se"ile zi!ea lui % ia"ta( a , Si a i plinit sapta ana fa!and asa. Ia" sa &ata s(au intalnit unii !u altii si a zis avva Pi en, lui avva Anuv % te(a Vazut, avvo, in sapta ana a!easta, !a a"un!ai !u piet"e in o&"azul idolului si dupa a!eea ii fa!eai lui etanie. Spune( i da", un o !"edin!ios fa!e a!easta' Raspuns(a &at"anul % a!easta pent"u voi a fa!ut. Cand (ati vazut !(a a"un!at !u piet"e in o&"azul idolului, nu !u va a #"ait o"i s(a aniat ' Raspuns(a avva Pi en % nu. Ia"asi a int"e&ai &at"anul% da" !and ii fa!ea etanie, nu !u va s(a tul&u"at si a zis% nu te ie" t' +is(a avva Pi en% nu. Si a zis &at"anul % si noi, f"atilo", sunte sapte f"ati) de voiti sa pet"e!e i p"euna, sa ne fa!e !a idolul a!esta !a"e, de se va o!a"i sau se va slavi, nu se tul&u"a. Ia"a de nu voiti sa va

fa!eti asa iata pat"u po"ti sunt in !apistea a!easta) fie!a"e din voi, unde va voi, sa ea"#a. Si auzind f"atii, s(au a"un!at pe sine -os, zi!indu(i lui % !u voiesti, pa"inte, asa fa!e si as!ulta !u ne vei zi!e noua. Si a zis avva Pi en % a pet"e!ut i p"euna toata v"e ea noast"a, lu!"and dupa !uvintul &at"anului !a"e l(a zis !at"e noi. Si a pus el i!ono pe unul din noi. Si tot !e ne punea noua, an!a si e"a !u neputinta sa zi!a v"eunul din noi % adu(ne noua alt!eva, sau !a voi a!easta sa an!a . Si a pet"e!ut toata v"e ea noast"a int"u odi.na si pa!e. *1 +is(a avva Anuv% de !and s(a !.e at nu ele lui :"istos peste ea. PENTRU AVVA AVRAA< 11 Se spunea desp"e un &at"an, !a a fa!ut !in!ize!i de ani, ni!i paine an!ind, ni!i vin &and de#"a& si zi!ea !a a o o"it !u"via si iu&i"ea de a"#int si slava desa"ta. Si a venit la el avva Av"aa , auzind !a a spus a!est !uvant. Si i(a zis lui % tu ai spus !uvantul a!esta ' A "aspuns &at"anul % da. Si i(a zis Av"aa % iata, int"a in !.ilia ta, si #asesti pe "o#o-ina ta o fe eie) poti sa so!otesti !a nu este fe eie' Raspuns(a &at"anul % nu, da" a lupt !u #andul sa nu a atin# de ea. Atun!i a zis Av"aa % iata n(ai o o"it pati a, !i este vie) da" este le#ata. Ia"asi !and u &li pe d"u , vezi piat"a si .a"&u"i, ia" in i-lo!ul a!esto"a, au") poate intea sa so!oteas!a pe a!esta !a pe a!elea ' +is(a &at"anul% nu, da" a lupt !u #andul sa nu(l iau pe el. Si a zis Av"aa % iata este vie pati a, da" este le#ata. <ai depa"te, zi!e ia"asi avva Av"aa % iata, auzi desp"e doi f"ati, !a unul te iu&este, ia" altul te u"aste si te vo"&este de "au. $e(o" veni la tine, ii ai deopot"iva pe a andoi ' Raspuns(a &at"anul % nu, da" a lupt !u #andul sa fa! &ine !elui !e a u"aste !a si !elui !e a iu&este. +is(a avva Av"aa lui% apoi iata !a sunt vii pati ile, da" sunt nu ai le#ate de sfinti. *1 Un f"ate a int"e&at pe avva Av"aa , zi!and % de i se va inta pla sa anan! de ulte o"i, !e este ' Si "aspunzand &at"anul a zis% !e #"aiesti, f"ate' Atata anan!i, sau so!otesti !a ai venit la a"ie' /1 Spunea avva Av"aa pent"u unul de la s!.it, !a e"a s!"iito" si nu an!a paine. $e!i a venit la el un f"ate, "u#andu(se sa(i s!"ie o !a"te. $e!i &at"anul avandu(si intea sa la p"ivi"e, a s!"is t"e!and sti.u"i si n(a pus so"oa!e 0pauze1. Ia" f"atele lui luand si v"and sa puna so"oa!e, a #asit niste !uvinte sa"ite si i(a zis &at"anului% avvo, sunt niste sti.u"i lasate. I(a zis &at"anul% du(te intai de fa !ele s!"ise si apoi vei veni si(ti voi s!"ie si !elelalte , PENTRU AVVA ARI A e"s avva Av"aa la avva A"i. Si sezand ei, a venit un f"ate la &at"anul si i(a zis lui % spune( i, !e voi fa!e !a sa a antuies! ' Ia" el i(a zis % du(te, pet"e!i anul a!esta an!and sea"a paine si sa"e si vino ia"asi si(ti voi #"ai , Si du!andu(se a fa!ut asa. Si dupa !e s(a i plinit anul, a venit ia"asi f"atele la avva A"i si s(a aflat atun!i si avva Av"aa a!olo. Si a zis ia"asi &at"anul f"atelui % du(te, posteste si int"u a!est an, an!and din doua in doua zile. Si dupa !e s(a dus f"atele, a zis avva Av"aa lui avva A"i% pent"u !e #"aiesti tutu"o" f"atilo" !u !u pana usoa"a, ia" a!estui f"ate ii pui sa"!ini #"ele ' I(a zis &at"anul % f"atii, p"e!u vin !autand, asa se si du!) ia" a!esta pent"u $u nezeu vine, sa as!ulte !uvant. Ca!i este lu!"ato" si o"i!e voi zi!e lui, !u sa"#uinta fa!e. Pent"u a!easta si eu ii #"aies! lui, !uvantul lui $u nezeu. PENTRU AVVA ALONIE 11 +is(a avva Alonie% de nu va zi!e o ul int"u ini a sa !a eu sin#u" si $u nezeu sunte nu va avea odi.na. in lu e, ine, nu a iesit in!iuna din #u"a

*1 +is(a ia"asi % de nu as fi st"i!at tot, n(as fi putut sa a zides!) adi!a, de n(as fi lasat tot !e pa"e &un din vointa ea, n(as fi putut sa do&indes! faptele &une. /1 +is(a ia"asi% de va voi o ul, de di ineata pana sea"a a-un#e in asu"a du nezeias!a.

i se

31 Int"e&at(a odata avva A#at.on pe avva Alonie, zi!and% !u voi putea tine li &a ea sa nu #"aias!a in!iuni' Si i(a "aspuns lui avva Alonie % de nu vei inti, ulte pa!ate ai sa fa!i.Ia" el a zis % !u vine a!easta ' Si i(a "aspuns &at"anul % iata doi oa eni au fa!ut inaintea ta u!ide"e si unul a fu#it in !.ilia ta. Si iata d"e#ato"ul il !auta pe el si te int"ea&a zi!and % inaintea ta s(a fa!ut u!ide"ea ' $e nu vei inti, dai pe o la oa"te. <ai &ine lasa(l pe el inaintea lui $u nezeu fa"a le#atu"i, !a!i El stie toate. PENTRU AVVA APBI Povestitu(s(a pent"u epis!opul OAi"in.ului, anu e avva Apfi, !a in v"e ea !and e"a !alu#a", ulte pet"e!e"i asp"e fa!ea. Ia" dupa !e s(a fa!ut epis!op voia sa unelteas!a 0in!e"!e1 a!eeasi pet"e!e"e asp"a si in lu e, da" n(a putut. Si s(a a"un!at pe sine inaintea lui $u nezeu, zi!and % nu !u va pent"u epis!opie s(a dus de la ine da"ul ' Si i s(a des!ope"it lui !a nu. Atun!i e"ai sin#u" in pustie si nefiind o , $u nezeu iti a-uta) ia" a!u esti in lu e si oa enii iti a-uta tie. PENTRU AVVA APOLLO 11 E"a un &at"an la !.ilii, anu e Apollo. Si de venea !ineva sa(l !ea"a la o"i!e fel de lu!"u, !u &u!u"ie se du!ea, zi!and % !u :"istos a astazi sa lu!"ez pent"u sufletul eu, !a!i a!easta este plata sufletului. *1 Se spunea pent"u oa"e!a"ele avva Apollo de la s!.it, !a e"a ta"an pasto" de oi. Si vazand in ta"ina o fe eie !a avea in pante!e, inde nandu(se de diavolul, a zis % voies! sa vad !u sta p"un!ul in pante!ele ei. Si despi!ind(o pe ea, a vazut p"un!ul. Si indata l(a lovit pe el ini a si u ilindu(se, a venit la s!.it si a vestit pa"intilo" !eea !e a fa!ut. Si i(a auzit pe dansii !antand % zilele anilo" nost"i int"u dansii sapteze!i de ani, ia" de vo" fi in pute"e optze!i de ani. Si !e este ai ult de!at a!estia, osteneala si du"e"e 0 1 1. Si a zis lo"% sunt de pat"uze!i de ani si o "u#a!iune n(a fa!ut si a!u de voi t"ai alti pat"uze!i de ani, nu voi in!eta "u#and pe $u nezeu, !a sa( i ie"te pa!atele ele. $e!i, ni!i un lu!"u de ani nu fa!ea !i totdeauna se "u#a, zi!and% a #"esit !a un o , ia" Tu !a un $u nezeu !u"ateste( a , Si i s(a fa!ut lui "u#a!iunea a!easta int"u !u#eta"e ziua si noaptea. Si e"a un f"ate pet"e!and !u el si l(a auzit zi!and % supa"atu(Te(a , supa"atu(Te(a , $oa ne. Lasa( a !a sa a odi.es! putin. Si i s(a fa!ut lui in!"edinta"e, !a i(a ie"tat $u nezeu toate pa!atele lui si al fe eii, ia" pent"u !opil nu s(a in!"edintat. Si i(a zis lui unul din &at"ani % si pa!atul !opilului ti l(a ie"tat $u nezeu, da" te lasa in du"e"e, !a este de folos sufletului tau. 2222222222222222222222 0 1 1 Psal 78, 19 si 11. /1 A!estasi a zis pent"u p"i i"ea f"atilo" % t"e&uie sa ne in!.ina f"atilo" !elo" !e vin la noi) !a!i nu lo", !i lui $u nezeu ne in!.ina . Ca!i se zi!e !a da!a ai vazut pe f"atele tau, ai vazut pe $o nul $u nezeul tau. Si a!easta de la Av"aa a luat(o. 0 1 1 Si !and ii p"i iti, sa(i siliti sp"e odi.na, !a si a!easta de la Lot a invatat, !a"e a p"i it pe in#e"i 0 * 1. 2222222222222222222222 0 1 1 Ba!e"e 17, *. 0 * 1 Ba!e"e 18, *.

PENTRU AVVA AN$REI +i!ea avva And"ei % t"e&uies! !alu#a"ului a!estea t"ei % st"ainatatea, sa"a!ia, si ta!e"ea int"u "a&da"e. PENTRU AVVA AIO Se spunea pent"u un &at"an de la Te&aida, anu e avva Antian, !a ulte pet"e!e"i a fa!ut in tine"etile sale si la &at"anete s(a &olnavit si a o"&it si pent"u &oala lui ulta an#iie"e ii fa!eau f"atii si ii puneau in #u"a. Si au int"e&at pe avva Aio pent"u a!easta, adi!a !e va fi dint"(a!easta an#aie"e' Si le(a "aspuns lo" % zi! voua !a de va voi ini a lui si se va po#o"i !u dul!eata, !.ia" de va an!a o !u" ala, $u nezeu o va "idi!a din osteneala lui. Ia" de nu, pazeste osteneala lui int"ea#a, !a nev"and este silit si a!eia isi au plata. PENTRU AVVA A<<ONAT:A A venit odata un &oie" la Pelusiu si v"oia sa !ea"a da-die de la !alu#a"i, !a si de la i"eni. Si s(au adunat toti f"atii la avva A onat.a pent"u a!easta si au "ainduit pe oa"e!a"i din pa"inti sa ea"#a la i pa"atul si le(a zis lo" avva A onat.a% nu este t"e&uinta de supa"a"e a!easta, !i ai va"tos linistiti(va in !.iliile voast"e si postiti doua sapta ani si !u da"ul lui :"istos eu sin#u" voi fa!e a!est lu!"u. Si s(au dus f"atii la !.iliile lo", ia" &at"anul s(a linistit in !.ilia sa. $e!i, dupa !e s(au i plinit pat"usp"eze!e zile, s(au a.nit f"atii asup"a &at"anului, !a nu l(au vazut pe el dus undeva, zi!and !a a lasat t"ea&a lo" in pa"asi"e. La" in a !in!isp"eze!ea zi s(au adu at f"atii, dupa fa#aduinta. Ia" &at"anul a venit la dansii avand ."isovul pe!etluit de i pa"atul. Si vazind f"atii, s(au ui it, zi!and % !and l(ai adus pe a!esta, avvo ' Si le(a zis lo" &at"anul % !"edeti( a, f"atilo", !a int"(a!easta noapte (a dus la i pa"atul si a s!"is ."isovul a!esta. Si venind la AleAand"ia, l(a is!alit pent"u &oie" si asa a venit la voi. Si auzind, s(au inf"i!oaat si i(au fa!ut etanie. Si asa s(a sava"ait t"e&uinta lo" si nu i(au ai supa"at &oie"ul.

INCEPUTUL SLOVEI V PENTRU <ARELE VASILIE Spunea unul din &at"ani, !a Sfantul Vasilie e"#and la o viata de o&ste, dupa !uviin!ioasa invatatu"a, a zis e#u enului % ai v"eun f"ate ai!i !a"e sa ai&a as!ulta"e ' Ia" el a zis lui % toti "o&ii tai sunt si se sa"#uies! sa se antuias!a, stapane. Ia"asi a zis lui % ai !u adeva"at v"eunul !a"e sa ai&a as!ulta"e ' Ia" a!ela i(a adus lui un f"ate. Si l(a int"e&uintat pe el a"ele Vasilie slu-ito" la asa. Ia" dupa !e a #ustat, i(a dat lui de s(a spalat. Si i(a zis sfantul Vasilie % vino sa(ti dau si eu sa te speli , Ia" el a p"i it, tu"nand sfantul apa. Si i(a zis lui % !and voi int"a in &ise"i!a, vino sa te fa! dia!on , Si dupa !e s(a fa!ut a!easta, l(a fa!ut p"eot si l(a luat !u sine la epis!opie pent"u as!ulta"ea lui. PENTRU AVVA VISIARION 11 +i!ea avva $ula, u!eni!ul lui avva Visa"ion% !alato"ind noi odata pe ta" u"ile a"ii, a insetat. Si a zis lui avva Visa"ion % avvo, foa"te i i este sete. Si fa!and "u#aiune &at"anul, i(a zis % &ea din a"e. Si s(a indul!it apa si a &aut, da" eu a luat si in vas, nu !u va ai in!olo sa( i fie sete. Si

vazand &at"anul, i(a zis % pent"u !e ai luat in vas ' I(a zis lui% ia"ta( a, !a nu !u va insetez. Si a zis &at"anul % $u nezeu ai!i si p"etutindenea $u nezeu.

ai in!olo sa

*1 Altadata avand t"e&uinta a fa!ut "u#a!iune si a t"e!ut "aul :"iso"oa pedest"u si a e"s de !ea pa"te. Ia" eu inunandu( a, a pus etanie lui, zi!and % !u iti si tiai pi!ioa"ele, !and u &lai pe apa ' Si a zis &at"anul % pana la #lezne si tea apa, ia" !ealalta e"a ta"e. /1 Altadata ia"asi e"#and noi la un &at"an, a venit soa"ele sa apuna. Si "u#andu(se &at"anul, a zis % a "o# tie, $oa ne, sa stea soa"ele, pana !e voi a-un#e la "o&ul tau , Si s(a fa!ut asa. 31 Altadata, ia"asi a venit la !.ilia lui si l(a aflat pe el stand la "u#a!iune si ainile lui e"au intinse sp"e !e". Si a pet"e!ut pat"usp"eze!e zile, a!easta fa!and. Si dupa a!eea (a !.e at pe ine si i(a zis % vino dupa ine , Si iesind ne(a dus in pustie. Si insetand, a zis % avvo, i i este sete. Si luand &at"anul !o-o!ul eu, s(a depa"tat !a o zva"litu"a de piat"a si fa!and "u#a!iune, i l(a adus plin de apa. Si u &land, a venit deasup"a unei peste"i. Si int"and inaunt"u, a aflat un f"ate sezand si lu!"and funie de !osnite si ne!autand in sus la noi, ni!i in!.inandu(se, ni!i v"and sa ia !uvant !u noi. Si i(a zis &at"anul % sa e"#e de ai!i, poate nu a"e vesti"e &at"anul sa vo"&eas!a !u noi. Si ne( a dus la Li!o, pana !e a a-uns la avva Ioan si in!.inandu(ne lui, a fa!ut "u#a!iune. Apoi au sezut ei sa vo"&eas!a pent"u vedenia !a"e a vazut(o el. Si a zis avva Visa"ion % a iesit po"un!a sa se su"pe !apistile idolilo". Si s(a fa!ut asa si s(au su"pat. Ia" !and ne(a into"s noi, a venit ia"asi la peste"a a!eea, unde a vazut pe f"atele a!ela. Si i(a zis &at"anul% sa int"a la el, nu !u va i(a vestit $u nezeu sa vo"&eas!a !u noi , Si !u a int"at, l(a aflat pe el sava"sit. Si i(a zis ie &at"anul% vino, f"ate, sa st"an#e t"upul, lui , Ca pent"u a!easta ne(a t"i is $u nezeu pe noi ai!i. Si st"an#andu(l noi, !a sa(l in#"opa , a aflat !a a fost fe eie !u fi"ea. Si s(a inunat &at"anul si a zis % iata !u si fe eile &i"uies! pe Satana, ia" noi p"in !etati pet"e!e !u neo"anduiala. Si p"oslavind pe $u nezeu, pe apa"ato"ul !elo" !e(L iu&es! pe El, ne(a dus de a!olo. 41 A venit odata un ind"a!it la s!.it si s(a fa!ut "u#a!iune pent"u dansul in &ise"i!a si nu iesea d"a!ul, !a e"a asp"u. Si au zis !le"i!ii % !e sa fa!e d"a!ului a!estuia ' Ni eni nu poate sa(l s!oata, fa"a nu ai avva Visa"ion. Si de il vo "u#a pe el pent"u a!easta, ni!i la &ise"i!a nu vine. $e!i a!easta sa fa!e % iata, vine di ineata ai inainte de toti la &ise"i!a. Sa fa!e pe !el !e pati este sa sada in lo!ul lui si, !and va int"a, sa sta la "u#a!iune si sa(i zi!e lui % desteapta si pe f"atele, avvo , Si au fa!ut asa. Si venind &at"anul di ineata, au statut ei la "u#a!iune, si i(au zis % desteapta si pe f"atele , Si ii zi!e lui % > S!oala(te, iesi afa"a ,> Si indata a iesit d"a!ul dint"(ansul si s(a vinde!at in !easul a!ela. 51 +is(a avva Visa"ion % pat"uze!i de zile si nopti a pet"e!ut in a"a!ini, stand, ni!i do" ind.

61 Un f"ate #"esind, s(a despa"tit de la &ise"i!a de !at"e p"eot. Ia" avva Visa"ion s!ulandu(se, a iesit i p"euna !u el, zi!ind !a si el este pa!atos. 71 A!estasi avva Visa"ion a zis % pat"uze!i de ani nu (a !ul!at pe !oastele ele, !i sazand, sau stand, do" ea . 81 A!estasi a zis% !and esti in pa!e si nu ai alta lupta, atun!i ai ult te s e"este, !a nu !u va &u!u"ie st"aina int"and, sa ne lauda si sa fi dati la "az&oi. Ca de ulte o"i $u nezeu pent"u neputintele noast"e, nu ne lasa sa fi dati sp"e lupta, !a sa nu pie"i . 191 Un f"ate lo!uind i p"euna !u alti f"ati, a int"e&at pe avva Visa"ion % !e voi fa!e' I(a zis lui &at"anul% ta!i si nu te nu a"a pe tine !u !eilalti. 111 Avva Visa"ion, u"ind, zi!ea !a t"e&uie sa fie !alu#a"ul !a :e"uvi ii si Se"afi ii, tot o!.i. 1*1 Au povestit u!eni!ii lui avva Visa"ion pent"u viata lui % asa a fost, !a una din pasa"ile !ele din vazdu. sau din pesti, sau din -ivinile !ele de pe us!at, fa"a tul&u"a"e si fa"a #"i-a de !asa, ni!i pofta

de v"eun lo! n(a stapanit sufletul lui, ni!i satu"a"e de &u!ate, ni!i a#onisi"e de ave"e, ni!i pute"ea de !a"ti, !i !u totul s(a a"atat desava"sit, slo&od de pati ile t"upului, !u nade-dea !elo" viitoa"e ."anindu(se si !u inta"i"ea !"edintei si sp"i-inindu(se, "a&da !a un "o& ai!i si a!olo, in #e" si in #olatate pet"e!and, de vapaia soa"elui a"zandu(se, fa"a de a!ope"e ant fiind totdeauna. T"aind p"in p"apastiile pustiilo", !a un "ata!it si p"in lati ile !ele nelo!uite ale nisipu"ilo" de ulte o"i !a p"int"( un noian u &land. Ia" de s(a" fi inta plat sa vina la v"eun lo!, unde isi au !alu#a"ii viata !ea de o&ste, afa"a de usa sezind, plan#ea. Si !a unul !e s(a" fi a"un!at afa"a de a"e din v"eo spa"#e"e de !o"a&ie, se vaieta. Apoi, iesind v"eunul din f"ati de(l #asea sezand !a pe un !e"seto" din sa"a!ii !ei din lu e -alni! il int"e&a, zi!and % !e plan#i o ule' $e ai t"e&uinta de !eva din !ele de nevoie, din !ate ne este noua !u putinta, vei lua, nu ai int"a inaunt"u de anan!a !u noi la asa, !a sa do&andesti an#aie"e. Ia" el "aspunde, !a nu poate sa "a na su& a!ope"a ant, pana !e nu va afla avutia !asei sale zi!and !a a pie"dut ulta &o#atie pent"u ulte felu"i de p"i!ini. Ca si in tal.a"i de a"e a !azut, zi!ea el, si spa"#e"e de !o"a&ie a pati it si din nea ul eu !el &un a !azut, ne!instit din !instit fa!andu( a. Ia" a!ela, din !uvintele lui u ilindu(se, int"and si luand paine, ii da zi!and % ia a!easta, pa"inte, ia" !elelalte % osie si nea si &o#atia !a"e ai zis, ti le va da $u nezeu. Ia" el in!a ai ult -elindu(se, st"i#a zi!and % nu stiu, de voi putea afla !ele !e a pie"dut. Ci ai ulta &u!u"ie i i va fi ie, p"i e-duindu( a pu"u"ea in fie!a"e zi sp"e oa"te, neavand odi.na de ne!azu"ile ele !ele fa"a nu a". Ca i se !ade des u &land, "ata!indu( a sa sava"ses! ale"#a"ea ea. PENTRU AVVA VENIA<IN 11 Se povestea pent"u avva Venia in, !a da!a ne(a po#o"it de la se!e"e la s!.it, ne(au adus nous de la AleAand"ia, da", !ate un vas de untdele n lipit !u ipsos la #u"a. Si da!a a venit ia"asi v"e ea se!e"isului, o"i!e p"isosea, f"atii adu!eau la &ise"i!a. Ia" eu vasul eu nu l(a destupat, !i !u und"eaua #au"indu(l, a #ustat putin) si avea ini lea, !u !a a"e lu!"u a fa!ut. Si da!a au adus f"atii vasele lo" astupate la #u"a !u ipsos, ia" al eu e"a #au"it, (a aflat de "usine, !a si !u as fi !u"vit. *1 +is(a avva Venia in, p"eotul !.iliilo", !a ne(a dus in s!.it la un &at"an si a voit sa(i da putintel untdele n. Si ne zi!e noua % iata unde sade vasul !el i!, !a"e i l(ati adus ai inainte !u t"ei ani) !u l(ati pus, asa a "a as. Si auzind noi, ne(ain inunat de pet"e!e"ea &at"anului. /1 A!estasi a zis, !a ne(a dus la alt &at"an si ne(a op"it pe noi la el sa an!a si punandu(ne noua ulei de "afane 0 1 1, a zis lui % pa"inte, pune(ne noua putin ulei ai &un , Ia" el auzind si(a fa!ut !"u!e, zi!and % de este alt ulei, afa"a de a!esta, nu stiu eu. 2222222222222222222222 0 1 1 Ulei de se inte de "idi!.i. 31 Avva Venia in, !and avea sa oa"a, a zis fiilo" sai% a!estea fa!eti si puteti si va Totdeauna &u!u"ati(va, nein!etat va "u#ati, pent"u toate ultu iti , 41 A!estasi a zis% pe !alea !ea i pa"ateas!a sa u &lati si PENTRU AVVA VIARIE A int"e&at oa"e!ine pe avva Via"e, zi!and % !e sa fa!, !a sa a antuies! ' A "aspuns lui &at"anul% e"#i si fa pante!ele tai ai i! si lu!"a"ea ainilo" tale putina si nu te tul&u"a in !.ilia ta si te vei antui. antuiti.

ilele sa nu a"ati si sa nu defai ati ,

PENTRU AVVA VICTOR Un f"ate a venit !at"e avva Vi!to", !el !e pet"e!ea int"u ta!e"e in lav"a lui, zi!and % !e sa fa! pa"inte, pent"u !a a &i"uieste lenevi"ea ' +is(a lui &at"anul % a!easta &oala, fiule, este sufleteas!a. Ca p"e!u !elui &olnav de o!.i, din !u plita du"e"e, i se pa"e !a vede lu ina, ia" !elui sanatos i se pa"e !a vede putin, asa si !el sla& la suflet, din putinti!a t"andavie se slaveste, pa"andu(i !a este a"e lenevi"ea, ia" !el sanatos !u sufletul, int"u ispite se &u!u"a ai ult.

INCEPUTUL SLOVEI C PENTRU AVVA CRICORIE TEOLOCUL 1 1 +is(a avva C"i#o"ie, !a a!este t"ei lu!"u"i !e"e $u nezeul de la tot o ul, !a"e a"e Sfantul ;otez, adi!a % !"edinta d"eapta de la suflet, adeva"ul de la li &a si inf"ana"ea pati ilo", adi!a !u"atenie, de la t"up. *1 +is(a ia"asi% toata viata o ului o zi este la !ei !e pati es! de do"inta. PENTRU AVVA C:ELASIE 11 Au zis unii pent"u avva C.elasie, !a avea o !a"te in e &"ane 0 1 1, al !a"ei p"et e"a de optsp"eze!e &ani. Si e"a s!"isa int"(insa toatia S!"iptu"a !ea ve!.e si !ea noua si se afla pusa in &ise"i!a, !a o"i!a"e din f"ati va voi, sa o !iteas!a. Si venind un f"ate st"ain, !u a vazut(o pe ea, a poftit(o si fu"andu(o, a iesit. Ia" &at"anul nu a ale"#at dupa dansul, !a sa(l p"inda, a!a" !a a p"i!eput. $e!i, e"#and a!ela in !etate, !auta sa o vanda si #asind pe !el !e voia sa o !u pe"e !e"ea p"etul de saisp"eze!e &ani. Ia" !el !e v"ea sa o !u pe"e, ii zi!ea lui % da( i(o sa o !e"! si asa iti voi da p"etul ei. $e!i, a dat(o lui. Ia" el luand(o, a dus(o la avva C.elasie, sa o !e"!e, spunandu(i su a p"etului !e"ut de !el !e o vindea. Si i(a zis &at"anul % !u pa"(o, !a este &una si fa!e p"etul !a"e l(ai spus , Si venind o ul, a spus !elui !e o vindea, altele si nu !ele !e a zis &at"anul, zi!and % iata a a"atat(o lui avva C.elasie si i(a zis !a este s!u pa si nu fa!e p"etul !a"e l(ai zis. A!ela auzind, i(a zis lui % ni i! alt!eva nu ti(a zis &at"anul' +is(a lui% nu , Atun!i a zis % nu ai voies! sa vand. Si u ilindu(se, a venit la &at"anul, po!aindu(se si "u#andu(l pe el sa o p"i eas!a. Ia" &at"anul nu voia sa o ia. Atun!i i(a zis lui f"atele % de nu o vei lua, nu a odi.na. +is(a lui &at"anul % da!a nu te odi.nesti, iata o p"i es!. Si a "a as f"atele a!ela a!olo pana la sfa"situl lui, fiind!a s(a folosit de lu!"a"ea &at"anului. 2222222222222222222222 0 1 1 Piei su&ti"i, sau pe"#a ente, !a"e se"veau in ve!.i e in lo! de .a"tie. *1 A!estui avva C.elasie i(a "a as o !.ilie de la oa"e!a"ele &at"an, !a"e e"a si el ona., i p"e-u"ul Ni!opolei avand lo!uinta. Si a!easta !.ilie avea si livada. $e!i un lu!"ato" oa"e!a"e al lui Va!at, !elui ai a"e peste Ni!opole, !el din Palestina, fiind "udenie &at"anului !elui p"istavit, a venit !at"e Va!at si(l "u#a sa ia livada a!eea, Ca i se pa"ea !a dupa le#e la el t"e&uia sa se po#oa"e. Ia" el fiind "apito", se !u panea !u ainile sale sa ia livada, ia" C.elasie nev"and sa dea i"enilo" !.ilia !alu#a"eas!a, nu v"ea sa o lase pe dansa sa o ia. $e!i, pandind Va!at do&itoa!ele lui avva C.elasie, !a"e adu!eau asline de la livada a!eea si luand aslinele !u ainile sale, !u de(a sila le(a adus la !asa sa si de(a&ia ai ta"ziu, !u o!a"a le(a lasat do&itoa!ele i p"euna !u oa enii lo". Ia" fe"i!itul &at"an "oada adi!a ni!i !at de putina nu a luat, ia" livada nu a lasat(o sa o ia pent"u p"i!ina !ea ai

sus zisa, de unde s(a ap"ins Va!at. Si fiind!a si alte p"i!ini il t"a#eau pe el, !a!i e"a iu&ito" de -ude!ati, a e"s la Ta"i#"ad !alato"ind pe -os. $e!i, venind el la Antio.ia, !and a!olo !a un lu inato" a"e st"alu!ea sfantul Si eon si auzind de dansul, !a e"a ai p"esus de o , a do"it, !a un !"estin, sa vada pe sfantul) ia" vazandu(l pe dansul de pe stalp sfantul Si eon, !a indata a int"at in anasti"e, il int"e&a pe el% de unde vii si unde e"#i ' Ia" el a zis % de la Palestina sunt si e"# la Ta"i#"ad. Ia" sfantul ia"asi a zis !at"e el % si pent"u !a"e t"e&uinta ' I(a "aspuns Va!at % pent"u ulte t"e&uinte si nada-duies!, !u "u#a!iunile sfintiei tale sa a into"! si sa a in!.in sfintelo" tale u" e. Si i(a zis sfantul Si eon % nu voiesti sa spui, deznada-duite o ule !a e"#i asup"a o ului lui $u nezeu ' $a" nu(ti va fi !alea !u &ine si ni!i !asa ta nu o vei ai vedea) ia" de vei as!ulta sfatul eu, sa te into"!i de ai!i si sa te po!aiesti, !at"e dansul, da!a !u viata vei a-un#e la lo!. $e!i, indata !up"inzandu(se de f"i#u"i si punandu(se in nasalie de !ei !e e"au !u dansul, e"#ea dupa !uvantul sfantului Si eon, sa a-un#a la lo! si sa se po!aias!a inaintea pa"intelui C.elasie, da" a-un#ind pana la Vi"it s(a sava"sit si n(a ai vazut !asa sa, dupa p"oo"o!i"ea sfantului. A!estea si fiul lui !a"e tot !u a!elasi nu e, adi!a Va!at, e"a nu it, a spus dupa oa"tea tatalui sau, ulto" &a"&ati v"edni!i de !"edinta. /1 In!a si a!easta au povestit(o ulti din u!eni!ii lui, !a, oa"e!and fiind adus lo" un peste, pe a!esta p"a-indu(l &u!ata"ul, l(a adus la !.ela", ia" sosind !.ela"ului o t"e&uinta de nevoie, a iesit din !.ela"ie lasand pestele -os int"(un vas, po"un!ind unui !opil i! al fe"i!itului C.elasie, sa(l pazeas!a un !eas pana se va intoa"!e. Ia" !opilul la!o indu(se s(a apu!at sa anan!e pestele fa"a de ni!i o sfiala. $e!i, int"and !.ela"ul si aflandu(l an!and, aniindu(se pe !opil, !a"e sedea -os, l(a i pins !u pi!io"ul fa"a de so!oteala, ia" din oa"e!a"e lu!"a"e diavoleas!a, fiind lovit peste ini a lesinand, a u"it.Ia" !.ela"ul, fiind !up"ins de f"i!a, l(a pus pe aste"nutul sau si a!ope"indu(l a pu"!es de a !azut la pi!ioa"ele lui avva C.elasie) vestindu(i !e s(a inta plat. El a po"un!it !a ni anui sa nu spuna altuia, po"un!indu(i si a!easta, !a da!a se va fa!e sea"a, si se vo" aseza toti, sa(l du!a pe el in alta", si sa(l puna inaintea -e"tfeni!ului si sa iasa de a!olo. Si venind &at"anul in alta", a statut la "u#a!iune. Si in v"e ea !anta"ii !elei de noaptea, adunandu(se f"atii, a iesit &at"anul si !opilul u" and dupa dansul, nestiind ni enea afa"a de el si de !.ela", pana la sfa"situl lui. 31 Se spunea pent"u avva C.elasie, nu nu ai de u!eni!ii lui, !i si de altii ulti, !a"e adesea, o"i se du!eau la dansul, !u !a in v"e ea So&o"ului !elui a toata lu ea din Cal!edon, Teodosie !a"e a in!eput in Palestina dez&ina"ea lui $ios!o", ale"#and inaintea epis!opilo" !elo" !e v"eau sa se intoa"!a la ale lo" &ise"i!i ( !a!i si a!ela e"a in Ta"i#"ad, fiind #onit de la pat"ia sa, !a !el !e se &u!u"a pu"u"ea de tul&u"a"i ( a e"s, zi!, pana la avva C.elasie, la anasti"ea lui, spunandu(i de So&o"ul !el din Cal!edon, !u !a a int"at do# a lui Nesto"ie, !u a!easta so!otind sa "apeas!a pe sfantul int"u a-uto"ul vi!leni"ii si a dez&ina"ii sale.Ia" el din aseza"ea o ului a!eluia si din p"i!epe"ea !e avea de la $u nezeu, a !unos!ut vi!lesu#ul so!otelii lui si nu nu ai !a n(a fost "apit !u depa"ta"ea lui de la d"eapta !"edinta, !a !ei de atun!i ai toti, !i p"e!u se !ade l(a o!a"at si l(a #onit. Ca adu!and la i-lo! pe !opilul pe !a"e l(a inviat din o"ti, zi!ea !u un !.ip !instit si !u &un# "anduiala % de voiesti a #"ai pent"u !"edinta ai pe a!est p"un!, !a"e aude !ele zise de tine, si(ti va da "aspuns, !a eu nu a v"e e sa as!ult !ele !e se #"aies! de tine. Rusinandu(se, da" dint"(a!estea si e"#and la Sfanta Cetate, "apeste tot !inul !alu#a"es!, !u !.ip de "avna du nezeias!a) "apeste in!a si pe i pa"ateasa, fiind ea atun!i a!olo) si asava and a-uto", apu!a !u de(a sila s!aunul Ie"usali ului, ai intai !u u!ide"i, apu!andu(l pe a!esta si alte fa"adele#i si ned"eptati fa!and, !a"e si pana a!u ulti le po enes!. Atun!i da" da!a l(au apu!at si pofta si(a do&andit, apu!and ai inainte si s!aunele epis!opilo", nevenind a!eia in!a, adu!e si pe avva C.elasie si po"un!este lui !u in#"ozi"e si !u st"asni!ie sa int"e in alta". Ia" dupa !e a int"at, ii zi!e % anate atiseste pe Iuvenalie. Ia" el nespe"iindu(se ni!i!at de putin, i(a zis % eu pe alt epis!op al Ie"usali ului nu stiu, de!at pe Iuvenalie. Inf"i!osandu(se de a!eea Teodosie, !a sa nu se ase ene si altii la "avna lui !ea !u d"eapta !"edinta, po"un!este sa(l s!oata !u"and din &ise"i!a. Apu!andu(l de!i, !ei !e e"au de dez&ina"ea lui si st"an#and le ne i p"e-u" sp"e a(l a"de pe el, il in#"ozeau. $a" vazand !a ni!i asa nu se aplea!a, ni!i se te e ni!ide!u , !i ai va"tos a!eia s(au te ut de s!ula"ea no"odului, !a sa nu fie asup"a lo",

pent"u !a e"a vestit si a"atat p"etutindeni fe"i!itul. Ia" a!easta e"a ai va"tos din pu"ta"ea de #"i-a a Celui de sus) de!i au slo&ozit nevata at pe u!eni!, !a"e !at desp"e sine, s(a fa!ut lui :"istos a"de"e de tot. 41 Povestes! unii pent"u el, !a in tine"etile sale vietuia viata !ea fa"a de ave"e. $e!i e"au int"u a!eea v"e e si altii ulti p"in a!eleasi lo!u"i iu&ind o viata !a a!eea, int"e !a"e si un &at"an oa"e!a"e foa"te p"ost si nest"an#ato", pet"e!and int"(o !.ilie pana la oa"te, a!a" !a a avut u!eni!i la &at"anetile sale. A!esta i p"euna !u !ei !e e"au !u el s(a nevoit sa pazeas!a, !a sa nu ai&a doua .aine ni!i sa poa"te #"i-a de ziua de aine pana la oa"te. $e!i, !and s(a inta plat lui avva C.elasie din p"onie du nezeias!a, a aseza viata de o&ste si ii adu!ea ulte, a do&andit in!a si !ele de t"e&uinta vietii !elei de o&ste, adu!andu(i do&itoa!e ulte si &oi. Ca, Cel !e a a-utat du nezeies!ului Pa.o ie dint"u(ntai a aseza viata de o&ste si a!estuia i(a a-utat la toata to! i"ea anasti"ii. $e!i, in a!estea vazandu(l !el ai sus nu it &at"an si avand d"a#oste !u"ata !at"e dansul, i(a zis% a te , avvo C.elasie, !a nu !u va sa se le#e intea ta !at"e sate si !at"e alta ave"e a !.inoviei. Ia" el i(a "aspuns % este le#ata ai va"tos intea ta la und"eaua !u !a"e lu!"ezi, de!at !u#etul lui C.elasie la ave"ile a!elea. 51 Se spunea pent"u avva C.elasie, !a de ulte o"i fiind tul&u"at de #andu"i, !a sa se du!a inaunt"ul pustiei, ia" ai de pe u" a da!a a vazut !a nu poate sa se i pot"iveas!a, a in!eput a ispiti #andul sau, de poate sa sada in pustie si s!ulandu(se, u &la pe afa"a de !.ilie, ni!i paine an!and, !i ve"detu"i, ni!i int"and su& a!ope"e ant, si zi!and int"u sine % !ei !e sunt in pustie, a!estea toate nu le au. Si pet"e!and asa t"ei zile, a ostenit si a !e"tat #andul !el !e il tul&u"a pe el, !u ust"a"e, zi!and % da!a nu poti sa fa!i lu!"u"ile !e t"e&uie in pustie, sezi in !.ilia ta, !u "a&da"e plan#and pa!atele tale, ia" nu u &la din lo! in lo!. Ca p"etutindeni o!.iul lui $u nezeu vede lu!"u"ile o enesti. PENTRU AVVA C:ERONTIE A zis avva C.e"ontie !el al piet"ei !a ulti supa"andu(se pe poftele t"upasti, neap"opiindu(se de t"upu"i, !u intea au !u"vit. Si t"upu"ile pazindu(li(se fe!io"esti, !u sufletele !u"ves!. Pent"u a!easta &ine este, o iu&itilo", sa fa!a fie!a"e !eea !e este s!"is si !u toata pazi"ea sa(si pazeas!a ini a sa 0 1 1. 2222222222222222222222 Pilde IV, */.

INCEPUTUL SLOVEI $ PENTRU AVVA $ANIIL 11 Se spunea pent"u avva $aniil, !u !a venind &a"&a"ii in s!.it, au fu#it pa"intii. Si a zis &at"anul % da!a nu poa"ta #"i-a de ine $u nezeu, pent"u !e ai t"aies!. Si a t"e!ut p"in i-lo!ul &a"&a"ilo" si nu l(au vazut pe el. Atun!i a zis !at"e sine % iata a pu"tat #"i-a de ine $u nezeu si nu a u"it. Ba da" si tu !eea !e este al o ului si fu#i !a pa"intii. *1 Un f"ate a "u#at pe avva $aniil, zi!and % da( i o po"un!a si o voi pazi pe ea. Si a zis lui % ni!iodata sa nu intinzi ana ta !u fe eie in st"a!.ina si sa anan!i !u ea si !u a!easta vei s!apa putin de d"a!ul !u"viei. /1 A zis avva $aniil, !a in ;a&ilon o fata a unuia din !ei ai a"i avea d"a!. Si tatal ei avea un !alu#a" iu&it, si a!ela i(a zis lui % ni eni nu poate sa ta aduias!a pe fii!a ta, fa"a nu ai si.ast"ii

a!eia, pe !a"e ii stiu si de ii vei "u#a pe ei, nu vo" voi sa fa!a a!easta pent"u s e"enie. Ci a!easta sa fa!e % !and vo" veni in ta"#, fa!eti(va !a voiti sa !u pa"ati vase. Si !and vo" veni sa ia p"etul lo", sa zi!e lo" sa fa!a "u#a!iune si !"ed !a se va ta adui. Iesind ei in ta"#, au aflat pe un u!eni! al &at"anilo", sezand !a sa vanda vasele lui. Si l(au luat pe el i p"euna !u !osnitele, !u !a ia p"etul lo". Si !and a venit !alu#a"ul in !asa, a venit si ind"a!ita si i(a dat o pal a, ia" el a into"s si !ealalta fata, dupa po"un!a $o nului. Si un!it fiind d"a!ul, a st"i#at zi!and% o, sila , Po"un!a lui Iisus a s!oate. Si indata s(a !u"atit fata. Si dupa !e au venit &at"anii, le(a povestit lo" !eea !e s(a fa!ut. Si au p"oslavit pe $u nezeu si au zis % o&i!ei a"e and"ia diavolului, sa !ada p"in s e"e a po"un!ii lui :"istos. 41 Calato"ea odinioa"a avva $aniil si avva A oi. Si a zis avva A oi% !and vo sedea si noi la !.ilie, pa"inte ' +is(a avva $aniil lui% !ine ia de la noi pe $u nezeu a!u ' $u nezeu este in !.ilie si ia"asi $u nezeu este in afa"a de !.ilie. 51 A povestit avva $aniil, !u !a aflandu(se in s!.it avva A"senie, e"a a!olo un !alu#a" !a"e fu"a vasele &at"anilo" si l(a luat pe el avva A"senie la !.ilia sa, v"and sa(l foloseas!a si pe &at"ani sa(i odi.neas!a. Si(i zi!ea lui % o"i !e vei voi, eu iti voi da, nu ai nu fu"a. Si i(a dat lui au" si &ani si .aine si toata t"e&uinta lui. Ia" el du!andu(se, ia"asi fu"a. $e!i &at"anii vazand !a nu a in!etat, l(au #onit zi!ind % de se va afla v"eun f"ate !a"e sa ai&a v"eo neputinta de nea-un#e"e, t"e&uie sa(l sufe"i. Ia" de fu"a si dupa sfatui"e nu in!eteaza #oniti(l pe el. Ca si pe sufletul lui vata a si pe toti !a"e sunt in lo!ul a!ela ii tul&u"a. 61 A povestit avva $aniil fa"anitul, !a a zis pa"intele nost"u avva A"senie pent"u un s!.itiot, !a e"a a"e !u faptele, da" p"ost la !"edinta si #"esea pent"u p"osti ea lui si zi!ea !a nu este !u adeva"at T"upul lui :"istos, painea !a"e o lua , !i in!.ipui"e. 0 1 1 Si au auzit doi &at"ani, !a zisese a!est !uvant si stiindu(l !a este a"e la viata, au so!otit !a din ne"autate si p"osti e zi!e. Si au venit la el si i(au zis lui % avvo, !uvant de ne!"ezut a auzit pent"u oa"e!a"e, !u !a zi!e !a painea !u !a"e ne i pa"tasi , nu este !u adeva"at T"upul lui :"istos, !i este in( !.ipui"e. +is(a &at"anul % eu sunt !el !e a zis a!easta. Ia" ei il "u#au, zi!and % nu tine asa, avvo, !i p"e!u a invatat ;ise"i!a !ea so&o"ni!eas!a. Ca!i noi !"ede !a painea a!easta este T"upul lui :"istos !u adeva"at si pa.a"ul este insusi San#ele lui :"istos !u adeva"at si nu e in!.ipui"e. Ci p"e!u int"u in!eput ta"ana luand din pa ant, a zidit pe o dupa !.ipul Sau si ni eni nu poate zi!e !a nu este !.ip al lui $u nezeu, desi este neinteles !.ipul, asa si painea, pent"u !a"e a zis, !a T"upul <eu este, asa !"ede !a este !u adeva"at T"upul lui :"istos. Ia" &at"anul a zis % de nu a voi in!"edinta din lu!"u, nu a vesti"e in !.ip desavi"sit.Ia" ei au "aspuns% sa ne "u#a lui $u nezeu toata sapta ana pent"u taina a!easta si !"ede !a $u nezeu ne va des!ope"i noua. Ia" &at"anul !u &u!u"ie a p"i it !uvantul si se "u#a lui $u nezeu si el zi!ind % $oa ne. Tu stii !a nu din "autate sunt ne!"edin!ios, !i !a sa nu a insel int"u nestiinta. $es!ope"e( i, $oa ne Iisuse :"istoase , <e"#and in!a si &at"anii la !.iliile lo", se "u#au lui $u nezeu si ei zi!and % $oa ne Iisuse :"istoase, des!ope"e &a"anului taina a!easta, !a sa !"eada si sa nu(si pia"da osteneala sa , Si $u nezeu a as!ultat a andoua pa"tile. Si i plinindu(se sapta ana, au venit ei du ini!a la &ise"i!a si au stat i p"euna nu ai ei !atest"ei pe o "o#o-ina, ia" in i-lo! e"a &a"anul. Si li s(au des!.is lo" o!.ii !ei intele#ato"i.Ia" !and s(a pus painea pe Sfanta <asa se a"ata nu ai la !atesit"ei !a un p"un! si !and intindea ana p"eotul sa f"an#a painea, iata in#e"ul $o nului s(a po#o"at din !e", avand !utit si a -e"tfit pe P"un! si a tu"nat san#ele Lui in pa.a". Ia" !and a f"ant p"eotul painea in &u!ati i!i si in#e"ul taia din P"un! &u!atile i!i. Si !and s(a ap"opiat sa ia din !ele sfinte, i s(a dat &at"anului !a"ne !u san#e. Si vazind, s(a inf"i!osat si a st"i#at zi!and % !"ed $oa ne, !a painea este T"upul Tau si pa.a"ul este San#ele Tau , Si indata s(a fa!ut !a"nea !ea din ana lui paine dupa taina. Si s(a i pa"tasit, ultu ind lui $u nezeu. Si i(au zis lui &at"anii % $u nezeu stie fi"ea o eneas!a, !a nu poate sa anan!e !a"ne !"uda si pent"u a!easta a p"efa!ut T"upul Sau in paine si San#ele Sau in vin, la !ei !e p"i es! !u !"edinta. Si au ultu it ei lui $u nezeu pent"u &at"anul, !a nu a lasat sa se pia"da ostenelile lui. Si s(au dus !atest"ei !u &u!u"ie la !.iliile lo". 2222222222222222222222

011 Vezi pent"u a!easta la Teolo#.i!on al Sf. Ioan $a asDinul foaia /3/. 71 In!a si alt f"ate !u a!eleasi #andu"i luptandu(se asa pent"u Sfintele Taine, !a si !el ai sus zis &at"an, indoindu(se si ne!"ezand, de !eilalti f"ati s(a luat la slu-&a si povestea, !a a vazut unele !a a!estea, fiind!a f"atii !ei !e il luase"a pe el, se "u#au !u deadinsul, !a sa i se a"ate lui de la $u nezeu adeva"ul lu!"u"ilo", sa lepede #andu"ile ne!"edintei. $e!i dupa !e s(a sfa"sit slu-&a, le(a povestit lo" f"atele zi!and % dupa !e s(a !itit Apostolul, indata !e s(a suit dia!onul sa !iteas!a Sfanta Eva.#.elie, a vazut a!ope"e antul &ise"i!ii des!.is si !e"ul vazandu(se, ia" pe dia!on in!on-u"at de fo! din toate pa"tile. Apoi dupa !e s(au adus $a"u"ile si s(au pus inainte, a vazut !e"u"ile des!.izandu(se si peste du nezeiestile $a"u"i fo! po#o"andu(se si dupa fo! ulti e de in#e"i, si in i-lo!ul lo" un P"un! si alte doua fete a !a"o" f"u usete nu este !u putinta a spune, !a!i e"a st"alu!i"ea lo" !a ful#e"ul. Si in#e"ii a!eia stau i p"e-u"ul esei, ia" P"un!ul sedea pe asa. si dupa !e s(au ap"opiat p"eotii sa f"an#a painile pune"ii inainte, a vazut !ele doua inunate fete !a s(au ap"opiat si au tinut ainile si pi!ioa"ele P"un!ului si !u !utitul pe !a"e il tineau, au -un#.iat pe P"un! si San#ele Lui l(au tu"nat in pa.a", apoi au taiat &u!atele T"upul Lui si L(au pus pe paini. Si indata s(au fa!ut painile T"up. Si !and s(au ap"opiat f"atii sa se i pa"taseas!a, i s(a dat ie t"up !u"at si neputand sa a i pa"tases! !u el, plan#ea . Si a auzit #las #"aindu( i in u"e!.ile ele % o ule, pent"u !e nu te i pa"tasesti ' Nu este a!easta !eea !e ai !e"ut ' Si eu a zis % ilostiv fii ie, $oa ne, nu pot sa anan! t"up. Si ia"asi #lasul a zis % !unoaste, da", !a de putea o ul sa se i pa"taseas!a !u t"up, t"up s(a" fi aflat, p"e!u si tu ai aflat, da" nu poate sa anan!e t"up si pent"u a!easta $o nul $u nezeul nost"u a "anduit paini ale pute"ii inainte. $e!i, de ai !"ezut, i pa"taseste(te si tu , Ia" eu a zis % !"ed, $oa ne , Si a!easta zi!and eu, s(a fa!ut indata T"upul pe !a"e il avea in ana ea, paine. Si ultu ind lui $u nezeu, (a i pa"tasit. Ia" dupa !e s(a sfa"sit sfanta slu-&a !ea de taina, a vazut de ase enea, a!ope"a antul &ise"i!ii des!.is si pe du nezeiestile si !e"estile pute"i ia"asi la !e"u"i inaltandu(se. A!estea auzindu(le f"atii de la f"atele !el !e le povestea si u ilindu(se pent"u atata da" al lui :"istos, s(au dus ultu indu(I si slavindu(L pe El. 81 A!estasi avva $aniil a povestit pent"u alt &at"an a"e !e sedea in pa"tile !ele de -os ale E#iptului, !a zi!ea int"u p"osti e !a <el.isede! este Biul lui $u nezeu si s(a vestit fe"i!itului C.i"il, a".iepis!opul AleAand"iei pent"u dansul. Si a t"i is la el, da" stiind !a este fa!ato" de inuni &at"anul si o"i!e !e"e de la $u nezeu, i se des!ope"e lui si !u !a int"u p"osti e a zis !uvantul a!esta, a int"e&uintat a!est fel de intelep!iune, zi!and% avvo, "o#u(te, fiind!a #andul i i zi!e, !a <el.isede! este Biul lui $u nezeu si alt #and i i zi!e, !a nu, !i o este si a".ie"eu al lui $u nezeu. $e!i fiind!a a indoies! pent"u a!easta, a t"i is la tine, !a sa te "o#i lui $u nezeu sa( ti des!ope"e a!easta si sa !unoaste adeva"ul.Ia" &at"anul ind"aznind la pet"e!e"ea sa, a zis% da( i t"ei zile si eu voi vesti !e este. $e!i e"#and, se "u#a lui $u nezeu pent"u !uvantul a!esta si venind dupa t"ei zile a zis fe"i!itului C.i"il, !a o este <el.isede!. Si i(a zis lui a".iepis!opul % !u stii, avvo ' Ia" el a zis % $u nezeu i(a des!ope"it pe toti pat"ia".ii, asa !ate unul t"e!and inaintea ea de la Ada pana la <el.isede!. Si in#e"ul i(a zis !a a!esta este <el.isede!, si sa !"ed !a asa este. $e!i, du!andu(se sin#u" p"opoveduia !a o este <el.isede! si foa"te s(a &u!u"at fe"i!itul C.i"il. 191 S(a suit odata avva $aniil !el de la S!.it !u u!eni!ul sau in Te&aida !ea de sus la po eni"ea lui avva Apolos si au iesit pa"intii sp"e inta pina"ea lui !a la sapte stadii, fiind la nu a" !a !in!i ii. Si e"a !u putinta a(i vedea pe nisip intinsi pe pante!e, !a in "anduiala de in#e"i, !a"e !u f"i!a p"i es! pe :"istos) !a unii .ainele le aste"neau pe !ale inaintea lui, ia" altii pa antul il udau !u la!"i ile. Si iesind a".i and"itul s(a in!.inat de sapte o"i inaintea fetei &at"anului si sa"utandu(se int"e diinsii, au sezut si i s(au "u#at sa auda !uvant de la dansul, !a nu de#"a&a vo"&ea !uiva. $e!i dupa !e a sezut afa"a de !.inovie, pe nisip, !a nu ii in!apea &ise"i!a, zis(a avva $aniil, u!eni!ul sau % de voiti sa va antuiti, iu&iti nea#oniseala si ta!e"ea, !a de a!este doua fapte &une toata viata !alu#a"ilo" ata"na. Si u!eni!ul lui a dat unuia din f"ati s!"isoa"ea si a tal a!it(o e#ipteneste. Si dupa !e s(a !itit pa"intilo", au plans toti si pet"e!eau pe &at"anul plan#and) !a!i ni eni nu ind"aznea sa(i zi!a % fa ilostenie. Si venind la E" upoli, a zis u!eni!ului Sau % du(te, &ate in poa"ta anasti"ii a!eleia si spune !a ai!i sunt , Ca e"a a!olo anasti"e de fe ei, !a"e se zi!ea a lui avva Ie"e ia, in !a"e lo!uiau !a t"ei sute de

su"o"i. Si s(a dus u!eni!ul si a &atut. Si i(a zis lui po"ta"ita !u #las su&ti"e % antuieste(te , ;ine ai venit , Ce po"un!esti ' El a zis ei % !.ea a( i pe ai!a a".i and"ita, !a!i voi sa vo"&es!. Ia" ea a zis % nu se intalneste !u ni eni ni!iodata, !i spune( i, !e po"un!esti si ii voi spune. Ia" el a zis % spune(i, !a un !alu#a" va sa(i vo"&eas!a. Ia" ea e"#and i(a spus. Ia" i#u enia venind i(a zis % !e po"un!esti ' Si a zis f"atele % !a sa fa!eti ilostenie sa do" ai!i !u un &at"an, !a!i este sea"a si nu !u va sa ne anan!e fia"ele. I(a zis lui ai!a % de folos va este voua sa fiti an!ati de fia"ele !ele dinafa"a, ia" nu de !ele dinlaunt"u, !a ai!i &a"&at ni!iodata nu int"a. I(a zis f"atele % avva $aniil este, !el al S!.itului. Ia" ea auzind, a des!.is po"tile si a iesit ale"#and, ase enea si tot so&o"ul si i &"o&oditu"ile lo" le(au aste"nut de la poa"ta pana -os, unde e"a &at"anul, tavalindu(se la pi!ioa"ele lui si sa"utand u" ele pi!ioa"elo" lui. Si int"and ei inaunt"u in anasti"e, a adus sta"eta li#.ean si l(a u plut !u apa !aldisoa"a si !u &u"uieni si a pus pe su"o"i doua !ete si a spalat ea pi!ioa"ele &at"anului si ale u!eni!ului lui si luand un pa.a", lua din li#.ean si tu"na pe !apetele su"o"ilo" si apoi a tu"nat in sanul ei si pe !ap. Si putea sa le vada !ineva pe, toate !a pe niste piet"e ne!lintite, fa"a de #"ai, !a!i tot "aspunsul lo" !u se n se fa!ea. +is(a da" &at"anul, sta"etei % pe noi ne au la evlavie, sau asa sunt totdeauna su"o"ile ' Ia" ea a zis % totdeauna asa sunt "oa&ele tale, stapane, "oa#a(te pent"u dansele , Ia" una din ele, za!ea in i-lo!ul !u"tii do" ind, "upta si zd"entu"oasa. Si a zis &at"anul % !ine este a!easta !a"e doa" e ai!i ' Si a zis una din su"o"i % este &etiva si !e sa(i fa!e , nu sti , !a a o s!oate din anasti"e ne te e de osanda si de o vo lasa, s inteste su"o"ile. +is(a &at"anul u!eni!ului sau % ia li#.eanul si(l a"un!a deasup"a ei. Ia" el fa!and asa, s(a s!ulat so"a !a dint"(o &etie. $e!i a zis sta"eta % stapane, totdeauna asa este. Si luand pe &at"an, au int"at in t"apeza si au fa!ut !ina su"o"ilo", zi!and% &la#osloveste pe "oa&ele tale, !a inaintea ta sa #uste , Ia" el le(a &la#oslovit si nu ai ea si !ea de a doua dupa dansa au sezut !u ei. Si &at"anului i(au pus un vas, !a"e avea ve"detu"i uiate si !"ude si !u" ale si apa, ia" u!eni!ului linte !alda si putina paine si vin a este!at.Ia" su"o"ile au pus &u!ate ulte % peste si vin din destul si au an!at foa"te &ine si ni eni nu a #"ait. Ia" dupa !e s(au s!ulat ei, zis(a &at"anul, sta"etei% !e este !e ai fa!ut !a noi t"e&uie sa an!a &ine si voi ati an!at !ele &une ' I(a "aspuns lui a!eea % tu !alu#a" esti, si ."ana de !alu#a" ti(a pus si u!eni!ul tau u!eni! de !alu#a" este si ."ana de u!eni! i(a pus) ia" noi. in!epatoa"e sunte si ."ana de in!epatoa"e a an!at. I(a zis &at"anul % po enita fie d"a#ostea ta) !u adeva"at ne(a folosit. Si e"#and ei sa se odi.neas!a, zis(a &at"anul u!eni!ului sau % du(te de vezi unde doa" e &etiva a!eea. !a"e za!ea in i-lo!ul !u"tii. Si s(a dus de a vazut si a venit de i(a spus lui, !a la sfa"situl iesito"ilo" 0 1 1. A "aspuns &at"anul % p"ive#.eaza !u ine in noaptea a!easta. Si dupa !e au ado" it toate su"o"ile, a luai &at"anul pe u!eni!ul sau si s(a po#o"at pe din dos si a vazut pe &etiva !a s(a s!ulat si si(a intins ainile sale la !e" si la!"i ile ei !a pa"aul si etaniile le fa!ea pana la pa ant si !and si tea !a vine v"eo so"a la iesito"i, se a"un!a pe sine -os .o"aind. $e!i a zis &at"anul, u!eni!ului sau % !.ea a( i pe sta"eta in!etiso" , Si e"#and a !.e at(o pe ea si pe a doua dupa dansa si toata noaptea p"iveau !ele !e fa!ea. Ia" sta"eta plan#ea zi!and % zvon s(a fa!ut pent"u dansa int"e su"o"i si a !unos!ut ea si s(a dus &iniso" !and do" ea &at"anul si i(a fu"at toia#ul si piepta"ul si a des!.is usa anasti"ii si a s!"is un &iletel si l(a pus pe in!uietoa"ea usii, zi!and % "u#ati(va si a ie"tati de o"i!e v(a #"esit, si apoi s(a fa!ut nevazuta. Si dupa !e s(a fa!ut ziua, au !autat(o si n(au #asit(o) si s(au dus la poa"ta si au #asit usa des!.isa si pita!elul pe dinsa. Si s(a fa!ut plan#e"e a"e in anasti"e si a zis &at"anul % eu pent"u dansa a venit ai!i, !a a!est fel de &etivi iu&este $u nezeu. Si toate se a"tu"iseau &at"anului) spunand !e i(au fa!ut ei. Si fa!and &at"anul "u#a!iune, s(au dus a andoi la !.iiiile lo", slavind si ultu ind lui $u nezeu, Celui !e stie sin#u", !ati "o&i as!unsi a"e. 2222222222222222222222 0 1 1 E.C. 111 A povestit avva $aniil, p"eotul S!.itului, zi!and % !and e"a ai tana" a venit la Te&aida si ( a po#o"at la un o"as sa( i vand lu!"ul ainilo" ele. Si e"a a!olo un o !u nu ele Evlo#.ie, !u estesu#ul sapato" de piat"a, !a"e din tana"a va"sta a!easta lu!"a"e avea% din lu!"ul ainilo" sale, in fie!a"e zi !e do&andea, !.eltuia si pana sea"a pet"e!ea postind, ia" sea"a iesea in o"as si pe st"ainii !e se aflau ii adu!ea la !asa sa si pi!ioa"ele lo" !u ainile sale le spala, !a nu avea pe alt!ineva i p"euna !u el. Si dupa pute"e ii ."anea, ia" din &u!atelele !e p"isoseau, !u unele isi an#aia nevoia

fi"ii, ia" altele le a"un!a la !anii satului, !a!i pana si la a!estia isi a"ata o ul ilostivi"ea. $e!i, a!esta si pe ine de ulte o"i, p"i indu( a in #azda i p"euna si !u alti f"ati, (a fa!ut a a inuna foa"te de fapta &una a lui, !a a inspai anta ilostivi"ea si iu&i"ea de oa eni a lui si &landetea si s e"enia sufletului. Si into"!andu( a la S!.it si asezandu( a in !.ilie, in t"ei sapta ani (a dat pe sine( i la posti"e, "u#andu( a lui $u nezeu sa(i dea ai ult de !.eltuiala, !a sa poata sa fa!a &ine si alto"a ai ulto"a. $e!i, din posti"e lipsindu( i pute"ea, za!ea ai o"t si ado" ind a vazut pe unul !u!e"ni! la !.ip stand inaintea ea si zi!andu( i % $aniile, !e ai ' Si i( a zis lui % !uvant a dat lui :"istos sa nu #ust paine, pana !e a va auzi pe ine pent"u Evlo#.ie, piet"a"ul, !a sa(i dea lui &la#oslovenie, sa fa!a &ine ai ulto"a. Ia" el a zis % nu, !a se va vata a, ia" a!u &ine se afla) ia" de voiesti sa(i dai lui, pune(te !.ezas pent"u sufletul lui !a se va antui int"u ai ulte si eu ii voi da lui. Ia" eu ia"asi a zis % ai ult $oa ne da(i lui, !a toti p"int"(ansul sa slaveas!a nu ele Tau !el sfant. Raspuns(a a!ela % a zis tie, !a a!u &ine se afla. Ia" eu a zis !at"e el % din ainile ele !e"e sufletul lui, $e!i, i s(a pa"ut indata, !a (a aflat la Sfanta Invie"e si a vazut un !opil sezand pe sfanta piat"a, ia" pe Evlo#.ie de(a d"eapta lui stand si !autand !at"e ine !opilul, a zis !at"e !ei !e e"au de fata % a!esta este !el !e s(a pus !.ezas pent"u Evlo#.ie ' Ia" ei au "aspuns % asa, !u adeva"at, stapane , Si ia"asi a zis !opilul % spuneti(i lui, !a a sa !e" !.ezasia. Ia" eu a zis % asa, stapane, de la ine !e"e(o a!easta, nu ai dai(i lui , Si vad !a ii toa"na in sanul lui &ani ulti. Si pe !at a!eia tu"nau, pe atat sanul lui Evlo#.ie p"i ea. $e!i desteptandu( a eu, a !unos!ut !a i s(a as!ultat "u#a!iunea si a p"oslavit pe $u nezeu. Ia" Evlo#.ie iesind la lu!"ul sau si lovind in piat"a, aude un sunet dese"t si sapand #aseste o peste"a plina de &ani si spai antandu(se, so!otea int"u sine % !e voi fa!e ' $e(i voi lua pe a!estia la o"as, va auzi d"e#ato"ul si vine de ii ia si eu a p"i e-duies!. Ci ai va"tos a voi du!e la o ta"a afa"a, unde ni eni nu a !unoaste. Si to! ind do&itoa!e !a si !u a" fi avut de !a"at piet"e, a !a"at &anii la "au si punandu(i in !o"a&ie, s(a dus la ;izant. Si i pa"atea Iustin &at"anul si a dat &ani ulti i pa"atului si !elo" ai a"i ai lui si int"u putina v"e e s(a fa!ut epa". al p"eto"ilo" si a !u pa"at !asa a"e, !a"e si pana a!u se zi!e a e#ipteanului. Si t"e!and doi ani, eu nestiind ni i! de !ele !e se fa!use"a, a vazut in vis !a (a aflat la Sfanta Invie"e si pe !opil ia"asi l(a vazut, sezand pe sfanta piat"a. Si adu!andu( i a inte de Evlo#.ie, a zis int"u sine( i % oa"e unde este Evlo#.ie ' Si dupa putin il vad pe a!esta, ta"at de un a"ap, afa"a de la fata !opilului. Si desteptandu( a, a !unos!ut !e inse neaza vedenia si, a zis in sine( i % vai ie pa!atosului, !a a pie"dut sufetul eu , Si s!ulandu( a, ( a dus la o"as, !a pent"u a vinde lu!"ul ainilo" ele si asteptand sa aflu pe Evlo#.ie, s(a fa!ut sea"a adan!a si ni eni nu s(a inde nat sa a ia in #azda. $e!i a s!ol si int"e& pe o &at"ana si ii zi! ei % &uni!o, da( i t"ei paAi azi 0pes eti1 sa anan!, !a nu a an!at astazi. Ia" ea du!andu(se, i( a adus putinia fie"tu"a si i(a pus inainte si sezand ap"oape, a in!eput sa( i vo"&eas!a, #"aind !uvinte de folos % avva, nu stii !a esti tana" si nu t"e&uia sa vii in o"as. Au nu stii !a s!.i a !ea !alu#a"eas!a !e"e liniste. Si altele oa"e!a"e' Si a zis ei) !e po"un!esti da" sa fa!, !a!i lu!"ul ainilo" ele a venit sa vand ' Ia" ea i(a zis % a!a" de iti vinzi lu!"ul ainilo" tale, da" nu za&ovi asa in o"as, da!a voiesti sa fii !alu#a", du(te la S!.it , Si i(a zis ei % nu este ai!i in o"asul a!esta v"eun o te ato" de $u nezeu, !a sa adune pe st"aini ' Si i(a zis% o, !e ai #"ait, avvo' A avut ai!i pe un piet"a" oa"e!a"e si ulte &unatati fa!ea la st"aini. Si vazand $u nezeu lu!"u"ile lui, i( a dat lui da". Si este, p"e!u aud pat"i!ian astazi. Ia" eu a!estea auzind, a zis int"u sine( i % eu a fa!ut u!ide"ea a!easta. Si indata int"and int"(o !o"a&ie, (a dus in ;izant si int"e&and si #asind !asa lui Evlo#.ie, sedea lan#a poa"ta, v"and sa(l vad pe el, !and va iesi. Si de!i t"e!and putin, il vad indata pe el !u fala si in!on-u"at de oa eni ulti si a zis !at"e el % iluieste( a, a sa(ti #"aies! oa"es!e deose&i , Ia" el nu a luat a inte, !i si !ei !e e"#eau inainte au dat in ine si ale"#a ai inainte si ia"asi st"i#a si !ei de pe u" a ia"asi au dat in ine. Si a!easta in pat"u sapta ani fa!and, nu a putut sa vo"&es! !u el. Ia" ai pe u" a st"i#and eu ia"asi, a ale"#at unul din slu-ito"ii lui !u un &at si atata (a &atut !u dansul, !at (a lasat ai o"t. Apoi,dupa ulta v"e e, putin inta"indu( a, a zis int"u sine( i % sa e"#e la S!.it si de va voi $u nezeu, va antui si pe Evlo#.ie , Si (a po#o"at la a"e si afland o !o"a&ie aleAand"ineas!a po"nind indata, (a suit int"(ansa si de s!a"&a si de &atai a ado" it. Si a vad pe ine ia"asi la Sfinta Invie"e si pe !opilul a!ela ase enea ia"asi sezand si !autand la ine !u in#"ozi"e si zi!and % nu vei e"#e, !i vei plini !.ezasia. Ia" eu, de f"i!a, ni!i a des!.ide #u"a nu a putut. Si po"un!este la doi din !ei !e stau

inaintea lui si luandu( a (au le#at !u ainile inapoi si (au spanzu"at !u !apul in -os, zi!andu( i % sa nu te pui !.ezas peste pute"ea ta si sa nu #"aiesti i pot"iva lui $u nezeu. Ia" eu de a.ni"e si de nevoie, nu a "aspuns ni i!. $e!i, asa fiind eu spanzu"at, s(a fa!ut #las zi!and % iese Au#usta 0adi!a I pa"ateasa1 si vazand(o, a luat ind"azneala si a st"i#at % iluieste( a, stapana lu ii , Ia" ea into"!andu(se !at"e ine, a zis % !e voiesti ' A zis % pent"u !.ezasia lui Evlo#.ie sunt spanzu"at. Si i(a zis ie % eu a voi "u#a pentu tine. Si a vazut !a s(a dus si a sa"utat pi!ioa"ele !opilului si i( a zis !opilul % sa nu ai fa!i lu!"ul a!esta. Ia" eu de f"i!a fiind !up"ins, a zis % nu stapane, ia"ta( a si a po"un!it si (au slo&ozit si i(a zis % e"#i la !.ilia ta. Vezi in!a si !u voi adu!e pe Evlo#.iel la "anduiala lui !ea dintai. $e!i desteptandu( a, (a &u!u"at !u &u!u"ie a"e !a (a iz&avit de a!easta !.ezasie. Si inotand !u !o"a&ia, a venit la S!.it, ultu ind lui $u nezeu. Ia" dupa t"ei zile aud !a a u"it Iustin i pa"atul si s(a fa!ut i pa"at Iustinian. Apoi dupa putin (a instiintat, !a s(au s!ulat asup"a i pa"atului, pat"u oa"e!a"e din !ei a"i, int"e !a"e unul a fost si Evlo#.ie. Si !ei t"ei p"inzandu(se, li s(au taiat !apetele, ia" Evlo#.ie a fu#it noaptea. Si a po"un!it i pa"atul !a o"i unde se va afla, sa se o oa"e si el. $e!i, int"e&and pent"u dansul !u osa"die, (a instiintat !a s(a into"s la lo!ul sau ia"asi si s(a apu!at de piet"a"ie, nea"atand !at"e ni eni !a el este !el !e se fa!use pat"i!ian 0 &oie" 1 in Constantinopol, !i alt e#iptean a fost a!ela. ia" el in!"edinta !a int"u atatia ani a fost la Sfintele Lo!u"i. $e!i (a po#o"at ia"asi la a!el o"as, !a sa a instiintez !ele pent"u dansul ai !u deadinsul. Si fa!andu(se sea"a, iata Evlo#.ie a venit !.e and pe st"aini la #azdui"e. Si vazandu(l, a suspinat si la!"i and, a zis !at"e $u nezeu % !at s(au a"it lu!"u"ile Tale, $oa ne, toate int"u intelep!iune le(ai fa!ut , Cu adeva"at, Tu, $oa ne, fa!i sa"a!i si i &o#atesti, s e"esti si inalti si -ude!atile Tale sunt nenu a"ate , Si luandu( a si pe ine i p"euna !u alti sa"a!i, ne(a dus la !asa sa si spalandu(ne pi!ioa"ele, ne(a pus asa. Si dupa !e a an!at noi, luandu(l deose&i, i(a zis lui % !u te afli, avvo Evlo#.ie ' Ia" el a zis % "oa#a(te pent"u ine, avvo, !a sant sa"a!, neavand in aini ni i! , Ia" eu a zis !at"e el % o, de nu ai fi avut ni!i a!estea pe !a"e le ai , Ia" el a zis % pent"u !e, avvo' Au te(a s intit !u !eva !andva ' Atun!i i(a povestit lui toate !ele !e s(au fa!ut. Si plan#and dea-uns, a zis % "oa#a(te, avvo, !a sa t"i ita $u nezeu !ele de t"e&uinta si de a!u sa a ind"eptez , Ia" eu a zis % !u adeva"at, fiule, sa nu in#daduiesti sa ti se in!"edinteze alt!eva de la :"istos, !at vei fi in lu ea a!easta, afa"a de plata osteneiii a!esteia. Si u"andu(i !ele &une, (a into"s si a "a as Evlo#.ie asa, sapand la piet"e si p"i ind pe st"aini pana la sfa"situl vietii sale si de o suta de ani fa!andu(se, nu s(a lasat de a!easta lu!"a"e !i ii da $u nezeu lui pute"e, pana !and a plinit !alato"ia vietii a!esteia. 1*1 Ne(a povestit noua avva Palladie, !a int"and odata in AleAand"ia i p"euna !u avva $aniil pent"u o t"e&uinta oa"e!a"e, au intalnit pe un tana" iesind din &aie, !a se s!aldase. Si vazandu(l pe el &at"anul, a suspinat si i(a zis ie % vezi pe a!est f"ate, a"e sa se .uleas!a nu ele lui $u nezeu p"int"(insul. Ci sa e"#e dupa el, !a sa vede unde pet"e!e. Si e"#and pe u" a lui, a int"at dupa el. Si luandu(l &at"anul deose&i, i(a zis % o f"ate, tana" fiind si sanatos, nu ti se !uvine sa te s!alzi) !a!i sa fii in!"edintat, fiule, !a pe ultiF s intesti, nu nu ai pe i"eni !i si pe !alu#a"i. Raspuns(a a!ela &at".nului % de as pla!ea in!a oa enilo", nu as fi slu#a a lui :"istos. Ci s!"is este % nu -ude!ati si nu veti fi -ude!ati. Atun!i i(a pus lui &at"anul etanie, zi!and % ia"ta( a pent"u $o nul, !a!i !a un o a #"esit. Si a iesit de la dansul. Si i(a zis &at"anului % nu !u va este neputin!ios f"atele, si atun!i nu se va osandi ' Ia" &at"anul suspinand si la!"i and, a zis % sa te in!"edinteze pe tine adeva"ul, f"ate, ai ult de!at !in!ize!i de d"a!i a vazut in!on-u"andu(l pe el si tu"nand peste el no"oi si o a"apoai!a sezand pe u e"ii lui si sa"utandu(l pe el si alta a"apoai!a inaintea lui -u!and si ne"usina"e invatandu(l si pe d"a!i i p"e-u"ul lui e"#and si &u!u"andu(se de el, ia" pe sfantul in#e" nu l(a vazut ni!i ap"oape, ni!i depa"te de el. Pent"u a!easta ase uies! !a e"a el plin de toata ne!u"atenia. Si a"tu"ises! !eea !e se zi!e si insasi .ainele lui, !a"e sunt de !ap"a si oi si indoite la fi",in!a si a pet"e!e el asa fa"a de "usine in i-lo!ul a!estei !etati, int"u !a"e si !ei !e au i &at"anit int"u nevointe int"and pent"u t"e&i neapa"ate, se sa"#uies! sa iasa indata, !a sa nu sufe"e v"eo vata a"e sufleteas!a. Apoi si alta % de nu e"a el iu&ito" de sine si iu&ito" de dez ie"da"i si iu&ito" de !u"vie, nu s(a" fi dez#olit fa"a Fde "usine in &aie si pe altii ase enea #oi i(a" fi p"ivit, !and sfintii pa"intii nost"i Antonie si Pa.o ie, A on si Se"apion si !eilalti pu"tato"i de $u nezeu pa"inti, au le#iuit, !a ni eni din !aFu#a"i fa"a de a"e &oala si nevoie sa nu se dez#oleas!a pe sine. Ca si

