Sunteți pe pagina 1din 10

DEPARTAMENT TURISM I GEOGRAFIE

TEME LUCRRI DE DISERTAIE 2013-2014


Nr crt 1. 2. '. ,. 1. 3. 5. 6. 7. 18. 11. 12. 1'. 1,. 11. 13. 15. 16. 17. 28. 21. 22. 2'. 2,. 21. 23. 25. 26. 27. Tem Dezvoltarea zonelor metropolitane i impactul asupra zonelor de recreere Cererea turistic n !ara" i posi#ilit!i de atra$ere spre Rom%nia Dezvoltarea turismului de (ee)*end i crearea unor zone speci+ice de a$rement Perspectivele turismului montan -sau de litoral, #alnear, n parcuri de distrac!ii, n arii prote.ate etc./ n re$iunea -zona/... Perspective ale turismului -de litoral, montan, #alnear,"./ n Rom%nia Perspectivele turismului -montan4 #alnear4 de litoral4 cultural4 de a+aceri4 reli$ios etc./ pe plan mondial &endin!e n amena.area zonelor de litoral -montan, #alnear, v%ntoare, etc./ Pro$ram de dezvoltare i diversi+icare a serviciilor n cazul unei sta!iuni turistice Politici i sisteme de distri#u!ie n turism Dezvoltarea i promovarea unor noi +orme de turism - n $eneral n Rom%nia sau n anumite zone/ Dezvoltarea i promovarea turismului9 de a+aceri, reli$ios i de pelerina.e, cultural : circuite tematice, sportiv, de sntate, de croazier, de tineret Dezvoltarea si promovarea turismului n ariile prote.ate <naliza +lu=urilor turistice interne i4sau interna!ionale &urismul n parcurile de distrac!ii &endin!e n dinamica i structura turismului social Glo#alizarea i dezvoltarea re$ional n turism &urismul i dezvoltarea dura#il Politici turistice pe plan mondial Strate$ii de promovare a turismului romanesc pe piata turistica internationala <mena.area n scopuri turistice a zonei ... -se va ale$e o zon situat ntr*un areal montan, de litoral, #alnear, de (ee)*end, parc4rezerva!ie etc./. Mana$ementul destina!iei turistice.....-sta!iune, zon, !ar/ Patrimoniul cultural ?N@SCA i valori+icarea turistic a acestuia Strate$ia de dezvoltare i promovare a turismului pentru destina!ia BCB Studiu comparativ privind ima$inea destinatiilor turistice DCE si DFE Strate$ii de atra$ere a noi se$mente de clientel turistic n Rom%nia Gorme noi de dezvoltare a activit!ilor turistice n spa!iul montan Mana$ementul calit!ii in sectorul serviciilor Perspective de li#eralizare a scHim#urilor interna!ionale -europene/ de servicii &endin!e in scHim#urile interna!ionale de servicii Pr!"e#!r$ c!!r%!& t!r$ P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, G. Stnciulescu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, G. Stnciulescu, M. Pdurean G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, M. 0al G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, N. 2upu, M. 0al G. &i$u, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, M. 0al P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, N. 2upu P. Nistoreanu, R. Minciu, G. Stnciulescu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, N. 2upu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, G. Stnciulescu, M. Pdurean G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, R. ;ornoiu, M. Pdurean R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean R. Minciu, G. Stnciulescu, M. Pdurean R. Minciu, M. Pdurean P. Nistoreanu, R. Minciu, G. Stnciulescu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, R. ;ornoiu, M. >oncic R. Minciu, G. Stnciulescu G. &i$u, R. Minciu G. &i$u, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean G. &i$u, P. Nistoreanu G. &i$u, P. Nistoreanu, D. Popescu, R. ;ornoiu G. &i$u, G. &i$u, M. 0al G. &i$u G. &i$u M. >oncic G. Stnciulescu, M. >oncic M. >oncic

'8. '1. '2. ''. ',. '1. '3. '5. '6. '7. ,8. ,1. ,2. ,'. ,,. ,1. ,3. ,5. ,6. ,7. 18. 11. 12. 1'. 1,. 11. 13. 15. 16. 17. 38. 31. 32.

