Sunteți pe pagina 1din 22

Expertize Contabile

1. Cum se clasific expertizele contabile? Rezolvare: Dup scopul principal n care au fost solicitate, n: a. b. expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedur civil, Codul de expertize contabile extrajudiciare ! cele efectuate n afara procedurilor reglementate procedur penal, alte legi speciale privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justi"iei. #unt efectuate n afara unui proces justi"iar. $u au calitatea de mijloc de prob n justi"ie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de ctre pr"i a administrrii probei cu expertiza contabil judiciar sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil. Dup principalul obiectiv la care se refer, expertizele contabile sunt: a. Civile b. %enale c. Comerciale d. &iscale e. 'lte categorii dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate de ctre client. (. Care este finalitatea expertizelor contabile? Rezolvare: Caracteristica esen"ial a expertizelor contabile judiciare )i extrajudiciare este c acestea au un scop definit n momentul solicitrii )i acceptrii lor de ctre exper"i. 'cest scop definit se concretizeaz n obiectivele, respectiv ntrebrile la care trebuie s rspund expertul contabil. #copul expertizelor contabile judiciare )i extrajudiciare mai este )i utilizarea acestora, dar numai n contextul n care au fost solicitate. *ntruc+t expertul contabil )i exprim fundamentat rspunsul la fiecare obiectiv stabilit, naintea efecturii expertizei contabile, aceste rspunsuri nu pot fi extrapolate ,generalizate- nici n timp )i nici n spa"iu. .le sunt specifice expertizei respective.

/ consecin" a faptului c rspunsurile formulate de expertul contabil n expertizele judiciare )i extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lmuriri, consultan"e de specialitate, expertizele contabile nu au ca finalitate ,scop- publicitatea lor. .le sunt cel mult transparente n folosul celor care justific un interes material )i0sau moral n consultarea )i utilizarea lor. 1. Care sunt caracteristicile esen"iale ale unei profesii contabile?

Rezolvare: Caracteristicile esen"iale ale unei profesii contabile sunt: de"inerea unei competen"e intelectuale specifice, ob"inut prin formare )i nv"m+nt respectarea de ctre membri a unui ansamblu de valori )i de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refer la obiectivitate recunoa)terea unei datorii fa" de public. 2neori, datoria membrilor, privind profesiunea lor )i publicul, poate fi n contradic"ie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obliga"iile lor de loialitate fa" de angajator. 3in+nd seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale na"ionale s defineasc reguli de etic pentru membri lor, nc+t s garanteze o calitate optim a serviciilor )i s pstreze ncrederea publicului n profesie. %rofesia contabil liberal este bazat pe moralitate irepro)abil, pe independen", pe )tiin" n profesie, pe competen". 4. *n ce const secretul profesional )i confiden"ialitatea expertului contabil? Rezolvare: #ecretul profesional )i confiden"ialitatea expertului contabil const n respectarea secretului )i caracterului confiden"ial al informa"iilor la care a avut acces )i de care a luat cuno)tin" cu ocazia efecturii expertizelor contabile, trebuind s se ab"in de la divulgarea lor ctre ter"i, cu excep"ia cazurilor n care a fost autorizat expres n acest scop sau dac are obliga"ia legal sau profesional s fac o astfel de divulgare.

5. .xplica"i care sunt situa"iile de incompatibilitate n cazul expertizei contabile? Rezolvare: Calitatea de expert contabil este incompatibil cu cea de martor n aceea)i cauz, calitatea de martor av+nd nt+ietate. .xpertul contabil se afl n incompatibilitate dac exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, el, so"ul,ia- sau vreo rud apropiat, n solu"ionarea unei cauze, ntr6un anumit mod, care l6ar determina, pe expertul contabil, s fie subiectiv. %ot fi asimilate cu 7mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form8, urmtoarele situa"ii n care s6ar putea gsi expertul contabil: Dac, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre pr"ile n proces, s6a pronun"at asupra unor aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a eviden"elor te9nico6operative sau la elaborarea situa"iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec"ii. Dac, n calitatea de expert contabil, )i6a exprimat o prim opinie n aceea)i cauz supus judec"ii, deoarece primeaz prezum"ia c ar fi interesat n sus"inerea primei solu"ii. *n particular, expertul contabil, care a efectuat o expertiz extrajudiciar, la cererea unei pr"i n proces, se afl n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Dac ndepline)te condi"iile de independen" )i de competen", poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.

