Sunteți pe pagina 1din 35

ACADERMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

SISTEMUL LOGISTIC AL UNEI INTRETRINDERI AGROALIMENTARE

VEL PITAR

GRUPA 1340 SERIA D AN III

AN UNIVERSITAR 2008-2009 Cap. I P !"!#$a !a %&'(!$a$(( S.C. VEL PITAR S.A.


S') $ (%$& ('

Denumirea societii este Societatea Comercial Vel Pitar S.A. Este o persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate desc is pe aciuni !i s"a constituit #n $a%a &otrrii Adunrii 'enerale E(traordinare din data de )* decem$rie +,,), prin fu%iunea urmtoarelor societi - S.C..opariv S.A. /m.Vlcea 0societate a$sor$ant1, S.C.2erceni S.A. 2ucure!ti !i S.C.'ranpan 3ecuci S./.4. 0societi a$sor$ite1. A fost #nre5istrat #n /e5istrul Comerului 6789:;9)::) !i i!i desf!oar activitatea #n conformitate cu le5ile romne !i actul constitutiv. <n octom$rie +,,+ Vel Pitar SA fu%ionea% prin a$sor$ie cu compania Spicul Ar5e! Pite!ti, deinnd la momentul respectiv peste +,,, de an5ajai. <n +,,7 procesul de e(tindere a continuat cu preluarea altor dou companii- Pan5ran <a!i !i 'orjpan 3r5u 6iu, iar in +,,* Vel Pitar a ac i%ionat o unitate de producie in ora!ul 2al!. Anul +,,= a marcat marirea 5rupului, prin fu%iunea cu societile Postvarul din 2ra!ov !i Panem din 'iur5iu. Sediul societii este #n /omnia, judeul Vlcea,localitatea /m.Vlcea, strada 3imi!, nr. ++. Sediul local se poate sc im$a #n orice alt loc din ar, pe $a%a &otrrii Adunrii 'enerale a Acionarilor 0A'A1. S.C.Vel Pitar S.A. #!i poate constitui filiale, sucursale, repre%entane, a5enii, $irouri, depo%ite, ma5a%ine, puncte de lucru !i orice alte sedii de lucru secundare, situate #n ar !i #n strintate, cu respectarea dispo%iiilor le5ale #n vi5oare. Societatea a fost constituit pe durat de timp nelimitat. Capitalul social este #n valoare de >,*=+==.), /?@, divi%at #n >,*=+==) aciuni cu valoarea de ,.), /?@ pe aciune. Vel Pitar este liderul pietei de morarit si panificatie din /omania, avand centre de productie in )) judete ale tarii 0Valcea, 2ucuresti, Ar5es, Cluj, 'alati, <asi, 'orj, ?lt, 2rasov,'iur5iu si Dam$ovita1 si un partener de 5rup, societatea 4i$ertatea 2ucuresti. Actionarul majoritar la Vel Pitar SA este fondul american de investitii 2road urst <nvestments 4imited, administrat in /omania de @eA CenturB &oldin5s. 'rupul Vel Pitar este liderul pieei romne!ti a produselor de panificaie !i un juctor important #n domeniul produciei !i distri$uiei de $iscuii, napolitane, specialiti de cofetrie !i patiserie. Anul +,,> a repre%entat trecerea la un nou tip de or5ani%are. Compania Vel Pitar S.A. s"a divi%at #n trei societi autonome care au ca o$iect de activitate panificaia " S.C. Vel Pitar S.A., morritul " S.C. Capte Spice S.A. !i retailul " S.C. VP .a5assin S.A.. Aceste activiti s"au de%voltat continuu #n ultimii ani, astfel #nct acum $eneficia% de condiiile necesare pentru a funciona autonom. Prin procesul de divi%are noile companii fructific mai $ine oportunitile oferite de pia #n domeniile lor, 5estionea% mai $ine resursele !i utili%ea% #n mod direct veniturile o$inute. Dondul de investiii 2road urst <nvestments 4td., administrat #n /omnia de compania @eA CenturB &oldin5s 0@C&1, deine apro(imativ 8,E din toate cele trei firme re%ultate #n urma divi%rii. Fn pre%ent 'rupul Vel Pitar deine centre de producie #n 2ucure!ti 0dou1 !i #n ), judee din /omnia 0Vlcea, Ar5e!, 2ra!ov, Cluj, 'alai, <a!i, 'iur5iu, 'orj, ?lt !i Dm$ovia1, uniti de morarit !i o reea de ma5a%ine #n marile ora!e din /omnia.

E*&+)$(a %&'(a$(( VEL PITAR SA

). 1999 - 2000 Dondul de investiii 2road urst <nvestments 4imited, administrat #n /omnia de ctre @eA CenturB &oldin5s 0@C&1, ac i%iionea% trei companii de morrit !i panificaie- .opariv Vlcea, 2erceni 2ucure!ti, 'ranpan 3ecuci. Fn +,,, .opariv Vlcea cumpr Pane5rano Cluj. +. 2001 Fn decem$rie +,,) se formea% S.C. Vel Pitar S.A., prin fu%iunea celor patru fa$rici din industria de morrit !i panificaie cumprate de 2road urst. Sediul noii companii este sta$ilit la /mnicu Vlcea. 7. 2002 - 200, Vel Pitar S.A. se mre!te prin ac i%iia unor noi companii- Spicul Ar5e! Pite!ti 0+,,+1, Pan5ran <a!i !i 'orjpan 3r5u 6iu 0+,,71, iar #n +,,* Vel Pitar cumpr o unitate de producie #n ora!ul 2al!, arondat punctului de lucru din /mnicu Vlcea. Anul +,,= a marcat mrirea 5rupului, prin fu%iunea cu societile Postvarul 2ra!ov !i Panem 'iur5iu. *. 200- Compania Vel Pitar se divide #n trei societi autonome care au ca o$iect de activitate panificaia " S.C. Vel Pitar S.A., morritul " S.C. Capte Spice S.A. !i retailul " S.C. VP .a5assin S.A. 4a #nceputul anului +,,>, 5rupul Vel Pitar #!i e(tinde reeaua de centre de producie !i #n judeul Dm$ovia, #n ora!ul 3r5ovi!te. P&*!%$!a #).!+)( VEL PITAR 4a sfarsit de secol G<V este atestat documentar dre5atorul Vel Pitar, care era Hpus peste pitari si in5rijea sa se 5aseasca faina si sa se coaca in fiecare %i paine proaspata pentru domn, curteni si ostireH 0 Dimitrie Cantemir, Descriptio .oldaviae1 Atri$utiile sale le completau pe cele ale jitnicerului, responsa$il cu stran5erea si depo%itarea 5ranelor, dar si pe cele ale stolnicului, care de5usta $ucatele inainte de a le trimite la masa domneasca. <n acele vremuri domnitorii 3arilor /omane erau inconjurati de $oieri cu roluri importante in $una desfasurare a activitatii Curtii Domnesti si a ostirii, pitarul avand 5rija ca painea sa fie indestulatoare si pe placul familiei domnitoare. De dimineata pana seara pitarul aprovi%iona Palatul Voievodal cu paine proaspata, care era adusa inaintea lui Voda pe tal5ere si farfurii numai de aur si ar5int, acoperita cu servete pentru a nu se raci. Cand se infatisa la domnie, pitarul venea im$racat in aine scumpe si se incin5ea cu $rau de matase, semn al preturirii de care se $ucura. 'rupul Vel Pitar preia aceste traditii ale painii $ine facute, ale satisfacerii 5usturilor celor mai pretentioase pentru a aduce $ucate alese la mesele romanilor. O/(!'$)+ p (#'(pa+ 0! a'$(*($a$! Socieatea desfasoara activitati conform cu o$iectul de activitate apro$at de catre actionari, respectiva1 Producerea si comerciali%area produselor de moraritI $1 Producerea si comerciali%area produselor de panificatieI c1 Comerciali%area en"5ross si en"detail a marfurilorI d1 Prestarea de servicii. Principalele produse, marfuri si servicii prestate sunt" produse de moraritI " produse de panificatieI

marfuri diverse 0dulciuri, $auturi nealcoolice, $auturi alcoolice, cafea, lactate, conserve din carne1I " prestari servicii 0 morarit, revi%ii te nice periodice, reparatii mecanice1. Avand un o$iect de activitate $a%at in principal pe productia de paine, S.C. Vel Pitar S.A. a inre5istrat o crestere semnificativa a van%arilor de paine in ultimii * ani. G a0)+ 0! (.p+('a ! (# a'$(*($a$( +&1(%$('! Societatea Comerciala Vel Pitar S.A. nu recur5e la servicii de lo5istic furni%ate de vreo firm speciali%at in domeniu . Activitatea de lo5istic se reali%ea% in cadrul firmei. Directorul de lo5istic este cel care or5ani%ea% !i permanent ia msuri pentru asi5urarea complet !i la timp a societii cu $unuri materiale !i servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispo%iie !i mijloacele de transport e(istente . 3ot directorul de lo5istic planific, #ndrum !i controlea% activitatea de contractare 0unde se pretea%1, aprovi%ionare, recepie, distri$uie !i consum a materialelor, o$iectelor de inventar !i mijloacelor fi(e necesare societii urmrind le5alitatea documentelor #ntocmite. Prin urmare societatea isi or5ani%ea%a si planifica si controlea%a cursurile de marfuri impreuna cu cele de informatii le5ate de acestea incepand de la ac i%itionarea produselor pana la livrarea acestora catre clienti. 'radul de implicare in activitati lo5istice este ridicat avand in vedere ca nu apelea%a la nici o firma de furni%are de servicii lo5istice. Activitatea lo5istica a societatii incepe odata cu primirea unei comen%ii din partea clientului si continua cu procesarea comen%ii 0pre5atirea facturilor !i trimiterea de informaii cu privire la comand1, transmiterea de instruciuni ctre depo%it, depo%itarea materialelor de construcii #n alele de depo%itare aparinnd firmei !i e(pedierea mrfurilor solicitate.