Strate$ii de dezvoltare dura#il a serviciilor -turismului/ <specte strate$ice privind dezvoltarea serviciilor de ... n Rom%nia n conte=tul inte$rrii n ?@ <naliza in+luen!ei mediului e=tern asupra dezvoltrii serviciilor -transporturi, turism, asi$urri .../ n Rom%nia <naliza dia$nostic a serviciilor de ... n Rom%nia i perspective de dezvoltare <naliza nivelului de specializare a serviciilor de ... n Rom%nia i perspective de dezvoltare <naliza corela!iei ntre specializarea serviciilor de ... i competitivitate i direc!ii de cretere a nivelului lor de competitivitate Contri#u!ia serviciilor la dezvoltarea uman n Rom%nia i perspectivele ei de cretere Strate$ii de diversi+icare i personalizare a serviciilor -de turism, +inanciare.../ <specte strate$ice privind promovarea serviciilor -#ancare, telecomunica!ii, turism.../ Contul satelit al turismului : instrument de msurare a impactului turismului n economie Politici turistice pe plan mondial Coordonarea proiectelor in domeniul serviciilor -turismului/ Promovarea destina!iilor turistice rom%neti <mena.area turistic dura#il a zonei". Scenarii privind dezvoltarea serviciilor de ".. n Rom%nia n conte=tul inte$rrii n ?@ >nvesti!iile Directe Strine : oportunit!i pentru dezvoltarea serviciilor de "". n Rom%nia Perspective de cretere a contri#u!iei serviciilor la ecHili#rarea #alan!ei de pl!i e=terne a Rom%niei >mpactul economic i social al mi$ra!iei +or!ei de munc n scopul prestrii de servicii <naliza dezvoltrii re$ionale a serviciilor de "" i perspective de cretere a contri#u!iei serviciilor la dezvoltarea local. -Studiu de caz pentru re$iunea "./ <naliza strate$ic a sectorului turistic rom%nesc Model de dezvoltare4amena.are4promovare a unei statiuni turistice Glo#alizarea i dezvoltarea re$ional n turism. Studiu comparativ asupra o+ertei turistice -pe +orme de turism sau pe !ri/ Modele de or$anizare a turismului n diverse !ri : analiz comparativ >mpactul amena.rilor turistice asupra mediului ncon.urtor >mpactul turismului asupra culturii i comunit!ii locale <naliza comparativ ntre pie!ele imo#iliare, monetare i de capital. <nalizele SIA& i P@S& n evaluarea mediului e=tern al +irmei de turism. Dia$nosticul +irmei de turism -#aza de a$rement, a$en!ie de turism, a$en!ie tour*operatoare, +irm de transport turistic, Hotel, restaurant etc./ @valuarea a+acerii -Jusiness Kaluation/ : studii de caz pentru a+aceri din turism @valuarea mrcii -Jrand Kaluation/ : studii de caz pentru mrci din turism : marilor lan!uri Hoteliere, tour*operatori, transportatori aerieni, restaurante, etc. @valuarea propriet!ii intelectuale i a altor active necorporale -mrci, #revete, )no(*Ho(, proiecte C*D, pro$rame PC, +ond comercial, avanta.ului de contracte/ Proprietatea imo#iliar i evaluarea ei -studii de caz de evaluare a apartamentelor, caselor, cldirilor de #irouri, centrelor de a+aceri,

D. Popescu, M. >oncic M. >oncic M. >oncic G. Stnciulescu, M. >oncic M. >oncic M. >oncic M. >oncic M. >oncic M. >oncic R. Minciu R. Minciu D. Popescu G. &i$u, P. Nistoreanu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean M. >oncic M. >oncic M. >oncic P. Nistoreanu, M. >oncic P. Nistoreanu, D. Popescu, M. >oncic, M. Pdurean M. >oncic G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean, N. 2upu G. Stnciulescu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu, M. Pdurean P. Nistoreanu, R. Minciu, G. Stnciulescu, N. 2upu G. &i$u, P. Nistoreanu, R. Minciu, D. Popescu G. &i$u, P. Nistoreanu, A. State, D. Popescu, R. ;ornoiu G. Stnciulescu P. Nistoreanu, A. State, G. Stnciulescu G. Stnciulescu, N. 2upu G. Stnciulescu G. Stnciulescu G. Stnciulescu G. Stnciulescu

