Anexa nr.

13 la normele metodologice

COMUNICAREA EVENIMENTELOR
FIŞA Nr. Cod CAEN Data/Ora producerii Data comunicării: Numele/func!ia persoanei care comunică: Locul producerii evenimentului JUDEŢUL LOCALITATEA Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul: Adresa Telefon Denumirea angajatorului la care este /a fost angajat accidentatul Adresa Telefon

VICTIME
Nume renume Ocupa!ie: "ec#ime $n ocupa!ie: "ec#ime la locul de muncă: "%rsta: &tarea civilă: Copii $n $ntre!inere: Alte persoane $n $ntre!inere: )ndividual Nume renume Ocupa!ie: "ec#ime $n ocupa!ie: "ec#ime la locul de muncă: "%rsta: &tarea civilă: Copii $n $ntre!inere: Alte persoane $n $ntre!inere: INCIDENT PERICULOS: Nume renume Ocupa!ie: "ec#ime $n ocupa!ie: "ec#ime la locul de muncă: "%rsta: &tarea civilă: Copii $n $ntre!inere: Alte persoane $n $ntre!inere: Deci(ia de $ncadrare )N" Nr/Data Deces *r+

'nitatea medicală la care a fost internat accidentatul:

ACCIDENT
Colectiv Nr+ de Din care victime deceda!i )nvaliditate evidentă )nvaliditate

Descr erea !"#re$%r&r '(r care se c%n(sc ) ca%*e #re*%"+ ,e !n care s-a #r(.%s e,en "en+%':

Consecin!ele accidentului ,$n ca(ul decesului se va men!iona data -i ora decesului.:

&tarea civilă: C / căsătorit D / divor!at N - necăsătorit

0