Sunteți pe pagina 1din 1

MAREA UNIRE.

DESAVARSIREA STATULUI NATIONAL UNITAR

Marea Unire reprezinta Unirea provinciilor locuite de romanii din BASARABIA (in martie 1918), BUCO I!A ("# noiem$rie 1918), %RA!SI& A!IA (1 decem$rie 1918) cu ec'iul Re(at) Romanii din ace*te provincii au pro+itat de de*tramarea imperiilor Au*tro,Un(aria (Bucovina, %ran*ilvania) *i Ru*ia (Ba*ara$ia)) Ace*te imperii *,au de*tramat din cauza participarilor la -rimul Raz$oi Mondial (191.,1918)) ,Au*tro,Un(aria a +o*t in+ranta, iar popoarele *upu*e ei *i,au proclamat +iecare independenta (-olonia, Un(aria, Au*tria, Ce'o*lovacia, Iu(o*lavia, Romania Mare) ,Ru*ia a ie*it *in(ura din raz$oi din cauza revolutiei comuni*te ($ol*evice) din 191/ condu*a de &0!I! 12 &enin a permi* poparelor din +o*tul imperiu ru* *a alea(a independenta, dar *a ramana aliate in 3ederatia Ru*a) -rovinciile romane*ti au trecut prin acelea*i etape in vederea inte(rarii in ec'iul Re(at4 1) Si,au proclamat AU%O!OMIA in cadrul unor A5U!ARI -O-U&AR0 cand *i,au or(anizat *i in*titutii de conducere (le(i*lativa, e6ecutiva, 7uridica) care vor +unctiona pana in 19"8 cand *e inc'eie proce*ul de Inte(rare al provinciilor romane*ti la ec'iul Re(at) ") Au proclamat Unirea cu ec'iul Re(at in cadrul urmatoarelor in*titutii4 BASARABIA- in S+atul %arii din C'i*inau BUCOVINA , in Con(re*ul Bucovinei din Cernauti TRANSILVANIA in Marea Adunare !ationala din Al$a Iulia Re(ele 30R5I!A!5 accepta unirea ace*tora cu Romania in *aptamanile urmatoare, iar parlamentul Romaniei, intrunit pentru prima oara dupa raz$oi in 1918 voteaza pentru recunoa*terea Marii Uniri)

11