"

O 1a#(1 a.a Adunarea 'enerala

.ana5er

Departament Administrati v

Deparatment /esurse Jmane

Departament Productie

Departament 3e nic

Departament Aprovi%ionar e

Departme .arKetin 5

Departament 4o5istica

Ac i%itii

3ransporturi

Planificare operatiuni

Depo%itare produse finite

Depo%itare materii prime

Distri$utie

Cap. II A#a+("a a'$(*($a$(( 0! a%(1) a ! %( 0(%$ (/)$(!

2.1 P !"!#$a !a p (#'(pa+!+& 'a$!1& (( 0! !%) %! .a$! (a+!2 'a#$($a$(2 p !$) (2 1 a3('! Avand in veder ca principalul o$iect de activitate este producere si comerciali%area produselor de morarit, panificatie se are in vedere ca resursele de materiale se refera la produsele folosire pentru o$tinerea marfurilor . <n panificatie se utili%ea%a o diversitate de materii prime si au(iliare - faina, drojdia, apa, sarea, %a arul, 5rasimile, condimentele, secara care tre$uie sa fie de cea mai $una calitate, deoarece proprietatile lor influentea%a direct caracteristicile produselor finite. Daina de 5rau poate fi utili%ata ca atare sau in amestec cu faina de secara, faina de cartofi sau pasta de cartofi. Daina de panificatie, pe lan5a caracteristicile de calitate or5anoleptice si fi%ico"c imice normale, tre$uie sa ai$a si proprietati te nolo5ice care sa permita o$tinerea unor produse finite corespun%atoare. Dintre aceste proprietati, importante sunt capacitatea de idratare a fainii 0 influentea%a randamentul in aluat si in produse finite 1, capacitatea de a forma si retine 5a%ele in timpul prepararii aluatului si proprietatile mecanice ale aluatului o$tinut dintr"un anumit tip de faina. Drojdiile sunt a5entul $iolo5ic care cau%ea%a afanarea aluatului, imprimand produsului o anumita poro%itate. Ele fermentea%a 5lucidele din faina, transformandu"le in alcool etilic si dio(id de car$on, acestea din urma cau%and afanarea aluatului. Se foloseste curent drojdia comprimata, cu o umiditate de ma(imum >> E si o durata de crestere de :, de minute. <n unele intreprinderi se utili%ea%a drojdii lic ide care imprima produselor un 5ust si o aroma deose$ita si o durata mai mare de prospetime. Apa utili%ata in panificatie tre$uie sa fie pota$ila, incolora, inodora, limpede, lipsita de su$stante or5anice, cu o duritate de ma(im )8o 5ermane. Sarea este inclusa in reteta produselor de panificatie pentru formarea 5ustului, dar si pentru ameliorarea calitatii fainii. 4a faina sla$a se adau5a mai multa sare. <n lunile calduroase, se adau5a o cantitate mai mare de sare pentru a preveni de%voltarea microor5anismelor. Se utili%ea%a ),+ L ),= E sare fata de cantitatea totala de faina. Pentru lar5irea sortimentului si ameliorarea calitatii produselor de panificatie, retetele de fa$ricatie mai pot contine - materii %a aroase, 5rasimi, oua, condimente. <n aluaturile din fainuri al$e 0 tari la foc, care dau produse cu coaja palida, nerumenite 1 se adau5a e(tract de malt, in proportie de ,,= L ,,> E din masa fainii. De asemenea, furni%orul societatii Vel Pitar pentru faina este S.C.Pam$ac S.A L '/A@<A care este o faian de calitate superioara fapt pentru care se o$tin astfel de produse.

<n ca%ul intreprinderii Vel Pitar, piata de materii prime si material este atat piata romaneasca cat si piata e(terna. Printre principalii furni%ori de materii prime si materiale enumeram-

a4 F) #("& ( 0! 1 a)5 " Comcereal 3eleorman " Comcereal 'iur5iu " Comcereal 'alati " @idera " Car5ill " Producatori a5ricoli individuali ce asi5ura societatii sta$ilitatatea aprovi%ionarilor si certitudinea calitatii materiei prime. /4F) #("& ( 0! .a$! (a+! a)6(+(a !" 4esaffre S/4 " A5emod Crist <mpe( " <ntermeridian S./.4 " Drim Daniel " Avicola <mpe( S./.4. " Scavil S.A. " Slanic Pra ova " .e5a/oll SA " S.C. Puratos Prod S/4 " S.C. Solaris SA " S.C. Vinalcool Ar5es Acandu"se in vedere ca intreprinderea Vel Pitar ac i%itionea%a in cantitati mari faina si %a ar, pretul la aceste in5rediente importante suntA# P !$)+ 7 Fa(#a G a#(a P !$ 7 8a9a C& &#($a +,,; 7.7= *.=+ +,,> +.== 7.), +,,8 +.; 7.=

2.2 T(p)+ %( 1a.a 0! .a 3) (

>

I. PANIFICATIE PROASTAPA - <n functie de specificul %onei deservite, Vel Pitar produce diferite sortimente de produse de panificatie proaspata din cele mai $une in5rediente " faina al$a de 5rau, fainuri speciale 05ra am, secara, tarate1, mi(uri de cereale. Painile pentru nutritie speciala sunt pre%ente in toate locatiile Vel Pitar, intr"o 5ama variata ce corespunde celor mai diverse 5usturi si nevoi nutritionale. Paine de calitate superioara- paine nea5ra Vel Pitar, paine 5ra am Vel Pitar, paine inte5rala, paine nea5ra cu cartofi, paine fara sare, paine cu seminte, paine cu tarate si multe alte asemenea sortimente. Pa(#! #!a1 a -Painea nea5ra, pe lan5a re%ultatele $enefice in lupta cu dere5larile de nutritie, are efecte po%itive in afectiuni cardiovasculare,

deto(ifierea or5anismului, rol preventiv si de ameliorare in ca%ul dia$etului %a arat. Di$rele ve5etale ce se 5asesc in aceste produse de panificatie induc mai rapid sen%atia de satietate si din acesta cau%a se recomanda paine nea5ra Vel Pitar in tratamentul dere5larilor de nutritie. Puteti varia meniul cu alte produse de panificatie proaspata- paine 5ra am, paine fara sare, paine cu seminte, paine inte5rala. Pa(#! 1 a9a.5 Painea 5ra am Vel Pitar- procent redus de 5lucide

asimila$ile si, din acesta cau%a, sunt recomandate $olnavilor de dia$et si persoanelor cu dere5lari de nutritie. Alternat cu alte produse de panificatie proaspata 0paine 5ra am Vel Pitar, paine fara sare1, acest tip de paine inte5rala este ideal. @ivelurile de fosfor, ma5ne%iu si man5an sunt mari. Are mai multe vitamine 2 comple( decat painea al$a si cea nea5ra si contine vitamina E. 'ra amul, care contine faina de malt si $oa$e de 5rau adau5ate, are nivelurile majoritatii nutrientilor mai ridicate decat painea nea5ra o$isnuita. Patru felii de paine inte5rala furni%ea%a peste += la suta din necesarul %ilnic de fier al unei femei si *, la suta din cel al unui $ar$at.

Pa(#! ') %!.(#$!5 Paine cu seminte- ale5erea ideala de panificatie

proaspata pentru 5ust si nutritie sanatoasa. Paine cu seminte Vel Pitar ofera or5anismului vitamine si minerale necesare $unei lui functionari, iar in plus, reduce pofta de mancare si mentine 5reutatea corporala. Alternativ, puteti incerca si alte produse panificatie proaspata- paine inte5rala 5ra am Vel Pitar, paine nea5ra Vel Pitar pentru o dieta completa, variata. II. PANIFICATIE AM:ALATA5 Panificatia am$alata Vel Pitar are la $a%a utili%area conceptului Meine 3ouc . Meine3ouc " produs neatins " este o te nolo5ie moderna care impune un nou standard pentru produse de panificatie. Pornind de la selectarea tipurilor de faina si continuand cu framantarea, dospirea, coacerea, racirea si am$alarea, procesul este in intre5ime controlat de calculator. Painea este am$alata in pun5a si5ilata, intr"un mediu i5ienic, oferind 5arantia ca primul care atin5e produsul este doar consumatorul final. 1. F !#'9 T&a%$5Dispunand de o te nolo5ie moderna, complet automati%ata, Vel Pitar a lansat pe piata o 5ama de produse de panificatie de o calitate superioara, foarte 5ustoase si o$tinute in conditii stricte de i5iena si

si5uranta- Drenc 3oast. ? alta specialitate Vel Pitar este Panissimo- paine e(celenta si in diverse sortimente. Pentru mic"dejun recomandam delicioasele Drenc /olls. F !#'9 T&a%$ C+a%%('5 Este un produs cu 5ust deose$it, cu te(tura supla si

fina, caracteri%at de simplitatea formei feliilor ce invita la creativitate astfel incat oricine din

familie, de la copii la $unici, poate deveni maestru in arta pre5atirii unui sandAic 5ro%avN F !#'9 T&a%$ I#$!1 a+5 Drenc 3oast <nte5ral L $o5at in vitamine si oli5oelemente si avand un continut de = ori mai mare de ma5ne%iu, calciu !i fosfor decat painea o$tinuta din faina al$a, cu un aport caloric sca%ut "

re%ultat al amestecului de faina nea5ra, tarate si celulo%a " este produsul ideal care se adresea%a tuturor consumatorilor interesati de o nutritie sanatoasa, precum si celor preocupati de silueta lor. F !#'9 T&a%$ G a9a.5 Drenc 3oast 'ra am respecta tendintele nutritionale moderne, dand un plus de vitalitate or5anismului. Consumat

%ilnic poate ajuta procesul

de di5estie. F !#'9 T&a%$ S!'a a 5 Drenc 3oast Secara " cu un continut de fi$re ve5etale de ; ori mai mare decat painea o$isnuita, $o5at in su$stante minerale si aducand un aport ener5etic redus " re%ultat al amestecului de faina nea5ra, 5ra am si secara ", produsul nu poate sa lipsesca de

pe masa celor ce respecta o$iceiurile nutritionale corecte. 2. Pa#(%%(.& 5 Panissimo este o paine toast speciala de 7,, 5, calitativ superioara, foarte 5ustoasa, cu $eneficii asupra sanatatii datorita

),

in5redientelor folosite. Am$alarea, cat si intre5 procesul de productie respecta te nolo5ia Meine 3ouc 0fara atin5ere1. 'ama conine dou

sortimente- Pa#(%%(.& P&.&0& & !i Pa#(%%(.& P &;& #. E(celente produse de panificatie- ideale pentru toast si dieta. Pa#(%%(.& P&.&0& &5 P<(#! $&a%$ ') &=(( =( /)%)(&'" Putei pre5ti reete e(otice mediteraneene cu feliile de Panissimo Pomodoro !i s v

$ucurai #n acela!i timp de efectele $enefice asupra sntii dumneavoastr. R&%(a " este una dintre le5umele cu cele mai importante surse de vitamina A si vitamina C, acid folic, calciu, potasiu. /osia contine o su$stanta antio(idanta, numita lBcopen, cu rol de prevenire in aparitia cancerului, in special cancerul de prostata. :)%)(&')+- este un foart e $un calmant si reconfortant al nervilor. S"a dovedit ca un consum %ilnic de $usuioc pe o perioada lun5a poate reduce cu =,E riscul cri%elor de variatie a 5licemiei. Pa#(%%(.& P &;& #- P<(#! $&a%$ ') %!.(#>! 0! 3+&a !a %&a !+)(2 (#2 %&(a =( p& )./- Deliile de Panissimo ProKorn sunt $o5ate #n su$stane nutritive datorit coninutului ridicat de in5rediente $enefice pentru sntate-

semine de floarea soarelui, in, soia, porum$. S!.(#$!+! 0! 3+&a !a %&a !+)( sunt satioase si in acelasi timp foarte sanatoase, oferind o sursa semnificative de vitamina E, 2, acid folic, ma5ne%iu, c upru si seleniu. S!.(#$!+! 0! (# au caracteristici emoliente, calmante, stimulatoare ale re5enerarii tesuturilor, fiind folosite si pentru efectul lor de drenare a ))

intestinului. S&(a contine acele su$stante speciale, numite i%oflavone, care maresc imunitatea, impedica mutatiile celulelor normale in celule canceroase, asi5ura permea$ilitatea si fle(i$ilitatea vaselor de san5e. P& )./)+ are ca efecte $enefice asupra or5anismului scaderea nivelului colesterolului din san5e, actionea%a ca su$strat de fermentatie pentru microflora intestinala, reduce riscul de cancer, are efect usor la(ativ. 3. F !#'9 R&++%5 'ama Drenc /olls cuprinde $a5 ete si c ifle proaspete. Drenc /olls proaspete acopera cerintele unui mic dejun fru5al, dar consistent, ale unei petreceri in aer li$er, ale unei vacante, calatorii sau

drumetii lipsite de 5riji. F !#'9 R&++% '+a%%(' %( 1 a9a.5 <n +,,;, ca urmare a ac i%itiei unei linii noi de productie de ultima 5eneratie s"a nascut ideea lansarii unui alt nou $rand premium, Drenc /olls. Sortimentatia e variata, cuprin%and mini$a5 ete si c ifle proaspete- Drenc /olls clasic 0c ifle si $ac ete1 si

Drenc /olls 5ra am 0c ifle si mini$a5 ete1. 4. Sp!'(a+($a$(5 <mpreuna cu produsele de $a%a " paine al$a si pa(#( p!#$ ) #)$ ($(! %p!'(a+a 0paine nea5ra, paine 5ra am, paine cu tarate, cu seminte, paine fara sare1 ", Vel Pitar livrea%a %ilnic o 5ama lar5a de specialitati- jap

one%e, $atoane, c ifle, covri5i, cornuri. De asemenea, Vel Pitar vine in intampinarea clientilor sai cu o oferta de produse semipreparate- $lat de tort, foi placinta, $lat de pi%%a, vafe si pesmet cu diferite 5ramaje.

)+

III. RULADE SI :ISCUITI5 /ulade si $iscuiti de la Vel Pitar- cadoul dulce care iti rasfata simturile. Specialitati de cofetarie Vel Pitar- rulade si miniprajituri proaspete si delicioase alaturi de napolitane Vel Pitar sunt ideale pentru desert sau pentru un cadou. <ncercati $iscuiti +2OC, Clopotel sau /oll*Ever " $iscuiti cacao, vanilie sau $iscuiti cappuccino. Deose$ita este 5ama Almadolce- Almadolce vanilie, Alamadolce capsuni sau Almadolce cappuccino- miniprajituri 5la%urate minunateN 1. R)+a0! %( .(#(p a?($) (5 Vel Pitar iti ofera 5ustoasele rulade Almadolce- $latul pufos si crema fina va incanta simturile. Pentru 5usturi diverse, Almadolce " rulada cacao, rulada de vanilie, capsuni, rulada cappuccino, lamaie"vanilie. Si multe feluri de miniprajituri 5la%urate Clopotel. ? surpri%a dulce- min

iprajituri Vel Pitar pentru toate 5usturile. Adau5ati acestora $iscuiti Vel Pitar si minirulade /oll*Ever si veti face cel mai dulce cadou. A+.a0&+'!5 /asfatul dulce de dupa serviciu, Almadolce este o 5ama de rulade decorate cu 5la%ura de ciocolata, in = arome- Almadolce cacao, Almadolce vanilie, Almadolce capsuni, Almadolce lamaie "vanilie, Almadolce cappuccino. Pentru o 5ustare rapida va recomandam din acceeasi 5ama, miniprajitura 5la%urata Almadolce vanilie 07+ 51.

R&++4E*! 5 /oll*Ever vine sa"si faca loc in rucsacul adolescentului si tinerilor activi. /oll*Ever este o 5ama de minirulade 5la%urate, in * arome- /oll*Ever cacao, /oll*ever cappuccino, /oll*Ever vanilie si

/oll*Ever capsuni.

)7

C+&p&$!+5 .iniprajitura de 5 io%dan Clopotel in + arome- Clopotel cacao

si Clopotel capsuni. 2. :(%')($(5 2iscuitii am$alati si neam$alati sunt produsi de Vel Pitar <asi si distri$uiti in toata tara. Petit 2eurre- o varianta deliciosa de $iscuiti crocanti cu aroma de vanilie. 'ama de $iscuiti dulci si crocanti, $iscuiti cu 5la%ura ciocalata sau vanilie cuprinde diverse feluri- 3a$iet, Poieni, $iscutii +2OC, = minute. Alaturati minirulade 5la%urate de la Vel Pitar- Almadolce si Clopotel si veti o$tine un cadou dulce, o frumoasa supri%a pentru toate varstele. Sau poate doriti mai multe produse de patiserievi%itati sectiunea dedicataN

P!$($ :!) !5 ? 5ustare delicioasa, la indemana oricuiN Die ca esti copil sau adult te poti rasfata cu $iscuitii Petit 2eurre cu aroma de vanilie. 2iscuitii aurii, crocanti sunt numai $uni cu o cana de ceai sau o ceasca

de cafea. Ta/(!$5 Pentru o di5estie sanatoasa recomandam $iscuitii din 5ama 3a$iet care au in compo%itie faina 5ra am si faina nea5ra. 2iscuitii 3a$iet se re5asesc in patru variante- 2iscuiti 3a$iet cu 5ra am, 2iscuiti 3a$iet di5estivi, 2iscuiti 3a$iet cu susan, 2iscuiti 3a$iet cu

mac. @ .(#)$!5 ? 5ustare rapid intr"o $ine meritata pau%a. 2iscuiii = minute se re5asesc in doua variante- 2iscuiti = minute cu cacao0+,,51