insisi pent"u oa"e!a"e t"e&uinte de nevoie v"and sa t"ea!a "au"i si nefiind lunt"e, nu sufe"eau sa se #oleas!a, pent"u !a se !u!e"eau de sfantul in#e", !a"e u" a dupa dansii si de soa"ele !a"e lu ina, desi nu ii vedea v"eun o , !i se "u#au lui $u nezeu si t"e!eau p"in vazdu., fiind!a iu&ito"ul de oa eni si atotpute"ni!ul $u nezeu pe !ea d"eapta a lo" si plina de evlavie !e"e"e, #ata o p"i ea si p"easlavit o i plinea si !u lu!"u o sava"sea. A!estea spuindu( i &at"anul, s(a asta pa"at. Ia" dupa !e ne(a into"s noi la S!.it, nu au t"e!ut ulte zile si venind f"atii de la AleAand"ia, ne(au povestit !a f"atele !uta"e p"eotul 0 !a avea si .i"otonie 1, !a"e sedea la &ise"i!a Sfantului Isido", !el !e !u putin ai inainte venise de la Constantinopol, 0 si e"a a!esta pent"u !a"e zisese &at"anul 1, s(a aflat !a !u"vea !u fe eia lui Salenta"ie si p"inzandu(se de slu#ile lui si de ve!ini, i s(au taiat !ele doua &oase ale lui i p"euna !u adula"ul t"upului si dupa taie"e ai t"aind t"ei zile, a u"it, fa!andu(se o!a"a si "usine tutu"o" !alu#a"ilo". Ia" eu auzind, s!ulandu( a, (a dus la avva $aniil si i(a povestit lui !ele !e s(au inta plat. Si auzind &at"anul a la!"i at si a zis % pedeapsa !elui and"u este !ade"ea. Si inse neaza &at"anul !u a!easta, !a de nu &olea a!ela !u and"ia si a" fi p"i it sfatul lui, nu a" fi pati it una !a asta, p"in !a"e si !eilalti and"i se vo" pedepsi, de nu se vo" invata p"in !ade"ea a!eluia, sa fu#a de o p"apastie !a a!easta. 1/1 Au povestit u!eni!ii lui avva Evlo#.ie, !u !a t"i itandu(ne &at"anul la AleAand"ia !a sa vinde lu!"ul ainilo", ne da po"un!i !a sa nu fa!e ai ult de t"ei zile. Ia" de veti fa!e ai ult de t"ei zile, nevinovat sunt de pa!atul vost"u, zi!ea el. Ia" noi l(a int"e&at pe el % !u !alu#a"ii p"in !etati si p"in sate !u i"enii pet"e!and, ziua si noaptea nu se vata a ' Ia" el a zis % !"edeti( a fiilo", !a dupa !e (a fa!ut !alu#a", a fa!ut t"eize!i si opt de ani neiesind din S!.it si dupa a!ela (a dus la AleAand"ia, !at"e papa Euse&ie i p"euna !u avva $aniil pent"u o t"e&uinta. Si int"and in !etate, a vazut ulti !alu#a"i si vedea !a pe unii din ei !o"&ii ii loveau peste( o&"az, ia" pe altii fe ei #oale ii i &"atisau si la u"e!.e le vo"&eau) ia" inaintea alto"a, #oi fiind ei, !opii -u!au si !u &ali#a de o ii an-au, ia" pe unii ii vedea !a tineau !utite si t"upu"i de oa eni taiau si dadeau !alu#a"ilo" sa anan!e. Si a inteles !a fie!a"e din !alu#a"i in !e pati a e"a !azut, a!est fel de d"a!i avea !a"e u" au dupa dansul si le vo"&ea in inte. Pent"u a!easta, f"atilo", eu nu voies! sa za&oviti ni!iodata in !etate, !a nu de a!est fel de #andu"i, ia" ai va"tos de d"a!i, sa va supa"ati. 131 S(a suit odata avva $aniil de la S!.it la Te"enut, ia" pe !ale a int"at int"(o !apiste sa doa" a. Si e"au a!olo idoli ve!.i ai elinilo" si luand unul, l(a pus !a un !opa! su& !apul sau. Ia" de onii 0 d"a!ii 1, vazand ind"azneala lui si voind sa(l inf"i!oseze, st"i#au !at"e o fe eie, pe nu e !.e and(o si zi!and % !uta"e, vino !u noi la &aie , Ia" alt de on as!ultand, "aspundea !a din idolul !el !e e"a su& !apul &ata.nului si zi!ea % st"ain a deasup"a ea si nu pot veni , $a" &at"anul nu s(a te ut, !i ind"aznind, lovea idolul zi!and % du(te int"u intune"i!, da!a nu poti si auzind de onii au st"i#at toti !u #las a"e zi!and % ne(ai &i"uit pe noi , Si au fu#it "usinati. 141 +i!ea avva $aniil pent"u avva $ula, !a intai a sezut in viata de o&ste pat"uze!i de ani, apoi la S!.it s(a linistit si int"e pa"intii !ei ai a"i s(a so!otit. $e!i a!esta spunea, !a in ulte felu"i !e"!and, a aflat !a !ei !e pet"e! in viata de o&ste, ai ult si ai de#"a& de!at !ei !e se linistes!, spo"es! in lu!"a"ea faptelo" &une, de vo" avea si int"e&uinta supune"ea din ini a !u"ata. Ca un f"ate e"a int"(o viata de o&ste !u !.ipul p"ost si defai at ai ult de!at toti !ei !e e"au int"(ansa, ia" !u intea a"e si !instit. A!esta o!a"andu(se si defai indu(se de toti, ia" de ulte o"i si &atandu(se !u ned"eptate, "a&da vite-este nezi!and ni anui ni i!) ia" altul din f"atii !ei !e e"au a!olo, inde nat fiind de diavolul, a fu"at sfintele vase !ele din ;ise"i!a, tainuindu(se de toti. Apoi !e"!eta"e fa!andu( se pent"u !ele fu"ate, toti la f"atele a!ela !a"e se defai a pe sine au lipit vina si pe a!esta l(au osandit din p"esupus !a a fu"at !ele sfinte. Ia" de v"e e !e a!ela zi!ea !a nu a"e stiinta !atusi de putin de lu!"ul a!ela, !u inde na"ea i#u enului, i(au luat !.ipul !el !alu#a"es! de la dansul si punandu(l in fia"e, l(au dat i!ono ului lav"ei sp"e !e"!eta"e. A!esta, dupa !e si !u vine de &ou l(a &atut de a-uns si alte pedepse i(a dat, fiind!a ni i! nu avea a!ela !e sa a"tu"iseas!a, !i di pot"iva punea inainte nestiinta faptei a!eleia, l(a t"i is la d"e#ato"ul lo!ului, !a sa(l pedepseas!a ai ult. Ia" a!ela felu"i de un!i a"atand asup"a lui si !u fo! t"upul a"zandu(i si !u ne an!a"e de ulte zile si !u in!.isoa"e intune!oasa si ine!a!ioasa pedepsindu(l, dupa !e deopot"iva a aflat ta#aduindu(se fu"tisa#ul de !ele

sfinte, !u voia i#u enului si a f"atilo" l(a osandit la oa"te, dupa !u o"anduieste p"avila, !a pedeapsa fu"tisa#ului de !ele sfinte este oa"tea. Si de!i a fost dus sa i se taie !apul. Ia" f"atele !el !e fu"ase !ele sfinte, vazand si pati ind !u s fletul, venind la avva a zis % (a instiintat !a s(au aflat vasele !ele sfinte, pent"u a!easta #"a&este sa nu i se taie !apul f"atelui. Ia" el vesteste d"e#ato"ului si slo&ozindu(se f"atele, a venit in viata !ea de o&ste. Si ai t"aind t"ei zile, s(a dus !at"e $o nul, dandu(si sufletul in v"e ea !and se "u#a si !azuse in #enun!.i. $e!i venind toti !ei din anasti"e si afland t"upul lui asa stand sp"e po!ainta 0 adi!a in #enun!.i 1, l(au luat pe el si l(au dus in &ise"i!a, pana !and sa se aseze a!olo , Si lovindu(se in toa!a, s(a adunat toata lav"a si toti ale"#au la t"upul a!ela, fie!a"e voind pent"u &la#loslovenie sa ia v"eo pa"te din .aine, sau din pa". Ia" avva te andu(se !a nu !u va sa se "upa si t"upul, l(a &a#at in alta" si l(au in!uiat !u la!at asteptand sa vina si avva al lav"ei. Ia" dupa putin venind si a!ela si ap"inzand toti fo! si punind ta aie, !autau t"upul sa(l s!oata din alta" si sileau pe p"oistosul anasti"ii sa des!.ida de#"a&a. Ia" a!ela des!.izand si int"and inaunt"u !u alti ulti, .ainele si in!alta intele "aposatului le(au aflat, ia" t"upul nu e"a ni!aie"i. $e!i au in!eput toti sa slaveas!a pe $u nezeu si sa st"i#e unii !at"e altii !u la!"i i si sa zi!a % vedeti, f"atilo", !e fel de da"u"i ne p"i!inuieste noua indelun#a("a&da"ea si s e"enia , Sa ne nevoi da" si noi sa sufe"i ispita si defai a"e pent"u $o nul si vo fi slaviti si !institi si i p"euna !u El in ve!i vo i pa"ati. PENTRU AVVA $ULA 11 A zis avva $ula % de ne sileste pe noi v"a- asul sa lasa linistea, sa nu(l as!ulta pe el, !a nu este ni i! ase enea !a ea si !a posti"ea, sp"e a-uto" asup"a lui. Pent"u !a as!utita vede"e dau ele o!.ilo" !elo" din launt"u. *1 A zis ia"asi % taie p"ietesu#u"ile !elo" tul&u"a !.ipul linisti"ii. PENTRU AVVA $IOSCOR 11 Povesteau pa"intii pent"u avva $ios!o". epis!opul Na.iastiei, !a painea lui e"a de o"z si de linte si in tot anul punea in!eput de o viata, zi!and % in anul a!esta sa nu a intalnes! !u !ineva, sau sa nu vo"&es!, sau sa nu anan! fie"tu"a, sau sa nu anan! poa e, sau ve"detu"i. Si la toata lu!"a"ea asa fa!ea si dupa !e sava"sea una, lua alta si a!easta fa!ea in toti anii. *1 Un f"ate a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % a tul&u"a #andu"ile si nu a lasa sa a #"i-es! de pa!atele ele si a fa! sa iau a inte la nea-unsu"ile f"atelui. Si i(a spus lui &at"anul avva $ios!o", !a e"a in !.ilie, plan#andu(si pa!atele sale, ia" u!eni!ul lui sedea in alta !.ilie. $e!i !and e"#ea la &at"anul, il #asea pe el plan#and si ii zi!ea lui % pa"inte , de !e plan#i ' Ia" &at"anul zi!ea % pa!atele ele i i plan#. $e!i, ii zi!ea lui u!eni!ul % nu ai pa!ate, pa"inte , Si a "aspuns &at"anul % !u adeva"at, fiule de a voi lasa sa vad pa!atele ele, nu sunt dea-uns alti t"ei, sau pat"u, sa le plan#a. /1 A zis avva $ios!o" % de ne vo i &"a!a !u i &"a!a intea !ea !e"eas!a, nu ne vo afla #oi. Ia" de nu ne vo afla pu"tand i &"a!a intea a!eea, !e vo fa!e, f"atilo" ' Ca ave sa auzi si noi #lasul a!ela !a"e zi!e % a"un!a(l pe el int"u intune"i!ul !el dinafa"a) a!olo va fi plan#e"ea si s!"asni"ea dintilo". <ulta "usine va fi noua, da!a atata v"e e pu"tand noi !.ipul a!esta, ne vo afla in !easul de nevoie neavand i &"a!a intea !ea de nunta. O, !e !ainta va sa ne u" eze, O, !e intune"i! va sa !ada asup"a noast"a inaintea pa"intilo" si a f"atilo" nost"i, !a"e ne vo" vedea pe noi un!indu(ne de de onii !ei inf"i!osato"i, ulti, !a sa nu se "idi!e "az&oi asup"a intii tale si va

INCEPUTUL SLOVEI E PENTRU SBANTUL EPIBANIE, EPISCOPUL CIPRULUI 11 Povestit(a sfantul Epifanie, epis!opul Cip"ului, !a in v"e ea fe"i!itului Atanasie !el <a"e, niste pasa"i z&u"and i p"e-u"ul !apistei lui Se"apid, st"i#au nein!etat % !"as , C"as , Si venind elinii la fe"i!itul Atanasie, au st"i#at % "aule &at"ane spune(ne noua, !e st"i#a pasa"ile ' Si "aspunzand a zis % pasa"ile st"i#a % !"as, !"as , Ia" !uvantul a!esta% !"as, !"as, in li &a avsonenilo" inse neaza aine. Si adau#a !a aine vo" vedea slava lui $u nezeu. Si dupa a!eea s(a vestit oa"tea i pa"atului Iulian. Si a!easta fa!andu(se, s(au adunat ei si st"i#au asup"a lui Se"apid zi!and % da!a nu il voiai pe el, pent"u !e luai da"u"ile lui ' *1 A!esta a povestit, !a in !etatea AleAand"iei e"a un vizitiu, !a"e e"a fe!io"ul unei ai!i !e se nu ea <a"ia. A!esta la ale"#a"ea de !ai !e se fa!ea, a !azut, apoi s!ulandu(se a int"e!ut pe !el !e l(a su"pat si a &i"uit. Si no"odul a st"i#at % fiul <a"iei a !azut si s(a s!ulat si a &i"uit. In!a #"aindu(se a!est #las, a venit vestea in no"od pent"u !apistea lui Se"apid, !a a"ele Teofil suindu(se, a su"pat idolul lui Se"apid si a stapanit !apistea. /1 S(a vestit fe"i!itului Epifanie, epis!opul Cip"ului de la avva anasti"ii, pe !a"e o avea in Palestina, asa % !u "u#a!iunile tale nu ne(a lenevit de !anonul nost"u, !i !u osa"die !iti si !easul intai si al t"eilea si al saselea si al noulea si ve!e"nia. Ia" el p"i.anindu(i, le(a a"atat lo" zi!and % a"atati sunteti !a va leneviti in !elelalte !easu"i ale zilei, pet"e!and dese"ti la "u#a!iune. Ca t"e&uie !alu#a"ia !ea adeva"ata nein!etat sa ai&a "u#a!iunea si !anta"ea psal ilo" in ini a sa. 31 A t"i is odata sfantul Epifanie !at"e avva Ila"ion, "u#andu(l pe el si zi!and % vino sa ne vede ai inainte de a ne du!e din t"up. Si e"#and el, s(au &u!u"at unul !u altul. $a" an!and ei, s(a adus o pasa"e. Si luand epis!opul, a dat lui avva Ila"ion si a zis &at"anul % ia"ta( a, !a de !and a luat s!.i a, nu a an!at -un#.iat. Si i(a zis lui epis!opul% ia" eu de !and a luat s!.i a, nu a lasat pe !ineva sa adoa" a avand !eva asup"a ea, ni!i eu nu a ado" it avand !eva asup"a !uiva. Si a zis lui &at"anul % ia"ta( a, !a pet"e!e"ea ta este ai a"e de!at a ea. 41 A!estasi zi!ea % da!a <el!.isede!, !.ipul lui :"istos, a &ine!uvantat pe Av"aa , "ada!ina iudeilo", !u ult ai va"tos insusi adeva"ul :"istos &ine!uvinteaza si sfinteste pe toti !e !"ed in El 51 A!estasi zi!ea % !ananian!a st"i#a si se as!ulta. Si fe eia !a"uia ii !u"#ea san#e, ta!e si se fe"i!este ia" fa"iseul st"i#a si se osandeste) va esul ni!i nu des!.ide #u"a si se as!ulta. 61 A!estasi zi!ea % p"oo"o!ul $avid int"u fa"a de v"e e se "u#a) in iezul noptii se s!ula, inainte de zo"i se !u!e"ea, in zo"i sta de fata, di ineata se "u#a, sea"a si la a iaza. Si pent"u a!easta zi!ea % de sapte o"i in zi Te(a laudat , 71 +is(a ia"asi% de nevoie este !asti#a"ea !a"tilo" !"estinesti la !ei !e pot sa le do&andeas!a. Ca si sin#u"a vede"ea !a"tilo" ai p"e#etato"i !at"e pa!at ne fa!e pe noi si !at"e d"eptate ne indea na sa ne "idi!a . 81 +is(a ia"asi % 191 +is(a ia"asi % a"e inta"i"e sp"e a nu pa!atui, este !iti"ea S!"iptu"ilo". a"e p"apastie si adan!a #"oapa este nestiinta S!"iptu"ilo".

111 +is(a ia"asi %

a"e vanza"e a

antui"ii este a nu sti ni!i una din du nezeestile le#i.

1*1 A!estasi zi!ea % #"esalele d"eptilo" sunt i p"e-u"ul &uzelo", ia" ale pa!atosilo" izvo"as! din tot t"upul. Pent"u a!eea !anta $avid % pune, $oa ne, st"a-a #u"ii ele si usa de in#"adi"e i p"e-u"ul &uzelo" ele, si % zis(a , pazi(voi !aile Tale, !a sa nu #"eses! !u li &a ea , 1/1 A!estasi a fost int"e&at % pent"u !e sunt ze!e po"un!ile le#ii, ia" fe"i!i"ile noua ' Si a zis % !ele ze!e po"un!i sunt into! ai la nu a" !u "anile e#iptenilo", ia" nu a"ul fe"i!i"ilo" este !.ip de int"eita T"ei e , 131 S(a int"e&at a!estasi % de este de a-uns un d"ept sa i &lanzeas!a pe $u nezeu. Si i(a zis % asa este. Ca El a zis % !e"!ati unul sa fa!a -ude!ata si d"eptate si ilostiv voi fi !at"e popo" , 141 A!estasi a zis% $u nezeu, !elo" pa!atosi, de se vo" po!ai, ia"ta si !apetele, p"e!u pa!atoasei si tal.a"ului si va esului ia" de la !ei d"epti !e"e do&anzi. Si a!easta este !eea !e zi!ea apostolilo" % !a de nu va p"isosi d"eptatea voast"a ai ult de!at a !a"tu"a"ilo" si a fa"iseilo", nu veti int"a int"u I pa"atia !e"u"ilo". 151 +i!ea in!a si a!easta % $u nezeu !u foa"te putin p"et vinde d"eptatile la !ei !e se sa"#ues! sa le !u pe"e % pe o &u!ati!a de paine, pe o .aina p"oasta, pe un pa.a" !u apa "e!e, pe un &aniso". 161 Adau#a in!a si a!easta % o ul i p"u utandu(se de la o pent"u sa"a!ie, sau pent"u t"e&uinta in ulti"ii si dand inapoi, ultu este !u adeva"at, da" da inapoi int"u as!uns, fiind!a se "usineaza. Ia" stapanul $u nezeu di pot"iva, int"u as!uns i p"u utandu(Se, "asplateste inaintea in#e"ilo" si a a".an#.elilo" si a d"eptilo" , PENTRU SBANTUL EBRE< 11 Copil e"a avva Ef"e si a vazut vis, adi!a vedenie, !a, a "asa"it via pe li &a lui si a !"es!ut si a u plut toata pa"tea !ea de su& !e", fiind foa"te "oditoa"e. Si veneau toate pasa"ile !e"ului si an!au din "odul viei. Si pe !at an!au, se in ultea "odul ei. *1 Altadata ia"asi a vazut unul din sfinti, in vedenie, o !eata de in#e"i po#a"indu(se din !e" !u po"un!a lui $u nezeu, avand in aini o !a"te, adi!a un to s!"is dinlaunt"u si din afa"a si zi!eau unii !at"e altii % !ui se !uvine sa se dea a!easta ' Si unii zi!eau %a!estuia, ia" altii % altuia. $a" au "aspuns si au zis % !u adeva"at sfinti sunt si d"epti. Insa ni anui nu se poate sa se dea a!easta, fa"a nu ai lui Ef"e . Si a vazut &at"anul !a lui Ef"e"n au dat ei !a"tea. Si s!ulandu(se di ineata, au auzit pe Ef"e !a into! ai !a un izvo" izvo"aste din #u"a lui si al!atuieste. Si au !unos!ut, !a de la $u.ul Sfant sunt !ele !e ieseau p"in &uzele lui Ef"e . /1 Altadata ia"asi, t"e!and Ef"e , din inde na"e oa"e!a"e a venit o pa!atoasa, !u a#uli"e sa(l t"a#a sp"e i p"euna"e u"ata, ia" de nu, a!a" sa(l po"neas!a sp"e anie, !a ni!iodata nu(l vazuse !ineva anios. Si a zis ei % vino dupa ine , Si ap"opiindu(se la un lo! int"u !a"e e"a ult no"od, a zis ei % in lo!ul a!esta vino p"e!u ai voit. Ia" a!eea vazand no"odul, a zis lui% !u pute a!easta sa fa!e , atata no"od stand si nu ne "usina ' Ia" el a zis !at"e dansa % da!a de oa eni ne "usina , !u ult ai va"tos t"e&uie sa ne "usina de $u nezeu, !a"e vadeste !ele a!unse ale intune"i!ului. Ia" ea "usinandu(se, s(a dus fa"a de isp"ava. PENTRU UN <IREAN ANU<E EV:ARIST

11 $oi din pa"inti s(au "u#at lui $u nezeu, !a sa(i in!"edinteze pe ei, la !a"e asu"a au a-uns. Si le( au venit lo" #las zi!and % in !uta"e sat al E#iptului este un i"ean anu e Ev.a"ist si fe eia lui se nu este <a"ia. In!a nu ati venit voi la asu"ile a!esto"a. Si s!ulandu(se !ei doi &at"ani, au e"s in satul a!ela si int"e&and, au aflat !.ilia lui si pe fe eia lui si i(au zis ei % unde este &a"&atul tau ' Ia" ea a zis % pasto" este si paste oile. Si i(a &a#at pe ei in !.ilie. Ia" dupa !e s(a fa!ut sea"a, a venit Ev.a"ist !u oile si vazand pe &at"ani, le(a #atit lo" asa si a adus apa sa le spele pi!ioa"ele lo". Si i( au zis lui &at"anii % nu vo #usta !eva, de nu ne vei vesti noua lu!"a"ea ta. Si Ev.a"ist !u s e"enie a zis % eu sunt pasto" si a!easta este fe eia ea. Ia" &at"anii au statut "u#andu(l pe el si nu a v"ut el sa le spuna. Si au zis lui &at"anii % $u nezeu ne(a t"i is pe noi la tine. Ia" !u a auzit !uvantul a!esta s(a te ut si a zis lo" % iata oile a!estea le ave de la pa"intii nost"i si o"i!e spo" va da $o nul sa do&andi dint"ansele, fa!e in t"ei pa"ti% o pa"te sa"a!ilo" si o pa"te pent"u iu&i"ea si p"i i"ea de st"aini si a t"eia pa"te pent"u t"e&uinta noast"a. Si de !and a luat pe fe eia ea, nu (a spu"!at ni!i eu, ni!i ea, !i fe!ioa"a este si fie!a"e din noi deose&i se !ul!a, ia" noaptea pu"ta sa!i si ziua .ainele noast"e. Pana a!u ni eni din oa eni a!estea nu le(a stiut. Si auzind s(au inunat si s(au dus slavind pe $u nezeu. PENTRU EVLOC:IE PREOTUL 11 Evlo#.ie oa"e!a"e, u!eni! fiind al fe"i!itului Ioan a".iepis!opul, p"eot si pustni! a"e, postind din doua in doua zile, ia" de ai ulte o"i si toata sapta ana pet"e!and, an!and nu ai paine si sa"e, se slavea de oa eni. A!esta s(a dus la avva Iosif la Panefo, nada-duind sa vada !eva ai ulta asp"i e de viata la dansul. Si p"i indu(l pe el &at"anul !u &u!u"ie, o"i!e a avut a pus !a sa fa!a an#aie"e si i(au zis lui u!eni!ii lui Evlo#.ie% nu anan!a p"eotul afa"a de paine si sa"e) ia" avva Iosif ta!and an!a. Si pet"e!and t"ei zile, nu i(au auzit pe ei !antand sau "u#andu(se, !a e"a as!unsa lu!"a"ea lo". Si au iesit nefolosindu(se Evlo#.ie !u u!eni!ul sau. Ia" dupa i!ono ie s(a fa!ut ne#u"a si "ata!indu( se s(au into"s la &at"anul. si ai inainte de a &ate ei in usa, i(au auzit pe ei !antand si sta"uind el ult, ai pe u" a au &atut in usa. Ia" a!eia, ta!and din !anta"ea de psal i, i(au p"i it !u &u!u"ie. Si pent"u a"sita, au tu"nat u!eni!ii lui Evlo#.ie apa in vas si i(au dat lui. Si e"a apa a este!ata !u de a"e si de "au si nu a putut sa o &ea. Si venind int"u sine a !azut inaintea &at"anului, voind sa stie pet"e!e"ea lo", zi!and % avvo, !e este a!easta, !a intai nu !antati, !i a!u , dupa !e ne(a dus noi. Si vasul de apa, a!u luandu(l, a aflat apa sa"ata. +is(a &at"anul % f"atele este ne&un si dupa a a#i"e o au a este!at !u apa de a"e. Ia" Evlo#.ie il "u#a pe &at"anul, voind sa stie adeva"ul. Si i(a zis lui &at"anul % a!el i! pa.a" de vin e"a al d"a#ostei, ia" apa a!easta este pe !a"e o &eau f"atii totdeauna. Si l(a invatat pe el deose&i"ea so!otelilo" si a taiat de la el toate !ele o enesti. Si s(a fa!ut i!ono i!os si po#o"ato". Si dupa a!eea an!a toate !ele !e i se puneau inainte. si s(a invatat si el sa lu!"eze in as!uns. Si a zis &at"anului % ne#"esit, int"(adeva" este lu!"a"ea voast"a. PENTRU AVVA EVPREPIE 1 1 +is(a avva Evp"epie% avand int"u tine !a este $u nezeu !"edin!ios si pute"ni!, !"ede int"u $ansul si te vei i pa"tasi de !ele ale Lui. Ia" de defai ezi, nu !"ezi. Si toti !"ede !a toate sunt Lui !u putinta, da" si int"u lu!"u"ile tale !"ede Lui, !a si int"u tine fa!e inuni. *1 A!estasi p"adandu(se, a-uta i p"euna p"adato"ilo". Ia" dupa !e au in!a"!at ei !ele din iaunt"u si(au lasat toia#ul lo" si indata !e l(a vazut avva Evp"epie, s(a a.nit si luandu(l ale"#a inapoia lo", v"and sa li(l dea. la" a!eia nev"and sa(l p"i eas!a, !i te andu(se sa nu li se inta ple !eva, intalnind el pe unii, !a"e e"#eau pe a!eeasi !ale, ii poftea sa le dea lo" a!el toia#. /1 A zis avva Evp"epie % !ele t"upesti sunt ate"ie. Cel !e iu&este lu ea, iu&este s inteala si i piedi!a"ile. $e!i de se va inta pla sa se pia"da !andva !eva, a!easta t"e&uie sa o p"i i !u &u!u"ie si !u a"tu"isi"e, fiind!a ne(a iz&avit de #"i-i.

31 Un f"ate a int"e&at pe avva Evp"epie pent"u viata. Si a zis &at"anul % ia"&a anan!a, !u ia"&a te i &"a!a, pe ia"&a te !ul!a 0 adi!a toate le defai a 1, ia" ini a !asti#(o de fie". 41 Un f"ate a int"e&at pe a!est &at"an, zi!and % !u vine f"i!a lui $u nezeu in suflet ' Si a zis &at"anul % de va veni o ul s e"enie si nea#oniseala si neosandi"e, vine la el f"i!a lui $u nezeu. 51 A!estasi a zis % sa pet"ea!a !u tine pu"u"ea f"i!a lui $u nezeu si s e"enia si lipsa de &u!ate si plansul. 61 La in!eputul sau avva Evp"epie a e"s la un &at"an si a zis lui % avvo, spune( i un !uvant, !u sa a antuies! , Ia" el i(a zis % de voiesti sa te antuiesti, !and vei e"#e la !ineva, sa nu apu!i ai inainte sa #"aiesti, pana nu te va int"e&a, ia" el pent"u !uvantul a!esta u ilindu(se, a pus etanie, zi!and % !u adeva"at ulte !a"ti a !itit si a!est fel de invatatu"a nu a !unos!ut. Si ult folosindu( se, s(a dus. PENTRU AVVA ELA$IE 11 Povesteau pa"intii pent"u avva Eladie, !a au fa!ut douaze!i de ani la !.ilii si a nu "idi!at !andva o!.ii in sus sa vada st"easina &ise"i!ii. *1 Se povestea pent"u a!estasi avva Eladie, !a paine si sa"e an!a. $e!i, !and au venit Pastile, zi!ea % f"atii paine si sa"e anan!a, ia" eu t"e&uia sa fa! putina osteneala pent"u Pasti. Si fiind!a in !elelalte zile anan! sezand -os, a!u , !a este Pasti, voi fa!e osteneala si voi an!a stand in pi!ioa"e. PENTRU AVVA EVACRIE 11 +is(a avva Eva#"ie % !and esti in !.ilie, st"an#e(ti #andul tau, adu(ti a inte de ziua o"tii, vezi atun!i u"i"ea t"upului, pune in inte nevoia , Ia osteneala, defai a dese"ta!iunea lu ii, !a sa poti totdeauna sa pet"e!i in d"a#ostea linistii si sa nu sla&esti , Adu(ti a inte si de aseza"ea !ea a!u in iad) #andeste !u sunt a!olo sufletele, in !a"e !u plita ta!e"e, in !a"e a a" suspin si in !at de a"e f"i!a si infio"a"e si astepta"e , So!oteste !.inui"ea !ea nein!etata, la!"i a !ea sufleteas!a si fa"a de sfa"sit , Ci si de +iua Invie"ii adu(ti a inte si de sta"ea inaintea lui $u nezeu , Candeste la -ude!ata !ea inf"i!osata si #"oazni!a , Pune in i-lo! !ele !e se past"eaza pa!atosilo", "usinea !ea inaintea lui $u nezeu si a in#e"ilo" si a a".an#.elilo" si a tutu"o" oa enilo", un!ile, fo!ul !el vesni!, vie" ele !el neado" it, ta"ta"ul, intune"i!ul, s!"asni"ea dintilo", f"i!ile si pedepsele , Pune in!a in i-lo! si &unatatile !ele !e se past"eaza d"eptilo", ind"azneala !ea inaintea lui $u nezeu Tatal si a :"istosului Lui, a in#e"ilo",si a a".an#.elilo" si a toata ulti ea sfintilo", i pa"atia !e"u"ilo" si a da"u"ilo" ei, &u!u"ia si desfata"ea ei , Po eni"ea a!esto"a a ando"u"a adu(o la tine , Si pent"u -ude!ata pa!atosilo" la!"i eaza, plan#i, te andu(te !a nu !u va si tu sa fii int"u a!estea , Ia" pent"u !ele !e se past"eaza d"eptilo", &u!u"a(te si te veseleste , Si pe a!estea te sa"#uieste sa le do&andesti, ia" de a!elea sa te inst"ainezi. Cauta sa nu uiti !andva, a!a" inaunt"u, in !.ilia ta fiind, a!a" afa"a undeva, po eni"ea a!esto"a, !a a!a" p"in a!easta sa s!api de #andu"ile !ele spu"!ate si vata atoa"e , *1 +is(a ia"asi % taie p"ietesu#u"ile !elo" linisti"ii.0 1 1 2222222222222222222222 0 1 1 La avva $ula nu . *. ulti, !a sa nu se spu"!e intea ta si va tu"&u"a !.ipul

/1 +is(a ia"asi % a"e lu!"u este !u adeva"at a se "u#a fa"a "aspandi"e, da" fa"a "aspandi"e.

ai

a"e este si a !anta

31 +is(a ia"asi % du(ti a inte totdeauna de iesi"ea ta si nu uita -ude!ata !ea vesni!a si nu va fi #"eseala in sufletul tau. 41 +is(a ia"asi% "idi!a ispitele si ni eni nu este !a"e sa se 2222222222222222222222 0 1 1 La avva Antonie, nu . 6. antuias!a.0 1 1

51 +is(a ia"asi % #"aia unul din pa"inti !a ."ana !ea ai us!ata si deopot"iva, in-u#ata fiind !u d"a#ostea, de#"a&a &a#a pe ona. in li anul nepati i"ii. 61 S(a fa!ut odata so&o" la !.ilii pent"u un lu!"u si a #"ait avva Eva#"ie. +is(a lui p"eotul % sti , avvo, !a de e"ai in ta"a ta, poate si epis!op v"ei sa fii si !ap ulto"a, ia" a!u !a un st"ain sezi ai!i. Ia" el u ilindu(se, nu s(a tul&u"at, !i !latinand !u !apul, a zis lui % adeva"at este, pa"inte , Insa odata a #"ait, ia" a doua nu voi ai adau#a.0 1 1 2222222222222222222222 0 1 1 Iov /8. PENTRU AVVA EV$E<ON 11 A zis avva Evde on pent"u avva Pafnutie, pa"intele S!.itului, !a s(a po#o"at a!olo un tana" si nu l(au lasat sa pet"ea!a a!olo, zi!and % in v"e ea ea !.ip de fe eie nu voi lasa sa pet"ea!a in S!.it pent"u "az&oiul v"a- asului. INCEPUTUL SLOVEI + PENTRU AVVA +INON 11 +is(a avva +inon, u!eni!ul fe"i!itului Silua % sa nu lo!uiesti in lo! nu it, ni!i sa sezi !u un o !e a"e nu e a"e, ni!i sa pui te elie a(ti zidi tie !.ilie !andva. *1 Se spu ea pent"u avva +inon, !a intai nu voia sa ia de la !ineva !eva. Si pent"u a!easta !ei !e adu!eau se du!eau s!a"&iti, !a!i nu lua. Si altii veneau la dansul voind sa ia !a de la un &at"an a"e si nu avea !e sa le dea lo" si se du!eau si ei s!a"&iti... +i!e &at"anul % !e sa fa! ' Ca!i si !ei !e adu! se s!a"&es! si !ei !e vo" sa ia. A!easta este ai de folos % o"i!ine va adu!e, sa iau si o"i!ine va !e"e, sa(i dau. Si asa fa!and, se odi.nea si pe toti ii i pa!a. /1 S(a dus un f"ate e#iptean in Si"ia la avva +inon si p"i.anea #andu"ile sale inaintea &at"anului. Ia" el inunandu(se, a zis % e#iptenii as!und faptele &u e !a"e le au, ia" nea-unsu"ile !a"e nu le au, pe a!estea pu"u"ea le p"i.anes!. Ia" si"ienii si elinii, faptele &une !a"e nu le au, zi! !a le au, ia" nea-unsu"ile !a"e le au, le as!und. 31 Au venit niste f"ati la el si l(au int"e&at, zi!and % !e intele#e"e a"e !uvantul a!ela !e este s!"is in !a"tea lui Iov % si !e"ul nu este !u"at inaintea Lui ' Si "aspunzand &at"anul, a zis lo" % au lasat f"atii pa!atele lo" si !e"!eteaza pent"u !e"u"i. Insa tal!ui"ea !uvantului a!easta este % de v"e e !e nu ai El este !u"at, pent"u a!easta a zis % si !e"ul nu este !u"at.

41 Spuneau pa"intii pent"u avva +inon, !a sezand in S!.it, a iesit noaptea din !.ilia sa, sp"e lun!a si "ata!indu(se, a fa!ut t"ei zile si t"ei nopti u &land si ostenindu(se. Lesinand a !azut sa oa"a. Si iata un !opil a statut inaintea lui, avand o paine si un vas !u apa. Si ii zi!ea lui % s!oala, anan!a , Ia" el s!ulandu(se, s(a "u#at, so!otind !a este nalu!a. Ia" el a zis lui % &ine ai fa!ut. Si ia"asi s(a "u#at a doua oa"a si a t"eia oa"a. Si ii zi!ea lui % &ine ai fa!ut. $e!i, s!ulandu(se &at"anul a luat si a an!at. Si dupa a!eea a zis lui % !at ai u &lat, atat esti depa"te de !.ilia ta) !i s!oala(te si vino dupa ine , Si indata s(a aflat la !.ilia lui. $e!i a zis lui &at"anul % int"a, fa(ne noua "u#a!iune. Si int"and &at"anul a!ela s(a fa!ut nevazut. 51 Altadata a!elasi avva +inon, u &land in Palestina si odi.nindu(se, a sezut ap"oape de o pepena"ie sa anan!e. Si i(a zis lui #andul % ia(ti tie un !ast"avete si anan!a !a !e este ' Ia" el "aspunzand, a zis #andului % .otii in un!a e"#. $e!i !ea"!a(te pe tine de ai!i, de poti sufe"i un!a. 0 1 1 Si s!ulandu(se, a statut in a"sita !in!i zile. si p"a-indu(se pe sine, a zis % nu pot sufe"i un!a. Si a zis #andului % da!a nu poti, nu fu"a si an!a , 2222222222222222222222 0 1 1 In alte !a"ti se zi!e % si a in!eput a se &ate pe sine. Apoi zi!e #andului % de nu poti sufe"i 0si !elelalte1. 61 +is(a avva +inon % !el !e voieste !a sa(i as!ulte de#"a&a $u nezeu "u#a!iunea, !and se s!oala, si( si intinda ainile sale !at"e $u nezeu, ai inainte de toate si ai inainte de sufletul sau, sa se "oa#e pent"u v"a- asii sai din suflet) si p"in a!easta isp"avi, o"i pent"u !e se va "u#a lui $u nezeu, il as!ulta pe el. 71 Spuneau pa"intii !a e"a int"(un sat unul !a"e postea ult, in!at se !.e a nu ele lui postito"ul. Si auzind avva +inon pent"u dansul, l(a !.e at pe el) ia" el s(a dus !u &u!u"ie. Si "u#andu(se ei, au sezut. $e!i a in!eput &at"anul sa lu!"eze ta!and, ia" postito"ul neafland sa vo"&eas!a !u dansul, a in!eput sa se supe"e de t"andavie. si a zis &at"anului % "oa#a(te pent"u ine, avvo, !a voi sa a du! , +is(a lui &at"anul % pent"u !e ' Ia" el "aspunzand, a zis % !a!i ini a ea !a a"zandu(se este si nu stiu !e a"e. Ca!i !and e"a in sat, pana sea"a postea si ni!iodata asa nu i s(a fa!ut. +is(a lui &at"anul % in sat te ."aneai din u"e!.ile tale. Ci e"#i de a!u si anan!a la !easul al noualea , Si o"i!e fa!i, int"u as!uns fa. Si !u a in!eput sa fa!a, !u ne!az a asteptat !easul al noulea, si zi!eau !ei !e(l stiau pe el, !a postito"ul s(a ind"a!it si venind el, a spus &at"anului toate. Ia" el i(a zis lui % a!easta !ale este dupa $u nezeu. 81 $oi f"ati lo!uind deose&i, e"#eau unul !at"e altul. Si a zis unul dint"(ansii !eluilalt % voies! sa a du! la avva +inon si sa(i spun lui un #and. A zis si !elalalt % si eu a!easta voies!. $e!i s(au dus a andoi i p"euna. Si luandu(i pe fie!a"e deose&i si(au spus #andu"ile lo" si unul spunandu(le a !azut inaintea &at"anului, "u#andu(l !u ulte la!"i i !a sa se "oa#e lui $u nezeu pent"u dansul. Si &at"anul i(a zis lui % e"#i, nu te sla&i pe tine si nu #"ai de "au pe !ineva si nu te lenevi de "u#a!iunea ta , Si du!andu(se f"atele, s(a vinde!at. Ia" !elalalt spunandu(i #andul sau !at"e &at"an, a adaus oale si !u ne&a#a"e de sea a % "oa#a(te pent"u ine , $a" n(a !e"ut !u deadinsul. Ia" dupa o v"e e s(a inta plat de s(au intilnit unul !u altul. Si a zis unul dint"(insii % !and a e"s !at"e &at"anul, i(ai spus lui #andul !a"e zi!eai !a voiesti sa(l spui lui ' Ia" a!ela i(a zis % da, i(a spus , A int"e&at a!ela % oa"e te(ai folosit dupa !e i(ai spus ' Raspuns(a f"atele % da, (a folosit, !a pent"u "u#a!iunile &at"anului (a vinde!at $u nezeu , Ia" !elalalt a zis % eu a!a" de i(a a"tu"isit #andu"ile ele, nu a si tit v"eo usu"a"e. +is(a lui !el !e s(a folosit % si !u te(ai "u#at &at"anului ' Raspuns(a a!ela % i(a zis lui % "oa#a(te pent"u ine, !a a a!est #and , Ia" el a zis % eu a"tu"isindu( a lui, a udat pi!ioa"ele lui !u la!"i ile ele, "u#andu(l !a sa se "oa#e lui $u nezeu pent"u ine. Si p"in "u#a!iunea lui (a vinde!at $u nezeu. Ia" a!easta ne(a povestit noua &at"anul, invatandu(ne, !a se !ade !elui !e "oa#a pe v"eunul din pa"inti pent"u #andu"i !u osteneala si din toata ini a sa se "oa#e, !a lui $u nezeu. si atun!i va do&andi. Ia" !el !e se a"tu"iseste !u ne&a#a"e de sea a, sau ispiteste, nu se foloseste, !i se si osandeste.

191 +i!ea avva +inon !a i(a povestit lui fe"i!itul Se"#.ie, e#u enul din Pediada, o povesti"e !a a!easta % odata ( zi!e ( !alato"ind noi !u un &at"an sfant, fiind si alti f"ati i p"euna !u noi, ne(a "ata!it pe !ale. Si nestiind unde e"#e ne(a aflat in se anatu"i si a !al!at putin din se anatu"i. Ia" plu#a"ul si tind, !a s(a inta plat de lu!"a a!olo, a in!eput a ne o!a"a si a zi!e !u anie % voi !alu#a"i sunteti ' Voi va te eti de $u nezeu ' $e aveati f"i!a lui $u nezeu inaintea o!.ilo", nu fa!eati a!easta. $e!i indata ne zi!e noua sfantul a!ela &at"an % pent"u $o nul ni eni sa nu #"aias!a , Si se "u#a plu#a"ului !u &landete, zi!and % &ine zi!i, fiule) de a fi avut f"i!a lui $u nezeu a!easta nu a fi fa!ut, !i pent"u $o nul, ia"ta(ne, !a a #"esit , Ia" a!ela, inspai antandu(se pent"u ne"autatea si s e"enia &at"anului, ale"#and la noi, a !azut la pi!ioa"ele &at"anului, zi!and % ia"ta( a pent"u $o nul si ia( a !u voi , Si adau#a fe"i!itul Se"#.ie % iata &landetea si &unatatea sfantului !e a putut !u a-uto"ul lui $u nezeu sa fa!a , Si a antuit sufletul !e e"a fa!ut dupa !.ipul lui $u nezeu pe !a"e Il voieste $u nezeu, ai ult de!at nenu a"ate lu i !u &anii lo". 111 Odata ne(a dus la unul din pa"inti si l(a int"e&at pe el zi!and % de va avea !ineva v"eun #and si se vede pe sine &i"uit) si de ulte o"i !itind !ele !e au zis pa"intii pent"u un #and !a a!ela, se ispiteste sa fa!a a!elea si ni!ide!u nu poate, oa"e !e este ai &ine % a vesti v"eunuia din pa"inti #andul, sau a se sa"#ui sin#u" sa unelteas!a a!elea !a"e a !itit si a se indestula !u stinta sa ' Raspuns( a &at"anul % !a t"e&uie sa(l vesteas!a !at"e !el !e poate sa(l foloseas!a si sa nu se nada-duias!a int"u sine. Ca nu poate !ineva sa(si a-ute luisi si ai va"tos de a fi !up"ins de pati i. Ca ie, tana" fiind, i s(a inta plat una !a a!easta. Ca avea pati a sufleteas!a si a &i"uia de dansa. Si auzind pent"u avva +inon, !a pe ulti !a"e se aflau asa i(a vinde!at, a voit sa a du! si sa(i vestes! lui) ia" satana a op"ea, zi!and !a de v"e e !e stii !e t"e&uie sa fa!i, fa !u !itesti si nu te ai du!e si supa"a pe &at"anul. $e!i !and a po"nea sa a du! si sa(i vo"&es! lui, "az&oiul se usu"a de la ine !u estesu#i"ea diavolului !a sa nu a du!. Ia" dupa !e a ple!a sa nu e"#, ia"asi a stapanea de pati a. Si a!easta a estesu#it v"a- asul asup"a ea ulta v"e e, nelasandu( a sa vestes! &at"anului. Ia" da ulte o"i (a dus la &at"anul, v"and sa(i spun lui #andul si nu a lasa v"a- asul, adu!and "usine in ini a ea si zi!and % de v"e e !e stii !u t"e&uie sa te vinde!i, !e t"e&uinta este a spune !uiva ' Ca!i po"ti #"i-a de sine) stii !u au zis pa"intii. Si a!estea, zi!e, i i adu!ea piz asul, !a sa nu a"at do!to"ului pati a si sa a vinde!. Ia" &at"anul a !unostea !a a #andu"i, da" nu a vadea, asteptand !a insu i sa le vestes! pe ele. Si a invata pent"u viata !ea d"eapta si a slo&ozea. Ia" ai pe u" a plan#and, a zis int"u sine % pana !and, ti!aloase suflete, nu v"ei sa te ta aduiesti ' Altii vin de depa"te la &at"anul si iau le!ui"e, ia" tu nu te "usinezi, si avand do!to"ul ap"oape, nu v"ei sa te ta aduiesti ' Si ap"inzandu( a !u ini a, (a s!ulat si int"u sine( i a zis, !a da!a voi e"#e la &at"anul si nu voi afla pe ni eni a!olo, voi !unoaste !a este voia lui $u nezeu a( i a"tu"isi #andu"ile ele. Si e"#and eu a!olo, n(a aflat pe ni eni. $e!i &at"anul a invata dupa o&i!ei pent"u antui"ea sufletului si !u a" putea !ineva sa se !u"ateas!a de !u#etele !ele spu"!ate. Ia" eu ia"asi "usinandu( a si ne a"tu"isindu( a, v"oia sa a du! si s!ulandu(se &at"anul, fa!u "u#a!iune si a pet"e!ea e"#and inaintea ea, pana la usa !ea de afa"a. Ia" eu a un!ea !u #andu"i, sa spun &at"anului sau sa nu spun, si !u in!etul pasind, e"#ea dupa dansul) ia" &at"anul into"!andu( se si vazandu( a un!indu( a de #andu"i, a loveste in piept in!etiso" si i i zi!e % !e ai ' O sunt si eu. Si da!a i(a zis &at"anul a!est !uvant, i s(a a"atat !a i(a des!.is ini a ea si a !azut la pi!ioa"ele lui, "u#andu(l pe el !u la!"i i si zi!and % iluieste( a , Ia" el i(a zis % !e ai ' Si i(a zis lui % nu stii !e a ' Si i(a zis % tu t"e&uie sa spui !e ai. Ia" eu !u a"e "usine de a&ia i(a a"tu"isit pati a ea. Si i(a zis % da" de !e atata v"e e te "usinezi a spune ' Au nu sunt si eu o ' Insa voiesti sa(ti spun si eu !eea !e stiu ' Au nu sunt a!u t"ei ani, de !and ai a!este #andu"i si venind ai!i nu le a"tu"isesti ' Ia" eu a"tu"isind si !azand si "u#andu( a, a #"ait lui % iluieste( a pent"u $u nezeu si a invata, !e sa fa! , Si i(a zis % du(te si nu te lenevi in "u#a!iunea ta si nu !leveti pe ni eni , Ia" eu e"#and la !.ilia ea si nelenevindu( a de "u#a!iunea ea, !u da"ul lui :"istos si !u "u#a!iunea &at"anului, de ai!i inainte n(a ai fost supa"at de pati a a!eea. $e!i t"e!and un an, i(a venit un #and !a a!esta % nu !u va (a iluit $u nezeu pent"u ila Sa, ia" nu pent"u &at"anul ' Si a!easta venindu( i in inte, a e"s !at"e dansul, v"and a(l ispiti si luandu(l in latu"i, i(a fa!ut etanie, zi!and % "oa#a(te pent"u ine, pa"inte, pent"u #andul eu !e ti l(a

a"tu"isit oa"e!and , Ia" el (a lasat za!and la pi!ioa"ele lui si ta!and putin, i(a zis % s!oala(te, ai !"edinta !at"e ine , Ia" eu auzind a!estea, voia sa a in#.ita pa antul de "usine si s!ulandu( a, nu putea !auta asup"a &at"anului, si i"andu( a si spai antandu( a, a ple!at la !.ilia ea. PENTRU AVVA +A:ARIA 11 +is(a avva <a!a"ie !at"e avva +a.a"ia % spune( i, !a"e este lu!"ul ona.ului ' +is(a lui % pe ine a int"e&i, pa"inte ' Si a zis avva <a!a"ie % a vesti"e !at"e tine, fiule +a.a"ie, !a!i este !el !e a indea na !a sa te int"e&. +is(a lui +a.a"ia % p"e!u eu so!otes!, pa"inte, !el !e isi fa!e sila lui int"u toate, a!esta este ona.. *1 A venit odata avva <oise sa s!oats apa si a aflat pe avva +a.a"ia "u#andu(se lan#a fantana, si $u.ul lui $u nezeu sezand deasup"a lui. /1 +is(a oa"e!and avva <oise !at"e f"atele +a.a"ia % spune( i, !e voi fa!e ' Si auzind s(a a"un!at pe sine -os la pi!ioa"ele lui, zi!and % tu a int"e&i, pa"inte ' +is(a lui &at"anul % !"ed ie, fiule +a.a"io, !a a vazut pe $u.ul Sfant po#o"andu(se peste tine si dint"u a!easta sunt silit sa te int"e& % atun!i luand +a.a"ia !u!uliul sau 0 !ulion 1 din !ap, l(a pus su& pi!ioa"e si !al!andu(I a zis % de nu se va zd"o&i o ul asa, nu poate sa fie ona.. 31 Sezand odata avva +a.a"ia in S!.it, i(a venit lui vedenie si s!ulandu(se i(a vestit pa"intelui sau Ca"ion, ia" &at"anul, fiind!a e"a lu!"ato", nu e"a is!usit la a!estea si s!ulandu(se l(a &atut zi!and !a de la d"a!i este. $a" a "a as !u #andul la a!easta. Si s!ulandu(se, s(a dus !at"e avva Pi en noaptea si i( a vestit lui lu!"ul a!esta si !u se a"d !ele din launt"u ale lui si vazand &at"anul !a de la $u nezeu este, i(a zis % e"#i !at"e !uta"e &at"an si o"i!e iti va zi!e tie, fa, Si du!andu(se !at"e &at"anul, ai inainte de a int"e&a el !eva, apu!and &at"anul, i(a spus lui toate si !u !a vedenia este de la $u nezeu. Ci, e"#i si supune(te pa"intelui tau , 41 +is(a avva Pi en, !a a int"e&at avva <oise pe avva +a.a"ia, !and e"a ap"oape sa oa"a, zi!and % !e vezi ' Si i(a zis % nu este ai &ine a ta!ea, pa"inte ' Si i(a zis lui % asa, fiule) ta!i , Si in !easul o"tii lui sezand avva Izido", !autand la !e" a zis % veseleste(te, fiul eu +a.a"ia, !a ti s(au des!.is tie po"tile I pa"atiei !e"u"ilo". PENTRU AVVA +OSI<A 11 Povestit(a fe"i!itul +osi a !a odata a sezut putina v"e e in lav"a lui avva C.e"asi si avea a!olo pe unul iu&it. $e!i int"(o zi sezand noi si #"aind pent"u folos, a venit po eni"e de !uvantul a!ela !a"e a zis avva Pi en, !a !el !e se p"i.aneste pe sine in tot lo!ul afla odi.na. Ase enea si de !uvantul !a"e a zis avva untelui Nit"iei. Ca int"e&at fiind % !e ai aflat ai ult in !alea a!easta, pa"inte, el a "aspuns % a se p"i.ani si a se defai a pe sine totdeauna. Pe !a"e !uvant l(a si adeve"it !el !e l(a int"e&at, zi!and % alta !ale nu este, fa"a nu ai a!easta. $e!i po enind noi de a!estea, zi!ea int"e noi inunandu(ne, !ata pute"e au !uvintele sfintilo". Cu adeva"at, o"i!e au #"ait, din lu!"u si din adeva" au #"ait, p"e!u a zis a"ele Antonie. Si pent"u a!easta sunt pute"ni!e, pent"u !a s(au #"ait de !ei !e e"au in lu!"u"i, p"e!u po"un!este un intelept zi!and % pe !uvintele tale sa le adeve"eze viata. A!estea vo"&ind noi int"e noi, a zis a!ela % si eu a in!e"!at !u lu!"ul a!este !uvinte si odi.na !a"e se fa!e p"in lu!"a"ea lo". Ca odata avea in lav"a a!easta iu&it !u adeva"at pe un dia!on !a"e nu stiu de unde a luat p"epus asup"a ea pent"u un lu!"u !a"e ii adu!ea lui s!a"&a. $e!i a in!eput a se pu"ta !at"e ine !u poso o"a"e. Ia" eu vazandu(l pe el poso o"at asup"a ea, l(a int"e&at !a sa stiu p"i!ina s!a"&ei. Ia" el i(a zis % lu!"ul a!esta l(ai fa!ut si pent"u a!easta sunt a.nit asup"a ta. Ia" eu nestiind in sine( i un lu!"u !a a!esta, p"e!u zi!ea a!ela !a a fa!ut, il in!"edinta !a n(a ni!ide!u sti"e de lu!"ul a!ela. Ia" el nu se ple!a, !i i(a zis % ia"ta( a, nu !"ed , $e!i, du!andu( a

la !.ilie, a in!e"!a pe ine ai !u deadinsul, de a fa!ut un lu!"u !a a!esta si nu afla . $upa a!eea l(a vazut pe el tinand sfantul poti" si i pa"tasind pe f"ati si l(a in!"edintat pe el !u a!easta, zi!and % nu a stiu sa fi fa!ut !eea !e zi!i. Si ni!i asa nu s(a ple!at. $e!i ia" venindu( i int"u sine si adu!andu( i a inte de !uvintele a!estea ale sfintilo" pa"inti si !"ezandu(le !u adeva"at, a into"s putin #andul) si a zis int"u sine % dia!onul !u adeva"at a iu&este si in d"a#oste po"nindu(se, i(a a"atat !eea !e avea ini a lui pent"u ine, !a sa a t"ezes! si sa nu ai fa! a!est lu!"u. Insa, ti!aloase suflete, de v"e e !e zi!i !a nu ai fa!ut a!est lu!"u, adu(ti a inte de !elelalte "ele !a"e ai fa!ut si nu le tii inte si so!oteste, !a, p"e!u !ele !e ai fa!ut ie"i si alaltaie"i le(ai uitat, asa si a!est lu!"u, l(ai fa!ut si l(ai uitat. $e!i, din #andul a!esta i(a ple!at ini a asa, !u !a !u adeva"at l(a fa!ut si l(a uitat, !a si pe !ele ai dinainte. Apoi a in!eput sa ultu es! lui $u nezeu si dia!onului !a p"int"(insul (a inv"edni!it sa( i !unos! #"eseala si sa a po!aies! pent"u dansa. $e!i s!ulandu( a !u astfel de #andu"i, (a dus la !.ilia dia!onului, !a sa(i fa! lui etanie si sa !e" ie"ta!iune, p"e!u si sa(i ultu es!. Si stand lan#a usa, a &atut int"(insa. Si a!ela des!.izand si vazandu( a, i(a pus indata intai el etanie, zi!andu( i % ia"ta( a, !a de d"a!i a fost &at-o!o"it, &anuindu(te pent"u lu!"ul a!ela , Ca!i !u adeva"at (a in!"edintat $u nezeu, !a tu !u ni i! nu esti pa"tas la a!est lu!"u, ni!i nu stii !atusi de putin pent"u el. $a" in!epand si eu sa "aspund pent"u a!esta si sa(l in!"edintez, a!ela i(a taiat !uvantul zi!and % nu este t"e&uinta , $e!i a adau#at fe"i!itul +osi a zi!and % iata s e"enia !ea adeva"ata, !u a a"atat(o pe ea ini a !elui !e o iu&este , Ca!i nu nu ai !a nu s(a s intit asup"a dia!onului, una, !a a p"esupus pent"u dansul !eea !e nu stia si fa"a de !uvant s(a s!a"&it asup"a lui ia" alta, !a nu a p"i it in!"edinta"ile lui, !a"e in asa fel e"au !a puteau sa ple!e si pe un v"a- as, si !u !at ai va"tos pe un p"ieten adeva"at. Nu nu ai da" pent"u a!easta nu s( a s intit, p"e!u a zis, !i si asup"a sa si(a luat #"esala !a"e n(a fa!ut(o, so!otind !uvantul a!eluia ai v"edni! de !"edinta de!at ini a sa si nu nu ai atata da" s(a ispitit a se po!ai inaintea lui, si(i ultu ea !a p"int"(insul s(a iz&avit de pa!atul pe !a"e ni!ide!u nu(l stia. *1 Povestit(a fe"i!itul +osi a, !a e"a un &at"an !a"e lo!uia ap"oape de o !.inovie si e"a foa"te &un si &land. Pent"u a!eea si a!ei din !.inovie il iu&eau ult si il !insteau. Ap"oape de &at"anul lo!uia si un f"ate. $e!i, int"(una din zile lipsind el, f"atele inde nandu(se de v"a- asul, s(a dus si a des!.is !.ilia &st"anului si int"and a luat toate vasele lui si !a"tile si s(a dus. Ia" dupa putin into"!andu(se &at"anul, !u a vazut !.ilia lui des!.isa si int"and si neafland vasele sale, s(a dus !at"e f"atele sa(i spuna lui !eea !e s(a inta plat. $a" stand afa"a de !.ilia a!eluia si st"i#and pe f"atele, !u si(a vazut vasele sale puse in i-lo!ul !.iliei, !a!i f"atele in!a nu le st"ansese si nev"and sa(l vadeas!a, sau sa(l "usineze, p"i!inuind o t"ea&a de nevoie, !a adi!a il supa"a pante!ele, s(a dat in latu"i de la !.ilia f"atelui pana !e va "idi!a vasele din i-o!. Apoi into"!andu(se, a in!eput a #"ai f"atelui pent"u alt lu!"u, nepo enind ni i! de !.ilie, sau de vasele !a"e le(a pie"dut. Ia" dupa v"eo !ateva zile s(au dovedit vasele &at"anului. Si luandu(l pe f"atele oa"e!a"i !unos!uti ai &at"anului, l(au pus in te nita, nestiind &at"anul. Ia" &at"anul auzind de f"atele !a este in te nita si nestiind p"i!ina pent"u !a"e fusese &a#at in te nita, e"#and !at"e e#u enul !.inoviei din ap"opie"e, unde e"a !instit de toti f"atii pent"u faptele lui &une, i(a zis lui % fii &un si( i da putine oua si putine paini , Ia" e#u enul i(a zis % au doa"a a venit la tine !ineva, avvo ' Ia" &at"anul a "aspuns % da , $e!i, po"un!ind e#u enul, i s(au dat !ate a voit. Si luand &at"anul, painile si ouale, s(a dus la te nita unde e"a f"atele si a int"at la dansul. Ia" el vazand pe &at"anul, a ale"#at si a !azut la pi!ioa"ele lui zi!and % ia"ta( a , Ca!i pent"u tine sunt ai!i fiind!a ti(a fu"at vasele. Si iata !a"tea ta este la !uta"e, ia" .aina ta este la !uta"e. Si pe "and le nu a"a pe toate. Ia" &at"anul zise !at"e el % Sa fie in!"ediniata ini a int"at . ai!i si ni!i nu stiu ta, fiule, !a nu pent"u a!estea a int"at ai!i si ni!i nu stiu !a pent"u ine ai int"at ai!i. Ci auzind !a esti &a#at in te nita, ia" p"i!ina pent"u !e nestiind si a.nindu( a pent"u a te supa"a, a venit sa(ti fa! an#aie"e. Si iata ouale si painile, pe !a"e le(a adus pent"u tine. $a" de v"e e !e (a instiintat !a pent"u ine esti tinut ai!i, voi fa!e totul pana !e !u a-uto"ul lui $u nezeu, te voi s!oate din te nita. Si e"#and, s(a "u#at uno"a din !ei slaviti ai lu ii, !a!i e"a !unos!ut si a!esto"a &at"anul pent"u fapta lui &una si t"i itand a!eia, au s!os pe f"atele din te nita. /1 +i!ea avva +osi a !a e"#and el in Sfanta Cetate 0 G 1 a venit la dansul oa"e!a"e iu&ito" de :"istos si i(a zis % avvo, a un f"ate sezato" i p"euna !u ine si din ispita vi!leanului a avut

p"i#oni"e int"e noi. Apoi eu po!aindu( a, a!ela nu voieste sa se i pa!e !u ine. Plea!a(te da", pent"u $o nul si(i vo"&este lui !ele pent"u pa!e. Ia" el !u a auzit, indata a !.e at pe f"atele a!ela si i(a #"ait lui !ele !e se !uveneau pent"u pa!e si uni"e. Ia" el intai se pa"ea !a se plea!a, apoi so!otind i(a zis % nu pot sa a i pa! !u el, pent"u !a (a -u"at pe C"u!e, !a de a!u sa fiu nei pa!at !u el. Ia" e#u enul za &ind, i(a zis lui % -u"a antul tau, f"ate, a"e a!est fel de pute"e, !a si !u ai fi zis % a -u" pe C"u!ea Ta, :"istoase, !a nu voi pazi po"un!ile Tale, !a voi fa!e voia v"a- asului Tau diavol , $e!i, o f"ate, nu nu ai esti dato" sa fa!i sa stea ania !ea "ea, !i si sa te po!aiesti si sa te !aiesti pent"u dansa si sa(ti p"i.anesti o&"azni!ia ta, !a sa nu te ai "apesti de dansa. Ca si I"od de se !aia si nu a" fi inta"it -u"a antul sau, nu a" fi fa!ut a!ea !u plita u!ide"e , taind pe <e"#ato"ul inainte al lui :"istos. $e!i, f"atele u ilindu(se pent"u a!easta, s(a po!ait inaintea f"atelui sau si a lui avva +osi a si asa !u da"ul lui $u nezeu s(au unit ia"asi int"u d"a#oste. 2222222222222222222222 0 G 1 Ie"usali ul. 31 Povestit(a 0 G 1 fe"i!itul +osi a pent"u un &at"an, zi!and % fiind eu int"(o anasti"e din Ti", a venit la noi un &at"an i &unatatit. Apoi !itind noi la !uvintele &at"anilo" ( dupa !u e"a o&i!eiul intotdeauna ( a venit la povesti"ea &at"anului a!eluia, asup"a !a"uia venind tal.a"ii, i(au luat toate lu!"u"ile lui si s(au dus, lasand un sa!uso" pe !a"e luandu(l &at"anul a ale"#at dupa dansii, st"i#and % fiilo", luati !e ati uitat in !.ilia voast"a , Ia" ei inunandu(se de ne"autatea lui, au into"s ia"#ai inapoi toate !ate le luase"a din !.ilia lui. $e!i, !itind noi a!easta povesti"e, i(a zis &at"anul !a"e venise la noi % a!est !uvant foa"te (a folosit. Ia" eu "u#andu(l sa( i spuna !e folos a aflat dint"(insul, el a zis % oa"e!and pet"e!and eu in lo!u"ile !ele de pe lan#a Io"dan, a !itit povesti"ea a!easta. Si inunandu( a de &at"anul pent"u ne"autatea si &landetea lui, zi!ea !at"e $u nezeu % $oa ne, Cel !e (ai inv"edni!it sa vin in !.ipul a!esto" sfinti &at"ani, inv"edni!este( a sa u &lu si pe u" ele lo" si sa !alato"es! pe a!eeasi !ale pe !a"e au !alato"it ei,povatuindu(se de da"ul Tau. A!estea "u#andu( a la $u nezeu si avand int"u ine a!easta do"inta, t"e!and doua zile, !u sedea in !.ilie a si tit pe unii !a au venit la !.ilie, !a"e si stand la usa au &atut. Ia" eu !unos!and !a sunt tal.a"i, a zis int"u ine % ultu es! lui $u nezeu , Iata v"e e sa a"at "oada do"intei , Si de!i des!.izand, i(a p"i it pe ei !u &landete si ap"inzand lu ina, a in!eput a le a"ata lo" lu!"u"ile zi!and !at"e ei % nu va tul&u"ati. C"ed $o nului !a nu voi as!unde ni i! de la voi. Ia" ei i(au zis % ai au" ' Si a "aspuns lo" % da, a t"ei &ani si a des!.is vasul inaintea lo" si luandu(i pe a!eia, si toate lu!"u"ile, s(au dus !u pa!e. Ia" eu, ( zi!ea fe"i!tul +osi a ( #lu ind, a zis !at"e &at"anul % !e a u" at dupa a!eea ' Oa"e s(au into"s !a si !ei de la &at"anul !el ai dinainte de noi ' Si a "aspuns indata % sa nu slo&oada $u nezeu. Ca!i ni!i n(a voit a!easta, !a sa intoa"!a, !e au luat. Vedeti da" ( zis(a +osi a ( !e spo"i"e lui si slava !at"e $u nezeu i(a dat do"inta si #ati"ea lui. Ca nu nu ai nu s(a a.nit pent"u lua"ea tutu"o" lu!"u"ilo" !a"e avea, da" s(a si &u!u"at !a si !u s(a inv"edni!it de un lu!"u !u adeva"at p"ea a"e. 2222222222222222222222 0 G 1 A!easta povesti"e se afla si in Li ona"iu, insa !u oa"e!a"e deose&i"e. INCEPUTUL SLOVEI I 0 LUNC 1 PENTRU AVVA ISAIA l1 +is(a avva Isaia % ni i! nu foloseste pe noul in!epato" asa de ult !a o!a"a. Ca p"e!u po ul, !a"e se uda in toate zilele, asa este noul in!epato", !a"e se o!a"aste si sufe"a. este

*1 +i!ea ia"asi !at"e !ei !e in!ep &ine si se supun sfintilo" pa"inti % vopseaua !ea dintai nu iese, p"e!u se inta pla la po"fi"a. Si dupa !u "a u"ile !ele tine"e se into"! si se plea!a lesne, asa fa! si noii in!epato"i, fiind int"u supune"e.

/1 +is(a ia"asi % noul in!epato", utandu(se din !a"e se t"a#e de !apast"u ai!i si a!olo.

anasti"e in

anasti"e, este ase enea unui do&ito!,

31 +is(a ia"asi % fa!andu(se asa si f"atii an!and in &ise"i!a si vo"&ind unii !u altii, p"eotii Pelusiului ust"andu(i pe ei le(a zis % ta!eti f"atilo", !a!i eu stiu un f"ate !a"e anan!a !u noi si &ea pa.a"e !a si noi si "u#a!iunea lui se suie inaintea lui $u nezeu !a fo!ul. 41 Se povesteste pent"u avva Isaia !a a luat oa"e!and o va"#a si s(a dus la a"ie si a zis lu!"ato"ului % da( i #"au , Si lu!"ato"ul i(a zis % au doa"a si tu ai se!e"at, avvo ' +is(a !uviosul % nu , Si i(a zis lu!"ato"ul % !u da" voiesti sa iei #"au, da!a nu ai se!e"at ' Si i(a zis lui &at"anul % si da!a nu va se!e"a !ineva, nu ia plata ' +is(a lu!"ato"ul % nu , Si asa s(a dus &at"anul. Ia" f"atii vazand !e a fa!ut, i(au pus lui etanie, "u#andu(l sa le spuna pent"u !e a fa!ut a!easta. Raspuns(a lo" &at"anul % sp"e pilda a fa!ut a!easta, !a de nu va lu!"a !ineva, nu ia plata de la $u nezeu. 51 A!elasi avva Isaia a !.e at pe unul din f"ati si i(a spalat pi!ioa"ele si a pus o ana de linte in oala. Si dupa !e s(a infie"&antat, a dat(o in latu"i. Si a zis lui f"atele % nu este fia"ta indea-uns, avvo. Si i(a "aspuns lui !uviosul % nu(ti este indea-uns !a a!a" a vazut fo!ul ' Si a!easta este a"e an#aie"e. 61 +is(a ia"asi % de va voi $u nezeu sa iluias!a pe v"eun suflet, ia" el se se eteste si nu sufe"e, !i isi fa!e voia sa, il slo&oade pe el sa pati eas!a !ele !e nu voieste, !a asa sa(L !aute pe El. 71 +is(a ia"asi % de va voi !ineva sa "asplateas!a "au pentu "au, poate si nu ai !u a eninta"ea sa vate e !onstiinta f"atelui. 81 A!elasi avva Isaia a fost int"e&at !e este iu&i"ea de a"#int ' Ia" el a "aspuns % a nu !"ede lui $u nezeu !a poa"ta #"i-a de tine, a te deznada-dui de fa#aduintele lui $u nezeu si a iu&i peste asu"a !a sa te intinzi !u avutiile. PENTRU AVVA ILIE 11 +is(a avva Ilie % eu de t"ei lu!"u"i a te % !and va v"ea sa iasa sufletul v"ea sa inta pin pe $u nezeu si !and va fi sa iasa .ota"i"e asup"a ea. eu din t"up, !and voi

*1 +i!eau &at"anii !at"e avva Ilie din E#ipt, pent"u avva A#at.on, !a &un avva este. Si a zis lo" &at"anul % dupa nea ul si "andul de oa eni in !a"e t"aieste, este &un , Si i(au zis lui % da" dupa !ei ve!.i, !u ' Si "aspunzand &at"anul, le(a zis lo" % a zis voua, !a dupa nea ul si "andul de oa eni in !a"e t"aieste, este &un) ia" dupa !ei ve!.i, a vazut un o in S!.it, !a"e putea sa fa!a sa stea soa"ele pe !e", p"e!u a fa!ut si Iosu al lui Navi. Si a!estea auzind ei, s(au spai antat si au p"oslavit pe $u nezeu. /1 +is(a avva Ilie al $ia!oniei % !e poate pa!atul, unde este po!ainta si !e foloseste d"a#ostea unde este and"ia ' 31 +is(a avva Ilie % a vazut pe un oa"e!a"e luand o tiv#a !u vin su& su&tioa"a sa si !a sa "usinez pe d"a!i, !a e"a nalu!i"e, a zis f"atelui % a-uta( a si( i "idi!a a!easta , Si "idi!and "asa lui, s(a aflat !a nu avea ni i!. Ia" a!easta a spus(o, !a a!a" !u o!.ii de veti vedea, sau veti auzi, sa nu p"i iti , Ci ai va"tos paziti #andu"ile si !u#etele, stiind !a d"a!ii le pun pe a!estea in inte !a sa spu"!e sufletul, sa so!oteas!a !ele nefolositoa"e si !a sa t"a#a intea de la indeletni!i"ea !u !ele &une, !aindu(se de pa!atele sale si "u#andu(se lui $u nezeu. 41 +is(a ia"asi % oa enii au intea sau la pa!ate, sau la Iisus sau la oa eni.

