Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA ACTIVITAII DE PRODUCIE

ntreprinderea este o entitate economic a crei voca ie este de a rsp!nde nevoi"or pie ei# Pentr! a$i rea"i%a o&iective"e sa"e' (ntreprinderea cons!ma materii prime )i servicii provenite de "a ter i' !ti"i%ea%a persona" )i p"ate)te sa"arii' virea%a impo%ite )i ta*e' constat deprecierea ma)ini"or )i insta"a ii"or sa"e' prod!ce )i va"ori+ic prod!se sa! prestea%a servicii# A)adar' (ntreprinderea des+a)oar c!rent )i repetitiv opera i!ni de aprovi%ionare' prod!c ie )i comercia"i%are' care da! con in!t activit ii sa"e de e*p"oatare#

Analiza realizrii produciei fizice


La &a%a aprecierii e+icacit ii activit ii de e*p"oatare ,-rad!" de !ti"i%are a res!rse"or intreprinderii' randament!" !ti"i%arii !nor +actori de prod!c ie' cons!m!ri"e speci+ice' cost!" de prod!c ie etc#. )i a per+orman e"or economico +ianciare ce caracteri%ea% activitatea (ntreprinderii ,ci+ra de a+aceri' mar/a comercia"' prod!c ia e*erci i!"!i' va"oarea ada!-ata' re%!"tate"e e*erci i!"!i' renta&i"itatea etc#. sta! indicatorii +i%ici' de vo"!m# O&iective"e ana"i%ei activit)ii de prod!c ie s!nt !rmtoare"e0 1# ana"i%a rea"i%rii prod!c iei +i%ice pe sortimente )i pe tota"2 3# ana"i%a str!ct!rii prod!c iei +i%ice2 4# ana"i%a ca"it ii prod!c iei +i%ice#

Analiza realizrii produciei fizice pe sortimente i pe total


Prod!c ia a +ost considerat' (nc din ce"e mai vec5i timp!ri' s!rsa

esen ia"a de ac!m!"are a &o-a ii"or# Rea"i%area prod!c iei +i%ice pe sortimente )i pe tota"' con+orm pro-ram!"!i de prod!c ie' este premisa respectarii c"a!%e"or contract!a"e c! &ene+iciarii (ntreprinderii# Pentr! eviden ierea aspecte"or esen ia"e a"e rea"i%arii prod!c iei +i%ice' pe sortimente )i pe tota"' se +o"osesc0 indicii individ!a"i de rea"i%are a prod!c iei +i%ice pe sortimente , i6 . )i pe tota" , I6 .' determina i d!pa mode"e"e de mai /os0 a. (n ca%!" prod!c iei omo-ene 0

iq(i) = (qi(1)/qi(0))*100(%)
(n care0 $ 6i,1. $ 6i,7.

Iq(i) = ( qi(1)/

qi(0))*100(%)

$ vo"!m!" +i%ic a" prod!c iei e+ectiv rea"i%ate' pe +iecare sortiment2 $ vo"!m!" +i%ic a" prod!c iei pro-ramate' pe +iecare sortiment2

$ 8 6i,1. $ vo"!m!" +i%ic tota" a" prod!c iei e+ectiv rea"i%ate2 $ 8 6i,7. $ vo"!m!" +i%ic tota" a" prod!c iei pro-ramate a se rea"i%a# b) n cazul produciei neomogene, cnd preul de producie intervine ca factor de omogenizare :

Iq(i) = ( ( qi(1)*pi) / (
n care:

qi(0) )*pi) )*100(%)

- qi pi 1 - valoarea realizat a produciei fizice totale, calculat n funcie de preul aferent fiecrui ortiment de produ ! pi )" - qi pi # - valoarea prevzut a produciei fizice totale, calculat n funcie de preul aferent fiecrui ortiment de produ ! pi )$ 3