Evaluarea ntreprinderilor
1. Ce rela"ie exist ntre valoarea ntreprinderii )i rata de actualizare: a- direct propor"ional b- invers propor"ional c- depinde de numrul )i mrimea riscurilor. Rezolvare: b- invers propor"ional (. 'ctivul net corijat al ntreprinderii este de ((.::: lei, capacitatea beneficiar; de 1.::: lei, iar rata neutr; de (:<. #uperprofitul va fi de: a- plus (.::: mii lei b- minus 1.4:: mii lei c- plus 1.4:: mii lei. Rezolvare: b- minus 1.4:: mii lei 1. Ce ntelege"i prin valoarea patrimonial a unei ntreprinderi? Rezolvare: =aloarea patrimonial este activul net corijat ob"inut ca diferen" ntre activul bilan"ului economic )i datoriile nscrise n acest bilan". =alori patrimoniale care se pot determina pentru o unitate sunt: =aloarea contabil este dat de 'ctivul net contabil. 'nc> 'ctive totale ! datorii totale > > Capitaluri proprii ? @ezultatul net ,dupa distribuire =aloarea de reconstituire sau valoarea capitalurilor permanente necesare exploatrii. .ste o valoare de continuitate. C%$. > active imobilizate ? $&@

=aloarea substan"ial: =#A> 'ctiv reevaluat n ipoteza continurii activit"ii ?valoarea actual a bunurilor pe care unitatea le folose)te fr a fi proprietar ,nc9iriate, mprumuturi, leasing- ! valoarea actual a elementelor corporale care, de)i sunt nregistrate n patrimoniu nu se gsesc n unitate 'ctiv net de lic9idare: =aloarea de lic9idare > valoarea lic9idativ minus valoarea pasivului exigibil majorat cu totalul c9eltuielilor de lic9idare. 4. Ce este valoarea patrimonial a unei ntreprinderi )i prezenta"i c+teva din metodele de determinare. Rspuns: =aloarea patrimonial este activul net corijat ob"inut ca diferen" ntre activul bilan"ului economic )i datoriile nscrise n acest bilan". =aloarea patrimonial a unei ntreprinderi este activul net corijat. 'ctivul net corijat se calculeaz prin dou metode: 1. Betoda aditiv: '$C> Cap proprii 60? Dif de reevaluare (. Betoda substractiv: '$C> 'ctive reevaluate ! Datorii Betodele de determinare sunt: Betoda aditiv Betoda substrativ Betoda valorii substan"iale 'lte metode patrimoniale ,Betoda capitalului permanent necesar exploatrii-. 5. Ce este capacitatea beneficiar a unei ntreprinderi )i ce semnifica"ie are n evaluarea ntreprinderii? Rspuns:

Capacitatea beneficiar nseamn aptitudinea unei ntreprinderi de a genera un beneficiu dat, n viitorul apropiat, n condi"ii de motivare )i de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, dac nici o sc9imare semnificativ nu a avut loc. Capacitatea beneficiar se poate exprima prin urmtorii indicatori: %rofit brut ,diagnosticul financiar6contabil %rofitul net se folose)te n evaluri prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor Dividend folosit n evaluri bazate pe randamentul capitalului %rin flux de trezorerie sau cas96floC folosit n evalurile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de ntreprindere.

Administrarea i Lichidarea ntreprinderilor


1. Defini"i lic9idarea societ"ilor comerciale. Rezolvare: Dispari"ia unei societ"i comerciale ca entitate economic, social )i juridic se produce odat cu dizolvarea )i lic9idarea ei. Eic9idarea unei societ"i comerciale const dintr6un ansamblu de opera"iuni care s pun capt activit"ii societ"ii )i totodat s duc n final la ncetarea statutului de persoan juridic. /pera"iunile de lic9idare includ opera"iuni de lic9idare a activului, care cuprind transformarea bunurilor societ"ii n bani )i ncasarea crean"elor pe care societatea le are fa" de ter"i )i lic9idarea pasivului, prin care se n"elege plata datoriilor societ"ii ctre creditorii si dup terminarea acestor opera"iuni se trece la repartizarea activului net ntre asocia"i. /pera"iunile de lic9idarea a societ"ilor comerciale sunt reglementate de Eegea nr. 1101FF:, republicat privind societ"ile comerciale )i de Eegea nr. G50(::D privind procedura insolven"ei. (. Care crean"e constituie categorii distincte de crean"e? Rezolvare: Ea nceputul )edintei de vot pentru aprobarea planului de reorganizare, administratorul judiciar informeaz creditorii prezen"i despre voturile valabile primite n scris, fiecare crean" beneficiind de un drept de vot, pe care titularul acesteia l exercit n categoria de crean"e din care face parte crean"a respectiv. 2rmtoarele crean"e constituie categorii distincte de crean"e, care voteaz separat: a- crean"e garantate

