Sunteți pe pagina 1din 63

5

CUPRINS
PREFA ..........................................................................................................................................9
Capitolul 1.
PROBLEME SIMPLE
1.1. Ghid de lucru.............................................................................................................................11
1.2. Numere pitagorice .....................................................................................................................14
1.3. Probleme propue ......................................................................................................................1!
Capitolul 2.
PROBLEME CU IRURI DE NUMERE
2.1. Numere diti"cte .......................................................................................................................21
2.2. #ir deri$at di" "umerele "aturale ..............................................................................................23
2.3. Probleme propue ......................................................................................................................2!
Capitolul 3.
PROBLEME REZOLVATE FOLOSIND VECTORI
3.1. Num%rul pu"ctelor di" cerc ......................................................................................................3!
3.2. &"terclaare ................................................................................................................................3'
3.3. Probleme propue ......................................................................................................................3(
Capitolul .
PROBLEME CU MATRICE
4.1. )o"truirea u"ei matrice ...........................................................................................................41
4.2. Ge"erarea u"ei matrice di"tr*u" +ir ..........................................................................................42
4.3. Probleme propue ......................................................................................................................43
Capitolul !.
SUBAL"ORITMI
!.1. Reu"iu"ea u"or mul,imi ...........................................................................................................!1
!.2. Numere prime ...........................................................................................................................!4
!.3. Probleme propue ......................................................................................................................!!
Capitolul #.
PROBLEME REZOLVATE CU MATRICE
'.1. Rela,ii -"tre peroa"e ................................................................................................................'3
'.2. P%trate magice ...........................................................................................................................'4
'.3. Probleme propue ......................................................................................................................''
6
PREFA$%
)ulegerea de probleme de .a,% e dore+te a .i u" ghid +io colec,ie de probleme pe"tru -"$%,area program%rii.
/i$eritatea problemelor propue +i gradul di.erit de di.icultate .ac culegerea util% "u "umai tude",ilor0 ci +i ele$ilor de
liceu. &"i,ial ea a .ot co"ceput% ca ghid pe"tru lucr%rile de laborator ale tude",ilor a"ilor -"t1i +i doi de la ec,ia de
&".ormatic% a Facult%,ii de 2atematic% +i &".ormatic%.
Problemele u"t grupate -" 1' capitole0 -" .u"c,ie de peci.icul +i gradul lor de comple3itate. 4ucceiu"ea
capitolelor di" culegere $i5ea5% o abordare gradual% a problematicii0 at1t di" pu"ctul de $edere al comple3it%,ii
algoritmilor0 peci.ica,i -" limba6 Peudocod0 c1t +i al -"$%,%rii u"ui limba6 de programare0 -" particular limba6ul Pacal.
Fiecare capitol co",i"e cel pu,i" dou% e3emple de probleme re5ol$ate0 pe"tru care u"t preci5a,i at1t algoritmii de
re5ol$are0 c1t +i programele ur% Pacal. &"te",ia autorilor ete de a ugera u" a"umit til de re5ol$are a problemelor cu
calculatorul0 acord1"du*e o importa",% deoebit% etapelor de a"ali5% a problemei +i de proiectare a algoritmilor0 etape -"
care limba6ul de programare "u ete implicat. /i" acet pu"ct de $edere0 problemele propue u"t ge"erale0
impleme"tarea olu,iilor put1"d .i .%cut% +i -" alte limba6e de programare.
Problemele de acela+i tip u"t grupate -" acela+i capitol0 iar u" capitol acoper% toat% gama de probleme pe"tru
tema abordat%. At.el0 capitolul & co",i"e probleme eleme"tare0 a c%ror re5ol$are "u cere .oloirea $ectorilor au a
matricelor. )apitolul doi co",i"e probleme re.eritoare la $ectori0 -" timp ce capitolul trei co",i"e probleme a c%ror
re5ol$are cere .oloirea $ectorilor. )apitolul patru co",i"e probleme cu matrice. )apitolul ci"ci cere .oloirea
ubalgoritmilor. )apitolul +ae co",i"e probleme a c%ror re5ol$are cere .oloirea matricelor. 7rmea5% u" capitol de
e3emple +i probleme pe"tru programarea -" limba6 ma+i"%. )apitolul opt co",i"e probleme re.eritoare la tipurile mul,ime
+i e"umerare di" Pacal. )apitolul "ou% co",i"e probleme re.eritoare la +iruri de caractere. )apitolul 5ece e re.er% la
recuri$itate. 7rmea5% u" capitol de probleme pri$i"d .oloirea .i+ierelor. )apitolul 12 co",i"e probleme care cer
.oloirea tipului re.eri",% -" Pacal. 7rm%torul capitol co",i"e probleme de gra.ic% cu calculatorul. )apitolul 14 co",i"e
mai multe probleme date la di.erite co"cururi de programare. 8ipurile abtracte de date u"t obiectul capitolului 1!. 9"
.1r+it0 ultimul capitol co",i"e probleme depre gra.e.
/e+i la electarea problemelor au co"tribuit to,i autorii0 .iecare capitol a .ot elaborat de u"ul au doi autori0
dup% cum urmea5%:
)ap.1 * Pro.. 4.Gro5e +i Pro.. 2.Fre",iu;
)ap.2 * Pro.. 2.Fre",iu;
)ap.3 * <ect. Robu =. +i Pro.. 2.Fre",iu;
)ap.4 * Ait. 4. 2otog"a;
)ap.! * Ait. E.&acob;
)ap.' * )o".. >aa ?. +i Ait. 4.2otog"a;
)ap.@ * )o".. F.Aoia";
)ap.( * <ect. B.)ioba"u;
)ap.9 * Ait. 4.&uria";
)ap.1C * Ait. 4.&uria";
)ap.11 * Ait. D.Pop;
)ap.12 * <ect. B.Pre6merea"u;
)ap.13 * <ect. B.Pre6merea"u;
)ap.14 * Ait. 4.2otog"a;
)ap.1! * )o".. A.Pr$ +i Pro.. 2.Fre",iu;
)ap.1' * )o".. 8.8oadere.
E$e"tualele erori "u e pot imputa "umai celor de mai u0 to,i autorii particip1"d la corectarea .i"al% a acetei culegeri.
4per%m ca pre5e"tul material %*+i ati"g% copul propu0 cel de de5$oltare la cititori a gutului de programare
-"tr*u" limba6 e$oluat0 -" particular -" limba6ul Pacal.
)o"+tie",i c% e3it% poibilit%,i de -mbu"%t%,ire a co",i"utului pre5e"tei lucr%ri0 autorii mul,umec a"ticipat pe
aceat% cale tuturor celor care $or .ace ober$a,ii +i propu"eri de -mbu"%t%,ire0 de care e $a ,i"e eama la o "ou% editare
a culegerii de probleme.
7
CAPITOLUL 1
PROBLEME SIMPLE
1.1. GHID DE LUCRU
Re5ol$area u"ei probleme cu a6utorul calculatorului preupu"e parcurgerea urm%toarelor .a5e:
* preci5area complet% a problemei de re5ol$at;
* proiectarea algoritmului de re5ol$are a problemei;
* programarea propriu*5i% Eimpleme"tareaF;
* tetarea programului ob,i"ut;
* e3ploatarea +i -"tre,i"erea programului.
Acete .a5e co"tituie ciclul de $ia,% al programului.
/e .oarte multe ori0 atu"ci c1"d be"e.iciarul dicut% cu e3ecuta"tul depre problema care trebuie re5ol$at%0
aceta d% u" e"u", $ag0 i"complet0 dac% "u chiar i"e3act au co"tradictoriu0 pe"tru problema de re5ol$at. 7rmea5% mai
multe dicu,ii0 u"eori -"ti"e -" timp0 -" urma c%rora e a6u"ge la u" e"u", relati$ complet +i e3act al problemei. 9"truc1t
problemele propue u"t luate di" dome"iul matematicii arci"a "oatr% $a .i mult mai u+oar%.
/up% e"u",area problemei urmea5% modelarea matematic% +i c%utarea u"ei metode de re5ol$are a ei. 7"eori
u"t poibile mai multe moduri de re5ol$are0 ca5 -" care e $a alege metoda co"iderat% cea mai potri$it% copului
urm%rit. 2odelarea matematic% +i alegerea u"ei metode de re5ol$are e -mbi"% aproape -"totdeau"a cu co"ceperea
algoritmului0 .ii"d greu % e epare u"a de cealalt%. Acti$it%,ile de mai u co"tituie ceea ce "umim proiectarea
programului.
Pe toat% durata proiect%rii trebuie me",io"ate -" cri toate deci5iile luate0 -"truc1t ete poibil ca ulterior % .ie
"ecear% o reproiectare +i deci0 % e re$i"% aupra acetor deci5ii. /ocume"ta,ia reali5at% ete "ecear% -" primul r1"d
pe"tru urm%toarea .a5% a ciclului de $ia,% al programului0 impleme"tarea. /e aeme"ea0 -" .a5a de -"tre,i"ere a
programului ete poibil% modi.icarea u"or module0 modi.icare -" care u"t "eceare % .ie cu"ocute +i acete deci5ii. E
bi"e ca proiectarea % .ie at.el .%cut% -"c1t % permit% o -"tre,i"ere c1t mai u+oar%. Fa5a urm%toare0 impleme"tarea au
codi.icarea0 co"t% -" traducerea algoritmului -"tr*u" limba6 de programare. E$ide"t0 prima deci5ie ce trebuie luat%
co"t% -" alegerea limba6ului de programare -" care $a .i cri programul. 9" cele ce urmea5% $om .oloi -" acet cop
limba6ul Pacal. /e multe ori e $or .oloi mai multe limba6e pe"tru aceat% acti$itate. /e e3emplu0 pot e3ita u"ele
module a c%ror criere e poate .ace "umai -" limba6ul de aamblare. 7rmea5% tetarea programului elaborat0 care u"eori
pu"e -" e$ide",% erori gra$e de programare0 erori care au du -" u"ele itua,ii la re.acerea Epar,ial% au i"tegral%F a
acti$it%,ilor a"terioare. 4igur c% ete de dorit % "u e a6u"g% la at.el de itua,ii +i0 dac% proiectarea +i impleme"tarea au
.ot .%cute corect0 -" .a5a de tetare "u ar trebui % -"t1l"im erori.
7rm%toarea .a5% di" $ia,a programului co"t% -" e3ploatarea propriu*5i% a acetuia0 .a5% -" care e3ecu,ia e
.ace cu date reale. Aceat% acti$itate e -"ti"de -" timp pe mai mul,i a"i +i cere adeeori chimb%ri -" program0 moti$
pe"tru care ete cu"ocut% ub "umele de -"tre,i"erea programului. Ete .a5a cea mai cotiitoare +i cea mai importa"t%
di" $ia,a u"ui produul real. 8oat% acti$itatea de reali5are a programului trebuie % ,i"% eama de acet .apt +i programul
% .ie at.el co"ceput -"c1t % e permit% modi.ic%ri -" ceea ce .ace programul cu u" "um%r mi"im de modi.ic%ri -" te3tul
acetuia. /ocume"tarea programului preupu"e elaborarea u"or materiale crie -" care e preci5ea5% toate i".orma,iile
utile depre programul reali5at. Pe"tru proiectarea algoritmilor $om .oloi limba6ul Peudocod. A$a"ta6ele .oloirii
acetui limba6 pe"tru proiectarea algoritmilor co"tau -" .aptul c% permit programatorului %*+i -"drepte complet ate",ia
aupra logicii re5ol$%rii problemei +i % uite de retric,iile impue de limba6ul de programare +i calculatorul .oloit. 9"
aceat% .a5% ete "ecear% o a"ali5% ate"t% a problemei -" $ederea g%irii u"ui algoritm corect proiectat.
/e aeme"ea0 proiectarea algoritmului permite e$itarea duplic%rii u"ui grup de i"truc,iu"i -" mai multe p%r,i
ale programului. &de"ti.icarea u"ui at.el de grup permite de.i"irea lui ca u" i"gur ubalgoritm +i .oloirea acetui
ubalgoritm ori de c1te ori ete "ecear.
9" decrierea u"ui algoritm deoebim urm%toarele acti$it%,i importa"te:
* peci.icarea problemei;
* decrierea metodei alee pe"tru re5ol$area problemei;
* preci5area de"umirilor +i em"i.ica,iilor $ariabilelor .oloite;
* decrierea algoritmului propriu*5i.
At.el0 dac% "i e cere % calcul%m radicalul de ordi"ul 2 di" x0 -" partea de peci.icare a problemei $om
8
me",io"a:
4e d% u" "um%r real "e"egati$0 "otat pri" x.
4e cere % g%im u" alt "um%r po5iti$ r at.el -"c1t r
2
Gx.
Pe"tru u" i".ormaticia" ete clar c% u" at.el de "um%r "u e poate g%i -" ge"eral pri" "ici u" procedeu .i"it.
Ete -"% poibil % g%im o apro3imare oric1t de bu"% a lui r. /eci peci.icarea .%cut% "u ete corect%0 "eput1"d g%i u"
algoritm care % re5ol$e problema -" .orma e"u",at%. Bom modi.ica aceat% peci.ica,ie0 cer1"d % e calcule5e
apro3imati$ r cu o eroare ce "u dep%+e+te u" "um%r real eps oric1t de mic.
4peci.ica,ia problemei ete:
DATE eps,x; {eps,xR, eps>0 i x 0}
REZULTATE r; { rr!"#x$ %eps}
u"de pri" r!"ExF am "otat radicalul de ordi"ul 2 di" x de.i"it -" matematic%.
7rmea5% % preci5%m metoda de re5ol$are a problemei. 4e +tie c% e3it% cel pu,i" dou% poibilit%,i de a calcula
pe r:
* ca limit% a u"ui +ir Ede.i"it pri"tr*o rela,ie de recure",%F co"$erge"t la r;
* pri" re5ol$area ecua,iei r
2
Gx.
Preci5%m c%*l $om calcula pe r re5ol$1"d ecua,ia r
2
Gx. /ar +i re5ol$area acetei ecua,ii e poate .ace pri" mai multe
metode. /ecidem c% o $om re5ol$a pri" metoda "6um%t%,irii. Aceat% metod% co"t% -" "6um%t%,irea repetat% a
i"ter$alului H!,&I care co",i"e r%d%ci"a r la i"ter$alul H!',&'I0 care ete 6um%tatea t1"g%0 au 6um%tatea dreapt% a
i"ter$alului H!,&I0 cea care co",i"e r%d%ci"a.
Bariabilele .oloite -" decrierea algoritmului u"t:
* ! +i & G capetele i"ter$alului -" care e a.l% r%d%ci"a;
* ( mi6locul i"ter$alului E!,&F. 9" mome"tul -" care &!%eps,
( $a .i chiar $aloarea c%utat% pe"tru r.
Algoritmul propriu*5i ete decri -" co"ti"uare:
)I*i+i!,i-e!-. pe ! i &;
RE/ET0
1IE (23#!4&$56;
) D!7. r.".7i*! se !8,. 9* :!,(; !<=*7i &23( !,<8e, !23(.
/>0C>D &!%eps ?1RE/ET0
1IE r23#!4&$56;
9" te3tul de mai u apar dou% propo5i,ii "eta"dard care ugerea5% -"% .oarte bi"e ce ac,iu"i trebuiec
-"trepri"e. Prima tabile+te i"ter$alul i"i,ial -" care e a.l% r%d%ci"a0 care depi"de de m%rimea lui x: Ex01F c1"d x ete
mai mic dec1t 1 au E10xF -" ca5 co"trar. /eci ea e $a tra"crie -" propo5i,ia ta"dard
DAC0 x%1 ATU>CI ATRI@UIE !23x; &231
ALT1EL ATRI@UIE !231; &23x
?1DAC0
A doua propo5i,ie -"6um%t%,e+te i"ter$alul. )o"di,ia ca r%d%ci"a % e a.le -" 6um%tatea t1"g% a i"ter$alului ete E!
2
*
xFJE(
2
*xFKC. 4e a6u"ge la urm%toarea $aria"t% .i"al%:
ALGARITBUL RADICAL E?TE2 {C!,7=,e!-. r!"i7!, "i* x}
DATE eps,x; {eps,xR, eps>0 i x 0}
DAC0 x%1 ATU>CI 1IE !23x; &231 {I*i+i!,i-e!-. pe ! i &}
ALT1EL 1IE !231; &23x
?1DAC0
RE/ET0
DAC0 #!
6
x$)#(
6
x$%0 ATU>CI &23( {r.".7i*! 9* s<C*D!}
ALT1EL !23( {r.".7i*! 9* "re!p<!}
?1DAC0
9
/>0C>D &!%eps ?1RE/ET0
1IE r23#!4&$56;
REZULTATE r; { rr!"#x$ %eps}
?1ALGARITB
Programul Pacal corepu"5%tor ete dat -" co"ti"uare.
PRLGRA2 RA/&)A<; MProgramul 1.1. )alculea5% radical di" 3N
BAR ep0 MepG preci5ia cu care e calculea5%N
30 Mradical di" 30 epOC i 3OGCN
r0 M$aloarea radicalului 3N
a0b0 Mcapetele i"ter$alului ce co",i"e pe rN
m : REA<; Mmi6locul i"ter$alului Ha0bIN
AEG&N
PR&8E<NEQ4e calculea5% radical di" 3 cu preci5ia ep:QF;
PR&8EEQepGQF; REA/<NEepF;
PR&8EEQ 3 GQF; REA/<NE3F;
&F 3K1 8DEN AEG&N a:G3; b:G1 EN/ M&"i,iali5ea5% pe a i bN
E<4E AEG&N a:G1; b:G3 EN/;
REPEA8
m:GEaRbFS2;
&F EaJa*3FJEmJm*3FKC
8DEN b:Gm Mr%d%ci"a -" t1"gaN
E<4E a:Gm; Mr%d%ci"a i" dreaptaN
7N8&< b*aKep;
r:GEaRbFS2;
PR&8E<N; PR&8E<N;
PR&8E<NEQRadicalEQ03:':10QF G Q0r:':3F; MT r*radE3FTKepN
REA/<N
EN/.
1.6. >UBERE /ITAGARICE.
Numerele !,&,70 e "umec pitagorice dac%
6 6 6
! 4& 3 7
1. 4% e tip%reac% toate tripletele E!,&,7F de "umere
pitagorice0 cu CK!%&%7 +i !4&47U* ordo"ate dup% uma !4&47.
4peci.icarea problemei ete:

DATE *; {* >; pe*<r= *%16 *= exis<. <rip,e<e}
REZULTATE <E!<e <rip,e<e,e "e *=(ere pi<!DEri7e #!,&,7$ 7= prEprie<!<e!
0%!%&%7 i !4&47F *.
Bom "ota pri" ? uma !4&47. 4e +tie c% E3040!F ete primul triplet de "umere pitagorice. 9" acet ca5 ? ia $alori
de la 12 la *. 9"truc1t G!%? $ariabila ! ia $alori de la 3 la ?S3. Apoi 2&K?! deci & $a lua $alori de la !41 la E?!FS2.
Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei ete dat -" co"ti"uare :
A,DEri<(=, >R/ITAGARICE es<e 2
D!<e *; {* >; pe*<r= *%16 *= exis<. <rip,e<e}
D!7. *%16
!<=*7i Tip.re<e H>= exis<. *=(ere,e 7er=<eH
!,<8e, /e*<r= ?316,* exe7=<.
/e*<r= !3G,?5G exe7=<.
/e*<r= &3!41,#?!$56 exe7=<.
1ie 723?!&;
D!7. 73!4& !<=*7i Tip.re<e#!,&,7$ ?8"!7.
?8pe*<r=
?8pe*<r=
10
?8pe*<r=
?8"!7.
?8!,DEri<(.
Programul Pacal corepu"5%tor ete dat -" co"ti"uare.
PRLGRA2 NRP&8AGLR&)E; MProgramul 1.1.2. Numere pitagoriceN
BAR "0 M "VN; aRbRcU" N
40 M 4 G aRbRc N
a0b0c0 MEa0b0cF triplet de "umere pitagoriceN
M C K a K b K c N
W : i"teger; M co"tor N
AEG&N
PR&8E<NEQ4e tip%rec tripleteleEa0b0cF de "umere pitagoriceQF;
PR&8E<NEQcu proprietatea: aRbRcKG"0 pe"tru " datQF;
PR&8EEQ/a,i $aloarea lui ":QF; REA/<NE"F;
For W:G1 to 4 do Xritel";
W:GC;
&F "K12
8DEN PR&8E<NEQNu e3ita "umerele ceruteQF
E<4E FLR 4:G12 8L " /L
FLR a:G3 8L 4 /&B 3 /L
FLR b:GaR1 8L E4*aF /&B 2 /L
AEG&N
c:G4*a*b;
&F cJcGaJaRbJb 8DEN AEG&N
W:GWR1;
PR&8E<NEQ8ripletul Ea0b0cFQ0W:30QG Q0a:30 b:30c:3F;
EN/ M&FN
EN/;
REA/<N;
EN/.
1.G. /RA@LEBE /RA/U?E
1.1. Fie i,I,J . 4% e determi"e retul -mp%r,irii "um%rului "atural i
I
la J.
1.6. 4% e tip%reac% toate tripletele #i,I,J$ de "umere "aturale care $eri.ic% co"di,iile
i
6
4 I
6
3 J
6
1 % i % I % J F *

