Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3919 / 20.04.

2005 MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE PENTRU CLASA A IV-A

ISTORIE
Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 3919 / 20.04.2005

Bucureti, 2005

NOTA DE PREZENTARE Programa propune ca scop al studierii istoriei n clasa a IV-a familiarizarea elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai ndeprtat al localit ii natale, al !om"niei i al #uropei, utiliz"nd mi$loace adecvate v"rstei acestora% Pornind de la modelul didactic al istoriei, conceput pentru toat durata colarit ii, e&perien ele de nv are propuse reprezint, deopotriv, etape ale unui tip specific de antrenament intelectual i ocazii pentru valorificarea e&perien elor afectiv-atitudinale% 'ucleul func ional al programei este reprezentat de o(iectivele de referin , activit ile de nv are i con inuturile propuse% )n ela(orarea programei s-au avut n vedere* - modificrile de structur a sistemului de nv m"nt +scderea v"rstei de colaritate i e&tinderea duratei nv m"ntului o(ligatoriu, prevzute de -egea nr% 2./02001 de modificare i completare a -egii nv m"ntului2 - contri(u ia istoriei la o(iectivele etapei de colaritate pe care o reprezint nv m"ntul primar2 - recomandrile referitoare la studiul istoriei, cuprinse n documente ela(orate la nivel european, n mod deose(it, !ecomandarea nr% 3502003 a 4onsiliului #uropei cu privire la studiul istoriei n secolul 55I i 6emorandumul pentru educa ia permanent, ela(orat de 7niunea #uropean2 - rezultatele unor cercetri referitoare la studiul istoriei n nv m"ntul primar2 - valorificarea e&perien ei cadrelor didactice care au utilizat programa anterioar2 - contri(u ia istoriei la competen ele de (az care se dezvolt prin nv m"ntul primar% -uarea n considerare a acestor elemente a avut consecin e la nivelul definirii elementelor componente ale programei% Programa colar are urmtoarea structur* - nota de prezentare care identific scopul studierii istoriei n clasa a IV-a i locul pe care l ocup aceast etap de colaritate n nv m"ntul o(ligatoriu2 - obiective cadru, reprezent"nd o(iective cu un grad ridicat de generalitate i de comple&itate, care se refer la formarea unor capacit i i atitudini specifice o(iectului de studiu i sunt urmrite de-a lungul mai multor ani de studiu2 - obiective de referin care specific rezultatele ateptate ale nv rii la nivelul fiecrui an de studiu2 - e!emple de activit i de "nv are construite astfel nc"t s valorifice e&perien a concret a elevului i s poat fi integrate unor strategii de predare-nv are adecvate conte&telor variate de instruire2 - coninuturi organizate n $urul unor domenii3 relevante pentru elev i reprezentative din perspectiva tiin ei i a cerin elor societ ii contemporane% standarde curriculare de performan reprezent"nd criterii de evaluare a calit ii procesului de nv are2 - standarde curriculare de performan , reprezent"nd criterii de evaluare a calit ii procesului de nv are%

8ceste domenii, prezente pe toat durata studierii istoriei n nv m"ntul preuniversitar sunt* #opoare $i spaii istorice% &amenii' societatea $i lumea ideilor% (tatul $i politica% )eli*ia $i viaa reli*ioas % )elaiile internaionale % 9eoarece clasa a IV-a reprezint o introducere n studiul istoriei, programa a optat pentru teme care fac trimitere la trei dintre domeniile men ionate

