Sunteți pe pagina 1din 40

TEMA DE CASA

-Sisteme de masurare-

Olteanu Ramona 133EA Facultatea de Inginerie Electrica

SUBIECT Sa se realizeze un studiu al tipului si caracteristicilor consumului energetic pentru 10 tari diferite: 1.Romania 2.Ungaria .!ermania ".!recia #.Suedia $.Egipt

%.India &.Rusia '.Canada 10.(ra)ia Saudita *entru fiecare tara in parte se +a discuta despre: ,productia de energie ,consumul de energie ,consumul de energie pe cap de locuitor ,ponderea tipului de energie ,)alanta energetica ,ponderea consumurilor

Cuprins
I. Prezentare tari
1. Romania 2.Ungaria 3.Germania 4.Grecia 5.Suedia 6. Egipt 7.India 8.Rusia 9. anada 1!."ra#ia Saudita
pag4 pag4 pag7 pag10 pag13 pag1 pag1! pag"" pag"# pag"$ pag31 pag34 pag3 222222222222222222222

II.Concluzii III.%i&liogra'ie

I.*RE-E.T(RE T(RI 1.ROMANIA


Scurta descriere Romania este o tara situata in sud,estul Europei Centrale/ pe cursul inferior al 0unarii/ la nord de peninsula Balcanica si la tarmul nord,+estic al 1arii .egre. *e teritoriul ei este situata aproape toata suprafaa 0eltei 0unarii si partea sudic si central a 1unilor Carpati. Se invecineaz cu Bulgaria la sud/ Ser)ia la sud,+est/ Ungaria la nord,+est/ Ucraina la nord si est si Repu)lica 1oldo+a la est/ iar tarmul 1arii .egre se gaseste la sud,est. Capitala este municipiul Bucuresti. Populatie: 20.2#".&$$ loc Suprafata: 2 &. '1 2m3 Drapel si stema:

Raport energetic

Productia de energie

In anul 200%/ Romania a+ea o productie de cca #&.2&0.000.000 456

Consumul de energie

In sc6im)/ tot in anul 200%/ consumul de energie al acestei tari era de cca "'.'$0.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

In 200&/ consumul pe cap de locuitor era de 2"&%/$ 456

Ponderea tipului de energie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Balanta energetica

(rmatorul ta&el prezinta )aloarea e*porturilor si importurilor de energie electrica+ in ,-./ "nu$ e%port import 2!!9 3+1 0+ 2!!8 #+3 0+! 2!!7 3+3 1+3 2!!6 #+" 1 2!!5 #+" "+3 2!!4 3+7 "+# 2!!3 "+# 0+4 2!!2 3+" 0+4

Pretul unui MW

E&o$uia preu$ui energiei e$ectrice'

2012: 11& euro7156, preul mediu la energia electric livrat consumatorilor captivi

"inali.
#####################

200#: %" Euro7156 , preul mediu la energia electric livrat consumatorilor captivi "inali. $entru consumatorii casnici preul a fost de '2/1 Euro7156/ iar pentru consumatorii industriali , $$/# Euro7156 200": $% Euro7156 , preul mediu la energia electric livrat consumatorilor captivi "inali 200 : $%/' US07156 , preul mediu la energia electric livrat consumatorilor captivi "inali 2002: #0/" US07156 , preul mediu la energia electric livrat consumatorilor captivi "inali 2000: # / US07156 pentru consumatorii casnici %i "1.$ US07156 la consumatorii industriali 1''': #0 US07156 pentru consumatorii casnici %i %.% US07156 la consumatorii industriali
Ponderea consumurilor

!iitoare proiecte energetice &. *roiectul de realizare a 8idrocentralei de (cumulare prin *ompa9 Tarnita , :apustesti/ din 9udetul Clu9/

care presupune o in+estitie estimata la doua miliarde de euro.


2. Energia alternati+a ramane o in+estitie profita)ila pentru Romania/ moti+ pentru care :u2oil +rea sa

ac6izitioneze un parc eolian de circa 1 0 de milioane de euro din Tulcea. Recent/ compania italiana Enel !reen *o;er Sp( a precizat ca +a du)la capacitatea centralelor eoliene la #00 15 in urmatorii patru ani/ iar <er)und (! din (ustria a anuntat ca +a in+esti "0 milioane de euro in parcuri eoliene/ pana in 201$.
. Compania coreean Samsung va dezvolta dou proiecte "otovoltaice 'n Rom(nia) a declarat) miercuri) Am*asadorul pentru Energie +i Resurse) $ar, Ro*-ug) la o con"erin. privind cooperarea dintre Rom(nia +i Coreea de Sud 'n domeniul energetic. /nvestitorii prezen.i la eveniment au declarat c Samsung va dezvolta dou proiecte 'n 0iurgiu) capacitatea total de produc.ie "iind de !# M1. De asemenea) ace+tia au a"irmat c $20 a 'nceput construc.ia unui proiect 'n Ale3andria) de 45 M1) care ar putea demara 'n 25& ) con"orm A0ER$RES.

