Sunteți pe pagina 1din 5

LISTA INTREB RILOR DIN BILETE LA EXAMENUL DE CARDIOLOGIE PENTRU STUDENII ANULUI IV FACULTII MEDICINA

2011

1. Explorarile paraclinice cardiovasculare noninvazive i invazive. 2. Evaluarea biologica: teste de laborator, biomarkeri serici. 3. Electrocardiografia. EC de repaus standard !n 12 derivatii. "ndicatiile. #. EC cu amplificarea si medierea semnalului. "ndicatiile. $. %onitorizarea EC ambulatorie indelungata &'olter(. "ndicatiile. ). %onitorizarea ambulatorie automata a tensiunii arteriale. "ndicatiile. *. +estul EC de efort fizic. "ndicatii si contraindicatii. ,. +estele EC de stres psi-oemotional, izometric, la rece. "ndicatii si contraindicatii. .. +estele EC de stres farmacologic. "ndicatii si contraindicatii. 1/. +e-nici si incidente de investigate radiologica a cordului si vaselor mari. %arirea cavitatilor cordului si a vaselor mari. 0taza venoasa pulmonara. 11. Ecocardiografia. 1rincipalele modalitati &%, 22, 32, 2oppler, transesofagiana(. "ndicatii. 12. Ecocardiografia 2oppler. 2opplerografia vaselor magistrale. "ndicatii. 13. +estul mesei inclinate in diagnosticul sincopelor. 1#. Explorarea electrofiziologica a cordului. +e-nica. "ndicatiile ma3ore. Complicatiile. 1$. "magistica nucleara in cardiologie. 0cintigrafia miocardica de perfuzie. 4adiofarmaceuticele. +estele de stres prin efort dinamic sau farmacologic. 5entriculografia radionuclidica. +omografia cu emisie pozitronica. 1). +omografia computerizata cardiaca. 6ngiografie coronariana C+ cu substanta de contrast. C+ cardiac cu evaluarea cavitatilor cardiace, pericardului si vaselor mari. 1*. 4ezonanta magnetica cardiaca, coronariana si a vaselor mari. 1,. Cateterismul cardiac i angiografia. 5entriculografia stanga. 6ortografia. Coronaroangiografia. "ndicatiile. Ecografia intravasculara. Complicatiile. 1.. 0tenoza aortica. Etiologie. 7iziopatologie &efectul suprasarcinii de presiune asupra geometriei 50, functiile sistolica si diastolica a 50, isc-emia miocardica(. 2/. 0tenoza aortica. 2iagnosticul. +ratamentul. 21. "nsuficienCa aortica. Etiologie. 7iziopatologie &regurgitarea aortica acuta si cronica, adaptarea la efort, isc-emia miocardica(. 22. "nsuficienCa aortica. 2iagnosticul. +ratamentul. 23. 0tenoza mitrala. Etiologie. 7iziopatologie &consecintele directe ale prezentei obstacolului valvular, adaptarea la efort si aparitia simptomatologiei, -ipertensiunea pulmonara, functia 50(. 2#. 0tenoza mitrala. 2iagnosticul. +ratamentul. 2$. "nsuficienta mitrala. Etiologie &regirgitarea mitrala organica, isc-emica si functionala(. 7iziopatologie &mecanismele aparitiei regurgitarii mitrale isc-emice si functionale, modificari -emodinamice, functia 50(. 2). "nsuficienta mitrala. 2iagnosticul. +ratamentul. 2*. 4egurgitarea mitrala degenerativa. 1rolapsul valvular mitral. 2,. 0tenoza tricuspidiana. Etiologie. 7iziopatologie. 2.. 0tenoza tricuspidiana. 2iagnosticul. +ratamentul. 3/.1nsuficienta tricuspidiana. Etiologie. 7iziopatologie &regurgitarea tricuspidiana asociata afectarii valvulare mitrale, mecanismele aparitiei regurgitarii tricuspidiene functionale, functia 52(.