51 +is(a ia"asi % de nu va !anta intea i p"euna !u t"upul, in zada" este osteneala. Ca de iu&este !ineva ne!azul, ai pe u" a se fa!e lui sp"e &u!u"ie si odi.na. 61 +is(a ia"asi % un &at"an a "a as int"(o !apiste si au venit d"a!ii, zi!andu(i lui % du(te din lo!ul nost"u , Ia" &at"anul a zis % voi nu aveti lo!. Si au in!eput d"a!ii sa(i "isipeas!a !u totul s i!elele lui de fini!. Ia" &at"anul sta adunandu(le pe ele. <ai pe u" a d"a!ul apu!andu(l de ana, il t"a#ea afa"a. $a" a-un#and &at"anul la usa, !u !ealalta ana tinea usa st"i#and % Iisuse, a-uta( i , Si indata a fu#it d"a!ul. Si &at"anul a in!eput a plan#e. Ia" $o nul a zis lui % de !e plan#i ' Si a "aspuns &at"anul % fiind!a d"a!ii ind"aznes! sd apu!e pe o si sa(l ne!a-eas!a. Si i(a zis lui % tu te(ai lenevit) !a!i !and <(ai !autat, ai vazut !u <(a a"atat tie , A!estea le zi!, !a!i este t"e&uinta de ulta osteneala si de nu se va osteni !ineva, nu poate sd ai&a pe $u nezeu !u sine, !a!i El pent"u noi S(a "asti#nit. 71 Un f"ate s(a dus la avva Ilie si.ast"ul in !.inovia peste"ii lui avva Sava si i(a zis lui % avvo, spune( i un !uvant , Ia" &at"anul a zis f"atelui % in zilele pa"intio" nost"i e"au iu&ite a!este t"ei fapte &une % neave"ea, &landetea si inf"ana"ea. Ia" a!u stapaneste int"e ona.i % la!o ia de ave"e, i &ui&a"ea pante!elui si o&"azni!ia. O"i!a"e voiesti din a!estea, tine , PENTRU AVVA IRACLIE 11 Un f"ate, fiind supa"at de "az&oiul ispitelo", a vestit lui avva I"a!lie. Si a!esta inta"indu(l, i(a zis % un &at"an oa"e!a"e avea un u!eni! foa"te as!ultato" de ulti ani. $a" odata s!ulandu(se "az&oi asup"a lui, a fa!ut etanie &at"anului, zi!ind % lasa( a sa sed sin#u". Si i(a zis lui &at"anul % !auta lo! si(ti voi fa!e !.ilie , Si e"#and el !a la o azva"litu"a de piat"a, a aflat lo!. Si e"#and a andoi, au fa!ut !.ilie. Si a zis f"atelui % o"i!e iti voi zi!e, a!easta fa % !and fla anzesti, anan!a) !and insetezi, &ea) !and iti este so n, do" i , Si nu ai din !.ilia ta sa nu iesi pana sa &ata) atun!i vino ap"oape de ine. Si s(a into"s &at"anul la !.ilia sa. Ia" f"atele a fa!ut !ele doua zile dupa po"un!a, da" a t"eia zi t"andavindu(se, a zis % !e i(a fa!ut ie &at"anul a!esta, !a sa nu fa! "u#a!iuni ' Si s!ulandu(se a !antat psal i ulti si dupa !e a apus soa"ele a an!at. Si s!ulandu(se s(a dus sa se !ul!e pe "o#o-ina sa % si a vazut un a"ap sezand si s!"asnind !u dintii asup"a lui, si ale"#and !u ulta f"i!a a venit la &at"anul si &atand in usa, a zis % avvo, iluieste( a si( i des!.ide de#"a&a , Ia" &at"anul !unos!and !a nu a pazit !uvantul lui, nu i(a des!.is pana di ineata. Si des!.izandu(i di ineata, l(a aflat pe el afa"a. Cu!e"indu(se si ilostivindu(se l(a &a#at inlaunt"u. Atun!i a zis f"atele % "o#u( a, tie, pa"inte) un a"ap ne#"u a vazut pe "o#o-ina ea, !and (a dus sa a !ul!. Ia" &at"anul a zis % a!easta ai pati it, !a!i nu ai pazit !uvantul eu. Atun!i dandu(i lui o "anduiala a p"avilei, dupa pute"e, l(a slo&ozit si in!et(in!et s(a fa!ut !alu#a" is!usit. INCEPUTUL SLOVEI T: PENTRU AVVA T:EO$OR AL BER<EI 0 G 1 11 Avva T.eodo" al Be" ei do&andise t"ei !a"ti &une si s(a dus la avva <a!a"ie si i(a zis lui % a t"ei !a"ti &une si a foloses! dint"(insele si le int"e&uintez si f"atii si se foloses!. Spune( i da", !e t"e&uie sa fa! ' Oa"e sa le tin pe ele sp"e folosul eu si al f"atilo", sau sa le vand si &anii sa(i dau sa"a!ilo" ' Si "aspunzand &at"anul, a zis % &une sunt faptele !u adeva"at, da" ai &una de!at toate este neave"ea. Si a!easta auzind, du!andu(se, le(a vandut si &anii i(a dat sa"a!ilo". 2222222222222222222222 0 G 1 Este un unte in E#ipt, !a"e se intide de la S!.it !at"e pustiul !el a"e si se nu este Be" i. *1 Un f"ate oa"e!a"e sezand sin#u" deose&i la !.ilii 0 G 1 se tul&u"a. Si e"#and !at"e avva T.eodo" al Be" ei, i(a spus lui desp"e tul&u"a"ea sa. Ia" &at"anul i(a zis % e"#i, s e"este(ti #andul tau si te

supune si pet"e!i i p"euna !u altii , Si dupa !atava v"e e, s(a into"s !at"e &at"anul si i(a zis lui % ni!i i p"euna !u oa enii nu a odi.nes!. Si i(a zis &at"anul % da!a ni!i sin#u" deose&i nu te odi.nesti, ni!i i p"euna !u altii nu te i pa!i, pent"u !e ai iesit la viata !alu#a"eas!a ' Au nu !a sa sufe"i ne!azu"ile ' Spune( i, !ati ani ai de !and esti in !.ipul a!esta ' Raspuns(a f"atele % opt. +is(a lui &at"anul % !u adeva"at eu a in !.ipul a!esta sapteze!i de ani si ni!i int"(o zi n(a aflat odi.na si tu in opt ani voiesti sa ai odi.na ' Si a!easta auzind f"atele, inta"indu(se s(a dus. 2222222222222222222222 0 G 1 Este un lo! afa"a din o"asul AleAand"ia, !a"e se nu este !.ilii pustni!esti. /1 S(a dus odata un f"ate !at"e avva T.eodo" si a fa!ut t"ei zile, "u#andu(l !a sa auda v"eun !uvant. Ia" el nu i(a "aspuns lui. Si a iesit s!a"&it. +is(a !at"e el u!eni!ul lui % avvo, !u >de nu i(ai zis v"eun !uvant, !a!i s(a dus s!a"&it ' Si /1 S(a dus odata un f"ate !at"e avva T.eodo" si a fa!ut t"ei zile, "u#andu(l !a sa auda v"eun !uvant. Ia" el nu i(a "aspuns lui. Si a iesit s!a"&it. +is(a !at"e el u!eni!ul lui % avvo, !u >de nu i(ai zis v"eun !uvant, !a!i s(a dus s!a"&it ' Si i(a zis &at"anul % !u adeva"at nu i(a #"ait lui, !a!i este ne#utato" si in !uvinte st"aine voieste sa se slaveas!a. 3 1 +is(a avva T.eodo" ia"asi % de ai p"ietesu# !u !ineva si se va inta pla sa !ada el in ispita !u"viei, de poti, da(i lui ana si t"a#e(l in sus. Ia" de va !adea in e"es si nu se va ple!a tie sa se intoa"!a, de#"a&a taie(l pe el de la tine, !a nu !u va za&ovindu(te sa !azi i p"euna !u el in #"oapa. 4 1 Se spunea pent"u avva T.eodo" ai Be" ei, !a a!este t"ei !apete avea neave"ea, nevointa si fu#a de oa eni. ai p"esus de!at altii %

5 1 Pet"e!ea o data avva T.eodo" !u f"atii in S!.it si an!and ei, luau !u evlavie pa.a"ele, ta!and si nezi!and !uvantul % ia"ta , Si a zis avva T.eodo" % au pie"dut !alu#a"ii o&i!eiul !el &un, nezi!and % ia"ta. 6 1 L(a int"e&at pe el un f"ate, zi!and % voiesti, avvo, sa nu anan! paine !ateva zile ' Si i(a zis lui &at"anul % &ine fa!i, !a si eu a fa!ut asa. Si i(a zis lui f"atele % voies! sa pun nautul eu in pita"ie si sa(l fa! faina. +is(a lui &at"anul % da!a ia"asi te du!i la pita"ie, fa(ti painea ta , Si !e este t"e&uinta de aeeasta pu"ta"e ' 7 1 A venit unul din &at"ani !at"e avva T.eodo" si a zis lui % iata, !uta"e f"ate s(a into"s in lu e. Si i(a zis lui &at"anul % pent"u a!easta te inunezi ' Nu te inuna, !i ai va"tos te inuneaza de vei auzi, !a a putut !ineva sa s!ape din #u"a v"a- asului. 81 Un f"ate a venit la avva T.eodo" si a in!eput a #"ai si a !e"!a lu!"u"i, pe !a"e in!a nu le fa!use si i( a zis lui &at"anul % in!a nu ai aflat !o"a&ia, ni!i vasele tale nu le(ai pus si ai inainte de a inota, ai a-uns a!u la !etatea a!eea ' $e!i, dupa !e vei fa!e intai lu!"ul, vei veni la a!elea desp"e !a"e #"aiesti a!u , 19 1 A!estasi s(a dus odata la avva Ioan, !a"e. e"a fa en din naste"e si dupa !e au vo"&it ei i p"euna a zis avva T.eodo" % !and e"a in S!.it, lu!"ul sufletului e"a lu!"ul nost"u de !apetenie, ia" lu!"ul ainilo" il avea su& lu!"ul sufletului. Ia" a!u s(a fa!ut lu!"ul sufletului su& lu!"ul ainilo" si !el de su& lu!"u a devenit lu!"u. Si l(a int"e&at f"atele 0 avva Ioan 1, zi!and % !a"e este lu!"ul sufletului pe !a"e a!u il ave su& lu!"u ' Si !a"e este !el de su& lu!"u pe !a"e a!u il ave lu!"u ' Si a "aspuns &at"anul % toate !ele !e se fa! pent"u po"un!a lui $u nezeu este lu!"u al sufletului) ia" a lu!"a pent"u sine si a aduna, a!estea t"e&uie sa le ave su& lu!"u. Si a zis f"atele % lu ineaza( i ie p"i!ina a!easta. Si a zis &at"anul % iata, auzi de ine !a sunt &olnav si esti dato" sa a !e"!etezi, da" zi!i in sine(ti % sa( i las lu!"ul eu a!u si sa a du! ' <ai &ine sa(l sfa"ses! intai si apoi sa a du! ' Ti se inti pla in!a si alta p"i!ina si poate ni!ide!u nu te du!i. Ia"asi alt f"ate iti zi!e tie % da( i a-uto",

f"ate , Si zi!i % sa( i las lu!"ul eu si sa e"# sa lu!"ez !u a!easta ' $e!i, de nu te vei du!e, lasi po"un!a lui $u nezeu !a"e este lu!"ul sufletului si fa!i pe !el de su& lu!"u, !a"e este lu!"ul ainilo". 111 +is(a avva Teodo" al Be" ii, !a o ul !a"e este int"u po!ainta, nu este le#at de po"un!a. 1* 1 A!estasi a zis % alta fapta &una nu este, !a nedefai a"ea. 1/ 1 +is(a ia"asi % o ul !a"e stie dul!eata !.iliei, fu#e 0 de lu e 1, si nu a" ne!insti pe ap"oapele sau. 13 1 +is(a ia"asi % de nu ona.. 141 +is(a ia"asi % a voi depa"ta pe sine( i de la ilostivi"ile a!estea, nu a vo" lasa sa fiu

ulti in v"e ea a!easta au ales odi.na

ai inainte de a le(o da lo" $u nezeu.

15 1 Un f"ate a int"e&at pe avva T.eodo", zi!and % voies! sa plines! po"un!ile. +is(a lui &at"anul desp"e avva Teona, !a a spus si a!ela oa"e!and, !a a voit sa plineas!a #andul lui $u nezeu si luand faina s(a dus la pita"ie si a fa!ut paine. Si !e"andu(i lui niste sa"a!i a dat painile. Si ia"asi !e"andu(i lui altii, a dat !osnitele si .aina pe !a"e o pu"ta. Si a int"at in !.ilie, in!in#andu(se peste !a asa. Si asa ia"asi se p"i.anea pe sine, zi!and !a nu a plinit po"un!a lui $u nezeu. 17 1 S(a &olnavit odata avva Iosif si a t"i is la avva T.eodo", zi!and % vino, !a sa te vad ai inainte de a iesi din t"up. Si e"a pe la -u atatea sapta anii si nu s(a dus, !i a t"i is, zi!and % de vei "a ane pana sa &ata, voi veni) ia" de te vei du!e, ne vo vedea in lu ea !ealaita. 18 1 Un f"ate a zis lui avva T.eodo" % spune( i un !uvant, !a!i pie" , Si !u osteneala a zis lui !uviosul % eu a p"i e-duies! si !e pot sa(ti spun ' *9 1 Un f"ate a venit la avva T.eodo", !a sa(l invete sa !oasa !osnite, adu!and si funia !ea i pletita. Ia" &at"anul i(a zis lui % e"#i si vino di ineata ai!i , Si s!ulandu(se &at"anul, i(a uiat funia !ea i pletita si i(a #atit in!eputui !usatu"ii, zi!and % asa si asa sa fa!i si l(a lasat pe el. Si int"and in !.ilia sa, a sezut &at"anul. Si la v"e e i(a pus f"atelui de a an!at si l(a t"i is la lo!ul sau. $i ineata a venit ia"asi f"atele si i(a zis &at"anul % ia(ti funia de ai!i si du(te, !a!i ai venit sa a &a#i in ispita si in #"i-i , Si nu l(a ai lasat pe el inlaunt"u. *1 1 +is(a u!eni!ul lui avva T.eodo", !a a venit odata unul sa vanda !eapa si i(a u plut un vas. Si a zis &at"anul % u ple(l de #"au si(l da lui. Si e"au doua #"a ezi de #"au % una !u"ata si una p"oasta.Si i(a u plut vasul din #"a ada !ea p"oasta ( zi!e u!eni!ul. Ia" &at"anul a !autat la ine asp"u si !u a.ni"e. Si de f"i!a a !azut si a spa"t vasul si i(a fa!ut etanie. Si zi!e &at"anul % s!oala, nu e a ta vina, !i eu a #"esit !a ti(a zis , Si int"and &at"anul, i(a u plut sanul de #"au !u"at si i(a dat lui i p"euna !u !epele. ** 1 S(a dus odata avva T.eodo" !u f"atele sa ia apa si e"#and ai inainte f"atele la fo! a vazut un sa"pe. Si i(a zis lui &at"anul % du(te de(l !al!a pe !ap , $a" te andu(se nu s(a dus. Atun!i a venit &at"anul si vazandu(l fia"a si "usinandu(se, a fu#it in pustie. */ 1 Int"e&at(a oa"e!ine pe avva T.eodo" % de se va fa!e de nap"asna v"eo !ade"e si tu te te i, avvo ' I(a zis lui &at"anul % de se va lipi !e"ul de pa ant, T.eodo" nu se te e) !a!i s(a fost "u#at lui $u nezeu !a sa se "idi!e de la dansul f"i!a. Pent"u a!easta l(a si int"e&at pe el. *3 1 Se spunea desp"e dansul, !a fa!andu(se dia!on in S!.it, nu v"ea sa p"i eas!a sa slu-eas!a dia!oni!este si in ulte lo!u"i a fu#it. Si ia"asi l(au adus &at"anii zi!andu(i % nu(ti lasa slu-&a ta , Le ( a zis lo" avva T.eodo" % lasati( a sa a "o# lui $u nezeu, !a sa stiu de a va in!"edinta sa stau in lo!ul slu-&ei ele , Si "u#andu(se lui $u nezeu, zi!ea % de este voia Ta, !a sa stau in lo!ul slu-&ei

ele in!"edinteaza( a , Si s(a a"atat lui un stalp de fo! de la pa ant pana la !e" si #"ai s(a fa!ut zi!and % de poti sa te fa!i !a stalpul a!esta, du(te si slu-este dia!oni!este , Ia" el auzind, a -ude!at sa nu ai p"i eas!a. $e!i vedind el la &ise"i!a i(au fa!ut lui etanie f"atii, zi!and % da!a nu voiesti sa slu-esti dia!oni!este, a!a" poti"ul sa(l tii. Si n(a sufe"it ni!i a!easta si a zis % de nu a veti lasa, a du! din lo!ul a!esta, si asa l(au lasat. *4 1 Se zi!ea in!a pent"u(dansul !a dupa !e s(a pustiit S!.itul, a venit sa "a ana la Be" i) si fiind!a i &at"anise, sla&ise !u t"upul. $e!i i(au adus lui unii &u!ate si !ele !e ii adu!ea lui !el dintai le da !elui de al doilea si asa ai depa"te. Ia" in !easul #usta"ii, an!a !eea !e ii adu!ea !ineva. *5 1 Se zi!ea pent"u avva T.eodo" !a atun!i !and sedea la s!.it a venit la dansul d"a!ul v"and sa int"e si l(a le#at afa"a de !.ilie. Si ia"asi alt d"a! a venit sa int"e, da" si pe a!esta l(a le#at. Si ai venind si al t"eilea d"a! a #asit le#ati pe !ei doi si le(a zis lo" % !e stati voi ai!i afa"a ' Si i(au "aspuns lui % fiind!a sade inlaunt"u 0 !uviosul 1 si nu ne lasa sa int"a . Si a!esta fa!and sila, se ispitea sa int"e. Ia" &at"anul l(a le#at pe a!esta. $e!i, te andu(se d"a!ii de "u#a!iunile &at"anului, il "u#au zi!and % slo&ozeste(ne pe noi. Si le(a zis lo" &at"anul % du!eti(va , si "usinandu(se ei, s(au dus. *6 1 Povestit(a oa"e!a"ele din pa"inti pent"u avva T.eodo" al Be" ei, !a a venit odata, pe sea"a, la dansul si l(a #asit pu"tand o .aina "upta, avand pieptul #ol si tinand !ulionul dinainte. Si iata un !o is a venit sa(l vada si &atand a!ela la usa, a iesit &at"anul sa(i des!.ida si intalnindu(se !u el, a sezut la usa sa #"aias!a !u dansul. Ia" pa"intele, !a"e e"a de fata, a luat o &u!ata de panza si i(a a!ope"it u e"ii. $a" &at"anul a intins ana si a lepadat(o. Ia" dupa !e s(a dus !o isul, i(a zis lui % avvo, de !e ai fa!ut a!easta ' A venit o ul sa se foloseas!a, au doa"a v"ei !a sa se s inteas!a ' Si i(a "aspuns &at"anul % !e( i spui, avvo ' Oa"e tot oa enilo" slu-i ' <i(a fa!ut t"e&uinta. Cei !e v"ea sa se foloseas!a, sa se foloseas!a) !el !e v"ea sa se s inteas!a, sa se s inteas!a. Ca!i eu o"i!u a aflu, asa inta pin. A po"un!it in!a si u!eni!ului sau, zi!and % de va veni !ineva voind sa a vada, sa nu(i zi!i lui !eva o enes!) !i de anan! spune !a anan!, ia" de do" , spune !a do" , *7 1 Au venit odata asup"a lui t"ei tal.a"i si doi il tineau pe dansul, ia" unui !a"a vasele lui. Ia" dupa !e au s!os !a"tile si voiau sa ia si vasul sau, atun!i le(a zis lo" % a!esta lasati(l , $a" ei nu v"oiau. Si s an!indu(si ainile sale, i(a t"antit pe a andoi. Si vazand tal.a"ii, s(au inf"i!osat. Si le(a zis lo" &at"anul % sa nu va te eti de lo!. Toate lu!"u"ile fa!eti(le in pat"u pa"ti si luati t"ei) ia" una s(o lasati. Si asa au fa!ut. Ia" el a luat vasul !u !a"e e"#ea la &ise"i!a. PENTRU AVVA T:EO$OR CEL $E LA ENNAT 11 +is(a avva T.eodo" !el de la Ennat % !and e"a ai tana" pet"e!ea in pustie. $e!i, (a dus la pita"ie sa fa! doua f"a antatu"i si a #asit a!olo pe un f"ate !a"e voia sa fa!a paini si nu avea pe ni eni !a"e sa(i dea ana de a-uto". Ia" eu a lasat pe ale ele si i(a dat lui ana de a-uto". Ia" dupa !e a isp"avit, a venit alt f"ate si ia"asi i(a dat lui ana de a-uto" si a fa!ut painile. Si ia"asi a venit al t"eilea si i(a fa!ut ase enea. Si asa fa!ea !u fie!a"e din !ei !e veniti si a fa!ut sase f"a antatu"i. Ia" pe u" a a fa!ut pe !ele doua ale ele, in!etand !ei !e veneau. * 1 Se spunea pent"u avva T.eodo" si avva LuDie !el de la Ennat, !a au fa!ut !in!ize!i de ani, &at-o!o"indu(si #andu"ile lo" si zi!and % dupa ia"na a!easta, ne vo du!e de ai!i. Si ia"asi !and venea va"a, zi!eau % dupa va"a a!easta, ne vo du!e de ai!i. Si asa au fa!ut in toata v"e ea, pu"u"ea po enitii pa"inti. / 1 +is(a avva T.eodo" ai Ennatului % de ne va so!oti $u nezeu lenevi"ile !ele int"u "u#a!iuni si "o&i"ile !ele int"u !iti"ea psai ilo", nu pute sa ne antui .

PENTRU AVVA T:EO$OR CEL $E LA SC:IT +is(a avva T.eodo" !el de la S!.it % i i vine #and si a tul&u"a si a ne!a-este, da" fapta nu poate sa fa!a, !i nu ai a i piedi!a de la lu!"a"ea faptei &une. Ia" &a"&atul !el t"eaz, s!utu"and #andul de la sine, se s!oala la "u#a!iune. PENTRU AVVA T:EO$OR CEL $IN ELEBTEROPOLE 1 1 A int"e&at avva Av"aa ivi"itui pe avva T.eodo" !el din Elefte"opole, zi!and % !u este &ine, pa"inte % slava sa( i a#onises!, sau ne!inste ' Ia" &at"anul i(a "aspuns % eu v"eau sa( i a#onises! slava ia" nu ne!inste. Ca de voi fa!e lu!"u &un si a voi slavi, pot sa( i osandes! !u#etul !a nu sunt v"edni! de slava a!easta. Ia" ne!instea din lu!"u"i "ele se fa!e. $e!i, !u pot sa( i an#ai ini a, dupa !e oa enii s(au s intit de ine ' <ai &ine este da" sa fa!e &inele si sa fi slaviti. Ia" avva Av"aa a zis % &ine ai zis pa"inte. * 1 +is(a avva T.eodo" % lipsa painii topeste t"upul !alu#a"ului. Ia" &at"anul zi!ea % p"ive#.e"ea ult topeste t"upul. PENTRU AVVA T:EONA +is(a avva T.eona % fiind!a se depa"teaza sunte "o&iti de pati ile t"upesti. intea de la p"ivi"ea sp"e $u nezeu, pent"u a!easta ai

PENTRU T:EOBIL AR:IEPISCOPUL ALE=AN$RIEI 1 1 Be"i!itul T.eofil a".iepis!opul a e"s odata la untele Nit"iei si a venit avva untelui 0 G 1 la dansul. Si i(a zis lui a".iepis!opul % !e ai aflat ai ult in !alea a!easta, pa"inte ' I(a "aspuns lui &at"anul % a a p"i.ani si a a defai a pe ine intotdeauna. I(a zis lui avva T.eofil % alta !ale nu este, fa"a nu ai a!easta. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a !el ai a"e ai untelui. * 1 Au venit odata pa"intii la AleAand"ia, !.e ati fiind de T.eofil a".iepis!opul, !a sa fa!a "u#a!iune sa su"pe !apistile idolesti. Si an!and ei !u dansul, li s(a pus !a"ne de vitel si an!au ni i! indoindu(se. Si luand a".iepis!opui o &u!ati!a, a dat(o &at"anului, !a"e e"a ai ap"oape de dansul, zi!and % iata, a!easta &u!ati!a e &una, anan!a avvo , Ia" ei "aspunzand au zis % noi pana a!u ve"detu"i an!a , ia" da!a este !a"ne nu ai an!a . Si n(au ai adaus ni!i unul dint"(insii sa ai #uste din ea. / 1 A!est avva T.eofil a".iepis!opui s(a dus odata la S!.it. Si adunandu(si f"atii, au zis lui avva Pa vo % zi v"eun !uvant epis!opului, !a sa se foloseas!a. +is(a lo" &at"anul % da!a nu se foloseste de ta!e"ea ea, ni!i de !uvantul eu nu poate sa se foloseas!a. PENTRU T:EOBIL AR:IEPISCOPUL ALE=AN$RIEI 3 1 A!elasi avva T.eofil zi!ea % !e fel de f"i!a si !ut"e u" si nevoie ave sa vede , !and sufletul se despa"teste de t"up , Ca vine la noi oaste si pute"e de la stapani"ile !ele pot"ivni!e, stapanii intune"i!ului, stapanito"ii vi!lesu#ului si in!epato"iile si stapaniile, du.u"ile "autatii si !a int"(un !.ip de -ude!ata il tin pe suflet, adu!and asup"a(i toate pa!atele lui !ele int"u stiinta si !ele int"u nestiinta,

de la tine"ete pana la va"sta in !a"e a "aposat. $e!i, stau pa"andu(l de toate !ele fa!ute de dansul. Ce fel, da", de !ut"e u" so!otesti !a a"e sufletul in !easul a!ela, pana !e va iesi .ota"a"ea si i se va fa!e slo&ozenia lui ' A!esta este !easul nevoii lui, pana !e va vedea !e sfa"sit va lua el. Si ia"asi du nezeiestile pute"i stau in p"ea- a fetei !elo" p"otivni!i si ele adu!and !ele &une ale lui. Ia sea a da", !a sufletul stand in i-io!, !u ulta f"i!a si !ut"e u" sta, pana !e -ude!ata lui va lua .ota"a"e de la $"eptul Hude!ato". Si de va fi v"edni!, a!eia iau !e"ta"e, ia" el se "apeste de la dansii si de a!eea fa"a de #"i-a este, sau ai &ine sa zi!, lo!uieste dupa !u este s!"is % p"e!u ai !elo" !e se veseles! tutu"o" le este lo!asul la Tine. 0 G 1 1 Atun!i se i plines! !ele s!"ise % au fu#it du"e"ea, int"ista"ea si suspina"ea. 0 G * 1 Atun!i s!apand, se du!e la a!ea &u!u"ie si slava ne#"aita, in !a"e se va si aseza. Ia" de se va afla !a a t"ait !u lenevi"e, aude #lasul !el p"ea inf"i!osat % sa fie "idi!at !el ne!"edin!ios, !a sa nu vada slava $o nului.0 G / 1 Atun!i il apu!a pe dansul zi de u"#ie, zi de ne!az si de nevoie, zi de intune"i! si de &ezna, danui(se la intune"i!ul !el ai din afa"a si in fo!ul !el vesni! osandindu(se, in ve!i, fa"a de sfa"sit se va un!i. Atun!i unde e fala lu ii ' Unde slava !ea desa"ta ' Unde desfata"ea ' Unde "asfata"ea ' Unde nalu!i"ea ' Unde odi.na ' Unde lauda ' Unde &anii ' Unde nea ul !el a"e ' Unde tatal ' Unde a a ' Unde f"atele ' Cine dint"(a!estia va putea sa s!oata pe !el !e se a"de in fo! si este tinut de un!ile !ele a a"e ' A!estea fiind!a asa vo" sa se fa!a, !e fel t"e&uie sa fi noi in pet"e!e"i &une si !u d"eapta !"edinta ' Ce fel de d"a#oste sunte dato"i sa ne a#onisi ' Ce fel de viata ' Ce fel de pet"e!e"e ' Ce fel de d"u ' Ce fel de lua"e a inte ' Ce fel de "u#a!iune ' Ce fel de in#"i-i"e ' Ca a!estea zi!e, asteptand, sa ne sili a ne afla Lui nespu"!ati si neintinati !u pa!e 0 G 3 1, !a sa ne inv"edni!i a(L auzi pe $ansul, zi!and % veniti &ine!uvantatii Pa"intelui <eu, de osteniti I pa"atia !ea #atita voua de la inte eie"ea lu ii 0 G 4 1 in ve!ii ve!ilo", A in. 2222222222222222222222 0 G 1 1 Psal 74, 6. 0 G * 1 Isaia ===V, 19 si 41, 11. 0 G / 1 Isaia ==VII, 19 0 G 3 1 II Pet"u, III, 13. 0 G 4 1 <at ==V, /3. 4 1 A!estasi avva T.eofil a".iepis!opul v"and sa se sava"seas!a, a zis % fe"i!it esti, avvo A"senie, !a de a!est !eas iti adu!eai a inte pu"u"ea , PENTRU A<<A 0 <AICA 1 T:EO$ORA 1 1 Int"e&at(a ai!a T.eodo"a pe avva T.eofil, !e este !uvantul a!ela ai apostolului % v"e ea "as!u pa"and ' 0 G 1 Ia" el i(a zis ei % nu i"ea a"ata !asti#ul. Adi!a % v"e e de o!a"a ti(a venit ' Cu pa"a !u s e"ita !u#eta"e v"e e si !u indelun#a "a&da"e v"e ea o!a"ii si t"a#e !asti#ul la tine. V"e ea de ne!inste ti(a venit ' Cu sufe"i"ea "autatii !u pa"a v"e ea si !asti#a. Pa"a in!inoasa de( ti va veni, !u "a&da"ea si !u nade-dea !asti#a. Si toate !ele i pot"iva, de vo voi, ni se vo" fa!e noua !asti#u"i. 2222222222222222222222 0 G 1Colos. IV, 4. * 1 +is(a ai!a T.eodo"a % siliti(va sa int"ati p"in usa !ea st"a ta, 0 G 1 !a p"e!u po ii, de nu vo" lua ie"ni si ploi, nu pot a fa!e "oada, asa si noua vea!ul a!esta ia"na ne este 0 GG 1 si i pa"atiei !e"u"ilo" nu vo putea sa ne fa!e pa"tasi, fa"a nu ai p"in ulte ne!azu"i si ispite , 2222222222222222222222 0 G 1<at. VII, 1/, 0 GG 1Bapt. Ap. =IV, **. / 1 A zis ia"asi % &ine este a ne linisti, !a!i &a"&atul intelept, liniste adu!e. 0 G 1 Ca a"e lu!"u este, !u adeva"at, fe!ioa"ei si !alu#a"ului a se linisti, da" ai ales tine"ilo". $a" vine vi!leanul si in#"euneaza

sufletul !u lenevi"i, !u i putina"i de suflet, !u #andu"i) apoi in#"euneaza si t"upul !u &oale, !u sla&i!iune, !u sla&ano#i"ea #enun!.ilo" si a tutu"o" adula"elo" si sla&este pute"ea sufletului si a t"upului si fie!a"e poate sa zi!a % sunt sla& si nu pot sa( i fa! !anonul. $a" de ne vol t"ezi, toate a!estea se "isipes!. Ca e"a un !alu#a" si !and venea sa(si fa!a p"avila, il apu!a "a!eala si fie"&inteala 0 adi!a f"i#u"i 1 si !apul ta"e i se supa"a. Si asa isi zi!ea lui(si % iata, sunt &olnav si voi u"i, de!i sa a s!ol ai inainte pana !e nu o" si sa( i fa! p"avila. Si dupa !e va in!eta p"avila, in!etau si f"i#u"ile , s i ia"asi, !u a!easta so!oteala f"atele se i pot"ivea si isi fa!ea p"avila si asa a &i"uit pe vi!leanui. 2222222222222222222222 0 G 1 Pilde, 1, 1*. 3 1 +i!ea ia"asi a!easta ai!a T.edo"a, !a odata un &a"&at evlavios se o!a"a de oa"e!ine si a!easta zi!ea !at"e dansul % Putea si eu sa(ti zi! ase enea, da" le#ea lui $u nezeu i i in!.ide #u"a. 4 1 A zis ia"asi a!easta ai!a % invatato"ul este dato" sa fie st"ain de iu&i"ea de stapani"e, de iu&i"ea de a"#int, de slava desa"ta, depa"te de and"ie, ne&at-o!o"indu(se de lin#usi"e, neo"&indu(se de da"u"i, de pante!e ne&i"uindu(se, nestapanindu(se de anie, !i indelun# "a&dato", &land !u toata pute"ea, s e"it !u#etato" ai ales, in#aduito" si sufe"ito", pu"tato" de #"i-a si iu&ito" de suflete. 5 1 A!eeasi ai!a zi!ea ia"asi !a ni!i nevointa, ni!i p"ive#.e"ea, ni!i tot felul de osteneala nu antuieste, fa"a nu ai s e"ita !u#eta"e !ea adeva"ata. Ca!i e"a un pustni! !a"e #onea d"a!ii si ii int"e&a % !u !e iesiti voi ' Cu postul ' Si ei zi!eau % noi ni!i nu an!a , ni!i nu &e . $a" !u p"ivi#.e"ea ' Si ei "aspundeau % noi nu do" i . Cu pustni!ia ' Ia" ei zi!eau % noi p"in pustietati pet"e!e . Cu !e iesiti da" ' Si ei "aspundeau % ni i! nu ne &i"uieste pe noi, fa"a nu ai s e"ita !u#eta"e pent"u !a ea este &i"ui"ea d"a!ilo". 6 1 A zis ia"asi ai!a T.eodo"a, !a e"a un !alu#a" !a"e de ulti ea ispitelo", zi!ea % a du! de ai!i. Si dupa !e si(a pus sandale 0 G 1 in pi!ioa"e, a vazut pe alt o !a(si pune si el sandalele lui si a zis !at"e dansul o ul % au nu pent"u tine iesi ' Iata eu e"# ai inainte de!at tine, o"i unde vei e"#e. Si a!est o e"a d"a!ul, !a"e ii fa!ea lui ispite. 2222222222222222222222 0 G 1 Niste in!alta inte fo" ate din talpi. INCEPUTUL SLOVEI I PENTRU AVVA IOAN COLOV 1 1 Povestit(au unii pent"u avva Ioan Colov 0 G 1 , !a e"#and !at"e un &at"an te&eu la S!.it, sedea in pustie si luand avva lui un le n us!at, l(au "asadit si i(a zis lui % in fie!a"e zi adapa a!est le n !u !ate un ul!io" de apa, pana !e va fa!e "oada. Si e"a depa"te de dansii, in!at se du!ea de !u sea"a si venea di ineata. Ia" dupa t"ei ani, a t"ait le nul si a fa!ut "oada si luand &at"anul "odul lui, l(a dus la &ise"i!a, zi!ind f"atilo" % luati, an!ati "odul as!ulta"ii , 2222222222222222222222 0G1 Adi!a, s!u"t, i! de stat, &ondo!. * 1 Se spunea pent"u avva Ioan Colov, !a a zis odata f"atelui sau !elui ai a"e % voia fa"a de #"i-a sa fiu, p"e!u in#e"ii sunt fa"a de #"i-a, ni i! lu!"and, !i nelipsit slu-ind lui $u nezeu. Si dez&"a!andu(se de .aina, a iesit in pustie. Si fa!and o sapta ana, s(a into"s !at"e f"atele sau si dupa !e a &atut in usa, l(a auzit pe dansul si ai inainte de a des!.ide, a zis % tu !ine esti ' Ia" el a zis % eu sunt Ioan, f"atele tau. Si "aspunzind i(a zis lui % Ioan s(a fa!ut in#e" si nu ai este int"e oa eni. Ia" el i se "u#a zi!and % eu sunt , Si nu i(a des!.is lui, !i l(a lasat pana di ineata sa se t"udeas!a. Ia" ai pe

u" a, des!.izandu(i, i(a zis % o etanie, zi!and % ia"ta( a ,

esti, t"e&uinta ai sa lu!"ezi ia"asi !a sa te ."anesti. Si a fa!ut

/ 1 +is(a avva Ioan Colov % de va voi i pa"atul sa ia v"eo !etate, apa intai o op"este si ."ana si asa v"a- asii de foa ete pie"ind, se supun lui , Asa si pati ile t"upului % da!a !u post si !u foa ete va pet"e!e o ul, v"a- asii sla&es! !at"e sufletul lui. 3 1 +is(a ia"asi, !a !el !e se satu"a si vo"&este !u !opil, iata, a !u"vit in !u#et !u dansul. 4 1 +is(a ia"asi !a suindu(se odata pe !alea S!.itului !u i pletitu"a 0G1 l(a vazut pe !a ila" vo"&ind si po"un!indu(se el 0 avva 1 sp"e anie si lasand vasele, a fu#it. 2222222222222222222222 0G1 Adi!a, !u funia !ea de zi &ilu"i. 5 1 Altadata ia"asi la se!e"is, a auzit pe un f"ate vo"&ind ap"oapelui !u lasand se!e"isul a fu#it el 0 avva 1. anie si zi!and % iesi tu , Si

6 1 S(a inta plat, !a niste &at"ani la S!.it sa anan!e i p"euna unii !u altii, si e"a !u dansii si Avva Ioan. Si s(a s!ulat un &at"an a"e sa dea vasul !u apa) si ni eni n(a p"i it sa ia de la dansul, fa"a nu ai Ioan Colov. $e!i s(au i"at si i(au zis lui % !u tu ai i! de!at toti fiind, ai ind"aznit sa fii slu-it de &at"anul ' Si le(a "aspuns lo" % eu !and a s!ol sa dau vasul, a &u!u" da!a toti vo" lua, !a sa a plata. Si eu da" pent"u a!easta a p"i it, !a sa(i fa! lui plata, nu !u va sa se a.neas!a, !a ni!i unul n(a p"i it de la dansul. Si a!easta zi!and, s(au inunat a!eia si s(au folosit de so!oteala lui. 7 1 Sezand el odata inaintea &ise"i!ii, l(au in!un-u"at f"atii si il int"e&au pe el pent"u #andu"ile lo" si vazand unul din &at"ani si luptat fiind de zavistie, i(a zis lui % vasul tau, Ioane, este plin de ot"ava. I(a "aspuns avva Ioan lui % asa este, avvo, si a!easta ai zis(o, !a !ele din afa"a le vezi nu ai) ia" de ai fi vazut !ele dinaunt"u, !e ai fi putut zi!e ' 8 1 Spuneau pa"intii !a an!and odata f"atii d"a#oste,0G1 a "as un f"ate la asa. Si vazandu(l avva Ioan, a plans, zi!and % oa"e !e a"e f"atele a!esta in ini a luii, !a a "as, avand dato"ie ai uit sa plan#a, !a!i anan!a d"a#oste ' 2222222222222222222222 0G1 Adi!a ilostenie. 19 1 Au venit odata unii din f"ati, !a sa(l ispiteas!a pe el. Ca nu(si lasa !u#etul sau !a sa se "aspandeas!a, ni!i nu #"aia v"eun lu!"u al vea!ului a!estuia si i(a zis lui % ultu i lui $u nezeu, !a a ploat in anul a!esta ult. Si au &aut fini!ii si s!ot z i!ele si #ases! f"atii lu!"ul ainilo" lo". Le( a zis lo" avva Ioan % asa este $u.ul Sfant , Cand se va po#o"i in ini ile oa enilo", 0 G 1 se innoies! si s!ot "a u"i !u f"i!a lui $u nezeu. 2222222222222222222222 0 G 1 La alte editii, sfintilo". 11 1 Se spunea desp"e dansul, !a a i pletit odata funie de doua zi &ilu"i si a !usut(o int"(un zi &il si n(a p"i!eput, pana !e s(a ap"opiat de pe"ete. Ca e"a !u#etul lui indeletni!indu(se la p"ivi"ea !elo" inalte. 1* 1 +is(a avva Ioan % ase enea sunt unui o , !a"e sade su& un !opa! a"e si vede fia"e ulte sp"e dansul) si !and nu va putea sa stea i pot"iva lo", alea"#a sus in !opa! si s!apa. Asa si eu, sed in !.ilia ea si vad !u#etele !ele vi!lene deasup"a ea) si !and nu voi putea asup"a lo", fu# la $u nezeu p"in "u#a!iune si s!ap de v"a- asul.

1/ 1 +is(a avva Pi en pent"u avva Ioan Colov, !a s(a "u#at lui $u nezeu si s(au "idi!at pati ile de la dansul si s(a fa!ut fa"a de #"i-a) si du!andu(se, a spus unui &at"an % a vad pe ine !a a odi.nes! si nu a ni!i un "az&oi. Si i(a zis lui &at"anul % du(te, "oa#a(te lui $u nezeu, !a sa(ti vina "az&oiul si zd"o&i"ea si s e"enia !a"e le aveai ai inainte , Ca p"in "az&oaie spo"este sufletul. $e!i, s(a "u#at si dupa !e a venit "az&oiul, nu s(a ai "u#at sa(l ia de la dansul, !i zi!ea % da( i $oa ne, "a&da"e in "az&oaie , 13 1 +is(a avva Ioan, !a a vazut oa"e!a"e din &at"ani in vedenie, !u t"ei !alu#a"i stau de a!easta pa"te de a"e. Si s(a fa!ut #las !at"e dansii din !ealalta pa"te, zi!and % luati a"ipi de fo! si veniti la ine , Si doi au luat si au z&u"at de !ealalta pa"te, ia" !elalait a "a as) si plan#ea foa"te si st"i#a. Apoi, ai pe u" a s(au dat si lui a"ipi, insa nu de fo!, !i sla&e si neputin!ioase si !u osteneala !ufundandu(se, si "idi!andu(se, !u ne!az ult a venit de !ealalta pa"te. Asa si nea ul a!esta, desi ia a"ipi, insa nu de fo!, !i sla&e si neputin!ioase. 14 1 Un f"ate a int"e&at pe avva Ioan, zi!and % !u sufletul eu avand "ani, nu se "usineaza a !leveti pe ap"oapele ' I(a spus lui &at"anul o pilda pent"u !leveti"e. Un o e"a sa"a! si avea fe eie) si a ai vazut si pe alta f"u oasa, si a luat(o si pe a!easta ( da" e"au a andoua #oale. $e!i fa!andu(se so&o" int"(un lo!, i s(au "u#at ele lui zi!and % ia(ne pe noi !u tine. Si luandu(le pe a andoua, le(a pus int"( un pita" 0 G 1 si int"and int"(un !ai!, au venit la lo!ul a!ela. Si dupa !e s(a fa!ut a"sita si s(au sta pa"at oa enii, !autand una si pe ni eni vazand, a sa"it afa"a in #unoi si st"an#and niste t"ente ve!.i, si(a fa!ut ei(si i p"e-u"atoa"e si de a!eea !u ind"azneala u &la. Ia" !ealalta inaunt"u sezand #oala, zi!ea % iata a!easta fe eie pa!atoasa, nu se "usineaza u &land #oala. Si pa"andu(i "au &a"&atului sau a zis % o, inune , A!easta !el putin isi a!ope"e "usinea sa, da" tu esti peste tot #oala) si a!estea #"aind, nu iti este tie "usine ' Asa este si !leveti"ea. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a !.iup de pa ant. 15 1 <ai zi!ea ia"asi &at"anul f"atelui, pent"u sufletul !el !e va sa se po!aias!a. Int"(o !etate e"a o fe eie f"u oasa si ulti i&ovni!i avea) si venind la dansa un &oie", i(a zis % fa#aduieste(te ie, !a vei pazi !u"atenia si eu te iau de fe eie. Ia" ea i s(a fa#aduit. Si luand(o, a dus(o la !asa sa. Ia" i&ovni!ii ei !autind(o zi!eau % !uta"e &oie" a luat(o la !asa lui. $e!i de vo e"#e la !asa lui0 G1 1 si va afla, ne pedepseste) !i veniti pe dupa !asa, sa(i fluie"a ei si !unos!and #lasul fluie"atu"ii, se po#oa"a la noi si noi nevinovati ne afla . Ia" ea auzind fluie"atu"a, si(a astupat u"e!.ile sale si a sa"it in !a a"a !ea ai dinaunt"u si a in!uiat usile. Si zi!ea &at"anul, !a fe eia pa!atoasa este sufletul, ia" i&ovni!ii ei sunt pati ile si oa enii, ia" &oie"ul este :"istos, ia" !asa !ea ai dinaunt"u este la!asul !el vesni!,0 G* 1 ia" !ei !e ii fluie"a ei sunt vi!lenii d"a!i, ia" el 0 G/ 1 totdeauna fu#e !at"e $o nul. 2222222222222222222222 0 G1 1 La altele, la usa. 0 G* 1 La altele, paza intii. 0 G/ 1Adi!a sufletul. 16 1 Suindu(se odata avva Ioan de Ia S!.it !u alti f"ati, a "ata!it !ei !e ii povatuia pe ei, !a!i e"a noapte. Si au zis f"atii !at"e avva Ioan % !e vo fa!e, avvo, !a a pie"dut f"atele !alea, nu !u va sa u"i "ata!indu(ne ' Le(a zis lo" &at"anul % de ii vo zi!e lui, se a.neste si se "usineaza. Ci iata a fa!, !a eu sunt sla& si zi! !a nu pot sa e"#, !i "a an ai!i pana di in!ata. Si a fa!ut asa. Ia" !eilalti au zis % ni!i noi nu ne du!e , !i sede !u tine. Si au sezut pana di ineata si pe f"atele nu l( au s intit.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 In altele, nu l(au ust"at. 17 1 Un &at"an e"a in S!.it, ostenito" !u t"upul, da" nu luato" a inte !u !u#etul. $e!i, s(a dus la avva Ioan, sa(l int"e&e desp"e uita"e. Si auzind de la dansul !uvant, s(a into"s la !.ilia sa si a uitat !e i(a zis avva Ioan lui. Si s(a dus ia"asi sa(l int"e&e. Si auzind ase enea de la dansul !uvantul, s(a into"s. Ia"

dupa !e a a-uns la !.ilia sa, ia"asi a uitat. Si asa de ulte o"i e"#and, !and se into"!ea e"a stapanit de uita"e. Ia" dupa a!estea intalnindu(se !u &at"anul, i(a zis % stii avvo, !a a uitat ia"asi !eea !e i( ai zis ' $a" !a sa nu te supa", nu a ai venit. I(a zis avva Ioan lui % du(te de ap"inde li.na"ul , Si a ap"ins. Si i(a zis lui ia"asi % ai adu alte li.na"e si le ap"inde dint"(insul. Si a fa!ut ase enea. Si a zis avva Ioan &at"anului % nu !u va s(a vata at !eva li.na"ul pent"u !a ai ap"ins dint"(insul !elelaite li.na"e ' +is(a % nu. Si a zis &at"anul % asa ni!i Ioan) da!a S!.itul va veni !at"e ine tot, nu a va op"i de la da"ul lui :"istos. $"ept a!eea, !and voiesti, vino, de ni i! indoindu(te , Si asa, p"in "a&da"ea a ando"u"a, a "idi!at $u nezeu uita"ea de la &at"anul. Ca a!easta e"a lu!"a"ea s!.itiotilo", !a sa dea osa"die !elo" !e e"au luptati si sa se sileas!a pe sine, !a sa se !asti#e unii pe altii sp"e &ine. 18 1 A int"e&at un f"ate pe avva Ioan zi!and % !e voi fa!e ' Ca de ulte o"i vine v"eun f"ate sa a ia la lu!"u si eu sunt ti!alos si sla& si a ostenes! la lu!"u. $e!i, !e voi fa!e pent"u po"un!a ' Si "aspunzind &at"anul a zis % :alev a zis lui Iisus fiului lui Navi % de pat"uze!i de ani e"a , !and (a t"i is <oise, "o&ul $o nului din Cadis Va"ni, pe ine si pe tine la pa antul a!esta si a!u sunt de opze!i si !in!i de ani. P"e!u atun!i e"a si a!u pot sa ies la "az&oi. 0 G 1 $"ept a!eea si tu, de poti, p"e!u iesi, asa si sa int"i, du(te) ia" de nu poti fa!e asa, sezi in !.ilia ta, plan#and pa!atele tale. Si de te vo" #asi tan#uindu(te, nu te vo" sili sa iesi afa"a. 2222222222222222222222 0 G 1 Iisus Navi, 13, 6. *9 1 A zis avva Ioan % !ine a vandut pe Iosif ' Si a "aspuns un f"ate, zi!and % f"atii lui. I(a zis lui &at"anul % nu, !i s e"enia lui l(a vandut. Ca putea sa zi!a, !a f"ate al lo" este si sa "aspunda i pot"iva) !i ta!and, pent"u s e"enie, s(a vandut pe sine si s e"enia l(a pus o!a" uito" peste E#ipt. *1 1 +is(a avva Ioan % sa"!ina !ea usoa"a lasand(o, adi!a a ne defai a pe noi, pe !ea #"ea o a adi!a a ne ind"epta pe noi. ** 1 A!estasi a zis % s e"ita !u#eta"e si f"i!a lui $u nezeu sunt luat,

ai p"esus de!at toate faptele &une.

*/ 1 A!estasi sedea odata in &ise"i!a si a suspinat, nestiind !a este !ineva dinapoia lui. $e!i, !unos!and, a fa!ut etanie, zi!and % ia"ta( a, avvo, !a in!a nu (a invatat , *3 1 A!esta zi!ea u!eni!ului sau % sa !insti pe Unul si toti ne !instes! pe noi. Ia" de vo Unul !a"e este $u nezeu, ne defai a pe noi toti si int"u pie"za"e e"#e . defai a pe

*4 1 Se spunea pent"u avva Ioan, !a a venit in &ise"i!a la S!.it si auzind vo"&e i pot"iva ale uno" f"ati, s(a into"s la !.ilia sa si in!on-u"and(o de t"ei o"i, asa a int"at. Ia" oa"e!a"e f"ati vazandu(l, s(au i"at de !e a fa!ut a!esta si venind l(au int"e&at, ia" el le(a zis % u"e!.ile le avea pline de !uvinte i pot"iva. $e!i, a in!on-u"at, !a sa le !u"ates! si asa sa int"u !u linistea intii ele in !.ilia ea. *5 1 A venit un f"ate la !.ilia lui avva Ioan de!usea"a, silindu(se sa se intoa"!a inapoi. Si vo"&ind ei desp"e fapte &une, s(a fa!ut di ineata. Si n(au !unos!ut. Si a iesit sa(l pet"ea!a si au "a as vo"&ind pana la al saselea !eas si l(a &a#at inaunt"u si #ustand, asa s(a dus. *6 1 +i!ea avva Ioan, !a te nita este a sedea in !.ilie si a(si adu!e a inte de $u nezeu totdeauna !u t"ezvi"e. Si a!easta este % in te nita a fost si ati venit la <ine.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 <atei % *4, /5. *7 1 +is(a ia"asi % !ine e ta"e !a leul ' Si pent"u pante!ele lui !ade in !u"sa si toata ta"ia lui se s e"este. *8 1 Spunea ia"asi, !a an!and pa"intii S!.itului paine si sa"e, zi!eau ei % sa nu ne sili sa"e si la paine. Si asa, ta"i e"au la lu!"ul lui $u nezeu. pe noi la

/9 1 A venit un f"ate sa ia !osnita de la avva Ioan. Si iesind i(a zis lui % !e voiesti f"ate ' Ia" el i(a zis % !osnita, avvo , Si int"and sa s!oata, a uitat. Si a sezut !osand. Ia"asi a &atut in usa si da!a a iesit, ii zise lui % adu !osnita, avvo. Si int"and ia"asi a sezut sa !oase. Si a &atut a!ela. Si iesind ii zise % !e v"ei, f"ate ' Ia" el i(a zis % !osnita, avvo. si apu!andu(l de ana, l(a &a#at inaunt"u, zi!andu(i % da!a zi &ilu"i v"ei, ia si te du, !a eu nu a v"e e. /1 1 A venit odata un !a ila", !a sa(i ia vasele si sa se du!a in alt lo!. Ia" el int"and sa(i adu!a funia, a uitat, avand intea intinsa !at"e $u nezeu. $e!i, ia"asi a supa"at !a ila"ul, &atand in usa. Si ia"asi avva Ioan, int"and, a uitat. Ia" a t"eia oa"a &atand !a ila"ui, int"and zi!ea % funie, !a ila, funie, !a ila. Si a!estea zi!ea, !a sa nu uite. /* 1 A!estasi e"a fie"&and !u du.ul. $e!i, e"#and oa"e!a"e la dansul, i(a, laudat lu!"ul 0 G 1. Si a ta!ut. Ia"asi a!ela a po"nit !uvant si ia"asi ta!ea. A t"eia oa"a a zis !elui !e venise % de !and ai int"at ai!i ai s!os afa"a pe $u nezeu de la ine. 2222222222222222222222 0 G 1 Ca lu!"a funie pent"u !osnite. // 1 Au venit unii la !.ilia lui avva Ioan si l(au #asit do" ind si un in#e" stand ap"oape si apa"andu(l. Si s(au dus dupa !e au vazut. Ia" da!a s(a desteptat, a zis u!eni!ului sau % a venit !ineva ai!i !and do" ea eu ' +is(a a!ela % da, a venit !uta"e &at"an. Si a !unos!ut avva Ioan, !a de asu"ile sale e"a &at"anul si a vazut pe in#e". /3 1 +is(a avva Ioan % eu v"eau sa se i pa"taseas!a o ul !ate putin din toate faptele !ele &une. $"ept a!eea, in fie!a"e zi s!ulandu(te di ineata, pune in!eput la toata fapta &una si po"un!a lui $u nezeu !u a"e "a&da"e, !u f"i!a si !u indelun#a "a&da"e, !u d"a#ostea lui $u nezeu, !u toata osa"dia sufletului si a t"upului si !u s e"enie ulta, !u "a&da"ea ne!azului ini ii si st"a-ui"ea, !u "u#a!iune ulta si !u!e"i"e, !u suspinu"i, !u !u"ati"ea li &ii si !u paza o!.ilo", ne!instindu(te si ne aniindu(te, fiind pasni! si ne"asplatind "au pent"u "au, neluand sea a la #"esalele alto"a, ne asu"andu(te pe tine, 0 G 1 su& toata zidi"ea fiind, !u lepada"ea de ate"ie si de lu!"u"ile !ele t"upesti, !u !"u!ea, !u nevointa, !u sa"a!ia du.ului, !u vointa si dep"inde"e du.ovni!eas!a, !u post, !u po!ainta si !u plans, !u lupta de "az&oi, !u so!oteala d"eapta, !u !u"atenia sufletului, !u i pa"tasi"e &una, !u linistea "u!odeliei tale, !u p"ive#.e"ile de noapte, !u foa e si sete, !u f"i# si !u #olatate, !u osteneli, in!.izindu(ti o" antul, !a si !u ai fi u"it a!u , in!at sa so!otesti !a este oa"tea ap"oape de tine in tot !easul. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a !u altii. /4 1 Se spunea desp"e a!est avva Ioan, !a dupa !e venea de la se!e"is, sau de la aduna"ea !u alti &at"ani, se indeletni!ea la "u#a!iune si la !u#eta"e !u intea si la !anta"ea psal ilo", pana !e ii venea so!oteala lui la "anduiala !ea dintai. /5 1 A zis unul din pa"inti desp"e dansul % !ine este Ioan ' Ca!i !u s e"enia lui, a ata"nat tot S!.itul de de#etul lui !el i!. /6 1 Int"e&at(a unul din pa"inti pe avva Ioan Colov % !e este ona.ul la tot lu!"ul se osteneste) asa este ona.ul. ona.ul ' Ia" el a zis % osteneala. Ca

/7 1 +is(a avva Ioan Colov, !a un &at"an oa"e!a"e du.ovni!es! s(a in!.is pe sine in !.ilie si e"a nu it in !etate si slava ulta avea si s(a vestit a!estuia !a v"ea oa"e!a"e din sfinti sa se p"istaveas!a si de!i sa vina sa(l .e"etiseas!a ai inainte de a ado" i. Si a so!otit int"u sine % de voi iesi ziua, vo" ale"#a oa enii dupa ine si i se fa!e ulta slava si nu a odi.nes! !u a!estea. $e!i, a voi du!e sea"a p"in intun!i! si a voi tainui de toti. Sea"a da", iesind din !.ilie, !a unui !e v"ea sa se tainuias!a, iata de la $u nezeu s(au t"i is doi in#e"i !u fa!lii, lu inand inaintea lui. Si de a!eea,

toata !etatea a ale"#at dupa dansul, !autand la slava a!eea. Si pe !at i s(a pa"ut !a a fu#it de slava, ai ult s(a slavit. La a!estia se i plineste !uvantul !el s!"is % tot !el !e se s e"este pe sine, se va inalta.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Lu!a 13 v.11. /81 +i!ea avva Ioan Colov % nu este !u putinta sa zideas!a !ineva !asa de sus in -os, !i de la te elie in sus. I(au zis lui % !e este !uvantul a!esta ' Le(a zis lo" % te elia, ap"oapele este, !a sa(l !asti# si sa( l foloses! intai. Ca de el sunt ata"nate toate po"un!ile lui :"istos. 391 +is(a avva Ioan, !a poa"ta !e"ului este s e"enia si pa"intii nost"i, p"in au int"at in !etatea lui $u nezeu. 311 A!estasi a zis f"atelui sau % desi foa"te p"osti si ne&a#ati in sea a sunte ne &u!u"a pent"u a!easta. Ca sa ne !insti inaintea lui $u nezeu. ulte o!a"i &u!u"andu(se inaintea oa enilo", sa

3*1 A!estasi sedea odata in S!.it si f"atii i p"e-u"ul lui, int"e&and pent"u #andu"ile lo". Si a zis lui unul din &at"ani % Ioane, !a o fe eie pa!atoasa !e se i podo&este pe sine, asa esti, si !a"e isi in ulteste i&ovni!ii sai. Si i &"atisandu(l pe el avva Ioan, a zis % adeva"ul zi!i pa"inte. Si dupa a!eea l(a int"e&at pe el unul din u!eni!ii lui, zi!and % oa"e nu te(ai tul&u"at inaunt"u, avvo. Si a zis % nu. Ci p"e!u sunt in afa"a, asa si inaunt"u. 3/1 Se spunea desp"e avva Ioan, !a unei tine"e i(au u"it pa"intii si a "a as sa" ana. Ia" nu ele ei e"a Paisia. $e!i, a so!otit sa(si fa!a #azda de st"aini, !asa sp"e p"i i"ea pa"intilo" S!.itului. A "a as da" asa p"i ind pe st"aini v"e e ulta si odi.nind pe pa"inti) ia" dupa o v"e e, dupa !e a !.eltuit lu!"u"ile, a in!eput a fi lipsita. $e!i, s(au lipit de dansa niste oa eni "azv"atiti si au s!.i &at(o din so!oteala !ea &una. Si de a!eea a in!eput a pet"e!e "au, in!at a a-uns ea !a sa !u"veas!a. Au auzit pa"intii si foa"te s(au a.nit. Si poftind pe avva Ioan Colov, i(a zis % a auzit desp"e so"a a!eea, !a pet"e!e "au si ea) !and putea si(a a"atat, ila ei !at"e noi, ia" a!u noi sa a"#ta !at"e dansa ila si s(o a-uta . $e!i, osteneste(te pana la dansa si dupa intelep!iunea, !e ti(a dat(o $u nezeu, i!ono iseste !ele pent"u dansa. $e!i, a venit avva Ioan la dansa si a zis &at"anei po"ta"ite % spune stapanei tale, !a a venit eu , Ia" ea l(a #onit zi!and % voi dint"u in!eput ati an!at !ele ale ei si voiesti sa te intalnesti !u dansa ' $"ept a!eea suindu(se &at"ana, i(a spus desp"e dansul. Si ii zi!e ei !ea tana"a % a!esti !alu#a"i de(a pu"u"ea u &la pe lan#a a"ea Rosie si #ases! a"#a"ita"e. I podo&indu(se da", a zis sa(l adu!a la dansa. $e!i, dupa !e s(a suit, apu!and ea ai inainte a sezut pe pat. Si venind avva Ioan, a sezut ap"oape de dansa. Si !autand in fata ei, i(a zis % pent"u !e ai defai at pe Iisus, de ai venit la a!easta ' Ia" ea auzind, a in#.etat !u totul) si ple!and in -os !apul sau, avva Ioan, a in!eput a plan#e foa"te. Si a zis ea lui % avvo, !e plan#i ' Ia" dupa !e a !autat, ia"asi s(a aple!at in -os plan#and si i(a zis ei % vad !a satana -oa!a in fata ta si nu voi plan#e ' Ia" ea auzind, i(a zis lui % este po!ainta, avvo ' Ii zi!e ei % este. Ii zi!e lui % ia( a unde voiesti , Ii zi!e ei % sa e"#e . Si s(a s!ulat sa ea"#a dupa dansul. Si a luat sea a avva Ioan, !a ni i! n(a pus la "anduiala, ni!i n(a #"ait pent"u !asa sa. Si s(a i"at. $e!i, dupa !e au a-uns la pustie, s(a fa!ut sea"a, si fa!and din nisip un !apatai i! si inse nand !.ipul !"u!ii, i(a zis % do" i ai!i , Si fa!andu(si si lui si putin ai depa"te si i plinindu(si "u#a!iunile, s(au !ul!at. Ia" pe la iezul noptii desteptandu(se, vede o !ale lu inoasa, de la !e" pana la dansa inta"ita si a vazut pe in#e"ii lui $u nezeu du!andu(i sufletul. $"ept a!eea, s!ulandu(se si e"#and la dansa, a is!at(o !u pi!io"ul. Ia" dupa !e a vazut !a a u"it, s(a a"un!at pe sine !u fata la pa ant, "u#andu(se lui $u nezeu si a auzit !a un !eas al po!aintei ei s(a p"i it ai p"esus de!at po!ainta ulto"a, !a"e za&oves! si nu a"ata fie"&inteala unei po!ainte !a a!easta. PENTRU AVVA IOAN CEL $IN C:INOVIE

Un f"ate e"a lo!uind int"(o !.inovie si foa"te tinea nevointa. I si auzind f"atii din S!.it desp"e dansul, au venit sa(l vada. Si au int"at la lo!ul unde lu!"a el. Si in!.inindu(se lo", s(a into"s si a in!eput a lu!"a. Si vazand f"atii !eea !e a fa!ut, i(au zis lui % Ioane, !ine ti(a pus !inul a!esta ' Sau !ine te(a fa!ut !alu#a" si nu te(a invatat sa iei de la f"ati ilota"iile si sa le zi!i % "u#ati(va, sau sedeti ' Le(a zis lo" % Ioan pa!atosul nu a"e v"e e de unele !a a!estea. PENTRU AVVA ISI$OR 11 Se spunea desp"e avva Isido", p"eotul S!.itului, !a de avea !ineva v"eun f"ate "aspunzato" i pot"iva, sau ne&a#ato" de sea a, sau o!aa"ato" si voia sa(l #oneas!a, le zi!ea % adu!eti(l ai!i. Si(l lua si p"in indelun#a "a&da"e a sa, il antuia pe f"ate. *1 Un f"ate l(a int"e&at, zi!and % pent"u !e d"a!ii se te de tine, f"ate ' I(a zis &at"anul % de !and a fa!ut !alu#a", a nevoies! !a sa nu las ania sa se suie pana la #atle-ul eu. /1 +i!ea ia"asi !a pat"uze!i de ani a"e de !and si te pa!atul !u ni!i !u al poftei, ni!i !u al aniei. 31 +i!ea ia"asi % eu !and e"a ziua i i e"a ie p"avila. tana" si sedea in !.ilia ea, (

intea, da" ni!iodata nu s(a invoit,

asu"a de p"avila nu avea . Noaptea si

41 +is(a avva Pi en desp"e avva Isido" !a i pletea o le#atu"a de z i!ele noaptea si il "u#au f"atii zi!and % odi.neste(te putin, !a de a!u ai i &at"anit. Si le zi!ea lo", !a de vo" a"de pe Isido" si !enusa lui in vant o vo" "isipi, ni!i un .a" nu(i este, pent"u !a Biul lui $u nezeu ai!i a venit pent"u noi. 51 A!estasi a zis desp"e avva Isido", !a ii zi!eau lui #andu"ile % a"e o esti. Si zi!ea !at"e dansele % nu !u va sunt !a avva Antonie ' Sau (a fa!ut !u totul !a avva Pa vo, sau !a !eilalti pa"inti, !a"e au pla!ut lui $u nezeu ' Cand adu!ea a!estea i pot"iva, se odi.nea. Ia" !and v"a-&a il fa!ea sa se i putineze !u sufletul, !u !a dupa a!estea toate a"e sa fie a"un!at in un!a, zi!ea !at"e dansele, !a desi in un!a va fi a"un!at, pe ele dedesu&t le va #asi. 61 +is(a avva Isido" % (a dus odata in ta"# sa( i vand niste vase ap"opie de ine, lasand vasele a fu#it. i!i si vazand ania !a se

71 S(a dus odata avva Isido" la avva Teofil, a".iepis!opul AleAand"ia si da!a s(a into"s la S!.it, l(au int"e&at pe el f"atii %F !u se afla, Ia" el a zis % !u adeva"at, f"atilo", eu fata de o nu a vazut, fa"a nu ai a a".iepis!opului. Ia" ei auzind, s(au tul&u"at zi!and % oa"e, s(au !ufundat ei, avvo ' Ia" el a zis % nu asa, !i nu (a &i"uit !u#etul, !a sa vad pe !ineva. Ia" ei auzind s(au inunat si s(au inta"it !a sa pazeas!a o!.ii de "aspandi"e. 81 A!estasi avva Isido" a zis % p"i!epe"ea sfintilo" a!easta este, !a sa !unoas!a voia lui $u nezeu. Ca pe toate le &i"uieste o ul !u supune"ea la adeva", !a i!oana si ase ana"e a lui $u nezeu este. $a" de!at toate pati ile ai !u plit este a u" a ini ii sale, adi!a so!otelii sale0 G1 1, ia" nu le#ii lui $u nezeu, !a"e la in!eput pa"e o ului !a a"e oa"e!a"e odi.na, ia" ai pe u" a i se fa!e lui int"u plan#e"e. Ca n(au !unos!ut taina du nezeiestii i!ono ii, ni!i a aflat !alea sfintilo", !a sa u &le pe dansa. a!u da", este v"e e, !a sa fa!e $o nului, !a antui"ea este in v"e e de ne!az. Ca este s!"is % int"u "a&da"ea voast"a veti do&andi sufletele voast"e.0 G* 1 2222222222222222222222 0 G1 1La altele, voii. 0 G* 1Lu!a ==I, 18. PENTRU AVVA ISI$OR PELUSIOTUL

11 +i!ea avva Isido" Pelusiotul, !a viata fa"a de !uvant ai ult foloseste de!at !uvantul fa"a viata. Ca!i viata si ta!and foloseste, ia" !uvantul si st"i#and supa"a. $a" da!a si !uvantul si viata se vo" intalni, fa! o i!oana a toata filosofia.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Isid. C. a II(a, Epistola *64. 2222222222222222222222 0 G 1 Ca"tea a II(a. Epistola 115. /1 +is(a ia"asi % ulti din oa eni poftes! !u adeva"at fapta &una, da" pe !alea !a"e du!e sp"e dansa, p"e#eta sa u &le. Ia" altii ni!i fapta &una nu so!otes! !a este. T"e&uie da" pe a!eia sa(i ple!a sa lepede p"e#eta"ea, ia" pe a!estia sa(i invita , !a !u adeva"at fapta &una este fapta &una.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Ca"tea a II(a Epistola 58. 31 +is(a ia"asi !a "autatea si de la $u nezeu pe oa eni i(a depa"tat, si pe unii de altii i(a dez&inat. $e!i, de a!easta !u toata osa"dia t"e&uie sa fu#i si sa ale"#a dupa fapta !ea &una, !a"e si la $u nezeu ne adu!e si pe unii !u altii ne uneste. Ia" a faptei !elei &une si a filosofiei .ota" este nep"efa!e"ea !ea !u p"i!epe"e.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Ca"tea a II(a % Epistola 1/1. 41 +is(a ia"asi % fiind!a a"e este inalti ea s e"itei !u#eta"i si !ade"ea !a pe a!eea sa o iu&iti, ia" int"u a!easta sa nu !adeti.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Ca"tea a II(a Epistola 58. and"iei, va sfatuies! pe voi

51 +is(a ia"asi % pati a !ea !u plita si p"ea ind"azneata a iu&i"ii de &ani, satiu nestiind, la "autatea !ea ai de pe u" a ana sufletul !el "o&it. $"ept a!eea, ai ales la in!eput sa o #oni . Ca de va stapani, ne&i"uita va fi. * 0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1Ca"tea a III(a % Epistola *3. PENTRU AVVA ISAAC, PREOTUL C:ILIILOR 11 Au venit unii odata sa(l fa!a pe avva Isaa! p"eot si auzind el a fu#it in E#ipt si s(a dus int"(o ta"ina si s(a as!uns int"e &u"uieni. $e!i, au #onit pa"intii pe u" a lui. Si a-un#and la a!ea ta"ina au poposit sa se odi.neas!a putin a!olo 0 !a e"a noapte 1 si a#a"ul l(au slo&ozit sa pas!a. $a" a#a"ul e"#and a statut deasup"a, unde e"a &at"anul. Si di ineata !autand a#a"ul au #asit si pe avva Isaa! si s(a inunat. Si v"and sa(l le#e nu i(a lasat, zi!and % nu ai fu#, !a voia lui $u nezeu este si o"iunde voi fu#i la a!easta vin. *1 +is(a avva Isaa! % Cand e"a ai tana", sedea !u avva ?"onie si ni!iodata nu i(a zis sa fa! v"eun lu!"u, !u toate !a e"a &at"an si t"e u"a) !i sin#u" se s!ula si( i da vasul ie si tutu"o" ase enea. Si !u avva Teodo" al Be" ei a sezut si ni!i el nu( i zi!ea sa fa! ni i!) !i si asa sin#u" o punea si zi!ea % f"ate, de voiesti, vino de anan!a. Ia" eu zi!ea !at"e dansul % avvo, eu a venit la tine !a sa a folosese si !u de nu( i zi!i sa fa! !eva ' Ia" &at"anul totdeauna ta!ea si (a dus si a vestit &at"anilo". Si venind &at"anii la dansul, i(au zis lui % avvo, a venit f"atele la sfintia ta, !a sa se foloseas!a si pent"u !e nu(i zi!i !e sa fa!a ' Si le(a zis lo" &at"anul % au doa"a !.inovia". sunt eu, !a sa(i "anduies! lui ' Eu !u adeva"at ni i! nu(i zi! lui, !i de voieste, !eea !e a vede pe ine fa!and, va fa!e si el. $e!i, de atun!i, apu!a inainte si fa!ea o"i!e voia &at"anul sa fa!a. Ia" el o"i !e fa!ea ta!and fa!ea si a!easta (a invatat sa fa! ta!and.

/1 Avva Isaa! si avva Av"aa e"au i p"euna lo!uind, si int"and avva Av"aa , l(a aflat pe avva Isaa! plan#and. Si i(a zis lui % !e plan#i ' Si a zis &at"anul % pent"u !e sa nu plan#e ' Ca unde ave sa e"#e ' Au ado" it pa"intii nost"i, !a nu ne a-un#e noua lu!"ul ainilo" la !.i"ia lunt"elo" pe !a"e o da , e"#and sa ne du!e la &at"ani. Ia" a!u a "a as sa" ani. Pent"u a!easta si eu plan#. 31 +is(a avva Isaa! % stiu pe un f"ate, !a"e se!e"a in ta"ina. Si a voit sa anan!e un spi! de #"au si a zis stapanului ta"inei % voiesti sa anan! un spi! de #"au ' Ia" el auzind s(a i"at si a zis lui % a ta este ta"ina, pa"inte si pe ine a int"e&i ' Pana int"u atata lua a inte !u de(a a anuntul f"atele. 41 +is(a ia"asi f"atilo" % nu adu!eti ai!i !opii, !a pat"u &ise"i!i in S!.it s(au pustiit pent"u !opii. 51 Se spunea pent"u avva Isaa!, !a !enusa !adelnitei din v"e ea litu"#.iei !u painea sa o an!a.

61 Spunea avva Isaa! % pa"intii nost"i si avva Pa vo pu"tau .aine ve!.i !u ulte !usatu"i si sevenia 0 G 1, ia" a!u s!u pe pu"tati. $u!eti(va de ai!i , Ati pustiit !ele de ai!i. Ia" !and voia sa ea"#a la se!e"e, le zi!ea lo" % nu va ai dau po"un!i, !a nu le paziti. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a de fini!. 71 Povestit(a unul din pa"inti !a a venit odata unul din f"ati, pu"tand un !ulion i! in &ise"i!a C.iliilo", inaintea lui avva Isaa! si l(a #onit &at"anul, zi!and !a lo!u"ile !ele de ai!i sunt ale !alu#a"ilo", ia" el i"ean fiind, nu poate "a ane ai!i. 81 +is(a avva Isaa! % ni!iodata nu a &a#at in !.ilia ea !u#et asup"a f"atelui !e a silit sa nu las f"ate in !.ilia lui, !a"e sa ai&a asup"a ea !u#et. (a ne!a-it si eu (

1O1 S(a &olnavit de a"e &oala avva Isaa! si a pet"e!ut ulta v"e e int"(insa. Si i(a fa!ut f"atele putina fie"tu"a si a pus int"(insa si p"une si nu voia &at"anul sa #uste si il "u#a f"atele zi!and % ia putin avvo, pent"u sla&i!iune. Si i(a zis &at"anul % !u adeva"at f"ate, voia sa fa! in &oala a!easta t"eize!i de ani. 111 Spuneau unii desp"e avva Isaa!, !a v"and sa se sava"seas!a s(au adunat la dansul &at"anii si zi!eau % !e vo fa!e dupa tine, pa"inte ' Ia" el a zis % ati vazut !u a u &lat inaintea voast"a ' $e voiti si voi sa u" ati si sa paziti po"un!ile lui $u nezeu, va t"i ite da"ul Sau si va pazi lo!ul a!esta. Ia" de nu veti pazi, nu veti pet"e!e in lo!ul a!esta. Ca si noi !and u" au sa oa"a pa"intii nost"i ne a.nea . $a" po"un!ile $o nului si ale lo" pazindu(le a statut, !a si !u a" fi ei !u noi. Asa si voi fa!eti si va antuiti. 1*1 +is(a avva Isaa! !a zi!ea avva Pa vo, !a a!est fel de .aina t"e&uie !alu#a"ul sa poa"te, in!at sa o puna afa"a de !.ilie t"ei zile si ni eni sa nu i(o ia. PENTRU AVVA IOSIB CEL $IN PANEBO 11 S(au suit odata unii din pa"inti, la avva Iosif in Panefo !a sa(l int"e&e pent"u intalni"ea f"atilo" !e #azduies! la dansii, de se !ade sa fa!a po#o"a"e si sa a"ate ind"azneala !at"e dansii. Si ai inainte de a fi el int"e&at, a zis &at"anul !at"e u!eni!ul sau % ia sea a la !eea !e voi sa fa! astazi si "a&da , Si a pus &at"anul doua e v"i ii, unul de(a d"eapta si altul de(a stan#a lui si a zis % sedeti. Si a int"at in !.ilia lui si s(a i &"a!at !u .aine ve!.i de !e"seto" si iesind a t"e!ut p"in i-lo!ul lo" si ia"asi int"and, s(a i &"a!at !u .ainele sale. Si iesind ia"asi, a sezut in i-lo!ul lo". Si ei s(au spai antat de lu!"ul &at"anului. Si le(a zis lo" % luati sea a, !e(a fa!ut ' +is(au ei % da. Le(a zis lo" % nu !u va (a s!.i &at din i &"a!a intea !ea ne!instita ' Ii zi! ei % nu. Si a zis lo" % de!i, da!a eu insu i sunt in a andoua .ainele si p"e!u !ea dintai nu (a s!.i &at, asa ni!i !ea de(a doua nu (a vata at. In a!est !.ip sunte dato"i sa fa!e !u p"i i"ea f"atilo" !elo" st"aini 0 G1 1 dupa Sfanta Evan#.elie.