2iscuiti = minute cu arom de unt0+,,51. )*

P&(!#(5 Simpla 5ustare sau desert in toata re5ula, $iscuitii Poieni sunt accesi$ili oricui doreste sa"si indulceasca putin %iua. 2iscuiii Poieni se re5sesc #n dou variante- Poieni cacao cu 5la%ur de ciocolat cu lapte0==51 si Poieni vanilie cu 5la%ura de ciocolat amruie0==51

2:AC5 2iscuiti sandAic dulci si deliciosi sunt preferatii !colarilor. 'ama de $iscuiti +2OC a fost relansata la inceputul lunii iunie +,,8 si cuprinde doua sortimente- 2iscuiti +2OC cu crema de cacao si 2iscuiti

+2OC cu crema aroma de vanilie. :(%')($( #!a./a+a$(5 2iscuitii neam$alati Vel Pitar sunt 5rupati in 7 mari cate5orii- speciali 0$iscuiti di5estivi si $iscuiti 5ra am1I desert simpli 0e(trafini, cacao, fursec, spritati, cu miere, Danut, Delicia cu cacao, Delia, o$isnuiti1I desert cu crema sau 5la%urati 0+2OC cu cacao, +2OC cu lamaie, Poieni, Poieni cu ciocolata al$a, Delicios cu crema cacao1. Aceste sortimente le puteti 5asi in ma5a%inele Vel Pitar.

3. Nap&+($a#!5 @apolitanele Vel Pitar sunt disponi$ile in urmatoarele sortimente@apolitane cu crema cacao +,= K5I @apolitane cu crema vanilie +,= K5I @apolitane cu crema lamaie +,= K5I @apolitane cu crema capuccino +,= K5I @apolitane cu crema cacao rom +,= K5I si @apolitane cu crema vanilie frisc +,= K5.

Nap&+($a#! A+.a0&+'!5 4ansate la #nceputul lunii septem$rie +,,8, #ap&+($a#!+! A+.a0&+'! #n dou variante de crem " 'a'a& !i +B.<(! $eneficia% de o reet nou, un am$alaj atr5tor !i de un $rand feminin " Almadolce. Acest tip de napolitane se adresea%a femeilor din mediu ur$an,

)=

cu varsta intre )8"7= ani, care adora sa"si faca timp pentru o pau%a

delicioasa. IV. PATISERIE5 Diecare locatie Vel Pitar si"a de%voltat o 5ama proprie de produse de patiserie si cofertarie, in urma anali%ei preferintelor consumatorilor locali. Vel Pitar este un producator $inecunoscut pe piata locala si nationala de co%onac si c ec. 1. C&"&#a"( V!+ P($a 5 3raditional, Vel Pitar produce cei mai pufosi si mai dulci co%onaci din /omania, acestia fiind vestiti pentru 5ustul lor, prospetimea si sortimentatia variata. @oua 5ama cuprinde * sortimente de co%onaci cu nuca, stafide, cacao, ra at si ciocolata cu 5ramaje ce varia%a intre =,, si >,,5 am$alate in pun5i sau cutii cadou. @oii co%onaci sunt produsi pe linii moderne, din cele mai $une in5rediente si in conditii de i5iena stricta. Savurea%a"i cu placereN Pa(# a) +a($5 Delicatele painici cu lapte de la Vel Pitar, in versiunea simpla sau pline cu pepite de ciocolata, sunt fa$ricate dupa o reteta ori5inala din Dranta, din cea mai $una faina de 5rau. Painicile contin lapte si oua din $elsu5, pentru a se constitui intr"un aport comple( de proteine si de 5lucide, atat de necesar or5anismului. Asociate cu o alimentatie

variata si ec ili$rata, painicile cu lapte de la Vel Pitar in versiunea simpla sau pline cu pepite de ciocolata, iti ofera ener5ia necesara unui start $un in fiecare %i"un mic dejun complet. C&"&#a'!+ V!+ P($a 5 Da$ricati dupa retete traditionale, pufosii co%onacei Vel Pitar, in varianta cu nuca si cacao sau in varianta cu pepite de ciocolata, repre%inta varianta ideala pentru un desert dulce sau pentru o

5ustare savuroasa rapida. C&"&#a' ') #)'a2 %$a3(0! %( 'a'a&5 /e5ele co%onacilorN Jn co%onac traditional perfect, cu umplutura din plin si aluat 5ustosN Am$alajul

);

inovativ de ajuta sa oferi cadoul perfect de Sar$atori si nu numaiN

C&"&#a' ') '(&'&+a$a5 ? aroma cu adevarat de sar$atoareN Jn Hdulce specialH pe care il savure%i cu placere- aromat, pufos, cu multa crema de ciocolataN ?ferit cadou sau consumat in familie de Sar$atori, iti readuce

momente de $ucurie de neuitatN C&"&#a' ') 'a'a& %( a9a$5 Co%onacii pe care tre$uie sa"i ai pe masa in %ilele de Sar$atoareN Cu umplutura lor 5eneroasa de nuci, stafide, cacao sau ra at, inconjurata de aluatul pufos, dulce, aromat, te $inedispun cum

numai co%onacii stiu sa o facaN '&"&#a' ') #)'a2 %$a3(0! %( 'a'a& @0015 Co%onacii pe care tre$uie sa"i ai pe masa in %ilele de Sar$atoareN Cu umplutura lor 5eneroasa de nuci, stafide, cacao sau ra at, inconjurata de aluatul pufos, dulce, aromat, te

$inedispun cum numai co%onacii stiu sa o facaN 2. Pa$(%! (! V!+ P($a 5 Produse de patiserie, delicatese- rulouri, strudele si croissante cu diverse umpluturi 0vanilie, $ran%a, mere, nuca, visine1, pernite cu cascaval, susan, c imenI palmieri, minipateuri si multe alte specialitati de patiserie.

)>

M(#(pa$! ) ( ') .! !

M(#(pa$!) ( ') *(%(#!

M(#(pa$!) ( ') *a#(+(!

Sa+!) ( ') '9(.!#

M(#(pa+.(! ! ') *a#(+(!

Sa+!) ( ') %)%a#

)8

S$ )0!+ ') / a#"a

M(#(pa$!) ( ') '()p! '(

M(#(pa$!) ( ') / a#"a

M!+'( ') #)'a %( 'a'a&

Pa$!) ') / a#"a

Sa+!) ( ') 'a%'a*a+

):

2.3 A (a $! ($& (a+a *("a$a Prin intermendiul 5amelor de sortimente de produse reali%ate de catre Vel Pitar dupa retete specifice si lucrate cu 5rija pentru a oferi clientilor calitate superioara aria teritoriala vi%ata este lar5a fapt pentru care, e(ista centre in). Vel Pitar /amnicu Valcea 0in pre%ent, punctul de lucru din /mnicu Vlcea este sediul social al companiei Vel Pitar S.A. !i deine dou uniti de producie, #n ora!ele /mnicu Vlcea !i 2al!. Este lider de pia #n ariile #n care activea%, iar de%voltarea reelei de distri$uie a permis acoperirea de vaste arii 5eo5rafice 0judeele Vlcea, Dolj, ?lt !i Si$iu11. +. Vel Pitar 2ucuresti 02erceni1I 7. Vel Pitar 2ucuresti 04i$ertatea1I *. Vel Pitar Pitesti0Vel Pitar punct de lucru Pite!ti deine dou centre de producie, #n ora!ele Pite!ti !i 3r5ovi!te1 =. Vel Pitar 2rasov 0incepnd cu momentul ac i%iiei 0+,,=1, fa$rica a intrat #ntr"un pro5ram intensiv de moderni%are, astfel #ncat #n +,,8 Vel Pitar 2ra!ov este pricipalul furni%or de produse #nalt calitative, o$inute #n condiii de ma(im si5uran alimentar din judeele 2ra!ov, Covasna, &ar5 ita !i Pra ova1. ;. Vel Pitar <asiI >. Vel Pitar 3ar5u 6iu 0cel mai mare productor de panificaie de pe piaa 5orjean, este #nscris #ntr"un pro5ram amplu de investiii, cele mai mari sume fiind direcionate ctre noi linii de panificaie, complet automati%ate, cu capaciti mari de producieI depo%ite pentru materii prime !i produse finite, asistate de computer !i moderni%area parcului auto. Aceste investiii permit puctului de lucru din 3r5u 6iu s fie #n continuare principalul furni%or de produse de calitate, o$inute #n condiii de ma(im si5uran alimentar !i distri$uite #n timp util comercianilor din %onele deservite 0judeele 'orj, Dolj, .e edini !i &unedoara11. 8. Vel Pitar 3ecuciI :. Vel Pitar ClujI ),. Vel Pitar 'iur5iu. Pe lan5a orasele amintite, Vle Pitar mai are puncte de lucru si in - Docsani, Dra5asani, Calimanesti si Panciu. Vel Pitar investe!te permanent #n o$inerea de produse sntoase, care au drept caracteristici definitorii valoarea nutritiv ridicat !i un coninut $o5at #n in5rediente cu rol $enefic asupra or5anismului. Se !tie c atta timp c#t in5redientele din fiecare sortiment de panificaie sunt de cea mai $un calitate, iar procesul te nolo5ic este foarte $ine controlat, fiecare produs are propriile virtui alimentare. 'raie cercetrii, $a%at pe te nolo5ii moderne, Vel Pitar este numrul unu #n ceea ce prive!te calitatea produselor !i varietatea sortimental 0pini funcionale, pini toast, specialiti de panificaie, rulade, $iscuii, co%onaci, patiserie1. De asemenea, ma5a%ine unde putem 5asi produsele Vel Pitar sunt amenajate astfel incat clientii sa se simta $ine cand trec pe la noi. .a5a%inele Vel Pitar v ofer cele mai proaspete !i 5ustoase produse. Aici putei 5asi sortimente variate de pine 0rotund, nea5r, cu semine, intermediar, 5ra am, fr sare1, prjituri, $iscuii, patiserie !i multe alte $unti.