3'. 3,. 31. 33. 35. 36. 37. 58. 51. 52. 5'. 5,. 51. 53. 55. 56. 57. 68. 61. 62. 6'. 6,. 61. 63. 65. 66. 67. 78. 71. 72. 7'. 7,. 71. 73. 75. 76. 77. 188. 181. 182. 18'. 18,. 181. 183. 185. 186. 187.

etc./ Strate$ia corporatist n turism -studii de caz la ale$ere9 corpora!ii de transporturi aeriene, tour*operatori, Hoteliere, restaura!ie/ Structura, comportamentul i per+orman!ele +irmei de turism -Paradi$ma SCM/ : studii de caz pentru +irme din turism Per+ec!ionarea structurii or$anizatorice n cazul unui Hotel Ar$anizarea de con+erin!e i #ancHete Ci de cretere a e+icien!ei activit!ii de prestare a serviciilor turistice >ndustria ospitalit!ii n Rom%nia : a#ordare strate$ic <nimatia in industria Hoteliera mondiala -studiu de caz la ale$ere/ Cercetarea i m#unt!irea calit!ii serviciilor n cazul unui Hotel >mpactul motiva!iei n munc a an$a.a!ilor asupra per+orman!elor ntreprinderii din turism : servicii Mana$ementul $rupurilor de munc : surs de cretere a productivit!ii muncii n turism : servicii Cercetarea comparativ a satis+ac!iei muncii n turism Mana$ementul remunera!iei n ntreprinderile din turism : servicii <naliza, proiectarea i evaluarea posturilor prin prisma recompenselor la SC.... Corela!ia motiva!ie : per+orman! : satis+ac!ie la SC... <naliza rela!iilor interumane la SC". Mana$ementul scHim#rilor culturale la .... Modele culturale or$aniza!ionale. Studiu de caz la SC... Dia$nosticul culturii or$aniza!iei la SC... 2eadersHip*ul participativ n or$aniza!ii. Studiu de caz la SC... Cercetarea culturii or$aniza!ionale pe e=emplul unui Hotel @la#orarea i implementarea strate$iei de resurse umane la ... Plani+icarea resurselor umane la ... Mana$ementul per+orman!elor i al recompenselor la ... Strate$ii ale mana$ementului con+lictelor n cadrul or$aniza!iei Mana$ementul carierei n or$aniza!ii. Studiu de caz la SC... Strate$ii i politici de recrutare Selec!ia resurselor umane la... Dialo$ul social i ne$ocierea contractului colectiv de munc n cadrul SC... Rolul i implica!iile comunicrii interne la SC... <naliza in+luen!ei $rupurilor asupra comportamentului individual la SC... <vanta.ul concuren!ial : element +undamental al strate$iei ntreprinderilor de comer!, turism , servicii. @valuarea per+orman!ei personalului la SC... Politici i sisteme de distri#u!ie n turism <specte strate$ice privind politica de pre!uri a +irmelor de servicii -transporturi, asi$urri .../ <specte strate$ice privind politica de distri#u!ie a +irmelor de servicii -editoriale, turism.../ Mana$ementul proiectelor la S.C". Studiu de pia! premer$tor n+iin!rii unui Hotel4restaurant Sta#ilirea pre!urilor i a tari+elor la un Hotel Studiu de +eza#ilitate cu privire la descHiderea unui Hotel4restaurant Granciza : modalitate alternativ de a ntreprinde n domeniul Hotelurilor4restaurantelor Studiu privind posi#ilit!ile de e=tindere a prezen!ei pe pia!a rom%neasc a lan!urilor Hoteliere4de restaurante Protec!ia turistului n calitate de consumator Cercetarea i m#unt!irea calit!ii serviciilor n cazul unui N. 2upu Hotel4restaurant Studiu cu privire la or$anizarea unui centru de in+ormare i promovare a turismului <plicarea sistemului uni+orm de conta#ilitate Hotelier i a metodei de conducere prin #u$ete <naliza*dia$nostic a unui Hotel4restaurant <naliza comparativ a solu!iei internalizrii i e=ternalizrii serviciilor de ".