1.G. 4% e $eri.ice dac% "um%rul * ete per.ect. E7" "um%r * ete per.ect dac% ete egal cu uma di$i5orilor lui
di.eri,i de *; e3emplu: 'G1R2R3F.
1.K. 4% e determi"e "umerele per.ecte di" i"ter$alul H!,&I0 pe"tru !,& date.
1.L. /ou% "umere -"tregi x +i M u"t Ypriete"eY dac% uma di$i5orilor "um%rului x ete egal% cu uma
di$i5orilor "um%rului M. 4% e g%eac% "umerele Ypriete"eY di" i"ter$alul H!,&I.
1.N. 4% e calcule5e +i % e tip%reac% primii * terme"i di" +irul Fibo"acci0 +ir de.i"it de rela,ia de recure",%
i41 i i1
< 3 < 4 <
20 iG1020...
a$1"d
0 1
< 3 < 313.
1.O. Fie *,J Z4 0 * J . 4% e crie u" algoritm pe"tru calculul "um%rului combi"%rilor de * eleme"te luate c1te J.
11
1.P. Fie ! >. 4% e crie u" algoritm pe"tru calculul mediei aritmetice0 geometrice +i armo"ice a tuturor
di$i5orilor lui !.
1.Q. Fie .u"c,ia lui Euler 2 > > 0 u"de #*$ ete "um%rul "umerelor relati$ prime cu * +i mai mici ca *. 4% e
tip%reac% $alorile #J$, J G1020...0(0 pe"tru ( > dat.
1.10. Fie *,J Z, * J. 4% e crie u" algoritm pe"tru calculul umei
? 3 A 4 C 4 /
*
J
*
J
*
4.
1.11. 4% e determi"e toate "umerele -"tregi de trei ci.re
!&7
! cu proprietatea
!&7 3 ! 4 & 4 7
G G G
'.
1.16. 4e dau "umerele -,,,! . 4% e determi"e dac% tripletul #-,,,!$ repre5i"t% o dat% cale"daritic% a ecolului
"otru.
1.1G. 4e d% o 5i #-,,,!$ di"tr*u" a". 4e cere % e determi"e a c1ta 5i di" acel a" ete aceat% 5i.
1.1K. 4e co"ider% # - ,, ,! $
* * *
@ data "a+terii u"ei peroa"e +i # - ,, ,! $
7 7 7
( o dat% cure"t%. 4% e
determi"e $1rta0 -" 5ile0 a peroa"ei repecti$e.
1.1L. 4e dau datele de "a+tere # - ,, ,! $ # - ,, ,! $
1 1 1 6 6 6
i 9 a dou% peroa"e. 4e cere % e preci5e5e care di" cele
dou% peroa"e ete mai t1"%r%0 pri" i"dicatorul r V MC0102N EC dac% au aceea+i $1rt%0 1 dac% prima peroa"% ete mai
t1"%r%F.
1.1N. )u"oc1"d -" ce 5i di" %pt%m1"% a .ot 1 ia"uarie0 % e crie u" algoritm ce determi"% 5iua di"
%pt%m1"% -" care ete a **a 5i a a"ului.
1.1O. A"umite "umere prime +i p%trea5% proprietatea de a r%m1"e prime pe"tru toate permut%rile ci.relor lor.
E3. 13 +i 31; 1310113 +i 3110 etc.F. 4% e crie u" algoritm care determi"% "umerele prime YpermutabileY0 mai mici dec1t
u" "um%r ( dat.
1.1P. L .ormul% de ge"erare a u"ui +ir de "umere EMiF ete
*
6
M 3 * OQ* 4 1N011C.
4e cere algoritmul care determi"% pe"tru u" "um%r * V M10...09CN c1te di"tre primele * "umere di" acet +ir u"t prime.
1.1Q. 4% e crie u" algoritm care % e3prime orice um% de lei ?0 -" mi"imum de mo"ede de 1 leu0 3 lei0 ! lei0
1C lei 0 2C lei0 !C lei +i 1CC lei.
1.60. Fii"d date "umerele !,&,7," Z0 e cere u" algoritm care % tabileac% cea mai mare di"tre .rac,iile !5& +i
75".
1.61. 4% e g%eac% olu,iile -"tregi +i po5iti$e ale ecua,iei !x 4 &M 3 70 cu proprietatea x4M%*0 pe"tru !,&,7
!p!r+i*e ,=i Z Z +i *OC.
1.66. 4e cere $aloarea .u"c,iei 8:H*909I -" pu"ctul x0 dac%
12
8 x
x
x %x
x 4 , %x
x>
E F

'

1, pentru
, pentru
pentru
, pentru
1
3 1 C
2 C C
1C 1
2
1.6G. 4% e determi"e olu,iile -"tregi ale itemului

M x
M 6 x 1N
6
6

'

11
1.6K. 4e d% * . 4% e calcule5e
J31
*
C
J
*
#14
1
6
4...4
1
J
$

12
1.6L. Fie !,&07 4. 4% e crie u" algoritm pe"tru re5ol$area ecua,iei
6
x 4"x 4 p 3013
u"de " 3 E!,&F ete cel mai mare di$i5or comu" al "umerelor ! +i &0 iar p ete probabilitatea ca u" "um%r * ce
$eri.ic% co"di,ia *F70 luat la -"t1mplare0 % .ie prim.
1.6N. 4e cere u" algoritm pe"tru determi"area "umerelor impare uccei$e a c%ror um% ete egal% cu *
3
0 pe"tru
*G10...02C. EE3.
G G G
1 31, 6 3 G4L, G 3O 4Q411 140 etcF.
1.6O. 4% e crie u" algoritm care cite+te uccei$ p perechi de "umere -"tregi E(,*F0 cu C U ( U * +i care
calculea5%0 pe"tru .iecare pereche coe.icie"tul bi"omial &*,( de.i"it de rela,ia recuri$%
*,(
*1,(1 *1,(
& 3
1, (3 0 (3 *,
& 4& , .
daca au
i" ca5 co"trar

'

1!
1.6P. 4% e a.le toate pu"ctele de coordo"ate -"tregi ituate -" i"teriorul p%tratului cu diago"ala determi"at% de
pu"ctele AE!,&F +i C#7,"$.
1.6Q. Fie !,& . 4% e crie u" algoritm pe"tru calculul "um%rului pu"ctelor de coordo"ate -"tregi i"terioare
elipei de ecua,ie
6
6
6
6
x
!
4
M
&
3 1
1'
1.G0. Fie dreapta " determi"at% de pu"ctele A#!1,!6$ +i @#&1,&6$. 4% e determi"e po5i,ia pu"ctelor A +i @ .a,% de
dreapta "0 pri" i"dicatorul R de.i"it at.el:
RGC0 dac% pu"ctele A#!1,!6$ +i @#&1,&6$ e a.l% -" acela+i emipla" determi"at de dreapta " ;
RG10 dac% pu"ctele A +i @ apar,i" dreptei ";
RG20 dac% pu"ctele A +i @ e a.l% -" emipla"e di.erite .a,% de dreapta ".
1.G1. 4e d% u" triu"ghi pri" coordo"atele $1r.urilor ale +i u" pu"ct B -" pla"ul %u. 4% e determi"e po5i,ia
13
pu"ctului B .a,% de laturile triu"ghiului0 marc1"du*e cu R V M10203N trei itua,ii poibile: i"terior triu"ghiului0 pe u"a di"
laturi0 e3terior triu"ghiului.
1.G6. 4e d% u" p%trat /1 de latur% 1 c%ruia i e circumcrie u" cerc C1. )ercului ob,i"ut i e circumcrie u" "ou
p%trat /20 acetuia u" "ou cerc C20 etc. 4% e calcule5e aria p%tratului /" +i aria cercului C" ob,i"ute dup% u" "um%r de *
pa+i0 pri" metoda de mai u.
1.GG. 4e dau trei pu"cte Bi #xi,Mi$0 iG102030 -" pla". 4% e determi"e parametrul J care % ia $aloarea C dac%
pu"ctele u"t coli"iare0 repecti$ 1 -" ca5 co"trar.
1.GK. 4e dau !,&,7,",e,8 . 4% e determi"e po5i,ia dreptelor

!x 4 &M 4 7 3 0
"x 4 eM 4 8 3 0

'

1@
+i u"ghiul di"tre ele0 e3primat -" grade.
1.GL. 4e cu"oc lu"gimile laturilor u"ui triu"ghi. 4e cere % e calcule5e perimetrul0 u"ghiurile +i aria
triu"ghiului.
1.GN. 4e co"ider% egme"tele de dreapt% cu e3tremit%,ile -" pu"ctele AE!10!2F0 @E&10&2F0 repecti$ CE71072F0
DE"10"2F. 4% e determi"e u" algoritm de calcul pe"tru coordo"atele pu"ctului de i"terec,ie a egme"telor date. 9" ca5ul
-" care acet pu"ct "u e3it%0 e $a tip%ri u" mea6.
1.GO. L .abric% de mobil% prime+te come"5i pe"tru producerea u"ei di$erit%,i de biblioteci0 a$1"d:
* lu"gimea cupri"% -"tre 2*9 m;
* -"%l,imea cupri"% -"tre 1*3 m;
* u" "um%r de 2040'09 au 12 corpuri.
)otul u"ei biblioteci ete de ! lei pe"tru .iecare metru cub de $olum0 la care e adaug% & lei pe"tru .iecare corp.
)o"truc,ia u"ei biblioteci trebuie % repecte a"umite co"di,ii impue de "ormele de .abrica,ie:
* lu"gimea trebuie % .ie de 2*3 ori mai mare dec1t -"%l,imea;
* l%,imea trebuie % .ie 1S3 p1"% la 1S2 di" -"%l,ime;
* "um%rul de corpuri trebuie % .ie -" raportul de 1S2 p1"% la 1 .a,% de produul di"tre lu"gime +i -"%l,ime. 4e cere
algoritmul de acceptare al u"ei come"5i +i de calcul al pre,ului.
1.GP. Fie .u"c,ia 8:H!,&I 0 dat% de
8#x$ 3
!x 4&x , ! x #!4&$ 5 6
!x 4&x
x46
, #!4&$ 5 6 % x &
6
6
daca
daca

'

1(
4% e calcule5e $aloarea lui 8 pe"tru x V H!,&I.
1.GQ. 4e cere u" algoritm pe"tru calculul apro3imati$ al r%d%ci"ii u"ei ecua,ii 8ExFGC0 u"de 8:E!,&F ete
co"ti"u% +i mo"oto"%0 .oloi"d metoda combi"at% a coardei +i a ta"ge"tei. )u metoda dedu%0 % e calcule5e
B
*
19.
&"dica,ie. 4e $a lua 8ExF G x
*
B, iar i"ter$alul E!,bF0 e -"locuie+te cu H0,BI.
1.K0. /i"tr*o ur"% cu ( bile E(O1F0 "umerotate de la 1 la (0 e e3trage la -"t1mplare o bil%. 4% e crie u"
algoritm pe"tru calculul probabilit%,ii ca "um%rul -"cri pe bila e3tra% % .ie prim.
1.K1. 7" mobil e.ectuea5% o mi+care ocilatorie armo"ic%. #tii"d c% pe"tru elo"ga,iile x1G2 cm +i x6G3 cm0
mobilul are $ite5ele R1G!mS +i repecti$ R6G4mS0 % e calcule5e amplitudi"ea +i perioada mi+c%rii ocilatorii a
14
mobilului.
&"dica,ie. 4e +tie c% P&G3.14 +i e ,i"e eama c% amplitudi"ea0 repecti$ perioada mi+c%rii ocilatorie a mobilului
u"t date de
A3
x R x R
R R
; T 3 6/I
x x
R R
1
6
6
6
6
6
1
6
6
6
1
6
1
6
6
6
6
6
1
6
2C
1.K6. 4e dau pu"ctele A, @, C, D pri" coordo"atele lor -" pla". )iti"du*e coordo"atele acetor pu"cte0 % e
tabileac% dac% ele u"t $1r.urile u"ui dreptu"ghi au "u u"t.
1.KG. 4e dau pu"ctele A, @, C pri" coordo"atele lor recta"gulare. 4% e determi"e pu"ctul D +tii"d c% el ete
piciorul perpe"dicularei du% di" A pe @C.
1.KK. 4e dau pu"ctele A, @, C, D pri" coordo"atele lor -" pla". 4% e determi"e pu"ctul E pe egme"tul A@ +i
pu"ctul 1 pe egme"tul CD at.el -"c1t dita",a di"tre E +i 1 % .ie mi"im%.
1.KL. 4e dau pu"ctele A, @, C, D pri" coordo"atele lor -" pla". /reapta ce trece pri" A +i @, cercul de ce"tru
EC02F +i ra5% ! +i parabola de ecua,ie M3x
6
41 determi"% o -mp%r,ire a pla"ului -" opt regiu"i i"terioare. 4% e determi"e
dac% pu"ctele C +i D e a.l% -" aceea+i regiu"e au "u.
1.KN. 4e dau * V M1020...03''N +i ! "um%r de a" al ecolului "otru. 4% e preci5e5e data corepu"5%toare celei de a
**a 5i a a"ului ! ub .orma Elu"%0 5iF.
1.KO. 4e d% "um%rul * . 4% e tip%reac% acet "um%r -" itemul de "umera,ie roma".

1.KP. Stii"d c% 1 ia"uarie 1994 a .ot -"tr*o 5i de 1mb%t%0 % e determi"e -" ce 5i a %pt%m1"ii $a .i 1 ia"uarie
2C2C.
1.KQ. 4e co"ider% trei re5er$oare cili"drice care co",i" be"5i"% de trei calit%,i. 4e cere itua,ia li$r%rilor
%pt%m1"ale0 li$r%rile 5il"ice -"regitr1"du*e ec$e",ial. 4% e preci5e5e be"e.iciarul c%ruia i *a li$rat ca"titatea
ma3im% de be"5i"%.
15
17
CAPITOLUL 2
PROBLEME CU IRURI DE NUMERE
6.1. >UBERE DI?TI>CTE
4e dau * V +i "umerele -"tregi x1,x6, ...0x*. 4e cere % e re,i"% -"tr*u" $ector T toate "umerele0 dar .%r% a repeta
$reu"ul0 deci T are "umai compo"e"te diti"cte.
4peci.icarea problemei:
DATE *, #xi, i31,*$; { xi Z, pe*<r= i31,6,...,* }
REZULTATE #MI, I31,J$; { U3T, =*"e U es<e }
{ (=,+i(e! 7e 7E*+i*e <E!<e *=(ere,e xi, i31,*, }
{ i!r T 3(=,+i(e! 7e 7E*+i*e pe MI, I31,J i M, M I pe*<r= , I}
Bariabilele i"termediare .oloite +i em"i.ica,ia lor0 precum +i metoda .oloit% $or .i re5ultatul ra.i"%rilor
uccei$e +i $or .i -",elee di" te3tul $eriu"ilor repecti$e.
ALGARITBUL DI?TI>CTE E?TE2 { Versi=*e! 1 }
DATE *, #xi, i31,*$;
1IE M123x1; J231;
)Ex!(i*e!-. 7e,e,!,<e *=(ere i "!7. es<e 7!-=, p=*e,e 9* T.
REZULTATE #MI, I31,J$;
?1ALGARITB
Pe"tru a parcurge celelalte "umere a$em "e$oie de u" co"tor0 .ie el i, +i de .oloirea propo5i,iei /E>TRU.
A6u"gem la:
ALGARITBUL DI?TI>CTE E?TE2 { Versi=*e! 6 }
DATE *, #xi, i31,*$;
1IE M123x1; J231;
/E>TRU i236,* EUECUT0
)Veri8i7. "!7. xi !p!r+i*e ,=i T.
)D!7. *= !p!r+i*e !<=*7i !"!=D. pe xi ,! T.
?1/E>TRU
REZULTATE #MI, I31,J$;
?1ALGARITB
/eci5ia ce trebuie luat% ete cum % $eri.ic%m aparte"e",a u"ui eleme"t = la mul,imea T. Pe"tru aceata $om
re,i"e -" i"dicatorul i*" cele dou% itua,ii poibile: C pe"tru aparte"e",% +i po5iti$ -" ca5 co"trar. Acet calcul e poate
.ace .oloi"d urm%toarele propo5i,ii:
i*"231;
CTTIB/ #i*" 1$ i #i*"%3J$ EUECUT0
DAC0 xi3Mi*" ATU>CI i*"230
ALT1EL i*"23i*"41
?1DAC0
?1CTTIB/
)u acetea a6u"gem la $eriu"ea .i"al% a algoritmului dorit.
ALGARITBUL DI?TI>CTE E?TE2 { Versi=*e! 8i*!,. }
18
DATE *, #xi, i31,*$; { xi Z, pe*<r= i31,6,...,* }
1IE M123x1; J231;
/E>TRU i236,* EUECUT0
{Veri8i7. "!7. xi !p!r+i*e ,=i T}
i*"231;
CTTIB/ #i*" 1$ i #i*"%3J$ EUECUT0
DAC0 xi3Mi*" ATU>CI i*"230
ALT1EL i*"23i*"41
?1DAC0
?1CTTIB/
{D!7. *= !p!r+i*e !<=*7i !"!=D. pe xi ,! T}
DAC0 i*">0 ATU>CI J23J41;
MJ23xi
?1DAC0
?1/E>TRU
REZULTATE #MI, I31,J$; {U3T, =*"e U es<e (=,+i(e! 7e 7E*+i*e }
{ <E!<e *=(ere,e xi, i31,*, i!r T es<e (=,+i(e! }
{ 7e 7E*+i*e pe MI, I31,J i M, M I pe*<r= , I }
?1ALGARITB
Programul Pacal corepu"5%tor ete:
PRLGRA2 /&48&N)8E; M Programul 2.1. Reti"e $alorile diti"cte N
BAR "0 M "um%rul "umerelor date N
i060 M co"tor * $ariabile de lucru N
W0 M "um%rul $alorilor diti"cte g%ite N
i"d : i"teger; M i"dicator; reti"e daca 3HiI ete i" [ N
\0 M Bector cu "umerele date N
[ : arra]H1..1CCI o. i"teger; M Bector cu "umerele diti"cte N
AEG&N
Pritel"EQ4e da $ectorul \ cu " compo"e"te realeQF;
Pritel"EQ4e pu" i" [ toate $alorile ce apar i" \QF;
PriteEQ "GQF; readl"E"F;
For i:G1 to " do
begi" XriteEQ3EQ0i0QFGQF; readl"E3HiIF e"d;
]H1I:G3H1I; W:G1;
For i:G2 to " do
begi" M Beri.ica daca N
i"d:G1; M 3HiI apar,i"e lui [ N
Phile Ei"dOCF a"d Ei"dKGWF do
&. 3HiIG]Hi"dI the" i"d:GC
ele i"d:Gi"dR1;
M /ac% "u apar,i"e lui [ N
&F i"dOC the" M atu"ci adaug% pe 3HiI la [ N
begi" W:GWR1; ]HWI:G3HiI e"d;
e"d;
Pritel"; M 8ip%re+te re5ultatele N
Pritel"EQ Numerele diti"cte u"tQF;
For 6:G1 to W do XriteE]H6I:!F;
readl"
EN/.
6.6. SIR DERIVAT DI> >UBERELE >ATURALE
19
4e co"ider% +irul
102010302010402020!040302010'02020303030@0'0...
ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui "um%r "atural * pri"tr*u" grup de "umere0 dup% urm%toarele
reguli: "um%rul prim p ete -"locuit pri" "umerele p0p*10...302010 iar "um%rul compu 7 ete -"locuit pri" 7 urmat de to,i
di$i5orii %i proprii0 u" di$i5or " repet1"du*e de " ori. /1"du*e "um%rul "atural *0 e cere % e tip%reac% primele *
"umere di" +irul dat.
4peci.icarea problemei.
?e ". =* *=(.r *!<=r!, * i ir=, "e *=(ere *!<=r!,e "es7ris (!i s=s.
?e 7ere <ip.rire! pri(e,Er * *=(ere "i* ir=, "!<.
Apare"t problema ete complet peci.icat%0 ceea ce "u e complet ade$%rat. Ne d%m eama de acet lucru dac%
-"cerc%m % preci5%m ce re5ultate e $or re,i"e -" memoria calculatorului. Ete poibil ca -" memorie % re,i"em toate
"umerele cerute -"tr*u" $ector U ub .orma T 3# M , M ,..., M $
1 6 *
210 au % "u le re,i"em -" memorie ci doar % le
a.i+%m pe ecra". /e .apt e3it% o $aria"t% impli.icat% a problemei de mai u -" care e cere % e ob,i"% doar al **lea
"um%r di" +irul dat.
4peci.icarea problemei0 pe"tru tip%rirea celor * "umere0 .%r% re,i"erea lor -" memorie.
DATE *; { * >, *>0 }
REZULTATE !8i!re! pri(e,Er * *=(ere "i* ir=, (e*+iE*!<.
Pe"tru a co"cepe u" algoritm de re5ol$are0 -" ambele $aria"te e parcurge +irul dat0 re,i"1"d ub "umele < terme"ul
cure"t al +irului0 iar ub "umele i po5i,ia acetui terme" -" $ector. Pri" J $om "ota "um%rul "atural di" care e ob,i"e
grupul de terme"i di" care .ace parte <, iar pri" I i"dicele lui < -" acet grup. &"dicatorul i*" $a primi $aloarea 1 dac%
"um%rul J ete prim +i C -" ca5 co"trar.
Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei ete dat -" co"ti"uare.
A,DEri<(=, GE>ERARE1 es<e2 { R!ri!*<!1 }
DATE *; { * >, *>0 }
1ie i231;
<231; <ip.re<e <;
J236;
i*"231; { /e*<r= 7!-=, J es<e pri( }
CC<<i(p i%* exe7=<.
) exe7=<. <23<er(e*=, =r(.<Er "i* ir;
i23i41;
Tip.re<e <
s87C<<i(p;
s8!,DEri<(
Pe"tru a ge"era urm%torul terme" di" +ir $a trebui % ,i"em eama de $aloarea lui i*", pri" care +tim dac%
"um%rul J ete prim au "u ete prim. Pe"tru a decide dac% u" "um%r J ete prim au "u0 $om $eri.ica dac% J e di$ide cu
u" "um%r mai mic dec1t el +i di.erit de 1. 4ec$e",a de propo5i,ii pri" care e calculea5% $aloarea lui i*" ete
urm%toarea:
1ie i*"230;
/e*<r= I236,J56 exe7=<.
D!7. J (E" I 3 0 !<=*7i i*"231 s8"!7.
s8pe*<r=
i"1"d eama de cele me",io"ate mai u a6u"gem la urm%toarea $aria"t% a algoritmului:
A,DEri<(=, GE>ERARE1 es<e 2 { R!ri!*<! 8i*!,. }
20
DATE *; { * >, *>0 }
1ie i231; <231; Tip.re<e <;
J236; i*"231;
CC< <i(p i%* exe7=<.
<23J;
D!7. i*"31
!<=*7i CC< <i(p #i%*$ i #< 1$ exe7=<.
i23i41;
Tip.re<e <; <23<1
s87C< <i(p
!,<8e, "236; i23i41; Tip.re<e J;
CC< <i(p "%J i i%* exe7=<.
D!7. J (E" " 3 0 !<=*7i
I231; <23";
Repe<. i23i41;
Tip.re<e <;
I23I41;
pC*. 7C*" I>" s8repe<.
s8"!7.
"23"41
s87C< <i(p;
s8"!7.
J23J41;
1ie i*"231;
/e*<r= I236,J1 exe7=<.
D!7. J (E" I 3 0 !<=*7i i*"230 s8"!7.
s8pe*<r=
s87C< <i(p
s8!,DEri<(.
Pe"tru a re,i"e terme"ii dori,i -"tr*u" +ir T ete u.icie"t % -"locuim propo5i,ia HTip.re<e <H pri" propo5i,ia H
i
T
22:GtY.
8ra"crii"d -" Pacal e ob,i"e urm%torul program:
Program 4&R; M Programul 2.2. 8ip%re+te " terme"i di"tr*u" +ir N
Bar "0 M Num%rul terme"ilor ce trebuie tip%ri,i N
i0 M )o"tor G "um%rul terme"ilor tip%ri,i N
60 M )o"tor G de cate ori *a tip%rit d ^ N
W0 M Num%r "atural di" care e ob,i" ultimii terme"i N
d0 M d $a lua ca $alori di$i5orii lui W N
t0 M t G terme"ul cure"t di" +ir N
i"d : i"teger; M i"dicator ce reti"e daca ete W prim N
Aegi"
.or i:G1 to 2C do Xritel";
Pritel"EQ4e tip%rec " terme"i di"tr*u" +irQF;
XriteEQ/a,i "GQF; Readl"E"F;
i:G1; t:G1; XriteEtF;
W:G2; i"d:G1;
Phile iK" do
begi" t:GW;
&. i"dG1
the" Xhile EiK"F a"d EtOG1F do
begi" i:GiR1;
XriteEt:!F; t:Gt*1;
e"d
ele begi" d:G2;
21
i:GiR1; XriteEW:!F;
Xhile EdKWF a"d EiK"F do
begi"
&. W mod d G C the"
begi"
6:G1; t:Gd;
Repeat i:GiR1; XriteEt:!F; 6:G6R1 u"til 6Od;
e"d;
d:GdR1
e"d;
e"d;
W:GWR1; i"d:G1;
For 6:G2 to W*1 do
&. W mod 6 G C the" i"d:GC;
e"d MXhileN;
readl"EdF;
e"d.
6.G. /RA@LEBE /RA/U?E.
Pe"tru problemele propue mai 6o e cere % e decrie -" limba6ul Peudocod u" algoritm de re5ol$are0
preci51"d +i em"i.ica,ia $ariabilelor .oloite. /e aeme"ea0 % e crie programul Pacal corepu"5%tor.
6.1. 4e d% "um%rul "atural * O 1. 4% e ge"ere5e to,i di$i5orii po5iti$i
1 6 (
" ," ,...,"
23 ai "um%rului *.
6.6. 4% e ge"ere5e toate "umerele prime mai mici dec1t "um%rul "atural * dat.
6.G. 4e dau (,* V R. 4% e determi"e primele * ci.re di" crierea .rac,iei 1S( ca .rac,ie 5ecimal%.
6.K. 4e d% "um%rul "atural ( O 1. 4% e .orme5e $ectorul ale c%rui compo"e"te u"t primele ( "umere di" +irul
lui Fibo"acci0 de.i"it pri" *1G*2G1 +i *WR1G*WR*W*1 pe"tru JG2030... .
6.L. 4e d% "um%rul "atural * O 1. 4% e tip%reac% triu"ghiul lui Pacal0 a$1"d -" li"ia ( toate combi"%rile
C#(,J$ de ( obiecte luate c1te J0 JGC0(0 pe"tru (G1020...0*. 4e $a .oloi rela,ia de recure",%:
C#(,J$ 3 C#(1,J$4C#(1,J1$
deci eleme"tele li"iei ( e calculea5% di" eleme"tele li"iei (*1 Eprecede"teF.
6.N. 4e dau (,J R. 4% e determi"e "um%rul * al ci.relor +i cele * ci.re di" crierea "um%rului -"treg (
W
G
E717273...7"F1C.
6.O. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i U
"
. 4% e determi"e i"dicele compo"e"tei mi"ime +i i"dicele
compo"e"tei ma3ime di" U.
6.P. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e g%eac% toate po5i,iile
1 6 J
p , p ,..., p 24
pe care e a.l% $aloarea ma3im%.
6.Q. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e $eri.ice dac% "umerele date u"t -" progreie
aritmetic% au geometric%0 calcul1"d i"dicatorul I*" de.i"it at.el:
I*" G 10 dac% "umerele u"t -" progreie aritmetic%0
I*" G 20 dac% "umerele u"t -" progreie geometric%0
I*" G 30 -" ca5 co"trar.
6.10. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e g%eac% media "umerelor date0 "um%rul
$alorilor po5iti$e0 produul $alorilor "egati$e +i % e tip%reac% "umerele mai mari dec1t 1CC.
22
6.11. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e ordo"e5e crec%tor primele J "umere +i
decrec%tor celelalte "umere0 pe"tru J dat0 JV M1020...0*N.
6.16. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e g%eac% toate "umerele diti"cte
1 6 (
M , M ,..., M 2! di" +irul U precum +i .rec$e",ele acetor "umere -"tre "umerele date.
6.1G. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e calcule5e MI3x1)x14x6)x64...4xI)xI0 pe"tru
IG1020...0* +i B G ma3MxI)MI T IG10* N.
6.1K. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e determi"e cel mai mare "um%r "egati$ +i
po5i,iile pe care e a.l% el -" +irul dat.
6.1L. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e calcule5e
i
I I
1 6 i
M
3
{
x
W
x
>0, I 31,i }, i
#
x
4
x
4...4
x
$ 5 i, i
ma3 daca ete par
daca ete impar

