Sunteți pe pagina 1din 48

STUDIUDEFEZABILITATE

Denumireobiectiv: DESFIINAREA ANEXELOR, CONSTRUIRE VESTIARE, AMENAJARE TERENDESPORTNINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE Amplasament: Beneficiar: Elaborator: SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,BUCURETI S.C.URBANG.I.S.S.R.L.,Bucureti

S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Bucureti,2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12

CUPRINS
CAPITOLULI.DATEGENERALE 1.1Denumireaobiectivuluideinvestiii; 1.2Amplasamentul(judeul,localitatea,strada,numrul); 1.3Titularulinvestiiei; 1.4Beneficiarulinvestiiei; 1.5Elaboratorulstudiului. CAPITOLUL2.INFORMAIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 2.1Situaiaactualsiinformaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareaproiectului; 2.2Descriereainvestiiei: a) necesitateai oportunitatea promovrii investiiei (justificarea reactualizrii studiului), precumiscenariultehnicoeconomicselectat; b)scenariiletehnicoeconomiceprincareobiectiveleproiectuluideinvestiiipotfiatinse: scenariipropuse; scenariulrecomandatdectreelaborator; avantajelescenariuluirecomandat; c)descriereaconstructiv,funcional; 2.3Datetehnicealeinvestiiei: a)zonaiamplasamentul; b)statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat; c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d)studiideteren; e)caracteristicileprincipalealeconstruciilordincadrulobiectivuluideinvestiii; f)situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum; 2.4Durataderealizareietapeleprincipale,graficulderealizareainvestiiei. CAPITOLUL3.COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 3.1Valoareatotalcudetaliereapestructuradevizuluigeneral; 3.2Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei. CAPITOLUL4.ANALIZACOSTBENEFICIU 4.1Identificareainvestiieiidefinireaobiectivelor,inclusivspecificareaperioadeidereferin; 4.2Analizaopiunilor: variantazero(variantfrinvestiie), variantamaxim(variantcuinvestiiemaxim), 4.3Analizafinanciar; 4.4Analizaeconomic; 4.5Analizadesenzitivitate. 4.6Analizaderisc.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITOLUL5.SURSELEDEFINANAREAINVESTIIEI CAPITOLUL6.ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 6.1Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie; 6.2Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare. CAPITORLUL7.PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTIIEI 7.1Valoareatotalainvestiiei; 7.2ealonareainvestiiei; 7.3durataderealizare; 7.4capaciti CAPITORLUL8.AVIZEIACORDURIDEPRINCIPIU 8.1avizulbeneficiaruluideinvestiieprivindnecesitateasioportunitateainvestiiei; 8.2certificatuldeurbanism; 8.3.avizedeprincipiuprivindasigurareautilitilor; 8.4acorduldemediu. CAPITOLUL9.PIESEDESENATE 9.1Plandencadrarenteritoriu,scara1:2000; 9.2Plandeamplasamentsituaiainiial,scara1:500; 9.3Plandeamplasamentpropunere,scara1:500; 9.4Planparterpropunere,scara1:50; 9.5Plannvelitoarepropunere,scara1:50; 9.6Faadaprincipala,seciunepropunere,scara1:50; 9.7Elevaiipropunere,scara1:50.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITOLULI.DATEGENERALE 1.1Denumireaobiectivuluideinvestiii: DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIRECORPVESTIAREIAMENAJARETERENDEFOTBAL 1.2Amplasamentul(judeul,localitatea,strada,numrul): SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti 1.3Titularulinvestiiei: ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6 SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti,incintaGrupuluicolarMirceaEliade 1.4Beneficiarulinvestiiei: ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,GRUPULCOLARMIRCEAELIADE SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti 1.5Elaboratorulstudiului: S.C.URBANG.I.S.S.R.L., Str.Fluierului,Nr.21B,Et.1,Sector2,Bucureti CAPITOLUL2.INFORMAIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 2.1Situaiaactualsiinformaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareaproiectului Liceul "Mircea Eliade" din Bucureti funcioneaz la adresa Splaiul Independenei nr. 315317, sector 6 i a fost nfiinat n anul 1928, cnd Ministerul Muncii a decis crearea unei coli de meseriicu100deelevi,viitoricroitori,tmplari,cizmari. Ulterior,aiciaufuncionat"coaladeSericiculturapentrufete"(19451948),"coalaProfesional demecanici,strungariilctuiaMinisteruluiMetalurgiei"(19491950),"coalaProfesionalNr. 4 Metal" a Direciei Generale a Rezervelor de munc, profilat s asigure cadre calificate pentru Uzina Semntoarea (19451960 )," coala Profesional Semntoarea" (19601971), "Grupul colar Semntoarea" (19711974). n anul 1974, a luat fiin "Liceul Industrial Semntoarea" care mpreun cu coala Profesional au format "Grupul colar Industrial Semntoarea" ce a asiguratforademuncnecesaraUzineiSemntoareaBucureti. n anul 1977, sa construit un nou corp de cldire coala cu 16 sli de clasa, laboratoare i cabinete, sala de sport, 2 cmine, o cantin i sau amenajat spaii pentru atelierele colii. Cabinetele, laboratoarelei atelierelecolare au fost dotate corespunztor astfel nct procesul denvmntssedesfoarencelemaibunecondiii. Dup anul 1989, profilul colii sa diversificat, existnd clase cu filiera teoretic (matematica informatica, tiine sociale), filiera vocaional (sport), filiera tehnologic, clase de nvmnt profesionalnlichidare.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 n anul 1991, unitatea colar devine "Grupul colar Mircea Eliade", n componenta cruia funcioneaz clase de liceu, coala profesional i coala de ucenici. n anul colar 20062007, numele unitii devine "Liceul Mircea Eliade" pentru ca nu a mai existat filiera tehnologica i coalaProfesional,cidoarfilierateoreticaifilieravocaional. Actualul corp de cldire n care funcioneaz "Liceul Mircea Eliade" a beneficiat de programul Bncii Mondiale, fiind consolidate mpotriva cutremurelori dotat cu mobilier nou n toate slile declas. Cldireascoliidispunede23slideclas,dincareuncabinetdechimie,unuldebiologie,unulde fizic, unul de consiliere colar, doua laboratoare de informatic dotate n cadrul proiectului coordonat de Guvernul Romniei prin intermediul Ministerului Educaieii cercetrii.coala mai dispune de un cabinet medical, o biblioteca, 2 terenuri de fotbal sintetice, 2 sli de sport modernei4terenurideteniscuzgur. Terenul pe care se vor realiza investiiile propuse face parte din incinta Grupuluicolar Mircea Eliade din Splaiul Independenei nr. 315317, Sector 6, Bucureti care are o suprafa total de 37.946,00mp. nprezent,bazamaterialaGrupuluicolarMirceaEliadeestecompusdin: 1.Slideclasa 17 2.Cabinete 3(2informatica;1consilierecolar) 3.Laboratoare 3(chimie,biologie,fizic) 4.Sali/sauterendeeducaiefizicaisport2 5.Spaiidejoac(terentenis) 2 6.Terendefotbal 2 De asemenea, n incint se afl un grup de 6 construcii edificate n diverse perioade de timp (unele fr Autorizaie de Construire) care adpostesc diferite funciuni anexe funciunilor principale (bibliotec, ateliere ntreinere, depozitare, grup social i spaii tehnice aferente instalaiilor edilitare). n prezent unele dintre acestea nu mai sunt utilizate i se afl n diferite stadii de degradare tehnic. Iniial o parte de incinta Grupului colar Mircea Eliade a fost utilizatdreptmanejuluneiunitimilitare. Obiectivul investiiei propuse este desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4i 5, construirea unui corppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. LabazaacesteidocumentaiistCertificatuldeUrbanismnr.2095/711din09.11.2010eliberatde PrimriaSectorului6,Bucureti. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administraia colilor n calitate de entitate responsabil de implementareaproiectuluivanumiechipadeimplementareaproiectuluicarevafiformatde: 1. Managerdeproiect(responsabillegalalproiectului)cuprincipaleleatribuii: Coordonareaisupraveghereadesfurriioptimeaproiectului; ndrumareaactivitilorpentruatingereaobiectivelorpropuse; Conducereaechipeideimplementare.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 2. Experttehniccuprincipaleleatribuii: Organizareadesfurriiactivitilordeconstrucii; ntocmirearapoartelortehniceprivindstadiullucrrilordeconstrucii; Participareancadrulechipeideevaluareaofertelortehnicencadrulprocedurilor delicitaie; Urmrete activitatea de obinere a avizelori acordurilor necesare implementrii proiectului. 3. Responsabilfinanciarcuprincipaleleatribuii: Implementareaproiectuluidinpunctdevederefinanciarcontabil; ntocmirearapoartelorfinanciarcontabileperiodicectrefinanatoriiproiectului; Urmrireancadrriiactivitilorproiectuluinbugetulestimat; Participarea n cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare n cadrul procedurilordelicitaie; 4. Asistentdeproiectcuprincipaleleatribuii: Gestionareacorespondeneincadrulproiectului; Organizarea i participarea la toate ntrunirile echipei de implementare a proiectului; Asigurarea redactrii i transmiterii proceselor verbale ncheiate n cadrul ntrunirilorechipeideimplementareaproiectului. 5. Dirigintedeantier(angajatdebeneficiarullucrrilor)cuprincipaleleatribuii: Monitorizarealucrrilordeconstruciidinparteabeneficiarului; Reprezentarea beneficiarului pe problemele tehnice n relaiile cu furnizorii i colaboratorii. 2.2Descriereainvestiiei: a) necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei (justificarea reactualizrii studiului), precumiscenariultehnicoeconomicselectat Elaborareastudiuluidefezabilitateafostefectuatrespectndurmtoareleactelegislative: 1. Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; 2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrileulterioare; 3. Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentrurealizarealocuinelor,cumodificrileicompletrileulterioare; 4. Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991 privind autorizareaexecutriiconstruciilor; 5. Ordonan de Urgen nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificareai completarea OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.195/2005privindproteciamediului; 6. Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Republicare; 7. Ordin Ministrului administraiei i internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecie civil a documentaiilor de investiiinconstrucii;
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 8. Hotrrenr.28din9ianuarie2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precumi a structuriii metodologiei de elaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii; 9. Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,adoptatalaStrasbourgla15octombrie1985; 10. Legeanr.69din28aprilie2000Legeaeducaieifiziceisportului; 11. Legeanr.1din5ianuarie2011Legeaeducaieinaionale. Legeanr.69din28aprilie2000Legeaeducaieifiziceisportuluiprevedeurmtoarele: Art.2.(1)Educaiafizicisportulsuntactivitideinteresnaionalsprijinitedestat. (2) Statul recunoate i stimuleaz aciunile organizatorice i de promovare a educaiei fizice i sportului, desfurate de autoritile administraiei publice i, dup caz, de organismele neguvernamentale de profil n nvmnt, n structuri ale aprrii naionale, ordinii publice, siguranei naionale, n sntate, n societi comerciale, precumi n alte sectoarealevieiisociale,potrivitreglementrilorlegale. ... Art. 3. (1) Autoritile administraiei publice, unitile i instituiile de nvmnt, instituiile sportive, precum i organismele neguvernamentale de profil au obligaia s sprijinesportulpentrutoiisportuldeperformanisasigurecondiiileorganizatorice imaterialedepracticareaeducaieifiziceisportuluincomunitilelocale. ... Art. 69. (1) Structurile sportive, n condiiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetuldestatidelabugetelelocale,inclusivpentrufinanareadeprogramesportivede utilitate public. Aceste sume se asigur pe baz de contracte ncheiate ntre structurile sportiverespectiveiorganeleadministraieipublicecentralesaulocale,dupcaz. Strategia Naional pentru Relansarea Sportului Romnesc elaborat de ctre Ministerul TineretuluiiSportuluipentruperioadaanilor20102020prevedeprincipaleleelemente: Practicarea activitilor de educaie fizic i sport de ctre ceteni fr orice form de discriminare,ntrunmediucuratisigur,nscopulsocializrii,educaieiisntii. Creterea rolului educaiei fizicecolare n vederea ameliorrii potenialului biomotric al populaieitinere. Dezvoltareasportuluicolarncadrulasociaiilorsportivecolare; Modernizarea bazei materiale sportive existente i construirea unor noi baze sportive i dotrinscopulasigurriicondiiilorpentruactivitisportivecolare; Creterea gradului de implicare a autoritilor administraiei publice locale n organizarea isusinereaactivitiisportivenunitiledenvmnt. rolului educaiei fizice n cadrul procesului general al nvmntului primar, gimnazial, licealiuniversitar; Direcia principal de aciune pentru sportulcolari pentru cel universitar o reprezint dezvoltarea activitilor sportive ale tineretuluicolar n afara orelor cuprinse n planurile de nvmnt, acestea urmnd a se realiza n principal prin susinerea i ncurajarea practicrii sportului organizat n asociaiile sportive colare, de sub autoritatea Ministerului Educaiei i Cercetrii din cadrul unitilor de nvmnt, n coordonarea FederaieiSportuluicolar.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Creterea proporiei populaiei care face sport n mod regulat poate avea ca rezultat o economisire considerabil pentru stat i administraiile locale prin diminuarea cheltuielilor necesare serviciilor medicale. n documentul intitulat Health and development through physical activity and sport publicat n anul 2003 de Organizaia Mondial a Sntii, sa constatat c fiecaredolarinvestitnactivitateafizicnseamnoeconomisirede3,2dolarinsistemulsanitar. n ceea ce privete cadrul juridici de principii al domeniului sportiv nainte de toate trebuie s menionm despre Carta internaional a educaiei fizice si sportului a UNESCO, adoptat prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptatalaStrasbourgla15octombrie1985.Cartacuprinde11articolecareformuleazprincipii de baz precum: accesul la educaie fizic i sport este dreptul de baz al fiecrei persoane. Articolul10dinCartaEuropeanaSportuluifacerefeririiasupraraportului/relaieidintresport idezvoltaredurabil: Asigurarea i dezvoltarea bunstrii fizice, sociale i sufleteti al oamenilor necesit din generaie n generaie ca activitile sportive ale acestora activitile sportive din mediul urban, ct sportul n aer liber sau pe ap s fie sincronizate cu posibilitile limitate ale planetei, cu principiile durabilitii, a proteciei naturii i a utilizrii echilibrate a acesteia, astfelnspecial: Pe parcursul proiectrii i construirii edificiilor sportive trebuie inut cont de valorile naturiiialemediului; Trebuie susinute i stimulate iniiativele asociaiilor sportive referitoare la protejarea i ocrotireanaturiiiamediului; Trebuiedezvoltatecunotineleoamenilordespreraportul/legtura/relaiadintresport iproteciamediului,itrebuiecontribuitlafaptulcaeisneleagmaibinenatura. Avnd n vedere motivele menionate, asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru practicarea sportuluii a activitilor recreaionale,i implicit ncurajareai susinerea practicrii sportului n rndul copiilori tineretului reprezint un obiectiv important pentru Consiliul Local al Sectorului 6. Astfel, investiia n infrastructura sportiv din cadrul unitilor de nvmnt va permite sporirea capacitilor att pentru orele de educaie fizic cuprinse n programul colar, dar i activitilor sportive extracolare. Majoritatea elevilor desfoar activiti sportiv n cadrul orelor de educaie fizic din programul colar i n activitile extracolare, aadar aceasta ar fi platformaidealpentrucontientizareaimportaneisportuluiialmoduluideviasntos. Pornind de la solicitrile beneficiarului i corelndule pe acestea cu modalitile tehnice de rezolvarea a problemelor semnalate au rezultat dou scenarii tehnicoeconomice posibile de intervenie,dupcumurmeaz: 2.2.1Scenariutehnicoeconomicnr.1 Scenariu tehnicoeconomic care presupune meninerea bazei materiale actuale ale Grupului colarMirceaEliadecuinterveniinsensulreabilitriiconstruciilorexistente. Avantaje: 1. Costurideinvestiieiniialredusecomparativcusoluia2; 2. Termeneledefinalizarealeinvestiieiredusecomparativcusoluia2. Dezavantaje:

