Sunteți pe pagina 1din 101

1

ALLAN PEASE ALAN GARNER

LIMBAJUL VORBIRII
Arta conversaiei Editura POLIMARK PSIHOLOGIA VIEII COTIDIENE Cole !ie oordo"at# de Ale$a"dra S%a&o Co'erta( Sil)ia Mu"te"e* u Tradu ere de Ilea"a Bu*uio + du'# )olu,ul TALK LANGUAGE - Ho. to U*e Co")er*atio" /or Pro/it a"d Plea*ure+ Si,o" a"d S 0u*ter Ltd+ Lo"do"+ 1232 Co'4ri50t 6 Alla" Pea*e+ Ala" Gar"er+ 1237 Lu rare 'rote8at# 'ri" dre'turile de autor+ 'otri)it Co")e"!iei de la Ber"a9 Re'rodu erea "eautori%at# e*te i"ter%i*#9 Toate dre'turile *u"t re%er)ate9 6 Pe"tru )er*iu"ea :" li,&a ro,a"#( Editura POLIMARK+ Bu ure;ti+ 122< Te0"oreda tare o,'uteri%at# la I"*titutul de Teorie So iala = Sa"da Stroe* u ISBN 2>?-272@2->-7 Ti'arul e$e utai la Ti'o5ra/ia AED Calea Ra0o)ei "r9 1<> Aa$BTel9 @C?9 2?9 CC Lui Vi D4+ Meli**a+ Ca,ero" ;i Ja*,i"e+ Ga&rielei+ u ,ult#+ /oarte ,ult# dra5o*te+ ;i '#ri"!ilor ,ei9

CUPRINS I"trodu ere 11 II Cu, *e 'ot 'u"e :"tre&#ri are *# :" ura8e%e o")er*a!ia <1 7C III Cu, *e 'oate :" e'e o o")er*a!ie a*t/el+ alea *'re 'o'ularitate ;i *u >< VI Cu, *e 'ot /a e o,'li,e"te *i" ere ;i a're ieri o"e*te 3? VII Cu, *#-i /a e, 'e eilal!i 22 VIII Cu, *a /a e, 11C 113 1?2 *#-;i dea *ea,a i"e *u"te, a e'tate e* 72 > I Metali,&a8ul *au u, *# iti, 'ri"tre rE"duri

IV Cu, *#-i a* ult#, 'e al!ii ;i u, *# "e roi,+ V Cu, 'oate /i ,e"!i"ut# o o")er*a!ie /lue"t#

i")ita!ii are *a ai&# at ,ai ,ulte ;a"*e de a /i IF Cu, *# "e ra'orta, la o&*er)a!iile riti e F Cu, *a re%i*ta, ,a"i'ul#rilor

#utat

o,'a"ia

altora9

I"

a/a eri+

lie"!ii

*au

a*o ia!ii au 're/erat *a G" 0eie a orduri

u alte

INTRODUCERE
G" %ilele "oa*tre+ :"tr-o *i"5ur# *#'t#,E"# a)e,+ 'ro&a&il+ o'ii+ ,ai ,ulte o"ta te 'er*o"ale u "e u"o* u!i+ )e i"i+ 'riete"i+ ,e,&ri ai /a,iliei+ ole5i de ,u" a+ de Et a)eau *tr#,o;ii "o;tri di" e)ul ,ediu+ :" ti,'ul :"tre5ii lor )ie!i9 Pre5#tirea "oa*tr# 'e"tru a e*te G"tEl"iri e*te :"*# a'roa'e *i,ilar# u a lor = 'ra ti + "ul#9 De ,i i o'ii+ adul!ii "e-au :")#!at *# iti,+ *# * rie,+ *# /a e, adu"#ri ;i * #deri9 Deoare e ei "e ore tau atu" i E"d 5re;ea,+ a, a8u"* *# *t#'E"i, a e*te de'ri"deri9 Alta ;i e*te u, *itua!ia *# :" a%ul u, *# a e*te de'ri"derii 'ro"u"!#, :")#!at o")er*a!iei9 A, /o*t :")#!a!i u)i"tele :";ir#, u

'er*oa"e+ al#turi de are *e *i,!eau ,ai &i"e9 A ea*t# e$'erie"!# "u e*te "eo&i;"uit#9 De /a't+ ea re/le t# o *itua!ie real#9 Potri)it do,e"iul oa,e"ilor er et#torilor :" o,u"i #rii ;i al '*i0olo5iei+ ,a8oritatea o"ti"u# *# /a #+ de-a lu"5ul )ie!ii lor+ are le /# eau ;i u E"d

,ulte di" 5re;elile *i,'le 'e *# reali%#, a*e,e"ea *# 'u"e, durat#9 De;i *'e i/i e+

erau o'ii9 Aoarte 'u!i"i di"tre "oi *u"te, :" ,#*ur# o"ta te eilal!i+ :" Et *# 'ute, tra"*/or,a *i,'le u"o;ti"!e :" 'riete"ii *au

#ldur# ;i *u/let :" rela!iile de lu"5# Ete)a de'ri"deri

er et#rile au ide"ti/i at

are *u"t de o i,'orta"!# )ital# 'e"tru # a e*te de'ri"deri 'ot /i * ri* "u,ai :" 'u&li a!ii arte de ;i

e/i ie"!a 'er*o"al#+ 'u!i"i oa,e"i le de%)olt# 'le"ar9 Mai ,ult+ *-a de* o'erit a e*te de* o'eriri *-a :"*u;ite :"tr-u" ti,' relati) * urt9 Di" '# ate+ de*'re a ade,i e+ iar de'ri"derile re*'e ti)e *u"t 'redate de u" "u,#r li,itat de 'ro/e*ori9 A ea*t# re're%i"t# o u,'le a e*t o")er*a!ie o,&i"are a dou# 5ol la ;i *# ori i"e+ :"tr-u" /or,e%e de'ri"deri *i,'lu ur*uri ,e"ite *# ,od

u)i"te :" 'ro'o%i!ii+ dar "i,e"i+ "i iodat#+ "u "e-a u, *a o,u"i #, e/i ie"t eilal!i9 Atu" i u, *a le a ar tre&ui *a E"d /# ea, 5re;eli+ "u "i *-a ar#tat :"dre't#,+ "i i ,# ar "u "i *-a *'u*

ore ta, u"ele lu ruri :" a ea*t# 'ri)i"!#9 Dre't ur,are+ ,ul!i di"tre ei 'e are i-a, u"o* ut "u "eau ar#tat *e"ti,e"te 'riete"e;ti+ 'e are de /a't ar /i 'utut *a le ai&# /ata de "oi+ &a+ di,'otri)#+ au

e*i&il+ :" Statele U"ite ale A,eri ii+ Ala" Gar"er ur*ul S# :")#!#, *# o")er*#,H = ali/i a!i+

de'ri"derea "oa*tr# de a

o")er*a9 Va tre&ui *# le u te"a itate ;i *# "e

;i-a ela&orat

iti, ;i *# re)e"i, a*u'ra lor iti!i ,ai ,ult de u" A, * ri* a ea*t#

Pre5#tire :" )ederea u"ei ,ai de'li"e reu;ite *o iale+ /or,E"d o :"trea5# re!ea de i"*tru tori 'er*oa"e9 G" Au*trala+ Alla" Pea*e ;i-a de%)oltat a-i :")#!a 'e a ti)itatea ei i"tere*a!i ur*ul Te0"i i *i *trate5ii 'e"tru :"tEl"irile dire te+ 'e"tru u, *# /olo*ea* # :" o")or&iri ur*uri au arte9 o,er ial#+ :" "e5o ieri ;i are+ la rE"dul lor+ :")a!# a%i %e i de ,ii de alte

a"tre"#, u *t#rui"!# ;i 0ot#rEre9 V# *u5er#, *# "u a'itol o dat# ;i *# :" e'e!i *# arte u *e"ti,e"tul u"ei ,ari # ;i ititorul )a /i a'li a!i /ie are de'ri"dere+ :"dat# e a!i :"*u;it-o9 &u urii ;i *u"te, e"tu%ia*,at E"d )a o")i";i

o"*tata )i%i&ile a,elior#ri ale

a ti)it#!ii *ale de %i u %i+ 'e ,#*ur# e+ di" 'u" t de )edere *o ial+ de)i"e tot ,ai e/i ie"t9

de'ri"derile )er&ale ;i "o-)er&ale9 Du'# ,ulte di* u!ii ;i a"ali%e a e*te De o&i ei+ u" r#*ti,'

METALIMBAJUL SAU CUM SI CITIM PRINTRE RJNDURI


Alla" Pea*e a o/erit+ 'ri" artea *a Li,&a8ul tru'ului Cu, 'ot /i itite 5E"durile altora di" 5e*turile lor+ u" 50id 'ra ti 'e"tru u" do,e"iu relati) "ee$'lorat( *e,"alele tru'ului ;i rela!ia lor u atitudi"ile oa,e"ilor9 El a/ir,# # er et#torii *u"t+ :" 5e"eral+ de a ord a*u'ra /a'tului # @K 'E"# la 3K la *ut# di" o,u"i area dire t# *e reali%ea%# 'ri" a"ale "o")er&ale ;i "u,ai re*tul 'ri" ele )er&ale ;i )o ale+ :"

/o*t u"i/i ate ;i a*t/el a luat "a;tere 're%e"ta are 'oate )aria de la

ur* *e de*/#;oar# de-a lu"5ul u"ui Ete)a %ile+ la ,ai

,ulte *#'t#,E"i+ o/eri"d 'arti i'a"!ilor "e"u,#rate o a%ii de a e$er*a o *erie de de'ri"deri ;i de a le i"te5ra :" 'ro'riul /el de a /i+ :" )re,e u"ei e o arte 'oate /i l#*at# de-o 'arte *au uitat#9 A;a u, le tura #r!i de*'re 'ra ti area * 0iului "u )a reu;i *# u"ei #r!i de*'re ulturi*, "u )a /a # di" "i,e"i u" * 0ior ,ai :"%e*trat ;i "i i 'ar ur5erea a,eliora to"u*ul "o*tru ,u* ular+ "i i *i,'la le tur# a a e*tor 'a5i"i "u )a adu e ,ari tra"*/or,#ri :"

a e*t a'itol )o, a"ali%a u" do,e"iu a'roa'e o,'let "e5li8at+ el al ,etali,&a8ului u)i"tele ;i e$'re*iile are 'ot rele)a ade)#ratele atitudi"i ale u"ei 'er*oa"e9 Ca ;i li,&a8ul tru'ului+ ;i ,etali,&a8ul 'oate tre%i L*e"ti,e"tul i"*ti" ti)L+ Li"tui!iaL+ L el de-al ;a'telea *i,!L+ L're*i,!ireaL # )or&itorul "u *'u"e eea e 5E"de;te9 De;i ,etali,&a8ul o"*tituie :" # o %o"# "e lar# a o,u"i #rii i"ter'er*o"ale+ a'itolul de /a!# :" ear # *# *i,'li/i e ,ulte di" u)i"tele+ lo u!iu"ile ;i e$'re*iile de &a%#+ 'e are ,a8oritatea di"tre "oi le /olo*i, 'e"tru a o,u"i a u" ,e*a8+ dar+ :" a ela;i ti,'+ e)it# o 're%e"tare 'rea *i,'li*t# a u"ei %o"e atEt de o,'le$e9 Ma8oritatea u)i"telor ;i e$'re*iilor de are "e o u'#, ai i *u"t u"o* ute ;i /olo*ite de ,ul!i di"tre "oi+ dar 'u!i"e ,eta u)i"te = *au 'oate "i i u"ul = *u"t i"ter'retate :" ,od o";tie"t 'e"tru a de* o'eri ade)#ratele lor *e,"i/i a!ii9 Di !io"arul Ma Muarie de/i"e;te L,etali,&a8ulL dre't Lu" li,&a8 are odi/i # alt/el ideile de Et u)i"te+ e*te u" li,&a8 li,&a8ul "aturalL9 Cu alte

*er)i!i+ ;i a, /o*t :"tE,'i"a!i doar *e tradu e( LE+ oare+ dera"8a!i

u u" LDori!i

e)aNL di" 'artea )E"%#toarei+ :" ,etali,&a8 a ea*ta u ade)#rat "e)oie *# ,# 0iar a u,NL ;i a e*ta e ;i *e"ti,e"tul 'e ade*ea Ete)a radio ;i *#

are+ *u& o";tie"t+ :l a)e,9 Re la,ele de tere"uri ;i i,o&ile /olo*e* ,etali,&a8ul 'e"tru a 're%e"ta re*'e ti)# :"tr-o lu,i"# ,ai /a)ora&il#9 Iat# e$e,'le+ :" 'aralel u :"!ele*ul lor real9 Iat# di* ute u" e$e,'lu *u"t ti'i ( la *# u" 'ro5ra, a* ult#torii :"de,"a!i tele/o"e%e 'ro'rietatea

u reali%atorul 'ro&le,e 'er*o"ale *au de

*tri"5e"t# a tualitate9 Pro5ra,ul+ di/u%at du,i"i # *eara+ e*te a"i,at de u" &i"e u"o* ut 'reot9 De ,ulte ori+ adole* e"te are de* o'er# # *u"t :"*#r i"ate ;i "u ;tiu tele/o" 'e"tru a 5ra)id#+ e tre&uie i"e e*te tat#l *# /a NL+ o'ilului dau *e

ere u" */at9 :" lo

*# *'u"#( LSu"t o")er*a!ia

de*/#;oar# de o&i ei du'# ur,#toarea * 0e,#( :"50e*uit#+ "e:" #'#toare Cartier ie/ti" ;i ,urdar+ *u& "i)elul *ta"dard CJTEVA CUVINTE CARE IRITI Iat# Ete)a di"tre ele ,ai irita"te u)i"te ;i e$'re*ii( LOti!i du,"ea)oa*tr#L+ LCu, *# %i L+ LU" /el

a* u"* :" i"teriorul li,&a8ului9 Cu to!ii a, *tat la te850eaua u"ui ,a5a%i" u"i)er*al a;te'tE"d *# /i,

deL9 A e*te e$'re*ii i"*idioa*e *u"t ,ai /re )e"te la ,e,&rii ,ai 'u!i" Aoarte ,i Situat u"de)a De'arte de ,a5a%i"e ;i ; oli Pro'rietate Metali,&a8 Cu,'#ra!i( o a%ie u"i # I"tere*a"t Aolo*ire o'ti,# a *'a!iului Stil Re;edi"!# 'o%i!io"at :"tr-o %o"# &u"#+ li"i;tit# Pro'rietate u"i # 'e are to!i o dore* Are u" 0ol *'a!io*+ u" li)i"5roo, :" #'#tor+ trei dor,itoare ;i o &u #t#rie ,ode, dotat# Tra"*'ort la u;# Aa!ad# lu,i"oa*#+ :"*orit# D# *'re o 5r#di"# are "u "e e*it# ,ult# :"tre!i"ere Multe tr#*#turi ori5i"ale Ideal# 'e"tru oa,e"i 'ri e'u!i re'ara!ii ,#ru"te Are 0ol ,i + u" li)i"5roo, ,ode*t+ trei dor,itoare /#r# dula'uri :" 'erete ;i o &u #t#rie 'roa*'#t %u5r#)it# Mi8loa ele de tra"*'ort o're* la doi ,etri are ;tiu *# /a # a*# de !ar# u ,ulti'le 'o*i&ilit#!i de de%)oltare Bi"e u a*'e t o&i;"uit ulti)a!i ai *o iet#!ii+ dar 'ot /i au%ite ;i la ,ulte e,i*iu"i radio :" dire t u 'u&li ul9

de u;a de Ia i"trare Orie"tat# *'re )e*t Nu are 5r#di"# Are toaleta :" urte+ la /el ;i *'#l#toria u u" &#iat ;i Re'ararea ei )a o*ta o a)ere INTERLOCUTOAREA( M# 'li,&a, a u, *u"t999 ;ti!i du,"ea)oa*tr#H PREOTUL( Nu+ "u ;tiu9 INTERLOCUTOAREA( P#i+ ,-a i")itat la el a a*# ;i 'e ur,# ,-a *#rutat ;i 'e ur,# a999 &i"e999 ;ti!i du,"ea)oa*tr#H PREOTUL( Nu+ "u ;tiu9 Ce *-a :"tE,'lat de /a'tN INTERLOCUTOAREA( Du'# el a999 e ,-a *#rutat+ )ede!i+ u, *# %i 999 ;ti!i du,"ea)oa*tr#999 ;i a u, u, *# %i 999 ei

*u"t999 u" /el de999 u, *e %i e999 ;ti!i999 ;i "u 'rea ;tiu e *# /a 9 I"terlo utoarea ;i-a ter,i"at /ra%a ur #toare la 5E"dea* # da # 'u"e o :"tre&are u o i"to"a!ie *au /a e o u)E"tul L/a L+ l#*E"d a* ult#torii *# *e e a)ea

de lara!ie+ *au da # a ter,i"at :"tr-ade)#r de *'u*9 Tre&uie *# re u"oa;te, de5e"erat# de

# a ea*t# /or,#

o")er*a!ie e*te o e$ e'!ie+ ,ai are de"ot# :"totdeau"a eea el # are

de5ra&# de Et o re5ul# ;i 'u"e :" e)ide"!# e$'re*ia LOti!i du,"ea)oa*tr#L+ el *au e%it#+ /a't are o /olo*e;te "u e*te *i5ur de e *'u"e

e-l deter,i"# ade*ea 'e

a* ult# *# arate -daL9

# a :"!ele* utili%E"d

li;eul Lda

*i"e li;eul LBi"eL+ la are el e a :"tre&at r#*'u"de LM# &u urL *au al e)a *i,ilar9 A e*t ritual de :" e'ut o")er*a!iei a8u"5e :"tr-u" a*e,e"ea 5rad de

LOti!i du,"ea)oa*tr#L de)i"e e"er)a"t+ deoare e e*te u" /el de a *'u"e( LOtiu # "u ,# e$'ri, lar+ e dar *u"te!i de*tul de i"teli5e"t *u"t o * u%# /a!# de /a'tul u)E"tul 'otri)it9 DE CE METALIMBAJULN Da # a, da la o 'arte tot ,etali,&a8ul di" o")er*a!iile otidie"e+ ar r#,E"e u" dialo5 # "e:"*e,"at+ * urt+ a&ru't+ la o&ie t9 ;i *-ar '#rea u"ii /a!# de al!ii9 Metali,&a8ul a,orti%ea%# lo)iturile 'e )ad#+ *# "e ar#t#, 'ro'riile )irtu!i are "i le *au *# d#, re i'ro + "e 'er,ite *# ,a"i'ul#,+ /#r# *# *e e$teriori%#, o *erie de e,o!ii+ r#,E"E"d :" a ela;i ti,' ,a"iera!i9 Dialo5ul :"tre doi "e u"o* u!i :" e'e u u" * 0i,& ritual de e$'re*ii+ :"tre&#ri+ a/ir,a!ii are le 'er,it *# li;ee ;i E;ti5e ti,'ul "e e*ar a *# :"!ele5e!i

auto,ati*,+ :" Et u" r#*'u"* de 5e"ul LTo ,ai a ,urit ,a,aL ar /i ur,at+ de*tul de de*+ de a ela;i LM# &u urL9 Ritualurile de de*'#r!ire *u"t *i,ilare+ LPe urE"dL+ /ii"d ea ,ai /olo*it# /or,ul#9 LMi-a o"ti"u#, rela!ia :" /# ut 'l# ere *# )# :"tEl"e* L e*te utili%at#+ de re5ul#+ atu" i )iitor9 Metali,&a8ul e*te 're%e"t 'retuti"de"i+ 8u E"d u" rol i,'orta"t :" de%)oltarea u"ei rela!iiP el e*te+ a ;i li,&a8ul tru'ului+ o u"ealt# e 'oate /i /olo*it# # atu" i E"d o 'e"tru a a/la ade)#rata atitudi"e a u"ei 'er*oa"e9 De e$e,'lu+ ,ul!i &#r&a!i ;tiu *'u"# LPoateL+ iar doa,"# *'u"e LNuL la o a"u,it# i")ita!ie+ )rea *# E"d *'u"e LPoateL )rea *# %i # E"d lu,ea de,o"*trea%# LDaLP dar da # *'u"e LDaL "u e*te o doa,"#9 A ea*t# 5lu,# )e 0e de "o*tru real9 Noi ,eta u)i"te a'ar o dat# iar :"tre a"ii QCK ;i Q<K u /ie are 5e"era!ie+ ele )e 0i *e u%ea%#9 I" !#rile de li,&# e"5le%#+ ele ,ai 'o'ulare ,eta u)i"te ;i # eea e *'u"e, "u re're%i"t# :"totdeau"a 5E"dul E"d "u )re, *#

)reau *# *'u"L9 E$'re*iile LCu, *# %i L ;i LU" /el deL # )or&itorul "u 5#*e;te

*u"te, li'*i!i de ,a"iere+ "e'oliti o;i ;i "e'#*#tori

'e"tru a-;i da *ea,a da # 'ot de%)olta o rela!ie9 De o&i ei *e :" e'e u LCe ,ai /a e!iNL are atra5e du'#

e$'re*ii erau LDe*i5urL ;i LU" /el deL9 LDe*i5urL era /olo*it 'e"tru a a e"tua u)E"tul dorit+ de e$e,'lu e"tuare # "u LA)e!i de*i5ur dre'tateL9 A ea*t# *u'raa

ti,&re

;i

/# #tor-de- a/ele

:"

/olo*ul

tuturor

a"5a8a!ilor ;i 'e"tru &u"ul ,er* al

o,'a"iei+ :" aute de

5e"eral9 Li'itorul-de-ti,&re ;e/+ Joe Blo55* a 0ot#rEt *# re"u"!e la a ea*t# titulatur# ;i *#-;i lu ru 'e 'ia!a li&er#+ a olo u"de 'ri e'erea ;i e$'erie"!a lui :l 'ot /a e utilL9 A ea*ta :"*ea,"#+ de /a't+ tot LA/ar#+ "etre&"i trE"da) e e;tiHL+ dar e'tat de #tre ,etali,&a8ul e*te ,ai u;or de a

'oate 5e"era &#"uieli 'ri)i"d i"te"!ia )or&itorului( 'ro&a&il el *i,te "e)oia *# e$a5ere%e 'e"tru e*te *i5ur de redi&ilitatea *a9 LU" /el deL era o u LMai

* u%# 'e"tru o e)e"tual# /olo*ire 5re;it# a u"ui u)E"tP :" e"5le%a ,oder"# a /o*t :"lo uit /a'tL9 Da # 'a*#L9 Pe ,#*ur# e "e a'ro'ie, de */Er;itul *e olului al FF-lea+ ,etali,&a8ul e*te tot ,ai ,ult /olo*it :" a/a eri9 A u, o *ut# de a"i+ u" 'atro" :l 'utea o" edia LA/ar#+ 'e u"ul di" a"5a8a!ii e *#i+ e;tiHL *'u"E"du-i( *au e)a "etre&"i trE"da) &i"e %i*L+ :" )re,e e LDe*i5urL a /o*t :"lo uit u LDe i"e)a *'u"e( LDe /a't+ "u *u"t de a ordL+ la a ea*ta *e 'oate r#*'u"de LDe /a't+ "u-,i

eilal!i a"5a8a!i ;i !i"e *i"di atele :" /rEu9 NU CUVINTELE GNSEAMNI TOTUL Cu)i"tele luate *e'arat tra"*,it 'u!i"e ,e*a8e e,o!io"ale+ da # tra"*,it )reu"ul9 Ca ;i u)i"tele de 'e e ra"ul u"ui ,a$i, al al ulator+ ele "u tra"*,it de Et o")er*a!iile dire te+ e/e tul u)i"tele :;i 'ierd e /a'te ;i i"/or,a!ii+ :"

u)i"telor "u de'#;e;te > la *ut#9 Atu" i

a*e,#"#torP dar 're*iu"ile e$er itate de *i"di ate ;i alte or5a"i%a!ii au a8utat la e)itarea a e*tui 5e" de de,er* ;i au adu* :" 'ri, 'la" ,etali,&a8ul9 A*t#%i+ /u" !io"arul le"e; ar 'ri,i o o,'a"iei+ are ar *u"a a, ir ular# di" 'artea a;a( LDi" au%a o,'a"iei+

E"d *u"t a;ter"ute 'e 0Ertie+

o"!i"utul lor e,o!io"alP e*te u;or de :"!ele* de

'ro e*ul )er&al al u"ei ;edi"!e de tri&u"al 'oate tri,ite o 'er*oa"# i"o e"t# la :" 0i*oare9 Ade)#rul ade)#rat u)i"tele9 *t# :" :"!ele5erea o"te$tului+ a :,'re8ur#rilor ;i a ,odului :" are *u"t utili%ate

reor5a"i%#rii a,'le a *e !iei e$'orturi a a, /o*t "e)oi!i *#

o,a*#, /u" !iile de li'itor-de-

Dre't ur,are+ a*u'ra u"ei

0e*tiu"i relatate 'ri"

a*# *tr#i"#9 A e*ta e*te u" e$e,'lu u)i"telor 'ot du e la rela!ii :" ordate9

la*i

de*'re

i"ter,ediul u"ui %iar i%&u "e;te o de%&atere ,ult ,ai a,'l# de Et :" a%ul ori #rui ,i8lo de i"/or,are :" ,a*#+ # i ititorul i"ter'retea%# :" ,od i"di)idual ;i 'er*o"al la /el de u)i"tele /olo*ite9 Ceea e ite;te o

,odul u, 'roa*ta /olo*ire ;i i"ter'retarea 5re;it# a

CUVINTELE OI IMPLICAREA EMOIONALI Ter,e"ul Lal ,euL i"di # i,'li area e,o!io"al# a )or&itorului /a!# de o&ie tul o,u"i #rii9 De e$e,'lu+ L*o!ia ,eaL arat# uri ata;a,e"t e,o!io"al+ :" )re,e e u)E"tul *i,'lu L*o!iaL "ea5# ori e i,'li are e,o!io"al# ;i 0iar de"ot# u" oare are di*'re! *au o*tilitate9 LOe/ul ,euL arat# o le5#tur# e,o!io"al#+ :" )re,e e doar L;e/ulL i"di # o a"u,it# di*ta"!#9 E$'re*ia Qara ,ea *e a/l# :"tr-o ri%# /i"a" iar#L arat# o 'reo u'are *erioa*# 'e"tru 'ro&le,a re*'e ti)#+ *'re deo*e&ire de /or,ularea LAu*tralia *e a/l# :"tr-o ri%# /i"a" iar#L+ are *u5erea%#( LE 'ro&le,a lor+ "u a ,eaL9 :"tr-o "e5o iere re e"t# i"e)a a a,e"i"!at # )a :" 0eia di* u!ia ;i a *'u*( LDru,urile "oa*tre *e de*'artL9 A ea*t# e$'re*ie e*te /olo*it# de doi :"dr#5o*ti!i are *e eart#+ "u de 'ro/e*io"i;ti :" a/a eri9 Utili%area ei l-a ate"!io"at 'e 'arte"er a*u'ra /a'tului # a el o, *e *i,!ea le5at 'er*o"al *au a/e ti) de el9 Atu" i ;i-a ,odi/i at ;i el 'o%i!ia de

a"u,it# 'er*oa"# "u e*te :" ,od "e e*ar i"ter'retat #tre o alt# 'er*oa"#9 Alla" Pea*e a de* o'erit a e*t lu ru atu" i E"d /iul *#u+ Ca,ero"+ :" )Er*t# de ;a'te a"i+ :;i 'etre ea )a a"!a la &u"i a *a9 Ca ,ai to!i &#ie!ii de ;a'te a"i+ :")#!a*e Ete)a u)i"te LurEteL la ; oal# ;i le-a /olo*it :" 're%e"!a &u"i ii9 A ea*ta a 0ot#rEt *# 'u"# 'i iorul :" 'ra59 BUNICA( Ca,ero"+ e$i*t# dou# iar el#lalt L/ute-lLH CAMERON( E-" re5ul#+ &u"i oH Oi dou# u)i"teN Deoare e &u"i a a 'u* a "u )reauL ;i L:" a ea*t# ,e*a8ul :" *e"*ul o"ti"ua *# utili%e%e e"tul 'e u)i"tele Leu a*#L+ o'ilul a de odi/i at 5re;it da # el )a u)i"te+ u o"di!ia a*a ei9 A are *u"t ele u)i"te 'e are eu "u )reau *# le aud :" a ea*t# a*#9 U"ul e*te L # atL+

# "u e "i,i ele dou#

a ele *# "u a8u"5# la ure 0ile &u"i ii :" 0iar :" 're%e"!a &u"i ii atu" i

o"ti"uat+ de i+ *# le /olo*ea* # :" ori e alt lo + ;i E"d *e a/lau :"tr-o

'e are "e5o ia( di"tr-u"a /i"a" iar#+ i,'er*o"al#+ :"tr-u"a "e,i8lo it 'er*o"al#9 A ea*ta a dat re%ultate ;i+ la :" 0eierea "e5o ierilor+ *ati*/a !ia a /o*t re i'ro #9 ACCENTUAREA CUVINTELOR Tre erea a u)E"t a 'oate e"tului de 'e u" tra"*/or,a ule*e u)E"t 'e u" alt o,'let :"!ele*ul a

Pu"e!i e"tuE"d

ur,#toarea u)i"tele

:"tre&are *u&li"iate+

u"ei ;i

'er*oa"e+ o&*er)a!i

r#*'u"*ul( LCEte a"i,ale di" /ie are *'e ie a luat Moi*e u el :" ar #NL9 Ma8oritatea oa,e"ilor :" e' *# ei are *e 5E"de* ,ai ,ult r#*'u"d( i Noe9 Atu" i E"d "u,ere+ iar

LDou#HL9 R#*'u"*ul e*te de /a't( LNi i u"ulL9 Moi*e "u a a)ut "i iodat# o ar #+ a de el e"tua!i L/ie are *'e ieL 'ri,i!i u" r#*'u"* di/erit are ar /i /o*t /ur"i%at da # a!i /i a e"tuat

'ro'o%i!iei9 Citi!i 'ro'o%i!iile de ,ai 8o*+ 'u"E"d e"tul 'e u)i"tele ur*i)+ ;i o&*er)a!i ,odi/i #rile :"!ele*ului( LEu tre&uie *# a a LEu tre&uie *# a ale5ere9 S LEu tre&uie *# a e't a ea*t# *lu8&#L9 RNu tre&uie e't9 S e't a ea*t# *lu8&#L9 ROi "u a e't a ea*t# *lu8&#L9 RO "i i *# o riti + "i i *# o re*'i"5+ i *# o a LEu tre&uie *# a alta9 S LEu tre&uie *# di*'re!uie* 9 S E$e,'lul arat# aud+ tot a;a %iare9 # 'ri" a e"tuarea di/eritelor eea e oa,e"ii itite :" ele u)i"te e*te 'o*i&il# ,a"i'ularea a e't a ea*t# *lu8&#L9 RTre&uie *-o e't a ea*t# *lu8&#L9 RNu a, alt# e't eu ,ai de5ra&# de Et du,"ea)oa*tr#S

LMoi*eL+ *itua!ie :" are '# #leala de)e"ea e)ide"t#9 Iat# u" alt e$e,'lu( LCE"d+ :" i*torie+ Au*tralia a :" e'ut u A+ iar S9 u A ;i */Er;it u SNL9 R#*'u"*ul e*te9 L:"totu deau"aL9 Cu)E"tul Au*traliaL :"totdeau"a a :" e'ut u)E"tul L*/Er;itL a :" e'ut :"totdeau"a E"d a e"tul ade 'e Atu" i Tot a;a LAu*traliaL a *#

i"terlo utorul e*te '# #lit ;i d# u" r#*'u"* 5re;it9 u, i"terlo utorul e*te ,a"i'ulat "oa*tre de o %il"i e au dre't dea u" r#*'u"* a"u,e u"ei :"tre&#ri+ ,ulte di" o")er*a!iile e*te )or&a o&ie ti) Vo, di"ai"te *ta&ilit ,a"i'ularea 'arte"erului9 Ade*ea ,a"i'ulare i" o";tie"t#9 e$a,i"a :" ele e ur,ea%# Ete)a ,oduri :" are *e reali%ea%# a e*t lu ru9

u, 'ot /i r#*t#l,# ite ;i

10

CLIOEELE Ca ;i :" li,&a8ul tru'ului+ u"de oa,e"ii re ur5 la 5e*turi /olo*e* are *e tot re'et# ;i *u"t dera"8a"te+ ei ade*ea ;i e$'re*ii :")e 0ite+ to ite+ "u,ite a'#t u"ei u)i"te o")er*a!ii+ /ie :l u u" li;eu *au e$'re*ii

/olo*it# 'e"tru a ,a* a /a'tul ,ai i,'orta"t#9

# :"tre&area de*'re

&ara de 'rote !ie :"doit# e*te+ de /a't+ 'ro&le,a ea A*e,e"ea e$'re*ii "e a)erti%ea%# LJo0"+ a're ie, :"tr-ade)#r eea # eea e

ur,ea%# e*te+ de /a't+ "u leul :"tre5ii a*er!iu"i9 e ai /# ut la a e*t 'roie t+ a /o*t o trea&# &u"#9 Dar+ /ii"d # )e"i )or&a+ )a a"!a ta de o *#'t#,E"# tre&uie *# /ie a,E"at# 'e"tru lu"a )iitoareL9 Ce 'ute, /a e :,'otri)a li;eelor da # *i "oi :";i"e *u"te, :" li"a!i *# le /olo*i,N Cel ,ai &u" lu ru ar /i *# le alu"5#, di" )o a&ularul "o*tru9 Da # a ea*ta e 5reu de reali%at+ *# le d#, el 'u!i" o "ot# "o*ti,#+ are 'oate /i 0iar re o"/orta"t# 'e"tru i"terlo utori9 De 'ild#+ LNu da )ra&ia di" ,E"#+ 'e ioara de 'e 5ardL 'oate /i tra"*/or,at :" LNu da 5ardul di" 8urul t#u+ 'e dou# '#*#riL9 Ara%a LAie are &#r&at e*te :,'i"* de la *'ate de o /e,eie L'oate de)e"i ,ai 'er uta"t# da # i *e adau5# Lade*ea e*te )or&a de ealalt# /e,eieL9 Dar el ,ai &u" */at 'e"tru a 'utea !i"e re"u"!#, total la a&ord#, di* u!ia o")er*a!ia de* 0i*# e*te *#

li;eeP a e*tea /ie 'u" 'ro'riu9 *au de Cli;eele ei

:" ura8ea%# 'e i"terlo utor *# )i"# ;i el *u"t

'rea,&alate+ /olo*ite de oa,e"i li'*i!i de i,a5i"a!ie are *u"t 'rea le"e;i a *# de* rie o *itua!ie 'ri" 'ri*,a 'ro'riilor 'er e'!ii9 RPlatitudi"ile ;i trui*,ele *u"t alte ti'uri de o/eri 0ei utile 'e"tru li;ee9S Cli;eele 'ot 5E"durilor de* i/rarea

)or&itorului9 De e$e,'lu+ e$'re*ia Loare u,L e*te u" /el de * u%# 'e"tru o a/ir,a!ie "erele)a"t# ;i u"ul di" ele ,ai de* /olo*ite li;ee :" e"5le%a ,oder"#9 Poate a'#rea :" ,ai ,ulte )aria"te+ de 'ild# L/ii"d # )e"i )or&aL+ L a *# "u uitL+ Lda # ,# 5E"de* eea &i"eL ;i Lto ,ai ,# :"tre&a, da #L9 A e*te e$'re*ii au dre't * o' *# ate"ue%e i,'orta"!a a e )or&itorul )rea *# *'u"#+ de e$e,'lu( L:!i # ,i-ai :,'ru,utat ,a;i"a = dar+ a *# ,ul!u,e*

li;ee+ trui*,e ;i 'latitudi"i ;i *# u i,a5i"a!ie9 La :" e'ut "u e u" o"tri&ui la

"u uit+ lo)itura a eea de la &ara de 'rote !ie o ai de ,ultNL+ :" a e*t a%+ e$'re*ia L a *# "u uitL e*te

lu ru 'rea u;or de reali%at+ dar )a

11

a,eliorarea alit#!ii o")er*a!iilor "oa*tre9

/al*9 G"tre&a!i-i 'e 'riete"ii+ 'e

u"o;ti"!ele *au 'e

ole5ii du,"ea)oa*tr# de *er)i iu da # au o&*er)at )reu"ul di" a e*te u)i"te :" /elul du,"ea)oa*tr# de METALIMBAJUL GNTR-UN SINGUR CUVJNT S# e$a,i"#, a u, /olo*ite ,eta u)i"te+ Ete)a di"tre ele ,ai de* # o a )# e$'ri,a ;i da # a;a *tau lu rurile R eea de a;te'tatS+ )e!i :" e'e *# :"!ele5e!i de are "e *e,"ali%ea%# e e*te e a"u,ite

'er*oa"e "u 'ar a /i :" *tare *# de%)olte "i iodat# o rela!ie &a%at# 'e :" redere u du,"ea)oa*tr#9 Cu)i"tele LOKL ;i LdaL /or!ea%# i"terlo utorul *# /ie de a ord u 'u" tul de )edere al )or&itorului9 u u" LdaL al *#u+ 0iar da # "u LVe!i /i de a ord u a;a e)a+ daNL I"terlo utorul e*te /or!at *# r#*'u"d# e*te :" ,od "e e*ar de a ord u 'u" tul de )edere al )or&itorului A e*t LdaL tre%e;te :"doial# ;i :" eea e 'ri)e;te a'a itatea i"terlo utorului de a re e'!io"a *i :"!ele5e lar de*'re e e )or&a9 Cu)i"tele LdoarL ;i L,i,aiL *u"t /olo*ite 'e"tru a ,i"i,ali%a *e,"i/i a!ia a *'u*9 LV# )oi r#'i doar eea e ur,ea%# *# /ie ei are i" i ,i"ute di" ti,'ul ei are )or *# )# di" ti,'ul ,ai

'er*oa"# :" ear # *# )oale%e ade)#rul *au *# "e i"du # :" eroare9 LSi" erL+ L'e+ ;leauL arat# i"*tea ,eaL+ L'e u o # )or&itorul ur,ea%# *# /ie ,ult ,ai u)i"te ;i

'u!i" *i" er *au o"e*t de Et 'reti"de9 Oa,e"ii 'er e'!ie /i"# de odi/i # i"*ti" ti) a e*te au L*e"%a!iaL o/ert# 'e De e$e,'lu+ LPe i"*tea ,ea+ e*te

# )or&itorul :" ear # *#-i '# #lea* #9 ea ,ai &u"# u LNu e*te redeL9 LTe la :"doial#+

are )-o 'ot /a eL *e tradu e

ea ,ai &u"# o/ert#+ dar 'oate ,# )e!i iu&e* L e*te ,ai u;or de *i" erL9 :"doie;ti9 Mul!i oa,e"i *-au o&i;"uit :" e'e o de lara!ie *i" er#+ ur,#ri :" detri,e"tul lor+ LNe:"doiel"i L+ te :"dea,"#

re%ut de Et LTe iu&e* ert+ *# te

LA#r# "i i o :"doial#L te /a e+ :" ,od

du,"ea)oa*tr#L e*te o /or,ul# /olo*it# de :;i 'ierd u;or ti,'ul+ 're u, ;i de

u /olo*irea u"or 'e"tru a e 'oate a)ea

ia 'E"# la o or# di" ti,'ul du,"ea)oa*tr#P :" * 0i,&+ LV# )oi r#'i e*te i" i ,ai ,i"ute ;i du,"ea)oa*tr#L 0ot#rEt ,ult

u)i"te de a e*t ti'9 Ade*ea le /olo*e* eea

# i de lara!ia 'oate *u"a

redi&il9 Cu)E"tul L"u,aiL e*te /olo*it 'e"tru a

12

ate"ua )i"a u"ei 'er*oa"e *au 'e"tru a de)ia &ilitatea 'e"tru a"u,ite ur,#ri e$e,'lu+ de ,a5a%i" urE"d+ o ,a,# ;i-a :" 0i* di" a'ro'iere9

ul'aDe

Ori de

Ete ori )e!i au%i 'e

i"e)a /olo*i"d e

"edorite9

L"u,aiL *au LdoarL )a tre&ui *# )# 5E"di!i de *'u*elor *ale9 Aie 'e"tru au ura8ul *# *'u"# r#*'u"derile eea e le 'e"tru e)ite

o'ila;ul :"

:" ear # a ea 'er*oa"# *# ,i"i,ali%e%e i,'orta"!a #+ :" 5e"eral+ oa,e"ii "u e *i,t re)i"N u ade)#rat+ /ie O a"ali%# ,ai

,a;i"#+ iar ea a i"trat 'e"tru u"i)er*al au%a

u,'#r#turi :"tr-u" Te,'eratura

ur a*e la ?7TC :" a ea %i ;i+ di" "e/eri ire+ &e&elu;ul a ,urit di" #ldurii9 CE"d ,a,a a /o*t i"ter'elat# de %iari;ti+ a r#*'u"*( LA, /o*t 'le at# "u,ai %e e ,i"uteL9 Cu)E"tul L"u,aiL o a'#ra de ,ulte di"tre a u%a!iile # *e are i *e 'uteau adu e9 Da # ar /i *'u* LA, /o*t 'le at# %e e ,i"uteL ar /i '#rut o"*ider# )i"o)at# ;i ar /i /o*t 'oate *e)er 'e"tru li'*# de re*'o"*a&ilitate+ R:" 'ede'*it#

# :" ear # i"te"!io"at *# "e :";ele+ *au *#

a'ro/u"dat# a u)i"telor L"u,aiL ;i LdoarL+ ra'ortat# la o"te$tul :" are a'ar+ 'oate o/eri r#*'u"*ul9 Cu)E"tul 'er*oa"e L:" er L e*te /re )e"t /olo*it de a'#t are "u 'rea du lu rurileL 'E"# la

*au "u reu;e* :" eea e :"tre'ri"d+ 'e"tru a a"u"!a de la &u" :" e'ut Atu" i # *-ar 'utea *# "u reu;ea* # "i i 0iar *e a;tea't# la a;a e)a9 de a ea*t# dat#+ ;i

,etali,&a8+ L%e e ,i"uteL :"*ea,"# de o&i ei o 'erioad# "e*'e i/i at# de ti,'+ :"tre dou#%e i ;i ;ai%e i de ,i"ute9 S LNu,ai 2+ 27 de dolariL *au Ldoar <K de dolari a)a"*L *u"t e$'re*ii /olo*ite 'e"tru a i"terlo utorul *au ititorul # o")i"5e e*te 're!ul

E"d u"ei 'er*oa"e i *e ere *# :"de'li"ea* # tot e-,i *t#

o *ar i"# 5rea+ ar 'utea *'u"e LVoi :" er aL *au e 0i)ale"tul a e*tei /or,ule( LO *# /a Tradu*e+ a*u'ra a e*te /or,ule :"*ea,"#( :" 'uteriL+ a,&ele *e,"alE"d o "ereu;it# i,i"e"t#9 LA, :"doieli a'a it#!ii ,ele de a /a e a;a e)aL9 CE"d+ :" )a *'u"e( LEi &i"e+ a, :" er atL+

"e*e,"i/i ati)9 LNu *u"t de Et u" o,L e*te e$'re*ia u%ual# a ui)a are "u )rea *#-;i a*u,e r#*'u"derea 'e"tru 5a/ele /# uteP LVoia, "u,ai *#-!i *'u" iu&e* L :l ,a* 0ea%# 'e :"dr#5o*titul ti,id tre&ui *# *'u"# LTe iu&e* L9 # te are ar

*/Er;it+ 'er*oa"a re*'e ti)# "u reu;e;te *au ratea%# 'roie tul+ o"/ir,E"d /a'tul # a a)ut 'rea 'u!i"# :" redere :"

a'a itatea *a de a re%ol)a 'ro&le,a9 LA, )rut doar

13

*# :" er

*# /iu de /olo*L e*te /or,ula /olo*it# de #rora le 'la e *# *e o"te$t+ LdoarL u ade)#rat

METALIMBAJUL GN DOUI CUVINTE LDa+ darL e*te o :" er are de e)itare a i"ti,id#rii+ 'ri" *i,ularea u"ui a ord9 LDarL :" 5e"eral o"tra%i e u)i"tele are :l 're ed+ *au *e,"alea%#