+,

Conceptul de%voltat 0Hin"store $aKerBH1 este similar celui din ma5a%inul Vel Pitar din %ona Mo5lniceanu 02ucure!ti1, unde comerciali%area produselor de panificaie !i patiserie are loc #ntr"un spaiu special amenajat pentru acest tip de produse. 2.4 Ca#a+! 0! 0(%$ (/)$(! 5 '&#') !#$a2 p !$) (2 a#a+("a $ a#%p& $) (+& Avandus"se in vedere faptul ca intreprinderea Vel Pitar comerciali%ea%a produsele catre toate ma5a%inele,indiferent de marimea acestora 0ma5a%ine tip $utic, supermarKet, minimarKet, cora, carrefour etc1, canalele de distri$utie sunt doua la numar, si anume). Canalul direct- Producator"Consumator 0 in ca%ul acestui tip se constata ca pretul produselor ac i%itionate direct de la punctul de lucru sunt mai ieftine1I +. Prin intermediari- Producator"<ntermediari"<ntermediari"Consumatori0 in acest ca% se o$serva ca preodusele sunt transportate catre anumite ma5a%ine de desfacere ceea ce re%ulta faptul ca pretul acestora va creste. Acest lucru se e(plica prin faptul ca sunt introduse consturile de transport, 3VA"ul, adaosul comercial etc1. C&#') !#$a Diind una dintre societatiile care sunt apreciate atat pe piata cat si de catre clienti, e(ista concurenta mare cu celelalte societati care produc atat produse de patiserie, produse de panificatie, $iscuiti, rulade. <n ceea ce priveste moraritul, Vel Pitar concurea%a cu competitori puternici, precum 3itan, 2oromir, Pam$ac, Do$ro5ea, 4oulis, /avoca Com A5ro Pam Vaslui si Pan 'roup Craiova. <n ceea ce priveste se5mentul panificatie, concurenta este repre%entata de a5entii economici locali, nee(istand un competitor la nivel national. <nsa concurentul cu care se este in stransa le5atura Vel pitae este 2oromir. Pe o pia e(trem de fra5mentat, estimat anul trecut la apro(imativ ),7"),= miliarde de euro, productorii de panificaie 2oromir !i Vel Pitar se Hduelea%H de cate ori se ive!te oca%ia ac i%iionrii unei fa$rici de morrit ori a unor spaii destinate desfacerii. Fncepute #n +)

)::*, respectiv ):::, $usinessurile 2oromir, respectiv Vel Pitar au ajuns la cifre de afaceri fa$uloase, avand #n vedere c produsele comerciali%ate sunt #n mai mic msur din 5ama premium. .er5and oarecum #n paralel cu de%voltarea, pornit iniial din Valcea, afacerea am$ilor productori se diferenia% acum su$til, prin #ncercarea de a fa$rica alte produse decat concurena, de a cumpra !i licita fa$rici pe care !i le doresc !i competitorii. P !$) ( Preturile practicate de societatea comerciala Vel Pitar sau sta$ilit in functie de mai multi factori insa cel mai important este faina. ?data cu scumpirea acesteia si produsele Vel Pitar au crescut insa nu a insemnat ca s"au redus si numarul de clienti. Preturile produselor Vel Pitar suntNR. CRT. 1. 2. 3. 4. @. ,. -. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 1@. 1,. 1-. 18 19. 20 21. 22. 23. 24. 2@. 2,. 2-. 28. PRODUS PA<@E @EA'/A PA<@E '/A&A. PA<@E CJ SE.<@3E D/E@C& 3?AS3 D/E@C& 3?AS3 C4ASS<C D/E@C& 3?AS3 <@3E'/A4 D/E@C& 3?AS3 '/A&A. D/E@C& 3?AS3 SECA/A PA@<SS<.? PA@<SS<.? P?.?D?/? PA@<SS<.? P/?M?/@ D/E@C& /?444S D/E@C& /?44S classic si 5ra am /J4ADA A4.AD?4CE .<@</J4ADE /?44*EVE/ 2<SCJ<3< PE3<3 2EJ/E 2<SCJ<3< 3A2<E3 2<SCJ<3< = .<@J3E 2<SCJ<3 P?<E@< 2<SCJ<3< +2OC 2<SCJ<3< @EA.2A4A3< @AP?4<3A@E A4.AD?4CE C?P?@AC< VE4 P<3A/ C?P?@ACE4 VE4 P<3A/ C?P?@AC CJ @JCA, S3AD<DE S< CACA? C?P?@AC CJ C<?C?4A3A C?P?@AC CJ CACA? S< /A&A3 C?P?@AC CJ @JCA, S3AD<DE S< CACA? =,,' PRETC+!(4 ).=, ).=, +.,, *.*, 7.:: 7.:= 7.:= 7.:: +.7, +.=, +.=, ).=, ).=, *.+, +.=, +.,, ).8, ).=, ).=, );, 7.,,9M'

++

A#a+("a $ a#%p& $) (+& 3ransportul produselor Vel Pitar repre%inta un punct important deoarece ele tre$uie sa ajun5a in conditii corespun%atoare catre ma5a%ine, iar de acolo catre consumatorii finali. Produsele sunt livrate direct catre punctele de van%are, utili%and un parc auto de peste *,, de autove icule de diverse tonaje. Aceste autove icule sunt du$ite speciale in functie de ceea ce v"a transporta. <n ca%ul prajiturilor, miniprajiturilor se acorda o atentie mai deose$ita deoarece mai ales pe perioada verii, tre$uie sa se respecte conditiile sanitare intrucat e(ista anumite temperaturi de pastrate si transportare. <nsa ales lucru este vala$il la toate produsele, nu numai la cela mai sensi$ile. De asemenea, pentru ca acestea sa ajun5a se sta$ilesc anumite trasee. Sta$ilirea rutelor este reali%ata luand in considerare apropierea filialelor din punct de vedere 5eo5rafic una de alta si de nevoile acestora de produse. Jn alt element important in anali%a transporturilor este reali%area unui pro5ram. Pro5ramarea se face in functie de ur5enta cu care tre$uie onorata comanda, acest lucru fiind sta$ilit la momentul preluarii acesteia de catre a5entul de van%ari. Aceste etape ale transportului 0parcul acuto, sta$ilirea rutei si pro5ramarea1 sunt elemente importante de care firma tine foarte mult ca ele sa se desfasoare ca la care si sa un e(iste reclamatii de la clienti 2.@ L&1(%$('a 0! 0(%$ (/)$(! 5 $ a#%p& $)+2 %$&'a !a2 0!p&"($a !a2 .a#(p)+a !a %( 3+)6)+ (#3& .a$(&#a+ L&1(%$('a 0! 0(%$ (/)$(! 4o5istica de distri$uie are de dep!it diferena de spaiu !i de timp dintre producia !i consumul de $unuri. De fapt, lo5istica de distri$uie este orientat spre a pune de acord spaiul !i timpul ce separ producia de consum, prin transport !i depo%itare. Pe ln5 aceste dou funcii, se mai adau5 reali%area comen%ilor !i livrarea acestora. 4o5istica de distri$uie cuprinde toate activitile care sunt necesare pentru a aduce produsele din punctul lor de finali%are, din #ntreprinderea productoare, pn la ultimul punct din canalul de distri$uie Ansam$lul te nicilor de or5ani%are a flu(urilor de aprovi%ionare si 5estionare a stocurilor de materiale ale firmei ,inclu%and" asi5urarea disponi$ilitatii fi%ice a resurselor materiale destinate activitatii firmei 0lo5istica in amonte1I " punerea la dispo%itia diferitelor centre de productie a resurselor necesare 0lo5istica interna1I " traseul produselor finite de la firma la clientii sai 0lo5istica in aval1. 1. T a#%p& $)+ repre%inta un element important al lo5isticii intrucat acesta cuprinde mai multe activitati importante ale5erea celor mai adecvate modaliti de transport 0rutier, feroviar, maritim, aerian, prin conducte1I evaluarea !i selecia ofertanilor de servicii de transport, la care apelea% firmaI consolidarea transporturilorI sta$ilirea rutelor de transportI +7