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 1. Interveniilevorpresupunereabilitareatehnicaconstruciilordinpunctdevederetehnic (i eventual estetic), ns din punct de vedere funcional construciile vor prezenta n continuaredeficiene; 2. Meninerea capacitii reduse a facilitilor sportive n raport cu necesitile activitilor sportivecolareiextracolare; 3. Utilizarea facilitilor sportive existente care nu mai corespund standardelori normelor tehniceisanitare; 4. Meninerea construciilor existente care adpostesc instalaii tehnicoedilitare dezafectatepresupunecosturidentreinereinutile. 2.2.2Scenariutehnicoeconomicnr.2 Scenariu tehnicoeconomic care presupune desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4 i 5, construireaunuicorppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. Avantaje: 1. Desfiinarea construciilor degradate din punct de vedere tehnic i estetic va elimina riscurilelegatedeutilizareaacestora; 2. Construirea unui corp de vestiare modern la standarde internaionale actuale care va corespundenormelortehniceisanitarenvigoare; 3. Amenajarea terenului de fotbal modern va da posibilitatea echipelor participrii n competiiiintercolare; 4. Implementarea acestui proiect va da posibilitatea sporirii numrului de elevi din diverse categorii de vrst care pot participa simultan la orele de educaie fizic, dari sporirea numruluidecopiicarepotparticipalaactivitisportiveextracolare. Dezavantaje: 1. Costurideinvestiiemaimaricomparativcusoluia1; 2. Termeneledefinalizarealeinvestiieimaimaricomparativcusoluia1. Analiznd cele dou soluii posibilei lund n considerare criterii de ordin formali funcional, dari aspecte tehnicei socioeconomice, elaboratorul studiului propune pentru implementare soluia 2 care presupune desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4 i 5, construirea unui corp pentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. 2.3Datetehnicealeinvestiiei: a)zonaiamplasamentul; Terenulpecaresevaamplasacorpuldevestiareisevaamenajaterenuldefotbalfacepartedin incintaGrupuluicolarMirceaEliadedinSplaiulIndependeneinr.315317, Sector6,Bucureti careareosuprafatotalde37.946,00mp. Amplasamentul este situat pe Splaiul Independenei, pe malul drept al rului Dmbovia, n imediata vecintate a ntreprinderii Semntoarea, a ntreprinderii horticole 1 Mai i a FacultiideTehnologieAgricolalUniversitiiPolitehniceBucureti.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Din punct de vedere urbanistic, nconformitate cuprevederile RLU aferent P.U.G. al Municipiului Bucureti aprobat prin HCGMB nr. 269 din 21.12.2000, prelungit cu HCGMB nr. 324 din 17.11.2010,amplasamentulsencadreaz: parial n subzona M3 subzona mixt cu cldiri avnd regim de construire continuu sau discontinuuinlimimaximedeP+4niveluri,ncare: P.O.T.maxim =60% C.U.T.maxim =2,5mp.ADC/mp.teren. RegimmaximdenlimeP+4E i parial n subzona CB1 subzona serviciilor publice dispersate n afara zonelor protejate,n care: P.O.T.maxim =50% C.U.T.maxim =2,4mp.ADC/mp.teren. RegimmaximdenlimeP+14E b)statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat Terenul pe care urmeaz a fi construite vestiarele i amenajat terenul de fotbal este domeniul privataladministraieipublicelocale. c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan /extravilan Terenul pe care se va amplasa corpul de vestiare i se va amenaja terenul de fotbal are o suprafa total de 37.946,00 mp (conform actelor), respectiv 32.273,43 mp conform msurtorilorcadastrale. Suprafaatotalconstruitexistent 6.674,00mp Suprafaaconstruitacorpurilorpropusspredesfiinare 875,43mp; Suprafaaconstruitrmasdupdesfiinare 5.798,57mp; Suprafaaconstruitacorpuluinoupropus 313,10mp; Suprafaatotalconstruitpropus 6.111,67mp; P.O.T.existent 17,6% P.O.T.(dupdesfiinare) 15,3% P.O.T.propus 16,1% d)studiideteren Msurtorilecadastralealeterenuluiaufostntocmitedeing.TnaseMarius. Studiul geotehnic a terenului a fost ntocmit de LABORATORUL CENTRAL S.A. BUCURETI, ef profilFiz.DorinaLipan. Lucrrile de teren i laborator cu interpretarea penetraiilor conform instruciunilor tehnice indicativ C15989 au stabilit c terenul de fundare se ncadreaz n categoria geotehnic 3 (conform Normativului privind documentaiile geotehnice pentru construcii indicativ NP074/2007).
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Conform codului de proiectare seismic P1101/2006 acceleraia terenului pentru proiectare ag=0,24g i n perioada de control (col) TC=1,6 secunde (cutremure avnd intervalul mediu de recuren1MR=100ani). Studiu recomand ca fundarea obiectivului s se realizeze pe grinzi armate construite pe ambele direcii pozate pe o pern de balast de min. 0,60 m grosime. Perna de balast va avea o evazare lateral fa de fundaie egal cu nlimea ei. La partea superioar a pernei se va asigura o presiune convenional Pconv=160 kP n gruparea fundamental a ncrcrilori un coeficient de patks=4,2daN/cm3. nconformitatecuSTAS6054/1977adncimeadengheestedecuprinsntre0,80i0,90m. e)caracteristicileprincipalealeconstruciilordincadrulobiectivuluideinvestiii e.1construciiledesfiinate: n incinta Grupului colar Mircea Eliade se afl un grup de 6 construcii edificate n diverse perioade de timp (unele fr Autorizaie de Construire) care adpostesc diferite funciuni anexe funciunilor principale (bibliotec, ateliere ntreinere, depozitare, grup social i spaii tehnice aferente instalaiilor edilitare). n prezent unele dintre acestea nu mai sunt utilizatei se afl n diferite stadii de degradare tehnic. Iniial o parte de incinta Grupului colar Mircea Eliade a fost utilizat drept manejul unei uniti militare. Astfel, prin desfiinarea corpurilor 2, 3, 4i 5 se va elibera terenul pentru construirea unui nou corp de vestiare i amenajarea unui teren de fotbal. Corpurile2,3i4auadpostitiniialfunciuneadegrajd,fiindulteriortransformatendepozitei ateliere. Construciile sunt realizate pe o structur de zidrie portant de crmid, cu planeei acoperidinlemnacoperitecutabl. Corpul nr. 5 este o construcie din zidrie de crmid, cu planee din beton armat care adpostete staia de reglare presiune gaze. Desfiinarea construciei se va face n baza unui aviz alGDFSuezinumaidupdezafectareatotalainstalaiilordinstaie. e.2construciavestiarelor Construcia propus va fi alctuit din structura de zidrie portant de crmid cu 25 cm grosime (marca C100) cu smburi, centuri, grinzi i planee (15 cm grosime) din beton armat monolit, clasa minim C20/25 i armturi din OB37 i PC52. Acoperirea se va realiza n teras necirculabil,termoihidroizolatnconformitatecunormelenvigoare. Golurile exterioare vor fi nchise cu tmplrie din PVC cu barier termici geam termoizolant. Pentru tmplrii exterioare, valoarea presiunii statice a aerului la care se asigur etaneitatea, se recomandsnufiemaimicde40Kg/mp.Pentruproteciatermicminim,petimpfrigurosse vor lua n vedere prescripiile conform STAS 19071/180, care se refer la economia de energie termic.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