G. Stnciulescu G. Stnciulescu N. 2upu P. Nistoreanu, G. Stnciulescu, N. 2upu M. >oncic, N. 2upu C. 0uclea G. Stnciulescu M. >oncic, N. 2upu, A. State, <. LcHiopu C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State A. State A. State A. State A. State A. State C. 0uclea, A. State A. State C. 0uclea, A. State C. 0uclea, A. State A. State A. State A. State C. 0uclea, A. State A. State, <. LcHiopu C. 0uclea, A. State, <. LcHiopu C. 0uclea C. 0uclea, A. State, M. >oncic M. >oncic M. >oncic M. >oncic D. Popescu N. 2upu N. 2upu N. 2upu C. 0uclea, N. 2upu N. 2upu P. Nistoreanu, N. 2upu, M. >oncic P. Nistoreanu, N. 2upu, G. Stnciulescu N. 2upu N. 2upu M. >oncic

118. 111. 112. 11'. 11,. 111. 113. 115. 116. 117. 128. 121. 122. 12'. 12,. 121. 123. 125. 126. 127. 1'8. 1'1. 1'2. 1''. 1',. 1'1. 1'3. 1'5. 1'6. 1'7. 1,8. 1,1. 1,2. 1,'. 1,,. 1,1. 1,3. 1,5. 1,6. 1,7. 118. 111. 112. 11'. 11,. 111. 113. 115. 116. 117.

@+icien!a e=ternalizrii serviciilor de """"".. la societatea "" <naliza per+orman!elor +irmei de servicii "". n +unc!ie de concuren! <naliza dia$nostic i4sau evaluarea unei societ!i comerciale -Hotel, unitate de alimenta!ie, a$en!ie de turism/ Ci de cretere a e+icien!ei activit!ii de prestare a serviciilor turistice Strate$ia corporatist n turism. Studii de caz Ra!ionalizarea +lu=ului de materiale la S.C".. Modernizarea $estiunii stocurilor la S.C".. >nstrumente tiin!i+ice de mana$ement al produc!iei4des+acerii la S.C". Posi#ilit!i de e=tindere a capacit!ii de operare la SC.... Particularit!i ale mana$ementului opera!iunilor la SC..... Mana$ementul calit!ii la S.C".. Dia$nosticul strate$ic la S.C. ...... Studiu privind procesul de ela#orare a strate$iei or$aniza!ionale 2eadersHip n ntreprinderile de comer!, turism, servicii <naliza porto+oliului de activit!i la........ Relansarea economica a comunitatilor rurale prin turism Kalori+icarea traditiilor si datinilor, modalitate de personalizare a o+ertei turismului rural romanesc <naliza comparativa a o+ertei turistice romanesti si a celei din........... -alta tara concurenta/ Necesitate asocierii in promovarea unei destinatii turistice Comunicarea si promovarea turistica in ....- localitatea, zona, tara/ Semnalizarea si #alizarea turistica Modalitati de se$mentare a pu#licului tinta, in cazul o+ertei turistice Ruralitate, reli$ie, traditii Proiectarea si conducerea scHim#arii la intreprinderea... Dezvoltarea or$anizationala la.... Pre$atirea intreprinderii pentru scHim#are @valuarea si dezvoltarea competentelor la Gacilitarea invatarii or$anizationale la intreprinderea... Practici pentru dezvoltarea carierei la... 2eadersHipul scHim#arii si dezvoltarii or$anizationale Gacilitarea creativitatii si inovarii la intreprinderea... >denti+icarea trsturilor esen!iale ale comportamentului or$aniza!iei C <#ordarea individual i or$aniza!ional a m#unt!irii comunicrii la SC... <naliza procesului decizional la SC... Mana$ementul stresului or$aniza!ional la SC... Studiu privind desi$n*ul or$aniza!ional la SC... Aptimizarea interac!iunii or$aniza!iei cu mediul e=tern Jazele i structura puterii re+lectate n comportamentului or$aniza!ional ScHim#are, dezvoltare i inova!ie : repere ale comportamentului or$aniza!ional @valuarea per+orman!elor an$a.a!ilor la" >MM versus ntreprinderi mari prin prisma mana$ementului cunotinelor Comportamentul or$anizational in intreprinderile de turism Stereotipul si impacul asupra comportamentului or$anizational Grupurile de munca si e+icienta lor in or$anizatiile de turism Studiu privind leasin$ul de personal la S.C. @valuarea per+ormantei si dezvoltarea an$a.atilor la S. C. Ap!iuni strate$ice de dezvoltare a ntreprinderilor din turism sau servicii Surse de avanta. concuren!ial n turismul rom%nesc Mediul e=tern al ntreprinderii de turism Ar$aniza!ia de Cooperare SHan$Hai * de la rela!ii pur militare la #loc re$ional comple=