&#5#re!ii ;i de &Er/itorii

a,e*te e :" tre&urile altora+ :" :" er L arat# "er#&d#tor

:" ear # *# ,i"i,ali%e%e i,'li area )oit#+ iar L*# # re*'e ti)ul "u a a)ut i"te"!ia *# a8ute la re%ol)area 'ro&le,ei9 U" &#r&at are /a e o 'ro'u"ere "e'otri)it# u"ei /e,ei ;i *e ale5e u o 'al,#+ 'oate *'u"e( L:" er a, doar *# /iu 'riete"o*L+ 'e"tru a ,u;a,ali%a ta ti a *a "e'otri)it#9 LO *# "e o u'#,L+ LNu )o, 're u'e!i "i i u" e/ortL ;i LS# )ede, /a)orite ,Ei"i9 Atu" i e$'re*ii+ e$'ri,e E"d+ :"tr-o *# u ere, laritate o")er*a!ie+ au%i, a*e,e"ea 'er*oa"ei o'!iu"ea+ re*'e ti)e :"ai"te a de *#-;i a-i ale e *e 'oate /a eL *u"t e$'re*iile de :"tre'ri"deri ;i are )or *# *e *'ele 'e o"du #torilor

# 'er*oa"a "u a /o*t *i" er# 'E"# :" a el 'u" t9 LSo!ia du,"ea)oa*tr# e*te o doa,"#+ dar999 L Rdar "u e*teS9 LDa+ darL 'oate /i de a*e,e"ea e$'ri,at ;i 'ri" Ltotu;iL *au L u toate a e*teaL9 LSu"t de a ord u eea e a!i *'u*+ totu;i999 L RNu *u"t de a ord u eea e a!i *'u*9 S LPare dr#5u!# ro 0ia+ u toate

a e*tea999 L RNu-,i 'la e9 S LCu re*'e tL+ tot re*'e tul 'e"tru are 'oate a'#rea ;i *u& /or,a LCu lar+ # u)e"itL :"*ea,"#+ de*tul de &a 0iar :l

o/i ialilor 5u)er"a,e"tali

)or&itorul are /oarte 'u!i"# 're!uire+ *au delo + i"terlo utor+ *'u*ele eleL9 di*'re!uie;te9 do,"ule+ ,od dar # "u *u"t de /oarte LA're ie% a ord u du,"ea)oa*tr#+ u re*'e t+ e*te u" A e*ta

'er,ite!i-,i *# a/ir,+

:" redi"!a o *ar i"#9 E*te ,ai &i"e

i"e)a *# L"u

)reaL *# *e a'u e de re%ol)area u"ei 'ro&le,e+ de Et *# L:" er eL ;i *# "u reu;ea* #9 LVoi :" er aL e*te a, tot atEt de li"i;titor a ;i L:" ,od *i5ur+ e)e"tualL9

:"torto 0eat de a *'u"e( LCe 'ro*tieHL ;i e*te /olo*it u i"te"!ia de a da o lo)itur# i"terlo utorului+ a,orti%E"du-i :"*# e/e tul9 A!i a)ut )reodat# o o")er*a!ie '#rea :" are i"terlo utorul du,"ea)oa*tr# o")i"5#tor+

14

dar+ 'e ,#*ur# e )or&ea ,ai ,ult+ )# o")i"5ea tot ,ai 'u!i"N Pro&a&il # a el )or&itor utili%a e$'re*ii o"tradi toriu u)i"te9 LCrede!i-,#+ a ea*ta are )i *e 'oate /a eL *# )# /a *# ,# 're u, L rede!i-,#L+ u" alt e$e,'lu de ,etali,&a8 :" dou# e*te o/erta rede!i )e!i ea ,ai &u"#

totu;i la elL R'oliti o*S9 Cel ,ai ade*ea e*te /olo*it# 'e"tru a i"trodu e o idee 'e i"terlo utorul *#u *# o a ,i o/eri!i o&i eiL #L+ e*te u" are )or&itorul )rea a e'te9 LSi5ur de*'re # a;te't *#a de are :"

ele %e e 'ro e"te de redu ere+ e$e,'lu /elul

ade*ea :"*ea,"#( LDa # reu;e*

)or&itorul :;i 'ro'u"e o'i"ia+ 're edat# de LSi5ur o")i"* # i"terlo utorul :,'#rt#;e;te a eea;i #L i,'li # ideea # 'ro'o%i!iile are 'ra ti a o&i;"uit#9 Ade*ea '#rere9 LSi5ur

u,'#ra a u, ;i "u )e!i 'le a la alt Et ,ai ,ai o")i"5#tor ,are e*te rede!i

,a5a%i"L9 Da # o 'er*oa"# ,i"te+ ea :;i d# 'e /a!# )i le;u5ul 'ri" ,etali,&a89 Cu )a *u"a LCrede!i-,#L+ u ,i" iu"a9 Da # )or&itorul *i,te atEt

ur,ea%# )or re/le ta

*er)e;te a o 'Er50ie :" 'ro,o)area 'ro'riului 'u" t de )edere+ dE"d de :"!ele* # toat# lu,ea e*te de lau%eLP a ord u el9 Atu" i E"d u" "e5o iator a/ir,#( LSi5ur # "-o *# )# o&li5#, *# re*'e ta!i a e*te S# a"ali%#, a u, ,etali,&a89 MANIPULIRI OI CURSE Metali,&a8ul ,a"i'ulati) d# la i)eal# i"te"!ia eluilalt de a "e :,'i"5e :"tr-o *itua!ie dorit# de el+ *au de a o&!i"e eea e )rea9 E$'re*iile( LNu rede!i #L er #L+ LNu )i *e 'are #L+ LNu e oare ade)#rat a ea*ta :" 5e"eral :"*ea,"# QTo ,ai a*ta )o, /a eL9 Ete)a e$'re*ii ;i /ra%e de u% o,u" 'e"tru a le e$a,i"a 'o*i&ilele tradu eri :"

# "-o *#-l

*au # eea e *'u"e e*te de "e re%ut+ :;i )a :" e'e+ o&*er)a!iile u u" LCrede!i-,#L9 LVor&e* *erio*L *au LV-a; ,i"!i eu 'e du,"ea)oa*tr#NL *u"t alte )er*iu"i 'e"tru a eea;i e$'re*ie9 Mi" iu"a /i"al# *u"# a;a( LCrede!i-,#+ )or&e* U"a di" du,"ea)oa*tr#NL RA orda!i-,i "u,ai 'rile8ulH9 S ele ,ai de* /olo*ite e$'re*ii :" ori e #999 L9 Ea are trei *e"*uri a *# 'ui o")er*a!ie e*te LSi5ur a, *erio*9 V-a; ,i"!i eu 'e

r#*'E"dite( LTre&uie *# /ii u" 'ro*t i"/or,at :" Et ;tiu tot

a*e,e"ea :"tre&#riL R*ar a*ti SP LSu"t a;a de &i"e e *e 'oate ;ti de*'re a*taL R'li" de *i"eSP LOtiu # *u"te!i de*tul de i"teli5e"t a *# )# da!i *ea,a de a e*t lu ru+ dar ,# )oi re/eri

15

dre't r#*'u"* de la a* ult#tor u" LdaL ;i-i 'er,it )or&itorului *# ,a"i'ule%e9 LA;a ;i oare u, L:l &at 'e u, 'oate ;ti!iL ;i 'e a* ult#tor+ LA#r# :"doial#L *u"t e$'re*ii utili%ate :" a ela;i * o' u,eriL *u5erE"du-i # e*te de*tul de i*te! a *# :"!elea5#

rede!i+ darL+ LN-ar tre&ui *# )# *'u" toate a*tea+ darL *au LNu *u/la!i o )or&# de*'re tot :"*ea,"# de o&i ei( LAdor *# *tEr"e* e )-a, *'u*L9 LNu )reau *# dau "a;tere u"or %)o"uriL %)o"uri LP LNu )reau *# aud "i i o &Er/# *tu'id#L ade*ea )rea *# *'u"# LTre i dire t la a*'e tele ,ai 'i a"teLP LOtiu # "u e trea&a ,eaL :"*ea,"#( LIa *# )#d da # ,ai 'ot "#* o i e)aL9 LA; )rea *# 'ot *'era a "u /ur"i%a "i i o o'i"ie+ 'er*oa"a 'ot *'era :" au%# &i"e u"o* ut o, 'oliti #L e*te u" ,od :"!ele't de u toate # *u"# a ;i u, U" e$'ri,a '#rerea9

/a'tele *au la*# *# *e 're*u'u"# )erita&il# 'ri)i"!a ur*#+ u"or

# i"terlo utorul le

u"oa;te de8a9 LDi" toat# i"i,aL e*te de-a u, o are tre&uie *# "e 'u"# :" 5ard# :" 'o*i&ile i"te"!ii r#u)oitoare ale

)or&itorului9 E$'re*ia e*te /olo*it# ;i 'e"tru a u;ura o";tii"!a )i"o)at# a ui)a are d# &a"i 'e"tru o'ere de aritate doar du'# e a /o*t 0#r!uit de u" or5a"i%ator i"*i*te"t9 LTre&uie L;i LAr tre&ui L*e tradu e 'ri" LDu'# '#rerea ,eaL ;i e*te u"a di" e$'re*iile Da # # tre&uie ele ,ai ,a"i'ulati)e :" li,&a e"5le%#9 o";tie"t a ea*ta #ror *# /a e!i eea e e &i"eL+ i"e)a *'u"e( LA#r# :"doial#+ *u"te!i

;i-ar

a *'u* re e"t( LA; )rea *# re;te :" tot

# i,'o%itele ,i )or ,ai

re*tul a"uluiL9 Cu)i"tele La; )rea *# 'otL :"*ea,"# de /a't L:" :,'re8ur#ri "or,aleL+ iar L*'eraL tri,ite la o 5E"dire diri8at# de dori"!e+ adi # el "u *e a;tea't# "-a; )rea du'# a *'era"!a *# de)i"# realitate9 Tradu*#+ a i,'o%itele *# re;te ,ai ,ult rea* #+ dar+ u toate a ea*t# de lara!ie :"*ea,"#( L:" :,'re8ur#ri "or,ale a e*tea+ ele a *i5urL9 La dou# lu"i

:"*ea,"#( LAa e!i e$a t eea e )reau eu *# /a e!iL9 Mai e$i*t# a'oi &Er/itorii ;i 5urile *'arte a a,'li/i a toate %)o"urile 'e atEt de 'ri" i'al# ra!iu"e de a /i 'are a eea de a r#*'E"di ;i are le aud *au le i")e"tea%#9 Dori"!a lor de a /ur"i%a i"/or,a!ii e*te o)Er;itoare :" Et+ :" ,od *u& o";tie"t+ ei :" ear # *# o a* u"d# *u& /or,ule de 5e"ul LN-o *#

e a /o*t l A ut# a ea*t# de lara!ie *-au e)a de*'re a*taL

i"trodu* i,'o%itele 'e 'e"*ii ;i 'e a)erea 'er*o"al#9 E$'re*ia LA; 'utea *'u"e ;i eu :l deter,i"# 'e i"terlo utor *# re'li e( LEi &i"e+

16

atu" i *'u"e!iHL A ea*t# e$'re*ie 'oate /i /olo*it# :" dou# /eluri( 8U ,a"ier# u,ori*ti # *au 'e"tru o di*'ut#+ :"tr-u" :"dat# a o ur*# el e Edu a!ia 'ri,it# :" )aloro*L *au *# /a # o'il#rie :i :,'iedi # 'e alte a*e,e"ea ei ,ai ,ul!i oa,e"i *# *'u"# LSu"t tale"tatL+ LSu"t a/ir,a!ii l#ud#roa*e9 C0iar da # ,a8oritatea oa,e"ilor "u *'u" a*t/el de lu ruri 'e"tru 'arte = LeiL+ Lto!i eilal!iL+ # o i")i%i&il# ter!# L,arele 'u&li L:i EGOLATRIE o"te$t "o*ti,+

/olo*e;te e$'re*ia a;tea't# r#*'u"*ul L*'u"e!iL ;i de e a ter,i"at de 'o)e*tit+ i"terlo utorii au datoria *# rEd#9 :" 'ro)o area u"ei di*'ute *au a u"ei erte *u"# a, a;a( BOB( Sue e*te o /at# atEt de a,a&il#+ atEt de de* 0i*#H RAa e u" o,'li,e"t u"ei ter!e 'er*oa"e9 S SALLV( A; 'utea *# *'u" ;i eu a*ta9 RCur*#9 S BOB( R:"tre&#torS Ce )rei *# *'uiN R:"50ite ,o,eala :,'reu"# u Erli5ulS9 SALLV( Nu )reau *# dau "a;tere u"or %)o"uri+ dar999 RUr,ea%# o &Er/# 'i a"t# de*'re Sue9 S Bo& ar /i /# ut ,ai &i"e *# e)ite ur*a+ *# * 0i,&e *u&ie tul *au *# :" 0eie o ,o,eal# di" 'ri"* ;i tra* a u" 'e;te9 Alte dou# e$'re*ii /a)orite *u"t( LS# "u ,# :"!ele5e!i 5re;itL+ eea )or&a de &a"i+ are :"*ea,"# LN-o *# )# 'la # eea e :"*ea,"# de e o *# )# *'u"+ dar "u-,i 'rea 'a*#L ;i LNu-i i de 'ri" i'iuL o")er*a!ia9 Sall4 a aru" at are el a ,u; at ;i e*te 5ata *# /ie Ete e)a de*'re

:,'iedi #+ dori"!a de a *'u"e L*u"t )aloro* Lde)i"e e)ide"t# :" ,etali,&a89 I"/atuarea e*te 'e"i&il de 're%e"t# :" e$'re*ii de 5e"ul( LDu'# u,ila ,ea '#rereL+ 're/erat# de e5olatri ,ai &#trE"i+ :" ti,' e ,ai ti"erii /olo*e* atu" i /or,ula( LDa # )re!i *# a/la!i are le e '#rerea9 el 0e,at *-o '#rerea ,eaL 'e"tru a-;i ar#ta 'ro'ria *u/i ie"!# E"d "i,e"i "u i-a :"tre&at Alte )aria"te( LDe'arte de ,i"e 5E"dul de a "u /i de a ord+ dar999 L *au LPoate "u *u"t eu o"*iderate de el *'u"#+ dar999 L+ /olo*ite 'e"tru a i"trodu e 5E"duri a 'ro/u"de ;i 'li"e de *e"* ;i 'e are i"terlo utorul ar /a e &i"e *# le a're ie%e9 :" lu,ea a/a erilor+ ,ul!i ,a"a5eri :" ear # *#-;i ,a* 0e%e 'ro'ria i,'orta"!# a/ir,E"d e)a 'ri" ,i"teL+ eea e # Li-a tre ut a o reea%# 'o*i&ilitatea

o&i ei LE*te )or&a de &a"iL9

17

'ro'u"ere+ alt/el /#r# ;a"*e+ *# /ie a lu,i"# 'ri"tr-u" arti/i iu9 A ea*ta

e'tat# /#r# :i 'er,ite

o'iii di" lu,ea a treia9 Ade)#ratul *#u ,e*a8 o,u"i at 'ri" a e*t ,etali,&a8 era( LSu"t ,ai &u"+ ,ai de;te't+ ,ai &o5at+ ,ai :"tre'ri"%#tor de Et ti"eL9 ROi-a :" 0eiat relatarea+ *'u"E"d( LA, )or&it 'rea ,ult de*'re ,i"e9 S# au%i, Ete e)a ;i de*'re du,"ea)oa*tr#9 Ce '#rere a)e!i de*'re "oul ,eu Mer ede*NLS

"i i o o&*er)a!ie+ iar o idee &u"# *# /ie 'u*# :" 'er*oa"ei re*'e ti)e *# 'ar# u" 5e"iu+ *tr#lu itor Ldi" ,er*L9 Eul i"/atuat de)i"e e)ide"t la el are *e re/er# la *i"e /olo*i"d 'er*oa"a a III-a *i"5ular9 De urE"d+ la o adu"are+ o 'er*oa"# *u*-'u*#+ 'e are o )o, "u,i Bo& Bro."+ a *'u*( LBo& Bro." e*te ai i 'e"tru a *er)i o,'a"ia ;i u;a lui e*te :"totdeau"a de* 0i*#L9 Me*a8ul *#u real a /o*t+ de*i5ur( LM# a/lu ai i 'e"tru a /i re*'e tat+ adorat ;i idolatri%atL9 Cei *u'eri"/atua!i au ,etodele lor 'ro'rii de a '#rea i,'orta"!i+ 0iar ;i atu" i elor elui E"d "u /a "i,i 9 are 'oate /i

TREWIREA INTERESULUI OI PERSUASIUNEA Aor,ulele de tre%ire a i"tere*ului *u"t /olo*ite 'e"tru a ,e"!i"e :" *tare de de*/#;urare elor o are o")er*a!ie 'li ti*itoare ;i *u"t /a)oritele e e)a "ei"tere*a"t+ /ie 'e"tru u999 L e*te u"

U" e5olatru ,a"ia + are a /o*t ru5at *# o"tri&uie la u" /o"d 'e"tru a8utorarea :" lu,ea a treia+ a r#*'u"* e *u/er# de /oa,e are /# ea 0eta(

"u *e *i,t :" *i5ura"!# :" eea e *'u"+ /ie 'e"tru # # *u/er# de lo5oree9 li;eu utili%at de ei LO ;ti!i 'e-aia

LA, /# ut tot eea e a, 'utut :" /elul ,euL+ eea e *u"a ,i*terio* ;i i,'re*io"a"t Atu" i :"*# *ilit *# de%)#luie 'e E"d E"d a /o*t #+ e a"u,e /# u*e+ a ar#tat

are "u au tale"tul de-a *'u"e &a" uri9 El re la,# tot u" r#*'u"*- li;eu = LNuL+ ;i :l *o,ea%# 'e i"terlo utor *# "u arate # ar u"oa;te &a" ul ;i *# *e 're5#tea* # *# rEd# la 'oa"t#9 Ba" urile *'u*e /#r# a e*t 'rolo5 u%at *u"t ,ult ,ai a're iate9

#l#torea *'re El)e!ia :" )a a"!#+ *-a o'rit are a )#%ut-o a olo+

'e"tru u" */Er;it de *#'t#,E"# :" l"dia ;i a /o*t atEt de i,'re*io"at de *#r# ia 'e :" Et a re o,a"dat altor 'er*oa"e *#-i *'ri8i"e 'e

18

Co,i ii Mul!i

'ro/e*io"i;ti+ 'u&li i

Da)e

Alle"

ori

Jo0""4 LA*ta-,i

du,"ea)oa*tr#NL+ di*'ut#9

eea

e "e 'er,ite *# e)it#, o

Gar*o"+ "u utili%ea%# "i iodat# a*e,e"ea 'rolo5uri9 oratori /olo*e* e$'re*ia( uL+ adu e a,i"te de 'o)e*tea *oart#9 LOi ;tii e a *'u*NL e*te u" ti )er&al 'li ti*itor+ E"d /olo*it 'e"tru a-l atra5e 'e a* ult#tor atu" i LNu+ e-a *'u*NL LG0i i are are a eea;i

Dou# e$'re*ii are :i :" ur # 'E"# ;i 'e oa,e"ii u ea ,ai 'o%iti)# 5E"dire *u"t( LDe e "u "ea, du e la 'la8#NL :l e "uNL ;i LDe deter,i"# e 'e "-a, 'uteaNL+ ur,ate de o 'ro'o%i!ie a/ir,ati)#9 LDe i"terlo utor *# aute i" o";tie"t ,oti)e :,'otri)a e( LHai *# ,er5e, la e "u 'ot *#-,i iau 'e ;e/ *# *e

o")er*a!ia lE" e%e;te9 Cere u" r#*'u"* de 5e"ul( e *-a :"tE,'latNL e*te o /or,ul# *i,ilar#9 CE"d )e!i au%i 'ro$i,a dat# di" "ou a e*te /ra%e+ r#*'u"de!i( LNu ;i "i i "u ,# i"tere*ea%#L ;i a;te'ta!i rea !ia )or&itorului9 Ve!i /i *ur'ri";i Et de ,ul!i )or i5"ora o&*er)a!ia du,"ea)oa*tr# ;i )or )or&i ,ai de'arte9 Cli;eele 'er*ua*i)e :" ear # *# o&!i"# /or!at u" a ord LCe Atu" i tradu e :"tre&are u 'u" tul de )edere al )or&itorului ;i dau la rede!i de*'reL e*te ur,at# de '#rerile rede!i 'oate i)eal# atitudi"ea+ 5E"durile ;i 're8ude #!ile a e*tuia9 'er*o"ale ale )or&itorului de*'re *u&ie tul re*'e ti)9 E"d u" 'e"*io"ar :"trea&#( LCe u( LEu &u"#H *u"t :,'otri)#L are ;i i *e de*'re "oul i,'o%it a*u'ra 'e"*iilorNL a ea*ta *e r#*'u"de 'e"tru a-l de%ar,a 'e )or&itor Dar e*te u( LE*te o '#rerea

,er*ului la 'la8#+ :" ti,' li&er a%i+ ;e/uleNL :l

'la8#HL :"dea,"# la a !iu"e9 LDe

deter,i"#

5E"dea* # la ,oti)e 'e"tru are "u 'ute!i *# )# lua!i %iua li&er#9 LDe :"trea&#( LAi e "uNL e*te+ de a*e,e"ea+ u" i"e)a *# ie;i, u"de)a di*ear#NL r#*'u"* "e5ati) la o 8ude at# 'o%iti)#9 CE"d )rea r#*'u"*ul Lde LDe

e "uNL )rea *# *'u"# LdaL+ dar ar

'utea /i de odi/i at L"uL de el are-l 'ri,e;te9 e "u lu#, ,# ar o dat# 'rE"%ul :,'reu"#NL # "i iodat#9 LO dat#L :" e* :" o"te$t i,'u"e u" r#*'u"* 'o%iti)+ dar *u5erea%# de /a't 'rE"%ul "u )a a)ea lo o 'ute!i /olo*i LCred u *u

:"*ea,"# L*'er # "i iodat#L9 E*te o /or,ul# 'e are a%ul u"or 'er*oa"e 'e are "u le 'rea a)e!i la i"i,#9 # *u"te, u to!ii de a ordL :" ear # *# oo'erare ;i de a&!i"ere de la /or!e%e o atitudi"e de

19

ori e :" er are de a /ie aru" # CE"d :"doieli ;ti,

o"tra%i e+ :" ti,' i"teli5e"!ei ;i

e LVreau *# a'a it#!ii a e*tor

Ae,eia ,# :,&ra

are *'u"e( LNu 'ot ie;i di"

a*# a;a

u,

lar u" lu ruL arat# di*'re! /a!# de i"terlo utor ;i a*u'ra *#

ar#t a u,L+ *'u"e+ de /a't+ LA; )rea *# )rei *i tu *# /ru,o*L9 Mai tEr%iu+ :" a'arta,e"tul lui+ a/eaL *au Lla are "u ,ai au E"d ;o'te;te LNu 'ot *# ,ai r#,E"L+ :"*ea,"# LVoi r#,E"eL9 RPro&a&il+ el a i")itat-o Lla o u" ulti, 'a0ar de &#utur#L+ /or,ule o't*'re%e e a"i9 S

a e*tuia de a :"!ele5e e)a :" ,od lar9 a* ult#,+ de* i/rarea e$'re*ii 'oate /i "u "u,ai /olo*itoare+ dar ;i /oarte di*tra ti)#9 METALIMBAJUL POPULAR Iat# Ete)a di" ,eta/ra%ele ;i ,eta'ro'o%i!iile are le au%i, %i de %i( LN-a, #+

"e)oie de tradu ere 'e"tru ori i"e are ,ai ,ult de LN-a; )rea *# la* i,'re*ia u)E"tul are de* rie eea )rea *# la* i,'re*ia # *u"t u"999 L o"!i"e

e *i,te )or&itorul9 LN-a;

# *u"t "e'oliti o*L :"*ea,"# a *#

lar5 r#*'E"dite 'e

LVoi /i i,ediat "e'oliti o*L9 To!i /olo*i, ,etali,&a8ul la :",or,E"t#ri "e a* u"de, ade)#ratele *e"ti,e"te9 LCe *e ,ai 'oate *'u"e a u,NL :"*ea,"#( LA; 're/era *# "u )or&e* de*'re a*taL9 LDa # )# 'ot /i de /olo* )reodat# u e)a+ a'ela!i la ,i"eL :"*ea,"#( LNu ,# 0e,a!i du,"ea)oa*tr#+ o *# )# *u" euL ;i LA ,urit atEt de tE"#rL :"*ea,"#( LM# *i,t a,e"i"!at la )Er*ta ,eaL9 LM# ar *# /i999 L e*te /olo*it 'e"tru a aru" a )i"a altu"de)a( LM# ar *# /i )e"it *al)area ,ai re'edeL9 :"tr-o di*'ut# *au de%&atere+ /or,ule a( LNu te a,e*te aHL+ LLa*-o &alt#HL+ LA, :" 0eiat di* u!iaL+

:"tre ut 'rea ,ult ,#*ura+ "uNL :"*ea,"# LOtiu

a, :"tre ut ,#*ura+ dar "u-,i 'a*#L+ :" )re,e e LNa, )or&it 'rea ,ult+ "u-i a;aNL :"*ea,"# LOtiu # a, )or&it ,ult+ dar+ )# ro5+ *'u"e!i er e)a # "-a /o*t a;aL9 Ele a r#*'u"* de la i"terlo utor u" LNuL9 LA, *'u* e "u tre&uia *# *'u"NL re u"oa;te( LA, *'u* #L *# *'u" a;a

lu ruri "e'otri)iteL9 LTo ,ai )oia, *# *'u" :"*ea,"#+ de o&i ei( LNu )oia, delo e)aL+ tEr%iu+ a :" a%ul a elui *o!

are :;i :"treru'e *o!ia+ Et de

E"d a ea*ta )oia *# a/le u"de a /o*t 'E"# "oa'tea u u" LTo ,ai )oia, *#-!i *'u" *'le"did ar#!iL9

20

LDe*tul ,i-au au%it ure 0ileL ;i LLa :"*ea,"#+ *itua!ieL9 toate( LNu ,ai 'ot

e ,ai /olo*e;teL *u'orta a ea*t#

a;aNL *u"t ade*ea /olo*ite 'e"tru a 're5#ti u" LNuL+ a r#*'u"* la o 'ro'u"ere9 LUite 5E"de* e e+ Jo0"+ ,# ,ai ;i o *# re)i" lu"iHL+ ai i ,etali,&a8ul *'u"e(

LNu+ ,ul!u,e* + "u ,# *u"a+ o *# *u" euL9 METALIMBAJUL GN AAACERI CE"d *e :"tEl"e* oa,e"i de a/a eri ;i E5olatrii *u"t 're%e"!i ;i ei la ,ulte "e5o ieri de a/a eri9 Du'# "e5o iatori+ ,etali,&a8ul a&u"d#9 LNu *'u" tre&ui *# /a e!i a*ta+ darL :"*ea,"#( LAa e!i # ar e )# u, a, ar#tat de8a+ LMi-a tre ut 'ri" ,i"teL 'er,ite u"ei 'er*oa"e *# dea i,'re*ia # are a'a itatea :""#* ut# de a e,ite idei 5e"iale tot atEt de re'ede arat# u, *e /a /lori elele de 'oru,&+ iar LAr 'utea /i i"tere*a"t 'e"tru du,"ea)oa*tr# *# ;ti!iL # LSu"t ,ai de;te't+ ,ai i"teli5e"t ;i ,ai de Et du,"ea)oa*tr#L9 LHai *# 'ri)i, i"/or,at

*'u"L9 LA/a erile *u"t a/a eriL e*te o :" er are de a e$'li a de e o 'er*oa"# a :";elat-o 'e alta *au de a 8u*ti/i a 'ro'riile la u"e ,orale :" a/a eri+ :" ti,' e( L:"tr-u" ,od *'e i/i LO *# )# *trE"5 ade*ea o lu,ii a/a erilorL :"*ea,"#( E"d o *# o&!i" tot are du e e la( u u;a 'E"#

lu rurile ;i a;aL *e tradu e 'ri" LIat# o )er*iu"e di*tor*io"at# a /a'telorL9 Oi a u, o * e"# ti'i # :"tre ;e/ ;i a"5a8at9 ANGAJATUL( Oe/ule+ "-a; )rea *# )i *e 'ar# 'lE"5 R,# 'lE"5S+ dar R o"/ir,# ,ai /o*t ,a8orat de doi a"i ;i+ u)e"it R"-a, "i i u" 'i de # ,# o"tradi !iaS+ du'# u tot re*'e tul re*'e t 'e"tru

'ot o&!i"eL9 LS# *'u"e, lu rurilor 'e "u,eL e*te e$'re*ie i"trodu ti)# LA/a erile *u"t a/a eriL+ atu" i 'rete"!ii "ere%o"a&ile9 Aolo*irea 'ro'o%i!iilor de ti'ul Lda # = atu" i L'oate 'er,ite u"ui u,'#r#tor *# * a'e de u" o,er ia"t 'ri" e,iterea u"ei a*t/el de 'rete"!ii9 LDa # 'ute!i li)ra totul 'E"# la */Er;itul lu"ii+ atu" i u,'#rL :"*ea,"# # 'ro&le,a e 'a*at# :" tere"ul e eL *au LDe e "-a, 'ro eda o,er ia"tului9 LUite E"d o 'er*oa"# are

u, &i"e ;ti!i R o"de* e"de"!#S+ *alariul ,eu "-a

du,"ea)oa*tr#S+ ar tre&ui Ro'i"ie 'er*o"al#S *# )# 5E"di!i ;i la ,i"e9 OEAUL( S-ar 'utea *# )# i"tere*e%e *# a/la!i R*u"t ,ai de;te'tS # ,-a, 5E"dit Ra u, !i"e de do,e"iul

21

tre utuluiS ;i+ :" 5e"eral R*# "u i"tr#, :" detaliiS+ ,u" a 'e are a!i 're*tat-o a /o*t de &u"# alitate Rla ti,'ul tre utS+ dar R o"tra%i ereS )a tre&ui *# a;te'ta!i R/a e!i a;a 5E"de* u, )# *'u"S ;i )o, )edea e H RNuHS O *# ,# ,ai de*tul de Ra,E"area de i%ieiS9 Uita!i i,'orta"t#

r#*'u"%i o&ra%"i HL+

a ulti,

u)E"t al adultului9 o'il+ ,ai ale* read# # u"

E$'re*ii de /elul( LCE"d a)ea, )Er*ta taL di*tru5 a'roa'e ori e dialo5 :"tre adult ;i 'e"tru # ori #rui o'il :i )i"e 5reu *#

adult a /o*t ;i el E"d)a o'il9 LDa # "u te 'otole;ti o dat#+ o *#999 L ;i LDe Ete ori *#-!i *'u" *# "u ,ai /a i a;a e)aNL *u"t 'ro&a&il ele ,ai dure dou# ,oduri de a L* oate di" /u" !iu"eL u" 'u;ti9 Metali,&a8ul adul!ilor e*te :"*# ,ai u;or de :"!ele* de Et el al o'iilor9 Iat# u" e$e,'lu ti'i 9 SOIA( Cu, a /o*t adu"area 5e"eral# de la Ai8i+ dra5uleN RDe* 0idere ritual#9 S SOUL( Colo*al#9 RM-a, di*trat &i"e9 S SOIA( Cu, a /o*t ,E" areaN RCroie;te #tre :"tre&area 'ri" i'al#9 S SOUL( A&*olut /a"ta*ti #H RCe '# at # "u 'o!i *# ,# 0r#"e;ti la /elHS SOIA( Te-ai :"tEl"it u )reo 'er*oa"# alea

'E"# ,Ei"e R'ro&le,a "u

a *# iau a u, o 0ot#rEreS ;i o *# )# u, )a tre&ui+ du'# a rea* # a"5a8atul R*u"te!i 'lea # *u"t

:";tii"!e% Reu *u"t ,ai de;te'tS ra"da,e"tul i" a'a&ilS9 La */Er;itul a e*tei :" * e"e+ *i"ea du,"ea)oa*tr#

'#rerea ,ea+ *# )# de*/#;ura!i a ti)itatea 'e"tru *#

*'u"E"du-;i( LEu a, :" er atL R"u ,# a;te'ta, *# reu;e* S+ iar ;e/ul lui( LA/a erile a/a eriL RDu-te-"999 S SCENE DE AAMILIE Co'iii de odi/i # u ,etali,&a8ul u a eea;i are o'iii

i"tere*a"t#N Ri-ai /# ut de a'NS SOUL( A, u"o* ut "i;te a'ete e$ ele"te de la e"tru9 Oi 'e ,ul!i di"tre &#ie!ii )e 0i i-a, :"tEl"it la 'artidele de #r!i9 RR#*'u"* de/e"*i)9 S Ce)a ,ai tEr%iu+ *o!ia *er)e;te i"a+ iar el ara"8ea%# u" ta&lou 'e 'erete9

*e"*i&ilitate adul!ilor utili%ea%# *e

a ;i li,&a8ul tru'ului9 A ei '#ri"!i )or *i,!i /ru*tra!i+ 'e * ar# deoare e lar5#9

:" ear # *# di* ute

o'iii lor /olo*i"d li,&a8ul A ea*t#

,etali,&a8ul

*itua!ie du e ade*ea la

li;ee de 5e"ul( LS# "u-,i

22

SOIA( Gata ,a*a RVi"o a u,HS SOUL( Nu,ai o li'#H RNu ,# dera"8a 0iar a u,9 S SOIA( A, 'u* totul 'e ,a*#H RHai+ )i"o o dat#+ to"tuleHS SOUL( Vi" i,ediatH RLa*#-,#-" 'a eHS SOIA( Dar *e r# e;te ,E" areaH RTre la ata 9 S SOUL( Bi"e+ &i"e9 V#d # "i iodat# "u 'ot *# /a o trea&# 'E"# la a'#t :" a*a a*ta9 RMereu *u"t dera"8at ;i tu e;ti de )i"#HS SOIA( A, *'u* e)a e "u tre&uiaN ROtiu # a, *'u*+ dar ,# la*# re e9 S Toat# a ea*t# ,eta o")er*a!ie 'utea /i e)itat#+ da # ea l-ar /i :"tre&at la e or# )rea *# *er)ea* # i"a ;i el ar /i /o*t de a ord *# "u :"tEr%ie la ,a*#9 METALIMBAJUL POLITIC Da # ,etali,&a8ul "u ar e$i*ta+ "u ar e$i*ta "i i 'oliti ie"i+ # i "-ar ,ai a)ea 'rea ,ulte *# "e e*te de a rea u)i"te 'e are "i,e"i "u le *'u"#9 S o'ul ,etali,&a8ului 'oliti u" %id i,'e"etra&il di"

,edie9 S# a"ali%#, a e*t i"ter)iu Bro."9

u 'oliti ia"ul Joe

REPORTERUL( A!i 'utea o,e"ta ;tirile re/eritoare la ,ituirea ,e,&rilor 5u)er"ului du,"ea)oa*tr#N JOE BROXN( Vreau *# /ie lar u" lu ru9 RTe di*'re!uie* 9 S Joe Bro." "-ar 'er,ite "i iodat# a;a e)a RVe"era!i-,#+ adora!i-,#S :" 5u)er"ul lui9 REPORTERUL( V-a!i 5E"dit )reodat# RE*te '#rerea ,eaHS la o i")e*ti5a!ie atot u'ri"%#toareN JOE BROXN( La e )# re/eri!i+ de /a'tN ROtiu e$a t er et#ri a*u'ra e )rei *# *'ui ;i "u-,i 'la e atitudi"ea ta9 S REPORTERUL( C# )e!i :"tre'ri"de ,i"i;trilor du,"ea)oa*tr#9 JOE BROXN( Du'# u,+ 'ro&a&il+ &i"e ;ti!i REu *u"t ,ai de;te'tS+ a ea*t# idee a /o*t de8a a)a"*at#+ dar R o"tradi !ieS rede!i-,# RMi"tS+ )oi /a e tot eea e e*te 'o*i&il RDu'# a, *'u* :" i)eal# ori e ile5alitate *'u"HSQ+ i" i ,i"ute a, *# uit tot e adrul a e*tui i"ter)iuS a *# dau ia eea e

o,i*# de ,i"i;tri9 Nu ,ai e

"e)oie *# *'u" RN-a; )rea *# *e :"tE,'le

u to!ii )re, a ei are au :" #l at le5ea *#

/ie tra;i la r#*'u"dere9 S# "u ,# :"!ele5e!i 5re;it R:"!ele5e!i-,# 5re;itHS+ dar R o"tradi !ieS *e :"!ele5e de la *i"e R:" er are de a /or!a i"terlo utorul *# /ie

'oate :"!ele5e ;i de a da i,'re*ia+ :" a ela;i ti,'+ # 'oliti ia"ul re*'e ti) are el 'u!i" o i"teli5e"!#

23

de a ordS

# o/i ialit#!ile di" 5u)er" tre&uie RDu'#

de li;eele 'e le :"lo ui!i 'e e *'u" de

are le /olo*i!i ;i *# le eli,i"a!i *au *# ele are :,'iedi # reali%area u"ei eea a'a itatea o,u"i atele *au di" aut# *# "e Ete)a are )#

'#rerea ,eaS *# *tea dea*u'ra ori #rei &#"uieli Re$a5erare 'e"tru a o&!i"e a ordulS9 Si" er+ a ea*ta e*te '#rerea ,ea de*'re 'ro&le,#H eea R:" alte 'ro&le,e "u a, /o*t *i" er9 S Ei &i"e+ Retalarea /ru*tr#riiS tot Re$a5erareS 'e"tru ,etali,&a8+ e 'ute, alt/el *'u"e R'#rere o*til#S e*te *# ,ul!u,i, Cerului # i ,a8oritatea 'oliti ie"ilor ar tre&ui *#-;i aute alte

o,u"i #ri e/i ie"te9 A* ulta!i 'ri"tre rE"duri eilal!i ;i )# )e!i 'utea de%)olta di" )or&#ria ,a**-,edia are de a dete ta :"!ele*urile a* u"*e di" 're*#+ u)E"t#rile 'er*o"alit#!ilor 'u&li e ,a"i'ule%e9 :" :" 0eiere+ /ra%e de u% GNTREBARE re o,a"d#, *# /i!i ate"!i9 Cu, au de ur*

o"*e,"#, alte

o,u" ale ,etali,&a8ului+ la

'ro/e*ii9 Nu e*te *ur'ri"%#tor "i i /a'tul # 'e"tru a;i e$er ita ,etade'ri"derile atEt de ,ul!i :;i ale5 'ro/e*ii 8uridi e9 GN REWUMAT Pe"tru a /i e/i ie"t#+ /le$i&il#+ iar o")er*a!ia tre&uie *# /ie e*te i,'orta"t u :" eilal!i+ # a)ea!i

ale5erileH

METARISPUNSURI( A, a)ut re%ultate ,ai &u"e de Et la ale5erile 're ede"te9 Au )otat 'e"tru "oi ,ai ,ulte /e,ei9 Au )otat 'e"tru "oi ,ai ,ulte 'er*oa"e de Et ori E"d9 A, lu'tat ore t9 TRADUCERE A, 'ierdut9 GNTREBARE( Cu, )i *e 'are "oul ,eu a'arta,e"tN METARISPUNSURI( Are aerul # e lo uitH Te /a e *# te *i,!i a a a*#H ,etali,&a8ul itit a e*t

,e"!i"erea u"or rela!ii de 'riete"ie :"ai"te de a /i *e"ti,e"tul # /ra%ele ;a&lo" 'e u /o"dul

a'itol+ 'ro&a&il

are le /olo*i!i "u

au )reo rela!ie lo5i #

o,u"i #rii+ dar+ a;a u alte 'er*oa"e

u, )-a!i dat *ea,a Re*te ,eritul du,"ea)oa*tr#S+ "u a;a *tau lu rurile9 CE"d )or&i!i tre&uie *# de)e"i!i o";tie"t de /ra%ele *ta"dard ;i

24

Ce 'alet# de ulori i"tere*a"t#H Nu 'ot *u'orta lo ui"!ele u"de totul e*te la lo ul 'otri)it Te *i,!i a ;i u, !i-ai 'utea * oate 'a"to/ii ;i ai 'utea *# te li"i;te;ti9 TRADUCERE( E o o i"#9 GNTREBARE( Ca re're%e"ta"t al 5u)er"#rii lo ale+ )e!i ur,#ri ;i re%ol)area 'ro&le,elor 'e a, 're%e"t#ri METARISPUNSURI( A, a* ultat u i"tere* '#rerile du,"ea)oa*tr# ;i le-a, "otat a,#"u"!it9 Cu 'ri,a o a%ie )oi l#,uri a e*te 'u" te de )edere :" /a!a tuturor elor i"tere*a!i9 Vreau *# )# a*i5ur # a ea*t# 'ro&le,# )a /i "u,#rul u"u al 'reo u'#rilor ,ele9 V# )oi tri,ite *'re i"/or,are *tudiul de*'re i,'a tul a*u'ra ,ediului :" o"8ur#tor9 M# )oi o u'a de ele Et ,ai urE"d 'o*i&il9 TRADUCERE( I" "i i u" /el9 GNTREBARE( Cu, :l 5#*e;tiN :!i 'la eN are )i le-

Si" er *# /iu+ de-a&ia l-a, u"o* ut9 E /oarte &u" la *er)i iu9 E &i"e i"te"!io"at9 E :,&r# at du'# ulti,ul r# "et al ,odei+ "uN Nu a, "i,i :,'otri)a lui9 Ae,eile *e dau :" )E"t du'# el9 TRADUCERE( Ti'ul e u" ti #lo*9 Y METAPROPOWIIE( :,i 'are r#u da # a, *'u* e)a "e'otri)it9 Nu ;tia, # e )e i"ul du,"ea)oa*tr#9 METARISPUNSURI( 19 C9 ?9 <9 E-" re5ul#9 S# "u ,ai )or&i, de*'re a*ta9 Nu a)ea!i u, *# ;ti!i9 S# "u )# *i,!i!i 8e"at di" au%a a*ta9 Su"t *i5ur # el "-a au%it9

TRADUCERE( Nu a)e!i "i i ,a"iere+ "i i ta t9Y METAPROPOWIIE( :" "u,ele ,i; #rii *i"di ale re5ret#, "e'l# erile :" "edorite "u,ele de "oi+ reate du,"ea)oa*tr# ;i ,arelui 'u&li de 5re)a "oa*tr#9 TRADUCERE( re5ret#, ,i; #rii de "oi *i"di ale reate "e'l# erile "edorite

du,"ea)oa*tr# ;i ,arelui 'u&li dar a)e, *e"ti,e"tul eea e )re,9 METARISPUNSURI(

de 5re)a "oa*tr#+

# ea "e )a a8uta *# o&!i"e,

25

METAPROPOWIIE( Calitatea *er)i iilor o/erite de METAPROPOWIIE( Tre&uie *# )e"i!i odat# la "oi+ la i"#9 TRADUCERE( S# )e"i!i "u,ai E"d )e!i /i i")itat9 Y METAPROPOWIIE( S'er 0i"e%ea* #9 TRADUCERE( Ve!i /i *er)it u ,E" are 0i"e%ea* #+ i"di/ere"t da # )# 'la e *au "u9Y METAPROPOWIIE( V# ro5+ "u )# dera"8a!i 'e"tru ,i"e9 TRADUCERE( V# ro5+ "u )# dera"8a!i 'e"tru ,i"e+ Mi"t o&i;"uit *# /iu tratat a o Er'#9 Y METAPROPOWIIE( Cu to!ii *u"te, i,'li a!i :" a ea*t# a/a ere9 TRADUCERE( O *# a)e, de :,'#r!it 'ri,i o"orurile9 Y METAGNTREBARE( A!i a)ut 'ro&le,e 'E"# a!i 5#*it lo ulN TRADUCERE( De e a!i :"tEr%iat atEt de ,ultN Y :"!ele5 o 5lu,#9 TRADUCERE O *#-!i ar#t eu 'e"tru a*taH riti ele da # are )a "u reu;i,+ iar da # reu;i,+ eu )oi /i a ela *u'l#9 TRADUCERE :"ai"te ar#tai+ :"tr-ade)#r+ /oarte 5ra*#9 Y METAPROPOWIIE- Si5ur # "u *u"t o/e"*at Pot *# /ie TRADUCERE( Otiu # )# 'la e+ /ie TRADUCERE( 8u,#tate9 Y METAPROPOWIIE( A u, ar#!i :"tr-ade)#r /oarte A"ul # )# 'la e ,E" area TRADUCERE( Nu e )or&a Y METAPROPOWIIE( S'er # "u )# dera"8e%999 # )# dera"8e%+ dar o )oi /a e+ # "u9 METAPROPOWIIE( A, tre ut a, )E"dut "u,ai a e*t 0otel e*te la /el de &u"# a ;i a u, %e e a"i9 TRADUCERE( Calitatea *er)i iilor o/erite de a e*t 0otel "u *-a :,&u"#t#!it delo :" ulti,ii %e e a"i9 Y METAPROPOWIIE( Nu e )or&a # "u )# red999 # "u )# red+ dar+ 'ur ;i *i,'lu+ "-a, :" redere :" du,"ea)oa*tr#9

