Sunteți pe pagina 1din 1

Emitere factura cu sau fara TVA pentru servicii de intermediere

Problema: O societate persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a intermediat o achizitie de bunuri a unei alte societati din Romania de la un furnizor din anemarca. !ntermediarul a incasat comisionul sau de la furnizorul din anemarca. aca intermediarul trebuie sa emita factura pentru comision cu sau fara TVA" Solutie oferita in luna august 2009: #er$iciile de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand inter$in intr%o li$rare de bunuri, conform art. 133 alin. &'( lit. i( din Codul fiscal, au locul operatiunii de baza cand aceste ser$icii sunt prestate in legatura cu alte operatiuni decat cele pre$azute la lit. e(, f( si g(. )rin operatiune de baza se intelege li$rarea de bunuri, prestarea de ser$icii, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri efectuate de persoana in numele si in contul careia actioneaza intermediarul. )rin e*ceptie, in cazul in care, pentru ser$iciile prestate, clientul a furnizat un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr%un stat membru, altul decat cel in care se realizeaza operatiunile, se considera ca prestarea are loc in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA. )rin urmare daca furnizorul din anemarca a comunicat intermediarului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr%un stat membru, altul decat Romania statul membru in care se realizeaza operatiunea, se considera ca prestarea are loc in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA, respecti$ in anemarca. !n aceasta situatie intermediarul efectueaza o prestare de ser$icii care are locul prestarii in afara Romaniei care se factureaza fara TVA, cu o mentiune referitoare la pre$ederile art. 1'+ alin. &1( coroborate cu art. 133 alin. &'( lit. i( din Codul fiscal, ori mentiunea ,neimpozabila in Romania,. !nformatiile din factura se trec in -urnalul pentru $anzari in coloana .)restari de ser$icii pentru care locul prestarii este in afara Romaniei/ si la randul 3 din decontul de TVA .0i$rari de bunuri si prestari de ser$icii pentru care locul li$rarii1locul prestarii este in afara Romaniei &in 23 sau in afara 23(, precum si li$rari intracomunitare de bunuri scutite conform art. 143 alin. &'( lit. b( si c( din Codul fiscal/. Conform art. 145 alin. &'( lit. b( din Codul fiscal, pentru aceasta operatiune intermediarul are dreptul sa deduca ta*a aferenta achizitiilor, intrucat prestarea de ser$icii realizata este operatiune rezultata din acti$itati economice pentru care locul li$rarii1prestarii se considera ca fiind in strainatate, iar ta*a ar fi deductibila, in cazul in care aceasta operatiune ar fi fost realizata in Romania. aca furnizorul din anemaraca nu a comunicat intermediarului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr%un stat membru, altul decat Romania statul membru in care se realizeaza operatiunea, se considera ca prestarea are loc in Romania, locul operatiunii de baza care este o achizitie intracomunitara in legatura cu care s%a prestat ser$iciul de intermediere. Conform art. 13'1 alin. &1( din Codul fiscal, locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie e*pedierea sau transportul bunurilor. !n aceasta situatie intermediarul trebuie sa emita catre furnizorul din anemarca factura cu TVA si sa e$identieze in -urnalul pentru $anzari si in decontul de TVA ser$iciul de intermediere prestat ca pe o operatiune ta*abila.
repturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin 3diturii Rentrop 5 #traton. Articolul poate fi preluat in limita a 566 de caractere, cu conditia sa fie insotit de te*tul7 ,#ursa7 )ortalul fiscalitatea.ro, si lin8 catre 999.fiscalitatea.ro . !n caz contrar, $om actiona conform legilor pri$ind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 3 septembrie '66: