Sunteți pe pagina 1din 3

MECANICA FLUIDELOR

-CURS 10-

OBIECTIVELE CURSULUI:

Maºini hidraulice. Generalitãþi

- Turbopompe (aspecte constructiv-funcþionale)

- Pompe volumice

Maºini hidraulice. Generalitãþi

Maºina hidraulicã serveºte la realizarea unui lucru mecanic util într-un echipament industrial oarecare, prin transformarea energiei mecanice în energie hidraulicã, dacã avem de-a face cu o pompã, sau invers dacã avem de-a face cu un motor. Existã 2 mari categorii de maºini hidraulice:

a) turbomaºini;

b) maºina volumicã;

Principiile de funcþionare sunt complet diferite, ca ºi domeniul de lucru. Turbomaºina funcþioneazã la debite mari ºi presiuni mici, fiind folositã în general la vehicularea lichidelor, iar

pompa volumicã funcþioneazã la presiuni mari ºi debite mici, lucrând cu lichide speciale (în general uleiuri de înaltã presiune), ºi sunt folosite în mod obiºnuit în circuite de comenzi, acþionãri sau transmisii hidrostatice.

a)

Piese componente:

Turbopompa

1-rotor

2-arbore

3-lagãr

4-racord de aspiraþie

5-buºon

6-stator

7-camera colectoare

8-difuzor

9-racordul de refulare 10-sistem de etanºare 11-sistem de labirinturi 12-buºon de golire Pornind de la structura constructivã a pompei prezentate în figurã, funcþionarea acesteia este urmãtoarea: palele rotorului, prin miºcarea acestuia “lovesc“ lichidul imprimându-i atât o miºcare de rotaþie cât ºi una centrifugalã (pe direcþie radialã); la periferia canalelor rotorice (un canal rotoric este delimitat de 2 pale succesive ºi de discurile faþã/spate) este colectat la periferie de cãtre carcasa spiralã, cu secþiune variabil crescãtoare în lungul curgerii, ºi care joacã rolul de “colector“ asigurând conducerea lichidului cãtre flanºa de refulare. La intrarea în rotor se creeazã o depresiune care conduce la aspiraþia lichidului dinspre flanºa de aspiraþie ºi la închiderea circuitului hidraulic. Curgerea lichidului prin pompã se face continuu (nu pulsatoriu), prin jocurile funcþionale (prin labirinþi) existând scurgeri de la flanºa de refulare cãtre cea de aspiraþie; pentru echilibrarea hidraulicã a rotorului pe discul spate sunt practicate un numãr de orificii care permit închiderea circuitului q de scurgere.

1

TURBOPOMPA

TURBOPOMPA 2

b) Pompa volumicã

b) Pompa volumicã Piese componente: P-piston C-cilindru B-bielã M-manivelã CP-carcasa pompei SA-supapã de

Piese componente:

P-piston C-cilindru B-bielã M-manivelã CP-carcasa pompei SA-supapã de aspiraþie SR-supapã de refulare SD-sistem de distribuþie RA-rezervor de aspiraþie RR-rezervor de refulare

Jocurile funcþionale j între piston ºi cilindru sunt de ordinul a 1

2

sutimi de milimetru

asigurând o bunã etanºeitate între elementele active piston-cilindru. Maºinile volumice prezintã 2 faze distincte de funcþionare:

1) aspiraþie: pistonul iese din cilindru, viteza creºte, presiunea scade, supapa de aspiraþie se deschide ºi lichidul pãtrunde din rezervorul de aspiraþie în cilindru; 2) refulare: pistonul intrã în cilindru, viteza scade, presiunea creºte, supapa de refulare se deschide ºi lichidul este evacuat din cilindru cãtre rezervorul de refulare.

Debitul care curge cãtre consumator este pulsatoriu (curgerea este discontinuã), ceea ce în realitate este inacceptabil. La toate maºinile volumice trebuie luate mãsuri constructive funcþionale pentru a “redresa“ ºi a “filtra“ semnalul de debit (pentru a asigura o cât mai buna continuitate a curgerii).

3