".#N$ARIA
Scurta descriere #ngaria este un stat situat in Centrul Europei/ in (rcul Carpatic/ la o distanta egala de =ceanul (tlantic/
444444444444444444444

1untii Ural/ respecti+ de 1area 1editerana si 1area .ordului. *e teritoriul ei este situata aproape toata suprafata Campiei *anonice/ din care face parte *arcul .ational 8orto)>g?/ inscris pe lista patrimoniului mondial U.ESC=. Se invecineaz cu Ser)ia la sud/ Croatia si Slo+enia la sud,+est/ (ustria la +est/ Slo+acia la nord si Romania la est. Capitala este orasul Budapesta Populatie: 10.020.000 loc Suprafata: ' /0 0 2m3 Drapel si stema:

Raport energetic Productia de energie In anul 200&/ Ungaria a+ea o productie de cca "0.0 0.000.000 456

Consumul de energie

In sc6im)/ tot in anul 200&/ consumul de energie al acestei tari era de cca %."00.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

In 200&/ consumul pe cap de locuitor era de '&&/%% 456

Ponderea tipului de energie


666666666666666666666

In 2010/ ponderea de energie era:

Balanta energetica si ponderea consumurilor

(rmatorul ta&el prezinta )aloarea e*porturilor si importurilor de energie electrica si ponderea consumurilor /

Pretul unui %W
777777777777777777777

*retul in 2012 a unui 456 era de 0.1$1#% euro pentru consumatorii casnici.
!iitoare proiecte energetice 1. :a 0e)recen/ @n Ungaria/ @n cadrul proiectului R!00 8 Regiunile pentru o dezvoltare verde) a "ost organizat o evaluare de tip peer-revie9. Acest proiect este o ini.iativ a unor regiuni +i organisme europene care doresc s ating o*iective am*i.ioase 'n domeniul energiei regenera*ile. Aceast ac.iune a "ost organizat de partenerul mag:iar Agen.ia de Dezvoltare Regional ;sza, 8 Al"<ld) 'n cola*orare cu Agen.ia Regional de Energie =E2EREA>. Ast"el) prin aceste evaluri) regiunile partenere +iau propus s identi"ice instrumente de politici regionale) mecanisme +i a*ordri care s 'm*unt.easc accesul la "inan.are +i s stimuleze investi.iile 'n domeniul energiei regenera*ile. 2. $rincipiul proiectului ?Stimularea utilizrii sistemelor de energie alternativ 'n zona trans"rontalier prin 'n"iin.area de centre microregionale@ este de a cerceta resursele disponi*ile 'n anumite loca.ii +i a identi"ica posi*ilit.ile de utilizare a acestora ca surse de energie regenera*il. $roiectul urmre+te sporirea diversi"icrii economice +i cre+terea e"icien.ei energetice) concentr(ndu-se asupra anumitor domenii c:eieA energia termic) energia solar +i *ioenergia. $este 255 555 de oameni din regiune *ene"iciaz de sistemele de energie alternativ dezvoltate 'n cadrul acestui proiect.
Coal and Peat Crude oil Oil products Gas Nuclear Hydro Geothermal, solar Other renewables

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&.$'RMANIA
Scurta descriere Repu(lica )ederala $ermania denumita coloc+ial $ermania este un stat in Europa Centrala. Se in+ecineaza cu noua tari europene: 0anemarca/ =landa/ Belgia/ Aranta/ :uBem)urg/ El+etia/ (ustria/ Repu)lica Ce6a si *olonia. 0e asemenea are iesire directa la 1area Baltica si la 1area .ordului. Aace parte din organizatii internationale importante precum Consiliul Europei C1'#1D/ =C0E/ Uniunea <est, Europeana C1'#"D/ .(T= C1'##D/ Uniunea Europeana C1'#%D/ =.U C1'% D/ =SCE si din zona euro. Capitala este orasul Berlin Populatie: &1.'0 .000 loc Suprafata: #%.121 2m3 Drapel si stema:

Raport energetic
Productia de energie

In 200%/ !ermania a+ea o productie de energie de cca #' ."00.000.000 456.

Consumul de energie

Tot in 200%/ consumul de energie era de #"%. 00.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5&5

Consumul pe cap de locuitor in 200& era de % 1"'/11 456.

Ponderea tipului de energie

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

0ar/ in prima parte a anului 2012/ !ermania a produs $%/' miliarde de 2ilo;ati pe ora de energie +erde/ in crestere cu aproBimati+ 20E fata de perioada similara a anului 2010 0e asemenea/ acum energia eoliana reprezinta '/2E din totalul productiei de energie si reprezinta cea mai mare sursa ecologica/ iar energia solara a crescut cu "%E fata de 2010.

Balanta energetica

!ermania a inceput procesul de inc6idere treptata a centralelor nucleare in urma cu un an si 9umatate/ dupa dezastrul nuclear de la Au2us6ima/ fapt care a alimentat ipoteza potri+it careia statul german s,ar putea confrunta cu o criza energetica. In sc6im)/ cantitatea de energie produsa in aceasta perioada a transformat !ermania din importator in eBportator. (stfel/ dupa ce in 2011 !ermania a cumparat energie/ in "*1" a e+portat 1,-. miliarde /0 de energie/ potri+it datelor preliminare pu)licate de (sociatia !ermana a Energiei si Industriei. Ultimul raport in ceea ce pri+este importul de energie este din anul 2010/ si reprezenta $0.1E din consumul total de energie.

Ponderea consumurilor

&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2

Pretul unui %W

In .oiem)rie 2012 pretul unui 456 era de 0.2#'& euro pentru consumatorii casnici.
!iitoare proiecte energetice

&. 0upa dezastrul de la Au2us6ima/ (ngela 1er2el a anuntat oprirea celor mai +ec6i centrale nucleare din !ermania si a pornit negocierile pri+ind a)andonarea energiei nucleare ci+ile.

