Sunteți pe pagina 1din 9

Bibliografie - seminar - Chelcea. "Metodologia cercetrii sociologice", ed. 2, pp. 129-148. - Constantin T. (2004).

"Evaluarea psihologic a personalului", Polirom, pp. 117-118 - Dafinoiu I. (2002). "Personalitatea, metode calitative de abordare. Observa ia i interviul", Polirom, pp. 63-92. - Horghidan V. "Metode de psihodiagnostic", pp. 18-35 - Pitariu H. (2006). "Proiectarea fielor de post", IRECSON, pp. 136-144, 137-138. - Pnioar G. "Gril de observa ie". 2006, pp. 208-209. - Pnioar G. (2006). "Integrarea n organiza ii", Polirom, pp. 208-209. - Pufan P. (1978). "Psihologia muncii", EDP, pp. 43-48, 51-52. - Vlsceanu L. (1986). "Metodologia cercetrii sociale", EDP, pp. 219-223. - Zlate M. (2000), "Introducere n psihologie", pp. 118-124, 155-156, 385-386. - examen - Zlate M. (2000), "Introducere n psihologie", pp. 118-124, 147-157. Irvin D. Yalom. "Plansul lui Nietzsche" 3. Metoda observa iei (31.10) ===================== Variabile - tipuri - experimental - independent - stimul - dependent - rspuns - intermediar - subiect - corela ional - exemple - independente - agresivitate - discret (slab, medie etc.) - continu (n raport cu consumul de alcool) - ncurajarea - independent - categorial - nivelul de complexitate a stimulilor - ordinal - dificultatea stimulilor - ordinal - modalitatea senzorial - timpul de reac ie mai scurt la sunet dect la lumin - intensitatea stimulilor - ordinal - continu - nivelul motiva iei - dispozi ia afectiv - prezen a/absen a ilustra iilor - presiunea timpului - prezen a/absen a stress-ului 4. (07.11) == Observa ie

- defini ie - nregistrare - sistematic - ct mai precis - a manifestrilor psiho-comportamentale - n contextul celor mai diferite ac iuni i activit i - avnd la baz anumite ipoteze de cercetare - precizri - aspectul sistematic diferen iaz observa iile - tiin ifice - ntmpltoare, spontane - rezultatele sunt ulterior interpretate, clasificate, sistematizate - tipuri - spontant - accidental, neselectiv, fragmentar - nediferen iat, necritic - insuficient controlat - tiin ific - sistematic (etape distincte) - voluntar (inten ionat) - selectiv, metodic (cf cu anumite reguli) - prin instrumente specifice - domenii - clinic - experimental - psihologia muncii - sport de performan - organiza ional - zoopsihologie - orientare - autoobserva ie - propriul comportament - strile psihice subiective - observa ie extern - gradul de structurare - nestructurat - de obicei, la nceputul cercetrii - structurat - gril specific de observare - tehnologie - moduri - miniaturizarea instrumentelor de nregistrare - perfec ionarea sistemelor de transmisie - efecte - creterea ... - con inut n cercetrile nonexperimentale - reactivitatea general a participan ilor la prezen a/activitatea cercettorului - reac iile - motrice - verbale - emo ionale - modalitatea n care participantul abordeaz situa ia - uurin /seriozitate - calm/impulsivitate - implicare/detaare - modalitatea n care participantul se implic n derularea cercetrii - aten ie, n elegerea sarcinii - interes, responsabilitate - reac ia la succes/eec

- etapele metodei - precizarea scopului - formularea ipotezei - stabilirea indicatorilor variabilelor dependente - selec ia i pregtirea instrumentelor - selec ia subiec ilor prin eantionare - stabilirea locului i timpului - prelucrarea statistic i interpretarea rezultatelor - valorificarea rezultatelor - condi iile unei bune observa ii - fundamentarea teoretic i metodologic - finalitate bine precizat - realizare dup un plan bine stabilit - pregtirea/antrenarea cercettorului - experien a anterioar a cercettorului - grila de observa ie - datele de indentificare - informa ii referitoare la spa iu i timp - elemente de con inut - tehnologia utilizat - indicatori ai rspunsului emo ional - calitate - pozitiv - negativ - neutr - intensitate - durat - laten a rspunsului - avantaje - permite studiul fenomenelor psihice fireti, fr a influen a desfurarea lor - observa ia sistematic: surs valoroas pt ipotezele de cercetare - posibilitatea recoltrii i sistematizrii unor variabile comportamentale autentice - informa ii despre subiec ii care nu pot fi studia i cu alte metode i tehnici psihologice - dezavantaje - subiectivitatea cercettorului poate influen a recoltarea i interpretarea datelor de observa ie - stilul perceptiv i nivelul pregtirii de specialitatea al observatorului pot influen a semnifica ia acordat con inutului observa iei - pt grupuri mari, observarea simultan a mai multor subiec i afla i n interac iune este f dificil - controlul redus asupra variabilelor externe care pot influen a conduita participan ilor - dificult i de generalizare a rezultatelor de la eantion la popula ie 5. (14.11) == Modele de cercetare - experimentale - cvasiexperimentale - nonexperimentale Una i aceeai problem de cercetare poate fi abordat din perspectiva fiecrui model, n func ie de o serie de factori - obiectivele cercetrii - gradul de control dorit

