Sunteți pe pagina 1din 26

Riunione Tecnica

NAVONA COM SRL Str. Stadionului 146 FAGARAS-ROMANIA 0040729072415 in !"#ir$.i$%tin!&'(!i". )(

Prezentare tehnica
CENTRALA CU PELLET VITTORIA

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c o n o m ic a , e c o lo g ic a .

Vittoria o centrala cu pelleti practica si functionala, ideala pentru incalzirea casei dumneavoastra.( calorifere ,convectoare incalzire prin pardoseala).

Vittoria. Ca ld a ia !"#ir$i$%tin!.r)a p e lle t fu n zio n a le , e c o N!+)n!C)(Sr" n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in

R)(!ni!

C!r! t$ri,ti i t$-ni $ .$ %/n ti)n!r$

V$.$r$ "!t$r!"! %!t!


Str/ t/r! int$rn! din otel tratat cu vopsea siliconica rezistenta la mari temperaturi. S -i(1!t)r/" .$ !"./r! ' cu tevi de fum(izolat in intregime dotat cu tevi tu&ulare , cu &alansoare mecanice pentru curatire. P!n)/ cu element interior din +$r(i /"it!. )sa inzolata cu saltea din fi&ra ceramica. C!($r! .$ )(1/,ti$ de mare dimensiune dotata cu arzator din fonta. R$#i,t$nt! -1/2i! pentru aprinderea pelletilor. C/ti$ 0$ntr/ $n/,! de mare capacitate. Pi i)!r$ r$'"!1i"$ pentru reglare la nivel.

C!0! /" r$#$r+)r/"/i de pelleti pentru incarcarea com&usti&ilului. R$#$r+)r 0$""$ti Mare capacitate de depozitare (45 kg) ce asigura o autonomie de functionare continua intre 9 si 5 ore . Sn$ /" !entru alimentarea cu pelleti. M$" /" comandat de fisa electronica . Pri#! .$ !$r 0$ntr/ )(1/,ti$ " 5# mm. E+! /!r$ %/( " $# mm.

V$nti"!t)r/" de e%tractie a fumului ,comandat de fisa electronica.

***.in !"#ir$i$%tin!.r)Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e N!+)n!C)(Sr"-R)(!ni! c o n o m ic a , e c o lo g ic a .

*aracteristi te+nice de functionare

Vedere posterioara
A$ri,it)r !/t)(!t pentru evacuarea aerului din instalatie. S)n.! .$ t$(0$r!t/r! ! !'$nt/"/i .in $ntr!"!. M!n)($tr/" .$ 0r$,i/n$ tr!,/.!t)r/".

Fi,! $"$ tr)ni ! pentru controlarea tuturor fazelor de functionare ale centralei si gestiunea de functionare automata impreuna cu o centrala pe gaz. A"i($nt!r$! $"$ tri !. T$r(),t!t / r$!r(!r$ (!n/!"!. Pr$,),t!t 0$ntr/ $+!"/!r$! tir!2/"/i. S$n#)r %/( masoara temperatura de evacuare a fumului. S/0!0! .$ ,i'/r!nt!. R)1in$t .$ in !r !r$.

P)(0!- ir /"!t)r/".

V!,/" .$ $30!n,i$ ,nc+is.

4it )0ti)n!" 0$ntr/ 0r)./ ti! !0$i ($n!2$r$.

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e cN!+)n!C)(Sr"-R)(!ni! o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

Si'/r!nt$
1. Si'/r!nt$ $"$ tri $ ,i $"$ tr)ni $ (-ctive doar in faza normala de functionare a centralei). 2. Si'/r!nt$ ($ !ni $ (-ctive permanent , c+iar in lipsa curentului electric). T$r(),t!t / r$!r(!r$ (!n/!"!.

M!n)($tr/ cu senzor &ul&. Fi,! $"$ tr)ni !.

/enzorul centralei.

S$n#)r/" / 1/"1 t$r(),t!ti. M!n)($tr/" .$ 0r$,i/n$ 5 tr!,/.!t)r/." V!, .$ $30!n,i$ in -i,.