10

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Pentru asigurarea confortului termic necesar, ntreaga construcie va fi placat cu polistiren expandatdemin.80mm. Compartimentrileinterioarevorfirealizatedinpereidecrmidde12,5cmgrosime. Golurileinterioarevorfinchisecuuitmplriedinlemn,celulare,cufeefurniruite. Finisajele interioare ale construciei propuse vor fi cele uzuale pentru spaiile pentru activiti sportive, incluznd gleturi de ipsos i perei de compartimentare din gipscarton zugrvii cu vopsele lavabile, pardoseli calde tip parchet (n sal de for, cabinet medica, birourile arbitrilor) i placaje de gresie pentru holuri, vestiare, duurii grupuri sanitare (materialele fiind destinate traficului intens). Grupurile sanitare vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spaii:gresiepentrupardoseliifaianpentruperei. Dinpunctdevederefuncional,imobilulproiectatsevacompunenmodulurmtor: 1. Culoar cca.28mp; 2. Vestiar cca.32mpx2; 3. Duuri,spltoare cca.18mpx2; 4. Grupsanitar cca.9mpx2; 5. Saladefor cca.92mp; 6. Culoarpersonal cca.12mp; 7. Cabinetmedica cca.11mp; 8. Birouarbitri cca.7mp; 9. Salamasajarbitri cca.7mp; 10. Grupsanitar cca.5mp. Conform prevederilor HG766/97, construcia se va ncadra n categoria C de importan construcii cu importan normal. Conform codului de proiectare seismic P1101/2006 cldireasencadreaznclasaIIIdeimportan. Instalaiiletermice. Din punct de vedere al instalaiei termice, soluia propus pentru prepararea agentului termic este amplasarea unei microcentrale murale cu tiraj forati camera de ardere etan amplasat n biroul arbitrilor. Conform necesarului de putere termic estimat, se recomand o central termic nominal minim Q = 30 kW. Calculul a fost efectuat n conformitate cu STAS 1907/190 i STAS 1907/291,innd cont de temperatura aerului exterior (te =15oC), viteza vntului (v = 4m/s), parametrii aerului interior n funcie de destinaia ncperilor nclzite, de orientarei de elementeledenchidereexterioarealecldirii. Cazanul este prevzut cu automatizare pentru un circuit cu pomp cu van de amestec pentru nclzirea cu corpuri statice i un circuit cu pomp fr van de amestec pentru boiler cu prioritate la prepararea apei caldemenajere. Cazanul este prevzut cu dispozitive de sigurani protecie.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

11

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Instalaia de nclzire funcioneaz la parametrii variabili, funcie de temperatura exterioar cu ajutorulunuiventilcu3ci,montatntreturiretur.Automatizareaventiluluicu3civafilegat deautomatizareacazanului. Reeauadedistribuieaagentuluitermicvafiramificat,pozatngropatnap. nclzirea spaiilor se realizeaz cu corpuri de nclzire statice din oel, calculatei dimensionate n funcie de destinaia ncperilor i vor fi amplasate de regul sub ferestre sau n imediata apropiere. Toate corpurile de nclzire sunt prevzute cu robinete de reglaj cu cap termostatic pe tur, robinetedereglajpereturiventiledeaerisireautomatepentrueliminareaaeruluidininstalaie, nemaifiindnevoiedeinstalaiesuplimentardeaerisire. Corpurile de nclzire vor fi montate cu axele longitudinale paralele cu peretele, asigurnduse4 5 cm distan ntre spatele radiatoruluii perete. La montaj se va respecta o distan de 810 cm fa de pardoseal. Punctele de racord ale corpurilor de nclzire ce depesc lungimea de 1200 mmvorfindiagonal.Circulaiaagentuluitermicprincorpuldenclziresevafacedesusnjos. Evacuareaaerului din instalaiese va face prin intermediuldezaeratoarelor automate montaten captulsuperioralcoloaneiiprindezaeratoaremontatepecorpuriledenclzire. Golirea instalaiei se face prin intermediul robinetelor de golire montate pe distribuitoare i n punctulcelmaidejosalinstalaiei. Se va urmri ca traseele conductelor ngropate nap s se coordoneze cu traseele conductelor electrice montate n imediata apropiere, respectnduse distanele minime normate ntre acestea. Verificareainstalaieisefacepentruntreagainstalaieiconstnurmtoareleprobe: probalarececonstnumplereacuapainstalaieiincercarealapresiune,isevaface avnd racordat tot echipamentul montat pe conductei toate armturile de nchidere reglaje deschise. Aceast prob se execut nainte de finisarea elementelor instalaiei, de mascarea lor, precumi nainte de realizarea finisajelor construciei. Proba se va efectua n perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de 5oC. Presiunea de prob va fi de6bar.Msurapresiuniisencepedupcelpuin3oredelapunereasubpresiuneise va face citirea din 10 n 10 minute timp de 3 ore. n cazul constatrilor unor scderi de presiunesaudefeciuni,sevorremediaacesteaisevarefaceproba. proba la cald se efectueaz nainte de finisarea elementelor instalaiei, de mascarea lor, precum i nainte de realizarea finisajelor construcieii dup efectuarea probei la rece. Odatcuaceastprobsefacereglajulhidraulicalinstalaiei. proba de eficacitate se execut cu ntreaga instalaie n funciune i numai dup terminareacompletaconstruciei. Dupfiecareprobsevantocmiunprocesverbaldeprob.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

