Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Scopul lucrrii:studierea construciei,caracteristicilor tehnice i funciilor modulelor,tractelor,numrului total de canale ale staiei de baz(BS-Base Station)model BD-28N i cerinele ctre canalele care pot fi utilizate pe teritoriul acoperit de o singur BS 2.Obiectivele lucrrii:studentul trebuie s studieze i s memoreze schema de structur,construcia i toate prile componente ale staiei de baz model BD28N,tipurile de canale,numerele i funciile lor !ste necesar de studiat i memorizat benzile de frec"en de emisie i recepie ale BS De asemenea fiecare student trebuie s tie s construiasc planul de frec"ene,#n care funcioneaz o BS i s indice formarea canalului duple$,e$plic#nd metoda de duple$are utilizat %ntrebri de control&

1.Enumerai componentele principale ale BS model BD-28N,interac iunea i funciile lor. Sta'ia de baz (BS) #n sistemul de comunica'ii mobile celulare #n standardul N !-"#$i efectueaz rolul de interfa', asigur#nd cone$iunea #ntre toate echipamentele mobile ((!) )i *entrul de comuta'ii mobile ( S%, !&) a re'elei date %ntruc#t fiecare BS asigur deser"irea unui grup de E, aflate #n zona ei de acoperire electromagnetic, func'ia de baz a BS este retranslarea semnalelor de la fiecare E la S% )i in"ers Necesitatea de retranslare concomitent a mesa+elor de la c#te"a (! condi'ioneaz necesitatea e$isten'ei #n BS a c#tor"a radiocanale duple$ de trafic %n a)a fel BS, reprezint o sta'ie radio automatizat multicanal (radioretranslator), controlat de centrul de comutare ('()) a sistemului de comunica'ii mobile Schema de structur simplificat a BS model BD-28N e prezentat #n fig ,

*i+ura 1 Sc,ema de -tructur a -ta.iei de ba/ BD-28N Elementele -ta.iei BD-28N !lementele princpale ale BS sunt& - blocul canalelor, -blocuri de unire #n trunchi a canalelor de transmisie de frec"en' #nalt (combainere) -distribuitor multicanal de recep'ie la frec"en' #nalt, -bucl pentru "erificare la -%, -blocul interfe'ei 2.Enumerai tipurile de canale utili/ate 0n BS model BD-28N,numrul i funciile lor. Blocul canalelor BS include 8 radiocanale duple$ )i un canal de recep'ie de msurare .ractele de recep'ie #n radiocanalele duple$ prezint radioreceptoare clasice de superheterodin cu transformare dubl a frec"en'ei, posibilitatea de acordare automat #n banda frec"en'elor /01,2 /03,0 1/ cu pasul re'elei frec"en'elor de f c = 20kHz (22kHz ) 4cordarea tractelor de recep'ie se efectueaz cu a+utorul blocurilor de control )i automatizare, incluse #n fiecare radiocanal duple$ 2. E3plica.i func.iile tractului de recep.ie. Enumera.i frecven.ele de lucru ale tractului de recep.ie, banda canalului de trafic de recep.ie 4i di-tan.a 0n frecven. 0ntre purttoarele canalelor tractelor vecine. 5a pregtirea func'ionrii, fiecre tract de recep'ie se acordeaz la frec"en'a 6sa7 de lucru frec, #nc#t frec"en'ele de recep'ie ale tractelor "ecine trebuie s fie

una fa' de alta la o distan' #n frec"en' nu mai mic ca (/ 3)$ f c =,22 ,30kHz *analul radiorecep'ie de msurare include blocul de control )i automatizare )i radioreceptorul de msurare !l se utilizeaz pentru msurarea ni"elelor de control a semnalului-pilot (2-semnal---S8) )i a perturba'iilor pe oricare din 8 frec"en'e purttoare de lucru de recep'ie a BS, la fel )i pe frec"en'ele purttoare de recep'ie a altor BS a sistemului, conform comenzilor de control, transmise din centrul de comuta'ie 9:; %n a)a fel, receptorul de msurare poate automat s se reacordeze pe oricare din ,82 de frec"en'e purttoare #n banda de /01,2 /03,0 (<z ". E3plica.i procedura de m-urare a calit.ii -emnalului de recep.ie. *analul radiorecep'ie de msurare include blocul de control )i automatizare )i radioreceptorul de msurare !l se utilizeaz pentru msurarea ni"elelor de control a semnalului-pilot (2-semnal---S8) )i a perturba'iilor pe oricare din 8 frec"en'e purttoare de lucru de recep'ie a BS, la fel )i pe frec"en'ele purttoare de recep'ie a altor BS a sistemului, conform comenzilor de control, transmise din centrul de comuta'ie 9:; #. E3plica.i func.iile tractului de emi-ie. Enumera.i frecven.ele de lucru ale tractului de emi-ie, banda canalului de trafic de emi-ie 4i di-tan.a 0n frecven. 0ntre purttoarele canalelor tractelor vecine. .ractele de emisie #n radiocanalele duple$ prezint radioemi'toare tipice care lucreaz #n banda de frec"en'e de /=1,2 /=3,0 1/, cu reglarea automat discret a puterei de ie)ire ies de la $,5# p#n la #$ 6 -i$area a 8 frec"en'e de lucru de emisie femis.se efectueaz cu a+utorul blocurilor de control )i automatizare respecti"e %n afar de aceasta acordarea frec"en'ei de emisie se efectueaz #n blocurile de unire a canalelor de emisie #n -% (combainere) .ractele de recep'ie )i de emisie #n fiecare radiocanal duple$ se acordeaz cu departa+area #n frec"en' de Fd = ,2 MHz : f BS ME f ME BS = ,2 MHz >rimul radiocanal duple$ BS #n conformitate cu organizarea comunica'iei )i controlului prezint canalul 6de apel7, destinat doar pentru apelurile sta'iilor mobile din partea BS )i rspunsul la apeluri ?rmtoarele radiocanalele duple$ 2 8 sunt canale de 6trafic7, destinate pentru utilizare la organizarea con"orbirilor #ntre abona'i Blocul de unire #n trunchi a canalelor de emisie #n -% (combainere) prezint sarcina de rezonan' a tractelor de emisie ?n combainer une)te ie)irile a patru tracte de emisie *u a+utorul organelor de reglare )i circulatoarelor se asigur o dezlegare #n -% a tractelor de emisie #ntre ele la lucrul pe o sarcin -iltrarea necesar se atinge cu condi'ia, c frec"en'ele f emis sunt #ndeprtate una de alta la f p = ( / 3) fc "aloarea decala+ului

Distribuitorul de recep'ie multicanal de -% (amplificator - distribuitor) asigur unirea intrrilor a nou tracte de recep'ie a blocului de canale la func'ionarea pe o anten Bucla pentru "erificarea radiocanalelor duple$ #n -% asigur posibilitatea conectrii ie)irilor de msurare a tractelor de emisie la intrrile corespunztoare ale tractului de recep'ie, ce prezint perechi duple$e, )i formeaz #n a)a fel bucla de msurare fr emisie #n 6eter 7. 8ndica.i puterea minim 4i ma3im a tractului de emi-ie 4i e3plica.i 0n care ca/ -e utili/ea/ ele. >uterea semnalului la ie)ire poate s se schimbe discret de la 2,1 la 22 @ dup comenzile blocurilor de control )i de logic >erechea de direc'ionare .A la ie)irea emi'torului ser"e)te pentru captarea semnalelor de msurare a puterilor de emisie > 2(?f) )i reflectate >B (?B), care se transmit #n blocul de control De pe linia > 2 ce direc'ioneaz cu perechea se scoate semnalul U F = 3dB , iar de pe linia >B Csemnalul U R = 12dB 4tenuatorul mic)oreaz semnalul de /2 de ori )i asugur ni"elul lui permanent pentru lucrul nodului B- 5a cre)terea puterii reflectate U R blocul de control )i de logic produce semnalul de diri+are U pc , care asigur scderea coeficientului amplificrii cascadelor amplificrii preliminare )i de ie)ire D( 5. De-ena.i planul de frecven.e ale BS BD-28N.