+storie clasa a +,-a

:orma actual a programei i propune s contri(uie la rec"tigarea interesului elevilor fa de cunoaterea trecutului prin* - propunerea unui traseu de nv are n care elevii fac cunotin cu trecutul pornind de la situa ii familiare +aspecte care in de istoria local sau de teme privitoare la copilria n trecut i astzi, urmate de cele care se afl la mai mare distan n timp i spa iu2 - adecvarea o(iectivelor cadru la etapa de colaritate pe care o reprezint nv m"ntul primar2 - o diversificare a activit ilor de nv are i o cretere a ponderii acestora n program% Programa propune o(iective de referin , e&emple de activit i de nv are i con inuturi proiectate pe structura pla$ei orare de 3-2 ore% 4lasele care opteaz pentru 2 ore pe sptm"n vor parcurge toate o(iectivele i con inuturile% 9ate fiind elementele de noutate pe care le include programa, vor fi realizate sugestii metodologice care s ofere nv torilor e&emple de aplicare creativ a acesteia%

+storie clasa a +,-a

OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE NVARE


1. Reprezentarea timpului i a spaiului n ist!rie Obiecti e !e "e#e"i$%& .a sf/r$itul clasei a +,-a elevul va fi capabil0 s ordoneze o(iecte dup criteriul ;mai vec<i= 0 ;mai nou= s ordoneze evenimente personale 0 evenimente istorice s povesteasc aspecte ale legturilor dintre mediul geografic i via a oamenilor E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e #e parcursul clasei a +,-a se recomand urm toarele activit i0 )"e-e$t+"e+ unor o(iecte vec<i apar in"nd familiei2 +*c&t.i"e+ /i )"e-e$t+"e+ ar(orelui genealogic al familiei folosind o sc<ema dat2 +*c&t.i"e+ unui $urnal personal 0 $urnal al clasei2 0"!0$+"e+ cronologic a unor (enzi desenate reprezent"nd evenimente din via a personal 0 din via a oamenilor 0 din istorie2 citirea hrii geografice i a celei istorice; citi"e+ unor te&te care s ilustreze legtura dintre om +ocupa ii, locuin e, o(iceiuri, i mediul n care triete2 c0()*et+"e+ 1 2it.+"e+ unor informa ii istorice pe <r i par ial completate2 citi"e+ /i c0(e$t+"e+ unor imagini 0 fotografii2 !e2c"ie"e+ unor fotografii ilustr"nd locuri, cldiri, preocupri ale oamenilor din localitatea natal 0 reziden ial2 ,$t0c(i"e+ unor fie cu tradi ii i o(iceiuri specifice localitii natale / rezideniale, desfurate cu ocazia unor srbtori.

3%3%

3%2%

3%1%

2. "un!aterea i utilizarea sursel!r ist!rice 2%3% Obiecti e !e "e#e"i$%& s recunoasc i s utilizeze informa ii dintr-o surs istoric E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e identificarea informaiei dintr-o surs folosind ntrebri ajuttoare; "e+*i-+"e+ unor compuneri 0 desene pornind de la informa iile selectate dintr-o surs consultat +te&te, fotografii etc%, despre personalit i, o(iceiuri, fapte2 "e+*i-+"e+ n grup a unor mac<ete care reprezint diverse aspecte ale vie ii oamenilor n diverse timpuri i spa ii istorice +cet i, castele, aezri omeneti, monumente, (tlii,2 "e+*i-+"e+ n grup a unei mape > ?tia i c @ A >2 c0*ec%i0$+"e+ individual sau n grup a unor pliante cu fotografii, imagini ale localit ii natale 0 de reedin din diverse timpuri2 !e2c"ie"e+ unor aspecte ale vie ii cotidiene dintr-o localitate folosind surse de informare consultate2 0b2e" +"e+ 1 c0(e$t+"e+ unor ta(louri, imagini, filme, diapozitive, te&te referitoare la evenimente, personalit i, aspecte ale vie ii cotidiene n diferite momente ale istoriei2 identi#icarea de surse de informare despre tema discutat "n biblioteca personal / a $colii etc.% realizarea unui portofoliu care s cuprind copii ale unor acte personale importante' care "n timp pot deveni documente 1certificat de na$tere / de botez' diplome' pro*rame'etc.2%

2%2%

B s selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalit i

+storie clasa a +,-a

Obiecti e !e "e#e"i$%&

E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e strngerea unor fotografii, ilustraii, articole, afie care prezint un eveniment / personalitate important din localitate / din istorie; alctuirea i prezentarea unor miniproiecte despre evenimente / personalit i "ndr *ite.