12

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Pe timpul desfurrii lucrrilor de construcii montaj se vor respecta prevederile privind proteciamunciiprecumicelePSI. Instalaiisanitare. Alimentarea cu apa rece potabil a imobilului se realizeaz prin intermediul unui branament la reeaua municipal de alimentare cu apa potabil. Contorizarea consumurilor de ap rece potabilserealizeazncminuldeapometru,amplasatlalimitadeproprietate. Distribuia apei reci de consum ctre interiorul corpului de vestiare se face prin intermediul a doua cmine de ap cu robinei de sectorizarei robinei de golire care permit golirea instalaiei interioare n caz de necesitate. Apa rezultat din golirea instalaiei este preluat de instalaia de canalizaredeincintprinintermediulcminelorCM2iCM3. Din punct de vedere al alimentrii obiectivului cu ap cald de consum, utilizat pentru alimentarea duurilor i grupurilor sanitare, aceasta va fi furnizat prin intermediul unui branamentlareeadedistribuieaapeicaldedeconsummenajeradministratdeRADET. Alimentarea cu apa rece potabil a imobilului se va realiza prin intermediul unui branament la reeamunicipaldealimentarecuappotabil. Instalaiiledeapcaldirecesevorsupuneurmtoarelorncercri: ncercarea de etaneitate la presiune se va efectua nainte de montarea armturilor de serviciui aparatelor, poziiile acestora fiind buonate. Presiunea de ncercare va fi de 4 bar. Instalaia se va menine sub presiune 20 minute, timp n care nu se admite nici o scdere a presiunii. n caz contrar se vor remedia neetaneitile i se va reface proba. Dupncheiereaprobeisefaceprocesverbaldeprob. ncercarea de funcionare a instalaiei. Se va verifica dac la toate punctele de consum se asigurdebitulprevzut. Instalaiadecanalizarevafisupuslaurmtoarelencercri: ncercarea de etaneitate se va face controlnd traseele conductelor i mbinrile. Punctele de mbinare ce se nchid cu elemente de mascare vor fi ncercate pe parcursul lucrrilor,naintedenchiderealorncheinduseproceseverbalepentrulucrriascunse. ncercarea de funcionare se va face prin punerea n funciune a obiectelor sanitare n msursrealizezedebituldecalculalinstalaiei. Instalaiielectrice. Instalaia de alimentare cu energie electrica a consumatorilor afereni corpului de vestiare va fi alctuitadinurmtoarelecircuiteelectrice: CL1,2,3,4,5,6,7circuitedeiluminat; CP1,2,3,4,5circuitedeprize. Rezervacircuitderezervacuputereade2000W. Obiectivulsevaalimentacuenergieelectricnregimmonofazatde220V/50Hzdelareeauade energiemunicipalprinintermediulfirideidebranamentmontatpepereteleexterioralcldirii. Dinaceastfiridsevaalimentatabloulelectricgeneral.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

13

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Circuitele electrice de lumina se vor realiza cu conductoare Fy1,5 protejate in tuburi IPEY12 iar celedeprizecuconductoareFy2,5 protejateintuburiIPEY16mm.Attcircuiteledeluminacti cele de priz sunt protejate prin intermediul disjunctoarelor cu protecie diferenial Id<30mA n cazulatingeriloraccidentale(10Apt.circuiteledelumini16Apentrucircuiteledeprize). Iluminatul ncperilor este realizat n sistem incandescent. Numrul i poziia corpurilor de iluminataufoststabilitenvedereaasigurriiniveluluideiluminarenecesarnfiecarencperen funcie de destinaia ei. Corpurile de iluminat ce se vor monta trebuie s respecte gradul minim deprotecieimpusprinproiect. ntreruptoarelesevormontala0,80mnlimefadepardosealafinit,prizelesevormontala 0,25m nlime fa de pardoseala finit. Se va urmri gruparea ntreruptoarelori prizelor n blocuricompacte. Prizele standard cu contact de legare la pmnt trebuie sa aib curentul nominal pentru tensiunea de 230Vca, tip universal, cu 3 pini conform STAS 3184/3,4/198588; SR CEI 60884 1+A1/1997;SREN610581+A1/1998sauBS1363. Construcia va fi prevzut cu priz de pmnt artificial compus din band de oelzincat OL Zn 40x4mm2 si electrozi 2 cu lungimea de 3m. Rezistena de dispersie a prizei de pmnt, comun, nu trebuies depeasc valoarea de 1 Ohm. Tabloul electric generalifirida de branament vor fi conectate la priza de pmnt prin intermediul unei platbande de oel zincat 25x4mm conform proiectului. Puterea instalat pe ntreaga cldire este Pi = 16,4 kW, iar puterea cerut este Pa = 12,3 kW, calculatpentruuncoeficientdesimultaneitatecs=0,75. nainte de punerea sub tensiune a instalaiei electrice se va verifica dac toate circuitele i legturile electrice au fost executate conform planurilor, precum i integritatea izolaiei conductoarelor i buna funcionare a tuturor aparatelor electrice ce urmeaz a fi montate n instalaiaelectric. Este interzis montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorri pe durata transportului,icarenumaicorespunddinpunctdevederealsiguraneinfuncionare. Pe timpul desfurrii lucrrilor de construcii montaj se vor respecta prevederile privind proteciamunciiprecumicelePSI. e.3amenajareaterenuluidefotbal Terenuldefotbalvafiacoperitcugazonsinteticivaaveaostructurformatdin: 1. Stratpmntstabilizat(compactat); 2. Piatrderu30cmgrosime; 3. Piatrspart15cmgrosime; 4. Gazonsintetic2065mmfibrepolietilenstabilizatlaUV.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

14

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Terenuldefotbalvaaveaomprejmuireexecutatdinpanourideplasdesrmpestructurdin stlpi metalici. Stlpii vor avea fundaii locale din beton marca C12/15. nlimea mprejmuirii va fide6m,iarnspateleporilorde8m.mprejmuireavaaveaculoareverde. Terenuldefotbalvafimarcatidotatcupoinconformitatecunormelenvigoaredindomeniu. f)situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum n prezent, ntregul complex al Grupului colar Mircea Eliade beneficiaz de branamente la reelele municipale de energie electric, gaze naturale, energie termic, ap cald de consumi aprecepotabil.Prininvestiiesevaasiguraracordareaconstrucieipropuselareeleleedilitare existente. Analizadeconsumaferenteutilitilor: Putereainstalatainstalaieitermice: 33,2kW Putereainstalatainstalaieielectrice: 16,4kW Cerinadeappotabil: Calculele sau efectuat n baza STAS 1343/191 si STAS 1478/90, n funcie de destinaia cldirii porninddelaurmtoareleelemente: Destinaiacldiriicorpvestiare Numrdepersoane150persoane Normadeconsumconformtabel4dinSTAS1478/9050l/persoan,zidincareapacalda deconsummenajer20l/persoan,zi Necesarmediuzilnicdeapmenajer: Qnzimed=150pers.x50l/pers.zi=7500l/zi=7,5mc/zi Qnzimax=KzixQnzimed=1,15x7,5mc/zi=8,625mc/zi Qnorarmax=2,8x8,625/10=2,415mc/h a.determinareacerineideap: Qszimed=KpxKsxQnzimed=1,1x1,02x7,5=8,41mc/zi Qszimax=KpxKsxQnzimax=1,1x1,02x8,62=9,67mc/zi Qsorarmax=KpxKsxQnorarmax=1,1x1,02x2,41=2,70mc/h b.determinareadebituluideapauzatamenajera Debiteledeapuzatmenajerreprezint80%dincerinadeap. Qnzimed=0,8xQszimed=0,8x8,41=6,73mc/zi Qnzimax=0,8xQszimax=0,8x9,67=7,74mc/zi Qnorarmax=0,8xQsorarmax=0,8x2,70=2,16mc/h c.debituldeapepluviale: qc=0,0001x260x0,9x313,1=7,32l/s
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

15

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 2.4Durataderealizareietapeleprincipale,graficulderealizareainvestiiei. Etapa 1. Realizarea Studiului de Fezabilitate conform H.G. 28/2008 i ntocmirea studiilor de teren. Activitatea 1.1. Atribuirea serviciilor de proiectare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate i realizareastudiuluidepiapentruntocmireastudiuluigeotehniciamsurtorilorcadastrale. Descriereaactivitii: 1. Identificarea nevoilor i realizarea documentaiei descriptive cu privire la serviciile proiectatesolicitate; 2. Realizareaunuistudiudepiacuprivirelafurnizoriiserviciilordeproiectare; 3. Cerereadeofertedinparteafurnizorilordeserviciideproiectareievaluareaofertelor; 4. Selectareafirmelordeproiectarectigtoare; 5. Negocierea, semnarea contractului i realizarea comenzii de ncepere a lucrrilor de proiectare. Durataestimat:15zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea1.2.ElaborareaStudiuluideFezabilitateiaStudiuluiGeotehnic. Descriereaactivitii: 1. RealizareaStudiuluiGeotehnic; 2. Realizarea scenariilor tehnicoeconomice prin care obiectivele de investiie pot fi atinsei selectareasoluieitehniceoptime; 3. ntocmireaanalizeicostbeneficiu; 4. Obinereaavizeloriacordurilordeprincipiu(CertificatdeUrbanism,AcorddeMediu) 5. RecepiaStudiuluideFezabilitate Durataestimat:25zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuieaproiectului. Activitatea2.1.OrganizareacereriideofertepentrurealizareaProiectuluiTehnic. Descriereaactivitii: 1. Elaborareadocumentaieideatribuire(caietdesarcini,fiadedateaachiziiei,formulare iclauzecontractualeobligatorii)5zile; 2. Publicareaanunuluideparticiparelaproceduradecereredeoferte1zi; 3. Numireacomisieideevaluare1zi; 4. Primireaofertelor8zile; 5. Deschidereaofertelorintocmireaprocesuluiverbaldedeschidere1zi; 6. Verificareaievaluareaofertelor,stabilireaoferteictigtoare1zi; 7. Notificareaprivindrezultatulaplicriiprocedurii1zi; 8. Perioadadeateptare5zile; 9. Semnareacontractului1zi; 10. Publicareaanunuluideatribuire1zi;