M. >oncic M. >oncic G. Stnciulescu, N. 2upu M. >oncic, N. 2upu G. Stnciulescu G. &i$u G. &i$u, <. LcHiopu G. &i$u, <. LcHiopu G. &i$u, <. LcHiopu G. &i$u, <. LcHiopu G. &i$u, <. LcHiopu C. 0uclea C. 0uclea C. 0uclea, A. State, M. 0al, <. LcHiopu C. 0uclea P. Nistoreanu P. Nistoreanu, G. Stnciulescu P. Nistoreanu P. Nistoreanu P. Nistoreanu, G. Stnciulescu P. Nistoreanu P. Nistoreanu P. Nistoreanu Dra$os Kasile Dra$os Kasile Dra$os Kasile Dra$os Kasile Dra$os Kasile Dra$os Kasile, A. State Dra$os Kasile Dra$os Kasile, A. State C. 0uclea C. 0uclea, <. LcHiopu C. 0uclea C. 0uclea, A. State C. 0uclea C. 0uclea C. 0uclea C. 0uclea Claudia 0uclea Claudia 0uclea M. 0al M. 0al M. 0al A. State A. State C. &uclea C. 0uclea C. 0uclea, <. LcHiopu S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l.

138. De la $eopolitic la $eoeconomie 131. 132. 13'. 13,. 131. 133. 135. Diploma!ia economic Geomar)etin$ul politic Mana$ementul crizelor $eopolitice >ma$inea de !ar : e=presie a #randin$ului politic Diploma!ia puterii sau puterea diploma!ieiN Spa!iul $eopolitic i $eoeconomic al Mrii Ne$re Spa!iul $eopolitic i $eoeconomic al Mrii Caspice

136. Spa!iul $eopolitic i $eoeconomic al Mrii Mediterane 137. 158. 151. 152. 15'. 15,. <+rica : un continent al con+lictelor <ustralia n .ocurile $eopolitice i $eoeconomice Geopolitica Jalcanilor. Studii de caz9 Slovenia, Croa!ia, Josnia* ;er!e$ovina, Ser#ia, Muntene$ru, Macedonia, Mosovo etc. <sia Central n .ocurile $lo#ale de putere ORz#oiulE $azelor ORz#oiulE $azoductelor. Studii de caz9 SoutHstream. Considera!ii $eoeconomice i $eopoliticeP Na#ucco. Considera!ii $eoeconomice i $eopoliticeP Nordstream. Considera!ii $eopolitice .a. Rusia i Ovecintatea apropiatE <nalize $eopolitice i $eoeconomice comparative. Studii de caz9 Rusia : S?<P S?< : CHinaP Qaponia : GermaniaP Rusia : CHinaP Jrazilia : <r$entina .a. >ndia : pol de putere re$ional sau mondialN CHina i Qaponia n .ocurile $eopolitice i $eostrate$ice >ndia i Pa)istan. Qocuri $eopolitice i $eostrate$ice MasHmir : analiz $eopolitic

Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l.

151. 153.

155. 156. 157. 168.

161. 162. 16'. 16,. 161. 163.