31 ."nsuficienta tricuspidiana. 2iagnosticul. +ratamentul. 32. 0tenoza pulmonara. Etiologie. 7iziopatologie. 2iagnosticul. +ratamentul. 33. "nsuficienta pulmonara. Etiologie. 7iziopatologie. 2iagnosticul. +ratamentul. 3#. Endocardita infectioasa. 2efmitie. Epidemiologie. Etiopatogenie. 3$. Endocardita infectioasa. +abloul clinic. Examenul paraclinic. Criterile de diagnostic. 3). Endocardita infectioasa. 2iagnosticul differencial. +ratamentul. Complicatii si prognostic. 1rofilaxia. 3*. 'ipertensiunea arteriala. 2efnitia si clasificarea '+6. Etiopatogenia '+6. 3,. 2iagnosticul E++6. %asurarea valorilor 89. '+6 de :-alat alb;. '+6 ambulatorie sau :mascata;. 3.. 'ipertensiuneaarteriala. Examenul obectiv si investigatiile de laborator. 6lte explorari paraclinice. #/. Evaluarea riscului cardiovascular global la pacientul cu '+6. +ermenul de :rise aditional;. 7actorii de rise cardiovascular clasici in '+6. 6fectarea subclinica de organ. <oala cardiovasculara clinic manifesta. #1. +ratamentul nefarmacologic al '+6. #2. +ratamentul farmacologic al '+6. %onoterapia. +erapia combinata. #3. '+6 in situatii speciale. '+6 la varstnici. +ratamentul. ##. '+6 in situatii speciale. '+6 la tineri. +ratamentul. #$. '+6 in situatii speciale. '+6 rezistenta. +ratamentul. #). =rgentele -ipertensive. =rgenta -ipertensiva comuna &relativa(. =rgenta -ipertensiva extrema &cu rise vital ma3or(. #*. '+6 accelerat > maligna cu edem papilar. #,. 7actorii de rise cardiovascular clasici si recent descrisi. 0coruri de rise C5. #.. Cardiologia preventiva. 1rofilaxia primara. 0trategia de preventie populationala i pentru populatia cu rise inalt. $/. Cardiologia preventiva. Estimarea riscului total conform grilei 0C?4E. 1reventia secundara. $1. 6teroscleroza. 2efmitie. 1atogeneza: initierea procesului, progresia leziunilor, rolul inflamatiei, calcificarile arteriale, placa vulnerabila. %anifestarile clinice. $2. 2islipidemiile. 2efmitie si terminologie. %etabolismul si transportul lipoproteinelor. $3. 2islipidemiile. +ipurile dupa 7redrickson, clasificari. %ecanisme de implicare in aterogeneza. $#. 2islipidemia ca factor de rise pentru cardiopatia isc-emica. $$. Clasificarea -iperlipoproteinemiilor. 'iperlipoproteinemiile primare si secundare. $). 2iagnosticul -iperlipidemiilor. 'ipercolesterolemia. 'ipercolesterolemii mixte. 'ipertrigliceridemiile. $*. +ratarnentul nemedicamentos si medicamentos al -iperlipoproteinemiilor. 1rofilaxia -iperlipidemiilor. $,. 0indromul metabolic. 2efinitie. Epidemiologie. 4iscul cardiovascular asociat 0%. 1rincipii terapeutice in 0%. $.. Cardiopatia isc-emica. 6ngina pectorala. 2efinite. Epidemiologie. Etiopatogenie. Clasificare. )/. 7actorii de rise i profilaxia in cardiopatia isc-emica. 0tratificarea riscului. )1. 6ngina pectorala stabila de efort. Clasificare. 2iagnosticul: tabloul clinic si investigatii paraclinice. )2. 6ngina pectorala stabila de efort. +ratamentul nefarmacologic si farmacologic. 4evascularizarea miocardica. 4ecuperarea postrevascularizare miocardica.