*i+ura 2.9lanul de frecvene ale BS BD-28N 8. E3plica.i no.iune de :canal de apel; 4i indica.ica are canal 0ndepline4te acea-t func.ie.

>rimul radiocanal duple$ BS #n conformitate cu organizarea comunica'iei )i controlului prezint canalul 6de apel7, destinat doar pentru apelurile sta'iilor mobile din partea BS )i rspunsul la apeluri <.E3plica.i ce repre/int canalele de trafic 0n BS BD-28N. ?rmtoarele radiocanalele duple$ 2 8 sunt canale de 6trafic7, destinate pentru utilizare la organizarea con"orbirilor #ntre abona'i 1$ .E3plica.i ce repre/int combainerele de emi-ie 4i care -unt func.iile lor. Blocul de unire #n trunchi a canalelor de emisie #n -% (combainere) prezint sarcina de rezonan' a tractelor de emisie ?n combainer une)te ie)irile a patru tracte de emisie *u a+utorul organelor de reglare )i circulatoarelor se asigur o dezlegare #n -% a tractelor de emisie #ntre ele la lucrul pe o sarcin -iltrarea necesar se atinge cu condi'ia, c frec"en'ele f emis sunt #ndeprtate una de alta la f p = ( / 3) fc "aloarea decala+ului 11. E3plica.i blocul interfe.ei BS BD-28N. Blocul interfe'ei se afl sub blocul canalelor )i se delimiteaz de el prin blocul "entilatorului Blocul interfe'ei asigur conectarea modului la9:; cu a+utorul liniei de comunica'ie multicanal )i conectarea paralel a modulelor pentru mrirea capacit'ii canalului BS (fig 1) Blocul interfe'ei asigur la fel controlul )i msurarea strii diferitor module func'ionale ale BS %n componen'a blocului interfe'ei intr c#te"a subblocuri (fig /) *inci subblocuri din st#nga *5E ,, prezint liniile interfe'ei !le asigur conectarea ie)irilor modulului de semnal, de generator de multiple$are )i ie)irilor audio cu alte module Subblocul controlului )i msurrilor (?4 21 se plaseaz #n dreapta de la subblocurile *5E ,, !l asigur controlul )i reglarea #n circuite a frec"en'elor sonore a BS Blocul de msurare are tensiunea de ie)ire cu frec"en'a f mas =,kHz , ni"elul cruia se regleaz cu poten'iometrul de pe panoul de diri+are #n limitele F= -12 dB *ontrolul se efectueaz cu a+utorul indicatorului Subblocul *5* ,2, amplasat #n drepta de la subblocul (?4 21, prezint un bloc de control local !l asigur controlul opera'ional al capacit'ii de lucru a BS Subblocul *5* ,2 este legat cu blocurile de control )i de logic *? a radiocanalelor duple$ prin magistrala serie comun *omenzile de control se transmit la ni"elul ..5-logic Enforma'ia de control se indic pe un panou 5*D a subblocului **< ,,, a"#nd forma unui receptor de radiotelefon, care prin cablu se conecteaz cu subblocul *5* ,2 Subblocul **< G are la fel o indica'ie cu diod luminiscent )i sonor

*i+ura 2.%omponen.a blocului interfa.ei a -ta.iei de ba/ BD-28N 12. Enumera.i parametrii -emnalului blocului de m-urare. >arametrii de baz a blocului de msurare sunt reprezenta i de ni"elul semnalului i cel al zgomotului .ractul de prelucrare permite ob'inerea a dou "ariante de compara'ie a ni"elului semnalHzgomot I de la F,2 p#n la F/2 dB (SHN , ) )i semnalHzgomot I de la -0 p#n la F,2dB (SHN 2 ) 12. E3plica.i nece-itatea 4i frecven.a +eneratorului de cuar. de -emnal pilot.