S$n#)r "/(in), .$ int$r+$nti$ !" t$r(),t!t/"/i. Pr$,),t!t pentru evaluarea tira.ului. S$n#)r %/(. S/0!0! .$ ,i'/r!nt! / 0r$,i/n$ .$ int$r+$nti$ ,5 &ar.

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e cN!+)n!C)(Sr"o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

Si'/r!nt$ 6 2lectrice 3 electronice 1 Mecanice


/enzorul de temperatura a fumului0 senzor ce regleaza toate fazele de functionare al centralei, sesizeaza eventuale anomalii comunicindu1le fisei electronice. M!n)($tr/" .$ 0r$,i/n$ - tr!,/.!t)r/" 0 masoara presiunea din interiorul centralei si o transmite fisei electronice . /enzorul centralei0 masoara in mod constant temperatura agentului din centrala si o comunica fisei electronice. ,n cazul in care temperatura 'agentului ' este 4 de 9#5 * intra in functiune alarma acustica. !resostatul0 element de siguranta electromecanica ce intervine cu un impuls direct melcului, intrerupind alimentarea cu pelleti in cazul verificarii pro&lemelor de tira. al cosului de fum. Termostatul de siguranta0 element de siguranta electromecanica ce intervine cu un impuls direct melcului, intrerupind alimentarea cu pelleti in cazul verificarii t$(0$r!t/rii !'$nt/"/i .in $ntr!"! 7.6##5* . Rearmarea presostatului se face in mod manual cu a.utorul &utonului aflat su& fisa electronica. Manometrul0 masoara si afisaza presiunea din interiorul centralei. /upapa de siguranta 0intervine cind presiunea din interiorul centralei depaseste ,5 &ar.

Vasul de e%pansie inc+is0 element de protectie ce a&soar&e dilatatiile termice ale agentului din centrala.
Vittoria. Ca ld a ia !"#ir$i$%tin!.r)a p e lle t fu n zio n a le , e c o N!+)n!C)(Sr"-R)(!ni! n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in
6

*aracteristici te+nice

7it pentru producere de apa calda mena.era


F"/3),t!t E"$ tr),/0!0! / 8 !i

S -i(1!t)r / 0"! i

T$!+! .$ t/r "8

T$!+! .$ r$t/r "8(

I$,ir$ !0! !".! ($n!2$r! "9(

Intr!r$ !0! r$ $ "9(

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e con o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r) N!+)n!C)(Sr"

R)(!ni!

*aracteristici te+nice

7it anticondens
S/0!0! t$r(),t!ti#!1i"!

:ispozitiv ce permite mentinerea temperaturii agentului in centrala 4 ;#5* limitind in mod drastic fenomenul de condens.
Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

*aracteristici functionale

:ispal< =*: retroiluminat


T!,t! ESC - 9P1: >unctiune de iesire Meniu si /u&meniu T!,t! ON-OFF9P2: Ta s ta >unctiune de aprindere1stingere tinind apasat ? sec.(semnal acustic) >unctiune de de&locare a sistemului tinind apasat ?sec.( semnal acustic) T!,t! MENIU-MO;IFICARE-SET 9P8: >unctiune de intrare in meniu si su&meniu1,ntrare de modificare a meniului >unctiune de salvare a datelor meniului T!,t! ().i%i !r$ +!")ri M$ni/ 5 N!+i'!ti$ M$ni/ S/1($ni/9 P4-P6: *ind meniul se afla in modalitate de modificare1Tastele sc+im&a valorile si imaginile M$ni/"/i ,i S/1($ni/"/i T!,t! .$ 1") !r$ ! t!,t$")r-A ti+!r$! 0r)'r!(/"/i CRONO @locati1de&locati tastele apasind ? sec pina la semnalul acustic tasta P5(cu tastiera &locata apare sim&olul c+iei partea de sus dreapta1In ($ni/ r)n) activeaza programarea selectionata L$./" r$#i,t$nt$i9 L1:- 1/2i$i - L$. !0rin, r$#i,t$nt! 5 </2i! in %/n ti/n$ L$./" ($" /"/i 9L2:-S$n#)r/" !0rin, 5 M$" /" in %/n ti/n$ Vittoria. Ca ld a!"#ir$i$%tin!.r) ia a p e lle t fu n zio n a le , e n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in 5c oN!+)n!C)(Sr"

- R)(!ni!

*aracteristici de functionare

:ispal< =*: retroiluminat


L$. 0)(0!- ir /"!t)r9L8: - L$. !0rin, -!ompa circulator in functiune

L$. $ntr!"! Vitt)ri!=C$ntr!"! '!, 9L4:1led aprins supapa in functiune Aretur pe centrala V,TTBR,L$. ,/0!0! !0! !".! ($n!2$r! 9L5: 5 led aprins centala produce apa calda mena.era L$. ,/0!0! !0! ($n!2$r! C$ntr!"! Vitt)ri!9L6:- led aprins supapa in functiune(apa mena.era intra in centrala Vittoria L$. ,/0!0! !0! ($n!2$r! $ntr!"! G!#9L7:- led aprins supapa in functiune (apa mena.era intra in centrala pe Caz) L$. )n%ir(!r$ $ntr!"! G!#9L?:- led aprins0confirmare *entrala cu Caz (in functiune) L$. )n%ir(!r$ $ntr!"! Vitt)ri!9L9:- led aprins0confirmare *entrala Vittoria(in functiune) L$. t$r(),t!t !(1i$nt 9L10: 9in !0$r$:- led aprins contact termostat icapere desc+is (temp. solicitata a fost atinsa) L$. %"/3),t!t9 L11:- led aprins contact flu%ostat inc+is( *erere apa calda mena.era)
CRONO ACTIV

I(!'ini +i#/!"i#!t$ 0$ .i,0"!@


;!t! ,i )r! Sit/!ti$ ,i,t$( <") !2 t!,t$

:ata si ora !rogramare crono zilnica /tare taste1c+eia pe displa< taste &locate

P/t$r$ .$ %/n ti)n!r$ R$t$t! .$ )(1/,ti$

IN FUNCTIUNE

C). .$ $r)!r$

!utere de functionare1Reteta de com&ustie(pellet6) /tare de functionare a sistemului

T$r(),t! $ntr!"!

2ventuale coduri de eroare Valoare setata a termostatului1*entrala in modulatie

>)n! "$.

T$(0 %/(

T$(0$r!t/r! $ntr!"!

Temperatura sesizata de senzorul de fum Temperatura sesizata de senzorul agentului in centrala

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e 5 con o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r) N!+)n!C)(Sr"

R)(!ni!

*aracteristici de functionare

:ispal< =*: retroilluminat


1.CRONO6 S$"$ ti)n!r$! modalitatii de programare crono(dezactivare zilnica). Pr)'r!( 6M$ni/ pentru reglarea orelor de aprindere si stingere programata a centralei. 2.R$t$t!-M$ni/ ce permite selectionarea retetei de com&ustie a sistemului(e%ista doar reteta !ellet 6) 8.;!t! ,i )r!6M$ni/ de reglare a ceasului centralei 4.T$r(),t!t $ntr!"!6M$ni/ ce permite temperaturii termostatului centralei(prereglata la $#5*)in momentul atingeri temperaturii centrala intra in functiune de Modulatie. 5.Vi#/!"i#!ri6M$ni/ vizualizari displa< (temperatura fum, temperatura agent centrala ,presiune agent centrala1mod produs) 6.In !r !r$! 9.)!r 0$ntr/t 0ri(! in !r !r$:-M$ni/ pentru incarcarea manuala a melcului cu centrala stinsa. 7.Li(1! 5 M$ni/ 0$ntr/ , -i(1!r$ ! "i(1ii:. ?.M$ni/ T!,t!t/r!-M$ni/ pentru testul de colegament si actualizare a panoului (acces permis doar Te+nicilenilor )pentru reglarea contrastului si intensitatii luminoase minime. 9.M$ni/ ,i,t$(6M$ni/ pentru modificarea parametrilor te+nici de functionare (acces permis doar Te+nicienilor -utorizati ).