'

2'
pe"tru iG1020...0*.
6.1N. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e .orme5e $ectorul T3#M1,M6,...,M*$0 u"de Mi ia
$aloarea 1 dac% xi, xi41, xi46 pot .i lu"gimile laturilor u"ui triu"ghi +i C -" ca5 co"trar0 pe"tru iG1020...0*. Numerele x*41,
x*46 e iau egale cu x*.
6.1O. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e determi"e
i
I
i
M
3
{
x
W I 3 i,* }, i
(
, i
ma3 daca ete par
daca ete impar

'

2@
u"de mi ete "um%rul compo"e"telor $ectorului U egale cu xi0 pe"tru iG1020...0*.
6.1P. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e calcule5e compo"e"tele $ectorului
T 3 # M , M ,..., M $.
1 6 *
2( )ompo"e"ta Mi ete media aritmetic% a compo"e"telor po5iti$e de ra"g mai mic au egal
cu i ale $ectorului U0 -" ca5ul -" care e3it% compo"e"te po5iti$e0 repecti$ *1 -" ca5 co"trar.
6.1Q. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6, ..., x*. 4% e calcule5e Mi pe"tru iG10*0 +tii"d c%
M1 3 #x14x6$56, M6 3 #x14x64xG$5G,
M* 3 #x*14x*$56, M*1 3 #x*64x*14x*$5G,
iar MJ ete media "umerelor xJ6, xJ1, xJ, xJ41, xJ46, pe"tru JG3040...0**2.
6.60. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e determi"e "um%rul J al "umerelor "egati$e
di" +irul U +i mediile Ri pe"tru iG1020...0J*1. Pri" Ri *a "otat media "umerelor po5iti$e cupri"e -"tre al i*lea +i al iR1*lea
"um%r "egati$0 dac% e3it% "umere po5iti$e0 repecti$ C -" ca5 co"trar.
6.61. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e re,i"% toate "umerele diti"cte M1,M6,...,MJ +i %
e calcule5e .rec$e",ele de apari,ie ale acetor "umere -" +irul dat.
23
6.66. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e determi"e $ectorul T3#M1,M6,...,M*$0 u"de Mi
ete egal cu "um%rul $alorilor di" +irul dat mai mari dec1t xi0 pe"tru iG10*.
6.6G. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. /ac% Mi ete "um%rul terme"ilor mul,imii
{xI xI%xi 0I%iN0 % e determi"e $ectorul T3#M1,M6,...,M*$.
6.6K. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i U
*
. 4% e determi"e $ectorul T3#M1,M6,...,M*$0 u"de Mi ete po5i,ia
$alorii mi"ime -" ec$e",a de "umere x1,x6,...,xi Ecea mai mic% dac% e3it% mai multe po5i,iiF.
6.6L. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e calcule5e primele J mome"te (1, (6,..., (J.
Pri" mome"tul de ordi"ul I0 "otat (I0 e -",elege media aritmetic% a puterilor de e3po"e"t I ale "umerelor date.
6.6N. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i *umerele x1, x6,..., x*. /ac% (1 +i (6 u"t primele dou% mome"te E$e5i
problema 6.6LF % e calcule5e s0 u"de s
6
3(6(1)(1 +i 8I0 IG1090 dac% 8J ete "um%rul eleme"telor mul,imii
{ x W ( J) s % x % ( 4J) s}
i 1 i 1
29.
6.6O. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4ec$e",a xi, xi41,..., xi4p e "ume+te car% Ede
lu"gime pF dac% xi%xi41%...%xi4p. 4e cere % e tip%reac% cea mai lu"g% car% di" +irul dat +i po5i,ia i di" +ir la care
-"cepe aceat% car%.
6.6P. 4e dau "um%rul "atural * O 1 +i "umerele x1, x6,..., x*. 4% e g%eac% permutarea E1, E6,..., E* a i"dicilor
1020...0* at.el -"c1t
1 6 *
E E E
x x ... x . 3C
6.6Q. 4e dau ! 0 * V +i "umerele reale x1, x6,..., x*. 4% e determi"e cardi"alul E"um%rul eleme"telorF
mul,imii { i W x ! }
i
31 +i i"dicatorul r de.i"it at.el:
r G i0 dac% e3it% i pe"tru care !3xi0 Ecel mai mic iF
r G C0 -" ca5 co"trar.
6.G0. 4e dau ! 0 * +i "umerele reale x1, x6,..., x*. 4% e determi"e i"dicele i Ecel mai mic0 dac% e3it% mai
mul,iF pe"tru care $aloarea xi ete cea mai apropiat% de !.
6.G1. 4e dau ! , * +i "umerele reale x1, x6,..., x*. 4% e reara"6e5e acete "umere at.el -"c1t toate
"umerele mai mici dec1t ! % .ie -"ai"tea tuturor "umerelor egale cu ! au mai mari dec1t !0 cu c1t mai pu,i"e chimb%ri0
deci .%r% a ordo"a tot +irul.
6.G6. 4e dau ! , * +i "umerele reale x1, x6,..., x*. 4% e determi"e $ectorul Z cu compo"e"tele
i
1 6 i i
i i41 * i
-
3
x 4 x 4...4x , x > !,
{
x
,
x
,...,
x
},
x
!.
daca
ma3 daca

'

32
6.GG. 4e dau ! , * +i "umerele reale
1 6 *
x , x ,..., x
33. 4% e elimi"e di" +irul U toate eleme"tele mai
mici dec1t !.
6.GK. 4e dau ! , * +i "umerele reale
1 6 *
x , x ,..., x
34. 4% e ordo"e5e "umerele date crec%tor dup%
dita",a lor .a,% de "um%rul real !.
6.GL. 4e dau * 0 "umerele reale !, &, !%&0 +i $ectorul U cu compo"e"te reale
1 6 *
x , x ,..., x
3!. 4% e
determi"e media aritmetic% a compo"e"telor lui U a.late -" i"ter$alul H!,&I +i % e lite5e perechile #i,x $
i
3' pe"tru
care
i
x
3@ H !,&I.
24
6.GN. 4e dau * , "umerele reale !, &, !%&, +i $ectorul U cu compo"e"te reale
1 6 *
x , x ,..., x
3(. 4% e
re,i"% -" $ectorul T3 #M1,M6,...,MJ$, toate compo"e"tele $ectorului U care apar,i" i"ter$alului :!,&;.
6.GO. 4e dau * , "umerele reale !, &, !%&, +i $ectorul U cu compo"e"te reale
1 6 *
x , x ,..., x
39. 4% e
g%eac% mi"imul +i ma3imul "umerelor mai mici dec1t &, apoi % e elimi"e di" $ectorul U toate compo"e"tele care "u
apar,i" i"ter$alului :!,&;.
6.GP. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M 4C0 i31,*. 4% e calcule5e
" 3 W x M W4W x M W4...4W x M W
1
1
6
6
*
*
41 +i R 3 { { x , M }W i 31,*}
i
i
ma3 mi" 42.
6.GQ. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M 430 iG1020...0*. 4% e re,i"% -"
1 6 J
i , i ,..., i
44 toate po5i,iile p
pe"tru care xp3Mp.
6.K0. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M 4!0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
i
i
i
i
i
i
i
-
3
{ x 4
M
}, x ,
{ x 4
M
}, x ,
ma3 daca
ma3 daca


>

'

C
C
4'
pe"tru iG1020...0*.
6.K1. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M 4@0 iG1020...0*. 4% e calcule5e (3# x 4 x 4...4x $ 5 *
1 6 *
4( +i
" 3# x ) x 4 x ) x 4...4x ) x $ 5 *
1 1 6 6 * *
49 +i % e tip%reac% to,i i"dicii i pe"tru care W x (W%G"
i
!C.
6.K6. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M !10 iG1020...0*. 4% e calcule5e
i
i
i
1 6 i
-
3
x
4
M
, i ,
{
x
,
x
,...,
x
}, i ,
daca ete impar
ma3 daca ete par

'

!2
pe"tru iG1020...0* +i R 3 { - , - ,..., - }
1 6 *
mi" !3.
6.KG. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M !40 i G1020...0*. 4% e calcule5e
25
i
i i
i
i
i
i
i
i
7 3
x , x %
M
,
0 , x 3
M
,
M
, x >
M
,
daca
daca
daca

'

!!
pe"tru iG1020...0*.
6.KK. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M !'0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
i
1 6 i i
i
i
i
i *
i
i
- 3
# x 4 x 4...4x $ 5 i, x %
M
,
0, x 3
M
,
{W
M
W,... ,W
M
W }, x >
M
,
daca
daca
ma3 daca

'

!@
pe"tru iG1020...0*.
6.KL. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M !(0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
E 3 {Wx W,W M W } 4 ...4 {W x W,W M W },
1
1
*
*
mi" mi" !9
+i % e determi"e eleme"tele mul,imii { i W x ) x > E}
i i
'C.
2.46. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M '10iG1020...0*. 4% e calcule5e
2.47.
s1 3 # M 4 M 4 ... 4 M $,
s6 3 # M ) x 4 M ) x 4...4 M ) x $ 5 s1,
sG 3 # M ) x ) x 4 M ) x ) x 4...4 M ) x ) x $ 5 s1,
1 6 *
1
1
6
6
*
*
1
1 1
6
6 6
*
* *
'2
+i ( G cardi"alul mul,imii { x W G#sG s6) s6$ > W x s6W }
i i
'3.
6.KO. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M '40 iG1020...0*. 4% e .orme5e $ectorul ? cu compo"e"tele
i
1 6 i
i i
i
1 6 i i
-
3
{
x
4
x
4...4
x
$ 5 i,
M
},
M
0,
{ x ,#
M
4
M
4...4
M
$ 5 i},
M
% 0,
ma3 daca
mi" daca


'

'!
pe"tru iG1020...0*.
6.KP. 4e dau * +i "umerele reale
i
i
x , M ''0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
26
i
1 6 i i
i
1 6 i i
i
i i41 *
i
i
- 3
{ x , x ,..., x }, x %
M
,
{ { x , x ,..., x }, 0}, x 3
M
,
{
M
,
M
,...,
M
}, x >
M
,
ma3 daca
ma3 mi" daca
mi" daca

'

'@
pe"tru iG1020...0*.
6.KQ. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M '(0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
i
1 6 i i
i
i
1 6 i
i
i
i i41 *
i
i
i
7 3
# x 4 x 4...4x $ 5 i, x
M
% 0,
{ x ,
M
,
M
,...,
M
}, x
M
3 0,
{ x , x ,..., x ,
M
}, x
M
> 0,
daca
ma3 daca
mi" daca

'

'9
pe"tru iG1020...0*.
6.L0. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M @C0 iG1020...0*. 4% e re,i"% po5i,iile
1 6 J
i , i , ... , i
@10 pe care
cei doi $ectori coi"cid. 4% e elimi"e di" $ectorii U +i T terme"ii de pe acete po5i,ii.
6.L1. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M @20 iG1020...0*. 4% e determi"e $ectorul
B 3# ( ,( ,...,( $
1 6 *
@30 u"de
i
(
@4 ete po5i,ia compo"e"tei ma3ime a $ectorului
# x , x ,..., x , M , M ,..., M $
1 6 i
i i41 *
@! Edac% e3it% mai multe0 po5i,ia primei $alori ma3imeF.
6.L6. 4e dau * +i U,T
*
. 4% e determi"e po5i,iile i0 +i I0 cu urm%toarea proprietate: e3it% ( compo"e"te
co"ecuti$e di" cei doi $ectori0 -"cep1"d cu po5i,iile i0, repecti$ I0, care coi"cid +i ( ete cel mai mare poibil. 9" ca5ul
-" care "u e3it% po5i,ii cu aceat% proprietate0 i0 +i I0 $or .i *41.
6.LG. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M @'0 iG1020...0*. 4% e calcule5e
E 3 Wx M W 4 Wx M W 4 ... 4 Wx M W
1
1
6
6
*
*
@@
+i
i
i
i i
i
i
i
1 6 i
i
i
i i41 *
i
i
i
7 3
x 5 #
M
)
M
41$, Wx
M
W % E,
{ x ,
M
,
M
,...,
M
}, W x
M
W 3 E,
{ x , x ,..., x ,
M
}, W x
M
W > E,
daca
ma3 daca
mi" daca

'

@(
pe"tru iG1020...0*.
6.LK. 4e dau * V +i "umerele reale
i
i
x , M , @9 iG1020...0*. /ac%
1 6 *
1 6 *
x % x %...% x si M % M %...% M (C
% e depu"% direct toate "umerele diti"cte -" +irul Z ordo"at crec%tor:
1 6 J
- % - % ... % -
(10
27
deci .%r% a mai .i "ecear% ordo"area +irului Z.
6.LL. 4e dau ! , * V +i perechile # x , M $
i
i
(20 iG1020...0* de "umere reale. 4% e determi"e "um%rul
pu"ctelor #xi,Mi$ di" pla" care e a.l% -" i"teriorul cercului de ra5% ! +i ce"tru EC0CF.
6.LN. 4e dau ! 0 * V +i perechile # x , M $,
i
i
(3 iG1020...0* de "umere reale. 4% e determi"e i"dicii
1 6 J
i ,i ,...,i
(4 pe"tru care pu"ctele # x , M $
i
i
(! di" pla" e a.l% -" i"teriorul cercului de ra5% ! +i ce"tru EC0CF.
6.LO. 4e dau ! 0 * V +i perechile # x , M $
i
i
('0 iG1020...0* de "umere reale. 4% e calcule5e "um%rul ( al
$alorilor Mi mai mari dec1t ! +i
i
1 6 i
i
i
1
1
6
6
i
i
- 3
# x 4 x 4...4x $ 5 i, i % (,
{0, x ,
M
}, i 3 (,
W x
M
W4Wx
M
W4...4W x
M
W, i > (.
daca
ma3 daca
daca

'

(@
pe"tru iG1020...0*.
6.LP. 4e dau (,* +i ci.rele 5ecimale
i
! , (( iG1020...0( +i I
& ,
(9 IG1020...0*. /ac% "umerele -"tregi A +i @
au repre5e"t%rile -" ba5a 1C date de acete ci.re0 deci
A 3 # ! ! ...!
$
si
@ 3 # & & ...&
$
1 6 (
10
1 6 *
10
9C
% e calcule5e ci.rele
i
7 ,91 iG1020...0r, ale repre5e"t%rii "um%rului -"treg C3A4@.
6.LQ. 4e dau (,* +i ci.rele 5ecimale
i
! , 92 iG1020...0( +i I
& ,
93 IG1020...0*. /ac% A +i @ u"t "umerele
de.i"ite -" problema 2.!(0 % e determi"e i"dicatorul JE" de.i"it at.el:
JE" G *20 dac% cel pu,i" o $aloare
i
!
94 "u ete corect%0
JE" G *10 dac% cel pu,i" o $aloare
i
&
9! "u ete corect%0
JE" G C 0 dac% A G @,
JE" G 1 0 dac% A K @,
JE" G 20 dac% A O @.
6.N0. 4e dau (,* +i ci.rele 5ecimale
i
! , 9' iG1020...0( +i I
& ,
9@ IG1020...0*. /ac% "umerele reale A +i @
au repre5e"t%rile -" ba5a 1C:
A 3 # ! ! ...! ,! ...!
$
1 6 r r41 (
10
9(
@ 3 # & & ...& ,& ...&
$
1 6 s s41 *
10
99
pe"tru r%( +i s%* da,i0 % e calcule5e i"dicatorul JE" egal cu *1 dac% datele i"i,iale u"t gre+ite0 C dac% A K @, 1 dac% A
G @0 repecti$ 2 dac% A O @.
6.N1. 4e d% * , *O1. /ac% U ete +irul:
10 10 20 10 20 30 10 20 30 40 ...
ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui "um%r "atural J cu ec$e",a de "umere 10 20 30 ...0 J0 % e
co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
1CC +tii"d c% cele * compo"e"te ale ale u"t primii * terme"i ai +irului U.
6.N6. 4e d% * , *O1. /ac% U ete +irul:
28
30 !0 !0 @0 110 130 1@0 190 ...
ob,i"ut pri" crierea tuturor "umerelor prime p +i X, u"de p +i X u"t geme"i0 adic% "umere prime cu XpG20 % e
co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
1C1 +tii"d c% cele * compo"e"te ale ale u"t primii * terme"i ai +irului U.
6.NG. 4e d% * , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
1C2 +tii"d c% cele * compo"e"te ale
ale u"t primii * terme"i ai +irului:
30 40 !0 !0 120 130 '0 (0 1C0 ...
ob,i"ut pri" crierea co"ecuti$% a tuturor tripletelor de "umere pitagorice p, X, r, p%X%r, triplete ordo"ate dup% uma
p4X4r. Numerele p, X, r e "umec pitagorice dac%
6 6
6
p 4 X 3 r
1C3.
6.NK. 4e dau (,* , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
1C4 +tii"d c% cele * compo"e"te
ale ale u"t primii * terme"i co"ecuti$i ai +irului U2
10 20 30 40 20 !0 '0 20 30 @0 (0 20 ...
ob,i"ut pri" crierea "umerelor "aturale +i a di$i5orilor proprii ai acetor "umere0 -"cep1"d cu
(
x
1C! E.%r% a re,i"e
terme"ii
i
x
1C' -" calculatorF.
6.NL. 4e dau (,* , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
1C@ +tii"d c% cele * compo"e"te
ale $ectorului V u"t terme"i co"ecuti$i ai +irului U2
1010201020304040404010203040!0'0'0...
ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui "um%r "atural prim p pri" ec$e",a 1020...0p +i a "um%rului
"eprim 7 pri" crierea lui de 7 ori0 -"cep1"d cu
(
x
1C( E.%r% a re,i"e terme"ii
i
x
1C9 -" calculatorF.
6.NN. 4e dau (,* , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
11C +tii"d c% cele * compo"e"te
ale $ectorului V u"t terme"i co"ecuti$i ai +irului U2
10 20 20 30 30 30 40 !0 !0 !0 !0 !0 '0 @0 ...
ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui "um%r prim p cu u" grup de p "umere toate egale cu p0
-"cep1"d cu
(
x
111 E.%r% a re,i"e terme"ii
i
x
112 -" calculatorF.
6.NO. 4e dau (,* , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
113 +tii"d c% cele * compo"e"te
ale $ectorului V u"t terme"i co"ecuti$i ai +irului U2
10 20 30 40 20 20 !0 '0 20 30 30 30 @0 (0 20 ...
ob,i"ut pri" crierea "umerelor "aturale +i a di$i5orilor proprii ai acetor "umere0 ultimul di$i5or " repet1"du*e de " ori0
-"cep1"d cu
(
x
114 E.%r% a re,i"e terme"ii
i
x
11! -" calculatorF.
6.NP. 4e dau (,* , *O1. 4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...R $
1 6 *
11' +tii"d c% cele * compo"e"te
ale $ectorului V u"t terme"i co"ecuti$i ai +irului U2
10 20 30 20 !0 20 30 @0 20 40 30 20 !0 110 ...
ob,i"ut pri" crierea "umerelor "aturale +i -"locuirea .iec%rui "um%r compu pri" to,i di$i5orii %i proprii0 -"cep1"d cu
(
x
11@ E.%r% a re,i"e terme"ii
i
x
11( -" calculatorF.
6.NQ. 4e dau * +i eria
*31
1
G* 6

1
G* 1

1
G*
.

119
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
12C +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 60 i 604Li
R 3 s , R 3 s , 121 iG2030...0*0 u"de
J
s
122 ete uma primilor J terme"i.
6.O0. 4e d% * V +i eria
29
*31
*1
6*1 6*1
#1 $
K
6* 1
1
6
4
1
G

_
,

123
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
124 +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 60 i 604Li
R 3 s , R 3 s , 12! iG2030...0*0 u"de
J
s
12' ete uma primilor J terme"i.
6.O1. 4e dau * V +i e cu"oa+te eria
G
G
6
#14
1
N
4
1) 6
N) 10
4
1) 6) G
N) 10) 1K
4... $
12@
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
12( +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 60 i 604Li
R 3 s , R 3 s , 129 iG2030...0*, u"de
J
s
13C ete uma primilor J terme"i.
6.O6. 4e dau *,( V +i e cu"oa+te eria
6 14
1
G
4
1) 6
G) L
4
1) 6) G
G) L) O
4...

