Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI NR DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR Grad profesional al ocupantiei postului director Nivelul postului- conducere DESCRIEREA POSTULUI

I : 1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului : Studii . Titular in invatamantul preuniversitar, cel putin gradul didactic II si o vechime la catedra de cel putin ani. !alitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativul " #ine $ sau " %oarte &ine $ in ultimii ' ani si fara sanctiuni disciplinare in anul scolar curent. %ara condamnari pentru savarsirea unei infractiuni sau lipsirea de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotarare (udecatoreasca definitiva de condamnare penala. )a data sustinerii concursului cu varsta cu cel putin * ani mai mica dacat varsta ma+ima de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta. !unostinte operare P.!. , lim&a de circulatie internationala. 2. 1ile. 3. 2ificultatea operatiunilor specifice postului !unosterea invamantului preuniversitar su& toate aspectele !unoasterea si aplicarea legilor, hotararilor de guvern, ordonantelor de urgenta ale Guvernului , metodologiilor, regulamentelor si celorlalte documente legislative si de management educational. 3precierea ofertelor de recrutare anga(are, formare manageriala si de1voltare institutionala. Solutionarea contestatiilor si sesi1arilor. !onsultanta de specialitate. Informarea, monitori1area informatiei si a actiunilor la nivelul unitatii de invatamant si la nivelul unitatilor de invatamant pe care le coordonea1a, in vederea asigurarii calitatii managementului educational . ,rgani1area, controlul- verificarea, evaluarea si luarea deci1iilor. 4. 4esponsa&ilitatea implicata de post -+perienta necesara e+ecutarii operatiunilor specifice postului -+perienta in invatamant pentru specialitatea ceruta de post : minim . an Perioada necesara initierii in vederea e+ecutarii operatiunilor specifice postului : /0 de

4esponsa&ilitate privind organi1area, managementul, controlul-verificarea, comunicarea, autoritatea informala. 4esponsa&ilitatea privind corectitudinea si aplica&ilitatea documentelor ela&orate, corectitudinea aplicarii prevederilor documentelor normative. 4esponsa&ilitatea solutionarii starilor conflictuale sesi1ate direct sau e+primate prin reclamatii. 4esponsa&ilitate propunerilor deci1ionale. 5. Sfera de relatii 5 comunicare6 relationare 7 cu : Inspectoratul Scolar al 8udetului #istrita-Nasaud, unitatile cone+e ale inspectoratului scolar, anga(atii unitatii de invatamant, comunitatea locala, sindicatele, organi1atiile guvernamentale, organi1atiile non-guvernamentale, agenti economici etc. ATRIBUTII PE DOMENII DE COMPETENTA 2,9-NI:) 2- !,9P-T-NT3 :NIT3T-3 2- !,9P-T-NT3 3T4I#:TII ,rgani1are Sta&ilirea strategiei de coordonare Sta&ileste o&iectivele activitatii si directiile de de1voltare ale unitatii unitatiide deinvatamant invatamant Sta&ileste metodele si procedurile de coordonare a activitatilor unitatii de invatamant Sta&ileste metodele de monitori1are si evaluare a activitatii unitatii de invatamant Planificarea activitatilor din cadrul -la&orea1a proiectul de de1voltare unitatii de invatamant institutionala a unitatii de invatamant Planifica activitatile tematice ale !onsiliului de administratie Intocmeste lista de prioritati ;erifica indeplinirea o&iectivelor si a activitatilor planificate 3sigurarea reparti1arii resurselor Sta&ileste necesarul de resurse financiare necesare desfasurarii financiare activitatii unitatii de invatamant 3nali1ea1a si decide asupra proiectului de &uget !ontrolea1a eficienta utili1arii resurselor acolate ,rgani1area activitatilor unitatii Identifica de o&iectivele activitatii invatamant unitatii de invatamant 4ecrutea1a, selectea1a si promovea1a personalul din cadrul unitatii de invatamant, in limita competentelor 4eparti1area sarcinilor si responsa&ilitatilor anga(atilor scolii

9anagement

!ontrol- verificare

4elatii- comunicare

!onducerea6 coordonarea 3sigura functionarea consiliilor si activitatilor unitatii de invatamant comisiilor constituite la nivelul unitatii !oordonea1a activitatea scolara din teritoriu 9onitori1e1a indeplinirea sarcinilor 2eleaga autoritatea 3sigurarea climatului de munca Spri(ina initiativele si stimulea1a eficient in scoala creativitatea cola&oratorilor Promovea1a lucrul in echipa si a unui stil de lucru cooperant 9onitori1ea1a progresul si disfunctiile aparute in activitatea unitatii de invatamant 3sigurarea resurselor umane Identifica necesarul de personal din necesare desfasurarii activitatiiunitatea unitatii de invatamant invatamant 3sigura corectitudinea si transparenta procesului de selectie 3corda calificative, premii sau sanctiuni personalului din su&ordine ;erificare activitatii personalului ;erifica indeplinirea planificarii din su&ordine activitatilor de catre personalul din su&ordine -fectuea1a asistente la ore -la&orarea materialelor de sinte1a !olectea1a informatiile porivind indeplinirea proiectului de de1voltare institutionala 3nali1ea1a si sinteti1ea1a informatiile colectate 3sigura redactarea materialelor de sinte1a, pe &a1a anali1ei informatiei colectate 9entinerea legaturilor unitatii 3sigurarea de flu+ului informational invatamant cu inspectoratul scolar 4aportea1a semestrial6 anual sau ori de cate ori este solicitat Transmite propunerile si masurile de im&unatatire a activitatii educationale 4epre1entarea unitatii 2e1volta de si mentine legaturile cu invatamant in relatii pu&lice parteneri sociali si administratia locala 2e1volta si mentine legaturile cu organi1atiile nonguvernamentale si institutiile de specialitate Promovea1a imaginea unitatii de invatamant !onsilierea si facilitarea !onsilia1a personalul si consulta schim&ului de informatii anga(atii din inspectoratul scolar si din unitatea de invatamant

%acilitea1a schim&ul de informatii Pregatire profesionala Perfectionarea activitatii proprii Identifica nevoia proprie perfectionare 3lege forma convena&ila perfectionare Participa la diverse forme perfectionare 3sigurarea de1voltarii6 formarii 3nali1ea1a necesitatile de profesionale a personalului din pregatire unitatea a personalului de invatamant si din unitatile pe care le Sta&ileste modul de participare coordonea1a forme de perfectionale6 formare %acilitea1a accesul la forma pregatire optima ,rgani1e1a activitati proprii perfectionare Luat la cun !t"nta #$ cat%$ cu&antul & 'tulu": Nu($l$ !" &%$nu($l$: Funct"a: S$(natu%a: Data : A)"*at #$: Nu($l$ !" &%$nu($l$: Funct"a #$ c n#uc$%$ #"n ca#%ul I.S.+. BN: S$(natu%a: Data ,nt c("%"":

de de de de la de de