Blocul de formare )i prelucrare a semnalului - 2 formeaz / "ariante a semnalelor de msur cu frec"en'ele de 1J00, 1J80, /2,0, /2/0 <z Diferite frec"en'e ale semnalelor msurtoare se aloc acelor BS, deser"esc clasterele #n care grupele frec"en'elor de lucru a traficului se repeat 1". Enumera.i ten-iunile B= 4i -emnali/area lor pe panoul frontal al lui. Blocul se alimentare (B4) al BS ( subblocul 4>4 2,) se amplaseaz #n partea de +os a modulului !l asigur ob'inerea tensiunilor de alimentare de stabilizare 2/ K, ,2 K )i J, 0 K Blocul se alimentare este realizat sub aspectul a dou suporturi >rimul suport formeaz tensiunea de 2/ K )i J,0 K, iar al doilea de ,2 K Blocul de control #n componen'a blocului de alimentare are o logic program, care asigur controlul operati" al capacit'ii de lucru a sursei de alimentare, protec'ia contra supratensiuni #n diferite circuite de alimentare, semnalizarea lucrului blocului Semnalizarea func'ionrii B4 se realizeaz cu becule'e de semnalizare, amplasate pe panoul frontal al blocului de control, care indic& L e$isten'a tensiunii de intrare - culoarea galben, L e$isten'a tensiunii mici - culoarea "erde, L e$isten'a erorii #n func'ionarea B4 - culoarea ro)ie 1#. E3plica.i -c,ema de -tructur a formrii canalului duple3 al BS BD-28N.

*i+ura " Sc,ema de -tructur a radiocanalului duple3 al BS BD-28N Blocurile func'ionale de baz ale radiocanalului duple$ sunt tractul de recep'ie, tractul de emisie, blocul de diri+are )i automatizare Mrupa func'ional a tractului de recep'ie include radioreceptorul cu sintetizatorul BA )i tractul semnalelor modulate BA 4?DEN ?- (receptorul de frec"en' +oas) Mrupa func'ional a tractului de recep'ie include radioreceptorul cu sintetizatorul .A )i tractul semnalelor modulate .A 4?DEN ?- (emi'torul de frec"en' +oas) Mrupa func'ional a blocului de diri+are )i automatizare include blocul de control )i de logic, blocul de formare )i prelucrare a semnalului msurat (semnalul-2), modemul semnalelor digitale (--S8) Entrrile (ie)irile) de frec"en' +oas ale radiocanalului duple$ se conecteaz cu linia interfe'ei, intrrile de frec"en' #nalt se conecteaz cu ramificatorul #n -% multicanal, iar ie)irea de frec"en' #nalt cu ie)irea unuia din combainere BS Ee)irile de msurare a radiocanalului duple$ se conecteaz cu blocul de control )i blocul controlului local al BS (#n schema de structur nu se indic) Blocul de control )i de logic se conecteaz cu alte elemente ale BS prin magistrala serie de adrese )i de date (#n schema de structur nu se indic) 17. Enumera.i frecven.ele -emnaluli $ 4i cum -e efectuia/ ale+erea frecven.ei ace-tui -emnal.