b- crean"e salariale c- crean"e bugetare d- crean"e c9irografare care apar"in furnizorilor fr de care activitatea debitorului nu se poate desf)ura )i care nu pot fi nlocui"i. Eista acestor crean"e trebuie confirmat de administratorul judiciar e- celelalte crean"e c9irografare. 3 Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societ"ile comerciale? Rezolvare: *n Eegea societ"ilor comerciale se precizeaz urmtoarele cauze referitoare la opera"iunea de dizolvare a societ"ilor comerciale: a- trecerea timpului stabilit pentru durata societ"ii b- imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societ"ii sau realizarea acestuia c- declararea nulit"ii societ"ii d- 9otr+rea adunrii generale e- 9otr+rea tribunalului, la cererea oricrui asociat, pentru motive temeinice, precum nen"elegerile grave dintre asocia"i, care mpiedic func"ionarea societ"ii f- falimentul societ"ii g- alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societ"ii. Cauzele enumerate mai sus sunt cauze comune referitoare la opera"iunea de dizolvare a societ"ilor comerciale, dar legisla"ia n vigoare prezint )i cauze specifice referitoare la aceast opera"iune, stabilite n func"ie de forma de constituire a societ"ii comerciale ,societate pe ac"iuni, societate n comandit simpl, societate cu rspundere limitat-. 4. Ce se n"elege prin procedura falimentului? Rspuns: &alimentul este o procedur de ncetare a existen"ei unei societ"i comerciale, ncetare ce se aplic debitorilor care nu mai pot onora datoriile lor comerciale. C9eltuielile necesare desf)urrii

procedurii urmeaz a fi suportate de catre debitor. &alimentul are drept scop prefacerea n bani a bunurilor din averea debitorului, n vederea satisfacerii crean"elor creditorilor. 'rt. 1, pct. (1 al Eegii nr. G50(::D privind procedura insolven"ei ne ofer defini"ia legal a procedurii falimentului, ca fiind acea procedur de insolven" concursual colectiv )i egalitar care se aplic debitorului n vederea lic9idrii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmat de radierea debitorului din registrul n care este nmatriculat. 5. Care sunt principalele atribu"ii ale judectorului sindic? Rspuns: Iudectorul sindic are un rol activ n aplicarea procedurii insolven"ei, de"ine statutul de judector al tribunalului )i este nominalizat de ctre pre)edintele tribunalului, dintre judectorii desemna"i ca judecatori sindici. Conform legisla"iei n vigoare, atribu"iile fundamentale ale judectorului sindic sunt urmtoarele: %ronun"area motivat a 9otr+rii de desc9idere a procedurii )i dup caz, de intrare n faliment at+t prin procedura general, c+t )i prin cea simplificat Iudecarea contesta"iei debitorului mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru nceperea procedurii )i judecarea opozi"iei creditorilor la desc9iderea procedurii Desemnarea motivat, prin sentin"a de desc9idere a procedurii, a administratorului judiciar provizoriu sau a lic9idatorului, stabilirea remunera"iei )i a atribu"iilor acestuia Confirmarea, prin nc9eiere, a administratorului judiciar sau a lic9idatorului desemnat de adunarea creditorilor *nlocuirea, prin nc9eiere )i pentru motive temeinice, a administratorului judiciar sau a lic9idatorului Iudecarea cererilor de ridicare a dreptului debitorului de a6)i mai conduce activitatea Iudecarea cererilor de atragere a rspunderii membrilor organelor de conducere care au determinat plasarea debitorului n insolven" Iudecarea ac"iunilor introduse de ctre administratorul judiciar sau de lic9idator pentru anularea unor acte frauduloase sau a unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare desc9iderii procedurii F

Iudecarea contesta"iilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricrei persoane interesate mpotriva msurilor adoptate de ctre administratorul judiciar sau lic9idator 'dmiterea )i confirmarea planului de reorganizare sau de lic9idare, n urma votrii lui de ctre creditori #olu"ionarea cererii administratorului judiciar0 comitetului creditorilor de ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciar )i de intrare n faliment #olu"ionarea contesta"iilor la rapoartele administratorului judiciar0 lic9idatorului Iudecarea ac"iunii n anularea 9otr+rii adunrii creditorilor %ronun"area 9otr+rii de nc9idere a procedurii.