%ndicele realizrii produciei fizice totale permite compen ri ntre dep&irile de la unele ortimente &i nerealizrile de producie fizic de la alte ortimente$ %ndicii realizrii produciei fizice pot avea valori mai mici, egale au mai mari dect 1##', indicnd nerealizarea produciei fizice programate, realizarea integral a ace teia au dep&irea nivelului programat al produciei fizice, pe ortimente au pe total$ ( coeficientul mediu de ortiment !) ), determinat dup modelele urmtoare: a) n cazul produciei omogene:

Cs = (qmin)/ (qi0)
b) n cazul produciei neomogene:

Cs = !(qmin*pi)"/ !(qi0*pi)" Cs = !(s0#*iqi)"/100$% !(s0&)"/100 Cs =1- !(* qi*pi)"/ !(qi0*pi)"

n care: - qmin - producia fizic luat n calcul, re pectiv uma celor mai mici valori rezultate n urma comparrii produciei efectiv realizate cu producia programat, pe fiecare ortiment" - qmin +pi $ va"oarea prod!c iei +i%ice reca"c!"at9' (n "imita prevederi"or'

determinat prin compararea valorilor realizate, pe fiecare ortiment, cu valorile prevzute n programul de fabricaie &i luarea n calcul a nivelului minim al ace tora, conform principiului neadmiterii compen rilor ntre nerealizrile la unele ortimente cu dep&irile la alte ortimente" - s0# - ponderea ortimentelor la care nu -a realizat valoarea produciei fizice" - s0& dep&it programul de fabricaie" - (* qi*pi) $ s!ma a&ateri"or ne-ative a"e va"ori"or prod!c iei +i%ice pe ortimente$ ,naliza realizrii produciei fizice, conform ace tui indicator, e realizeaz potrivit principiului necompen rii dep&irilor de la unele ortimente cu nerealizrile produciei fizice de la alte ortimente, deoarece beneficiarii care unt, de cele mai multe ori, con umatori productivi olicit producia fizic ntr-o tructur ortimental core punztoare nece itilor lor productive$ )oeficientul mediu de ortiment poate lua valori mai mici au egale cu unitatea !) - 1)$ ,tunci cnd ) . 1, n eamn c producia prevzut n programul de fabricaie a fo t realizat &i/ au dep&it la toate ortimentele, iar - ponderea ortimentelor la care -a realizat &i, re pectiv,

prevzut a

) 0 1evideniaz nerealizarea produciei prevzute n programul de fabricaie la toate ortimentele &i, evident, pe total producie fizic$ )oeficientul mediu de ortiment e poate e1prima &i procentual, ituaie n care valorile ale pot fi mai mici au egale cu 1##'$ ( coeficientul de nomenclatur ! 2n ), calculat dup modelul:

kn =1 - n/N
n care: - n - numrul de ortimente la care nu -a realizat producia fizic programat" - 3 - numrul total de ortimente fabricate$ %ndicatorul e poate e1prima procentual, valorile ale pot fi mai mici au egale cu 1##' !2n - 1##'), evideniind la ce proporie din numrul total de ortimente a fo t realizat producia fizic programat$ 41emplificarea analizei &i interpretrii indicatorilor prezentai mai u e te redat n ,plicaia nr$ 1$

Aplicaia nr. 1: Analiza realizrii produciei fizice


5abelul 1

,naliza realiz6rii produciei fizice pe ortimente &i pe total 7 producia neomogen

8ortiment ul de produ

9roduci a fizic6 qi# qi1

%ndicele realiz6rii produci ei iqi -'-

9reul mediu de vnzare pi :;3/u$m $

<aloare produciei - :;3 qi#+pi qi1+pi

<aloarea recalcula t6 a producie i qmin+9i

, !m) B !buc) ) !2g) F !m$p$) 5otal

=1 # =# # 1E > =# > -

== > =1 > 1E # =D C -

1#?,1@ 1#?,># A?,D 11>,1= 106, !

