Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finantelor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea Adresa: Focsani, B-dul

Independentei Nr. 24 Cod postal: 620056 Tel: 0237 / 236.600 Fax: 0237 / 217.266

PRECIZ RI PRIVIND ASIGURAREA PERSOANELOR CARE NU OB#IN VENITURI LA SISTEMUL ASIGUR RILOR SOCIALE DE S N TATE Potrivit prevederilor art.29632 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile #i complet rile ulterioare, persoanele care nu realizeaz venituri, pentru a dobndi calitatea de asigurat, au obliga&ia pl &ii contribu&iei individuale lunare de asigur ri sociale de s n tate. Baza lunar de calcul al contribu&iei de asigur ri sociale de s n tate o reprezint valoarea salariului minim brut pe &ar , care, incepnd cu data de 1 ianuarie 2012, este 700 lei lunar. Potrivit prevederilor art.259 alin.(7) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma n domeniul s n t &ii, cu modific rile #i complet rile ulterioare, persoanele care au obliga&ia de a se asigura #i nu pot dovedi plata contribu&iei sunt obligate, pentru a ob&ine calitatea de asigurat s achite contribu&ia legal lunar pe ultimele 6 luni, dac nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescrip&ie privind obliga&iile fiscale, calculat la salariul minim brut pe &ar n vigoare la data pl &ii, calculndu-se major ri #i penalit &i de ntrziere. n consecin& , persoanele care se ncadreaz n preciz rile de mai sus, se vor prezenta la organul fiscal pe raza c ruia domiciliaz , vor completa un formular pus la dispozi&ie de inspectorul fiscal,n vederea pl &ii contribu&iei de asigur ri sociale de s n tate. Inspectorul fiscal va verifica n baza de date dac persoana fizic a ob&inut venituri; dac n baza de date sunt identificate venituri ob&inute anterior datei de 30 iunie 2012 de respectiva persoan , organul fiscal va elibera o adeverin& cu aceste venituri, pe care persoana fizic o va prezenta la casa teritorial de s n tate n vederea stabilirii contribu&iei #i a major rilor #i penalit &ilor de ntrziere aferente; dac n baza de date nu sunt identificate venituri, inspectorul fiscal va ntocmi o foaie de v rs mnt care va cuprinde cuantumul contribu&iei, a major rilor #i penalit &ilor de ntrziere datorate, pe care persoana fizic o va prezenta la ghi#eul trezoreriei n vederea pl &ii acestor sume. n ambele cazuri men$ionate, dovada calit%$ii de asigurat o elibereaz% Casa teritorial% de asigur%ri de s%n%tate.