pro5ramarea transporturilor. <n ca%ul societatii noastre Vel Pitar, transportul produselor se face cu multa 5rija si in conditiiile corespun%atoare astfel incat produsele sa ajun5a in $una stare in ma5a%ine iar apoi catre client. <nformatiile despre transport sunt furni%ate prin intermediul telefoniei mo$ile dar avand in vedere distantele destul de mici care tre$uiesc parcurse pro$lemele aparute pe traseu sunt re%olvatede o$icei in timp util. 2. S$&'a !a este cea de"a doua componenta a lo5isticii. Se refera la modul cum sunt stocate producele, care sunt conditiile, daca se respecta 5radul de umiditatie, incal%ire etc. <n ceea ce privaste firma Vel Pitar are spatii special amenajate pentru stocare. Sta$ilirea nivelului stocurilor repre%inta o deci%ie majora referitoare la distri$utia fi%ica care afectea%a in mod direct satisfactia consumatorului. .odul de stocare este esential intrucat producatorul tre$uie sa cree%e conditiile specifie fiecarui produs, sa asi5ure spatiul specific si sa nu e(iste reactii adverse dupa ce produsul a fost pus pe piata. De asemenea, tre$uie intotdeauna sa e(iste un control al stocurilor. Controlul stocurilor este reali%at de catre 5estionarul firmei care introduce datele referitoare la intrarile si iesirile din depo%it in pro5rame de conta$ilitate si sta$ileste impreuna cu administratorul firmei cantitatile necesare de aprovi%ionare. 4a nivel de filiala stocurile necesare sunt sta$ilite de catre responsa$ilul local in functie de previ%iunile de van%ari din perioada care urmea%a luand in considerare van%arile din aceleasi perioade a anilor trecuti. Daca se doreste ca valoarea stocului sa fie mai mare, 5estionarul tre$uie sa asi5ura ca cresterea volumului der stocuri va duce implicit la cresterea profitului $rut acoperind astfel c eltuielile de stocare. 3inand cont de acest lucru, Vel Pitar a asi5urat spatii de stocare si depo%itare pentru fiecare filiala in parte astfel incat sa nu e(iste nici o pro$lema in ceea ce priveste produsele o$tinute si sa fie la indemana ma5a%inelor in ca%ul in care cererea de produse este mai mare decat ceea ce se produce standard. 3. D!p&"($a !a este considerat o component de susinere, #ntruct nu este pre%ent #n sistemele lo5istice ale tuturor firmelor. Principalele activitati le5ate de depo%itarea marfurilor sunt" Sta$ilirea necesarului de spatii de depo%itareI " Ale5erea amplasamentului depo%itelorI " Determinarea numarului de depo%ite necesarI " Amplasarea marfurilor in spatiul de depo%itare. <n sistemul lo5istic al firmei, depo%itarea marfurilor include un ansam$lu de activitati de sustinere,care ajuta la indeplinirea o$iectivelor de servire a clientilor. E(istenta depo%itelor este considerata o necesitate pentru numeroase firme.Definitia tipica asociata conceptului de depo%it su$linia%a ca, in esenta acesta este un spatiu de pastrare a stocurilor de marfuri. Depo%itul a fost frecvent definit in literatura de specialitate ca un loc special destinat pentru adapostirea marfurilor depuse spre pastrare, prin consimtamantul reciproc al deponentului si depo%itarului. Diecare firma tre$uie sa depo%ite%e produsele o$tinute pana sa ajun5a la consumatorul final. Depo%itarea este necesara deoarece ciclurile de productie si de consum sunt rareori sincroni%ate. Depo%itarea asi5ura re%olvarea pro$lemelor le5ate de diferentele ce apar intre cantitatile de $unuri si cele cerute pe piata, precum si intre momentul producerii unor $unuri si momentul solicitarii acestora de catre consumatori.

+*

Pentru a putea reali%a o livrare mai rapida a $unurilor catre clienti firma Vel Pitar a tre$uie sa decida asupra numarului de depo%ite in care isi va stoca marfa. Acest lucru atra5e dupa sine costuri mai mari de depo%itare dar si suprafata suficient de mare pentru a putea stoca marfa. <ntr"o alta ordine de idei, depo%itarea este foarte importanta care atra5e dupa sine costuri mai mari dar tre$uie reali%ate deoarece este vor$a de calitatea produselor, iar firma Vel Pitar pune pret pe calitate ceea ce re%ulta faptul ca indiferent de costuri aceasta v"a asi5ura si5uranta produselor lor. 4. Ma#(p)+a !a are o pondere considera$il #n costurile lo5istice. 3otodata, ea are impacta asupra duratei ciclului comen%ii si, implicit, asupra nivelului serviciului pentru clienti. Cuprinde urmatoarele activitati" ale5erea ec ipamentului de manipulare 0manuale, mecani%ate1I " uniformi%area incarcaturilorI " introducerea9prelucrarea materialelor in9din spatiul de depo%itare. Pentru a se putea reali%a manipularea firma Vel Pitar asi5ura ec ipamentele necesare. Acesta consta in aparate , masini de deplasare a cutiilor de produse in depo%itele special amenajate pana se va reali%a cererea aopi transportarea lor catre distri$uitori . Prin intermediul manipularii Vel Pitar isi poate reali%a toate pro$elemele privind deplasarea produselor si astfel se reali%ea%a scopul propus. @. F+)6)+ (#3& .a$(&#a+ este o parte inte5ranta a sistemului lo5istic, care facilitea%a derularea tururor activitatilor de $a%a si de sustinere. Principalele activitati sunt" cule5erea si prelucrarea datelorI " anali%a informatiilorI " ela$orarea rapoartelor necesare 0situatia stocurilor, etc1I " sta$ilirea unor proceduri de stocare a datelorI " controlul flu(ului de informatii. Dlu(ul informational repre%inta totalitatea informatiilor transmise intr"un interval de timp de la un emitator de informatie la un receptor prin intermediul canalelor informationale. Acesta este important pentru a asi5ura desfasurarea unei activitati sau desfasurarea unei activitati. <n momentul in care se transmite o informatie, tre$uie sa se respecte anumite cerinte , si anume <nformatia tre$uie transmisa nedistorsionataI 3ransmisia tre$uie sa se reali%e%e indiferent de 5radul de ocupare a canalului de comunicatieI 3re$uie asi5urata securitatea transmisiei informatieiI <nformatia tre$uie transmita in timp optimI Consturile de e(ploatare a canalului de transmisie sa fie mici. Dlu(urile de informatii in cadrul activitatii de distri$utie a produselor Vel Pitar se reali%ea%a atat de la client catre producator, dar si de la producator la client. Pentru ca flu(ul de informatii cu privire la produsele reali%ate de firma Vel Pitar se reali%ea%a de catre a5entii de van%ari si prin intermediul sediilor firmei. Clientii primesc informatii despre caracteristicile si utili%area produselor.De asemenea, sunt consumatorii sunt informati si cu privire la noile produse scoase pe piata. Dirma Vel Pitar furni%ea%a producatorilor informatii cu privire la marimea cererii de pe piata, cu privire la calitatea produselor percepute de consumatori, cu privire la +=

pretul de pe piata si cu privire la eventualele nemultumiri la unele produse 0daca este ca%ul1.

Cap.III P &(!'$a !a 0!pa $a.!#$)+)( 0! +&1(%$('a


Dirma Vel Pitar avand un departament de lo5istica cum am mai spus, cel care se ocupa este c iar directorul. Directorul de lo5istica planifica, indruma si controlea%a activitatea de contractare, aprovi%ionare, receptie, distri$utie si consum a materialelor, o$iectelor de inventar si mijloacelor fi(e necesare societatii. Departamentului de lo5istica al firmei Vel Pitar furni%ea%a clientilor certitudinea operativitatilor si 5arantia livrarilor in conditiile optime de transport. .arfurile Vel Pitar ajun5 in depo%itele sau rafturile clientilor finali intr"un interval de timp foarte scurt de la consifrmarea comen%ilor. Dirma asi5ura transportarea marfurilor la nivel national cat si re5ional. Departamentul de lo5istica tre$uie sa reali%e%e un plan cu privire la ciclul produselor, acesta referinduse la A. P+a#(3('a ! .ijlocele de or5ani%are a planificarii lo5istice sunt- .(?+&a'! ).a#! 5 Cea mai mare parte din fora de munc ocupat #n sistemul lo5isticii comerciale " mijloacele umane " este concentrat #n su$sistemul lo5isticii operaionale, deoarece su$sistemul lo5isticii de sprijin !i su$sistemul lo5isticii de pilotaj necesit mai puin administrare !i deci un necesar de for de munc mai redus. De aceea pro$lema esenial a lo5isticii operaionale este or5ani%area forei de munc ocupat #n acest su$sistem lo5istic. .ijloacele umane folosite #n su$sistemul lo5isticii operaionale se caracteri%ea% prin cel puin dou e(i5ene prioritare, calitatea !i supleea forei de munc ce lucrea% #n acest domeniu. Astfel, toate incidentele aprute #n acest sector, ca de e(emplu- interpretarea 5re!it a unei comen%i, erori cantitative, nerespectarea termenelor de livrare etc. se repercutea% ne5ativ asupra ima5inii firmei #n faa clientelei !i determin apariia unor costuri suplimentare. De asemenea, activitatea comercial este dinamic, se modific de la o perioad la alta !i apar noi necesiti ale clientelei ce tre$uie satisfcute, fapt ce solicit lo5isticii operaionale luarea unor msuri de adaptare la noile condiii. 3ocmai de aceea e(i5ena manifestat pentru calitatea !i supleea activitii desf!urat de an5ajaii din acest sector devine o 5aranie a reu!itei lo5isticii operaionale. - .(?+&a'! 0! $ a$a ! a (#3& .a$(!( '&.! '(a+!5 4o5istica comercial presupune intercondiionarea mijloacelor umane cu cele folosite #n tratarea informaiei, iar tendina de ci$erneti%are a activitii comerciale actuale necesit e(aminarea mai atent a sistemului de cule5ere, transmitere !i prelucrare a informaiilor. ?rice sistem de prelucrare a informaiei este definit prin mijloacele te nice utili%ate #n acest scop !i prin ar itectura reelei informative folosite. .ijloacele te nice folosite #n tratarea informaiei comerciale sunt un ansam$lu de trei elemente de $a%, adic, te nica de lucru efectiv, pro5ramele !i reeaua.