)E"dut de dou# ori ,ai ,ult a"ul a e*ta9

26

Y METAPROPOWIIE( Da+ o"/eri"!a *-a de*/#;urat :"tr-ade)#r &i"e+ au /o*t a&ordate ,ulte a*'e te ;i au a)ut lo a,'le ;i *i" ere * 0i,&uri de '#reri9 TRADUCERE( A /o*t o 'ierdere de )re,e9 Y METAPROPOWIIE( Stai 'u!i" *#-!i adu o * ru,ier#9 TRADUCERE( Stai 'u!i" *#-!i adu o * ru,ier# :"ai"te de a-,i ,urd#ri o)orul u * ru,+ "e io'lituleH Y METAPROPOWIIE( CE"d i-a, 5#*it :,'reu"# :" 'at+ "i i "-a, ;tiut e *# ,ai red9 TRADUCERE( CE"d i-a, 5#*it :,'reu"# :" 'at+ a, ;tiut e$a t e tre&uia *# redH

:"tre&#ri9

e/i ie"te

;i

de

o&!i"e

r#*'u"*urile

'otri)ite+ :" *itua!iile *au a

reate de

o")ie!uirea *o ial#

to ,ai a ea*ta ,ar 0ea%# di/ere"!a :"tre a 'ierde E;ti5a u" 'riete" 'ote"!ial+ a 5#*i u" "ou u *u e* o 'arte"er *au a 'urta 'ur ;i *i,'lu

o")er*a!ie 'e*te 5ard u )e i"ul+ :" a/a eri+ a ea*t# de'ri"dere+ *au li'*a ei+ 'oate du e la :" 0eierea *au 'ierderea u"ui o"tra t+ la /i"ali%area /a)ora&il# a e*ul :" u"or "e5o ieri *au 'oate deter,i"a *u o u'area u"ui "ou 'o*t9 Aie are di"tre "oi u"oa;te *e"%a!ia "e'l# ut# a%ul a elui 'ro)o at# de i" a'a itatea de a /or,ula :"tre&area 'otri)it#+ la ,o,e"tul o'ortu"9 S# lu#, &#r&at are+ du'# e/orturi 'e"tru a i"tra :" )or&# :" er at+ %#u dar "u 'rea ,i-au r#*'u"*9 A;a u, "e-a relatat+ a /# ut ,ari u )e i"ii9 LEu a, # le-a, 'u* alta9 Oi

# a, :" er at9 Le-a, 'u* o :"tre&are+

II CUM SE POT PUNE GNTREBIRI CARE SI GNCURAJEWE CONVERSAIA


Su e*ul du,"ea)oa*tr# :" a/a eri ;i :" )ia!a

a'oi alta9 Du'# o )re,e ,# *i,!ea, a u" a5e"t ABI are i"tero50ea%# "i;te *u*'e !i ;i "i i 'e de'arte a i"e)a Iat# are u" :" ear # alt *e *# :" 0e5e Peter+ *# o o")er*a!ie are u" )i"de "ou 'l# ut# u 'er*oa"ele u are *t# u;#-" u;#L9 e$e,'lu9 *tr#duie;te al ulatoare+ *i*te,9 'la*e%e

*o ial# e*te le5at "e,i8lo it de 'ri e'erea de a 'u"e

27

PETER( De E"d a)e!i a e*t *i*te,N CLIENTUL POTENIAL( De a'roa'e o't*'re%e e lu"i9 PETER( Oi *u"te!i ,ul!u,itN CLIENTUL POTENIAL( Da+ 'E"# a u,9 PETER( Aa e /a!# ;i 'ro5ra,ului du,"ea)oa*tr# de ore*'o"de"!# 'u&li itar#N CLIENTUL POTENIAL( Da+ *i5ur9 PETER( Per/or,a"!a *i*te,ului "u )-a :";elat 'E"# a u, a;te't#rileN CLIENTUL POTENIAL( Nu+ el a /o*t de*tul de &u"9 PETER( De u"de a!i u,'#rat *i*te,ulN CLIENTUL POTENIAL( De la A''le Co,'a"49 PETER( Ser)i e-ul lor e*te &u"N CLIENTUL POTENIAL( N-a, a)ut 'ro&le,e *i*te,ul+ a;a # "-a, a)ut "e)oie de *er)i e-ul lor9 PETER( De i "-a!i :" er at *er)i iile lor de :"tre!i"ere ;i de'a"areN CLIENTUL POTENIAL( Nu9 PETER( :"!ele59 E o %i /ru,oa*#+ "u-i a;aN CLIENTUL POTENIAL( Da9 De "u ie;i!i 'u!i" *# )# &u ura!i de eaN To!i oa,e"ii 'u" :"tre&#ri+ dar 'u!i"e Atu" i *u"t E"d 'er*oa"ele :" ura8e%e are ;tiu e/i ie"t u, *# /a #+ a*t/el+ :" Et *# o")er*a!ia9 e u

:"tre&#rile "oa*tre a&ia tre%e*

rea !ii+ *-ar 'utea

'ro&le,a *# "u re%ide :" /a'tul

# 'arte"erii *u"t # :,'re8ur#rile

"e'riete"o;i *au de%i"tere*a!i+ ori

"u *u"t /a)ora&ile9 Gre;eala *e 'oate a/la ;i :" ti'ul de :"tre&#ri *au :" /elul :" are le /or,ul#,9 E$i*t# dou# ti'uri de :"tre&#ri 'e are le 'ute, 'u"e( :"tre&#ri :" 0i*e ;i :"tre&#ri de* 0i*e9 GNTREBIRI GNCHISE :"tre&#rile :" 0i*e a,i"te* de :"tre&#rile u r#*'u"* DABNU *au de ele u ,ai ,ulte o'!iu"i+ dar u)E"t *au

are re la,# r#*'u"*uri /or,ate di"tr-u"

dou#9 De e$e,'lu( LDe u"de *u"te!iNL+ LPra ti a!i 8o55i"5-ulNL+ LNe :"tEl"i, la 7+ ?K+ la @+ KK *au la @+ ?KNL+ LCrede!i o'riteNL :"tre&#rile :" 0i*e *u"t /olo*itoare 'e"tru # :i /a 'e eilal!i *# de%)#luie lu ruri 're i*e relati) la are ulterior )or 'utea /i detaliate RLM-a, "#* ut la ora;+ dar a, /o*t re* ut la !ar#LP LDa+ aler5 i" i Dilo,etri 'e %iLS *au :i o"*trE"5 *#-;i 're i%e%e 'o%i!ia( LOra @+ KK e ea ,ai 'otri)it#LP LNu )reau *# /ie o'rite toate 'er*oa"a lor+ # toate e"tralele "u leare ar tre&ui

28

e"tralele "u leare+ dar "i i "u *u"t 'e"tru o"*truirea altoraL9 De;i au u" a"u,it rol+ :"tre&#rile :" 0i*e *u e*i)e du la o o")er*a!ie 'li ti oa*#+ *u"t ur,ate de t# eri *tE"8e"itoare9 Per*oa"ele #rora li *e 'u" o *erie de :"tre&#ri :" 0i*e )or a)ea urE"d *e"%a!ia # *u"t *u'u*e u"ui i"tero5atoriu9 GNTREBIRI DESCHISE Da # )re, *# ,e"!i"e, o o")er*a!ie )ie ;i *# o /a e, ,ai i"tere*a"t# ;i 'ro/u"d#+ du'# o :"tre&are :" 0i*# e &i"e *#9 ur,e%e u"a de* 0i*#+ :"tre&#rile de* 0i*e a,i"te* de 5e"ul de :"tre&#ri 'u*e ele)ilor la lu r#rile * ri*e+ ele 'reti"d r#*'u"*uri ,ult ,ai lu"5i+ "u doar Ete)a u)i"te9 Ele er e$'li a!ii ;i 're%e"t#ri detaliate ;i+ *'re *ati*/a !ia 'arte"erilor de o")er*a!ie+ i"di # ;i /a'tul # *u"te, atEt de i"tere*a!i de eea e au *'u*+ :" Et )re, *# a/l#, Et ,ai ,ulte9 De e$e,'lu+ de :"dat# e Peter+ el are )i"de al ulatoare+ ;i-a dat *ea,a # a el lie"t 'ote"!ial e ,ul!u,it de *i*te,ul *#u+ 'utea *# /a # 'a*ul ur,#tor u u"a di" a e*te :"tre&#ri de* 0i*e( LCu,

de a!i ale* u" *i*te, A''leNL+ L:" e /el a * 0i,&at A''le o"/i5ura!ia a/a erilor du,"ea)oa*tr#NL+ LCe 'la"uri de )iitor a)e!i :" le5#tur# u al ulatoarele :" a/a erile du,"ea)oa*tr#NL Du'# e a!i :"tre&at 'e i"e)a de u"de e*te ;i du'# e a!i a/lat # e de la !ar#+ :i 'ute!i 'u"e :"tre&#ri de* 0i*e+ de 5e"ul( LDe e )-a!i ,utat ai i+ de la !ar#NLP LPri" e era di/erit *tilul de )ia!# de la !ar# de el de ai iNLP LCe a)a"ta8e 're%i"t# /a'tul de a /i re* ut la !ar#NL9 A/lE"d # i"e)a *e 'ro"u"!# :" /a)oarea ,e"!i"erii e"tralelor "u leare e$i*te"te :" /u" !iu"e+ dar "u )rea *# *e ,ai o"*truia* # altele "oi+ 'ute!i 'u"e :"tre&#ri de* 0i*e( LCe rede!i+ u, *e 'oate re%ol)a 'ro&le,a re%iduurilor "u leare 'e are le 'rodu e"traleleNLP LCare )i *e 'are a /i ea ,ai &u"# ale 'e"tru a *e 'utea o'ri o"*truirea u"or "oi e"trale "u leareNLP LDa # "u *e ,ai o"*truie* alte e"trale "u leare+ e o"*idera!i # ar 'utea /a e !ara 'e"tru a a*i5ura "oile "e e*it#!i de e"er5ieNL Pute!i o&*er)a+ di" a e*te e$e,'le+ # atEt :"tre&#rile :" 0i*e+ Et ;i ele de* 0i*e :" e'+ :" ,a8oritatea a%urilor+ 'ri" u)i"te di/erite9 Li*tele ur,#toare )# )or a8uta la o"*truirea ore t# a u"or

29

a*t/el de :"tre&#ri9 Cu,N De eN Su"tNBE*teNN S'u"e!i- ,i :" e /elN Ci"eN CE"dN U"deN CareN Ve!i o"*idera+ 'oate+ # la ,ulte di" :"tre&#rile :" 0i*e a"u,ite 'er*oa"e )or r#*'u"de la /el a ;i u, ar li )or&a de :"tre&#ri de* 0i*e9 De;i a e*t lu ru e*te ade)#rat+ e*te de a;te'tat a 'arte"erii "o;tri de o")er*a!ie *# dea u"or :"tre&#ri de* 0i*e r#*'u"*uri de o lu"5i,e *e"*i&il ,ai ,are+ deoare e a e*tea :" ura8ea%# a ti) o")or&irea li&er#9 Atu" i E"d 'u"e, :"tre&#ri de* 0i*e+ eilal!i *e *i,t rela$a!i+ ;tii"d # )re, *#-i i,'li #, :" di* u!ie ;i *# le a* ult#, '#rerile+ e$'ri,ate Et ,ai a,'lu9

Pu"E"d "oi :"tre&#rile+ o"trol#, :" ,are ,#*ur# *u&ie tele de*'re are *e di* ut# ;i "i iodat# "u "e )o, :,'ot,oli :" o")er*a!ii 'li ti oa*e9 S# 're*u'u"e, # u" 'riete" "e *'u"e( LTo ,ai ,-a, :"tor* di" Ara"!aL+ lat# Ete)a di" ,ultele :"tre&#ri 'e are le-a, 'utea ale5e 'e"tru a 'ri,i r#*'u"*uri :" /u" !ie de i"tere*ele "oa*tre( LCu, ,ai e )re,ea 'e a oloNL LCe ai /# ut a *# te de* ur i :" o")er*a!ia u l rE" e%iiNL LS'u"e-,i are a /o*t lu rul el ,ai deo*e&it are !i *-a :"tE,'latNL LCu, te-ai de* ur at a *# 5#*e;ti a,ere la 0otelNL LCare e*te di/ere"!a :"tre ,E" area de a olo ;i e a)e, "oi ai iNL Da # o /e,eie *e 're%i"t# dre't i"/ir,ier#+ a!i 'utea ale5e Ete)a di" a e*te :"tre&#ri( L De e )-a!i 0ot#rEt *# de)e"i!i i"/ir,ier#NL LCe a tre&uit *# /a e!i a *# )# 're5#ti!i 'e"tru a ea*t# ,e*erieNL LS'u"e!i-,i Ete)a di"tre 'ro&le,ele :" le5#tur#

CEL CE PUNE GNTREBIRI DIRIJEAWI CONVERSAIA

u are )# o"*ult# el ,ai de* oa,e"iiL9 LCe rol 8oa # dro5urile :" )ia!a ti"erilor de a%iNL

30

LCu, e*te a/e tat# )i%iu"ea du,"ea)oa*tr# de*'re )ia!# de /a'tul # tre&uie *# a* ulta!i atEtea "e a%uri :" /ie are %iNL Da # "u )re, *# )or&i, de*'re ,u" a ei+ :i 'ute, 'u"e ur,#toarea :"tre&are de* 0i*#( LCu, )# 'etre e!i ti,'ul li&er atu" i E"d "u )# :"5ri8i!i de al!iiNL CE"d ale5e, :"tre&#rile 'e are )re, *# le 'u"e, tre&uie *# a)e, :" )edere dou# lu ruri+ :"tEi+ *# 'u"e, :"tre&#ri "u,ai atu" i E"d )re, :"tr-ade)#r *# au%i, eea e are de *'u* ealalt# 'er*oa"#9 Ori Et de 'ri e'u!i a, /i+ da # :"tre&#rile le 'u"e, :" ,od ,e a"i + eilal!i )or *i,!i 'E"# la ur,# # "u *u"te, *i" eri ;i # "e /olo*i, de tru uri "u,ai 'e"tru a "e /a e *i,'ati i :" /a!a lor9 :" al doilea rE"d+ *# "e *tr#dui, *# ,e"!i"e, o du&l# 'er*'e ti)#9 A a)ea o du&l# 'er*'e ti)# :"*ea,"# *# "e 5E"di, "u "u,ai la eea e )re, "oi *# *'u"e, ;i *# a/l#,+ i ;i la e a"u,e :l i"tere*ea%# 'e el#lalt9 Per*oa"ele ele ,ai 'li ti oa*e *u"t a elea are "u iau a t de dori"!ele ;i "e)oile elorlal!i9 Cel ,ai &u" e$e,'lu :l o"*tituie a el 5e"tle,a" di*ti"*+ are+ la o 'etre ere+ adre*ea%# ur,#toarele u)i"te u"ei /e,ei( LA,

)or&it de*tul de*'re ,i"e9 Hai *# )or&i, ;i de*'re du,"ea)oa*tr#9 PE"# a u, e '#rere )-a!i /or,at de*'re ,i"eNL A /i *i" er ;i a '#*tra du&la 'er*'e ti)# e*te u" lu ru /oarte i,'orta"t ;i :" utili%area e/i ie"t# a elorlalte de'ri"deri de*'re are )o, )or&i :" a ea*t# arte9 GREOELI OBIONUITE GN AORMULAREA GNTREBIRILOR G"tre&#ri 'rea de* 0i*e Meli**a+ *o!ia u"ui o,er ia"t+ *'u"ea # )ia!a ei a de)e"it 'li ti oa*#9 De eN LPe"tru # toat# %iua "u a, dre't o,'a"ie de Et u" o'il de trei a"i ;i u" &e&elu;9 A;a :" Et atu" i E"d )i"e Bo& a a*# ;i-l :"tre&( ZCu, au ,er* a%i a/a erileNU 0iar # a; )rea *# a/lu9 Dar e rede!i #-,i *'u"eN ZA+ a de o&i eiU9 A'oi d# dru,ul la tele)i%or ;i a*ta-i totL9 Meli**a a /# ut ,ai ,ulte R5re;eli *i,'le9 Mai :"tEi+ :"tre&area ei e*te 'rea 5e"eral#9 A 'u"e :"tre&#ri e*te a ;i u, a, da dru,ul u"or ro&i"ete( u Et *u"t ,ai de* 0i*e u atEt )o, 'ri,i r#*'u"*uri ,ai a,'le = 'E"# la u" 'u" t+ :"tre&#rile 'rea de* 0i*e+ a ea a Meli**ei+ er u" e/ort atEt de

31

,are ;i u" ti,' atEt de :"delu"5at 'e"tru a r#*'u"de+ :" Et ei ,ai ,ul!i re"u"!# 0iar ;i la :" er area de a /a e a e*t e/ort9 Alte e$e,'le 'e"tru a e*t 5e" "e'l# ut de :"tre&#ri *u"t( LCe-ai ,ai /# ut :" ulti,a )re,eNLP LPo)e*te;te-,i de*'re ti"eLP LCe ,ai e "ouNL :" al doilea rE"d+ LCu, au ,er* a%i a/a erileNL *u"# ,ai de5ra&# a o :"tre&are- li;eu 'u*# :" * o'ul de* 0iderii o,u"i #rii+ de Et a o erere ade)#rat# de i"/or,a!ie+ :"tre&#rile- li;eu 5e"erea%# de o&i ei r#*'u"*uri- li;eu+ u, ar /i LBi"i;orL *au LNu 'rea r#uL9 :" */Er;it+ Meli**a a re'etat a eea;i :"tre&are :" /ie are %i9 Pri" a ea*ta+ "u "u,ai # a *'orit 'ro&a&ilitatea a :"tre&area *# /ie o"*iderat# u" li;eu+ dar 'e Bo& :l 'li ti*ea 0iar ;i 5E"dul de a tot r#*'u"de la a eea;i :"tre&are li'*it# de i,a5i"a!ie9 Meli**ei i *-a *u5erat *# itea* # re5ulat %iarul9 Oi a*t/el+ ea a /o*t :" *tare *#-i 'u"# :"tre&#ri de* 0i*e+ ,ai la o&ie t+ de*'re lu ruri i"tere*a"te de are ;i el era 'reo u'at9 :" *eara a eea+ Meli**a i-a 'o)e*tit lui Bo& # a au%it # la ; oala di" artierul lor *e 're o"i%ea%# *# "u *e ,ai ear# ele)ilor *tudierea u"ei li,&i *tr#i"e

;i l-a :"tre&at are e*te '#rerea lui9 QQEu "u-,i 'rea dau *ea,a e *# red de*'re a ea*ta9 Du'# ti"e u, ar tre&ui tratat# a- ea*t# 'ro&le,#NL = *u"a :"tre&area de* 0i*# a Meli**ei9 A ea*ta a du* la o di* u!ie de*'re /a'tul da # a :")#!a o li,&# *tr#i"# :i a8ut# 'e ele)i *# :"!elea5# ,ai &i"e alte9 'o'oare9 Oi-au :,'#rt#;it 'ro'riile e$'erie"!e ;i *-au di*trat+ :" er E"d *# o")er*e%e :" /ra" e%a ru5i"it# :")#!at# E"d)a la ; oal#9 PE"# la ur,#+ du'# e au )or&it de*'re toate+ Bo& i-a dat Meli**ei u" 'u'i ;i i-a ;o'tit LA0+ Mada,e+ e;ti ,a5"i/iMueHL Nu-i a;a # a /o*t o e$'erie"!# :" u"u"at# de *u e*N S# "u :" e'e, u :"tre&#ri di/i ile U" a5e"t i,o&iliar ,i-a de%)#luit odat# u" tru al ,e*eriei lui9 LCE"d i"tr# u" lie"t 'ote"!ial 'e u;#+ "u-i :"tre& la e *e 5E"de;te9 A ea*ta e*te o :"tre&are 'rea di/i il# 'e"tru :" e'ut9 Clie"tul ar de)e"i "er)o* ;i *-ar retra5e9 Oi da # l-a; 're*a+ *-ar retra5e 'ro&a&il 'E"# di" olo de u;#9 A;a # :l :"tre& :" e /el de a*# lo uie;te a u,9 A*ta-l /a e *# *e *i,t# ,ai de5a8at :" o,'a"ia ,ea9 Du'# u" ti,'+ ori el ori eu )o, diri8a o")er*a!ia *'re eea e :l 'reo u'# :"tr-ade)#rL9

32

A e*t */at *e 'oate a'li a ;i :" alte *itua!ii9 De o&i ei+ el ,ai &i"e e*te *# :" e'e, u :"tre&#ri u;oare+ de*'re *u&ie te are 'ro&a&il :i i"tere*ea%# ;i 'e eilal!i ;i u are 'ar /a,iliari%a!i9 G"tre&#ri are *u5erea%# r#*'u"*ul :"tre&#rile are *u5erea%# r#*'u"*ul *u"t ele ,ai :" 0i*e :"tre&#ri+ :"tru Et i")it# doar la a /i de a ord u o'i"ia 'er*o"al# e$'ri,at#( LE de8a o't ;i 8u,#tate9 N-ar tre&ui *# r#,E"e, a a*# iu *eara a*taNL LDoar "u re%i # au dre'tate+ "uNL LDou# ore de ur,#rit 'ro5ra,ul TV *u"t de a8u"* 'e"tru o *i"5ur# *ear#+ "u re%iNL Pe"tru a e*t 5e" de :"tre&#ri 'u*e la 'ro e*e ,ul!i a)o a!i au /o*t ad,o"e*ta!i( /olo*irea lor "u *e re o,a"d# "i i :" alte *itua!ii9 S# "u "e ,a"i/e*t#, de%a ordul+ :"ai"te de a 'u"e :"tre&area Atu" i E"d i"e)a :;i e$'ri,# o '#rere ;i "u *u"te, de a ord u ea+ dar )re, *# a/l#, :" e o"*t# di)er5e"!a+ *# "u "e e$'ri,#, de%a ordul de Et du'# e a, :"tre&at re*'e ti)a 'er*oa"# are

*u"t ,oti)ele 'e"tru are 5E"de;te :" /elul a e*ta9 De e$e,'lu+ Ala" Ga,er a u"o* ut odat# 'e i"e)a are i-a *'u* # *'ortul lui /a)orit e*te )E"#toarea9 De;i lui Ala" :i di*'la e 0iar ;i 5E"dul de a )E"a+ :" lo *# *'u"# a;a e)a ;i *# dea i,'re*ia # :"tre&#rile e a)eau *# ur,e%e *u"t u" i"tero5atoriu+ l-a :"tre&at 'e re*'e ti)ul e-i 'la e ,ai ,ult E"d ,er5e la )E"#toare9 Di* u!ia i-a o/erit lui Ala" 'rile8ul *# a/le e a"u,e 5#*e;te el :" au%# :" a ea*t# 'reo u'are ;i e rol )ital atri&uie )E"#torilor :" i lul e olo5i 9 Ala"+ de;i a r#,a* :" de%a ord u ,er*ul la )E"#toare+ a 'utut :"!ele5e 'u" tul de )edere al )E"#torului ;i+ :" ur,a a e*tei :"!ele5eri+ au re%ultat o o")er*a!ie ;i o rela!ie i"tere*a"te9 Pre5#tirea di" ti,' a :"tre&#rilor Da # a)e, o a%ia *# 're5#ti, di" ti,' Ete)a :"tre&#ri+ "e )a /i+ de*i5ur+ ,ai u;or de Et :" a%ul :" are "e &a%#, "u,ai 'e 'ri e'erea de a 5#*i :"tre&#ri la i"*'ira!ia ,o,e"tului9 Iat# e$'erie"!a u"ui dire tor de o,'a"ie( LVi"eri l-a, luat 'e u" tE"#r+ er eta;i9 Di"eul de a"ul er eta;ul ;i u ,i"e

Curti*+ la u" &a" 0et are are lo :" /ie are a" 'e"tru a-i *#r&#tori 'e 'roa*'e!ii tre ut a /o*t u" *u e* total =

33

doar ,E" #,+ /#r# * oate o )or&#9 A;a "i;te :"tre&#ri era, er eta; =

# a"ul E"d

au :"*u;it te0"i ile de ,e,ori%are ;i de /or,ulare a :"tre&#rilor+ di/ere"t da # *u"t *au "u *u"t o";tie"te de a ea*ta9 Se 'oate do)edi # e*te util# ;i i"tere*a"t# ;i are le 'ute, /olo*i Ete)a are ar e o")er*a!ii9 Iat# ,e,orarea u"or :"tre&#ri 'e ori E"d :" *ti,ularea u"ei

a e*ta ,i-a, /# ut le !iileU di" ti,'9 M-a, 5E"dit la are a; /i )rut *#-,i /ie 'u*e u, a, u erit o i"*i5"# de ,erit+ e /el de ta&ere ;i er eta;ele9 Oi a a ,ai /i u, a /o*t 'ri,a ,ea u

e 5lu,e a, /# ut *au a, au%it+ u, a"u,e le-a, dru,e!ie+ :" o"*truit+ e rela!ii era,

:"tre&#ri i"/aili&ile 'e"tru a de la";a u" dialo5( LDa # ar tre&ui *# ale5e!i o alt# 'ro/e*ie+ /i ea ;i de eNL LDa # a!i 'utea 'etre e o *#'t#,E"# u"de)a+ lo a!i ale5e ;i e a!i /a e a oloNL LCu, a!i :" e'ut a e*t "ou 5e" de a/a eriNL Pe"tru a :" e'e o")er*a!ia u :"tre&#ri de* 0i*e

,er*H A, a)ut atEtea de )or&it+ :" Et "u

)rut *# *e ter,i"eH A ea*t# le !ie *i,'l#+ :"tr-o *itua!ie *i,'l#+ a /o*t ;i o le !ie )aloroa*# 'e"tru a ti)itatea de a/a eriL9 A;a # 're5#tirea 'reli,i"ar# a /o*t 0eia *u e*ului9 eea e 'ri)e;te utilitatea u o alt# a Li'*a de :"!ele5ere :"

're5#tirii u"or :"tre&#ri :" di* u!iile de a/a eri e*te ade*ea ui,itoare9 CE"d trat#, "e,i8lo it 'er*oa"#+ ;a"*ele de a a)ea *u 'ro'or!io"ale 'la u /a'tul 'er*oa"e /i%i e9 Iar /a'tul : "oa*tr# de*'re de a 'u"e lor e* *u"t dire t

e*te "e)oie de u" e/ort 'reala&il di" 'artea "oa*tr#9 Du'# o )re,e :"*#+ )o, a8u"5e *# a !io"#, :" ,od auto,at+ tot a;a u, ,er5e,+ * rie, ;i 'ra ti #, toate elelalte de'ri"deri9

# *u"te, *au "u a5rea!i

ei di" 8urul "o*tru "e u 'ri e'erea 're5#tite lor LM# 0ot#rE*e, *# ,# e *#-i *'u" ,ai :"tEiN #*#tore* ZVrei u ea9 A-i /a e u e *# :" e'+ 5u,# de a% urte ar /i o *i,'l# /or,alitate9 Dar CUM SE POATE GNCEPE O CONVERSAIE 'ro'ria di"ai"te u"u(

*au "u e*te :" le5#tur# dire t# :"tre&#ri "u,#rul *u&ie tul

'er*oa"#9 Nu e$i*t# "e )o, da *ea,a

o,er ia"t :""#* ut+ "e5o iator are ;i-

*au " de *o ietate :""#* ut+ :" a'roa'e /ie are #+ de /a't+ *u"t 'er*oa"e

'u!i"#

34

,e*te atNU '#rea 'rea 'ri,iti)9 ZBu"#HU era u" *alut 'rea &a"al 'e"tru )iitoarea ,ea ,irea*#+ ZTe iu&e* H Ard de dorHU era 'rea :"dr#%"e!9 ZVreau *# /ii ,a,a o'iilor ,eiU '#rea 'u!i" a, 're,atur9 A;a # "-a, ,ai *'u* "i,i 9 A'oi9+ auto&u%ul a a8u"* :" *ta!ie+ ea a o&orEt ;i "-a, ,ai )#%ut-o "i iodat#L9 S/Er;itul Da # ;ti, o")er*a!ie u, *# :" e'e,+ e*te u;or *# 'urt#, o u 'er*oa"e "e u"o* ute9 Iat# #ut#, 'er*oa"e Ete)a 'o)e;tii9

'ie't#"E"du-*e+ ara"8E"du-;i 0ai"ele+ ,E"5Ei"du-;i o 'arte a or'ului *au )reu" o&ie t+ de 'ild# u" 'a0ar *au u" * au"+ ori l#*E"du-"e *# le *ur'ri"de, uitE"du-*e la "oi ;i a'oi /i$E"du-"e :" # o )re,e+ :"ai"te de a-;i ,uta 'ri)irea :" alta 'arte9 O dat# )o, e "e-a, 0ot#rEt u i"e )re, *# /a e, u"o;ti"!#+ )o, tre e la 'a*ul ur,#tor( )o, %E,&i+ #uta *# *ta&ili, o le5#tur# 'ri" 'ri)iri ;i )o, 'rea ,ult , #utarea :" e'e *#-i )or&i,9 De;i ,ul!i oa,e"i %#&o)e* u)E"tului L'er/e tL u are *# de* 0id# o")er*a!ia+ er et#rile au ar#tat eea De* 0iderile "e5ati)e+ # e*te relati) "e*e,"i/i ati) :"*#+ "u-i :" ura8ea%#+ :" e *e *'u"e :" a*e,e"ea *itua!ii de :" e'ut9

*trate5ii *i,'le 'e are le o"*ider#, utile9 Mai :"tEi+ *# are+ du'# toate u 'ro&a&ilit#!ile+ ar /i de a ord *# i"tre :" di* u!ie 'rile8ul de a /a e u"o;ti"!e "oi ;i 'ute,

"oi9 Ma8oritatea oa,e"ilor *u"t &u uro;i *# ai&# o"*idera 'e ori i"e e*te *i"5ur ;i "u 'rea a&*or&it de )reo alt# a ti)itate dre't o !i"t# &u"#9 Cei la are 'ute, a)ea ;a"*e+ :;i )or ar#ta u i"tere*ul 'ri"tr-u" %E,&et+ "e )or 'ri)i de ,ai ,ulte ori+ )or ado'ta o 'o%i!ie de* 0i*# a tru'ului+ &ra!ele ;i 'i ioarele "e:" ru i;ate+ *au :" ru i;ate :"dre'tate *'re "oi+ toate ,a"i/e*tare "o"-)er&al# a i"tere*ului9 Per*oa"ele de *e$ o'u* are *e *i,t atra*e de "oi :;i 'ot ar#ta i"tere*ul ;i :" alte /eluri+ u, ar /i( u 'i ioarele o"*titui"d o

5e"eral+ 'e eilal!i *# *tea de )or&# u "oi ;i 'ro&a&il :"tu"e # 'er*'e ti)ele rela!iei9 Odat#+ :"tr-u" &ar de "oa'te+ u" &#r&at+ a'ro'ii"du-*e de o /e,eie a de* 0i* o")er*a!ia u ur,#toarele u)i"te( LNu 'ot are ea a *u'orta ,u%i a a*ta %5o,otoa*#L+ la re'li at( LP#i atu" i de e "u 'le iNL Ceea e *'u"e, "u tre&uie *# *tr#lu ea* # de *au *# /ie e)a *u"t ie;it 0iar di" /oarte o,u"P &u"e9 o&i;"uite i"teli5e"!# o&*er)a!iile

I,'orta"t e*te *# 'ro/it#, de o a%ie 'e"tru a *ta&ili

35

u" o"ta t ;i *# ur"i, di" lo lu rurile9 Da # ealalt# 'er*oa"# e*te i"tere*at#+ ea "e )a da 'ro&a&il de &u"#)oie Ete)a i"/or,a!ii are "e )or a8uta 'e a,E"doi *# 5#*i, *u&ie te o,u"e de o")er*a!ie ;i *# i,'ri,#, di* u!iei u" to" ,ai 'er*o"al9 E *i,'lu de 5#*it /or,ule de 'or"ire a u"ei di* u!ii9 I" /o"d+ "u tre&uie de Et *# ale5e, :"tre ur,#toarele trei te,e 'ri)i"d( *itua!ia dat#+ ealalt# 'er*oa"#+ "oi :";i"e+ ;i a)e, doar trei /eluri de a :" e'e( 'u"E"d o :"tre&are+ e$'ri,E"du-"e o '#rere+ o"*tatE"d o *tare de /a't9 S o'ul "o*tru ,a8or+ la :" e'ut+ e*te doar *# tre%i, i"tere*ul eluilalt *au *#-l atra5e, :" o")er*a!ie+ a;a #+ de re5ul#+ el ,ai &u" ,i8lo e*te *# :" e'e, 'ri"tr-o :"tre&are9 C0iar ;i :"tre&#rile :" 0i*e *u"t &u"e+ u o"di!ia *# "u 'u"e, 'rea ,ulte la rE"d9 E*te 'otri)it# ;i e$'ri,area u"ei '#reri+ ori u, ,ai urE"d de Et o *i,'l# o"*tatare a u"ei *t#ri de /a't9 Da # )e"i, u /a'te de 5e"ul( LA*t#%i auto&u%ul :"tEr%ieL *au LE o %i

/ru,oa*#L "u )o, reu;i *# i,'li #, ;i ealalt# 'er*oa"#+ #reia "u-i r#,E"e de Et *# :" er e *# "e i,'li e ea 'e "oi+ 'u"E"d o :"tre&are *au e$'ri,E"d o '#rere+ lu ru :"*# 'u!i" 'ro&a&il9 A VORBI DESPRE SITUAIA DATI Cea ,ai &u"# ;i ea ,ai *i,'l# di"tre ele trei o'!iu"i 'e are le 'ute, /a e e*te+ de re5ul#+ *# :" e'e, o o")er*a!ie de*'re *itua!ia :" are "e a/l#, a,E"doi9 O a*e,e"ea o")er*a!ie )a 'rodu e+ 'ro&a&il+ ,ai 'u!i"# "eli"i;te de Et o di* u!ie de*'re ealalt# 'er*oa"#+ ;i ,ai ,ult# i,'li are di" 'artea ei de Et o di* u!ie de*'re "oi :";i"e9 Pe"tru a :" e'e o di* u!ie de*'re *itua!ia dat#+ *# 'ri)i, :,'re8ur ;i *# 5#*i, e)a are *# "e i"tere*e%e *au *# "e "edu,irea* # 'e a,E"doi9 S# utili%#, o 'er*'e ti)#9 du&l#( *# 5#*i, u" *u&ie t de*'re are+ 'ro&a&il+ ;i el#lalt ar di* uta u 'l# ere9 A e*t lu ru e*te u;or de reali%at+ ,ai ale* atu" i E"d *u"te, :,'reu"#+ u"de)a+ la u" ur*+ la *er)i iu+ la o a*o ia!ie *au u" lu& *'orti) et 9 Du'# e a, 'u* :"tre&area *au a, e"u"!at u ate"!ie r#*'u"*ul9 Red#,+ e)a+ *# a* ult#, u titlu de

36

e$e,'lu+ uit#, altele 'e

Ete)a /or,ule de de* 0idere+ dar *# "u u "i,i ,ai &u"e de Et are ori i"e le 'oate /or,ulaP dar ori u, e

di" lu,eL9 RNu 'are o /or,ul# de de* 0idere 'rea 5ro%a)#+ dar a'roa'e :"totdeau"a e 5ata *# /a # o,'ara!ie ealalt# 'er*oa"# are-l /olo*ea u li/tul 'e

# a e*tea "u *u"t

,ai &i"e *# *'u"e, e)a+ de Et *# t# e,9 La o ur*# de ai( LCe al rede!i # )a E;ti5aN Pe e )# &a%a!iNL La o 5alerie de art#( LCe rede!i # a )rut *# *'u"# arti*tulNL RAla" Gar"er ;i-a 'etre ut odat# o or# :"trea5# 'u"E"d o a*e,e"ea :"tre&are :" /a!a u"ui ta&lou de Pi a**o ;i a /o*t i,'li at :" atEtea di* u!ii :" Et u"ei 'er*oa"e are a re)e"it du'# u" ti,' :" /a!a ta&loului+ i-a 'u* :"tE,'l#tor a doua oar# a eea;i :"tre&are9 Al doilea r#*'u"* a *u"at a*t/el( LCa *# )# *'u" dre't+ "u dou#%e i ;i red # Pi a**o a a)ut 'rea ,ulte lu ruri "oi de :,'#rt#;it :" ulti,ele i" i de ,i"uteL9 A,E"doi au rE*+ a'oi # :" ear # a ea*t# /or,ul# de arte de a *a+ Ala" i-a ,#rturi*it

de o&i ei :" alt# 'arte = a;a :" Et *itua!ia *e 'retea%# la di* u!ii9 S La o *'#l#torie u auto*er)ire( LCe 'ro5ra, ar # odat# a E"d *-a tre&ui *# /olo*e* NL+ LCEt deter5e"t ar tre&ui *# 'u" :" ,a;i"#NL RO /e,eie 'o)e*tea a,u%at# 'u* 'rea ,ult deter5e"t ;i+ ,ai tEr%iu+ de* 0i* o atu" i o")er*a!ie de*'re /a'tul

:"tor*+ a 5#*it o a)ala";# de *'u,#H Oi a*t/el *-a # ,ul!i oa,e"i o"*ider# # L,ai ,ultL :"*ea,"# L,ai &i"eL+ 0iar ;i E"d e )or&a de )ita,i"e+ a8u"5E"d la u" * 0i,& de e$'erie"!# :" a ea*t# 'ro&le,#9 S LS u%a!i-,#+ u"de tre&uie *# 'u" deter5e"tulNL RDu'# e i *-a ar#tat+ /e,eia a ad#u5at # a e*t are-l deter5e"t e*te ,ult ,ai &u" de Et du* la o :"tre&are de* 0i*#9 S :"tr-o *al# de )a da la e$a,e"NL La de* 0iderea u"ui tEr5( LCu, a!i :" e'ut a/a erile :" a e*t do,e"iuNL la*#( LCe ;ti de*'re 'ro/e*orNL+ e a )or&itNL+ LCe re%i # "e LA, li'*it ieri9 De*'re el 'e

'or"ire a u"ei di* u!ii 'e"tru o "ou# La oad# la

/olo*ea :"ai"te+ :"tru Et a ela "u 'rea ur#!a9 A*ta a

a;a # 'E"# la ur,# au di* utat de*'re arte9 S i"e,a( LCe a!i au%it de*'re a e*t # )re!i *# u,'#ra!i a"50i"are9 el ,ai le"e; a* e"*or /il,NL LCe )-a deter,i"at *# )e"i!i *#-l )ede!iNL La 'ia!#( LV#d :" li/t( LCred :"totdeau"a ,-a, :"tre&at u, *e 're5#te;teNL # a e*ta e

37

La

'etre ereL9

LCu,

a!i

a8u"*

la

a ea*t#

i"tere*a"t# S'u"e!i-,i+

adre*at# e

o"*iliului

de

o"du ere9

'etre ereNL ROri e de* 0idere e ,ai &u"# de Et LNu )-a, ,ai :"tEl"it u"de)aNL Alla" Pea*e a :" er at de ,ai ,ulte ori a e*t ti' de :"tre&are 'e"tru a te*ta r#*'u"*ul oa,e"ilor la o /or,ul# atEt de 'lat#9 R#*'u"*ul el ,ai de," de a /i a,i"tit+ al u"ei ti"ere /e,ei+ *u"a a;a( LPoate = lu re% la 5r#di"a %oolo5i #L9 S A VORBI DESPRE CEALALTI PERSOANI Ma8orit#!ii oa,e"ilor le 'la e *# )or&ea* # de*'re ei :";i;i ;i )or /i /oarte :" E"ta!i *# r#*'u"d# la ori e :"tre&#ri o&*er)a!i *au *# 'arti i'e e 'oart#+ la o,e"tarii e de*'re ite;te 'ro'ria lor 'er*oa"#+ :"ai"te de a tre e la :"tre&#ri+ e /a e+ e *'u"e *au ealalt# 'er*oa"# ;i 5E"di!i-)# a*u'ra a!i )rea *# a)e!i ,ai ,ulte i"/or,a!ii9 La o 'etre ere( LCe 8a 0et# i"tere*a"t# a)e!iH S'u"e!i-,i+ e re're%i"t# a ea*t# i"*i5"#NL Pe *trad#9 LP#re!i de%orie"tat Cu, )# 'ot a8utaNL La o Du'# o,'eti!ie *'orti)#( LSu"te!i o :"tru"ire( LA!i a)ut o el ,ai &u" o&*er)a!ie 8u #tor de ai i9 Cu, )# a"tre"a!iNL #rui a*'e t

rede!i+ de

e utili%area e"er5iei

*olare "u e*te ,ai ra'id de%)oltat#NL U"ui 'oli!i*t LMi-ar 'l# ea *# i"tru ;i eu :" 'oli!ie9 Cu, ar tre&ui *# 'ro ede%NL CE"d /a e, u"o;ti"!# u o 'er*oa"# 'e are a, ,ai )#%ut-o( LS'u"e!i-,i+ "u )-a, )#%ut oare la ulti,a ;edi"!# a /u"da!ieiN M# 0ea,# Alla"9 Cu, a!i a8u"* ,e,&ru al a e*tei /u"da!iiNL Da # tre e, 'e lE"5# i"e)a are *e 'li,&# :" ti,' e "oi aler5#, 'e alee *au de-a lu"5ul !#r,ului9 LNe lu#, la :"tre ereNL RCealalt# 'er*oa"#+ de o&i ei+ )a rEde9 Pute, rEde ;i "oi+ a'oi *# "e o'ri, ;i *# o"ti"u#, u o re,ar #9 C0iar da # "u o&!i"e, "i i u" r#*'u"*+ a ea*ta e*te *i"5ura /or,ul# de :" e'ut+ du'# are i,ediat 'ute, 'le a9 S La 8o55i"5( LCe /el de 'a"to/i de aler5are 'urta!iN De e a!i ale* a e*t ,odelNL La re*taura"t( LV# dera"8ea%# da # ,# a;e% la ,a*a du,"ea)oa*tr#NL RS riitorului He"r4 Miller "u-i 'l# ea *# ia ,a*a *i"5ur+ a;a /or,ul# de :" e'ut9 'er*oa"e a # /olo*ea a ea*t# Ete *ute de #ror I,a5i"a!i-)#

u"o* ut a*t/el+ oa,e"i de a

e$i*te"!# "-ar /i a/lat "i iodat#+ da # *e a;e%a la o

38

,a*# li&er#9 A, o&*er)at+ di" 'ro'rie e$'erie"!#+ a;e%#, la ,a*a lor+ dar ;i a e;tia * u%E"du-*e a;tea't# u" 'riete" *au # au ,ult de lu ru9 S

# #

i"tere*ate *# )or&ea* # de*'re ele :"*ele de Et de*'re "oi9 S# "u o/eri, "i iodat# i"/or,a!ii de*'re "oi :";i"e /#r# *# "e /ie 'u*# o :"tre&are 're i*# :" a e*t *e"*9 Da # /a,ilie+ de*'re i"e)a "u "e 'u"e :"tre&#ri de*'re 'ro/e*iu"e+ de*'re eea e "e

a'ro$i,ati) CK[ di" 'er*oa"e "e )or ru5a *# "u "e

U"ii '*i0olo5i *e 'ro"u"!# :" /a)oarea a elor u)i"te ro*tite :" de* 0idere are arat# dire t i"tere*ul 'e"tru ealalt# 'er*oa"#9 De e$e,'lu(

'a*io"ea%# *au de*'re *itua!ia "oa*tr# ,aterial#+ atu" i a e*tea "i i "u-i i"tere*ea%#9

