Sunteți pe pagina 1din 5

FONDUL DE INVESTII BCR DINAMIC

Ce este un fond de investiii?


Un fond este de fapt un portofoliu de instrumente financiare administrat de experi (administratori), care respect cerinele legale privind diversificarea riscurilor. Prin agregarea investiiilor efectuate de mai muli investitori, fondul dispune de suficient capital pentru a putea investi ntr-o varietate de instrumente financiare de pe anumite piee. Investitorii dein uniti de fond, care reprezint titluri de participare n activele fondului.

Cum funcioneaza un fond de investiii

Care sunt avantajele fondului de investii?


ondurile de investiii pot face investirea simpl !i accesi"il. Principalele avanta#e ale fondurilor de investiii sunt managementul profesionist, diversificarea, lic$iditatea, varietatea, costurile reduse, prote#area investitorilor.

Ce obiective pot fi atinse?


%anii dintr-un fond mixt i folose!ti doar ca supliment la costul unui eveniment previzi"il peste c&iva ani' o locuin nou, sau nunta fiului sau fiicei care a"ia !i-a nceput studiile universitare. %cr (inamic este un aliat in atingerea tuturor o"iectivelor tale)

Alege sa FII Bcr Dinamic!

Macheta produsului financiar BCR Dinamic prezentat anterior, este varianta standard comunicat de ctre tefan Dumitru, consilier bancar n cadrul Agen iei Bcr !ia a Roman, n urma unei disc tii n scop informativ, pe care am purtat"o despre variantele pe care le pot avea pentru a investi o sum de bani de care dispun# Din punctul de vedere al unui poten ial client, mi" a$ fi dorit ca fi$a de produs s con in $i alte informa ii precum cele prezentate mai %os#

Riscurile potentiale
*re!terea do"&nzii de referin poate duce la scderea valorii unitii de fond Preurile o"ligaiunilor corporative depind de evoluia companiei emitente +v&nd n vedere investiiile n monede strine, valoarea activului net al fondului poate fi afectat n mod negativ de fluctuaiile monedei respective ,e pot nregistra pierderi ale capitalului investit

rad de risc al fondului

-isc mediu (Indicator ,--I.' /) +ceast categorie de risc se refer la fondurile de investiii cu Indicator ,--I egal cu /, deci cu risc mediu. Preurile fondurilor de investiii din aceast categorie pot varia ntre 01 i 231 ntr-un an. +ici sunt incluse fondurile mixte n care ponderea investiiilor n aciuni este mai mare, precum i anumite fonduri care investesc n o"ligaiuni corporative.

$olitica de !valuarea FI investitii Benc"mar#

Politica de investiii a ondului (esc$is de Investiii %*- (inamic va urmri diversificarea portofoliului n vederea dispersiei riscului !i meninerea unui grad optim de lic$iditate, cu respectarea condiiilor legale impuse de *.4.5.6. Pe piaa "ursier, ondul va investi cu precdere n aciuni emise de companiile "lue-c$ips, iar pentru realizarea o"iectivului investiional sau pentru acoperirea riscurilor, (enumire fond BCR Dinamic Pre de emisiune 23,6198 4umr investitori 2.138 Perform. ultimele 780 zile 17,94 % Performana de la lansare 133,86 %

(ata lansrii 14.07.2003

&a final a$ dori s men ionez faptul c mi s"ar fi parut mult mai util $i eficient o abordare personalizat care s porneasc de la identificarea segementului int din care fac parte, a nevoilor $i asteptrilor mele de la posibila investitie pe pia a de capital, $i o recomandare ctre

site"ul Bcr pentru a ob ine mai multe informa ii privind Regulamentul si prospectul de emisiune al 'ondului#