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

11

!ozitionarea si racordarea +idraulica

;i,t!nt$ in (i"i($tri P$r$t$ MATERIAL INFLAMA<IL P$r$t$ MATERIAL TRA;ITIONAL M - t/r in,t!"!ti$ in !"#ir$ AB % $

U - i$,ir$ !0! !".! ($n!2$r! CB% $ I - intr!r$ !0! r$ $ ($n!2$r! CB% $

R 5 r$t/r in,t!"!ti$ .$ in !"#ir$ AB % $ C 5 in !r !r$ in,t!"!ti$-r! )r.!r$ r$t$! CB% i S 5 r! )r.!r$ ,/0!0! .$ ,i'/r!nt! CB % i % $ 5 %i"$t $3t$ri)r --- % i 5 %i"$t int$ri)r

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

12

*osul de fum "$# mm

C), .$ %/( $3t$rn / 0$r$t$ ./1"/ "/n'i($ (ini(! 1500 ((

,ntrare aer com&ustie "5#mm *os de fum "$#mm ,nspectie si depozitare condens

,ntrare aer com&ustie "5#mm *os de fum"$#mm

,nspectie si depozitare condens ,ntrare aer pentru com&ustie /ectiune de trecere "6 #mm

Intr!r$ !$r 0$ntr/ )(1/,ti$-,$ ti/n$ .$ tr$ $r$ t/1/"!r! 50((

Intr!r$ !$r 0$ntr/ )(1/,ti$-,$ ti/n$ .$ tr$ $r$ 120(( Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

13

2saparea gazelor1*osul de fum

TRONSOANE SEMI-ORI>ONTALE CU PANTA MINIMA ;E 8D CU LUNGIME MAE 8 METRI SI MAE 4 COTURI LA 90F 9C/( $,t$ 0r$+!#/t in n)r(! UNI 106?862005:

Teu " $#mm

!anta ?14D

,ntrare aer com&ustie"5#mm *os de fum " $#mm

,ntrare aer com&ustie"5#mm *os de fum " $#mm

-er com&ustie

)sita de inspectie

,ntrare aer pentru com&ustie /ectiune de trecere "6 #mm ,nspectie si depozitare condens ,nspectie si depozitare condens

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

14

-&inarea centralei V,TTBR,- A cu o centrala pe gaz

*entrala gaz

*entrala pe gaz in functiune 1 Vittoria /TB!

/upapa de sens

ventilconvector

distri&uitor

/upapa de sens

calorifer 2lectrosupapa ? cai

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

15

-&inare V,TTBR,- 1 centrala gaz

*entrala gaz

*entrala gaz /top 1 Vittoria in functiune

ventilconvector /upapa de sens

distri&uitor

/upapa de sens

calorifer
2lectrosupapa

? cai

Vittoria. Ca ld a ia!"#ir$i$%tin!.r)a p e lle t fu n zio n a le , e c oN!+)n!C)(Sr" n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in

R)(!ni!

16

,nstalatie integrata0 Vittoria A Termosemineu A panouri solare A centrala gaz

-!- *-=:M2E-G2R-

T2RMB/2M,E2) *) =2ME2

*-=BR,>2R2 @B,=2R :2 -*)M)= !-EB)R, /B=-R2 *2ETR-=C-F ,E*-=F,R2 !-R:B/2-

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

17

,ntretinere periodica (la 6 A

zile)

:esc+iderea usi

*uratirea arzatorului

*uratirea sc+im&atorului de caldura R)(!ni!