+;

Ale5erea sistemului de planificare a sistemului de planificare a lo5isticii comerciale este condiionat de un numr mare de parametrii importani, #ntre care enumerm tipul de produs ce se comerciali%ea%I tipul clientelei creia i se adresea% produsulI concurena !i intensitatea acesteia I o$li5aiile ce revin vn%torilor #n comerciali%area produsuluiI comple(itatea planurilor comerciale. a1 3ipul de produsProdusele vndute au un impact deose$it asupra lo5isticii comerciale prin- volumul !i nivelul mijloacelor comerciale pe care le antrenea%I - comple(itatea #n redactarea ofertelor !i comen%ilor redactate I - frecvena vi%itelor comerciale implicate etc. $1 3ipul clienteleiDiecarui tip de clientel HservitH #i corespunde o serie de pro$leme caracteristice pentru a cror re%olvare sunt necesare soluii specifice. Astfel, o firm care are le5turi #ndeose$i cu micii comerciani en detail tre$uie s re%olve pro$leme care apar att din felul cum sunt utili%ate mijloacele de plat re5lementate le5al, ct !i din concordana #ntre sumele #nscrise pe factur !i cele efectiv pltite de ace!ti comerciani la termenele sta$ilite prin contract. Dirmele care lucrea% cu un numr foarte mare de clieni, dar de importan redus, ca urmare a pro$lemelor pe care le ridic o asemenea relaie, se orientea% spre utili%area inteli5enei artificiale " a sistemelor e(pert " #n or5ani%area relaiei comerciale cu astfel de clieni. Asemenea situaii neplcute, dar de alt natur, apar !i #n ca%ul relaiei firmelor cu clienii din centrele industriale, care solicit la ma(im termenele de amnare la plata facturilor neonorate. c1 <ntensitatea concureneiConcurenta !i intensitatea acesteia este un parametru important de care tre$uie inut cont #n conceperea !i planificarea lo5isticii comerciale. <nfluena sa se manifest #n mod diferit. Astfel, o concuren puternic este adesea #nsoit de un pre curent sc%ut de reali%are a ofertei, fapt ce permite utili%area de ctre comerciani a automati%rii #n redactarea ofertelor. Fn situaie contrar este necesar conceperea !i redactarea unor oferte e(cesiv de atente. d1 ?$li5aiile vn%torilorSarcinile vn%torilor #n comerciali%area produselor sunt multe !i diferite, depin%nd att de tipul produselor de vndut, ct !i de tipul interlocutorilor cu care ei vin #n contact. 3ocmai din aceste considerente este necesar introducerea unor lo5istici suple care s ofere o anumit marj de manevr individual a vn%torilor #n relaia cu clientul. e1 Planurile comercialePlanurile comerciale constituie un parametru cu statut aparte 0deoarece #n el se re5sesc toi ceilali parametri1, foarte important #n conceperea unui sistem de lo5istic comercial.

+>

Efectiv, planurile comerciale pe termen scurt, mediu !i lun5 preci%ea% att o$iectivele propuse a fi reali%ate #n termeni de cupluri Hproduse " pieeH !i cifre de afaceri, ct !i mijloacele care vor fi folosite pentru reali%area #n practic a acestor o$iective. :. I#0 ).a !a %( '&#$ &+)+ '&#$ a'$!+& se reali%ea%a cu scopul de a se asi5ura ca toate documentele sunt redactate astfel incat sa nu e(iste erori sau lipsuri. ?data ce si acestea sunt reali%ate si $ine puse la punct se poate mer5e mai departe in ela$orarea departamentului de lo5istica. C. Ap &*("(&#a !a Aprovi%ionarea se face in functie de comen%i ceea ce duce cresterea preturilor si la o durata mai mare de timp in care produsul ajun5e la sonsumatorI Aprovi%onarea se face la sediul central ceea ce duce la cresterea intervalului de timp in acre produsul va ajun5e la slientiI Prin intermediul aprovi%ionarii se poate creea ceea ce se doreste sa se reali%e%e. D. D!p&"($a ! 4ipsa unei or5ani%ari a spatiilor de depo%itare prelun5este si timpul necesar 5asirii unui anumit produs de multe ori o mare cantitate de marfuri depo%itata tre$uind sa fie scoasa din depo%it pentru a se la unele cutii care sunt ase%ate fie in spate, fie puse una peste lataI @u se poate reali%a o utilitate eficienta a spatiului, depo%itarea pe verticala putandu"se face pana la o anumita inaltime a spatiului de depo%itare dar si in functie de inaltimea personalului care o descarca E. D(%$ (/)$(! 4o5istica de distri$uie are de dep!it diferena de spaiu !i de timp dintre producia !i consumul de $unuri. De fapt, lo5istica de distri$uie este orientat spre a pune de acord spaiul !i timpul ce separ producia de consum, prin transport !i depo%itare. Pe ln5 aceste dou funcii, se mai adau5 reali%area comen%ilor !i livrarea acestora. 4o5istica de distri$uie cuprinde toate activitile care sunt necesare pentru a aduce produsele din punctul lor de finali%are, din #ntreprinderea productoare, pn la ultimul punct din canalul de distri$uie. Activitile lo5istice cuprind proiectarea !i or5ani%area depo%itelorI depo%itareaI transportulI am$alareaI onorarea comen%ilor. Fntr"o a$ordare sistemica, #ntre structurile funcionale ale procesului lo5istic are loc o reacie de feed$acK, pus #n valoare de sc ema pre%entat mai jos-

+8

Eficiena lo5isticii

Dactori interni ai #ntreprinderiior5ani%area e(istentI sediile de producie e(istenteI mrimea #ntreprinderiiI politica #ntreprinderii.

Dactori e(terni #ntreprinderiiCondiii cadru pentru procesele de transfer ale produciei economiceproprietile lo5istice ale #ntreprinderiiI structura spaial !i de timp a disponi$ilitii mrfurilorI Condiii cadru de te nolo5ie lo5istic !i instituionale pentru procesul de transfer5eo5rafia circulaieiI infrastructuraI mijloacele de circulaie !i te nolo5ia mijloacelor ajuttoareI condiii politice !i le5islativeI stadiul de de%voltare a conceptului lo5isticI Condiii cadru de orientare a necesarului pentru procesul de transferutilitatea serviciilor de livrareI cantitatea de $unuri 0mrfuri1I structura #n timp !i spaiu a utili%rii produselor.

1 Dactori lo5istici interni ai #ntreprinderii@ivelul sarcinilor !i al posi$ilitilor de reali%are te nicardAare lo5istic 0transport, am$alare, depo%itare, informatic1I softAare lo5istic 0te nici de planificare1I <ntra !i interor5ani%area procesului lo5istic. Comportamentul cola$oratorilor !i cuno!tinelor su$ aspect lo5istic. F. T a#%p& $ 3ransportul este reali%at cu costura mariI Daca pe ruta sta$ilita se intampla ceva cu marfa sau cu personalui sau masina situatie este mai complicata fapt pentru care intotdeauna tre$uie sa asi5ure ca numarul de persoane din masina sa fie mai mare, si daca masina s"a defectat sa e(iste ustensilele necesare repararii imediat sau in cel mai

+:

rau ca% sa se intervina imediat o masina de retractare astfel incat produsele aflate in du$ita sa nu se strice. Cu alte cuvinte, prin intermediul departamentului de lo5istica se asea%a pe artieQ toate pro$leme ce poat aparea in ciclul unui produs de la fa$ricare pana la sonsumatorul final. De aceea este necesar acest departament de lo5istica intrucat se constata ca este foarte eficient si su$linia%a toate elementele mici dar acre sunt importante. <n ca%ul in care un ar e(ista, ar tre$ui proiectat unul fie cvum este cacul Vel Pitar prin intermediul directorului, fie se an5ajea%a personal calificat, dar cu consecinta suportarii altor consuturi. O 1a#(1 a.a Adunarea 'enrala

.ana5er

Cercetare "

3e nic

/esurse umane

4o5istica

.arKetin5

Ac i%itii

3ransporturi

Planificare operatiuni

Depo%itare materii prime

Depo%itare produse finite

Distri$utie

7,

:I:LIOGRAFIE
1. ttp-99stiri.acasa.ro9articole9economie+9co%onacul"cre"te"afacerile"vel"pitar"i" $oromir 2. AAA.5oo5le.ro 3. AAA.velpitar.ro 4. Suport curs Lprof. @icolae <studor

7)

