Sunteți pe pagina 1din 0

UTILIZAREAAPLICAIEICIRCUITMAKER (noiunielementare)

1.PLASAREACOMPONENTELOR
ApstastaxsedeschidefereastraDeviceSelection unde:
nfereastraMajorseselecteazcategoriadincarefacepartecomponenta
nfereastraMinorseselecteazsubcategoria
nfereastraDeviceSimbolseselecteaztipulcomponentei
nfereastraModel/Subcircuitseselecteazmodelulcomponentei
activezbutonulPlace
poziionezcomponentaapoidauclicstnga
OBS. Pentrucutarea unei componente seapas tasta X i in fereastra Device Search
sescriemodelulcomponenteiapoiseactiveazbutonulFiind.
2.PLASAREASURSELORDEALIMENTARE
a.Plasareasurselordecurentcontinuu
Pentruplasarea+V seapas1pentruplasarea( )seapas0
b.Plasareasurselordecurentalternativ
xInstrumentsAnalogSignalGenPlace
Dupplasareaacesteisursetrebuiestabilittensiuneaifrecvenalacarelucreazastfel:
CD pe Signal Gen din lista derulant se alege Edit Signal Generator iar n fereastra
caresedeschidesecompleteazurmtoarelecasete:
PeakAmplitudecuvaloareatensiuniicaresecerepentrualimentareamontajului
Frequencycufrecvenatensiuniidealimentare(deobicei50Hz).
3.PLASAREAINSTRUMENTELORDEMSUR
xInstrumentsAnalogMultimeterPlace
Dup plasarea multitesterului se deschide fereastra Multimeter de unde se selecteaz
tipulaparatului:
pentruampermetrudecurentcontinuu CurentDC
pentruampermetrudecurentcontinuuredresat CurentDCAVG
pentruampermetrudecurentalternativ CurentACRMS
pentruvoltmetrudecurentcontinuu VoltageDC
pentruvoltmetrudecurentcontinuu VoltageDCAVG
pentruvoltmetrudecurentcontinuu Voltage ACRMS
4.Plasareatransformatoarelorcuprizmedian
a)XTransfomersSubcircuitTrans3TRANSCTPlace
b)Cdpetransf.Edit/SelectSpiceModelseselecteazmodelulSelectExit
OBS. Pentru plasareaunui transformator cu2nfurriseprocedeazlafelcamai sus
doarcanlocdeTrans3 seselecteazTrans1sauTrans2.
5.Personalizareauneicomponente
CDpecomponentdinlistaderulant seselecteazEditDeviceData
n fereastra care se deschide n caseta LabelValue se completeaz valoarea
componentei(estevalabilncazulrezistenelor,condensatoarelor,+V,etc.)
Pentruschimbareamodeluluicomponentei:
CD pe component din lista derulant se selecteaz Edit/Select Spice Model n
fereastracaresedeschideseselecteazmodelulSelectExit
Pentrurotireacomponenteinplanverticalseactiveazbutonul
Pentrurotireacomponenteinplanorizontalseactiveazbutonul
Pentrutergereauneicomponente:clicstngapecomponentseapastastaDel.
6.Executareaconexiunilorntrecomponente
Seactiveazbutonulseplaseazcursorulmousepecaptulterminaluluipiesei
pnceapareunptreldeculoareroiecandesenul apoi se face clic
pebutonulstngmouseisedeplaseazmousepeorizontalsaupevertical.
Pentruschimbareadirecieidedeplasaresefaceclicpebutonulstngmouse.
Cndseajungelacaptulterminaluluicucaresefacelegturaseprocedeazcamaisus.
Pentrufinalizareauneiconexiuningol(carenuestepeunterminal)dubluclicstanga.
Pentrutergereauneiconexiuniseactiveazdinnoubutonulseselecteaztraseul
apoiseapastastaDelsauseselecteazdirectbutonul isefaceclicstngape
traseulcaredorimsfieters.
7.Salvareafiieruluicuschemaexecutat.
File Save ncaseta Save in: secauti deschide dosarul undesalvm fiierul n
casetaFilename:sescrienumelefiieruluiSave
8.Simulareafuncionrii.
Seapasbutonul .Pentruoprireasimulriiseapasacelaibutoncarearat