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

16

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Durataestimat:25zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea2.2.ntocmireaProiectuluiTehnic Descriereaactivitii: 1. Elaborarea Proiectului Tehnic, listele cu cantitile de lucrri pentru ofertani; detaliile de execuie, piese scrise i piese desenate, precum i alte documente necesare realizrii proiectului36zile; 2. Elaborarea caietului de sarcini pentru execuia lucrrilor (documentaia standard pentru organizarealicitaieidelucrri)5zile; 3. ntlnirideverificareintremembriiechipeideproiect3zile; 4. Recepiaproiectuluitehnic1zi; Durataestimat:45zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea2.3.Obinereaavizelor,acorduriloriautorizaiilorpentruconstruire Descriereaactivitii: 1. ObinereaavizelordeconstruiresiaaltordocumentespecificateincadrulCertificatuluide Urbanism35zile; Durataestimat:35zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Activitatea3.1.Organizarealicitaieipentruatribuireacontractuluideexecuiealucrrilor Descriereaactivitii: 2. Elaborareadocumentaieideatribuirecaietdesarcini,fiadedateaachiziiei,formulare iclauzecontractualeobligatorii)5zile; 3. Publicareaanunuluideparticiparelaproceduradelicitaiedeschis1zi; 4. Numireacomisieideevaluare1zi; 5. Primireaofertelor18zile; 6. Deschidereaofertelorintocmireaprocesuluiverbaldedeschidere1zi; 7. Verificareaievaluareaofertelor,stabilireaoferteictigtoare1zi; 8. Notificareaprivindrezultatulaplicriiprocedurii1zi; 9. Perioadadeateptare5zile; 10. Semnareacontractului1zi; 11. Publicareaanunuluideatribuire1zi. Durataestimat:35zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.2.Organizareadeantier Descriereaactivitii: 1. Organizarea deantier aferenta lucrrilor de construcii nainte de nceperea lucrrilor 10zile; Durataestimat:10zilelucrtoare

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

17

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Responsabil:furnizoruldelucrrisocietateadeconstruciicontractatasiConsiliul LocalSector6. Activitatea3.3.Realizarealucrrilordeconstrucii Descriereaactivitii: 1. Execuialucrrilordeconstrucii248zile; 2. Monitorizarealucrrilordeconstruciipetoataperioadaexecuieilucrrilor48zile; 3. Recepialucrrilorrealizate2zile. Durataestimat:250zilelucrtoare Responsabil:firmadeexecuiecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.4.Realizarealucrrilordeinstalaiiaferenteconstruciilor. Descriereaactivitii: 1. Execuialucrrilordeinstalaii198zile; 2. Monitorizarealucrrilordeinstalaiipetoataperioadaexecuieilucrrilor33zile; 3. Recepialucrrilorrealizate2zile. Durataestimat:200zilelucrtoare Responsabil:firmadeexecuiecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.5.Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Descriereaactivitii: 1. Realizarea supervizrii lucrrilor de construciii instalaii de ctre un diriginte deantier contractatdectrebeneficiar; 2. Asistentatehnicadinparteaproiectantului Durataestimat:pentreagaperioadadederularealucrrilordeexecuie Responsabil: Consiliul Local al Sectorului 6, dirigintele de antier i firma de proiectare. Etapa4:Monitorizareaproiectului Activitatea4.1.Realizarearaportrilortehniceifinanciareintermediareifinale. Descriereaactivitii: 1. ntocmirea Rapoartelor tehnice: monitorizarea progresului activitilor in raport cu graficul iniial al proiectului; urmrirea rezultatelor obinute in paralel cu monitorizarea derulrii activitilor; urmrirea evoluiei alocrii resurselor pe activiti; menionarea principalelor probleme survenite i prezentarea modului de rezolvare a acestora; procentuldecompatibilitatecuestimrileiniialealeproiectului. 2. ntocmirea Rapoartelor financiare: menionarea cheltuielilor efectuate n perioada de raportare stabilit; urmrirea ncadrrii n bugetul iniial al proiectului; procentul de cheltuire a sumelor pe capitole bugetare; rectificri bugetare n perioada de derulare a proiectuluiiefecteleacestora;realizareacererilordeplata. Durataestimat:10zilelucrtoare/raportare Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultanta. Activitatea4.2.Organizareaunorntlnirilunaredeprogres. Descriereaactivitii:

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

18

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 1. ntlnirialeechipeideproiectnvedereaanalizriistadiuluiproiectului; 2. Identificareariscuriloraprutenimplementareimsuridereducereaacestora. Durataestimat:24zile Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultan. Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. Activitatea5.Organizarearecepieifinaleaobiectivuluideinvestiii Descriereaactivitii: 1. Organizarea unei ntlniri formale cu factorii de interes implicai n derularea proiectului (beneficiar,finanator,proiectant,firmadeconstrucii); 2. Recepiaobiectivuluideinvestiiilaterminarealucrrilor; 3. Realizareaprocesuluiverbalderecepieaobiectivuluideinvestiii. Durataestimat:3zile Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultan. Graficul de realizare a proiectului, cuprinznd perioada de la semnarea notei justificativei pn la finalizarea proiectului (fr etapele de pregtire a proiectului), este prezentat n Anexa nr. 1 la prezentulStudiuldeFezabilitate. CAPITOLUL3.COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 3.1Valoareatotalcudetaliereapestructuradevizuluigeneral; Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiii, sa ntocmit conformHGRnr.28/2008privindcheltuielilenecesarerealizriiobiectivuluideinvestiii. La baza estimrii cheltuielilor necesare realizrii lucrrilor prevzute au stat devizele pe obiect, evalurile cantitilor de lucrri i a preurilor unitare precum i estimrile pe baza de deviz financiaracotelorcheltuieliloraferenteimplementriiproiectului. Acestcapitolinclude: Devizulgeneral,conformHG28/2008 Devizpeobiect,conformHG28/2008 Devizulpeobiectdelimiteazvaloareacategoriiledelucrridincadrulobiectivuluideinvestiie. Devizul pe obiect este sintetici valorile lui sau obinut prin nsumarea valorilor categoriilor de lucrri ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrri sa stabilit estimativ, pe baza cantitilor de lucrri i a preului acestora n Lei i Euro, exclusiv TVA. La valoarea totala sa aplicatTVA24%,obinnduseastfelTOTALDEVIZPEOBIECT. Devizulgeneralestestructuratpecapitoleisubcapitoledecheltuieli.Costuriletotaleestimaten devizele pe obiect, sunt exprimate n devizul general n mii lei fr TVA i inclusiv TVA i n mii euro,frTVAiinclusivTVA.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

19

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizat parte de cheltuieli care reprezintconstruciimontaj(C+M). Devizul generali studiu de fezabilitate se actualizeaz dup ncheierea contractelor de achiziie de lucrri, pe baza cheltuielilor legal efectuate pn la acea dati a valorilor rezultate n urma aplicrii procedurilor de achiziie de lucrri i servicii, rezultnd valoarea de finanare a obiectivuluideinvestiie. Valoarea totala a investiiei este de 2.661,29 mii lei (valoare fr TVA), reprezentnd 627,75 mii Euro, din careconstruciimontaj (C+M): 2.396,49 mii lei (valoare frTVA), reprezentnd 565,29 miiEuro. CursuldeschimbvalutardereferinalBNRdin15.09.2010estede4,2394ron/euro. 3.2Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei. GraficulvaloricderealizareainvestiieiesteprezentatnAnexanr.2laStudiuldeFezabilitate. CAPITOLUL4.ANALIZACOSTBENEFICIU 4.1Identificareainvestiieiidefinireaobiectivelor,inclusivspecificareaperioadeidereferin; Obiectivul investiiei propuse este desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4i 5, construirea unui corppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. asigurareauneiinfrastructuriadecvatepentrupracticareasportuluiiaactivitilorrecreaionale, i implicit ncurajareai susinerea practicrii sportului n rndul copiilori tineretului reprezint un obiectiv important pentru Consiliul Local al Sectorului 6. Astfel, investiia n infrastructura sportivdincadrulunitilordenvmntvapermitesporireacapacitilorattpentruorelede educaie fizic cuprinse n programulcolar, dari activitilor sportive extracolare. Majoritatea elevilor desfoar activiti sportiv n cadrul orelor de educaie fizic din programulcolari n activitile extracolare, aadar aceasta ar fi platforma ideal pentru contientizarea importanei sportuluiialmoduluideviasntos. Oportunitateainvestiieiesteraportatlaoperioadmediedereferindecca.20ani. 4.2Analizaopiunilor: Proiectul propus va genera att cheltuieli ct i venituri pentru solicitant. Analiza financiara i propuneocomparaieacheltuieliloriveniturilor,nsituaiafrproiecticuproiect. Varianteleanalizatesunturmtoarele: variantazero(variantfrinvestiie) varianta "fr proiect", reprezint situaia n care nu se va face proiectuli se vor calcula cheltuielile i veniturile care se pot nregistra pe infrastructura existent, fr nici o investiiesemnificativapeamplasament.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

20

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 n prezent, anexele existente nu creeaz beneficii, fie ele directe sau indirecte. Din potriv, vor fi necesare investiii pentru meninerea lor ntro stare tehnic care s nu reprezintepericoldeutilizare.

variantamaxim(variantcuinvestiiemaxim) Perioadadeimplementareaproiectuluieste07.201007.2012.ncazulrealizriiinvestiiei propuse,proiectulvageneraattcosturictibeneficii. Cheltuielileprevizionatedupimplementareaproiectuluisuntdemaimultecategorii: cheltuielisalariale; cheltuielipentruasigurareautilitilor; cheltuielicuserviciiledecurenie; cheltuielicuntreinereacurenta; cheltuielicuamortizrile. Proiectul va genera venituri din nchirierea terenurilor de fotbal i de tenis. Se vor nregistra urmtoarelecategoriidevenituri: 1. venituridinnchiriereaterenuluidefotbal; 2. venituridinnchiriereasliidefor. Cheltuielile de operare vor fi suportate de ctre beneficiar, veniturile fiind ncasate de asemenea dectrebeneficiar. 4.3Analizafinanciar Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoareaactualnet,ratainternderentabilitateiraportulcostbeneficiuesterealizatinnd contdeelementeprincipale,ianume: Valoarea totala a investiiei este de 3.300,00 mii lei (valoare inclusiv TVA), reprezentnd 778,41miiEuro,dincare: construciimontaj (C+M): 2.971,65 mii lei (valoare inclusiv TVA), reprezentnd 700,96miiEuro; cheltuielieligibile:3.300,00miilei(valoareinclusivTVA) cheltuielineeligibile:0,00miilei(valoareinclusivTVA) Orizontuldetimppentrucaresarealizatpreviziuneaestede20deani; RatadeactualizarefolositpentrucalculareaVNAestede8%; Analizafinanciaresterealizatdinpunctdevederealproprietaruluiinfrastructurii; DateleeconomiceprognozatedectreComisiaNaionaldePrognoz:
Indicator/an Inflaia Cretereapreurilor Cretereasalarial Indicator/an Inflaia Cretereapreurilor Cretereasalarial