Introducere Societatea Vel Pitar este unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de morarit si panificatie. Societatea sa format in decembrie 2001 prin fuziunea a patru fabrici din industria de morarit si panificatie: Mopariv Ramnicu Valcea !erceni !ucuresti Mopariv "luj #apoca si $ranpan %ecuci. In octombrie 2002 Vel Pitar S& fuzioneaza prin absorbtie cu compania Spicul &r'es (itesti detinand la momentul respectiv peste 2000 de an'ajati. In 200) procesul de e*tindere a continuat cu preluarea altor doua companii: (an'ran Iasi si $orjpan %ar'u +iu iar in 200, Vel Pitar a ac-izionat o unitate de productie in orasul !als. &nul 200. a marcat marirea 'rupului prin fuziunea cu societatile (ostavarul din !rasov si (anam din $iur'iu. Vel Pitar s-a divizat in prima parte a anului 200/ in zece firme distincte. In urma acestei divizari s-au infiintat doua companii distincte care au activitati in industria de morarit Sapte Spice si Moara Ra-ova divizia de ma'azine V( Ma'assin in timp ce Vel Pitar a ramas cu businessul de panificatie biscuiti paste mini prajituri dar si cu distributia acestor produse. Vel Pitar este liderul pietei romanesti a produselor de panificatie si un jucator important in domeniul productiei de specialitati biscuiti si napolitane paste fainoase specialitati de cofetarie si patiserie si produse de morarit. Mediul e*tern al intreprinderii Mediul e*tern al firmei reuneste ansamblul de factori si forte e*terne acesteia capabile sa influenteze mentinerea sau dezvoltarea sc-imburilor pe pietele pe care activeaza. I0 Micromediul firmei este un ansamblu de factori e*terni care afecteaza in mod direct firma si asupra carora se poate e*ercita un anumit control. "omponentii micromediului sunt: a0 1urnizorii de marfuri care sunt reprezentati de firme sau persoane particulare care asi'ura resursele necesare de materii prime materiale ec-ipamente masini si utilaje. In cazul intreprinderii Vel Pitar piata de materii prime si materiale este atat piata romaneasca cat si piata e*terna. (rintre principalii furnizori de materii prime si materiale enumeram: - furnizori de 'rau: - "omcereal %eleorman - "omcereal $iur'iu - "omcereal $alati - #idera - "ar'ill - (roducatori a'ricoli individuali ce asi'ura societatii stabilitatatea aprovizionarilor si certitudinea calitatii materiei prime. - furnizori de materiale au*iliare - 2esaffre SR2

7+

- &'emod "rist Impe* - Intermeridian S.R.2 - 3rim 3aniel - &vicola Impe* S.R.2. - Scavil S.&. - Slanic (ra-ova - Me'aRoll S& - S.". (uratos (rod SR2 - S.". Solaris S& - S.". Vinalcool &r'es b0 (restatorii de servicii sunt reprezentati de firme sau persoane particulare care realizeaza o 'ama lar'a de servicii necesare indeplinirii obiectului de activitate al intreprinderii. 3in randul lor se detaseaza intermediarii 4 firme de comert de transport a'entii de publicitate etc.0. Vel Pitar se ocupa nu numai de panificatie ci si de distributie. "u un volum al livrarilor zilnice de produse proaspete de peste )00 de tone Vel Pitar acopera zone urbane ca !ucuresti Ramnicu Valcea $iur'iu "luj #apoca %ecuci Iasi %ar'u +iu !rasov 1ocsani 3ra'asani "alimanesti (anciu cat si intinse zone din judetele &r'es Valcea Ilfov $iur'iu Vrancea $alati "luj Iasi $orj si !rasov. (rodusele sunt livrate direct catre punctele de vanzare utilizand un parc auto de peste ,00 de autove-icule de diverse tonaje. Societatea dispunde de un lant de ma'azine proprii ce insumeaza in prezent 1/0 de unitati. In urma divizarii V( Ma'assin se ocupa cu desfasurarea activitatii de retail si cu administrarea unitatilor comerciale. Vel Pitar a colaborat cu a'entia de publicitate #e*t &dvertisin' pentru campania de promovare a noilor produse 1renc- %oast. c0 1urnizorii fortei de munca cuprind unitatile de invatamant oficiile de forta de munca precum si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Vel Pitar este o or'anizatie dinamica cu peste ,500 de an'ajati care urmareste atra'erea de profesionisti orientati spre obtinerea de rezultate. Incurajeaza initiativa personala oferind oportunitati de invatare si crestere intr-un mediu ce recompenseaza performanta individuala. d0"lientii alcatuiesc cercul a'entiilor economici 4firme institutii0 si al persoanelor individuale carora le sunt adresate produsele 4serviciile0 intreprinderii si constituie cea mai importanta componenta a micromediului. Societatea nu are un nivel de e*punere semnificativ fata de un anumit client sau 'rup de clienti deoarece prin politica de mar6etin' promovata se dezvolta afaceri cu clientela credibila si cu un 'rad de dispersie in cifra de afaceri ridicat ceea ce asi'ura un nivel de protectie corespunzator. "lientii principali sunt V( Ma'assin -ipermar6et-urile si locatiile de tip cas- 7 carr8. %raditia Vel Pitar este de a rasplati clientii fideli . &stfel in perioada 10 mai 9 10 iulie 200/ a fost initiata campania :(remii cu -ar de la Vel Pitar span>?? care si-a propus sa rasplateasca partenerii de afaceri. A fost organizata o tombola cu premii in valoare de 6000 de RO oferite agentilor economici care comercializeaza produsele Vel Pitar. !riteriul unic de selectie a fost realizarea a unui volum zilnic de vanzari de cel putin "0 #g $magazine mici % bacanii& si '00 de #g $supermar#et-uri&.

77

(rintre principalii furnizori de materii prime si materiale enumeram: - furnizori de 'rau: - "omcereal %eleorman - "omcereal $iur'iu - "omcereal $alati - #idera - "ar'ill - (roducatori a'ricoli individuali ce asi'ura societatii stabilitatatea aprovizionarilor si certitudinea calitatii materiei prime. - furnizori de materiale au*iliare - 2esaffre SR2 - &'emod "rist Impe* - Intermeridian S.R.2 - 3rim 3aniel - &vicola Impe* S.R.2. - Scavil S.&. - Slanic (ra-ova - Me'aRoll S& - S.". (uratos (rod SR2 - S.". Solaris S& - S.". Vinalcool &r'es b0 (restatorii de servicii sunt reprezentati de firme sau persoane particulare care realizeaza o 'ama lar'a de servicii necesare indeplinirii obiectului de activitate al intreprinderii. 3in randul lor se detaseaza intermediarii 4 firme de comert de transport a'entii de publicitate etc.0. Vel (itar se ocupa nu numai de panificatie ci si de distributie. "u un volum al livrarilor zilnice de produse proaspete de peste

7*

)00 de tone Vel (itar acopera zone urbane ca !ucuresti Ramnicu Valcea $iur'iu "luj #apoca %ecuci Iasi %ar'u +iu !rasov 1ocsani 3ra'asani "alimanesti (anciu cat si intinse zone din judetele &r'es Valcea Ilfov $iur'iu Vrancea $alati "luj Iasi $orj si !rasov. (rodusele sunt livrate direct catre punctele de vanzare utilizand un parc auto de peste ,00 de autove-icule de diverse tonaje. Societatea dispunde de un lant de ma'azine proprii ce insumeaza in prezent 1/0 de unitati. In urma divizarii V( Ma'assin se ocupa cu desfasurarea activitatii de retail si cu administrarea unitatilor comerciale. Vel (itar a colaborat cu a'entia de publicitate #e*t &dvertisin' pentru campania de promovare a noilor produse 1renc- %oast. c0 1urnizorii fortei de munca cuprind unitatile de invatamant oficiile de forta de munca precum si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Vel (itar este o or'anizatie dinamica cu peste ,500 de an'ajati care urmareste atra'erea de profesionisti orientati spre obtinerea de rezultate. Incurajeaza initiativa personala oferind oportunitati de invatare si crestere intr-un mediu ce recompenseaza performanta individuala. d0"lientii alcatuiesc cercul a'entiilor economici 4firme institutii0 si al persoanelor individuale carora le sunt adresate produsele 4serviciile0 intreprinderii si constituie cea mai importanta componenta a micromediului. Societatea nu are un nivel de e*punere semnificativ fata de un anumit client sau 'rup de clienti deoarece prin politica de mar6etin' promovata se dezvolta afaceri cu clientela credibila si cu un 'rad de dispersie in cifra de afaceri ridicat ceea ce asi'ura un nivel de protectie corespunzator. "lientii principali sunt V( Ma'assin -ipermar6et-urile si locatiile de tip cas- 7 carr8. %raditia Vel (itar este de a rasplati clientii fideli . &stfel in perioada 10 mai 9 10 iulie 200/ a fost initiata campania :(remii cu -ar de la Vel (itar: care si-a propus sa rasplateasca partenerii de afaceri. & fost or'anizata o tombola cu premii in valoare de ;000 de R<# oferite a'entilor economici care comercializeaza produsele Vel (itar. "riteriul unic de selectie a fost realizarea a unui volum zilnic de vanzari de cel putin ,0 6' 4ma'azine mici bacanii0 si 100 de 6' 4supermar6et-uri0.

7=