LBu"#9 Pari atEt de i"tere*a"t+ a; dori *# /a u"o;ti"!# u du,"eataL *au LBu"#9 Te-a, )#%ut ai i de ,ai ,ulte ori ;i ,-a, 5E"dit *# )i" ;i *# ,# 're%i"tL9 Ei *u*!i" # a ea*t# ,etod# are ,ult ,ai eluilalt de Et /or,ulele ,ai ,are i,'a t a*u'ra

*u&tile de a'ro'iereP e$i*t# atE!ia al!i oa,e"i ;i *ti,uli :,'re8ur+ :" Et i,'a tul a*u'ra altora e*te de i,'orta"!# )ital#9 Co"di!ia e*e"!ial# 'e"tru a /olo*i a e*t ti' de a&ordare e*te ura8ul9 A VORBI DESPRE NOI GNOINE Ori Et de de* /olo*ite ar /i+ ,ai9 ale* :" a%ul

V CUM SI-I ASCULTIM PE ALII OI CUM SI NE CROIM+ ASTAEL+ CALEA SPRE POPULARITATE OI SUCCES
LOtiu # du,"ea)oa*tr# # eea rede!i # :"!ele5e!i eea

'er*oa"elor *i"5urati e+ /or,ulele de de* 0idere are *e re/er# la 'ro'ria "oa*tr# 'er*oa"# reu;e* rar *# *ti,ule%e o")er*a!ia9 A;a u, o&*er)a o dat# Dale Car"e5ie 'er*oa"ele *tr#i"e *u"t ,ult ,ai

e )i *e 'are da!i *ea,a

# a, *'u*9 Dar "u *u"t *i5ur da # )# e a!i au%it du,"ea)oa*tr# "u o")er*a!ie+ # i el#lalt e*te

e*te eea e a, )rut eu *# *'u"L9 Li"i;tea e de aur :"

39

,ult ,ai i"tere*at de 'ro'ria *a 'er*oa"# de Et de "oi9 Cel ,ai &u uro* e *#-;i aud# 'ro'ria )o e ;i+ de i+ *#-l a* ult#, u *i,'atieP da # tot )re, *#-l E;ti5#, de 'artea "oa*tr#+ tre&uie *#-i a ord#, :"trea5a ate"!ie+ a* ultE"du-l9 Aie are o, are o dori"!# 'ro/u"d# de a /i a* ultat+ 'e"tru # a ea*ta :l /a e *# *e *i,t# ,ai &i"e ;i ,ai i,'orta"t9 Atu" i E"d "e ,a"i/e*t#, a u" a* ult#tor a ti)+ :i /a e, u" ti,' o,'li,e"t eleilalte 'er*oa"e+ eea e rede ea 0iar /#r# *# ro*ti, u" *i"5ur e )or&e;te de*'re i,'orta"t+ o u)E"t9 Da # o a* ult#, :" # e*te are

Da # i"e)a are de e$'ri,at u" *e"ti,e"t *au o idee ;i dore;te *# "e tra"*,it# a e*t ,e*a8+ tre&uie ,ai :"tEi *# le tra"*'u"# :" oduri )er&ale ;i "o"-)er&ale 'e are "oi *# le 'ute, :"!ele5e9 Codurile *ele tate eea e dore;te *# *'u"# = de )or&itor+ de 'e"tru tra"*,iterea a deter,i"ate /a tori+ ,ediul de * o'ul

u)i"tele+ 5e*turile ;i to"alitatea )o ii = )or /i ur,#rit *itua!ia dat# ;i de rela!ia lui u "oi+ 're u, ;i de al!i u, ar /i )Er*ta+ *tatutul *o ial+ edu a!ia+ ultural ;i *tarea *a e,o!io"al#9 Pro e*ul de

tra"*'u"ere a ideilor ;i *e"ti,e"telor :" ,e*a8e *e "u,e;te odi/i are9 S# 're*u'u"e,+ de e$e,'lu+ ,u%i a+ dar i *e 'are iti, 5E"durile+ a;a odi/i # *e"ti,e"tele # 'u"e, o a*et# u /or,a!ia Beatle* 'e"tru u" 'riete"+ :i 'la e

u eri, re'ede ;i to'i, 50ea!a

e$i*t# ade*ea :" a%ul u"or 'ri,e :"tEl"iri9 A ASCULTA ACTIV A* ultarea a ti)# e*te u" ,od deo*e&it de a rea !io"a+ 'e"tru *# a)e, *'u"e # :l :" ura8ea%# 'e # :"!ele5e, a ea*t# eea el#lalt *# e "i *e u e *e o"ti"ue *# )or&ea* # ;i "e 'er,ite+ :" a ela;i ti,'+ ertitudi"ea a Pe"tru /olo*i de'ri"dere

# e 'rea tare9 Nu 'ute, *#-i #+ 'e"tru a "e :";tii"!a+ :;i ;i *tri5# ,ai tare de Et e a /o*t e,i*+

a*eto/o"ul( LD#-l ,ai :" etHL O dat# ,e*a8ul tre e 'ri"tr-u" *'a!iul aeria" di"tre

a"al+ :" ,od "or,al 'ri"

ei doi+ dar alte *u"ete de 'e

a"al )or di*tor*io"a ade*ea ,e*a8ul+ :" e$e,'lul "o*tru ,u%i a %5o,otoa*# a /or,a!iei Beatle* 'oate 'rodu e di*tor*iu"i o"*idera&ile ;i ,e*a8ul 'e are-l *ur'ri"d ure 0ile "oa*tre 'oate /i /oarte di/erit /a!#

e/i a itate+ tre&uie ,ai :"tEi *# :"!ele5e, :"tE,'l# E"d i"e)a "i *e adre*ea%#9

Co,u"i area i"ter'er*o"al# :" e'e i"tra'er*o"al9

40

de eea e a /o*t tra"*,i* de 'riete"ul "o*tru9 I"e)ita&il a'ar ;i alte di*tor*iu"i la de odi/i area ,e*a8ului+ atu" i E"d o"/eri, :"!ele* *e,"elor are le-a, 'ri,it9 Di" ele )er&ale ;i "o"-)er&ale 'e

ade*ea di/erit de el 'e are-l re#, "oi di" *e,"ele are "e *tau la di*'o%i!ie9 I,'re*ia "oa*tr# e*te+ de ,ulte ori+ de'arte de i"te"!ia eleilalte 'er*oa"e9 :" e$e,'lul "o*tru u Beatle*-ii+ da # i"ter'ret#, ore t ,e*a8ul 'riete"ului )o, doar 'utea i"ter'ret#, "e'otri)it9 o" 0ide # dore;te a ,u%i a *# /ie dat# ,ai :" et9 Dar da #-l a :"*e,"E"d LSu"t /urio* 'e ti"eL+ *-ar &i"e *# r#*'u"de, *u"t :"tr-u" ,od Ade*ea ,e*a8ele de odi/i ate /oarte

<K KKK de i,'ul*uri 'ri,ite :" /ie are *e u"d# de ure 0ile+ o 0ii+ ,Ei"ile "oa*tre *au de tot re*tul or'ului+ "u 'ute, a'ta de Et Ete)a+ a*u'ra #rora "e /o ali%#, ate"!ia9 Iar e a"u,e )a /i a'tat e*te ,ult i"/lue"!at de /a tori "oa*tre+ "e)oile+ e$'erie"!ele i"titulate LS# tate di" eea 8u,#tate di" au%i, )re, eea *# ;i u"o;ti"!ele u, *u"t( a;te't#rile "oa*tre9 Du'# u, redi"!ele+ i"tere*ele+ atitudi"ile+

i" ore t+ /#r# a "i i u"a di" '#r!i *# ;tie )reodat# # a e$i*tat o "e:"!ele5ere9 Iat# de a ti)#+ :" lo *u"t ore te e e*te atEt de i,'orta"t# a* ultarea *# 're*u'u"e, ;i *# # i,'re*iile "oa*tre a atare+ a)E"d r#*'u"de,

a/ir,# A9 Sat0re+ R9 Ol*o" ;i C9 X0it"e4+ autorii #r!ii o")er*#,L( LSe %i e # au%i, 8u,#u ate"!ie e *e *'u"e+ a* ult#,

e a, au%it ;i "e a,i"ti, 8u,#tate di" u)i"te+ a)e, te"di"!a *# eea e u, *'u"ea Arit% Perl*+ i i e )re, *# au%i, ;i *# )ede, A;a ,i; #rii tera'euti e

a ea*t# de'ri"dere )o, /i a'a&ili *# "e a*i5ur#, # a, de odi/i at ore t Da # :" e$e,'lul u ,u%i a 5#l#5ioa*# r#*'u"de,( LTe-ai *u'#rat 'e ,i"e+ "u-i a;aNL+ atu" i e,i!#torul ,e*a8ului "e )a *'u"e 'ro&a&il( LNu+ "u )reau de Et *# redu i *o"orulL9 A a* ulta a ti) :"*ea,"# de i a o,u"i a e,i!#torului e :"*ea,"# 'e"tru "oi ,e*a8ul *#u9 #-l a* ult#,+ o"/ir,#, *au *# "e

e a, a* ultatL9 Cu alte )ede,9

/o"datorul

5e*talti*te+

Li,a5i"ile lu,ii "u i"tr# :"9 "oi :" ,od auto,at+ e)a Noi "u au%i, toate *u"etele di" lu,e+ a* ult#,L9 Di" a e*te ,oti)e+

*ele ti)9 Noi "u )ede,+ i #ut#,+ er et#,+ * rut#,

A e*t lu ru :i 'er,ite *#-;i dea *ea,a ,e*a8ul tri,i* "ou# e*te iar "ou# "e 'er,ite *# "e

41

lari/i #, i,'re*ia Iat# alte Ete)a e$e,'le de a* ultare a ti)#( SUE( N-o *# 5#*e* o alt# *lu8&#9 MIRIE( Te *i,!i :"tr-ade)#r /ru*trat#9 RA* ultare a ti)# S SUE( Da9 Oriu"de ,# du MARIE( Ai *e"ti,e"tul RA* ultare a ti)#9 S SUE( E$a t9 Da # "u au "i i u" 'o*t+ de *'u"N Y SOUL( Nu )reau *# te du i :" *eara a*ta *# 8o i #r!i9 SOIA( Nu-!i 'la e *# ,# di*tre% /#r# ti"e9 RA* ultare a ti)#9 S SOUL( Nu de*'re a*ta e )or&a9 A; dori *# /iu *i"5ur u ti"e :" *eara a*ta Y JUDV( Vreau *# ,er5 a a*#9 DAVE( Nu te di*tre%i &i"e ai iN RA* ultare a ti)#9 S JUDV( Nu9 Poate da # 50idul "u "e-ar tot 5o"i+ ar /i ,ai &i"e9 DAVE( i-ar 'l# ea *# "e la*e ,ai ,ult ti,' li&er9 e "u :,i ,i *e *'u"e *# la* o auto&io5ra/ie ;i a'oi "u ,# ,ai aut# "i,e"i9 # e;ti 'li,&at# de5ea&a9

JUDV( Da9 Cred # o *#-i *'u" 0iar a u,9 Y DONNA( Nu ie;i, "i iodat# "i #ieri9 JOE( Te 'li ti*e;ti ;i )rei *# /a e, o e$ ur*ie9 RA* ultare a ti)#9 S DONNA( Da9 De ,ul!i a"i tot *'u"e, /a e, o e$ ur*ie 'ri" !ar#+ Hai *-o /a e, a u,H A* ultarea a ti)# a reu;it "u o dat# *# *al)e%e rela!ia di"tre u" &#r&at ;i 'riete"a lui9 Iat# o a*e,e"ea *itua!ie9 La a treia :"tEl"ire+ 'e 'li,&au ,E"#-" ,E"#+ el i-a *'u* e*te *-o i")ite la * 0i+ E"d *e Et de "er#&d#tor # o *# E"d )o, ie;i la 'e"*ie9

E"d )a )e"i iar"a9 Ea+

:"tor E"du-;i 'ri)irea :" alt# 'arte+ a *'u*( LCi"e ;tie+ 'oate "i i "u )o, ,ai ;ti u"ul de altul 'E"# la iar"#L9 El i-a de odi/i at ,e*a8ul+ a )rE"d *# *'u"# # "u ,ai dorea *#-l :"tEl"ea* #9 Dar+ :" lo a ea*t# i,'re*ie R a% :" are ea ar /i tra* o" lu%ia *# a e'te u ea a u" /a't ;i *# de)i"# re e

# o re*'i"5eS+ a # "u dore;ti

/olo*it a* ultarea a ti)#9 LVrei *# *'ui

*# ,# ,ai )e%iNL a :"tre&at el9 R#*'u"*ul a /o*t u" %E,&et ;i o :,&r#!i;are( LNu+ Ji,9 E "u,ai /elul ,eu de a-!i *'u"e 'e o olite # a; )rea *# 'etre ,ai ,ult

42

ti,' al#turi de ti"eL9

LDu,"ea)oa*tr#BDu,"eataBTuL+ deter,i"E"d a*t/el u" r#*'u"* la /el de dire t+ ad#u5E"d :" :" 0eiere LA, dre'tateNL i,ediat da # :" /elul a e*ta )o, 'utea a/la ore t#+ iar o" lu%ia "oa*tr# a /o*t

CJND OI CUM TREBUIE AOLOSITA ASCULTAREA ACTIVI A* ultarea a ti)# e*te /oarte /olo*itoare :" dou# *itua!ii( CE"d "u *u"te, *i5uri # a, :"!ele* e )rea *# *'u"# ealalt# 'er*oa"#P CE"d "i *e tra"*,ite u" ,e*a8 i,'orta"t *au u u" o"!i"ut e,o!io"al9 Atu" i E"d re ur5e, la a* ultarea a ti)#+ *# "e a*u'ra *e"ti,e"telor eea e e$'ri,ate rede, # e*te de o"!i"utului ,e*a8ului *au a*u'ra # "u a, el ,ai eea e o"*ider#, o" e"tr#,

da # "u a /o*t+ atu" i e,i!#torul ,e*a8ului "e )a l#,uri e$a t a*u'ra a eea e a )rut *# *'u"#9

ASCULTAREA ACTIVI OI ACCEPTAREA ALTORA Care di"tre re'li i "i *e 'are a /i de el ,ai ,are

a8utor+ da # "e-a, a/la :" u"a di" ur,#toarele *itua!iiN U" o'il *e taie la de5et ;i :" e'e *# 'lE"5#9 RaS R&S R S de5etulHL U" 'riete" a'ro'iat "e :,'#rt#;e;te( LOe/ul ,eu *'u"e # "u lu re% de*tul de re'ede ;i # ,# )a o" edia da # "u ,# adu"L9 RaS te 'ui 'e trea&#L9 dire t u( LCred # ar /i ,ai &i"e *# te tre%e;ti ;i *# LNu te-ai t#iat 'rea tareHL LNu ,ai 'lE"5eH Nu te doare a;a de tareHL LCred # te doare+ :"tr-ade)#r+ tare

eilal!i+ a*u'ra :"!ele* &i"e ;i

a,E"durora+ :" /u" !ie de

i,'orta"t9 Pe"tru a a8u"5e la u" r#*'u"*+ *# "e 'u"e, :"tre&area( LCe *i,te i"terlo utorulNL+ LCe ,e*a8 :" ear # *# "e tra"*,it#NL CE"d tra"*,ite, :" e'e, 'ri" a eluilalt "e o" lu%ia "oa*tr#+ *# adre*a

43

R&S 'o!i *#

LNu tre&uia *# la;i *# te ia la ro*t9 Ori E"d

'ro&le,ele lor+

# "u-i lu#, :" *erio* *au

# a)e,

'rea 'u!i"# :" redere :" re%ol)a 'ro&le,ele9 LSi5ur # *lu8&a a*ta :"*ea,"# ,ult

a'a itatea lor de a-;i elui are

5#*e;ti o alt# *lu8&#L9 R S 'e"tru ti"e ;i "-ai )rea *# o 'ier%iL9 U" )e i" *e 'lE"5e( LSe 'are # "u a, alter"ati)#9 Va tre&ui *-o i")it 'e ,a,a *# *e ,ute la "oiL9 RaS re* ut ;i a u, o r#*'l#ti!iL9 R&S "ou u dE"*a+ dar "u )re!i *-o *'u"e!iL9 R S a ea*t# ,utare o )a a)ea a*u'ra )ie!ii du,"ea)oa*tr#L9 Pri,ele dou# r#*'u"*uri la /ie are e$e,'lu :l :")a!# 'e el#lalt u, ar tre&ui *# *e *i,t# *au e ar tre&ui *# /a #+ ori e$'ri,# a'ro&are 'e ei *au a are "i de%a'ro&are+ *i,'atie *au li"i;tire9 R#*'u"*uri a e*tea rareori :i a8ut# *au :i *ati*/a *e adre*ea%# *# a8u"5# la o" lu%ia LV# :"5ri8orea%# 5E"dul la e/e tul 'e are LPu" 'ariu # )# /a e 'l# ere *# lo ui!i di" LGE"di!i-)# a;a( ,a,a du,"ea)oa*tr# )-a

Cel de-al treilea r#*'u"*+ r#*'u"*ul a* ult# a ti)+ ar a)ea

u totul alt re%ultat+ :" ura8at al, :" o,'a"ia ;i

*#-;i e$'ri,e de'li" ;i li&er rea !iile e,o!io"ale+ el#lalt *e )a *i,!i ,ai rela$at ;i "oa*tr#9 Aa'tul # i-a, :"!ele* 'ro&le,ele

re/le t#, a*u'ra lor = dar l#*#, re%ol)area 'e *ea,a lui = arat# # a)e, :" redere :" 'o*i&ilit#!ile e'tat /#r# a /i riti at de lui de a 5#*i *i"5ur o *olu!ie+ :" 'lu*+ /a'tul de a /i /o*t a* ultat+ :"!ele* ;i a "oi+ :l )a deter,i"a i"e)ita&il *# *e *i,t# ,ai &i"e+ *# ai&# *e"ti,e"te ,ai &u"e /a!# de "oi ;i *# /ie ,ai i"tere*at *# a* ulte ;i eea e a)e, *#-i *'u"e,9 Mul!i oa,e"i relatea%# de*'re a,elior#ri e)ide"te ale rela!iilor lor u eilal!i di" ,o,e"tul :" are au :" etat *#-i ,ai 8ude e ;i au :" e'ut *#-i a* ulte a ti)9 U" &#r&at :;i 'o)e*tea a*t/el e$'erie"!a9 LCE"d /iul ,eu :,i *'u"ea :"tre&a,( ZDe :,i *'u"ea adu a,i"te # a luat o "ot# 'roa*t#+ :l e "-ai :")#!at ,ai &i"eNU CE"d *o!ia

# a :"tEr%iat la *er)i iu+ :i r#*'u"dea,( # odat#+ E"d era /oarte ,i #+ /ii a

u :" redere9 Mai de5ra&# :i deter,i"# # "u )re, *# "e i,'li #, :"

ZTre&uia *# /i 'le at ,ai de)re,e de a a*#HU :,i

44

,ea ,i-a *'u*+

u la ri,i :" o 0i+

#-i e*te /ri # de

are-l ar#t#, :i )a deter,i"a ade*ea 'e oa,e"i *# /ie ,ai )or&#re!i9 Aa'tul # "u le riti #, 5E"durile u ,ai ,ulte la re%ol)area ;i *e"ti,e"tele :i )a /a e *# *e *i,t# ,ai &i"e ;i *# *e de*t#i"uie ,ai 'ro/u"d :" le5#tur# 'ro&le,e de Et :" alt# *itua!ie9 A* ultarea a ti)# "e a8ut# ;i 'ro&le,ei+ )e 0i de E"d "u a)e, "i,i 'ro&a&il di" are o 'urt#, a)e, au%# u E"d lu,ea+ e *# /a e, atu" i u)E"t+ e*te o" e"tr#, ea 'e are o ea 'e

:"tu"eri 9 I-a, r#*'u"*( ZN-ar tre&ui9 N-ai de e *#-!i /ie /ri #U9 Era e)ide"t # )oia, *# le dau u" */at &u"+ dar ,odul riti ;i ,orali%ator :" are o /# ea, :i e :" deter,i"a 'e ,e,&rii /a,iliei ,ele *# ai&# di" *o!ia ,i-a *'u* # a a)ut o di* u!ie ,ai tare

e ,ai 'u!i"# :" redere :" ,i"e9 S#'t#,E"a tre ut# u *ora ei9 De o&i ei+ i-a; /i dat u" */at de 5e"ul( ZN-ai de Et o *or#+ ar tre&ui *# te :,'a i ,ai &i"e u eaU+ dar a, r#*'u"*( ZSi,t E"d a *'u* A /o*t # e;ti *u'#rat#U9 Oi de /ie are dat# e)a ,-a, *tr#duit *# a* ult a ti) = Mi-a :,'#rt#;it 5E"duri ;i

de *'u*9 Da # "i *e :"tE,'l# :" # :" er #, *# "e

,od /re )e"t *# "u 'ute, * oate u" a*u'ra a dou#

o")er*a!ii :" a ela;i ti,'( ealalt# 'er*oa"# ;i

0iar da # ,urea, de dori"!a de a-i da "i;te */aturi9 /a"ta*ti H *e"ti,e"te 'e are "i i "u &#"uia, # le are9 Par #

u "oi :";i"e9 Cea di" ur,# e*te le5at# ,ai u Et d#, ,ai ,ult# i,'orta"!#

ale* de "eli"i;tile 'ri)i"d 'er/or,a"!a "oa*tr#+ :" ,od 'arado$al+ "oa*tre9 A* ultarea a ti)# "e a8ut# *# l#*#, deo'arte a e*t dialo5 i"ter" 'ertur&ator+ *# 'arti i'#, la eea e 'o)e*te* o"*tata u al!ii ;i *# tr#i, *e"ti,e"tele lor9 Vo, *ur'ri"dere # atu" i E"d "e a e*tor 5ri8i+ u atEt ,ai * #%ute )or /i 'er/or,a"!ele

a/la, lu ruri "oi de*'re o 'er*oa"# *tr#i"#9 Iar ea '#rea :" E"tat# # are ;a"*a *#-;i )er*e a,arul+ /#r# *# /ie :"treru't# de )reu" ,euL9 o,e"tariu */or#itor de-al

ASCULTAREA ACTIVI MENINE CONVERSAIA VIE A* ultarea a ti)# e*te u" ,od e$ ele"t de a-i :" ura8a 'e eilal!i *# "e )or&ea* #9 I"tere*ul 'e

o" e"tr#, "u a*u'ra "oa*tr#+ i a*u'ra 'arte"erilor de o")er*a!ie+ "e )i" :" ,i"te ,ult ,ai u;or lu ruri are 'ute, di* uta9 Oi+ a)E"d :" )edere # de*'re

45

a, ar#tat atEta ate"!ie a* ultE"du-i+ e*te ,ult ,ai 'lau%i&il # ;i ei )or dori *# "e a* ulte9 GREOELI COMUNE GN ASCULTAREA ACTIVI Ma"iere de 'a'a5al Multe 'er*oa"e+ "e/a,iliari%ate u a* ultarea u alte a ti)#+ "u /a alt e)a de Et *# re/or,ule%e+

MARGARET( Su"t de'ri,at#9 JANET( i *-au a, :"e at or#&iile9 :" ti,' de*'re ;i e a'li # a* ultarea a ti)#+ ,ult# lu,e a ;i u, ar rede i")er*9 NeluE"d # :" i5"or# *au ,i"i,ali%ea%# i"te"*itatea *e"ti,e"telor are i *e )or&e;te9 E*te E*te to ,ai ;i da # "u &a5# :" *ea,# "i;te *e"ti,e"te+ a e*tea )or di*'#rea9 o"*iderare )re,e e realitatea ar#tE"d i"te"*itatea 'ri"tr-o e,o!iilor e"tue%e+ :" a* ultare

u)i"te+ re,ar i de-ale altora9 De e$e,'lu( LARRV( Petre de ,i"u"e9 TED( Te *i,!i e$ ele"t9 LARRV( S# ,# dau :" roata ,are e*te ,area ,ea 'l# ere9 TED( Ce ,ult :!i 'la e *# te dai :" roata ,areH LARRV( S'er # "u tre&uie *# 'le #, a u,9 TED( Vrei *# ,ai *tai9 A*e,e"ea r#*'u"*uri de 'a'a5al dau doar ilu%ia u"ei :"!ele5eri9 Ade)#rata eea a* ultare e *'u"e a ti)# ealalt# 're*u'u"e *# tra5e, 'er*oa"#9 I5"orarea *au ,i"i,ali%area *e"ti,e"telor SOIA( M# *i,t 'o)e*te u o'iii9 SOUL( Co'iii #;tia 0iar #-!i o u'# tot ti,'ul9 Y a u" ro&otP toat# %iua a eea;i o" lu%ii ;i a*u'ra *e"*ului

elorlal!i+ ele )or a)ea te"di"!a *# *e a :"!ele5ere+

a ti)#+ a ea*ta 'oate a)ea u" e/e t atarti 9 S# "e o" e"tr#, a*u'ra )or&itorului Vor&i, <KK de a ea*t# u"eori u o )ite%# de a'ro$i,ati) 1C7 de u)i"te 'e ,i"ut+ au%#+ )iolate( 'ri" i'iile o lu#, eea u)i"te # 'e ,i"ut+ :" * 0i,& a)e, a'a itatea de a a* ulta e :"*ea,"# a ti)e

a* ult#, de trei ori ,ai re'ede de Et )or&i,9 Di" a* ult#rii :"ai"tea *u"t )or&itorului+

are *e a* u"de di" olo de

5E"durile "oa*tre *e :"drea't# :" alt# 'arte+ :" e'e, *# "e 5E"di, la alte lu ruri :" lo 'utea el#lalt9 ASCULTAREA ACTIVI A MESAJELOR NON-VERBALE o" e"tra e$a t a*u'ra a *#-l a* ult#, 'e eea e *'u"e el#lalt9 E*te "e e*ar+ de i+ *# e$er*#,+ 'e"tru a "e

46

Me*a8ele "o"-)er&ale *u"t ade*ea ,ult ,ai 5reu de i"ter'retat au%# de ore t de Et u" ,e*a8ele *au )er&ale9 &ra!ele A ea*ta di" )er&al#+ # u"a ;i a eea;i e$'re*ie "o"%E,&et

?9 ai )rea *#

LC#;ti :"tr-u"aP ,# :"tre& da # "u u,)a

,er5i a a*#9 A, dre'tateNL Da # "u a, a8u"* la "i i o *'u"e, o" lu%ie+ 'ute, *#-i ere, eleilalte E"d e a, o&*er)at ;i a'oi *#

e$e,'lu

:" ru i;ate+ 'ot i"di a *e"ti,e"te /oarte di/erite9 De a eea+ i"ter'ret#rile "oa*tre *e ur,#toarele trei 'ro edee( 19 a, au%it ;i a, )#%ut la el "e-a o"du* la o" lu%iile "oa*tre9 C9 tre&uie *# atri&ui, a !iu"ilor *ale9 ?9 "oa*tr#9 De e$e,'lu( 19 LCE"d te-a, ru5at *# ,# :"*o!e;ti la a'oi ai * 0i,&at )or&a9 Nu *# )ii9 A, dre'tateNL C9 dar te-ai :" ru"tat9 A*ta :"*ea,"# # e$i*t# :" eea e /a i ;i lu ruri &u"e ;i lu ruri releNL LAdi"eauri ai *'u* #-!i 'la e ,u" a ta+ red ur*ul de ,a ra,eL+ ai *'u* :" et doar atEt( ZPare "o*ti,U+ # )oiai :"tr-ade)#r S#-l :"tre&#, da # e*te ore t# o" lu%ia S#-i *'u"e, e :"!ele* "i *e 'are # S#-i *'u"e, eluilalt e a"u,e di" eea e u)i" )eri/i ate 'ri"

'er*oa"e e$'li a!ii9 De e$e,'lu( LDe o lu"# de de 'rE"% = "i iodat# la Su"t tare urio* de

"ea, u"o* ut+ "u )rei *# ,# :"*o!e;ti de Et la ,a*a i"# *au la u" *'e ta ol9 eNLP LCE"d a, 'o,e"it de*'re e te

'er*'e ti)a de a ,er5e la ,u"te+ la * 0i+ u" ,i %E,&et !i-a a'#rut 'e /a!#9 A; )rea *# ;tiu la 5E"deaiNL Da)e *e :"tEl"ea :" /ie are %i la *er)i iu+ 'e 0ol+ u o /at#+ erau :" rela!ii &u"e9 :"tr-o %i+ /ata "u i-a ,ai r#*'u"* la *alut9 Du'# a'roa'e o *#'t#,E"#+ :" are atitudi"ea ei a r#,a* "e* 0i,&at#+ Da)e i-a *'u*( LDe i" i %ile :!i %E,&e* r#*'u"%i delo 9 Cred ;i te *alut ;i tu "u-,i e)a are te-a # a, /# ut

*u'#rat9 A, dre'tateNL LVai+ "u+ delo + Da)e = a r#*'u"* /ata9 Bu"i ul ,eu a ,urit *#'t#,E"a tre ut# ;i "-a, ,ai /o*t :" *tare *# ,# 5E"de* a ti)e a ,e*a8elor "o"-)er&ale+ 'oate eea la "i,i alt e)aL9 Da # Da)e "-ar /i /olo*it te0"i a a* ult#rii # ar /i /# ut e ,a8oritatea oa,e"ilor ar /a e :" a*e,e"ea

47

*itua!ii = *# 're*u'u"# :" ,od ta it ;i *# :" ea'# *# e)ite o"ta tul u ea9

# ea "u-i 'la e

a5ree%

"i i

'ro'u"erea

du,itale

;i

"i i

'e

du,"eataHL De i+ atu" i E"d de odi/i #, u" ,e*a8 "e5ati) tra"*,i* 'ri" li,&a8ul tru'ului :"tr-o *itua!ie de a/a eri+ *# /olo*i, o a&ordare "o"-)er&al# 'e"tru a re%ol)a 'ro&le,a9 S#-i o/eri, u" o&ie t oare are 'er*oa"ei re*'e ti)e 'e"tru a o o&li5a *#-l ia ,E"a+ eea Cer et#rile a*u'ra li,&a8ului tru'ului arat# ;i atitudi"ea "e5ati)# 'e 'o%iti)#9 :" o" lu%ie+ :" rela!iile de /ie are %i R*itua!ii /a,iliare et 9 S *e,"alele "o"-)er&ale 'ot /i a&ordate el ,ai &i"e /olo*i"du-"e de te0"i i )er&aleP :" * 0i,&+ :" *itua!iile de a/a eri+ ea ,ai &u"# *trate5ie e*te *# a !io"#, "o"-)er&al9 are ea o i,'li #+ u

ASCULTAREA NON-VERBALI A MESAJELOR GN AAACERI Me*a8ele "o"-)er&ale "e5ati)e 'ot /i a&ordate ,ai &i"e 'e ale "o"-)er&al#+ de Et 'e de e$e,'lu+ *e rea%e,# #+ ale )er&al#9 S# :" de ti,'ul * au" ;i u"ei :;i #+ 're*u'u"e,+ "e5o ieri+ i"terlo utorul :" ru i;ea%# &ra!ele+ *e,"ali%E"d 'ri" a ea*ta

e o )a deter,i"a *#-;i de*/a # &ra!ele9 # 'ri" eea e

:"l#turarea u"ei 'o%i!ii "e5ati)e a tru'ului *e eli,i"# "e o/er# o ;a"*# :" 'lu* de a a8u"5e la o *olu!ie

'ote"!ial+ re*'i"5e 'ro'u"erea "oa*tr#9 Oti,+ :" ur,a er et#rilor /# ute a*u'ra li,&a8ului tru'ului # atu" i *'u"e, E"d o 'er*oa"# :;i :" ru i;ea%# &ra!ele u <K[ ,ai 'u!i" di" 5E"durilor eea ei e :i ;i # ,a8oritatea de)i" u *# re e'tea%# ;i re!i"e

"e5ati)e9 De a eea+ e*te de i,'orta"!# ru ial# a :" ur*ul u"ei "e5o ieri *# "u "e ,ul!u,i, doar i"ter'retarea *e,"alelor "o"-)er&ale+ i ;i a !io"#, !i"E"d *ea,a de a e*tea9 O a&ordare )er&al# de 5e"ul( LA, o&*er)at = 'oate de la";a u" r#*'u"* # )a!i :" ru i;at ,Ei"ile9 A, *'u* e)a e "u )# 'la eNL a a e*ta( LDa+ "u

ALTE REGULI DE ASCULTARE GN SITUAIILE DE AAACERI :" lu,ea a/a erilor+ o&ie ti)ul e*te de re5ul# L*# "e )i"de, 'e "oiL ,ai :"tEi ;i a'oi 'rodu*ul+

48

*er)i iile *au 'ro'u"erile "oa*tre+ :" e$e,'lu+ 'ri,a eta'# a )E"%#rii e*te "u,e;te de*'re Ltrea'ta a* ult#riiL9 La

o,er!+ de eea e *e "i)el+

* oate, u" *tilou *au u" 'i$ ;i :" e'e, *# /a e, :"*e,"#ri9 o"*idera # "ot#, Nu e)a "u,ai # ealalt# 'er*oa"# )a # *u"te, "e'oliti o;i+ dar )a 'utea rede E"d

a e*t

o&ie ti)ul "o*tru e*te *# 'u"e, :"tre&#ri rele)a"te lie"tul 'ote"!ial ;i de*'re "e)oile lui+ *#-i are "e )or a8uta *# 'er/e t#, a/a erea ;i a* ulta, r#*'u"*urile ;i *# :" er a, *# o&!i"e, i"/or,a!ii *# L"e )i"de,L lui9 Pri" ur,are+ 'ri e'erea "oa*tr# de a a* ulta *u # e*ele u ate"!ie e*te :" rela!ie dire t# :" do,e"iul o,er!ului ;i ei u al are "oa*tre

o"/ide"!ial9 Cel ,ai &i"e e*te *# "e

/a e, :"*e,"#rile du'# :"tEl"irea de a/a eri+ ealalt# 'er*oa"# "u ,ai e*te de /a!#9 Si,ularea a* ult#rii

Deoare e 'ute, a* ulta de trei ori ,ai re'ede de Et 'ute, )or&i+ tre&uie *# /a e, e$er i!ii 'e"tru a de)e"i u" a* ult#tor o";tii" io*+ ,ai ale* da # a* ult#, o 'er*oa"# are )or&e;te ,ai rar de Et "oi9 S# "e adu e, a,i"te+ de Ete ori a, *tat /a!#-" /a!# u i"e)a+ uitE"du-"e :" o 0ii lui+ %E,&i"du-i+ dE"d are *e a'ro'ia+ la 'ata de lo :" *eara a eea *au Ia a/ir,ati) di" a'+ :" )re,e e "e 5E"dea, la u totul alt e)a( la )a a"!a are ur,a *# ai&# 5r#*i,e de 'e #,a;a i"terlo utorului+ la 'etre erea ur,#toarea :"tEl"ire de a/a eri9 De Ete ori "e-a

"e5o ierilor de a/a eriP e$'erie"!a "oa*tr# arat# lar ei ,ai &u"i o,er ia"!i di" lu,e *u"t ;i ;tiu *# a* ulte el ,ai &i"e9 Nu "u,ai # tre&uie *#-l a* ult#, u ate"!ie 'e 'o*i&ilul "o*tru 'arte"er+ dar+ de ,ulte ori+ tre&uie 0iar *# re"u"!#, la u"ele are :" ,od "or,al lede'ri"deri de-ale "oa*tre+ 'e

a, /i /olo*it :" o")er*a!ii o&i;"uite9 S# "u a* ult#, u 'i$ul :" ,E"# A* ultarea :"tru"ire *au u 'i$ul :" ,E"# e*te 'otri)it# la o o"/eri"!#+ oriu"de *e a;tea't# de la eluilalt da #

*ur'ri"* i"terlo utorul+ :"tre&E"du-"e( LEi+ e rede!i de*'re a*taNL9 Ne-a 'ri"* *i,ulE"d a* ultarea ;i *i"5urul r#*'u"* 'e are 'utea, *#-l d#, era u" :" ur at LPo/ti,NL9 Alla" Pea*e a /o*t o dat# *ur'ri"* :" a ea*t# 'o*tur# de u" 'arte"er de "e5o iere+ are

"oi *# lu#, "ote9 Dar atu" i E"d di* ut#, 'ro&le,e de a/a eri+ :"treru'e, ;irul 5E"durilor

49

)or&ea /oarte rar ;i :"tre&# Alla"9

are i-a *'u*( Li-ar 'l# ea *# are )e"eau du'# ZBu"#

u;or

*#

i"ter'ret#,

5re;it

,e*a8ele+

a;a

# #

re'et ulti,ele idei+ Alla"NL LCare ulti,e ideiNL - :l LIdeile di,i"ea!a+ Alla"H Ce &i"e :,i 'are *# te )#dUL9 :" lu,ea a/a erilor+ da # *u"te, *ur'ri";i 'e"tru 'ri,a oar# # *i,ul#, a* ultarea+ 'arte"erul 'oate "u )a rede "i,i r#u de*'re "oi+ dar a doua oar# "u "e )a ,ai ierta( :;i )a 'ierde :" rederea :" "oi9 U" alt 'eri ol al *i,ul#rii a* ult#rii e*te 'ierde i"/or,a!ii i,'orta"te *# a8u"5e, la *olu!ii /a)ora&ile9 CUM SE POATE GNVIA ASCULTAREA ACTIVA # 'ute, are "e-ar 'utea a8uta

a* ultarea a ti)# e*te deo*e&it de )aloroa*#9 S#-i *'u"e, eleilalte 'er*oa"e( LCa *# /i, *i5uri eea :"!ele5e, e$a t e *'u"e /ie are di"tre "oi+ )# e a,

'ro'u" u" e$'eri,e"t "ou9 Du'# /ie are re'li # a d)*9+ :"ai"te de a r#*'u"de+ a, *# )# *'u" re!i"ut9 Da # "-a, i"ter'retat 'ro eda!i Ia /el di" eea ore t u)i"tele d)*9+

re'eta!i ele *'u*e 'E"# E"d )oi :"!ele5e9 Oi d)*9 *# u *'u*ele ,ele9 OKNL A'oi *# :" e'e, di* u!ia+ :"tre&E"du-l 'e el#lalt e a :"!ele* e i-a, *'u* *au i"tere*E"du-"e da # l-a, :"!ele* u, tre&uie9 SI ASCULTIM CU TOATI ATENIA

Calea

ea

,ai

u;oar#

'e"tru

:")#!a

arta :" /i"e+ *# /i, a* ult#tori ate"!i atu" i )or&e* eilal!i9 A* ultarea o";tii" io*+ u toat# :"*ea,"# a a* ulta ,i"tea+ E E"d # ate"!ia u

a* ult#rii a ti)e e*te *#-i /a e, 'e

eilal!i *# "e

'ara/ra%e%e re,ar ile9 Da # )re, *# "e a*i5ur#,

el#lalt :"!ele5e ,e*a8ele "oa*tre+ *#-l o&li5#, *# /olo*ea* # a* ultarea a ti)#+ *'u"E"du-i( LA; dori *# ,# a* ulta!i ;i *#-,i *'u"e!i e a!i re!i"ut9 Nu atEt '#rerea d)*9 ,# i"tere*ea%# a u,+ ;i "i i ,odul :" are )ede!i re%ol)area 'ro&le,ei9 Vreau doar *# ;tiu da # a, /o*t lar :" eea e a, *'u*L9 :" at,o*/era :" #r at# a di* u!iilor e*te /oarte

u :"trea5a "oa*tr#

a'a itate de :"!ele5ere+

u o 0ii ;i ure 0ile+

u :"tre5 tru'ul9 S# "e a'le #, :"ai"te /i%i o" e"tr#, a*u'ra /ie #rui u, e *'u*9 Nu,ai a;a

;i '*i0i ;i *# a* ult#, u ate"!ie 'e :"trea5a durat# o")er*a!iei9 S# "e u)E"t *'u* ;i a*u'ra /elului :")#!#, de la

eilal!i ;i )o, de)e"i ,ai 'o'ulari+

50

)o, a)ea *u

e*e ;i *ati*/a !ii :" )ia!#9

o/er# :"totdeau"a o *erie de i"/or,a!ii ;i date 'e are "u le-a, erut *au a;te'tat9 Da # le5#tur# 'ro/it#, de a e*te i"/or,a!ii+ 'u"E"d e)a :" dire !ii dialo5uri :"tre&#ri *au o"*tatE"d 'ur ;i *i,'lu a"ali%a ate"!ie o")er*a!ia ur,#toarele :"

u ele+ )o, a8u"5e la o ,ultitudi"e de a u

CUM ALUENTI

POATE

AI

MENINUTI

CONVERSAIE

o a%ii Citi!i

de

i"tere*a"te9 AOLOSIREA INAORMAIILOR PE CARE NU LE-AM SOLICITAT Ri"/or,a!iile "e erute *u"t ,ar ate u litere ur*i)eS 'urtate :"tr-o 'erioad# * urt# de ti,'( SAM( Da"*e%i :"tr-ade)#r e$ ele"t+ Gloria9 Ai luat ,ulte le !ii de da"*N GLORIA( Nu+ *u"t 'e"tru 'ri,a dat# Ia a e*t du ea, :" /ie are *ear# la di* ote #9 Y ALAN( Salut+ PeterH Nu te-a, )#%ut de-u" ar de a"i9 PETER( Da+ a, a;a e+ o'ilul ,eu a /o*t &ol"a) ;i tre&uia *# *tau ,ai ,ult a a*#9 Y JOHN( M# &u ur *# a/lu /a e u"o;ti"!# # "u *u"t *i"5urul are u ;tirile uitE"du-*e la 'ri" i'alele a ea *au 'e"tru o eilal!i "e ur* al Iui Art0ur Murra4+ dar+ 'e E"d era, :" A"5lia+ ,#

LO&i;"uie* *# ,# du Ia Sall4 de dou# *au de trei ori 'e *#'t#,E"# *au )i"e ea *# ,# )ad#9 Vor&i, de*'re ,u" a "oa*tr#+ de*'re ulti,ele ;tiri9 M# *tr#duie* o'ii *au de*'re di" r#*'uteri *#

ur,#re* /irul o")er*a!iei+ dar+ du'# o )re,e+ 'ar # "e-a, /i *'u* tot e era de *'u* = 'ar # a, * or,o"i 'ri" 'ra/ du'# *u&ie tul #la de o")er*a!ieH Atu" i "e %5Ei, u"a la alta ;i rEde,9 U"eori e o *itua!ie a, 8e"a"t#+ :" ele di" ur,#+ u"a di" "oi 'rete$tea%# e)a ;i 'lea #L9 E$'erie"!a a e*tei /e,ei e o,u"# = ;i de 'ri*o*9 Nu e$i*t# "i i u" ,oti) *erio* 'e"tru alt i"e)a *# "u 5#*ea* # u)i"te o")er*a!ii+ o")er*a!ie+ :" ti,'ul u"ei

titluri di" %iarele e$'u*e 'e tara&e9

51

SHARON( Su"t ,ult 'rea o u'at# Y

u a !iu"ile de

)reo le5#tur# e)ide"t# a%urile de ,ai *u*9 Da # )o, o"*idera

eea

e *e di* ut#+

a :"

&i"e/a ere+ a *# ,ai ite* %ilele a*tea9 NICK( Bu"#+ Mar5aretH Laurie e 'e-a a*#N MARGARET( Nu+ *-a du* *# u,'ere Y ALAN( CE"d tre&uie *# )i"# auto&u%ul 'e"tru aero'ortN UN BIRBAT( Tre&uia *# /i )e"it de %e e ,i"ute9 De o&i ei )i"e ia ti,'9 RNot#( A ea*t# ulti,# 'ro'o%i!ie ;i ,ai ale* *i"ta5,a Lde o&i eiL e*te o i"/or,a!ie "e erut#+ dar )aloroa*#+ 'e"tru #l#tore;te de* u a)io"ul9 S BRIAN( E a5itat o ea"ul a%i9 AMV( Da+ :,i adu e a,i"te de la ul Titi a a :" ti,'ul u"ei /urtu"i 9 CUM SE POATE PROAITA DE PE URMA INAORMAIILOR NECERUTE CE"d a* ult#, u ate"!ie+ )o, o&*er)a # # arat# # &#r&atul au%# ;i re*'e ti) a luat de ,ulte ori auto&u%ul :" ele "e e*are 'e"tru tortul e )reau *#-l /a de %iua lui de "a;tere9