_
,
131
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
132 +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 60 i 604(i
R 3 s , R 3 s ,133 iG2030...0*, u"de
J
s
134 ete uma primilor J terme"i.
6.OG. 4e dau *,( V +i e cu"oa+te eria

i
6 G
= 3 14
1
G

1
Q
4
1
L

1
Q
4
1
O

1
Q
4...
13!
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
13' +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 60 i 604(i
R 3 s , R 3 s ,13@ iG2030...0*0 u"de
J
s
13( ete uma primilor J terme"i.
6.OK. 4e dau *,(,, +i e cu"oa+te eria
14
1
G) G
4
1) 6
G) L) L
4
1) 6) G
G) L) O) O
4
1) 6) G) K
G) L) O) Q) Q
4... 139
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
14C +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 ( i (4,)i
R 3 s , R 3 s , 141 iG2030...0*0 u"de
J
s
142 ete uma primilor J terme"i.
6.OL. 4e dau *,(,, V +i e cu"oa+te eria
14
1
G) G
4
1) 6
G) L) L
4
1) 6) G
G) L) O) O
4
1) 6) G) K
G) L) O) Q) Q
4... 143
4% e co"truiac% $ectorul V 3# R ,R ,...,R $
1 6 *
144 +tii"d c% cele * compo"e"te ale $ectorului V u"t ume par,iale
ale acetei erii0
1 , i ,4(i
R 3 s , R 3 s , 14! iG2030...0*0 u"de
J
s
14' ete uma primilor J terme"i.
6.ON. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.NQ. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
30
pe"tru care
Ws s W %
* *1
14@
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.OO. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.O0. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
14(
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.OP. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.O1. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
149
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.OQ. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.O6. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
1!C
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.P0. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.OG. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
1!1
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.P1. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.OK. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
1!2
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.P6. 4e cu"oa+te eria co"$erge"t% di" problema 6.OL. 4% e determi"e uma par,ial% s* a primilor * terme"i
pe"tru care
Ws s W %
* *1
1!3
pe"tru dat0 * .ii"d cel mai mic "um%r "atural poibil.
6.PG. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului ExJF de.i"it de rela,ia de recure",%
J J1 J1
x 3 # x 4 ! 5 x $ 5 6,
pe"tru ! +i x0 "umere reale date0 pe"tru care W x x W%0.00001,
* *1
1!! * .ii"d cel mai mic poibil.
6.PK. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului ExJF de.i"it de rela,ia de recure",%
J J1
J1
(1
x 3
1
(
) #( 1$ x 4
!
x
,

_
,

1!'
pe"tru ( V +i !, x0 V da,i0 pe"tru care W x x W%0.00001,
* *1
1!@ * .ii"d cel mai mic poibil.
6.PL. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului #xJ$ pe"tru care Wx x W%0.00001,
* *1
1!( * .ii"d cel mai
mic poibil0 -" ca5ul +irului
*
G L
*
6*41
x 3 x
x
G
4
x
L
...4#1 $ )
x
6*41
1!9
pe"tru x V dat.
6.PN. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului ExJF pe"tru care Wx x W%0.00001,
* *1
1'C * .ii"d cel mai
31
mic poibil0 -" ca5ul +irului
*
6 *
x 3 14 x 4
x
6Y
4...4
x
*Y
1'1
6.PO. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului ExJF pe"tru care Wx x W%0.00001,
* *1
1'2 * .ii"d cel mai
mic poibil0 -" ca5ul +irului
*
6 *
x 3 14 x 4
x
6Y
4...4
x
*Y
1'3
pe"tru x V dat.
6.PP. 4% e tip%reac% primii * terme"i ai +irului ExJF pe"tru care Wx x W%0.00001,
* *1
1'4 * .ii"d cel mai
mic poibil0 -" ca5ul +irului
*
G
6*41
6*41
x 3 x
x
GY
4 ... 4#1 $ )
x
#6*41$Y
1'!
pe"tru x V dat.
6.PQ. 4e d% 8 V C
6
H!,&I. #tii"d c% ecua,ia 8ExF G C admite o olu,ie u"ic% r -" i"ter$alul H!,&I +i c% 8' +i 8H "u*+i
chimb% em"ul pe H!,&I0 % e apro3ime5e r .oloi"d
metoda ta"ge"tei Ea lui NeXto"F0 deci .oloi"d .aptul c%
r G lim x*
*
u"de
*41 * * *
x 3 x 8# x $ 5 8 # x $, 1'' *GC01020... iar xC ete ale u"ul di" capetele i"ter$alului H!,&I0 "otat cu 70 +i
a"ume cel pe"tru care 8#7$)8H#7$OC.
6.Q0. Fie 8:H!,&I **O o .u"c,ie co"ti"u%. 4e +tie c% ecua,ia 8ExF G C are o i"gur% r%d%ci"% -" i"ter$alul H!,&I.
4% e co"truiac% +irul de i"ter$ale : x , M ;
i
i
1'@0 i G1020...0*0 de.i"it at.el:
1. : x , M ; 3 :!,&;
0
0
1'( ;
2. : x , M ;
i
i
1'9 e ob,i"e -mp%r,i"d i"ter$alul : x , M ;
i1
i1
1@C -" trei p%r,i egale
+i lu1"d partea care co",i"e r%d%ci"a;
3. * ete cel mai mic "um%r "atural pe"tru care
*
*
M x 1@1Keps, pe"tru eps "um%r po5iti$ dat.
32
33
CAPITOLUL 3
PROBLEME REZOLVATE CU A&UTORUL
VECTORILOR
G.1. >UB0RUL /U>CTELAR DI> CERC
4e dau * pu"cte -" pla" +i u" cerc. 4e cere "um%rul pu"ctelor care e a.l% -" i"teriorul cercului.
Re5ol$are
Pu"ctele e dau pri" coordo"atele #xi,Mi$0 iG1020...0*. Bariabila *r $a co",i"e "um%rul pu"ctelor di" i"teriorul
cercului0 care e d% pri" ce"trul A#!,&$ +i ra5a r.
/eci peci.icarea problemei ete:
DATE *, { *=(.r=, p=*7<e,Er "!<e }
#xi,Mi, i31,*$, { 7EEr"E*!<e,e 7e,Er * p=*7<e }
!,&, { 7EEr"E*!<e,e 7e*<r=,=i 7er7=,=i }
r; { r!-! 7er7=,=i "!< }
REZULTATE *r; { *=(.r=, p=*7<e,Er !8,!<e 9* i*<eriEr=, 7er7=,=i }
Pe"tru a calcula $aloarea lui *r e i"i,iali5ea5% cu C acet "um%r +i e $eri.ic% care di"tre pu"ctele #xi,Mi$ au
dita",a .a,% de #!,&$ mai mic% dec1t r0 deci e a.l% -" cerc. Pe"tru .iecare r%pu" a.irmati$ $aloarea lui *r e m%re+te cu
1.

Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei ete dat -" co"ti"uare.
A,DEri<(=, /U>CTEZI>ZCERC es<e 2
DATE *, { *=(.r=, p=*7<e,Er "!<e }
#xi,Mi, i31,*$, { 7EEr"E*!<e,e 7e,Er * p=*7<e }
!,&, { 7EEr"E*!<e,e 7e*<r=,=i 7er7=,=i }
r; { r!-! 7er7=,=i "!< }
1ie *r230;
/e*<r= i231,* exe7=<.
D!7.
6
i
6
i
6
# x !$ 4# M &$ %r
1@2 atu"ci "r:G"rR1 .*dac%
s8pe*<r=
REZULTATE *r; { *=(.r=, p=*7<e,Er !8,!<e 9* i*<eriEr=, 7er7=,=i }
s8!,DEri<(.
Programul PA4)A< ete dat -" co"ti"uare.
Program Nr_Pu"cte_-"_cerc; MProgramul 3.1 Nr. pu"cte -"tr*u" cercN
$ar "0 M "um%rul pu"ctelor date N
i0 M $ariabila de lucru * co"tor N
"r : i"teger; M "um%rul pu"ctelor a.late i" cerc N
a0b0 M coordo"atele ce"trului cercului N
r : real; M ra5a cercului dat N
30 M 3HiI G abcia iar N
]:arra] H1..!CI o. real; M ]HiI G ordo"ata pu"ctului YiY N
begi"
34
clrcr;
Xritel"EQProgramul "um%r% c1te di"tre " pu"cte dateQF;
PR&8E<NEQe a.la i" i"teriorul u"ui cerc datQF;
.or i:G1 to 3 do Xritel";
repeat XriteEQ"GQF;
readl"E"F
u"til E" i" H1..!CIF;
.or i:G1 to " do
begi" XriteEQ3HQ0i:20QIGQF; readE3HiIF;
XriteEQ ]HQ0i:20QIGQF; readl"E]HiIF;
e"d;
Xritel";
Xritel"EQ/atele pri$itoare la cerc:QF;
XriteEQabciaGQF; readl"EaF;
XriteEQordo"ataGQF; readl"EbF;
repeat XriteEQra5a EOCFG`QF;
readl"ErF
u"til rOC;
Xritel";
M determi"area "r. de pu"cte i"terioare cercului N
"r:GC;
.or i:G1 to " do
i. E3HiI*aFJE3HiI*aFRE]HiI*bFJE]HiI*bFKrJr
the" "r:G"rR1;
M tip%rirea re5ultatelor N
Xritel"EQNr pu"ctelor di" i"teriorul cerculuiG Q0"rF;
e"d.
G.6. I>TERCLA?ARE
4e dau (,* +i $ectorii U,T de compo"e"te "umere -"tregi0 ordo"ate "edecrec%tor. Forma,i $ectorul Z de
dime"iu"e (4*, a$1"d drept compo"e"te toate compo"e"tele $ectorilor U +i T0 de aeme"ea ordo"ate "edecrec%tor.
Re5ol$are
4peci.icarea problemei ete:
DATE (, { *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i U }
*, { *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i T }
#xi,i31,($, {7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i U2 x1 F x6 F ... F x(}
#Mi,i31,*$; {7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i T2 M1 F M6 F ... F M*}
REZULTATE J, { *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i Z2 J3(4* }
#-i, i31,J$, { 7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i Z. E,e s=*< <E!<e }
{ 7E(pE*e*<e,e "i* U i T. ARe( -1 F -6 F ... F -J }
Pe"tru a .orma $ectorul Z ober$%m mai -"t1i c% -1 ete cel mai mic di"tre x1 +i M1. )1t timp mai u"t
compo"e"te +i -" U +i -" T urm%torul - $a .i cel mai mic di"tre xi +i MI, i, repecti$ I, .ii"d po5i,iile -" cei doi $ectori p1"%
la care compo"e"tele au .ot de6a depue -" Z. E$ide"t e $a -"cepe cu iG1 +i IG10 iar J * po5i,ia cure"t% -" $ectorul Z $a .i
i"i,ial tot 1.
Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei ete dat -" co"ti"uare:
A,DEri<(=, I>TERCLA?ARE es<e 2 { Z 23 U i*<er7,!s!< 7= T }
D!<e (, { *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i U }
*, { *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i T }
#xi,i31,($, {7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i U. ARe( x1 F x6 F ...Fx( }
#Mi,i31,*$, {7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i T. ARe( M1 F M6 F ...FM* }
35
1ie i231; I231; J230;
CC<<i(p iF ( i IF * exe7=<.
D!7. xi%MI
!<=*7i J23J41; -:J;23x:i;; i23i41
!,<8e, J23J41; -:J;23M:I;; I23I41
s8"!7.
s87C<<i(p
CC<<i(p #i%3($ exe7=<.
J23J41; -:J;23x:i;; i23i41
s87C<<i(p
CC<<i(p #I%3*$ exe7=<.
J23J41; -:J;23M:I;; I23I41
s87<<i(p
Re-=,<!<e J, { J 3 *=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ,=i Z2 J3(4*}
#-i, i31,J$, { 7E(pE*e*<e,e Re7<Er=,=i Z. E,e s=*< <E!<e }
{ 7E(pE*e*<e,e "i* U i T i -1 F -6 F ... F -J }
s8!,DEri<(
Programul PA4)A< ete dat -" co"ti"uare.
PRLGRA2 &N8ER)<A4ARE; M Programul 3.2. &"terclaarea N
M compo"e"telor $ectorilor \ i [ N
BAR m0 M "um%rul compo"e"telor lui \ N
"0 M "um%rul compo"e"telor lui [ N
i060 M co"tori i" \0 repecti$ [ N
W: i"teger; M "um%rul $alorilor g%ite i" ? N
\0[0 M Bectori cu "umerele date N
? : arra]H1..1CCI o. i"teger; M Bector re5ultat*cu N
M compo"e"tele di" \ i [ i"terclaateN
AEG&N
M )itec m0 \ N
Pritel"EQ4e dau doi $ectori \ +i [QF;
PriteEQNr.comp. lui \GQF; readl"EmF;
For i:G1 to m do
begi" XriteEQ3EQ0i0QFGQF; readl"E3HiIF e"d;
M )itec "0 [ N
PriteEQNr.comp. lui [GQF; readl"E"F;
For 6:G1 to " do
begi" XriteEQ]EQ060QFGQF; readl"E]H6IF e"d;
M &"terclaarea N
i:G1; 6:G1; W:GC;
Phile EiKGmF a"d E6KG"F do
&. 3HiIK]H6I
the" begi" W:GWR1; 5HWI:G3HiI; i:GiR1 e"d
ele begi" W:GWR1; 5HWI:G]H6I; 6:G6R1 e"d;
Phile EiKGmF do
begi"
W:GWR1; 5HWI:G3HiI; i:GiR1
e"d;
Phile E6KG"F do
begi"
W:GWR1; 5HWI:G]H6I; 6:G6R1
e"d;
Pritel"; M 8ip%re+te re5ultatele N
Pritel"EQ Numerele ordo"ate u"tQF;
For 6:G1 to W do XriteE5H6I:!F;
readl"
36
EN/.

G.G. /RA@LEBE /RA/U?E
G.1. 4e d% u" poli"om /#U$ cu coe.icie",i reali. 4% e calcule5e $aloarea poli"omului /#U$ -"tr*u" pu"ct x0 dat.
G.6. 4e d% u" poli"om /#U$ cu coe.icie",i reali. 4% e $eri.ice dac% u" "um%r dat r ete r%d%ci"a acetui poli"om.
G.G. 4e d% u" poli"om /#U$ cu coe.icie",i reali. 4% e calcule5e deri$ata acetui poli"om.
G.K. 4e d% u" poli"om /#U$ cu coe.icie",i reali. 4% e calcule5e deri$ata de ordi"ul J a poli"omului dat.
G.L. 4e d% u" poli"om de gradul * cu coe.icie",i -"tregi. 4% e g%eac% r%d%ci"ile -"tregi ale poli"omului dat.
G.N. 4e d% u" poli"om de gradul * cu coe.icie",i -"tregi. 4% e g%eac% r%d%ci"ile ra,io"ale ale acetui poli"om.
G.O. 4e dau dou% poli"oame /#U$ +i [#U$. 4% e calcule5e uma lor.
G.P. 4e dau dou% poli"oame /#U$ +i [#U$. 4% e calcule5e produul lor.
G.Q. 4e dau dou% poli"oame /#U$ +i [#U$.4% e calcule5e T#U$3/#[#U$$.
G.10. 4e dau (,* +i mul,imile
A3{ ! , ! ,..., ! }
@3{ & , & ,..., & }
1 6 (
1 6 *
1@3
4% e calcule5e C G A a @.
G.11. 4e dau (,* +i mul,imile
A3{ ! , ! ,..., ! }
@3{ & , & ,..., & }
1 6 (
1 6 *
1@4
4% e calcule5e C G A @.
G.16. 4e dau (,* +i mul,imile
A3{ ! , ! ,..., ! }
@3{ & , & ,..., & }
1 6 (
1 6 *
1@!
4% e calcule5e C G A * @.
G.1G. 4e dau dou% "umere crie -" ba5a &. 4% e calcule5e uma +i di.ere",a celor dou% "umere.
G.1K. 4e dau dou% "umere crie -" ba5a &. 4% e calcule5e produul celor dou% "umere.
G.1L. 4e dau dou% "umere crie -" ba5a &. 4% e g%eac% c1tul +i retul -mp%r,irii primului "um%r la al doilea
"um%r.
G.1N. 4% e tra".orme u" "um%r di" ba5a p -" ba5a X.
G.1O. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e g%eac% pu"ctul cel mai dep%rtat de origi"e.
37
G.1P. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e ordo"e5e -" .u"c,ie de dita",a lor .a,% de a3a AU.
G.1Q. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e ordo"e5e -" .u"c,ie de dita",a lor la origi"ea a3elor de
coordo"ate.
G.60. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e g%eac% triu"ghiul de arie mi"im% care are $1r.urile -" B.
G.61. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e g%eac% "um%rul triu"ghiurilor care au $1r.urile -"
mul,imea B.
G.66. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e determi"e ubmul,imea ma3im% de pu"cte coli"iare.
G.6G. 4e d% o mul,ime B de * pu"cte -" pla". 4% e determi"e ubmul,imea ma3im% de pu"cte cu proprietatea
c% oricare trei u"t "ecoli"iare.
G.6K. 4e dau * pu"cte -" pla"0 u" cerc +i o elip%. 4% e g%eac% pu"ctele care u"t -" i"teriorul cercului0 dar "u
e a.l% -" i"teriorul elipei.
G.6L. 4e dau * pu"cte -" pla" +i u" cerc. 4% e elimi"e pu"ctele care e a.l% -" i"teriorul cercului.
G.6N. 4e dau * pu"cte /1,/6,...,/* -" pla" +i u" pu"ct B. 4% e g%eac% c1te pu"cte u"t la o dita",% de pu"ctul
B mai mic% dec1t u" "um%r real r dat.
G.6O. 4e dau * pu"cte /1,/6,...,/* -" pla" +i u" pu"ct B. 4% e calcule5e i"dicatorul \E" de.i"it at.el:
\E" G C0 dac% poligo"ul /1/6.../* "u ete co"$e3;
\E" ete po5iti$ dac% poligo"ul ete co"$e3:
\E" G 10 dac% B ete i"terior poligo"ului;
\E" G 20 dac% B ete pe u"a di" laturile poligo"ului;
\E" G 30 dac% B ete e3terior poligo"ului.
G.6P. 4e dau coordo"atele $1r.urilor u"ui poligo" co"$e30 -" ordi"ea lor. 4% e g%eac% diago"ala cea mai
lu"g%.
G.G1. 4e dau * pu"cte -" pla" +i ecua,ia u"ei drepte. 4% e "umere c1te pu"cte e a.l% pe dreapt% +i % e a.le
pu"ctul de dita",% ma3im% .a,% de dreapt%.
G.G6. 4e dau * cercuri co"ce"trice. 4% e g%eac% i"elul de arie ma3im% delimitat de dou% cercuri co"ecuti$e.
G.GG. 4e dau * pu"cte pe u" cerc. 4% e ordo"e5e -" ordi"e trigo"ometric% i"$er%.
G.GK. L .u"c,ie 8 : M1020...0(N ***O M1020...0*N e poate repre5e"ta -" calculator pri"tr*u" $ector 13#11,16,...,1($
cu ( compo"e"te0 u"de 1i G 8#i$. 4% e $eri.ice dac% .u"c,ia 8, dat% pri" $ectorul 1 ete i"6ecti$%.
G.GL. 4e d% o .u"c,ie 8 : M1020...0(N ***O M1020...0*N repre5e"tat% a+a cum e me",io"ea5% -" problema G.GK. 4% e
$eri.ice dac% .u"c,ia 8, dat% pri" $ectorul 1 ete ur6ecti$%.
G.GN. 4e dau .u"c,iile 8:M1020...0(N ***OM1020...0*N +i D:M1020...0*N***O M1020...0pN0 repre5e"tate a+a cum e
me",io"ea5% -" problema G.GK. 4% e determi"e compu"erea celor dou% .u"c,ii date.
G.GO. L aplica,ie 8 : M1020...0*N ***O M1020...0*N bi6ecti$% e "ume+te permutare. Ea e poate repre5e"ta -"
calculator a+a cum *a ar%tat -" problema G.GK. 4e d% o permutare 8. 4% e determi"e "um%rul i"$eriu"ilor permut%rii 8.
G.GP. 4e d% o permutare 8 a+a cum *a ar%tat -" problema G.GO. 4% e determi"e ordi"ul permut%rii date. Pri"
ordi"ul permut%rii 8 e -",elege cel mai mic -"treg J pe"tru care 8
J
ete aplica,ia ide"tic%.
38
G.GQ. 4e d% o permutare 8 a+a cum *a ar%tat -" problema G.GO. 4% e calcule5e i"$era permut%rii 8.
G.K0. 4e dau dou% permut%ri 8 i D a+a cum *a ar%tat -" problema G.GO. 4% e determi"e compu"erea celor dou%
permut%ri date.
G.K1. <a u" co"cur de pati"a6 artitic e cu"oc cele * "ote ob,i"ute de u" co"cure"t. 4% e calcule5e pu"cta6ul
lui0 +tii"d c% la calculul mediei "u e ia -" co"iderare "ota cea mai mic% +i cea mai mare ob,i"ut% Eo i"gur% dat% -"
ca5ul c% u"t dou% "ote egale0 deci e .ace media aritmetic% a **2 "oteF.
G.K6. Pe"tru cei * tude",i ai a"ului -"t1i e cu"oc "otele (i, iG10*, la primul e3ame". 4e cere % e determi"e
"um%rul tude",ilor cu "ota 1C0 "um%rul tude",ilor cu "ote de ( +i 9 +i % e tip%reac% lita tude",ilor "epromo$a,i.
G.KG. Pe"tru cele 3'! de 5ile ale u"ui a" e cu"oc ca"tit%,ile de precipita,ii 5il"ice pi, iG103'!. 4e cere % e
determi"e "um%rul 5ilelor .%r% precipita,ii0 mediile lu"are +i media a"ual% a precipita,iilor +i % e lite5e 5ilele cu
precipita,ii ce dep%+ec ca"titatea !.
G.KK. 4e dau (,* , i"ter$alele :!i1,!i;, i G 10( +i "umerele reale x1,x6, ... 0 x*. Pri" .rec$e",a 8i e -",elege
"um%rul $alorilor xI care e a.l% -" i"ter$alul :!i1,!i;. 4% e determi"e .rec$e",ele 81,86,... 08( +i % e lite5e i"dicii I pe"tru
care xI%!1 au !(K xI.
39
CAPITOLUL
PROBLEME CU MATRICE
K.1. CA>?TRUIREA U>EI BATRICE
4e dau "umerele "aturale ( +i * +i u" +ir de "umere reale U#i$,i31,6,...,( 3 *. 4% e ge"ere5e matricea A, cu (
li"ii +i * coloa"e0 de.i"it% pri" :
!#i, I$3
x
#i I i 41$
, #K.1$
J31
i I
J