1a9oritatea celor 1% reactoare +or fi scoase din functiune pana la sfarsitul lui 2021/ iar ultimele / cele mai noi/ +or functiona pana la sfarsitul lui 2022. =prirea definiti+a a celor 1% reactoare nucleare germane pana in 2022 reprezinta practic o re+enire la calendarul fiBat la inceputul anilor 2000 de coalitia social,democratilor si ecologistilor. !ermania +a tre)ui sa c6eltuiasca aproBimati+ # miliarde de euro C"&$ miliarde de dolariD pentru a dez+olta sursele alternati+e de energie ca urmare a renuntarii la energia nucleara. Costurile includ ma9orarea capacitatilor de productie de energie alternati+a si adaugarea acestora la reteaua de transport. 2. !ermania a a)andonat energia nucleara pe plan national/ insa este eBtrem de acti+a pe plan international. (utoritatile de la Berlin re+izuiesc in prezent cererile pentru garantiile cu pri+ire la patru centrale nucleare in strainatate. Cele patru proiecte sunt situate in Ainlanda/ 1area Britanie/ C6ina si India. Cei care se opun energiei nuclearea s,au aratat deose)it de ingri9orati cu pri+ire la cererea de proiect din India. In cazul in care +a fi construita/ centrala nucleara de la Faitapur ar fi cea mai mare din lume/ insa multi au su)liniat faptul ca aceasta ar fi situata pe malul =ceanului India/ intr,o regiune predispusa la cutremure. . (mplasarea parcurilor eoliene in 1area .ordului si in 1area Baltica. !ermania intentioneaza ca pana in 20 0 sa atinga aici un ni+el de 0.000 15 anual/ cantitate ec6i+alenta cu cea produsa de 20, 0 de centrale nucleare. *rimele 12 tur)ine/ aflate la "# de 2ilometri de coasta/ au fost de9a puse in functiune si produc energie electrica pentru #0.000 de locuinte. 0ar/ per ansam)lu/ costurile sunt uriase:
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

gu+ernul estimeaza ca eBtinderea in acest sector +a costa %# miliarde euro pana in 20 0 si adauga/ totodata/ ca riscurile acestei in+estitii sunt Ggreu de calculatH.

,.$R'CIA
Scurta descriere $recia sau Republica Elen este o tar din sud-estul Europei mem*ra a Tratatului .ord,(tlantic/ Uniunii Europene si a zonei euro. !recia este situata in *eninsula Balcanica/ la sud de Bulgaria/ Repu)lica 1acedonia si (l)ania si la +est de Turcia. (re un litoral de 1 .$%$ 2m la 1arile Egee/ Ionica %i 1editerana. Considerata de multi drept leaganul ci+ilizatiei occidentale/ !recia are o istorie lunga si )ogata/ timp in care si,a raspandit influenta pe trei continente. Capitala este orasul (tena. Populatie: 11 0# 11& loc Suprafata:1 1.''0 2m3 Drapel si stema1

Raport ener etic Productia de energie In anul 200%/ !recia a+ea o productie de cca #&.%'0.000.000 456

Consumul de energie

In sc6im)/ tot in anul 200%/ consumul de energie al acestei tari era de cca #&.2&0.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!

In 200&/ consumul pe cap de locuitor era de #%22/'2 456.

Ponderea tipului de energie

2R'S3Rene0a(le energ4 sources

Balanta energetica

&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#&#

Ponderea consumurilor

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 456 era de 0.1 2'" euro pentru consumatorii casnici.
!iitoare proiecte energetice &4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4&4

&. !u+ernul de la (tena a anuntat in urma cu trei zile am)itia !reciei de a construi cel mai mare parc foto+oltaic din lume/ relateaza (A*. =peratorul insarcinat cu constructia sit,ului cauta in prezent un partener financiar pentru a realiza un proiect al carei in+estitii totale s,ar ridica la $00 de milioane de euro. Sit,ul +a fi Hmai mare decat orice alt parc eBistent in prezent/ in lumeH/ a declarat premierul elen !eorges *apadreou/ in timpul unei +izite pe amplasamentul +iitorului parc.

*arcul +a a+ea o capacitate instalata de 200 15/ ce +a permite alimentarea a ##.000 de locuinte si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 00.000 de tone anual. Totodata/ sit,ul +a a+ea si o uzina de productie a panourilor foto+oltaice. (cesta +a fi situat in nordul tarii/ in apropiere de orasul 4ozani/ si +a a+ea o suprafata de circa # 0 de 6ectare/ situate nu departe de niste +ec6i mine de lignit. Com)usti)il eBtrem de poluant/ lignitul este in prezent utilizat pentru a alimenta centralele operatorului pu)lic national 0EI.
2. Cn prima "az a proiectului Delios) care este programat s dureze p(n 'n 25&6)

centralele solare cu o capacitate de p(n la &)# giga9a.i vor "i instalate. Cum su*ven.iile vor e3pira p(n atunci) speran.a este c energia solar a grecilor va deveni competitiv. $roduc.ia ar putea aEunge p(n la &5 giga9a.i p(n 'n 2525) spune *apaconstantinou. Un o*stacol mare) 'ns) este c liniile electrice e3istente nu pot "ace "a. cantit.ii de energie electric ce ar tre*ui s treac prin ele) 'n Europa de Fest. $apaconstantinou +tie c aceasta este o pro*lem care poate "i rezolvat numai la nivel european. Comisia European a apro*at deEa un program de &5 miliarde de euro) proiectat pentru a e3tinde re.eaua european) la care 0recia va lua parte.
. Enel !reen *o;er CE!*D a anuntat/pe 2$ ianuarie 201 / ca a inaugurat 2# noi parcuri foto+oltaice in

!recia.*otri+it unui comunicat remis -iare.com/ compania a dat in folosita 1' astfel de proiecte proprii/ cu o capacitate instalata de "2 15/ si $ administrate de ESSE/ participatiunea egala cu S6arp/ totalizand 1# 15. (stfel/ productia parcurilor solare detinute de cele doua companii +a a9unge la %$ milioane 256 de energie +erde pe an/ pre+enind astfel emisii atmosferice de peste #0.000 tone C=2.