# a e*te i"/or,a!ii "e erute u a8utorul lor9 Nu "u,ai E"d :" # *e

'ot /i *ti,ulatoare *au /olo*itoare+ atu" i 'a*ul ur,#tor tre&uie *#-l /a e, # e &i"e *# 'ro ed#, a;a+ dar e*te ;i o ,etod# utili%at#+ de re5ul#+ 'e"tru a * 0i,&a+ di" E"d+ *u&ie tul o"di!ii ,i"ute9 Pe"tru a 'ro/ita de o i"/or,a!ie 'e erut-o+ )a tre&ui *# o de* 0i*e )or a*i5ura are "u a, o,e"t#, *au *# 'u"e, el ,ai &i"e r#*'u"*uri )o, re)e"i la *u&ie tul de la o&i;"uite+ /oarte o")er*a!iei+ /#r# a "e /a e 5ri8i 'u!i"e o")er*a!ii

are a, 'or"it9 I" Ete)a

a"to"ea%# la u" *i"5ur *u&ie t ,ai ,ult de

:"tre&#ri re/eritoare la ea9 Ca de o&i ei+ :"tre&#rile detaliate9 Y GLEN( Te-ai &ro"%at /ru,o*+ Bill9 BILL( Mul!u,e* + Gle"9 A, /o*t 'le at u ortul la */Er;itul *#'t#,E"ii9 GLEN( N-a, /o*t "i iodat# Pute, u ortul9 Ce te atra5e el ,ai ,ult :"tr-o a*e,e"ea e$ ur*ieN 0iar *# re)e"i, ;i *# adu e, :" di* u!ie # tu ;i Sue a!i /o*t :" I"*ulele i"/or,a!ii "e erute 'e*te are a, tre ut ,ai :"ai"te( LAi *'u* ,ai de)re,e

oa,e"ii la*# ade*ea *# *e *tre oare i"/or,a!ii /#r#

52

Ai8i+ )ara tre ut#9 De e to ,ai a oloNL I"/or,a!ii )e*ti,e"ta!ia "e erute *u"t ;i lu ruri a eleilalte 'er*oa"e+ tr#*#turile *ale

'ri,i, u" r#*'u"* la'idar9 De e$e,'lu( JOHN( Cu, de te-ai 0ot#rEt *# te ,u!i :" %o"a a*taN ARED( :,i 'la e ,ult li,a :" a e*t 'u" t+ "u a)e, "i i i"/or,a!ii "e erute+ "i i alte *ur*e 'e"tru # *u"te, "e)oi!i de* 0i*#9 De e$e,'lu( JOHN( Oi e :!i 'la e ,ai ,ult la li,a de ai iN ARED( E ,ai ald#9 Di" "ou+ r#*'u"*ul * urt "e o&li5# *# "e 5E"di, la o alt# :"tre&are de* 0i*#+ :" :" er area de a de* 0ide a ea*t# * oi # atEt de er,eti a*e,e"ea a%uri 'er*i*t#, :" 0i*#9 Or+ da # :" :" a 'u"e :"tre&#ri are "oi o")er*a!ia o"ti"uarea *# 'u"e, o o")er*a!iei+ a;a alt# :"tre&are

/i%i e+ o,'orta,e"tul ;i lo ui"!a9 Toate a e*tea 'ot /i /olo*ite a 'u" te de 'le are :"tr-o o")er*a!ie9 LA, o&*er)at # ai u" tri ou u :"*e,"e de Darate9 Pra ti i a e*t *'ortNL U"eori i"/or,a!ia "e erut# e*te doar o i,'re*ie 5e"eral#9 LSe 'are # a)e!i u"o;ti"!e )a*te de*'re A/ri a u *oarta de Et ulti,a de Sud9 Cu, de ;ti!i atEt de ,ulteNL LP#re!i ,ult ,ai :,'# at dat#9 Ce *-a :"tE,'latNL LDu'# u, *e )ede+ 0iar :!i 'la e *# da"*e%iHL A* ultarea i"/or,a!iilor "e erute e*te o de'ri"dere )aloroa*#+ 'oate /a e o /lue"t#9 MICROTEHNICI E*te de%a,#5itor :"tre&are deo*e&it# u"ei E"d "e 5E"di, ,ult la o are *# de* 0id# 'o*i&ilitatea e o 'u"e, o")er*a!ie ,ai

de* 0i*e+ &i"e /or,ulate+ du'# u" ti,' )a :" e'e *# *u"e a i"tero5atoriu+ :" o u'#, lo ul a" 0etatorului9 PODURI

i"tere*a"t# ;i ,ai )ariat# ;i+ ,ai ale*+ o ,e"!i"e

Per*oa"ele are dau r#*'u"*uri * urte la :"tre&#ri de* 0i*e 'ot /i *ti,ulate u L'oduriL are *# le deter,i"e *# le5e u)i"tele+ e-i adi # *# )or&ea* #9 #999 L+ LPodurileL i" lud /or,ule LDe e$e,'luL LOi a LVre!i *# *'u"e!i

u a*taNL+ LA;a :" EtNL+ LCeea

e :"*ea,"#NL9 Aie are L'odL tre&uie *# /ie ur,at de o t# ere di" 'artea "oa*tr#9 S# relu#,+ de e$e,'lu+

o")er*a!ii ulterioare+ dar du'#

53

o")er*a!ia di"tre Jo0" ;i Ared+ :" are Jo0" /olo*e;te L'oduriL a *#-l /a # 'e Ared *# )or&ea* #9 JOHN( Cu, de te-ai 0ot#rEt *# te ,u!i :" %o"a a*taN ARED( :,i 'la e ,ult li,a9 JOHN( Mai ,ult de Et999 N ARED( Mai ,ult de Et aerul 'oluat di" ora;9 JOHN( Vrei *# *'ui #999 ARED( Vreau *# *'u" # ,# 'ot a;te'ta Ia o *tare 5e"eral# de *#"#tate ,ai &u"# 'e"tru ,i"e ;i /a,ilia ,ea9 De /a't+ a, itit %ilele a e*tea u" ra'ort :" are *e *'u"e #999 :" a e*t a%+ "u "u,ai # Jo0" a *'art u *u "i i "u a a a'arat di* u!ia9 Pe"tru a /olo*i /a e, trei lu ruri( 19 de* 0i*e9 C9 /olo*ite dre't L'odL9 ?9 S# "e l#*#, u;or 'e *'ate ;i *# t# e,9 A'le area :"ai"te u 'al,ele de* 0i*e are e/e t S# 'relu"5i, ulti,ul *u"et al e$'re*iei S# "e a'le #, :"ai"te+ u 'al,ele u *u e* u" L'odL tre&uie *# e* o "u # tare+ dar a e)itat ;i *# 'ar# u" a" 0etator9 Oi

du&lu9 Mai :"tEi+ a)e, /a'tul a*u'ra i"te"!ii o,u"i # 'e de ale "o"-)er&al# iar a'oi # "u *'u"e o"trolul a,e"i"!are+

i"terlo utorului

# e*te rE"dul lui *# )or&ea* #+ 'ri"

# :i L:",E"#,L+ :" ,od "o"-)er&al+

o")er*a!iei9 Prelu"5irea ulti,ului *u"et al

L'oduluiL tra"*/or,# L'odulL :"tr-o :"tre&are+ 'e E"d o 'ro"u"!are o&i;"uit# ar 'utea l#*a *# *e read# # e*te )or&a de o a/ir,a!ie9 De e$e,'lu( ARED(999 iar aerul ,ea re*'iratorie9 JOHN( Ceea e :"*ea,"# #-#-#-#999 ARED( Ceea e :"*ea,"# # ar tre&ui *# re*'ir ,ai u;or9 U"ii *'u" red999 A u, *# )ede, u, ar *u"a a eea;i o")er*a!ie /#r# 'relu"5irea ulti,ului *u"et9 ARED(999 iar aerul ,ea re*'iratorie9 JOHN( Ceea e :"*ea,"# #N ARED( Ceea e :"*ea,"# *#-!i )e%i de tre&urile tale+ &#5# io*uleH Ne'relu"5i"d ulti,ul *u"et al L'oduluiL+ *'u*ele urat e*te &u" 'e"tru aler5ia # e di" au%a 'ole"ului+ dar eu urat e*te &u" 'e"tru aler5ia

54

"oa*tre 'ot '#rea a o a/ir,a!ie *au o '#rere9 Pot *# *u"e 0iar a 'ro)o are+ a;a u, au /o*t i"ter'retate :" ulti,ul e$e,'lu9 Du'# "e e a, /olo*it L'odulL+ *# "u ,ai )or&i,H S# dori"!a 5olul de a u,'le u 'erle de 'rodu* de a'are"t "e*/Er;ita *t#'E"i,

COMERCIANTUL( A;a :" E-E-E-E-Et999 N CUMPIRITORUL( Pute, *# /a e, trea&a /oarte &i"e la u" 're! a)a"ta8o*9 COMERCIANTUL( Oi toate a*tea :"*ea,"#-#-## "e 'reo u'# #-+99 N CUMPIRITORUL( :"*ea,"# 'relu rare ;i ti,'ul 'e l9 Ra'ort#, totul la RR#*'u"* ,ai lu"5S Aolo*i"d a e*te trei L'oduriL+ de Et :" u"*'re%e e u" lie"t u)i"te+ 'ote"!ial riteriile du'# *e"*i&ili%at are "u /oarte o"*tau a 'u!i" o,er ia"tul

:"!ele' iu"e t# ere

e/i a itatea e 0i'a,e"tului di" dotare+ )olu,ul de are-l e o"o,i*i,+ /olo*i"du're! *i a'oi "e 0ot#rE,9

are 'oate ur,a a e*tor L'oduriL9 Pal,ele # re*'o"*a&ilitatea de a )or&i :" # u re'li a ur,#toare9

:"ti"*e :"*ea,"#

o"ti"uare a /o*t tra"*,i*# i"terlo utorului+ a;a l#*a!i-l *# *e de* ur e *i"5ur Du'# *'ate+ e i-a!i tra"*,i*

o"trolul+ l#*a!i-)# u;or 'e o"ti"ue *#

u ,E"a la &#r&ie+ :"tr-o 'o%i!ie de e)aluare9

A ea*ta :l deter,i"# 'e i"terlo utor *# S# *tudie, a u, e$e,'lul u"ui o,'utere+ i"/or,a!ii de la u"

o,u"i ati) ;i a a/lat lua o 0ot#rEre9

are a e*ta )a

)or&ea* # atEta )re,e Et r#,E"e, re%e,a!i9 o,er ia"t de are d# are /olo*e;te L'oduriL 'e"tru a o&!i"e u,'#r#tor 'ote"!ial #

De /a't+ L'odurileL *u"t )er*iu"i ,ai * urte ale :"tre&#rilor de* 0i*e9 Pot /i /olo*ite a%ul 'er*oa"elor r#*'u"*uri * urte are "u )or&e* u"or :"tre&#ri u *u e* :" CE"d ,ult *au are dau

r#*'u"*uri * urte la :"tre&#ri de* 0i*e9 CUMPIRITORUL( Cred /oarte &u"9 COMERCIANTUL( RA'le E"du-*e :" /a!# CUMPIRITORUL( Vreau *# *'u" u 'al,ele de* 0i*eS Bu"N Vre!i *# *'u"e!i #-#-#-#999 N # 'relu rea%# )olu,ul "e e*ar de i"/or,a!ii9 RR#*'u"* * urtS o,'uterul A''le e*te

de* 0i*e9

/olo*i, L'oduriL 'e"tru 'ri,a dat#+ "i *e 'oate '#rea e)a iudat R,ai ale* da # *u/eri, de u" de&it )er&al ,areS di" au%a li"i;tii are ur,ea%# u"eori u du'# u" L'odL+ dar da # i"terlo utorul e*te o&i;"uit *# dea r#*'u"*uri * urte+ el e*te o&i;"uit ;i 'erioade lu"5i de li"i;te :" ti,'ul u"ei o")er*a!ii+

55

a;a

:" Et

*e

)or

'#rea

"or,ale9 'ri" ele

Aolo*irea o")er*a!ia

:" li"area a'ului deter,i"# *e"ti,e"te 'o%iti)e9 A e*t 5e*t e*te ;i /oarte la /el = o"ta5io*9 Da # :" li"#, u eea e :i u ei9 u o LNu a'ul #tre i"e)a+ re*'e ti)ul )a 'ro eda+ de o&i ei+ 0iar da # "u e*te de a ord o,er ia"!i /olo*e* :" 0eie u, ar *'u"e,9 Mul!i a ea*t# te0"i # /ra%# a;aNL+

L'odurilorL

e*te

a,u%a"t#+

de)i"e ,ai 'rodu ti)# ;i o&!i"e, 'e "eo&*er)ate ;i o"trolul a*u'ra a e*teia TEHNICA GNCLINIRII CAPULUI :" li"area ,a8oritatea a'ului !#rilor e*te 'e"tru u" a 5e*t ar#ta /olo*it :"

'e"tru a-i deter,i"a 'e CE"d o,er ia"tul )er&al#+ a/ir,a!ie di" a'+

lie"!i *# /ie de a ord /ie are /iL LNu-i

a'ro&area9

rede!iNL LNu-i ade)#rat a ea*ta

#999 NL+ LCi"*tit+ "uNL ;i d# a a/a erea *# /ie a' e*te Et ;i :" a ti)itatea # ,e"!i"e

Ori5i"ea lui *t# :" ,i ;orarea u,il# a tru'ului ;i :"*ea,"#( LM# a'le :" lata ta+ :!i *u"t *u&ordo"at ;i )oi /a e a;a u, :,i o,a"%iL+ :" li"area a'ului e*te de i o /or,# ,ai * urt# *au i" o,'let# a ,i; #rii de 'le # iu"e9 E$i*t# dou# a'li a!ii /oarte /olo*itoare ale te0"i ii :" li"#rii ,a"i/e*tare a'ului9 Li,&a8ul tru'ului e*te a o e$terioar# u i" o";tie"t# u"or a ea*t#

lie"tul 'oate tr#i u" *e"ti,e"t 'o%iti) ;i reea%# ;a"*e ,ai ,ari # o&i eiul de a da di"

'er/e tat#9 A;a de

re o,a"da&il+ atEt :" "e5o ieri+ o,er! *au de /olo*irii :" li"#rii

o")i"5ere9 U" alt a)a"ta8 al a'ului e*te a ela

o")er*a!ia /lue"t#9 Iat# u, tre&uie 'ro edat9 Du'# e a, 'u* o :"tre&are de* 0i*# *au a, /olo*it u" L'odL ;i i"terlo utorul r#*'u"de+ *# :" li"#, a'ul :" ti,' e el )or&e;te9 CE"d ter,i"# de )or&it+ *# a' :" # de )reo )a :" e'e i" i ori+ di" a, o *# e "u,#r#, 'E"# "ou# o"ti"u#, a da di" Ia 'atru+

*e"ti,e"te l#u"tri e9 Da # a, *e"ti,e"te 'o%iti)e *au *u"t de a ord e)a+ )oi :" e'e *# /a a'ului :" ti,' ,i; are de :" li"are a e )or&e* 9

Di,'otri)#+ da # *e"ti,e"tele ,ele *u"t "eutre+ dar :" e' i"te"!io"at *# dau di" *e"ti,e"te 'o%iti)e9 Cu alte 'o%iti)e o"du la a'+ )oi :" er a "i;te u)i"te+ *e"ti,e"tele a'ului+ dar *i

dat# 'e *e u"d#9 De o&i ei+ du'# i"terlo utorul

)or&ea* # ;i *# "e /ur"i%e%e alte i"/or,a!ii9 Oi atEt ti,' Et *t#, re%e,a!i 'e *'ate+ u ,E"a la &#r&ie+

:" li"area

56

"u "e 're*ea%# "i,i *# )or&i,9 GNCURAJIRI MIRUNTE :" ti,' e i"terlo utorul )or&e;te+ 'ri" :" ura8#ri o"ti"ue9 A*e,e"ea e)a de*'re a*taL+ are "e-o u te0"i a Ete)a di"tre #rora *e ,#ru"te GI 'ute, *ti,ula *# LC0iar a;aNL+ LMai *'u"e!i-,i

Cei ,ai ,ul!i di"tre "oi rede, # *e u)i"e a ei di" 8urul "o*tru *# *e o,'orte a;a u u, "e 'la e "ou#9 Pu!i"i '#ri"!i :;i laud# /ru,o* *au *e 8oa # 'a;"i :;i ,ul!u,e* *eara9 Doar atu" i a ord#, o ate"!ie ,ai ,are altora E"d "u a !io"ea%# a;a a,#"u"!it de u, "e-ar o")e"i = dar atu" i o /a e, re'edeH Atu" i e L"u e &u"#L riti #, ;i e$'li #, o'iii /ii"d # ,#"E" # eilal!i9 Pu!i"i )e i"i # "u /a 5#l#5ie

u"ii altora 'e"tru

:" ura8#ri *u"t 'ri"tre altele( L:"!ele5L+ LA+ daL+ :" ura8#rile ,#ru"te 'ot du&la lu"5i,ea a/ir,a!iilor eleilalte 'er*oa"e ;i *'ori i"/or,a!ia 'e o/er#9 G" ura8#rile ,#ru"te+ :" :" li"#rii a'ului ;i o,&i"a!ie u a8utorul u L'odurileL+ *u"t

o,'ortarea lor *au de e )oia, "oi *# /a #9 eilal!i a *#

e e 5re;it eea e au /# ut ;i "e 5r#&i, *# le ar#t#, de e ar /i tre&uit *# /a # eea U"ii !i'#+ a,e"i"!# ;i o&!i"# o&edie"!#9 0iar :i &at 'e

ele ,ai e/i ie"te i"*tru,e"te ,e"!i"e o o")er*a!ie /lue"t#9

VI CUM SE POT AACE COMPLIMENTE SINCERE OI APRECIERI ONESTE


LS#-l laudN Ar tre&ui *#-l /eli it 'e le"e;ul #*ta # a tre ut la edu a!ie /i%i # ;i la e"5le%#N Dar i*toria+ /i%i a ;i ,ate,ati aN La toate "e*ati*/# #torP *la&H *la&H *la&H Ar tre&ui *# *'u"( Gro%a)+ /iuleH Ai 'or"ito 'e dru,ul de a de)e"i 5u"oierH NuH Pur ;i *i,'lu "a, /o*t de*tul de a*'ru u el9 A*ta-i 'ro&le,aHL RECOMPENSA SAU PEDEAPSA GENEREAWI REPETAREA COMPORTAMENTULUI A "e 're/a e # "u o&*er)#, o,'orta,e"te are "e 'la ;i a 'ede'*i o,'orta,e"te are "u "e 'la eilal!i *#-;i e*te u" ,od "ei"*'irat de a-i a8uta 'e dea *ea,a e a"u,e a;te't#, de la ei9 Potri)it teoriei &e0a)iori*te u 'ri)ire Ia :")#!are+ o,'orta,e"tul altora /a!# de "oi e*te deter,i"at :"

57

'ri" i'al de rea !iile "oa*tre Ia A !iu"ile 'e i5"or#,+ A !iu"ile e$ e'!ia )or de de)i"# ,ai /re )e"te+ :" )re,e re5ul#+ )or

o,'orta,e"tul lor9 e a elea 'e :" are le u

re o,'e"*#9 S# i5"or#, a ele o,'orta,e"te are "u )re, *# *e re'ete9 Re o,'e"*a *au 'edea'*a 'ot 5e"era+ a,&ele+ o :"t#rire a a"u,itor o,'orta,e"te+ :" )re,e e i5"orarea lor Ie *l#&e* 9 U" *tude"t di" Ore5o" al lui Ala" Gar"er :l ade*ea :" 'au%ele di"tre ore+ ru5E"du-l *#-i 'er,it# *#-i !i"# du'# #uta E"d Ala" ,E" a+ o,'a"ie9 I,ediat

are le re o,'e"*#, au te"di"!a *# * #dea /re )e"!#9

are *u"t 'ede'*ite ti"d *# de* rea* #+ a%urilor :"

are 'er*oa"ele re*'e ti)e )or are ,ul!i a ;i :"ai"te+ 're/erE"d o'ii :"8ur# :"dat# are o

*# atra5# ate"!ia a*u'ra lor+ *itua!ie :" o"ti"ua *# *e o,'orte u

*a" !iu"ea :" lo ul li'*ei de ate"!ie9 GE"di!i-)#+ de e$e,'lu+ la &u uria 5e"erea%# a"u,ite a altora9 Cer et#torii "u,e* a8utorul a ea*ta * 0e,ei :" do,e"iul teoria elor o,'orta,e"telor trei R( rea !iile u -\ are ,ul!i e o&*er)# 'uter"i a rea !ie "e5ati)# 'e

e * 0i,&au /or,ulele de 'olite!e+ re*'e ti)ul Et de r#u *-a

5#*ea de /ie are dat# ,oti)e 'e"tru a *e )ait# &a de 'loaia de a/ar# *au de /ri5+ &a de 'urtat u el /o*ta *o!ie+ &a Et de 'li ti*itoare ;i

u)i"te di" 'artea '#ri"!ilor *au

i"5rat# a /o*t ,u" a lui *au 'e"tru a /a e /el ;i /el de a/ir,a!ii "e5ati)e are-i tre eau 'ri" ,i"te+ 'e"tru a atra5e ate"!ia a*u'ra lui9 Ala" ;tia )re,e+ re,ar i a;a )e*ele 'e # *au ele *-a 0ot#rEt ;i # *tude"tul "u *#-i ,odi/i e u a)ea "i i o 'ro&le,# a/e ti)# deo*e&it# :" a ea o,'orta,e"tul+ r#*'u"%E"d "u,ai la rarele lui 'o%iti)e i5"orE"du-le CE"d de*#)Er;ire "e5ati)e9 *tude"tul are

RreS:"t#rite re)i"9 Ea 'oate /i ,ai u;or re!i"ut# ur,#toare( Co,'orta,e"t

Re o,'e"*# -\ Are )e"!# ,ai ,are Co,'orta,e"t -\ I5"orare -\ Are )e"!# ,ai ,i # De i+ 'e * urt( S# re o,'e"*#, a ele o,'orta,e"te are )re, *# *e re'ete9 S# e)it#, 'ede'*irea o,'orta,e"telor are "u "e 'la 9 Mul!i oa,e"i 'ri,e* 'ede'*ele a 'e o

'o)e*tea de*'re )reu" )e i" ur,a *# ai&# Io :"tE,'lare :" ora; *au

are l-a a8utat *#-;i u, *-a :"tEl"it di"

re'are ,a;i"a *au de*'re u" *'e ta ol 5ro%a)

u u" )e 0i 'riete"+ Ala" %E,&ea+ d#dea

58

di" a' ;i :i 'u"ea :"tre&#ri de* 0i*e9 CE"d *tude"tul de)e"ea di" "ou "e,ul!u,it+ Ala" "u-i &#5a :" *ea,#( *e uita la Du'# 'u!i" ti,'+ * 0i,&at Ete u" tre #tor+ :" e'ea *# o,'orta,e"tul *tude"tului *-a o,'a"ia lui Ala"+ a de)e"it iu5ulea* # a&*e"t di" *a"d)i i *au itea %iarul9 o,'let ;i+ :"

u" /iu 'e are-l 0ea,# Ale$N A+ da+ a)ea, u"ul+ dar "-a, "i i o )e*te de la el de a"i de %ileL9 RREdeS Oi e a, o&!i"ut 'ri" toate a*tea = "i,i ( ,# *u"# ,ai rar de Et ori E"d9 Cred 'la a9 ANGELA( A8ut la *u'ra)e50erea u"ui 5ru'9 de /eti!e ;i de*tul de de* /a e, e$ ur*ii :" :,'re8uri,i9 Aetele )i" tot ti,'ul *#-,i *'u"# tot /elul de 'o)e;ti u"ele de*'re altele+ dar "u *e du :"totdeau"a ,-a, :"tre&at( de *i Ia al!i adul!i+ e )i" to ,ai Ia # a )e"it ti,'ul *# * 0i,&

a,a&il ;i o'ti,i*t9 De /ie are dat# E"d :l :"tEl"ea 'e Ala"+ :l *aluta ;i :i %E,&ea ;i-i d#dea )reo )e*te &u"#9 :"ai"te a Ala" *# *e :"toar # :" Cali/or"ia+ # ade*ea a ele di* u!ii # r#,#*e*e u to!i ele ,ai 'l# ute ,o,e"te ale *tude"tul i-a ,#rturi*it o"*tituiau 'e"tru el

,i"eN Hot#rEt lu ru+ "u-,i 'la e *# a* ult &Er/e9 A u, :,i dau *ea,a # /elul :" are a, /o*t ate"t# la eea e-,i *'u"eau+ /a'tul # le-a, 'u* :"tre&#ri ;i o"/li tele di"tre ele au ,-a, *tr#duit *# a'la"e% ,# 5E"de*

%ilei9 Oi era ;i de :"!ele*+ 'e"tru La u" *e,i"ar 'eY te,e de Ara" i* o+ du'# e Ala"

eilal!i la /el de ,oro #"o* ;i "e5ati)i*t a ;i :"ai"te9 o")er*a!ie de la Sa" a 'o)e*tit a ea*t# are-l # e ,ult ,ai

/o*t o r#*'lat# 5ro%a)# 'e"tru ele9 De a u, :" olo # ar /i ,ai &i"e *# Ie *'u" *#-;i re%ol)e *i"5ure 'ro&le,ele9 E*te &i"e *# /a e, a're ieri 'o%iti)e de*'re al!ii "u "u,ai 'e"tru o,'orte a;a "oi9 Potri)it re"u,itului '*i0olo5 Xillia, Ja,e*( LCel ,ai 'ro/u"d 'ri" i'iu :" "atura o,ului e*te dori"!a # :" /elul a e*ta :i :" ura8#, *# *e u, a, dori "oi+ dar ;i 'e"tru a-i

:"tE,'lare ;i a )or&it de*'re /a'tul e/i ie"t *# r#*'l#te;ti u"

o,'orta,e"t 'e

ad,iri+ de Et *# 'ede'*e;ti 'urt#ri u are "u e;ti de a ord+ dou# 'arti i'a"te au erut i,ediat u)E"tul9 MERLE( A*ta e$'li # :"tr-ade)#r ,ulte lu ruri9 Co'iii ,ei "u ,# *u"# atEt de de* Et a; dori eu+ a;a :" Et+ atu" i E"d :,i dau tele/o" *u"t re e ;i di*ta"t# u ei9 Ca, a doa,"a Port"o4 di" PlE"5erea /a,iliei Port"o4 de P0ili' Rot0( LAle$N Ale$N Oare a,

*ti,ula *# "utrea* # *e"ti,e"te /a)ora&ile /a!# de

59

de a /i a're iatL9 Da # /a e, 'arte di"tre 'u!i"ii are *ati*/a a ea*t# dori"!# a altora de a /i a're ia!i a 'riete"i9 #+ da # /a e, o,'li,e"te altora+ o"*idera!i *i,'ati i+ o"tra*t 'o%iti)+ )o, /i 'ro&a&il /oarte *ti,a!i E$'erie"!a arat# e*te ,ult ,ai 'ro&a&il *# /i, 'li"i de :"!ele5ere ;i u a ea*ta+ du'# er et#ri+ a ele adu re i'ro

'ri" re'li i de 5e"ul LE Io :"totdeau"a de ,ai &i"eL9 Sau e a, 'utea *'u"e de*'re a%ul a elui *tude"t are+ du'# e a ,u" it di" 5reu a"i de-a rE"dul u)i"te( LOtii+ 'E"# e tu "-

'e"tru a o&!i"e re%ultate &u"e+ ar au%i di" 'artea ,a,ei *ale ur,#toarele a e*t titluL9 Ne"u,#rate de *u do)e%i '*i0olo5i e arat# # o a*e,e"ea *trate5ie L"e5ati)#L e*te rar :" u"u"at# e* ;i ade*ea e d#u"#toare9 Cei are 'ri,e* "u,ai /eed&a D-uri "e5ati)e+ :" Io *# *e *tr#duia* # *# o&!i"# ;i a're ieri 'o%iti)e ti"d+ :" 5e"eral+ *# de)i"# e$tre, de 're au!i ;i i"0i&a!i ;i :" e' *# *e o"*idere "e ore*'u"%#tori9 Pu!i"i *u"t ,ari reali%#ri ;i &u urat de *u '#rerile de 0iar ,ai 'u!i"i ei ei are au /o*t i,'ul*io"a!i de a e*t ti' de *trate5ie *# o&!i"# are *# *e /i a u" e ou Ia e)a are ai a8u"* li e"!iat+ eu redea, # e ,are lu ru *# o&lii

0iar ,ai atra ti)i+ :"

u, a re%ultat :" ur,a u"or #ror ,e,&ri "u-;i ,ai o"*idere

u'luri ai

o,'li,e"te+ :" e' *# *e

,ai 'u!i" atra ti)i9 Atu" i E"d al!ii :;i dau *ea,a # e$'ri,#, *e"ti,e"te 'o%iti)e /a!# de ei+ )or /i ,ai :" li"a!i *# /ie ;i ei+ la rE"dul lor+ ,ai de* 0i;i /a!# de "oi9 A*t/el+ u 'u!i" e/ort+ 'ute, a"5a8a * 0i,&uri are "e )or a8uta *# adu e, o "ot# 'o%iti)e de idei+

de #ldur# ;i i"ti,itate :" rela!iile "oa*tre9 U" ulti, ;i /oarte i,'orta"t ,oti) 'e"tru a /a e a're ieri 'o%iti)e e*te /a'tul u"ui adrul 5re;it+ # ele a8ut# la rearea li,at de* 0i* ;i 5e"erator de :" redere+ :" #ruia 'er*oa"ele di" a"tura8ul "o*tru *e )or red+ :" ,od ei # da # :;i arat# ad,ira!ia /a!# de o'ii+ 'riete"i+

e*ele lor9 Ma8oritatea+

riti e di" tre ut+ 5#*e*

:"totdeau"a

are *# *e 'lE"5#9 O a*t/el de 'er*oa"#+ #+ la

*i,!i :" lar5ul lor9 Multe 'er*oa"e a'ro'ia!i =

E;ti5a 17K KKK dolari 'e a"+ lu rE"d %i+ *'u"ea re e"t

Ete 1@ ore 'e E;ti5e ?KK E"d i"e)a

a'a itatea i"tele tual# de

ole5i de *er)i iu+ *o!i

are *e &u ur#+ ar /i tre&uit de /a't *# latur# 'o%iti)# = era 'e"tru 'ri,a dat#

*au *o!ii = a e;tia *e )or del#*a ;i )or :" e'e *# *e ul e 'e lauri9 A;a :" Et :" ear # *#-i Q:" ura8e%eL

KKK dolari9 RA ea*t# de lara!ie "e5ati)# a)ea ;i o

60

*e *i,!ea 'ro*t E;ti5E"d 17K KKK de dolari 'e a"HS CUM SI AACEM COMPLIMENTE SINCERE Cel ,ai r#*'E"dit ,od de a "e e$'ri,a ad,ira!ia e*te *# /a e, o a're iere 'o%iti)# dire t#9 A e*t ti' de o,'li,e"t *'u"e oa,e"ilor+ :"tr-o ,a"ier# de* 0i*#+ u" e a"u,e a're ie, :" de*'re o")er*a!ii+ o,'orta,e"tul+ i"trodu e, :"

ui)a "u,ai li"5u;ire+ "u *'u"e, e "e 'la e9 eea

e "e 'la e la el+ *u"# de o&i ei a e "u are e/e tul dorit9 Ni iodat# *# e "e 'la e+ /#r# *# ad#u5#, ;i de ui)a

COMPORTAMENT( A/ir,a!ia LSu"te!i u" 'ro/e*or e$ ele"tL 'oate /i 'er/e !io"at# 'ri" LSu"te!i u" 'ro/e*or e$ ele"t 'e"tru # )e"i!i :" ,i8lo ul "o*tru ;i ar#ta!i i"tere* 'e"tru /ie are :" 'arteL9 ASPECT EFTERIOR( LA)e!i o tu"*oare dr#5u!#L *e 'er/e !io"ea%# 'ri" L:,i 'la e tu"*oarea du,"ea)oa*tr# 'e"tru # )# lu,i"ea%# 'ri)ireaL OBIECTE PERSONALE( L:,i 'la 5ro%a)i+ 'e"tru # *e 'otri)e* 'a"to/ii du,"ea)oa*tr#L 'oate de)e"i LPa"to/ii du,"ea)oa*tr# *u"t u o*tu,ulL &S A *'u"e 'er*oa"elor 'e "u,e Se ;tie+ :" # de 'e )re,ea Hui So rate ;i Plato"+ # ,a8oritatea oa,e"ilor red # "u,ele lor *u"# el

a*'e tul e$terior ;i o&ie tele lor 'er*o"ale9 CE"d+ Ia *e,i"ar di* u!ie a ea*t# de'ri"dere+ :" e'e, de o&i ei 'ri" a er 'arti i'a"!ilor *# "e /a # o,'li,e"te "ou# *au alt ui)a di" *al#9 Iat# 'e"tru /ie are ate5orie9 COMPORTAMENT( Su"te!i u" 'ro/e*or e$ ele"t9 ASPECT EFTERIOR( A)e!i o tu"*oare dr#5u!#9 OBIECTE PERSONALE( :,i 'la 'a"to/ii du,"ea)oa*tr#9 Co,'li,e"te a a e*tea 'ot /i 'er/e !io"ate u a8utorul a dou# te0"i i9 aS Te0"i a eBde e Ma8oritatea oa,e"ilor reu;e* doar 'e de'li" 'e"tru e le 'la e+ "u ;i de are /a # *'u" u" o,'li,e"t "u eleilalte 'er*oa"e Ete)a o,'li,e"te ti'i e

,ai /ru,o* :" lu,e ;i *u"t ,ult ,ai ate"!i la 'ro'o%i!iile :" "u,e are a e*ta a'are+ :" 'lu*+ a *'u"e 'e # /ie are o"*truit a"u,e 'e"tru ui)a e*te u" ,od de a ar#ta

o,'li,e"t adre*at lui e*te a i *e 'otri)i9 De e$e,'lu(

e le 'la e9 Puterea u"ui

COMPORTAMENT( LAla"+ *u"te!i u" 'ro/e*or e$ ele"t 'e"tru # )e"i!i :" ,i8lo ul "o*tru ;i ar#ta!i

o,'li,e"t de'i"de de *i" eritatea luiP a *'u"e

61

i"tere* 'e"tru /ie are :" 'arteL9 ASPECT EFTERIOR( LSue+ :,i 'la e tu"*oarea 'e"tru # :"tr-ade)#r )# lu,i"ea%# 'ri)ireaL9 OBIECTE PERSONALE( LJo0"+ 'a"to/ii *u"t 5ro%a)i 'e"tru # *e 'otri)e* u o*tu,ul 'e are-l 'urta!iL Cer et#rile au ar#tat+ :" ,od o" lude"t+ #+ atu" i E"d i"e)a e*te ,e"!io"at "o,i"al+ /a'tul *tEr"e;te u" i"tere* ,ult ,ai ,are di" 'artea lui 'e"tru o")er*a!ie ;i+ lu ru ;i ,ai i,'orta"t+ )a a* ulta :" o"ti"uare u ate"!ie *'orit# eea e *e )a *'u"e re/eritor la el9 :"!ele5erea a e*tui a*'e t e*te de 'ri,# i,'orta"!# atu" i E"d i"te"!io"#, *#-l o")i"5e,

* ri*oare( LDra5# Dori*+ So!ia ,ea are o&i eiul de a ,i"i,ali%a e &i"e o,'li,e"tele *i" ere9 Da #-i *'u"( ZPtiu+

ar#!i :" ro 0ia a*taHU+ ea 'ro&a&il :,i )a r#*'u"deP ZC0iar re%i a*taN E doar o %drea"!# 'e are ,i-a dato *or#-,eaU = iar da #-i *'u" r#*'uteri /# E"d /i( ZEi+ 're*u'u" ,ea "i i u" u"a a a*taNL Un so rmas perplex Cu"oa;te, 'ro&a&il+ /ie are di"tre "oi+ di)er*e 'er*oa"e *i" ere9 Aa 'e"tru are u 5reu "e a e't# o,'li,e"tele a ea*ta /ie di" au%a ,ode*tiei+ /ie a ur#!e"ie :" # "-ai )#%ut # a lu rat di" o'iilorU+ :,i e'ta "e)a*t#a*#+ r#*'u"*ul 'oate a,era

e*te 5reu *# :"!ele5 de e "u 'oate a

o,'li,e"t /#r# *#-;i ,i"i,ali%e%e

,eritele9 Oi ,# ;i doare 'u!i"9 Cu, 'ute!i e$'li a

'e i"terlo utorul "o*tru *# a )edere9 De /ie are dat# i,'orta"t#+ :" 'reala&il deoare e i"terlo utorului+

e'te 'u" tul "o*tru de E"d /a e, o a/ir,a!ie *# :" ,e"!io"#, /elul a e*ta "u,ele re;te i :;i

/oarte ,ult ate"!ia lui ;i )a re!i"e ,ult ,ai u;or ele *'u*e9 S# Ie *'u"e, 'e "u,e oa,e"ilor = ;i )or a,i"ti de "oi+ 're u, ;i de eea e le-a, *'u*9 CUM SI-I AJUTAM PE CEILALI SA ACCEPTE COMPLIMENTELE NOASTRE SINCERE U" u"o* ut %iari*t a 'ri,it odat# ur,#toarea

u"ei 'roa*te i,a5i"i de*'re 'ro'ria 'er*oa"#+ /ie # "u ;tiu u, *# r#*'u"d# la eleP :" /elul a 'e )iitor *# le ,ai /a e, ele trei a e*ta "e de* ura8ea%# alte o,'li,e"te9 Iat# Ete)a r#*'u"*uri "e5ati)e ti'i e la o,'li,e"te de la are a, 'or"it+ COMPORTAMENT( O0+ :,i /a doar ,e*eria9

62

ASPECT EFTERIOR( Du'# ,i"e+ 'rea * urt = eu a, /o*t oa/orul9

oa/orul ,-a tu"*

OBIECTE PERSONALE Jo0"+ 'a"to/ii *u"t 5ro%a)i 'e"tru # *e 'otri)e* u o*tu,ul9 Ce )-a /# ut *# el #ruia "e o,'li,e"t+ ado'ta!i ,oda a*taN A ea*t# te0"i # :l eli&erea%# 'e adre*#, de 're*iu"ea de a r#*'u"de la rela$a"t CUM PUTEM TRANSAORMA AAIRMAIILE NEGATIVE GN AAIRMAII POWITIVE Da # "e /olo*i, i,a5i"a!ia 'ute, 5#*i a'roa'e :"totdeau"a o&*er)a!ie o ,odalitate *#-i de a tra"*/or,a o

OBIECTE PERSONALE( :!i 'la 'a"to/ii #;tia )e 0iN I"di/ere"t re*'i"5ere+ ,ai ,are de Ete ,oti)ul :" a e*tui *i"dro, u *u e* de a e)a totu;i *e 'oate /a e+ 'e"tru o /or,ularea a u" e o,'li,e"t *# el#lalt a* ult#

u;uri"!#

iar 'e "oi "e tra"*/or,# :"tr-u" i"terlo utor 'l# ut ;i

o,'li,e"telor9 Se re o,a"d# de* 0i*e9 I" a e*t /el+ du'# a'ul Iat# du'#

/ie ur,at de :"tre&#ri9 Cele ,ai &u"e *u"t :"tre&#rile o,'li,e"tul "o*tru+ el "u ,ai tre&uie *#-;i &at# u u" r#*'u"* la a e*ta+ *'u"e doar u" u, )or ar#ta e le-a, o,'li,e"tele /olo*ite i"i!ial+ te0"i a eBde e+ le-a, u o,'letat u" Du'# ,ai 'la e L,ul!u,e* L ;i r#*'u"de la :"tre&#ri9 a'li at

riti # :"tr-o laud#

o"*tru ti)#9 Da # "u eilal!i 'e"tru e* ,ai eea

ad#u5at "u,ele de*ti"atarului ;i le-a, :"tre&#ri( COMPORTAMENT( e$ ele"t 'e"tru i"tere* 'e"tru du,"ea)oa*tr#+ ASPECT 'e"tru Ala"+ :" e*te Sue+ *u"te!i 'arte9 ea :,i

5#*i, alt e)a+ :" lo ,i *au 'e"tru

riti #, 'e

e;e urile lor+ :i 'ute, l#uda 'e"tru )reu" *u 'ro/e*or '#rerea /re )e"t# tu"*oarea # au :" er at # )e"i!i :" ,i8lo ul "o*tru ;i ar#ta!i /ie are are e *-a :" 0eiat u u" e;e 9 S# lu#, ur,#toarele e$e,'le( A, 'utea *'u"e( I" lo *# *'u"e,(

el 'u!i" *# /a #

5re;eal# 'e are o /a e,N EFTERIOR( # :"tr-ade)#r )# lu,i"ea%# 'ri)irea9 Cu, a!i

P# at # "u !i-a re* ut Jo4 e+ red # e 5ro%a) # *alariul9 I-ai *'u* ;e/ului t#u e dore;ti+ 0iar da # "ai o&!i"ut "i,i 9 Ce re%i # 'o!i /a e data )iitoare a

ale* li"ia a*taN

63

*#-l deter,i"i *# *e r#%5E"dea* #N :" i"e)a /a e u" lu ru are "e *u"t 'e 'la o,'orta,e"tului de%o&i;"ui,9 Da #

a%ul :"

are

Care a /o*t ,oti)ulN Ho'aH Iar ai dat 5re;H Cred di" "ou Ete)a lu"i+ 'E"# de la a'#t9 :" lo *# *'u"e,( Iar !i-ai l#*at &lu%a :" &aie9 Cred # e*te 'e"tru a E"d u"*'re%e ea oar#+ doar :" *#'t#,E"a a ea*ta+ :!i /a a ea*t# o&*er)a!ie9 Ce idiotH Cu, ai 'utut *# /ii atEt de 'ro*t :" Et *# 'i i Valerie+ :,i 'la e 'ara5ra/ul :" are Burt e o&li5at ori *# *e #*#torea* #+ ori *#-;i 'u"# ;trea"5ul de # ad8e ti)ele /a * e"a /oarte real#9 De 5Et+ 'e"tru # )a tre&ui *# a;te'!i E"d )ei 'utea *# iei totul

are "u "e 'la e+ 'ute, o&!i"e ;i i5"orE"d a ele ele,e"te ale *#u de are a, dori *#-l u,

o * 0i,&are a *itua!iei+ l#udE"du-i a ele ,a"i/e*t#ri

i"e)a "u a !io"ea%# "i iodat# a;a o,'ortarea altora

dori,+ 'ute, l#uda ;i *'u"e,

are *e

,a"i/e*t# :" ,odul dorit9 Pute,+ de a*e,e"ea+ *#-i e dori, *au+ u"eori+ 0iar *#-l l#ud#, a"ti i'at+ a;a u, a 'ro edat Meli**a 'e"tru a

* 0i,&a /elul :" are *o!ul ei :i /# ea ,a*a8 'e *'ate9 MELISSA( CE"d *o!ul ,eu a'#*a 'rea tare *au ,# ,a*a u, "u tre&uie RrEdeS = )reau *# *'u" u 'rea ,ult# /or!# = re%i*ta, Et 'utea, ;i 'e ur,# a de *tri5a, /urioa*#( LTer,i"# o dat#HL El de)e"ea :" er at ,etoda 'o%iti)#+ *'u"E"du-i lu ruri

u"de !i-a )e"it ideea a e*tei * e"eN Te-ai de* ur at &i"e+ Bill9 Nu toat# lu,ea ar /i 'utut /a e a*ta9 Cu, )rei *# *#r&#tore;ti e)e"i,e"tulN Aeli it#ri+ SueH Ai /# ut u" 'a* :"ai"te /a!# de %iua de ieri9 A, 'utea *'u"e( Mul!u,e* # !i-ai 'u* iora'ii :" o;ul de ru/e e-ai )rea *# ,urdare+ Laura9 Lu ruri di" a*tea ,#ru"te 'e are le /a i ,# a8ut# /oarte ,ult9 S'u"e-,i ,#"E" i di*ear# ;i o *#-!i 're5#te* 9 Su"t &u uro* #-!i- 'la e e"5le%a+ To"49 Pro/e*orul la trei ,aterii