18

Vittoria. Ca ld a ia!"#ir$i$%tin!.r)a p e lle t fu n zio n a le , e c oN!+)n!C)(Sr" n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in

,ntretinere periodica la 1? zile

*uratirea cutiei pentru cenusa

*uratirea locasului su& arzator

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

19

,ntretinerea de sezon

*uratirea pasa.ului de fum si al tu&ularelor

*uratirea locasului de inspectie al pasa.ului de fum

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e cN!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

,ntretinerea de sezon

*uratirea cosului de fum

*uratirea rezervorului de pelleti

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e cN!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

21

,ntretinere de sezon

Colirea aerului din sc+im&atorul centralei

Colirea aerului din instalatie

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c N!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

22

:ate Te+nice
,ncarcare nominala
P/t$r$ T$r() -i(i ! P/t$r$ ;ir$ t! !'$nt/"/i 9!nti'$": R!n.!($nt G")1!" C"!,! $ntr!"!

,ncarcare partiala $,9 kH ;,5 kH $9D ? 45 kg

;,# kH 69,5 kH $$D

C!0! it!t$ r$#$r+)r 0$""$ti C)(1/,ti1i" C)n,/( A/t)n)(i$ Pr$,i/n$ .$ $3$r iti/

!ellet din lemn ";1$ mm =I51?# mm 5,6 kg3ora 9 ore 6.5 &ar 6,J kg3ora 5 ore

Valori masurate in conformitate cu norma UNI EN 303-5:2004 (centrale pe combustibili solizi, cu alimentare manuala si automatica, cu o putere termica nominala de pina la 300 kW) laboratorul IMQ Primacontrol !aport de proba "#$0%$0&3

Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e cN!+)n!C)(Sr" o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in !"#ir$i$%tin!.r)-

R)(!ni!

23

-vanta.ele folosirii centralei Vittoria

! /tructura foarte ro&usta datorita folosiri fontei si a otelului tratat. ! /c+im&ator de caldura cu tevi de fum, complet izolat cu tu&ulatura prevazuta cu mecanism 1 &alansoare pentru curatire, ce asigura un randament termoc+imic direct agentului foarte mare (4 J#D). ! )tilizarea in productie a unui proces de sudura ro&otizat ce asigura o repetitie si o constanta, la realizarea sc+im&atorului de caldura. ! Toate sc+im&atoarele de caldura sunt su&ordonate unui control minutios ce consta in aplicarea unei presiuni du&le in comparatie cu presiunea ma%ima de e%ercitiu, timp de 4 ore oferind astfel o garantie a&soluta. ! /tructura centralei este tratata cu vopsele speciale rezistente la mari temperaturi, uscate in cuptor.

Vittoria. Ca ld a!"#ir$i$%tin!.r)ia a p e lle t fu n zio n a le , e c o n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in N!+)n!C)(Sr"

R)(!ni!

24

!uncte de forta ale centralei Vittoria ! Verificarea tuturor componentelor electrice si +idraulice a fiecarei centrale la iesirea de pe linia de monta.. ! ,nstalarea de serie a celor mai &une piese +idraulice. ! :ispla< =*: retroiluminat simplu de folosit. ! >isa electronica gestioneaza in mod automat alternanta in functionare cu o centrala pe gaz 1 termosemineu pe lemne , fara nici o interventie manuala. ! !osi&ilitate de legatura cu alte termostate 1 cronotermostate. ! 2lemente izolante de placare instalate. ! !osi&ilitate de instalare cu usurinta in interiorul centralei, al kit1ului de productie apa calda mena.era fara a mari spatiul interior al centralei.

Vittoria. Ca ld a ia!"#ir$i$%tin!.r)a p e lle t fu n zio n a le , e c oN!+)n!C)(Sr" n o m ic a , e c o lo g ic a . ***.in

R)(!ni!

25

Riunione Tecnica
NAVONA COM SRL Str . St!.i)n/"/i 146 FAGARAS-ROMANIA 0040729072415 in !"#ir$.i$%tin!&'(!i". )(

Va multumim pentru atentieK

*entrala Ce n t"a la cu c u pelleti p e lle t#fu 0functionala,economica,ecologica n c tio n a la #e c o n o m ic a #e c o lo g ic a


Vittoria. Ca ld a ia a p e lle t fu n zio n a le , e c o n o m ic a , e c o lo g ic a .
26

S-ar putea să vă placă și