P. 1
Mate.info.Ro.2536 Evaluarea Nationala La Matematica 2013 - Subiecte de Rezerva

Mate.info.Ro.2536 Evaluarea Nationala La Matematica 2013 - Subiecte de Rezerva

|Views: 16|Likes:
Published by mel1g

More info:

Published by: mel1g on Nov 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a Anul şcolar 2012 - 2013 Matematică Varianta 1
• • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. 5p 5p 5p 5p 5p 1. Rezultatul calculului 6 ⋅ 2 + 6 este egal cu … . a 2 2. Dacă = , atunci numărul a este egal cu … . 15 5 3. Cel mai mic număr natural care aparţine intervalului [10,13) este numărul … .

(30 de puncte)

4. Aria unui triunghi care are o latură de 6 cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 5 cm este egală cu
... cm 2 .

5. În Figura 1 este reprezentată o prismă dreaptă ABCA ' B ' C ' cu baza triunghi echilateral. Dacă AB = AA ' = 5 cm, atunci perimetrul patrulaterului ABB ' A ' este egal cu ... cm.

5p

Figura 1 6. Membrii ansamblului folcloric al unei şcoli sunt grupați după vârstă astfel: Vârstă (ani) Număr de elevi 11 10 12 9 13 8 14 9

Numărul elevilor din ansamblu cu vârsta de 13 ani este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 5p 5p 5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA′B′C ′D′ .

(30 de puncte)

2. Arătaţi că 3 + 12 − 3 3 = 0 . 3. Determinaţi numerele reale a şi b , a > b , ştiind că suma lor este egală cu 10 , iar diferenţa lor este egală cu 2 . 4. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 1 . a) Calculaţi f ( 0 ) + f ( −1) . b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
 x2  x − 2 5. Se consideră expresia E ( x) =  x − 1 − : , unde x este număr real, x ≠ −2 şi x ≠ 2 .    x+2 x + 2   Arătaţi că E ( x) = 1 , pentru orice număr real x , x ≠ −2 şi x ≠ 2 .

5p 5p 5p

Probă scrisă la matematică 1

Varianta 1

c) Verificaţi dacă aria suprafeţei pe care sunt plantate flori este egală cu aria trapezului MBCN . În Figura 3 este reprezentată schematic o piatră semipreţioasă în formă de piramidă triunghiulară regulată ABCD .4 < 2 < 1. Zona haşurată reprezintă partea din grădină acoperită cu gazon. iar CD = 4 cm . 2. punctul P este mijlocul segmentului AD . din vas se varsă mai puţin de 4 mililitri de apă. Probă scrisă la matematică 2 Varianta 1 . iar punctul N este situat pe segmentul DC . astfel încât NC = 3m .5 . b) Arătaţi că aria suprafeţei laterale a piramidei este egală cu 12 cm 2 . cu baza triunghiul BCD . 5p 5p 5p Figura 2 a) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD . la scufundarea completă a pietrei. Arătaţi că. Figura 3 5p 5p 5p a) Calculaţi perimetrul triunghiului BCD . iar zona nehaşurată reprezintă partea din grădină unde sunt plantate flori. (30 de puncte) 1. Punctul M este mijlocul segmentului AB . Se știe că m ( ∢CAD ) = 90° . Figura 2 reprezintă schiţa unei grădini în formă de dreptunghi ABCD cu lungimea AB = 8m şi lăţimea BC = 6 m . c) Introducem piatra semipreţioasă într-un vas plin cu apă.Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare SUBIECTUL al III-lea . Se consideră cunoscut faptul că 1. b) Arătaţi că aria suprafeţei acoperită cu gazon este egală cu 27 m 2 .Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

10 4. 15 5. 18 2. • Nu se acordă punctaje intermediare. 8 SUBIECTUL al II-lea 1. 12 = 2 3 3 + 2 3 −3 3 =3 3 −3 3 = 0 3. se acordă punctajul corespunzător.2013 Matematică Barem de evaluare şi de notare • Se acordă 10 puncte din oficiu. = 28m AM ⋅ AP b) A∆APM = = 6 m2 2 ( MB + NC ) ⋅ BC = 21m 2 AMBCN = 2 Agazon = A∆APM + AMBCN = 27 m 2 c) AABCD = 48 m 2 AMNDP = AABCD − Agazon = 21m ⇒ AMNDP = AMBCN Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare 1 3p Varianta 1 . fie 0 puncte. 20 6. a) f ( 0 ) = 1 f ( −1) = 0 f ( 0 ) + f ( −1) = 1 (30 de puncte) 5p 5p 5p 5p 5p 5p (30 de puncte) 4p 1p 2p 3p 2p 3p 2p 2p 1p 2p 2p 1p 3p 2p (30 de puncte) 3p 2p 2p 2p 1p 2p 2 b) Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei Trasarea graficului funcţiei x2 x−2 = x+2 x+2 x−2 x+2 E ( x) = ⋅ =1 x+2 x−2 SUBIECTUL al III-lea 1. Varianta 1 SUBIECTUL I • Se punctează doar rezultatul. chiar dacă este diferită de cea din barem. a) PABCD = 2 ( AB + BC ) = 2 ( 8 + 6 ) = x −1 − 5. Desenează cubul Notează cubul 2. SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea • Pentru orice soluţie corectă. dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale. SUBIECTUL I 1.Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a Anul şcolar 2012 . în limitele punctajului indicat în barem. • Nu se acordă fracţiuni de punct. 6 3. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. a + b = 10 şi a − b = 2 a = 6 şi b = 4 4. astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte.

5 < =4 3 3 b) a p = V pietrei = 8 2 8 2 cm3 = ml 3 3 Din vas se varsă mai puţin de 4 ml de apă. a) P∆BCD = 3 ⋅ CD = = 12 cm CD = 2 cm . unde a p este apotema piramidei 2 P∆BCD ⋅ a p Alaterală = = 12 cm 2 2 2 6 c) Înălţimea piramidei este egală cu cm 3 A∆BCD = 4 3 cm 2 3p 2p 2p 3p 1p 1p 2p 8 2 8 ⋅ 1.Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 2. deoarece 1p Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare 2 Varianta 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->