Sunteți pe pagina 1din 2

Combustibili

Metanul

A fost descoperit de A.Volts n 1778 n malul baltilor si a fost numit prima oara gaz de balta. Metanul este cel mai simplu alcan, o hidrocarbura saturata aciclica, primul termen al seriei de hidrocarburi parafinice. Se gaseste sub forma de zacaminte naturale n stare destul de pura. ara noastra poseda zacaminte de metan cu puritate ridicata !8"#!!" $ , cele mai importante fiind cele de la Sarmasel , %opsa Mica , &azna , 'ades , sincai , (eleni et )ste un component n proportie de *+#,+" din gazul de iluminat rezultat prin distilarea uscata a huilei. Separarea metanului din gazul de iluminat constituie un iz-or pentru obtinerea lui in tarile bogate n zacaminte de carbuni. %a si petrolul, gazul metan se e.trage din zacaminte prin sonde. (e la locul de e.tractie, el este trimis prin conducte pana la centrele de consum. /n laborator metanul se poate prepara prin reactia dintre apa si carbura de aluminiu metoda Moissan$0 Al1%, 2 1*3*4 5 ,%36 2 1Al 43$* %onsecinta 0 poluarea aerului si a mediului incon7urator 8ractiuni petroliere Petrolul brut (numit si titei) este un produs de natura organica , care se gaseste in pamant , formand zacaminte . El este un lichid vascos , a carui culoare variaza de la galben-verde pana la negru , avand reflexe colorate diferit . Mirosul petrolului este caracteristic. Densitatea lui este cuprinsa intre ,!" si ,#! . Petrolul nu este solubil in apa.
Petrolul se compune in principal din hidrocarburanti - molecule formate din doua elemente chimice, hidrogen si carbon - alaturi de alte substante. Petrolul poate lua forme diferite, printre care titeiul lichid, gazele naturale sau o substanta vascoasa, groasa, numita asfalt sau bitum. Petrolul este o substanta organica. El s-a format din materie care odinioara era vie, respectiv din plante si animale.

$n petrol se gasesc hidrocarburi din urmatoarele trei clase% alcani, cicloalcani (naftene), si hidrocarburi aromatice. &u se gasesc alchene si acetilene (primele sunt insa componente importante ale petrolului 'cracat'). &u exusta nici un petrol care sa nu contina toate trei clasele de hidrocarburi, dar proportia in care apare fiecare din aceste clase poate diferi mult de la un petrol la altul si in diversele fractiuni ale aceluiasi petrol. $mportanta % Diferite fractiuni din petrol sau amestecuri de hidrocarburi, prelucrate prin metode fizice si chimice in rafinariile de petrol (benzine, petrol lampant, motorine), servesc drept combustibili pentru alimentarea mai tuturor mi(loacelor de transport (automobile, avioane, locomotive si tractoare). )ot din petrol se fabrica uleiurile de uns (lubrefiantii) necesare acestor motoare si altor masini, precum si asfaltul care constituie stratul exterior al soselelor. Prin prelucrarea termica (piroliza) si catalitica, a diferitelor fractiuni din petrol se obtin materiile prime de baza ale industriei chiimice. Printre acestea cele mai importante sunt etena, propena, butenele si butadiena (materii prime pentru fabricarea cauciucului sintetic), benzenul toluenul (metil-benzenul), xilenii (dimetil-benzenii), si alte hidrocarburi, din care se obtin produsii extrem de numerosi ai industriei chimice organice (mase plastice, fibre sintetice, medicamente, coloranti, antidaunatori pentru agricultura, solventi etc.) *onsecinte %
Produsele petroliere rezultate din procesele de rafinare sunt ageni importani de murdrire a apelor de suprafa i freatice, imprimnd apei i crnii petilor un gust i miros neplcut. Apele reziduale cu coninut de petrol constituie surse de poluare a Mrii Negre cu hidrocarburi, n special n zona litoral.

*arbunii Crbunele este o roc+ sedimentar+ de culoare brun - neagr+ cu propriet+i combustibile format+ prin (carbonizare) ,mbog+irea ,n carbon (,n condiiile lipsei oxigenului) a resturilor unor plante din epocile geologice. $mportanta % $mportant+ surs+ de energie primar+, c+rbunii fac parte din categoria combustibililor minerali -i fosili, al+turi de petrol -i gaze naturale, fiind cunoscu.i prin vechimea exploat+rii, marile rezerve sigure -i variatele ,ntrebuin.+ri. *onsecintele % Prin natura lor carbunii sunt cei mai impuri combustibili, cu numeroase efecte negative asupra mediului. /impla lor existenta in subteran, poate produce poluare atmosferica prin eliminare pe fisuri de CH4 si CO2. Daca la aceasta adaugam faptul ca exploatarea si utilizarea carbunilor produce o poluare complexa, care afecteaza solul, apele subterane si curgatoare si atmosfera, avem in fata un poluator de temut. )otusi, dintre toate tipurile de poluare produse de carbuni cea mai puternica si, deocamdata, aproape imposibil de prevenit sau de diminuat, este eliminarea in atmosfera a unei mari cantitati de *01, gaz a carei concentrre in atmosefera determina accelerarea efectului de sera, fenomen cu implicatii directe in cresterea temperaturii medii anuale si prin aceasta considerat principalul vinovat al incalzirii globale si al producerii unor dereglari climatice periculoase.