$ati, zi!e, !ele ale Ceza"ului, Ceza"ului si !ele ale lui $u nezeu, lui $u nezeu. 0 G* 1 $e!i,!and este veni"e de f"ati, !u ind"azneala 0 G/ 1 sa(i p"i i . Ia" !and sunte deose&i, t"e&uinta ave de plans, !a sa pet"ea!a !u noi. Ia" ei auzind s(au inunat, !a si !ele din ini a lo" le(a spus, ai inainte de a(l int"e&a si au slavit pe $u nezeu. 2222222222222222222222 0 G1 1 La altele, !u intalni"ea f"atilo". 0 G* 1 <ateiu **, *1. 0 G/ 1 La altele, !u &landete. *1 +is(a avva Pi en lui avva Iosif % spune( i, !u sa a fa! !alu#a" ' Si a zis % de voiesti sa afli odi.na si ai!i si a!olo, pentu tot lu!"ul zi % eu !ine sunt ' Si nu -ude!a pe ni eni. /1 A!estasi ia"asi a int"e&at pe avva Iosif, zi!and % !e voi fa!e, !and se ap"opie pati ile ' Sa le stau i pot"iva, sau sa le las sa int"e ' Ii zi!e lui &at"anul % lasa(le sa int"e, si te lupta !u dansele. $e!i, into"!andu(se la S!.it, sedea si venind oa"e!a"e din te&ei in S!.it, spunea f"atilo" !a a int"e&at pe avva Iosif, zi!and % de se va ap"opia de ine pati a, sa(i stau i pot"iva, sau sa o las sa int"e ' Si i( a zis % nu lasa ni!ide!u sa int"e pati ile, !i indata le taie. Si auzind avva Pi en. !a asa a zis te&eului, avva Iosif, s!ulandu(se s(a dus la el in Panefo si, i(a zis % avvo, eu ti(a in!"edintat !u#etele ele si iata in alt fel i(ai zis ie, si in alt fel te&eului. I(a zis lui &at"anul % nu stii !a te iu&es! ' S a zis % asa. Au nu tu i i zi!eai !a insuti tie spune( i ie ' Si a zis % asa este. I(a zis &at"anul % de vo" int"a pati ile si vei da si vei lua !u dansele, ai is!usit te fa!) ia" eu !a insu i ie ti(a #"ait. $a" sunt altii !a"o"a ni!i a se ap"opia pati ile nu le este de folos, !i indata a le taia pe ele au t"e&uinta. 31 Un f"ate a int"e&at pe avva Iosif, zi!and % !e voi fa!e, !a ni!i "ele pati i"i a sufe"i nu pot, ni!i a lu!"a si a da d"a#oste.0 G 1 I(a zis lui &at"anul % da!a nu poti din a!estea ni!i una a fa!e, a!a" pazeste(ti stiinta ta desp"e ap"oapele, de !at"e tot "aul ( si te antuiesti. Ca fa"a de pa!at !e"e $u nezeu sufletul. 2222222222222222222222 0 G 1 <ilostenie. 41 +i!ea unul din f"ati % (a dus odata la I"a!lia !ea de -os, !at"e avva Iosif si avea in anasti"ea lui un dud f"u os, si i i zi!e de di ineata % du(te, anan!a , Si e"a vine"i. Si nu (a dus pent"u post. Si "u#andu(l, a zis % pent"u $u nezeu, spune( i so!oteala a!easta ' Iata, tu i i zi!eai % du(te, anan!a , Ia" eu pent"u post nu (a dus si a "usina de po"un!a ta, so!otind !u !e so!oteala i i zi!e &at"anul. $e!i, !e t"e&uia sa fa! ' Ca i i zi!eai % du(te , Ia" el a zis % pa"intii nu #"aies! f"atilo" d"ept, !i ai ult !ele st"a &e. Si de vo" vedea !a fa! !ele st"a &e, nu le ai #"aies! !ele st"a &e, !i adeva"ul, stiind !a la toate sunt as!ultato"i. 51 +is(a avva Iosif lui avva Lot % nu poti sa te fa!i !alu#a" de nu te vei fa!e !a fo!ul, a"zand tot. 61 A e"s avva Lot la avva Iosif si i(a zis % avvo, dupa pute"ea ea i i fa! putina p"avila si putinul post si "u#a!iunea si !iti"ea si linistea si dupa pute"ea ea sunt !u"at !u !u#etele. Ce a a ai fa!e ' $e!i, s!ulandu(se &at"anul, si(a intins ainile la !e" si i s(au fa!ut de#etele !a ze!e fa!lii de fo!. Si i( a zis % de voiesti, fa(te tot !a fo!ul , 71 Un f"ate a int"e&at pe avva Iosif zi!and % v"eau sa ies din !.inovie si sa sed afa"a. Si i(a zis lui &at"anul % unde vezi sufletul tau !a se odi.neste si nu se vata a, sezi. Ii zi!e lui f"atele % si in !.inovie a odi.nes! si afa"a. Ce voiesti sa fa! ' Ii zi!e &at"anuI % da!a te odi.nesti si in !.inovie si afa"a pune(ti a andoua !u#etele in !u pana) si unde vezi !a ai ult se foloseste si ata"na !u#etul tau, a!easta fa. 81 S(a dus unul din &at"ani la p"ietenul sau, !a e"#and ei, sa !e"!eteze pe avva Iosif si a zis % zi(i u!eni!ului tau !a sa ne #ateas!a noua a#a"ul , Si a zis % !.ea a(l si o"i!e vei v"ea, fa!e. Ii zi!e %

!u ii este nu ele ' Ia" el a zis % nu stiu. Si i(a zis % !ata v"e e a"e !u tine, de nu ii stii nu ele ' Si i( a zis % doi ani. Ia" el a zis % da!a tu doi ani nu stii nu ele u!eni!ului tau, eu int"(o zi !e t"e&uinta a sa(l aflu ' 1O1 S(au adunat f"atii odaU la avva Iosif si sezand ei si int"e&andu(l, se &u!u"a el si !u toata osa"dia le zi!ea % eu i pa"at sunt astazi , Ca a i pa"atit peste pati i. 111 Spuneau pa"intii desp"e avva Iosif !el din Panefo !a voind sa se sava"seas!a, sedeau &at"anii si luand el sea a la fe"east"a si !.e and pe u!eni!ul sau, i(a zis % adu( i toia#ul. Ca a!esta so!oteste !a a i &at"init si nu ai pot asup"a lui. Si dupa !e a apu!at toia#ul, au vazut &at"anii !a s(a slo&ozit !a un !aine pe fe"east"a si s(a fa!ut nevazut. PENTRU AVVA IACOV 11 +is(a avva Ia!ov % ai a"e este a se inst"aina !ineva, de!at p"i i pe st"aini.

*1 +i!ea ia"asi !u !a atun!i !and se lauda !ineva de altii, t"e&uie sa so!oteas!a pa!atele sale si sa puna in inte, !a nu este v"edni! de laudele !ele !e se zi!. /1 +is(a ia"asi !a p"e!u li.na"iul in !a e"a intune!oasa lu ineaza, asa si f"i!a lui $u nezeu !and va veni in ini a o ului, il lu ineaza si(l invata toate faptele !ele &une si po"un!ile lui $u nezeu. 31 +is(a ia"asi % nu este t"e&uinta nu ai de !uvinte, !a sunt ulte !uvinte int"e oa eni in v"e ea a!easta. Ca a!easta este !eea !e se !auta, ia" nu !uvintele !a"e nu au "od. PENTRU AVVA IERA= 11 Un f"ate a int"e&at pe avva Ie"aA, zi!and % spune( i !uvant, !a sa a antuies!. I(a zis lui &at"anul % sezi in !.ilia ta si de iti este foa e, anan!a ia" de iti este sete, &ea si nu vo"&i de "au pe !ineva si te antuiesti , *1 A!estasi sa zis !a ni!iodata !uvantae lu e n(a zis, ni!i n(a voit sa auda. PENTRU AVVA IOAN SCOPITUL 11 Avva Ioan s!opitul, ai tana" fiind, a int"e&at pe un &at"an, zi!and % !u voi ati putut sa fa!eti lu!"ul lui $u nezeu !u odi.na, da" noi ni!i !u osteneala nu pute sa(l fa!e ' Si a "aspuns &at"anul % noi a putut, tinta 0 G1 1 avand lu!"ul lui $u nezeu, ia" t"e&uinta !ea t"upeas!a, p"ea i! lu!"u. Ia" voi tinta aveti t"e&uinta !ea t"upeas!a, ia" lu!"ul lui $u nezeu nu ai aveti de nevoie. Pent"u a!easta va osteniti. Si pent"u a!easta <antuito"ul a zis u!eni!ilo" % putin !"edin!iosilo", !autati intai I pa"atia lui $u nezeu si a!estea toate se vo" adau#a voua.0 G* 1 2222222222222222222222 0 G1 1Adi!a lu!"u a"e si !a"e tine lo!ul !el intai. 0 G* 1<atei VI, //. *1 +is(a avva Ioan !a pa"intele nost"u avva Antonie a zis % ni!iodata folosul a voit ai ult de!at folosul f"atelui eu. /1 +i!ea avva Ioan !ili!ianul, e#u enul Raitului !at"e f"ati % fiilo", p"e!u fu#i si de poftele t"upului. a eu nu l(a ales si nu l(

fu#it de lu e, sa

31 +is(a ia"asi % sa u" a

pa"intilo" nost"i !u !e fel de asp"a viata si liniste au sezut ai!i. fiilo", lo!ul a!esta, pe !a"e pa"intii nost"i l(au !u"atit de d"a!i.

41 +is(a ia"asi % sa nu intina

51 +is(a ia"asi lo!ul a!esta de nevoito"i este, ia" nu de ne#utato"i. PENTRU AVVA IOAN $E LA C:ILII Povestit(a avva Ioan !el de la C.ilii zi!and !a o fe eie pa!atoasa e"a in E#ipt, f"u oasa si &o#ata foa"te si &oie"ii veneau la dansa. $e!i, int"(una din zile a avut v"e e sa vina la &ise"i!a si a voit sa int"e inaunt"u. Ia" ipodia!onul, !a"e sta la usi, n(a lasat(o, zi!and % nu esti v"edni!a sa int"i in !asa lui $u nezeu, !a!i esti ne!u"ata. Ia" in ti p !e se !e"tau a auzit epis!opul #al!eava si a iesit. $e!i i(a zis lui fe eia % nu a lasi a int"a in &ise"i!a ' Si i(a zis epis!opul % nu iti este slo&od sa int"i, !a ne!u"ata esti , Ia" ea u ilindu(se, i(a zis % nu ai pa!atuies! , Si i(a zis ei epis!opul % de vei adu!e ai!i ave"ile tale, stiu !a nu ai pa!atuiesti. Ia" dupa !e le(a adus ea, Iuandu(le epis!opul, le(a a"s. Si au int"at in &ise"i!a, ea plan#and si zi!and % da!a ai!i asa i s(a fa!ut, oa"e a!olo !e(a sa pati es! ' Si s(a po!ait si s(a fa!ut vas al ale#e"ii. *1 +is(a avva Ioan al Te&aidei % dato" este !alu#a"ul, ai inainte de toate sa isp"aveas!a s e"ita !u#eta"e, !a a!easta este !ea dintai po"un!a a <antuito"ului, !a"e zi!e, fe"i!iti !ei sa"a!i !u du.ul, !a a!elo"a este I pa"atia !e"u"ilo".0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 <atei V, / PENTRU AVVA ISI$OR PREOTUL 11 Se spunea desp"e avva Isido" p"eotul !a a venit odata un f"ate !a sa(l !.e e la p"anz . Ia" &at"anul n(a sufe"it sa ea"#a, zi!and !a Ada de an!a"e fiind a a#it, afa"a din "ai s(a salasluit. I(a zis lui f"atele % tu in!a te te i sa iesi din !.ilia ta ' Ia" el ia"asi i(a zis % fiule, a te !a diavolul, "a!nind !a un leu, !auta pe !ine sa in#.ita 0 G1 1 si de ulte o"i zi!ea da!a !ineva se va da pe sine la &autu"a de vin, nu va s!apa de &antuiala #andu"ilo". Ca si Lot, silit fiind de fetele lui, s(a i &atat de vin si p"in &etie diavolul sp"e pa!atul !el fa"adele#e lesne l(a #asit.0 G* 1 2222222222222222222222 0 G1 1I Pet"u V. 7. 0 G* 1Ba!e"e 18, //, /4. *1 +is(a avva Isido" % da!a I pa"atia !e"u"ilo" poftesti, defai a &anii si de du nezeias!a "asplati"e te tine. /1 +is(a ia"asi % a t"ai dupa $u nezeu, este !u neputinta da!a vei fi iu&ito" de dez ie"da"i si iu&ito" de a"#int. 31 +is(a ia"asi % da!a dupa le#e va nevoiti postind, nu va and"iti. fa" da!a pent"u a!easta va laudati, ai &ine sa anan!e !a"ne, de!at sa se in#a feze si sa se laude !ineva. 41 +is(a ia"asi % t"e&uie u!eni!ii si !a pe niste pa"inti sa iu&eas!a pe !ei !u adeva"at das!ali, si !a de niste stapani sa se tea a. Si ni!i pent"u d"a#oste sa nu sla&eas!a f"i!a ni!i pent"u f"i!a sa nu ine#"eas!a d"a#ostea. 51 +is(a ia"asi % da!a poftesti antui"ea, ia toate !ele !e te du! la dansa.

61 Se spunea desp"e avva Isido", !a du!andu(se v"eun f"ate la dansul, fu#ea ai inaunt"ul !.iliei. Si ii zi!eau f"atii % avvo, !e este a!easta !e fa!i ' Si zi!ea % au nu si fia"ele fu#ind in vizuinile lo", s!apa ' A!estea le zi!ea pent"u folosul f"atilo".

71 Povestit(a un &at"an, !a in v"e ea a"elui Isido" p"eotul S!.itului, e"a un f"ate dia!on, pe !a"e pent"u ulta lui fapta &una v"ea sa(l fa!a p"eot, !a sa "a ana in lo!ul lui dupa oa"te. Ia" el din evlavie, nu,s(a atins de .i"otonie, !i a "a as dia!on. $e!i, pe a!esta, din &antuiala v"a- asului, l(a zavistuit oa"e!a"e din &at"ani si toti fiind in &ise"i!a pent"u slu-&a, e"#and &at"anul a pus pe as!uns !a"tea sa in !.ilia dia!onului si venind a vestit lui avva Isido", zi!and, !a oa"e!a"e din f"ati i(a fu"at !a"tea. Si i"andu(se avva Isido", a zis % ni!iodata !eva de a!est fel nu s(a fa!ut in S!.it. $e!i,,a zis p"eotului &at"anul a!ela !a"e a pus pe as!uns !a"tea % t"i ite doi din pa"inti !u ine, !a sa !e"!eta !.iliile. $e!i e"#and, intai au pipait p"in !.iliile !elo"lalti si pe u" a au venit la !.ilia dia!onului, si #asind a!olo a!ea !a"te, au adus(o la p"eot in &ise"i!a si au spus unde au #asit(o, fiind de fata si dia!onul si auzind. Ia" el a fa!ut etanie, inaintea a tot no"odul, lui avva Isido", zi!and % a #"esit, da( i !anon si i(au dat !anon t"ei sapa ani sa nu se p"e!estuias!a. $e!i venind f"atele la slu-&a sta inaintea &ise"i!ii si !adea inaintea a tos no"odul zi!and % ie"tati( a, !a a #"esit , Ia" dupa t"ei sapta ani a fost p"i it la i pa"tasanie. Si indata s(a ind"a!it &at"anul !a"e il napastuise si a in!eput a se a"tu"isi st"i#and si zi!and % a napastuit pe "o&ul lui $u nezeu. Si fa!andu(se "u#a!iune de toata &ise"i!a pent"u dansul, nu se ta aduia. Atun!i a"ele Isido" a zis inaintea tutu"o" f"atilo") "oa#a(te pent"u dansul, !a tu ai fost napastuit , Si da!a nu p"in tine, apoi ni!i p"in altul nu se ta aduieste. Si "u#andu se el, indata s(a fa!ut sanatos &at"anul. PENTRU AVVA IOAN PERSUL Povestit(a,unul din pa"inti desp"e avva Ioan pe"sul, !a din da"ul lui !el ult, int"u p"ea adan!a ne"autate a venit. Ca a!esta pet"e!ea in a"a&ia E#iptului si s(a i p"u utat odata de la un f"ate !u un #al&en si a !u pa"at in sa lu!"eze. Si a venit un f"ate "u#andu(se si zi!and % da"uieste( i, avvo, putin in sa( i fa! un leviton 0 i &"a!a inte 1 , Si i(a dat !u &u!u"ie. Ase enea in!a si altul a venit "u#andu(se % da( i putin in, sa( i fa! o fota , Si i(a dat si lui ase enea . Si altii !e"and, da in s!u"t !u &u!u"ie. La u" a vine stapanul #al&enului, !e"andu(l, si i(a zis lui &at"anul % a du! si ti(l adu!. Si neavand de unde sa(l dea, s(a s!ulat sa se du!a la avva Ia!ov al dia!onului, sa se "oa#e sa(i dea &anul, !a sa plateas!a f"atelui. Si e"#and, a #asit un #al&en -os pe pa ant, si nu s(a atins de dansul. Si fa!and "u#a!iune, s(a into"s la !.ilia sa. Si a venit f"atele ia"asi supa"andu(l pent"u &an. Si i(a zis &at"anul % eu ne#"esit po"t #"i-a si e"#and ia"asi a #asit, &anul -os unde e"a, si fa!and "u#a!iune s(a into"s la !.ilia sa. Si iata, ase enea a venit f"atele !el !e il supa"a si i(a zis &at"anul !a ne#"esit de a!easta data il adu!e. Si s!ulandu(se ia"asi a venit la a!el lo! si l(a #asit a!olo stand. Si fa!and "u#a!iune, l(a luat, si a venit la avva Ia!ov, si i(a zis % avvo, venind la tine, a #asit &anul a!esta pe !ale. $e!i a-uta si vesteste in eno"ie, nu !u va l(a pie"dut !ineva, si de se va #asi stapanul lui, da(l. $e!i e"#and &at"anul, t"ei zile a vestit si ni eni nu s(a #asit, !a"e sa fi pie"dut &anul. Atun!i a zis &at"anul !at"e avva Ia!ov % de!i, da!a ni eni nu l(a pie"dut, da(l a!estui f"ate, !a ii sunt dato" lui si venind sa iau de la tine ila 0 G 1 si sa plates! dato"ia l(a #asit. Si s(a inunat &at"anul, !u fiind dato" si #asind, nu l(a luat, sa(l fi dat. Si a!easta in!a e"a i"a"e de dansul, !a de venea !ineva sa se i p"u ute de la el de !eva !andva, nu sin#u" da, !i zi!ea f"atelui % du(te, ia(ti tie o"i!e ai t"e&uinta si da!a adu!ea, ii zi!ea % pune(l ia"asi la lo!ul lui , Ia" de ni i! nu adu!ea !el !e a luat, ni i! nu(i zi!ea. 2222222222222222222222 0 G 1 <ilostenie. /1 +is(a !ineva lui avva Ioan pe"sul % atata osteneala a fa!ut noi pent"u I pa"atia !e"u"ilo", oa"e pute sa o osteni ' Si a zis &at"anul % eu !"ed !a voi osteni Ie"usali ul !el de sus, !a"e este s!"is in !e"u"i 0 G1 1. Ca!i !"edin!ios este !el !e a fa#aduit 0 G * 1. Si pent"u !e sa nu !"ed ' Iu&ito" de st"aini !a Av"aa (a fa!ut, &land !a <oise, sfant !a Aa"on, "a&dato" !a Iov, s e"it !u#etato" !a $avid, pustni! !a Ioan, -alni! !a Ie"e ia, invatato" !a Pavel, !"edin!ios !a Pet"u, intelept !a Solo on. Si !"ed !a tal.a"ul, !a Cel !e i(a da"uit a!estea pent"u a Sa &unatate, si I pa"atia i(o va da , 2222222222222222222222

0 G1 1 Ev"ei =II **(*/. 0 G* 1 Ev"ei =. */. PENTRU AVVA IOAN TE;EUL Se spunea pent"u !el i! Ioan te&eul, u!eni!ul lui avva A oi, !a doisp"eze!e ani a fost slu-ind &at"anului !and e"a &olnav si !u dansul e"a sezand pe .a"a" si &at"anut il t"e!ea !u vede"ea. Si a!a" !a ult s(a ostenit !u dansul, ni!iodata nu i(a zis % antuieste(te , Ia" !and v"ea sa se sava"seas!a, sezand &at"anii, l(au apu!at de ana si i(au zis % antuieste(te, antuieste(te , Si l(a in!"edintat &at"anilo", zi!and % a!esta in#e" este, nu o , PENTRU AVVA IOAN, UCENICUL LUI AVVA PAVEL Se spunea desp"e avva Ioan, u!eni!ut lui avva Pavel, !a avea a"e as!ulta"e. Ca e"au int"(un lo! o" antu"i si lo!uia a!olo o leoai!a) ia" &at"anul a vazut in lo!ul a!ela &ale#i de &ou si zi!ea lui Ioan sa se du!a sa le adu!a. Ia" el i(a zis % da" !e voi fa!e, avvo, pent"u leoai!a ' ;at"anul #lu ind a zis % de va veni asup"a ta, lea#(o si o adu ai!i , $e!i, s(a dus f"atele a!olo sea"a si iata a venit leoai!a asup"a lui. Ia" el dupa !uvantul &at"anului, s(a "epezit sa o p"inda si a fu#it leoai!a. Si ale"#and dupa ea, zi!ea % asteapta pa"intele eu sa te le#. Si p"inzand(o a le#at(o. Si se ne!a-ea &at"anul si sedea asteptandu(l. Si iata a venit, tinand leoai!a le#ata. Vazand &at"anul, s(a inunat. Si v"and sa(l s e"eas!a, l(a lovit zi!and % ne&unule , Caine ne&un i(ai adus ai!i ' Si a dezle#at(o indata &at"anul si a slo&ozit(o sa se du!a. PENTRU AVVA ISAAC TE;EUL 11 S(a dus odata, avva Isaa! te&eul la o !.inovie si a vazut pe un f"ate !a a #"esit si l(a osandit. Ia" dupa !e a iesit la pustie, a venit in#e"ul $o nului si a stat inaintea usii !.iliei lui, zi!and % nu te las sa int"i. Ia" el se "u#a zi!and % !a"e este p"i!ina ' Si "aspunzand in#e"ul, i(a zis % $u nezeu (a t"i is, zi!and % spune(i lui, unde po"un!esti sa pui pe f"atele !el #"esit, pe !a"e l(ai -ude!at ' Si indata s(a po!ait, zi!and % a #"esit, ia"ta( a , Si i(a zis in#e"ul % s!oala(te, te(a ie"tat $u nezeu , $a" pazeste(te de a!u inainte sa nu -ude!i pe !ineva ai inainte de a(l -ude!a $u nezeu. *1 Se spunea desp"e avva Apollo, !a avea un u!eni!, anu e Isaa!, pedepsit desava"sit la tot lu!"ul &un. Si a !asti#at linistea du nezeiestii Litu"#.ii si !and iesea la &ise"i!a, nu lasa pe ni eni sa(i iese in !ale. Ca e"a !uvantul lui a!esta, !a toate sunt &une la v"e ea lo", !a v"e e este la tot lu!"ul 0 G 1. Si dupa !e iesea de la &ise"i!a, !a si !u a" fi fost #onit de fo!, asa fu#ea, si !autand sa a-un#a la !.ilia sa. Si de ulte o"i se da f"atilo" din &ise"i!a !ate un pes et si !ate un pa.a" de vin, da" el nu lua, nu lepadand &la#oslovenia f"atilo" !i tinind linistea &ise"i!ii. Si s(a inta plat de a za!ut el de &oala si auzind f"atii, au venit sa(l !e"!eteze. Si sezand f"atii, l(au int"e&at, zi!and % avvo Isaa!, pent"u !e dupa iesi"ea &ise"i!ii fu#i de f"ati ' Si a zis !at"e ei % nu fu# de f"ati !i de "eaua estesu#i"e a d"a!ilo". Ca de va tine !ineva fa!lie ap"insa si de va za&ovi stand in vant, se stin#e de vant. Asa si noi, lu inati fiind de Sfantul $u. in v"e ea Sfintei Litu"#.ii, de vo za&ovi afa"a din !.ilie, ni se intune!a intea. A!easta a fost pet"e!e"ea !uviosului avva Isaa!. 2222222222222222222222 0 G 1 E!lesiastul III, 1. PENTRU AVVA IOSIB TE;EUL A zis avva Iosif te&eul % t"ei !ete sunt !instite inaintea $o nului % !and o ul este &olnav si i se adau#a ispite si !u ultu i"e le p"i este. Ia" a doua este !and !ineva isi fa!e toate lu!"u"ile sale !u"ate inaintea lui $u nezeu si nu au ni i! o enes!. Ia" a t"eia, !and !ineva sade su& supune"ea

unui pa"inte du.ovni!es! si se lepada de toate voile sale. A!easta a"e o !ununa ales &oala. PENTRU AVVA ILARION

ai

ult, da" eu a

A e"s avva Ila"ion din Palestina, la unte, !at"e avva Antonie. Si i(a zis lui avva Antonie % &ine ai venit, lu!eafa"ule !el !e "asa"i di ineata , Si i(a zis avva Ia"ion % pa!e tie, stalpule de lu ina !a"e lu inezi lu ea , PENTRU AVVA IS:IRION B"atii pa"inti ai S!.itului au p"oo"o!it pent"u nea ul !el de pe u" a. Ce a lu!"at noi ', zi!eau ei. Si "aspunzand unul din ei, a"e !u viata si !u nu ele, avva Is.i"ion, a zis % noi po"un!ile lui $u nezeu le(a fa!ut. Si "aspunzand f"atii au zis % da" !ei dupa noi, oa"e !e vo" fa!e ' Si a zis % vo" sa vina la -u atatea lu!"ului nost"u. Si au zis f"atii % da" !ei dupa dansii ' A zis avva Is.i"ion % nu au ni!ide!u lu!"u !ei ai nea ului si "andului a!eluia, !i va sa le vina lo" ispita. Si !ei !e se vo" afla la u"iti in v"e ea a!eea, ai a"i si de!at noi si de!it pa"intii nost"i se vo" afla. INCEPUTUL SLOVEI C PENTRU AVVA CASIAN 11 Povestit(a avva Casian % ne(a dus eu si sf. C.e" ano in E#ipt, !at"e un &at"an si p"i indu(ne in #azda, a fost int"e&at de noi % pent"u !e in v"e ea p"i i"ii f"atilo" !elo" st"aini, !anonul postului nost"u ( p"e!u a luat in Palestina ( nu(l p"i iti ' Si a "aspuns zi!and % postul totdeauna !u ine este, ia" pe voi a va tine totdeauna !u ine, nu pot. Si postul adeva"at este lu!"ul si de t"e&uinta si de nevoie, insa al vointei noast"e este ia" i plini"ea d"a#ostei, de nevoie o !e"e le#ea lui $u nezeu. P"in voi da" p"i ind pe :"istos, sunt dato" !u toata silinta sa(L odi.nes!. Ia" dupa !e va voi pet"e!e pe voi, !anonul postului pot ia"asi sa(l !asti#. Ca!i nu pot fiii nuntii sa posteas!a, !ata v"e e este i"ele !u dansii. Ia" !and se va lua de la dansii i"ele, atun!i !u slo&ozi"e vo" posti. 0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1<at. I=, l4. <a"!u II, 18. Lu!a V, /3. *1 A!estasi a zis !a e"a un &at"an si ii slu-ea o sfanta fe!ioa"a, ia" oa enii zi!eau % nu sunt !u"ati. Si a auzit &at"anul. $e!i !and e"a sa se sava"seas!a, a zis pa"intilo" % dupa !e a voi sava"si, "asaditi toia#ul eu la o" ant. Si da!a va od"asli si va fa!e "oade, sa stiti !a sunt !u"at !u dansa ia" de nu va od"asli si nu va fa!e "oade, sa !unoasteti !a a !azut !u dansa. Si au "asadit toia#ul si a t"eia zi a od"aslit si a fa!ut "oade. si toti au slavit pe $u nezeu. /1 +is(a ia"asi % ne(a dus la alt &at"an si ne(a fa!ut pe noi de a #ustat si ne inde na dupa !e ne(a satu"at sa ai an!a . Ia" eu zi!and !a nu ai pute , el a "aspuns % da" eu, venind f"atii, de sase o"i a pus asa si inde nand pe fie!a"e, i p"euna an!a si in!a i i este foa e. $a" tu o data an!and atat te(ai satu"at in!at sa nu ai poti an!a ' 31 Povestit(a ia"asi a!esta, !a a e"s avva Ioan, &a"&at e#u en al unei !.inovii a"i, la avva Paisie !a"e t"aia de pat"uze!i de ani int"(o pustie foa"te adan!a si !a !el !e avea !at"e dansul ulta d"a#oste si ind"azneala !ea din d"a#oste a zis !at"e el % fu# nu de f"ati, !i de "eaua estesu#i"e a d"a!ilo". Si de ni!i un o fiind de#"a& supa"at, !e ai isp"avit ' Ia" el a zis % de !and (a !alu#a"it, ni!iodata, nu ( a vazut soa"ele an!and. A zis si avva Ioan % ni!i pe ine aniindu( a.

41 Pe a!est avva Ioan, fiind sp"e sfa"sit si v"and sa se du!a !at"e $u nezeu !u osa"die si voios, l(au in!on-u"at f"atii, "u#andu(l sa le lase in lo! de osteni"e un !uvant s!u"t si de antui"e, p"in !a"e vo" putea sa se suie la sava"si"ea !ea int"u :"istos. Ia" el suspinand, a zis % ni!iodata n(a fa!ut voia ea, ni!i a invatat pe !ineva !eea !e ai inainte n(a fa!ut. 51 Povestit(a ia"asi desp"e alt &at"an !a"e sedea in pustie, !a s(a "u#at lui $u nezeu sa i se da"uias!a lui !a ni!iodata sa nu do" iteze !and se po"neste v"eo vo"&a du.ovni!eas!a ia" de va adu!e !ineva !uvinte de !leveti"e sau de vo"&a desa"ta, indata sa adoa" a, !a sa nu #uste auzu"ile lui a!est fel de ot"ava. Si a!esta zi!ea !a diavolul este silito"ul vo"&ei desa"te si luptato"ul a toata invatatu"a du.ovni!eas!a, adu!and si a!est fel de pilda. Ca vo"&ind eu, zi!e, pent"u folos, !at"e oa"e!a"i f"ati, de atata so n adan! au fost !up"insi, in!at ni!i #enele o!.ilo" nu puteau sa le iste. Eu v"and da" sa a"at lu!"a"ea de onului, !uvant de vo"&a desa"ta a adus la i-lo!, de !a"e fa!and .az, nu aide!at s(au t"ezit. Si suspinand a zis % !at ti p pent"u lu!"u"i !e"esti vo"&ea , o!.ii vost"i, ai tutu"o" de so n e"au !up"insi ia" !and !uvant dese"t a !u"s, toti !u osa"die v(ati desteptat. Pent"u a!eea, iu&itilo" f"ati, va "o#, !unoasteti lu!"a"ea de onului !elui vi!lean si de sine luati a inte, pazindu(va de do" ita"e, !and fa!eti !eva du.ovni!es!, sau as!ultati. 61 +is(a ia"asi !a un o &o#at, lepadandu(se de lu e si ave"ile sale la sa"a!i dandu(le, a op"it oa"e!e sp"e odi.na sa, nev"and sa p"i eas!a s e"ita !u#eta"e !ea din lepada"ea !ea desava"sita si supune"ea !ea adeva"ata a !anonului vietii de o&ste. Cat"e !a"e, !el int"u sfinti Vasile a #"ait in a!est fel % si ave"ile le(ai pie"dut si !alu#a" nu te(ai fa!ut. 71 A zis ia"asi !a e"a un !alu#a" lo!uind int"(o peste"a pustie si s(a vestit lui de !at"e "udeniile !ele dupa t"up, !a tatal sau ta"e este supa"at de &oala si va sa se sava"seas!a) sa vina !a sa(l osteneas!a. Ia" el a "sapuns !at"e dansii % eu ai inainte de!at a!ela a u"it lu ii. <o"t pe viu nu osteneste. PENTRU AVVA CRONIE 11 Un f"ate a zis lui avva C"onie % spune( i un !uvant , Si i(a zis lui !u , !a venind Elisei la so anitean!a, a #asit(o pe dansa neavand supa"a"e !u ni eni. $e!i a za islit si a nas!ut p"in veni"ea lui Elisei 0 G 1. I(a zis lui f"atele % !e este !uvantul a!esta ' Si i(a zis &at"anul !a sufletul de se va t"ezi si se va st"an#e din "aspandi"e si #"i-a si isi va lasa voile sale, atun!i $u.ul lui $u nezeu vine la dansul si poate de a!eea sa nas!a, fiind!a este ste"p. 2222222222222222222222 0 G 1 IV. I p. 3, 19 *1 Un f"ate a int"e&at pe avva C"onie % !e voi fa!e uita"ii, !a"e i i "o&este intea si nu a lasa sa si t pana !e nu a adu!e la insusi pa!atul ' Si a "aspuns &at"anul % !and au luat !ei de alta se intie !.ivotul, pent"u fapta !ea "ea a fiilo" lui Is"ail 0 G1 1, l(au t"as pans !e l(au adus in !asa lui $a#on, du nezeul lo". Si atun!i a !azut !u fata lui in -os 0 G* 1. Si a zis f"atele % !e este a!easta ' Ia" &at"anul a zis % !a de vo" apu!a sa "o&eas!a intea o ului !u insasi p"i!inele sale, asa o ta"as! pana !e o vo" adu!e deasup"a pati ii !elei nevazute. $e!i int"(a!el lo! de se va intoa"!e intea si va !auta pe $u nezeu si isi va adu!e a inte de un!a !ea vesni!a, indata pati a !ade si nu se ai vede. Ca!i s!"is este % !and te vei intoa"!e si vei suspina, atun!i te vei antui si vei !unoaste unde ai fost 0 G/ 1. 2222222222222222222222 0 G1 1 La altele, lui Ili. 0 G* 1 I I pa"ati, V, *, /. 0 G/ 1 Is. ===, 14. /1 Un f"ate a int"e&at pe avva C"onie % !u vine o ul la s e"ita !u#eta"e ' +is(a lui &at"anul % p"in f"i!a lui $u nezeu. I(a zis f"atele % da" p"in !e fel de lu!"u vine la f"i!a lui $u nezeu. A zis &at"anul % dupa so!oteala ea, de se va st"an#e pe sine din tot lu!"ul si se va da la osteneala t"upeas!a si !at va putea isi va adu!e a inte de iesi"ea !ea din t"up si de -ude!ata lui $u nezeu.

31 A zis avva C"onie !a de nu adu!ea <oise oile su& untele Sinai, nu a" fi vazut fo!ul in "u# 0 G1 1. A int"e&at f"atele pe &at"anul % la !e se ia "u#ul ' Si i(a zis lui !a "u#ul se ia la fapta !ea t"upeas!a. Ca s!"is este, !a ase enea este I pa"atia !e"u"ilo" !u !o oa"a as!unsa in ta"ina 0 G* 1. +is(a f"atele &at"anului % fa"a osteneala t"upeas!a da", nu spo"este o ul la v"eo !inste ' +is(a lui &at"anul % !u adeva"at s!"is este % p"ivind la In!epato"ul si Sava"sito"ul !"edintei, Iisus, !a"e in lo!ul &u!u"iei !e e"a pusa inaintea Lui, a "a&dat C"u!ea 0 G/ 1. Si ia"asi $avid zi!e % de voi da so n o!.ilo" ei si #enelo" ele do" ita"e si !elelalte 0 G3 1. 2222222222222222222222 0 G1 1 Ies III. *, /. 0 G* 1 <at. 1/, 33. 0 G/ 1 Ev", =II, *. 0 G3 1 Psal 1/1. 3. 41 +is(a avva C"onie, !a i(a povestit lui avva Iosif !el de la Pilusie, a!estea % sezand eu in Sinai, e"a a!olo un f"ate &un si nevoito", si la t"up !u !.ip f"u os. Si venea la &ise"i!a la slu-&a, pu"tand o .aina plina de !a"pitu"i si un afo"ion i! si ve!.i. Si vazandu(l odata asa venind la slu-&a, i(a zis % f"ate, nu vezi, pe f"ati !u sunt !a in#e"ii la slu-&a, in &ise"i!a ' Cu tu totdeauna asa vii ai!i, pu"tand ve!.itu"i ' Ia" el a zis % ia"ta( a, avvo, !a nu a altele , $e!i l(a luat in !.ilia ea si i(a dat un leviton si o"i!e alt ii ai t"e&uia si se pu"ta de a!u !a si !eilalti f"ati si e"a !u putinta a(l vedea !a pe un in#e". Si au avut odata nevoie pa"intii sa t"i ita ze!e f"ati la i pa"atul pent"u oa"e!a"e t"e&uinta. Si l(au .ota"at si pe dansul i p"euna !u !ei !e e"au sa ea"#a. Ia" dupa !e a auzit, a fa!ut etanie la pa"inti, zi!and % pent"u $o nul, ie"tati( a, !a sunt "o& al unuia a"e din !ei de a!olo si de a va !unoaste, ia !alu#a"ia de pe ine, si a du!e ia"asi !a sa(i "o&es! lui. $e!i, dupa !e au ple!at pa"intii si l(au lasat, a aflat pe u" a de la unul !a"e il stia &ine, !a in v"e ea !and e"a in lu e, e"a epa". al p"eto"iilo" si !a sa nu fie !unos!ut si sa ai&a supa"a"e de la oa eni, a p"i!inuit a!easta. Atata silinta aveau pa"intii !a sa fu#a de slava si de odi.na lu ii a!esteia. PENTRU AVVA CARION 11 +is(a avva Ca"ion % ulte osteneli t"upesti a fa!ut, a-uns la asu"ile lui, int"u s e"enia si ta!e"ea lui. 11 +is(a avva Ca"ion % ulte osteneli t"upesti a fa!ut, a-uns la asu"ile lui, int"u s e"enia si ta!e"ea lui. ai ai ult de!at fiul ult de!at fiul eu +a.a"ia si n(a eu +a.a"ia si n(a

*1 Bost(a in S!.it un !alu#a" !e se zi!ea avva Ca"ion. A!esta avand doi !opii, lasandu(i pe ei la fe eia sa, s(a dus la viata !alu#a"eas!a. Ia" dupa o v"e e fa!andu(se foa ete in E#ipt, st"a to"andu(se fe eia lui, a venit la S!.it, adu!and !ei doi !opii !u sine. Si e"a unul de pa"te &a"&ateas!a si se nu ea +a.a"ia, ia" altul de pa"te fe eias!a. Si sedea depa"te de &at"anul in lun!a. Ca este lun!a alatu"i de S!.it, unde &ise"i!ile sunt zidite la izvoa"ele apelo". Si a!est o&i!ei e"a in S!.it, !a de venea fe eie sa #"aias!a !u v"eun f"ate al ei, sau !u alta "udenie, de depa"te sezand vo"&eau unii !u altii. Atun!i a zis fe eia lui avva Ca"ion % iata te(ai fa!ut !alu#a" si foa ete este. Cine da" va ."ani !opiii tai ' I(a "aspuns ei avva Ca"ion % t"i ite( i(i pe ei ai!i , +is(a fe eia !opiilo" % du!eti(va la tatal vost"u , $e!i !and e"#eau ei la tatal lo", !opila s(a into"s la a a(sa, ia" !opilul a venit la tatal sau. Atun!i i(a zis ei % iata &ine s(a fa!ut. Ia tu pe !opila si te du, si eu iau pe !opil , $e!i il !"estea in S!.it, toti stiind !a este fiul lui. Ia" dupa !e a venit in va"sta, !a"ti"e s(a fa!ut int"e f"ati pent"u dansul. Si auzind avva Ca"ion a zis fiului sau % +a.a"ie, s!oala(te sa e"#e de ai!i, !a pa"intii !a"tes! , I(a zis lui tana"ul % avvo, toti stiu ai!i !a fiul tau sunt. Ia" de vo e"#e aiu"ea nu pot zi!e !a fiul tau sunt ' Si i(a zis &at"anul % s!oala(te sa e"#e de ai!i , Si s(au dus la Te&aida. Ia" dupa !e si(au luat !.ilie si au sezut putine zile a!olo, a!eeasi !a"ti"e s(a fa!ut pent"u !opil. Atun!i i(a

zis lui tata % +a.a"io, s!oala(te sa e"#e la S!.it , Si dupa !e au venit ei la S!.it si au t"e!ut putine zile, ia"asi !a"ti"e s(a fa!ut pent"u dansul. Atun!i +a.a"ia !opilul venind la ieze"ul !el de pu!ioasa si dez&"a!andu(se, s(a po#o"at -os pana la na"ile lui, !ufundandu(se. Si stand ulta v"e e !at putea, si( a p"apadit t"upul sau, !a!i s(a fa!ut !a un &u&os. Si iesind s(a i &"a!at !u .ainele sale si s(a dus la tatal sau si a&ia l(a ai !unos!ut. Si e"#and el la Sfanta I pa"tasi"e dupa o&i!ei, s(a des!ope"it Sf. Isido", p"eotului S!.itului !eea !e a fa!ut. Si vazand si inunandu(se, a zis % +a.a"ia !opilul in du ini!a t"e!uta a venit si s(a i pa"tasit !a un o , ia" a!u !a un in#e" s(a fa!ut. PENTRU AVVA COPRI 1 1 +i!ea avva Pi en desp"e avva Cop"i, !a la atata za!ea pe pat, ultu ea si isi op"ea voia. *1 +is(a avva Cop"i % fe"i!it !el !e "a&da osteneala !u asu"a a venit, in!at ultu i"e. a!a" !a e"a &olnav si

/1 S(au adunat odata !ei din S!.it, !e"tandu(se pent"u <el!.isede! si au uitat sa !.e e pe avva Cop"i. <ai pe u" a !.e andu(l, il int"e&a"a de a!easta. Ia" el lovindu(se de t"ei o"i peste #u"a 0 G 1, a zis % vai tie, Cop"ie , Vai tie, Cop"ie , Vai tie, Cop"ie , Ca!i !ele !e ti(a po"un!it $u nezeu sa le fa!i, le(ai lasat si !ele !e nu le !e"e de la tine, le !auti. Si auzind f"atii a!estea, au fu#it la !.iliile lo". 2222222222222222222222 0 G 1 La altele, peste o&"az. PENTRU AVVA C:IRU 11 Pent"u #andul desf"ana"ii fiind int"e&at avva C.i"u aleAand"inul, a "aspuns asa % da!a #and nu ai, nade-de nu ai. $a!a #andu"i nu ai, fapta ai. Ia" a!easta este !a !el !e nu se lupta !u intea i pot"iva pa!atului, ni!i "aspunde i pot"iva(i, !u t"upul il fa!e pe dansul 0 G 1. Ca!i !el !e a"e fapte, p"in #andu"i nu se supa"a. A int"e&at insa &at"anul pe f"ate, zi!and % nu !u va ai o&i!ei sa vo"&esti !u fe ei ' Si a zis f"atele % nu , Ve!.i si noi zu#"avi sunt !u#etele ele. Adu!e"i a inte sunt !ele !e a supa"a si in!.ipui"i de fe ei. Ia" &at"anul a zis !at"e dansul % de o"ti nu te te e !i de !ei vii fu#i si te ind"eapta ai ult sp"e "u#a!iune. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a pe pa!at. INCEPUTUL SLOVEI L PENTRU AVVA LUC:IE 1 1 Au venit odata la avva Lu!.ie !el din Ennat niste !alu#a"i, !e se zi! ev.ite, adi!a "u#ato"i. Si i(a int"e&at pe ei &at"anul % !a"e e lu!"ul ainilo" voast"e ' Ia" ei au zis % noi nu pipai lu!"ul !u ainile, !i p"e!u zi!e apostolul, nein!etat ne "u#a 0 G1 1. Si a zis &at"anul % nu an!ati ' Si au zis % da, ati!a . Si le(a zis lo" % apoi !and an!ati, !ine se "oa#a pent"u voi ' Ia"asi le(a zis lo" % nu do" iti ' Si au zis % da, do" i . Si a zis &at"anul % apoi !and do" iti, !ine se "oa#a pent"u voi ' Si nu au #asit sa(i "aspunda la a!easta. Si le(a zis lo" % ie"tati( a, iata nu fa!eti !u zi!eti. Ia" eu va a"at voua, !a lu!"and lu!"ul !u ainile ele, nein!etat a "o#. Sed !u a-uto"ul lui $u nezeu, uindu( i putinele s i!ele ale ele, si i pletindu(le funie, zi! % iluieste( a, $u nezeule, dupa a"ea ila Ta si dupa ulti ea indu"a"ilo" Tale, ste"#e fa"adele#ea ea , 0 G* 1 Si le(a zis lo" % nu este "u#a!iune a!easta ' Si au zis ei % este. Si a adaus &at"anul % !and pet"e! toata ziua lu!"and si "u#andu( a, fa! ai ult sau ai putin de!at saisp"eze!e &ani. Si dau dint"(insii la usa doi si !eilalti ii !.eltuies! la an!a"e. Si se "oa#a pent"u ine !ei !e ia doi &ani, !and anan! sau do" . Si !u da"ul lui $u nezeu se i plineste la ine !uvantul a!ela !e zi!e % nein!etat va "u#ati , 2222222222222222222222

0 G1 1 Tes. V, 16. 0 G* 1Psal 49. PENTRU AVVA LOT 11 A venit unui din &at"ani !at"e avva Lot, la lun!a !ea i!a !e se !.ea a a lui A"senie si s(a "u#at lui pent"u o !.ilie si i(a dat(o. Si e"a &at"anul neputin!ios si i(a odi.nit pe el avva Lot. Si da!a venea !a"eva la avva Lot, il fa!ea de e"#ea si la &at"anul !el neputin!ios. $e!i, a in!eput a #"ai lo" !uvinte de(ale lui O"i#en si se ne!a-ea avva Lot, zi!and % nu !u va vo" so!oti pa"intii !a si noi sunte asa ' $a" a(l s!oate pe dansul din lo!, se te ea pent"u po"un!a. Si s!ulandu(se avva Lot, a venit !at"e avva A"senie si i(a povestit lui desp"e &at"an. Si i(a zis lui avva A"senie % nu(l #oni pe dansul, !i zi(i lui % iata din !ele ale lui $u nezeu, anan!a, &ea p"e!u voiesti, nu ai !uvantul a!esta sa nu(l #"aiesti. Si de va voi, se va ind"epta, ia" de nu va voi sa se ind"epte si#u", se va inde na sa se du!a de a!olo, si nu de la tine se va fa!e p"i!ina. $e!i e"#and, avva Lot, a fa!ut asa. Si &at"anul da!a a auzit a!easta, nu voia sa se ind"epteze, !i a in!eput sa se "oa#e, zi!and % pent"u $u nezeu, t"i iteti( a de ai!i !a nu ai pot sufe"i pustia , Si asa, s!ulandu(se, a iesit, pet"e!andu(se !u d"a#oste. *1 Povestit(a oa"e!ine desp"e un f"ate, !a"e !azuse in pa!at, !a e"#and el la avva Lot se tul&u"a int"and si iesind, neputand sa sada. Si i(a zis lui, avva Lot % !e ai, f"ate ' Ia" el a zis % pa!at a"e a fa!ut si nu pot sa(l spun pa"intilo". I(a zis lui &at"anul % a"tu"iseste(l ie si eu il voi pu"ta pe el , Atun!i i(a zis lui % in desf"ana"e a !azut si a -efuit !a sa do&andes! lu!"ul. Si i(a zis lui &at"anul % ind"azneste, !a este po!ainta , $u(te si sezi in peste"a si posteste douaze!i de zile si eu voi pu"ta !u tine -u atatea pa!atului , $e!i, dtipa !e s(au i plinit t"ei sapta ani, s(a in!"edintat &at"anul !a a p"i it $u nezeu po!ainta f"atelui. Si a "a as, supunandu(se &at"anului pana la oa"tea lui. PENTRU AVVA LONC:IN 11 A int"e&at odata avva Lon#.in pe avva Lu!.ie desp"e t"ei #andu"i, zi!and % voies! sa a inst"ainez. I(a zis lui &at"anul % de nu(ti vei stapani li &a nu esti st"ain, o"iunde vei e"#e. $e!i si, ai!i stapaneste(ti li &a si esti st"ain. I(a zis lui ia"asi % voies! sa postes! , I(a "aspuns lui &at"anul % zis(a Isaia p"oo"o!ul % de vei in!ovoia !a pe un lant si !a pe un &el!iu# #"u azul tau, ni!i asa nu se va !.e a post p"i it 0 G 1. Ci ai va"tos stapaneste #andu"ile tale !ele "ele. I(a zis lui a t"eia oa"a % voies! sa fu# de oa eni. Raspuns(a &at"anul % de nu vei isp"avi a!easta ai intai !u oa enii, ni!i deose&i nu poti sa o isp"avesti. 2222222222222222222222 0 G 1Isaia 41, 4. *1 Avva Lon#.in fiind odata &olnav, zi!ea int"u sine % za!i si fa"a v"e e, ni!i ."ana !ea de toate zilele nu(ti voi da. o"i. Ia" de( i vei !e"e sa anan!i

/1 S(a int"e&at avva Lon#.in % !a"e fapta &una este ai a"e de!at toate, !elelalte ' Si a zis % so!otes! !a p"e!u and"ia este ai a"e de!at toate pati ile, in!at a putut sa su"pe pe unii si din !e", asa si s e"ita !u#eta"e este ai a"e de!at toate faptele &une, pent"u !a poate sa s!oata pe o din insasi adan!u"i, a!a" de a" fi pa!atos !a un d"a!. Pent"u a!eea si $o nul ai inainte de toti fe"i!este pe !ei sa"a!i !u du.ul. 31 O fe eie avand pati a la san, !a"e se !.ea a !a"!.in, auzind de avva Lon#.in, a !autat sa se intalneas!a !u dansul. $e!i sedea el la se nul al noalea de la AleAand"ia. Si !autand fe eia, s(a inta plat fe"i!itul a!ela de aduna le ne pe lan#a a"e. Si #asindu(l pe el, i(a zis lui % avvo, unde lo!uieste avva Lon#.in, "o&ul lui $u nezeu ' ( nestiind !a el este. Ia" el i(a "aspuns % !e voiesti de la inselato"ul a!ela ' Nu te du!e la dansul, !a!i este a a#ito" , $a" !e este !eea !e ai ' Ia" fe eia, i(a a"atat pati a si fa!and el se nul !"u!ii peste lo!ul a!ela, a slo&ozit(o zi!and % du(te si $u nezeu te va ta adui, !a!i, Lon#.in !u ni i! nu poate sa te foloseas!a , $e!i s(a dus fe eia, !"ezand !uvantul

lui si s(a ta aduit indata. $upa a!estea povestind ea !at"e oa"e!a"e lu!"ul si se nele &at"anului spunandu(le, a p"i!eput !a el este avva Lon#.in. 41 Altadata ia"asi i(au adus lui unii pe un ind"a!it. Ia" el zi!ea !at"e dansii % eu n(a !e sa fa!. Ci e"#eti ai &ine la avva +inon. Apoi !and a in!eput avva +inon sa #oneas!a diavolul, a in!eput a st"i#a diavolul % a!u so!otesti, avvo , !a pent"u tine ies ' Iata avva Lon#.in se "oa#a a!olo i pot"iva ea, si te andu( a de "u#a!iunile lui ies !a altfel tie nu(ti da "aspuns. 51 +is(a avva Lon#.in !at"e avva A!a!.ie % fe eia atun!i !unoaste !a a za islit, !and i se va op"i san#ele. Asada" si sufletul !unoaste !a a p"i it $u. Sfant, !and i se vo" op"i pati ile !ele "ele !e !u"# -os dint"(insul. Ia" !ata v"e e pet"e!e int"(insele, !u poate sa se a"eas!a in dese"t, !a este fa"a pati a ' $a san#e si ia $u. , INCEPUTUL SLOVEI < PENTRU AVVA <ACARIE ECIPTEANUL 1 1 Povestit(a desp"e sine avva <a!a"ie, zi!and % !and e"a ai tana" si sedea la !.ilie in E#ipt, ( au apu!at si (au fa!ut !le"i! in sat. Si nev"and sa p"i es!, a fu#it la alt lo!. Si a venit la ine un i"ean !u!e"ni! si lua "u!odelia ea si( i slu-ea ie. Apoi s(a inta plat din ispita diavoleas!a de a !azut in pa!at o fata si luand in pante!e, e"a int"e&ata !ine este !el !e a fa!ut a!easta. Ia" ea zi!ea % pustni!ul , Ia" ei iesind, (au p"ins in sat si au spanzu"at de #"u a-ii ei oale afu ate si u"e!.i de vase si (au pu"tat in vilea# p"in sat pe ulita, &atandu( a si zi!and % a!est !alu#a" a st"i!at pe fata noast"a, luati(l, luati(l , Si (au &atut in!at putin de n(a u"it. Si venind unul din &at"ani, a zis % pana !and &ateti pe a!est !alu#a" st"ain. Ia" !el !e( i slu-ea, u" a dupa ine "usinandu(se, !a!i e"a o!a"andu(l pe el foa"te si zi!and % iata si.ast"ul pe !a"e tu il a"tu"iseai, !e a fa!ut , Si au zis pa"intii ei % nu(l slo&ozi pana !e nu va da !.ezasie !a o va ."ani pe dansa. Si a zis slu-ito"ului eu si (a luat in !.ezasie. Si e"#and la !.ilia ea, a dat lui !ate !osnite avea , zi!andu(i % vinde(le si le da fe eii ele sa anan!e , Si zi!ea in #andul eu % <a!a"ie, iata ti(ai #asit tie fe eie. T"e&uie sa lu!"ezi putin ai ult !a sa o ."anesti. Si lu!"a ziua si noaptea si ii t"i etea ei. Si !and a venit v"e ea ti!aloasI sI nas!I, a pet"e!ut ulte zile !.inuindu(se si nu nIstea. Si i(a zis ei % !e este a!easta ' Ia" ea a zis % eu stiu !a pe pustni!ul a!ela l(a napastuit si intind l(a invinuit. El nu este vinovat, !i !uta"e tana". Si venind !ei !e i i slu-ea &u!u"andu(se, zi!ea !a n(a putut sa nas!a fata a!eea pana !e nu a a"tu"isit zi!and !a nu a"e vina pustni!ul , !i a intit asup"a lui. Si iata, tot satul va sa vina ai!i !u slava si sa se po!aias!a inaintea ta. Ia" eu auzind a!estea, !a sa nu a supe"e oa enii, (a s!ulat si a venit ai!i la S!.it. A!esta este in!eputul p"i!inei pent"u !a"e a venit ai!i. *1 Venit(a odata <a!a"ie e#ipteanul de la s!.it la untele Nit"iei, la po eni"ea lui avva Pa vo. Si i( au zis lui &at"anii % pa"inte, spune v"eun !uvant f"atilo". Ia"a el a zis lo" % eu in!a nu (a fa!ut !alu#a", da" a vazut !alu#a"i. Ca!i sezand eu odata in !.ilie la S!.it, a supa"au #andu"ile si i i zi!eau % du(te in pustie si vezi !e vei afla a!olo , $e!i a "a as luptandu( a !u #andul !in!i ani, zi!and % nu !u va de la diavolul este a!easta ' Si da!a a za&ovit #andul, (a dus in pustie si a aflat a!olo un ieze" de apa si ost"ov in i-lo!ul lui si au venit fia"ele pustiei sa &ea apa dint"(insul. Si a vazut in i-lo!ul lo" doi oa eni #oi si s(a inspai antat t"upul eu, !a!i a so!otit !u !a sunt du.u"i, ia" ei da!a (au vazut inspai antat, au #"ait !at"e ine % nu te te e, !a!i si noi oa eni sunte . Si a zis lo" % de unde sunteti si !u ati venit in pustia a!easta ' Ia" ei au "aspuns % de la !.inovie sunte si ne(a into! it int"e noi si a iesit ai!i. Si iata ave pat"uze!i de ani si unul din noi este e#iptean, ia" !elalalt este li&ian. Si (au int"e&at si ei zi!and % !u se afla lu ea, de vine apa la v"e ea sa si de a"e lu ea indestula"ea sa si a zis lo" % a"e. Si eu i(a int"e&at !u pot sa a fa! !alu#a" si ei i(au "aspuns % de nu se va lepada !ineva de toate ale lu ii, nu poate sa fie !alu#a". Si a zis lo" % eu sunt sla& si nu pot !a voi. Ia" ei i(au zis % da!a nu poti !a noi, sezi in !.ilia ta si(ti

plan#e pa!atele tale. Si i(a int"e&at % !and se fa!e ia"na nu "a!iti ' Si !and se fa!e a"sita, nu se a"d t"upu"ile voast"e ' Ia" ei i(au zis % $u nezeu ne(a fa!ut noua i!ono ia a!easta, in!at ni!i ia"na nu "a!i , ni!i va"a nu ne vata a a"sita. Pent"u a!easta a zis voua !a nu (a fa!ut !alu#a", !i a vazut !alu#a"i. Ie"tati( a, f"atilo" , /1 Avva <a!a"ie lo!uia odata in pustia !ea a"e si pet"e!ea nu ai el sin#u", ia" ai -os e"a alta pustie in !a"e lo!uiau ai ulti f"ati. Si lua sea a &at"anul la !ale si a vazut pe satana venind in !.ip de o !a sa t"ea!a pe a!olo. Si se a"ata !a poa"ta o .aina de in !u ulte #au"i si la fie!a"e #au"a e"a spanzu"ata !ate o tiv#ulita. Si i(a zis lui a"ele &at"an % unde te du!i ' Si i(a "aspuns % a du! sa adu! a inte f"atilo". 0 G 1 Ia" &at"anul i(a zis % si la !e iti t"e&uie tie a!este tiv#ulite. Si a zis % &u!ate du! f"atilo". Ia" &at"anul a zis % da" toate a!estea ' Si a "aspuns % da, !a!i de nu va pla!ea !u va una, ii adu! alta ia" da!a ni!i a!easta, ii dau alta si ne#"esit dint"e a!estea a!a" una ii va pla!ea lui. Si a!estea zi!and, s(a dus. Ia" &at"anul a "a as pandind !aile pana !e ia"asi s(a into"s a!ela. Si vazandu( l pe el &at"anul, i(a zis % antuieste(te , Ia" el a "aspuns % !u se poate !a sa a antuies! ' I(a zis lui &at"anul % pent"u !e ' Ia" el a zis % !a!i toti i s(au fa!ut sal&ati!i si ni eni nu a "espe!ta. I(a zis lui &at"anul % da" ni!i un p"ieten nu ai ai a!olo ' Ia" el i(a "aspuns lui % &a a a!olo nu ai un !alu#a" p"ieten si nu ai el a "espe!ta si !and a vede se inva"te !a o va"telnita. I(a zis lui &at"anul % si !u se nu este f"atele a!ela ' Ia" el a zis % Teope pt. Si zi!and a!estea, s(a dus. Si s!ulandu(se avva <a!a"ie, s(a dus in pustia !ea ai din -os. Si auzind f"atii, luand stalpa"i de fini!, au iesit in inta pina"ea lui. Si fie!a"e se #atea, so!otind !a la dansul va sa #azduias!a &at"anul. Ia" el a int"e&at !ine este !el !e se nu este Teope pt in untele a!ela si #asindu(l a int"at in !.ilia lui. Ia" Teope pt i(a p"i it pe el !u &u!u"ie. $upa !e a in!eput a "a ane sin#u" !u dansul, i(a zis &at"anul % !u te afli, f"ate ' Ia" el a zis % !u "u#a!iunile tale, &ine. A zis &at"anul % nu !u va te lupta #andu"ile ' El a "aspuns % a!u &ine sunt % !a!i se sfia sa(i spuna. I(a zis lui &at"anul % iata, !ati ani a nevoies! si sunt !instit de toti si pe ine &at"anul a supa"a du.ul !u"viei. A "aspuns zi!and si Teope pt % !"ede( a, avvo, !a si pe ine. Ia" &at"anul p"i!inuia !a si alte #andu"i &at "az&oi !u dansul, pana sa(l fa!a sa a"tu"iseas!a. Apoi i(a zis lui % !u postesti ' Ia" el i(a "aspuns % pana la al noualea !eas. I(a zis lui &at"anul % posteste pana sea"a si te nevoieste si !iteste de "ost din Evan#.elie si din !elelalte s!"iptu"i. Si de(ti va veni v"eun #and, ni!iodata sa nu ai a inte -os, !i totdeauna sus. Si indata $o nul iti a-uta. Si punand la !ale &at"anul pe f"atele, a iesit ia"asi la pustia sa. Sia luand sea a, ia" a vazut pe diavolui a!ela si i(a zis lui % unde te du!i ia"asi ' Ia" el a "aspuns % sa adu! a inte f"atilo" si s(a dus. Ia" dupa !e ia"asi s(a into"s i(a "aspuns lui sfantul % !u sunt f"atii ' Ia" el a zis % "au. Ia" &at"anul a zis ia"asi % pent"u !e ' Ia" el a zis % sal&ati!i sunt toti si !ea ai a"e "autate este !a si a!ela pe !a"e il avea p"ieten si a as!ulta si el nu stiu de unde s(a "azv"atit si ni!i el nu i se ai aplea!a, !i de!at toti ai sal&ati! s(a fa!ut. Si (a -u"at sa nu ai !al! pe a!olo fa"a nu ai dupa !e va t"e!e o v"e e. Si asa zi!and s(a dus, lasand pe &at"an. Ia" sfantul a int"at in !.ilia sa. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a, sa(i zada"as!a 31 S(a dus avva <a!a"ie !el a"e la avva Antonie in unte si &atand in usa lui, a iesit la dansul si i(a zis % tu !ine esti ' Ia" el a zis % eu sunt <a!a"ie. Si in!uind usa a int"at si l(a lasat pe el. Si vazand "a&da"ea lui, i(a des!.is si #lu ind !u dansul zi!ea % de ulta v"e e do"ea sa te vad, auzind !ele desp"e tine. Si #azduindu(l, l(a odi.nit, !a!i e"a t"udit de ulta osteneala. Ia" dupa !e s(a fa!ut sea"a si(a uiat luisi avva Antonie stalpa"i de fini!. Si i(a zis lui avva <a!a"ie % po"un!este !a sa( i oi si eu pent"u ine. Ia" el a zis % oaie(ti. Si fa!and o le#atu"a a"e, a uiat(o. Si sezand de !u sea"a, vo"&ind desp"e antui"ea sufletelo", i pletea, si funia se po#o"a pe fe"east"a in peste"a. Si int"and di ineata fe"i!itul Antonie, a vazut ulti ea i pletitu"ii lui avva <a!a"ie si zi!ea % ulta pute"e iese din ainile a!estea. 41 Spunea avva <a!a"ie !at"e f"ati desp"e pustii"ea S!.itului % !and veti vedea !a se zideste !.ilie ap"oape de lun!a, sa stiti !a ap"oape este pustii"ea lui) !and veti vedea !opa!i, sa stiti !a lan#a usi este) !and veti vedea !opii, luati(va !o-oa!ele voast"e si fu#iti ,

51 +i!ea ia"asi, v"and sa an#aie pe f"ati % a venit ai!i un !opil ind"a!it !u a a lui si zi!ea a ei sale % s!oala(te &at"ano, sa e"#e de ai!i. Ia" ea a zis % nu pot sa e"# pe -os. Ia" !opilul a zis ei % te du! eu. Si (a i"at de vi!lesu#ul diavolului, !u voia sa(i #oneas!a pe ei de a!olo. 61 Spunea avva Sisoe % !and e"a in S!.it !u <a!a"ie, ne(a suit sa se!e"a !u dansul sapte insi. Si iata o vaduva e"a adunand in u" a noast"a spi!e si nu in!eta plan#and. $e!i a !.e at &at"anul pe stapanui ta"inei si i(a zis % !e a"e &a&a a!easta, !a totdeauna plan#e ' I(a zis lui % &a"&atul ei avea un a anet al oa"e!a"ui si a u"it de nap"asna si nu i(a spus unde l(a pus si voieste stapanui a anetului sa o ia pe dansa si pe fiii ei "o&i. I(a zis lui &at"anul % zi(i sa vina la noi, unde ne odi.ni de a"sita. Si venind fe eia, i(a zis ei &at"anul % !e plan#i asa totdeauna ' Si a zis % &a"&atul eu a u"it luand a anetul oa"e!a"uia si n(a spus !and a u"it, unde l(a pus. Si a zis &at"anul !at"e dansa % vino, a"ata( i unde l(ai in#"opat , Si luand pe f"ati !u dansul, a iesit !u ea i p"euna. Si venind la lo!ul a!ela, a zis ei &at"anul % du(te la !asa ta , Si "u#andu(se ei, l(a !.e at &at"anul pe o"t, zi!and % !uta"e, unde ai pus a anetui !el st"ain ' Ia" el "aspunzand, a zis % in !asa ea este as!uns, su& pi!ioa"ele patului. Si i(a zis lui &at"anul % do" i ia"asi pana la ziua invie"ii. Si vazand f"atii, de f"i!a au !azut la pi!ioa"ele lui. Si le(a zis lo" &at"anul % nu pent"u ine s(a fa!ut a!easta !a!i ni i! nu sunt, !i pent"u vaduva si pent"u !opiii !ei sa"a!i a fa!ut $u nezeu lu!"ul a!esta. Insa a!esta este lu!"ul !el a"e, !a!i $u nezeu voieste sufletul fa"a de pa!ate si o"i!e va !e"e va lua. Si venind a vestit vaduvei unde este pus a anetul. Ia" ea luandu(l, i(a dat stapanului lui si si(a iz&avit fiii sai si toti !ei !e au vazut au slavit pe $u nezeu. 71 Spunea avva Pet"u desp"e sfantul <a!a"ie, !a e"#and odata la un pustni! si #asindu(l pati ind, i(a int"e&at, !e pofteste sa anan!e, fiind!a ni i! nu e"a in !.ilia lui si zi!and a!ela % putina paine p"oaspata, n(a p"e#etat viteazul sa ea"#a la AleAand"ia si sa dea !elui !e pati ea. Si lu!"u de i"a"e !a ni anui nu s(a fa!ut a"atat. 81 +is(a ia"asi, fiind!a !u ne"autate se pu"ta avva <a!a"ie !u toti f"atii, i(au zis lui unii % pent"u !e te fa!i pe tine asa ' Ia" el a zis % doisp"eze!e ani a slu-it $o nului eu !a sa( i da"uias!a da"ul a!esta si voi toti a sfatuiti sa(l lapad ' 191 Se spunea desp"e avva <a!a"ie, !a atun!i !and se inta pla a fi !u f"atii, isi punea luisi .ota", !a de se va afla vin pent"u f"ati, sa &ea, da" in lo! de un pa.a" de vin, o zi sa nu &ea apa. $e!i f"atii, pent"u odi.na, ii dau lui. Ia" &at"anul !u &u!u"ie lua, !a pe sinesi sa se !.inuias!a. Ia" u!eni!ul lui stiind lu!"ul, zi!ea f"atilo" % pent"u $o nul, nu(i dati, !a!i in !.ilie v"ea sa se !.inuias!a pe sine , Si instiintandu(se f"atii, nu(i ai dadeau vin. 111 T"e!and odata de la lun!a la !.ilia sa, avva <a!a"ie du!ea z i!ele de fini!, si iata i(a inta pinat pe el diavolul pe !ale !u se!e"ea si v"and sa(l loveas!a n(a putut. Si i(a zis lui % ulta sila a de la tine, <a!a"ie, !a!i nu pot asup"a ta. Iata o"i!e fa!i si eu fa!. Tu postesti, da" eu ni!ide!u nu anan!. P"ive#.ezi, da" eu ni!ide!u nu do" . Nu ai una este !u !a"e a &i"uiesti. I(a zis lui avva <a!a"ie % !a"e este ' Ia" el a zis % s e"enia ta si pent"u a!easta nu pot asup"a ta. 1*1 Int"e&at(au unii din pa"inti pe avva <a!a"ie e#ipteanul, zi!and % !u !and anan!i si !and postesti t"upul tau este us!at ' Si le(a zis lo" &at"anul % le nul 0 G 1 !a"e intoa"!e us!atu"ile !ele !e a"d, peste tot se pa"-oleste de fo!. Asa de isi va !u"ati o ul intea sa eti f"i!a lui $u nezeu, a!easta f"i!a a lui $u nezeu ii anan!a t"upul lui. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a !o!io"&a. 1/1 Spuneau unii desp"e avva <a!a"ie e#ipteanul, !a stiindu(se de la S!.it si du!and niste !osnite, ostenind, a sezut si s(a "u#at, zi!and % $u nezeule, Tu stii !a nu ai pot , Si indata s(a aflat lan#a "au.

131 E"a !ineva in E#ipt !a"e avea un fiu sla&ano# si l(a adus pe el la !.ilia lui avva <a!a"ie si lasandu(l la usa plan#and, s(a dus depa"te. $e!i ivindu(se &at"anul, a vazut pe !opil !a plan#e si i(a zis lui % !ine te(a adus ai!i ' Si a "aspuns !opilul % tatal eu (a lepadat ai!i si s(a dus. I(a zis lui &at"anul % s!ulandu ( te, du(te de(l a-un#e pe el , Si indata fa!andu(se sanatos, s(a s!ulat si a a-uns pe tatal sau si asa s(au dus la !asa lo". 141 Avva <a!a"ie !el a"e zi!ea f"atilo" in S!.it, dupa !e ieseau din &ise"i!a % fu#iti f"atilo" , Si i(a zis lui !ineva din &at"ani % unde pute sa fu#i ai ult de!at in pustia a!easta ' Ia" el si(a pus de#etele pe #u"a, zi!and % de a!easta sa fu#iti. Si a int"at in !.ilia sa si in!uia usa si sedea. 151 +is(a a!estasi avva <a!a"ie % da!a do-enind pe !ineva, te vei po"ni sp"e ta) !a!i nu !u va pe altii sa(i antuiesti si pe tine sa te p"apadesti. anie, i plinesti pati a

161 A!estasi avva <a!a"ie fiind in E#ipt, a #asit un o vand un do&ito! si fu"andu(i !ele !e avea sp"e t"e&uinta sa. Si el !a un st"ain stand lan#a !el !e fu"a, in!a"!a do&ito!ul si !u ulta liniste il pet"e!ea zi!and % ni i! nu a adus in lu e, a"atat este !a ni!i a s!oate !eva din lu e, nu pute 0 G1 1. $o nul a dat dupa !u Insusi a voit, asa s(a si fa!ut. ;ine e !uvantat $o nul pent"u toate 0 G* 1. 2222222222222222222222 0 G1 1 Ti . VI, 6. 0 G* 1 Iov. 1, *. 171 Int"e&at(au unii pe avva <a!a"ie, zi!and % !u sunte dato"i sa ne "u#a ' Le(a zis lo" &at"anul % nu este t"e&uinta a vo"&i ulte, !i a intinde adeseo"i ainile si a zi!e % $oa ne, p"e!u v"ei si p"e!u stii, iluieste , Ia" de ,li sta "az&oi up"a, zi % $oa ne, a-uta( i , Si El stie !e e de folos si fa!e !u noi ila. 181 +is(a avva <a!a"ie % de s(a fa!ut int"u tine defai a"ea !a lauda si sa"a!ia !a &o#atie si lipsa !a indestula"e, nu vei u"i. Ca!i !u neputinta este !el !e !"ede &ine si lu!"eaza !u &la#oslovenie sa !ada in ne!u"atia pati ilo" si in insela!iunea diavolilo". *91 Se spunea !a au #"esit doi f"ati in S!.it si i(a despa"tit pe ei avva <a!a"ie aleAand"inul 0 G1 1. Si au venit oa"e!a"e si au spus lui avva <a!a"ie !el a"e e#ipteanul. Ia" el a zis % nu sunt f"ati despa"titi, !i <a!a"ie este despa"tit. Ca e"a iu&indu(i pe ei. A auzit avva <a!a"ie !a s(a fa!ut despa"tit de &at"anul si a fu#it in lun!a. $e!i a iesit avva <a!a"ie !el a"e si l(a #asit pe el "anit de tanta"i si i(a zis % tu ai despa"tit pe f"ati si iata e"au sa se du!a in sat. Ia" eu te(a despa"tit pe tine si tu !a o fe!ioa"a f"u oasa ai fu#it ai!i in !a a"a !ea ai dinaunt"u. Ia" eu !.e and pe f"ati, a aflat de la dansii si i(au spus !a ni!i una dint"(a!elea nu s(au fa!ut. Vezi da" si tu f"ate nu !u va te(ai &at-o!o"it de diavoli, !a!i ni i! nu ai vazut ' Ci fa etanie 0 G* 1 pent"u #"eseala ta. Ia" el a zis % de voiesti da( i etanie , 0 G/ 1. Si vazand &at"anul s e"enia lui, i(a zis % du(te si posteste t"ei sapta ani, an!and pe sapta ana o data. Ca!i a!esta e"a lu!"ul lui totdeauna, a se posti in toate sapta anile. 2222222222222222222222 0 G1 1A!esta este avva <a!a"ie aleAand"eanul, pent"u !a"e se s!"ie in Lavsai!on, pe lan#a altele si a!easta, !a s(au adus odata st"u#u"i lui avva <a!a"ie si poftea sa(i anan!e pe ei. $a" a"atandu(si inf"ana"ea sa, i(a t"i is la alt f"ate &olnav si !a"e poftea st"u#u"i. Si p"i indu(i pe a!estia f"atele, foa"te s(a &u!u"at, da" nev"and si el sa(si i plineas!a pofta sa, i(a t"i is la alt f"ate, a"atand !a el nu a"e pofta de an!a"e. Ia" a!esta a zis tainuindu(si lu!"a"ea inf"ana"ii sale. Si a!ela p"i indu(i, la fel a fa!ut si pent"u !a ii poftea pe ei, nu s(a i pa"tasit, !i la alt f"ate i(a t"i is. Si a!esta ase enea la altul. Si asa la ulti f"ati venind st"u#u"ii si de ni!i unul an!andu(se, ai pe u" a au a-uns ia"asi la avva <a!a"ie, nestiind f"atele !ela !e ai apoi de!at toti i(a p"i it, !u !a de dansul intai s(au t"i is

si pent"u a!easta !a un a"e da" lui i(a adus. Ia" &at"anul !unos!andu(i pe ei si !e"!etand si afland, s( a inunat si a ultu it lui $u nezeu pent"u a!est fel de inf"ana"e a f"atilo". 0 G* 1 Adi!a po!aieste(te. 0 G/ 1 Adi!a !anon. *11 +is(a avva <oise !at"e avva <a!a"ie din S!.it % voies! sa a linistes! si nu a lasa f"atii. Si i(a zis lui avva <a!a"ie % vad !a fi"ea ta este olati!a si nu poti sa into"!i v"eun f"ate. $e voiesti sa te linistesti, du(te in pustie, inaunt"u in piat"a 0 G 1 si a!olo te vei linisti , Si a!easta fa!and s(a odi.nit. 2222222222222222222222 0 G 1 Piat"a a!easta este lo!. **1 Un f"ate s(a dus la avva <a!a"ie e#ipteanul si i(a zis % avvo, spune( i !uvant sa a antuies! , Si i(a zis &at"anul % du(te la o" ant si o!a"aste o"tii , $e!i du!andu(se f"atele a o!a"at si a azva"lit !u piet"e si venind a vestit &at"anului. Si i(a zis &at"anul % ni ie nu ti(au #"ait ' Ia" el a "aspuns % nu. I(a zis lui &at"anul % du(te si aine si ii slaveste , $e!i e"#and f"atele, i(a slavit zi!and % apostolilo", sfintilo" si d"eptilo" , Si a venit la &at"anul si i(a zis % i(a slavit. Si(a zis &at"anul % ni i! nu ti(au "aspuns ' A zis f"atele % nu. I(a zis lui &at"anul % stii !u !ate i(ai ne!instit si ni i! nu ti(au "aspuns si !u !ate i(ai slavit si ni i! nu ti(au #"ait ' Asa si tu, da!a voiesti sa te antuiesti, fa(te o"t) ni!i ned"eptatea oa enilo", ni!i lauda lo" sa nu o so!otesti, !a !ei o"ti sa fii si poti sa te antuiesti. */1 T"e!and odata avva <a!a"ie !u f"atii p"in E#ipt, a auzit un !opil zi!and a ei sale % a a, un &o#at a iu&este si eu il u"as! si un sa"a! a u"aste si eu il iu&es!, si auzind avva <a!a"ie, s(a i"at. Si i(au zis lui f"atii % !e este vo"&a a!easta pa"inte, !a te(ai i"at ' Si le(a zis lo" &at"anul % !u adeva"at, $o nul nost"u este &o#at si ne iu&este pe noi si nu voi sa(L as!ulta . Ia" v"a- asul nost"u, diavolul este sa"a! si ne u"aste si iu&i ne!u"atia lui. *31 Ru#atu(l(a pe el avva Pi en !u ulte la!"i i, zi!and % spune( i un !uvant % !u a voi antui ' Si "aspunzand &at"anul, i(a zis % lu!"ul !a"e il !e"i, s(a dus a!u de la !alu#a"i. *41 S(a dus odata avva <a!a"ie la avva Antonie si dupa !e a vo"&it eu el, s(a into"s la S!.it. Si au venit pa"intii in inta pina"ea lui. Si !and vo"&eau ei, le(a zis &at"anul % a zis lui avva Antonie !a nu ave p"inos in lo!ul nost"u. Si au in!eput pa"intii a vo"&i de alte lu!"u"i si nu au ai int"e&at sa afle "aspuns de la &at"anul, ni!i &at"anul nu le(a spus lo". $e!i a!easta zi!ea unul din pa"inti, !u !a atun!i vad pa"intii !a nu stiu f"atii sa int"e&e desp"e v"eun lu!"u de folos lo", se siles! pe sine de spun in!eputul !uvantului 0 G 1. Apoi de nu ii vo" sili f"atii nu ai #"aies! desp"e !uvantul a!ela, !a sa nu se afle, !a neint"e&ati fiind, #"aies!, si sa se pa"a !a o vo"&a desa"ta. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a dedau p"i!ina. *51 A int"e&at avva Isaia pe avva <a!a"ie zi!and % spune( i un !uvant. Si i(a zis lui &at"anul % fu#i de oa eni , +is(a lui avva Isaia % !e este a fu#i de oa eni ' Ia" &at"anul i(a zis % a sedea in !.ilia ta si a(ti plan#e pa!atele tale. *61 +i!ea avva Pafnutie, u!eni!ul lui avva <a!a"ie % (a "u#at pa"intelui eu zi!and spune( i un !uvant. Ia" el a zis % sa nu fa!i "au !uiva ni!i sa osandesti pe !ineva. A!estea pazeste(le si te vei antui. *71 +is(a avva <a!a"ie % sa nu do" i in !.ilia f"atelui !e a"e nu e "au. *81 <e"s(au odata la avva <a!a"ie niste f"ati din S!.it si nu au #asit in !.ilia lui ni i!, de!it apa statuta. Si i(au zis lui % avvo, vino sus la sat si te vo odi.ni. Le(a zis lo" &at"anul % f"atilo", stiti pita"ia !uta"uia din sat ' Si i(au "aspuns % da, o sti . Le(a zis lo" &at"anul % si eu o stiu. Stiti si lo!ul !uta"uia, unde loveste "aul ' I(au "aspuns lui % da, il sti . Le(a zis &at"anul % si eu il stiu. $e!i !and voies! nu a t"e&uinta de voi, !i sin#u" a sui.