5.S#'DIA
Scurta descriere Suedia sau Regatul Suediei este un stat in Europa de .ord/ situat in partea estica a peninsulei Scandina+e/ la tarmurile 1arii Baltice C!olful BotnicD. Cuprinde si numeroase insule din 1area Baltica C!otland/ Iland s.a.D. (re frontiera comuna cu .or+egia la nord,+est C1$1' 2m de lungimeD/ Ainlanda C#&$ 2mD la nord,est/ 1area .ordului impreuna cu stramtorile daneze la sud,+est si 1area Baltica la est. Capitala Suediei este orasul Stoc26olm. Populatia: ' #00 "%& loc Suprafata: ""'.'$" 2m3. Drapel si stema1

Raport ener etic Productia de energie In 200%/ Suedia a+ea o productie de 1"".000.000.000 456 Consumul de energie

&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6&6

In acelasi an/ consumul era de 1 ".#00.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

In 200&/ consumul pe cap de locuitor era de 1" &$'/# 456.

Ponderea tipului de energie

&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7&7

Balanta energetica

&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&B

Ponderea consumurilor

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 456 era de 0.10$0# euro pentru consumatorii casnici 1. !eneral Electric =0E> a anun.at c dezvoltatorul de proiecte energetice suedez Triventus 1ind $o9er AG va "olosi te:nologia tur*inelor eoliene consacrat de la 0E pentru a pune 'n "unc.iune un nou proiect de parc eolian de 26)# mega9a.i =M1> care se construie+te l(ng Hal2en)erg/ pe coasta de +est a Suediei. 0E va livra &5 tur*ine eoliene 2.6#-&5 ctre Triventus. Dup ce va intra 'n "unc.iune) parcul eolian va produce su"icient energie electric regenera*il pentru alimentarea cu energie a unui numr de 6.#55 de gospodrii din Suedia. Ia "el ca alte parcuri eoliene suedeze) proiectul Triventus va "i sus.inut prin intermediul sistemului na.ional de spriEin cu certi"icate verzi. Cea mai mare parte a energiei produse 'n mod tradi.ional 'n Suedia provine de la centralele nucleare +i de la :idrocentrale. Cns pentru a respecta Directiva JE privind sursele regenera*ile) Suedia se concentreaz pe e3tinderea instalrilor de parcuri eoliene 'n 'ntreaga .ar) con"orm Asocia.iei Suedeze pentru Energie Eolian. 2. Este coplesitor sa stii ca cel putin un loc de pe fata acestui pamant este de neatins de 9ungla de )eton. Suedia are #00 2ilometrii patrati de teren aproape nelocuit/ care poate fi folosit pentru a genera energie curata. Compania suedeza S+e+ind/ are planuri de a oferi Europei cea mai mare ferma eoliana. .umita JAerma de +ant 1ar2)?gdenH/ proiectul +a a+ea 1.101 tur)ine eoliene. .oua ferma eoliana +a produce energie ec6i+alenta cu energia produsa de doua reactoare nucleare.Compania intentioneaza sa finalizeze proiectul pana in 2020. Aerma eoliana +a oferi multe posi)ilitati de locuri de munca pentru oamenii din satele in+ecinate.
!iitoare proiecte energetice

252525252525252525252525252525252525252525

6.'$IP7
Scurta descriere 'giptul este o tar ara*a din nordul (fricii si din =rientul 1i9lociu/ limitata la nord de 1area Mediteran) la est de Hasia !aza/ de Israel/ de !olful (Ka)a Cprin intermediul caruia are contact cu Iordania si cu (ra)ia SauditaD si de 1area Rosie/ la sud de Sudan iar la +est de :i)ia. Capitala sa este orasul Cairo. Populatie: &0 # 0 $ loc Suprafata : 1 002 "#0 2m2 Drapel si stema :

Raport ener etic Productia de energie In 200%/ productia de energie era de 11&."00.000.000 456. Consumul de energie 0e asemenea/ consumul de energie in 200% era de 10".100.000.000 456. Consumul de energie pe cap de locuitor

2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&2&

In 200&/ consumul de energie pe cap de locuitor era de 1"& /$& 456.

Ponderea tipului de energie

Balanta energetica

222222222222222222222222222222222222222222

Ponderea consumurilor

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 456 era de 0/02%# euro pentru consumatorii casnici.
!iitoare proiecte energetice 1. Egiptul +a )eneficia de energie solara data de o centrala solara de 100 de mega;ati/ a carei in+estitie se ridica la %00 de milioane de dolari.Centrala urmeaza sa fie construita in perioada 2012,201%/ la 4om =m)o/ datorita finantarilor primite de la mai multe institutii internationale/ printre care si Aondul (frican pentru 0ez+oltare si Banca 1ondiala/ dar si prin mecanismul pentru dez+oltare curata a .atiunilor Unite. 2. Egiptul a anuntat desc6iderea pe teritoriul sau a unui centru de surse regenera)ile de energie/ proiect care este finantat cu 0 de milioane de dolari americani. Centrul Lse +a ocupaL de =rientul 1i9lociu si de tarile din (frica de .ord. . (cademia Egipteana de Cercetare Stiintifica si te6nologie C(SRTD a anuntat lansarea unui proiect,pilot numit CS*,Concentrated Solar *o;er/ care +a testa unitati ce +or actiona simultan in 2 directii: +or produce electricitate si +or de saliniza apa/ totul in )aza energiei solare. $roiectul-pilot se 'ntinde pe durata a patru ani +i a primit o "inan.are de 22 de milioane de euro din partea Jniunii Europene) dat "iind c implic universit.i +i companii din =cel pu.in> patru .ri europene. Jnit.ile care vor "i construite spre a "i testate se vor numi MATS =de la denumirea lrgit a proiectului) ?Multi-$urpose Applications *- T:ermod-namic Solar@>K primele vor "i ridicat 'n zona GurE Al Ara*) 'ntr-o regiune de+ertic din apropierea ora+ului Ale3andria. Jnit.ile pot "unc.iona at(t 'n *aza energiei solare) c(t +i 'n *aza altor energii regenera*ile) precum *iogazul. Testul .inte+te producerea unui mega9att de curent pe zi +i a 2#5 de metri cu*i de ap desalinizat.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