2010 4,30% 3,00% 7,30%

2011 3,80% 3,00% 6,80% 2021 2,30% 3,00% 5,30%

2012 3,00% 3,00% 6,00% 2022 2,30% 3,00% 5,30%

2013 2,80% 3,00% 5,80% 2023 2,30% 3,00% 5,30%

2014 2,60% 3,00% 5,60% 2024 2,30% 3,00% 5,30%

2015 2,40% 3,00% 5,40% 2025 2,30% 3,00% 5,30%

2016 2,30% 3,00% 5,30% 2026 2,30% 3,00% 5,30%

2017 2,30% 3,00% 5,30% 2027 2,30% 3,00% 5,30%

2018 2,30% 3,00% 5,30% 2028 2,30% 3,00% 5,30%

2019 2,30% 3,00% 5,30% 2029 2,30% 3,00% 5,30%

2020 2,30% 3,00% 5,30% 2030 2,30% 3,00% 5,30%

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

21

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 4.3.1.Cheltuieli Cheltuielileprevizionatedupimplementareaproiectuluisempartnurmtoarelecategorii: cheltuielisalariale; cheltuielipentruasigurareautilitilor; cheltuielicuserviciiledecurenie; cheltuielicuntreinereacurenta; cheltuielicuamortizrile. Cheltuielile salariale se vor nregistra n urma angajrii a unei persoane care va supraveghea activitatea sportiv extracolar. Salariul acestei persoane va fi de aproximativ 1400 lei/luna (suma includei cheltuielile cu contribuiile sociale aferente salariilor). Cheltuielile salariale cresc nfiecareancuratainflaiei. Cheltuielile cu utilitile se refer la asigurarea cu ap potabil i canalizare, gaze naturale i energie electrica consumate. Se previzioneaz c acestea vor ajunge la aproximativ 800 lei/lun. Cheltuielilecuutilitilevorcresteodatacucretereapreurilor. Cheltuielilecuserviciiledecureniesevornregistranurmaangajriiauneipersoanecarevafi responsabil pentru curarea terenurilor, grupurilor sanitare i a vestiarelor. Se vor solicita servicii de curenie de trei ori pe sptmna. Cheltuielile lunare vor fi de aproximativ 700 lei (suma includei cheltuielile cu contribuiile sociale aferente salariilor). Cheltuielile salariale cresc nfiecareancuratainflaiei. Cheltuielile cu ntreinerea curent se refer la cheltuieli ce se vor nregistra cu materiale consumabile, reparaii curente, dotri necesare pentru funcionarea n condiii normale a terenuluidefotbaliasliidefor.Acestecheltuielivorfideaproximativ1500lei/lunnmedic sivorcresteanualodatcucretereapreturilorpieei. Cheltuielile cu amortizrile reprezint amortizarea investiiei pe o perioada de 15 ani de la darea in exploatare a acesteia. Sa luat n calcul doar valoarea investit de ctre beneficiar (contribuia beneficiaruluilaproiect). Cheltuielile nregistrate in varianta realizrii proiectului sunt prezentate n Anexa nr. 3 la prezentulstudiu. 4.3.2.Venituri Veniturilegeneratedeproiectvorfi: 1. venituridinnchiriereaterenuluidefotbal; 2. venituridinnchiriereasliidefor. Veniturile din nchirierea terenului de fotbal pentru antrenamente i activiti sportive extracolare provin din nchirierea acestui teren n aproximativ 12 zile/lun, cate 3 ore pe zi, la preulde35lei/ora;rezultvenituride1260lei/luna.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

22

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Venituriledinnchiriereasliideforpentruactivitisportiveextracolareprovindinnchirierea acesteia n aproximativ 12 zile/luna, cate 3 ore pe zi, la preul de 50 lei/ora; rezult venituri de 1800lei/lun. Veniturile previzionate vor creste n fiecare an cu 5 % fa de anul anterior, datorit creterii cereriipentruastfeldeactiviti. Veniturile nregistrate datorita realizrii proiectului sunt prezentate n Anexa nr. 3 la prezentul studiu. 4.4Analizaeconomic Analiza economica evalueaz contribuia proiectului la bunstarea economica a comunitii locale. Aceasta este efectuata n numele ntregii comuniti i nu n numele proprietarului infrastructurii ca i n cazul analizei financiare. Analiza costbeneficiu definete evaluarea costurilor i beneficiilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiar. Exist mai multecategoriidecosturiibeneficiicarevorfiprezentatencadrulanalizeieconomice. Implementareainvestiieicreeazdoutipuridebeneficii: 1. directe 2. indirecte Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profit elevii Grupului colar Mircea Eliade i locuitoriicomunitii.Acesteainclud: cretereabunstriipopulaiei; cretereaniveluluisntiipopulaiei; cretereaniveluluidetraialpopulaiei; cretereaniveluluideinformareidepracticareaactivitilorsportiveiderecreere; creterea speranei de via a populaiei datorit mbuntirii sntii i practicrii activitilorrecreaionale. Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influeneaz direct locuitorii comunitii, ns au un impact mai larg, prin oportunitile de dezvoltare economica pe care le creeaz asigurarea condiiilor de practicare a activitilor sportivei de agrement. Datorita faptului ca investiia nu are scop de profitabilitate, menionarea beneficiilor de natur social este esenial pentru descriereaimpactuluiproiectuluiasupracomunitiibeneficiare: crearealocurilornoidemunc; creterea interesului elevilor pentru Grupulcolar Mircea Eliade prin creterea imaginii i a prestigiului actului de nvmnt n general,i a celui legat de educaie fizic n mod special. 4.5Analizadesenzitivitate. In cadrul analizei de senzitivitate sa analizat cum variata indicatorului creterea preturilor poateinfluentaindicatoriicalculaincadrulanalizeifinanciare.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

23

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 SapresupuscaindicatorulcretereapreturilorprevizionatdeInstituiileNaionaledestatistica iprognozavacrestecu0,5%maimultfapreviziunileefectuatelanivelnaional.nacestcazse vormodificaattveniturilecticheltuielileprevzuteduprealizareaproiectului. Indicatorul creterea preturilor previzionat va fi de 3,5% n fiecare an de referin. Analiza de senzitivitate n varianta realizrii proiectului, cu variaia indicatorului creterea preturilor este prezentatanAnexanr.4laprezentulstudiu. Cheltuielile previzionate dup implementarea proiectului vor fi mai mari dect cele previzionate iniialnanalizafinanciar,deoareceacesteacrescodatacucretereapreturilor. Veniturile generate de proiect vor rmne neschimbate fa de varianta prevzuta iniial pentru caacesteanusuntinfluenatedecretereapreturilor. Contul de venituri i cheltuieli va fi diferit fa de varianta iniiala, diferenele provenind din cheltuielilemaimaridectceleprevzuteiniial. Cash Flowul din implementarea proiectului nu este influenat de creterea preturilor, aceasta fiindluatancalculncepndcuanuldoidedupimplementareaproiectului. Cash Flowul postimplementare va fi mai mic dac preurile vor crete mai mult dect previziunileefectuatelanivelnaional,daracestarmnepozitivnfiecareandereferin. Indicatorii financiari ai investiiei n varianta creterii preurilor mai mult dect previziunile efectuate,sencadreazinurmtoarelelimite: Valoareaactualizatneta(VAN)estenegativaiestemaimicdectnvariantaprevzuta iniial. Rata Interna de Rentabilitate (RIR) este cu aproximativ 0,01% n fiecare an de previziune fatavariantainiial. Fluxul de numerar cumulat (Cash flow net) este mai mic dar rmne pozitiv in fiecare an de referin (att in perioada de implementare a proiectului ct i dup implementarea acestuia). Raportulcost/beneficiiestemaimaredectcelcalculatnanalizafinanciar. 4.6Analizaderisc. Analizaderisccuprindeurmtoareleetapeprincipale: 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza n cadruledinelor lunare de progres de ctre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie s includ riscuricarepotapreapeparcursulntreguluiproiect:financiare,tehnice,organizaionale, cu privire la resursele umane implicate, precum i riscuri externe (politice, de mediu, legislative).Identificareariscurilortrebuieactualizatalafiecareedinlunar. 2. Evaluarea probabilitii de apariie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate n funciedeprobabilitatealordeapariieiimpactulacestoraasupraproiectului. 3. Identificareamasurilordereduceresauevitareariscurilor
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

24

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Risc Riscuritehnice Potenialedemodificare alesoluieitehnice Probabilitatede apariie Sczut Msuri

ntrzierealucrrilor datoritalocrilor defectuoasederesurse dinparteaexecutantului

Sczut

Nerespectareaclauzelor contractualeunor contractani/ subcontractani Riscuriorganizatorice Neasumareaunorsarcini iresponsabilitin cadrulconsiliuluilocal Neasumareaunorsarcini iresponsabilitin cadrulechipeideproiect

Sczut

prevedereancontractuldeproiectareagaraniei debunexecuieaproiectuluitehnic,garanie carevafireinutncazuluneisoluiitehnice necorespunztoare; asistentatehnicdinparteaproiectantuluipe perioadaexecuieiproiectului; acoperireacheltuielilorcunouasoluietehnic dinsumelecuprinselacheltuielilediversesi neprevzute. prevedereancaietuldesarciniaunorcerine caresasigureperformanatehnicifinanciara firmeicontractante(personalsuficient,lucrrile similarerealizateetc.); impunereaunorclauzecontractualepreventiven contractuldelucrri:penalizri,garaniidebun execuieetc. stipulareadegaraniidebunaexecuiei penalitincontractelecomercialencheiatecu societicontractante.