50ea!a ;i a ea*ta-i *tri a toat# di*'o%i!ia9 A'oi a, 5e"ul( LTare &i"e ar /i *# ,# ,a*e%i 'u!i" ,ai &lE"dL *au LMi"u"atH A u, /# 'u!i" ,ai 8o* ;i ,ai la drea'ta999 Su'er&HL Nu "u,ai 'e"tru # o&!i"ea, eea # ,# *i,!ea, &i"e e )oia,+ dar Ulti,a ta a *# dai a e*t e$a,e"9

"u)el# e*te de-a dre'tul ridi ol#9 i-au tre&uit i" i a"i

64

di" ele i" i 'e are le *tudie%iN Ce )rei *# *'ui u" Ei"e 'e B#iete+ e )reau *# /a 9 o" ure"!ii t#i !i-au luat-o ,ult :"ai"teH are-!i 'la eN RL-a, :,i *'u"e aL 're/eratul t#u e*te Ale$a"der Po'e9 :,i ar#!i ;i ,ie o 'oe%ie de-a lui 'utea l#uda ;i 'e"tru ori e alt 'ro5re* 'e are-l /a e la ele trei ,aterii la are a /o*t trE"titS M# &u ur # ,-ai :"tre&at u"de )reau *# ,er5e, #+ :"tr-ade)#r+ di*ear#+ Do"9 A*ta ,# /a e *# *i,t '#rerile ,ele o"tea%# 'e"tru ti"e9 M# i,'re*io"ea%# /elul :" re u'ere%i 0a"di a'ul 'e are te *tr#duie;ti *# eilal!i are-l ai /a!# de u LMer5e, Ia *'e ta olNL Su"t a are-l tra5i du'# ti"e+ /#r# *# ,# :"tre&i

a*e,e"ea+ da # "u *u"te, *i" eri :i :";el#, 'e eilal!i ;i di" a ea*t# au%# ei *e )or o,'orta /re )e"t :"tr-o ,a"ier# "e5ati)# u "oi9 Cu toate a e*tea+ "u e de a8u"* *# /i, o"e;ti ;i *i" eri9 Da # )re, *# /a e, R;i a/e tuoa*eS+ o,'li,e"te e/i ie"te read# eBde dar ealalt# 'er*oa"# tre&uie *#

# ele *u"t *i" ere ;i o"e*te9 Aolo*irea te0"i ii )or /i+ u *i5ura"!#+ de ,are a8utor+

e+ a "u,elui 'er*oa"ei re*'e ti)e ;i a u"ui %E,&et o,'li,e"tele de)i" ;i ,ai :" /elul ur,#tor La :" e'ut )o, /a e doar u" *i"5ur o,'li,e"t+ la i"ter)al de Ete)a %ile+ /ie #ruia di"tre 'riete"ii "o;tri+ a'oi ,#ri, tre'tat /re )e"!a laudelorP du'# u" ti,'+ 0iar ;i o *i"5ur# re,ar # 'o%iti)# )a /i 'ri,it# u ,are ate"!ie Pri,ele "oa*tre o,'li,e"te *# le /or,ul#, u re!i"ere9 E$'ri,area )ul a"i # a a're ierilor )a tre%i &#"uieli9 Potri)it u"ui re e"t *tudiu+ e*te ,ai &i"e a+ la :" e'ut+ "oilor "oa*tre u"o;ti"!e *# "e adre*#, 'e "u,e doar di" E"d :" E"d9 S# /or,ul#, a're ieri 'o%iti)e "u,ai atu" i E"d "u )re, *#-i ere, "i,i eluilalt9 Da # redi&ile da # 'ro ed#,

o" ure"!i9 ;i el a de)e"it ,ai :" re%#tor ;i ,ai *'o"ta" 'e"tru # ;tia # :,i /a e 'e 'la 9 CUM SA AACEM CREDIBILE COMPLIMENTELE NOASTRE SINCERE Se re o,a"d# *# /ie /# ute &#"uie;te ,# ar a o,'li,e"tele "oa*tre *i" ere ealalt# 'er*oa"#

u o"e*titate9 Da #

# a, /o*t "e*i" eri e*te 'u!i" e'ta o,'li,e"tele9 De

'ro&a&il # :" )iitor "e )a a

65

*'u"e, u"ui ole5 de *er)i iu Et de i"teli5e"t ;i i")e"ti) "i *e 'are # e*te+ iar a'oi :i ere, *# "e :,'ru,ute CK de dolari 'E"# la lea/#+ "u e de a;te'tat a lauda "oa*tr# *# /ie 're!uit#9 S# "u /i, tot ti,'ul 'rea elo5io;iP :" 'ro&le,e "ee*e"!iale *# /i, o&ie ti)i9 Per*oa"elor are /a ,ereu a're ieri 'o%iti)e li *e a ord# rar redi&ilitate9 De e$e,'lu( LMul!u,e* 'e"tru # ,i-ai :,'ru,utat al ulatorul+ Ji,9 N-a /o*t 'rea u;or *#-,i dau *ea,a u, *e lu rea%# u el+ dar odat# e ,-a, l#,urit+ ,i-a /o*t de ,are a8utor a *#-,i /u"da,e"te% al ulele9 S'u"e-,i e i"di # a e*t *e," de 'e &uto"ul di" drea'taNL ] S# "u r#*'u"de, "i iodat# u a ela;i o,'li,e"t9 De e$e,'lu( BOB( :,i 'la e 8a 0eta ta+ Ared9 ARED( Oi ,ie-,i 'la e 8a 0eta ta+ Bo&9 A*e,e"ea a're ieri 'ar *u'er/i iale+ a ;i u, ar /i ro*tite doar a *# *'u"e, e)a dr#5u!+ a re'li #9 S# "u /a e, o,'li,e"te :" le5#tur# u lu ruri e)ide"te+ 'e"tru # :" a e*t a% ;i o,'li,e"tele

"oa*tre *i" ere *-ar 'utea *# *u"e /al*9 S# 're*u'u"e, # 'urt#, o ra)at# ro;ie la *er)i iu9 Pute, /i *i5uri # :" a ea %i ele ,ai 'o%iti)e o,'li,e"te 'e are le )o, 'ri,i )or *u"a a, a;a1 LEi+ daH :,i 'la e ra)ata taHL+ LCe ra)at# /ru,oa*# aiHL+ LDaQ &i"e ,ai arat# ra)ata taHL ;9 a9 ,9 d9 De;i 'ri,i, &u uro;i a ea*t# ate"!ie e "i *e a ord#+ du'# u" ti,' )o, de)e"i i,u"i la ori e alt o,'li,e"t le5at de ra)at#9 Toat# lu,ea /a e o,'li,e"te de*'re eea e e*te e)ide"t = "oi *# e)it#, a e*t lu ru9 CE"d i"e)a /a e o,'li,e"te de*'re u" lu ru atEt de e)ide"t u, e*te o ra)at# ro;ie+ *# o * oate, *i *# 'ro'u"e, u" * 0i,& de ra)ate9 A e*ta e*te ulti,ul te*t al u"ui o,'li,e"t *i" er9 S# o,'ar#, /a)ora&il o,'orta,e"tul+ a*'e tul e$terior ;i o&ie tele 'er*o"ale ale elui :" au%# u ale altora9 De e$e,'lu( LA"ette+ de dou# lu"i o"*e uti) e;ti ea ,ai &u"# )E"%#toare a o,'a"iei9 Care-i

66

*e retul t#uNLP LDo"+ red # ai ea ,ai &u"# o"di!ie /i%i # di" a e*t lu&9 Ce /a i a *# te ,e"!ii :" /or,#NL S# o,'ar#, i,'a tul 'ro&a&il al a e*tor o,'li,e"te u e/e tul a e*tuia( LV# iu&e* 999 iu&e* 'e toat# lu,eaL9 Tre&uie *# a)e, :" )edere+ totodat#+ :" detalii 'rea ,#ru"te atu" i Te"*iu"ea * ade+ # *u"te!i eea # u"ele e o,'ara!ii ale "oa*tre 'ot da 5re;9 Da # i"e)a i"tr# E"d "e *'u"e de "e o"*ider# u"i i+ :" e'e, *# "e *i,!i, a, iudat9 e o/er# a5e"tului o ;a"*# :" 'lu* de a /i a* ultat De 'ild#+ la tele/o"( LA, au%it el ,ai &u" o"ta&il di" ora;9 V-a, *u"at *# )# :"tre& da # e*te ade)#rat e *e *'u"eL9 ALTE APRECIERI POWITIVE PE CARE LE PUTEM AOLOSI A're ieri 'o%iti)e de*'re o ter!# 'er*oa"# A e*tea *u"t o,'li,e"te elei :" /a!a adre*ate altei 'er*oa"e de Et #reia le /or,ul#,9

= are o )a tra"*,ite ,ai de'arte9 O laud# /# ut# :" 'u&li :" a ea*t# ,a"ier# e*te 0iar ,ai redi&il# ;i ,ai )aloroa*#+ de Et :"tr-u" er re*trE"*9 A're ieri 'o%iti)e i"dire te :" a%ul a e*tui o,'li,e"t+ u)i"tele E"d *au ere, u, :l a !iu"ile "oa*tre *u5erea%# ad,ira!ie+ u toate # ea "u e*te dire t e$'ri,at#9 De e$e,'lu+ u"ei /e,ei u" */at+ :i *'u"e, i"dire t # 'u"e, 're!

'e 8ude ata ei9 CE"d :l :"tre&#, 'e u" &#r&at ar#t#, i"dire t

0ea,# *au "e adre*#, lui /olo*i"du-i "u,ele+ :i # a e*t lu ru e *e,"i/i ati) 'e"tru are a lu rat u "oi9 Du'# Ro&ert SaudeD+ '*i0olo5ul ale

're;edi"tele Jo0" A9 Ke""ed4 la *erialul TV C0i'uri ura8ului+ /elul de a /i al lui Ke""ed4 i,'u"ea re%i # "u a)ea *# 'u"# #+ :" o" e"trat = ,ai i,'orta"t de /# ut de Et i"dire t re*'e t( LTe /# ea *# alt e)a

:"tre&#ri ;i *# a* ulte = e$tre, de r#*'u"*urile

are i *e d#deau9 O,ul *i,!ea

a ele ,o,e"te+ 'e"tru el "u ,ai e$i*ta alt e)aL9 A're ieri 'o%iti)e 'ri" i"ter,ediari A)e, de-a /a e E"d i"e)a u a e*t ti' de # :i 'la o,'li,e"t atu" i o,'orta,e"tul+ arat#

Pute, /a e o a're iere 'o%iti)# re/eritoare la o a treia 'er*oa"# atu" i E"d a ea*ta *e a/l# :" 'rea8,a "oa*tr#9 Sau o 'ute, *'u"e ui)a = u"ui 'riete" &u" al 'er*oa"ei re*'e ti)e ori u"ui 5ur#-*'art# ;tiut

67

a*'e tul

e$terior

*au

o&ie tele

'er*o"ale

ale

o"ti"uat+ :"tre&are+ tot

:"de,E"ati + eea

o,'li,e"tul

o e

alt ui)a+ iar "oi tra"*,ite, ,ai de'arte ,e*a8ul9 Ca ;i :" a%ul a're ierilor dire te+ e*te &i"e *# ad#u5#, i,ediat o :"tre&are9 De e$e,'lu( LJo0" :,i *'u"e e;ti el ,ai &u" 8u #tor di" adrul lu&ului 'e"tru o,er ial # #

e tre&uie *a /a e, e*te *# 0iar *#-i *'u"e, o,'li,e"t9

%E,&i,+ *#-i ,ul!u,iri ;i 'oate Iat# Ete)a r#*'u"*uri ,odel( NIGEL( CE"d *o!ia ,i-a *'u* 'e"tru #-,i 'etre

*e"ti,e"te 'l# ute a tre%it :" "oi a el

'E"# a u, "i,e"i "u te-a :")i"*9 Care e *e retul t#uNL U" a5e"t 'o*i&il li"i;tit a e*t ti' de are tele/o"ea%# u"ui are 0iar da # e*te lie"t lie"t 'e"tru a-i ere o :"tEl"ire 'oate /olo*i

e tat# &u" *u"t+ u /ii ele

atEta ti,' 8u E"du-,#

"oa*tre+ a, *trE"*-o la 'ie't ;i i-a, %i*( LM# &u ur # o&*er)i Et de ,ult ,# *tr#duie* 9 Tata "u-;i u ,i"e+ ;i a u, 'etre ea "i iodat# 'rea ,ult ti,' Y

o,'li,e"t+

o e$a5erare+ e totu;i *# rEd#9 Pri" a ea*ta

o,'li,e"t ;i :l /a e 'e

eu /a tot e 'ot a *# "u re'et 5re;eala luiL9 KARLA( O )e i"# ,i-a *'u*( LMa;i"a ta arat# /oarte &i"eL+ iar eu i-a, r#*'u"*( LMul!u,e* + A""9 A, *'#lat-o ;i lu*truit-o toat# di,i"ea!a ;i /a'tul ai o&*er)at ,# /a e *# ,# *i,t ,ul!u,it#L9 Y MARION( Sora ,ea ,i-a *'u*( L:,i 'la e ,ult a,era ta9 Mi *e 'are u" lo u"de te 'o!i tre%i )e*el di,i"ea!aL9 Iar eu i-a, r#*'u"*L( Mul!u,e* + Ja"9 C0iar a, ara"8at-o u ideea a*ta :" ,i"teL9 A :")#!a *# /a e, a're ieri o"e*te ;i o,'li,e"te *i" ere are o ,are :"*e,"#tate di" 'u" t de )edere *o ial+ 'e"tru i"tere*ul "o*tru 'er*o"al ;i de a/a eri9 #

CUM SI PRIMIM COMPLIMENTELE Atu" i ,ulte *# E"d :" e'e, *# /a e, altora tot ,ai a a e*te * 0i,&uri 'o%iti)e el o,'li,e"te+ )o, :" e'e *# 'ri,i, ;i "oi tot

,ai ,ulte9 Da # )re, are "e

o"ti"ue+ e*te /oarte i,'orta"t *#-l a8ut#, 'e

o,'li,e"tea%# *# *e *i,t# &i"e )or&i"d # "u *e )a :"tE,'la * 0i,&#, *u&ie tul

de* 0i*9 A e*t lu ru 'ro&a&il o,'li,e"tele di* u!iei9 *au da #

da # "e :"toar e, :" alt# 'arte+ da # re*'i"5e,

:" * 0i,&+ da # :l 'ri)i, :" o 0i ;i r#*'u"de, 'o%iti)+ 'ro&a&il *e )a *i,!i *ati*/# ut9 Da # ;i-a

68

Ne A

/a e

'o'ulari+ u

:" ura8ea%# 'l# ere

&u"ele

rela!ii

're/er#,P 'e u"de a, u,&lat ;i :" otro )o, ,ai 'le aP Et de di*'o"i&ili *u"te, 'e"tru :"tEl"iri )iitoare9 A e*te i"/or,a!ii :i a8ut# *# de id# ,ai u;or e ti' de rela!ii )or a)ea u "oi9 Da # de* o'eri, 'ro&a&il ;i :,'re8ur#rii date de*'re de ei "oi la u # rela!iile "oa*tre *e *ti"5 # "u a, /ur"i%at *u/i ie"te Nu e*te reali*t *# *# "e *e "e u"o* ute ade*ea :"ai"te de a 'or"i+ /a'tul *e datorea%# :";i"e9

eilal!i+ iar :" a/a eri adu e &a"i9 e'tE"d o,'li,e"tele *i" ere+ ar#t#, elorlal!i # a)e, o &u"# i,a5i"e de*'re "oi o,'li,e"t *i" er e*te de

:";i"e9 Re*'i"5erea u"ui are l-a /# ut9

re5ul# i"ter'retat# dre't o re*'i"5ere a 'er*oa"ei

VII CUM SI-I AACEM PE CEILALI SI-OI DEA SEAMA CINE SUNTEM DEWVILUIREA PROPRIEI PERSOANE
Da # 'u"e, :"tre&#ri de* 0i*e+ /a e, o,'li,e"te ;i 'ara/ra%#, a/ir,a!iile altora = toate a e*tea :i )or a8uta 'e lor9 Va tre&ui *# "e eilal!i *# "e :"dr#5ea* # ;i :i )or :" ura8a *# "e 'er,it# *# '#tru"de, :" u"i)er*ul ulti)#, :"*# ;i "oi de'ri"derea de a "e autode%)#lui+ 'e"tru a le 'er,ite ;i elorlal!i *# )ad# u, arat# lu,ea "oa*tr# l#u"tri #9 Oa,e"ii Ete u are /a e, u"o;ti"!# )or *# a/le ;i ei are "e e )alori *u"t i,'orta"te e tr#i,P e di*tra !ii e)a de*'re "oi( u, )ede, lu,ea+

a;te't#, "u,ai de

'er*oa"e

'reo u'e de "oi9 Oa,e"ii *e 'reo u'#+ de o&i ei+ are au de-a9 /a e9 Iar de%)#luirea 'ro'riei 'er*oa"e are u" rol e*e"!ial :" a-i a8uta *# *e i"tere*e%e de "oi9 Da # "u "e de%)#lui, 'ro'riul eu+ 'arte"erii "o;tri de &u" o")er*a!ie "e )or o"*idera+ :" el ,ai a%+ 'e"tru o 'erioad#+ e"i5,ati i ;i )or de)e"i

urio;i+ dar :" * urt ti,' *e )or *i,!i /ru*tra!i datorit# li'*ei de re i'ro itate ;i )or a8u"5e+ /ie la o" lu%ia # 'e"tru "oi "u e*te i,'orta"t *#-i u"oa;te, 'e ei+ /ie # "u *u"te, *o ia&ili *au a)e, u"ele o,'le$e '*i0i e9 PROCESUL DE DEWVILUIRE De%)#luirea 'ro'riei 'er*oa"e 'oate /i u" 'ro e*

e*te */era de i"tere*e+

'e"tru "oiP u"de lo ui,P di"

69

'a*io"a"t al # atu" i a;a E"d

u"oa;terii re i'ro e9 Pri,ul

are *e

JEAN( Da+ e de-a&ia a doua oar# ,utat de urE"d :" ora;9

E"d )i"9 M-a,

de%)#luie 'u!i"

Ete 'u!i" /a e a ea*ta :" *'era"!a ealalt# 'er*oa"# )a :" e'e *#-l )ad#

GARV( Oi eu *u"t "o)i e ai i9 Cu, ai a8u"* 'e a e*te ,elea5uriN JEAN( Co,'a"ia u"de lu re% *-a ,utat ai i di" *tatul )e i"+ eu *u"t o"ta&ilul ;e/+ GARV( Te ad,ir # :!i 'o!i a*i5ura e$i*te"!a+ a)E"d 5ri8# de *itua!ia /i"a" iara a u"ei o,'a"ii9 Eu *u"t /oto5ra/ la Dail4 Su" ;i de ,ulte ori a, 'ro&le,e *# !i" ordi"e :" 'ro'riile ,ele :"*e,"#ri9 JEAN( Aoto5ra/+ %i iN Cu, ai 'i at :" ,e*eria a*taN Pro e*ul de autode%)#luire :l 'ute, :" ura8a+ de a*e,e"ea+ o/eri"d u" ,odel 'ri)i"d r#*'u"*urile 'e are le dori,9 De :l 'ild#+ )o, "u,ele da # o&!i"e ,eu )re, el e*te *# ,ai a/l#, *i5ur Al 're"u,ele *'u"E"d( ui)a+ LA'ro'o+

u, e*te+ )a /i :" ura8at# *# a/le ,ai ,ult ;i+ :"

a ela;i ti,'+ *# *e al#ture a e*tei de%)#luiri9 Autode%)#luirea e*te u" 'ro e* *i,etri 9 A ea*ta :"*ea,"# 'ro ed#, # 'arte"erii "o;tri :" ,od "or,al :;i are de ;i "oi9 Cu e$ e'!ia a%urile :" ;edi"!elor de%)#luie 'ro'ria 'er*oa"# :" a ela;i rit, :" '*i0otera'ie+ *u"t rare el#lalt :" rela!iile "oa*tre 'ute, *ti,ula autode%)#luirea 'ri" 'ro,o)area *# "e a e*tei *i,etrii9 S# 'u"e, /a!# de :"tre&#ri+ le5#, ,a"i/e*t#, de i"tere*ul 'ro'riile #

are u"ul di"

'arte"eri de%)#luie ,ai ,ult de*'re *i"e de Et

r#*'u"*urile 'e are le 'ri,i, ;i a'oi *# :" er #, *# a e*te r#*'u"*uri "oa*tre ealalt# u"o;ti"!e ;i e$'erie"!e9 Pre*u'u"E"d 'er*oa"# "u e*te 'ro*t

Alla"9

du,"ea)oa*tr#NL RDa # )re, *#-i a/l#, ;i "u,ele de /a,ilie+ "e )o, *'u"e "u,ele :" :"tre5i,e9 S La /el *e 'oate 'ro eda 'e"tru a a/la adre*e+ "u,ere de tele/o" ;i ori e alte i"/or,a!ii+ 're u, ;i '#reri *au i,'re*ii9 Da # "oi *u"te, 'ri,ii 'e el#lalt+ i ,ai de5ra&# de are de%)#lui, u" * 0i,& de e)a+ )a de)e"i e)ide"t # "u e )or&a de a-l i"tero5a

re* ut# *au e5o e"tri #+ :"

urE"d )a :" e'e *# 'u"# ;i ea :"tre&#ri 'ri)itoare la a/ir,a!iile "oa*tre de*'re "oi :";i"e9 U" e$e,'lu )a /i edi/i ator9 GARV( SalutH S'u"e-,i+ "u-i a;a lu&ul #*taN # e;ti "ou 'e la

i"/or,a!ii+

o,u"i E"du-i+ totodat#+ e$a t la

e /el

70

de r#*'u"*uri "e a;te't#,9 O/eri"d u" ,odel+ :i a8ut#, 'e eilal!i *# *e de%)#luie ,ai u;or9 Deoare e 'ro e*ul de autode%)#luire *e de*/#;oar# *i,etri + 'e ,#*ura :" ti,'ul u"ei o")er*a!ii+ re;terii :" rederii

de*ti"ate * 0i,&ului de i"/or,a!ii+ u" *i,'lu LBu"#L *au LOi eu ,# &u ur a;tea't# a r#*'u"*9 Da # "e :"dre't#, :" a eea;i dire !ie ;i "u a)e, de 5E"d *# di* ut#, "i,i /ra%elor rituale de *erio* *au u el#lalt+ 'ute, adu E"d )or&a *# "e u,'le, ti,'ul+ r#*'u"%E"d ,ai 'e lar5 :" e'ut+ de*'re *u&ie te- li;ee "e*e,"i/i ati)e+ *er)i iuNLP LCe ,ai /a ieriNL u, ar /i( # te )#dL e*te tot eea e *e

de%)#luirile de)i" tot ,ai 'ro/u"de+ :" /elul a e*ta+ a ;i :" de ur*ul u"ei rela!ii+ i"tera !iu"ea de)i"e+ :" ,od "or,al+ ,ai *e,"i/i ati)#+ ,ai 'li"# de *e"*uri9 E$i*t# 'atru "i)eluri 'ri" ;i al *e"ti,e"telor9 Cli;eele )er&ale CE"d dou# 'er*oa"e *e :"tEl"e* + ele :" e' o")er*a!ia a'roa'e :"totdeau"a 'ri" a * 0i,&a li;ee9 A e*t ritual arat# # a, luat a t de 're%e"!a # eluilalt ;i u"eori * oate :" e)ide"!# ;i /a'tul a"alele de are tre e+ :" 5e"eral+ o,u"i area( "i)elul li;eelor+ al /a'telor+ al o'i"iilor

LCu, )i *e 'are )re,ea a%iNLP LCu, ,er5 tre&urile la o'iiiNLP LIa *'u"e+ te ,ai du i la le !iile de da"*NLP LCe '#rere ai de*'re ,e iul de LSu"t dul50er :" ora;L9 LMer5 la *ur/ :" /ie are du,i"i #L9 LA )e"it ,#tu;a ;i :i ar#t ora;ulL9 LSta"dard Oi^ a 0ot#rEt *# ,# tri,it# ai i 'e"tru dou# *#'t#,E"i la u" ur* de 'er/e !io"areL9 S 0i,&urile de i"/or,a!ii 'ri)i"d *itua!iile de /a't la :" e'utul u"ei rela!ii "oi *ea,#"# /oarte ,ult u o o")or&ire are are lo Aie are atu" i E"d *# i"e)a :;i da # aut# e$i*t# de lu ru9 :" ear # o,u"e 'e a/le

/ie are di"tre '#r!i e*te di*'u*# *#-;i de* 0id# o,u"i are :" )ederea u"or * 0i,&uri ti'i e 'e"tru a e*t ritual *u"t( ,ai *u&*ta"!iale9 De* 0iderile LBu"#LP LCe ,ai /a e!iNLP LSalut9 M# &u ur # te )#dLP LCe &i"e # )-a, :"tEl"itHL Deoare e a e*te /ra%e rituale de :" e'ut "u *u"t

*u/i ie"te 'u" te

are ar ,erita *# *e

/u"da,e"te%e o rela!ie9 A e*t ,oti) a* u"* di"tr-o o")er*a!ie de :" e'ut de)i"e e)ide"t :" dialo5ul

71

ur,#tor VECINUL( S'u"e+ Al+ :!i 'la e te"i*ulN Su"te, ai i E!i)a are 8u #, :" /ie are *#'t#,E"#9 ALLAN( Nu+ "u 'rea ,# 'reo u'#+ a *# /iu *i" er9 Tu /a i 8o55i"5N VECINUL( Nu+ dar e$er*e% u 5reut#!i9 ALLAN( Da+ ,i-ar 'l# ea *i ,ie *# /a dar ,i-e tea,# # "u 'rea *e 'otri)e;te a;a e)a+ u artele LPre/er *# lo uie* u"o* 'e to!iL9 LDa # :"tr-ade)#r )# i"tere*ea%# ar tre&ui *# i")e*ti!i :" ar5i"tL LVreau *#-,i tr#ie* le5a *erio* de i"e)aL9 O'i"iile o/er# o i,a5i"e ,ai 'ro/u"d# de*'re 'er*o"alitatea o,ului de Et /a'tele *au )er&ale9 Da # i"e)a )rea *# ;tie9 ade)#rat+ )a i%&uti *# a/le ,ai ,ulte li;eele u u, *u"te, i"te"* )ia!a+ :"ai"te de a ,# E;ti5ul &#"e* + O'i"iile :"tr-u" ora; ,i u"de 'ot *#-i

,ar!iale 'ra ti ate de ,i"e9 Tu "u 'ra ti i artele ,ar!iale+ "u-i a;aN VECINUL( Nu9 Oi a;a ,ai de'arte9 Du'# o )re,e ;i-au %E,&it ;i *-au de*'#r!it 'ri"tr-u" o&i;"uit LPe urE"dL Du'# e ;i-au dat *ea,a # au atEt de 'u!i"e lu ruri de *'u*+ "u e de ,irare )reu" e/ort alt#dat#9 Aa'tele Du'# e au * 0i,&at li;ee+ oa,e"ii tre :" 5e"eral la u" * 0i,& de i"/or,a!ii 'ri)i"d *itua!ii de /a't+ :" rela!ii "oi+ a e*tea )or /i de o&i ei /a'te di" )ia!a de %i u %iP :" rela!ii ,ai )e 0i+ )or /i e)e"i,e"te de dat# re e"t#9 # "i i u"ul di"tre ei "-a ,ai /# ut o"ta t u el#lalt ;i a *# i"tre :"

u"o* E"du-"e

'#rerile de*'re 'oliti #+ &a"i ;i dra5o*te+ de Et da # )a ;ti "u,ai # a, re* ut :" S4d"e4 *i # 'ra ti #, o a"u,it# 'ro/e*ie9 Da # "e e$'ri,#, de* 0i* '#rerile+ o/eri, elorlal!i u" te"iei 'e e$'ri,#, o'i"iile 'o*i&il# Aie are are )or 'utea o"*trui o

o")er*a!ie i"tere*a"t#9 Pe de alt# 'arte+ da # "e a 'e "i;te /a'te ate5ori e+ "u )o, l#*a L"i i o :"doial# de o")er*a!ieL+ a;a tratea%# realitatea are *# *e 'oat# le5a o u, *'u"ea Xill Ro5er*9 di" 'er*'e ti)e u;or

di/erite+ iar e$'lorarea a e*tor di/ere"!e 'oate /i l#,uritoare ;i i" ita"t#9

72

De%)#luirea /a'telor ;i '#rerilor e*te i,'orta"t#+ Se"ti,e"tele Se"ti,e"tele *u"t di/erite de /a'te ;i de '#reri+ ,er5E"d :"tE,'lat di" olo ;i a de de* rierea :" a are eea )ede, e *-a ele ,odului dar /#r# de%)#luirea *e"ti,e"telor "oa*tre oa,e"ii )or :" e'e *# "ei"tere*a!i read# # *u"te, re i ;i *u'er/i iali+ :" 'lu*+ da # )o, *#-i u"oa;te,+

'er*e)era :" a "e re!i"e *e"ti,e"tele+ *u"te, e$'u;i :" ,ai ,are ,#*ur# u"or &oli /i%i e ;i '*i0i e9 Aie are a tr#it tri*te!ea 'ierderii u"ui 'riete"+ e,o!ia *u e*ului+ o&o*eala are *e i"*talea%# du'# #ldura *tr#da"ia de a re%ol)a o 'ro&le,# di/i il#+

:"tE,'lateP ele e$'ri,# rea !iile "oa*tre e,o!io"ale9 Di" a e*t ,oti)+ da # "e )o, e$'ri,a *e"ti,e"tele+ eilal!i )or o"*idera+ :" 5e"eral+ # :" /elul a e*ta le o/eri, ele ,ai i,'orta"te i"/or,a!ii a*u'ra 'er*oa"ei "oa*tre9 E$e,'lele ur,#toare "e )or a8uta *# di*ti"5e, lar a ea*t# deo*e&ire9 AAPT( Ae,eile *u"t *u'u*e di* ri,i"#rii :" eea e 'ri)e;te 'o*turile- 0eie9 OPINIE( Ae,eile ar tre&ui *# /ie a"5a8ate 'otri)it a elora;i riterii a ;i &#r&a!ii9 SENTIMENT( A, /o*t /urioa*# ;i ,-a, *i,!it /ru*trat# ,eu9 AAPT( Pu" el 'u!i" i" i :"tre&#ri de* 0i*e 'e %i9 OPINIE( Aor,ularea :"tre&#rilor de* 0i*e ,erit# e/ortul9 SENTIMENT( Su"t &u uro* # o&*er) o atitudi"e ,ai 'o%iti)# /a!# de ,i"e de E"d a, :" e'ut *# 'u" :"tre&#ri de* 0i*e9 E"d Jo0" Ro&ert* a /o*t a"5a8at :" lo ul

al,# a u"ei %ile de )ar#+ *'ai,a de a /i *i"5ur :" ,i8lo ul u"ei ,ul!i,i9 Aie are *'er# *# 5#*ea* # iu&ire+ &u urii ;i :"!ele5ere :" )ia!#9 Atu" i *# *e ide"ti/i e autode%)#luire a'itulard#+ E"d "e de%)#lui, a*e,e"ea *e"ti,e"te altora+ :i :" ura8#, u "oi ;i *# "e :,'#rt#;ea* #+ la e)it#, *trate5ia /ru*tra"t# ;i rE"dul lor+ 'ro'riile *e"ti,e"te9 Pe Q dea*u'ra+ 'ri" are o"*t# :" a *'era # al!ii )or

a're ia *e"ti,e"tele "oa*tre+ de;i "i iodat# "u lea, *'u* are *u"t a e*tea9 CUM PUTEM TREWI INTERESUL ALTORA PENTRU DEWVILUIREA PROPRIULUI NOSTRU EU

73

Aa'tul de a "e :,'#rt#;i i"tere*a"t ar#t#,

elorlal!i :"tr-u" /el u

'ierde doi *au trei dolari ;i du'# a eea ,# )oi o'ri9 Du'# Ete)a ,i"ute+ a, tra* de ,a"et# ;i a, de)e"it o )edet#H Ma;i"a a :" e'ut *# ;uiere+ *-au a'ri"* lu,i"i!e ro;ii ;i toat# lu,ea *e uita la ,i"e ;i %E,&ea9 Era e,o!io"a"tH CE;ti5a*e,H E dre't+ "u,ai >+ 7K dolari+ dar era, atEt de a5itat de 'ar # a; /i E;ti5at u" ,ilio"H Mi-a 'l# ut atEt de ,ult *e"%a!ia+ :" Et a, o"ti"uat i" i ore ;i a, 0eltuit :" # ?C de dolari+ doar-doar *-o ,ai :"tE,'la o dat#HL :"tr-u" alt a eea a%+ o /e,eie+ de a*e,e"ea+ a)ea

ere "u "u,ai *# :";ir#, /a'te+ dar ;i *#

are e*te 'o%i!ia "oa*tr# :" le5#tur#

a e*te /a'te9 Ala" Gar"er :;i a,i"te;te de u" &#r&at are *e 'lE"5ea eea # "i,e"i "u 'are a da ate"!ie la de roluri :"tr-o are e*te l-a e *'u"e de*'re el :"*u;i9 Atu" i Ala" i-a

*u5erat *# :" er e :,'reu"# u" 8o au%a9 LCe-a!i /# ut :" ti,'ul ulti,ei

*itua!ie *i,'l# ;i+ 'oate+ *e )a )edea

)a a"!eNL

:"tre&at Ala"9 LM-a, du* u *o!ia la La* Ve5a*+ a, *tat la i" i%e i 0otelul U"io" Pia%a+ ;i a, 'etre ut o %i :"trea5# la 8o urile de "oro 9 A, 'ierdut a,E"doi )reo de dolari ;i "e-a, di*trat /oarte &i"eL9 Ala" i-a ar#tat #+ de;i a :";irat /a'te di" #l#toria lui+ "-a e$ elat :" eea e 'ri)e;te autode%)#luirea9 A )or&it de*'re *itua!ia de /a't+ dar "-a )or&it de*'re el :"*u;i :" a ea *itua!ie+ ori to ,ai de ai i 'or"e;te o"ta tul 'er*o"al LSue ;i u eilal!i9 B#r&atul a :" er at di" a *# # )oi "ou+ de data a ea*ta :" * ri*+ u ur,#torul re%ultat( u ,i"e a, ,er* la La* Ve5a*+ e"!i+ 5E"di"du-,# *i,!i, 5u*tul 8o urilor de "oro 9 Eu a, :" e'ut la ,a;i"ile ele tro"i e de 1K

di/i ult#!i E"d dorea *# atra5# ate"!ia altora a*u'ra e *'u"ea9 I"i!ial ;i-a de* ri* a*t/el *ur*a de o"ta&il# la ,ai ,ulte o,'a"ii ,i i9 Le trai( LSu"t

!i" re5i*trele :" ordi"e ;i a, 5ri8# *#-;i 'l#tea* # i,'o%itele ore tL9 Du'# LSu"t U"eori+ 'e e a /o*t la i"*truit# ,ai ea a 're%e"tat ,i i9 ur,#toarea de* riere( o"ta&il# ,ulte o,'a"ii E"d 'u" 'e 0Ertie i/rele /#r# *# ,# la ,iile de dolari

o" e"tre% 'rea ,ult+ ,# 5E"de* da # a, a*i5ur9

are le re're%i"t# ;i :" e' *# ,# :"5ri8ore%( dar o,i* )reo 5re;eal#N CE"d a'are a e*t

*e"ti,e"t+ re)#d :" # o dat# tot e-a, * ri* a *# ,#

74

U"eori re5i*trele 'e

are le 'ri,e*

*u"t :" ,are

'ortreti%#,9 De ai i o" lu%ia # era ,ai &i"e da # "e-a, /i 're%e"tat a;a u, *u"te, :" realitate9 C9 Cealalt# 'er*oa"# )a /i atra*# de 're/# #toria "oa*tr# a,a&il#9 Da # *e :"tE,'l# a;a+ "u )o, *i,!i #ldura ;i a ,ult+ "u "e )o, 'utea *i,!i o,'let rela$a!i ;i u ade)#rat "oi :";i"e+ de tea,# *# "u /ie de* o'erit# 're/# #toria9 A'roa'e *i5ur #+ :" ele di" ur,#+ )o, /i "e)oi!i *# retra t#, ,i" iu"a9 S# lu#, ur,#toarele dou# *itua!ii( VICKI( La 'u!i" ti,' du'# Do"+ a )e"it )or&a de real,e"te o'iii ;i A, /o*t de a ord # :" "i i u" e l-a, u"o* ut 'e #-i 'la # i ,e'tarea o/erite+ 'e"tru #+ de /a't+ ele "u "e *u"t a ordate "ou#+ i rolului 8u at de "oi9 Mai

de%ordi"e = 'e*te tot "u,ai ,E%5#lituri9 De;i ,# a, :"/urie+ :,i 'la e 'ro)o area a*ta de a :"dre'ta totul ;i de a /a e :" a;a /el+ :" Et *u,ele /i"ale *# *e 'otri)ea* #L9 De;i a)e, ai i o de* riere ,ult 'relu"5it# a u"ei o u'a!ii+ 'ri" a;ter"erea a,#"u"!it# 'e 0Ertie a autode%)#luirii+ "e )o, da *ea,a de ,odul :" 'ot /i e$'ri,ate 'ot *e"ti,e"tele+ /i ,ult :" /elul r#*'u"*urile * urtate+ are a e*ta

,e"!i"E"d

totodat# trea%# urio%itatea i"terlo utorului9 PROBLEME CURENTE ALE AUTODEWVILUIRII Proie tarea u"ei /al*e i,a5i"i Da # "e e$a5er#, alit#!ile+ *au :" er #, *# "e a* u"de, 5re;elile ;i *# "e 're%e"t#, dre't eea e dore;te o alt# 'er*oa"# *# /i,+ "e ,i ;or#, ;a"*ele de a a)ea *u di/i ult#!i9 Proie tarea u"ei i,a5i"i /al*e de*'re "oi :";i"e 'oate a)ea ur,#toarele dou# re%ultate( 19 Cealalt# 'er*oa"# "e )a re*'i"5e+ 'e"tru # "u *e *i,te atra*# de 'er*oa"a L'er/e t#L 'e are o e* :" *o ietate ;i "e re#, *i"5uri

o'ii9 Mi-a *'u*

# ar )rea *# ai&# u" tri& :"tre59 u a e*t 'u" t de )edere+

a, 5E"dit # a*ta )roia el *# aud#+ dar ade)#rul e*te a% "u a; dori *#-,i 'etre ete de re*tul )ie!ii ti'ul :" ,i8lo ul u"ei o'ii9 Nu *u"t delo

,ater"9 Du'# o )re,e a, de)e"it /oarte a'ro'ia!i ;i+ 'E"# *# ,# de%,eti e* + ,-a erut de "e)a*t#9 Cu, lu rurile a8u"*e*er# 'E"# ai i+ tre&uia *#-l l#,ure*

75

u, *t# trea&a

o'iiiH Di" '# ate+ a*ta a 'u*

a, 'utea( de 'ild#+ Ro"ald Rea5a"+ Joa" Colli"*+ Bo& Ha.De+ Mar5aret T0at 0er+ Mu0a,,ad Ali+ Paul M Cart"e4+ Jo0" Tra)olta+ Bru e S'ri"5*tee" *au Xood4 Alle"9 Ei /a 'er*o"alit#!i ;i &u ur# de o a "e a;te't#, 'arte di"tre ele ,ai 'o'ulare u toate a e*tea "i i u"ul "u *e e'tare u"a"i,#9 De i+ da # "i i u"ul a toat# lu,ea *# "e 'la #9 A;a ei are "e 'la e)a e i"*tit *# "e

a'#t le5#turii "oa*tre9 M-a, *i,!it :"5ro%itor du'# toat# :"tE,'larea a*ta ;i-,i 'are *i a u, r#u9 :l )#d 'e Do" di" E"d :" E"d+ dar el ,# e)it#9 IVAN( L-a, 'ro)o at 'e Geor5e la o 'artid# de te"i* ;i ,-a, 're%e"tat dre't a)o at = 'are "a*ol *# *'ui #-!i E;ti5i e$i*te"!a adu"E"d &a"ii di" a'aratele de 8u at 'o 0er9 Ne-a, :"tEl"it ;i a, 8u at ,ai ,ulte 'artide :" ur,#toarele *#'t#,E"i9 C0iar ,i-a *'u* # )oia *# ,# 're%i"te u"ei *e retare tr#%"et de la el de la &irou+ :"tr-o &u"# %i+ Geor5e ,a *u"at de la :" 0i*oare *#-,i *'u"# # are "e)oie de u" a)o at ;i # eu era, el 'e are-l )oia9 Ce 'utea, /a eN Cu, *e *'u"e+ 'E"-ai i "e-a /o*tH N-a, ,ai au%it "i iodat# de el9 CE"d /a e, u"o;ti"!# u oa,e"i u "oi+ e*te :"!ele't *# /i, &o5at *au ,ai ore !i ;i 're i;i9 Da # u" &#r&at *au i"e)a ,ai u u"ul u o"*er)ator de Et "oi+ *au

di"tre ei "a i%&ute;te a;a e)a+ "i i "oi "u tre&uie *# i,'o*i&il9 E*te ,ult ,ai :"!ele't *# *'u"e, i"e *u"te, ;i *#-i l#*#, 'e de)i"# 'riete"i9 S# "u /i re%ut Autode%)#luirea "e a8ut# de re5ul# *# reali%#, 'riete"ii o")i"*e *trE"*e+ adu #toare de *ati*/a !ii+ dar "u,ai da # 'er*oa"ele #rora "e de*t#i"ui, *u"t #i e/i a e

# *u"te, *i" eri9 E$i*t# trei

o /e,eie 're/er# *# *e :,'riete"ea* #

'e"tru a "e *'ori ;a"*ele de a /i re%u!i9 ] S# /i, 're i;i9 S# ad#u5#, "u,e+ date+ lo uri la eea e *'u"e, de*'re "oi9 De e$e,'lu+ /a!# de a/ir,a!ia LA, lu rat :" Euro'a+ :" 123CL+ ealalt#+ ,ai o" ret#( LA, 'redat e"5le%a la Mal,o+ :" Suedia+ :" )ara lui 123CL+ )a a)ea 'ro&a&il ,ai ,ulte ;a"*e de a /i

'a*io"at de ti,&re ori de ,a;i"i )e 0i+ trea&a lui9 Noi "u *u"te, de )i"# a;te't#rile *ale9 S# "e 5E"di, la "u,ero;ii oa,e"i 'e ad,ir#, ;i u are :i are a, )rea *# *t#, de )or&# da # # "u "e 'otri)i,

76

re%ut#9 G" lo Lo&o*itL+ tre,urau *# "e de* rie, /olo*i"d ter,e"i 5e"erali L/eri itL ,Ei"ileLP *au LM# Ltri*tL+ l#*au *# "e a Mul!i ar#t#, LA,

CE"d "u "e a*u,#, 'ro'riile a/ir,a!ii oa,e"i :;i a* u"d 'ro'riile o'i"ii9 De e$e,'lu+ u" ola&orator i-a *'u* o dat# lui Alla" 0i"uie;ti ,u" i"d+ *i,!i"due oare tre&uie *# te e E;ti5i e+ de /a't+ ,ai

*e"ti,e"tele 'ri"

u)i"te-i,a5i"i9 De e$e,'lu( L:,i 5e"u" 0iiLP

Pea*eP LWi de %i te tot *'ete;ti atEt+ E"d tot

te ,i%era&il ;i te :"tre&i ZDe

de* 0i* 5ura *# !i'+ dar "-a, reu;it *# * ot "i i u" *u"etL = *u"t ,ult ,ai redi&ile R;i ,ult ,ai i"tere*a"teS de Et LMi-era /ri #L S# d#, la i)eal# ;i u"ele a*'e te "e5ati)e9 Da # o/eri, o i,a5i"e e 0ili&rat# de*'re "oi+ 'ro&a&ilitatea de a /i re%u!i e ,ult ,ai ,are de Et da # "e :"/#!i;#, doar :"tr-o lu,i"# /a)ora&il#9 Su *au ele o&!i"ute 'e tere"ul de te"i*+ de e$e,'lu+ )or de)e"i ,ai 'lau%i&ile da # )o, 'o)e*ti ;i de*'re u"ele a*'e te :" le5#tur# u are :"tE,'i"#, 5reut#!i9 S# "e l#*#, o")i";i9 Da # "u "e e$'ri,#, i,ediat o'i"ia+ i di* ut#, u ealalt# 'er*oa"# ar5u,e"tele 'ro ;i o"tra le5ate de te,#+ o" lu%iile la are )o, a8u"5e )or /i a e'tate u ,ai ,ult# 'ro&a&ilitate a /ii"d ale "oa*tre9 e*ele 'ro/e*io"ale