- resursele tehnologice - resursele financiare Exemplu - rela ia dintre tipul de motiva ie i rezolvarea de probleme - experimental - reparti ie aleatoare a subiec ilor n 3 grupe, prin proceduri specifice de selec ie - manipularea tratamentului (tratament ~ variabil independent) - un grup este motivat pozitiv - altul, negativ - altul, ignorat - performan ele procesului rezolutiv sunt msurate i comparate - cvasiexperimental - manipularea tratamentului - fr reparti ie aleatoare - identificm i decidem 3 grupe, motivate similar cazului anterior - nonexperimental - fr manipularea tratamentului - fr reparti ie aleatoare Modele comparative - intersubiect (between subjects design) - subiec i diferi i - eantioane independente - variabila dependent (msurat pe scal I/R) evaluat n condi ii diferite de aplicare a tratamentului (var. independent) - variabila independent (tratamentul) este msurat la nivel nominal/categorial/clasificatoriu - avantaje - reduce substan ial numrul de cercetri particulare pe care cercettorul le-ar realiza separat pentru fiecare modalitate a tratamentului - printr-o singur cercetare, sunt studiate efectele mai multor modalit i/categorii/valori ale unei variabile independente - pot fi studiate efectele principale i de interac iune ntre variabile independente - dezavantaje - cu ct numrul tratamentelor/factorilor cu ac iune sistematic crete, cu att este mai dificil pentru cercettor s respecte i exigen ele metodologice aferente studiului - intrasubiect (within subjects design) - aka modelul msurtorilor repetate - aceiai subiec i sunt implica i la fiecare modalitate a tratamentului - "nainte i dup" - compararea performan elor din cele 2 situa ii, ini ial i final - avantaje - utilizarea grupurilor dependente/corelate => men inerea relativ constant a variabilei subiect, varia ia dintre grupuri este f mic n compara ie cu model intersubiect - posibilit i crescute de realizare a controlului sub raportul - gen - vrst - religie - status marital - permite analiza de varian pentru msurtorile repetate cu avantaje pe direc ia surprinderii rela iilor dintre variabile - dezavantaje - probabilitate mai mare de apari ie a efectului de ordine

6. (21.11) == Selec ia subiec ilor - randomizarea face diferen a ntre experimental i non-experimental - selec ie randomizat sistematic Popula ie - totalitatea participan ilor vizat de un proiect de cercetare - statistic: totalitatea msurtorilor pentru o anumit caracteristic sau complex de caracteristici - n orice studiu psihologic, este necesar s definim de la bun nceput popula ia la care se refer cercetarea - delimitarea popula iei int presupune identificarea i precizarea caracteristicilor care vor face obiectul cercetrii, e.g. genul, grupa de vrst, nivelul educa ional, profilul ocupa ional, statusul marital - chiar i atunci cnd optm pt cercetri calitative (studiu de caz), avem n vedere implicit posibilitatea de a generaliza rezultatele studiului nostru la o popula ie mai mare sau mai mic, n func ie de care s oferim informa ii relevante sub aspectul cercetrii Eantion - selec ie a subiec ilor din cadrul popula iei - numr determinat de unit i de eantionare - selec ie aleatoare (randomizat): eantion format din unit ile identificabile pe o list a popula iei, denumit generic _"baz de eantionare"_ - exemple - cartea de telefon - baze de date cu nr. de telefon - listele alegtorilor dintr-o localitate - tabelele cu studen i dintr-o unitate de nv mnt - cerin a metodologic fundamental pt luarea n considerare a unui eantion ntr-o cercetare concret o constituie _reprezentativitatea_ pentru popula ia de referin , sub aspectul trsturilor avute n vedere - modul de selec ie condi ioneaz direct i indirect nivelul reprezentativit ii - reprezentativ = permite extrapolarea rezultatelor la nivelul popula iei din care a fost extras - metoda tiin ific n psihologie dispune de un instrument de cercetare f puternic: _estimarea_ bazat pe teoria probabilit ilor - eantion: modalitate de a estima parametrii popula iei prin caracteristicile eantionului => asigurm validitatea _extern_ - concluziile unei cercetri nu se pot limita doar la rezultatele empirice ob inute prin intermediul eantionului, deoarece nu eantionul constituie obiectul cercetrii, ci popula ia din care acesta a fost extras - a nu men iona valorile indicatorilor de estimare a coeficien ilor statistici, precum i a intervalelor de ncredere echivaleaz cu a nu spune _nimic_ despre caracteristicile popula iei = a realiza cerecetri care nu au dect o utilitate limitat strict la eantion - cu ajutorul tehnicilor de estimare statistic, putem cunoate valorile parametrilor la nivel de popula ie, pornind de la datele ob inute la nivel de eantion - de multe ori, datorit nr. f mare, cel mai adesea necunoscut, al timpului, al resurselor umane i financiare, este imposibil s studiem fiecare membru al unei popula ii - alte piedici - caracterul fluctuant al popula iei pe anumite perioade de timp, sub raportul volumului etc. - eantionul rezultat n urma procesului de selec ie, chiar dac acest proces a fost realizat conform exigen elor metodologice privind eantionarea,