1:

Analiza dia!nostic a ntreprinderii


1. # se analizeze poziia financiar a unei ntreprinderi din sectorul comercial cu urmtoarea situa"ie bilan"ier: "ndicator Jmobilizri #tocuri Creante Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt Rezolvare: 'cest tip de analiz vine s surprind muta"iile structurale survenite n cadrul componentelor pozi"iei financiare ,active, datorii, capital propriu-, n cadrul unei analize a pozi"iei financiare pe vertical. *n acest sens se calculeaz ratele structurii pozi"iei financiare, mai concret ratele structurii activelor, datoriilor )i capitalurilor proprii. 'ceste rate au rolul de a pune n eviden" anumite caracteristici financiare ale entit"ii, dintre care se pot aminti: capacitatea activelor de a se transforma n lic9idit"i, autonomia )i independen"a financiar a entit"ii, calitatea ec9ilibrului financiar pe termen scurt )i lung. Diagnosticul structurii activelor: $r. crt. 1. (. (.1. (.(. (.1. Jndicatori @ata activelor imobilizate @ata activelor circulante @ata stocurilor @ata crean"elor @ata trezoreriei =aloare @'J > H5 < @'C > (5 < @# > 4: < @C@ > 5: < @K@ > 1: < 3# #$ n 1:::: 4::: 5::: 1::: (:::: 5::: 11::: (:::

11

%entru perioada analizat se constat o pondere mult mai nsemnat a activelor imobilizate fa" de activele circulantete, de H5< din totalul activelor. %onderea mai mic a activelor circulante n total ,(5<- reflect faptul c politicile manageriale nu se orienteaz spre accentuarea laturii de exploatare n defavoarea laturii investi"ionale. @ata stocurilor are un nivel ec9ilibrat, de 4:<, spre deosebire de rata crean"elor, ce nregistreaz un nivel de 5:<, ceea ce semnific faptul c nu exist o rela"ie apropiat ntre entitate )i clientela sa. @ata trezoreriei are un nivel destul de sczut n total active circulante, de doar 1:<, fiind influen"at de raportul dintre durata medie de ncasare a crean"elor )i durata medie de ac9itare a obliga"iilor, care este nefavorabil. Diagnosticul structurii pasivelor: $r. crt. 1. (. 1. 4. Jndicatori @ata general a datoriilor totale sau a ndatorrii totale @ata datoriilor ce trebuie pltite ntr6o perioad de p+n la un an @ata datoriilor ce trebuie pltite ntr6o perioad mai mare de un an @ata general a capitalurilor proprii sau rata de autonomie financiar Din analiza ratelor generale de structur ale datoriilor )i capitalurilor se desprind concluzii privind ponderea surselor de finan"are ale entit"ii, at+t cele proprii c+t )i cele atrase. 'stfel se observ c sursele proprii de finan"are constituite din capitaluri proprii au aceea)i pondere cu datoriile totale, de 5:<. Din analiza ratelor interne ale datoriilor se pune n eviden" ponderea pe care diferitele tipuri de datorii o de"in n totalul datoriilor. Datoriile pe termen scurt de"in cea mai mare pondere n totalul datoriilor ,datorii de exploatare )i datorii bancare-, eviden"indu6se c la momentul de fa" se pune accentul pe orientarea surselor se finan"are mai mult pe activitatea curent dec+t pe cea de investi"ii. (. #e cunosc urmtoarele informatii financiare referitoare la o societate comercial ce activeaz n domeniul consultantei financiare pentru investitii directe: Jndicator 1( u.m. =aloare @DK > 5: < @DK# > H5 < @DKE > (5 < @'& > 5: <

Jmobilizri #tocuri Creane Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii financiare &urnizori Datorii salariale Datorii fiscale )i sociale Credite de trezorerie Cifra de afaceri

1::: 1:: G:: 1:: H:: 5:: 5:: 1:: 15: 5: 5:::

# se calculeze )i s se interpreteze duratele de rotatie ale elementelor de activ )i pasiv circulant )i viteza de rotatie a activului circulant net . Rezolvare: Durata de rota"ie a activelor circulante > > GH,D .