/91 Se spune desp"e avva <a!a"ie, !a de venea la el v"eun f"ate !a la un sfant &at"an si a"e !u f"i!a, ni i! nu vo"&ea !u el. Ia" de(i zi!ea v"eunul din f"ati, defai andu(l % avvo, oa"e !and e"ai !a ila" si fu"ai sapun si(l vindeai, nu te &ateau pazito"ii ' $e(i zi!ea a!estea !ineva, vo"&ea !u el &u!u"os o"i!e il int"e&a. /11 Spuneau pa"intii desp"e avva <a!a"ie !el a"e, !a s(a fa!ut, p"e!u este s!"is, du nezeu pa antes!. Ca p"e!u este $u nezeu a!ope"ind lu ea, asa s(a fa!ut si avva <a!a"ie a!ope"ind #"eselile !e le vedea, !a si !u nu le(a" fi vazut si !a"e le auzea, !a si !u nu le(a" fi auzit. /*1 Povestit(a avva ;itinie !a spunea avva <a!a"ie % sezand eu odata in S!.it, s(au po#o"at doi tine"i st"aini a!olo. Unul avea &a"&a, ia" !elalalt atun!i in!epea a s!oate. Si a venit la ine zi!and % unde este !.ilia lui avva <a!a"ie ' Ia" eu le(a zis % !e voiti de la dansul ' Si au zis % auzind noi !ele desp"e dansul si desp"e S!.it, a venit sa(l vede . Le(a zis &at"anul % eu sunt , Si au fa!ut etanie zi!and % ai!i voi sa pet"e!e . Ia" eu vazandu(i #in#asi si !a din pa"inti &o#ati, le(a zis % nu puteti sedea ai!i. Si a zis !el ai a"e % da!a nu pute sedea ai!i, ne du!e in alta pa"te. $e!i a zis eu in #andul eu % pent"u !e ii #ones! sa se s inteas!a. Osteneala ii va fa!e !a ei de sine sa fu#a. Si le(a zis lo" % veniti de va fa!eti !.ilii, da!a puteti , I(au zis tine"ii % a"ata(ne lo! si ne vo fa!e. Si le(a dat &at"anul topo"ul si o t"aista plina !u paine si sa"e si le(a a"atat lo! si o piat"a va"toasa, zi!and % sapati in piat"a a!easta si adu!eti(va le ne din lun!a si a!ope"ind(o, sedeti , Ca!i so!otea eu, zi!e, !a se vo" du!e pent"u osteneala. Si (au int"e&at % !e se lu!"eaza ai!i ' Si le(a zis % i pleti"e de !osnite. Si a luat z i!ele de fini! din lun!a si le(a a"atat lo" in!eputul i pleti"ii si !u t"e&uie sa le !oase si le(a zis % fa!eti !osnite si le dati pazito"ilo" si va vo" adu!e paini. Apoi (a dus, ia" ei !u "a&da"e toate le(au fa!ut, !ate le(a zis lo". Si n(au ai venit la ine t"ei ani. Si a "a as luptandu( a !u #andul, zi!and % oa"e !e este lu!"a"ea lo", !a n(au venit sa a int"e&e de v"eun #and ' Cei de depa"te vin la ine si a!estia de ap"oape n(au venit, ni!i la altii nu s(au dus, de!at la &ise"i!a ta!and, !a sa ia Sfanta I pa"tasanie. Si (a "u#at luii $u nezeu, postind o sapta ana, sa sa( i a"ate lu!"a"ea lo". Apoi s!ulandu( a dupa o sapta ana, (a dus la ei si vad !u sed. Si &atand in usa, i s(a des!.is si ei i s(au in!.inat ta!and. Si fa!and eu "u#a!iune, a sezut. Ba!and se n !el ai a"e !elui ai i! sa iasa, a sezut sa i pleteas!a i pletitu"a de !osnite, ne#"aind ni i!. Si in !easul ai noualea a lovit sp"e se n si a venit !el ai tana" si fa!and putina fie"tu"a, a pus asa, fa!andu(i se n !el ai a"e. Si a pus pe asa t"ei pes eti si au stat ta!and. Ia" eu a zis % s!ulati(vai sa an!a , Si s!ulandu(se, a an!at. Si i(au adus vasut !u apa si a &aut ia" da!a s(a fa!ut sea"a, i(au zis % te du!i ' Ia" eu a zis % nu, !i ai!i voi do" i. Si i s(a pus o "o#o-ina de o pa"te si lo" int"(un !olt de alta pa"te. Si au "idi!at in!in#ato"ile si analavu"ile si s(au !ul!at i p"euna pe o "o#o-ina inaintea ea. Ia" da!a s(au !ul!at, (a "u#at lui $u nezeu sa( i des!ope"e lu!"a"ea lo". Atun!i s(a des!.is a!ope"a antul !.iliei si s(a fa!ut lu ina !a ziua. Ia" ei nu vedeau lu ina. Si !and so!oteau !a do" , l(a i &oldit !el ai a"e pe !el ai i! in !oasta si s(au s!ulat a andoi si s(au in!ins si si(au intins ainile la !e" si eu ii vedea da" ei nu a vedeau pe ine. Si a vazut pe diavoli !a veneau !a niste uste sp"e !el ai i!. Unii veneau sa sada pe #u"a lui, ia" altii pe o!.ii lui. si a vazut pe in#e"ul $o nului !a tinea sa&ie de fo! si il in#"adea si #onea diavolii de la dansui. Ia" de !el ai a"e nu puteau sa se ap"opie. Si !at"e di ineata s(au !ul!at. Atun!i eu (a fa!ut !a (a desteptat si ei asi-de"ea. Si a zis !el ai a"e nu ai a!est !uvant % v"ei sa !iti !ei doisp"eze!e psal i ' Ia" eu i(a "aspuns % da, sa !iti psal i, !ate sase sti.u"i si un Aliluia. Si la fie!a"e sti. iesea !ate o fa!lie de fo! din #u"a lui, !a"e se suia la !e". Asi-de"ea si !el ai a"e, !and des!.idea p"a si !anta, !a o funie de fo! iesea si a-un#ea pana la !e". Si eu a #"ait putin de "ost. Si iesind afa"a, le(a zis % "u#ati(va pent"u ine , Ia" ei i(au fa!ut etanie ta!and. $e!i a !unos!ut !a !el ai a"e este desava"sit, ia" !u !el ai i! in!a se lupta v"a- asul. Peste putine zile a ado" it f"atele !el ai a"e si a t"eia zi !el ai i!. Si !and e"#eau v"eunii din pa"inti la avva <a!a"ie, ii lua si(i du!ea la !.ilia lo", zi!andu(le % veniti de vedeti u!enia st"ainito" !elo" i!i ,

//1 Altadata ia"asi un diavol a napadit asup"a lui avva <a!a"ie !u !utit, v"and sa(i taie pi!io"ul. Si pent"u !u#eta"ea lui !ea s e"ita neputand, i(a zis % !ate aveti voi, ave si noi, nu ai !u !u#eta"ea !ea s e"ita va deose&iti de noi si &i"uiti. /31 A zis avva <a!a"ie % de ne vo adu!e a inte de "autatile !e ne fa! oa enii, "idi!a pute"ea adu!e"ii a inte de $u nezeu. Ia" de ne vo adu!e a inte de "autatile diavolilo", vo fi ne"aniti. /41 Povestea avva Pafnutie, u!eni!ul lui avva <a!a"ie, !a zi!ea &at"anul % !and e"a !opil, !u !eilati !opii pastea &oii. Si (a dus sa fu" s o!.ine si !and ale"#au ei, a !azut una de la dansii si luand( oa an!at(o. Cand i i adu! a inte de dansa, sed plan#and. /51 Povestea avva <a!a"ie % u &land odata p"in pustie a #asit o !apatana de o"t a"un!ata la pa ant. Si !latindu(o !u toia#ul !el de fini!, i(a #"ait !apatana. Si a zis ei % tu !ine esti ' Si i(a "aspuns !apatana % eu a fost slu-ito" al idolito" si al elinilo" !elo" !e au pet"e!ut p"in lo!ul a!esta, ia" tu esti <a!a"ie, pu"tato"ul de du. si in o"i!e !eas te vei ilostivi sp"e !ei !e sunt in !.inu"i si te vei "u#a pent"u dansii, se an#aie putin. I(a zis ei &at"anul % !a"e este an#aie"ea si !a"e !.inul ' I(a "aspuns lui % pe !at este de depa"te !e"ul de pa ant, atata este fo!ul de dedesu&tul nost"u, fiind!a de la pi!ioa"e pana la !ap sta in i-lo!ul fo!ului si nu este !u putinta sa se vada !ineva fata !at"e fata, !i fata fie!a"uia este lipita de spatele !eluilalt. $e!i !and te "o#i pent"u noi, din pa"te vede !ineva fata !eluilait. A!easta este an#aie"ea. Si plan#and &at"anul, a zis % vai zilei a!eleia in !a"e s(a nas!ut o ul, da!a a!easta este an#aie"ea un!ii , I(a zis ei &at"anul % este alta un!a ai "ea ' I(a "aspuns lui !apatana % noi, !a !ei !e nu a !unos!ut pe $u nezeu, a!a" putin sunteni iluiti, ia" !ei !e au !unos!ut pe $u nezeu si S(au lepadat de El si nu au fa!ut voia Lui, dedesu&tut nost"u sunt. Si luand &at"anul !apatana, a in#"opat(o. /61 Spuneau unii desp"e avva <a!a"ie e#ipteanul !a se suia odata din S!.it la untele Nit"iei. Si da!a s(a ap"opiat de lo!ul a!ela, a zis u!eni!ului sau % e"#i ai inainte putin , Si e"#and el ai inainte, s(a intalnit !u un slu-ito" de al elinilo". Si st"i#andu(l f"atele, il !.e a zi!and % de one , de one , Unde ale"#i ' Si into"!andu(se a!ela, i(a dat &atai si l(a lasat ai o"t. Si luand le nul ale"#a. Si e"#and putin ai inainte, l(a inta pinat avva <a!a"ie ale"#and si i(a zis % antuieste(te, antuieste(te, ostenito"ule , Si inunandu(se, a venit la el si i(a zis % !e &unatate ai vazut la ine de (ai .e"etisit asa ' I(a "aspuns lui &at"anul % te(a vazut ostenindu(te si nu stii !a in zada" te ostenesti. I(a zis si el lui % si eu pent"u .e"etisi"ea ta (a u ilit si a !unos!ut !a din pa"tea lui $u nezeu esti. $a" alt !alu#a" inta pinandu( a, (a o!a"at si eu i(a dat &ataie de oa"te. Si a !unos!ut &at"anul !a u!eni!ul lui este. Si tinandu(se slu-ito"ul de pi!ioa"ele lui, zi!ea % nu te voi lasa de nu a vei fa!e !alu#a" , Atun!i a venit deasup"a unde e"a !alu#a"ul si l(au tinut pe dansul si l(au dus la &ise"i!a untelui. Si vazand pe slu-ito" !u dansul, s(au ui it. Si l(au fa!ut !alu#a" si ulti dint"e elini s(au fa!ut pent"u dansul !"estini. $e!i, zi!ea avva <a!a"ie % !u !uvant "au si pe !ei &uni ii fa!i "ai si !u !uvant &un si pe !ei "ai ii fa!i &uni. /71 Se spunea desp"e avva <a!a"ie, !a lipsind el, a int"at in !.ilia sa un tal.a" si into"!andu(se el la !.ilie, l(a #asit pe tal.a" in!a"!andu(si !a ila !u vasele lui. Ia" el int"and in !.ilie, lua din vase si in!a"!a i p"euna !u a!ela !a ila. $e!i da!a au in!a"!at(o, a in!eput tal.a"ul sa &ata !a ila, !a sa se s!oale da" ea nu se s!ula. Si vazand avva <a!a"ie !a nu se s!oala, int"and in !.ilie a #asit o dalta i!a. Si s!otand(o, a pus(o pe !a ila, zi!and % f"ate, a!easta !auta !a ila. Si lovind(o &at"anul !u pi!io"ul, i(a zis % s!oala(te , Si indata s(a s!ulat si s(a dus putin pent"u !uvantul lui si ia"asi a sezut si nu s(a s!ulat pana !e a des!a"!at toate vasele si asa s(a dus. /81 Avva Aio l(a int"e&at pe avva <a!a"ie, zi!and % spune( i v"eun !uvant , I(a zis lui avva <a!a"ie % fu#i de oa eni, sezi in !.ilia ta si plan#e(ti pa!atele nu iu&i vo"&a oa enilo" si asa te antuiesti ,

391 Au t"i is odata la avva <a!a"ie in S!.it &at"anii untelui, "u#andu(l si zi!and !at"e el % !a sa nu se supe"e tot no"odul pe ine, te "u#a sa vii la noi sa te vede ai inainte de a te du!e !at"e $o nul. $e!i venind el in unte, s(a adunat tot no"odul la dansul. Si il "u#au &at"anii sa zi!a v"eun !uvant f"atilo". Ia" el auzind, a zis % sa plan#e f"atilo" si sa izvo"as!a o!.ii nost"i la!"i i, ai inainte de a ne du!e unde la!"i ile noast"e vo" a"de t"upu"ile noast"e. Si au plans toti si au !azut !u fetele lo" la pa ant si au zis % pa"inte, "oa#a(te pent"u noi , PENTRU AVVA <OISE 11 Luptat a fost odata avva <oise sp"e !u"vie foa"te. Si ne aiputand sa sada in !.ilie, s(a dus si l(a vestit pe avva Isido". Si l(a "u#at pe e , &at"anul !a sa se intoa"!a la !.ilia sa da" nu a p"i it, zi!and % nu pot avvo. Si luandu(l !u sine l(a suit pe !asa si i(a zis % ia a inte la apus. Si luand a inte, a vazut ulti e nenu a"ata de diavoli, tul&u"andu(se si #al!evindu(se !a sa &ata "az&oi. +is(a lui ia"asi avva Isido" % !auta si sp"e "asa"it si ia a inte. Si a !autat si a vazut ulti e nenu a"ata du sfinti, in#e"i slaviti. Si a zis avva Isido" % iata a!estia sunt !ei t"i isi sfintilo" de la $o nul sp"e a-uto", ia" !ei de la apusu"i, sunt !ei !e &at "az&oi !u noi. $e!i ai ulti sunt !ei !u noi. Si asa, ultu ind lui $u nezeu, avva <oise a luat ind"azneala si s(a into"s la !.ilia sa. *1 Un f"ate odata a #"esit in S!.it si fa!andu(se aduna"e, a t"i is !at"e avva <oise, da" el nu voia sa vina. $e!i a t"i is !at"e dansul p"eotul zi!and % vino, !a te asteapta no"odul , Atun!i, el s!ulandu(se, a venit si luand o !osnita #au"ita si u pland(o !u nisip, o pu"ta. Ia" ei iesind in inta pina"ea lui, i(au zis % !e este a!easta, pa"inte ' +is(a lo" &at"anul % pa!atele ele sunt inapoia ea !u"#and -os si eu nu le vad da" a venit astazi sa -ude! pa!atele st"aine. Si ei auzind, n(au #"ait ni i! f"atelui, !i i(au ie"tat. /1 Altadata fa!andu(se aduna"e in S!.it, v"and pa"intii sa(l !e"te, i(au defai at pe dansul, zi!and % pent"u !e vine in i-lo!ul nost"u si etiopeanul a!esta ' Ia" el auzind a ta!ut. Ia" dupa slo&ozi"ea aduna"ii, i(a zis lui % avvo, nu te(ai tul&u"at int"u ni i! ' +is(a lo" % (a tul&u"at, da" nu a #"ait. 31 +i!eau pa"intii desp"e avva <oise, !a s(a fa!ut !le"i! si i(a pus lui epit"a.ilul. Si i(a zis a".iepis!opui % iata, te(ai fa!ut totut al&, avvo <oise , +is(a lui &at"anul % oa"e la !ele dinafa"a, p"ea sfintite, sau si la !ele dinaunt"u ' Si v"and a".iepis!opul sa(l !e"!e, a zis !at"e !le"i!ii sai % !and va int"a avva <oise in alta", #oniti(l si u" ati dupa dansul !a sa auziti !e zi!e. $e!i a int"at &at"anul si l( au do-enit si i(au #onit zi!andu(i % du(te afa"a, etiopianule ,0 G 1 Ia" el iesind zi!ea !at"e sine % &ine ti( au fa!ut, in!enusatule !u pielea si ne#"ule , Tu nefiind o , !e vii !u oa enii ' 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a, .a"apule. 41 S(a dat odata in S!.it po"un!a % postiti sapta ana a!easta , Si in a!ea v"e e au venit niste f"ati de la E#ipt la avva <oise si le(a fa!ut lo" putina fie"tu"a. Si vazand ve!inii fu ul, au zis !le"i!ilo" % iata <oise a !al!at po"un!a si fie"tu"a a fa!ut pent"u ei. Ia" ei au zis % !and va veni, noi ii vo #"ai lui. Ia" dupa !e a venit sa &ata, !le"i!ii vazand pet"e!e"ea !ea a"e a lui <oise, ii zi!eau inaintea no"odului % o, avvo <oise, po"un!a oa enilo" ai !al!at(o si a lui $u nezeu ai pazit(o , 51 Un f"ate a venit la S!.it la avva <oise, !e"and de la dansul !uvant. Si i(a zis lui &at"anul % du(te, sezi in !.ilia ta si !.ilia te va invata pe tine toate. 61 +is(a avva <oise % o ul !el !e fu#e este ase enea !u st"u#u"ele !el !opt, ia" !el !e pet"e!e int"e oa eni, este !a a#u"ida. 71 A auzit odata stapanul lo!ului desp"e avva <oise si s(a dus la S!.it !a sa(l vada. Si i(au vestit unii &at"anului de a!easta. Atun!i s(a s!ulat sa fu#a in lun!a si i(a intalnit, zi!and % spune, &at"anule, unde este !.ilia lui avva <oise ' Le(a zis lo" % !e voiti de la dansul ' Ca!i este o ne&un. Si venind

stapanul lo!ului la &ise"i!a, a zis !at"e !le"i!i % eu auzind !ele desp"e avva <oise, (a po#o"at sa(l vad. Si iata ne(au intalnit un &at"an !a"e se du!ea in E#ipt si i(a zis lui % unde este !.ilia lui avva <oise ' Si ne(a zis % !e voiti de la dansul ' Ne&un este. $e!i auzind !le"i!ii, s(au a.nit zi!and % oa"e !ine este &at"anul !a"e a #"ait a!estea desp"e sfant ' Ia" ei au zis % un &at"an pu"tand .aine ve!.i, inalt si ne#"i!ios. Atun!i au zis % el este avva <oise. Si pent"u !a sa nu se intalneas!a !u voi, v(a zis a!estea. Si ult folosindu(se stapanul, s(a dus. 81 +i!ea avva <oise in S!.it % de vo pazi po"un!ile pa"intilo" nost"i, eu a fa! !.ezas pent"u voi !at"e $u nezeu, !a &a"&a"ii nu vo" veni ai!i, ia" de nu le vo pazi, a"e sa se pustias!a lo!ul a!esta. 191 sezand odata f"atii lan#a dansul, le zi!ea lo" % iata &a"&a"ii astazi vin la S!.it. S!ulati(va si fu#iti , $a" tu nu fu#i, avvo ' Ia" el le(a zis % de atatia ani astept ziua a!easta, sa se i plineasea !uvantul $o nului :"istos, !a"e zi!e % toti !ei !e s!ot sa&ia, de sa&ie vo" u"i 0 G 1. Ei i(au zis % ni!i noi nu fu#i , !i !u tine vo u"i. Atun!i el le(a zis % eu nu a ni!i o vina. Bie!a"e sa vada !u sade. Si e"au sapte f"ati, !a"o"a le(a zis % iata &a"&a"ii se ap"opie de usa. Si int"and i(au o o"at. Ia" unul dint"( insii te andu(se, s(a as!uns dupa i pletitu"ite de !osnite si a vazut sapte !ununi po#o"andu(se si in!ununandu(i pe dansii. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. *5. 4*. 11 1 A spus avva Pi en, !a un f"ate l(a int"e&at pe avva <oise !u !e fel de !.ip se o oa"a o ul pe sine pent"u ap"oapele. Si i(a zis &at"anul % de nu va pune o ul in ini a sa, !u !a se afla in o" ant de t"ei zile, nu a-un#e la !uvantul a!esta. 1*1 +i!eau unii de avva <oise din s!.it, !a v"and sa vina la Piat"a, a ostenit u &land. Si zi!ea int"u sine % !u pot sa( i adu! apa ai!i ' Si i(a venit lui #las zi!and % int"a si de ni i! nu te #"i-i , $e!i a int"at si au venit la dansul unii din pa"inti si nu avea de!at un vas i! de apa. Si fie"&and el putina linte, s(a !.eltuit. Ia" &at"anul se ne!a-ea. $e!i, int"and si iesind se "u#a lui $u nezeu si iata un no" de ploaie a venit deasup"a Piet"ei si i(a u plut toate vasele. Si au zis dupa a!eea &at"anului % spune( ne noua, de !e ieseai si int"ai ' Si le(a zis lo" &at"anul % -ude!ata fa!ea !u $u nezeu !a ((a adus ai!i si iata apa nu a !a sa &ea "o&ii Lui, pent"u a!easta int"a si iesea , "u#andu( a lui $u nezeu, pana !e ne(a t"i is noua ploaie. 1/1 +is(a avva <oise !a t"e&uie o ul sa oa"a fata de p"ietenul sau, !a sa nu(l -ude!e int"u !eva. ai inainte de a iesi din

131 Ia"asi a zis !a este dato" o ul sa se o oa"e pe sine de tot lu!"ul "au, t"up, !a sa nu fa!a "au v"eunui o .

141 A zis ia"asi % de nu va avea o ul in ini a sa !u !a este pa!atos, $u nezeu nu(l as!ulta pe el. Si a zis f"atele % !e este a!easta, a avea in ini a !a este pa!atos. Si i(a zis lui &at"anul % !el !e(si poa"ta pa!atele sale, nu le vede pe ale ap"oapelui sau. 151 +is(a ia"asi % de nu se va uni fapta !u "u#a!iunea in zada" se osteneste o ul. Si a zis f"atele % !e este uni"ea faptei !u "u#a!iunea ' Si a zis &at"anul % a!elea pent"u !a"e ne "u#a sa nu le ai fa!e , !a!i !and o ul isi va lasa voile sale, atun!i se i pa!a $u nezeu !u dansul si ii p"i este "u#a!iunea. 161 A int"e&at un f"ate % in toata osteneala o ului !a"e este a!eea !a"e ii a-uta lui ' Si a zis &at"anul % $u nezeu este s!apa"ea noast"a si pute"ea, a-uto" int"u ne!azu"ile !ele !e ne(au aflat pe noi foa"te 0 G1 1. Ia" f"atele a zis % Postu"ile si p"ive#.e"ile pe !a"e le fa!e o ul, !e fa! ' I(a zis &at"anul % a!estea fa! sufletul sa se s e"eas!a, !a!i s!"is este % vezi s e"enia ea si osteneala ea si lasa toate pa!atele ele 0 G* 1. $a!a sufletul va fa!e "oadele a!estea, se ilostiveste $u nezeu sp"e dansul p"int"(ansele. +is(a f"atele &at"anului % !e va fa!e o ul la toata ispita !a"e vine asup"a lui, sau la tot !u#etul v"a- asului ' I(a zis lui &at"anul % dato" este sa plan#a inaintea &unatatii lui $u nezeu !a sa(

i a-ute si se odi.neste de#"a& de se va "u#a !u !unostinta. Ca!i s!"is este % $o nul i i este a-uto" si nu a voi te e de !e i i va fa!e ie o ul 0 G/ 1. A int"e&at f"atele % iata o ul &ate pe "o&ul sau pent"u #"eseala !e a fa!ut. Ce va zi!e "o&ul ' +is(a &at"anul % de este "o&ul &un, va zi!e % iluieste( a, a #"esit , I(a zis f"atele % ni i! alt!eva nu zi!e ' I(a zis &at"anul % nu, !a!i da!a va pune p"i.ana asup"a sa si va zi!e a #"esit, indata se ilostiveste sp"e dansul $o nul lui, ia" sfa"situl sfa"situl tut"o" a!esto"a, este a nu -ude!a pe ap"oapele) !a!i !and ana $o nului o o"a pe tot !el intai nas!ut in pa antul E#iptului nu e"a !asa in !a"e sa nu fi fost o"t. I(a zis f"atele % !e este !uvantul a!esta ' I(a "aspuns &at"anul % de vo lua sea a la pa!atele noast"e, nu le vo vedea pe ale ap"oapelui nost"u , !a!i ne&unie este o ului !e a"e o"tul sau, sa(l lase pe el si sa se du!a sa(l plan#a pe al ap"oapelui. Ia" a u"i fata de ap"oapele tau, a!easta este % a pu"ta pa!atele tale si a nu avea #"i-a de tot o ul, !a a!esta este &un sau a!esta este "au. Sa nu fa!i "au ni!i unui o , ni!i sa #andesti "au in ini a ta asup"a !uiva, ni!i sa defai i pe !ineva !and fa!e "au, ni!i sa tu ple!i !elui !e fa!e "au ap"oapelui tau si sa nu !levetesti pe !ineva, !i zi % $u nezeu stie pe fie!a"e. Sa nu te induple!i !u !el !e #"aieste de "au, ni!i nu te &u!u"a de !leveti"ea lui, ni!i nu u"i pe !el !e !leveteste pe ap"oapele lui. Si a!easta insea na % nu -ude!ati si nu veti fi -ude!ati. Nu avea v"a-&a !u v"eun o si nu tine v"a-&a in ini a ta. Sa nu u"asti pe !el !e v"a- aseste pe ap"oapele sau. Si a!easta este pa!ea, !u a!estea pe tine an#aie(te. Putina v"e e este osteneala si de(a pu"u"ea odi.na, !u da"ul lui $u nezeu, Cuvantul, A in. 2222222222222222222222 0 G1 1 Ps. 34, 1. 0 G* 1 Ps. *3, 18. 0 G/ 1 Ps. 116, 5. PENTRU AVVA <ATOI 1 1 +i!ea avva <atoi % voies! lu!"a"e usoa"a si stato"ni!a, de!at !ea !a"e este osteni!ioasa din in!eput si de#"a& se !u" eaza. *1 +i!ea ia"asi % pe !at se ap"opie o ul de $u nezeu, pe atat se vede pe sine pa!atos, !a!i p"oo"o!ul Isaia vazatid pe $u nezeu, se fa!ea ti!alos si ne!u"at pe sine. /1 +i!ea ia"asi % !a d e"a a i &at"anit, vad !a nu a ai tana", zi!ea in sinea ea !a poate !eva &un lu!"ez, ia" a!u ni!i un lu!"u &un in sinea ea. da!a

31 +is(a ia"asi % nu stie satana de !e fel de pati i se &i"uieste sufletul. Sea ana adeva", da" nu stie de va se!e"a unele #andu"i, adi!a pent"u !u"vie, ia" altele pent"u #"ai"ea de "au si ase enea !elelalte pati i. Si la !e fel de pati a va vedea sufletul !a se plea!a, a!eea i(o da lui. 41 Un f"ate a venit la avva <atoi si i(a zis lui % !u s!.itenii fa!eau ai ult de!at S!"iptu"a, iu&ind pe v"a- asii lo" ai ult de!at pe sine ' I(a zis lui avva <atoi % eu, ni!i pe !el !e a iu&este, nu(l iu&es! !a pe ine insu i. 51 Un f"ate l(a int"e&at pe avva <atoi % !e voi fa!e de va veni la ine v"eun f"ate si este post, sau de di ineata, !a a ne!a-es! ' Si i(a zis lui &at"anul % da!a nu te ne!a-seti si anan!i !u f"atele, &ine fa!i, ia" da!a nu astepti pe ni eni si anan!i, a!easta este !a fa!i voia ta. 61 Spus(a avva Ia!o& % (a dus la avva <atoi si into"!andu( a eu, i(a zis lui !a v"eau sa a du! la !.ilii. Si i(a zis % du in!.ina!iune din pa"tea ea lui avva Ioan. Si venind eu la avva Ioan, i(a spus lui !a avva <atoi si se in!.ina. Si i(a zis &at"anul % iata, avva Alatai !u adeva"at este is"ailitean, in !a"e vi!lesu# nu este 0 G 1. Si i plinindu(se un an, ia"asi (a dus la avva <atoi si i( a dus in!.ina!iunea de la avva Ioan. Si a zis &at"anul % nu sunt v"edni! de !uvantul &at"anului. Insa a!easta sa stii, !u !a atun!i !and vei auzi pe v"eun &at"an slavind pe ap"oapele ai ult de!at pe

sine, la asu"i a"i a a-uns. Ca a!easta este desava"si"ea, !a pe ap"oapele sa(l slaveas!a de!at pe sine. 2222222222222222222222 0 G 1 Ioan 1, 36.

ai

ult

71 +i!ea avva <atoi % a venit un f"ate la ine si i(a zis !a #"ai"ea de "au este ai #"ea de!at !u"via. Si a zis !a asp"u este !uvantul. $e!i, i(a zis % si !u voiesti sa fie lu!"ul a!esta ' Ia" eu i(a zis % #"ai"ea de "au este "ea !u adeva"at, da" a"e #"a&ni!a ta adui"e. Ca se po!aieste de ulte o"i !ei !e a #"ait de "au, zi!and % "au a #"ait. Ia" !u"via fi"este este oa"te. 81 S(a dus odata avva <atoi de la Rait in pa"tile a#dolilo". Si e"a f"atele lui !u dansul, si apu!and epis!opul pe &at"an l(a fa!ut p"eot. Biind ei i p"euna 0 G 1, zi!ea epis!opul % ia"ta( a,avvo , Stiu !a nu v"oiai lu!"ul a!esta, da" !a sa fiu &la#oslovit de tine, a ind"aznit de a fa!ut a!easta. Si i(a zis lui &at"anul !u s e"enie % si #andul eu voia putin. Insa eu a a.nes!, pent"u !a a sa a despa"t de f"atele eu, !a!i nu pot sa fa! toate "u#a!iunile sin#u". Si i(a zis epis!opul % de stii !a este v"edni! eu il .i"otones!. Avva <atoi i(a "aspuns % nu stiu, una stiu, !a de!at ine este ai &un. Si l(a .i"otonit si pe dansul. Si au ado" it a andoi neap"opiindu(se de -e"tfelni!, !a sa fa!a Sfanta Litu"#.ie. Si zi!ea &at"anul % !"ed in $u nezeu !a poate nu voi avea osanda ai ulta pet"u .i"otonie fiind!a nu fa! Litu"#.ie, !a!i a !elo" fa"a de p"i.ana este .i"otonia. 2222222222222222222222 0 G 1 La altele, #ustand. 191 A zis avva <atoi !a t"ei &at"ani s(au dus la avva Pafnutie, !a"uia i se zi!ea C.efala, !a sa(l int"e&e un !uvant. Si le(a zis lo" &at"anul % !e voiti sa va zi! voua, !uvant du.ovni!es! sau t"upes! ' I(au "aspuns lui % du.ovni!es!. Le(a zis lo" &at"anul % du!eti(va, iu&iti ne!azul ai ult de!at odi.na si ne!instea ai ult de!at slava si a da ai va"tos de!at a lua. 111 Int"e&at(a un f"ate pe avva <atoi, zi!and % spune( i un !uvant. Ia" el i(a zis lui % du(te, "oa#a(te lui $u nezeu !a sa(ti dea plan#e"e in ini a ta si s e"enie si ia a inte totdeauna la pa!atele tale si nu -ude!a pe altii, !i te fa dedesu&tul tutu"o" , Nu avea p"ietesu# !u !opil, ni!i !unostinta !u fe eie, ni!i p"ieten e"eti! si taie ind"azneala de la tine si inf"aneaza(ti li &a si pante!ele si #usta putin vin , Si de va #"ai !ineva pent"u o"i!e fel de lu!"u, nu te !e"ta !u dansul, !i de va #"ai &ine, zi % asa !u adeva"at, ia" de va #"ai "au, zi % tu stii !u vo"&edti. Si nu te p"i#oni !u dansul pent"u !ele !e a #"ait. Si a!easta este s e"enia. 1*1 Int"e&at(a un f"ate pe avva <atoi % Spune( i v"eun !uvant , Si i(a zis % toata p"i#oni"ea desp"e tot lu!"ul, taie(o de la tine si plan#i si te tan#uieste, !a v"e ea s(a ap"opiat. 1/1 Un f"ate a int"e&at pe avva <atoi, zi!and % !e voi fa!e, !a li &a ea a supa"a si !and vin in i-lo!ul oa enilo" nu pot sa o inf"anez, !i ii osandes! in tot lu!"ul &un si ii ust"u pe dansii. $e!i, !e voi fa!e ' Si "aspunzand &at"anul, a zis % da!a nu poti sa te stapanesti pe tine, fu#i deose&i, !a!i este sla&i!iune. Ia" !el !e sade !u f"atii, nu t"e&uie sa fie !u pat"u !oltu"i, !i "otund, in!at !at"e toti sa se "osto#oleas!a. Si a zis &at"anul % nu pent"u fapta &una sezi deose&i, !i pent"u sla&i!iune. Ca putin!iosi sunt !ei !e vin in i-io!ul oa enilo". PENTRU AVVA <ARCU, UCENICUL LUI AVVA SILUAN 1 1 Se zi!ea desp"e avva Siluan !a avea un u!eni! in S!.it, <a"!u !u nu ele, si a!esta avea as!ulta"e a"e si e"a s!"iito" &un) si(l iu&ea &at"anul pent"u as!ulta"ea lui si avea in!a alti unsp"eze!e u!eni!i, !a"e se supa"au !a!i il iu&ea pe a!ela ai ult, de!at pe dansii. Si auzind &at"anul, s(a a.nit. Au venit int"(una din zile &at"anii si tan-eau asup"a lui. Ia" el luandu(i a iseit si a &atut la fi!!a"e !.ilie, zi!and % f"ate !uta"e, vino !a i i t"e&uiesti , Si ni!i unul dint"(ansii nu i(a u" at lui indata. $a" veninnd la !.ilia lui <a"!u, a &atut in usa lui, zi!and % <a"!ule , Ia" el auznd #lasul &at"anului,

indata a sa"it afa"a. Si l(a t"i is la o as!ulta"e, si a zis &at"anilo" % unde sunt !eilalti f"ati, pa"intilo" ' Si int"and in !.ilia lui a pipait tet"adia 0 !aietul 1 lui si a #asit !a pusese ana sa fa!a slova O 0 G 1 si auzind pe &at"anul, nu a into"s !ondeiul sa(l i plineas!a. $e!i au zis &at"anii % !u adeva"at, pe !a"e tu(l iu&esti, avvo si noi il iu&i pent"u !a si $u nezeu pe a!esta il iu&este. 2222222222222222222222 0 G 1 In altele % si a in!eput sa fa!a O a"e. *1 Spuneau unii pent"u avva Siluan, !a odata u &land in S!.it !u &at"anii si v"and sa le a"ate lo" as!ulta"ea u!eni!ului sau <a"!u si pent"u !e il iu&este pe el, vazand un po"!ulet, i(a zis lui % vezi pe a!el &ivolas, fiule ' Si i(a "aspuns lui % da, il vad, avvo , Si !oa"nele lui !u sunt de #in#ase , Si a zis % asa, avvo , Si s(a nunat &at"anii de "aspuns ( si s(au folosit de as!ulta"ea lui. /1 S(a po#o"at odata a a lui avva <a"!u !a sa(l vada, avand ulta po pa. ;at"anul a iesit la dansa si i(a zis lui % avvo, zi(i fiului eu sa iasa, !a sa(l vad , Si int"and &at"anul i(a zis lui % iesi !a sa te vada a a ta , Si e"a i &"a!at !u !.entona"ion 0 G 1 si u"da" de la &u!ata"ie. Iesind de as!ulta"e i(a in!.is o!.ii si le(a zis % antuiti(va, antuiti(va, antuiti(va , El insa nu i(a vazut pe ei, ni!i a a lui nu l(a !unos!ut. $e!i, ia" a t"i is fe eia la &at"an, zi!andu(i % avvo, t"i ite( i pe fiul eu !a sa(l vad , Si a zis lui <a"!u % nu ti(a zis, iesi sa te vada a a ta , <a"!u a zis !at"e dansul % a iesit dupa !uvantul tau, avvo, insa te "o#, nu( i ai zi!e o data sa ies, !a sa nu a fa! neas!utato". Si iesind &at"anul i(a zis fe eii % a!esta este !a"e v(a inta panat si v(a zis antuiti(va. Si an#aind( o pe dansa, a slo&ozit(o. 2222222222222222222222 0 G 1 Un fel de .aina. 31 Altadata s(a inta plat sa iasa el din S!.it si sa ea"#a la <untele Sinai !a sa "a ana a!olo. Si a t"i is a a lui <a"!u !u la!"i i -u"andu(l, sa iasa fiul ei sa(l vada. Ia" &at"anul l(a slo&ozit pe el. Cand isi #atea !o-o!ul sa iasa si venea sa(si ia &la#oslovenie de la &at"an, indata s(a po"nit a plan#e si n(a iesit. 41 Spuneau unii desp"e avva Siluan !un !a atun!i !and voia sa iasa in Si"ia i(a zis lui u!eni!ul sau <a"!u % Pa"inte, nu voi sa ies de ai!i, da" ni!i pe tine nu te voi lasa sa iesi, !i "a ai ai!i t"ei zile , Si a t"eia zi a ado" it !u pa!e. PENTRU AVVA <ILISIE 1 1 T"e!and avva <ilisie p"int"(un lo!, a vazut pe un !alu#a" tinandu(se de !at"e oa"e!ine, !a si !u a" fi fa!ut u!ide"e. Si ap"opiindu(se &at"anul, a int"e&at pe f"atele. Si afland !a se napastuieste, a zis !at"e !ei !e il tineau pe dansul % unde este !el !e s(a u!is ' Si i(a a"atat lui si ap"opiindu(se de !el u!is, a zis tutu"o" sa se "oa#e. Ia" el intinzandu(si ainile !at"e $u nezeu, a inviat o"tul. Si i(a zis lui inaintea tutu"o" % spune noua, !ine este !el !e te(a o o"at ' Ia" el a zis % int"and in &ise"i!a, a dat &ani p"eotului si el s!ulandu(se, (a -un#.iat si luandu( a, (a a"un!at in anasti"ea avvei. Eu va "o# pe voi, sa se la &anii si sa se dea !opiiio" ei. Atun!i a zis !at"e dansul &at"anul % du(te si do" i pana !e va veni $o nul si te va "idi!a , *1 Altadata, lo!uind el !u doi u!eni!i in .ota"ele Pe"siei, au iesit doi fii ai i pa"atului, f"ati t"upesti, !a sa vaneze dupa o&i!ei. Si au pus "e-i in ulta depa"ta"e de lo! !a la pat"uze!i de ile, !a o"i!e se va afla inaunt"ui "e-ilo", sa vaneze si sa u!ida !u sulita. $e!i s(a aflat &at"anul !u !ei doi u!eni!i ai sai si vazandu(l si pa"os si !a pe un sal&ati!, s(au spe"iat si i(au zis lui % o esti, sau du. ' Spune( ne noua , Si le(a zis lo" % o sunt pa!atos si a iesit sa( i plan# pa!atele ele si sa a in!.in lui Iisus :"istos, Biul lui $u nezeu Celui viu. Ia" ei i(au zis % nu este alt $u nezeu afa"a de soa"e, de fo! si de apa ( !a"o"a se in!.inau ei) !i ap"opie(te si -e"tfeste lo" , Ia" el le(a zis % a!estea sunt zidi"i si va inselati. Ci va "o# pe voi sa va intoa"!eti si sa !unoasteti pe adeva"atul $u nezeu, !a"e a zidit a!estea toate. Ia" ei au zis % de Cel osandit si "asti#nit zi!i !a este $u nezeul adeva"at ' Si a zis

&at"anul % de Cel !e a "asti#nit pa!atul si a o o"at oa"tea, pe A!esta il !"ed $u nezeu adeva"at. Ia" ei un!indu(l i p"euna si !u f"atii, il silea sa -e"tfeas!a. Si ult un!indu(i au taiat !apetele !elo" doi f"ati, ia" pe &at"anul ulte zile !aznindu(l, pe u" a dupa estesu#ul lo" l(au pus in i-lo! si au a"un!at sa#eti unul dinainte si altul dinapoia lui. Insa el le(a zis % fiind!a v(ati unit si ati va"sat san#e nevinovat, int"(o !lipa aine in !easul a!esta va "a ane a a voast"a fa"a de voi, fiii sai, si se va lipsi de d"a#ostea voast"a si !u sa#etile voast"e unul altuia san#ele veti va"sa. Ia" ei ne&a#and de sea a !uvantul lui, au venit a doua zi sa vaneze si a sa"it dint"e dansii o !e"&oai!a. Si sezand ei pe !aii lo", ale"#and sa o p"inda a"un!and sa#eti asup"a ei, au st"apuns unui altuia ini ile lo", dupa !uvantul &at"anului !e le zisese !and ii &leste ase. Si asa au u"it. PENTRU AVVA <OTIE 1 1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva <otie, zi!and % de a voi du!e sa "a an in v"eun lo!, !u voiesti sa pet"e! a!olo ' Si i(a zis &at"anul % de vei lo!ui in v"eun lo!, sa nu voiesti sa(ti s!oti tie nu e in !eva, !a adi!a nu iese la p"avila, sau la po ana nu anan! . Ca!i a!estea fa! nu e dese"t si pe u" a #asesti supa"a"e, fiiiid!a oa enii unde #ases! a!estea, a!olo alea"#a. +is(a lui f"atele % da" !e voi fa!e ' I(a "aspuns &at"anul % o"iunde vei lo!ui, u" eaza into! ai !u totii. Si o"i!e vezi !a fa! !ei !u!e"ni!i, !at"e !a"e ai vesti"e, fa si tu si te odi.neste. A!easta este s e"enia, sa fii into! ai !u dansii. Si oa enii vazandu(te !a nu iesi din "anduiala, te vo" avea into! ai !u totii si ni eni nu te va supa"a. *1 Povestit(a desp"e avva <otie avva Isa!, u!eni!ul lui, !a"e i p"euna s(au fa!ut epis!opi. Intai a zidit anasti"e &at"anul la I"a!la si dupa !e s(a depa"tat de a!olo, s(a dus la alt lo! si a zidit a!olo ia"asi. $in lu!"a"ea diavolului, s(a aflat un f"ate !a"e il v"a- asea si il ne!a-ea pe dansul. Si s!ulandu( se &at"anul s(a dus in satul sau unde si(a fa!ut o anasti"e si s(a in!uiat int"(insa. $upa !atava v"e e, au venit &at"anii lo!ului de unde iesise si luand si pe f"atele asup"a !a"uia avea a.ni!iune, s( au dus sa(l "oa#e sa(l adu!a la anasti"ea lui. Ia" !and s(au ap"opiat unde e"a avva So"i, si(au lasat !o-oa!ele ap"oape de el si pe f"atele pe !a"e avea a.ni!iune. Cand au &atut in usa, &at"anul a pus s!a"isoa"a si ivindu(se i(a !unos!ut si le(a zis % unde sunt !o-oa!ele voast"e ' Ia" ei i(au "aspuns % iata ai!i sunt, !u a!est f"ate. Si da!a a auzit &at"anul nu ele f"atelui !e l(a a.nit pe dansul, de &u!u"ie a luat topo"ul, a spa"t usa si a iesit ale"#and unde e"a f"atele. Si fa!andu(i etanie intai si sa"utandu(l l( a &a#at in !.ilia lui si t"ei zile s(a veselit i p"una !u dansii, lu!"u !a"e nu avea o&i!ei sa(l fa!a. Si s!ulandu(se, s(a dus !u dansii. $upa a!estea s(a fa!ut epis!op, !a!i e"a fa!ato" de inuni. Pe u!eni!ul lui, adi!a pe avva Isa!, l(a fa!ut epis!op fe"i!itul C.i"il. PENTRU AVVA <EC:ETIE 11 Se spunea desp"e avva <e#.etie, !a iesea din !.ilie si da!a ii venea #and sa se du!a la lo!ul a!ela, nu se ai into"!ea la !.ilia lui, !a!i nu avea !eva din lu!"u"ile vea!ului a!estuia de!at o und"ea !u !a"e despi!a s i!elele de fini!, !a!i lu!"a in toate zilele !ate t"ei !osnite pent"u ."ana lui. *1 Se spunea desp"e al doilea avva <e#.etie, !a e"a s e"it foa"te, !a fuses! u!eni! la pa"intii e#ipteni si se intalnise !u ulti &at"ani, !u avva Sisoe, !u avva Pi en. A pet"e!ut in!a si lan#a "au in Sina si s(a inta plat !a unul din sfinti a e"s la dansul, dupa !u el a povestit si i(a zis lui % !u pet"e!i, f"ate, in pustia a!easta ' Ia" el a zis % postes! doua zile si o paine anan!. Si i(a zis % de voiesti sa a as!ulti, anan!a in fie!a"e zi !ate o -u atate de paine. Si fa!and asa a aflat odi.na. /1 Au int"e&at unii din pa"inti pe avva <e#.etie, zi!and % de va p"isosi fie"tu"a pe a doua zi, voiesti sa o anan!e f"atii ' +is(a lo" &at"anul % de s(a st"i!at, nu e &ine sa fie siliti f"atii sa o anan!e si sa se i &olnaveas!a, !i sa se lepede. Ia" de este &una si pent"u desf"ana"e se va lepada si alta se va fie"&e, a!easta e "au.

31 A zis ia"asi % la in!eput !and ne aduna unii !u altii si vo"&ea pent"u folos, inta"indu(ne unii pe altii, ne fa!ea !ete(!ete si ne suia la !e"u"i. Ia" a!u ne aduna si unul !u altul a-un#ind la !leveti"e, ne po#o"a in -os. PENTRU AVVA <IOS 11 +is(a avva <ios, !el al lui Veleu % as!ulta"ea este in lo! de as!ulta"e si o"i!ine as!ulta pe $u nezeu si $u nezeu il as!ulta pe dansul. *1 +is(a ia"asi desp"e un oa"e!a"e &at"an !a e"a in S!.it, da" e"a din "o&i si do&andise foa"te a"e d"eapta so!oteala, !a"e venea in tot anul la AleAand"ia, adu!and plata &i"ului stapanilo" lui. Ia" &at"anul a pus apa in li#.ean si l(a adus !a sa spele pi!ioa"ele stapanilo". Ia" el zi!ea !at"e dansul % nu, pa"inte, nu ne in#"euia pe noi. El le(a "aspuns % a"tu"ises! !a "o&ul vost"u sunt si ultu es! !a (ati lasat slo&od, !a sa slu-es! lui $u nezeu. $a" eu va spal pe voi si p"i iti a!easta plata a &i"ului eu. Ia" ei se i pot"iveau, nep"i ind. $e!i le(a zis lo" % da!a nu voiti sa p"i iti, sed ai!i, "o&indu(va voua. Si ei te andu(se de a!easta il lasa sa fa!a !e voia si il pet"e!eau pe el !u ulte din !ele de t"e&uinta si !u ulta !inste, !a sa fa!a pent"u dansii ilostenie. Pent"u a!easta s(a fa!ut vestit si iu&it in S!.it. /1 A fost int"e&at avva <ios de un ostas da!a p"i este $u nezeu po!ainta. Ia" el, dupa !e l(a sfatuit !u ,ulte !uvante, a zis !at"e dansul % spune( i, iu&ite, de ti se va "upe .aina, o lepezi afa"a ' +is(a % nu, !i o !os si o po"t. +is(a !at"e dansul &at"anul % de!i da", da!a iti este ila de .aina, lui $u nezeu nu(i va fi ila de zidi"ea Sa ' PENTRU AVVA <ARCU ECIPTEANUL Se zi!e desp"e avva <a"!u e#ipteanul, !a a pet"e!ut t"eize!i de ani, neiesind din !.ilia lui. Si avea o&i!ei p"eotul de venea si fa!ea Sfanta Litu"#.ie. Ia" diavolul vazand "a&da"ea &at"anului !ea i &unatatata a esteu#it sa(l ispiteas!a !u osandi"ea. $e!i a fa!ut pe oa"e!a"e !e e"a ind"a!it sa ea"#a la &at"anul pent"u &la#oslovenie ia" !el ind"a!it ai ina te de tot !uvantul st"i#a !at"e &at"an % p"eotul tau a"e i"os de pa!at, nu(l ai lasa sa int"e la tine. Ia" insuflatul de $u nezeu &at"an, a zis !at"e ei % fiule, toti leapada ne!u"atenia afa"a, ia" tu ai adus(o la ine. $a" s!"is este % nu -ude!ati, !a sa nu fiti -ude!ati 0 G1 1 Insa, desi este pa!atos, $o nul il va antui pe el, !a!i s!"is este % si va "u#ati unul pent"u altul, !a sa va vinde!ati 0 G* 1. Si dupa !uvantul a!esta, fa!and "u#a!iune, a #onit d"a!ul din o si l(a slo&ozit sanatos. Ia" dupa !e a venit p"eotul dupa o&i!ei, l(a p"i it &at"anul !u &u!u"ie. ;unul $u nezeu vazand ne"autatea &at"anului, i(a a"atat lui se n, !a!i atun!i !and v"ea p"eotul sa stea inaintea Sfintei <ese, p"e!u &at"anul ne(a povestit, a vazut in#e"ul lui $u nezeu po#o"andu(se din !e" si punand ana lui pe !apul p"eotului si p"eotul s(a fa!ut !a un stalp de fo!. Ia" el, i"andu(se pent"u vede"e, a auzit #las zi!and !at"e el % o ule, !e te(ai i"at pent"u lu!"ul a!esta ' Ca!i da!a i pa"atul !el pa antes! nu va lasa pe slu-&asii sai sa stea inaintea lui intinati, de!at nu ai !u slava ulta, !u !at ai ult pute"ea !ea du nezeias!a nu va !u"ati pe slu-ito"ii Sfintelo" Taine, !and stau inaintea slavei !elei !e"esti ' Ia" viteazul si nevoito"ul lui :"istos, <a"!u e#ipteanul, a"e fa!andu(se, s(a inv"edni!it da"ului a!estuia, pent"u !a n(a osandit pe !le"i!. 2222222222222222222222 0 G1 1 <at. VII, 1. * 0 G* 1 Ia!o&. V. 15. PENTRU AVVA <ACARIE CETATEANUL 11 S(a dus odata avva <a!a"ie !etateanul sa tale s i!ele de fini! si f"atii i p"euna !u dansul. Si i(au zis lui in ziua dintai % vino, anan!a !u noi, pa"inte , Ia" el s(a dus si a an!at. Si ia"asi in !ealalta zi i(au zis sa anan!e da" el nu voia, !i le(a zis % voi aveti t"e&uinta sa an!ati, fiilo", !a in!a sunteti t"up, da" eu a!u nu ai v"eau sa anan!.

*1 S(a dus avva <a!a"ie la avva Pa.o ie ai tavensiotilo", ia" Pa.o ie l(a int"e&at pe el, zi!and % !and sunt f"atii fa"a "anduiala, &ine este sa(i pedepses! pe ei ' I(a zis avva <a!a"ie % pedepsete si -ude!a d"ept pe !ei de su& tine, ia" afa"a nu -ude!a pe ni eni !a!i s!"is este % au nu pe !ei dinaunt"u voi ii -ude!ati ' Ia" pe !ei dinafa"a $u nezeu ii -ude!a 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 I Co". 1, 1* ( 1/. /1 A fa!ut odata avva <a!a"ie pat"u luni, e"#and la un f"ate in toate zilele si nu l(a #asit lenevindu( se la "u#a!iune ni!iodata a!a", si inunandu(se zi!ea % iata in#e" pa antes! , PENTRU AVVA <ARCEL 11 Povestit(a noua avva T.eona desp"e avva <a"!el, !a a!est sta"et <a"!el e"a in pa"tile Li&iei si t"aia su& poalele unui unte, ap"oape de o !etate a"e, int"(o peste"a oa"e!a"e. Si e"a a!est pa"inte foa"te &land, ilostiv si !u!e"ni!, !instit si intelept. Si a!ei oa eni toti aveau a"e !"edinta si d"a#oste !at"e dansul si as!ultau toti si p"i eau invatatu"ile lui. Asa a t"ait in a!ea peste"a saize!i de ani si ulte s!a"&e si supa"a"i a "a&dat de la d"a!i, p"e!u sin#u" i(a spus lui, !u fel de fel de esteu#u"i si !.ipu"i #"oazni!e navalind asup"a sa. v"and sa(l #oneas!a din a!el lo!, din a!ea peste"a si sa(l s inteas!a de la ta!e"ea si "anduiala lui !ea !u &una liniste. Insa el a!ele supa"a"i si s!a"&e toate p"ea lesne le sufe"ea si le "a&da. Ia" ai pe u" a vazand v"a- asul diavol !a nu ai a"e !e sa(i ai fa!a, sa(l #oneas!a el de la a!et lo!, 0 !a nu(l ai putea sufe"i 1, a fa!ut a!easta % s(a in!.ipuit in !.ipul sta"etului si a in!eput a inta pana fe eile si fetele a!elo" oa eni sea"a si di ineata si le vo"&ea lo" !uvante ne!uvioase si le inde na !a sa !u"veas!a !u dansul, adeve"indu(le lo" !a nu este ni!i un pa!at a!est lu!"u, pent"u !u"via in taina. A!easta fa!ea diavolul nu o data sau de doua o"i, !i de ulte o"i. Unde vedea o fe eie sin#u"a indata se in!.ipuia in !.ipul sta"etului si e"#and la dansa ii vo"&ea !uvinte ne!uvioase, ia" fe eile spuneau &a"&atilo" lo". Si s(a auzit a!est lu!"u si s(a vestit tutu"o" oa enilo". Atun!i s(au adunat toti la &ise"i!a si au !.e at pe toate fe eile !a"o"a le #"aise a!ele !uvante ne!uvioase. Si le(au int"e&at pe ele !a sa spuna d"ept, da!a este adeva"at pent"u a!el sta"et sau il napastuies! pe el. Ia" ele, fiind ai ulte de douaze!i % toate a"tu"iseau zi!and % nu nu ai o data, !i de ai ulte o"i, !a"e unde ne apu!a pe !ate una, ne sileste pe noi sp"e pa!at !u dansul si ne t"a#e fa"a "usine, zi!and !a nu este pa!at !u"via in taina. A!estea auzindu(le so&o"ul &ise"i!ii si nep"i!epand !a este esteu#ul diavolului, au t"i is la dansul pe niste tine"i ti"ani, ne ilostivi, po"un!indu(le lo" sa(l s!oata din peste"a si !u &ataie si !u ne!inste sa(l #oneas!a de a!olo. Ale"#and a!ei tine"i ne ilostivi si !u a"e anie int"and fa"a de veste la dansul in peste"a, indata l(au apu!at unii de &a"&a, altii de pletele !apului, altii &atandu(l !u &ete pe spate !a pe un do&ito!, l(au s!os afa"a din peste"a. Si asa l(au t"as tavalindu(l la pa ant si tot &atandu(l fa"a ilostivi"e, pana l(au t"as la un d"u si asa l(au lasat in i-lo!ul d"u ului, !a pe un o"t i s(au dus. Si t"e!and niste d"u eti pe a!el d"u , l(au #asit in i-lo!ul d"u ului, "anit peste tot t"upul, za!and in &alta de san#e, a&ia viu. Si stand ei si inunandu(se, au in!eput a(l int"e&a sa le spuna lo", !e i s(a inta plat. Ia" el, nu ai de a&ia putand vo"&i, i(a "u#at sa(l "idi!e si sa(l du!a in peste"a lui) si "idi!andu(l l(au dus pe el in peste"a. Asa lasandu(l, s(au dus pe d"u ul lo". Ia" oa enii din !etate intele#and !a ia" s(a into"s in peste"a, ulti dint"(insii au e"s la dansul si(l dosadeau si(l o!a"au. Ia" el, "a&dandu(le lo" toate, ultu ea lui $u nezeu. Si a ai t"ait a!olo, int"(a!ea peste"a optsp"eze!e luni de toti fiind dosadit pu"u"ea o!a"at si &at-o!o"it. El !u &u!u"ie toate le "a&da si se "u#a lui $u nezeu pent"u dansii, !a sa li se ie"te pa!atul a!esta, !a!i ei nu stiu !e fa! si sa se antuias!a sufletele lo". Ia" $o nul $u nezeu n(a lasat pana in sfa"it a!easta &at-o!u"a diavoleasea si o!a"a asup"a pa!atului sau, !i a des!ope"it unuia din oa enii !ei ai !institi a!easta, !u !a a fost estesu#ul si nalu!i"ea diavoleas!a asup"a sta"etului si !u !a insusi diavolul s(a in!.ipuit in !.ipul sta"etului si se a"ata si vo"&ea !u fe eile vo"&ele sale. Ia" sta"etul ni i! de a!easta nu stia. Ci sezand in peste"a sa, se "u#a lui $u nezeu dupa o&i!eiul sau, pent"u a!easta !etate si pent"u toata lu ea. Si au in!eput si a!ei tine"i !a"e il un!ise"a pe sta"et, a se ind"a!i #"oazni!, fa!and spu e la #u"a si tipand spuneau nevinovatia sta"etului. Ase enea si fe eile a!elea !u !a"e vo"&ise diavolul in !.ipul

sta"etului, toate s(au ind"a!it. Si s(au spai antat foa"te toti oa enii si au !unos!ut toti !a n(a fost vinovat sta"etul, !i insusi diavolui a lu!"at a!el "au asup"a sta"etului. Si s(au !ait toti foa"te, pent"u !a au !"ezut nalu!i"ilo" diavolului si pedepsind si defai and pe sta"etul, au #"esit lui $u nezeu. Si asa, s!ulandu(se toti i p"euna !u fe eile si !opiii lo", au iesit din !etate si au e"s la pete"a sta"etului !a sa(i !ea"a toti ie"ta!iune de #"eseala !u !a"e au #"esit lui, nefiind vinovat. Ia" el vazandu(i de depa"te, oaste a"e venind, a !unos!ut !ine sunt si vin la danstil, !a!i stia !a s(au instiintat de nevinovatia lui si stia si pent"u !e vin !u totii la dansul. Si iesind din peste"a sa, a fu#it la unte si a t"e!ut la untele Nit"iei si #asind a!olo o peste"a, foa"te i(a pla!ut si s(a asezat int"(insa. Si i i zi!ea ie, spune avva Teona % !and va v"ea !ineva sa se deose&eas!a !u viata de #al!evile lu ii, sa ea"#a sa se aseze la un lo! linistit, fa"a #al!eava si !u ta!e"e. Unul !a a!esta de voieste sa nu(i #aseas!a diavolul p"epusu"i !a a!esta asup"a ea, se !ade lui sa nu se aseze la lo! ap"oape de !etate sau de sate, !i sa fie depa"te de lo!uinta i"eneas!a si asa va fi odi.nit. INCEPUTUL SLOVEI N PENTRU AVVA NIL 11 +is(a avva Nil % o"i!e vei fa!e sp"e iz&anda asup"a f"atelui !e te(a ned"eptatit pe tine, toate sp"e s inteala ti se vo" fa!e in v"e ea "u#a!iunii.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 Nil, Pent"u "u#a!iune, !ap. 1/. *1 A zis ia"asi % "u#a!iunea este od"asla a &landetii si a ne anie"ii.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 La a!elas lo!, !ap. 13. /1 A zis ia"asi % "u#a!iunea este iz#oni"e a int"ista"ii si a 2222222222222222222222 0 G 1La a!elas lo!, !ap. 15. a.ni!iunii.0 G 1

31 A zis ia"asi % e"#and, vinde(ti toate ave"ile tale si le da sa"a!ilo") si luand !"u!ea, leapada(te de sine(ti, !a sa poti fa"a de "aspandi"e sa te "o#i.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 La a!elas lo!. !ap. 16. 41 A zis ia"asi % o"i!e vei sufe"i filosofand 0 G1 1, vei #asi "oada a!estuia in v"e ea "u#a!iunii.0 G* 1 2222222222222222222222 0 G1 1 Adi!a "a&dand. 0 G* 1 La a!elas lo!, !ap. 18. 51 A zis ia"asi % do"ind sa te "o#i !u G1 2222222222222222222222 0 G 1 La a!elas lo!, !ap. *9. se !ade, sa nu a.nesti v"eun suflet) ia" de nu, in zada" ale"#i.0

61 +is(a ia"asi % nu voi dupa !u ti se pa"e, sa se fa!a lu!"u"ile tale, !i dupa !u si vei fi tul&u"at si ne ultu it in v"e ea "u#a!iunii tale.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 La a!elas lo!, !ap. 78.

pla!e lui $u nezeu

71 +is(a ia"asi % fe"i!it este !alu#a"ul, !el !e se so!oteste pe sinesi tutu"o" lepadatu"a.0 G 1 2222222222222222222222

0 G 1 La a!elas lo!, !ap. 1*/. 81 +is(a ia"asi % ne"anit "a ane de sa#etile v"a- asului !alu#a"ul !a"e iu&este linistea. Ia" !el !e se a este!a !u ulti ea oa enilo", dese "ani p"i este. 191 +is(a ia"asi % "o&ul !a"e se leneveste de lu!"u"ile stapanului sau sa se #ateas!a sp"e &atai.0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 Lu!a =II, 36 PENTRU AVVA NISTERO 11 Avva Niste"o !el a"e u &la in pustie !u un f"ate si vazand un &alau" a fu#it. Si i(a zis lui f"atele % si tu te te i, pa"inte ' Si i(a zis lui &at"anul % nu a te , fiule, da" ai de folos este !a a fu#it, fiind!a nu putea s!apa de du.ul slavei desa"te. *1 Un f"ate l(a int"e&at pe un &at"an, zi!and) !a"e lu!"u este &un sa(l fa! si sa t"aies! !u el ' Si a zis &at"anul % $u nezeu stie !a"e este &un. Insa auzi !a a int"e&at !ineva din pa"inti pe avva Niste"o !el a"e, pe p"ietenul lui avva Antonie. Si i(a zis lui % !a"e lu!"u este &un sa(l fa! ' Si i(a zis % au nu sunt toate lu!"u"ile into! ai ' S!"iptu"a zi!e !a Av"aa a fost iu&ito" de st"aini si $u nezeu e"a !u dansul. Ilie iu&ea linistea si $u nezeu e"a !u dansul si $avid a fost s e"it si $u nezeu e"a !u dansul. $e!i, !e vezi !u sufletul tau !a voiesti, dupa $u nezeu a!easta fa, si(ti pazeste ini a. /1 Avva Iosif zis(a lui avva Niste"o % !e voi fa!e li &ii ele, !a!i nu o pot stapani ' Si i(a zis lui &at"anul % da" de vei vo"&i, ai odi.na ' I(a zis lui % nu. Si a zis &at"anul % de!i, da!a nu ai odi.na pent"u !e vo"&esti ' <ai &ine ta!i si de se va inta pla vo"&a, ai va"tos as!ulta de!at sa vo"&esti. 31 Un f"ate a vazut pe avva Niste"o pu"tand doua !olovii si l(a int"e&at pe el, zi!and % de va veni v"eun sa"a! si(ti va !e"e .aina, pe !a"e o dai lui ' Si "aspunzand a zis % pe !ea ai &una. Si i(a zis f"atele % da" da!a si aitui iti va !e"e, !e ii dai lui ' Si i(a zis &at"anul % -u atatea !eleilalte. Si a zis f"atele % da" da!a si altul iti va !e"e !e ii vei da lui ' Ia" el a zis % tai si pe !ealalta si(i dau lui pe -u atate si !u !ealalta a in!in#. Si ia"asi a zis % da" da!a si pe a!easta o va !e"e !ineva, !e fa!i ' ;at"anul a "aspuns % ii dau lui si pe !ealalta si e"#and ed la un lo!, pana !and $u nezeu va t"i ite si a va a!ope"i, !a!i nu !e" de la alt!ineva. 41 +is(a avva Niste"o % dato" este !alu#a"ul in toata sea"a si di ineata sa fa!a so!oteala pent"u !e a fa!ut noi din !ele !e voieste $u nezeu si !e nu a fa!ut din !ele nu voieste si asa sa(si al&eas!a toata viata, !a!i !e asa a t"ait avva A"senie. Sileste(te in toate zileie sa stai inaintea lui $u nezeu fa"a pa!at. Asa te "oa#a lui $u nezeu, !a si !u ai fi de fata inaintea Lui, !a"e este de fata, !a!i !u adeva"at este de fata. Nu(ti pune tie le#i si nu -ude!a pe ni eni. St"ain lu!"u este !alu#a"ilo" sa -u"e, sa !al!e -u"a antul, sa inta, sa &leste e, sa o!a"as!a, sa "ada. Ia" !el !e se !insteste peste !uviinta sau se lauda, ult se pa#u&este. PENTRU AVVA NISTERO CEL $IN C:INOVIE 11 +i!ea avva Pi en desp"e avva Niste"o, !a p"e!u sa"pele !el de a"a a, pe !a"e l(a fa!ut <oise sp"e ta adui"ea no"odului, asa a lost &at"anul, avand toata fapta !ea &una si ta!and, pe toti ii ta aduia. *1 Int"e&at fiind avva Niste"o de avva Pi en, de unde a !asti#at a!easta fapta &una, !a!i o"i!and i s(a inta plat ne!az in !.inovie, nu #"aia, ni!i nu int"a in i i-lo!, a "aspuns % ia"ta( a, avvo , Cand a int"at la in!eput in !.inovie a zis !u#etului eu % !a tu si a#a"ul una sunteti. P"e!u a#a"ul se &ate si nu #"aieste, se o!a"aste si ni i! nu "aspunde, asa si tu. $upa !u zi!e psal istui % !a un do&ito! e"a inaintea Ta, da" eu sunt pu"u"ea !u Tine.

