Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

coala Gimnazial Ologeni, com. Poienarii Burchii, jud. Prahova Profesor: Adriana Cristea at: !. """. #$%& Clasa: a '"(a isci)lina: *im+a ,i literatura rom-n .ema lec/iei: Amintiri din copilrie de "on Creang 0fragmentul Pupza din tei1 2 momentele su+iectului literar .i)ul lec/iei: )redare ( 3nv/are

Competene generale %. #. &. 4ece)tarea mesajului oral 3n diferite situa/ii de comunicare5 6tilizarea corect ,i adecvat a lim+ii rom-ne 3n )roducerea de mesaje orale 3n situa/ii de comunicare monologat ,i dialogat5 4ece)tarea mesajului scris, din te7te literare ,i nonliterare 3n sco)uri diverse.

Competene specifice

%.& sesizarea a+aterilor de la normele gramaticale 3ntr(un mesaj oral5

%.8. a)licarea )rinci)iilor ascultrii active 3n manifestarea unui com)ortament comunicativ adecvat5 &.%. diferen/ierea elementelor de ansam+lu de cele de detaliu 3n cadrul te7tului citit5

Obiective operaionale O%: s )recizeze trsturile o)erelor e)ice5 O#: s enumere momentele su+iectului literar5 O&: s defineasc fiecare moment al su+iectului5 O8: s identifice momentele su+iectului literar 3n o)era studiat5 O9: s )recizeze crui moment al su+iectului literar a)ar/in secventele )rezentate. Resurse: a. Bibliografice: ( Programa colar pentru clasa a VI-a :er+a, Anca, er+an, :ergiu, Limba romn. Manual pentru clasa a VI-a, Bucure,ti, ;ditura A**, #$$9. #. Metodico-didactice: <orel, =ariana, :-mihian, >lorentina, Didactica limbii i a literaturii romne, Bucure,ti, Politehnica Press, #$%%. &. tiinifice: ?oaghea Adriana, Limba i literatura romn - au iliar didactic pentru clasa a VI-a, Geamna, @uventus Press, #$%%. a. %. Oficiale:

+.

Metodologice: +.%. metode ,i )rocedee: conversa/ia, e7)lica/ia, argumentarea, )ro+lematizarea, o+servarea, )ovestirea5 +.#.mijloace de 3nv/m-nt: )rezentare )oAer()oint, ta+l, caietul, ecranizarea o)erei Amintiri din copilrie5 +.&.forme de organizare: frontal, individual, )e gru)e5

c. Temporale: 9$ minute.

r. Crt. %.

!ecvenele instruirii Moment organi&atoric % min.

Ob. op.

"ctivitatea profesorului "ctivitatea elevilorMetoda

Mi#locul

$orm% organi&are

de'valuarea

Profesorul asigur ordinea ,i

:e )regtescconversa/ia

frontal

)regte,te)entru ora de lim+a

materialele necesare )entru,i literatura rom-n. lec/ie. <oteaz a+sen/ele. ;levul de serviciu nume,te a+sen/ii. Profesorul verific tema ;levii citescConversa/ia calitativ fc-nd ,i cantitativ,tema, fac o+serva/ii ,i,i corectri. ;levii enumeraConversa/ia "ndividual frontal A)recieri ver+ale o+serva/iile

#.

(erificarea temei & min.

Caietele teme

de>rontal individual

A)recieri ver+ale

&.

Captarea ateniei

corectrile necesare. :e realizeaz )rintr(o

conversa/ie referitoare latrsturile o)erelor

9 min.

trsturile

o)erei

e)ice,e)ice.

desco)erindu(se astfel titlul 8. "nunarea subiectului )i a obiectivelor leciei 9. % min. *iri#area demersului didactic #! min. O# O& O8 O9 O% va lec/iei. Profesorul noteaz )e ta+l titlul Ascult, a)oi conversa/ia caiete ta+la >rontal individual

lec/iei,noteaz 3n caiete

)reciz-nd o+iectivele )edata ,i titlul lec/iei. care le urmre,te. Actualizarea defini/iilor momentelor su+iectului sesolicitrilor realiza )rintr(uncadrului didactic. Conversa/ia ;7)lica/ia 4s)und

frontal )lan,a individual A)recieri referitoare ver+ale la

e7erci/iu de asociere. :e va solicita asocierea fiecrui moment al su+iectului cu defini/ia cores)unztoare. ;levii vor fi 3m)r/i/i 3n ;levii rezolva cinci gru)e, fiecare gru) av-nd dre)t sarcinsarcinile )rimite. identificarea 3n o)er a evenimentelor

rs)unsurile acestora. O+servarea sistematic com)ortamentului Conversa/ia ;7)lica/ia caiete individual Prezint frontal elevilor. a

OB

cores)unztoare moment al

unui su+iectului

literar. u) rezolvarea sarcinii, informa/iile notate la ta+l. vor fi

concluziile. )e gru)e

)rezentate, com)letate ,i

Moment ortogra!ic : )rofesorul )ro)une un scurt e7erci/iu de identificare ,i un enun/. corectare a gre,elilor dintr(corecteaz gre,elile. Conversa/ia "dentific ,i;7)lica/ia Prezentare )oAer()oint individual frontal

B.

"sigurarea feedbac+-ului %$ min.

:e realizeaz )rintr(un4ezolv scurt e7erci/iu de)rimit. identificare a momentului su+iectului literar 3n care se 3ncadreaz secven/ele )rezentate din ecranizarea

sarcina ;cranizarea o)erei conversa/ia individual >rontal A)recieri ver+ale din )artea )rofesorului.

o)erei copilrie.

Amintiri

din

"precierea !. activit%ii elevilor "nunarea temei acas% & min. pentru cores)und ac/iunii. ver+ale,

*a finalul orei, )rofesorul face a)recieri referitoare la activitatea elevilor. .ema: Povesti/i evenimentele care Cer lmuriri cu desf,urrii)rivire la tem. Ascult cu aten/ie.

e7)lica/ia individual