1@'
pe"tru i31,( +i I31,*.
Pe"tru re5ol$area problemei0 algoritmul pe care*l $om decrie .oloe+te u" tablou u"idime"io"al pe"tru +irul U
+i u" tablou bidime"io"al pe"tru matricea A. /eci peci.icarea problemei ete:
DATE (, {*=(.r=, ,i*ii,Er (!<ri7ei A}
*, #*=(.r=, 7E,E!*e,Er (!<ri7ei A}
U; {Re7<Er 7e 7E*+i*e 7e,e ()* *=(ere "!<e}
REZULTATE A {B!<ri7e "e "i(e*si=*e ()* "e8i*i<. "e #K.1$}
/eoarece -" e3preia ce de.i"e+te eleme"tele matricei A "umitorul ete -"totdeau"a "e"ul EI31,* ete "atural +i
iOC0 "aturalF "u $om a$ea probleme la ge"erarea matricei. Pe"tru a calcula uma eleme"telor x#J$ pe"tru J de la 1 la i)I
$om .oloi o $ariabil% au3iliar% s=(. Bariabilele i,I,J u"t $ariabile de ciclare.
Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei ete dat -" co"ti"uare:
A,DEri<(=, BATRICE es<e 2 {?e 7!,7=,e!-. A 7E*8Er( 8Er(=,ei K.1}
D!<e (, *, {()* es<e "i(e*si=*e! (!<ri7ei 7er=<e}
U; {U3#U#i$,i31,()*$ es<e =* Re7<Er 7= ()* 7E(pE*e*<e "!<e}
/e*<r= i231 ,! ( exe7=<.
/e*<r= I231 ,! * exe7=<.
s=(230;
/e*<r= J231 ,! i)I exe7=<.
s=(23s=(4U#J$
s8pe*<r=;
A#i,I$23s=(5#i)Ii41$
s8pe*<r=
s8pe*<r=
Re-=,<!<e A; {B!<ri7e "e "i(e*si=*e ()* "e8i*i<. "e #K.1$}
s8!,DEri<(
Programul PA4)A< corepu"5%tor ete urm%torul:
Program matrice; M Programul 4.1. )o"truirea u"ei matrice A N
8]pe irGarra]H1..1CCI o. real;
matGarra]H1..1C01..1CI o. real;
Bar m0"0 MmJ" ete dime"iu"ea matricei ceruteN
i060W:i"teger; M$ariabile au3iliareN
40
\:ir; M\ ete u" $ector cu mJ" compo"e"te dateN
A:mat; M2atrice de dime"iu"e mJ" de.i"it% de E4.1FN
um:real; M$ariabil% au3iliar%; $a co",i"e o umaN
begi"
Pritel"EQ4e calculea5% o matrice A de dime"iu"e mJ"QF;
Xritel"EQda"du*e u" $ector \ cu mJ" compo"e"teQF;
XriteEQ /a,i "um%rul li"iilor matricei : QF; readl"EmF;
XriteEQ /ati "um%rul coloa"elor matricei: QF; readl"E"F;
Xritel"EQ /a,i terme"ii +irului \QF;
.or i:G1 to mJ" do
begi" XriteEQ3EQ0i0QFG`QF; readl"E3HiIF e"d;
.or i:G1 to m do
.or 6:G1 to " do
begi" um:GC;
.or W:G1 to iJ6 do um:GumR3HWI;
aHi06I:GumSEiJ6*iR1F
e"d;
Xritel"; Xritel";
Pritel"EQ 2atricea re5ultat ete:QF;
Xritel";
.or i:G1 to m do
begi"
.or 6:G1 to " do XriteEaHi06I:(:1F;
Xritel"
e"d;
readl"
e"d.
K.6. GE>ERAREA U>EI BATRICE DI>TRU> SIR
4e dau (,*,J +i "umerele -"tregi x1,x6,...,xJ. 4e cere % e co"truiac% o matrice A cu ( li"ii +i * coloa"e
at.el -"c1t eleme"tele matricei % .ie eleme"tele +irului -" urm%toarea ordi"e: Eco"ider%m (G3 +i *G4F
x1 xN xO x16
x6 xL xP x11
xG xK xQ x10
9" ca5ul -" care "u e3it% u.icie"te eleme"te -" $ectorul U, deci matricea "u e poate co"trui0 e $a da u" mea6 de
eroare.
4peci.icarea problemei ete:
DATE (,*, {"!= "i(e*si=*e! (!<ri7ei}
J, {*=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ir=,=i U}
U; {Re7<Er "e "i(e*si=*e J}
REZULTATE A {(!<ri7e "e "i(e*si=*e ()*}
4e ober$% c% eleme"tele +irului u"t pue -" ordi"e pe coloa"e +i a"ume pe o coloa"% de u -" 6o0 iar pe
urm%toarea coloa"% de 6o -" u. Pe"tru a deoebi cele dou% ca5uri $om .oloi o $ariabil% de co"trol "otat% JE" care ia
dou% $alori poibile C +i 1. /ac% $aloarea lui JE" ete C atu"ci pe acea coloa"% eleme"tele di" +ir e pu" -"cep1"d cu
prima li"ie +i p1"% la li"ia a (*a0 iar dac% $aloarea lui Wod ete 1 atu"ci pe acea coloa"% eleme"tele +irului e pu"
-"cep1"d cu li"ia a (*a +i p1"% la prima li"ie.
Bariabile .oloite:
U * $ector ce co",i"e "umerele date0 de lu"gime J;
A * matricea cerut%;
(,* * dime"iu"ile matricei;
, * i"dice -" +ir;
JE" * $ariabila de co"trol.
Algoritmul corepu"5%tor ete dat -" co"ti"uare.
41
A,DEri<(=, BATRICE6 es<e2
DATE (,*, {"!= "i(e*si=*e! (!<ri7ei}
J, {*=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er ir=,=i U}
U; {Re7<Er "e "i(e*si=*e J}
D!7. ()*>J
!<=*7i Tip.re<e#'/re! p=+i*e e,e(e*<e 9* ir'$
!,<8e, 1ie I231; ,231; JE"230;
Repe<.
D!7. JE"30
!<=*7i JE"231;
/e*<r= i231,( exe7=<. !iI23x,; ,23,41 s8pe*<r=
!,<8e, JE"230;
/e*<r= i23(,1,1 exe7=<. !iI23x,; ,23,41 s8pe*<r=
s8"!7.
pC*. 7C*" I>* s8repe<.
REZULTATE A {(!<ri7e "e "i(e*si=*e ()*}
s8"!7.
Programul Pacal ete:
Program matrice2; MProgramul 4.2. 2atrice di"tr*u" $ectorN
8]pe ir G arra]H1..1CCI o. i"teger;
mat G arra]H1..1C01..1CI o. i"teger;
Bar m0 "0 Mdime"iu"ile matriceiN
i0 60 Mi"dici li"ie*coloa"a i" matricea AN
W0 M"um%r "atural datN
l0 Mi"dice -" +irN
Wod : i"teger; M$ariabila de co"trolN
\ : ir; M$ector ce co",i"e "umerele date0 de lu"gime JN
A : mat; Mmatricea cerut%N
Aegi"
Pritel"MQ4e co"tuie+te o matrice di"tr*u" +ir de "umereQF;
XriteEQ/a,i dime"iu"ile matricei:QF; readl"Em0"F;
XriteEQ/a,i dime"iu"ea +irului:QF; readl"EWF;
M /ac% eleme"tele +irului "u N
i. mJ" O W M YumpluY matricea e N
the" XriteEQPrea pu,i"e eleme"te i" +irQF M em"alea5% eroare N
ele begi"
.or i :G 1 to W do
begi" XriteEQ3EQ0i0QFGQF; readl"E3HiIF e"d;
6:G1; l:G1; Wod:GC;
repeat
i. Wod G C
the" begi"
.or i:G1 to m do M pe coloa"% de u i" 6o N
begi" aHi06I:G 3HlI; l:GlR1 e"d;
Wod:G1 Me chimba $aloarea lui WodN
e"d
ele begi" M pe coloa"a N
.or i:Gm doX"to 1 do M de 6o i" u N
begi" aHi06I:G3HlI; l:GlR1 e"d;
Wod :G C M e chimba $aloarea lui WodN
e"d;
6 :G 6R1
u"til 6O"; Me repeta pa"a c1"d *a completat coloa"a "N
.or i:G 1 to m do M tip%re+te li"ia i a matricei N
begi"
42
.or 6 :G 1 to " do XriteEaHi06I:!F;
Xritel"
e"d
e"d
e"d.
K.G. /RA@LEBE /RA/U?E
9" cele ce urmea5% $om "ota pri" B(,*#D$ mul,imea matricelor cu ( li"ii +i * coloa"e a$1"d toate eleme"tele
di" dome"iul D. 9" ca5ul (3*, deci al matricelor p%trate0 $om "ota B*,*#D$ G B/*#D$. Pri" Z $om "ota mul,imea
"umerelor -"tregi0 iar pri" R mul,imea "umerelor reale. Pri" V*#D$ e "otea5% mul,imea $ectorilor cu * compo"e"te0
toate eleme"te di" dome"iul D.
K.1. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e calcule5e raportul di"tre cel mai mic eleme"t +i cel mai mare eleme"t al
matricei.
K.6. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e adauge a E*R1F*a coloa"% acetei matrice0 de.i"it% pri":
A#i,*41$3 A#i, I$
I31
*

1@@ 0 pe"tru i31,(.


K.G. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e .orme5e u" $ector cu * compo"e"te0 at.el -"c1t compo"e"ta a i*a % .ie
egal% cu eleme"tul ma3im di" coloa"a a i*a a matricei.
K.K. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e determi"e li"ia +i coloa"a care co",i" cel mai mic eleme"t po5iti$.
K.L. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. /ac% Ri ete $aloarea ma3im% di" li"ia i % e calcule5e:
] 3 { R W i 31,(}
i
mi" 1@(.
K.N. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e tip%reac% i"dicii li"iilor care co",i" eleme"te "egati$e. 4% e .orme5e
apoi matricea @, ob,i"ut% di" matricea A pri" elimi"area acetor li"ii.
K.O. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e chimbe -"tre ele li"iile matricei A at.el ca prima coloa"% % de$i"%
ordo"at% crec%tor.
K.P. 4e d% o matrice A B(,*#R4$ +i u" i"ter$al :^ ,;. 4% e re,i"% -"tr*u" $ector U toate eleme"tele matricei a.late
-" i"ter$alul :^,;.

K.Q. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. Pe"tru .iecare li"ie % e cad% di" eleme"tele ale $aloarea mi"im% di" acea
li"ie.
K.10. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e co"truiac% $ectorul U G
# x , x , ..., x $
1 6 J
1@9 ce repre5i"t% i"dicii li"iilor care co",i" $alori "ule.
K.11. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e tip%reac% matricea A completat% cu o "ou% coloa"% -" care eleme"tul di"
li"ia a i*a ete egal cu cel mai mare "um%r "egati$ di" li"ia a i*a0 dac% e3it% eleme"te "egati$e0 repecti$ cu 1C c1"d "u
e3it% eleme"te "egati$e.
K.16. 4e d% o matrice A B(,*#R4$ +i "umerele "aturale , +i J E1K,%*, 1KJ%($. Pri" opera,ii de chimbare a dou%
li"ii -"tre ele % e ob,i"% pe coloa"a J eleme"tele ordo"ate crec%tor p1"% la li"ia , +i apoi decrec%tor.
K.1G. 4e d% o matrice A B(,*#R4$ +i "umerele "aturale , +i J E1KJ%*, 1K,%($. Pri" opera,ii de chimbare a dou%
coloa"e -"tre ele % e ob,i"% pe li"ia J eleme"tele ordo"ate decrec%tor p1"% la coloa"a , +i apoi crec%tor.
K.1K. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e -mpart% eleme"tele .iec%rei li"ii la media aritmetic% a eleme"telor
43
po5iti$e di" li"ia repecti$%. /ac% -"tr*o li"ie "u e3it% eleme"te po5iti$e0 li"ia r%m1"e "echimbat%.

K.1L. 4e d% o matrice A B(,*#R$. 4% e calcule5e media aritmetic% a eleme"telor matricei a.late deaupra
diago"alei pri"cipale0 precum +i media armo"ic% a eleme"telor po5iti$e care e g%ec ub diago"ala pri"cipal%.
K.1N. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e $eri.ice dac% e3it% dou% li"ii propor,io"ale -" matricea dat%.
K.1O. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e co"truiac% u" $ector U de * compo"e"te0 at.el -"c1t U#i$ % .ie
"um%rul eleme"telor diti"cte di" coloa"a a i*a0 pe"tru iG1020...0*.
K.1P. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e chimbe -"tre ele li"iile matricei at.el -"c1t +irul umelor
1 6 (
s , s ,..., s
1(C % .ie ordo"at decrec%tor0 u"de
i
I31
*
iI
s 3 ! , i 31,(

1(1.

K.1Q. 4e d% o matrice A B(,*#@6$0 u"de @6 GMC01N +i e co"ider% c% eleme"tele u"ei li"ii u"t ci.rele u"ui "um%r
-"treg cri -" bi"ar. 4% e g%eac% "umerele -"tregi corepu"5%toare li"iilor matricei.
K.60. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. Po5i,ia # i , I $
0
0
1(2 e "ume+te p=*7< ! dac%:
aF
0 0
i , I ! 1(3 ete ma3im pe coloa"a I0;
bF
0 0
i , I ! 1(4 ete mi"im pe li"ia
0
i
1(!.
4% e tip%reac% toate pu"ctele +a dac% e3it% at.el de pu"cte au u" mea6 corepu"5%tor -" ca5 co"trar.
K.61. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i * coloa"e u"de
iI iI
6
& 3 # ! $ ma3
0 u"de (!x ete cel mai mare eleme"t al matricei A.
K.66. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i * coloa"e u"de
iI
iI
i i* 1I (I
& 3
! , i % I
# ! 14! 4! 4! $ 5 K, .
daca
alt.el

'

1(@
K.6G. 4e d% o matrice A B(,*#R4$. 4e dau "umerele x +i M. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i * coloa"e u"de
iI
iI
iI
iI
& 3
1, ! #x, M$
0, ! {x, M}
1, ! :x, M;.
daca
daca
daca

'

1((
K.6K. 4e d% A B(,*#R$. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i * coloa"e u"de:
iI iJ iI & 3 W { ! W J 31,6,...,*}W ! ma3
1(9.
K.6L. 4e d% A B(,*#R4$. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i * coloa"e0 -" care eleme"tul &iI e de.i"e+te ca
uma eleme"telor matricei A a.late pe li"ia i, mai pu,i" eleme"tul a.lat pe coloa"a I.
44
K.6N. 4e d% A B(,*#Z$. 4% e .orme5e matricele @ +i C cu ( li"ii +i * coloa"e u"de
iI
iI iI
&
3
!
,
!

0, ,
daca ete par
alt.el

'

19C
iI
iI iI
7
3
!
,
!

0, .
daca ete impar
alt.el

'

191
K.6O. 4e d% A B(,*#R4$. 4e dau "umerele reale x, M, -, cu x K M K -. 4% e .orme5e matricea @ cu ( li"ii +i *
coloa"e0 u"de
iI
iI
iI
iI
iI
& 3
0 , ! % x
1 , x ! % M
6 , M ! % -
G , ! -.
daca
daca
daca
daca

'

192
K.6P. 4e d% A B(,*#R4$. 4% e determi"e $ectorii @ +i C de.i"i,i at.el :
i iI
I
i31
(
iI i
& 3 { ! W I 31,6,...,* } , i 31,6,...,(
7 3 ! & , I 31,6,...,*.
ma3

193
K.6Q. 4e d% A B(,*#Z$. Fii"d dat u" "um%r "atural p, % e .orme5e $ectorul U cu ( compo"e"te0 u"de xi
repre5i"t% "um%rul eleme"telor di" li"ia a i*a a matricei A care u"t di$i5ibile cu p.

K.G0. 4e d% A B/*#R$. 4% e determi"e li"ia , ce co",i"e cel mai mare eleme"t al diago"alei pri"cipale +i apoi
% e chimbe li"ia +i coloa"a , cu li"ia0 repecti$ coloa"a -"t1i.
K.G1. 4e d% A B(,*#R4$. 4% e .orme5e u" $ector de * compo"e"te0 -" care compo"e"ta Ri a $ectorului % .ie
egal% cu raportul di"tre uma eleme"telor di" li"ia i +i uma eleme"telor di" coloa"a i.

K.G6. 4e d% A B/*#R$. 4% e calcule5e E3BD/BD?, u"de BD/ ete ma3imul di"tre umele eleme"telor
a.late pe diago"ale paralele cu diago"ala pri"cipal%0 iar BD? ete mi"imul di"tre umele eleme"telor a.late pe
diago"alele paralele cu diago"ala ecu"dar%.
K.GG. 4e d% A B/*#R$. 4% e ordo"e5e li"iile +i coloa"ele matricei at.el -"c1t eleme"tele de pe diago"ala
pri"cipal% % .ie ordo"ate crec%tor.
K.GK. 4e d% A B/*#R$. 9" .iecare li"ie % e chimbe -"tre ele eleme"tele care e g%ec pe diago"ala pri"cipal%
45
cu cele care e g%ec pe cea ecu"dar%.
K.GL. 4e d% A B/*#R$. 4% e determi"e $ectorii U +i T cu * compo"e"te0 u"de:
U#i$ G "um%rul eleme"telor po5iti$e di" li"ia i;
T#i$ G "um%rul eleme"telor "egati$e di" coloa"a i .
K.GN. 4e d% A B/*#R$. 4% e calcule5e uma primelor * puteri ale matricei A.

K.GO. 4e d% A B/*#R$. 4% e calcule5e matricea / G A)A
T
, u"de A
T
repre5i"t% tra"pua matricei A.
K.GP. 4e d% U V*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice A B/*#R$ at.el -"c1t eleme"tele matricei % repre5i"te
eleme"tele $ectorului U crie -" urm%toarea ordi"e:
U#1$ U#6$ ... U#*1$ U#*$
U#K*K$ U#K*G$ ... U#.$ U#*41$
. . ... . .
U#G*6$ U#G*G$ ... U#6*$ U#6*1$.