nu este identic cu popula ia cu care a fost extras - ne asumm un tip de eroare n acest demers: _eroarea de eantionare_, exprimat matematic sub forma unui indicator statistic: _eroare standard_, care reflect gradul de reprezentativitate a eantionului - nivelul asumat al erorii de eantionare este o alegere care apar ine cercettorului Categorii de eantionare - randomizat/probabilist/aleatoare (ER) - bazat pe teoria probabilit ilor - asigur fundamentul teoretic al estimrilor ulterioare - ofer membrilor popula iei anse egale de a fi selectat - avantaje - ofer posibilitatea generalizrii la nivel de popula ie - eviden iaz rela iile cauzale/determinative dintre variabilele cercetrii - proceduri - simpl - forma de baz e ER - procedee specifice - tragere la sor i - tabele cu numere randomizate - utilizat mai ales cnd popula ia este relativ omogen sub aspectul trsturilor de interes - exemplu - anul 1 psiho: 300 de fete -> popula ia de studen i - studiem rolul anxiet ii n performan a academic - ansa ca un student (oricare) s fie selectat este 1/300 - din ra iuni metodologice, considerm c 30 de subiec i sunt suficien i - vom redacta o list cu to i studen ii anului 1 i vom asigna fiecrui student un nr. - pentru selectarea subiec ilor, vom folosi un tabel cu nr. generate randomizat - sistematic (de interval) - implic selec ia aleatoare a participan ilor n func ie de pasul statistic - algoritm 1. stabilirea nr. total de membri 2. determinarea intervalului de eantionare prin mpr irea efectivului popula iei la volumul eantionului (e.g. 1-10) 3. selectarea aleatoare a unui nr. din interval (e.g. 2) 4. selectarea fiecrei a n-a unitate de eantionare dup prima valoare aleas aleator, pn la epuizarea listei - nerandomizat/neprobabilist - nu putem invoca rela ii de tip cauzal ntre variabilele cercetrii 7. (28.11) == Cercetare - orice activitate de cercetare tiin ific n psihologie este precedat i debuteaz cu un proiect de cercetare care vizeaz configurarea ini ial a principalelor aspecte metodologice ce urmeaz a fi abordate n planul ac iunii practice de cercetare - opera ia poart denumirea de _proiectare a activit ii de cercetare tiin ific_ - distinc ia dintre - activitatea de proiectare - produsul acestei activit i: proiectul de cercetare