)3. 6ngina microvasculara &sindromul @ coronarian(. 2efinitie. Etiopatogenie. +abloul clinic. 2iagnostic. +ratament. 1rognostic. )#. "sc-emia silentioasa. 2efinitie. 1atogeneza. +ablou clinic. 2iagnostic. +ratament. 1rognostic. )$. 6ngina vasospastica &de variant, 1rinzmetal(. 2efinitie. %ecanism. +ablou clinic. 2iagnostic. +ratament. 1rognostic. )). 0indromul coronarian acut. 6ngina pectorala instabila si "%6 fara supradenivelare de segment 0+. Clasificare. 2iagnostic. 0tratificarea riscului clinic. 2iagnostic diferential. )*. 0indromul coronarian acut. 6ngina pectorala instabila si "%6 fara supradenivelare de segment 0+. +ratament. 4ecuperarea in angina pectorala instabila. ),. "nfarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment 0+. Criterii de definitie ale "%. 1atogeneza &morfopatologia, modificarile la nivelul 50(. ).. "nfarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment 0+. 2iagnosticul &tabloul clinic, EC , evaluarea biomarkerilor serici, alte probe biologice, investigatii imagistice(. */. "nfarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment 0+. +ratamentul in faza prespital si medical imediat in spital &controlul durerii, oxigenoterapia, terapia antianginala, antiagreganta si anticoagulanta(. *1. "nfarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment 0+. +erapia de reperfuzie miocardica &angioplastia coronariana, terapia fibrinolitica, tratamentul antitrombotic(. *2. "nfarcut miocardic acut cu supradenivelare de segment 0+. +ratamentul farmacologic de rutina in faza acuta. 4evascularizarea c-irurgicala. *3. Complicate infarctului miocardic. "nsuficienta de pompa si socul cardiogen. "nsuficienta ventriculara dreapta. *#. Complicative mecanice in "%6. *$. Complicatiile "%6. 6ritmiile si tulburarile de conducere. *). Complicatiile "%6. Consecintele remodelarii 50 post>"%. 6lte complicatii. **. "nfarctul miocardic. Evaluarea riscului si tratamentul la extemare. 1revenirea secundara. 4ecuperarea in "%6. *,. "nsuficienta cardiaca. 2efinitie. +erminologie &acuta vs. cronica, stanga vs. dreapta, sistolica vs. diastolica, globala, nou>instalata, tranzitorie, asimptomatica(. Epidemiologie. *.. "nsuficienta cardiaca cronica. Clasificarea functionala AB'6. Clasificarea 6CCC6'6 pe baza anomaliilor de structura. Etiologii posibile si mecanisme dominante. ,/. 7actorii favorizanti i precipitant ai insuficientei cardiace. ,1. "nsuficienta cardiaca cronica. %ecanismele fiziopatologice importante: anomalii cardiace si neuroumorale. 4emodelarea 50. 4egurgitarea mitrala. 6ritmiile si blocul de ramura stanga. ,2. 2iagnosticul insuficientei cardiace cronice. ,3. "nsuficienta cardiaca stanga vs. dreapta. "nsuficienta cardiaca globala. ,#. "nsuficienta cardiaca -ipodiastolica sau cu fractie de e3ectie 50 pastrata. ,$. +ratamentul insuficientei cardiace cronice. %asuri legate de stilul de viata. +ratament farmacologic. 4ecuperarea in insuficienta cardiaca. ,). +ratamentul insuficientei cardiace cronice. %etode de tratament interventional si c-irurgical. ,*. "nsuficienta cardiaca acuta. 2efinitie. Clasificare clinica generala &"C de novo si "C cronica agravata, clasele Dillip(. Etiologie si factori precipitanti. ,,. "nsuficienta cardiaca acuta. 7iziopatologie si formele de prezentare ale "C6. ,.. "nsuficienta cardiaca acuta. 2iagnostic. ./. +ratamentul insuficientei cardiace acute. +e-nici de ventilatie. .1. +ratamentul insuficientei cardiace acute. %odulatoarea de pre>Cpostsarcina si terapii