..INDIA
Scurta descriere India/ oficial Repu(lica India/ este o tar din sudul Asiei. /ndia se a"la pe locul 6 in ierar6ia tarilor dupa suprafata/ pe locul doi dupa numarul locuitorilor si este statul democratic cu cei mai multi locuitori. India are o zona de coasta cu o lungime de %000 de 2m si granite cu *a2istan la +est/ .epal/ Repu)lica *opulara C6ineza si B6utan la nord,est/ si Banglades si 1?anmar la est. In =ceanul Indian/ ea este adiacenta cu natiunile insulare Sri :an2a/ 1aldi+e si Indonezia. Capitala este orasul .e; 0el6i. Populatie1 1 210 1' "22 loc. Suprafata1 .#'$.#'0 4m2 Drapel si stema:

Raport ener etic Productia de energie In 200%/ India a+ea o productie de %2 .&00.000.000 456 Consumul de energie Tot in 200%/ consumul era de #$&.000.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!2!

In 200&/ consumul pe cap de locuitor era de #$$/02 456.

Ponderea tipului de energie

2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#2#

Balanta energetica

Ponderea consumurilor

3#0

3"0

Residential Industrial Agricultural

330

Pretul unui %W
242424242424242424242424242424242424242424

In 2012/ pretul unui 456 era de 0.0& euro pentru consumatorii casnici.

!iitoare proiecte energetice 1. SunEdison/ producatorul de energie regenera)ila solara controlat de 1E1C Electronic 1aterials +a in+esti 110 milioane de dolari in proiectele sale energetice din India/ din )ani imprumutati. SunEdison a reusit sa gaseasca fonduri de 110 milioane de dolari pentru a finanta proiectele sale de energie regenera)ila din India/ anunta Bloom)erg.In acest sens/ directorul Sun Edison pe (sia de Sud/ *as6upat6? !opalan a declarat ca fondurile se +or indrepta spre fa)ricile indiene din !u9arat si Ra9ast6an. 2. 0upa ce C6ina a anuntat planul sau am)itios de a dez+olta o ferma eoliana de 20 !5/ India a anuntat/ de asemenea/ o instalatie de energie +erde care +a genera pana la 1 !5 de energie electrica regenera)ila/ care este de asteptat sa intreaca ritmul dez+oltarii eoliene din C6ina. Centrala electrica +a fi dez+oltata de catre un consortiu intre (ir+oice !roup si Satlu9 Fal <id?ut .igam/ care este o actiune comuna intre gu+ernul indian si statul 8imac6al *rades6. *roiectul +a implica producerea de 10 !5 de electricitate din energie solara termica si !5 din tur)ine eoliene. Centrala electrica +a fi construita intr,o zona rurala din 4arnata2a. 0ez+oltatorii estimeaza ca peste #0 de miliarde de dolari +or fi in+estiti in proiect/ in urmatoarele 10 luni. . Rom(nia +i /ndia vor coopera 'n domeniul nuclear. Cele dou ri '%i vor "urniza reciproc in"orma.ii care au legtur cu utilizarea pa+nic a energiei nucleare) in"ormeaz) miercuri $ fe)ruarie 201 ) Giroul de $res al E3ecutivului. Cn acest sens) 0uvernul a apro*at 'n +edin. o :otr(re viz(nd Memorandumul de Cn.elegere 'ntre Comisia 2a.ional pentru Controlul Activit.ilor 2ucleare din Rom(nia =C2CA2> +i Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din /ndia =AERG>. Memorandumul prevede sc:im*ul de in"orma.ii +i cooperarea 'n domeniul reglementrii activit.ilor nucleare des"+urate 'n scopuri pa+nice %i a fost semnat la <iena/ (ustria/ pe 1' septem)rie 2012. Dotr(rea apro*at miercuri reprezint primul document de cooperare 'ntre autorit.ile de reglementare 'n domeniul nuclear din cele dou .ri) scrie pesurse.ro. Documentul precizeaz cadrul legal de reglementare a activit.ilor nucleare +i radiologice 'n scopuri pa+nice) inclusiv procedurile) practicile +i standardele de reglementare utilizate pentru autorizarea +i reglementarea instala.iilor nucleare +i radiologice.

8.R#SIA
Scurta descriere Rusia/ oficial )ederaia Rus- este o tara care se intinde pe un teritoriu +ast in Europa si (sia. Rusia are frontiere terestre cu urmatorii +ecini Cin sensul trigonometric/ de la nord,+est la sud,estD: .or+egia/ Ainlanda/ Estonia/ :etonia/ :ituania/ *olonia/ Belarus/ Ucraina/ !eorgia/ (zer)aid9an/ 4aza6stan/ C6ina/ 1ongolia %i Coreea de .ord. Capitala este orasul 1osco+a. Populatie11"# # % 200 loc Suprafata1 1% 0%# 200 2m3 Drapel si stema:

Raport energetic
262626262626262626262626262626262626262626

Productia de energie

In 200&/ aceasta tara a+ea o productie de 1.0"0.000.000.000 456 Consumul de energie Tot in 200&/ consumul era de 1.02 .000.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

In anul 200&/ consumul pe cap de locuitor era de $" #/"1 4;6.