Sczut

Sczut

stabilirearesponsabilitilorechipeideproiectde ctrereprezentantullegal; stabilirearesponsabilitilormembrilorechipeide proiectprinrealizareaunorfiedepost; numireanechipadeproiectaunorpersoanecu experiennimplementareaunorproiecte similare; motivareapersonaluluicuprinsnechipade proiect. alocareairezervareabugetuluiintegralnecesar realizriiproiectuluinbugetulconsiliuluilocal. realizareabugetuluinfunciedepreturile existentepepia; cheltuielilegeneratedecretereainflaieivorfi suportatedectrebeneficiardinbugetulpropriu. planificarecorespunztoarealucrrilor;

Riscurifinanciaresieconomice Capacitateainsuficient Sczut definantareicofinantare latimpainvestiiei Cretereainflaiei Mediu

Riscuriexterne Riscuridemediu:

Mediu

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

25

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 condiiiledeclimi alegereaunorsoluiideexecuiecaresincont temperaturnefavorabile cuprioritatedecondiiileclimatice efecturiiunorcategorii lucrri Sczut proiectuldevineobligaiecontractualdin Riscuripolitice: momentulsemnriicontractului.Nerespectarea schimbareaconducerii acestuiaestesancionatconformlegii. Consiliuluilocalcaurmare anceperiiunuinou mandatsilipsade implicareapersoanelor noualesein implementarea proiectului Proiectul nu cunoate riscuri majore care ar putea ntrerupe realizarea acestuia. Planificarea corect a etapelor proiectului nc din faza de elaborare a acestuia, precum i monitorizarea continupeparcursulimplementriiasigurevitareariscurilorcarepotinfluenamajorproiectul. CAPITOLUL5.SURSELEDEFINANAREAINVESTIIEI ProiectulvafifinanatintegraldinbugetuladministraieilocalealSectorului6. CAPITOLUL6.ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 6.1Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie n faza de execuie nu vor fi create noi locuri de munca, avnd n vedere faptul ca se vor folosi servicii subcontractate i se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel proiectulvacontribuilameninerealocurilordemuncadejaexistente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de execuie a lucrrilor. 6.2Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare. nfazadeoperaresevorcrea4noilocuridemuncapentrupersonalulcarevoroperasiutiliza infrastructura: 1. personalsupraveghereactivitisportive(antrenori): 1post; 2. personalcurenie: 1post; 3. personalmedical: 1post.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

26

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITORLUL7.PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTIIEI 7.1Valoareatotalainvestiiei; Valoareatotalaainvestiieieste: MiiLei MiiEuro ValoarefrTVA 2.661,29 627,75 ValoareTVA 638,71 150,66 ValoareinclusivTVA 3.300,00 778,41 Dincare: ValoareC+MfrTVA 2.396,49 565,29 ValoareC+MTVA 575,16 135,67 ValoareC+MinclusivTVA 2.971,65 700,96 ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) 7.2ealonareainvestiiei Graficuldeealonareainvestiiei: Luni Valoareinvestiiepeluni 1 2 3 4 5 6 7 0,05 0,30 0,30 0,10 1,05 1,05 0,68 Procentajlunar,% 1,33 8,04 8,04 2,72 28,00 28,00 18,02 Valoare,miilei(frTVA) 1,65 9,97 9,97 3,37 34,72 34,72 22,35 Valoare,miilei(cuTVA) Luni Valoareinvestiiepeluni 9 10 11 12 13 14 15 0,08 0,30 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 Procentajlunar,% 2,05 8,04 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 Valoare,miilei(frTVA) 2,54 9,96 205,87 205,87 205,87 205,87 205,87 Valoare,miilei(cuTVA) Luni Valoareinvestiiepeluni 17 18 19 20 21 22 23 24 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 1,51 Procentajlunar,% Valoare,miilei(frTVA) 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 40,18 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 49,82 Valoare,miilei(cuTVA) ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) 7.3durataderealizare Durataderealizareainvestiieiesteestimatla25luni.

8
0,70 18,69 23,17

16
7,65 203,49 252,32

25
1,51 40,18 49,82

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

27

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 7.4capaciti nunitifizice: Construcii: rezisten (fundaii, structura de rezistenta) i arhitectur (nchideri exterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,PSI Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii Dotri nunitivalorice: Lucrrideconstrucii:2.396,49miilei/565,29miieuro Procurare:264,80miilei/62,46miieuro ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) CAPITORLUL8.AVIZEIACORDURIDEPRINCIPIU 8.1avizulbeneficiaruluideinvestiieprivindnecesitateasioportunitateainvestiiei 8.2certificatuldeurbanism 8.3avizedeprincipiuprivindasigurareautilitilor 8.4acorduldemediu.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

28

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.1 Graficderealizareainvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADEnperioada07.201007.2012 Nr. Nr. Denumireactivitate Crt. zile Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilordeproiectarept.S.F. 15 1.2 ElaborareaS.F.iaStudiuluiGeo 25 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuie aproiectului. 2.1 Cereriideofertept.ProiectTehnic 25 2.2 ntocmireaProiectuluiTehnic 45 2.3 Obinereaavizelor,acorduriloriA.C. 35 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt.contractuldeexecuie 35 3.2 Organizareadeantier 10 3.3 Realizarealucrrilordeconstrucii 250 3.4 Realizarealucrrilordeinstalaii 200 3.5 Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilortehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlnirilunaredeprogres 24 Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. 5.1 Organizarearecepieifinaleaobiectivuluide 3 investiii
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

AnulI 9 10

11

12

AnulII 4

2010

29

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Nr. Nr. AnulII Denumireactivitate Crt. zile 8 9 10 11 Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilordeproiectarept.S.F. 15 1.2 ElaborareaS.F.iaStudiuluiGeo 25 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuie aproiectului. 2.1 Cereriideofertept.ProiectTehnic 25 2.2 ntocmireaProiectuluiTehnic 45 2.3 Obinereaavizelor,acorduriloriA.C. 35 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt.contractuldeexecuie 35 3.2 Organizareadeantier 10 3.3 Realizarealucrrilordeconstrucii 250 3.4 Realizarealucrrilordeinstalaii 200 3.5 Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilortehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlnirilunaredeprogres 24 Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. 5.1 Organizarearecepieifinaleaobiectivuluide 3 investiii BENEFICIAR, ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6, CONSILIULLOCALSECTOR6 BUCURETI PREEDINTE, DIRECTOR,
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

12

AnulIII 4 5

ELABORATOR, S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN


30

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.2 Graficvaloricderealizareainvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADEnperioada20102011
AnulI 7 8 9 10 11 Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilorde proiectarept.S.F.

Denumireactivitate

12

AnulII 6 7

10

11

12

AnulIII 4 5

TOTAL

1,33

6,66

6,66

1.2 ElaborareaS.F.ia StudiuluiGeo

1,33 13,31

Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuieaproiectului. 2.1 Cereriideofertept. ProiectTehnic 1,33 26,62 26,62 2.2 ntocmireaProiectului Tehnic 2.3 Obinereaavizelor, acorduriloriA.C.

1,33 53,23

16,64 16,64

33,27

0,67

0,67

Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt. contractuldeexecuie 3.2 Organizareadeantier

1,33 6,65 6,65 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 2.122,98

3.3 Realizarealucrrilorde construcii

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

31

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12


AnulI 7 8 9 10 11 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.4 Realizarealucrrilorde instalaii

Denumireactivitate

12

AnulII 6 7

10 37,46

11 37,46

12 37,46

1 37,46

2 37,46

3 37,46

AnulIII 4 5 37,46 37,46

6 37,46

7 37,46 1,33 1,39

TOTAL

374,64

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

3.5 Monitorizarealucrrilor deconstruciiiinstalaii

19,96

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilor tehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlniri lunaredeprogres

33,27

166,02

166,02

166,02

166,02

166,02

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

28,00

28,00

18,02

18,69

40,18

40,18

1,33

8,04

8,04

2,72

2,05

8,04

Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii 5.1 Organizarearecepiei finaleaobiectivuluide investiii TOTAL