1=,A 1C,C A,D C,C -

=?#A, ## DD=#, ## 1?=#, ># 1=?1, ## A#=#, >#

=A#=, ># D>CA, ## 1C?@, ## 1@CD, =# AC#E, ?#

=?#A,## DD=#,## 1C?@,## 1=?1,## EA?@,##

( %ndicele realizrii produciei fizice totale:

Iq(i) = ( ( qi(1)*pi) / (

qi(0) )*pi) )*100(%)

Iq(i) ='(0)*+/'0$0*,*100=10(*,$%
( )oeficientul mediu de ortiment:

<

Cs = !(qmin*pi)"/ !(qi0*pi)"

Cs = "#$% / #0!0, &100 = 0,##%" = ##,%"'


5abelul =$ ,naliza realiz6rii produciei fizice pe ortimente &i pe total 7 producia neomogen

8ortimen tul de produ

9roduci a fizic6 qi# qi1

%ndicele realiz6rii produci ei iqi -'-

<aloare produciei - :;3 qi#+pi qi1+pi

8tructura valoric6 a produciei

,bateril e negativ e ale produc iei

si0

si1

(* qi*pi)
, !m) B !buc) ) !2g) F !m$p$) (o)al =1 # =# # 1E > =# > == > =1 > 1E # =D C 1#?,1@ 1#?,># A?,D 11>,1= 106, ! =?#A, ## DD=#, ## 1?=#, ># 1=?1, =A#=, ># D>CA, ## 1C?@, ## 1@CD, D#,# D DC,E 1 1A,# ? 1@,# @ 100, 00 D#,= 1 D?,1 @ 1?,@ = 1>,= D 100, 00 + + -@C,> + %6,

## =# #0!0, #60", 0 $0

Cs = !(s0#*iqi)"/100$% !(s0&)"/100=

=(1'*0+*'+*+-)/100$%(-0*-%-(*)1%1.*0')/100=''*.) / Cs =1- !(* qi*pi)"/ !(qi0*pi)"= =10 .(,/'0$0,=100*00,$=0*').)=''*.)%

( )oeficientul de nomenclatur:

kn =1 - n/N = 1 * 1/% = 0,$ = $ '


%nterpretarea rezultatelor analizei: Gn urma analizei efectuate e con tat6 o dep6&ire a volumului fizic al produciei totale cu C,>=' ! %q . 1#C,>=' ), ceea ce n e1pre ie valoric6 n eamn6 > EE,= :;3, ituaie aparent favorabil6$ ,profundnd analiza con tat6m o nerealizare a produciei de =,?' ! iq . A?,D') la ortimentul ) de produ , n timp ce la celelalte trei ortimente realiz6rile au dep6&it prevederile$ Gn urma calcul6rii coeficientului mediu de ortiment, n toate cele trei variante, con tat6m o proporie de realizare a produciei fizice de numai AA,@E'$ Fatorit6 neadmiterii principiului compen 6rii ntre dep6&irile la ortimente ,, B &i F de produ cu nerealiz6rile de la ortimentul ), nerealizarea n proporie de

>

1##' a produciei la toate ortimentele e va reflecta negativ a upra rezultatelor ntreprinderii$ ,cea ta e va concretiza pentru ntreprinderea analizat6 ntr-o producie nevndut6 de @C,> :;3 !EA ?@,# 7 A#=#,> :;3)$ 9ierderile ntreprinderii ar putea porii n cazul n care clauzele contractuale ar prevedea plata unor de p6gubiri &i penalit6i pentru nere pect6rile contractuale$ Gn plu , ace t fapt poate atrage dup6 ine o deteriorare a relaiilor ntreprinderii cu clienii 6i$ )alculul coeficientului de nomenclatur6 arat6 c6 producia fizic6 a fo t realizat6 la ?>' din ortimente, ceea ce evideniaz6 impo ibilitatea re pect6rii obligaiilor contractuale fa6 de clieni, n ab ena tocurilor pentru ortimentul ) de produ $ )auzele nerealiz6rii produciei pot deriva din: - impo ibilitatea a igur6rii core punz6toare, din punct de vedere cantitativ &i calitativ, cu re ur ele materiale, umane &i financiare nece are de f6&ur6rii proce ului productiv" - utilizarea necore punz6toare a miHloacelor fi1e &i a fondului de timp de munc6" - c6derea nivelului calitativ al produciei, cu toate con ecinele care decurg din ace t fapt etc$