PENTRU AVVA NICON 11 Un f"ate l(a int"e&at pe unul din &at"ani, zi!and % !u diavolul adu!e ispite asup"a sfintilo" ' Si i(a zis lui &at"anul !a a fost unul din pa"inti, anu e Ni!on, !a"e lo!uia in <untele Sinai. Si iata pe oa"e!ine e"#and la !asa unui fa"anit si #asind pe fii!a lui sin#u"a, a !azut !u dansa. Si i(a zis ei % spune !a pustni!ul avva Ni!on ti(a fa!ut asa. Si !and a venit tatal ei si a aflat, luand sa&ia, s(a dus asup"a &at"anului si &atand in usa, a iesit &at"anul. Si intinzand el sa&ia !a sa(l o oa"e, s(a us!at ana lui. Si du!andu(se fa"anitul la &ise"i!a, a spus &at"anilo" si au t"i is la dansul si a venit &at"anul. Si &atandu(l ult, voiau sa(l #oneas!a. Si s(a "u#at zi!and % lasa( a ai!i, pent"u $u nezeu, !a sa a po!aies!, si despa"tindu(l pe el t"ei ani, a dat po"un!a !a ni eni sa nu ea"#a la el. Si a fa!ut t"ei ani, venind in fie!a"e du ini!a la &ise"i!a si fa!and etanie, se "u#a la toti zi!and % "u#ati( va pent"u ine , Ia" ai pe u" a s(a ind"a!it !el !e a fa!ut pa!atul si a pus ispita asup"a &at"anului. Si a a"tu"isit in &ise"i!a !a el a fa!ut pa!atul si a zis sa napastuias!a pe "o&ul lui $u nezeu. Si e"#and tot no"odul, a fa!ut etanie &at"anului, zi!and % ia"ta(ne pe noi, avvo , Si le(a zis lo" % de a va ie"ta, ie"tati sunteti) da" a "a ane ai!i !u voi nu ai "a an, !a nu s(a aflat unui sa ai&a d"eapta so!oteala si sa(i fie ila de ine. Si asa s(a dus de a!olo. Si a zis &at"anul !at"e f"atele % vezi !u diavolul adu!e ispitele asup"a sfintilo" ' PENTRU AVVA NETRA 11 Povestitu(s(a desp"e avva Net"a, u!eni!ul lui avva Siluan, !a si !and sedea in !.ilia sa in untele Sinai, !u asu"a se o!a" uia pe sinesi dupa t"e&uinta t"upului. Ia" !and s(a fa!ut epis!op la Ba"an, ai ult se st"a to"a pe sinesi sp"e viata !ea asp"a. Si i(a zis lui u!eni!ul sau % avvo, !and e"a in pustie, nu te nevoiai asa. Si i(a "aspuns &at"anul % a!olo e"a pustie si liniste si sa"a!ie si voia sa !.ive"nises! t"upul, !a sa nu a &olnaves! si sa !aut !ele !e nu avea . Ia" ai!i este lu e si p"i!epe"e si de a voi si &olnavi ai!i, este !ine sa a sp"i-ineas!a, !a sa nu pie"d !alu#a"ia. PENTRU AVVA NIC:ITA 11 Spunea avva Ni!.ita desp"e doi oa"e!a"e f"ati !a s(au unit, v"and sa lo!uias!a i p"euna. Si a so!otit unul int"u sine % O"i!e va voi f"atele eu, a!eea sa fa!. Ase enea si f"atele !elalalt a so!otit, !a voia f"atelui sau va fa!e. Si au t"ait ani ulti !u ulta d"a#oste. $a" vazand v"a- asul, s(a dus sa( i despa"ta si stand in tinda se a"ata unuia !a un po"u &el, ia" altuia !a o !ioa"a. Si a zis unul % vezi po"u &elul a!esta ' +is(a a!ela % !ioa"a este. Si au in!eput a se !e"ta, altul alta zi!and, si s!ulandu(se s(au &atut pana la san#e, sp"e !ea ai desava"sita &u!u"ie a v"a- asului si s(au despa"tit. Ia" dupa t"ei zile s(au t"ezit venindu(si in fi"e si fa!andu(si etaiiie, a"tu"iseau !eea !e fie!a"e din ei so!oteau pasa"ea !ea vazuta. Si !unos!and "az&oiul v"a- asului, au "a as pana la sfa"sit nedespa"titi. INCEPUTUL SLOVEI = PENTRU AVVA =OIE 11 Un f"ate l(a int"e&at pe avva =oie, zi!and % de a voi afla undeva si voi an!a t"ei paini, nu !u va este ult ' I(a zis lui &at"anul % la a"ie ai venit, f"ate ' Si a zis ia"asi % de voi &ea t"ei pa.a"e !u vin, nu !u va este ult ' I(a zis lui % de nu este d"a!, nu este ult) ia" de este, este ult. Ca!i vinul este st"ain de !alu#a"ii !ei !e t"aies! dupa $u nezeu. *1 Spunea unui dint"e pa"inti desp"e ava =oie te&eul !a a int"at odata in untele Sinai si iesind el de a!olo, l(a inta pinat un f"ate si suspinand zi!ea % ne a.ni , avvo, pet"u neploa"e. I(a zis lui &at"anul % si de !e nu !e"eti si va "u#ati lui $u nezeu ' l(a zis lui f"atele % ne "u#a si fa!e litanii da" nu ploua. I(a zis lui &at"anul % ne#"esit, nu va "u#ati !u deadinsul. V"ei insa sa !unosti, !a asa este ' Si si(a intins ainile la !e" !u "u#a!iune

si indata a plouat. Si vazand f"atele, s(a te ut si !azand !u fata la pa ant, si s(a in!.inat lui, ia" &at"anul a fu#it. B"atele a vestit la toti !eea !e s(a fa!ut si !ei !e au auzit, au slavit pe $u nezeu. PENTRU AVVA =ANTIE 11 +is(a avva =antie % tal.a"ul pe C"u!e e"a si dint"(un !uvant s(a ind"eptat. Si Iuda !u apostolii e"a i p"euna nu a"at si int"(o noapte a p"apadit toata osteneala si s(a po#o"at din !e"u"i in iad. $"ept a!eea, ni eni fa!and &ine, sa nu se faleas!a, !a!i toti !ei !e s(au nada-duit in sinesi, au !azut. *1 S(au suit odata avva =anie de la S!.it la Te"enut. Si unde a #azduit pent"u osteneala nevointei, i(a adus lui putin vin. Si auzind unii, i(au adus lui un ind"a!it si a in!eput d"a!ul sa il o!a"as!a pe &at"an % la &auto"ul de vin a!esta (ati adus ' Si &at"anul nu voia sa il s!oata, da" pent"u defai a"e zi!ea % !"ed lui :"istos, !a nu voi isp"avi pa.a"ul a!esta pana !e nu vei !e nu vei iesi. Si da!a a in!eput &at"anul sa &ea, a st"i#at d"a!ul, zi!and % a a"zi, a a"zi , Si ai inainte de a isp"avi, a iesit d"a!ul, !u da"ul lui :"istos. /1 A!estasi a zis % !ainele este INCEPUTUL SLOVEI O PENTRU AVVA OLI<PIE 11 +is(a avva Oli pie % s(a po#o"it odata un p"eot al elinilo" la S!.it si a venit la !.ilia ea si a ado" it. Si vazand vietui"ea !alu#a"ilo", i(a zis % asa vietuind, ni i! nu vedeti la $u nezeui vost"u ' Si i(a zis lui % nu. Si i(a zis ie p"eotul % da" noi !and slu-i du nezeului nost"u ni i! nu as!unde de noi !i ne des!ope"e tainele lui. Si voi atatea osteneli fa!and, p"ive#.e"i, linisti"i si nevointe, zi!i !a ni i! nu vedeti. Ne#"esit da", da!a ni i! nu vedeti, !u#ete "ele aveti in ini ile voast"e, !a"e va despa"t pe voi de $u nezeu si pent"u a!easta nu va des!ope"e voua tainele. Si (a dus si a vestit &at"anilo" !uvintele lui si s(au inunat, zi!and !a asa este, !a!i !u#etele !ele ne!unos!ute il despa"t pe $u nezeu de o . *1 Avva Oli pie !el ai !.iliilo", a fost luptat sp"e !u"vie si i(a zis lui !u#etul % du(te, ia fe eie , Si s!ulandu(se a !al!at lut si a fa!ut fe eie. Apoi si(a zis % iata fe eia ta , T"e&uie da" sa lu!"ezi ult !a sa o ."anesti. Si lu!"a ostenindu(se ult. Si dupa o zi ia"asi !al!and lut, si(a fa!ut lui si fii!a si zi!ea #andului sau % a nas!ut fe eia ta. Ai ai ulta t"e&uinta sa lu!"ezi, !a sa poti sa(ti ."anesti fiul si sa(l a!ope"i. Si asa fa!and, s(a topit pe sine, si a zis !u#etului % da!a nu ai poti sufe"i osteneala, ni!i fe eie sa nu !auti. Vazand $u nezeu osteneala lui, a "idi!at de la el "az&oiul si s(a odi.nit. PENTRU AVVA ORSISIE +is(a avva O"sisie % !a"a ida nea"sa punandu(se la te elie ap"oape de "au, nu "a&da o zi, ia" !ea a"sa !a o piat"a "a ane. Asa este si o ul !a"e a"e so!oteala t"upeasea si nu s(a a"s !a Iosif !u f"i!a lui $u nezeu % se "isipeste dupa !e s(a suit la stapani"e. Ca!i ulte sunt ispitele uno"a !a a!estia, fiind!a sunt in i-lo!ul oa enilo". $e!i, &ine este !ineva, !a dupa !e sunt isi va !unoaste asu"ile sale sa fu#a de #"eutatea stapani"ii, !a!i !ei ta"i !u !"edinta ne!lintiti sunt. Pent"u insusi sfantul Iosif de va voi !ineva sa vo"&eas!a, zi!e !a nu a fost pa antes!. Cu !ate a fost ispitit si in !e fel de ta"a, unde nu e"a atun!i u" a de !insti"e a lui $u nezeu ' Insa $u nezeul pa"intilo" lui e"a !u dansul si l(a s!os din tot ne!azul si a!u este !u pa"intii sai int"u I pa"atia !e"u"ilo". Si noi, !unos!and asu"ile noast"e, sa ne nevoi , !a!i asa vo putea s!apa de -ude!ata lui $u nezeu. *1 +is(a ia"asi % so!otes! !a da!a un o nu va pazi ini a sa &ine, toate !ate a auzit le uita si se leneveste. Si asa, v"a- asul afland int"(insul lo!, il su"pa, !a!i p"e!u un li.na" 0 !andela 1 #atat si ai &un de!at ine, !a!i si d"a#oste a"e si la -ude!ata nu vine.

lu inand, de va fi t"e!ut !u vede"ea sa se toa"ne untdel n, in!et, in!et, se stin#e si apoi se inta"este intune"i!ul asup"a lui. Si nu nu ai a!easta, da" este !u putinta !and vine pe lan#a dansul si soa"e!ele si !auta sa anan!e fitilul, ai inainte de a se stin#e, nu poate an!a untul(de(le n, ia" de a vedea !a nu nu ai lu ina nu a"e, da" ni!i fie"&inteala de fo!, atun!i avand sa t"a#a fitilul, su"pa si li.na"ul si de va fi de lut se st"i!a ia" de va fi de a"a a stapanul !asei il fa!e de iznoava. Asa, !and se leneveste sufletul, in!et, in!et $u.ul Sfant se t"a#e, pana !e desava"sit se va stin#e in fie"&inteala lui si atun!i v"a- asul an!and osa"dia sufletului, pe t"up il p"apadeste "autatea. Ia" da!a a!ela va fi &un !u aseza"ea !at"e $u nezeu, nu ai s(a "apit sp"e lenevi"e. $u nezeu !a un indu"at, punand int"( insul f"i!a Lui si adu!e"ea a inte a un!ilo", il fa!e sa se t"ezeas!a si sa se pazeas!a pe sinesi de ai!i inainte !u ulta inta"i"e pana la !e"!eta"ea lui. INCEPUTUL SLOVEI P PENTRU AVVA PI<EN 1 1 S(a dus odata avva Pi en, !and e"a ai tana" la oa"e!a"e &at"an, sa(l int"e&e de t"ei #andu"i. $e!i, dupa !e a venit la &at"anul, a uitat pe unul din a!ele t"ei si s(a into"s la !.ilia sa. Si !u a pus ana sa des!.ida in!uietoa"ea, si(a adus a itite de !uvantul pe !a"e l(a uitat si a lasat in!uietoa"ea si s(a into"s la &at"anul !a"e i(a zis % de#"a& ai venit f"ate. Si i(a povestit lui % !and a pus ana ea sa iau in!uietoa"ea, i(a adus a inte de !uvantul pe !a"e il !auta si n(a des!.is, pent"u a!easta ( a into"s. Si e"a depa"ta"ea !aii foa"te ulta. Si i(a zis lui &at"anul % ai in#e"ilo" Pi en, adi!a pasto" 0 G 1) si se va #"ai nu ele tau in tot pa antul E#iptului. 2222222222222222222222 0 G 1 Ca!i Pi en in li &a elineas!a insea na pasto". *1 Avea odata Paisie, f"atele lui avva Pi en, p"ietesu# !u !ineva din afa"a !.iliei lui. Ia" avva Pi en nu e"a de a!o"d. Si s!ulandu(se a fu#it la avva A ona. Si i(a zis lui % Paisie, f"atele eu, a"e !u !ineva p"ietesu# si nu a odi.nes!. I(a zis lui avva A ona % Pi ene, in!a t"aiesti ' $u(te, sezi in !.ilia ta si pune(ti in ini a !a a!u ai un an de !and esti in o" ant , /1 Au venit odata &at"anii lo!ului la anasti"ea unde e"a avva Pi en. Si a int"at avva Anuv si i(a zis lui % sa !.e a pe &at"ani ai!i astazi. Si stand ult, nu i(a dat lui "aspuns. Si a.nindu(se, a iesit. I( au zis lui !ei !e sedeau ap"oape de dansul % avvo, pent"u !e n(ai dat lui "aspuns. Le(a zis lo" avva Pi en % eu t"ea&a nu a , !a!i a u"it, ia" o"tul nu #"aieste. 31 Un &at"an e"a in E#ipt ai inainte pana nu a veni !ei !u avva Pi en si e"a stiut foa"te si !instit. $e!i, dupa !e s(au suit !ei !u avva Pi en de la S!.it, au lasat pe &at"an oa enii si veneau la avva Pi en. Si(l zavistuia &at"anul pe el si(l vo"&ea de "au. $e!i, a auzit avva Pi en si s(a a.nit. Si a zis f"atilo" lui % !e sa fa!e &at"anului a!estuia a"e, !a!i in int"ista"e ne(au pus oa enii pe noi, pa"asind pe &at"anul si venind la noi, !a"e nu sunte ni i! ' $e!i !u pute sa odi.ni pe &at"anul ' Si le(a zis lo" % fa!eti putine &u!ate si luati un vas !u vin si sa e"#e la dansul sa #usta i p"euna. Poate !u a!easta vo putea sa(l odi.ni . $e!i au luat &u!atele si s(au dus. Si dupa !e au &atut in usa, a auzit u!eni!ul lui si a zis % !ine sunteti ' Ia" ei au zis % spune(i avvei, !a este Pi en si v"ea sa se &la#osloveas!a de dansul , Si a!easta vestind u!eni!ul, a "aspuns &at"anul % du(te, nu a v"e e , Ia" ei au "a&dat in a"sita zi!and % nu ne du!e , de nu ne vo inv"edni!i sa vede pe &at"anul. Ia" &at"anul vazand s e"enia lo" si "a&da"ea, u ilindu(se, le(a des!.is. Si int"and, au #ustat !u el. Ia" in v"e ea !and an!au, zi!ea % int"(adeva", nu sunt nu ai !ele !e le(a auzit desp"e voi, !i insutite a vazut in lo!ul vost"u. Si li s(a fa!ut lo" p"ieten din ziua a!eea. 41 A voit odata stapanito"ul lo!ului a!eluia, sa vada pe avva Pi en si nu p"i ea &at"anul. Si !u p"i!ina !a pe un fa!ato" de "ele a p"ins pe fiul su"o"ii lui si l(a pus in te nita, zi!and % de va veni &at"anul si se va "u#a pent"u danstil, eu il slo&ozes!. Si a venit so"a lui, plan#and lan#a usa. Ia" el nu

i(a dat ei "aspuns. Ea il o!a"a zi!and % o ule !u ini a de a"a a, fie(ti ila de ine, !a nu ai un fiu a , Ia" el t"i itand, i(a zis ei % Pi en fiu n(a nas!ut. Si asa s(a dus. Si auzind stapanito"ul, a t"i is zi!and % a!a" !u !uvantul de va po"un!i, il voi slo&ozi pe el. Ia" &at"anul i(a "aspuns inapoi zi!and % !e"!eteaza dupa p"avila si de este v"edni! de oa"te, sa oa"a, ia" de nu este, fa !! voiesti , Ia" stapanito"ul auzind, l(a slo&ozit de la in!.isoa"e. 51 A #"esit odata un f"ate in !.inovie. Si e"a in lo!u"ile a!elea un pustni! si ulta v"e e nu a iesit afa"a. Si venind sta"etul !.inoviei la &at"anul, i(a vestit lui pent"u !el !e a #"esit. Ia" el a zis % #oniti( l , Si iesind f"atele din !.inovie, a int"at int"(o su"patu"a si plan#ea a!olo. Si s(au inta plat niste f"ati sa ea"#a la avva Pi en si l(au auzit plan#and. Si int"and l(au #asit in a"e du"e"e. Si l(au "u#at pe el !a sa(i du!a la &at"an si nu voia, zi!and % ai!i v"eau eu sa o" , Si venind ei la avva Pi en, i(au povestit lui si "u#andu(l el pe ei, i(a t"i is zi!and % spuneti(i !a avva Pi en il !.ea a. Si a venit f"atele la dansul si vazandu(l pe el &at"anul ne!a-it, s!ulandu(se l(a sa"utat si #lu ind !u dansul l(a "u#at sa #uste. Si a t"i is avva Pi en pe unul din f"atii sai la pustni!, zi!and % de ulti ani do"ea sa te vad, auzind !ele desp"e tine si din lenevi"ea a ando"u"a nu ne(a intalnit unul !u altul. $e!i a!u v"and $u nezeu si p"i!ina inta plandu(se, ia osteneala si vino pana ai!i, !a sa ne vede unul !u altul , 0 Ca e"a neiesind din !.ilia lui 1. Si auzind zi!ea % de n(a" fi vestit $u nezeu &at"anului, nu a" fi t"i is la ine. Si s!ulandu(se, a venit la el. Si in!.inandu(se unul altuia !u &u!u"ie, au sezut. Si a zis lui avva Pi en % doi oa eni e"au int"(un lo! si a andoi aveau o"ti. Ia" unul a lasat pe o"tul sau si s(a dus sa plan#a pe o"tul !eluilalt. Si auzind &at"anui s(a u ilit de !uvantul lui si i(a adus a inte de !eea !e a fa!ut si a zis % Pi en sus, sus in !e", ia" eu -os, -os pe pa ant , 61 S(au dus odata ulti &at"ani la avva Pi en. Si iata unul dint"(ai lui avva Pi en avea un !opil si o&"azul, fata lui, din lu!"a"ea diavolului, s(a into"s inapoi. Si vazand tatal !opilului ulti ea pa"intilo", luand !opilul afa"a de anasti"e, sedea plan#and. Si s(a inta plat unui &at"an sa iasa afa"a si vazandu(l i(a zis % de !e plan#i o ule ' Ia" el a zis % "udenie sunt !u avva Pi en. Insa iata i s(a inta plat !opilului a!estuia ispita si a!easta. Si v"and sa(l adu!e la &at"anul ne(a te ut !a nu voieste sa ne vada si a!u de va afua !a sunte ai!i t"i ite si ne alun#a. $a" eu vazand veni"ea voast"a, a ind"aznit de a venit. $e!i, !u voiesti avvo, fie(ti ila de ine si ia !opilul inlaunt"u si va "u#ati pent"u dansul. Si luandu(l &at"anul, a int"at si a sava"sit lu!"u !u intelep!iune !a nu l(a dus indata la avva Pi en, !i, in!epand de la f"atii !ei ai i!i, zi!ea % fa!eti !"u!e !opilului , Si dupa !e i(a fa!ut pe toti de i(au fa!ut !"u!e, in u" a l(au dus si la avva Pi en, da" el nu voia sa(i fa!a !"u!e, ia" pa"intii si se "u#au zi!and % p"e!u toti si tu fa, pa"inte. Si suspanind s!ulandu(se s(a "u#at zi!and % $u nezeule, ta aduieste zidi"a Ta, !a sa nu fie stapanita de v"a- asul , Si fa!andu(i !"u!e, indata s(a ta aduit si l(a dat tatalui sau sanatos. 71 S(a dus un f"ate odata, din pa"tile lui avva Pi en, in st"ainatate. Si a a-uns la un pustni! a!olo 0 !a e"a ilostiv si ulti veneau la dansul 1. Si i(a vestit lui f"atele desp"e avva Pi en. Si auzind fapta lui !ea &una, a do"it sa(l vada. $e!i into"!andu(se f"atele in E#ipt, dupa !atava v"e e a venit pustni!ul din st"ainatate in E#ipt la f"atele !el !e venise la el 0 !a ii spusese lui unde pet"e!e 1. Si vazandu(l a!ela, s(a i"at si s(a &u!u"at foa"te. Si a zis pustni!ul % fii &un si du( a la avva Pi en , Si luandu(l, a venit la avva Pi en si i(a vestit !ele desp"e dansul zi!and !a a"e o este si ulta d"a#oste si !inste a"e la lo!ul lui si i(a vestit lui desp"e tine si do"ind sa te vada, a venit. $e!i l(a p"i it pe el !u &u!u"ie si sa"utandu(se unul !u altul, au sezut. Si a in!eput !el st"ain a vo"&i din S!"iptu"a lo!u"i du.ovni!esti si !e"esti. Si si(a into"s avva Pi en fata lui si nu i(a dat "aspuns. Si vazand !a nu vo"&este !u dansul, a.nindu(se a iesit. Si a zis f"atelui !elui !e l(a adus pe el % in zada" a fa!ut toata !alato"ia a!easta, !a a venit la &at"anul si iata !a ni!i a vo"&i !u ine nu voieste. Si a int"at f"atele, la avva Pi en si i(a zis % avvo, pent"u tine a venit a!est o a"e, avand atata slava la lo!ul lui. Pent"u !e n(ai vo"&it !u dansul ' I(a zis lui &at"anul % a!esta din !ei de sus este si !ele !e"esti #"aieste, ia" eu din !ei de -os sunt si !ele pa antesti vo"&es!. $e i(a" fi #"ait desp"e pati i ale sufletului, i(as fi "aspuns) ia" da!a pent"u lu!"u"i !e"esti eu a!easta nu stiu. $e!i iesind f"ateie, i(a zis % &at"anul nu de#"a&a vo"&este din S!"iptu"a, !i da!a !ineva ii va #"ai lui desp"e pati ile sufletului, ii "aspunde. Ia" el u ilindu(se, a int"at la &at"anul si a zis !at"e dansul % !e voi fa!e avvo,

!a a stapanes! pati ile sufletului ' Si a luat a inte la dansul &at"anul, &u!u"andu(se. Si a zis % a!u &ine ai venit. $es!.ide(ti #u"a ta pent"u a!estea si o voi u plea de &unatati. Ia" el ult folosindu(se zi!ea % !u adeva"at a!easta este !alea !ea adeva"ata. Si ultu ind lui $u nezeu, s(a into"s la lo!ul sau &u!u"os !a!i !u astfel de sfant s(a inv"edni!it a se intalni. 81 A p"ins odata stapanito"ul lo!ului pe unul din satul lui avva Pi en. Si au venit toti, "u#andu(se &at"anului sa ea"#a si sa(l s!oata. Ia" el a zis % lasati( a t"ei zile si asa vin , $e!i s(a "u#at avva Pi en !at"e $o nul, zi!and % $oa ne, nu( i da da"ul a!esta, !a!i nu a vo" lasa sa sed in lo!ul a!esta , $e!i a venit &at"anul, "u#andu(se stapanito"ului. Ia" el a zis !at"e dansul % pent"u tal.a"i te "o#i, avvo ' Ia" &at"anul s(a &u!u"at !a n(a p"i it .a" de la dansul. 191 Au povestit unii !a odata avva Pi en si f"atii lui lu!"au s!ulu"i si nu spo"eau, neavand !u sa !u pe"e inu"i. Si unul dint"(insii a povestit unui ne#utato" !"edin!ios p"i!ina. Ia" avva Pi en nu voia sa ia de la !ineva !eva, pent"u supa"a"e. Ne#utato"ul v"and sa fa!a lu!"u &at"anului, se fa!ea !a a"e t"e&unita de s!ulu"i. $e a!eea a adus !a ila si le(a luat. Si venind f"atele la avva Pi en si auzind !eea !e a fa!ut ne#utato"ul, !a si !and v"and sa(l laude, a zis % !u adeva"at, avvo, si neavand t"e&uinta le(a luat !a sa ne fa!a noua lu!"u. Si auzind avva Pi en !a neavand t"e&uinta le(a luat, a zis f"atelui % s!oala(te, to! este !a ila si adu(le ai!i, ia" de nu le vei adu!e, Pi en ai!i nu sade !u voi. Ca nu fa! st"a &atate v"eunui o !a"e nu a"e t"e&uinta !a el sa se pa#u&eas!a si sa ia folosul eu. Si s(a dus f"atele lui !u ulta osteneala si le(a adus. Ia" de nu le adu!ea &at"anul se du!ea de la dansii. $e!i, dupa !e le(a vazut, s(a &u!u"at, !a si !and a" fi aflat o a"e !o oa"a. 111 A auzit odata p"eotul Peluisiului desp"e un f"ate !e se du!e des in !etate si se s!alda si se leneveste de antui"ea lui. Si venind la &ise"i!a l(a s!os din !alu#a"ie. Si dupa a!easta l(a ust"at pe dansul ini a si s(a !ait. Si a venit la avva Pi en &eat de #andu"i, avand si levitoanele f"atilo" si a vestit &at"anului p"i!ina. Si i(a zis lui &at"anul % nu ai tu !eva din ale o ului !el ve!.i ' Te(ai dez&"a!at de el ' Ia" p"eotul a zis % a i pa"tases! de o ul !el ve!.i. Ia" &at"anul i(a zis % iata !a si tu esti !a si f"atii) !a desi putin te i pa"tasesti din ve!.i e, insa esti supus pa!atului. Atun!i e"#and p"eotul, a !.e at pe f"ati si s(a po!ait inaintea !elo" unsp"eze!e si i(a i &"a!at pe ei !u !.ipul !alu#a"es! si i(a slo&ozit. 1*1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en zi!and % a fa!ut pa!at a"e si voies! sa a po!aies! t"ei ani. I(a zis lui &at"anul % este ult. Si a zis f"atele % da" pana la un an ' Si a zis ia"asi &at"anul % ult este. Ia" !ei !e e"au de fata au zis % da" pana la pat"uze!i de zile ' Si ia"asi a zis % ult este. Si a adaus % eu zi! !a da!a din toata ini a se va po!ai o ul si nu va ai !ontinua sa fa!a pa!atul si in t"ei zile il p"i este pe el $u nezeu. 1/1 +is(a ia"asi % se ul !alu#a"ului in ispite se a"ata. 131 +is(a ia"asi % p"e!u spata"ul i pa"atului sta lan#a dansul de(a pu"u"ea #ata, asa t"e&uie si sufletul sa fie #ata sp"e a lupta i pot"iva d"a!ului !u"viei. 141 A int"e&at avva Anuv pe avva Pi en desp"e #andu"ile !ele ne!u"ate pe !a"e le naste ini a o ului si desp"e poftele !ele desa"te. Si i(a zis lui avva Pi en % au doa"a va sla&i se!u"ea fa"a !el !e taie !u ea ' 0 G 1. Insa tu nu le da lo" lo!, ni!i te indul!i !u dansele si "a an nelu!"atoa"e. 2222222222222222222222 0 G 1 Isaia =, 14. 151 +is(a ia"asi avva Pi en % de n(a" fi venit Navuza"dan, &u!ata"ul !el a"e, nu a" fi a"s &ise"i!a $o nului 0 G 1. Adi!a, de n(a" fi venit odi.na i &ui&a"ii pante!elui in suflet, n(a" fi !azut intea in "az&oiul v"a- asului. 2222222222222222222222 0 G 1 3 I pa" *3, *7, *8.

161 Se spune desp"e avva Pi en, !a !.e at fiind sa nu fie neas!ultato" f"atelui sau si sa(l a.neas!a.

anan!e fa"a voia lui,

e"#ea la!"i and, !a sa

171 +is(a ia"asi avva Pi en % nu lo!ui in lo!ul unde vezi pe unii !a au zavistie asup"a ta. Biind!a nu spo"esti. 181 Povestit(au unii lui avva Pi en, desp"e un !alu#a", !a nu &ea vin. Si a zis % vinul nu este al !alu#a"ilo". *91 A int"e&at avva Isaia pe avva Pi en desp"e #andu"ile !ele spu"!ate. Si i(a zis lui avva Pi en % p"e!u o lada plina !u .aine, de le va lasa !ineva, !u v"e ea put"ezes!, asa si #andu"ile, de nu le vo fa!e !u t"upul, !u v"e ea se p"apades! si se put"ezes!. *1 1 A int"e&at avva Iosif tot a!est !uvant. Si i(a zis lui avva Pi en % p"e!u da!a !ineva va pune int"(un vas sa"pe si s!o"pie si il va astupa, ne#"esit, !u v"e ea o", asa si #andu"ile !ele "ele, de la d"a!i od"aslind, p"in "a&da"e lipses!. **1 Un f"ate a venit la avva Pi en si i(a zis lui % sea an ta"ana ea si fa! dint"(insa ilostenie. I(a zis lui &at"anul % &ine fa!i , Si s(a dus !u osa"die si a spo"it ilostenia. Si a auzit avva Anuv !uvantul si i(a zis lui avva Pi en % nu te te i de $u nezeu, asa #"aind f"atelui ' Si a ta!ut &at"anul. $upa doua zile a t"i is avva Pi en la f"atele si i(a zis lui, auzind si avva Anuv % !e i(ai zis alaltale"i, !a intea ea e"a aiu"ea ' Si a zis lui f"atele % a zis !a sea an ta"ina ea si fa! dint"(insa ilostenie. Si i(a zis avva Pi en % a #andit !a pent"u f"atele tau !el i"ean ai #"ait) ia" da!a tu esti !el !e fa!i lu!"ul a!esta, nu este lu!"u !alu#a"es!. Ia" el auzind, s(a a.nit, zi!and % alt lu!"u nu stiu de!at a!esta si nu pot !a sa nu sea an ta"ina ea. $e!i, dupa !e s(a dus, i(a fa!ut lui etanie avva Anuv, zi!and % ia"ta( a , Si a zis avva Pi en % si eu de la in!eput stia !a nu este lu!"u !alu#a"es!, da" dupa so!oteala lui a #"ait si (a st"aduit sp"e spo"i"ea d"a#ostei, ia" a!u s(a dus a.nit si tot la fel fa!e. */1 A zis avva Pi en % de va #"esi o ul si va ta#adui, zi!and n(a #"esit, nu(l ust"a. Ia" de nu, ii tai osa"dia) ia" de vei zi!e lui % nu te a.ni, f"ate, !i te pazeste de a!u inainte, ii "idi!i sufletul sp"e po!ainta. *31 A zis ia"asi % &una este ispiti"ea, !a a!easta fa!e pe o ai la u"it.

*41 A zis ia"asi % o ul !a"e invata, da" nu fa!e !ele !e invata, este ase enea !u fantana, !a pe toti ii adapa si ii spala, ia" pe sine nu se poate !u"ati, !i de toata intina!iunea este plina si toata ne!u"atenia int"(insa se afla. *51 T"e!and odata avva Pi en p"in E#ipt, a vazut o fe eie sezand la un o" ant si plan#and !u a a". Si a zis % de vo" veni toate veseliile lu ii a!esteia, nu vo" uta sufletul ei de la plans. Asa si !alu#a"ul, t"e&tiie de(a pu"u"i sa ai&a plansul in sine. *61 A zis ia"asi % !a este o , !a"e se pa"e !a ta!e, da" ini a lui osandete pe altii. Unul !a a!esta totdeauna #"aieste. Si este altul !a"e de di itieata pana sea"a #"aieste si ta!e"e tine, adi!a fa"a de folos ni i! nu #"aieste. *71 Un f"ate a venit la avva Pi en si i(a zis % avvo, ulte #andu"i a si a p"i e-dues! din p"i!ina lo". Si l(a s!os pe el &at"anul afa"a su& vazdu. si i(a zis % intinde &"atul si tine vantu"ile. Ia" el a zis % nu pot sa fa! a!easta. Si i(a zis &at"anul % da!a asta nu poti s(o fa!i, ni!i #andu"ile nu le poti op"i sa nu vina . Alt lu!"u este insa sa le stai i pot"iva.

*81 A zis avva Pi en % de sunt t"ei la un lo! si unul se linisteste &ine, ia" unul este &olnav si ultu este, !elalalt slu-este !u !u#et !u"at, toti t"ei de o lu!"a"e sunt. /91 +is(a ia"asi % s!"is este % in !e !.ip do"este !e"&ul izvoa"ele apelo", asa Te do"este sufletul eu, $u nezeule 0 G 1. Biind!a !e"&ii in pustie in#.it ulte -i#anii ta"atoa"e, ia" !and ii a"de ot"ava, do"es! sa vina la ape, si dupa !e &eau se "a!o"es! de ot"ava -i#aniilo". Asa si !alu#a"ii, in pustie sezand se a"d de ot"ava d"a!ilo" !elo" vi!leni si do"es! sa &ata si du ini!a sa vina la izvoa"ele apelo", adi!a la T"upul si San#ele $o nului nost"u Iisus :"istos, !a sa se !u"ateas!a de a a"a!iunea !elui vi!lean. 2222222222222222222222 0 G 1 Psal 39, 1. /11 A int"e&at avva Iosif pe avva Pi en, !u t"e&uie a posti. I(a zis avva Pi en lui % eu voies! !a !el !e anan!a in fie!a"e zi, !ate putin sa anan!e, !a sa nu se satu"e. I(a zis avva Iosif % !and e"ai ai tana", nu posteai din doua in doua zile, avvo ' Si a zis &at"anul % eu adeva"at si t"ei si pat"u zile si o sapta ana. Si a!estea toate le(au !e"!etat pa"intii, !a niste pute"ni!i si au aflat !a este &ine in fie!a"e zi a an!a, da" putin) si ne(au dat noua !alea !ea i pa"ateas!a, !a este usoa"a. /*1 Spuneau pa"intii desp"e avva Pi en !u !a atun!i !and voia sa -ude!and so!otelile sale !a la un !eas si asa iesea. ea"#a la &ise"i!a, sedea,

/*1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % i(a "a as o osteni"e, !e sa fa! ' I(a zis lui &at"anul % du(te si dupa t"ei zile vino si iti voi spune , Si a venit dupa !u i(a .ota"at. Si a zis &at"anul % !e pot sa(ti zi!, f"ate ' $e iti voi zi!e % da(o la &ise"i!a, a!olo fa! ese a"i. $e iti voi zi!e % da(o "udelo" tale, nu ai plata) de iti voi zi!e % da(o sa"a!ilo", "a ai fa"a #"i-a. $e!i, o"i!e voiesti, fa) eu t"ea&a nu a . /31 L(a int"e&at pe el alt f"ate, zi!and % !e insea na % nu da "au pent"u "au ' 0 G 1. I(a zis lui &at"anul % pati a a!easta pat"u !.ipu"i a"e % intai din ini a, al doilea din !autatu"a, al t"eilea din li &a, al pat"ulea a nu fa!e "au in lo! de "au. $e poti sa(ti !u"atesti ini a, nu vitie in !autatu"a. Ia" de va veni in !autatu"a, pazeste(te a nu #"ai, ia" de vei si #"ai, de#"a&a taie !a sa nu fa!i "au in lo! de "au. 2222222222222222222222 0 G 1 1. Tesal. V, 15) 1 Pet"u III, 8. /41 +is(a avva Pi en % a pazi si a lua a inte de sine, si so!oteala !ea d"eapta % a!este t"ei fapte &une sunt povatuitoa"e ale sufletului. /51 +is(a ia"asi % a te a"un!a pe sine inaintea lui $u nezeu si a nu te inapoi voia ta, sunt unelte ale sufletului. asu"a pe sine si a lepada

/61 +is(a ia"asi % toata osteneala !a"e iti va veni tie, este &i"uita p"in ta!e"e. /71 +is(a ia"asi % u"a!iune este pent"u $u nezeu toata odi.na t"upeas!a. /81 +is(a ia"asi % plansul este indoit % lu!"eaza si pazeste. 391 +is(a ia"asi % de iti va veni #and pent"u t"e&uintele !ele de nevoie ale t"upului si le vei pune la o"anduiala odata si ia"asi va veni si le vei pune la o"anduiala si a t"eia oa"a, sa nu iei a inte la dansul, !a este zada"ni!. 311 +is(a ia"asi !a un f"ate l(a int"e&at pe avva Aloine, zi!and % !e este defai a"ea ' Si a zis &at"anul % sa fii tu dedesu&tul !elo" ne!uvantatoa"e si sa stii !a a!elea sunt neosandite.

3*1 +is(a ia"asi % de isi va adui!e o ul a inte de !uvantui !el s!"is !a din !uvintele tale te vei ind"epta si din !uvintele tale te vei osandi 0 G 1 va ale#e ai ult ta!e"ea. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. =II, *6. 3/1 +is(a ia"asi % in!eputul "autatilo" este "aspandi"ea. 331 +is(a ia"asi % avva Isido" p"eotul S!.itului, a #"ait odata no"odului, zi!and % f"atilo", nu pent"u osteneala a venit la lo!ul a!esta ' Si a!u nu ai a"e osteneala. $e!i, eu, luandu( i !o-o!ul a du! unde este osteneala si a!olo aflu odi.na. 341 Un f"ate i(a zis lui avva Pi en % de vei vedea v"eun lu!"u, voiesti sa(l spui ' I(a zis lui &at"anul % s!"is este % o"i!ine va "aspunde !uvant ai inainte de a auzi, neinteleptie ii este lui si defai a"e 0 G 1. $e vei fi int"e&at, "aspunde, ia" de nu, ta!i , 2222222222222222222222 0 G 1 Pilde =VIII, 1/. 351 A int"e&at un f"ate pe avva Pi en, zi!and % poate o ul sa nada-duias!a nu ai la o fapta ' Si i(a zis lui &at"anul % avva Ioan Colov a zis % eu voies! sa a i pa"tases! !ate putin din toate faptele !ele &une. 361 +is(a ia"asi &at"anul !a un f"ate l(a int"e&at pe avva Pa vo, da!a este &ine sa lauzi pe ap"oapele ' Si i(a zis lui % ai &ine este sa ta!i. 371 +is(a ia"asi avva Pi en % si de va fa!e o ul !e" nou si pa ant nou, nu poate sa fie fa"a de #"i-i 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 La altele, nu se !ade. 381 +is(a ia"asi % o ul a"e t"e&uinta de s e"ita !u#eta"e si de f"i!a lui $u nezeu totdeauna !a de sufla"ea !e iese din na"ile lui. 491 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e ' I(a zis lui &at"anul % Av"aa !and a int"at in pa antul fa#aduintei o" ant si(a !u pa"at lui si p"in o" ant a ostenit pa antul. +is(a f"atele % !e este o" antul ' I(a zis lui &at"anul % lo!ul plan#e"ii si al tan#ui"ii. 411 Un f"ate i(a zis lui avva Pi en % de voi da f"atelui eu putina paine sau alt!eva, d"a!ii le pan#a"es! !a pe unele !e se fa! pent"u pla!e"ea oa enilo". I(a zis lui &at"anul % desi pent"u pla!e"ea oa enilo" se fa!, noi sa da t"e&uinta f"atelui. Si i(a spus si a!est fel de pilda % doi oa eni e"au plu#a"i si lo!uiau int"(o !etate. Si unul dint"(insii se anand, a fa!ut putine ne!u"ate, ia" !elalalt, lenevindu(se nu a fa!ut ni i!. $e!i fa!andu(se foa ete, !a"e din a andoi poate sa t"aias!a ' A "aspuns f"atele % !el !e a fa!ut !ele putine si ne!u"ate. I(a zis lui &at"anul % asada" si noi sa se ana putine, !.ia" si ne!u"ate, sa nu u"i de foa e. 4*1 +is(a ia"asi avva Pi en !a a zis avva A ona % o ul in toata v"e ea sa poa"ta se!u"e si nu #aseste sa do&oa"e un !opa!) si este altul is!usit sa taie si !u putine lovitu"i da -os !opa!ul. Si zi!ea !a se!u"ea este d"eapta so!oteala. 4/1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en % !u este dato" o ul sa pet"ea!a ' I(a zis lui &at"anul % vede pe $aniil !a nu s(a aflat asup"a lui pi"a, fa"a nu ai in slu-&ele $o nului $u nezeului sau.

431 +is(a avva Pi en % voia o ului este zid de a"a a int"e $u nezeu si piat"a !a"e &ate i pot"iva. $e!i, de o va lasa o ul pe ea, zi!e si el % int"u $u nezeul eu voi t"e!e zidul . Ia" da!a ind"epta"ea de sine se va i p"euna !u voia, pati este o ul. 2222222222222222222222 0 G 1 Psal . VII, /*. 441 +is(a ia"asi !a sezand odata &at"anii si an!and, sta slu-ind avva Alonie, si vazandu(l pe dansul, l(au laudat. Ia" el ni i! nu a "aspuns. $e!i i(a zis lui unui in taina % de !e nu ai "aspuns &at"anilo" !and te laudau ' Si a zis lui avva Alonie % de le(as fi "aspuns, (as fi aflat !a si !u as fi p"i it lauda. 451 +is(a ia"asi % oa enii pent"u sava"si"e #"aies! si putine lu!"eaza. 461 +is(a avva Pi en % p"e!u fu ul #oneste al&inele si atun!i se ia dul!eata lu!"a"ii lo", aaa si odi.na !ea t"upeas!a #oneste f"i!a lui $u nezeu din suflet si p"apadeste toata lu!"a"ea !ea &una a lui. 471 Un f"ate a venit la avva Pi en int"u a doua sapta ana din Postul a"e si a"tu"isindu(si #andu"ile si do&andind odi.na, i(a zis % putin de nu (a i piedi!at sa vin ai!i astazi. Si i(a zis lui &at"anul % pent"u !e ' +is(a f"atele % a #andit nu !u va pent"u post nu( i vei des!.ide. I(a zis lui avva Pi en % noi nu ne(a invatat a in!.ide usa !ea de le n, !i ai va"tos usa li &ii. 481 +is(a ia"asi avva Pi en % t"e&uie sa fu#i de !ele t"upesti, !a!i !and este o ul ap"oape de "az&oiul !el t"upes!, se asea ana !u un &a"&at, !a"e sta deasup"a unei #"opi p"ea adan!i si in o"i!e !eas va voi v"a- asul, il a"un!a lesne -os, ia" de va fi depa"te de !ele t"upesti, se asea ana unui &a"&at !a"e este depa"te de #"oapa, si desi il va t"a#e pe el v"a- asul sa(l a"un!e -os, pana !and il t"a#e si il sileste, $u nezeu ii t"i ite lui a-uto". 591 +is(a ia"asi % sa"a!ia si ne!azul si st"a toa"ea si postul % a!estea sunt uneltele vietii !alu#a"esti. Ca s!"is este % de vo" fi a!esti t"ei &a"&ati, Noe, Iov si $aniil, viu sunt Eu, zi!e $o nul 0 G 1. Noe este fata a nea#oniselii, Iov a ostenelii si $aniil a d"eptei so!oteli. $e!i, de vo" fi a!este t"ei fapte in o , $o nul lo!uieste in el. 2222222222222222222222 0 G 1 Ieze!.il =IV, 13. *9. 511 Spunea avva Iosif, !a sezand !u avva Pi en, a nu it avva pe A#afton. Si i(a zis lui % tana" este, pent"u !e il nu esti pe el avva ' Si i(a zis avva Pi en % #u"a lui l(a fa!ut pe el sa se nu eas!a avva. 5*1 A venit odata un f"ate la avva Pi en si i(a zis % !e voi fa!e, pa"inte, !a sunt supa"at de !u"vie ' Si iata (a dus la avva Ivistion si i(a zis % nu t"e&uie sa o lasi sa za&oveas!a in tine. I(a zis lui avva Pi en % faptele lui avva Ivistion sunt sus i p"euna !u in#e"ii si nu stie !a eu si tu sunte in !u"vie. $e va tine !alu#a"ul pante!ele, li &a si st"ainatatea, sa ind"aznesti !a nu oa"e. 5/1 +is(a avva Pi en % invata(ti #u"a sa vo"&eas!a !ele ale ini ii. 531 A int"e&at un f"ate pe avva Pi en, zi!and % de voi vedea #"eseala f"atelui eu, &ine este sa o a!opa" ' I(a zis lui &at"anul % in o"i!e !eas vo a!ope"i #"eseala f"atelui nost"u si $u nezeu o a!ope"e pe a noast"a) si in o"i!e !eas o a"ata pe a f"atelui si $u nezeu o a"ata pe a noast"a. 541 +is(a ia"asi avva Pi en % a int"e&at pe avva Paisie !ineva odata, zi!and % !e voi fa!e sufletului eu, !a e nesi tito" si nu se te e de $u nezeu ' Si i(a zis lui % du(te, lipeste(te de o ul !a"e se te e de $u nezeu si ap"opiindu(te, te vei invata si tu a te te e de $u nezeu.

551 +is(a ia"asi % da!a doua lu!"u"i va &i"ui !alu#a"ul, poate sa se fa!a slo&od de lu e. Si a zis un f"ate % !a"e sunt a!estea ' Si a zis % odi.na !ea t"upeas!a si slava !ea desa"ta. 561 A int"e&at Av"aa al lui A#afton pe avva Pi en, zi!and % !u a lupta d"a!ii ' Si i(a zis lui avva Pi en % pe tine te lupta d"a!ii ' Nu se lupta !u noi, !ata v"e e fa!e voile noast"e. Ca voile noast"e s(au fa!ut d"a!i si ei sunt !a"e ne ne!a-es! pe noi, !a sa le i plini . Ia" de voiesti sa stii !u !ine s(au luptat d"a!ii, apoi afla !a !u <oise si !u !ei ase enea lui. 571 +is(a avva Pi en % a!easta pet"e!e"e a dat $u nezeu lui Iz"ael, a se depa"ta de !ele afa"a de fi"e, adi!a de anie, de iuti e, de zavistie, de u"a!iune si de #"ai"ea de "au asup"a f"atelui si de !elelalte ale ve!.i ei. 581 A int"e&at un f"ate pe avva Pi en, zi!and % spune( i un !uvant , Si i(a zis lui % in!eputul lu!"ului !a"e l(au pus pa"intii, este plansul. +is(a ia"asi f"atele % spune( i alt !uvant , Raspuns(a &at"anul % !at poti, lu!"eaza "u!odelie, !a dint"(insa sa fa!i ilostenie) !a s!"is este, !a ilostenia si !"edinta !u"ata pa!atele 0 G 1. +is(a f"atele % !e este !"edinta ' +is(a &at"anul % !"edinta este a pet"e!e !u s e"ita !u#eta"e si a fa!e ilostenie. 2222222222222222222222 0 G 1 Pilde, =V, *8. 691 Un f"ate a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % de voi vedea v"eun f"ate, desp"e !a"e a auzit v"eo #"eseala, nu v"eau sa(l &a# pe el in !.ilia ea) ia" de voi vedea v"eunul &un, a &u!u" i p"euna !u el. I(a zis lui &at"anul % de fa!i f"atelui !elui &un putin &ine, indoit fa !u a!ela, !a a!esta este !el neputin!ios.Ca!i e"a !ineva int"(o o&ste, anu e Ti otei, pustni! si auzind e#u enul veste de un f"ate pent"u o ispita, l(a int"e&at de Ti otei de el. Si l(a sfatuit sa(l s!oata afa"a. $e!i, dupa !e l(a s!os, s(a pus ispita f"atelui asup"a lui Ti otei, pana !e(s(a p"i e-duit. Si plan#ea Ti otei inaintea lui $u nezeu, zi!and % a #"esit, ia"ta( a , Si i(a venit lui #las zi!and % Ti otei, sa nu so!otesti !a a!easta ti(a fa!ut tie pent"u alt!eva, de!at nu ai !a ai t"e!ut !u vede"ea pe f"atele tau in v"e ea ispitei lui. 611 +is(a avva Pi en % pent"u a!easta za!e int"u atatea ispite, !a nu ele noast"e si "anduiala nu le pazi . P"e!u S!"iptu"a zi!e % nu vede fe eia !ananean!a, !a"e a p"i it nu ele ei fiind!a a odi.nit(o pe ea <antuito"ul ' 0 G1 1 Ia"asi Avi#.eea !and a zis lui $avid, !a int"u ine este pa!atul ' 0 G* 1 Si a as!ultat(o pe ea si a iu&it(o. Avi#.eea ia fata sufletului si $avid a du nezei"ii. $e!i, da!a sufletul se va p"i.ani pe sine inaintea $o nului, il iu&este pe el $o nul. 2222222222222222222222 0 G1 1 <at. =V, *6. / 0 G* 1 1 I pa". ==V, *3. 6*1 T"e!ea odata avva Pi en !u avva Anuv p"in pa"tile $iol!.iei.Si venind i p"e-u"ul o" antu"ilo", vad o fe eie !u plit "upandu(se si plan#and !u a a". Si stand, lua a inte la dansa si pasind putin ai inainte, s(au intalnit !u unul si l(a int"e&at pe el avva Pi en, zi!and % !e a"e fe eia a!easta, !a!i !u a a" plan#e ' Si i(a zis lui % a u"it &a"&atul ei si fiul si f"atele. Si "aspunzand avva Pi en a zis !at"e avva Anuv % iti zi! tie, !a o ul de nu va o o"i voile t"upului toate si nu va a#onisi plansul, a!esta nu poate sa se fa!a !alu#a". Ca toata viata lui si intea la plans este. 6/1 +is(a avva Pi en % nu te nu a"a pe tine, !i lipeste(te de !el !e pet"e!e &ine. 631 +is(a ia"asi !a da!a e"#ea v"eun f"ate la avva Ioan Colov, ii da lui d"a#ostea !ea f"ateas!a, !a"e zi!e % d"a#ostea indelun# "a&da, se ilostiveste 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 1 Co"int. =III, 3.

641 +is(a ia"asi desp"e avva Pa vo, !a a zis desp"e el avva Antonie !a din f"i!a de $u nezeu a fa!ut $u.ul lui $u nezeu sa lo!uias!a in el. 651 Povestit(a !ineva din pa"inti desp"e avva Pi en si desp"e f"atii lui !a lo!uiau in E#ipt. Si do"ind a a lo" sa(i vada, nu putea. $e!i a pandit !and e"#eau ei la &ise"i!a si i(a intalnit. Ia" ei vazand(o s(au into"s inapoi si au in!uiat usa in fata ei. Ea stand lan#a usa, st"i#a plan#and !u -ale ulta si zi!and % sa va vad pe voi, fiii ei p"ea iu&iti , Si auzind(o avva Anuv a int"at la avva Pi en, zi!and % !e vo fa!e &at"anei a!esteia, !a plan#e la usa ' Si dinaunt"u stand o auzeau plan#and !u -ale ulta. Si i(a zis % de !e st"i#i asa, &at"ano ' Ia" ea auzind #lasul lui, ult ai ult st"i#a plan#and si zi!and % voies! sa va vad pe voi fiii ei si !e este de va voi vedea ' Au doa"a nu sunt a a voast"a ' Au doa"a nu eu v(a alaptat ' $e a!u sunt &at"ana si auzind #lasul tau, (a tul&u"at. I(a zis ei &at"anul % ai!i v"ei sa ne vezi pe noi, sau in lu ea !ealalta ' I(a "aspuns ei % de te vei sili sa nu ne vezi pe noi ai!i, ne vei vedea a!olo. $e!i s(a dus &at"ana &u!u"andu(se si zi!and % da!a eu adeva"at va voi vedea pe voi a!olo, nu v"eau sa va vad ai!i. 661 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !a"e sunt !ele inalte ' I(a zis lui &at"anul % ind"epta"ea de sine. 671 Au venit odata niste e"eti!i la avva Pi en si au in!eput a #"ai de "au pe a".iepis!opul AleAand"iei, !u !a de la p"eoti a"e .i"otonia. Ia" &at"anul ta!and, l(a !.e at pe f"atele sau si i(a zis % pune asa si fa(i sa anan!e si(i t"i ite !u pa!e. 681 +is(a avva Pi en !a un f"ate lo!uind i p"euna !u alti f"ati, l(a int"e&at pe avva Visa"ion % !e voi fa!e ' Ia" &at"anul i(a zis lui % ta!i si nu te so!oti pe tine , 791 +is(a ia"asi % unde ini a ta nu a"e vesti"e, nu lua a inte. 711 +is(a ia"asi % de te vei so!oti pe tine de ni i!, vei avea odi.na, o"i in !e lo! te vei afla. 7*1 +is(a ia"asi, !a spunea avva Sisoe % este "usine !and !ineva a"e pa!atul nete e"ii. 7/1 +is(a ia"asi % voia, odi.na si o&isnuinta a!esto"a su"pa pe o . 731 +is(a ia"asi % de vei ta!ea, vei avea odi.na in tot lo!ul unde vei lo!ui. 741 +is(a ia"asi desp"e avva Pio", !a in fie!a"e zi punea in!eput. 751 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % de va !adea o ul in v"eo #"eseala si se va intoa"!e, este ie"tat de $u nezeu ' A zis &at"anul % da" $u nezeu, Cel !e a po"un!it oa enito" sa fa!a a!easta, nu ai va"tos va fa!e ' Ca!i a po"un!it lui Pet"u, zi!and % ia"ta de sapteze!i de o"i !ate sapte f"atelui tau 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 <atei =VIII, **. * 761 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % &ine este a ne "u#a ' I(a zis lui &at"anul !a a zis avva Antonie % #lasul a!esta vine de la fata $o nului zi!and % an#aiati pe no"odul <eu, an#aiati ,0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Isaia 39, 1. 771 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % poate o ul sa(si tina toate #andu"ile si ni!i unul dint"(insele sa nu dea v"a- asului ' Si i(a zis &at"anul % este !el !e ia ze!e si da una.

781 A!elasi f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe a!elasi !uvant si i(a zis lui % !u adeva"at este !a"e ni i! nu da v"a- asului. 891 E"a un si.ast"u a"e in untele Atliviei si au venit asup"a lui tal.a"ii si a st"i#at &at"anul. Si auzind ve!inii lui, i(au p"ins pe tal.a"i si i(au dus la -ude!ato" si i(au pus in te nita. Si s(au a.nit f"atii zi!and % pent"u noi au fost dati. Si s!ulandu(se, au ne"s la avva Pi en si i(au vestit lui p"i!ina. El a s!"is !at"e &at"anul, zi!and % so!oteste, vanza"ea !ea dintai de unde s(a fa!ut ' Si atun!i vezi pe !ea de a doua , Ca de nti te(ai fi inst"ainat ai intai de !ele dinlaunt"u, nu ai fi fa!ut a doua vanza"e. Si vazand &at"anul si.ast"u s!"isoa"ea lui avva Pi en 0 !a e"a !unos!ut in tot lo!ul a!ela si nu iesea din !.ilia lui1 , s!ulandu(se, a venit in !etate si a s!os pe tal.a"i din te nita si inaintea no"odului i(a slo&ozit pe ei. 811 +is(a avva Pi en % nu este !alu#a" !a"tito"ul, nu este !alu#a" !el !e fa!e "asplati"e, nu este !alu#a" aniosul. 8*1 Au venit unii din &at"ani la avva Pi en si i(au zis % de vo vedea pe f"ati !a do" iteaza in &ise"i!a, voiesti sa(i i &oldi !a sa fie t"e-i la p"ive#.e"e ' Ia" el le(a zis lo" % eu !u adeva"at de voi vedea pe f"atele !a do" iteaza, pun !apul lui pe #enun!.ii ei si(l odi.nes!. 8/1 Se spunea desp"e un f"ate !a a fost luptat sp"e .ula si se "usina sa spuna. Si o"iunde auzea de &at"ani a"i, se du!ea la dansii !a sa le vesteas!a si !u a-un#ea, se "usina sa vesteas!a. $e!i de ulte o"i s(a dus si la avva Pi en si l(a vazut pe el &at"anul !a a"e #andu"i si se a.nea !a faptele nu le vestea. $e!i, int"(una din zile pet"e!andu(l, i(a zis lui % iata, de atata v"e e vii ai!i, avand #andu"i !a sa( i vestesti si !and vii nu voiesti sa spui, !i totdeauna te du!i ne!a-it. Spune( i, da", fiule, !e ai ' Ia" el i(a zis % !u .ula sp"e $u nezeu a lupta diavolul si a "usina sa spun. Si povestindu(i lui lu!"ul, indata s(a usu"at. $e!i i(a zis lui &at"anul % nu te ne!a-i, fiule, !i !and vine #andul a!esta, zi % eu nu a vina, .ula ta, asup"a ta, satano , Ca!i a!est lu!"u nu(l voieste sufletul eu. Si tot lu!"ul !e nu(l voieste sufletul, pent"u putina v"e e este. Si ta aduindu(se f"atele, s(a dus. 831 A int"e&at un f"ate pe avva Pi en, zi!and % a vad pe ine !a o"iunde a du!, aflu sp"i-ineala. I(a. zis lui &at"anul % si !ei !e tin in ana sa&ia, au pe $u nezeu, !a"e ii iluieste pe ei in a!easta v"e e. $e!i de vo fi vite-i, fa!e !u noi ila Sa. 841 +is(a avva Pi en % da!a o ul se va p"i.ani pe sine, "a&da p"etutindeni. 851 +is(a ia"asi !a spunea avva A ona, !a este un o invatat !u se !ade sa stea in !.ilie. !a"e a fa!ut o suta de ani in !.ilie si nu a

861 +is(a avva Pi en % de va a-un#e o ul la !uvantul apostolului !a"e zi!e !a toate sunt !u"ate !elo" !u"ati 0 G 1, se vede pe sine ai p"e-os de!at toata zidi"ea. +is(a f"atele % !u pot sa a so!otes! pe ine ai p"e-os de!at u!i#astii ' +is(a &at"anul % de va a-un#e o ul la !uvantul a!esta si de va vedea v"eun o u!i#and, zi!e % a!ela a fa!ut nu ai a!est pa!at, ia" eu u!id in fie!a"e zi. 2222222222222222222222 0 G 1 Tit. 1, 14. 871 A int"e&at f"atele a!elasi !uvant pe avva Anuv, !u !a a zis avva Pi en. Si i(a zis lui avva Anuv % de va a-un#e o ul la !uvantul a!esta si va vedea nea-unsu"ile f"atelui sau, pe d"eptatea sa le va in#.iti. +is(a lui f"atele % si !a"e este d"eptatea lui ' A "aspuns &at"anul % !a totdeauna sa se defai e pe sine.

881 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en % de voi !adea in v"eo ispita, a "oade !u#etul si a invinuieste, pent"u !e a !azut ' I(a zis lui &at"anul % in o"i!e !eas va !adea o ul in #"eseala si va zi!e a #"esit, indata a in!etat. 1991 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % pent"u !e aplea!a diavolul sufletul eu, !a sa fiu !u !el !e a int"e!e pe ine si a fa!e sa defai pe !el ai p"e-os de!at ine ' Si i(a zis lui &at"anul % pent"u a!easta a zis apostolul, !a in !asa !ea a"e nu sunt nu ai vase de au" si de a"#int, !i si de le n si de lut. $e!i, de se va !u"ati !ineva pe sine de toate a!estea, va fi vas sp"e !inste de &una t"ea&a stapanului, #atit sp"e tot lu!"ul &un 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 II Ti . II, *9 ( *1. 1911 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !u de nu a las sa vo"&es! slo&od !u pa"intii desp"e #andu"ile ele ' I(a zis lui &at"anul !a a zis avva Ioan Colov % de ni i! nu se &u!u"a asa de ult v"a- asul !a de !ei !e nu(si a"ata #andu"ile lo". 19*1 Un f"ate a zis lui avva Pi en % ini a ea sla&ano#ita este, de i se va inta pla sa pati es! putin. I(a zis lui &at"anul % nu ne inuna de Iosif !a"e !opiland"u fiind a "a&dat ispita pana in sfa"sit si $u nezeu l(a slavit pe el ' Nu vede pe Iov, !u nu s(a induple!at pana in sfa"sit, tinand "a&da"ea si nu au putut ispitele sa(l !linteas!a din nade-dea in $u nezeu ' 19/1 +is(a avva Pi en % t"e&uie !.inovia sa ai&a t"ei fapte % a s e"eniei, a as!ulta"ii si una !a"e sa ai&a is!a"ea si &oldul pent"u lu!"ul !.inoviei. 1931 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % in v"e ea ne!azului eu a !e"ut de la unul din sfinti un lu!"u sp"e int"e&uinta"e si i l(a dat ilostenie. $e!i da!a $u nezeu a va i!ono isi si pe ine, il voi da si eu ilostenie alto"a, sau ai &ine !elo" !e i l(au dat ' I(a zis lui &at"anul % !u adeva"at la $u nezeu este, !a Lui sa se dea, !a al Lui este. I(a zis lui f"atele % da" da!a il voi du!e si nu va voi sa(l ia, !i va zi!e % du(te, !u v"ei, da(l ilostenie, !e voi fa!e ' I(a zis lui &at"anul % a!u al lui este lu!"ul. Ia" de iti va da !ineva fa"a sa(l !e"i a!esta este al tau. Ia" da!a tu vei !e"e, sau de la !alu#a" sau de la i"ean si nu va voi sa(l p"i eas!a, a!esta este tal!ul, !a stiind el, sa(l dai pent"u el ilostenie. 1941 Se spunea desp"e avva Pi en !a ni!iodata nu voia sa(si dea !uvantul lui deasup"a !uvantului altui &at"an, !i ai va"tos int"u toate il lauda pe a!ela. 1951 +is(a avva Pi en % ulti din pa"intii nost"i s(au fa!ut vite-i la nevointa, insa la li pezi ea !u#etelo" p"in "u#a!iune, unul !ate unul. 1961 Sezand odata Avva Isaa! la avva Pi en, s(a auzit #las de !o!os. Si i(a zis lui % sunt vietati ai!i, avvo ' Ia" el "aspunzand, i(a zis % Isaa!, de !e a silesti sa vo"&es! ' Tu si !ei ase enea !u tine ii auziti pe a!estia, ia" !el !e se t"ezeste, n(a"e #"i-a de a!estea. 1971 Se spunea !a de veneau v"eunii la avva Pi en, ii t"i itea pe ei la avva Anuv intai, !a!i el e"a ai a"e de ani. Ia" avva Anuv le zi!ea lo" % la f"atele eu Pi en du!eti(va, !a el a"e da"ul !uvantului. Ia" de sedea avva Anuv ap"oape de avva Pi en, nu #"aia ni!ide!u avva Pi en !and e"a el de fata. 1981 E"a un i"ean foa"te evlavios in viata lui si a venit la avva Pi en. S(au ai inta plat la &at"anul si alti f"ati, !e"and sa auda de la el v"eun !uvant. Si a zis &at"anul i"eanului !elui !"edin!ios % #"aieste f"atilo" v"eun !uvant , Ia" el se "u#a zi!and % ia"ta( a, avvo, eu !a sa invat a venit. Si silit fiind de &at"an, a zis % eu sunt i"ean si vanzand si ne#utato"ind ve"detu"i, dezle# le#atu"ite si le fa! i!i, !u pa" !u putin si vand !u ult, insa nu stiu din S!"iptu"a sa vo"&es!, da" o

pilda voi zi!e. Un o a zis p"ietenului sau % fiind!a a pofta sa vad pe i pa"atul, vino !u ine , A zis lui p"ietenul % vin !u tine pana la -u atatea !aii. Si a zis altui p"ieten % vino tu de a du la i pa"atul , I(a zis lui % te du! pana la palatul i pa"atului. +is(a si !elui de al t"eilea % vino !u ine la i pa"atul , Ia" el a zis % eu vin si te du! la palat si stau si #"aies! si te &a# la i pa"atul. Si l(a int"e&at pe el % !a"e este pute"ea pildei ' Si "aspunzand, le(a zis lo" % !el dintai este nevointa !a"e povatuieste pana la d"u , !el de al doilea este !u"atenia, !a"e a-un#e pana la !e", ia" al t"eilea este ilostenia, !a"e du!e pana la I pa"atul $u nezeu !u ind"azneala. Si asa f"atii, folosindu(se s(au dus. 1191 Un f"ate sedea afa"a din satul sau si ulti ani nu s(a suit in sat si zi!ea f"atilo" % iata !ati ani a si nu (a suit in sat, ia" voi totdeauna va suiti , Si i(a spus lui avva Pi en desp"e dansul si a "aspuns &at"anului % eu a suia noaptea si in!on-u"a satul !a sa nu se laude #andul eu !a nu a sui. 111 1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % spune( i v"eun !uvant , Si i(a zis lui % !and se a"de pe dedesupt !azanul, nu poate us!a sa se ap"opie de dansul, ni!i !etelalte ta"atoa"e, ia" !and este "e!e atun!i se pune pe el. Asa si !alu#a"ul % !at "a ane in faptele !ele du.ovni!esti, nu poate v"a- asul sa(l supe"e. 11*1 Spunea avva Iosif desp"e avva Pi en, zi!and % a!esta este !uvantul !el s!"is in Evan#.elie % !el !e a"e .aina sa o vanda si sa(si !u pe"e !utit 0 G 1. Adi!a % !el !e a"e odi.na sa o lase si sa tina !atea !ea st"a ta. 2222222222222222222222 0 G 1 Lu!a **, /5. 11/1 Au int"e&at unii din pa"inti pe avva Pi en, zi!and % de vo vedea v"eun f"ate pa!atuind, voiesti sa(l ust"a ' Le(a zis lo" &at"anul % eu !u adeva"at de voi avea t"e&uinta sa t"e! pe a!olo si(l voi vedea pa!atuind, t"e! pe lan#a dansul si nu(l ust"u. 1131 +is(a avva Pi en % s!"is este, !a !ele !e au vazut o!.ii tai, a!estea sa a"tu"isesti 0 G 1. Ia" eu va zi! voua, !a desi veti pipai !u ainile voast"e, sa nu a"tu"isiti, !a un f"ate a fost &at-o!o"it !u un lu!"u de a!est fel. Ca i se pa"ea !a a vazut pe un f"ate al lui pa!atuind !u o fe eie si ult fiind luptat, du!andu(se i(a lovit !u pi!io"ul, so!otind !a sunt ei, si le(a zis % in!etati , Pana !and ' Si de fapt e"au snopi de #"au. Pent"u a!easta v(a zis voua !a desi veti pipai !u ainile voast"e, sa nu ust"ati. 2222222222222222222222 0 G 1 Pilde *4, 6. 1141 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e, !a sunt luptat sp"e !u"vie si a "apes! la anie ' +is(a &at"anul % pent"u a!easta zi!ea $avid, !a pe leu il &ate si pe un u"s il su#"u a 0 G 1) adi!a, ania o taie , ia" !u"via !u osteneli o st"a to"a . 2222222222222222222222 0 G 1 1 I pa". 16, //. 1151 +is(a ia"asi % ai a"e de!at a!easta d"a#oste nu este !u putinta sa afle !ineva, de!at sa(si puna sufletul pent"u ap"oapele sau 0 G 1. $e va auzi !ineva un !uvant "au, adi!a de a.ni"e, putand si el sa zi!a ase enea si se va lupta sa nu(l zi!a, sau de i se va fa!e st"a &atate si va sufe"i si nu va "asplati, unul !a a!esta isi pune sufletul sau pent"u ap"oapele sau. 2222222222222222222222 0 G 1 Ioan 14. 1/. 1161 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e este fata"ni!ul ' Si i(a zis lui &at"anul % fata"ni! este !el !e invata pe ap"oapele lui un lu!"u la !a"e el nu a a-uns, !a!i s!"is este % vezi paiul din o!.ii f"atelui tau, si iata , &a"na din o!.iul tau 0 G 1, si !elelalte. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. VI, /, 3.

1171 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e este a se ania !ineva in zada" pe f"atele sau ' 0 G 1 Si a zis % o"i!e ned"eptate iti va fa!e f"atele tau si tu te vei ania pe el, in zada" te anii. C.ia" de iti va s!oate o!.iul tau !el d"ept si iti va taia ana ta !ea d"eapta si te vei ania pe el, in zada" te anii. Ia" de te despa"te de $u nezeu, atun!i sa te anii ta"e. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. V. **. 1181 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e pa!atelo" ele ' I(a zis lui &at"anul % !el !e voieste sa se iz&aveas!a de pa!ate, p"in plans se iz&aveste si !el !e voieste sa a#oniseas!a fapte &une, p"in plans le a#oniseste. Ca!i plansul este !alea pe !a"e ne(a dat(o noua S!"iptu"a si pa"intii nost"i zi!and % plan#eti !a alta !ale nu este de!at a!easta , 1*91 A int"e&at un f"ate pe avva Pi en, zi!and % !e este po!ainta pa!atului ' Si i(a zis &at"anul % a nu( l ai fa!e de ai!i inainte, !a pent"u a!easta s(au nu it fa"a p"i.ana d"eptii, !a au lasat pa!atele si d"epti s(au fa!ut. 1*11 +is(a ia"asi % vi!les#ul oa enilo" este as!uns dinapoia lo". 1**1 Un f"ate l(a int"e&at de avva Pi en % !e voi fa!e ispitelo" a!esto"a !e a tul&u"a ' I(a zis lui &at"anul % sa plan#e inaintea &unatatii lui $u nezeu !u toata osteneala noast"a, pana !e va fa!e !u noi ila Sa , 1*/1 Ia"asi l(a int"e&at pe dansul f"atele % !e voi fa!e nefolositoa"elo" ele p"ietenii pe !a"e le a ' Ia" el i(a zis % este v"eun o !a"e t"a#e sa oa"a si ia a inte la p"ieteniile a!estea. Nu te ap"opia, ni!i le atin#e de dansele si sin#u"e se inst"aineaza , 1*31 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % poate o ul sa fie o"t ' I(a "aspuns lui % de va a-un#e la pa!at, se fa!e o"t, ia" de va a-un#e la &unatate, va fi viu si o fa!e pe a!esta. 1*41 +is(a avva Pi en % a zis fe"i!itul Antonie !a sila !ea a"e a o ului este sa puna #"eseala sa inaintea $o nului si sa astepte ispita pana la "asufla"ea !ea ai de pe u" a. 1*51 Int"e&at a fost avva Pi en % la !ine se pot"iveste !uvantul !el s!"is > sa nu va #"i-iti pent"u aine '> 0 G 1. I(a "aspuns lui &at"anul % s(a zis pent"u o ul !a"e se afla in ispita si se i putineaza, sa nu se in#"i-eas!a zi!and !ata v"e e a in ispita a!easta ' Ci ai va"tos sa so!otes! zi!and in fie!a"e zi % astazi , 2222222222222222222222 0 G 1 <at. VI. /1. 1*61 +is(a ia"asi % a invata pe ap"oapele, este al unuia !e este sanatos si nepati as, fiind!a !e t"e&uinta este sa zideas!a !ineva !asa altuia si sa o "isipeas!a pe a sa ' 1*71 Ia"asi a zis % !e t"e&uinta este sa 1*81 +is(a ia"asi % toate !ele peste ea"#a !ineva la estesu# si sa nu invete '

asu"a sunt ale d"a!ilo".

1/91 +is(a ia"asi % !and o ul voieste sa zideas!a o !asa, aduna ult ate"ial !a sa poata fa!e !asa, in!a si ulte felu"i aduna. Asa si noi sa lua !ate putin din faptele !ele &une. 1/11 Int"e&at(a !ineva din pa"inti pe avva Pi en, zi!and % !u a sufe"it avva Niste"o pe u!eni!ul sau ' Le(a "aspuns lo" avva Pi en % de as fi fost eu, si pe"na i(as fi pus su& !ap. I(a zis lui avva Anuv % si !e ai fi zis lui $u nezeu ' A "aspuns avva Pi en % i(as fi spus, !a Tu ai zis % s!oate intai &a"na din o!.iul tau si vei vedea sa s!oti #unoiul f"atelui tau 0 G 1.

2222222222222222222222 0 G 1 <at. VII, 4. 1/*1 +is(a avva Pi en % foa ea si do" ita"ea nu ne(au lasat pe noi sa vede 1//1 +is(a ia"asi % ulti s(au fa!ut ta"i, da" putini neinta"atato"i 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Ev" . =I, /3. 1/31 +is(a ia"asi % !u suspine toate faptele !ele &une au int"at in !asa a!easta, afa"a de o fapta &una si fa"a de a!easta !u osteneala sta o ul. $e!i l(au int"e&at pe el !a"e este ' Si a zis % !a o ul sa se p"i.aneas!a. 1/41 +i!ea de ulte o"i avva Pi en % nu ave t"e&uinta de ni i! de!at de inte t"eaza. !ele "ele.

1/51 int"e&at(a oa"e!a"e din pa"inti pe avva Pi en, zi!and % !ine este !el !e zi!e, pa"tas sunt eu tutu"o" !e se te de Tine ' 0 G 1 Si a zis &at"anul % $u.ul Sfant este !a"e zi!e. 2222222222222222222222 0 G 1 Psal , 117, 5/. 1/61 +is(a avva Pi en, !a l(a int"e&at un f"ate pe avva Si on, zi!and % de voi iesi din !.ilia ea si voi afla pe f"atele eu "aspandindu(se, si eu a "aspandes! !u dansul. Si de(l voi afla pe el "azand si eu "ad !u dansul. $e!i, !and int"u in !.ilia ea, nu a odi.na. Si i(a zis lui &at"anul % voiesti, da!a vei iesi din !.ilia ta si vei afla pe !ei !e "ad, si "azi si tu, si pe !ei !e vo"&es!, sa vo"&esti si tu, si sa int"i in !.i.a ta si sa te afli pe tine !u e"ai ' +is(a f"atele % da" de !e ' Si "aspunzand &at"anul, a zis % inaunt"u pazeste st"a-a, afa"a pazeste st"a-a. 1/71 Spunea avva $aniil % ne(a dus odata la avva Pi en si a #ustat i p"euna si dupa !e a #ustat i p"euna ne(a zis noua % e"#eti si va odi.niti putin, f"atilo" , $e!i s(au dus f"atii sa se odi.neas!a putin si eu a "a as sa(i vo"&es! deose&i si s!ulandu( a a venit la !.ilia lui. $a!a (a vazut !a vin la el, s(a pus pe sine !a si !u a" fi do" it, !a a!easta e"a lu!"a"ea &at"anului, a le fa!e toate in as!uns. 1/81 +is(a avva Pi en % de vei vedea !ateva lu!"u"i si vei auzi !uvinte, sa nu le povestesti ap"oapelui tau, !a!i este su"pa"e de "az&oi. 1391 +is(a ia"asi % intai fu#i odata, al doilea fu#i, al t"eilea fa(te sa&ie , 1311 +is(a ia"asi avva Pi en !at"e avva Isaa! % usu"eaza putin din d"eapta ta si vei avea odi.na in putinele tale zile. 13*1 Un f"ate a e"s la avva Pi en si sezand !ativa i p"euna, au laudat un f"ate, !a este u"ato" de "ele. +is(a avva Pi en !elui !e a vo"&it % si !e este u"a!iunea de "ele ' Si s(a ui it f"atele si nu a #asit !e sa "aspunda si s!ulandu(se a !e"ut ie"ta"e de la &at"anul, zi!and % spune( i, !e este u"a!iunea de "ele ' A zis &at"anui % u"a!iunea de "ele a!easta este % sa u"as!a !ineva pa!atele sale si pe ap"oapele sau sa(l ind"epte. 13/1 Un f"ate venind la avva Pi en, i(a zis % !e voi fa!e ' Raspuns(a lui &at"anul % du(te, ap"opie(te de !el !e zi!e % !e voies! eu ' Si vei avea odi.na. 1331 Povestit(a avva Iosif, !a a zis avva Isaa! % sedea odata !u avva Pi en si l(a vazut ui indu( se. Si fiind!a avea ulta ind"azneala !at"e dansul, a pus lui etanie si (a "u#at, zi!and %

spune( i, unde e"ai ' Ia" el fiind silit) a zis % #andul eu e"a unde a stat Be!ioa"a <a"ia, Nas!atoa"ea de $u nezeu si plan#ea la C"u!ea <antuito"ului, si eu voia pu"u"ea asa sa plan#. 1341 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and !e voi fa!e a!estei #"eutati, !a"e nu a tine ' Raspuns(a lui &at"anul % !o"a&iile !ele i!i si !ele a"i au &"aie !a, de nu va fi vantul lo" p"ieini!, si puna !o"a&ie"ii funia si &"aiele la pieptul lo" si !ate putin sa t"a#a !o"a&ia, pana !e $u nezeu va t"i ite vantul lo". Ia" de vo" !unoaste !a s(a s!ulat !eata, atun!i navales! si pun pa", !a sa nu se invaluie, ia" pa"ul este a se p"i.ani pe sine. 1351 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en desp"e supa"a"ea #andu"ilo". Si i(a zis lui &at"anul % a!est lu!"u este ase enea !u un &a"&at !e a"e fo! de(a stan#a si un pa.a" !u apa de(a d"eapta) de!i de se va ap"inde fo!ul, va lua apa din pa.a" si(l va stin#e. Bo!ul este sa anta v"a- asului ia" apa inse neaza a se a"un!a pe sine inaintea lui $u nezeu. 1361 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % ai &ine este a vo"&i sau a ta!ea ' I(a "aspuns lui &at"anul % !el !e vo"&este pent"u $u nezeu, &ine fa!e si !el !e ta!e pent"u $u nezeu, ase enea. 1371 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !u poate o ul sa fu#a de a vo"&i de "au pe ap"oapele ' I(a "aspuns lui &at"anul % noi si f"atii nost"i doua i!oane sunte . $e!i in o"i!e v"e e va lua o ul a inte de sine, si se va p"i.ani, se afla f"atele lui !instit inaintea lui) ia" !and i se pa"e el luisi &un, afla pe f"atele sau "au inaintea sa. 1381 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en pent"u t"andavie. Si i(a zis lui &at"anul % t"andavia sta peste tot in!eputul si nu este pati a ai "ea de!at dinsa ia" de o va !unoaste o ul !a a!easta este, se odi.neste. 1491 +is(a avva Pi en % t"ei fapte t"upesti a vazut noi la avva Pa vo % ne an!a"ea pana sea"a in fie!a"e zi, ta!e"e si "u!odelie 0 lu!"ul ainilo" 1 a"e. 1411 +is(a ia"asi !a zi!ea avva Teona % a!a" de va !asti#a !ineva fapta &una, $u nezeu nu(i da lui sin#u" da"ul, !a!i stie !a n(a fost !"edin!ios ostenelii sale. Ci de va !at"e p"ietenul sau, atun!i "a ane la dansul. 14*1 Un f"ate i(a vo"&it lui avva Pi en, zi!and % voies! sa int"u in !.inovie si sa lo!uies!. I(a zis lui &at"anul % de voiesti sa int"i in !.inovie si de nu vei fi fa"a de #"i-a pent"u toata intalni"ea si pent"u tot lu!"ul, nu poti fa!e ale !.inoviei, !a peste un ul!io" nu ai nu ai stapani"e. 14/1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e ' Si i(a zis % s!"is este % fa"adele#ea ea voi vesti si a voi in#"i-i pent"u pa!atul eu 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Psal /6, 18 1431 +is(a avva Pi en % a!este doua #andu"i, ale !u"viei si a !leveti"ii, nu este !u !uviinta o ului ni!ide!u sa le #"aias!a ni!i sa le !u#ete in ini a lui, !a!i de va voi !atusi de putin a le !u#eta in ini a lui, nu se foloseste, insa sal&ati!indu(se asup"a lo", va avea odi.na. 1441 B"atii lui avva Pi en ii zi!eau % sa ne du!e din lo!ul a!esta, !a ne supa"a anasti"ile lo!ului a!estuia si ne pie"de sufletele , Iata si !opiii plan#and, nu ne lasa sa ne linisti . Le(a zis lo" avva Pi en % pent"u #lasul in#e"ilo" voiti sa va du!eti de ai!i ' 1451 A int"e&at avva ;itinie pe avva Pi en, zi!and % de va avea !ineva a.ni"e asup"a ea si(i voi !e"e ie"ta"e si nu va p"i i !e voi fa!e ' I(a "aspuns lui &at"anul % ia !u tine alti doi f"ati si !e"e(ti ie"ta"e de la dansul si de nu va p"i i ia pe alti !in!i, si de nu va p"i i ni!i a!esto"a, ia pe p"eot, si de

nu va p"i i ni!i asa, fa"a tul&u"a"e de ai!i inainte te "oa#a lui $u nezeu !a El sa(i vesteas!a lui si sa fii fa"a #"i-a , 1461 +is(a avva Pi en% a invata pe ap"oapele, este ase enea !u a(l 1471 +is(a ia"asi % nu i plini voia ta, !a!i ust"a.

ai va"tos este de nevoie a te s e"i pe tine f"atelui tau.