Ponderea tipului de energie

In "*1"1

272727272727272727272727272727272727272727

Balanta energetica

Ponderea consumurilor

In "**91

2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 4;6 era intre 0.012#$$$ si 0.0%0&1$" euro pentru consumatorii casnici. 1. Lamenii de Mtiin. de la /nstitutul de Citologie +i 0enetic al Hilialei si*eriene a Academiei Ruse de Mtiin.e studiaz culturi noi potrivite pentru producerea de *iocom*usti*ili sau materii prime pentru industria c:imic. Cntre altele) e3per.ii se ocup de aclimatizarea +i cre+terea de Miscant:us 8 o specie cu cre+tere rapid din "amilia de cereale) cultivate de o*icei 'n scopuri ornamentale. Din aceast materie prim) oamenii de +tiin. pot "ace nitroceluloz) care este "olosit 'ntre altele la "a*ricarea de pul*ere "r "um 8 piro3ilin.Ia 2ovosi*irs, se lucreaz activ 'n domeniul energiei alternative) au "ost create pompe +i pu+ti de cldur) care permit s se 'nclzeasc spa.iile mari) de asemenea e3ist ela*orri 'n domeniul utilizrii energiei eoliene. 2. :a 1osco+a a a+ut loc a /F-a Con"erin. a Asocia.iei Ruse pentru /ndustrie Eolian la care au participat delega.i nu numai din Rusia) ci +i din 0ermania) Spania +i Danemarca. $atric, 1illems) *elgian care lucreaz +i trie+te la Moscova) a prezentat un raport. El este coordonatorul programului ?Resurse regenera*ile de energie@ 'n Rusia +i unul din autorii programului ?Ruste,@. Cntr-un interviu pentru Focea Rusiei) Anatoli Nop(lov) vicepre+edintele Asocia.iei) a relatat despre pro*lemele care au "ost e3aminate 'n cadrul con"erin.ei.?E3ist un proiect european pentru energie care se nume+te ?Desertec@ =de la ?desert@- de+ert) pustiu +i ?tec@- te:nologii>. El presupune construirea 'n de+ertul din nordul A"ricii de centrale solare +i transmiterea prin ca*luri puternice pe "undul Mrii Mediterane de energie electric curat +i regenera*il 'n Europa. Jn proiect similar a "ost ela*orat +i 'n Rusia) el a "ost numit ?Ruste,@A 'n $eninsula Nola pot "i construite multe centrale eoliene +i de acolo cu aEutorul unor re.ele scandinave energia electric curat va "i transmis 'n Europa.
!iitoare proiecte energetice

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9.CANADA
Scurta descriere Canada este un stat situat in eBtremitatea nordica a continentului american. Ca suprafata/ Canada este a doua tara a lumii ca intindere dupa Rusia/ teritoriul sau fiind organizat asemenea unui stat federal/ in zece pro+incii si trei teritorii. Este marginita la est de =ceanul (tlantic/ la nord de =ceanul (rctic/ iar la +est de =ceanul *acific. :a sud/ se in+ecineaza cu Statele Unite ale (mericii. Capitala este orasul =tta;a. Populatie: " %1% 000 loc Suprafata: '/'&"/$%0 2m3 Drapel si stema:

Raport ener etic Productia de energie In 200%/ Canada a+ea o productie de $20.%00.000.000 456 Consumul de energie In acelasi an/ consumul era de # $.100.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

0in graficul de mai sus se poate o)ser+a ca in anul 200& consumul pe cap de locuitor era de 1% 0$0/& 4;6.

Ponderea tipului de energie

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Balanta energetica

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 456 era intre 0.0"$#%&0 si 0.0&%2"1" euro pentru consumatorii casnici.
!iitoare proiecte energetice

!rupul german de energie eoliana Fu;i a intrat pe piata nord,americana/ in Canada prin infiintarea filialei 5ind Canada :td..oua companie +a fi implicata in toate aspectele legate de dez+oltarea proiectului eolian din Canada/ de la identificarea zonelor propice pana la finantare/ constructie si dare in eBploatare. L*iata canadiana este ceea ce tre)uie pentru Fu;i. <edem o crestere semnificati+a in mai multe pro+incii pentru proiectele mai mici de #0 15/ a declarat 1ic6ael Ruc2er/ CE= al Fu;i 5ind Canada. L*roiectele mici si mi9locii/ ca acestea pot fi a)ordate indeaproape de comunitatile locale/ care deser+esc proiecteleL/ a continuat Ruc2er. Fu;i a dez+oltat si a construit proiecte eoliene de peste &0015 capacitate/ fiind inregistrata implicarea comunitatii prezente in eBclusi+itate.