K.GQ. 4e d% U V*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice p%trat% A de ordi" ma3im poibil0 at.el -"c1t eleme"tele matricei
% repre5i"te eleme"tele $ectorului U crie -" urm%toarea ordi"e:
U#1$ U#6$ U#L$ U#10$ ...
U#K$ U#G$ U#N$ U#11$ ...
U#Q$ U#P$ U#O$ U#16$ ...
U#1N$ U#1L$ U#1K$ U#1G$ ...
. . .
K.K0. 4e d% U V*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice A p%trat% de ordi"ul (, cu ( ma3im poibil0 at.el -"c1t
eleme"tele matricei % repre5i"te eleme"tele $ectorului U crie -" urm%toarea ordi"e:
U#1$ U#6$ U#K$ U#O$ ...
U#G$ U#L$ U#P$ ...
U#N$ U#Q$ ...
U#10$ ...
K.K1. 4e d% U V*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice p%trat% A de ordi"ul (, cu ( ma3im poibil0 at.el -"c1t
eleme"tele matricei % repre5i"te eleme"tele $ectorului U crie -" urm%toarea ordi"e:
U#1$ U#6$ U#N$ U#O$ U#1L$ ...
U#G$ U#L$ U#P$ U#1K$ ...
U#K$ U#Q$ U#1G$ ...
U#10$ U#16$ ...
U#11$ ...
K.K6. 4e dau ( +i U V*#R$ pe"tru *3(
6
. 4% e co"truiac% o matrice p%trat% de ordi"ul (0 dac% ete poibil0
at.el:
* deaupra diago"alei pri"cipale eleme"tele matricei u"t eleme"tele +irului -"cep1"d cu x1, crie -" ordi"e pe li"ii;
* eleme"tele de pe diago"ala pri"cipal% u"t !i,i G xi)i;
* eleme"tele de ub diago"ala pri"cipal% e calculea5% at.el:
!
i,I
G ma3M x
I
0 ... 0 3
i
N.
K.KG. 4e d% U V6*#R$. 4% e co"truiac% o matrice p%tratic% de ordi"ul * at.el: e completea5% diago"ala
pri"cipal% de u -" 6o cu eleme"te co"ecuti$e di" +ir -"cep1"d cu x1; deaupra diago"alei pri"cipale e completea5%
matricea paralel cu diago"ala pri"cipal%0 de u -" 6o0 cu eleme"te uccei$e di" +ir0 -"cep1"d cu x*41, iar ub diago"ala
pri"cipal% eleme"tul di" li"ia i +i coloa"a I a matricei ete egal cu eleme"tul xI4i al +irului.
K.KK. 4e d% U V6*#R$. 4% e co"truiac% o matrice p%tratic% de ordi"ul * at.el -"c1t:
46

!
3
{
x
,...,
x
}, i
{
x
W
x
%0,J 31, I}, i .
i, I
i *
J J

mi" daca ete par
ma3 daca ete impar

'

194
K.KL. 4e dau (0 * . 4% e .orme5e matricea A V B(,*#R$ di" eleme"tele +irului
1010204030902@010401'0!02!012!0...
crie -" ordi"e pe li"ii. E4e $a ober$a c% +irul ete ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui "um%r
par p cu o ec$e",% .ormat% di" "umerele 1,p,p
6
+i a "um%rului impar i>1 cu o ec$e",% .ormat% di" "umerele i,i
6
,i
G
$ .
K.KN. 4e dau (0 * . 4% e .orme5e matricea A V B(,*#R$ di" eleme"tele +irului
10 2020 102030 40404040 10203040!0 '0'0'0'0'0'0 1020 3040!0'0@0 (0(0(0(0(0(0(0(0 1020...
crie -" ordi"e pe coloa"e. E4e $a ober$a c% +irul ete ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" -"locuirea .iec%rui
"um%r par p cu o ec$e",% .ormat% di" p "umere toate egale cu p +i a "um%rului impar i cu o ec$e",% .ormat% di"
"umerele 1,6,...,iF.
K.KO. 4e dau (,* +i U V()*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice A B(,*#R$ de.i"it% at.el:

!
3
#
x
4
x
4...4
x
$ 5 #iI i 41$ ,
x
> 0
{
x
,
x
,...,
x
} ,
x
0
iI
i i41 iI i
i i41 iI i
daca
ma3 daca

'

19!
pe"tru iG1020...0( +i IG1020...0*.

K.KP. 4e dau (,* +i U V()*#R$. 4% e ge"ere5e o matrice A B(,*#R$ de.i"it% at.el:
! 3 x
iI
,3#i1$*41
#i1$*4 I
,
19'
pe"tru iG1020...0( +i IG1020...0*.
K.KQ. 4e dau 2 "umere "aturale ( +i *. 4% e co"truiac% matricea AB(,*#R$ de.i"it% at.el :
C 0 dac% i4I ete "um%r prim
A#i,I$ G 1 0 dac% i4I ete "um%r per.ect "eprim
2 0 -" ca5 co"trar0
pe"tru iG1020...0( +i IG1020...0*.
K.L0. Fie @ o matrice de.i"it% at.el:
C 0 dac% i4I ete "um%r prim
@#i,I$ G
1 0 alt.el0
pe"tru iG1020...0( +i IG1020...0* +i .ie matricea C de acelea+i dime"iu"i0 -" care li"ia i repre5i"t% "um%rul 6i41 cri -"
ba5a 2. 4% e determi"e matricea A G @ R C, adu"are modulo 2.
K.L1. 4% e co"truiac% matricea A de.i"it% pri" :
coE i)I$ 0 dac% i)I K ()*56
A#i,I$ G
i"E i4IF 0 -" ca5 co"trar0
pe"tru iG1020...0( +i IG1020...0*.
K.L6. 4e d% ! R +i .ie BE1FG!. 4% e .orme5e matricea p%trat% A de ordi"ul * de .orma
B#1$ B#16$ B#11$ B#10$
47
B#6$ B#1G$ B#1N$ B# Q$
B#G$ B#1K$ B#1L$ B# P$
B#K$ B# L$ B# N$ B# O$
E-" ca5ul *G4F dac% B#J$ 3 I 4 10
B#J1$
6
19@
pe"tru J G 2030...0*)*, u"de p
I 19( repre5i"t% r%tur"atul "um%rului p Ee3emplu: r%tur"atul "um%rului 123 ete
"um%rul 321F
K.LG. 7" labiri"t -" care e3it% "umai drumuri Epoteci0 aleiF ori5o"tale +i $erticale0 e repre5i"t% cu a6utorul u"ei
matrice0 -" care u" +ir de 5erouri repre5i"t% u" drum0 u" +ir de 1 u" 5id. 4e d% o po5i,ie i"i,ial% -" i"teriorul labiri"tului.
4% e g%eac% cel mai curt drum pe care e poate ie+i di" labiri"t.
K.LK. 4e d% o matrice cu eleme"te cu$i"te de ma3imum 3C de litere au pa,ii. 4% e a.le .rec$e",a $ocalelor -"
cu$i"te:
* pe li"ii;
* pe coloa"e;
* -" matrice.
K.LL. 4e dau $ectorii A V(#R$ +i @ V*#R$. 4% e .orme5e matricea C B(,*#R$ dac%
7#i, I$ 3
!#J$
&#J$
J31
i
J3 I
*

199
9" ca5ul -" care "umitorul ete "ul0 7#i,I$G*1.
K.LN. 4e dau $ectorii A V(#R$ +i @ V*#R$. 4% e .orme5e matricea C B(,*#R$ dac%
iI
i I
1 ( 1 *
7 3
! ) &
{! ,...,! ,& ,...,& } ma3
2CC
9" ca5ul -" care "umitorul ete "ul e ia 7iI G mi"M!i, &IN.
K.LO. 4e dau $ectorii A V(#R$ +i @ V*#R$. 4% e .orme5e matricea C B(,*#R$ dac%
iI i i I I
7 3 { ! , & , ! 4 & }, i 31,6,...,(, I 31,6,..* ma3
2C1.
K.LP. 4e dau $ectorii A V(#R$ +i @ V*#R$. 4% e .orme5e matricea C B(,*#R$ dac%
iI
J31
i
J
p31
I
p
7
3
! &

2C2
K.LQ. 4e dau dou% matrice A,@ B(,*#R$. 4% e determi"e matricea C B(,*#R$ u"de
iI iI iI 7 3 { ! ,& } , i 31,( I 31,* ma3 2C3.
K.N0. 4e dau dou% matrice A,@ B/*#R$. 4% e determi"e matricea C B/*#R$ de.i"it% pri":
iI iJ JI 7 3 { ! 4 & W J 31,6,...,*}. mi"
2C4
K.N1. 4e dau dou% matrice A,@ B(,*#R$. 4% e determi"e matricea C B(,*#@6$ u"de
48
iI
iI iI
iI iI
7 3
0 , ! &
1 , ! 3 & .
daca
daca

'

2C!
K.N6. 4e dau dou% matrice A,@ B(,*#R$. 4% e g%eac% mul,imea i"dicilor i pe"tru care:
I31
*
iI
I31
*
iI
!
%
&
.

2C'
K.NG. 4e cere % e ge"ere5e matricea A, p%tratic% de ordi"ul *, de.i"it% at.el:
C#I,i$, dac% i%I
A#i,I$ G
C#i,I$, -" ca5 co"trar.
Pri" C#*,J$ *a "otat Ycombi"%ri de * luate c1te JH. 4% e $eri.ice dac% matricea ete imetric%.
K.NK. 4e dau * obiecte +i o matrice D G "#i,I$ imetric%0 "#i,I$ O C repre5e"t1"d dita",a de la obiectul i la
obiectul I Em%ur% a gradului de diimilaritate di"tre obiectele i +i I$. 4% e determi"e toate mul,imile "e$ide de perechi de
obiecte pe"tru care J*1 K "#i,I$ U J E J V , C U J U ma3M"#i,I$T i,IG10...0*NF.
K.NL. 4% e tip%reac% toate matricele p%trate de ordi"ul 4 care au u" i"gur 1 pe .iecare li"ie +i pe .iecare
coloa"% iar -" ret C.
K.NN. Fie A,@,C B/*#R$ trei matrice diago"ale0 iar D B/6*#R$ o matrice cu tructura:
D 3
A @
@ C

_
,
2C@
U +i / .ii"d 2 $ectori coloa"% de dime"iu"e 6* cu compo"e"te reale0 % e -"tocmeac% u" algoritm +i % e crie u"
program pe"tru re5ol$area itemului D U G /.
K.NP. 4e dau "umerele -"tregi
1 6 *
*
x , x ,..., x :0,6 $ . 2C( 4% e tip%reac% matricea p%trat% de ordi"ul *
care are proprietatea c% li"ia a i*a a acetei matrice repre5i"t% "um%rul xi -" ba5a doi.

K.NQ. 4e d% A B(,*#@6$. 4% e determi"e "umerele a c%ror repre5e"t%ri -" ba5a 2 u"t date de coloa"ele matricei.
K.O0. 4e d% U V*#R$. 4% e .orme5e matricea A V B/*#R$ cu eleme"tele:
iI
J ,
J
6
,
i i41 I
!
3
{
x
WJ I si J i} , I i
x
>0, , 3 I, I 41,...,i
{
x
W I J i}, I i
x
0, , 3 I, I 41,...,i
#
x
4
x
4...4
x
$ 5 #I i 41$, I >i .
ma3 daca i
mi" daca i
daca

'

2C9
49
CAPITOLUL !
SUBAL"ORITMI
L.1. REU>IU>EA U>AR BUL_IBI
4e co"ider%0 trei mul,imi A, @, C. 4e cere u" program care a.i+ea5%:
* eleme"tele mul,imii A -" ordi"e crec%toare;
* eleme"tele mul,imii @ -" ordi"e crec%toare;
* eleme"tele mul,imii C -" ordi"e crec%toare;
* eleme"tele mul,imii A @ -" ordi"e crec%toare;
* eleme"tele mul,imii @ C -" ordi"e crec%toare;
* eleme"tele mul,imii C A -" ordi"e crec%toare.
Re5ol$are.
Pe"tru reali5area programului ete "ecear% co"truirea a patru proceduri peci.icate -" co"ti"uare:
* o procedur% pe"tru citirea u"ei mul,imi: CIT#*,A$;
REZULTATE *,A {pri(es7 R!,Eri pri* 7i<ire}
o procedur% pe"tru ordo"area u"ui +ir: ARDA>#r,U$;
DATE {"e i*<r!re}
r, {*=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er Re7<Er=,=i U}
U; {Re7<Er 7= * 7E(pE*e*<e}
REZULTATE U {,! ieire! "i* s=&!,DEri<( RE( !Re!2 }
{ x1 % x6 K ... K x* N
* o procedur% pe"tru calculul reu"iu"ii a dou% mul,imi:
REU>#*,(,A,@,*(,AU@$;
DATE {"e i*<r!re}
*, {*=(.r=, e,e(e*<e,Er (=,+i(ii A}
(, {*=(.r=, e,e(e*<e,Er (=,+i(ii @}
A, {(=,+i(e! {!1, !6, ... , !* } }
@; {(=,+i(e! {&1, &6, ... , &( } }
REZULTATE *(, {*=(.r=, e,e(e*<e,Er re=*i=*ii }
AU@ {AU@ 3 A @ }
* o procedur% pe"tru tip%rirea u"ei mul,imi: TI/AR#*,A,7`$;
DATE {"e i*<r!re}
*, {*=(.r=, e,e(e*<e,Er (=,+i(ii A}
A, {(=,+i(e! {!1, !6, ... , !* } }
7`; {7!r!7<er 7E*si"er!< *=(e,e (=,+i(ii}
REZULTATE !8i!re! e,e(e*<e,Er (=,+i(ii
* o procedur% pe"tru ordo"area +i apoi tip%rirea u"ui +ir: TI/ARDA>#r,U,7`$;
DATE {"e i*<r!re}
r, {*=(.r=, 7E(pE*e*<e,Er Re7<Er=,=i U}
U, { Re7<Er 7= * 7E(pE*e*<e !r&i<r!re }
7`; {7!r!7<er 7E*si"er!< *=(e,e (=,+i(ii}
REZULTATE )Er"E*!re! 7E(pE*e*<e,Er Re7<Er=,=i U i
) !8i!re! e,e(e*<e,Er Er"E*!<e 7res7.<Er
* o procedur% pe"tru calculul reu"iu"ii a dou% mul,imi0 cu ordo"area +i tip%rirea re5ultatului:
TI/REU>#*,(,A,@,*(,AU@$.
50
!7ee!i se(*i8i7!+ie 7! ,! prE7e"=r! REU>, "!r, 9* p,=s, se <ip.re<e AU@.
Algoritmul pe"tru re5ol$area problemei0 decri -" limba6ul P4E7/L)L/0 ete urm%torul:
A,DEri<(=, Exe(p,=1 es<e2
C`e!(. CIT#*,A$; { A e Re7<Er=, 7!re 7E*+i*e 9* 7E(pE*e*<e,e }
{ s!,e 7e,e * e,e(e*<e !,e (=,+i(ii A}
C`e!(. CIT#(,@$; { Ci<e<e (=,+i(e! @}
C`e!(. CIT#p,C$; { Ci<e<e (=,+i(e! C}
C`e!(. TI/ARDA>#*,A$;
C`e!(. TI/ARDA>#(,@$;
C`e!(. TI/ARDA>#p,C$;
C`e!(. TI/REU>#*,A,(,@,*1,A@$; { Tip.re<e pe A@ 23 A U @}
C`e!(. TI/REU>#(,@,p,C,(1,@C$;
C`e!(. TI/REU>#p,C,*,A,p1,CA$;
?8!,DEri<(.
4ubalgoritmii apela,i mai u u"t decri+i -" co"ti"uare:
?=&!,DEri<(=, ARDA>#r,U$ es<e2 {Ar"E*e!-. 7E(pE*e*<e,e ,=i U}
Repe<. {ex!(i*e!-. <E!<e 7E(pE*e*<e,e}
1ie s7`23 0; {ipE<e-! 7. s=*< Er"E*!<e}
/e*<r= i23 1, r1 exe7=<.
D!7.
i i41
x > x
21C atu"ci Fie 33:G
i
x ; 211
1ie
i i41
x 23 x ; 212
1ie
i41
x 23 xx;213
1ie s7`231; {re+i*e 7. *!= 8Es< Er"E*!<e}
s8"!7.
s8pe*<r=
pC*.7C*" s7`30 s8repe<.
s8ARDA>
?=&!,DEri<(=, REU>#*,A,(,@,*1,AU@$ es<e2 {AU@ 23 A @}
/e*<r= i231, * exe7=<.
i i
AU@ 23 A ; 214 .*pe"tru
1ie *123*;
/e*<r= I31, ( exe7=<.
1ie i231;
CC<<i(p # @ A $ si #i *$
I i
21! e3ecut% i:GiR1 .*c1ttimp
D!7. i>* !<=*7i 1ie *123*141; 21' .*dac%
s8pe*<r=
s8REU>
?=&!,DEri<(=, TI/ARDA>#r,U,7`$; {Ar"E*e!-. i !pEi <ip.re<e}
{ 7e,e * 7E(pE*e*<e !,e Re7<Er=,=i U}
{7`3*=(e,e (=,+i(ii repre-e*<!<. 9* Re7<Er=, U}
C`e!(. ARDA>#p,U$;
C`e!(. TI/AR#r,U,7`$;
s8REU>
?=&!,DEri<(=, TI/REU>#*,A,(,@,*1,AU@,7`$ es<e2 { AU@23 A @}
{Ar"E*e!-. i <ip.re<e pe AU@}
C`e!(. REU>#(,@,p,C,(1,@C$;
C`e!(. TI/ARDA>#r,U,7`$;
s8TI/REU>
51
8raducerea algoritmului -" limba6ul PA4)A< ete urm%toarea:

Program e3emplu1; M Programul !.1 N
Mopera,ii cu mul,imi repre5e"tate ca $ectoriN
8]pe
ir G arra] H1..3CI o. real;
3 G tri"gH3I;
Bar "0 m0 p0 "10 m10 p1 : i"teger;
a0 b0 c0 Ma0b0c co",i" eleme"tele a trei mul,imi de "umere N
ab0 bc0 ca : ir;
Procedure citE$ar ": i"teger; $ar a: ir; ch: 3F; M)ite+te " i N
M mul,imea a cu " eleme"teN
MchG"umele mul,imii cititeN
$ar i: i"teger;
begi"
XriteEQ"r. eleme"telor mul,imii Q0 ch0 Q ete:QF;
readl"E"F;
.or i :G 1 to " do
begi" XriteEch0 QHQ0 i0 QIGQF; readl"EaHiIF e"d;
e"d;
Procedure tiparE": i"teger; a: ir; M8ip%re+te mul,imea a cuN
ch: 3F; M"umele ch a$1"d " eleme"teN
$ar i: i"teger;
begi"
Xritel"EQeleme"tele mul,imii Q0 ch0 Q u"t:QF;
.or i :G 1 to " do Xritel"Ech0 QHQ0 i0 QIGQ0 aHiIF;
e"d;
Procedure ordo"Er: i"teger; MLrdo"ea5% crec%tor eleme"teleN
$ar 3: irF; M$ectorului \ cu r compo"e"teN
$ar 33: real;
i0 ch: i"teger;
begi"
repeat ch :G C;
.or i :G 1 to r*1 do
i. 3HiI O 3HiR1I the"
begi"
33 :G 3HiI;
3HiI :G 3Hi R 1I;
3Hi R 1I :G 33;
ch :G 1
e"d;
u"til ch G C;
e"d;
Procedure tipordo"Er: i"teger; $ar 3: ir; "ume:tri"gF;
$ar 33: real;
i0 ch: i"teger;
begi"
ordo"Er0 3F;
tiparEr0 30 "umeF;
e"d;
Procedure reu"E"0 m: i"teger; A0A: ir; M)alculea5a A AN
$ar "1:i"teger; $ar A7A:irF;
52
$ar i0 6: i"teger;
begi" "1 :G " ;
.or i :G 1 to " do A7AHiI :G AHiI;
.or 6 :G 1 to m do
begi"
i :G 1;
Xhile EAH6IKOAHiIF a"d EiKG"F do i :G iR1;
i. i O " the"
begi" "1 :G "1R1; A7AH"1I :G AH6I; e"d;
e"d;
e"d;
Procedure tipreu"E"0 m: i"teger; A0A: ir; M)alculea5% reu"iu"ea0N
$ar "1: i"teger; Mordo"ea5% eleme"tele +iN
$ar A7A:ir; "ume:tri"gF; Mtip%re+te re5ultatulN
$ar 33: real;
i0 ch: i"teger;
begi"
reu"E"0 m0 A0 A0 "10 A7A0 "umeF;
ordo"E"10 A7AF;
tiparE"10 A7A0 "umeF;
e"d;
Aegi" Mprogramul pri"cipalN
citE"0 a0 QAQF;
citEm0 b0 QAQF;
citEp0 c0 Q)QF;
tipordo"E"0 a0QAQF;
tipordo"Em0 b0QAQF;
tipordo"Ep0 c0Q)QF;
tipreu"E"0 m0 a0 b0 "10 ab0QA7AQF;
tipreu"Em0 p0 b0 c0 m10 bc0QA7)QF;
tipreu"Ep0 "0 c0 a0 p10 ca0QA7)QF;
e"d.
L.6. >UBERE /RIBE
4% e crie u" program care determi"% primele * "umere prime E*>GF0 .oloi"d o .u"c,ie care tabile+te dac% u"
"um%r ete prim au "u.
4peci.icarea problemei:
DATE *; {* >, *>G}
REZULTATE #pI,I31,*$; {p1,p6,...,p* s=*< pri(e,e * *=(ere pri(e}
Pe"tru re5ol$area problemei $om utili5a o .u"c,ie de tip boolea" H/RIB#*$H care -"toarce YtrueY dac% "um%rul
"atural * ete prim +i Y.aleY -" ca5 co"trar. Algoritmul .u"c,iei are la ba5% ideea de a c%uta di$i5ori ai lui * 9"tre primele
*S2 "umere "aturale.
Algoritmul poate .i util -" multe probleme0 moti$ pe"tru care l $om decrie ca ubalgoritm ce poate .i apelat oric1"d
ete "e$oie de el. Bectorul / $a re,i"e cele " "umere prime. 9" $ariabila i $om a$ea urm%torul ca"didat0 "um%r "atural
care u"eori ete prim. Primele dou% "umere prime .ii"d 2 +i 30 la -"ceput $om i"i,iali5a pe i cu !. Pri" J *a "otat
"um%rul "umerelor prime g%ite. 4ubalgoritmul NRPR&2E ete urm%torul:
?=&!,DEri<(=, >R/RIBE#*,/$ es<e2 {?e 7!=<. * *=(ere pri(e}
1ie i23L; p1236; p623G; J236;
Repe<.
53
D!7. pri(#i$ !<=*7i
1ie J23J41; pJ23i;
s8"!7.;
1ie i23i46;
pC*. 7C*" J3* s8repe<.
s8>R/RIBE
1=*7+i! /RIB#*$ es<e2
pri(23<r=e;
/e*<r= i236, *56 exe7=<.
D!7. * (E" i 3 0 !<=*7i pri(238!,se s8"!7.
s8pe*<r=
?8/RIB
Programul PA4)A< cerut ete urm%torul:
Program e3emplu2; MProgramul !.2. G%e+te primele " "umere prime N
8]pe $ector G arra]H1..999I o. i"teger;
Bar "0 M "um%rul "umerelor g%ite N
i : i"teger; M $ariabila co"tor i" P N
P : $ector; M Bectorul "umerelor prime N
.u"ctio" primE": i"tegerF: boolea"; M/ac% " e prim atu"ci 8R7EN
$ar i: i"teger;
begi"
prim :G true;
.or i :G 2 to " di$ 2 do
i. " mod i G C the" prim :G .ale;
e"d;
Procedure NRPR&2EE":i"teger; M &" $ectorul P e ob,i" N
Bar P:$ectorF; M primele " "umere prime N
Bar W:i"teger;
begi"
i :G !; W :G 2;
PH1I:G2; pH2I:G3;
repeat
i. primEiF the" begi" W:G WR1; PHWI:Gi e"d;
i:G iR2;
u"til W O ";
e"d;
begi" Mprogramul pri"cipalN
XriteEQcate "umere prime $a i"tereea5%`QF;
readl"E"F;
NRPR&2EE"0PF;
Xritel"EQprimele Q0 W0 Q "umere prime u"t urm%toarele:QF;
For i:G1 to " do
begi"
XriteEPHiI:4F;
&. i mod ! G C the" Xritel"
e"d
e"d.
L.G. /RA@LEBE /RA/U?E
54
L.1. 4% e calcule5e $aloarea -"tr*u" pu"ct a u"ui poli"om +i a tuturor deri$atelor ale0 .oloi"d pe"tru aceata
* o procedur% de deri$are a u"ui poli"om;
* o .u"c,ie care -"toarce ca re5ultat $aloarea poli"omului -"tr*u" pu"ct x dat.
L.6. 4e dau poli"oamele /, [, R :
/ 3 p(U
(
4 ... 4 p1U 4 p0,
[ 3 X*U
*
4 ... 4 X1U 4 X0,
R 3 rJU
J
4 ... 4 r1U 4 r0.
4% e tip%reac% produele / [, [ R, R / 21@ -" ordi"ea i"dicat%.
L.G. Foloi"d u" ubalgoritm pe"tru e.ectuarea produului / 3 [ R 21( a dou% poli"oame [ +i R, tip%ri,i
poli"oamele #x 4 1$
*
pe"tru * 3 1,6,...,16.
L.K. 4e cere programul care0 .oloi"d cel mult trei +iruri0 determi"% re5ultatul:
aF reu"iu"ii a * mul,imi;
bF i"terec,iei a * mul,imi.
L.L. 4e cere programul pe"tru calculul:
aF produului a * matrice p%tratice;
bF puterii a **a a u"ei matrici p%tratice.
L.N. 4e cere programul de calcul al produului a * poli"oame.
L.O. 4e cere u" program care calculea5%0 cu a6utorul u"ui ubalgoritm0 media aritmetic% a eleme"telor ma3ime
corepu"5%toare .iec%rei li"ii a u"ei matrici0 iar apoi a.i+ea5% aceat% $aloare pe"tru trei matrice diti"cte A, @, C.
L.P. Fie 81, 86, ..., 8* * poli"oame. 4e cere u" program care calculea5% $aloarea umei celor * poli"oame -"tr*u"
pu"ct dat .oloi"d:
* o procedur% de calcul a umei a dou% poli"oame;
* o .u"c,ie de calcul a $alorii u"ui poli"om -"tr*u" pu"ct .oloi"d chema lui Dor"er.
L.Q. Fie 8 +i D dou% poli"oame. 4e cere % e calcule5e $aloarea .u"c,iilor 8^ D +i D^ 8 9"tr*u" pu"ct dat0 .oloi"d o
.u"c,ie de calcul a $alorii u"ui poli"om -"tr*u" pu"ct.
L.10. Foloi"d de5$oltarea -" erie:
arci" x 3 x 4
1
6
x
G
4
1 G
6 K
x
L
4
1 G L
6 K N
x
O
4 ...
G L O