1481 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % a #asit un lo! !a"e a"e toata odi.na f"atilo") voiesti sa lo!uies! a!olo ' Si i(a zis &at"anul % unde nu tul&u"i pe f"atele tau, a!olo sa lo!uiesti. 1591 +is(a avva Pi en % a!este t"ei !apete sunt folositoa"e % a te te e de $o nul, a te "u#a nein!etat si a fa!e &ine ap"oapelui. 1511 Un f"ate i(a zis lui avva Pi en % t"upul pati ile sunt t"andafi"i !u spini. eu a sla&it da" pati ile nu sla&es!. I(a zis lui &at"anul %

15*1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e ' Si i(a "aspuns lui &at"anul % !and $u nezeu ne va !e"ta, de !e t"e&uie sa ne te e ' Si i(a zis lui f"atele % de pa!atele noast"e. $e!i i(a zis &at"anul % sa int"a da" in !.ilia noast"a si sa ne adu!e a inte de pa!atele noast"e si $o nul ne va a-uta noua in toate. 15/1 Un f"ate e"#and la ta"#, l(a int"e&at pe avva Pi en % !e sa fa! ' I(a "aspuns lui &at"anul % fa(te p"ieten !elui !e se sileste pe sine, si !u odi.na iti vinzi vasele tale. 1531 Int"e&at a fost avva Pi en desp"e intina!iuni si a "aspuns % de vo vo t"ezi !u silinta, nu vo afla in noi intina!iuni. 1541 +is(a avva Pi en % de la al t"eilea nea sp"e spo"i"e. inta"i lu!"a"ea noast"a si ne ai venit f"ati

al s!.itului si de la avva <oise, n(au

1551 +is(a ia"asi % o ul de isi pazeste "anduiala sa, nu se tul&u"a. 1561 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !u se !ade sa sed in !.ilia ea ' I(a "aspuns lui % a sedea in !.ilie, !ea la a"ata"e, asa este "u!odelia 0 lu!"ul ainilo" 1, a an!a odata in zi, a ta!ea si a !iti, ia" in as!uns a spo"i in !.ilie, asa este % a pu"ta p"i.ani"ea de sine in tot lo!ul, o"iunde vei e"#e, a nu te lenevi de !easul slu-&elo" &ise"i!esti si de !ele as!unse. Ia" de se va inta pla in v"eo v"e e a sedea fa"a "u!odelie, int"and la slu-&a, fa"a tul&u"a"e sa sava"sesti p"avila, ia" sfa"situl a!esto"a, tova"asie &una !asti#a si te depa"teaza de !ea "ea. 1571 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en % da!a un f"ate i(a luat !eva &ani, voiesti sa(l int"e& ' I(a "aspuns lui &at"anul % int"ea&a(l o data. I(a zis lui f"atele % da" !e voi fa!e de nu( i &i"uies! #andul ' I(a zis lui &at"anul % lasa #andul tau sa st"i#e, nu ai pe f"atele tau sa nu(l s!a"&esti , 1581 Inta platu(s(au unii din pa"inti de au venit in !asa unui iu&ito" de :"istos, int"e !a"e e"a si avva Pi en. Si !and an!au ei, s(a pus inaintea lo" !a"ne si au an!at toti, afa"a de avva Pi en. Si se i"au &at"anii !a nu an!a, stiind ei d"eapta lui so!oteala. Ia" dupa !e s(au s!ulat, i(au zis % tu esti Pi en si asa ai fa!ut ' Le(a "aspuns lo" &at"anul % ie"tati( a, pa"intilo", voi ati an!at si ni eni nu s( a s intit) ia" eu de as fi an!at, fiind!a ulti f"ati vin ap"oape de ine, e"au sa se vata e, zi!and % Pi en a an!at !a"ne si noi sa nu an!a si s(au inunat de so!oteala lui !ea d"eapta. 1691 +is(a avva Pi en % eu zi! !a in lo!ul unde se a"un!a satana a!olo voi fi a"un!at.

1611 A!elasi i(a zis lui avva Anuv % intoa"!e(ti o!.ii tai, sa nu vada dese"ta!iuni) !a!i slo&ozenia o oa"a sufletele. 2222222222222222222222 0 G 1 Psal , 117, /6. 16*1 Sezand avva Pi en, s(a &atut Paisie !u f"atele sau pana !e a !u"s san#e din !apetele lo" si ni i! nu le(a #"ait &at"anul. $e!i a int"at avva Anuv si vazandu(i, a zis lui avva Pi en % pent"u !e ai lasat pe f"ati de s(au &atut si ni i! nu le(ai zis ' Raspuns(a avva Pi en % f"ati sunt si ia"asi se i pa!a. +is( a avva Anuv % !e este a!easta ' Ai vazut !a asa au fa!ut si zi!i !a ia"asi se i pa!a ' I(a zis lui avva Pi en % pune in ini a ta !a nu a fost ai!i inaunt"u. 16/1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % niste f"ati lo!uies! !u ine) voiesti sa le po"un!es! lo" ' I(a "aspuns &at"anul % nu, !i fa tu intai a!easta, si de voies! sa t"aias!a ei sin#u"i vo" vedea. I(a zis lui f"atele % voies! si ei, pa"inte, sa le po"un!es!. +is(a lui &at"anul % nu, !i te fa lo" pilda , ia" nu datato" de le#e 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Ti otei IV, 1*. 1631 +is(a avva Pi en % de va veni la tine v"eun f"ate si vei vedea !a nu te foloseste int"a"ea lui, in!ea"!a !u intea ta si afla !u a fost #andul tau !a"e l(ai avut ai ainte de int"a"ea lui si atun!i vei !unoaste p"i!ina nefolosi"ii. Ia" da!a a!easta o vei fa!e !u s e"ita !u#eta"e si intele#e"e, vei fi fa"a p"i.ana !u ap"oapele tau, pu"tand nea-unsu"ile lui. Ca da!a !u evlavie va fa!e o ul sede"ea sa, nu va #"esi, !a!i $u nezeu este inaintea lui ia" p"e!u vad din a!easta sede"e !asti#a o ul f"i!a lui $u nezeu. 1641 +is(a ia"asi % o ul !a"e a"e !opil i p"euna lo!uito" si se indea na din p"i!ina lui la o"i!e fel de pati i ale o ului !elui ve!.i si ia"asi il tine i p"euna !u dansul, unul !a a!esta este ase enea !u o ul !e a"e ta"ina !a"e este "oasa de vie" i. 1651 A zis ia"asi % "autatea pe "autate nu o su"pa ni!ide!u , !i da!a !ineva iti va fa!e "au, fa(i tu &ine, !a p"in fa!e"ea de &ine sa su"pi "autatea. 1661 +is(a ia"asi % $avid !and s(a luat la lupta !u leul, de #atle- l(a tinut si indata l(a o o"at. $e!i da!a si noi vo tine #atle-ul si pante!ele noast"e, vo &i"ui !u a-uto"ul lui $u nezeu leul !el nevazut. 1671 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % !e voi fa!e, !a( i vine ne!az si "aspuns &at"anul % sila fa!e si pe !ei i!i si pe !ei a"i sa se po"neas!a. a po"nes! ' Si a

1681 Se spunea desp"e avva Pi en, !a sedea in S!.it !u doi f"ati ai lui si !el ai i! ii ne!a-ea. Si a zis !eluilat f"ate % ne sla&ano#este pe noi a!est ai i!, s!oala(te sa e"#e de ai!i , Si iesind, l(au lasat. $e!i da!a a vazut !a au za&ovit, i(au vazut pe dansii depa"te fiind si a in!eput a ale"#a pe u" a lo", st"i#and. +is(a avva Pi en % sa(l astepta pe f"atele, !a se osteneste. $e!i, dupa !e a venit la dansii, a fa!ut etanie, zi!and % unde va du!eti si a lasati pe ine sin#u" ' I(a zis lui &at"anul % fiind!a ne na!a-esti, pent"u a!eata ne du!e . Le(a zis lo" % &ine, &ine , Unde voiti, sa e"#e i p"euna. Si vazand &at"anul ne"autatea lui, a zis f"atelui sau % sa ne intoa"!e inapoi, f"ate, !a nu de voia lui fa!e a!estea, !i diavolul este !el !e fa!e , Si into"!andu(se au venit la lo!ul lo". 1791 A int"e&at un e#u en al unei vieti de o&ste, pe avva Pi en, zi!and % !u pot sa a#onises! f"i!a de $u nezeu ' I(a zis lui avva Pi en % !u pute sa !asti#a f"i!a de $u nezeu, !ei !e inaunt"u avea &u"dufu"i de &"anza si putini de sa"e '

1711 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Pi en, zi!and % avvo, au fost doi oa eni % unul !alu#a" si altul i"ean. Calu#a"ul a so!otit sea"a !a di ineata sa lepede !inul si i"eanul a so!otit sea"a !a di ineata sa devina !alu#a" insa a indoi au u"it in noaptea a!eea. Oa"e, !e li se va so!oti lo" ' Si a zis &at"anul % !alu#a"ul a u"it !alu#a" si i"eanul i"ean, !a!i in !e s(au aflat, s(au dus. 17*1 Spunea avva Ioan, !a"e a fost t"i is in su"#.iun de i pa"atul <a"!ian % ne(a dus odata din Si"ia la avva Pi en si voia sa(l int"e&a pent"u i piet"i"ea ini ii. Ia" &at"anul nu stia elineste, ni!i tal a!i nu a #asit) si vazandu(ne pe noi &at"anul supa"ati, a in!eput a #"ai in li &a elineas!a, zi!and % fi"ea apei este oale, ia" a piet"ei va"toasa, ia" ul!io"ul deasup"a piet"ei fiind ata"nat, pi!and !ate putina apa, #au"este piat"a. Asa si !uvantul lui $u nezeu este oale, ia" ini a noast"a va"toasa) da" auzind o ul de ai ulte o"i !uvantul lui $u nezeu, i se des!.ide ini a lui sp"e a se te e de $u nezeu. 17/1 S(a dus avva Isaa! la avva Pi en si vazandu(l pe el !a pune putina apa pe pi!ioa"e, !a unul !e avea ind"azneala !at"e dansul, i(a zis % !u unii au int"e&uintat asp"i ea !.inuindu(si t"upul lo" ' I(a zis lui &at"anul % noi nu ne(a invatat sa fi o o"ato"i de t"upu"i, !i de pati i. 1731. +is(a ia"asi % a!este t"ei "ane nu pot sa le tai % pute sa le taie . an!a"ea, i &"a!a intea si so nul) da" din pa"te

1741 Spus(a un f"ate lui avva Pi en, !a ulte ve"detu"i anan!a. A zis &at"anul % nu(ti sunt tie de folos) !i anan!a painea ta si pune ve"detu"i si sa nu te du!i la !asa pa"intilo" tai pent"u !ele t"e&uin!ioase. 1751 Se spunea desp"e avva Pi en !a de sedeau &at"anii inaintea lui si #"aiau desp"e &at"ani si de il po eneau pe avva Sisoe, zi!ea % lasati !ele desp"e avva Sisoe, !a nu vin la asu"a de povesti"e !ele dep"e dansul , PENTRU AVVA PA<VO 11 A fost un o !a"e se nu ea avva Pa vo si desp"e a!esta se povesteste !a t"ei ani a pet"e!ut "u#andu(se la $u nezeu si zi!and % sa nu a slavesti pe pa ant , Si atat l(a slavit $u nezeu in!at nu putea !ineva sa se uite in fata lui, de slava !a"e o avea. *1 Se spunea desp"e avva Pa vo, !a p"e!u a luat <oise i!oana slavei lui Ada , !and s(a slavit fata lui, asa si fata lui avva Pa vo, !a ful#e"ul st"alu!ea si e"a !a un i pa"at sezand pe t"on. $e a!eeasi lu!"a"e e"a si avva Siluan si avva Sisoe. /1 Au venit odata doi f"ati la avva Pa vo si l(a int"e&at pe el unul, zi!and % avvo, eu postes! din doua in doua zile si anan! doua paini. Oa"e i i antuies! sufletul, sau a "ata!es! ' A zis si !eialalt % avvo, eu !.eltuies! din ave"ea ea doi &ani in fie!a"e zi si tin putine pent"u ."ana, ia" !elelalte le dau ilostenie. Oa"e a antuies! sau pie" ' Si ult "u#andu(se ei nu le(a dat "aspuns) ia" peste pat"u zile aveau sa se du!a si ii an#aiau pe dansii !le"i!ii, zi!and % nu va a.niti, f"atilo", $u nezeu va va da voua plata. Asa este o&i!eiul &at"anului, nu de#"a&a vo"&este, de nu(i va vesti lui $u nezeu. $e!i au int"at ei la &at"anul si i(au zis % avvo, "oa#a(te pent"u noi , Le(a zis lo" % voiti sa e"#eti ' Au "aspuns % da , Si !anta"ind faptele lo", s!"iind pe pa ant, zi!ea % Pa vo, din doua in doua zile postind si doua paini an!and, oa"e !u a!easta se fa!e !alu#a" ' Nu , Si Pa vo, lu!"eaza pe doi &ani si(i da ilostenie, oa"e !u a!easta se fa!e !alu#a" ' Nu in!a , Si le(a zis lo" % &une sunt faptele, da" de veti pazi !onstiinta fata de ap"oapele, asa va veti antui. Si in!"edintandu(se ei, s(au dus plini de &u!u"ie.

31 Au venit odata pat"u pustni!i la a"ele Pa vo, pu"tand piei. Si au vestit fie!a"e fapta !ea &una a !eluilalt nefiind a!ela de fata. Unul postea ult, !el de ai doilea e"a nea#onisito" si !el de ai t"eilea a !asti#at ulta d"a#oste. Se spunea in!a si desp"e !el de al pat"ulea !a douaze!i si doi de ani avea de !and e"a su& as!ulta"ea unui &at"an. Le(a "aspuns lo" avva Pa vo % va zi! voua, !a fapta !ea &una a a!estuia este ai a"e, !a!i fie!a"e dint"e voi, fapta &una !a"e a !asti#at(o, !u voia sa a a#onisit(o) ia" a!esta taindu(si voia, voia altuia o fa!e. Ca!i a!est fel de &a"&ati sunt a"tu"isito"i, da!a pana la oa"te se vo" pazi asa. 41 Cel int"u fe"i!ita po eni"e, Atanasie, a".iepis!opul AleAand"iei, l(a "u#at pe avva Pa vo sa se po#oa"e din pustie la AleAand"ia. $e!i po#o"andu(se si vazand a!olo o fe eie usu"ati!a, s(a u plut de la!"i i. Ia" !ei !e e"au i p"euna, int"e&andu(l pent"u !e a la!"i at, a zis % doua p"i!ini (au po"nit % una, pie"za"ea a!eleia, ia" alta, !a nu a a!est fel de silinta sp"e a pla!ea lui $u nezeu, !at a"e a!easta sa pla!a oa enilo" s!a"navi. 51 +is(a avva Pa vo % !u da"ul lui $u nezeu, de !and !uvant !e l(a #"ait. (a lepadat de lu e, nu (a !ait de v"eun

61 +is(a ia"asi % a!est fel de .aina t"e&uie sa poa"te !alu#a"ul % sa o puna afa"a din !.ilia lui t"ei zile si ni eni sa nu o ia. 71 S(a inta plat odata !a avva Pa vo sa u &le !u f"atii in pa"tile E#iptului. Si vazand niste i"eni sezand, le zi!ea lo" % s!ulandu(va, in!.inati(va !alu#a"ilo", !a sa fiti &la#osloviti de dansii, !a!i des #"aies! !u $u nezeu si #u"ile lo" sunt sfinte , 81 +is(a avva Pa vo % de ai ini a t"eaza, poti sa te 191 A int"e&at p"eotul Nit"iei % !u pazind #"i-a fata de ap"oapele. antuiesti. a"e nevointa si

t"e&uie f"atii sa pet"ea!a ' Ia" el a zis % !u

111 A "u#at avva Teodo" al Be" ii pe avva Pa vo % spune( i un !uvant. Si !u ulta osteneala i(a zis lui % Teodo"e, du(te, ila ta si o ai peste toti, !a!i ila a aflat ind"azneala inaintea lui $u nezeu , 1*1 Se spunea desp"e avva Pa vo, !a ni!iodata nu za &ea a "ade fata lui. $e!i int"(una din zile, v"and d"a!ii sa(l fa!a sa "ada, au le#at de un le n o pana si o pu"tau fa!and #ala#ie si zi!and % Alli , Alli , Si vazandu(i avva Pa vo a "as % ia" d"a!ii au in!eput a -u!a, zi!and % .a , :a , Pa vo a "as. Ia" el "aspunzind, a zis lo" % nu a "as, !i i(a fa!ut "as de neputinta voast"a, !a atatia fiind, pu"tati o pana. 1/1 A!easta insa o avea ai ult de!at ulti, !a de e"a int"e&at de v"eun !uvant al S!"iptu"ii sau du.ovni!es!, nu "aspundea indata, !i zi!ea !a nu stie !uvantul) si de e"a int"e&at ai ult, nu "aspundea. 131 Povestit(au unii desp"e avva Pa vo, !i v"and sa se sfa"seas!a, la insusi !easul o"tii, a zis sfintilo" &a"&ati !a"e stateau i p"e-u"ul lui % de !and a venit la lo!ul a!esta si i(a zidit !.ilia si a lo!uit int"(insa, afa"a de ainile ele nu( i adu! a inte sa fi an!at paine, ni!i nu (a !ait de !uvantul pe !a"e l(a #"ait pana in !easul a!esta. Si asa a du! !at"e $u nezeu, !a si !u ni!i n(a in!eput sa(I slu-es! Lui. 141 Avva Pa vo l(a t"i is pe u!eni!ul sau !a sa vanda "u!odelia sa. Si fa!and saisp"eze!e zile 0 dupa !u ne spunea noua 1, noaptea do" ea in tinda &ise"i!ii Sfantului Apostol <a"!u, si vazand slu-&a &ise"i!ii, s(a into"s la &at"anul. A invatat in!a si !ateva t"opa"e. $e!i i(a zis lui &at"anul % te vad, fiule, tul&u"at. Nu !u va v"eo ispita si s(a inta plat in !etate ' Raspuns(a f"atele % !u adeva"at, avvo, int"u lenevi"e !.eltui zilele noast"e in pustia a!easta si ni!i !anoane, ni!i t"opa"e nu !anta .

<e"#and la AleAand"ia, a vazut !etele &ise"i!ii !u !anta si (a int"istat !a nu !anta si noi !anoanele si t"opa"ele. I(a zis lui &at"anul % a a" noua, fiule, !a au a-uns zilele in !a"e vo" lasa !alu#a"ii ."ana !ea ta"e, !ea zisa p"in Sfantul $u., si vo" u" a !anta"ilo" si #lasu"ilo", !a!i, !e u ilinta si !e la!"i i se nas! din t"opa"e ' Cand sta !ineva in &ise"i!a sau in !.ilie si isi inalta #lasul sau !a neputin!iosii. Ca da!a inaintea lui $u nezeu sta , sunte dato"i sa sta !u ulta u ilinta si nu !u "aspandi"e, !a n(au iesit !alu#a"ii in pustia a!easta !a sa stea inaintea lui $u nezeu si sa se "aspandeas!a si sa !ante !anta"i !u vie"s si sa puna #lasu"ile la "anduiala !u estesu#, sa(si !latine ainile, sa(si ta"as!a pi!ioa"ele, !i sunte dato"i !u f"i!a lui $u nezeu si !u !ut"e u", !u la!"i i si suspine, !u #las evlavios, u ilit, asu"at si s e"it sa adu!e lui $u nezeu "u#a!iune. Ci iata iti zi! tie, fiule, vo" veni zile !and vo" st"i!a !"estinii !a"tile Sfintelo" Evan#.elii si ale Sfintilo" Apostoli si ale du nezeiestilo" p"oo"o!i, ste"#and Sfintele S!"iptu"i si s!"iind t"opa"e si !uvinte elinesti. Si se va "eva"sa intea la a!estea, ia" de la a!elea se va depa"ta. Pent"u a!easta pa"intii nost"i au zis % !ei !e sunt in pustia a!easta, sa nu s!"ie vietile si !uvintele pa"intilo" pe pe"#a ent, !i pe .a"tii, !a va sa stea"#a nea ul !el de pe u" a vietile pa"intilo" si sa s!"ie dupa voia lo", fiind!i a"e este ne!azul !e va sa vina. Si i(a zis lui f"atele % asada", se vo" s!.i &a o&i!eiu"ile si aseza intele !"estinilo" si nu vo" fi p"eoti in &ise"i!i sa fa!i a!estea ' Si a zis &at"anul % in astfel de v"e u"i se va "a!i d"a#ostea ulto"a si va fi ne!az ult. Napadi"ile pa#anilo" si po"ni"ile no"oadelo", neasta pa"ul i pa"atilo", desfata"ea p"eotilo", lenevi"ea !alu#i"ilo". Vo" fi e#u eni ne&a#and sea a de antui"ea lo" si a tu" ei, osa"dni!i toti si silito"i la ese si #al!evito"i, lenesi la "u#a!iuni si la !leveti"i osa"dni!i, #ata sp"e a osandi vietile &at"anilo" si !uvintele lo", ni!i u" andu(le ni!i auzindu(le, !i ai va"tos o!a"andu(le si zi!and % de a fi fost si noi in zilele lo", ne(a fi nevoit si noi. Ia" epis!opii in zilele a!elea se vo" sfii de fetele !elo" pute"ni!i, -ude!and -ude!ati !u da"u"i, nepa"tinind pe !el sa"a! la -ude!ati, ne!a-ind pe vaduve si pe sa" ani !.inuindu(i. Va int"a in!a si in no"od ne!"edinta, !u"vie, u"a!iune, v"a-&a, zavistie, inta"ata"i, fu"tisa#u"i si &etie. Si a zis f"atele % !e va fa!e !ineva in v"e ile si anii a!eia ' Si a zis &at"anul % fiule,in a!ele zile, !el !e isi antueste sufletut sau a"e se va !.e a in I pa"itia Ce"u"ilo" 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 $e la Paladie. PENTRU AVVA PAISIE 11 Paisie, f"atele lui avva Pi en, a #asit un vas i! !u &ani si i(a zis lui avva Anuv, f"atele sau % stii !a !uvantul lui avva Pi en este foa"te asp"u) vino sa ne zidi anasti"e undeva si sa sede a!olo fa"a de #"i-a , I(a "aspuns lui avva Anuv % da" !u !e sa zidi ' Ia" el i(a a"atat lui &anii. $e!i vazandu(i avva Anuv, s(a a.nit foa"te, so!otind vata a"ea sufletului f"atelui. Insa i(a zis % &ine, sa e"#e si sa zidi !.ilie din!olo de "au, $e!i a luat avva Anuv vasul si l(a pus in !ulionul sau si t"e!and a andoi "aul, !u au a-uns pe la i-io!, s(a fa!ut avva Anuv !a alune!a si a !azut !ulionul !u &anii in "au si pent"u a!easta avva Anuv s(a int"istat. I(a zis lui Paisie % nu te a.ni, avvo, !a!i de v"e e !e s(au dus &anii, sa e"#e ia"asi la f"atele nost"u. Si into"!andu(se, au "a as !u pa!e. PENTRU AVVA PISTOS 11 Povestit(a avva Pistos zi!and % ne(a dus sapte pustni!i la avva Sisoe, !a"e lo!uia in ost"ovul Clis a, "u#andu(ne sa ne spuna v"eun !uvant si a zis % ie"tati( a, sunt o p"ost) da" (a dus la avva O" si la avva At"e. Si e"a in &oala avva O" de optsp"eze!e ani. Si le(a fa!ut etanie sa( i spuna v"eun !uvant. Si a zis avva O" % !e pot sa(ti fa! ' $u(te si o"i!e vezi, fa , $u nezeu este al !elui !a"e p"isoseste, adi!i se sileste pe sine la toate. Si nu e"au dint"(o eno"ie avva O" si avva At"e, da" a fost a"e pa!e int"e dansii pana !e au iesit din t"up, !a!i e"a a"e as!ulta"ea lui avva At"e si ulta s e"ita !u#eta"e a lui avva O". Si a stat !ateva zile la dansii, !e"!andu(i si a vazut o a"e inune pe !a"e a fa!ut(o avva At"e. Le(au adus !ineva un peste i! si a voit avva At"e sa(l #ateas!i &at"anului si avea !utitul sa taie pestele, da" l(a !.e at pe el avva O", zi!and % At"e, At"e, si a lasat !utitul in i-io!ul pestelui si nu a spinte!at si !ealalta pa"te. <(a inunat de as!ulta"ea lui !ea a"e pent"u !a nu a zis % ai asteapta pana voi spinte!a pestele , Si i(a zis lui avva At"e % unde ai

aflat as!ulta"ea a!easta ' Ia" el i(a zis % nu este a ea, !i a &at"anului. Atun!i (a luat, zi!and) vino si vezi as!ulta"ea lui. Ca!i a fie"t pestele !el i!, l(a st"i!at si l(a pus inaintea &at"anului !a"e a an!at, ni i! #"aind. Apoi l(a int"e&at % &un este, avvo ' Si a "aspuns % foa"te &un. $upa a!eea i(a adus lui putin insa foa"te &un si i(a zis % l(a st"i!at, avvo , Si a "aspuns zi!and % da, l(ai st"i!at , Si i(a zis avva At"e % vazut(ai, !a as!ulta"ea este a &at"anului ' A iesit, asada" de la dansii si o"i!e a vazut a fa!ut, !a sa pazes! dupa pute"ea ea. A!estea le(a zis f"atilo" avva Sisoe ia" unui din noi i s(a "u#at lui, zi!and % "u#a u(te, spune(ne si tu noua un !uvant , Si a zis % !el !e tine sa fie ne&a#at in sea a i plineste toata S!"iptu"a. Ia" altul din noi a zis % !e este inst"aina"ea, pa"inte ' Si a zis % ta!i si in tot lo!ul unde te du!i, zi % nu a t"ea&a, si a!easta este inst"aina"ea. PENTRU AVVA PIOR 11 Be"i!itul Pio", lu!"and va"a, la un oa"e!a"e, ii adu!ea a inte sa(i dea plata. Ia" a!ela nev"and, s(a into"s la anasti"e. Ia"asi v"e ea venind, se!e"and la dansul si !u osa"die lu!"and, nep"i ind ni i!, s(a into"s la anasti"e. Al t"eilea an i plinindu(se si lu!"a"ea !ea o&isnuita sava"sind, &at"anul s(a dus neluand ni i!. $u nezeu insa a !e"tat !asa a!eluia, !a"e, adu!and plata, il !auta la anasti"e pe sfant. Si a&ia #asindu(l a !azut la pi!ioa"ele lui, dandu(i plata. Ia" el zi!ea % ie $o nul i(a dat. Ia" a!ela i(a dat voie sa le dea p"eotului la &ise"i!a. *1 Avva Pio" an!a u &land. Si int"e&andu(l !ineva de !e anan!a asa, i(a "aspuns % nu voies! sa a an!a"ea !a pe un lu!"u, !i !a pe su& lu!"u. Ia" !at"e altul !a"e tot desp"e a!easta l(a int"e&at, i(a zis % voies! !a ni!i !and anan! sa nu si ta sufletul dul!eata t"upeas!a. /1 S(a fa!ut odata so&o" in S!.it pent"u un f"ate !a"e a #"esit. Si pa"intii #"aiau, ia" avva Pio" ta!ea. <ai pe u" a, s!ulandu(se, a iesit. Si luind un sa!, l(a u plut !u nisip si il pu"ta pe u a"ul lui. Si punand int"(o t"aista putin nisip, il pu"ta pe piept. Int"e&at fiind de pa"inti !e insea na a!easta, a zis % a!est sa! !a"e a"e nisipul !el ult, sunt #"eselile ele ( !a!i ulte sunt ( si le(a lasat dinapoia ea !a sa nu si t du"e"e pent"u ele si sa plan#. Ia" a!estea i!i sunt ale f"atelui eu, inaintea ea si !u a!estea a indeletni!es!, -ude!andu(l pe el. $a" nu t"e&uie sa fa! asa, !i ai va"tos pe ale ele sa le adue dinaintea ea si sa po"t #"i-a de ele si sa a "o# lui $u nezeu !a sa i le ie"te. Si 0 G 1 auzind pa"intii, au zis % !u adeva"at a!easta este !alea antui"ii. 2222222222222222222222 0 G 1 In altele, s!ulandu(se. PENTRU AVVA PITIRION 11 Avva Piti"ion, u!eni!ul lui avva Antonie, zi!ea % !el !e voieste sa iz#oneas!a d"a!ii, sa(si "o&eas!a ai inainte pati ile !a o"i!e fel de pati a va &i"ui !ineva, si pe d"a!ul a!esta il iz#oneste. U" eaza aniei, zi!e d"a!ul) da!a pe anie o vei &i"ui, s(a iz#onit d"a!ul a!esteia. Ase enea si pent"u fie!a"e pati a. PENTRU AVVA PISTA<ON 11 A int"e&at un f"ate pe avva Pista on, zi!and % !e voi fa!e, !a a supa" !and vand "u!odelia ea ' Si "aspunzand &at"anul, a zis % si avva Sisoe si !eilalti isi vindeau "u!odelia lo". A!easta nu este vata a"e, !i !and vinzi, spune o data p"etul vasului. $e!i, de v"ei putin sa lasi din p"et, in stapani"ea ta este. Asa vei afla odi.na. Ia"asi i(a zis f"atele % da!a sunt in!e"!at de !eva, voiesti sa po"t #"i-a de "u!odelie ' Si "aspunzand &at"anul, i(a zis % o"i!e se va inta pla nu(ti lasa "u!odelia. Cat poti fa, nu ai nu !u tul&u"a"e. PENTRU AVVA PIONITUL

11 Se spunea desp"e avva Pet"u pionitul de la !.ilii, !a nu &ea vin. $upa !e a i &at"anit, ii fa!eau f"atii putin vin a este!at !u apa si il "u#au sa p"i eas!a. Si zi!ea % !"edeti( i, !a pe un lu!"u dul!e il p"i es!) si s(a aple!at si &ea vinul !el a este!at !u apa. *1 Un f"ate i(a zis lui avva Pet"u, u!eni!ul avvai Lot % !and sunt in !.ilia ea, in pa!e e sufletul eu. Ia" de va veni v"eun f"ate la ine si !uvantile !elo" din afa"a i i va spune, se tul&u"a sufletul eu. Ia" avva Lot zi!ea % !.eia ta des!.ide usa ea. +is(a f"atele, &at"anului % !e este !uvantul a!esta ' +is(a &at"anul % da!i va veni !ineva la tine, ii zi!i lui % !u te afli, f"ate ' $e unde ai venit ' Cu sunt f"atii ' Te(au p"i it sau nu ' Si atun!i des!.izi usa f"atelui si auzi !ele !e nu voiesti. Si i(a zis % asa este. Ce va fa!e o ul, de va veni la dansul v"eun f"ate ' Raspuns(a &at"anul % plansul !u adeva"at invatatu"a este, ia" unde nu este plans, nu este !u putinta a se pazi. +is(a f"atele % !and sunt in !.ilie, plansul este !u ine, ia" de va veni !ineva la ine, sau voi iesi din !.ilie, nu(l a . +is(a &at"anul % in!a nu ti s(a supus, !i sp"e folos iti este. Ca!i s!"is e in le#e, !a atun!i !and vei do&andi v"eun "o& ev"eu, sase ani slu-i(te(va, ia" in al saptelea an il vei t"i ite pe el slo&od. Ia" de(i vei da fe eie si va naste !opii in !asa ta si nu va voi sa fu#a, pent"u uie"e si !opii, il vei adu!e la usa !asei si vei #au"i u"e!.ea lui !u a!ul si(ti va fi "o& in vea! 0 G 1. +is(a f"atele % !e este !uvantul a!esta ' Raspuns(a &at"anul % de se va osteni o ul dupa pute"e la v"eun lu!"u, in o"i!e !eas il va !auta sp"e t"e&uinta sa, il va #asi. I(a zis lui f"atele % "o#u(te, spune( i !uvantul a!est , +is(a &at"anul % ni!i !opil, adi!a fiul !el neadeva"at nu "a ane i p"euna !u !ineva "o&ind, !i !el !e se naste fiu, nu(si lasa tatal. 2222222222222222222222 0 G 1 Iesi"e, ==I, *, 4, 5. /1 Spuneau pa"intii desp"e avva Pet"u si avva Epi a. !a e"au uniti in Rait. $e!i, an!and in &ise"i!a, i(au silit pe ei sa vina la asa &at"anilo". Si !u ulti osteneala s(a dus avva Pet"u sin#u". Si da!i s(a s!ulat, i(a zis lui avva Epi a. % !u ai ind"aznit sa te du!i la asa &at"anilo" ' Ia" el a "aspuns % de as fi sezut !u voi, f"atii a" fi v"ut !a pe un &at"an sa a inde ne si &la#osloves! intai si !a un ai a"e al vost"u as fi fost. Ia" a!u e"#and ap"oape de pa"inti, ai i! de!at toti e"a si ai s e"it !u !u#etul. 31 A zis avva Pet"u % nu se !ade si ne inalta !and $o nul va fa!e !eva p"in noi, !i ai va"tos sa ultu i !a ne(a inv"edni!it sa fi !.e ati de $ansul. Ia" a!easta la toata fapta &una este de folos sa so!oti . PENTRU AVVA PABNUTIE 11 A zis avva Pafnutie % !alato"ind pe o !ale, i s(a inta plat de a "ata!it din p"i!ina ne#u"ii si ( a aflat ap"oape de sat. Si a vazut pe unii !a se i p"eunau fa"a "usine. Asa a stat, "u#andu( a pent"u pa!atele ele. Si iata, in#e"ul a venit, avand sa&ie si i(a zis % Pafnutie, toti !ei !e -ude!a pe f"atii lo", de a!easta sa&ie vo" pie"i) ia" tu pent"u !a nu ai -ude!at, !i te(ai s e"it inaintea lui $u nezeu, !a si !u tu ai fa!ut pa!atul, pent"u a!easta nu ele tau s(a s!"is in Ca"tea !elo" vii. *1 Se spune desp"e avva Pafnutie, !a de#"a&a nu &ea vin. $a" !alato"ind odata s(a aflat int"(o !eata de tal.a"i si i(a #asit pe ei &and vin. $e!i il !unostea pe el ai a"ele tal.a"ilo" si il stia !a nu &ea vin. Vazindu(l ta"e ostenit, a u plut un pa.a" !u vin si luand sa&ia in ana, i(a zis &at"anului % de nu vei &ea, te o o". Si !unos!and &at"anul !a po"un!a lui $u nezeu va sa fa!a si v"and si(l !asti#e, a luat si a &aut. Ia" ai a"ele tal.a"ilo" si(a !e"ut ie"ta"e de la el, zi!and % ia"ta( a, avvo, !a te(a ne!a-it , Si a zis &at"anul % !"ed lui $u nezeu, !a pent"u pa.a"ul a!esta va fa!e !u tine ila si in vea!ul de a!u si in !el viito". +is(a ai a"ele tal.a"ilo" % !"ed lui $u nezeu !a de a!u nu voi ai fa!e "au ni anui. Si a !asti#at &at"anul toata !eata, lasandu(si voia sa lui $u nezeu. /1 A zis avva Pi en !a zi!ea avva Pafnutie % in toate zilele vietii &at"anilo", de doua o"i pe luna a du!ea la dansii, avand pana la dansii depa"ta"e !a douasp"eze!e ile si tot !u#etul il spunea lo" si

ni i! alt!eva nu( i zi!eau, de!at a!easta % in o"i!e lo! vei odi.nindu(te.

e"#e, nu te nu a"a pe tine si vei fi

31 E"a un f"ate la S!.it !u avva Pafnutie si e"a luptat sp"e !u"vie si zi!ea % de voi lua ze!e uie"i, nu( i i plines! pofta ea. Ia" &at"anul il an#aia zi!and % nu, fiule, "az&oiul este al d"a!ilo". Si n(a as!ultat f"atele, !i s(a dus in E#ipt si si(a luat uie"e. Ia" dupa o v"e e s(a inta plat de s(a suit &at"anul in E#ipt si s(a intalnit !u el, !a"e du!ea o !osnita !u s!oi!i. Ia" &at"anul nu l(a !unos!ut, da" el i(a zis lui % eu sunt !uta"e, u!eni!ul tau , Si vazindu(l &at"anul in ne!instea a!eea, a plans si i(a zis % !u ai lasat !instea a!eea si ai venit in ne!instea a!easta ' Insa luat(ai !ele ze!e uie"i ' Si suspinand a zis % !u adeva"at, una a luat si a !.inuies! !u sa o satu" de paine. I(a zis lui &at"anul % vino ia"asi !u noi , Si a int"e&at % este po!ainta, avvo ' Este, i(a "aspuns &at"anul. Asa, lasand toate, a e"s dupa dansul si int"and in S!.it, din !e"!a"e s(a fa!ut !alu#a" is!usit. 41 Unui f"ate !e sedea in pustia Te&aidei, i(a venit !u#et, zi!and % !e sezi fa"a de "oada ' S!oala(te, du(te la !.inovie si a!olo vei fa!e "oade , Si s!ulandu(se, a venit la avva Pafnutie si i(a vestit lui !u#etul. Si i(a zis lui &at"anul % du(te, sezi in !.ilia ta si fa o "u#a!iune di ineata, una sea"a si una noaptea) si !and ti(e foa e, anan!a si !and ti(e sete, &ea si !and iti este so n, do" i si "a ai in pa ant pustiu si nu te aple!a la !u#et. A venit in!a si la avva Ioan de i(a vestit #"aiu"ile lui avva Pafnutie. Si a zis avva Ioan % nu fa!e ni!ide!u "u#a!iuni !i nu ai sezi in !.ilia ta. Si s!ulandu(se, a venit la avva A"senie si i(a vestit lui toate. Atun!i i(a zis lui &at"anul % tine p"e!u pa"intai ti(au zis, !a ai ult de!at a!estea nu a !e sa(ti zi!. Si in!"edintandu(se, s(a dus. PENTRU AVVA PAVEL 11 Povestea unul din pa"inti desp"e avva Pavel, !a e"a din pa"tile !ele de -os ale E#iptului, da" lo!uia in Te&aida si !a a!esta p"indea !u ainile sale !.e"asti 0 se"pi veninosi 1, s!o"pii si se"pi si ii "upea in doua. Si i(au fa!ut lui f"atii etanie, zi!and % spune(ne noua, !e lu!"a"e ai fa!ut de ai p"i it da"ul a!esta ' Ia" el a zis % ie"tati( a, pa"intilo", de va !asti#a !ineva !u"atenie, toate i se supun lui, !a si lui Ada , !and e"a in "ai, ai inainte de a !al!a po"un!a. PENTRU AVVA PAVEL <ESTERUL 11 Avva Pavel este"ul si Ti otei, f"atele lui, sedeau in S!.it si de ulte o"i se fa!ea int"e dansii p"i#oni"e. +is(a avva Pavel % pana !and vo pet"e!e asa ' Si i(a zis lui avva Ti otei % te "o#, !and voi veni asup"a ta, "a&da( a, si !and vei veni si tu asup"a ea, te voi "a&da si eu , Si fa!and asa, s(au odi.nit in !elelalte zile ale vietii lo". *1 A!estasi avva Pavel si Ti otei e"au este"i in S!.it si e"au supa"ati de f"ati. Si a zis Ti otei !at"e f"atele sau % !e ne t"e&uie estesu#ul a!esta ' Iata, nu ne lasa sa ne linisti toata ziua. Si "aspunzand, avva Pavel, a zis % destul ne este noua linistea noptii, de va fi t"eaza intea noast"a. PENTRU AVVA PAVEL CEL <ARE 11 +is(a avva Pavel !el a"e, #alateanul % un !alu#a" !e a"e t"e&uintele sale in !.ilia sa, fie si putine, si poa"ta #"i-a de dansele, se &at-o!o"este de d"a!i. Ca si eu a pati it a!easta. *1 +is(a avva Pavel % in no"oi sunt !ufundat pana in #"u az si plan# inaintea lui $u nezeu, zi!and % iluieste( a. /1 Spuneau pa"intii desp"e avva Pavel !a a fa!ut Postul o !osnita, i pletind(o si stind in!.is pana la p"azni!. PENTRU AVVA PAVEL CEL PROST a"e !u putina linte, !u un ul!io" de apa si !u

11 Be"i!itul avva Pavel !el p"ost, u!eni!ul Sfantului Antonie, a povestit pa"intilo" un lu!"u !a a!esta % odata e"#and la o anasti"e pent"u !e"!eta"ea si folosul f"atilo", dupa vo"&a !ea o&isnuita int"e dansii, au int"at in &ise"i!a sa sava"seas!a sfanta slu-&a, ia" fe"i!itul Pavel lua sea a la fie!a"e din !ei !e int"au in &ise"i!a, sa vada !u !e fel de suflet int"a la slu-&a, !a avea si a!est da" dat lui de $u nezeu, !a sa vada pe fie!a"e !u este la suflet, p"e!u vede noi o&"a-ii unii alto"a. Si int"and toti !u fata lu inata si !u o&"az vesel si vazand pe in#e"ul fie!a"uia &u!u"andu(se de dansul, pe unul l(a vazut ne#"u si intune!at la tot t"upul si d"a!i tinindu(l de a andoua pa"tile si t"a#andu(l sp"e sine si !apast"ul in nasul lui punand si pe sfantul lui in#e" depa"te e"#and dupa dansul, poso o"at si t"ist. Ia" Pavel la!"i and si &atandu(si !u ana pieptul, sedea inaintea &ise"i!ii, plan#and foa"te pe !el !e i s(a a"atat lui asa. Ia" !ei !e au vazut lu!"ul !el de i"a"e al &at"anului si s!.i &a"ea lui !ea #"a&ni!a !a"e l(a po"nit sp"e la!"i i si plans, il int"e&au, "u#andu(se, sa le spuna pent"u !e plan#e, so!otind nu !u va, deznada-duindu(se de tot, fa!e a!easta. Il "u#au sa int"e si la slu-&a !u dansii. $a" Pavel s!utu"andu(se de dansii si lepadandu(se de a!easta, sedea afa"a ta!and si tan#uind ult pe !el !e asa i se a"atase lui. $upa putin, isp"avindu(se slu-&a si toti iesind afa"a, ia"asi lua a inte Pavel la fie!a"e, stiind !u au int"at si v"and sa !unoas!a !u ies. $e!i, vede pe &at"anul a!ela !a"e avea ai inainte tot t"upul ne#"u si intune!at, !a iese din &ise"i!a lu inat la fata, al& la t"up, si pe d"a!i depa"te ult, e"#and dupa dansul si pe in#e" ap"oape de el, u" andu(l si &u!u"andu(se de dansul foa"te. Ia" Pavel, sa"ind de &u!u"ie, st"i#a, &ine!uvantand pe $u nezeu si zi!and % o, nespusa iu&i"e de oa eni a lui $u nezeu , O, indu"a"ile Lui !ele du nezeiesti si &unatatea Lui !ea peste asu"a , Apoi ale"#and si suindu(se pe o piat"a inalta, zi!ea % veniti si vedeti lu!"u"ile lui $u nezeu 0 G1 1, !at sunt de inf"i!osate 0 G* 1 si de toata spai anta"ea v"edni!e , Veniti si vedeti pe Cel !e voieste !a toti oa enii si se antuias!a si la !unosunta adeva"ului, sa vina , 0 G/ 1 Veniti sa ne in!.ina si sa !ade la El 0 G3 1 si sa zi!e % Tu sin#u" poti sa "idi!i pa!atele , $e!i ale"#au toti !u sa"#uinta, v"and sa auda !ele !e se zi!. Si dupa !e s(au adunat toti, a povestit Pavel !ele !e vazuse dansul ai inainte de int"a"e in &ise"i!a si dupa a!easta ia"asi. Si il "u#a pe &a"&atul a!ela sa spuna p"i!ina pent"u !a"e i(a da"uit $u nezeu lui de nap"asna atata s!.i &a"e. Ia" o ul, vadit fiind de Pavel, inaintea tutu"o" a povestit fa"a sfiala !ele desp"e sine, zi!and % eu sunt o pa!atos si de ulta v"e e vietuia in !u"vie pana a!u . Ia" a!u , int"and in Sfanta ;ise"i!a a lui $u nezeu, a auzit pe Sfantul P"oo"o! Isaia !itindu(se, sau ai &ine zis, pe $u nezeu #"aind p"int"(insul % spalati(va si va !u"atiti, s!oateti vi!lesu#u"ile din ini ile voast"e inaintea o!.ilo" <ei, invitati(va a fa!e &ine si de vo" fi pa!atele voast"e !a ta!iunele, !a zapada le voi al&i , Si de veti voi si <a veti as!ulta, &unatatile pa antului veti an!a 0 G4 1 , Ia" eu !u"va"ul, de !uvantul p"oo"o!ului u ilindu( a la suflet s1 suspinand in sufletul eu, a zis !at"e $u nezeu % Tu, $u nezeule, !a"e ai venit in lu e sa antuiesti pe !ei pa!atosi 0 G5 1, Cel !e a!u p"in p"oo"o!ul Tau ai fa#aduit a!estea !u lu!"ul i plineste(le si la ine pa!atosul si nev"edni!ul, !a iata, de a!u Iti dau !uvantul si a fa#aduies! si din ini a a a"tu"ises! Tie, !a nu voi ai fa!e a!est fel de "au si a leapad de toate fa"adele#ile si Iti voi slu-i de a!u !u !u"ata stiinta. $e astazi, o, Stapane , Si din !easul a!esta p"i este( a pe ine !el !e a po!aies! si !ad inaintea Ta si a depa"tez de a!u inainte de tot pa!atul , Cu a!este fa#aduinte, a iesit din &ise"i!a .ota"and in sufletul eu sa nu ai fa! ni!i un "au inaintea o!.ilo" lui $u nezeu. Si(auzind toti, st"i#au !u un #las !at"e $u nezeu % !at s(au a"it lu!"u"ile Tale, $oa ne, toate int"u intelep!iune le(ai fa!ut , 0 G6 1 Cunos!and da", o, !"estinilo", din du nezeiestile S!"iptu"i si din sfintele des!ope"i"i, !ata &unatate a"e $u nezeu !at"e !ei !e !u"at nazuies! la $ansul si p"in po!ainta #"eselile lo" !ele ai dinainte le indepa"teaza si !u !a da ia"asi &unatatile !ele fa#aduite, nepedepsind pent"u pa!atele !ele ai dinainte, sa nu ne deznada-dui de osteni"ea noast"a. Ca p"e!u p"in Isaia p"oo"o!ul s(a fa#aduit sa spele pe !ei no"oiti in pa!ate si !a lana si !a zapada sa(i al&eas!a, si de &unatatile Ie"usali ului !elui !e"es! sa(i inv"edni!eas!a) asa ia"asi p"in Sfantul P"oo"o! Ieze!.il, !u -u"a ant ne in!"edinteaza !a nu ne va pie"de pe noi. Ca!i zi!e % viu sunt Eu, $o nul, !a nu voies! oa"tea pa!atosului, !i sa se intoa"!a si si fie viu 0 G7 1. 2222222222222222222222 0 G1 1 Psal . 34, 7. 0 G* 1 Psal . 54, *. 0 G/ 1 I Ti . 11, 3.

0 G3 1 Psal . 83, 5. 0 G4 1 Isaia 1, 15, 16, 17, 18, *9. 0 G5 1 I Ti . 1, 14. 0 G6 1 Psal . 19/, *4. 0 G7 1 Ieze!.il =VIII, */, /*. PENTRU AVVA PETRU, CEL $E LA $IA 11 Pet"u, p"eot al !elo" de la $ia, da!a v"eodata se "u#a !u v"eunii, fiind!a pent"u p"eotie e"a silit sa stea inainte !u s e"ita !u#eta"e, se punea pe sinesi ai pe u" a, a"tu"isindu(se, p"e!u este s!"is, la viata lui avva Antonie. A!easta o fa!ea ne a.nind pe ni eni. INCEPUTUL SLOVEI R PENTRU AVVA RA<LEANUL 11 A venit odata un !alu#a" "a lean 0 "o an 1, !a"e fusese d"e#ato" al palatului si a lo!uit in S!.it ap"oape de &ise"i!a. Avea ai!i un "o&, !a"e ii slu-ea. Vazand de!i p"eotul sla&i!iunea lui si instiintandu(se din !e fel de odi.na este, o"i!e i!ono isea $u nezeu !a venea la &ise"i!a, ii t"i etea lui. Si fa!and douaze!i si !in!i de ani in s!.it, s(a fa!ut ai inainte vazato" si inse nat. Auzind de!i unul din !ei a"i e#ipteni desp"e dansul, a venit sa(l vada, asteptand sa afle la el v"eo pet"e!e"e t"upeas!a ai ulta. Si int"and la dansul, i s(a in!.inat lui si fa!and ei "u#a!iune, au sezut. $a" il vedea pe el e#ipteanul !a poa"ta .aine oi si .a"a" si piele su& el si o pe"na i!a. Pi!ioa"ele le avea !u"ate si !u sandale 0 un fel de in!alta inte 1. A!estea vazandu(le, s(a s intit, !a!i in lo!ul a!ela nu e"a astfel de viata, !i ai va"tos asp"a pet"e!e"e. $a" ai inainte ( vazato" fiind &at"anul, a inteles !a s(a s intit si a zis slu-ito"ului % fa(ne noua p"azni! astazi pent"u avva , S(au inta plat si putine ve"detu"i si le(au fie"t si la v"e ea !ea !uviin!ioasa s!ulandu(se, au an!at. Avea in!a &at"anul si putin vin, pent"u sla&i!iune si au &aut. $upa !e s(a fa!ut sea"a, au !itit !ei doisp"eze!e psal i si s(au !ul!at. Ase enea in!a si noaptea. $e!i s!ulandu(se di ineata e#ipteanul, i(a zis lui % "oa#a(te pent"u ine , Si a iesit, nefolosindu(se. $upa !e s(a dus putin, v"and &at"anul sa(l foloseas!a, t"i itand, l(a !.e at inapoi. Si dupa !e a venit, !u &u!u"ie, ia"asi l(a p"i it. Atun!i l(a int"e&at, zi!and % din !e ta"a esti ' Si i(a "aspuns % sunt e#iptean. $a" din !a"e !etate ' Ia" el a zis % nu sunt !u totul eu o"asean. Si l(a int"e&at % !a"e este lu!"ul tau, in satul tau ' Si a "aspuns % e"a panda". Si i(a zis % unde do" eai ' Ia" el i(a zis % la ta"ina. Aveai aste"nut su& tine ' Si a zis % da, la ta"ina avea sa pun aste"nut su& ine. $a" !u ' Si a zis % -os. I(a zis lui ia"asi % da" !e aveai de an!a"e la ta"ina ' Sau !e fel de vin &eai ' Si a "aspuns % este an!a"e si &autu"a la ta"ina ' $a" !u t"aiai, "aspunde ' <an!a paine us!ata si de #asea , putina past"a a si apa. Si "aspunzand &at"anul a zis % a"e osteneala , $a" este si &aie in sat !a sa va s!aldati ' Nu, !i in "au !and voi . $e!i, dupa !e l(a int"e&at &at"anul de toate a!estea si a aflat st"a toa"ea vietii lui !elei dintai, v"and sa(l foloseas!i, i(a povestit pet"e!e"ea sa din lu e, !ea ai dinainte, zi!and % pe ine s e"itul !a"e a vezi, din !etatea !ea a"e a Ro ei sunt si a"e (a fa!ut in palatul i pa"atului. $a!a a auzit e#ipteanul in!eputul !uvantului, s(a u ilit si as!ulta !u deadinsul !ele !e se zi!eau. Si ia"asi i(a zis % de!i, a lasat !etatea si a venit in pustia a!easta. Si ia"asi eu, pe !a"e a vezi, avea !ase a"i si lu!"u"i ulte si defai andu(le pe a!estea, a venit int"u a!easta !.ilie i!a. Ia"asi, eu pe !a"e a vezi, patu"i avea peste tot de au", !u aste"nutu"i s!u pe si in lo!ul lo" i(a dat $u nezeu aste"nutul a!esta p"ost si pielea. :ainele ele e"au de a"e p"et si in lo!ul lo" po"t a!este .aine p"oaste. La p"anzul eu ult au" se !.eltuia si in lo!ul au"ului i(a dat $u nezeul a!este putine ve"detu"i si a!est i! pa.a" de vin. Si e"au !ei !e i i slu-eau slu#i ulte si in lo!ul a!elo"a a o"anduit $u nezeu pe &at"anul a!esta !e( i slu-este. Ia" in lo!ul &aii pun putina apa pe pi!ioa"ele ele si sandale pent"u neputinta ea. In lo!ul alautelo", !ites! a!esti doisp"eze!e psal i. Ase enea si noaptea in lo!ul pa!atelo" pe !a"e le fa!ea , a!u !u odi.na i i fa! a!easta slu-&a i!a. Te "o# da", avvo, nu te s inti de sla&i!iunea ea. A!estea auzindu(le e#ipteanul si in sine venindu(si, a zis % vai ie , Ca din ulta pati i"e a lu ii, la odi.na a venit si

!ele !e nu le avea atun!i, le a a!u . Ia" tu din ulti odi.na ai venit la pati i"e si din ulti slava si &o#atie ai venit la s e"enie si sa"a!ie. Si ult folosindu(se, s(a dus. Si i s(a fa!ut lui p"ieten si venea la dansul des pent"u folos, !a!i e"a &a"&at !u d"eapta so!oteala si plin de &una i"eas a a Sfantului $u.. *1 Tot a!esta a spus !a e"a un &at"an avand un u!eni! &un si din i putana"ea sufletului, l(a s!os afa"a pe usa !u !o-o!ul lui. Ia" f"atele a "a&dat afa"a sezand, si des!.izand &at"anul usa, l(a aflat pe a!esta sezand. Si i(a fa!ut etanie zi!and % o, pa"inte s e"enia indelun#ii tale "a&da"i a &i"uit i putina"ea sufletului eu. Vino inaunt"u !a de a!u tu esti &at"an si pa"inte, ia" eu tana" si u!eni! , PENTRU AVVA RUB 11 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Ruf % !e este linistea ' Si !a"e este folosul ei ' Ia" &at"anul i(a zis % linistea este a sta in !.ilie !u f"i!a si !unostinta lui $u nezeu, fe"indu(te de po eni"ea de "au si de !u#eta"ea inalta. A!est fel de liniste fiind nas!ato" de toate faptele &une, pazeste pe !alu#a" de sa#etile v"a- asului !ele info!ate, nelasandu(l si se "aneas!a de ele. Asa, f"ate, pe a!easta !asti#(o, adu!andu(ti a inte de !lipa o"tii tale, !a!i nu stii in !e !eas vine, fu"ul) de!i da", t"ezeste(te pent"u sufletul tau , *1 +is(a avva Ruf, !a !el !e sade int"u as!ulta"e de pa"inte du.ovni!es!, ai ulta plata a"e de!at !el !e pet"e!e sin#u" in pustie. Si spunea a!esta, !a a povestit unul din pa"inti, zi!and % a vazut pat"u !ete in !e". In !ea dintai e"a o ul !a"e este &olnav si ultu este lui $u nezeu % in a doua !eata e"a !el !e u &la dupa iu&i"ea de st"aini si in a!easta sta si slu-este, In a t"eia !eata e"a !el !e u &la dupa pustie si nu vede o , si in a pat"a !eata e"a !el !e sade in as!ulta"e de pa"inte si i se supune lui pent"u $o nul. Si pu"ta !el pent"u as!ulta"e lant de au" si pavaza si ai ulta slava avea de!at !eilalti. Ia" eu a zis !elui !e a povatuia % !u a!est ai i!, a"e slava ai ulta de!at !eilalti ' Ia" el "aspunzand i(a zis % fiind!a !el !e u &la dupa iu&i"ea de st"aini, !u voia sa fa!e si !el !e este in pustie !u voia sa s(a dus, ia" a!esta !a"e a"e as!ulta"e, toate voile sale lasandu(si, ata"na de $u nezeu si de pa"intele sau. Pent"u a!easta ai ulti slava a luat de!at !eilalti. $e!i, fiilo", pent"u a!easta este &una as!ulta"ea, !a"e pent"u $o nul se fa!e. Ati auzit, fiilo", in pa"te, o putina u" a a isp"avii a!esteia , O, as!ulta"e, antui"ea tutu"o" !"edin!iosilo" , O, as!ulta"e, nas!atoa"ea tutu"o" faptelo" &une , O, as!ulta"e, aflatoa"ea I pa"atiei , O, as!ulta"e, !a"e des!.izi !e"u"ile si sui pe oa eni de la pa ant , O, as!ulta"e, ."anitoa"ea tutu"o" sfintilo", din !a"e au supt ei lapte si p"in !a"e s(au fa!ut desava"siti , O, as!ulta"e, !a"e esti lo!uioa"e i p"euna !u in#e"ii , PENTRU AVVA RO<ANO V"and avva Ro ano sa se sava"seas!a, s(au adunat la dansul u!eni!ii lui, zi!and % !u t"e&uie sa ne o!a" ui ' Ia" &at"anul a zis % ni!iodata nu stiu sa fi zis v"eunuia din voi sa fa!a !eva !andva, da!a ai inainte nu i(a fa!ut #andul eu, !a sa nu se anie, da!a nu va fa!e !eea !e a zis sa fa!a. Si asa toata v"e ea noast"a a lo!uit(o !u pa!e. INCEPUTUL SLOVEI S PENTRU AVVA SISOE 11 Unui f"ate fa!andu(i(se st"a &atate de !at"e alt f"ate, a venit la avva Sisoe si i(a zis % i s(a fa!ut st"a &atate de !uta"e f"ate si eu voi sa( i fa! iz&anda. Ia" &at"anul il "u#a zi!and % nu, fiule, !i lasa ai &ine la $u nezeu iz&anda. Ia" el zi!ea % nu voi in!eta pana nu voi fa!e iz&anda. Si a zis &at"anul % sa ne "u#a , f"ate , Si s!ulandu(se, a zis &at"anul % $u nezeule, nu ai ave t"e&uinta de Tine, !a sa po"ti #"i-a pent"u noi, !a!i noi ne fa!e iz&anda noast"a. $e!i, a!easta auzind f"atele, a !azut la pi!ioa"ele &at"anului, zi!and % nu a ai -ude! !u f"atele, ia"ta( a, avvo ,

*1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % !e voi fa!e, !a de ulte o"i e"# la &ise"i!a si de ulte o"i se fa!e po ana si a tin ' I(a zis lui &at"anul % osteneala a"e lu!"ul. $e!i l(a int"e&at Av"aa , u!eni!ul sau % in !alato"ie fiind sa &ata sau du ini!a si va &ea v"eun f"ate t"ei pa.a"e nu !u va este ult ' Raspuns(a &at"anul % de nu este de la satana, nu este ult. /1 +i!ea u!eni!ul lui avva Sisoe, !at"e dansul % pa"inte, ai i &at"anit, si e"#e de a!u ap"oape de lu e. I(a zis lui &at"anul % unde nu este fe eie, a!olo sa e"#e . I(a zis lui u!eni!ul % unde este lo!, !a"e sa nu ai&a fe eie, de!at nu ai in pustie ' $e!i i(a zis lui &at"anul % la pustie du( a , 31 $e ulte o"i ii zi!ea u!eni!ul lui avva Sisoe % avvo, s!oala(te, si an!a , Ia" el zi!ea !at"e dansii , % da" n(a an!at, fiule ' Ia" u!eni!ul ii "aspundea % nu, pa"inte. Si zi!ea &at"anul % da!i nu a an!at, ad(o sa an!a . 41 +is(a odata avva Sisoe !u ind"azneala % ind"azneste, iata t"eize!i de ani ani de !and nu a ai "o# lui $u nezeu pent"u pa!at. Ci asa a "o#, zi!and % $oa ne, lisuse, apa"a( a de li &a ea , Si pana a!u in fie!a"e zi !ad p"int"(insa si pa!atuies!. 51 Un f"ate i(a zis lui avva Sisoe % !u de nu a pa"ases! pati ile ' I(a "aspuns lui &at"anul % vasele lo" inlant"u ta sunt. $a(le lo" a"vuna si se du!. 61 Sedea odata avva Sisoe in untele lui avva Antonie sin#u". Si za&ovind slu-ito"ul lui sa vina la dansul, ti p de ze!e luni nu a vazut o u &land p"in unte, a #asit un fa"anit, !a"e vana do&itoa!e sal&ati!e. Si i(a zis lui &at"anul % de unde vii si !ita v"e e ai ai!i ' Ia" el a zis % !u adeva"at, avvo, a unsp"eze!e luni in untele a!esta si nu a vazut o de!at pe tine. Si auzind &at"anul a!easta, int"and in !.ilia lui, se &atea pe sine, zi!and % iata, Sisoe, ai so!otit !a ai fa!ut !eva si ni!i !a i"eanul a!esta n(ai fa!ut , 71 S(a fa!ut po ana in untele lui avva Antonie si s(a aflat a!olo un vas !u vin. Si luand unul din &at"ani un vas!io" si un pa.a" l(a dus la avva Sisoe si i(a dat lui si a &aut. Ase enea si al doilea si a p"i it. Apoi i(a dat lui si ai t"eilea si nu l(a luat, zi!and % in!eteaza, f"ate, au nu stii !a este de la satana , 81 A venit !ineva din f"ati la avva Sisoe in untele lui avva Antonie. Si vo"&and ei, l(a int"e&at avva Sisoe % nu a a-uns la asu"ile lui avva Antonie, pa"inte ' Si i(a zis lui &at"anul % de as fi avut unul din !u#etele lui avva Antonie, (as fi fa!ut tot !a fo!ul) insa stiu un o !a"e !u osteneala poate sa poa"te !u#etul sau. 191 A venit odata unul din te&ei la avva Sisoe, v"and sa se fa!a !alu#a". si l(a int"e&at &at"anul, da!a a"e pe !ineva in lu e. Ia" el a zis % a un fiu. Si i(a zis lui &at"anul % du(te, a"un!a(l in "au si atun!i te fa!i !alu#a" , $e!i, dupa !e s(a dus sa(l a"un!e, a t"i is &at"anul pe un f"ate zi!andu(i sa(l op"eas!a. $e a!eea, !and l(a "idi!at sa(l a"un!e, i(a zis f"atele % in!eteazi, !e fa!i ' Ia" el i(a zis % avva i(a zis sa(l a"un!. I(a zis f"atele % a ai zis sa nu(l a"un!i. Si lasandu(l a venit la &at"anul si s(a fa!ut p"eais!usit !alu#a" pent"u as!ulta"ea lui. 111 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % oa"e asa alun#a satana pe !ei ve!.i ' I(a "aspuns lui &at"anul % a!u si ai ult, !a!i v"e ea lui s(a ap"opiat si se tul&u"a. 1*1 A fost odata ispitit Av"aa , u!eni!ul lui avva Sisoe de un d"a!. Si a vazut &at"anul !a a !azut. $a" s!ulandu(se, si(a intins ainile la !e", zi!and % $u nezeule, voiesti, nu voiesti, nu Te voi lasa de nu(l vei ta adui. Si indata s(a ta aduit u!eni!ul.

1/1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % a vad pe ine !a adu!e"ea a inte a lui $u nezeu pet"e!e !u ine. I(a zis lui &at"anul % nu este a"e lu!"u sa fie !u#etul !u $u nezeu, !i a"e este sa te vezi pe tine su& toata zidi"ea. Ca a!easta i p"euna !u osteneala t"upeas!a, povatuieste la !.ipul s e"itei !u#eta"i 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Adi!a, !u sa fie o ul s e"it. 131 Se spunea desp"e avva Sisoe, !a atun!i !and e"a sa se sava"seas!a, sezand pa"intii lan#a dansul, a st"alu!it fata lui !a soa"ele. Si le(a zis lo" % iata avva Antonie a venit , Si dupa putin, a zis % iata !eata p"oo"o!ilo" a venit , Si ia"asi fata lui, ai ult a st"alu!it. Si a zis % iata !eata apostotilo" a venit. Si s(a indoit fata lui ia"asi. Si se pa"ea, !a si !u el a" fi vo"&it !u !ineva si s(au "u#at &at"anii de el zi!and % !u !ine vo"&esti, pa"inte ' Ia" el a zis % iata, in#e"ii au venit sa a ia si a "o# sa fiu lasat sa a po!aies! putin. Si i(au zis lui &at"anii % nu ai t"e&uinta sa te po!aiesti, pa"inte. Si le(a zis lo" &at"anul % !u adeva"at, nu a stiu pe ine sa fi pus in!eput. Atun!i au !unos!ut toti !a este desava"sit. Si ia"asi, de nap"asna s(a fa!ut fata lui !a soa"ele si s(au te ut toti. El le(a zis lo" % vedeti, $o nul a venit. Ia" $o nul a zis % adu!eti( i pe vasul pustiului , Si indata si(a dat du.ul. Si s(a fa!ut !a un ful#e" si s(a u plut toata !asa 0 lo!ul 1 de &una i"eas a. 141 A venit avva Adelfie, epis!opul Nilupolei la avva Sisoe in untele lui avva Antonie. Si !and v"ea sa iasa, ai inainte de a !alato"i ei, i(a fa!ut sa #uste de di ineata, 0 !a e"a post 1. Si !u a pus asa, iata niste f"ati au &atut la usa. Si a zis avva Sisoe u!eni!ului sau % da(le putina at.i"a 0 fie"tu"a 1, !a sunt osteniti. I(a zis lui avva Adelfie % lasa(i a!u sa nu spuna !a avva Sisoe anan!a de di ineata. Si a luat a inte la dansul &at"anul si a zis f"atelui % du(te, da(le lo". Ia" da!a au vazut at.i"a, au zis % nu !u va aveti oaspeli ' Si le(a zis lo" f"atele % ave . $e!i au in!eput a se a.ni si au zis % $u nezeu sa va ie"te pe voi, !a pe &at"anul l(ati lasat sa anan!e a!u . Au nu stiti !a ulte zile a"e sa se !.inuias!a ' Si i(a auzit pe ei epis!opul. Atun!i a fa!ut etanie &at"anului, zi!and % ia"ta( a, avvo, !a un lu!"u o enes! a #andit, da" tu lu!"ul lui $u nezeu ai fa!ut. Si i(a zis avva Sisoe % da!a nu $u nezeu il va slavi pe o , slava oa enilo" nu este ni i!. 151 Au venit altii la avva Sisoe sa auda de la dansul v"eun !uvant. Si ni i! nu le(a #"ait lo", !i tot ti pul zi!ea % ie"tati( a , $a" vazandu(i !osnitele i(au zis lui Av"aa , u!eni!ul lui % !e fa!eti !u !osnitele a!estea ' Ia" el a zis % in!oa!e si in!olo le !.eltui . Si auzind &at"anul, a zis % si Sisoe in!oa!e si in!olo anan!a. Ia" ei auzind, foa"te s(au folosit si s(au dus !u &u!u"ie, zidindu(se de s e"enia lui. 161 A int"e&at avva A on al Raitului pe avva Sisoe % !and !ites! Sfanta S!"iptu"a, voieste sufletul eu sa al!atuias!a !uvant sa a sp"e int"e&a"e. I(a zis lui &at"anul % nu este t"e&uinta, !i ai va"tos din !u"atenia intii !asti#a(ti tie a fi fa"a de #"i-a si a vo"&i. 171 A e"s odata un i"ean la avva Sisoe in untele lui avva Antonie, avand !u sine si pe fiul sau. Si pe !ale s(a inta plat de a u"it fiul si nu s(a tul&u"at, !i l(a dus !u !"edinta la &at"anul. Si a !azut !u fiul sau, !a si !and a" fi fa!ut etanie !a sa fie &la#osiovit de &at"anul si s!ulandu(se tatal, a lasat !opilut la pi!ioa"ele &at"anului si a iesit din !.ilie afa"a. Ia" &at"anul so!otind !a etanie ii fa!e, i(a zis lui % s!oala si iesi afa"a , 0 Ca!i nu stia !a a u"it 1. Si indata s(a s!ulat !opilul si a iesit. Si vazandu(l tatal lui, s(a inspai antat si int"and s(a in!.inat &at"anului si i(a vestit lu!"ul. Auzind &at"anul s(a a.nit, !a!i nu voia sa se inta ple a!easta. $a" i(a po"un!it lui u!eni!ul sau, !a ni anui sa nu spuna pana la sfa"situl &at"anului. 181 T"ei &at"ani au venit la avva Sisoe, auzind !ele desp"e dansul. Si i(a zis lui !el dintai % pa"inte, !u pot sa a antuies! de "aul !et de fo! ' Ia" el nu i(a "aspuns. I(a zis !et de al doilea % pa"inte, !u pot sa a antuies! de s!"asni"ea dintilo" si de vie" ele !el neado" it ' Apoi !el de t"eilea % pa"inte, !e voi fa!e, !a adu!e"ea a inte a intune"i!ului !elui ai dinafa"a a o oa"a ' Si "aspunzand &at"anul, le(a zis % eu de ni!i una din a!estea nu( i adu! a inte, !a!i ilostiv fiind $u nezeu, nada-duies! !a va fa!e !u ine ila. Si auzind !uvantul a!esta &at"anii s(au dus a.niti.

$a" nev"and &at"anul sa(i lase sa se du!a a.niti, into"!andu(i, le(a zis % fe"i!iti sunteti, f"atilo", !a!i v(a "avnit voui. Ca !el dintai dint"e voi a zis desp"e "aul de fo!, !el de al doilea desp"e ta"ta" si !el de al t"eilea desp"e intune"i!. $e!i, da!a a!est fel de adu!e"e a inte va stapaneste intea !u neputinta este !a voi si ai #"esiti. $a" !e voi fa!e eu !el i piet"it !u ini a, nefiind slo&od sa stiu, !a desi este !.in pent"u oa eni, totusi in tot !easul pa!atuies! ' Si fa!andu(i etanie, i(au zis % p"e!u a auzit, asa a vazut. 2222222222222222222222 0 G 1 Ps 36, 6. *91 Int"e&at(au unii pe avva Sisoe, zi!and % de va !adea v"eun f"ate, n(a"e t"e&uinta sa se po!aias!a un an ' Ia" el a "aspuns % asp"u este !uvantul. Ia"asi au int"e&at % da" sase luni ' Si ia"asi a zis % ult este. Ia" ei au zis % da" pana la pat"uze!i de zile ' Si a "aspuns % ult este. I(au zis atun!i % de!i de va !adea f"atele si va afla indata !a se fa!e po ana, int"a(va si el a!olo ' Le(a zis lo" &at"anul % nu, !i a"e t"e&uinta sa se po!aias!a !ateva zile. Ca!i !"ed lui $u nezeu, !a din tot sufletul da!a se va po!ai unul !a a!esta si in t"ei zile il p"i este pe dansul $u nezeu. *11 Venind odata avva Sisoe la lo!ul !e se !.ea a Clis a, au e"s la dansul niste i"eni sa(l vada. Si ulte #"aind ei, nu le(a "aspuns lo" !uvant. La u" a unul dint"(insii a zis % de !e(l supa"ati pe &at"an ' Nu anan!a si pent"u a!easta nu poate a #"ai. A "aspuns &at"anul % !and a t"e&uinta, anan!. **1 A int"e&at avva Iosif pe avva Sisoe, zi!and % in !ati ani t"e&uie o ul sa(si taie pati ile ' I(a zis lui &at"anul % anii voiesti sa(i stii ' +is(a avva Iosif % da , $e!i a zis &at"anul % in o"i!e !eas vine pati a, indata tai(o. */1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe !el al Piet"ei, desp"e pet"e!e"e. si i(a zis lui &at"anul % a zis $aniil % painea do"i"ilo" nu a an!at 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 $aniil =. /. *31 Se spunea desp"e avva Sisoe, !a sezand in !.ilie totdeauna in!uia usa. *41 Au venit odata niste a"ieni la avva Sisoe, in untele lui avva Antonie si au in!eput a(i !leveti pe d"ept a"ito"i. Ia" &at"anul nu le(a "aspuns ni i!. Si !.e andu(si u!eni!ul i(a zis % Av"aa e, adu( i !a"tea Sfantului Atanasie si !iteste. Si ta!and ei, s(a aflat e"esul lo". Si i(a slo&ozit !u pa!e. *5. A venit odata avva A un de la Rait la Clis a sa se intalneas!a !u avva Sisoe. Si vazandu(l ne!a-it, !a!i a lasat pustia, i(a zis % !e te ne!a-esti, avvo, !a!i !e ai puteai sa fa!i de a!u in pustie, dupa !e ai i &at"anit asa ' Ia" &at"anul s(a uitat la dansul !u asp"i e, zi!and % !e( i spui, A une, da" nu( i e"a destula nu ai slo&ozenia #andului eu in pustie ' *61 Sedea odata avva Sisoe in !.ilia sa. Si &atand in usa u!eni!ul lui, a st"i#at la dansul &at"anul, zi!and % fu#i, Av"aa e, nu int"a, !a a!u nu au v"e e !ele de ai!i , *71 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % !u ai lasat S!.itul, fiind !u avva O" si ai venit de ai sezut ai!i ' Si i(a "aspuns &at"anul % !and a in!eput a se in ulti S!.itul, auzind eu !a a ado" it avva Antonie, (a s!ulat si a venit ai!i in unte) si #asind !ele de ai!i !u liniste, a sezut putina v"e e. I(a zis lui f"atele % !ata v"e e ai ai!i ' I(a "aspuns &at"anul % sapteze!i si doi de ani. *81 +is(a avva Sisoe % !and va fi v"eun o !a"e poa"ta #"i-a de tine, nu t"e&uie tu sa(i po"un!esti.