2.661,29

BENEFICIAR, CONSILIULLOCALSECTOR6 PREEDINTE,


Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6, BUCURETI DIRECTOR,

ELABORATOR, S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN

2010

32

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.3 ANALIZAFINANCIAR
Categoria Tr.I 6,30 2,40 4,50 44,36 57,56 13,20 6,30 6,90 0 0 44,36 0 0 57,56 AnulI Tr.II Tr.III 6,30 6,30 2,40 2,40 4,50 4,50 44,36 44,36 57,56 57,56 13,20 13,20 6,30 6,30 6,90 6,90 0 0 0 0 44,36 44,36 0 0 0 0 57,56 57,56 Tr.IV 6,30 2,40 4,50 44,36 57,56 13,20 6,30 6,90 0 0 44,36 0 0 57,56 Tr.I 6,67 2,47 4,64 44,36 58,14 13,78 6,67 7,11 0 0 44,36 0 0 58,14 AnulII Tr.II Tr.III 6,67 6,67 2,47 2,47 4,64 4,64 44,36 44,36 58,14 58,14 13,78 13,78 6,67 6,67 7,11 7,11 0 0 0 0 44,36 44,36 0 0 0 0 58,14 58,14 Tr.IV 6,67 2,47 4,64 44,36 58,14 13,78 6,67 7,11 0 0 44,36 0 0 58,14 Total An1 25,20 9,60 18,00 177,42 230,22 52,80 25,20 27,60 0 0 177,42 0 0 230,22 Total An2 26,68 9,88 18,56 177,42 232,54 55,12 26,68 28,44 0 0 177,42 0 0 232,54 PROGNOZACHELTUIELI Total Total An3 An4 28,17 29,70 10,18 10,49 19,12 19,70 177,42 177,42 234,89 237,31 57,47 59,89 28,17 29,70 29,30 30,19 0 0 0 0 177,42 177,42 0 0 0 0 234,89 237,31 Total An5 31,27 10,80 20,29 177,42 239,78 62,36 31,27 31,09 0 0 177,42 0 0 239,78 Total An6 32,93 11,12 20,90 177,42 242,37 64,95 32,93 32,02 0 0 177,42 0 0 242,37 Total An7 34,72 11,45 21,53 177,42 245,12 67,70 34,72 32,98 0 0 177,42 0 0 245,12 Total An8 36,56 11,79 22,17 177,42 247,94 70,52 36,56 33,96 0 0 177,42 0 0 247,94 Total An9 38,50 12,14 22,84 177,42 250,90 73,48 38,50 34,98 0 0 177,42 0 0 250,90 Total An10 40,54 12,50 23,53 177,42 253,99 76,57 40,54 36,03 0 0 177,42 0 0 253,99 Total An11 42,69 12,88 24,24 177,42 257,23 80,08 42,69 37,12 0 0 177,42 0 0 257,23 Total An12 44,95 13,27 24,97 177,42 260,61 83,19 44,95 38,24 0 0 177,42 0 0 260,61 Total An13 47,33 13,67 25,72 177,42 264,14 86,72 47,33 39,39 0 0 177,42 0 0 264,14 Total An14 49,84 14,08 26,49 177,42 267,83 90,41 49,84 40,57 0 0 177,42 0 0 267,83 Total An15 52,48 14,50 27,29 177,42 271,69 94,27 52,48 41,79 0 0 177,42 0 0 271,69

CHELTUIELI 1 Salariale 2 Utiliti 3 ntreinere 4 Amortizare TOTAL 1 Defunc. Depersonal Bunuri,serv. Alte 2 Decapital 3 Amortizri 4 Rambursri 5 Alte TOTAL CHELTUIELI

Categoria Tr.I 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 AnulI Tr.II Tr.III 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 Tr.IV 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 Tr.I 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 AnulII Tr.II Tr.III 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 Tr.IV 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 Total An1 15,12 10,80 25,92 25,92 25,92 25,92 Total An2 PROGNOZAVENITURILOR Total Total Total An3 An4 An5 15,93 10,12 26,05 26,05 26,05 26,05 16,03 10,35 26,38 26,38 26,38 26,38 16,40 10,59 26,99 26,99 26,99 26,99 Total An6 16,78 10,83 27,61 27,61 27,61 27,61 Total An7 17,17 11,08 28,25 28,25 28,25 28,25 Total An8 17,56 11,33 28,89 28,89 28,89 28,89 Total An9 17,96 11,59 29,55 29,55 29,55 29,55 Total An10 18,37 11,86 30,23 30,23 30,23 30,23 Total An11 18,80 12,13 30,93 30,93 30,93 30,93 Total An12 19,23 12,41 31,64 31,64 31,64 31,64 Total An13 19,67 12,70 32,37 32,37 32,37 32,37 Total An14 20,12 12,99 33,11 33,11 33,11 33,11 Total An15 20,58 13,29 33,87 33,87 33,87 33,87

VENITURI 1 nchirieri terenfotbal 2 nchirierisal defor TOTAL 1 Venituri proprii Curente Dincapital 2 mprumuturi 3 Dinsubvenii 4 Amortizri 5 Alte TOTALVENITURI

15,56 9,88 25,44 25,44 25,44 25,44


Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

33

Anexanr.4 DEVIZGENERAL privindcheltuielilenecesarerealizriiinvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 TVA Miilei 5 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 CAPITOLUL1:Cheltuielipentruobtinereasiamenajarea terenului Obtinereaterenului Amenajareaterenului Amenajripentruprotectiamediuluisiaducerealastarea initial TOTALCAPITOL1 CAPITOLUL2:Cheltuielipentruasigurareautilittilor necesareobiectivului TOTALCAPITOL2 CAPITOLUL3:Cheltuielipentruproiectaresiasistent tehnic Studiideteren Taxepentruobtinereadeavize,acordurisiautorizatii Proiectaresiinginerie Organizareaprocedurilordeachizitie Consultant Asistenttehnic TOTALCAPITOL3

1.1 1.2 1.3

0,00 27,94 19,96 47,90

0,00 6,59 4,71 11,30

0,00 6,71 4,79 11,50

0,00 34,65 24,75 59,40

0,00 8,17 5,84 14,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

13,31 33,27 53,23 3,99 33,27 19,96 157,02

3,14 7,85 12,56 0,94 7,85 4,71 37,04

3,19 7,98 12,77 0,96 7,98 4,79 37,68

16,50 41,25 66,00 4,95 41,25 24,75 194,70

3,89 9,73 15,57 1,17 9,73 5,84 45,93

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

CAPITOLUL4:Cheltuielipentruinvestitiadebaz Constructiisiinstalatii Montajutilajetehnologice Utilaje,echipamentetehnologicesifunctionalecumontaj Utilajefrmontajsiechipamentedetransport Dotri Activenecorporale TOTALCAPITOL4 CAPITOLUL5:Altecheltuieli Organizaredesantier 5.1.1.Lucrrideconstructii 5.1.2.Cheltuieliconexeorganizriisantierului Comisioane,cote,taxe,costulcreditului Cheltuielidiversesineprevzute TOTALCAPITOL5 CAPITOLUL6:Cheltuielipentruprobetehnologicesitestesi predarelabeneficiar Pregtireapersonaluluideexploatare Probetehnologicesiteste TOTALCAPITOL6 TOTALGENERAL DincareC+M BENEFICIAR, CONSILIULLOCALSECTOR6 PREEDINTE,

2.396,49 0,00 0,00 0,00 39,92 0,00 2.436,41

565,29 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 574,71

575,16 0,00 0,00 0,00 9,58 0,00 584,74

2.971,65 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 3.021,15

700,96 0,00 0,00 0,00 11,68 0,00 712,64

6,65 0,00 0,00 13,31 19,96

1,57 0,00 0,00 3,14 4,66

1,60 0,00 0,00 3,19 4,79

8,25 0,00 0,00 16,50 24,75

1,95 0,00 0,00 3,89 5,84

0,00 0,00 0,00 2.661,29 2.396,49

0,00 0,00 0,00 627,75 565,29

0,00 0,00 0,00 638,71 575,16

0,00 0,00 0,00 3.300,00 2.971,65

0,00 0,00 0,00 778,41 700,96

ELABORATOR S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN

ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,BUCURETI DIRECTOR,

Anexanr.5 DEVIZULOBIECTULUI DESFIINAREAANEXELOR NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 0,00 115,73 0,00 2,44 0,00 0,00 3,65 0,00 121,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,82 0,00 27,30 0,00 0,57 0,00 0,00 0,86 0,00 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,74 TVA Miilei 5 0,00 27,78 0,00 0,58 0,00 0,00 0,88 0,00 29,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 0,00 143,50 0,00 3,02 0,00 0,00 4,53 0,00 151,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,06 0,00 33,85 0,00 0,71 0,00 0,00 1,07 0,00 35,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,63

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice(dezafectare) Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale(dezafectare) Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3

Anexanr.6 DEVIZULOBIECTULUI CONSTRUIREVESTIARE NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 0,00 1.320,17 132,02 233,57 203,10 91,40 50,78 0,00 2.031,03 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 39,92 2.070,95 0,00 311,40 31,14 55,09 47,91 21,56 11,98 0,00 479,08 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 9,42 488,50 TVA Miilei 5 0,00 316,84 31,68 56,06 48,74 21,94 12,19 0,00 487,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58 9,58 497,03 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 0,00 1.637,01 163,70 289,62 251,85 113,33 62,96 0,00 2.518,48 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 2.567,98 0,00 386,14 38,61 68,32 59,41 26,73 14,85 0,00 594,06 0,00 0,00 0,00 0,00 11,68 11,68 605,74

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3

Anexanr.7 DEVIZULOBIECTULUI AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 77,97 162,02 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 243,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,64 18,39 38,22 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 TVA Miilei 5 18,71 38,89 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 96,68 200,91 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,12 22,80 47,39 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 71,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,26

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Privind desfintarea anexelor,consrtuire vestiare, amenajare teren de sport n incinta Liceului Mircea Eliade

LEI 1) Valoare total a investiiei (cu TVA): Din care : C+M Alte cheltuieli 2.971.650 328.350 3.300.000

2) Ealonarea investi iei: AN 1 AN 2 AN 3 1.000.000 1.000.000 1.300.000

3) Capaciti: Suprafa propus pentru desfiinare construciile ce urmeaz a fi desfiinate se afl n stare avansat de degradare tehnic Suprafa construcie vestiare regim de nlime parter structur din zidrie portant de crmid cu smburi, centuri, grinzi i planee din beton armat construcia se va ncadra n categoria ,,C, clasa III de importan din punct de vedere seismic Suprafa teren sport Terenul va fi acoperit cu gazon sintetic i va avea urmtoarea structur: Strat p mnt stabilizat Piatr de ru 30 cm 4.550 m2 313,30 m2 875,43 m2

Piatr spart 15 cm Gazon sintetic 20 65 mm fibre polietiren stabilizat la UV

4) Construcii i instalaii (inclusiv TVA) Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur Instalaii termice, PSI, etc. Instalaii sanitare Instalaii electrice

2.971.650 2.396.490

113.330 251.850 297.170

5) Durata de realizare a investiiei este estimat la 25 luni