#e observ faptul c durata de rota"ie a activelor circulante are o valoare destul de mare, ceea ce implic o vitez de rota"ie sczut, de doar 4,1D rota"ii pe an, acest lucru semnific+nd c activele circulante nu sunt folosite ntr6un mod eficient. &olosirea eficient a activelor circulante reprezint o cale de cre)tere a profitului )i de eliberare a unor fonduri care pot fi replasate n scopul ob"inerii de noi c+)tiguri. #e observ c n cadrul societ"ii de fa" activul circulant corespunde cu activul circulant net, prin urmare viteza de rota"ie a activelor circulante este aceea)i cu viteza de rota"ie a activului circulant net )i este egal cu 4,1D. Durata de rota"ie a datoriilor > 1:F,5 are o valoare mai mare dec+t durata de rota"ie a activelor circulante, ceea ce semnific faptul c societatea ncaseaz mai repede crean"ele dec+t plte)te datoriile. @ota"ia datoriilor arat de c+te ori )i plte)te compania datoriile pe parcursul unui an. .ste greu de spus c exist o valoare optim a indicatorului.*n func"ie de specificul fiecrei firme n parte, rota"ia datoriilor )i mai ales varia"ia acesteia n timp poate ajuta la tragerea unor concluzii )i la remedierea eventualelor probleme. De exemplu, dac valoarea indicatorului scade pe parcursul unei perioade nseamn c firmei i ia mai mult s fac pl"ile ctre furnizori. 'cest lucru poate nsemna c firma nu mai reu)e)te s men"in un ritm bun al pl"ilor ctre furnizori din

11

cauza unui mers mai prost al afacerilor, dar la fel de bine poate nsemna c managementul a reu)it s negocieze termene mai bune de plat cu furnizorii, iar acest lucru va ajuta la mrirea cifrei de afaceri )i a profitului. %er ansamblu, ca tendin" general, la nivelul societ"ii, corela"ia crean"e0obliga"ii reflect o situa"ie favorabil. =iteza de rota"ie a crean"elor este superioar vitezei de rota"ie a datoriilor reflect+nd faptul c termenul de ncasare a crean"elor este mai mic dec+t termenul de plat a datoriilor. Ca rezultat al acestei situa"ii, se vor nregistra excedente mai mari de disponibilit"i bne)ti cu impact pozitiv asupra ec9ilibrului financiar al societ"ii.

Consultan%a &iscal acordat ntreprinderilor


1. 2n pltitor de impozit pe profit )i K=' nregistreaz n trimestrul J c9eltuieli cu protocolul n sum de 1:.::: lei. C9eltuielile totale efectuate sunt de 11:.::: lei, iar veniturile realizate n sum de 1::.::: lei. # se determine impozitul pe profit de plat. Rezolvare: C9eltuieli de protocol admise ,deductibile> (< L ,1::::: ! ,11:::: ! 1::::-> 1D::

14

C9eltuieli de protocol nedeductibile>1::::61D::>D4::

%rofit impozabil > Kotal venituri6Kotal c9eltuieli6=enituri neimpozabile ? C9eltuieli nedeductibile > 1:::::611::::?D4::>1HD4:: Jmpozit pe profit > 1D< L %rofit impozabil > 1D< L 1HD4::> (G((4 lei

(. Cum se stabilesc pl"ile anticipate de impozit n cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosin"ei bunurilor? Rezolvare: Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosin"ei bunurilor sunt obliga"i s efectueze n cursul anului pl"i anticipate cu titlu de impozit, except+ndu6se cazul veniturilor pentru care pl"ile anticipate se stabilesc prin re"inere la surs. %lile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs de venit, lu+ndu6se ca baz de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat n anul precedent, dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic contribuabililor, potrivit legii. *n cazul impunerilor efectuate dup expirarea termenelor de plat contribuabilii au obligaia efecturii plilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat al anului precedent. Diferena dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat n anul precedent i suma reprezent+nd pli anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului J= din anul anterior se repartizeaz pe termenele de plat urmtoare din cadrul anului fiscal. %entru declara iile privind venitul estimat0norma de venit depuse n luna decembrie nu se mai stabilesc pli anticipate, venitul net aferent perioadei p+n la sf+ritul anului urm+nd s fie supus impozitrii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul realizat. %lile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor, cu excepia veniturilor din arend, se stabilesc de organul fiscal astfel: pe baza contractului nc9eiat ntre pri sau pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea n partid simpl, potrivit opiunii.