1*.ARABIA SA#DI7A
Scurta descriere Regatul Ara(iei Saudite este cea mai mare tara din *eninsula (ra)a. Se in+ecineaza cu Iordania la nord/ cu Ira2 la nord si nord,est/ cu 4u;eit/ Matar/ Ba6rain si Emiratele (ra)e Unite la est/ =man la sud si
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

sud,est si Nemen la sud. 0e asemenea/ are o coasta maritima de mari dimensiuni) in partea estica a"landu-se 0ol"ul $ersic iar in partea vestic a"landu,se 1area Rosie. Este numit OTara celor doua mosc6ei sfinteL/ o referinta la 1ecca si 1edina/ cele mai sfinte locuri ale Islamului. Capitala este orasul Ri?ad6. Populatie1 2# % 1 %%$ loc Suprafata1 2 1"' $'0 2m3 Drapel si stema1

Raport ener etic Productia de energie In 200%/ a+ea o productie de 1%'.100.000.000 456 Consumul de energie In acelasi an/ consumul era de 1$#.100.000.000 456

Consumul de energie pe cap de locuitor

Se poate o)ser+a ca in anul 200&/ consumul pe cap de locuitor era de cca % 1 $/11456.

Ponderea tipului de energie

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

In prezent/ energia pro+enita din petrol s,a marit cu aproBimati+ 10E.

Balanta energetica

Ponderea tipului de energie

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pretul unui %W

In 2012/ pretul unui 456 era de 0.02 $" $ euro pentru consumatorii casnici. 1. 0oua intreprinderi austriece au pus la punct in (ra)ia Saudita cel mai mare compleB de energie solara din lume/ care +a alimenta cu apa calda un campus uni+ersitar din capitala saudita. Societatea !REE..one TEC/ cu sediul la San2t,<eit/ in sudul (ustriei/ a produs panouri solare pentru o suprafata totala de $.000 de mp/ cu o +aloare totala de /$ milioane de euro. (ceste panouri au fost realizate cu respectarea anumitor norme/ cu o sticla si un sistem de fiBare speciale/ pentru a rezista furtunilor de nisip/ a eBplicat patronul intreprinderii/ Ro)ert 4andut6. CompleBul/ du)lu fata de cea mai mare instalatie de acest gen eBista in acest moment in lume/ in 0anemarca/ +a furniza energie pentru campusul uni+ersitar *rincess .oura Bint ()dulra6man/ din R?ad/ care adaposteste "0.000 de studenti si cadre didactice. Intreprinderea !REE..one TEC negociaza/ in prezent/ cu un grup minier specializat pe cupru din desertul (tacama/ in C6ile/ pentru un compleB si mai mare decat cel de la R?ad. 2. Fizitat anual de milioane de pelerini) Mecca ar putea deveni primul ora+ din Ara*ia Saudit care opereaz o central de mari dimensiuni pentru generarea de energie regenera*il) relateaz Gloom*erg. =ficialii locali +or alege/ la @nceputul acestui an) investitorul care va construi +i opera "acilit.i ce vor produce 7# 01: pe an. Cn prezent) e3ist 25 de o"ertan.i 'n acest sens) a declarat primarul din Mecca) Lsama al-Gar. O2iciun ora+ din Ara*ia Saudit nu de.ine active de generare de energie) iar noi vrem s "im primii care avem centraleO) a declarat al-Gar.Cn acest conte3t este evident c regatul saudit '+i accelereaz e"orturile de a-+i diversi"ica sursele de energie) 'ntruc(t cre+terea economiei +i a popula.iei ar putea eroda statutul Ara*iei Saudite de cel mai mare eBportator de petrol.
!iitoare proiecte energetice

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

II.Concluzii
Tarile din Europa au mult mai multe sanse de dez+oltare pe plan energetic. (cest lucru se datoreaza faptului ca Uniunea Europeana creeaza conditii pentru in+estitii ale tarilor Jmai )ogateH in tarile sarace / o)tinandu,se astfel o omogenitate continentala. 0ar nu acesta este unicul moti+ pentru care tarile europene +or a9unge mai repede la statutul de JBI=H . Un alt atuu al acestora este ca nu depind atat de mult de o anumita sursa de energie/ consumul fiind ec6ili)rat. Un contraeBemplu este (ra)ia Saudita care/ fiind un magnat petrolier/ trecerea catre surse regenera)ile +a fi foarte lenta. Conform statisticilor/ este foarte pro)a)il ca Suedia sa de+ina prima tara care +a folosi doar energie produsa din surse regenera)ile. Este printre putinele tari cu un mare potential energetic si printre putinele care a in+estit si in+esteste foarte mult in acest domeniu. In afara de aceste lucruri/ costurile pe care le impune utilizatorilor de energie regenera)ila sunt cele mai scazute din Europa/ lucru care incura9eaza in+estitorii. Tinand cont de consumul destul de ridicat in tari precum: !ermania/ Suedia/Canada/ +a fi destul de greu sa se a9unga la un randament mare al surselor regenera)ile/care sa acopere acest consum. .u este o surpriza ca India are cel mai scazut consum de energie pentru ca populatia este numeroasa. Ceea ce intriga este faptul ca Egiptul a inceput sa eBporte si sa importe a)ia din 1'''. *ana atunci/ au utilizat doar productia proprie. (tat (ra)ia Saudita cat si Egiptul sunt cazuri reale ale influentei petrolului si gazelor/ respecti+/ acestea sunt focare de poluare care cu greu +or fi stinse. Totusi/ fac demersuri pentru intrarea in J zona regenera)ilaH ceea ce este un inceput )un. Canada este tara care utilizeaza cel mai mult 6idroenergia/ fiind de asemenea un lider in ceea ce pri+este energia regenera)ila/ dar si un important in+estitor al acesteia in tarile cu )uget redus. !ermania este oarecum o dezamagire/ intrucat / desi a luat decizia de a diminua centralele nucleare in tara/ in+esteste in construirea lor in alte tari. (ceasta nu este o politica )una pentru dez+oltarea surselor regenera)ile. !recia poate iesi din criza/ de+enind o sursa importanta de energie solara. *otentialul este ridicat/ dar se asteapta in+estitori/ desi situatia actuala nu prea fa+orizeaza aparitia acestora. India/ este tot un contraeBemplu de dez+oltare energetica/ intrucat sursele de energie predominante sunt car)unele si petrolul/ iar pre+iziunile pentru 20 0 nu arata atat de )ine si par mai degra)a destul de imposi)il de realizat. 0e asemenea/ eBporturile incura9eaza tara sa nu renunte atat de usor la sursele eBistente/ lucru care nu se intampla la (ra)ia Saudita/ care in 200& a cunoscut o scadere )rusca a eBporturilor care a impulsionat,o sa ia decizii importante in ceea ce pri+este dez+oltarea de noi surse de energie cu un +iitor profita)il. Rusia/ ca si Ungaria/ au un mare potential energetic/ insa Rusia/ spre deose)ire de Ungaria nu prea are multi in+estitori straini/ poate si datorita caracterului usor impre+izi)il al acesteia. 0e asemenea se poate o)ser+a ca in ultimii ani eBporturile si importurile au scazut drastic. Tot Rusia este tara care utilizeaza cel mai mult energia nucleara/ fiind o +este destul de proasta pentru +ecini. Ungaria consuma mai mult ca noi pe cap de locuitor/ dar are o populatie mai mica/ insa productia de energie este destul de apropiata de a noastra desi suprafata este de aproape ori mai mica. Si nu putem spune ca ei au mai multe surse de energie decat noi. Ci din contra. Este un semnal de alarma care ar tre)ui luat in considerare pentru ca sunt multe zone in tara noastra care au potential energetic dar nu sunt fructificate. Sunt multi in+estitori care ar +rea sa inceapa di+erse proicte/ insa legislatia si insta)ilitatea politica in care ne aflam ii alunga pe multi dintre acestia din pacate.Ca o concluzie finala/ in imaginea de mai 9os se poate o)ser+a un raport go)al al consumului de energie in 2010:

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

III.Bi)liografie
Cate+a dintre site,urile din care m,am inspiratCma9oritatea imaginilor au fost gasite pe ;;;.google.ro7imagesD:
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

6ttp:771.)p.)logspot.com7,#&(;BRBc.I(7Te KrliiF6I7(((((((((Fo75!g51F.6O%27s1$007India E2#2%sPEnerg?P1iB.9pg 6ttp:77".)p.)logspot.com7,BoC1A=-'pME7Ts' uKm2gnI7(((((((((a(76Crfu, mr4i17s1$0072011PEnerg?P1iBPE2#2&200&PdataE2#2'.gif 6ttp:77ans;ers.?a6oo.com7Kuestion7indeBQKidR200&0$2"2 "20 ((F;Nf! 6ttp:77adtoda?.)logspot.ro7201170$7%t6,9une,oslo,+ie;,on,indias,energ?.6tml 6ttp:77ans;ers.?a6oo.com7Kuestion7indeBQKidR200&0$2"2 "20 ((F;Nf! 6ttp:77ade+arul.ro7economie7stiri,economice7energia,soare,noul,eldorado,in+estitori, 1O#0)a0"d"%c"2d#a$$ )02f#$7indeB.6tml 6ttp:77;;;.antena .ro7economic7)iz,ne;s7proiectul,este,+izionar,mecca,+a,conduce,eBpansiunea,ara)iei, saudite,in,domeniul,energiei,regenera)ile,1&#1"&.6tml 6ttp:77ars.els,cdn.com7content7image71,s2.0,S001$2 $10&00 $1S,gr2).9pg 6ttp:77;;;.)gr.)und.de7E.7T6emen7C=2Speic6erung7A(M7faKOin6altOen.6tml 6ttp:77;;;.)usiness2".ro7articole7proiectePenergeticePromania 6ttp:77;;;.)usiness2".ro7articole7proiectePenergie 6ttp:77;;;.)usinessmagazin.ro7actualitate7germania,+rea,sa,limiteze,su)+entiile,acordate,producatorilor,de, energie,regenera)ila,pentru,a,reduce,facturile,populatiei,10#2'%&1 6ttp:77;;;.capital.ro7detalii,articole7stiri7;2nd,sal+area,greciei,+ine,de,la,soare,1$ "'1.6tml 6ttp:77cgge.aag.org7*opulationand.aturalResources1e7CSOIndiaO(ug127CSOIndiaO(ug12&.6tml 6ttp:77;;;.de+onenerg?.ro7articole7suedia,,cea,mai,,eco,,tara,din,lume.6tml 6ttp:77diseaseclimate.)logspot.com7201270'7largest,polluter,also,largest,rene;a)le.6tml 6ttp:77ec.europa.eu7ne;s7eBternalOrelations712021 Oro.6tm 6ttp:77;;;.solar,magazin.ro7energie7energie,eoliana7ferma,eoliana,de,200,m;,in,egipt.6tml 6ttp:77;;;.;i2ipedia.org7 6ttp:77;;;.google.com7pu)licdata7eBploreQdsR;), ;diTmetRn?OgdpOm2tpOcdTidimRcountr?:R=1TdlRroT6lRroTKRpi)PromaniaUV ct?peRlTstrailRfalseT)csRdTnselmR6TmetO?RegOuseOelecO26OpcTscaleO?RlinTindO?RfalseTrdimRcountr? TidimRcountr?:R=1:10(TifdimRcountr?T6lRroTdlR 6ttp:77tra+elers,;a?.com7Curiozitati7consumOeletricitate.6tml 6ttp:77tra+elers,;a?.com7Curiozitati7productieOelectricitate.6tml

!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5