Sunteți pe pagina 1din 1

n baza prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din ormele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin !otararea Guvernului nr. ""/2013 #i ale art. art. 22" alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind $odul de procedura %i#cala, republicata, cu modi%icarile #i completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din !otararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea #i %unctionarea &gentiei ationale de &dmini#trare 'i#cala, cu modi%icarile #i completarile ulterioare, pre#edintele &gentiei ationale de &dmini#trare 'i#cala emite urmatorul ordin Art. 1. (e aproba )rocedura privind #tabilirea #umei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazuta in ane*a nr. 1. Art. 2. (e aproba modelul #i continutul urmatoarelor %ormulare+ a) Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, cod 1,.13.02.-0/c, prevazuta in ane*a nr. 2. b) Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cod 1, 13 02 -0 c 1, prevazuta in ane*a nr. 3. c) Referat privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule , prevazut in ane*a nr. ,. d) Decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, cod 1,.13.02.-0, prevazuta in ane*a nr. -. e) Decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cod 1,.13.02.-0/1, prevazuta in ane*a nr. /. %) Decizie privind stabilirea diferentelor de sume reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, cod 1,.13.02.-0/d, prevazuta in ane*a nr. 0. Art. 3. 1 $aracteri#ticile de tiparire, modul de di%uzare, utilizare #i pa#trare a %ormularelor de cereri #i decizii mentionate la art. 2 #unt prevazute in ane*a nr. ". Art. 4. &ne*ele nr. 11" %ac parte integranta din prezentul ordin. Art. 5. 2irectia generala proceduri pentru admini#trarea veniturilor, 2irectia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, 2irectia generala de tehnologia in%ormatiei, 2irectia generala de admini#trare a marilor contribuabili din cadrul &gentiei ationale de &dmini#trare 'i#cala #i directiile generale ale %inantelor publice 3udetene #i a municipiului 4ucure#ti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 6. 1 )rezentul ordin #e publica in 5onitorul O%icial al 6omaniei, )artea 7. Presedintele &gentiei ationale de &dmini#trare 'i#cala, (erban )op 4ucure#ti, 1- martie 2013. r. 29/.

S-ar putea să vă placă și