/91 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % de vo u &la pe !ale si va "ata!i !el !e ne povatuieste este t"e&uinta sa(i zi!e !eva ' I(a "aspuns &at"anul % nu. $e!i a zis f"atele % da" sa(l lasa sa ne "ata!eas!a ' I(a zis &at"anul % da" !e v"ei, sa iei toia# sa(l &ati ' Eu stiu f"ati !a"e u &lau

si !ei !e ii povatuia a "ata!it noaptea) si e"au doisp"eze!e si toti stiau !a se "ata!es!. Si s(au luptat fie!a"e sa nu spuna. Ia" dupa !e s(a fa!ut ziua, p"i!epand !el !e(i !ondu!ea !a a "ata!it din !ale, le(a zis % ie"tati( a, a "ata!it , Si au zis toti % si noi stia , da" a ta!ut. Ia" el auzind, s(a inunat zi!and !a pana la oa"te se stapanes! f"atii sa nu #"aias!a si l(a slavit pe $u nezeu. Ia" lun#i ea !aii din !a"e s(au "ata!it, e"a de douasp"eze!e ile. /11 Au venit odata sa"a!inii si i(au dez&"a!at pe &at"an si pe f"atele lui. Si iesind ei in pustie !a sa #aseas!a !eva de an!a"e, a #asit &at"anul &ali#i de !a ila si s!o" onind au #asit in ele #"aunte de o"z. <an!a de!i un #"aunte, ia" unul il punea in ana lui si venind f"atele l(a #asit pe el an!and si i(a zis % a!easta este d"a#ostea, sa #asesti an!a"e si sin#u" sa anan!i si sa nu a !.e i si pe ine ' Si i(a zis avva Sisoe % nu ti(a fa!ut st"a &atate, f"ate) iata, pa"tea ta in ana ea a past"at(o , /*1 Se spunea desp"e avva Sisoe te&eul !a a "a as la Cala ona A"senoitului si un alt &at"an e"a &olnav la !ealalta lav"a. Si da!a a auzit s(a a.nit. $a" fiind!a doua zile postea si e"a ziua in !a"e nu an!a, !and a auzit, si(a zis % !e voi fa!e ' $e a voi du!e, nu !u va a vo" sili f"atii sa anan! ia" de voi "a ane pana aine, nu !u va se va sava"si ' Insa a!easta voi fa!e % a du! si nu anan!. Si asa s(a dus postind, plinind po"un!a lui $u nezeu ia" pet"e!e"ea lui !ea pent"u $u nezeu nu a st"i!at(o. //1 Povestit(a unul din pa"inti desp"e avva Sisoe !ala oteanul, !a v"and odata sa(si &i"uias!a so nul, s(a spanzu"at pe sine de p"apastia Piet"ii. Si venind in#e"ul l(a dezle#at si i(a po"un!it sa nu ai fa!a asa, ni!i pe altii sa nu(i invete a!est lu!"u. /31 Int"e&at(a unul din pa"inti pe avva Sisoe, zi!and % de voi sedea in pustie si va veni v"eun &a"&a" v"and sa a o oa"e si de voi putea asup"a lui, o o"a(l(voi pe ei ' Si a zis &at"anul % nu, !i lasa(l la $u nezeu, !a!i o"i!e fel de ispita va veni o ului, o ul sa zi!a % pent"u pa!atele ele s(a inta plat a!easta. Ia" da!a v"eun lu!"u &un se va inta pla, sa zi!a % din ila lui $u nezeu este. /41 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe te&eul, zi!and % spune( i v"eun !uvant. Si i(a "aspuns % !e pot sa(ti spun ' Ca!i din Testa entui !el Nou !ites! si la !el Ve!.i a into"!. /51 Tot a!est f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, !el ai Piet"ii, !uvantul !el !a"e l(a zis avva Sisoe te&eul. Si i(a zis &at"anul % eu in pa!at a !ul! si in pa!at a s!ol. /61 Se spune desp"e avva Sisoe te&eul, !a dupa !e iesea de la &ise"i!a, indata se "epezea la !.ilia sa, pasind iute si ase anandu(se !u unul !a"e fu#ea. Ia" unii din !ei !e(l vedeau !a fa!ea a!easta, zieeau % d"a! a"e. $a" el fa!and lu!"ul lui $u nezeu, nu lua a inte la !ei !e vo"&eau desp"e el. /71 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % !e voi fa!e, avvo, !a a !azut ' I(a "aspuns lui &at"anul % s!oala(te ia"asi. +is(a f"atele % (a s!ulat si ia"asi a !azut. Si a zis &at"anul % s!oala(te ia"asi si, ia"asi. $e!i a zis f"atele % pana !and ' +is(a &at"anul % pana !e vei fi apu!at sau in &ine, sau in !ade"e, !a!i !u !e se afla o ul, !u a!eea se si du!e din lu ea a!easta. /81 Un f"ate l(a int"e&at pe un &at"an, zi!and % !e voi fa!e, !a!i a ne!a-es! pent"u "u!odelie, iu&ind i pletitu"a, da" nu pot sa o lu!"ez. +is(a &at"anul % avva Sisoe zi!ea !a nu t"e&uie sa lu!"a lu!"ul !a"e ne odi.neste. 391 +is(a avva Sisoe % !auta(L pe $o nul si nu !auta unde lo!uieste. 311 +is(a ia"asi % "usinea si nete e"ea, de ulte o"i adu!e pa!atul.

3*1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % !e voi fa!e ' Si a!esta i(a "aspuns % lu!"ul pe !a"e il !auti, este ta!e"ea ulta si s e"enia. Ca!i s!"is este % fe"i!iti !ei !e "a an int"u a!easta) asa poti sa stai. 3/1 +is(a avva Sisoe % fa(te defai at si voia ta o leapada si te fa fa"a #"i-a si vei avea odi.na. 331 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % !e voi fa!e pent"u pati i ' Si i(a "aspuns &at"anul % fie!a"e din noi se ispiteste de pofta sa 0 G 1. 2222222222222222222222 0 G 1 Ia!ov 1, 13. 341 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sisoe, zi!and % spune( i v"eun !uvant. Ia" el i(a zis % de !e sa vo"&es! in zada" ' Iata, !e vezi, fa. a silesti

351 S(a dus odata avva Av"aa , u!eni!ul lui avva Sisoe la as!ulta"e si !ateva zile nu voia sa(i slu-eas!a alt!ineva, zi!and % oa"e voi lasa alt o sa(si fa!a o&i!ei !u ine, in afa"a de f"atele eu ' Si nu a p"i it pe ni eni pana !e nu a venit u!eni!ul lui, sufe"ind osteneala. 361 Se spunea desp"e avva Sisoe, !a sezand el, a st"i#at un #las % o, ti!alosie , Si a zis lui u!eni!ul sau % !e ai, pa"inte ' I(a zis lui &at"anul % !aut un o sa vo"&es! si nu #ases!. 371 A iesit odata avva Sisoe din untele lui avva Antonie, la untele !el ai din afa"a al Te&aidei, lo!uind a!olo. Si e"au a!olo eletiani, !a"e lo!uiau in Cala ona A"senoitului. Unii, auzind !a a iesit la untele !el ai dinafa"a au do"it sa(l vada, da" zi!eau % !e vo fa!e, !a in unte sunt eletieni ' Si sti !a &at"anul nu se tul&u"a de dansii. $a" noi nu !u va v"and sa ne intalni !u &at"anul, vo !adea in ispita e"eti!ilo" ' Si pent"u !a sa nu se intalneas!a !u e"eti!ii, nu s(au dus sa(l vada pe &at"an. 381 Se spunea desp"e avva Sisoe !a s(a &olnavit. Si sezand &at"anii lan#a dansul, a #"ait uno"a. Ia" ei l(au int"e&at % !e vezi, avvo ' Si le(a zis % vad pe unii !a vin la ine si(i "o# sa a lase putin sa a po!aies!. I(a zis lui unul din &at"ani % si de te vo" lasa, de a!u poti sa te folosesti sp"e po!ainta ' I(a zis lui &at"anul % desi nu pot fa!e, da" suspin in sufletul eu putin si i i este de a-uns. 491 Se spunea desp"e avva Sisoe !a atun!i !and a venit la Clis a, s(a i &olnavit. Si sezand el !u u!eni!ul lui in !.ilie, &ataie s(a fa!ut in usa. Intele#and &at"anul, a zis lui Av"aa , u!eni!ului sau % zi(i !elui !e a &atut in usa % eu Sisoe in unte, eu Sisoe pe .a"a" 0 aste"nut 1. Ia" el auzind, s(a fa!ut nevazut. 411 A zis avva Sisoe te&eul, u!eni!ului sau % spune( i !e vezi la ine si eu iti voi spune !e vad la tine. I(a zis lui u!eni!ul % tu esti &un la inte, da" asp"u putin. I(a zis &at"anul % tu esti &un, da" olati! la inte. 4*1 Se spunea desp"e avva Sisoe te&eul, !a nu anan!a paine. Si la p"azni!ul Pastilo", i(au fa!ut lui etanie f"atii !a sa anan!e !u ei si "aspunzand, le(a zis % una a sa fa! % sau paine a sa anan!, sau !ate &u!ate ati fa!ut. Ia" ei i(au zis % nu ai paine sa anan!i. Ia" el a fa!ut asa. PENTRU AVVA SILUAN 11 A venit odata avva Siluan si +a.a"ia, u!eni!ul lui, la o anasti"e) si i(au fa!ut pe ei de au #ustat putin ai inainte de a !alato"i. Apoi iesind ei, a #asit u!eni!ul lui apa pe !ale si do"ea sa &ea. Si i(a zis lui &at"anul % +a.a"io, post este astazi. Ia" el a zis % da" n(a an!at, pa"inte ' , +is(a &at"anul % !eea !e a an!at, e"a al d"a#ostei) da" noi postul nost"u sa(l tine , fiule ,

*1 Tot a!esta sezand odata !u f"atii, s(a fa!ut int"u ui i"e si a !azut !u fata la pa ant. Si dupa putin s!ulandu(se, plan#ea. L(au "u#at f"atii, zi!and % !e ai, pa"inte ' Ia" el ta!ea si plan#ea. Si silindu(l sa le spuna a zis % eu la -ude!ata a vazut pe ulti din nea ul nost"u, !a e"#eau la un!a si pe ulti dint"e i"eni !a e"#eau int"u I pa"atie. Si plan#ea &at"anul si nu voia sa iasa din !.ilie. Ia" de e"a silit sa iasa din !.ilie, isi a!ope"ea !u !ulionul fata, zi!and % nu voies! sa vad lu ina a!easta v"e elni!a si !a"e nu a"e ni!i un folos , /1 Altadata a int"at +a.a"ia, u!eni!ul lui si l(a aflat int"u ui i"e si ainile lui la !e" intinse si in!.izind usa, a iesit. Venind pe la !easul al saselea si al noualea, l(a aflat pe el in a!elasi !.ip. Ia" pe la !easul al ze!elea a &atut in usa. Int"and, l(a aflat linistindu(se. Si i(a zis lui % !e iti este astazi, pa"inte ' Ia" el a zis % (a &olnavit, fiule. Atun!i u!eni!ul, apu!andu(i pi!ioa"ele i(a zis % nu te voi lasa, de nu( i vei spune !e(ai vazut ' Si i(a zis &at"anul % "apit a fost la !e", si a vazut slava lui $u nezeu si a!olo a stat pana a!u ia" a!u a venit. 31 Sezand odata avva Siluan in untele Sinai, s(a dus +a.a"ia, u!eni!ul lui la o as!ulta"e si i(a zis &at"anului % slo&oade apa si uda #"adina. Ia" el iesind, si(a a!ope"it fata !u !ulionul si nu ai pi!ioa"ele i se vedeau. $e!i a venit un f"ate la dansul in a!el !eas si vazandu(l pe el de depa"te, a inteles !e a fa!ut. Int"and f"atele la dansul, i(a zis % spune( i, avvo, pent"u !e ti(ai a!ope"it fata !u !ulionul si asa udai #"adina ' Ia" &at"anul i(a "aspuns % fiule, !a sa nu vada o!.ii ei po ii si sa se s ul#a intea ea de la lu!"a"ea ei p"in dansii. 41 A venit un f"ate la avva Siluan in untele Sinai si vazandu(i pe f"ati lu!"and, i(a zis &at"anului % nu lu!"ati an!a"ea !ea pie"itoa"e 0 G1 1, !a <a"ia pa"tea !ea &una si(a ales 0 G* 1. +is(a &at"anul u!eni!ului sau % +a.a"io, da f"atelui o !a"te si pune(l int"(o !.ilie, !a"e nu a"e ni i!. Cand a sosit !easul al noualea, f"atele lua sea a la usa, da!a vo" t"i ite sa(l !.e e !a sa anan!e. Ia" dupa !e nu l(a !.e at ni eni, s!ulandu(se a venit &at"anul si i(a zis % nu au an!at f"atii astazi, avvo ' I(a "aspuns lui &at"anul % da, au an!at. Si f"atele a zis % pent"u !e nu (ati !.e at ' I(a zis lui &at"anul % fiind!a tu o du.ovni!es! esti si nu ai t"e&uinta de an!a"ea a!easta. Ia" noi t"upesti fiind voi sa an!a si pent"u a!easta lu!"a . Tu pa"tea !ea &una ti(ai ales 0 G* 1 !itind toata ziua si nev"and sa anan!i an!a"e t"upeas!a. Si da!i a auzit a!estea, f"atele a fa!ut etanie, zi!and % ia"ta( a avvo , I(a zis lui &at"anul % ne#"esit, t"e&uinta a"e si <a"ia de <a"ta, !a!i p"in <a"ta se lauda si <a"ia. 2222222222222222222222 0 G1 1 Ioan VI, *6. 0 G* 1 Lu!a =, 3*. 51 Au int"e&at odata unii pe avva Siluan, zi!and % !e fel de vietui"e ai fa!ut, pa"inte, de ai do&andit intelep!iunea a!easta ' Si i(a "aspuns % ni!iodata n(a lasat in ini a ea v"eun !u#et !a"e inta"ata pe $u nezeu. 61 Se spunea desp"e avva Siluan, !a a sezut in !.ilie pe as!uns, avand putin naut, si pana a an!at nu ai pe a!ela a fa!ut lu!"u de o suta de site. Si a venit un o din E#ipt, avand un a#a" in!a"!at !u paini si &atand la !.ilia lui, le(a pus. $e!i, luand &at"anul sitele, a in!a"!at a#a"ul si l(a slo&ozit. 71 Se spunea desp"e avva Siluan, !a a iesit +a.a"ia, u!eni!ul lui, fa"a dansul) si luand pe f"ati, a utat #a"dul #"adinii si ai a"e l(a fa!ut. Afland &at"anul, si(a luat !o-o!elul sau si a iesit, zi!and f"atilo" % "u#ati(va pent"u ine , Ia" ei vazandu(l au !azut la pi!ioa"ele lui, si au zis % spune(ne, pa"inte, !e este, !e ai ' Ia" el a zis !at"e dansii % nu int"u inaunt"u, ni!i se po#oa"a !o-o!elul de pe ine, pana !e nu vei adu!e #a"dul la lo!ul lui !el dintai. Ia" ei au into"s #a"dul si l(au fa!ut asa !u a fost. A&ia asa &at"anul s(a into"s la !.ilia sa. 81 +is(a avva Siluan % eu sunt "o& si stapanul i(a zis % lu!"eazi lu!"ul eu si eu te ."anes! , $a" de unde iau, nu !auta % o"i a , o"i fu", o"i a i p"u ut, tu nu !auta. Lu!"eaza nu ai si te ."anes!. $e!i, eu de lu!"ez, din plata ea aanan!) ia" de nu lu!"ez, ilostenie anan!.

191 A zis ia"asi % vai o ului a!eluia, !a"e a"e nu ele

ai

a"e de!at fapta ,

111 A int"e&at avva <oise pe avva Siluan, zi!and % poate o ul in fie!a"e zi sa puna in!eput ' Si i(a "aspuns &at"anul % de este lu!"ato", poate si in fie!a"e zi si in fie!a"e !eas sa puna in!eput &un. 1*1 A spus !ineva din pa"inti !a s(a intalnit odata oa"e!ine !u avva Siluan si vazandu(i o&"azul si t"upul st"alu!ind !a al unui in#e", a !azut !u fata la pa ant. Spunea, de ase enea, !a si altii au avut a!est da". $IN EVERC:ETINOS 1/1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Siluan, zi!and % !e voi fa!e, avvo, !u voi !asti#a u ilinta ' Ca sunt foa"te ispitit de t"andavi"e, de so n si de do" ita"e. Si !and a s!ol din so n, a lupt foa"te la !anta"ea psal ilo" si nu pot &i"ui do" ita"ea, ni!i psal i nu zi! fa"a de #las. Si i(a "aspuns lui &at"anul % fiule, a zi!e tu psal ii !u #las, intai este and"ie, !a!i ti se pa"e !a tu !anti, ia" f"atele nu nu !anta. Al doilea, iti i piet"este ini a si nu te lasi sa te u ilesti. $e!i, de voiesti u ilinta, lasi !anta"ea. Si !and stai fa!andu(ti "u#a!iunile tale, sa !aute intea ta pute"ea sti.ului si sa so!otesti !a stai inaintea lui $u nezeu, a Celui !e in!ea"!a ini ile si "a"un!.ii 0 G1 1. Ia" !and te s!oli din so n, ai inainte de toate, slaveas!a #u"a ta pe $u nezeu) apoi !iteste C"ezul si Tatal nost"u. $upa a!eea, in!epe(ti !anonul tau, in!et, suspinand si adu!andu(ti a inte de pa!atele tale si de !.inul in !a"e va sa te un!esti. +is(a f"atele % eu, avvo, de !and (a !alu#a"it, slu-&a !anonului si !easu"ile, dupa "anduiala !elo" 7 #lasu"i le !ant. A "aspuns &at"anul % pent"u a!easta u ilinta si plansul fu#e de la tine. Pune in inte pe pa"intii !ei a"i, !u ei nefiind slu-ito"i &ise"i!esti si ni!i #lasu"i si ni!i t"opa"e stiind, fa"a nu ai putini psal i, !a niste lu inato"i in lu e ati st"alu!it) p"e!u au fost avva Pavel !el p"ost si avva Pa vo si avva Apolo si !eilalti pu"tato"i de $u nezeu pa"inti, !a"e si o"ti au inviat si a"i pute"i au fa!ut si stapani"ea !ea asup"a d"a!ilo" au p"i it(o. Nu !u !anta"i, t"opa"e si #lasu"i, !i !u "u#a!iunea !ea !u ini a zd"o&ita si !u post, p"in !a"e si f"i!a lui $u nezeu in ini a !"este ne!ontenit si plansul se inta"este, si de tot pa!atul !u"ateste pe o ia" intea ai al&a de!at zapada o fa!e. Apoi !anta"ea, pe ulti la !ele ai de -os ale pa antului i(a po#o"it, nu nu ai i"eni, !i si p"eoti, fiind!a i(au ostenit si in !u"vie si in alte pati i de "usine i(au p"apastuit. $e!i !anta"ea este a i"enilo". Pent"u a!easta si no"odul se adau#a p"in &ise"i!i. Pune inainte, fiule, !ate !ete sunt in Ce" si nu este s!"is desp"e v"euna dint"e ele, !a !u !ele opt #lasu"i !anta) !i o !eata !anta nein!etat, Aliluia , Alta % Sfant, Sfant, Sfant, $o nul Savaot 0 G* 1, alta % &ine este !uvantata slava $o nului din lo!ul si din !asa Sa 0 G/ 1. Tu da", fiule, u" eaza pa"intilo", de voiesti sa !asti#i u ilinta in v"e ea "u#a!iunii, pazind intea, pe !at poti, ne"aspandita. Iu&este s e"enia lui :"istos si o"iunde e"#i, nu te a"ata istet si das!al, !i !a un p"ost si u!eni!, si $u nezeu iti va da u ilinta, 2222222222222222222222 0 G1 1 Psal VII, 19. 0 G* 1 Isaia VI, /. 0 G/ 1 Ieze!.il III, 1*. PENTRU AVVA SI<ON 11 A venit odata un stapan sa(l vada pe avva Si on. Ia" el auzind, si(a luat &"aul si s(a dus la un fini! sa(l !u"ete. A!ela, venind a st"i#at % &at"ane, unde este pustni!ul ' Ia" el a zis % nu este ai!i pustni!. Si auzind s(a dus. *1 Altadata ia"asi a venit alt stapan sa(l vada pe avva Si on si apu!and inainte !le"i!ii, i(au spus % avvo, #ateste(te, !a a!ela auzind desp"e tine, vine sa(l &la#oslovesti , Ia" el a zis % da, a #ates!. $e!i,i &"a!andu(se !u un !.entonion 0 un fel de .aina 1 al lui si luand paine si &"anza in ainile sale, s!ulandu(se, a sezut, an!and in poa"ta. Venind stapanul !u pa"ada lui si vazandu(l,nu l(a &a#at in sea a, zi!and % a!esta este pustni!ul desp"e !a"e a auzit ' Si indata s(au into"s de a!olo.

PENTRU AVVA SOSIPATRU L(a "u#at !ineva pe avva Sosipat"u, zi!and % da( i v"eo po"un!a, avvo si o voi pazi , Ia" el i(a zis % sa nu int"e fe eie in !.ilia ta, sa nu !itesti !a"ti !a"e se nu es! apo!"ife, adi!a as!unse si sa nu !e"!etezi pent"u !.ipul lui $u nezeu in o . Ca a!easta nu este e"es, !i p"ostie. Ca!i !u neputinta este a fi p"i!eput lu!"ul a!esta de toata zidi"ea. PENTRU AVVA SAR<ATA 11 +is(a avva Sa" ata % p"efe" ai &ine un o !a"e a pa!atuit si stie !a a pa!atuit si se po!aieste, de!at un o !a"e nu a pa!atuit si se !"ede !a este d"ept. *1 Se spunea desp"e avva Sa" ata, !a de ulte o"i lua pat"uze!i de zile, !u sfatul lui avva Pi en si !a o ni i!a se i plineau zilele inaintea lui. $e!i, a venit avva Pi en la dansul si i(a zis % spune( i, !e(ai vazut, fa!and atata osteneala ' Ia" el a zis !at"e dansul % ni i! ai ult. I(a zis lui avva Pi en % nu te las, de nu( i vei spune. Si i(a "aspuns % una nu ai a aflat, !a de voi zi!e so nului, du(te, se du!e si de(i voi zi!e, vino, vine. /1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Sa" ata, zi!and % #andu"ile i i zi! % nu lu!"a !i anan!a si &ea si do" i. I(a zis lui &at"anul % !and iti este foa e, anan!a, !and iti este sete, &ea) !and iti este so n, do" i , Un alt &at"an, din inta pla"e a venit la f"atele si i(a spus lui f"atele !ele spuse de avva Sa" ata. $e!i, i(a zis lui &at"anul % asa ti(a zis avva Sa" ata ' Cand iti este foa e ta"e si iti va fi sete, in!at sa nu ai poti "a&da, anan!a si &ea) si !and vei p"ive#.ea foa"te ult si do" itezi, do" i. A!easta este !eea !e ti(a zis tie &at"anul. 31 L(a int"e&at ia"asi a!elasi f"ate pe avva Sa" ata, zi!and % i i zi! #andu"ile, du(te afa"a, e"#i la f"ati , Si i(a zis &at"anul % sa nu le as!ulti, !i sa zi!i % iata, te(a as!ultat o data da" a!u nu ai pot sa te as!ult. PENTRU AVVA SERAPION 11 A venit odata avva Se"apion, t"e!and p"int"(un sat si i(a zis ei % #atit(ai patul ' Ea a zis % da, avvo , A in!.eiat &at"anul % asteapta( a desea"a, !a voi veni la tine si a sa pet"e! noaptea a!easta ap"oape de tine. Ia" ea "aspunzand, a zis % &ine, avvo , Si s(a #atit si a aste"nut patul si l(a asteptat pe &at"an !u !ele de t"e&uinta. Ia" dupa !e s(a fa!ut sea"a, a venit &at"anul la dansa, ni i! adu!and si int"and in !.ilie, i(a zis ei % #atit(ai patul ' Ea a zis % da, avvo. In!uind usa i(a zis ei % asteapta putin, fiind!a ave p"avila, pana !e o voi fa!e , Si a in!eput &at"anul slu-&a. Si in!epand psalti"ea, la fie!a"e psal fa!ea "u#a!iunea, "u#andu(se lui $u nezeu pent"u dansa !a sa se po!aias!a si sa se antuias!a. $e!i l(a as!ultat $u nezeu) si sta fe eia t"e u"and si "u#andu(se ap"oape de &at"anul. $a!a a isp"avit &at"anul toata Psalti"ea, ea a !azut la pa ant. Ia" &at"anul in!epand Apostolul, a !itit ult dint"(insul. Si asa si(a i plinit siu-&a. $e!i, u ilindu(se ea si intele#and !a nu pent"u pa!at a venit la dansa, !i !a sa(i antuias!a sufletul, a !azut in fata lui zi!and % fie(ti ila avvo, si povatuieste( a, unde pot pla!ea lui $u nezeu. Atun!i &at"anul a povatuit(o pe dansa la o anasti"e de fe!ioa"e si a dat(o la sta"eta, zi!and % ia pe so"a a!easta, si nu(i pune ei -u# sau po"un!a, !a !elo"lalte su"o"i) !i o"i!e voieste da(i ei si !u voieste da(i voie sa u &ie , Si dupa !e a fa!ut putine zile, a zis % eu sunt o pa!atoasa si voies! la * zile sa anan!. Si dupa putine zile a zis % eu ulte pa!ate a si voies! la 3 zile sa anan!. $upa alte putine zile s(a "u#at sta"etei zi!and % fiind!a ult a a.nit pe $u nezeu !u fa"adele#ile ele, te "o#, pune( a int"(o !.ilie si o astupa, si pe o #au"a da( i putina paine si "u!odelie. Si i(a fa!ut ei sta"eta asa. Asa i(a pla!ut lui $u nezeu in !ealalta v"e e a vietii sale. PENTRU AVVA SERAPION

*1 Un f"ate l(a "u#at pe avva Se"apion, zi!and % spune( i v"eun !uvant , I(a zis lui &at"anul % !e pot sa(ti zi! ' Ca ai luat ale vaduvelo" si ale sa" anilo", si le(ai pus in fe"east"a a!easta ' Ca!i a vazut(o plina de !a"ti. /1 +is(a avva Se"apion !a p"e!u ostasii i pa"atului nu pot 0 G 1, stand inaintea lui, sa !aute de(a d"eapta sau de(a stan#a, tot asa si o ul, da!a sta inaintea lui $u nezeu, si ia a inte inaintea Lui !u f"i!a in tot !easul, ni i! dint"(ale v"a- asului nu pot sa(l in#"ozeas!a. 2222222222222222222222 0 G 1 La altele, nu ind"aznes!. 31 A venit un f"ate la avva Se"apion si(l inde na pe el &at"anul sa fa!a "u#a!iune dupa o&i!ei. Ia" el pa!atos pe sine nu indu(se si nev"edni! de !.ipul !alu#a"es!, nu se ple!a. A voit in!a si pi!ioa"ele lui sa le spele. Si a!este !uvinte zi!and, nu a sufe"it. Si l(a fa!ut de a #ustat. A in!eput in!a si &at"anul a an!a, si(l sfatuia pe el zi!and % fiule, de voiesti sa te folosesti, "a&da in !.ilia ta si ia a inte de tine si de "u!odelia ta , Ca nu(ti adu!e atata folos sa iesi afa"a, !at a sedea inaunt"u. Ia" el a!estea auzind, s(a a a"at si s(a s!.i &at la fata, in!at ni i! n(a putut sa fie tainuit de &at"anul. $e!i i(a zis lui avva Se"apion % pana a!u zi!eai !a esti pa!atos si te o!a"ai pe tine, !u !a esti nev"edni! sa t"aiesti. Si fiind!a !u d"a#oste te(a po enit, atata te(ai sal&ati!it. $e!i de voiesti sa fii s e"it, !ele !e ti se adu! asup"a(ti de la altii, invata(te sa le sufe"i vite-este si nu tine la tine !uvinte desa"te. A!estea auzind f"atele, a fa!ut etanie &at"anului. Si ult folosindu(se, s(a dus. PENTRU ALT SERAPION. $E LA PALLA$IE E"a un &a"&at e#iptean anu e Se"apion, !u po"e!la Sidonie, fiind!a ni!iodata alta .aina nu pu"ta, de!at un sindon, adi!a o .aina !a"e asa se nu este. A!esta la toata fapta &una is!usindu(se desava"sit, !u nea#oniseala ai pe toti i(a int"e!ut. Pent"u !a"e ni!i a se linisti in !.ilie n(a putut !a sa nu se s ul#a !u intea, sau sa ai&a !eva al sau) !i u &land, si ."ana din toate zilele de la !ei !e s( a" fi inta plat luand, asa isi pet"e!ea viata, ni i! avand, de!at sindonul, pe !a"e(p pu"ta. A!esta, p"int"(un pustni! !unos!ut, s(a vandut pe sine, int"(o !etate, la un as!a"i!i !e e"a elin, pe douaze!i de #al&eni, pe !a"e si luandu(i de la pustni!, ii past"a la sine. $e!i, e"a slu-ind as!a"i!iului, fe eii lui si !asei, !u a"e silinta si !u inde ana"e, an!and nu ai paine si apa, neop"indu(se !u intea si de ulte o"i si !u #u"a din !iti"ea du nezeiestilo" S!"iptu"i. $e!i, pet"e!and !u dansii v"e e indelun#ata si !and e"a v"e e vo"&indu(le desp"e !"estinatate, intai pe as!a"i!i l(a u ilit, apoi pe fe eie, dupa a!eea, toata !asa lui. Si &otezandu(se ei, s(au depa"tat de a ai -u!a la !lu&. $upa !e au venit la viata !ea pla!uta lui $u nezeu, foa"te se !u!e"ni!eau de &a"&at. Si ii zi!ea lui % vino, f"ate, sa te slo&ozi , fiind!a tu dn "o&ie u"ata ne(ai slo&ozit pe noi , Atun!i le(a zis lo" % fiind!a a lu!"at $u nezeul eu si voi i p"euna ati lu!"at si s(a antuit p"in ine sufletul vost"u, de a!u va voi des!ope"i voua taina. Eu fiind pustni! slo&od, de nea e#iptean, fiindu( i ila de voi, !a"e pet"e!eti in ulta "ata!i"e, (a vandut pe ine voua, !a voi slo&ozindu(va din a"i pa!ate, sa va antuiti. $e!i, de v"e e !e !eea !e a voit a fa!ut $u nezeu, a voi du!e, !a si alto"a sa a-ut. A!estea zi!and, le(a dat lo" au"ul. Ia" ei nu voiau sa(l ia. Si il inde nau pe el sa dea sa"a!ilo" au"ul, zi!and % a"vuna de antui"e ni s(a fa!ut noua. Ia" el le(a zis % voi dati(l fiind!a al vost"u este. Ca eu &ani st"aini nu da"uies! sa"a!ilo". Ia" ei luand au"ul, il "u#au sa "a ana !u dansii, in!"edintandu(l, !a ase eni unui pa"inte il vo" avea de a!u inainte si stapan al sufletului lo". Ia" dupa !e l(au "u#at ult si n(au putut sa(l la u"eas!a, il pofteau a!a" in fie!a"e an sa(i !e"!eteze. $e!i, luandu(si ziua &una de la dansii fe"i!itul, s(a dus de a!olo in La!ede onia si afland pe !ineva din !ei dintai ai !etatii !a este ani.eu de !"edinta, i p"euna !u toata !asa lui, ia" la !eletalte este &a"&at i &unatatit si evlavios, la a!esta ia"asi in alt fel s(a vandut pe sine. Si in v"e e de doi ani, depa"tandu(l de e"es pe dansul si pe toata !asa lui, i(a adus la &ise"i!a. Apoi lasandu(i si pe a!estia, in!on-u"a lu ea, fa!and &ine oa enilo" pe !at putea. PENTRU AVVA SERIN 11 Se spunea desp"e avva Se"in !a ult lu!"a si doi pos a#i an!a de(a pu"u"ea. Si venind la dansul avva Iosif, insotitul lui, 0 !a si el e"a a"e nevoito" 1 i(a zis % in !.ilie i i pazes! fapta ea, ia" da!a

ies afa"a, fa! po#o"a"e !u f"atii. I(a zis lui avva Se"in % nu este a!easta pazesti "anduiala ta, !i ai va"tos !and iesi din !.ilia ta.

a"e fapta &una !and in !.ilie

*1 +is(a avva Se"in % i(a fa!ut v"e ea ea, se!e"and, !osind, i pletind si !u toate a!estea, de nu (a" fi satu"at ana lui $u nezeu, nu putea sa a satu". PENTRU AVVA SPIRI$ON 11 $esp"e avva Spi"idon se spunea !a atata !uviosie avea pasto"ul a!esta, in!at s(a inv"edni!it si sa se fa!a pasto" de oa eni. Ca!i a p"i it a!esta !a "aspunde"e epis!opia uneia din !etatile Cip"ului, anu e T"i itunda. Pent"u net"ufia !ea ulta, ap"oape de epis!opie, pastea si oile. Ia" la iezul noptii, tal.a"ii la stana oilo" pe fu"is, se sileau sa fu"e din oi, da" $u nezeu, Cel !e pazeste pe pasto" si pe oi le pazea. Ca!i tal.a"ii de pute"e nevazuta fiind tinuti, lan#a stana e"au le#ati. Cand s(au "eva"sat zo"ile, pasto"ul a venit la oi si dupa !e i(a #asit !u ainile le#ate inapoi, a !unos!ut !eea !e s(a fa!ut) si "u#andu(se lui $u nezeu, i(a dezle#at pe tal.a"i. $upa !e ult i(a sfatuit si i(a invatat, !a sa se sileas!a ai &ine sa t"aias!a din osteneli d"epte ia" nu din st"a &atate, da"uindu(le un &e"&e!, i(a slo&ozit si #lu ind le(a zis % !a sa nu va a"atati !a in zada" ati p"ive#.eat , *1 Se spunea ia"asi, !a avea o fii!a fe!ioa"a, evlavioasa !a tatal sau, anu e I"ina. A!esteia, un !unos!ut i(a pus zalo# un odo" de ult p"et. Ia" ea, pent"u ai &una past"a"e, l(a as!uns in pa ant. Si peste putin s(a dus din viata. $e!i,a venit dupa !atava v"e e !el !e a pus zalo# si neafland(o pe fe!ioa"a, l(a apu!at pe tatal ei, pe avva Spi"idon, uneo"i t"a#andu(l ia" alteo"i "u#andu(l. $a" fiind!a ii e"a -ale &at"anului de pa#u&a !elui !e pusese zalo#ul, venind la o" antui fii!ei sale, se "u#a lui $u nezeu !a inainte de v"e e sa(i a"ate lui invie"ea !ea fa#aduita. Si, !u adeva"at nu a #"esit din nade-de, !a!i vie ia"asi s(a a"atat fe!ioa"a tatatui sau si lo!ul inse nandu(l unde e"a as!uns odo"ul, s( a dus p"istavindu(se. Si luand zalo#ul &at"anul, l(a dat !elui al !ui a fost. PENTRU AVVA SAIO 11 Se spunea desp"e avva Saio si desp"e avva <ue, !a au pet"e!ut unul !u altul. Si avea ulta as!ulta"e avva Saio, da" e"a asp"u foa"te. Lui ii zi!ea &at"anul, ispitindu(l % du(te si fu"a , Si se du!ea si fu"a de la f"ati pent"u as!ulta"e si ultu ind $o nului pent"u toate. Ia" &at"anul lua lu!"u"ile si le da pe as!uns. O data !alato"ind ei, a sla&it si l(a lasat pe el avva zd"o&it. Si venind au zis f"atilo" % du!eti(va si adu!eti(l pe Saio !a!i za!e zd"o&it , Si du!andu(se l(au adus. PENTRU <AICA SARA 11 Povestitu(s(a desp"e ai!a Sa"a, !a a "a&dat t"eisp"eze!e ani, fiind luptata ta"e de d"a!ul !u"viei si ni!iodata nu s(a "u#at sa se depa"teze "az&oiul de la dansa, !i ai va"tos zi!ea % $u nezeule, da( i pute"e , *1 Au napadit odata asup"a ei ai ta"e, a!elasi du. al !u"viei, punandu(i in inte dese"ta!iunile lu ii. Ia" ea, sla&ind de f"i!a lui $u nezeu si de nevointa, s(a suit int"(o zi in !.ilioa"a ei, sa se "oa#e. Si i s(a a"atat ei !u t"up du.ul !u"viei si i(a zis % tu (ai &i"uit, Sa"o , Ia" ea a zis % nu te(a &i"uit eu, !i Stapanul eu, :"istos , /1 Se spunea desp"e dansa !a deasup"a "aului a pet"e!ut, lo!uind saize!i de ani si nu s(a aple!at sa(l vada. 31 Altadata au venit la dansa doi &at"ani pustni!i a"i, din pa"tile Pilusiului. Si !and e"#eau, zi!eau int"e ei % sa s e"i pe &at"ana a!easta , Si i(au zis % vezi sa nu se inalte !u#etui tau si sa zi!i, iata pustni!ii vin la ine !a"e sunt o fe eie. Le(a zis lo" ai!a Sa"a % adeva"at, !u fi"ea sunt fe eie, da" nu !u intea.

41 A zis ai!a Sa"a % de a voi "u#a lui $u nezeu !a toti oa enii sa ai&a veste !at"e ine, a voi afla !e"and ie"ta"e la usa fie!a"uia) !i ai &ine a voi "u#a !a ini a ea sa fie !u"ata !u toti. 51 A zis ia"asi % pun pi!io"ul de a a sui pe s!a"a. eu pe s!a"a sa a sui si pun oa"tea inaintea o!.ilo" ei, ai inainte

61 A zis ia"asi % &ine este si pent"u oa eni a fa!e da" vine sp"e pla!e"ea lui $u nezeu.

ilostenie) !a desi este pent"u pla!e"ea oa enilo",

71 Venit(au odata niste s!.iteni la ai!a Sa"a, ia" ea le(a pus lo" inainte un pane" !u poa e. Ei lasand !ele &une, an!au !ele put"ede. Si le(a zis lo" % adeva"at, s!.iteni sunteti , 81 A t"i is ai!a Sa"a la avva Pafnutie, zi!and % lu!"ul lui $u nezeu ai fa!ut !a ai lasat sa se ne!insteas!a f"atele tau ' Si a zis &at"anul % !a !el !e fa! lu!"ul lui $u nezeu, t"ea&a nu a !u ni eni. PENTRU <AICA SINCLITIC:IA 11 +is(a ai!a Sin#liti!.ia % lupta si osteneala ulta este !elo" !e se ap"opie de $u nezeu la in!eput si dupa a!eea &u!u"ie ne#"aita. Ca p"e!u !ei !e vo" sa alate fo!, intai se afu a si la!"i eaza si asa dovedes! lu!"ul !e(l !auta. Pent"u !a se zi!ea % $u nezeul nost"u este fo! istuito" 0 G 1. Asa t"e&uie si noi !u noi % sa atata fo!ul !u la!"i i si !u osteneli. 2222222222222222222222 0 G 1 Ev". =II, *8. *1 +is(a ia"asi % t"e&uie noi !ei !e a ales !inul a!esta, sa tine !u"atenia !ea desava"sita. Ca!i si la i"eni se pa"e !a se pet"e!e in !u"atenie, da" este i p"euna !u ea si ne!u"atenia fiind!a !u toate !elelalte si ti"i pa!atuies! % !a!i vad fa"a de !uviinta si "ad fa"a de "anduiala. /1 +is(a ia"ast % p"e!u veninul fia"elo" !elo" ot"avitoa"e il #ones! dofto"iile !ele !u#etul !el spu"!at, "u#a!iunea eu postul il #oneste. ai iuti, la fel si

31 +is(a ia"asi % sa nu te a a#eas!a desfata"ea i"enilo" !elo" &o#ati, !a si !u a" avea !eva de folos pent"u dul!eata !ea desa"ta. Ei !instes! estesu#ul fa!e"ii &u!atelo", ia" tu, !u postul, p"in !ele p"oaste, !ova"sesti indestula"ea &u!atelo" a!elo"a. Ca se zi!e % sufletul in desfata"e fiind, &at-o!o"este fa#u"ii 0 G 1. Nu te satu"a !u paine si nu vei pofti vin. 2222222222222222222222 0 G 1 Pild. *6, 6. 41 Int"e&ata a fost fe"i!ita Sin#liti!.ia de este lu!"u &un desava"sit nea#oniseala. Ia" ea a zis % desava"sita la !ei !e o "a&da) !a !ei !e "a&da a!easta, ne!az adeva"at au !u t"upul, da" odi.na !u sufletul. Ca!i p"e!u .ainele !ele va"toase, !al!andu(se si !u sila fa!andu(se se spala, asa si sufletul !el ta"e, p"in sa"a!ia !ea de &una voie, ai ult se inta"este. 51 +is(a ia"asi % de esti in viata de o&ste, nu s!.i &a lo!ul, !a!i te vei vata a ult. Asa p"e!u pasa"ea s!ulandu(se de pe oua, le lasa "e!i si se st"i!a, si !alu#a"ul, sau fe!ioa"a, sa"a!este si oa"e in !"edinta, u &land din lo! in lo!. 61 +is(a ia"asi % ulte sunt vi!lesu#u"ile diavolului. P"in sa"a!ie nu a !lintit sufletul ' ;o#atia ii adu!e !a a a#i"e. P"in o!a"i si defai a"i nu a putut ' Laude si slava pune inainte. P"in sanatate &i"uit fiind, &olnav fa!e t"upul. Cu des ie"da"ile neputand sa(l a a#eas!a, p"in ostenelile !ele fa"a voie in!ea"!a sa fa!a su"pa"ea. Ca!i anu ite &oli p"ea #"ele !e"and de la $u nezeu si p"in a!estea

sla&ind, tul&u"a d"a#ostea !ea !at"e $u nezeu. $a" se sd"o&este t"upul !u f"i#u"i !u plite si pati este de sete neasta pa"ata. $a!a pa!atos fiind, sufe"i a!estea, adu(ti a inte si de un!a !ea viitoa"e si de lo!ul !el vesni! si de pedepsele !ele vesni!e si nu vei sla&i !at"e !ele de ai!i. ;u!u"a(te, !a te(a !e"!etat $u nezeu. Si !uvantul a!ela de lauda sa(l ai pe li &a % !e"tand, (a !e"tat $u nezeu si o"tii nu (a dat 0 G1 1. Bie" e"ai da" p"in fo! lepezi "u#ina. Ia" da!a si d"ept fiind, te i &olnavesti de la !ele a"i, la !ele ai a"i spo"esti. Au" esti, da" p"in fo! ai la u"it te fa!i. Ti s( a dat in#e" t"upului ' 0 G* 1 Veseleste(te, si vezi !ui te(ai fa!ut ase enea ' Ca de pa"tea lui Pavel te( ai inv"edni!it. P"in fie"&inteala te ispitesti ', P"in "a!eala te pedepsesti ' $a" zi!e S!"iptu"a % t"e!ut( a p"in fo! si p"in apa si ne(ai s!os pe noi 0 G/ 1 . Ai !asti#at(o pe !ea dintai ' Asteapt(o si pe !ea de(a doua. Lu!"and fapta !ea &una, st"i#a #"aiu"ile sfantului !a"e zi!e % sa"a! si !u du"e"e sunt eu 0 G3 1. $esava"sit te vei fa!e p"in a!este doua ne!azu"i. Ca!i zi!e % int"u ne!az (ai desfatat 0 G4 1. Cu a!este dep"inde"i sa ne is!usi sufletele, !a(l vede pe v"a- asul inaintea o!.ilo". 2222222222222222222222 0 G1 1 Psal . 116, 17, 18. 0 G* 1 Co"int, =II, 6. 0 G/ 1 Psal . 67, //. 0 G3 1 Pild. *6, 6. 0 G4 1 Psal . IV, 1. 71 +is(a ia"asi % da!a ne &u!u"a &oala, sa nu ne a.ni , !a si !u pent"u &oala si ."ana t"upului nu pute sa !anta !u #las. Toate a!estea se fa!eau de noi, sp"e su"pa"ea poftelo". Ca!i si postul si !ul!a"ea pe -os pent"u dez ie"da"i ni s(au le#iuit noua. $e!i, da!a &oala pe a!estea le(a st"i!at, de p"isos este !uvantul. Ca!i a!easta este nevointa !ea a"e % a "a&da in &oli si laude de ultu ita a inalta lui $u nezeu. 81 +is(a ia"asi % !and vei posti, nu p"i!inui &oala. Ca si !ei !e nu postes!, in a!eleasi &oli de ulte o"i au !azut. Ai in!eput &inele ' Nu te op"i, zati!nindu(te v"a- asul. Ca!i el !u "a&da"ea ne su"pa. Si !ei !e in!ep a !alato"i pe a"e, intai ni e"es! un vant &un. $upa !e intind panzele, ia"asi inta pina vant p"ielni!. $a" !o"a&iile pent"u !e le(a !azut asup"a, nu desa"ta !o"a&ia, !i putin linistindu(se sau si luptandu(se !u fu"tuna, ia"asi fa! !alato"ia pe a"e. Asa si noi, vant pot"ivni! !azand asup"a noast"a, in lo! de panza intinzand !"u!ea, fa"a f"i!a sa sava"sesti !alato"ia. 191 +is(a ia"asi % !ei !e aduna &o#atia a!easta si tita din osteneli si p"i e-dii ale a"ii, dupa !e ulte au !asti#at, pe !ele ai ulte poftes! si pe !ele !e sunt de fata int"u ni i! le so!otes!, si la !ele !e nu sunt de fata se intind. Ia" noi, din !ele pe !a"e le !auta , ni i! avand, ni i! nu voi sa !asti#a pent"u f"i!a lui $u nezeu. 111 +is(a ia"asi % u" eaza va esului, !a nu i p"euna !u fa"iseul sa te osandesti. ;landetele lui <oise ale#e(le, pent"u !a ini a ta !a"e este va"toasa, in izvoa"e de apa sa o p"efa!i. 1*1 +is(a ia"asi % p"i e-dios este sa invete !el !e nu a t"e!ut p"in viata !ea lu!"atoa"e. Ca!i p"e!u de va avea !ineva o !asa put"eda, p"i ind st"aini, ii va vata a !u !ade"ea !asei, asa si a!estia, nezidindu(se pe sine ai inainte si pe !ei !e s(au ap"opiat de dansii ii vo" p"apadi. Biind!a !u !uvintele i(au !.e at sp"e antui"e, ia" !u "autatea na"avului au fa!ut st"a &atate !elo" !e le(au u" at. 1/1 +is(a ia"asi % &ine este a nu te ania. Ia" da!a se va inta pla, ni!i o pa"te din zi sa nu ti se lase sp"e pati a, zi!and % sa nu apuna soa"ele 0 G 1) da" tu sa astepti pana !e toata v"e ea ta apune. $e !e u"asti pe o ul !a"e te(a a.nit ' Nu este el !el !e ti(a fa!ut st"a &atate, !i diavolul. U"aste &oala, ia" nu pe !el !e &oleste , 2222222222222222222222 0 G 1 Efeseni IV *5.

131 +is(a ia"asi % p"e !at spo"es! nevoito"ii, pe atat inta pina

ai

a"e luptato" i pot"iva.

141 +is(a ia"asi % si de la v"a- asul este nevointa intinsa. Ca u!eni!ii lui fa! a!easta. $e!i, !u voi deose&i nevointa !ea du nezeias!a si i pa"ateas!a, de !ea ti"aneasea si diavoleas!a ' A"atat este, !a din asu"a !ea pot"ivita. Toata v"e ea ta sa(ti fie o "e#ula a postului. Sa nu postesti pat"u, sau !in!i zile si in !ealalta sa desle#i !u ulti e de an!a"i. Ca p"etutindeni, t"e!e"ea asu"ii este fa!atoa"e de st"i!a!iune. Tana" fiind si sanatos, posteste % !a vo" veni &at"anetile !u sla&i!iune. $e!i, pana !and poti, pune in -itnita ."ana, !a atun!i !and nu vei ai putea, sa afli odi.na. 151 +is(a ia"asi % !and sunte in viata de o&ste, sa ale#e as!ulta"ea a!easta invata t"e!e"ea !u vede"ea, ia" a!eea invata s e"ita !u#ta"e. ai ult de!at nevointa. Ca

161 +is(a ia"asi % t"e&uie !a noi !u d"eapta so!oteala sa o!a" ui sufletul) si !and sunte in viata de o&ste, sa nu !auta !ele ale noast"e 0 G 1, ni!i sa nu so"&i so!otelile noast"e, !i sa ne supune !elui !a"e este pa"inte dupa !"edinta. 2222222222222222222222 0 G 1 1. Co"int. =, *3. 171 +is(a ia"asi % s!"is este, fiti intelepti !a se"pii si &lanzi !a po"u &eii 0 G 1. Ca!i a fi intelepti !a se"pii, a zis, insea na sa nu se tainuias!a de !at"e noi po"ni"ile si estesu#i"ile diavolului. Cel ase enea din !el ase enea, de#"a&a se !unoaste) ia" &landetea po"u &ului a"ata !u"atenia lu!"a"ii. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. =, 15. INCEPUTUL SLOVEI T PENTRU AVVA TIT:OE 11 Se spunea desp"e avva Tit.oe, !a de nu(si lasa in -os de#"a&a ainile, !and sta la "u#a!iune si se "apea intea lui in sus. $e!i de se inta pla !a f"atii sa se "oa#e i p"euna !u el, se silea de#"a&a sa(si lase ainile in -os, !a sa nu i se "apeas!a intea si sa za&oveas!a. *1 +is(a avva Tit.oe, !a inst"aina"e este a(si stapani o ul #u"a sa. /1 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Tit.oe % !u voi pazi ini a ea ' Si i(a zis lui &at"anul % !u pazi ini a noast"a, fiind des!.isa li &a noast"a si pante!ele ' vo

31 Spunea avva <atoe desp"e avva Tit.oe, !a nu #aseste v"eun o !a"e sa(si des!.ida #u"a sa !u v"eun lu!"u asup"a lui. Ci p"e!u au"ul !el lu!"at sta in !u pana, asa si avva Tit.oe. 41 Sezand odata avva Tit.oe la Clis a, #andind si so!otind, i(a zis u!eni!ului sau % slo&oade apa la fini!i, fiule , Ia" a!ela i(a zis % sinte la Clis a, avvo. +is(a &at"anul % la Clis a !e fa! ' $u( a ia"asi la unte. 51 Sezand odata avva Tit.oe, un f"ate se afla ap"oape de dansul) si nestiind, a suspinat. Si n(a so!otit !a a fost f"atele ap"oape de dansul, 0 !a e"a int"u ui i"e 1. Si fa!and etanie, a zis % ia"ta( a f"ate, !a in!a nu (a fa!ut !alu#a". Iata a suspinat inaintea ta. 61 Un f"ate l(a int"e&at pe avva Tit.oe, zi!and % !a"e este !alea !a"e du!e la s e"enie ' +is(a &at"anul % !alea s e"eniei a!easta este % inf"ana"ea si "u#a!iunea si a te avea pe tine dedesu&tul a toata zidi"ea. PENTRU AVVA TI<OTEI

11 Int"e&at(a avva Ti otei p"eotul pe avva Pi en, zi!and % este fe eie in E#ipt, !a"e !u"veste si plata ei o da ilostenie. Si a zis avva Pi en % nu "a ane in !u"vie, !a!i se vede int"(insa "oada !"edintei. Si s(a inta plat de a venit a a p"eotului Ti otei la dansul. Si a int"e&at(o pe ea, zi!and % a!ea fe eie a "a as !u"vind ' Ia" ea a zis % da si si(a ai adaos i&ovni!i, da" in!a si la ilostenie. Si a vestit avva Ti otei lui avva Pi en. Ia" el a zis % nu "a ane in !u"vie. Venind ia"asi a a lui avva Ti otei, i(a spus % stii !a st"i!ata a!eea !auta sa vina !u ine, !a sa te "o#i pent"u dansa si eu n(a p"i it(o. Ia" el auzind, i(a spus lui avva Pi en. I(a "aspuns avva Pi en % ai va"tos tu te du si te intalneste !u dansa. Si s(a dus avva Ti otei si s(a intalnit !u dansa. Ia" ea vazandu(l si auzind de la el !uvantul lui $u nezeu, s(a u ilit si a plans, zi!and % eu de astazi inainte a lipes! de $u nezeu si nu voi ai !u"vi. Si indata int"and int"(o anasti"e, a pla!ut lui $u nezeu. $E LA PALA$IE *1 In Tavenia este o anasti"e de ai!i !a de pat"u sute, de !ealalta pa"te a &a"&atilo", in !a"e e"a o fe!ioa"a, !a"e pent"u :"istos sa p"efa!ea !a este ne&una, anu e Isido"a, s e"indu(se si defai andu( se. Pent"u a!easta int"atat se in#"etosau toate su"o"ile in!at ni!i a!a" nu an!au !u dansa. Si a!est lu!"u !u &u!u"ie l(a p"i it fe!ioa"a. Si e"a fapta !ea &una a ei in anasti"e foa"te folositoa"e !a!i toata slu-&a o fa!ea) tutu"o" !a o "oa&a supunandu(le, la toata &i"uiunta lo" si !u toata &landetea. Asada", e"a fe!ioa"a !a un &u"ete al so&o"ului, p"e!u $u nezeu a zis % !el !e voieste sa fie a"e, sa fie tutu"o" slu#a 0 G1 1. Si o"i!ui i se pa"e !a este intelept, ne&un sa se fa!a 0 G* 1. C.ipul !alu#a"es! al !elo"lalte e"a tunde"ea, fiind!a avea !ulionul pe !ap. Ia" a!easta !u o !a"pa le#andu(si !apul fa!ea slu-&a. $a" ni!i una din !ele pat"u sute, nu a vazut(o an!and v"eodata, ni!i &u!ati!a de paine luand, !i fa"a itu"ile eselo" !u &u"etele adunandu(le si oalele spalandu(le, !u a!estea se indestula, ni!iodata in!altandu(se. N(a o!a"at ni!iodata pe ni eni, n(a !a"ut, n(a #"ait #"ai i! sau a"e, a!a" !a e"a o!a"ata si i &oldita si &leste e p"i ea si ulto"a le e"a u"ata. Pent"u a!easta p"ea !uvioasa a venit un in#e" la sfantul Piti"un, &a"&at p"eais!usit si pustni! i &unatatit si i(a zis % de !e !u#eti inalt pent"u isp"avile tale, !a un !u!e"ni! si !a"e sezi int"(a!est lo! ' V"ei sa vezi fe eie ai !u!e"ni!a de!at tine ' $u(te la anasti"ea de ai!i a tavenisiotilo" si vei afla a!olo o fe!ioa"a, !a"e a"e diade a pe !ap , A!eea este ai &una de!at tine. Ca!i !u atata #loata luptandu(se si in felu"ite !.inu"i tutu"o" "o&ind, ni!iodata nu si(a lasat intea !a sa se depa"teze de $u nezeu, a!a" !a toate se in#"etoseaza de dansa. Ia" tu sezand ai!i, !etatile !u intea le nalu!esti, !el !e ni!iodata n(ai vazut lu e. $e!i s!ulandu(se a"ele Piti"un, a venit la Tavene si se "u#a pa"intilo" sa t"ea!a la anasti"ea ai!ilo". $e!i, !a pe unul !e e"a pa"inte !instit si in nevointa i &at"anit, !u ind"azneala l(au &a#at inaunt"u, dupa !e a t"e!ut "aul. Si dupa !e s(au "u#at ei lui $u nezeu, a !e"ut a"ele Piti"un sa vada la fata toate fe!ioa"ele. Toate venind la i-lo!, a!eea nu se a"ata. Le(a zis lo" Piti"un % adu!eti( i(le pe toate , Ia" ele zi!and !a au venit toate, le(a zis lo" % lipseste una, pe !a"e i(a a"atat(o in#e"ul. I(au zis lui % una ave la &u!ata"ie si este ne&una. +is(a a"ele Piti"un % adu!eti(o si pe a!eea si lasati(o sa o vad , Ia" ea nu s(a supus, si tind p"i!ina. 0 Ca poate i s(a des!ope"it si ei 1. $e!i o ta"au !u de(a sila, du!and(o si zi!and % sfantul Piti"un voieste sa te vada 0 !a e"a "enu it a!esta 1. $upa !e au adus( o, a vazut a"ele Piti"un fata ei si !a"pa !a"e e"a pe !ap si pe f"unte. Si !azand la pi!ioa"ele ei, i(a zis % &pa#osloveste( a, ai!a , Cazand si ea pa pi!ioa"ele lui, zi!ea % &la#osloveste( a, tu, &unul eu pa"inte , Si vazand a!easta, toate s(au spai antat, zi!and lui % avvo, nu te fa!e de o!a"a, !a este ne&una. Le(a zis lo" tutu"o" sfantul % voi sunteti ne&une) ia" a!easta este ai &una si de!at ine. Este A a, adi!a ai!a du.ovni!eas!a. Si a "o# lui $u nezeu, sa a aflu v"edni! !u dansa in ziua -ude!atii. A!estea auzind, au !azut la dansul toate plan#and si a"tu"isindu(se, !u !e felu"i de !.inu"i o a.neau pe sfanta a!easta. Si una zi!ea % eu de(a pu"u"ea o o!a"a . Alta % eu de !.ipul ei !ei s e"it "adea . Si alta % eu latu"ile st"a!.inilo" de ulte o"i deasup"a ei le va"sa . Alta ia"asi % eu a &atut(o. Si alta % eu pu ni i(a dat. Alta % eu usta" de ulte o"i in nas i(a pus. In s!u"t, toate felu"ile de o!a"i le(au vestit !a au fa!ut asup"a ei. $e!i, p"i ind a"tu"isi"ea lo" sfantul Piti"un si "u#andu(se pent"u dansele i p"euna !u ea si ult "u#and pe !instita lui :"istos "oa&a, sa se "oa#e pent"u dansul, asa a iesit. Ia" a!ea !instita de $u nezeu si !uvioasa, de toate fiind foa"te "espe!tata si slavita, nesufe"ind slava si !instea !ea de la toata f"ati ea si ind"epta"ile fie!a"eia, peste putine zile

a iesit din anasti"e. $a" unde s(a dus, sau unde s(a as!uns, sau unde s(a sava"sit, ni eni nu a !unos!ut. 2222222222222222222222 0 G1 1 <at. ==, *6. <a"!u =, 33. 0 G* 1 Co"int. III, 17. INCEPUTUL SLOVEI J PENTRU AVVA JPERE:IE 11 +is(a avva Jpe"e.ie % p"e!u is!usit #andu"ilo" poftei. leul este inf"i!osato" a#a"ilo" sal&ati!i, asa este si !alu#a"ul !el

*1 +is(a ia"asi % postul este f"au !alu#a"ului asup"a pa!atului. Cel !e il lepada !al tu"&at dupa pa"tea fe eias!a se afla. /1 +is(a ia"asi % !alu#a"ul !el !e nu(si stapaneste li &a in v"e ea stapani. 31 +is(a ia"asi % &ine este sa f"ati. anan!i !a"ne si sa &ei vin, de!at sa aniei, ni!i pati ile nu(si va anan!i !u !leveti"ile !a"nu"i de

41 +is(a ia"asi % soptind, sa"pele, a s!os pe Eva din "ai. Ase enea a!estuia si !el !e !leveteste pe ap"oapele. Ca!i sufletui !elui !e(l aude, il p"apadeste ia" pe al sau nu(l antuieste. 51 +is(a ia"asi % !o oa"a este !alu#a"ului neave"ea !ea de &una voie. Ba, f"ate, !o oa"a in !e"u"i, !a!i fa"a sfa"sit sunt vea!u"ile odi.nei. 61 +is(a ia"asi % adu!e"ea ta a inte totdeauna sa(ti fie pent"u I pa"atia Ce"u"ilo" si de#"a&a o vei osteni. 71 +is(a ia"asi % odo" s!u p este !alu#a"ului as!ulta"ea. Cel !e a !asti#at(o va fi as!ultat de $o nul si !u ind"azneala va sta inaintea Celui "asti#nit. Ca $o nul Cel !e S(a "asti#nit, as!ultata" S(a fa!ut pana la oa"te. 0 G 1 2222222222222222222222 0 G 1 Bilipeni, II 7.

INCEPUTUL SLOVEI B PENTRU AVVA BOCA 11 +is(a avva Bo!a, din !.inovia lui avva Teo#nie !elui dintai ie"usali eanul % sezand eu in S!.it, a venit un avva, anu e Ia!ov, ai tana", la !.ilii. avand si tata t"upes! si du.ovni!es!. $a" au !.iliile doua &ise"i!i, una a p"avoslavni!ilo", unde se si i pa"tases!, si una a dez&inatilo". $e!i fiind!a avva Ia!ov avea da"ul s e"itei !u#eta"i, e"a iu&it de toti, si de !ei &ise"i!esti si de !ei dez&inati. Pent"u a!eea ii zi!eau lui p"avoslavni!ii % vezi, avvo Ia!ove, sa nu te a a#eas!a !ei dez&inati si sa te at"a#a la i pa"tasi"ea lo". Ase enea in!a si dez&inatii ii zi!eau % sa stii, avvo Ia!ove, !a !u !ei !e !"ed doua fi"i i pa"tasindu(te, iti pie"zi sufletul !a!i sunt nesto"ieni si asup"es! adeva"ul. Ia" avva Ia!ov, fa"a

de "autate fiind si st"a to"andu(se de !ele zise lui din a andoua pa"tie si nedu e"indu(se, a venit sa se "oa#e lui $u nezeu. Asada", s(a as!uns int"(o !.ilie !a"e e"a afa"a de lav"a, la lo! linistit, i &"a!andu(se !u .ainele !ele de in#"opa"e ale lui, !a si !u u" a sa oa"a. Ca au o&i!ei pa"intii e#ipteni sa past"eze pana la oa"te, levitonul 0 un fel de .aina !alu#a"eas!a 1 !u !a"e iau sfantul !.ip si !ulionul si !u dansele sa se in#"oape, i &"a!andu(le nu ai du ini!a la Sfanta I pa"tasi"e si indata st"an#andu(le. <e"#and la !.ilia a!eea, "u#andu(se lui $u nezeu si sla&ind de post, a !azut la pa ant si a "a as za!and si ulte a pati it in zilele a!elea de la d"a!i, ai va"tos !u intea. Ia" dupa !e au t"e!ut pat"uze!i de zile, a vazut un !opil, !a"e a int"at la dansul vesel si i(a zis % avvo Ia!ove, !e fa!i ai!i ' Si indata lu inandu(se si luand pute"e din vede"ea lui, i(a zis % Stapane, Tu !unosti !e a , A!eia i i zi! % nu lasa &ise"i!a si !eilalti i i zi! % te inseala !ei !e !"ed doua fi"i. Si eu nedu e"indu( a si nestiind !e voi fa!e, a venit la lu!"ul a!esta. Si ii "aspunde lui $o nul % unde esti, &ine esti. Si indata !u !uvantul s(a aflat inaintea usilo" Sfintei ;ise"i!i d"ept a"ito"ilo" de $u nezeu. *1 +is(a ia"asi avva Bo!a % utandu(se in S!.it avva Ia!ov, a fost luptat ta"e de d"a!ul !u"viei. Si ap"oape fiind de a se p"i e-dui, a venit la ine si i(a a"atat !ele desp"e sine si i(a zis % la !uta"e peste"a a du! de luni. $a" te "o# pent"u $o nul, ni anui sa nu spui, ni!i tatalui eu. Ci nu a"a pat"uze!i de zile si !and se vo" i plini, fie(ti ila si vino la ine, adu!and Sfanta I pa"tasi"e. Si de a vei afla o"t, in#"oapa( a) ia" da!a voi fi in!a viu, sa a i pa"tasesti !u Sfintele Taine. $e!i a!estea auzindu(le eu de la dansul, dupa !e s(au i plinit pat"uze!i de zile, luand Sfanta I pa"tasanie si paine si o&ste !u"ata si putin vin, (a dus la dansul. Si nu ai !at (a ap"opiat de peste"a, putoa"e ulta a si ut, iesind din #u"a lui. Si a zis int"u ine, !a s(a odi.nit fe"i!itul. Si int"and la dansul, l(a #asit ai o"t. Si da!a (a vazut, is!and !u ana d"eapta putin, atat !at putea, inse na p"in !latina"ea ainii pent"u Sfanta I pa"tasi"e. Ia" eu a zis % a adus. $e!i a voit sa(i des!.id #u"a da" e"a in!lestata. Si nep"i!epandu( a !e sa fa!, a iesit in pustie si a #asit un le niso" din !"an#. Si ult ostenindu( a, a&ia a putut de i(a des!.is #u"a putin. Asa a tu"nat din Cinstitul T"up si San#e, sfa"a andu(l a"unt. Si a luat pute"e din i pa"tasi"ea Sfintelo" Taine. Peste putin, uind !ateva fa"a itu"i, din painea !ea de o&ste, i le(a adus la #u"a si i ediat altele pe !at putea sa ia. Si asa, p"in da"ul lui $u nezeu, dupa o zi a venit !u ine, e"#and la !.ilia lui, s!apand !u a-uto"ul lui $u nezeu de pati a !ea p"apaditoa"e a !u"viei. PENTRU AVVA BILLIC Au venit la avva Billi! niste f"ati, !a"e aveau !u ei !ativa i"eni si i s(au "u#at lui sa le spuna v"eun !uvant. Ia" &at"anul ta!ea. Si fiind!a ult il "u#au, le(a zis lo" % !uvant voiti sa auziti ' Si i(au zis % da, avvo. $e!i a zis &at"anul % a!u nu este !uvant, fiind!a nu este !el !e sa lu!"eze. Cand int"e&au f"atii pe &at"ani si fa!eau !ele !e le zi!ea lo", $u nezeu le da !u sa le #"aias!a. Si auzind f"atii a!estea, au suspinat, zi!and % "oa#a(te pent"u noi, avvo , PENTRU AVVA BILACRIE E"a unul din sfinti, !a"e se !.e a Bila#"ie si lo!uia in pustia Ie"usali ului, lu!"and !u osteneala, sa( si s!oata painea. Si !u sta el in ta"#, sa(si vanda "u!odelia, iata a pie"dut !ineva o pun#a !u o ie de #al&eni. Casind(o &at"anul, a stat int"(un lo! zi!and, t"e&uie sa vina !el !e a pie"dut(o. Si iata venea plan#and. Si luandu(l deose&i &at"anul, i(a dat(o. Si tinea pe dansul a!esta, v"and !a sa(i dea oa"e!a"e pa"te. Ia" &at"anul nu a p"i it. Si a in!eput o ul a st"i#a % veniti de vedeti un o al lui $u nezeu, !e a fa!ut , Ia" &at"anul, fu#ind pe as!uns, a iesit din !etate, !a sa nu se slaveas!a. PENTRU AVVA BORTA +is(a avva Bo"ta % de voieste $u nezeu sa t"aies! eu, stie !ul(n a va i!ono isi) ia" de nu voieste, la !e i i t"e&uie viata ' Ca!i nu de la toti p"i ea !eva, a!a" !a e"a &olnav pe pat. Biind!a zi!ea % de i i adu!e !ineva !eva ia" nu pent"u $u nezeu, ni!i eu nu a !e sa(i dau lui, ni!i de la $u nezeu

nu ia plata. Ca nu pent"u $u nezeu a adus si se ned"eptateste !el !e a adus. Ca t"e&uie !ei !e sunt afie"ositi lui $u nezeu si la $ansul nu ai, !auta sa fie !u asa evlavie, in!at sa nu sooteas!a v"eo ned"eptate, a!a" de se va inti pla de ii de de o"i sa li se fa!a st"a &atate. INCEPUTUL SLOVEI : PENTRU AVVA :O<E Se spunea desp"e avva :o e, !a v"and sa se sava"seas!a, a zis fiilo" sai % sa nu lo!uiti !u e"eti!ii, ni!i sa aveti !unostinta !u stapanii, ni!i sa va fie ainile voast"e intinse sp"e a aduna, !i sa fie ai va"tos intinse sp"e a da. PENTRU AVVA :ERE<ON Se spunea desp"e avva :e"e on !el din S!.it, !a avea depa"te peste"a de &ise"i!a, pat"uze!i ile, ia" de lun!a si de apa, de unde adi!a adu!ea z i!elele !ele de fini!, douasp"eze!e ile. Si atata fiind de depa"te, nu s(a supa"at &at"anul, ostenindu(se sp"e adu!e"ea "u!odeliei sale si a apei si sp"e e"#e"ea la &ise"i!a in fie!a"e du ini!a, p"e!u e"a "anduiala. INCEPUTUL SLOVEI PS PENTRU AVVA PSANTAIE +is(a avva Psantaie si avva Su"u si Psoie % auzind !uvintele pa"intelui nost"u avva Pa.o ie, foa"te ne folosea , desteptandu(ne sp"e "avna lu!"u"ilo" !ele &une. Ia" vazand noi si de ta!ea el, fapta lui, !a"e e"a !uvant, ne inuna unii !at"e altii zi!and !a so!otea ai inainte, !u !a toti sfintii asa sunt fa!uti de $u nezeu din pante!ele ai!ii lo", adi!a sfinti si nes!.i &ati, ia" nu volni!i de sine, si !u !a pa!atosii nu pot sa t"aias!a !u &una !"edinta, pent"u !a asa s(au zidit ei. A!u vede &unatatea lui $u nezeu a"atata, la pa"intele nost"u a!esta. Ca din pa"inti elini fiind, atat de !instito" de $u nezeu s(a fa!ut si !u toate po"un!ile lui $u nezeu este i &"a!at. $e!i si noi pute !u totii sa(i u" a lui, fiind!a u" eaza sfintilo". $e a!eea, !eea !e este s!"is, a!easta este % veniti !at"e <ine toti !ei osteniti si insa"!inati si Eu va voi odi.ni pe voi 0 G 1. Sa u"i da" si i p"euna sa t"ai !u o ul a!esta, !a d"ept ne povatuieste pe noi !at"e $u nezeu. 2222222222222222222222 0 G 1 <at. =I, *7. INCEPUTUL SLOVEI O 0 <ARE 1 PENTRU AVVA OR 11 Au spus unii desp"e avva O" si desp"e avva T.eodo" !a puneau pa ant pe !.ilii si au zis unui !at"e altul % de ne va !e"!eta pe noi a!u $u nezeu, !e fa!e ' Si plan#and, au lasat pa antul si s( au dus fie!a"e la !.ilia sa. *1 Se spunea desp"e avva O" !a ni!i n(a ni!i a #"ait fa"a de nevoie. intit v"eodata, ni!i s(a -u"at, ni!i a &leste at pe v"eun, o ,

/1 +i!ea avva O" lui Pavel, u!eni!ul sau % vezi, ni!iodata !uvant st"ain sa nu adu!i in !.ilia a!easta ,

31 S(a dus odata Pavel, u!eni!ul lui avva O", sa !u pe"e zi !ele de fini! si a aflat !a altii au apu!at inainte si au dat a"vuna) !a ni!iodata a"vuna nu da avva O" la ni i!, !i la v"e e t"i itea p"etul si !u pa"a. $e!i s(a dus u!eni!ul lui in alt lo! pent"u z i!ele de fini! si i(a zis #"adina"ul % !ineva i(a dat odata a"vuna si n(a ai venit) ia tu z i!elele de fini!. Si luandu(le, a venit la &at"anul si a vestit lui a!estea. Si da!a a auzit &at"anul, a plesnit !u ainile, zi!and % O", nu lu!"eaza anul a!esta. Si n(a lasat z i!elele de fini! inaunt"u, pana !e le(a dus pe ele la lo!ul lo". 41 +is(a avva O" % de ea. a vezi !a a !u#etat asup"a !uiva, sa stii !a si el a!elasi !u#et il a"e asup"a

51 E"a un !o is in pa"tile lui avva O", !a"e se nu ea Lon#.in si ulte ilostenii fa!ea. Si el venind la unul din pa"inti, l(a "u#at sa(l du!a la avva O". $e!i du!andu(se !alu#a"ul la &at"an, il lauda pe !o is, !u !a este &un si ulte ilostenii fa!e. Si intele#and &at"anul, a zis % da, &ine este , Apoi a in!eput !alu#a"ul a i se "u#a, zi!and % da(i voie, avvo, sa vina si sa te vada. Si "aspunzand &at"anul, a zis % !u adeva"at, nu va t"e!e valea a!easta, ni!i nu a va vedea. 61 L(a int"e&at avva Sisoe pe avva O", zi!and % spune( i un !uvant. Si i(a zis % ai in!"ede"e in inine ' $a, a . Apoi, a u" at % du(te si !e (ai vazut pe ine !a fa!, fa si tu. Si i(a zis lui % !e sa vad, pa"inte, la tine ' Si i(a "aspuns &at"anul % !u#etul eu este ai p"e-os de!at al tutu"o" oa enilo". 71 Se spunea desp"e avva O" si desp"e avva Teodo", !a puneau in!eput &un si $u nezeu totdeauna. 81 +is(a avva O" % !ununa !alu#a"ului este s e"ita !u#eta"e. 191 +is(a ia"asi % !el !e este !instit si laudat ai p"esus de v"edni!ie, ult se pa#u&este, ia" !el !e ni!ide!u nu este !instit de oa eni, de sus va fi slavit. 111 Ia"asi a zis % !and #and de inalta !u#eta"e sau de and"ie va int"a iti tine, !e"!eteaza(ti !u#etul da!a ai pazit toate po"un!ile, da!a iu&esti pe v"a- asii tai si te int"istezi de s!ade"ea lo" si da!a te so!otesti pe tine "o& net"e&ni! si ai pa!atos de!at toti. Si atun!i ni!i asa sa nu !u#eti !ele inalte, !a si !u toate le(ai isp"avit stiind !a a!est #and toate le p"apadeste. 1*1 +is(a ia"asi % la toata ispita nu invinui pe ni!i un o , !i nu ai pe tine sin#u", zi!and) pent"u pa!atele ele i se inta pla a!easta. 1/1 A zis ia"asi % sa nu !u#eti in ini a ta asup"a f"atelui tau, zi!and !a esti ai t"eaz si ai nevoito", !i plea!a(te da"ului lui :"istos, !u du.ul sa"a!iei si al d"a#ostei !elei nefata"ni!e, !a sa nu !azi in du.ul laudei de sine si sa(ti p"apadesti osteneala. Ca!i s!"is este % !elui !e i se pa"e !a sta, sa ia a inte sa nu !ada 0 G1 1, !i !u sa"e sa fii indul!it int"u $o nul 0 G* 1. 2222222222222222222222 0 G1 1 I Co"int. =, 1*. 0 G* 1 Colos. IV, 5. 131 +is(a ia"asi % sau fu#ind fu#i de oa eni, sau &at-o!o"este lu ea si pe oa eni, fa!andu(te ne&un pe tine la !ele ai ulte. 141 +is(a ia"asi % de vei !leveti pe f"atele tau si te va ust"a !u#etul du(te si ii fa etanie si spune(i !a l(ai !levetit si te pazeste !a sa nu ai fii &at-o!o"it , Ca oa"te este sufletului !leveti"ea. ultu eau lui