Mixul de marketing al F ndului de In!e"ti#ii B$r Dinami$


% liti$a de &r du" 'ondul deschis de investi ii BCR Dinamic, administrat de (A) *R(+* Asset Management, denumit n continuare 'ondul, este autorizat de C#,#-#M# prin Decizia nr# .//0 1 2334 $i este inregistrat la nr# C(C35'D)R1433332 n Registrul !ublic al C#,#-#M# Durata 'ondului este nelimitat, nee6istand o dat final pentru achizi ionarea sau rascumprarea unita ilor de fond# Bcr Dinamic este un produs dematerializat,sub forma nregistrarii ntr"un cont, un fond de investitii mi6t, de tip echilibrat78'ondul efectueaz plasamente n ac iuni cotate, cu o pondere cuprins ntre .9: $i 59: din portofoliu8/, Determinarea locului, momentului $i duratei ofertei publice; contractarea si coordonarea serviciilor adiacente emisiunii n cadrul ofertei publice#8Aprobarea ini ierii si derularii ofertei publice continue de titluri de participare ale 'ondului de catre C#,#-#M# nu implic n nici un fel aprobarea sau evaluarea de ctre C#,#-#M# a calit ii plasamentului n respectivele titluri de participare, ci eviden iaz respectarea de ctre ofertant a prevederilor &egii si ale reglementarilor C#,#-#M# n vigoare % liti$a de &re#' -ariaz de"a lungul vie ii acestora# Cresterile de pre sunt considerate c<$tiguri de capital# !retul de emisiune din present este de 2.,5/=> &ei pe unitatea de fond, n cre$tere cu /..,>5: de la momentul lansarii# Costurile suplimentare platite de investitori precum7 commision de subscriere /:, commision de depozitare 3#3.:, comisioane de custodie ?3,/: annual, aplicat la valoarea medie a portofoliului pentru pstrarea n siguran a instrumentelor financiare@ (tabilirea condi iilor de Alichidare8 #a fondului $i stabilirea drepturilor posesorilor# *le confer de intorilor drepturi egale# )nvestitorii au dreptul de a rascumpara oric<nd, integral sau par ial, unit ile de fond de inute# Bn cazul n care, ca urmare a unei Cereri de rscumprare, investitorul ar ram<ne cu mai pu in de / unitate de fond, n mod obligatoriu, cu aceea$i ocazie, va fi rscumparat automat $i frac iunea rezidual# % liti$a de &la"ament' Distribuirea unit ilor de fond ale BCR Dinamic se poate face direct de ctre societatea de administrare, prin intermediul unor societ i comerciale $i1sau agen i independen i, autorizate respectiv autoriza i s presteze activit i de distributie n conformitate cu prevederile normelor
1

www.bcr.ro

C,-M n vigoare, n baza contractelor de distribuire pe care acea$tia le incheie cu societatea de administrare# (ocietatea de administrare a investi iilor a ncheiat contract de distribuire a unit ilor de fond BCR Dinamic cu Banca Comercial Rom<n (A, cu sediul central in Bucure$ti, Bld Regina *lisabeta nr#9, sect# .# Distribu ia unit ilor de fond se poate realiza $i prin intermediul agen ilor de distribu ie# Agen ii de distributie sunt persoane fizice avizate $i nscrise n Registrul C#,#-#M#, care $i desf$oar activitatea n numele (#A#)#"ului n baza unor relatii contractuale $i nu pot presta activit i de distribu ie n nume propriu# Agen ii de distribu ie nu pot fi implica i n opera iunile de incasri $i pl i de la, sau ctre investitorii 'ondului# Cbservm c poate fi ales un canal direct ntre *mitent $i )nvestitor, sau un canal scurt cu intermediari care opereaz pe contul fondului# % liti$a de &r m !are' *ste reprezentat de procesul prin care (ocietatea de Administrare si Bcr fac cunoscute clien ilor trsturile $i beneficiile produselor financiare, detinute in portofoliu, utiliz<nd mi%loace specifice de comunicare directa $i de stimulare a v<nzrilor7 vanzarea personala, marDetingul direct, publicitate prin pres $i televiziune, n special mediile de comunicare de ni$# )ndirect 'ondul Bcr Dinamic fructific rezultatele ca$tigurilor de imagine $i prestigiu al ntregii activit i de marDeting a Bncii Comerciale Romane, chiar se pozitioneaz n mintea consumatorului prin denumirea produsului, $i canalul de distribu ie format din locatiile bancare, ca un produs de sine stttor al BCR, ceea ce transmite ncredere, stabilitate, performan e viitoare ale fondului# Comunica iile n legtur cu 'ondul au $i o esen educa ional $i, au ca scop determinarea unui comportament ra ional n r<ndul investitotilor actuali sau poten iali# *ste respectat principiul tratamentului egal $i nediscriminatoriu prin publicarea tuturor informa iilor privind Regulile 'ondului, !rospectul de *misiune, Rapoartele anuale $i semestriale pe site"ul institu iei bancare, sau pe suport fizic din unit ile teritoriale ale Bcr# Dezvoltarea mi6ului promo ional se fundamenteaz pe combinarea diferitelor instrumente promo ionale disponibile, cel mai bun mi6 fiind n dependen cu mesa%ul particular ce trebuie promovat7 BCR Dinamic ofer celor cu resurse mult mai mici posibilitatea de a avea portofoliul unui investitor bogat $i satisfac ia acestuia# Ca om bogat, vei avea n portofoliul tu de la BCR Dinamic depozite bancare pe diferite termene, obliga iuni de diferite tipuri $i ac iuni la burs cu viitor promi tor sau mari pltitoare de dividende