3. "un!aterea i utilizarea termenil!r ist!rici Obiecti e !e "e#e"i$%& 1%3% s foloseasc termeni istorici n situa ii diverse E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e "e)0 e2ti"e+ unor legende istorice2 )0 e2ti"e+ unor evenimente 0 fapte istorice, utiliz"nd termeni nv a i +$oc didactic ;!oata istoriei=,2 c0()*et+"e+ unor te&te lacunare +$oc didactic ;Ccule ul fermecat=,2 ,$t0c(i"e+ unui glosar de termeni +$oc didactic ;8lfa(etul istoric=,2 +*c&t.i"e+ unor enun uri utiliz"nd termeni da i2 c0$2t".i"e+ /i "e-0* +"e+ unor re(usuri pe teme istorice2 !"+(+ti-+"e+ unor lecturi cu con inut istoric utilizate la clas%

4. "un!aterea i interpretarea #aptel!r ist!rice Obiecti e !e "e#e"i$%& D%3% s aprecieze rolul oamenilor n desfurarea evenimentelor E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e i-ite la muzee2 +$+*i-+"e+ unor imagini referitoare la activit i economice +munca la c"mp, meteuguri, t"rguri,, desfurarea unor confruntri armate2 )+"tici)+"e+ la sr(tori i ceremonii locale2 !i2c.%ii n grup despre relatri din scrierile cltorilor prin zona respectiv2 citirea i discutarea unor pasaje din monografii ale localitilor. !i2c.%ii ,$ 3".) referitoare la faptele unor personalit i, la evenimentele desfurate ntr-o perioad studiat2 "e+*i-+"e+ /i )"e-e$t+"e+ !e "e)0"t+4e 1 i$te" i."i cu oameni care au participat la diverse evenimente din via a localit ii, regiunii2 #0"(.*+"e+ unor opinii personale referitoare la informa ii provenite din lectura te&telor2 i!e$ti#ic+"e+ unor mesa$e e&primate n diferite enun uri% discuii "n *rup pe teme istorice propuse% c!mpetiii de *rup pe o tem istoric dat .

D%2%2

s formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente 0 fapte 0 personalit i

D%1%

B s compare fapte istorice' pun/nd "n eviden sc3imb rile survenite

5. $ez%!ltarea unei atitudini p!ziti%e #a de sine i #a de ceilali Obiecti e !e "e#e"i$%& 5%3% s e&prime opinii personale n aprecierea faptelor din trecut i prezent E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e discuii n gru uri despre fapte petrecute n trecut sau n prezent;

+storie clasa a +,-a

"e+*i-+"e+ unor postere cu teme diverse%

CONINUTUR*LE NVRII
A5 ISTORIA LOCAL F+(i*i+ 6 i2t0"i+ #+(i*iei7 2&"b&t0"i !e #+(i*ie Veci$ii /i c0(.$it+te+8 te"it0"i.7 (0$.(e$te7 c+2te*e /i cet&%i8 *0c.i$%+7 0c.)+%ii /i i+%+ c0ti!i+$& C0)i*&"i+ !e ie"i /i !e +-i B5 POPOARE DE IERI I DE AZI D+cii7 "0(+$ii7 3"ecii7 3+*ii7 2*+ ii7 t."cii +mod de via * ocupa ii, locuin e, m(rcminte, o(iceiuri2 cultur2 conductori, R0(9$ii7 #"+$ce-ii7 .$3."ii7 3e"(+$ii7 "./ii7 29"bii7 b.*3+"ii +localizare pe <art, influen e reciproce, tradi ii, o(iceiuri, sr(tori2 comunit i ale minorit ilor pe teritoriul actual al !om"niei, C5 MOMENTE ALE ISTORIEI C0$!.c&t0"i7 e"0i /i e e$i(e$te6 A*e'+$!". ce* M+"e7 Deceb+*7 T"+i+$7 C+"0* ce* M+"e7 D"+30/7 Mi"ce+ ce* B&t"9$7 V*+! e)e/7 te#+$ ce* M+"e7 Mi:+i Vite+-.*7 C0$2t+$ti$ B"9$c0 e+$.7 N+)0*e0$7 A "+( I+$c.7 A*e'+$!". I0+$ C.-+7 C+"0* I7 Re3i$+ M+"i+7 Ec+te"i$+ Te0!0"0i.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