"i,i NU9 A;a #+ du'# o )re,e+ :!i dai *ea,a # "u te ,ai i"tere*ea%# "i,i 9 Oi atu" i to!i :" e' *# te )or&ea* # 'e la *'ateL9 Era 5reu *# r#*'u"%i la a*e,e"ea u)i"te9 P#rea # )or&e;te /ie are 0i"uie* e *# )or&ea* # de*'re el :"*u;i+ dar /or,ul#rile la 'er*oa"a a II-a 'uteau *# dea i,'re*ia de*'re Alla"9 Totul ar /i /o*t ,ult ,ai /i a*u,at 'ro'riile a/ir,a!ii+ lar da # ;i-ar

o"*trui"d

'ro'o%i!ie la 'er*oa"a I( LWi de %i ,#

,u" i"d+ *i,!i"du-,# ,i%era&il ;i ,# :"tre&+ de de /a't+ ,ai "i,i N A;a *ea,a

tre&uie oare *# ,# *'ete* atEt+ E"d tot e E;ti5 e+ # du'# o )re,e :,i dau # "u ,# i"tere*ea%# "i,i 9 Oi atu" i to!i

:" e' *# ,# )or&ea* # 'e la *'ateL9 U" alt a*'e t al a e*tei 'ro&le,e :l :"tEl"i, ,ai ale* la /e,ei ;i *e"ti,e"telor de50i%e%i *u& o"*t# :" e$'ri,area o'i"iilor ;i /or,# de :"tre&#ri9 Da # :!i u :"tre&#ri

o")i"5erile ;i *e"ti,e"tele

77

de ,etali,&a8+

u, ar /i( LNu

re%i

# e 'u!i"

a,

a/e tat# de li'*a

o"ta tului 'er*o"al9 Ma8oritatea

tEr%iuNL ;i LNu e oare :"5ro%itor de * u,'NL = e*te u;or 'e"tru eilal!i *# "e5li8e%e a e*te *e"ti,e"te u r#*'u"*uri de 5e"ul( LNu+ "i i ,# ar "-a, :" e'ut &i"eHL *au LNe 'ute, 'er,iteL Da # )re, *# /i, lua!i :" *erio*+ *# /a e, a/ir,a!ii dire te ;i *# ar#t#, # "i le ;i a*u,#,+ /olo*i"d 'ro"u,ele 'er*o"al ;i /or,e )er&ale la 'er*oa"a I+ a, a;a( LSu"t o&o*it ;i )reau *# 'le a u,L *au LNu red # "e 'ute, 'er,ite *# 'l#ti, atEtL9 A "e re!i"e+ de /ri # *# "u 'li ti*i, ealalt# 'er*oa"# Da # i"e)a )rea doar *# *e a,u%e+ u" al&u, Bill e-;i Co*&4 *au u" ,o"olo5 al lui Xood4 Alle" e tot

oa,e"ilor au 'u!i"i 'riete"i a'ro'ia!i+ ,ul!i "-au "i i u"ul9 Mul!i *e *i,t a ;i u, ar /i doar L'ro e*a!iL de 'ro/e*ori *au de 'atro"i+ de el de la 'o,'a de &e"%i"# *au de )E"%#torul de la ,a5a%i" = ade*ea 0iar ;i de ei al#turi de are tr#ie* 9 Da #+ a)E"d :" )edere toate a e*tea+ "e )o, *tr#dui *# *ta&ili, u" e5al+ u o"ta t 'er*o"al+ de la e5al la u ealalt# 'er*oa"# ;i *# o :"!ele5e,

ade)#rat+ e/orturile "oa*tre )or /i 'ri,ite u &u urie9

VIII CUM SI AACEM INVITAII CARE SI AIBI CJT MAI MULTE OANSE DE A AI ACCEPTATE
PSIHIATRUL( Da # ar /i *# )# * rie!i 'o)e*tea )ie!ii+ e titlu i-a!i daN PACIENTUL( Nu ;tiu999 Ce-ar /i *#-i %i e,999 # "u *a :"tE,'lat "i,i LN PSIHIATRUL( V# 5E"di!i la artea LCe)a *-a :"tE,'latLN PACIENTUL( Mda9 Nu,ai u"ei &#" i+ ate"t la to!i # L"u *-a :"tE,'lat "i,i L9 Mai tot ti,'ul ,# *i,t a*e,e"ea 'a%"i ului ei di" 8ur+ dar /#r# *# /a # e)a a*e,#"#tor u

'oate dori9 Da # )rea doar *u*'a"*+ u" ro,a" de A5at0a C0ri*tie e to ,ai &u"9 Da # )rea *# a* ulte 'o)e;ti are te u"5 la i"i,#+ artea lui Ja,e* Herriot QToate lu rurile *tr#lu itoare ;i /ru,oa*eL e to ,ai 'otri)it#9 Dar oa,e"ii dore* "oi 'ute, *# le o/eri, ,ai ,ult de Et atEt ;i u ,ult ,ai )aloro* e)a

de Et le 'ot o/eri Bill Co*&4+ Xood4 Alle"+ A5at0a C0ri*tie *au Ja,e* Herriot9 Le 'ute, o/eri darul o"ta tului 'er*o"al9 :" *o ietatea ,oder"#+ a'roa'e toat# lu,ea e*te

78

'arte di"tre ei+ /#r# *# a8ute "i,#"ui de ,i"e9 PSIHIATRUL( V# *i,!i!i

e)a9 Nu-i 'rea 'a*# *'e tator 0iar are E"d

Ma8oritatea &#r&a!ilor ;i /e,eilor rela!ii :" u"u"ate de *u e*

are de%)olt#

u al!ii de'u" e/orturi

a u"

o"*ta"te 'e"tru a-i i" lude 'e a e;tia :" )ia!a lor9 Dou# di"tre ele ,ai i,'orta"te ,etode utili%ate :" o")er*a!ii u ei u"o;ti"!# ;i CS Adre*area u"or are )or *#-i ele u"oa* # a e*t *e"* *u"t( 1S I"i!ierea u"or u are )or *# /a # i")ita!ii a elor 'arte"eri 'e 'e"tru a :" e'e o )o, e"u,era *'ori a e'tate9 ,ult ;a"*ele

'ri)e;te u, tre e )ia!aN PACIENTUL( Da9 Doar u" *'e tator9 Oi *e :"tE,'l# )reo ,i"u"e ;i 'ar # "i,i "u ,er5e9 PSIHIATRUL( Vre!i *# *'u"e!i # *u"te!i ade*ea re*'i"*N PACIENTUL( Nu9 St#, de )or&#+ a'oi "e *'u"e, Lla re)edereL ;i a*ta-i tot9 PSIHIATRUL(+ Nu i")ita!i 'er*oa"ele re*'e ti)e la o "ou# :"tEl"ireN PACIENTUL( Nu9 Eu red # da # :"tr-ade)#r ,-ar a5rea+ ar /a e ele i")ita!ia Cei ,ai ,ul!i oa,e"i "u i"i!ia%#+ A;tea't# a i r#*'u"d9 u, el#lalt *#-l 'ri)ea* # 'ri,ul :" o 0i+ *# elor u are /a u"o;ti"!# a;tea't# ;i u"o* :" /i"e 'e i"e)a+

,ai &i"e9 :" a'itolul ? a, 're%e"tat Ete)a *trate5ii o")er*a!ieP :" a i")ita!iile e ur,ea%# are "e )or *# /ie Ete)a 'u" te de re'er+

"oa*tre

SI AOLOSIM PERSPECTIVA DUBLI Oa,e"i di/eri!i au i"tere*e di/erite9 I")ita!iile "oa*tre )or /i 'ro&a&il ,ai &i"e 'ri,ite+ iar 5E"di, "u "u,ai la /a e,+ "e 'la e *# 8u #, "u :"*ea,"# "oa*tre9 # ;i eea ealalt# 'er*oa"# *e )a *i,!i 'ro&a&il ,ai &i"e+ da # "e e "e-ar 'l# ea "ou# *# eluilalt9 Aa'tul # "ou# i ;i la 're/eri"!ele

)or&ea* # 'ri,ul+ *# /a # 'ri,ul i")ita!ii9 Oi ,a8oritatea

ei o i")ita!ie+ toat# lu,ea *e *i,te /ru*trat#9 Da # :i a* ult#, 'e a e;ti oa,e"i+ :i )o, au%i ,or,#i"d *u'#ra!i :" *i"ea lor+ u, # Llu rurile 'ar # "i iodat# "u *e lea5#L+ de;i ar /i ,ult ,ai 'otri)it *# *'u"#( LNi i ,# ar "u :" er )reodat#L9

#r!i+ *# 'ri)i, la lu'tele 5re oel#lalt )a :,'#rt#;i 're/eri"!ele

ro,a"e *au *# )i%io"#, /il,e ro,a"ti e di" a"ii Q<K+

79

Per*'e ti)a :"tre&#, 'e

du&l# el#lalt

u;or

de

reali%at9

S#-l

E &i"e o&!i"e, le5#tur# *'u"e, la

a :"ai"te de :" 0eierea 'ri,ei :"tEl"iri *# a ordul /er, al eleilalte 'er*oa"e :" u i")ita!ia 'e are i-o )o, adre*a9 S#-i

e a ti)it#!i :i 'la 9 A'oi *# o

ale5e, 'e a eea Da # :"

are "e di*trea%# *i 'e "oi ;i *#-l a ti)it#!ilor "oa*tre "u

i")it#, *# "e :"*o!ea* #9 'la"i/i area /olo*i, 'er*'e ti)a du&l#+ 'ro&a&ilitatea de a /i re/u%a!i )a /i ,ai ,are ;i+ 0iar da # o&!i"e, u" E!i)a LdaL+ *-ar 'utea *# re5ret#, du'# a eea9 Cu

e 'ro5ra, "e 5E"di,+ %iua+ ora ;i lo ul rede, # Oi ea :;i )a 'etre e 'l# ut u :"tre&area( LAi )reu" 'ro5ra, *earaNL Cei ,ai ,ul!i *e *i,t

:"tEl"irii ;i+ e)e"tual+ utili%E"d 'er*'e ti)a du&l#+ ;i de e "oi ti,'ul9 A'oi o )o, :"tre&a da # e i"tere*at#9 S# "u :" e'e, 'e"tru *E,&#t#

a"i :" ur,#+ Ala" Gar"er ;i-a i")itat )e i"ul+ 'e M#rio+ la 'e* uit9 Ala" era atEt de "er#&d#tor *#-l ia u el+ :" Et "u a !i"ut *ea,a de re,ar a Iui M#rio+ du'# are+ o'il /ii"d+ i-a /o*t o dat# /oarte r#u :" # ar 're/era *# &ar #+ ;i a i5"orat ;i alu%ia a e*tuia 8oa e te"i*9 Du'# e :" e a 'ri"* 'ri,ul 'e;te+ M#rio a de)e"it di" e ,ai 'alid ;i a :" e'ut *# *e 'lE"5# de

:" ur a!i *# r#*'u"d#( LNu+ "-a, a&*olut "i,i L9 Oi+ 'or"i"d de ai i+ u"ii 'ot de)e"i re/ra tari to ,ai 'e"tru a # au /o*t 'u;i :" *itua!ia de a /i "e)oi!i *# # )or /a e /ie o alt# # 're/er# *# e'te i")ita!ia "oa*tr#+ a;a

'ro'u"ere+ /ie "e )or *'u"e 'e ;leau

"u /a # "i,i + de Et *# /ie :" o,'a"ia "oa*tr#9 SI GNCEPEM CU LUCRURI MIRUNTE Nu-i a;a # "e e*te ,ai u;or *# :,'ru,ut#, ui)a 7K de e"!i de Et 7K de dolariN Ei &i"e+ a ela;i lu ru Et ere, ,ai 'u!i"+ u # )o, o&!i"e9 A;a #+ da # de-a&ia # )a i"# e )ala&il ;i 'e"tru al!ii9 Cu atEt e ,ai *i5ur a, a u"o* ut 'e

a,e!eli9 De;i a )o,itat ;i a*ta l-a ,ai li"i;tit+ *-a 'r#&u;it 'e /u"dul &#r ii lE"5# u" 'e*te %&#tea ;i a ,ErEit( LDoar !i-a, *'u* de ,areHL A;a '#!e;te o,ul E"d "u /olo*e;te 'er*'e ti)a du&l#9 SI AIM DIRECI are *e # )oi a)ea r#u

i"e)a+ e ,ult ,ai 'lau%i&il a/ea+ de Et la o

e'ta o i")ita!ie la o

0i"e%ea* # u ;a'te /eluri de ,E" #ruri9

80

U"ul di"tre ei ,ai &u"i 'riete"i ai lui Ala" Gar"er a '#tru"* :" )ia!a a e*tuia :" e'E"d )e"i la ,i"e u lu ruri ,#ru"te9 L-a *u"at ;i i-a *'u*( LAla"+ du,i"i # )or E!i)a 'riete"i+ :"ai"te de ,a*#+ la o redea # are 'rea ,ulte :" 5u*tare9 Ne-ar /a e 'l# ere *# te a)e, :" ,i8lo ul "o*truL9 De;i Ala" "u o,u" u a el 5ru'+ a a i *e '#rea a"u"!a a e'tat i")ita!ia 'e"tru # "u erea "i i 'rea ,ult

*u

e*9 Noua :"tre&are re/or,ulat# *u"a a*t/el( L:"ai"te u ,i"e la "oa'te+ "u ai )rea *# u i"a+ de i%ia e*ul * o"tat9

de a /a e dra5o*te ,a8or# era a Iat# de e(

i"e%iNL Da # /e,eia era de a ord la*ei+ "oua ta ti # "u i-a adu* *u EL( :"ai"te de a /a e dra5o*te "u ai )rea *# i"e%iNL EA( Da = a; )rea *# i"e%9 EL( Colo*ali Oi :" Et ti,' ter,i"iN SI AIM DEGAJAI Ni i "u "e d#, *ea,a

a ;i luat#9 Dar+ *'re *ur'ri"derea total#

# ar /i u" a"5a8a,e"t 'rea ,are+ *e e)a 'l# ut *i "u-i

u ,i"e la "oa'te+

ti,' ;i "i i 'rea ,are e/ort9 La u" a5e"!i ur* de 'er/e !io"are or5a"i%at 'e"tru o,er iali di" A"5lia+ u" Ca*a"o)a # te0"i a u :"dr#%"eal#

autode larat a ,#rturi*it

lui de a *edu e /e,eile era *# QVi%e%e /a i dra5o*te

Et ,ai ,ultL #

Et de ,ult i"/lue"!#, "oi

;i *# /ie L/ro"talL+ a;a # le :"tre&a dire t LAi )rea *# u ,i"e la "oa'teNL Ailo%o/ia Iui era le5ea "u,erelor ,ari lu ra :" /a)oarea lui( LO "oa'te :" 'at *ut# de 'al,e de la alteleL9 Aolo*i"d a e*t a% dre't ,odel+ 5ru'ul de ur*a"!i a o"*iderat *#-;i # o a*e,e"ea a&ordare dire t# re/or,ule%e :"tre&area+ erea o 'rea ,ult# a"5a8are di" 'artea a* ult#torului ;i i-a *u5erat erE"d a"5a8are redu*#+ are *#-i *'orea* # ;a"*ele de ele di" ur,# :"

:";i"e r#*'u"*urile 'e are Ie 'ri,i,9 Da # i")ita!iile "oa*tre *u"# de 'ar # ar /i )or&a de o 'ro&le,# de )ia!# ;i de ,oarte+ e ,ai 'u!i" 'lau%i&il a 'etre ere 'l# ut# a ti,'ului9 S# "e 5E"di,+ 'e are di"tre ur,#toarele dou# e't#,9 i")ita!ii a, /i :" li"a!i *# o a # )or /i e'tate+ de Et da # ar *u5era+ 'ur ;i *i,'lu+ o

u o /e,eie ,erit# o

19 O e$'re*ie de :"5ri8orare *e i"*talea%# 'e /a!a eluilalt+ 'ri)e;te :" '#,E"t+ :;i :" ru i;ea%# ,Ei"ile 'e

81

'ie't ;i "e *'u"e u 5ra)itate( LOtiu Et *u"te!i de o u'at+ dar999 ,i-ar /a e 'l# ere *# 'etre e, Et)a ti,' :,'reu"#9 Poate+ da # a, a)ea o a%ia+ a, de)e"i &u"i 'riete"i9 M# :"tre&+ "u *-ar 'utea *# 8u #, 5ol/ :,'reu"# *E,&#t# di,i"ea!aNL C9 Se uit# dre't :" o 0ii "o;tri+ %E,&e;te de* 0i* ;i 'e u" to" de5a8at "e *'u"e( LMi-a /# ut 'l# ere 5ol/ *E,&#t# di,i"ea!a9 Ce %i e!iNL Cer et#rile au ar#tat oa,e"i ar a # ,ai ,ult de 23[ di"tre *# )# u"o* 9 Poate a, 'utea ,er5e :,'reu"# *# 8u #,

'utea *# dorea* # *# "e 'etre e, ti,'ul :,'reu"#+ dar 'oate # "u-i 'la e eea e i-a, 'ro'u* *au are alt 'ro5ra, 'e"tru %iua ;i ora re*'e ti)e9 Da # a;a *tau lu rurile+ de re5ul# "e )a *'u"e ,oti)ul 'e"tru are "u 'oate a :"tEl"ire9 Da # *u"te, re/u%a!i /#r# "i i o e$'li a!ie+ )o, *u5era ori u, o alt# %i ;i o alt# or# *au u" alt 'ro5ra,9 Da # r#*'u"*ul e*te tot L"uL ;i "u *u"te, delo :" ura8a!i *# o"ti"u#,+ tre&uie *# o" 0ide, # "u 're%e"t#, i"tere* 'e"tru S# "u 'ro&a&il a e"tua ealalt# 'er*oa"#9 e'ta i")ita!ia ;i 'ute, ara"8a o alt#

ere, "i iodat# )reo ,oti)a!ieP e 'u!i" # "i *e )a *'u"e ade)#ratul ,oti) ;i a, "u,ai te"*iu"ea de8a e$i*te"t#9 Mai li;eu

de5ra&# *# re"u"!#, ele5a"t+ /olo*i"d u" *ta"dard+ u, ar /i( L:,i 'are r#u e'ta "u,ai a doua i")ita!ieP di" iar 1[ 'rea &e!i a *# 'oat# LBi"e+ ,i-a /# ut 'l# ere *# )# )a 5#*i ,o,e"tul 'otri)it9 Dar DACI NI SE RISPUNDE CU LNUL Da # ealalt# 'er*oa"# re/u%# i")ita!ia "oa*tr#+ # 'e "oi "e re*'i"5e9 S-ar "u :"*ea,"# "ea'#rat :" 'ute, Sa" ;i *# i"*i*t#,9 U" ;i a)o at l-a

# "u ,er5eL *au E"d di"

u"o* L+ *au :i )o,

elelalte dou# 'ro e"te+ l [ erau a"tre're"ori de 'o,'e /u"e&re+ r#*'u"de9

l#*a "u,#rul de tele/o"+ *u5erE"d *# "e *u"e

Xa*0i"5to" a %iarul

itit odat# u" i"ter)iu Ara" i* o C0ro"i le

u Ala" Gar"er *u"at+

*'u"E"du-i # i-ar /a e o

,are &u urie da # Ala" 1

ar )i%ita+ 'e"tru a ,ai di* uta Ete e)a9 Ala" "u era

82

di*'o"i&il "i i atu" i ;i "i i :" ur,#toarele trei o a%ii E"d a )e"it la Xa*0i"5to" ;i+ de alt/el+ "i i "u l-a 'rea :" ura8at9 Dar a)o atul a i"*i*tat+ i-a tele/o"at :" o"ti"uare+ a;a :" Et 'E"# la ur,# *-au :"tEl"it+ du'# ;a*e lu"i+ la Sa" Die5o9 Oi+ de atu" i+ au de)e"it &u"i 'riete"i9 Cu atEt ,ai ,ult+ de i+ ori de Ete ori i")ita!iei "oa*tre *e )a r#*'u"de u u" LdaL+ *# "e &u ur#, :

Pute, re!i"e 'atru a*e,e"ea ,odalit#!i9 A*t/el+ u"ii :" ear # *# e)ite riti a+ i5"orE"d-o+ re/u%E"d u, di* u!ia+ * 0i,&E"d *u&ie tul *au 'le E"d9 Iat# a ter,i"at Ste)e u" dialo5 'etre ere9 BEVERLV( Ste)e+ *u"t tare *u'#rat# 'e ti"e9 STEVE( Du,"e%eule+ tu %i i # e;ti *u'#rat#N Ia :" 0i'uie-!i u, tre&uie *# *e *i,t# *o!ul lui Mar4H BEVERLV( Nu de*'re a*ta )reau *# )or&e* 9 Vreau999 STEVE( Rie;i"d u *'ateleS Uite+ "u ;tiu e 'oate /i de data a*ta+ dar 0ai *-o l#*#, 'e ,Ei"e9 A, 'etre ut o *ear# 'l# ut# ;i "u )reau *# *tri #, totul a u,9 BEVERLV( R,ai tareS Dar a u, e i,'orta"t *#-!i *'u"9 M-ai RS ut *#-,i /ie ru;i"e de ti"e9 STEVE Vo, di* uta ,Ei"e di,i"ea!#+ :!i 'ro,it9 BEVERLV( R*tri5E"d :" 0i%E"d u;aS Ste)eH Ceea e-;i dore;te el ,ai ,ult i"e)a are "e riti # e*te a o&ie !iile ;i *i,!#,i"tele *ale *# /ie :" ti,' e Ste)e 'lea #+

u *o!ia *a+ du'# o

IF CUM SI NE RAPORTIM LA OBSERVAIILE CRITICE


Ori Et de &u"e ar /i rela!iile "oa*tre /i di" E"d :" E"d riti a!i9 Q:"totdeau"a :"tEr%iiHL LMi -ar 'l# ea *# te 'or!i ,ai dr#5u! u 'riete"i i ,eiHL LO *# r# e;ti da # 'le i /#r# 8a 0et#L9 LAr tre&ui *# )ii ,ai de* *-o )e%i 'e ,a,a9 Doar ;tii # "-o *# /ie al#turi de "oi 'e"tru totdeau"aL9 Modul :" are trat#, a*t/el de o&*er)a!ii riti e are u" rol ,a8or :" deter,i"area rela!iilor "oa*tre9 De o&i ei+ oa,e"ii r#*'u"d :" ,a"ier# de/e"*i)#9 u al!ii+ )o,9

a* ultate ;i luate :" *erio*9 Da # "i i ,# ar "u-i a* ult#,+ 'e de o 'arte l#*#, 'ro&le,a "ere%ol)at#+ iar 'e de alt# 'arte o o,'li #, 'ri" "e&#5are :"

83

*ea,#9 A ea*t# *trate5ie "u du e la

o" iliere+

i+

u;or9 La a'#tul a e*tui * e"ariu i,a5i"at+ Vi Di *'u"ea # ;i-a dat *ea,a de /a'tul delo luate :" # o&ie !iile ei "-au /o*t o"*iderare ;i *-a *i,!it atEt de

di,'otri)#+ la i%&u "iri tot ,ai )iole"te ale te"*iu"ii a u,ulate ;i la o :"de'#rtare e,o!io"al# *'orit#+ a;a u, *-a :"tE,'lat u Ste)e ;i Be)erl49 A "e5a di" a'ul lo ului totul o"*tituie u" al doilea ,od de a r#*'u"de de/e"*i) la o&*er)a!iile riti e9 Ne5area 'oate /i tot atEt de /ru*tra"t# ;i d#u"#toare a ;i e)itarea riti ii+ a;a u, )o, )edea di" * e"ariul ur,#tor9 VICKI9 Alla"+ ;tiu # !i-a r#,a* i"i,a la a el RF>+ u,'#r#,H CE"d dar "u re 'ute, 'er,ite *#-l u,'#r#,9 ALLAN( Pe "ai&a+ "u 'ute, *#-l tu :!i dore;ti *olu!ie9 VICKI( Dar rata lu"ar# ar /i de 7>K de dolari9 Nu a)e, atE!ia &a"i9 ALLAN( Ei+ ar tre&ui doar *# "e re*trE"5e, 'u!i" &u5etul9 VICKI( Pe lE"5# toate a*tea+ a, itit # 'oli!i;tilor "u le 'la delo ,a;i"ile *'ort9 Da #-!i u,'eri u"a di" a*tea+ te )or )E"a 0eltuial# :" 'lu*9 ALLAN( N-au u,H Cu o &i8uterie a a*ta o *# le-o iau ,ult :"ai"te+ a;a # "-o *# ,# 'oat# 'ri"de 'rea u a,e"%ile ,ereu999 ;i ar /i o la e)a ,ult de tot+ 5#*e;ti :"totdeau"a o

/ru*trat# ;i ,E"ioa*#+ :" Et :i )e"ea *# 'lE"5#+ doardoar :l )a /a e 'e Alla" *# o a* ulte9 Da # di* u!ia ar /i a)ut lo :" realitate+ rela!ia lor ar /i a)ut 'ro&a&il de *u/eritP Alla" ar /i re/u%at 'e ,ai de'arte ori e o&ie !ie+ de;i u"ele di"tre */aturile Iui Vi Di 'uteau /i a e'tate9 O a treia ,odalitate ar o"*ta :" a "e * u%a

o,'ortarea+ e$'li E"d-o :" detaliu ;i di,i"uE"du-i a*t/el i,'orta"!a9 CEte)a e$e,'le de*tul de ti'i e /ur"i%ate de *tude"!ii "o;tri *u"t elo )e"te9 NANCV( Tre&uia *# ,# *u"i ieri9 GRANT( Dra e+ :,i 'are r#uH CE!i)a /u" !io"ari de e"trala tele/o"i # au /o*t :" 5re)# ;i a tre&uit *# Et de 'ri"* a, /o*tH a :" oli)ie le !i" lo ul9 Nu 'ot *#-!i *'u" NANCV( A;a

Iar E"d a, 'le at de la lu ru era, ,ult 'rea o&o*it # ,-ai l#*at *# *tau a a*# ;i *# tot a;te't u" tele/o"+ are "u ,ai )e"ea9 GRANT( O0+ tu ai :"totdeau"a a;a de ,ult de lu ru+ :" Et /a 'ariu # "-a /o*t e)a atEt de 5ra)9 Iar a u, *u"t /urio* de-a &i"eleaH

84

Y TATIL( Ai /i :" *tare *# dai ? KKK de dolari 'e"tru )a a"!# :" Ara"!aN JUDV( Tat#+ ? KKK de dolari "u ,ai :"*ea,"# 0iar atEt de ,ult9 Oi+ 'e lE"5# a*ta+ *u"t de8a la o )Er*t#999 TATIL( La o )Er*t# E"d ar tre&ui *# 5E"de;ti ,ai &i"e9 Ba"ii #;tia !i-ar a8u"5e *#-!i 'l#te;ti 0eltuielile la &# #"ie 'e u" a" :"tre5 *au *# ter,i"i /a ultatea9 JUDV( Tat#+ )oi ter,i"a ;i /a ultateaH Nu ,ai a, de Et u" a" ;i ;tiu # a, *-o ter,i"9 Nu e ,o,e"tul *# di* ut#, de*'re a*ta9 TATIL( Oi E"d o *# /ie+ )ei /i 'rea *#ra #9 Oi tot la ,i"e )ei re ur5e9 JUDV( i-a, erut u" :,'ru,ut doar 'e"tru i" i %ile+ 'E"# la *alariu9 Oi !i i-a, :"a'oiat+ "uN TATIL( Da+ ,i i-ai re*tituit+ dar ;i a*ta *'u"e e)a( tr#ie;ti :" 'ra5ul *#r# ieiH Ni iodat# "u 'ui "i,i de-o 'arte 'e"tru %ile "e5re9 JUDV( Rli"i;tit#S E 5reu de 'u* de-o 'arte9 TATIL( Mai ale* E"d )rei *# aru" i trei ,ii 'e %e e %ile de 'l# ereH Oi )ei *ta a olo *i"5ur#H JUDV( Pot a)ea 5ri8# de ,i"e9 Tot a"ul a, *tat :" 0i*# :" &irou ;i "u )reau de Et *#-,i de*/a 'u!i"

ari'ile ;i *# E;ti5 e)a e$'erie"!# de )ia!#9 TATIL( Du'# /elul :" e$'erie"!# "e a%urilor9 C#utarea u"or * u%e "e 'u"e :"tr-o e)ide"t# 'o%i!ie de i"/erioritate9 "e'ri,i"d Criti ul "i i "o*tru+ a/lat :" # e a *u'erioritate+ ,# ar do)ada 'e are o )ei are ai 'or"it+ *i"5ura E;ti5a )a /i ea a

*e"ti,e"tele *au o&*er)a!iile lui au /o*t luate :" *ea,#+ *e :"/urie de re5ul# tot ,ai ,ult+ :" ti,' *e *tr#duie;te *# "oa*tre9 Ade*ea+ a ea*t# te0"i # de/e"*i)# /a e erturi9 U" al 'atrulea ,od de a "e a'#ra e*te *# re'li #, dur+ tot 'ri" o&*er)a!ii riti e+ du'# 'ri" i'iul L ea ,ai &u"# a'#rare e*te ata ulL9 Iat# Ete)a e$e,'le( GAV( Carol+ a%i 0ai"ele tale "u arat# 'rea 5ro%a)9 CAROL( To ,ai tu )or&e;ti+ du'# Erai ridi ol#H Y TOM( Ja"i e+ ar /i tre&uit *# /ii 5ata ,ai de)re,e9 O *# :"tEr%ie, Ia *'e ta ol9 JANICE( Ia te uit# la dl Per/e !iu"eH B#"uie* # e ai 'urtat *alo'eta aia la 'etre erea de *#'t#,E"a tre ut#H o"tra are%e /ie are di" * u%ele

"e:"!ele5eri ,#ru"te *# ia a,'loarea u"or ade)#rate

85

"i i "u-!i ,ai a,i"te;ti de toate *itua!iile a;te'ta, 'e ti"eH A re'li a dur e*te

E"d eu te

5E"de* + :" /i"e+ 'ute, *#-i :,&lE"%i, 'e "o;tri+ ar#tE"du-le # lu#, :" lor+ 0iar da # "u le :,'#rt#;i,9 O ALTERNAI VI CONSTRUCTIVI Pri,ul 'a*( S# ere, detalii

riti ii

o"*idera!ie o'i"iile

e)a /oarte te"ta"t9 La ur,a

ur,elor+ el are "e riti # "u e "i i el 'er/e t+ iar 'e "oi "e-a ata at+ o/eri"du-"e totodat# u" ,oti) de a :"dre'ta :,'otri)a *a te"*iu"ea a u,ulat# :" "oi9 De;i 'e ,o,e"t 'oate /i adu #toare de *ati*/a !ii+ re'li a dur# adu e ,ari dau"e u"or rela!ii9 Rareori o"du e la o e)aluare *au Ia 'o*i&ile ore t# a 'ro&le,elor reale o,'ro,i*uri9 Mai ,ult9 5e"erea%# *#-l o")i"5 u ar5u,e"te+

A ea*t# alter"ati)# i" lude dou# eta'e+ 'ri,a /ii"d *oli itarea u"or detalii9 Cel ,ai ade*ea+ *u"t /# ute la ,odul LNu-!i 5e"eral( de LNu-,i atitudi"ea taLP 'a*# ,i"eL riti ile 'la e

Soli itE"d

erturi a'ri"*e ;i-i /a e 'e oa,e"i *#-;i 'iard# re*'e tul ,utual RQ:" er are e)a ,aterie dar el tot e 5#*e;te de /# ut e*te *# urle9 Nu red # e"u;ie :" a'HLS ;i re*'e tul /a!# 0iar o *# de ei :";i;i RLDe e i-a, *'u* a*taN A u,

a,#"u"te+ )o, 'utea a/la e$a t o/e"*i)#+ "i i * ut de/e"*i)+ la :"!ele5ere9 E u;or *# tot

are *u"t o&ie !iile de-a a8u"5e

/a!# de "oi9 A ea*t# de'ri"dere "u e "i i ar,# i u" ,i8lo

ere, detalii9 A*e,e"ea u"ui re'orter+

read# # "u-,i 'a*# de ea Ce "e50io& a, /o*tHY1S9 A)E"d :" )edere # toate a e*te ,oduri de/e"*i)e de r#*'u"* la ;i riti i "u reu;e* u *# adu # "i,i 'o%iti)+ *# lu#, :" o"*idera!ie o alter"ati)# o"e*t# o")i"5ere a ea*t# # "u tre&uie eilal!i * ot :" are E"d

e a)e, de /# ut e *# 'u"e, :"tre&#ri ,e"ite *# Pe i"e a, dera"8atN Ce-a, /# ut de-,i *'ui # "u-,i 'a*#N CE"d "u le-a, &#5at :" *ea,#N :" e :,'re8ur#ri ,-a, /# ut de rE*N De e re%i # ar tre&ui *# *tau ,ai ,ult 'e-

"e a8ute *# a/l#, i"e+ e+ E"d+ u"de+ de e ;i u,9

o"*tru ti)#9 Pra ti E"d

alter"ati)#+ )o, a8u"5e *# :"!ele5e, *# de)e"i, de/e"*i)i+ atu" i e)ide"!# eea e ei

o"*ider# a /i 5re;elile "oa*tre9

a a*#N Cu, ,# o,'ort E"d te *u'#rN

Mai ,ult+ ea "e )a 'er,ite *# o&*er)#, /elul :"

86

Atu" i

E"d :l a8ut#, 'e

el#lalt *#-;i

lari/i e

de &o,&oa"eN RCere detalii9 S AIUL( Da-a9 To!i eilal!i o'ii au 'ri,it :"50e!at# ;i &o,&oa"e+ "u,ai eu "u9 MANDV( B#r&ate+ daQ tare e;ti %5Er itH TOM( Cea, /# ut r#uN Nu i-a, dat o*'#t#ri!ei de*tui &a ;i;N RCere detalii9 S MANDV( Nu+ "u de a*ta TOM( Cre%i detalii9 S MANDV( :" P#i+ *e a, 'ro/ilea%# o 'li,&are :"5ro%itor de lu"5#9 adrul *e,i"ar iilor "oa*tre /a e, ade*ea u" #ruia 'arti i'a"!ilor li *e e "oi ere *# are"!# real# *au i,a5i"ar# de a ere, detalii9 E$er i!iile *e are "u-,i 'la la e$er i!iu :" ti,'ul 'u"# :" e)ide"!# o "oa*tr#+ :" ti,' de*/#;oar# a*t/el( # ar /i tre&uit *# 0e, u" ta$iN RCere

o&*er)a!iile+ *oli itarea u"or detalii *e 'oate /a e *u5erE"du-i 'o*i&ile o&ie !ii la adre*a "oa*tr# ;i :"tre&E"du-l da # a e*tea el#lalt+ di" ,o,e"t adu + 'ute, "u ,ai are ;i alte o"*tituie 'e"tru el )reo e "i *e Cu, 'ro&le,#9 Oi+ deoare e * o'ul e*te de a-l :"!ele5e 'e e a, a/lat o&ie !iile o&*er)a!ii are "e de 0iar :"tre&a 'er*oa"a re*'e ti)# da # /# ut9 riti # *e a;tea't# la a :" )o ea

,a8oritatea oa,e"ilor

u" r#*'u"* de/e"*i)+ *# /i, ate"!i Iat# Ete)a e$e,'le

"oa*tr# *# "u a'ar# "i i o u"d# de *ar a*,9 are ilu*trea%# ,ai 'e lar5 u, /u" !io"ea%# a ea*t# de'ri"dere9 AIUL( Nu-!i 'a*# de ,i"e9 TATIL( De e *'ui a;a e)aN RSoli it# detalii9 S AIUL( Da # !i-ar '#*a+ te-ai 'urta ,ai /ru,o* ,i"e9 TATIL( Ce-ai )rea *# /a N RSoli it# detalii9 S AIUL( RTa eS+ TATIL( Cre%i detalii9 S AIUL( Nu9 TATIL( Pe"tru # "u !i-a, u,'#rat 'u"5a a eea # "u !i" la ti"e 'e"tru # "u le-a, l#*at *#-!i adu i 'riete"ul la ,e iul de /ot&alN RCere u

VAL(

Su"t

,ulte

lu ruri

du,"ea)oa*tr# RWE,&ete9 S ALAN( Ai 'utea *# 're i%e%iN RCere detalii9 S VAL( Ve*ti,e"ta!ia+ de 'ild#9 ALAN( E )or&a de ;o*ete+ de 'a"to/i+ de *au de 'a"talo"iN RCere detalii9 S VAL( Eu 're/er la &#r&a!i 'a"talo"ii *trE,!i9 ALAN( Alt e)aN RCere detalii9 S VAL( Nu+ re*tul e-" re5ul#9 #,a;#

87

ALAN( Dar detalii9 S

uloarea 'a"talo"ilor e-" re5ul#N RCere

e$'li at lui Mi 0ael de

e 'red# :"

la*# a;a

u,

'red#+ *au i-ar /i *'u* # ade)#rata lui 'ro&le,# e # 'ro5re*ea%# 'rea :" et+ Ala" "-ar /i 'ro/itat "i iodat# Y de o&*er)a!ia )aloroa*# a a e*tuia9 are E*te deo*e&it de /olo*itor *# E"d eea e /a N rede, # el are "e ere, detalii+ atu" i riti # are i"te"!ii e "u-,i 'la e :" /elul :"

VAL( Da+ :,i 'la e9 MICHAEL( E e)a

o"du e!i a e*t *e,i"ar9 ALAN( EiH Ce a"u,e "u-!i 'la e di" RCere detalii9 S MICHAEL( Materialul e*te :" :"tre5i,e /olo*itor+ dar a)e, 'rea ,ult de :")#!at9 ALAN( Vrei *# *'ui # ar tre&ui *# redu "u,#rul de de'ri"deri 'e are le 'redauN Sau ai dori a a e*t ur* *# dure%e ,ai ,ultN RCere detalii9 S MICHAEL( Nu+ "u )reau de Et *# i,'ri,a!i u" rit, 'u!i" ,ai le"t+ *# ,ai ad#u5a!i e$e,'le ;i *# l#*a!i ,ai ,ult ti,' 'e"tru 'artea 'ra ti #9 Pro,o)area a e*tei de'ri"deri i-a :" ura8at 'e 'arti i'a"!i *# r#*'u"d# ,ai :" 'ro/u"%i,e ;i *#-;i e$a,i"e%e 'ro'riul ,od de 5E"dire9 De;i :"tre&#rile are au ur,at au ar#tat # o&ie !iile lui Val 'ri)i"d riti a Iui Mi 0ael 'a"talo"ii erau /# ute :" 5lu,#+

a* u"*e+ u, *e :"tE,'l# :" dialo5ul ur,#tor( BOB( Bu"#H CHARLIE( Bu"#+ Bo&H Ce ,ai /a iN BOB( Bu"#+ C0arlieH To ,ai ur,#rea, ,area /i"al#+ *u"te, 'e la ,i8lo ul 'artidei9 Ti5rii u dou# 5oluri9 CHARLIE( C0iar :!i 'ier%i du'#-a,ia%a a*ta /ru,oa*#+ uitE"du-te la ru5&iN BOB( Ce "u-!i 'la e :" /a'tul RCere detalii9 S CHARLIE( Ni,i + Bo&9 M-a, 5E"dit doar 'utea )e"i *# /a e, 'u!i" te"i*9 Aa'tul # Bo& a /olo*it a ea*t# de'ri"dere de a *# 5e"ere%e o *itua!ie 8e"a"t#+ de*'re eea ,eritele ru5&iului *au ere detalii a 'u* a'#t ra'id :" er #rii lui C0arlie de a-l ,a"i'ula+ :" lo 'ri"tr-o di*'ut# # ai # ,# uit la ru5&iN o"du

era real#9 Nu,ai datorit# /a'tului # a /o*t a'a&il *# ear# detalii+ a 'utut Ala" a/la a ea*t# i"/or,a!ie )aloroa*#9 Da # ar /i * 0i,&at *u&ie tul+ da # i-ar /i

'l# erea de a te uita la tele)i%or du'#-a,ia%a+ Bo& a 'utut a/la re'ede e-l 'reo u'a u ade)#rat 'e

88

C0arlie9 C0arlie a &e"e/i iat ;i el de 'e ur,a a e*tei te0"i i+ 'e"tru eea # a*t/el i-a /o*t ,ai u;or *# *'u"# e )oia de /a't9 Totodat#+ a 'utut *#-;i )eri/i e

Du'#

e *oli it#, detalii ;i a, a/lat e$a t e'tarea riti ii9 e'ta o u"a+

are

*i,t o&ie !iile o"*tituie a Dar ;i

eleilalte 'er*oa"e+ 'a*ul ur,#tor :l riti # e)ide"t 5re;it#N e'tare ele+ /ie alta di"tre

'ro'ria '#rere+ da # e &i"e *au "u *#-;i 'etrea # o du'# a,ia%# de *E,&#t# :" /a!a tele)i%orului9 U"eori+ a, a;a E"d *oli it#, detalii+ )o, a/la # eea e riti #+ "u era "i i 'e de'arte o"*iderat a /i o

u, 'ute, a /olo*i /ie

Si,'lu9 E$i*t# dou# ti'uri de 'ro'o%i!ii de a 'ute,

,e"!i"E"du-"e+ :" a ela;i ti,'+ 'ro'ria '#rere9 Iat# ele dou# o'!iu"i( aS S# a "e riti #+ e't#, ade)#rul ei e *# "e )o, a/la de*eori ele :" *itua!ia Da # :i a* ult#, :"tr-u" ,od "ede/e"*i) 'e re u"oa;te, )iitor9 Atu" i a # ,ulte di"

e)a9 Ala" Gar"er a !i"ut odat# o 'rele5ere la eea e a *'u* a E"d+ ,ai

U"i)er*itatea di" Ore5o"+ re/eritoare Ia o" e'!ia lui Plato" de*'re "atura realit#!ii9 Tot tEr%iu+ o 'riete"# i-a *'u*( LDe )re,ea u Plato"NL A /o*t te"tat *# r#*'u"d# dur ;i *#-;i :"tre&e 'riete"a+ o 'ro/e*oar# de edu a!ie /i%i #+ ,are a,atoare de &ad,i"to"+ riti e 'e"tru lo u, de a)ea tu'eul *#-l e re%i # a-l #-l i"tere*ea%# /ilo%o/ia lui Plato"9 :" /o*t &i"e 'ri,it+ a;a :" Et a /o*t *ur'ri"*

e-!i ,ai 'ier%i

e "i *e *'u" *u"t el

:"te,eiate+ ore te+ *au+ 'ro&a&il+ *e )or :"tE,'la :" E"d lu rurile *tau :" /elul a e*ta+ ,ai 'otri)it r#*'u"* 'e e't#, ade)#rul9 S# ur,#ri, a e*te e$e,'le+ o&*er)E"d ,odul :" are 'er*oa"a r#*'u"*uri riti at# a e't# ade)#rul9 Po*i&ilele tra"* ri*e u litere E"d de/e"*i)e *u"t are-l 'ute, da e*te *#

de a ea*ta+ :"*#+ a :"tre&at( LDe

*tudia 'e Plato" e o 'ierdere de )re,eN LS're ,irarea Iui+ /ata i-a r#*'u"*( LEu :" a-i :")#!a 'e oa,e"i *# dea tot eiL Al doilea 'a*( S# a e't#, o&*er)a!iile riti e red 'ur ;i *i,'lu e au ,ai &u" :" # ade)#ratul t#u tale"t *e ,a"i/e*t# :" '*i0olo5ie ;i

ur*i)e+ :" 'ara"te%e9 SOIA( i-a i"trat "i*i' :" a'aratul de /il,at I-ai luat la rEu9 SOUL( Ai dre'tate9 Data )iitoare o *#-l !i" :"tr-o *a o;#9 RData )iitoare *# "u-,i ,ai eri *#-l iau9 Oi