219
% e de.i"eac% o .u"c,ie PA4)A< care calculea5% !r7si* x cu preci5ia
3 10 .
N
22C 4% e tip%reac% apoi $alorile:
i
R 3
1
i
, i 3 6,G,...,( arci" 221.
55
L.11. Fie +irul x1,x6,...,x*. 4e cere u" program care determi"% +i tip%re+te cea mai lu"g% ec$e",% di" +irul dat
care are o a"umit% proprietate / .oloi"d:
* o .u"c,ie care decrie proprietatea / +i -"toarce lu"gimea ec$e",ei care are proprietatea / +i -"cepe cu
J
x
222
* o procedur% care determi"% ec$e",a cerut%.
E/e e3emplu0 proprietatea P poate cere ca doi terme"i $eci"i % aib% em"e di.eriteF.
L.16. Foloi"d u" ubalgoritm care re5ol$% ecua,ia 8#x$ 3 0 Ecare are o olu,ie u"ic% -" i"ter$alul :!,&;F pri"
metoda -"6um%t%,irii0 tip%ri,i tabelul de mai 6o:
i
i
G
223
i
L
224
2 ... ...
3 ... ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1C ... ...
Lber$a,ie. Radicalul
r 3 (
*
22! e calculea5% pri" re5ol$area ecua,iei
*
< 3 (
22'.
L.1G. 4e dau m0"0p V N +i trei +iruri U2 x1,x6,...,x*; T2 M1,M6,...,M(; Z2 -1,-6,...,-p de "umere -"tregi. Pe"tru .iecare
+ir e cere % e calcule5e +i % e a.i+e5e .rec$e",ele de apari,ie ale ci.relor C010 ...0 9 -" crierea "umerelor di" +irurile
date.
L.1K. Fie o grup% de tude",i care au u,i"ut ! e3ame"e -"tr*o eiu"e. 4% e crie programul care a.i+ea5%:
* primii ' tude",i -" ordi"ea mediei ge"erale ob,i"ute;
* tude",ii care "u au promo$at cel pu,i" trei e3ame"e.
L.1L. 4% e crie u" program care ge"erea5% u" +ir aleator de ( "umere -"tregi +i care tabile+te .rec$e",a de
apari,ie -" acet +ir a:
* "umerelor prime;
* "umerelor di$i5ibile cu 13.
Lber$a,ie. Pe"tru ge"erarea u"ui "um%r aleator e $or .oloi .u"c,ia +i repecti$ procedura prede.i"it% RAN/L2 +i
RAN/L2&?E.
L.1N. Fie * > +i x1, x6,..., x* u" +ir de "umere "aturale date. 4% e crie u" program care g%e+te:
aF media aritmetic% a acetor "umere;
bF ma3imul di" +irul M1,M6,...,M* u"de Mi e ob,i"e -" .elul urm%tor:
1
1
i
i i1 i i1
M 3 x , M 3 # x "iR x $ ) # x 4 x $ , i 31,6,...,*. 22@.
cF 4% e crie o .u"c,ie boolea"% care tabile+te dac% cele dou% +iruri au +i alte eleme"te comu"e -" a.ara
primului.
L.1L. /ou% "umere prime p, X e "umec geme"i dac% p 3 X 4 6. 4% e determi"e primele * perechi de geme"i.
L.1P. 8rei "umere -"tregi !, &, 7, ! % & % 7 e "umec pitagorice dac%
6 6 6
7 3 ! 4 &
22(0 iar dou% triplete
# ! ,& ,7 $
1 1 1
229 +i # ! ,& ,7 $
6 6 6
23C u"t co"iderate a .i aeme"ea dac%
1
6
1
6
1
6
!
!
3
&
&
3
7
7
231.
4e d% * > +i mul,imea de "umere -"tregi U G {xi i31,6,...,*}. 4e cere % e a.i+e5e mul,imea tripletelor pitagorice di"
mul,imea dat% +i claele determi"ate de rela,ia de aem%"are pe aceat% mul,ime.
56

L.1Q. Fie
1 6 *
A , A , ..., A
232 * mul,imi de "umere. 4% e crie programul care determi"% mul,imea:
A 3 #...# A A $ A $ ... A $ A
1 6 G *1 *
2330
.oloi"d pe"tru aceata o procedur% de calcul a mul,imii:
A @ 3 #A @$ #@ A$ 234.
Lber$a,ie. Pe"tru re5ol$area problemei e $or utili5a cel mult trei +iruri.
L.60. Fie I o mul,ime de ubi"ter$ale ale i"ter$alului :!,&;.
aF 4% e .orme5e o di$i5iu"e U a i"ter$alului :!,&;
! 3 x % x % x % ... % x 3 &
0 1 6 *
23!
care are ca pu"cte capetele ubi"ter$alelor di" I;
bF 4% e calcule5e $alorile
i i
R 3 8# x $ 23'0 u"de 8# x $
i
23@ ete "um%rul de ubi"ter$ale di" I -" care e
a.l%
i
x
23(.
L.61.Stii"d c% +irul U2
4020'02030(0204090301C0...
ete ob,i"ut di" +irul "umerelor "aturale pri" elimi"area "umerelor prime +i crierea dup% .iecare "um%r compu a
di$i5orilor %i proprii0 % e ge"ere5e urm%toarea matricea de ordi"ul *2
A 3
x x . . . . . .
x x x . . . . .
. x x x . . . .
. . . . . . . .
. . . . . x x x
. . . . . . x x
1 *41
6* 6 *46
6*41 G *4G
G*G *1 6*1
G*6 *

_
,

239.
4% e tip%reac% -" .i"al A, A , ..., A .
6 *
24C
L.66. 4e dau "V N +i "umerele
1 6 *
x , x , ..., x
241. 4e cere programul care ge"erea5% matricea de dime"iu"e
(xJ
242 care are pe li"iile ale -" ordi"e eleme"te di" +irul:
1 6 * 1 6 *
x , x , ..., x , x , x , ..., x , ... . 243
L.6G. Stii"d c% +irul { x }
*
244:
10203020!02030@020403020!0110...
ete .ormat di" +irul "umerelor "aturale -" care .iecare "um%r compu ete -"locuit pri" di$i5orii %i proprii0 % e
ge"ere5e matricea:
A 3
x x . . . x
x x . . . x
. . . . . .
x x . . . x
1 6 (
(41 (46 6(
#(1$ (41 #(1$ (46 (
6

_
,

24!.
L.6K. 4% e crie u" program care re5ol$% ecua,ia matriceal%:
A U 4 @ 3 C
24'0
u"de A,@,C 24@
GxG
2
24( +i U ete $ectorul "ecu"ocut%.
L.6L. 4% e crie u" program pe"tru re5ol$area u"ui item li"iar de patru ecua,ii cu patru "ecu"ocute .oloi"d
57
metoda lui >ramer. Programul $a tabili mai -"t1i dac% itemul ete compatibil +i u"ic determi"at.
L.6N. 4e dau * > +i $ectorii U, T cu * compo"e"te "umere reale. 4% e calcule5e $alorile:
i i
i i
i i
i
i
R 3 8# x $ 3
D# x $, x % 0,
,# x $, x 3 0,
`#
M
$, x > 0,
daca
daca
daca

'

249
pe"tru iG1020...0*, u"de:
{ }
{ }
D# x $ 3 x , x , ... , x ,
`# M $ 3 M , ... , M ,
i 1 6 i
i i *
ma3
mi"
2!C
pe"tru iG1020...0*0 iar ,# x $
i
2!1 ete media aritmetic% a "umerelor po5iti$e di" +irul M
*
x
2!2N cu $aloare mai mic%
dec1t W M W
i
2!3.
L.6O. 4e dau (,* > +i o matrice
(x*
A # * 10$ 2!4 ale c%rei eleme"te u"t ci.re de la C la 9 +i -" care .iecare
li"ie a matricei repre5i"t% u" "um%r -" ba5a 5ece. 4% e crie u" program care .ace o permutare a li"iilor matricei at.el
-"c1t -" .i"al cele ( "umere repre5e"tate pe li"iile matricei % .ie -" ordi"e crec%toare.
L.6P. 4% e crie u" program care calculea5% umele:
aF GC O C 4 11C ... 4 #1 $ #K* 1$C ;
*
1
*
6
*
G
*1
*
*
2!!
bF
# C $
0Y
4
# C
$
1Y
4 ... 4
# C
$
*Y
*
0
G
*
1
G
*
*
G
2!'.
L.6Q. 4% e crie u" program pe"tru calculul umei:
? 3
1
! ! ... !
4
1
! ! ... !
4 ... 4
1
! ... !
,
1 6 J 6 G J41 *J41 *

2!@
u"de { } !
*
2!( e o progreie aritmetic% pe"tru care ra,ia +i primul terme" e cer utili5atorului.
L.G0. /ac% "umerele
1 6 *41
! , ! , ..., !
2!9 u"t primii *41 terme"ii ai u"ei progreii geometrice0 % e
calcule5e0 pri"tr*u" program0 umele:
aF
*
6
p
1
p
G
p
6
p
*1
p
*
p
? 3
1
! !
4
1
! !
4 ... 4
1
! !
2'C
bF
*
1
6 1
6
G 6
*
*41 *
? 3
!
! !
4
!
! !
4 ... 4
!
! !
2'1.
Lber$a,ie. Ra,ia +i primul terme" al progreiei $or .i .ur"i5ate programului de c%tre utili5ator.
58
L.G1. 4e dau * > +i "umerele reale
1 6 *
! % ! % ... % !
2'2. 4% e crie programul care tip%re+te permutarea

*
4
2'3 pe"tru care uma

*
i31
*
i #i$
6
? 3 # ! !
$

2'4
ete ma3im%0 repecti$ mi"im%.
L.G6. Fie 8#U$ 3 ! U 4! U 4...4! U 4! I ,
0
*
1
*1
*1 * (
2'! u"de
i ! Z , i 30,*, 2'' iar U,I( V
(x(
2
2'@ +i .ie matricele A,@
(x(
2
2'(. 4% e crie u" program care calculea5% 8#A$ 4 8#@$ +i 8#A4@$.
L.GG. ?e dau ^ R +i * >. 4% e crie u" program care calculea5% uma:
J31
*
6 6
J J
J J

_
,

co i"
co i"


2'9
L.GK. /ac%
1 6
x , x
2@C u"t r%d%ci"ile reale ale ecua,iei de gradul doi Ecu coe.icie",i realiF:
1
6
6 G
! x 4 ! x 4 ! 3 0
2@10 % e crie programul care calculea5% uma:
? 3
x x x
x x x
.
J31
*
1
J
6
6J
1
GJ
6
GJ
1
6J
6
J

_
,

2@2
9" ca5ul -" care ecua,ia de gradul doi "u are r%d%ci"i reale e $a da u" mea6 de eroare corepu"5%tor.
L.GL. 4e dau (,* >. 4% e crie programul care ge"erea5% +i tip%re+te matricea A cu ( li"ii +i * coloa"e de.i"it%
pri":
iI
6
6
! 3
/#i 4 I$, i 4 I % #(, *$
R# i ,
I
$, #(, *$ i 4 I #(, *$
[#i 4 I$, #(, *$ % i 4 I
daca mi"
daca mi" ma3
daca ma3

'

2@3
u"de /#J$ ete "um%rul prim cel mai apropiat de J, [#J$ ete "um%rul p%tratelor per.ecte mai mici dec1t J, iar R#!,&$ ete
cmmdcE!,&F.
L.GN. 4% e crie u" program care determi"% primele ( "umere "aturale * 2@4 cu proprietatea
7(("7 # *, 6 1 $ > 1
*
2@!.
L.GO. 4% e crie u" program care determi"% cel mai mic "um%r "atural * care are e3act ( di$i5ori primi
59
proprii.
L.GP. Fie
*
J
2@' 4% e crie u" program care calculea5% uma:
? 3
(
"
#"$
"W(

2@@
u"de -"umarea e .ace dup% di$i5orii "aturali " ai lui ( Ei"clui$ 1 +i (F0 iar 2@( ete i"dicatorul lui Euler0
#*$ 3 2@9 "um%rul "umerelor "aturale mai mici dec1t * +i prime cu *0
*
J
2(C
Ecu co"$e",ia #1$ 3 1 2(1 F.
L.GQ. Fie
( 3 J C
J30
*
6*
J


2(2 u"de * >, *b 1. 4% e crie u" program care
calculea5% $aloarea pe u" pu"ct x dat a .u"c,iei:
8#x$ 3
1
(
#J x $ 7 .
J30
*
6
6*
6J

2(3
L.K0. Fie # p , p , p $ # p % p % p $
1 6 G 1 6 G
2(4 u" triplet .ormat di" "umere prime a.late la acea+i dita",%
u"ul .a,% de altul0 adic%
G 6 6 1
p p 3 p p 3 " > 0,2(!. 4% e determi"e primele * triplete pe"tru care " ete
multiplu de 2 E
* 10
2('F.
L.K1. 4e dau (,* > +i o matrice A B(,*#>$ care are ca eleme"te "umere "aturale. 4% e crie u" program care
ge"erea5% $ectorul B ce co",i"e drept compo"e"te toate eleme"tele matricei care u"t prime -"tre ele dou% c1te dou%.
L.K6. 4% e crie u" program care determi"% primele * "umere prime pe"tru care uma ci.relor ete u" "um%r
di$i5ibil cu 11.
L.KG. 4e d% o matrice A a$1"d ca eleme"te caractere al.abetice. 4% e crie programul care tabile+te dac% u"
cu$1"t dat apare pe $reu"a di" li"iile au coloa"ele matricei0 iar -" ca5 a.irmati$ tip%re+te po5i,iile di" matrice u"de
-"cepe +i repecti$ e termi"% cu$1"tul c%utat.
L.KK. 4e dau * > +i .u"c,ia
8#*$ 3
C # J 4 1$, * p!r

1
JY
, * i(p!r
J30
*
*
J 6
J31
*

'

2(@
aF 4e cere programul care ge"erea5% primele ( eleme"te ale +irului x
i
3 8#D#i$$, i31,6,...,*, u"de D#*$ repre5i"t%
uma ci.relor "um%rului * di" crierea a -" ba5a 5ece.
bF 4% e a.i+e5e .rec$e",a de apari,ie a .iec%rei $alori di" +irul x
i
.
60
61
CAPITOLUL #
PROBLEME REZOLVATE CU MATRICE
N.1. RELA_II a>TRE /ER?AA>E
4e dau * peroa"e +i matricea AB/*#@6$ u"de
iI
! 3
1, "!7! persE!*e,e i si I se 7=*Es7
0, i * 7!- 7E*<r!r

'

2((
4% e g%eac% peroa"ele care "u au "ici o cu"o+ti",%.
Re5ol$are.
4peci.icarea problemei ete:
DATE *, A; { * 3 *=(.r=, persE!*e,Er }
{ A 3 (!<ri7e p.<r!<. "e Er"i*=, * }
REZULTATE J,/; {J 3 *=(.r=, persE!*e,Er 7!re *= != *i7i E}
{7=*E<i*+.. / 3 =* Re7<Er 7= J 7E(pE*e*<e}
{/ re+i*e 7e,e J persE!*e 8.r. 7=*E<i*+e }