- nu este sinonim cu un articol dintr-o BDI - nu poate fi confundat cu partea de introducere a unui articol - nu este dect un preambul al activit ii ce urmeaz s se desfoare obiective - se redacteaz n termeni de finalit i - absen a unora clare, explicite, constituite o greeal dpdv metodologic - exemple - elaborarea instrumentului/chestionarului - stabilirea procedurii statistice - stabilirea rela iilor dintre variabilele independente i dependente - forma titlu - exemple - "Studiu privind rela ia dintre X i Y n condi ii de / raportat la ..." - "Rolul factorului cromatic n memoria de lung durat" - "Studiu privind rolul factorilor cognitivi n dexteritatea manual la adolescen i" - "Rolul factorilor perturbatori asupra aten iei concentrate la elevii de gimnaziu" - 10-12 cuvinte, care s ofere publicului o imagine despre con inutul lucrrii, cel mai obinuit fiind acela care indic _rela ia_ n textul lucrrii (proiect, articol, orice alt document), toate elementele de citare trebuie s se regseasc la bibliografie, de preferat, cu paginile exacte partea introductiv - trecere n revist a literaturii de specialitate i urmrete o prezentare deopotriv complet, dar i sintetic n acelai timp - se recomand utilizarea unui criteriu explicit de ordonare a prezentrii, care poate fi de natur - tematic - cronologic - aten ie deosebit asupra subiectelor controversate i, mai ales, exprimrii unei atitudini _critice_ din partea studentului - conform APA, 4 sec iuni 1. introducere general - 1-2 paragrafe 2. prezentarea literaturii de specialitate - un scurt istoric al temei cercetate - stadiul actual al cunoaterii cu privire la problema de cercetare 3. legtura dintre studiul nostru i cele anterioare 4. eviden ierea modului n care obiectivele studiului nostru rspund unor dileme de cercetare tiin ific actual - prezentare general, devine din ce n ce mai specific - nu se face o documentare exhaustiv - numai studiile cu legtur direct cu tema propus - se men ioneaz nsemntatea teoretic i practic a temei noastre - una din func iile introducerii: legtura dintre cercetarea noastr i cele anterioare ipotezele - afirma ii ce trebuie sus inute cu argumente - reprezint rspunsul ateptat de autor la ntrebrile pe care le-a formulat - erori de evitat - ipoteze improprii, care nu au legtur cu obiectivele sau cu ntrebrile cercetrii - formulare prea general - sugereaz rela ii cauzale n condi iile n care nu avem un model experimental de cercetare (atunci cnd nu avem selec ie randomizat) - grad crescut de complexitate care fac referire la mai multe variabile, fcnd astfel improbabil testarea statistic

8. 05.12 == Capitole 1. introd - componenta teoretic - motiva ie - importan a temei, utilitatea practic - dificult i relevante ce au trebuit depite - 10 pag. - literatura de specialitate - relevant + recent - criteriu explicit de ordonare a prezentrii - tematic SAU - temporal - aspecte controversate - analiz critic - scurt istoric al temei (ex: rolul inteligen ei n predic ia performan ei) - stadiul actual al cunoaterii (studii recente) - modul n care obiectivele studiului rspund unor dileme tiin ifice actuale 2. obiectivele i metodologia cercetrii - seminar - ntre 2-5 pag. - cercetare experimental - model experimental adecvat - modelele au ca fundament metodologic selec ia randomizat, care face posibil demonstrarea rela iilor de tip cauz-efect n cadrul cercetrilor psihologice - constituire randomizat a loturilor - alegere, msurare, analiz a variabilelor - control i manipulare a variabilei independente - utilizare corespunztoare a procedurilor de analiz statistic - controlul erorilor - concluzii corespunztoare n raport cu rezultatele experimentale - cercetare cvasiexperimental - eantionare posibil nerandomizat - controlul i manipularea variabilei independente pot lipsi - cercetare non-experimental - bazat metode de investiga ie psihologic - chestionare, teste, observa ie i interviu structurat - model de cercetare consistent - constituire adecvat a eantionului - alegere, msurare i analiz adecvat a variabilelor - utilizare corespunztoare a procedurilor de analiz statistic - controlul erorilor - concluzii corespunztoare n raport cu rezultatele experimentale - cerin e metodologice - formularea explicit, coerent a obiectivelor (max 2-3) i ntrebrilor cercetare - obiectivele se formuleaz n termeni de finalit i, n timp ce ntrebrile adreseaz n mod explicit problemele pe care i le pune autorul - ... - formularea explicit a ipotezele cercetrii - afirma ii sus inute de argumente, care reprezint rspunsul ateptat de cercettor - greeli - ipoteze improprii, fr legtur cu obiectivele/ntrebrii (ipotezele ar trebui s fie rspunsurile avansate) - ipoteze generale - utilizarea formulrilor cauzale cnd modelul experimental nu poate sus ine acest lucru

- ipoteze prea complexe, cu referire la mai mult de 2 variabile - formularea ipotezelor de nul, ncrcnd textul - ipoteze crora nu le corespunde o procedur de testare statistic adecvat - enun area unor ipoteze care nu preced, ci urmeaz unei proceduri de testare statistic - prezentarea modelului cercetrii - descrierea variabilelor - descrierea eantionului - mod de constituire - structur - criterii de includere/excludere - mrime - popula ie de referin - design-ul cercetrii - greeli - imiterea prezentrii variabilelor - prezentare confuz a variabilelor, fr identificarea explicit a variabilelor dep. i indep. - omiterea prezentrii modului de constituire a eantionului, a volumului sau a componen ei pe categorii de subiec i Form - A4, o fa - margini - sus/jos: 2.5cm - stnga: 3.5cm - dreapta: 2.5cm - font: Times New Space, 12 - single spacing - titlurile capitolelor - majuscule - pagin nou - subcapitole - la dou linii distan e - bold - prima pagin - Universitatea Politehnica Bucureti - Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei - Departamentul de Psihologie - Titlul Proiectului - Numele autorului - Anul realizrii