Blocul de formare )i prelucrare a semnalului - 2 formeaz / "ariante a semnalelor de msur cu frec"en'ele de 1J00, 1J80, /2,0, /2/0 <z 4legerea frec"en'ei semnalului - 2 se efectueaz cu o comand de diri+are (DOP), care se transmite de la blocul de control )i logic (diferite frec"en'e ale semnalelor msurtoare se aloc acelor BS, deser"esc clasterele #n care grupele frec"en'elor de lucru a traficului se repet) 15. E3plica.i cum -e efectuia/ prelucrarea -emnalului $. Enumera.i limitele variantelor datelor de compara.ie. Blocul de formare )i prelucrare a semnalului - 2 formeaz / "ariante a semnalelor de msur cu frec"en'ele de 1J00, 1J80, /2,0, /2/0 <z 4legerea frec"en'ei semnalului - 2 se efectueaz cu o comand de diri+are (DOP), care se transmite de la blocul de control )i logic (diferite frec"en'e ale semnalelor msurtoare se aloc acelor BS, deser"esc clasterele #n care grupele frec"en'elor de lucru a traficului se repet) -rec"en'ele semnalului - 2 se formeaz prin #mpr'irea frec"en'ei generatorului de cuar' 5a prelucrarea semnalului - 2 tractul de analiz se #mparte #n dou ramuri %n prima ramur se msoar ni"elul semnalului, #n ramura a doua Cni"elul zgomotului ( f z = ,22 Hz ) .ractul de prelucrare permite ob'inerea a dou "ariante de compara'ie a ni"elului semnalHzgomot I de la F,2 p#n la F/2 dB (SHN , ) )i semnalHzgomot I de la -0 p#n la F,2dB (SHN 2 ) Datele de compara'ie se transmit #n 9:; pentru luarea deciziei 18. E3plica.i tractul de modula.ie al BS BD-28N 4i func.iile lui. Semnalele analogice dup amplificare se transmit pe compresorul (8), care asigur compresia semnalului 2&, (pentru mrirea benzii dinamice) >rin comutatorul canalului (88) 4?DEN semnalul se transmite la corectorul frec"en'elor de +os (8<Q) 5imitatorul #nclina'iei (N<) asigur reglarea automat a amplificrii, iar fi$atorul ni"elului 8R-limitarea semnalului *orectorul *4- (84) efectueaz cre)terea semnalului *4- #n regiunea frec"en'elor superioare cu F= dBHocta" pentru asigurarea modula'iei fazei purttoarei -iltrul de corec'ie (S8) atenueaz frec"en'ele semnalului mai mici de ,02 <z cu ,2 dBHocta", iar mai mari de 1,/ T<z C cu ,8 dBHocta" %n a)a fel se asigur atenuarea zgomotelor #n afara benzei de baz a canalului Semnalele digitale --S8 de la ie)irea sumatorului

se transmite la

intrarea filtrului de canal (8S) cu banda de trecere 2,1 1,/ T<z )i apoi prin detectorul de ni"el (UD) pe corectorul duratei impulsului (8UG) )i formei (8SG) a impulsurilor Dup circuitele de corec'ie --S8 semnalul se transmite pe modemul blocului de canale *omutatorul canalului (88) la sosirea semnalului --S8 deconecteaz tractul semnalului 4?DEN la comanda de diri+are (? dir ), ce se transmite din blocul de logic )i diri+are Schema sumatorului (,) la ie)irea

