Sunteți pe pagina 1din 1

La arboricultura sem 1, toti studentii au referat cu tema: Inmultirea prin butasi la speciile de plante lemnoase ornamentale.

Referatul va avea 3-4 pagini scrise, iar o pagina va contine lipiti 2 butasi (unul la conifere, celalalt la foioase , e!ecutati dupa indicatiile teoretice, de catre fiecare student. "ristina #anescu $emestrul II $e va intocmi un referat cu tema: $pecii de arbori si arbusti din localitatea unde locuiti ( lista speciilor si descrierea acestora . "ristina #anescu

%R&'RI"(L)(R% 'R*%#+*)%L, $+#. 2 Nota examenului de Arboricultur sem. 2 se compune din:


Referat 50% - predate n prima edin de arboricultur (!!! nota la referat va fi sczut cu 2 puncte pentru studenii care aduc referatele ulterior) Examen - 0% !onus - "0% R+-+R%) 1. Identificai minim 1. specii din localitatea de domiciliu (care se reg/sesc 0n carte 2. 1escriei pe scurt condiiile climatice ale 2onei (temperatur/, precipitaii, lumin/, sol 3. 3ntocmii lista de specii dup/ urm/torul model: *r. crt. 1 2 3 ... "ategoria %rbori foioi decorativi prin flori %rbori coniferi %rbuti foioi etc $pecia

4. %taai fiele cu speciile care trebuie s/ conin/: - fotografia cu specia identificat/ pe teren sau pari din plant/ (frun2/, floare 4 presate din timp - descrierea caracterelor ornamentale principale - descrierea caracterelor ecologice - 0nmulirea - tipul de plantaie unde specia a fost identificat/ (p/dure, plantaie stradal/, parc public, gr/dina privat/