89

a u, ,# du *# ,# 'li,&iS Y JOHN( Nu te-ai :" adrat 'rea &i"e :" ur&a a*ta9 KATHV( Ai dre'tate+ a, luat )ira8ul 'rea *trE"*9 Data )iitoare o *# redu )ite%a :"ai"te de ur&#9 RA, /# ut tot e *e 'utea u ,a;i"a a*ta )e 0eHS Y HOXARD( :"totdeau"a )rei *# ,er5i "u,ai la i"e,a SUE( A;a e9 :,i 'la e *# ,er5 la #r!iiS Y HELEN( Nu red # e &i"e *# re"u"!i Ia *lu8&a a*ta9 Tu ai a olo )e 0i,ea ea ,ai ,are+ da # a/a erile o *# ,ear5# 'ro*t+ )ei /i ulti,ul dat a/ar#+ :" ori e "ou lo de ,u" # ai /i 'ri,ul9 KEN( E o idee9 Poate "i iodat# o *lu8&#S Y MAMA( Da # ,er5i la da"* :" *eara a*ta+ ,Ei"e o *# /ii o&o*it#9 AIICA( Pro&a&il # da+ dar 'e"tru ,i"e ,erit# # ar tre&ui *# ,ai re/le te% la a*ta9 RCe ;tii tu de*'re u" lo de ,u" #N N-ai a)ut i"e,a el 'u!i" o dat# 'e *#'t#,E"#9 RIar tu )rei :"totdeau"a *a 8o i

o&o*eala RNu ,# la;i "i iodat# *# ,# di*tre% 'u!i"iS KERRV( A'arta,e"tul a*ta e /ru,o*+ "i,i de %i*+ dar *e a/l# la trei%e i de Dilo,etri di*ta"!# de lo ul t#u de ,u" #9 Da # "e ,ut#, ai i+ "e )o, )edea ,ai 'u!i" ;i "oa*tr#9 MARK( E*te 'o*i&il+ de;i ,i-ar 'l# ea *# lo uie* Ia !ar#9 ROtii e+ *u"t u"ii oa,e"i #rora le 'la e doar *# )or&ea* # /i al!ii a'u #, de trea&#HS Vo, o&*er)a e$e,'le a a * 0i,&+ /a!# de #+ de;i toat# lu,ea di" a e*te ei are-i riti au to!i au ado'tat e'tat ade)#rul+ "i i u"ul "u a edat+ :" are tre la /a'te9 Hai *# "e red # o *# ai&# de *u/erit #*"i ia

'o%i!ia "u,it# de T0o,a* Harri*+ L;i eu *u"t OK+ ;i tu e;ti OKL9 Pri" o"tra*t+ da # ar /i e)itat di* u!ia ;i *ar /i * u%at 'e"tru 'urtarea lor+ ar /i a8u"* :" 'o%i!ia Leu "u *u"t OK+ tu e;ti OKL+ iar da # ar /i r#*'u"* dur+ ado'tau 'o%i!ia Leu *u"t OK+ tu "u e;ti OKL9 Da # )o, e$er*a a e*t ti' de r#*'u"*+ :" "e )o, *i,!i ,ult ,ai urE"d o"/orta&il :" a ele *itua!ii :" e'tarea ade)#rului9 Pri,ul

are+ :"ai"te+ ori "oi+ ori riti ii "o;tri "e-a, e"er)at E *i,'lu *# :")#!#, a 'a* e*te *# "e 5E"di,+ da #+ du'# o'i"ia "oa*tr#+ o&*er)a!iile riti e are "i *e adre*ea%# *u"t ore te+

90

*au da # *e 'ot ade)eri9 Da # a, /o*t

riti a!i :" #

u el9 Cu *i5ura"!# :"!ele*

# "e )a a5rea ,ai ,ult de Et u el+ a, /i dat de

re'etate rE"duri 'e"tru a ela;i lu ru+ 'ro&a&il are *e &a%ea%# o&ie !iile re*'e ti)e9 RAtu" i a e'ta, riti a+ el u"o* ut a ordul e*te *# re'et#, /olo*ite de are "e-a

da # "e-a, /i de larat de a ord

)o, dori *# e$a,i"#, ,ai ate"t a ele do)e%i 'e E"d el ,ai e/i ie"t ,od de a "e /a e u)i"tele- 0eie riti at( LO *# :"tEr%iiL9 LEurat :" a,era el are

# )o, re/le ta a*u'ra 'ro&le,ei re*'e ti)e+ riti ile *u"t /or,ulate "e're i;i+ 'e"tru u a8utorul u"or de* rierea u)i"te a

iar a'oi "e-a, /i 'urtat tot a ;i :"ai"te9 Ade*ea ter,e"i

o,'orta,e"tului "o*tru /olo*i"du-*e

ade)#rat+ *e 'are -o *# :"tEr%iiLP LN-ai /# ut urat :" a,era taL LAi dre'tate9 M-a, /# ut ,eaL9 A e*tea :l "e-a :" riti at a%ul :" o")i"5 ,ult ,ai &i"e 'e

Q:"totdeau"aL *au L"i iodat#L( L:"totdeau"a :"tEr%iiLP LNi iodat# "u-,i eri '#rereaL9 Alt#dat# *e utili%ea%# eti 0et#ri( LE;ti 'ro*t Ru" ratat+ 'a'#-la'te+ e5oi*tSL9 CE"d "i *e adre*ea%# o o"*ider#, :"te,eiat# riti # :" ,od e)ide"t 'rea u 'artea 'e re*tul9 are o Da # ;i re*'i"5e 5e"eral#+ 'ute, /i de a ord

# i-a, a* ultat o&ie !iile+ de Et u" are i"te"!io"#, *# "e * 0i,&#, riti #+ atu" i+ :" o"di!ii e'ta

*i,'lu LDaL *au LA;a eL9 S atitudi"ea a r#*'u"* la

adu e, ;i do)e%i+ )o, 'utea /u"da,e"ta ,ult ,ai e/i ie"t eea e re*'i"5e,9 S 0i,&urile ur,#toare de re'li i au a)ut lo adrul u"ui *e,i"ar 'e te,a o,u"i #rii( EDDIE( :"totdeau"a :"tEr%ii9 ALLEN( A*t#%i+ :"tr-ade)#r+ a, :"tEr%iat+ dar 'E"# a u, a, )e"it ,ai de)re,e :" /ie are %i di" lu"a a*ta9 Y CAMERON( Co,'a"ia du,"ea)oa*tr# o/er# *er)i ii ,i%era&ile9 ROBERT( A, /o*t le"!i o )re,e+ e-ade)#rat+ dar :"

"or,ale+ ar,o"ia )a /i re*ta&ilit# da # )o, a

ade)#rul+ ;i a'oi )o, ar#ta e a"u,e dori, *# /a e, alt/el de Et 'E"# atu" i9 C0iar da # "u *t# :" i"te"!iile "oa*tre *# "e * 0i,&#, atitudi"ea+ da # a e*t /a't :l )o, e"u"!a du'# e a, a e'tat ade)#rul ;i a, re u"o* ut # 'urtarea "oa*tr# 'oate /i o 'ro&le,# 'e"tru eilal!i+ *itua!ia *e a,eliorea%#9 Cel are "e-a riti at 'oate /i *ati*/# ut 'e"tru # el 'u!i" a, re u"o* ut e$i*te"!a 'ro&le,ei ;i "e )a re*'e ta+ 'ro&a&il+ 'e"tru # a, /o*t atEt de ore !i

91

a u, *u"te, /oarte 'u" tuali9 Y HARRV( Ce :" et ,#"E" iH SANDRA( :" *eara a*ta ,#"E" dar ulti,a dat# de ,E" at :"ai"tea ta9 Y JERRV( Ai ratat o a/a ere ,are9 Ce "e:"de,E"ati e;tiH DAVID( Ei &i"e+ :" a e*t a% :"tr-ade)#r "u a ,er*+ dar a, /# ut i" i )E"%#ri de*tul de &u"e *#'t#,E"a tre ut#9 S# "ot#, # u"ele di" a e*te r#*'u"*uri re*'i"5 are * ot :" relie/ riti ile adu*e 'ri" a/ir,a!ii a *u de*tul de :" et+ E"d a, ie;it :,'reu"# a, ter,i"at

RS#

o,'ar#, a e*t ulti, r#*'u"*

u ,e*a8ul 'e # ei e 'e lE"5#

are Ra4 ar /i 'utut *#-l tri,it# lui Bill( LCred i" i Dilo,etri ai ,ei "u :"*ea,"# "i,i /a i tuLS Cei eea e "e

riti # )or i")o a u"eori ade)#ruri u u, )or ei9 C0iar ;i

5e"erale 'e"tru a "e deter,i"a *# /i, de a ord e "e *'u" ;i *# 'ro ed#, a%+ a :" a e*t

e'tE"d ade)#rul 5e"eral+ 'ute, u a el ade)#r

re*'i"5e o" lu%iile elui e "e riti #9 Pute, /i de a ord+ de e$e,'lu+ 5e"eral du'# are e i,'orta"t *# 'ui &a"i de-o 'arte 'e"tru &#trE"e!e9 Dar di" a*ta "u re%ult# :" ,od "e e*ar # "u "e 'ute, u,'#ra u" lu ru ele5a"t+ o" ediului9 # "u 'ute, lua ,a*a :" ora; *au )edea u" /il, :" 're,ier# *au 'le a u"de)a :" ti,'ul Pute, /oarte &i"e *# /i, de a ord *# d#, &a"i a*o ia!iei de are "e # e i,'orta"t *# el

'ro'ria 'er*oa"#9 Su&li"ierea a'a it#!ilor "oa*tre ;i e*elor a"terioare :"t#re;te :" rederea :" *i"e eilal!i *# )ad# # a)e, o i,a5i"e ;i :i a8ut# 'e

"e a8ut#, *e,e"ii+ dar tre&uie oare+ dre't ur,are+ aritate 're/erat# de riti #N E ridi olH A, du e o )ia!# a&*urd# ;i are

'o%iti)# de*'re "oi :";i"e9 :"*e,"#tatea a/ir,a!iilor 'o%iti)e re/eritoare la 'er*oa"a 'ro'rie e*te ilu*trat# :" dialo5ul ur,#tor di"tre doi &#r&a!i are /a 8o55i"5( BILL( Aler5i "u,ai i" i Dilo,etriN Eu aler5 %e e9 RAV( Oi ;ai*'re%e e *u"t ,ai ,ul!i de Et treiP eu red # a,E"doi "e de* ur #, &i"i;or9

"e"oro it# da # a, :" er a de /ie are dat# *# "e o"/or,#, tuturor ade)#rurilor 5e"erale :" ori *e tre&uie rede,9 Pe dea*u'ra+ ade)#rurile 5e"erale de ,ulte o"tra%i ( LS'#rtura di" 5ard 'E"# e ,i # Er'it#L e o'u*# a/ori*,ului( LGra&a *tri #

92

trea&aL9 A)E"d :" )edere toate a e*tea+ atu" i E"d i"e)a itea%# u" ade)#r 5e"eral+ 'ute, /oarte &i"e *# a e't#, ade)#rul+ ,e"!i"E"du-"e :" a ela;i ti,' GALE( La*# ;i tu trea&a 'e"tru o or# *au dou# ;i 0ai *# ,er5e, *# :"ot#,9 Ai "e)oie de ,i; are a *# te ,e"!ii *#"#to*9 BOB( Su"t de a ord # a, "e)oie de ,i; are a *# /iu *#"#to*+ dar tre&uie *# a'#r u" ,Ei"e+ a;a ade)#rul ;i :;i de%)#luie ,oti)ul de%a ordului9 S Y RHONDA( Ce )rea *# :"*e,"e re/u%ul t#u de a ,# a8uta la 0eta 'e"tru Cru ea Ro;ieN Doar ;tii # /ie are tre&uie *# 'arti i'#, da # )re, *#-i a8ut#, 'e ei "e)oia;i9 JAN( Su"t de a ord # to!i ar /i &i"e *# 'arti i'#,+ dar "u ,-a; *i,!i &i"e *# oa,e"ilor9 RA '#reri9 S Y MAMA( W#u # ar tre&ui *# re"u"!i la )E"%area de er &a"i 'e la u;ile e'ta ade)#rul ;i-;i de%)#luie 'ro'riile lie"t la tri&u"al e't# # "u 'ot ,er5e la :"ot a%i9 RA o'i"iile9 S# 'ri)i, ur,#toarele dialo5uri(

,a;i"i )e 0i ;i *#-!i 5#*e;ti o *lu8&# &i"e 'e"tru ti"e9 AIUL( Ai dre'tate E"d *'ui

u u" )e"it

*i5ur9 E;ti *u'u* u"ei 're*iu"i 'rea ,ari ;i a*ta "u e # 're*iu"ea 'rea e't# ade)#rul ;i-;i # ;i dar

,are "u e &u"#+ ,a,i9 Dar :,i 'la e a ea*t# ,u" # ;i ,# 5E"de* *# r#,E" la ea9 RA de%)#luie 'ro'riile '#reri9 S G" a e*te e$e,'le+ Bo&+ Ja" ;i Aiul "u "u,ai a e't# ade)#rul '#reri9 5e"eral+ dar :;i de%)#luie lor+ 'ro'riile 5#*e* Ei "u i"tr# :" 8u*ti/i #ri

lu"5i+

u'ri"%#toare+

'ri)i"d

o,'orta,e"tul

alea 'e"tru a-l e$'li a9 S# "e i,a5i"#, e *u 'riete"ia Iui Bo& ;i Gale+ da #

ar 'utea :"tE,'la

Bo& "u ;i-ar de%)#lui 'ro'riile '#reri+ iar dialo5uri a el are ur,ea%# ar a)ea lo :"tre ei /re )e"t9 GALE( La*# ;i tu trea&a 'e"tru o or# *au dou# ;i 0ai *# ,er5e, *# :"ot#,9 Ai "e)oie de ,i; are a *# te ,e"!ii *#"#to*9 BOB( Su"t de a ord # a, "e)oie de ,i; are a *# /iu *#"#to*P dar "u+ ,ul!u,e* 9 RA GALE( Ce )rei *# *'ui o u'atN :,i ,iroa*e 5uraN Sau eN BOB( Pur ;i *i,'lu+ "u+ ,ul!u,e* 9 Da # ealalt# 'er*oa"# :" ear # *# "e e't# ade)#rul9 S u LNu+ ,ul!u,e* LN E;ti

93

,a"i'ule%e+

da #

:"tr-ade)#r

"-a)e,

0e/

*#

:"5ra;#9 Ni,i

"u e *i5ur :" )ia!# ;i

riti ile *e riti e el e

e$'li #, ,oti)ele+ *au da # ,oti)ele "oa*tre *e &a%ea%# 'e *t#ri /i%i e *au e,o!io"ale+ *-ar 'utea e)e"tual *# ur,#, e$e,'lul Iui Ja"( *# a De%)#luirea o&ie !ii+ *e"ti,e"telor e*te o e't#, e "i *e *'u"e ;i *# "e de%)#lui, ] *e"ti,e"tele9 *trate5ie 'e"tru e$ ele"t#( "u-i la*# eluilalt 'rea ,ult lo

do)ede* ade*ea a /i ore te9 Deoare e "u 'ute, /i *i5uri "u *u"te, de a ord # o&*er)a!iile e'ta # *e )or do)edi :"totdeau"a "e:"te,eiate+ u ele+ 'ute, a 0iar da #

riti # are dre'tul la o'i"ie9 A ea*ta "e )a a8uta *# ,edit#, ;i a*u'ra di/eritelor 'u" te de )edere+ dar ;i *# "e ,e"!i"e, 'ro'ria "oa*tr# '#rere9 Ni i '#rerile "oa*tre ;i "i i ele ale elui are "e riti # a "u tre&uie *# /ie eti 0etate dre't Lero"ateL *au doi oa,e"i )#d di/erit ur,#toare( DOUG( Da # a u, u,'eri ar5i"t+ o *#-!i 'ier%i ;i

# i *e"ti,e"tele o/er# o &a%# :"5u*t# eea e *i,!ea+ dar ;i Ja" ar /i

'e"tru di*'ute9 R0o"da 'utea *#-i *'u"# lui Ja" # "ar tre&ui *# *i,t# 'utut dar eu tot a;a *i,tL9 &S S# a riti # Se )a :"tE,'la ade*ea *# /i, :" de%a ord e 're)#d riti ii "o;tri re/eritor la o,'ort#rii "oa*tre9 LDa # te du i Ia 'li,&are atEt de tEr%iu *eara+ )ei /i 'ro&a&il 8e/uitL9 LDa # )ei 0eltui :" o"ti"uare atE!ia &a"i 'e 0ai"e+ o *# a8u"5i la a%ilul de *#ra iL9 LO *# te :"5ra;i da # ,#"E" i atEtea ,a aroa"eL9 Nu 'ute, /i a&*olut *i5uri # "u )o, /i 8e/ui!i+ # "u )o, a8u"5e la a%ilul de *#ra i *au # "u "e )o, u eea o"*e i"!ele e't#, dre'tul la o'i"ie al elui e "e o"traar5u,e"ta( LS-ar 'utea *# ai dre'tate+

L"e/ii"d :" ordi"eL9 E )or&a 'ur ;i *i,'lu de /a'tul # e)a9 S# a"ali%#, e$e,'lele

#,a;a de 'e ti"e9 Se a;tea't# o #dere a 're!ului la ar5i"t9 LVNN( Se 'rea 'oate a )aloarea ar5i"tului *# /ie :" de li"+ dar /olo*irea lui la * ar# i"du*trial# e atEt de r#*'E"dit#+ :" Et 'e ter,e" lu"5 're!ul lui )a *#lta ,ult9 RA e't# dre'tul Y JANE( Poate ar tre&ui *# re"u"!i la "u"t#9 Cu rata de a%i a di)or!urilor+ a'roa'e *i5ur # ;i #*"i ia ta elui e riti # la o'i"ie ;i :;i de%)#luie 'ro'riile '#reri9 S

94

e*te *ortit# e;e ului9 MERLE( :!i re*'e t '#rerea+ Ja"e+ dar red #+ da # ,# *tr#duie* + 'ot *# /a #*#torie *# dure%e9 RA Cei lor ,ai a 'ild# CAROL( Cu, 'o!i iti u" ,a5a%i" atEt de tE,'it a #*taN De e "u ite;ti S0aDe*'eare+ Du,a* *au e o"*ideri elui el 'u!i" Stei"&e D+ 'e"tru di)er*itateN JUDV( :,i dau *ea,a de re)i*t# e "o*ti,#9 RA # a ea*t# red e # e riti # a, 5ro*ola"#+ Carol+ dar eu e't# dre'tul la o'i"ie al Y SARAH( Cred # ar tre&ui *# re"u"!i la *lu8&a a*ta9 Cu *tudiile tale ai 'utea 5#*i e)a ,ult ,ai &u"9 REBECCA( Mul!u,e* 'e"tru o,'li,e"t9 Nu 'rea e re%i # a; ,ulte o*'#t#ri!e de &ar au di'lo,e de :")#!#,E"t *u'erior *i "u ,i-e 5reu *# :"!ele5 de de e "e :" a;a /el a a ea*t# e't# dre'tul la o'i"ie al

'utea 5#*i e)a ,ai &u"9 Dar :,i 'la e 'ro5ra,ul de ai i ;i &a"ii 'e o'i"ie al elui 'ro'riile '#reri9 S Y DAN( Cu, ai 'utut *#-!i SANDV( Si5ur RA u,'eri u" Dat*u"N Nu ;tii # To4ota e o ,a;i"# ,ult ,ai &u"#N # To4ota are o li"ie /ru,oa*# ;i u" elui are riti # ;i-;i o"*u, ,i 9 Dar ,ie :,i 'la e ,ai ,ult u" Dat*u"9 e't# dre'tul la o'i"ie al /a e u"o* ute 'ro'riile '#reri9 S CE"d re*'i"5e, :" totalitate *# 5#*i, o ti,' ade)#rat#9 PACIENTUL( Nu red # *u"te!i u ade)#rat are do tor9 P#re!i atEt de tE"#rH DOCTORUL( Mul!u,e* 9 Nu *u"te!i 'ri,ul *'u"e a*ta ;i e ade)#rat ,edi 9 RA e't# dre'tul la o'i"ie al elui e riti # ;i-;i /a e u"o* ut# 'ro'ria '#rere9 S # "u a, delo '#r *au riduri 'e /a!#9 Tot e 'ot *'u"e e /ire al&e :" # *u"t ale riti a+ 'oate dori, *# d#, 5la* ;i '#rerii "oa*tre9 Ai i+ di" "ou+ 'ute, a+ :"tr-u" /el+ *# /i, de a ord+ :" o"*iderat# de "oi a e :"t#ri, a/ir,a!ia are :i are E;ti59 RA e't# dre'tul la u"o* ute riti # ;i-;i /a e

elui e riti # ;i :;i de%)#luie 'ro'riile '#reri9 S riti # 're%i"t# de ,ulte ori 8ude #!ile a ;i u, ar /i ade)#ruri el )aloare

i" o"te*ta&ile+ :" a*e,e"ea *itua!ii r#*'u"*ul o"*tru ti) 'e e't#, dre'tul la o'i"ie al elui e

are-l 'ute, da e*te+ di" "ou+ *# riti #9 De

;i-;i de%)#luie 'ro'riile '#reri9 S

95

Y ANGELA( Nu )reau u"t+ Pat9 i" re5i,9 PAT( EiH Par # a, ,ai au%it a*ta de la ti"eH ANGELA( Ai dre'tate :" *erio*9 Dar de E"d *'ui a*ta are # 'E"# a u, "u a8utorul a'#tH RA u"ui e't# a, reu;it ;i "u 'ot *# te a u% data elui dieteti ia" ;i )oi du e dre'tul la o'i"ie al # "i i a u, "u ,# iei a,

/a'tul de a "u /i 'rea i"*i*te"t e ,eu 'e"tru a /a e o,er!9 RA al elui MIRIE( are '#rere9 S Da # "-ai *# )i"%i riti a;i :;i /a e

el ,ai &u" atu al u"o* ut# 'ro'ria "i,i ti,' de o

e't# dre'tul la o'i"ie

*#'t#,E"#+ "u )ei a)ea e *# ,#"E" iH PETER( Ai i ai dre'tate9 RA e't# ade)#rul9 S are MIRIE Oi+ ori u,+ ,a8oritatea oa,e"ilor :" e' 'ri" a )i"de e" i lo'edii+ "u reu;e* 9 PETER( Ai dre'tate E"d *'ui # e o trea&# 5rea ;i # ei ,ai ,ul!i "u /a /a!#9 Su"t :"*# &u uro* *# elor are are reu;e* 9 riti # ;i *e elui a'ar!i" 5ru'ului ,ai re*trE"* al

ura 'E"# la

riti # ;i-;i /a e

u"o* ut# 'ro'ria '#rere9 S SA COMBINAM DEPRINDERILE DOUA DIALOGURIMODEL Dialo5ul 1 MIRIE( Nu red #+ :"tr-ade)#r+ o *#-!i la;i *lu8&a la &a" # 'e"tru a )i"de e" i lo'edii9 PETER( De e *'ui a*ta9 M#rieN RCere detalii9 S MIRIE P#i+ :" 'ri,ul rE"d+ la &a" # 'ri,e;ti re5ulat u" *alariu9 PETER( E ade)#rat RA MIRIE( Oi 'e o,er ia"tului9 PETER( Ce-a, /# ut de re%i # "u *u"t Lti'ul o,er ia"tului LN RCere detalii9 S MIRIE Nu e;ti de*tul de r#%&#t#tor9 PETER( E de :"!ele* '#rerea ta+ M#rie9 Dar red # e't# ade)#rul9 S tu "u e;ti ti'ul dea*u'ra+

RA

e't# dre'tul la o'i"ie al

de%)#luie9 S Dialo5ul C TATIL( Ste)e+ ,a,a ta ;i te ,u!i9 STEVE( De RCere detalii9 S TATIL( A'arta,e"tul a ela al t#u999 E ,ult ,ai ,i de Et a*a "oa*tr#9 Totul de a olo ar :" #'ea :" a,era ta de ai i9 STEVE( E-ade)#rat9 Dar de e )# dera"8ea%# 'e )oi e "u )# 'la e ideea ,ut#rii ,eleN u ,i"e "u a, )rea *#

96

di,e"*iu"ileN RA

e't# ade)#rul ;i ere detalii9 S

o'i"ie al elui are riti # ;i *e de%)#luie9 S CUM SA MJNUIM CRITICA GN DOMENIUL AAACERILOR CE"d u" 'arte"er de a/a eri *au u" 'ote"!ial lie"t "e riti # *au /or,ulea%# riti i la adre*a eluilaltL e*te e *o iet#!ii la are lu r#,+ utili%area te0"i ii "u,ite 0iar )ital#9 CE"d "i *e /a e lie"t e ar /i *'u* *au e't#

TATIL( Pe"tru Du,"e%eu+ Ste)e+ )ei dor,i :" a eea;i :" #'ere u ole5ul t#u+ u, :l 0ea,#N STEVE( Dou59 E-ade)#rat+ dar de e "u )# o")i"e /a'tul # )o, :,'#r!i a ela;i dor,itorN RA ade)#rul ;i ere detalii9 S TATIL( Uite e e+ Ste)e9 Eu ;tiu # tu "u e;ti 0o,o ;i ,ai #-ta ;tie ;i ea a ea*ta+ dar de*'re Dou5 *e *'u"e # ar /i999 ei &i"e+ a, e/e,i"at Ce-o *# read# )e i"iiN STEVE( de%)#luie9 S TATIL( Vor rede # e;ti 0o,o+ a*ta )or redeH STEVE( S-ar 'utea *# ai dre'tate9 RA la o'i"ie al elui are riti #S9 TATIL( De e )rei *# lo uie;ti a oloN STEVE( Cred de%)#luie9 S TATIL( Ste)e+ o *u'eri 'e ,ai #-ta ;i-!i &a!i 8o de tot e a, reali%at "oi9 STEVE( Tat#+ :,i dau *ea,a '#ri"!ilor9 Dar "u e u, )e%i tu lu rurile9 e't# dre'tul la Mul!i+ la )Er*ta ,ea+ *e re)olt# or&e;te :,'otri)a a%ul ,eu9 RA # o *#-,i 'la # *# lo uie* lE"5# o ea"9 Oi )reau *# de)i" 'u!i" ,ai i"de'e"de"t9 RSe Dialo5ul 1 CLIENTUL( A, au%it li)rare9 AGENTUL( Da+ e ade)#rat+ a, /o*t )re,e9 S'u"e!i-,i( are elui da # a!i /i o,'a"ii o'i"ie al 'ri,e;te are a*e,e"ea a, le"!i o u"ei o&*er)a!ii+ ,a"a5erul # "u re*'e ta!i ter,e"ul de e't# dre'tul Nu ;tiu9 Ni i "u-,i 'rea 'a*#9 RSe

L:" #l!area 'a"to/ilor 'e 'i ioarele e$tre, de /olo*itoare ;i o riti #+ *#-l :"tre&#, 'e

ar /i /# ut el+ da # era :" lo ul "o*tru ;i ar /i 'ri,it a eea;i riti #9 Iat#+ dre't e$e,'lu+ a e*t dialo5 :"tre u" lie"t 'ote"!ial ;i a5e"tul o,er ial(

du,"ea)oa*tr# 'i ioarele luiL9 S

e a!i /a eN RA

e't# dre'tul la

riti # ;i L:" al!# 'a"to/ii 'e

97

CLIENTUL(

A;

reor5a"i%a

de'o%itul

;i

are

riti # ;i-i *'u"e

# */atul lui a /o*t de8a a'li at

tra"*'orturile a;a :" Et li)rarea *# *e /a # la ti,'9 AGENTUL( A)e!i dre'tateH A*ta a, ;i /# utH A5e"tul o,er ial "u "u,ai # a a e'tat ade)#rul+ dar a 're i%at # /ir,a lui a ;i a'li at */atul lie"tului9 Ce ,ai 'oate *# %i # lie"tul u riti a luiN Ni,i 9 De i+ du'# i,ediat( LA*ta a, e 'u"e, o a*e,e"ea :"tre&are ;i /# utL9 Da # :" realitate lie"tului ;i du'# r#*'u"*ul dat de el+ *# a/ir,#, o,'a"ia "u a :"tre'ri"* ,#*ura re*'e ti)#+ atu" i "i i "u ,erit# *# *e /a # a/a eri u ea9 Dialo5ul C CLIENTUL( Nu ,ai )reau *# di* ut u o,'a"ia du,"ea)oa*tr# 'e"tru # i"di)idul 'e are "i l-a!i tri,i* ulti,a dat# era u" ti' "e'oliti o* ;i aro5a"t REAERENTUL( Pot :"!ele5e 'er/e t *e"ti,e"tele du,"ea)oa*tr#9 Dar *'u"e!i-,i+ da # a!i /i dire torul u"ei o,'a"ii ;i u" lie"t )-ar *'u"ea a;a e)a+ elui e a!i /a eN RA e't# dre'tul la o'i"ie al are

de o,'a"ie9 S A ea*t# te0"i # 'oate /i /olo*it# :"*# ;i :" ,od 5re;it9 S# lu#, ur,#torul e$e,'lu( CLIENTUL AURIOS( O dire tor o,er ial o,'a"ie atEt de are a"5a8ea%# u" *tu'id a al

du,"ea)oa*tr#+ "u ,erit# *# /a # a/a eri u ,i"eH REAERENTUL( :"!ele5 de u" lie"t )-ar *'u"e a;a o,er ial+ elui e *'u"e!i a*ta9 S'u"e!io,'a"ii ;i RA e't# e)a de*'re dire torul e a!i /a eN are riti a;i L:" al!# ,i+ da # a!i /i dire torul 5e"eral al u"ei du,"ea)oa*tr#

dre'tul la o'i"ie al

'a"to/ii 'e 'i ioarele luiL9 S CLIENTUL AURIOS( L-a; o" ediaH REAERENTUL( R/#r# a ,ai *ta 'e 5E"duriS A*ta a, ;i /# utH De'ri"derile ;i /ilo%o/ia o"*tru ti)e a riti ii are *tau la &a%a ,E"uirii "e 'er,it *# el a&ord#, are "e ;i a

'ro&le,ele ;i oa,e"ii atr#5E"du-l 'e 'o*i&il# e)itarea * e"elor

riti # /i L:" al!# 'a"to/ii 'e 'i ioarele lui9 S CLIENTUL( I-a; i"ter%i e *# *e ,ai o u'e de lie"!i ;i I-a; tra"*/era :"tr-u" alt 'o*t9 REAERENTUL( A)e!i dre'tate9 A*ta a, ;i /# ut9 RDi" "ou+ re/ere"tul a e't# dre'tul la o'i"ie al elui

riti # de a eea;i 'arte a &iroului9 A*t/el+ de)i"e te"*io"ate o"/ru"t#rilor o&i;"uite ;i a e*t 'ro edeu "e 'oate ;i a,u%aH Ca ori e "ou# de'ri"dere+ ;i a ea*ta tre&uie e$er*at# 'E"# *e tra"*/or,# :"tr-u" re/le$

98

o"di!io"at ;i de)i"e 'arte i"te5ra"t# a te0"i ii "oa*tre de o")er*a!ie9 CUM SA REWISTAM MANIPULIRILOR Rude+ 'riete"i+ )e i"i+ "e u"o* u!i :" ear #+ ole5i de *er)i iu ;i E"d :" E"d+ *# 0iar "e

)rea *# *'u"#

el#lalt+ *# elui

ere, detalii+ :" al doilea e't#, ade)#rul are riti #+ :" al treilea

rE"d+ de9 :"dat# e totul e lar+ *# a ;i dre'tul la o'i"ie al e "i *e ere9 Du'# a eea+ da # tre e, la /olo*irea rE"d+ *# ,#rturi*i, /a'tul

# "u )re, *# /a e, eea

ealalt# 'er*oa"# i"*i*t#+ *# te0"i ii Ldi* ului e *'u"e *tri atL+ el#lalt+ u tot

di"

deter,i"e *# /a e, di/erite lu ruri 'e )rea *# le /a e,+ atr#5#toare ;i red

are "u a,

o"ti"uE"d *# /i, de a ord

erE"du-"e a ea*ta :" re'etate

dar re'etE"d ,ereu+ u a elea;i u)i"te+ /a'tul # "u )re, *# /a e, eea e "i *e ere9 Ni,e"i "u *e 'oate erta u u" Ldi* *tri atL+ a;a :" Et el are )roia *# "e ,a"i'ule%e+ de o&i ei )a re"u"!a9 Ur,#toarele dialo5uri-,odel ilu*trea%# ,odul :" are 'ute, /olo*i a ea*t# "e're!uit# de'ri"dere9 Dialo5ul 1 STAN( O0999 &u"#+ Ge"e)ie)e9 GEN( Bu"#+ Sta"9 Ce ,ai e "ouN STAN( P#i+ a, )e"it *#-!i o/er o a%ia *#-!i 'o!i a8uta a'roa'ele RAolo*e;te u" li;eu+ S GEN( C0iar a;a9 Cu, a; 'utea-o /a eN RCere detalii9 S STAN( Ei &i"e+ du'# u, ;tii+ :" /ie are a" /a 0et# 'e"tru Au"da!ia U,a"itar#9

rE"duri+ iar ;i iar+ o/eri"du-"e "e"u,#rate ,oti)e riti E"du-"e da # re/u%#,9 A e;tia u # da # :" ear # de ,ai ,ulte ori ;i

i"*i*te"!# "e )or o&o*i+ ;i )o, tre e de 'artea lor9 Da # :"*# )o, eda+ 'ro&a&il "e )o, *u'#ra 'e ei *i are )o, /i de%5u*ta!i ;i de 'ro'ria "oa*tr# 'er*oa"#9 Di" /eri ire+ e$i*t# o te0"i # u;or de :")#!at "e 'er,ite *# *t#)ili, 'E"# ;i ea ,ai i"*i*te"t#

:" er are de ,a"i'ulare9 Ea *e "u,e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL+ 'e"tru # "e o&li5# *# tot re'et#,+ a*e,e"ea u"ui di* de/e t+ a elea;i u)i"te9 :"ai"te de a tre e la a'li area te0"i ii Ldi* ului *tri atL+ )a tre&ui *# 'ar ur5e, are le *tr#&ate, ;i :" o&*er)a!ii a%ul :" ele trei eta'e 'e e are /a e, /a!# u"or

riti e9 Mai :"tEi+ da # "u :"!ele5e,

99

GEN( Stai 'u!i"+ Sta"+ *#-,i iau 'orto/elul9 STAN( Ge"e)ie)e+ a"ul #*ta a, "e)oie de 'u!i" ,ai ,ult a8utor9 O *# /iu :" )a a"!# :" 'erioada 0etei9 GEN( Ce '# at+ Sta"H STAN( Ai 'utea /oarte &i"e *# ,# :"lo uie;ti ;i ,ai * oate di" :" ur #tur#+ da # ai /a e tu )e i"i :" lo ul ,eu9 GEN( Otii+ Sta"+ ai dre'tate da # te-a; :"lo ui ;i 're/era *# "u /a E"d *'ui # ar /i &i"e e't# ade)#rul u Me5+ # a*ta le-ar a8uta+ dar a; RA 0eta 'e la

STAN( Otii+ e ,ai ,ult de Et o or# 'e %i9 GEN( Su"t *i5ur#

a *i5ur

# "u !i-ar lua

# "u ,i-ar lua ,ult ti,'+ Sta"+ 0et# la )e i"i9 RA e't#

dar 're/er *# "u /a

ade)#rul ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S STAN( Otii+ Au"da!ia U,a"itar# /a e ,ult &i"e u"or oa,e"i are au a)ut de *u/erit+ u, a /o*t a%ul u i"u"da!iile a elea di" Vi toria+ ;i ru't &ara8ul a ela :" Au*tralia de Ve*t GEN( A;a e+ dar 're/er *# "u /a e't# ade)#rul ;i /olo*e;te *tri atL9 S STAN( De e "u )rei *-o /a i+ Ge"9 Nu :"!ele59 GEN( Otiu # 'e"tru ti"e 'are iudat+ dar ,ai elui 'a*# are de de5ra&#+ "u9 RA STAN( Nu e't# dre'tul /a o'i"ie al dai i,'re*ia #-!i u ti"e9 Pe 0et# la )e i"i9 Ldi* ului te0"i a 0iar E"d *-a

0eta la )e i"i9 RA

;i :;i /a e u"o* ut# 'ro'ria '#rere9 S STAN( Ai a)ea o a%ia *# '#*tre%i le5#tura u Li% ;i Vero"i a+ toate &u"e 'riete"e lE"5# a*ta+ *'u"eai Ge"+ ai a u, o ;a"*#H GEN( Da+ ;tiu+ ar /i o o a%ie *#-,i re)#d 'riete"ele ;i *#-,i )e i"i9 u"o* RA )e i"ii+ dar 're/er *# "u /a ade)#rul ;i /olo*e;te 0et# la te0"i a e't# # )rei *#-!i

u"o;ti )e i"ii9 Ei+

riti # ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S 'rea a'roa'ele t#u+ Ge"9 GEN( :,i dau *ea,a de e re%i a*ta+ dar 're/er *# "u /a # te-ai de* ur a /oarte &i"e9 elui 0et# la )e i"i9 RA are riti # ;i e't# dre'tul la o'i"ie al te0"i a Ldi* ului /olo*e;te+

Ldi* ului *tri atL9 S STAN( Su"t *i5ur To!i )e i"ii te 'la 9 GEN( Dr#5u! di" 'artea ta *# *'ui a*ta+ dar 're/er *# "u /a 0et# la )e i"i RLDi* ul *tri atL9 S

*tri atL9 S STAN( Nu ,ai *'er /a)oare9 #-,i )ei /a e a ea*t# ,i #

100

GEN( Ai dre'tate+ Sta"+ "u9 RA Dialo5ul C

e't# ade)#rul9 S

BILL( O du 'e Ma55ie la u" /il,9 RSe de*t#i"uie9 S GARV( Su"t *i5ur # "u *-ar *u'#ra da # )-a!i du e u ,a;i"a ,ea BILL( Da+ e 'o*i&il+ Gar4+ dar di*ear# )reau *# ie* u Roll*-ul9 RA e't# dre'tul la o'i"ie al elui are riti # ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S GARV( Bill+ dar tu ,i-ai ,ai :,'ru,utat ,a;i"a a*ta :"ai"te9 BILL( E-ade)#rat+ dar999 RA e't# ade)#rul9 S GARV( Oi "u !i-a, re*tituit-o+ :"totdeau"a+ :" ea ,ai &u"# *tareN Ulti,a dat# 0iar a, *'#lat-o ;i a, lu*truit-o ;i i-a, /# ut 'li"ul :"ai"te de a o adu e9 Ba a, ,ai ;i a*'irat o)ora;ele ;i a, 5olit * ru,ierele9 BILL( RREdeS Si5ur # ai /# ut trea&# &u"# # ai a)ut 5ri8# de ,a;i"a ,ea ;i e;ti &i"e)e"it# *-o iei ;i alt#dat#9 Dar di*ear# )reau *# ie* eu u ea9 RA ade)#rul+ *e de*t#i"uie+ a'oi ur,ea%# te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S GARV( Atu" i+ 8oiN Ce %i iN O *#-i du la di"eu ;i ,a;i"a ta *e 'otri)e;te u ,o,e"tul9 BILL( Joi "-a, "e)oie de ea+ Gar4+ a;a # e a ta9 RSe de*t#i"uie9 S Dialo5ul ? e't#

GARV( Salut+ Bill9 Ce /a iN RDe* 0idere ritual#9 S BILL( E$ ele"t TuN RDe* 0idere ritual#9 S GARV( Bi"e9 Oi e ,ai /a e Roll*-ul t#uN RWE,&e;te9 S BILL( O+ ;i el e e$ ele"t RREdeS9 GARV( A* ult#+ Bill+ :,i )i" "i;te rude u a)io"ul di*ear# di" *tatul )e i"9 BILL( E*te o )e*te &u"#H GARV( Oi da # ,-a; du e *#-i iau :" Roll* Ro4 e-ul t#u+ ,a,#+ e i,'re*ie a; /a eH BILL( Su"t *i5ur # le-ai /a e o i,'re*ie &u"#+ dar di*ear# )reau *# ie* u Roll*-ul9 RA ;i /a e u"o* ut# 'ro'ria '#rereS+ GARV( P#i+ "-ai 'utea lua di*ear# ,a;i"a ,eaN BILL( Ba da+ a; 'utea /a e a*ta+ dar di*ear# )reau *# ie* u Roll*-ul RA Ldi* ului *tri atL9 S GARV( A* ult#+ Bill9 Nu 'e"tru a*ta *u"t 'riete"iiN Vreau *# *'u" 'riete"ii ar tre&ui *# *e a8ute :"tre ei9 BILL( Su"t de a ord # 'riete"ii ar tre&ui *# *e a8ute :"tre ei+ dar di*ear# )reau *# ie* u Roll*-ul9 RA e't# ade)#rul *i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S GARV( U"de ,er5i de e atEt de i,'orta"tN e't# ade)#rul ;i /olo*e;te te0"i a e't# ade)#rul ;i-

101

ERICA( Ei+ Ber"ie+ u"de ,E" #, :" *eara a*taN BERNIE( Nu ;tiu9 S-a de* 0i* u" re*taura"t "ou+ ,e$i a"9 S#-l :" er #,N ERICA( Ori e+ dar a*ta "u+ Ber"ie9 ME" area ,e$i a"# :"5ra;# 'rea tare ;i )reau *#-,i re*'e t dieta9 RSe de*t#i"uie9 S BERNIE( Da+ dar e atEt de &u"#H ERICA( E :"tr-ade)#r &u"#+ dar )reau *#-,i re*'e t dieta9 RA e't# ade)#rul ;i 'u"e Ldi* ul *tri atL9 S Dar re*taura"tul 8a'o"e%N BERNIE( Uite+ ;tii e+ o %i da # te a&a!i de la diet# "u ,ori9 ERICA( Cu a*ta *u"t de a ord+ dar )reau *#-,i re*'e t dieta9 RA e't# ade)#rul ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S De e "u :" er #, la u" re*taura"t )e5etaria"N BERNIE( De /a't+ red # ar /i ,ai &i"e 'e"tru ti"e+ Eri a+ di" 'u" t de )edere '*i0olo5i + *-o la;i ,ai ,oale u dieta a*ta+ ERICA( :"!ele5 de e *'ui a*ta+ Ber"ie+ dar+ real,e"te+ )reau *# *l#&e* ;i )reau *#-,i re*'e t dieta9 RA e't# dre'tul la o'i"ie al elui are riti #+ *e de*t#i"uie ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 S ME" area 8a'o"e%# ar /i /oarte &u"#9

BERNIE( Eri a+ "i,e"i "u-;i re*'e t# "i i o diet#9 E "u,ai o 0e*tiu"e de ti,'+ o *# )e%i+ )ei re"u"!a9 A;a #+ de e "u re"u"!i a u,N ERICA( Ade)#rat+ ,ul!i re"u"!#+ dar eu "u9 Vreau *#-,i re*'e t dieta9 RA e't# ade)#rul ;i /olo*e;te te0"i a Ldi* ului *tri atL9 BERNIE( Bi"e+ &i"e9 Vrei *# ;tii ade)#rulN Uite+ o *#-!i *'u" ade)#rul9 A"i o i")ita!ie a)a"ta8oa*# 'e"tru re*taura"tul #*ta ,e$i a" = *u"te, doi ;i 'l#ti, 'e"tru o *i"5ur# 'er*oa"# = ;i i")ita!ia e$'ir# a*t#%iH Da # "u o /olo*i, a u,+ a; 'utea tot atEt de &i"e *# o aru" H ERICA( Re u"o* re*'e t dieta9 RA Ldi* ului *tri atL9 S BERNIE( Bi"e+ dar e %i i de o 'i%%aN A, au%it # au o o/ert# *'e ial# 'e"tru ,ar!i "oa'tea ,#"E" i Et )rei ;i 'l#te;ti doar ? dolariH Ca ;i Ge"e)ie)e+ Bill ;i Eri a+ atu" i E"d /olo*i, te0"i a Ldi* ului *tri atL )o, /i :" *tare *# re*'i"5e, 0iar ;i ele ,ai i"*i*te"te :" er #ri de ,a"i'ulare9 # "e )a o*ta ,ai ,ult9 Ber"ie+ e't# ade)#rul ;i /olo*e;te te0"i a ;i # )ei re5reta a ea*t# o a%ie+ dar eu )reau *#-,i

S-ar putea să vă placă și