Sunteți pe pagina 1din 164
ARHEOLOGIE BIBLICA Pr. prof. dr. DUMITRU ABRUDAN Pr. prof. dr. EMILIAN CORNITESCU -ARHEOLOGIA BIBLICA Pentru Facuitatile de Teologie a (Editia a doua) TIPARITA CU BINECUVANTAREA PREA FERICITULUI PARINTE. TEOCTIST i PATRIARHUL BISERICH ORTODOXE ROMANE eg EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE AL BISERICI ORTODOXE ROMANE aay, x fe Sibiu, 2002 COMPUTERIZATA: prep CORINA GRECU COPYRIGHT C 2002 UI BIBLIC $1 DE MISIUNE ll ORTODOXE ROMANE ISBN —973-0190-26-7 Coperta: STEFAN ORTH Mlaseb Sibiu; Vel. Fax: 069/23.11.10 PREFATA biblicd, cu toate cA este o disciplina teologicd noua, este de mare _celor ce citese Sfanta Scriptura, Cel dintdi manual teologic -de-acest profil a-apirut la Cernfuti in anul 1884 sia fost aleatuit de sidor Onciul. in aceasta Iucrare, bogata in informatii din domenial , autorul a avut in vedere prezentarea lor potrivit rigorilor stiinjifice gi le vremii, cuprinsul sau fiind cunoscut de mai multe generajii de studenti -agezari biblice, iar orientaligtii au reugit 34 descifreze tiblitele : la Tel-el-Amarna gi codicele lui Hamurabi, acest manual a devenit insuficient, de aceea @ fost necesara aparitia altei lucrari care va. e arhipresbiterul mitrofor dr. Vasile Tarnavschi de la Facultatea de Cernduti. Cantea a fost tiparita in anul 1930, inscriindu-se ca’ prima P mare proportii in literatura teologica roméneasc’. Publicarea ef a avut | rand 54 pund la indeména studentilor teologi «o cAlauza si un pentru aprofindarea studiilor biblice, a carui lipsd a devenit ca investigatiilor arheologice dupa anul 1930 a sporit mult tezauirul ‘ordin istoric gi geografic care este util cunoasterii gi aprofundarii iului Testament. Descoperirea manuscriselor de la Marea: Moarta 4 marcat punctul culminant al cercetarilor arheologice gi ele gi pretioasa descoperire pentru dezvoltarea studiilor biblice privind ‘canonice ale Vechiului Testament. ‘Si sporirea numéarului investigafiilor arheologice a dus in mod firese hui nou manual de Arheologie biblica, care si tind seama de stadiul care soa ajuns in domeniul acestei discipline biblice. Noile rezultate Aturilor arheologice, cit si epuizarea manualului aleatuit de Pr, prof Tamavschi, au determinat tn ultimii ani autoritatea superioara ‘Sf. Sinod ca sé ineredinjeze elaborarea unei noi lucriri profesorilor la sectia biblica. in acest sens a fost aledtuita o comisie pentru Manualului de Arheologie biblica. Comisia formati din P.S, Dr. /Severineanu, ca pregedinte, P, C, Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan de la lea de Teologie din Sibiu si P. C. Diac. prof. dr. Emilian Corijescu, de la