nvtorii au libertatea de a alege cel puin 5 dintre conductorii i eroii nominalizai, respectnd proporia de 3 personaliti din istoria naional la 2 din istoria universal !levii vor fi capabili s recunoasc conductorul, s localizeze "n timp # secol # i "n spaiu domnia, s numeasc cteva fapte svrite, s aprecieze rezultatele acestor fapte n organizarea i desfurarea leciilor se va urmri ca elevii s poat face cone$iuni intra i interdisciplinare, s poat valorifica cunotinele i e$perienele dobndite "n anii anteriori de studiu la diverse discipline

C&*&t0"i /i c&*&t0"ii6 M+"c0 P0*07 C"i2t0#0" C0*.(b7 M+3e**+$7 B+!e+ C9"%+$7 S)&t+".* Mi*e2c.7 E(i* R+c0 i%&7 c&*&t0"i+ ,$ c02(02

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

nvtorii au libertatea de a alege cel puin % dintre cltorii menionai, respectnd proporia de 2 din istoria naional i 2 din cea universal !levii pot fi antrenai "n realizarea unor proiecte care s le permit familiarizarea cu diverse te&nici de "nvare cum ar fi' utilizarea dicionarelor sau a altor surse pentru tema propus (e$emplu' cltoria lui )adea *ran+, folosirea atlasului istoric # geografic, identificarea unor cri "n biblioteca colii i / sau personal etc

C+2te*e7 cet&%i /i 0"+/e6 B.c."e/ti7 C*.47 I+/i7 Sibi.7 S.ce+ +7 T9"30 i/te7 C."te+ !e A"3e/7 R0(+7 Vie$+7 C0$2t+$ti$0)0*7 Ve$e%i+7 Ve"2+i**e27 C+2te*.* <.$i+-i*0"7 C+2te*.* B"+$7 C+2te*.* Pe*e/

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

nvtorii au libertatea de a alege cel puin % dintre castelele, cetile sau oraele enumerate sau altele "n funcie de resursele avute la dispoziie sau de interesele colectivului de elevi, respectnd proporia de 2 din spaiul romnesc la 2 din spaiul internaional !levii pot fi antrenai "n realizarea unor proiecte (de e$emplu realizarea unui g&id al castelelor / cetilor dintr,o anumit regiune "n urma unei e$cursii tematice+, portofolii despre un ora nominalizat cuprinznd legende / momente / monumente / personaliti care au trecut sau au trit "n ora / viaa locuitorilor sau proiecte pe tema prote-rii zonelor istorice din localitatea de reedin

D5 EUROPA UNIT Si(b0*."i*e U$i.$ii E."0)e$e =!"+)e*7 i($7 -i.+ E."0)ei>

+storie clasa a +,-a

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN LA FINELE NVM?NTULUI PRIMAR


Obiecti c+!". 3% 2% 1% D% !eprezentarea timpului i a spa iului n istorie 4unoaterea i surselor istorice utilizarea St+$!+"! C3% -ocalizarea n timp i spa iu a unui eveniment istoric studiat% C2% Identificarea de informa ii dintr-o surs istoric dat% C1% !elatarea unui eveniment termeni de specialitate% istoric studiat, folosind

4unoaterea i utilizarea termenilor istorici 4unoaterea i interpretarea faptelor istorice

CD% Prezentarea unui fapt istoric pe (aza unui plan simplu de idei%

+storie clasa a +,-a