Sunteți pe pagina 1din 1

Tabel 7-1

ncrcarea superficial (m3/m2,h) Tipul epurrii 'a ebitul e calcul u sc


2

Nr. crt.

'a ebitul e (erificare u s(


3

ncrcarea superficial cu materii soli e !n suspensie ("#/m2,$i) 'a ebitul 'a ebitul e e calcul (erificare
c ) ss
+

Timp e ecantare (h) 'a ebitul e calcul tc


-

( ) ss
,

'a ebitul e (erificare t(


7

% &ncimea util (m)


.

2 3 + ,

/e imentare prece at e epurare biolo#ic cu nmol acti(at-insuflare e aer (e0clusi( aerare prelun#it) /e imentare prece at e epurare biolo#ic cu nmol acti(at-insuflare e o0i#en /e imentare prece at e epurare biolo#ic cu nmol acti(at cu aerare prelun#it /e imentare prece at e epurare biolo#ic cu filtre percolatoare /e imentare prece at e epurare biolo#ic cu contactori biolo#ici rotati(i (filtre biolo#ice cu iscuri)3 - pentru epurare con(en4ional - pentru epurare cu nitrificare

*,7 - 1,2

ma0 2,2

1* - 1+*

23,

3,, 2 +,*

min 2

3,-*

*,7 - 1,+ *,3, - *,7 *,7* - 1,,*

1,7* - 2,** ma0 1,+ ma0 2,7

117 - 1-+ 23 - 117 7* - 117

23, 1-+ 11* 3,* - +,* 1,, - 2,, min 2 min 1,*

3,-* 3,-* 3,**-+,-*

*,7 - 1,+ *,7 - 1,*

1,7* - 2,** 1,+* - 1,7*

1* - 1+* 7* - 117

23, 11*

3,** - +,-* 3,** - +,-*

11