emi'torului de frec"en' +oas se unesc semnalele --S8, transmise din modem, semnalele 4?DEN )i 627, transmise din blocul de formare a semnalului-pilot (semnalul-2) *u toate acestea se elimin )untarea lor prin ie)irea comun a tractului Semnalele de modulare de la ie)irea sumatorului (V) se transmit prin filtrul de frec"en' +oas (S<Q) la generatorul de diri+area tensiunii (WD<), care moduleaz generatorul (Q(W) Meneratorul frec"en'ei de modulare (Q(W) lucreaz #n cercul acordrii frec"en'ei automate #n faz (S4OQ) sintezatorului .A -rec"en'a de lucru la ie)irea sintetizatorului .A se instaleaz #n felul urmtor 1<. E3plica.i -inte/atorul emi.torului BS BD-28N 4i func.iile lui. Nscila'iile generatorului modulat #n frec"en' M(- (Q(W), amplificate #n tractul amplificatorului de grup, se transmit la di"izorul la ( )i apoi la detectorul de faz D- (SU) 5a alt intrare a SU se transmit oscila'iile etalon cu frec"en'a fI20 T<z, transmise de la generatorul de cuar' f I=,/ (<z pe calea di"izrii frec"en'ei cu BI20= 5a ie)irea SU se formeaz oscila'ii cu frec"en'a f XYI((HB) f , care prin -.V se "a schimba discret cu schimbarea coeficientului de di"izare ( *omenzile la di"izorul cu coeficientul de di"izare "ariabil se transmit din blocul de control )i de logic *oeficientul de di"izare ( al sintetizatorului .A asigur schimbarea frec"en'ei la ie)irea lui #n banda de /01,2 /03,/30 (<z cu pasul minim al unei plase de frec"en'e de f c = 20kHz >asul plasei frec"en'elor poate fi schimbat pe calea schimbrii coeficientului de di"izare T de 2 ori ( f c =,2 0kHz ) la trecerea BS din banda de baz a frec"en'elor #n banda suplimentar la comanda (.A 2$. E3plica.i tractul de frecven. al emi.torului BS BD-28N 4i func.iile lui. .ractul radiofrec"en'ei include trei eta+e de amplificare a tensiunii (D<) )i dou eta+e de amplificare a puterii (D() !ta+ele de amplificare a tensiunii se alimenteaz de la sursa de F,2K, iar eta+ele de amplificarea puterii - de la o surs de F2/K 4mplificatorul de putere preliminar include amplificatoare de curent monotact !ta+ul de ie)ire al emi'torului prezint un amplificator de putere contratimp 4cordul amplificatorului de putere D( cu tractul amplificrii preliminare )i sarcinii se efectueaz cu a+utorul transformatoarelor de acord speciale (*.) -iltrul de frec"en'e +oase la ie)irea D( asigur atenuarea armonicilor 2 )i 1 ale semnalului de baz >erechea de direc'ionare .A la ie)irea emi'torului ser"e)te pentru captarea semnalelor de msurare a puterilor de emisie > 2(?f) )i reflectate >B (?B), care se transmit #n blocul de control De pe linia > 2 ce direc'ioneaz cu perechea se scoate semnalul U F = 3dB , iar de pe linia >B Csemnalul U R = 12dB 4tenuatorul

mic)oreaz semnalul de /2 de ori )i asugur ni"elul lui permanent pentru lucrul nodului B- 5a cre)terea puterii reflectate U R blocul de control )i de logic produce semnalul de diri+are U pc , care asigur scderea coeficientului amplificrii cascadelor amplificrii preliminare )i de ie)ire D( >uterea semnalului la ie)ire poate s se schimbe discret de la 2,1 la 22 @ dup comenzile blocurilor de control )i de logic Ee)irile tractelor de emisie a blocului de canale se conecteaz cu antena translatoare prin blocuri de cone$iune a canalelor de transmiune BQ (combainere) )i filtrele de transmisie blocului de concordan' dup BQ (fig ,,3) ?tilizarea circulatorului, sarcinii de rezonan' )i filtrului de emisie asigur #nnbu)irea zgomotelor tractului de emisie, precum )i e$cluderea puterii transmise )i reflectate la concordan'a cu O>U4 (.A ant ) 21. E3plica.i -inte/atorul receptorului BS BD-28N 4i func.iile lui. Sintetizatorul receprorului (BA) asigur formarea unei matrici de frec"en' stabile #n banda /=1,2 /=3,/30 (<z cu pasul re'elei f c = 20kHz .ractul de recep'ie comun prezint un receptor de heterodin cu transformarea dubl a frec"en'ei !l asigur transformarea semnalului de radiofrec"en' #n semnale modulate de +oas frec"en' de form analogic (4?DEN), digital (--S8) )i semnalului msurat (semnalul-2)