15

1. Cum se analizeaz din punct de vedere fiscal c9eltuielile cu protocolul? Rezolvare: C9eltuielile de protocol sunt c9eltuieli ce au deductibilitate limitat. 'cestea sunt deductibile n limita unei cote de (< aplicat asupra diferen"ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile )i totalul c9eltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele dec+t c9eltuielile de protocol )i c9eltuielile cu impozitul pe profit. 4. ', nregistrat n scop de K=' n @om+nia ,art 151- livreaz bunuri ctre A, nregistrat n scop de K=' n @om+nia ,art 151-, care la r+ndul su livreaz bunuri ctre C, nregistrat n scop de K=' n #erbia. Aunurile sunt transportate de A din @om+nia n #erbia. 'naliza"i spe"a din punctul de vedere al K=' stabilind tipul opera"iunilor, locul lor, precum )i obliga"iile ce revin celor trei pltitori de K='. Rezolvare: Din punct de vedere al taxei opera"iunile efectuate de societatea ' sunt opera"iuni impozabile n @om+nia, ncadr+ndu6se n sfera opera"iunilor taxabile )i av+nd obliga"ia de a colecta K=' pentru bunurile livrate ctre A, respectiv de a6)i deduce K='6ul aferent ac9izi"iilor. /pera"iunile efectuate de societatea A sunt opera"iuni scutite de tax cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaz taxa, dar este permis deducerea taxei datorate sau ac9itate pentru ac9izi"ii, fiind livrri de bunuri expediate )i transportate n afara Comunit"ii de ctre furnizor. 'stfel A )i va putea deduce K='6ul aferent ac9izi"iilor )i nu va colecta K=' pentru bunurile livrate )i trasportate n #erbia. Eocul livrrii este @om+nia at+t pentru livrrile efectuate de entitatea ', c+t )i de entitatea A. 5. # se determine acciza pentru o cantitate de (:.::: sticle de alcool etilic a :,5 litri fiecare ce are o concentra"ie alcoolic de F1<. 'cciza unitar )i cursul de sc9imb sunt cele prevzute de codul fiscal.

1D

Rezolvare: 'cciza: H5: euro 0 9l de alcool pur Cantitatea > (:::: sticle L :,5 l0sticl > 1:::: l > 1:: 9l Curs de sc9imb valutar utilizat pentru calculul accizelor n (:11: 1 euro>4,5((1 lei0euro >M 'cciza > H5: euro L 4,5((1 lei0euro L 1:: 9l L F1< > 11541:,41 lei

'inerea contabilit%ii unei entit%i


1. #C N'E&'8 #' dispune de un capital social de 5:.::: lei, format din 5.::: ac"iuni a 1: lei ac"iunea. =aloarea contabil a unei ac"iuni este de 1:,G lei. #ocietatea 9otr)te s6)i majoreze capitalul prin emiterea a (.::: de noi ac"iuni, la un pre" de 1:, 5 lei. 'portul se aduce integral la subscriere. Rezolvare: 6 #ubscriere noi aciuni 45D > < (1::: 1H

1:11 1:41 6 *ncasare contravaloare aciuni 51(1 > 45D 6

(:::: 1:::

(1:::

Kransformare capital subscris nevrsat n capital subscris vrsat 1:11 > 1:1( (::::

(. #C K@'B.C/ #' ac9izi"ioneaz n anul (::1 o camionet la valoarea de G.::: lei cu o amortizare nregistrat de 5.::: lei. *n anul (::5 se reevalueaz camioneta n func"ie de infla"ia comunicat de Jnstitutul $a"ional de #tatistic, care este de (5<.