inotrope. .2. Edemul pulmonar acut cardiogen. 2iagnostic. +ratament. .3. 0ocul cardiogen. Etiologie. 2iagnostic. +ratament. .#. <olile pericardului. 2efinitie si clasificare. 7orme etiologice de pericardita. .$. 1ericardita acuta. 2efinitie. Epidemiologie. Etiologie. +abloul clinic. 2iagnostic. +ratament. Evolutie. .). +amponada cardiaca. 2efinitie. Etiologie. 7iziopatologie. +abloul clinic. 2iagnostic. +ratament. .*. 1ericardita cronica lic-idiana. 1ericardita efuziv constrictiva. 2efinitie. Etiologie. +abloul clinic. 2iagnostic. +ratament. .,. 1ericardita constrictiva. 2efmifie. Etiologie. 7iziopatologie si morfopatologie. +abloul clinic. 2iagnostic. +ratament. ... %iocarditele. 2efinitie. Clasificarile. Epidemiologie. Etiologie. 1atogenie. 1//. %iocarditele. +abloul clinic. %iocarditele acuta, fulminanta, cronica activa si cu celule gigante. Evaluari paraclinice. <iopsia endomiocardica. 1/1. %iocarditele. +ratament. +erapii certe recunoscute si controversate. Evolutie si prognostic. 1/2. Cardiomiopatiile. 2efinifie. Clasificarile. 1/3. Cardiomiopatia -ipertrofica. 2efinitie. Clasificare. 7iziopatologie. +abloul clinic. 1/#. Cardiomiopatia -ipertrofica. "nvestigatiile paraclinice. +ratamentul. Evolutie si prognostic. 1/$. Cardiomiopatia dilatativE. 2efiniFie. Clasificare. 7iziopatologie. +abloul clinic. 1/). Cardiomiopatia dilatativa. "nvestigatii paraclinice. <iopsia miocardica +ratamentul medicamentos si unele posibilitati interventionale. Evolutie si prognostic. 1/*. Cardiomiopatia restrictivE. 2efinitie. Clasificarea. +abloul clinic. 1/,. Cardiomiopatia restrictive. "nvestigatii paraclinice. +ratamentul. Evolutie si prognostic. 1/.. Cardiomiopatia aritmogena de ventricul drept. 2efmitie. Clasificare. +abloul clinic. "nvestigatii paraclinice. <iopsia endomiocardica. +ratamentul. Evolutie si prognostic. 11/. 6ritmogeneza. <azele fiziologice ale activitatii electrice cardiace. 1otentialul de repaos membranar. +ransportul transmembranar al ionilor si canalele ionice selective. 1otentialul de actiune de tip rapid sau lent si fazele respective. 111. %ecanismele aritmogenezei &formarea anormala a impulsului, activitatea declansata > trigger, reintrarea(. 112. Clasificarea aritmiilor cardiace. +ulburarile ritmului sinusal. +a-icardia sinusala. <radicardia sinusala. 6ritmia sinusala. 113. Extrasistolele &aritmia extrasistolica(. Extrasistolele atriale. Extrasistolele 3oncGionale. Extrasistolele ventriculare. 11#. +a-iaritmiile. 6ritmiile supraventriculare. +a-icardiile paroxistice supraventriculare. +a-icardiile supraventriculare prin reintrare 65. 11$. +ratamentul si profilaxia paroxismelor de ta-icardie supraventriculara. 11). 7lutterul atrial. Etiologie. 2iagnostic EC . 1rincipii de tratament. +ratamentul flutterului atrial paroxistic. 11*. 7ibrilatia atriala. Etiologie. 2iagnostic EC . 1rincipii de tratament. +ratamentul fibrilatiei atriale paroxistice. 11,. 0indroamele de preexcitare ventriculara si variantele lor. 0indromul Holff> 1arkinson> H-ite &H1H(. 11.. 6ritmiile ventriculare. Clasificare. 7orme particulare de ta-icardii ventriculare. 12/. 7lutterul i fibrilatia ventriculara. 2iagnosticul EC . +ratamentul. 121. <radiaritmiile. <radiaritmiile sino>atriale. 0indromul sinusului slab &oprirea nodului sinusal, migrarea conductorului de ritm, ta-i>bradicardia(.

122. +ulburarile de conductibilitate sino>atriala. <locurile sino>atriale de grad ", "" si """. 123. +ulburarile de conductibilitate atrioventriculara. <locurile atrioventriculare de grad ", "" si """. 12#. +ulburarile de conductibilitate intraventriculara. <locul de ramura stanga fascicolul 'iss. 12$. +ulburarile de conductibilitate intraventriculara. <locul de ramura dreapta fascicolul 'iss. 12). +ulburarile de conductibilitate intraventriculara. <locurile de ram stang anterior i posterior fascicolul 'iss. 12*. 6ntiaritmicele si tratamentul farmacologic in aritmiile cardiace. Clasificarea antiaritmicelor. %edicamente antiaritmice noi. 12,. 6ntiaritmice administrate uzual pentru tratamentul ta-iaritmiilor supraventriculare. 12.. 6ntiaritmice administrate uzual pentru tratamentul a aritmiilor ventriculare. 13/. 6ntiaritmice administrate atat in tratamentul ta-iaritmiilor supraventriculare, cat si a celor ventriculare. 131. +erapia electrica in aritmiile cardiace. 2ispozitivele antiaritmice implantabile. Cardiostimularea si implantul de pacemaker. Cardiodefibrilatorul implantabil. +erapia de resincronizare cardiaca. 132. Electrofiziologia interventionala. +ratamentul ablativ in aritmiile cardiace. C-irurgia aritmiilor. +itular de curs 2r. -ab. Iiviu rib