Pe"tru re5ol$area problemei0 -" matricea dat% e caut% li"iile care au "umai 5erouri. 9" aceat% c%utare ete
"e$oie de dou% $ariabile au3iliare i +i I, i"dici -" matricea A. Algoritmul pe"tru re5ol$area acetei probleme ete dat -"
co"ti"uare.
A,DEri<(=, /ER?AA>E es<e2
D!<e *, A; {* 3 *=(.r=, persE!*e,Er }
{A 3 (!<ri7e p.<r!<. "e Er"i*=, * }
1ie J230;
/e*<r= i 23 1,* exe7=<.
1ie I231;
CC<<i(p #IF *$ i #!iI30$ exe7=<. I23I41 s87C<<i(p
D!7. I>* !<=*7i J23J41; pJ23i s8"!7.
s8pe*<r=
Re-=,<!<e J,/;
s8!,DEri<(.
<a crierea programului Pacal ete "ecear % $eri.ic%m corectitudi"ea datelor0 repecti$ .aptul c% dac%
peroa"ele i +i I e cu"oc $om a$ea !iIG10 dar atu"ci +i !IiG10 deci matricea A trebuie % .ie imetric%. Aici *a optat
pe"tru o alt% olu,ie: "u e cite+te matricea A ci perechile de peroa"e care e cu"oc0 matricea A .ii"d co"truit% -"
program.
Program )7NL48&N8E; MProgramul '.1.N
M Rela,ia de cu"o+ti",e i"tre peroa"eN
Bar "0 M " G "um%rul peroa"elor N
W0 MW G "r. per. care "u au "ici o cu"o+ti",aN
i06 : b]te;
P : arra]H1..2CI o. b]te; M P G $ector cu W compo"e"te ceN
Mre,i"e cele W peroa"e .%r% cu"o+ti",eN
62
a : arra]H1..2C01..2CI o. b]te; M A G matrice de ordi"ul " N
AEG&N
Xritel" EQProgramul g%e+te peroa"ele care i"tr*u" grup de "QF;
Xritel" EQperoa"e "u au "ici o cu"o+ti",a.QF; Xritel";
M )&8&RE NR. PER4LANE N
repeat
Xrite EQ/a,i "um%rul peroa"elor:QF; readl" E"F
u"til " i" H1..2CI;
M &N&8&A<&?ARE 2A8R&)E N
.or i :G 1 to " do
.or 6 :G 1 to " do aHi06I :G C;
Xritel" EQ/a,i perechile de peroa"e care e cu"oc i"tre ele.QF;
Xritel" EQPeroa"ele e codi.ica pri" "umerele 1020...0".QF;
Xritel" EQ&"troduce,i cate doua "umere pe o li"ie EeparateQ0 Qpri" pa,iuFQF;
Xritel" EQPe"tru termi"area i"troducerii tata,i: C C QF;
M )&8&REA /A8E<LR0 )7 E<&2&NAREA )E<LR ERLNA8E N
Xrite EQJ QF; readl" Ei06F;
Xhile EiOCF a"d E6OCF do
begi"
i. EiKG"F a"d E6KG"F the"
begi" aHi06I :G1; aH60iI :G1 e"d Mi.N;
Xrite EQJ QF; readl" Ei06F;
e"dMXhileN;
M )A78ARE PER4LANE )ARE N7 A7 )7NL48&N8E N
W:GC;
.or i :G 1 to " do
begi"
6 :G 1;
Xhile E6KG"F a"d EaHi06IGCF do 6 :G 6R1;
i. 6 O " the" begi" W:GWR1; PHWI:Gi e"dMi.N;
e"dM.orN;
M 8&PAR&REA RE?7<8A8E<LR N
Xritel"; Xrite EQPeroa"ele care "u au cu"o+ti",e: QF;
i. WOC the" .or i:G1 to W do XriteEpHiI:!F
ele Xritel" EQ "u e3ita QF;
EN/.
N.6. /ATRATE BAGICE
4% e reali5e5e u" p%trat magic de ordi" impar.
Re5ol$are.
Pri" p%trat magic e -",elege o matrice p%trat% de ordi" * cu eleme"tele M10 20 ...0 *
6
N a+e5ate at.el -"c1t uma
eleme"telor de pe .iecare li"ie0 coloa"% au diago"al% ete aceea+i. )u aceat% preci5are peci.ica,ia problemei ete
urm%toarea:
DATE *; { * >, *>1, repre-i*<. Er"i*=, (!<ri7ei }
REZULTATE A; {A3(!<ri7e "e Er"i*=, *, 7!re repre-i*<. }
{p.<r!<=, (!Di7; "e7i s=(! e,e(e*<e,Er pe }
{ 8ie7!re ,i*ie, 7E,E!*. s!= "i!DE*!,. es<e !7ee!i }
9" ge"eral algoritmul de co"truire a u"ui p%trat magic ete complicat. /ac% * G 2JR1 atu"ci e3it% mai mul,i
algoritmi care ob,i" p%tratul magic. Bom .oloi urm%toarea metod%:
* e -"cepe cu !1J23 1.
* /ac% !iI G J atu"ci !i 1,I41 :G JR10 dac% locul ete liber0 alt.el !i41,I :G JR1.
63
* #irul i"dicilor e co"ider% circular0 adic% dup% * urmea5% 10 -"ai"tea lui 1 ete *. E3cep,ie de la regul%: dac% !1* G J
atu"ci !6*:G WR1.
Exe(p,=:
1@ 24 1 ( 1!
23 ! @ 14 1'
4 ' 13 2C 22
1C 12 19 21 3
11 1( 2! 2 9
Pe"tru trecerea la "oua po5i,ie e recoma"d% % e .oloeac% .ormulele:
(123 #i4*6$ (E"=,E * 4 1
(623 I (E"=,E * 4 1.
A,DEri<(=, /ZBAGIC es<e2 { ?e 7!,7=,e!-. =* p.<r!< (!Di7 }
{ A7es<! es<e E (!<ri7e p.<r!<. "e Er"i*=, * }
{ 7!re !re s=(! e,e(e*<e,Er pe 8ie7!re ,i*ie, }
{7E,E!*. s!= "i!DE*!,. !7ee!i }
DATE *; { * >, *>1, repre-i*<. Er"i*=, (!<ri7ei }
/e*<r= i231,* exe7=<. { i*i+i!,i-!re (!<ri7e }
/e*<r= I231,* exe7=<. 1ie !:i,I; 23 0 s8pe*<r=
s8pe*<r=
1ie i231; I23* "iR 6 41; { 8ix!re ,E7=, "e pEr*ire}
!:i,I;231;
/e*<r= J 23 6,*)* exe7=<.
(1 23 #i4*6$ (E" * 4 1; { 7!,7=,=, pE-i+iei =r(.<E!re}
(6 23 I (E" * 4 1;
D!7. !:(1,(6; 0 !<=*7i
D!7. #(13*$ i #(631$
!<=*7i (1 23 6; (6 23 *
!,<8e, (1 23 i41; (6 23 I
s8"!7.
1ie !:(1,(6;23J; { !<ri&=ire *E=! R!,E!re }
1ie i23(1; I23 (6; { i *E=! pE-i+ie }
s8"!7.
s8pe*<r=
REZULTATE A;
s8!,DEri<(
Programul Pacal echi$ale"t ete urm%torul:
Program magic; M Programul '.1.N
M 4e calculea5% u" p%trat magic. N
M Aceta ete o matrice p%trata de ordi"ul " N
M care are uma eleme"telor pe .iecare N
M li"ie0 coloa"% au diago"al% aceea+i N
7e )rt;
Bar "0 M "VN0 "O10 repre5i"t% ordi"ul matricei N
m10 m20 M $ariabile cure"te pe"tru "oua po5i,ie N
i0 60 M dau po5i,ia cure"ta i" p%trat N
W : i"teger; M $aloarea ce e crie i" p%trat N
a : arra]H1..1901..19I o. i"teger; M P%tratul magic N
Aegi"
Pritel"EQ4e co"truie+te u" p%trat magic cu " li"iiQF;
64
Repeat Xrite EQ"GQF;
readl" E"F M )ite+te " N
u"til E" i" H1..19IF a"d LddE"F;
.or i :G 1 to " do
.or 6 :G 1 to " do aHi06I :G C; M i"i,iali5are matrice N
i:G 1; 6:G " di$ 2 R 1; M .i3are locul de por"ireN
aHi06I:G1;
.or W :G 2 to "J" do
begi"
m1 :G EiR"*2F mod " R 1; M calculul po5i,iei urm%toare N
m2 :G 6 mod " R 1;
i. aHm10m2I KO C the"
i. Em1G"F a"d Em2G1F
the" begi" m1 :G 2; m2 :G " e"d
ele begi" m1:GiR1; m2 :G 6 e"d;
aHm10m2I :G W; M atribuire "oua $aloare N
i :G m1; 6 :G m2;
e"d;
M 8ip%rirea re5ultatului N
)lr4cr;
.or i :G 1 to " do M tip%re+te li"ia i N
begi"
Xritel";
.or 6 :G 1 to " do Xrite EaHi06I:4F;
e"d;
Xritel";
Xritel" EQ4uma magica G Q0 "JE"J"R1F di$ 2F;
readl";
EN/.
N.G. /RA@LEBE /RA/U?E

N.1. 4e dau * localit%,i. 9"tr*o matrice A u"t marcate drumurile directe -"tre localit%,i at.el:
iI
! 3 1,
2(9 dac% e3it% drum direct -"tre localit%,ile i +i I;
iI
! 3 0,
29C dac% "u e3it% drum -"tre i +i I,
pe"tru i,IG1020...0*.
N.1.1. 4% e determi"e dac% di" localitatea x e poate a6u"ge -" localitatea ].
N.1.6. 4% e determi"e localit%,ile -" care e poate a6u"ge di" localitatea x.
N.1.G. 4% e determi"e toate drumurile de la J la , pe"tru J +i , date.
N.6. 4e dau * peroa"e +i matricea A cu eleme"tele
iI
! 3 1,
291 dac% persE!*e,e i +i I e cu"oc;
iI
! 3 0,
292 -" ca5 co"trar0
pe"tru i,IG1020...0*.
N.6.1. 4% e determi"e peroa"ele care le cu"oc pe toate celelalte.
N.6.6. 4% e determi"e dac% cele * peroa"e pot .i -mp%r,ite -" dou% Eau mai multeF grupe at.el -"c1t "ici o
peroa"% di"tr*o grup% % "u cu"oac% pe "ime"i di" celelalte grupe.
N.6.G. 4% e determi"e peroa"a care are cele mai multe cu"o+ti",e.
65
N.6.K. /ac% *b '0 % e $eri.ice dac% e3it% trei peroa"e care e cu"oc -"tre ele0 au trei care "u e cu"oc -"tre
ele.
N.G. 4e dau * rela,ii de rude"ie pri" matricea AG#!iI$, iG1020 ...*, IG1020 u"de
i6
!
293 ete copilul lui
i1
!
294
pe"tru .iecare iG1020...0 *.
N.G.1. 4% e g%eac%: copiii lui J, p%ri",ii lui J, tr%mo+ii lui J, pe"tru J dat.
N.G.6. 4% e g%eac%: peroa"ele care "u au .ra,i0 peroa"ele care au "umai .ra,i $itregi.
N.G.G. 4% e g%eac% $erii primari +i ecu"dari ai u"ei peroa"e date.
N.G.K. 4% e g%eac% toate .amiliile Egrupele .ormate di" peroa"ele care u"t rude -"tre eleF.
N.K. 4e dau * localit%,i +i matricea A cu eleme"tele !iI, i,IG10...0*, u"de !iI ete egal cu cotul co"truirii
drumului di"tre localit%,ile i +i I, dac% e poate co"trui u" drum0 repecti$ C dac% "u e poate co"trui u" drum. 4% e
g%eac% o re,ea de drumuri care leag% toate localit%,ile +i ete de cot mi"im.
N.L. 4e dau * >, B G {!1,!6,...,!*} +i J : B 3 B **O B o opera,ie pete mul,imea B. Aceat% opera,ie poate .i
ide"ti.icat% cu o opera,ie de.i"it% pe B' G M1020...0*N +i repre5e"tat% pri"tr*o matrice A cu eleme"tul EiI G J dac% +i "umai
dac% !i)!I G !J Edeci iJQIGJF. /eci opera,ia J0 de.i"it% pete o mul,ime arbitrar% B, poate .i tudiat% pri" i"termediul
opera,iei JQ de.i"it% pe mul,imea B' +i repre5e"tat% -" calculator pri" matricea A.
N.L.1. 4% e $eri.ice dac%:
aF opera,ia J ete comutati$%;
bF e3it% eleme"t "eutru Et1"ga +i dreaptaF.
N.L.6. 4% e re5ol$e ecua,iile: !)U G & +i U)! G &.
N.L.G. /1"du*e o ubmul,ime de i"dici H G {i1, i6, ...0 i(N B' +i o opera,ie dat, pri" matricea A, % e $eri.ice
dac% H ete parte tabil% -" raport cu opera,ia .
N.L.K. 4% e $eri.ice dac% opera,ia dat% ete aociati$%.
N.L.L. 4% e $eri.ice dac% opera,ia admite eleme"t "eutru la dreapta +i -" ca5 a.irmati$ % e preci5e5e acet
eleme"t.
N.L.N. 4% e $eri.ice dac% opera,ia admite u" eleme"t "eutru la t1"ga +i -" ca5 a.irmati$ % e preci5e5e acet
eleme"t.
N.L.O. 4% e $eri.ice dac% opera,ia admite u" eleme"t "eutru.
N.L.P. 4e +tie c% opera,ia are ca eleme"t "eutru pe J. Pe"tru u" IcB, % e $eri.ice dac% acet eleme"t are eleme"t
imetric la dreapta .a,% de opera,ia dat%.
N.L.Q. Fie J eleme"tul "eutru al opera,iei. Pe"tru u" Ib B, % e $eri.ice dac% acet eleme"t are eleme"t imetric la
t1"ga .a,% de opera,ia dat%.
N.L.10. Fie J eleme"tul "eutru al opera,iei. 4% e determi"e u" $ector s, ale c%rui compo"e"te u"t s1,s6,...,s*,
u"de si ete C dac% i "u are eleme"t imetric +i ete I dac% I ete imetricul lui i.
N.L.11. 4% e $eri.ice dac% tructura algebric% EB 0JF ete u" grup.
N.N. 4e d% o rela,ie R pri"tr*o matrice cu eleme"tele
iI
! 3 1,
29! dac% i ete -" rela,ie cu I Edeci iRIF0
iI
! 3 0,
29' dac% i "u ete -" rela,ie cu I Edeci iRI F0
66
pe"tru i,IG1020...0*.
N.N.1. 4% e $eri.ice dac% rela,ia R ete re.le3i$%.
N.N.6. 4% e $eri.ice dac% rela,ia R ete imetric%.
N.N.G. 4% e $eri.ice dac% rela,ia R ete a"tiimetric%.
N.N.K. 4% e $eri.ice dac% rela,ia R ete tra"5iti$%.
N.N.L. 4% e determi"e rela,ia R' compleme"tar%0 de.i"it% at.el: !R'& dac% +i "umai dac% !R& "u are loc.
N.N.N. 4% e determi"e rela,ia i"$er% R
1
.
N.N.O. 4% e determi"e rela,ia compleme"tar% R
7
de.i"it% at.el:
!R
7
& pri" de.i"i,ie dac% !R& .

N.N.P. /ac% e dau dou% rela,ii R1 +i R6, % e determi"e compu"erea celor dou% rela,ii: T G R1 o R6 -"eam"% c%
E!T7 dac% +i "umai dac% e3it% & at.el ca !R1& +i &R67F.
N.O. 4e dau mul,imile A +i @:
A 3 { ! , ! ,..., ! }
@ 3 { & , & ,..., & }
1 6 (
1 6 *
29@.
L rela,ie R -"tre A +i @ poate .i repre5e"tat% pri"tr*o matrice cu eleme"tele:
iI
i I
r 3
1 , ! R &
0 , .
daca
alt.el

'

29(
N.O.1. Fii"d date dou% rela,ii R1 +i R6 pete acelea+i mul,imi0 % e $eri.ice dac% rela,ia R1 ete i"clu% -" R6 au
"u.
N.O.6. 4% e $eri.ice dac% R1 G R6 .
N.O.G. 4% e co"truiac% matricea rela,iei R1 R6 Ereu"iu"eF.
N.O.K. 4% e co"truiac% matricea rela,iei R1 a R6 Ei"terec,ieF.
N.O.L. Fie R o rela,ie omoge"% pete B. 4% e co"truiac% rela,ia R
J
0 u"de R
J
G R
J 1
R Eadic% R
J 1
compu cu RF.
N.O.N. Fie R o rela,ie omoge"% pete B. 4% e determi"e matricea rela,iei R
4
de -"chidere tra"5iti$% a lui R ER
4
G
R R
6
... R
*
F
N.P. 4e dau dou% opera,ii E1 +i E6 pete mul,imea BGM1020...0*}, repre5e"tate ca -" problema N.L.
N.P.1. 4% e $eri.ice dac% opera,ia E1 ete ditributi$% la dreapta .a,% de opera,ia E6.
N.P.6. 4% e $eri.ice dac% opera,ia E1 ete ditributi$% la t1"ga .a,% de opera,ia E6.
N.P.G. 4% e $eri.ice dac% tructura algebric% #B,E1,E6$ ete i"el.
N.P.K. /ac% #B,E1,E6$ ete i"el0 E1 opera,ia aditi$%0 E6 opera,ia multiplicati$%0 i1
eleme"tul "eutru al opera,iei aditi$e0 iar i6 eleme"tul "eutru al opera,iei multiplicati$e0 % e $eri.ice e3ite",a di$i5orilor
lui 5ero -" i"el.
67
N.P.L. 4% e $eri.ice dac% tructura algebric% #B,E1,E6$ ete corp.
N.Q. 4e dau dou% tructuri algebrice .i"ite cu c1te o opera,ie0 #B1,E1$ +i #B6,E6$, repre5e"tate ca -" problema '.!0
cu B1 3 B6 3 M1020...0*N. 4e d% +i aplica,ia 8 : B1 **O B6, repre5e"tat% pri"tr*u" $ector 1 cu * compo"e"te at.el: 1i G I
dac% +i "umai dac% 8#i$GI.
aF 4% e $eri.ice dac% 8 ete u" mor.im.
bF 4% e $eri.ice dac% 8 ete i5omor.im.
N.10. Fie A, @, C trei mul,imi .i"ite +i rela,iile R1 pete Ax@ +i R6 pete @xC, repre5e"tate pri" matricele lor0 ca
-" problema '.@. 4% e co"truiac% rela,ia compu% T G R1 R6.
N.11. 4e dau * localit%,i. 9"tr*o matrice A3#!iI$0 i,I31020...0 *0 u"t marcate lu"gimile drumurilor directe di"tre
localit%,i:
iI
! 3 ",
299 dac% e3it% drum direct -"tre i +i I +i " ete dita",% -"tre i +i I;
iI
! 3 0,
3CC dac% "u e3it% drum direct -"tre i +i I.
N.11.1. 4% e determi"e drumul de lu"gime mi"im% -"tre dou% localit%,i date.
N.11.6. 4% e determi"e matricea D3#"iI$ a drumurilor0 u"de "iI G dita",a mi"im% -"tre localit%,ile i +i I0 pe"tru
i,I31020...0*.
N.11.G. /ac% "#i,I$ ete dita",a mi"im% -"tre i +i I, atu"ci "ot%m pri" EiF G ma3 M dEi0 6Fd 6 G 1020 ...0 " N
+i localitatea i e "ume+te cea mai ce"tral% dac%
EiF G mi" M E6Fd 6 G1020...0 " N3C2
4% e determi"e localitatea cea mai ce"tral%.

N.16. 4e dau * i"terec,ii de tr%5i -"tr*u" ora+. 9"tr*o matrice A3#!iI$0 i,IG1020...0*0 u"t marcate e"urile de
circula,ie pe tr%5ile ora+ului:
iI
! 3 1,
3C3
dac% e poate circula di"pre i pre I0
iI
! 3 0,
3C4
-" ca5 co"trar.
N.16.1. 4% e determi"e dac% e3it% -" ora+ tr%5i care .ormea5% u" circuit.
N.16.6. /ac% -" .iecare i"terec,ie "um%rul e"urilor care i"tr% -" i"terec,ie coi"cide cu "um%rul e"urilor
care ie di" ea0 % e determi"e u" circuit care parcurge .iecare e" o i"gur% dat%0 i"di.ere"t di" ce i"terec,ie e
por"e+te.
N.1G. 4e dau re5ultatele la meciurile de .otbal a celor * echipe pe primele ( etape. 4e cere claame"tul.

N.1K. 7" pluto" de olda,i .ormea5% o coloa"% de de.ilare care are ( r1"duri0 cu * olda,i pe u" r1"d. /e pe
.iecare r1"d ete ale cel mai cu"d oldat0 iar di"tre cei ale+i cel mai "alt prime+te primul teag. Al doilea teag ete
reparti5at imilar * e aleg di" .iecare r1"d olda,ii cei mai -"al,i0 iar di"tre cei ale+i cel mai cu"d prime+te al doilea
teag. 9" ca5ul -" care e3it% mai mul,i olda,i cu aceea+i -"%l,ime0 e alege primul di"tre ei. 4% e a.i+e5e -"%l,imile
purt%torilor de teag. Balorile (, * +i -"%l,imile olda,ilor e dau.
N.1L. <a u" co"cur de .rumue,e pe"tru c1i"i u"t * participa",i +i ( criterii de elec,ie0 iar re5ultatele e
repre5i"t% -"tr*o matrice U de dime"iu"e ( 3 *. Pe"tru .iecare criteriu HiH e cu"oc:
BAU#i$ G pu"cta6ul ma3im ce e poate ob,i"e la criteriul HiH +i
BI>#i$ G limita i".erioar% a pu"cta6ului pe"tru criteriul HiH.
N.1L.1. 4% e dea "um%rul c1i"ilor care "u -"depli"ec co"di,iile de participare.
N.1L.6. 4% e decid% dac% e3it% c1i"e c1+tig%tor la .iecare criteriu.
68
N.1L.G. 4% e decid% dac% e3it% criterii la care e3it% mai mul,i c1+tig%tori.
N.1L.K. /1"du*e u" criteriu % e decid% dac% e3it% c1i"e per.ect dup% acet criteriu.
N.1L.L. ?. e decid% dac% e3it% c1i"e care "u -"depli"e+te co"di,iile de participare la "ici u" criteriu.
N.1L.N. 4% e a.i+e5e lita c1+tig%torilor la .iecare criteriu.
N.1L.O. 4% e dea lita c1+tig%torilor la mai multe criterii.
N.1L.P. 4% e decid% dac% e3it% c1i"e care are uma pu"cta6ului ma3im%0 dar la .iecare criteriu e3it% u" c1i"e
mai bu" dec1t el.
N.1L.Q. 4% e decid% dac% e3it% c1i"i c1+tig%tori la u" criteriu dar e3it% criterii la care "u u"t admi+i.
N.1L.10. 4% e decid% dac% e3it% doi c1i"i A +i @ at.el -"c1t A % .ie mai bu" dec1t @ la .iecare criteriu.
N.1L.11. 4% e dea lita criteriilor la care e3it% c1i"i per.ec,i.
N.1N. 4e d% o matrice A cu 12 li"ii +i * coloa"e0 at.el -"c1t A#i,I$ repre5i"t% ca"titatea de precipita,ii c%5ut% -"
6ude,ul I, -" lu"a a i*a. 4% e elabore5e u" program care % re5ol$e urm%toarele ceri",e :
aF % e tabileac% ca"titatea mi"im% +i ma3im% de precipita,ii pe .iecare lu"% ;
bF e cu"oc $ectorii /BAU +i /BI> ce repre5i"t% $aloarea ma3im% +i mi"im% a ca"tit%,ilor de precipita,ii -"regitrate
pe o perioad% de 1CC de a"i. 4% e preci5e5e lu"a +i 6ude,ul -" care *a -"regitrat o dep%+ire a u"eia di" cele dou% $alori ;
cF % e calcule5e media de precipita,ii pe ,ar% pe"tru .iecare lu"% ;
dF % e calcule5e media de precipita,ii a"ual% pe"tru .iecare 6ude, +i media de precipita,ii a"ual% pe ,ar%. 4% e
preci5e5e 6ude,ul care e cel mai aproape de medie +i 6ude,ul pe"tru care abaterea de la medie e cea mai mare.
N.1O. <a o olimpiad% particip% * ,%ri. Re5ultatele e ob,i" -"tr*o matrice de dime"iu"e * 3 3. Prima coloa"%
repre5i"t% "um%rul medaliilor de aur ob,i"ute de .iecare ,ar%0 a doua coloa"% "um%rul medaliilor de argi"t0 iar a treia
coloa"% "um%rul medaliilor de bro"5. 4e mai d% u" $ector c de dime"iu"e 30 u"de c#1$ repre5i"t% pu"cta6ul acordat
pe"tru o medalie de aur0 c#6$ pe"tru o medalie de argi"t0 iar c#G$ pe"tru o medalie de bro"5. 4% e adauge la matrice o
"ou% coloa"% care % co",i"% pu"cta6ul total reali5at de .iecare ,ar% participa"t%. 4e cere % e a.le ,ara care a reali5at
pu"cta6ul ma3im0 ,ara care a ob,i"ut cel mai mare "um%r de medalii de aur +i ,ara care a primit Yli"gura de lem"Y Ecel
mai mic pu"cta6F. 4% e decid% dac% e3it% ,ar% care "u a ob,i"ut "ici o medalie.
<a .1r+itul olimpiadei *a depitat u" porti$ la co"trolul a"tidoppi"g +i i e retrage acetuia medalia de aur.
#tii"d c% pro$i"e di" ,ara HiH +i c% medalia "u e acord% altcui$a % e a.i+e5e claame"tul ,%rilor participa"te.