Rezolvare: 6 6 'c9iziie camionet (111 > 4:1 @eevaluare camionet (111 > 1:5 1:5 > (G11 (::: 1(5: G:::

1. #a se nregistreze in contabilitate urmtoarele opera"ii: 1 ( /b"inerea a 1.::: buc"i din produsul ', la costul de produc"ie unitar de 5: lei Eivrarea integral, fr facturare a produc"iei ob"inute la un pre" de v+nzare de 5H,5:

lei0bucata, K=' de (4< 1 4 *ntocmirea facturii ctre beneficiarul produselor finite #cderea din eviden" a produselor v+ndute.

1G

Rezolvare: 6 5 6 /b"inerea a 1.::: buc"i din produsul ', la costul de produc"ie unitar de 5: lei 145 > H11 5::::

Eivrarea integral, fr facturare a produc"iei ob"inute la un pre" de v+nzare de 5H,5: lei0bucat, K=' de (4<

D H G 6 F : : 6 1:

41G > < H:1 44(G

H11:: 5H5:: 11G::

*ntocmirea facturii ctre beneficiarul produselor finite 4111 > 41G 44(G > 44(H H11:: 11G::

#cderea din eviden" a produselor v+ndute. H11 > 145 5::::

4. #.C. /$JO #.'. execut lucrri unui client extern n valoare de (:::P, la cursul de 1,(1lei0P. *ncasarea sumei se face prin casieria unit"ii la cursul de 1,(( lei0P. #e nregistreaz )i diferen"ele de curs valutar constatate cu ocazia lic9idrii crean"elor. #e elibereaz n consum materii prime la costul de ac9izi"ie de 1.G:: lei. Rezolvare: 6 6 &acturare prestri servicii 4111 > H:4 *ncasare sum < > 4111 5111 DD5 D4D: lei D44: lei ,(:::PL1,(( lei0P(: lei D4D: lei ,(:::PL1,(1 lei0P-

1F

.liberare n consum materii prime D:1 > 1:1 1G:: lei

5. / societate de leasing ,locator- nc9eie cu un utilizator ,locatar- un contract de leasing opera"ional pentru o ma)in de alezat ac9izitioneaz cu pretul de 14.4:: lei, K=' (4<, care are durata normal de func"ionare 1( ani. Durata contractului este de 1 ani, iar rata lunar de leasing este de (44 lei. Decontrile se efectueaz prin banc. Ea expirarea contractului se convine v+nzarea ctre locatar a ma)inii la valoarea rezidual. # se efectueze nregistrrile contabile la locatar. Rezolvare: 6 6 %rimire n gestiune main de alezat D G:1D *nregistrare rat leasing < > 4:1 D1( 44(D 6 6 6 C G:1D %lat rat lunar leasing 4:1 > 51(1 'c9iziie main de alezat < (11( 44(D 6 %lat valoare rezidual 4:1 > 51(1 F:H( > 4:1 F:H( H11D,11 1H55,GH (44 (44 1FD,HH 4H,(1 1FD,HH 144::

Diminuare rat leasing cu sume facturate

D. #C '@/ #' livreaz la #C 2'BK #' un autoturism de teren n valoare de F:::: lei, K=' (4<, urm+nd ca decontarea s se realizeze dup dou luni. Dup o lun #C 2'BK )i ac9it

(:

datoria fa" de #C '@/ ob"in+nd un scont de 1:< pe an. # se efectueze nregistrrile la ambele societ"i. Rezolvare: #C '@/ #' 6 =+nzare autoturism 4111 > < H:H 44(H 6 111D:: F:::: (1D::

*ncasare contravaloare autoturim < > 4111 51(1 DDH 44(H 111D:: 1:GG1: ((5: 54:

#C 2'BK #' 6 'c9izi"ie autoturism < > 4:1 (111 44(D 6 %lata contravaloare autoturim 4:1 > < 51(1 HDH 111D:: 1:GG1: ((5: 111D:: F:::: (1D::

(1

44(D

54:

H. #C A.K' #' vinde semifabricate, av+nd pre"ul de v+nzare de (::: lei, K=' (4< pentru care nu s6a ntocmit factura p+n la finele perioadei de gestiune. Ea nceputul perioadei urmtoare se ntocme)te )i se emite factura. Rezolvare: 6 =+nzare semifabricate 41G > < H:( 44(G 6 .mitere factur 4111 > 41G 44(G > 44(H (4G: 4G: (4G: (::: 4G:

((