22. E3plica.i -c,ema func.ional a tractului de emi-ie al BS BD-28N 4i func.iile lui.

*i+ura # Sc,ema func.ional tractului de emi-ie a blocului canalelor. .ractul radiofrec"en'ei include trei eta+e de amplificare a tensiunii (D<) )i dou eta+e de amplificare a puterii (D() !ta+ele de amplificare a tensiunii se alimenteaz de la sursa de F,2K, iar eta+ele de amplificarea puterii - de la o surs de F2/K 4mplificatorul de putere preliminar include amplificatoare de curent monotact !ta+ul de ie)ire al emi'torului prezint un amplificator de putere contratimp 4cordul amplificatorului de putere D( cu tractul amplificrii preliminare )i sarcinii se efectueaz cu a+utorul transformatoarelor de acord speciale (*.) -iltrul de frec"en'e +oase la ie)irea D( asigur atenuarea armonicilor 2 )i 1 ale semnalului de baz >erechea de direc'ionare .A la ie)irea emi'torului ser"e)te pentru captarea semnalelor de msurare a puterilor de emisie > 2(?f) )i reflectate >B (?B), care se transmit #n blocul de control De pe linia > 2 ce direc'ioneaz cu perechea se scoate semnalul U F = 3dB , iar de pe linia >B Csemnalul U R = 12dB 4tenuatorul mic)oreaz semnalul de /2 de ori )i asugur ni"elul lui permanent pentru lucrul nodului B- 5a cre)terea puterii reflectate U R blocul de control )i de logic produce semnalul de diri+are U pc , care asigur scderea coeficientului amplificrii cascadelor amplificrii preliminare )i de ie)ire D( >uterea semnalului la ie)ire poate s se schimbe discret de la 2,1 la 22 @ dup comenzile blocurilor de control )i de logic Ee)irile tractelor de emisie a blocului de canale se conecteaz cu antena translatoare prin blocuri de cone$iune a canalelor de transmiune BQ (combainere) )i filtrele de transmisie blocului de concordan' dup BQ (fig ,,3)

?tilizarea circulatorului, sarcinii de rezonan' )i filtrului de emisie asigur #nnbu)irea zgomotelor tractului de emisie, precum )i e$cluderea puterii transmise )i reflectate la concordan'a cu O>U4 (.A ant ) 22. E3plica.i -c,ema func.ional a tractului de recep.ie al BS BD-28N 4i func.iile lui. Semnalele de radiofrec"en' se transmit la intrarea tractului de radiofre"en' din ramificatorul BQ a BS )i apoi la primul con"ertor %n calitate de prima heterodin se utilizeaz sintetizatorul receptorului WD< >entru stabilizarea frec"en'ei f T , WD< este conectat #n inelul S4OQ >e SU se transmit oscila'iile de etalon de la generatorul de cuar' cu frec"en'a f OKT = = / MHz , prin #mpr'itorul BI20= ori 5a alt intrare SU se transmit oscila'iile cu frec"en'a f T 2 prin #mpr'itorul de ( ori *oeficientul de #mpr'ire ( se pote schimba dup semnale care sunt transmise din blocul de logic %n a)a fel, se formeaz oscila'ia de frec"en'a f T , = ( M H R) = /MHz 5a scimbarea frec"en'ei radiosemnalului f p frec"en'a f T , se schimb concord#ndu-se pe calea schimbrii coeficientului de #mpr'ire ( (UO8U) cu pasul re'elei f c = 20kHz

*i+ura 7 Sc,ema func.ional a tractului de recep.ie a blocului canalelor

Kaloarea primei frec"en'e par'iale f pf , cu toate acestea rm#ne necshimbat f pf , = f p f T , = 2, /MHz Semnalul frec"en'ei f pf , dup amplificare se e"iden'iaz de primul filtru de cuar' Dup prima transformare se asigur selec'ia recep'iei pa canalul 6oglind7