Analiza s)ruc)urii produciei fizice


8tructura ortimental a produciei evideniaz ponderile deinute de ortimentele de produ n volumul total al produciei$ ,naliza tructurii produciei fizice e realizeaz n vederea verificrii gradului n care tructura produciei programate, de tinat ati facerii nevoilor clienilor, a fo t re pectat$ )aracterizarea tructurii produciei fizice olicit utilizarea urmtorilor indicatori: ( ponderea au greutatea pecific a fiecrui ortiment de produ n totalul produciei, re pectiv: a) n cazul produciei omogene e determin tructura fizic a produciei ! i ): b) n cazul produciei neomogene e determin tructura valoric a produciei ! vi ), ca urmare a intervenirii preului pi ca factor de omogenizare a produciei: 8uma ponderilor ortimentelor de produ e te egal cu 1##' ( procentul !coeficientul) mediu de tructur ! 8 ), determinat dup relaiile: 8 . 1## I * i !')" 8 . ic !')" n care: - * i - abaterile negative ale ponderilor ortimentelor de produ " - ic- tructura con iderat a e lua n calcul, re pectiv ponderile cele mai

17

mici dintre tructura ortimental efectiv &i tructura ortimental programat$ 9rocentul !coeficientul) mediu de tructur poate lua valori mai mici au egale cu 1##' ! 8 - 1##'), n primul caz indicatorul reflect nere pectarea au abaterea negativ de la tructura ortimental programat, iar n al doilea caz el evideniaz re pectarea tructurii ortimentale programate$ Gntre coeficientul mediu de ortiment &i procentul !coeficientul) mediu de tructur e tabile c cteva corelaii care caracterizeaz gradul de realizare a produciei fizice programate, imultan, din punct de vedere al ortimentului &i tructurii$ , tfel, e pot lua n analiz urmtoarele cazuri po ibile: a) ) 0 1&i 8 . 1##', caz n care indicii individuali de realizare a produciei fizice ortimentale ! iq ) unt mai mici dect 1##' &i egali ntre ei$ ,ce t corelaie caracterizeaz nerealizarea produciei fizice programate, pe ortimente &i pe total, n -a re pectat tructura ortimental programat" b) ) . 1&i 8 0 1##', ituaie n care indicii individuali de realizare a produciei fizice ortimentale ! iq ) unt mai mari au egali cu 1##'$ ; a tfel de corelaie dovede&te realizare &i cJiar dep&irea produciei fizice programate, pe ortimente &i pe total, n cu abateri de la tructura ortimental programat"

11

c) ) . 1&i 8 . 1##', concomitent cu indicii individuali de realizare a produciei fizice ortimentale ! iq ) mai mari dect 1##' &i egali ntre ei$ ,cea t ituaie e1plic realizarea &i cJiar dep&irea produciei fizice programate, pe ortimente &i pe total, concomitent cu re pectarea tructurii ortimentale programate" d) ) 0 1&i 8 0 1##', cu indicii individuali de realizare a produciei fizice ortimentale ! iq ) mai mari &i mai mici dect 1##'$ ,cea t ultim corelaie de crie o ituaie de nerealizare a produciei fizice programate, nici pe ortimente &i nici pe total &i, de a emenea, nere pectarea tructurii ortimentale programate$ 3erealizarea produciei fizice, n ortimentul &i tructura programat, e reflect negativ a upra tuturor indicatorilor de performan economico-fianciar n determinarea crora ace t indicator de volum intervine$

13