4 doua transformare a frec"en'ei cu a+utorul heterodinei a doua cu frec"en'a f T 2 = 2, 800MHz , formate de autogeneratorul de cuar' 5a transformarea a doua a frec"en'ei f pf , = f pf , f T 2 = /00kHz Nscila'iile cu frec"en'a de f pf 2 se e"iden'iaz succesi" de dou filtre de cuar', acordate pe frec"en'a f pf 2 , )i a"#nd benzile de frec"en' de 24-I3,0 T<z *u aceasta se asigur selec'ia dup canalul "ecin, la fel )i amplificarea de baz a semnalului De pe ie)irea amplificatorului dup prima )i a doua filtrare oscila'iile f pf 2 se transmit la dispoziti"ul de sumare (D*) 5a ie)irea D* se formeaz o tensiune de frec"en' de btaie f b (semnalul BSSE), care se transmite #n blocul de control )i de logic De pe ie)irea celui de-al doilea filtru de cuar' ascila'iile f pf 2 se transmit pe amplificatorul-limitator )i detectorul de frec"en' 4mplificatorul-limitator asigur e$cluderea modula'iei #n amplitudine parazite 2". E3plica.i tractul -emnalelor modulate al BS BD-28N 4i func.iile lui. .ractul semnalelor modulate asigur prelucrarea 4?DEN, --S8 )i semnalului msurat Semnalele amplificate de frec"en' +oas de pe ie)irea radioemi'torului se transmit la sumator, ce asigur ramificarea semnalului-2 (tonul-pilot) -iltrul de re+ec'ie (>S) #nnbu) semnalul-2 la intrarea tractului 4?DEN *orectorul 4QA (84), asigur scderea *4- #n regiunea frec"en'elor superioare cu -=dBHocta" pentru asigurarea modula'iei de faz a semnalului -iltrul de canal (8S) e"iden'iaz semnalul #n banda de frec"en'e 2,1 1,/ T<z -iltrul de corec'ie (S8) slbe)te frec"en'ele mai mici de ,02 <z cu ,2 dBHocta", iar mai mari de 1,/ T<zcu ,8 dBHocta", asigur #nnbu)irea zgomotelor #n afara benzei de baz a canalului !$panderul (Z) asigur delatarea semnalului ,&2 (pentru dilatarea dinamic a bandaui) 4mplificatorul reglat la ie)irea tractului permite instalarea ni"elului necesar a semnalului 4?DEN *omutatorul canalului (882) permite e$cluderea e$panderului din tract dup semnalul de diri+are (?dir), care ase transmite din blocul de logic *omutatorul canalului (88,) permite deconectarea canalului de la linia de comunica'ie cu (.A la apari)ia zgomotelor la ie)irea tractului de recep'ie dup semnalul BSSE, care se transmite din radioreceptor (88, lucreaz ca un #nnbu)itor de zgomote) .ractul e"iden'ierii semnalelor --S8 conecteaz amplificatorul, detectorul ni"elului (UD) )i schema corec'iei duratei (8UG) )i formei (8SG) impulsurilor

%onclu/ii: !fectu#nd aceast lucrare de laborator am studiat construcia,caracteristicile tehnice i funciile modulelor,tractelor,numrul total de canale ale staiei de baz(BS-Base Station)model BD-28N i cerinele ctre canalele care pot fi utilizate pe teritoriul acoperit de o singur BS Sunt #n stare s memorez schema de structur,construcia i toate prile componente ale staiei de baz model BD-

28N,tipurile de canale,numerele i funciile lor 4m memorizat benzile de frec"en de emisie i recepie ale BS De asemenea tiu s construiesc planul de frec"ene,#n care funcioneaz o BS i s indic formarea canalului duple$,e$plic#nd metoda de duple$are utilizat