CHina : cealalt superputere a sec. CC> >srael vs. Palestina sau Accident vs. 2umea <ra# De la lumea #ipolar la lumea multipolar 2umea multipolar a nceputului de mileniu >>> Statul*na!iune i rolul su n sistemul $eopolitic actual <ctorii non*statali. Considerente $eopolitice i $eoeconomice. Studii de caz9 S&N*urileP Jlocurile re$ionale -?@, N<G&<, ACS, <S@<N etc./P ANG*urileP or$aniza!iile teroriste .a. Reli$ia, +actor $eopolitic <=ele $eopolitice <naliza unui tip de con+lict : rz#oi. Studii de caz9Conflictele rasiale i e+ectele $eopolitice i $eoeconomiceP Conflictele etnice i e+ectele $eopolitice i $eoeconomiceP Conflictele religioase i e+ectele $eopolitice i $eoeconomiceP Conflictele legate de accesul la resurse i e+ectele $eopolitice i $eoeconomiceP Conflictele asimetrice i e+ectele $eopolitice i $eoeconomice Rz#oiul #iolo$ic i e+ectele $eopolitice i $eoeconomice Rz#oiul mediatic i e+ectele $eopolitice i $eoeconomice Geopolitica resurselor strate$ice. Studii de caz9 Geopolitica petrolului -Petropolitica/P Geopolitica $azelor naturaleP Geopolitica apei -;idropolitica/P Geopolitica metalelor pre!ioaseP Geopolitica in+orma!iei -CR#erpolitica/ Minorit!ile @uropei : considera!ii $eopolitice Crima or$anizat : analiz $eopolitic i $eoeconomic Noua pozi!ie $eopolitic a Rom%niei Rom%nia : oportunit!i i vulnera#ilit!i4riscuri pentru ?niunea @uropean Rom%nia i rolul su $eopolitic i $eoeconomic la Marea Nea$r Sona Mrii Ne$re : spa!iu tampon ntre N<&A i RusiaN Canalul J%stroe i >nsula Lerpilor. >mplica!ii $eoeconomice i $eopolitice

Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici

165. 166. 167.

178. 171. 172.

S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici

17'. 17,. 171. 173. 175. 176. 177.

288. 281. 282. 28'. 28,. 281. 283. 285. 286. 287. 218. 211. 212. 21'. 21,. 211. 213. 215. 216. 217. 228. 221. 222. 22'. 22,. 221. 223. 225. 226. 227. 2'8. 2'1.

Rom%nia pe drumul ener$iei caspice. Aportunit!i $eopolitice i $eoeconomice Riscuri $eopolitice la adresa Rom%niei >ma$inea Rom%niei n mediul interna!ional Rom%nia i Repu#lica Moldova. Considera!ii $eopolitice i $eoeconomice &ransnistria. <naliz $eopolitic Primvara arab Geo$ra+ie critic <nalize teritoriale prin Sisteme Geo$ra+ice >n+orma ionale -G>S/ Geo$ra+ia spaiului postcomunist 4 postranziie <nalize $eo$ra+ice ale creativitii, talentului i inovaiei Geo$ra+ie i securitate alimentar Geo$ra+ia industriei <#ordarea cantitativ a pie!ei turistice " -a#ordare instrumental : studiu de caz/ <plicarea Grilei MellR pentru cunoaterea atri#utelor cHeie asociate serviciului turistic "/ : studiu de caz 4 a#ordare instrumental <specte ale pie!ei turistice n Rom%nia : studiu de caz <titudinea consumatorilor privind pu#licitatea prin televiziune 4 radio 4 presa " Cercetarea atitudinilor cumprtorilor poten!iali +a! de ... -lansarea unui produs sau serviciu nou 4 introducerea unei noi +orme de distri#u!ie etc./ Cercetarea comportamentului de cumprare la serviciile turistice " pe pia!a " Cercetarea comportamentului de cumprare pentru +orma de turism ... Cercetarea comportamentului investi!ional al persoanelor +izice 4 .uridice, n activit!i turistice : studiu de caz Cercetarea inten!iilor de cumprare ale consumatorilor pentru produsul 4 serviciul... Cercetarea motivelor de cumprare si necumprare pentru serviciile turistice " pe pia!a " Cercetarea pre+erin!elor consumatorilor la $rupa de produse 4 servicii... Cercetarea pre+erin!elor consumatorilor de servicii turistice pentru destina!ia ... Cercetarea satis+ac!iei clientului n cazul ntreprinderii 4 a$en!iei de turism " Criteriile de ale$ere utilizate de consumatori la cumprarea de ... Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc, consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea per+orman!elor +or!ei de v%nzare la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea prin metode calitative a impactului unor suporturi de pu#licitate -studiu de caz/ Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc,

S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici S. Ne$u!, G. Klsceanu, Claudia Popescu, 2. J. Klad, M. C. Neacu, >uliana Pop, <l. Gavri, K.Mionel, <. Manovici <l. Gavri <l. Gavri <l. Gavri <l. Gavri <l. Gavri <l. Gavri Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu

2'2. 2''. 2',. 2'1. 2'3. 2'5. 2'6. 2'7. 2,8. 2,1. 2,2. 2,'. 2,,. 2,1. 2,3. 2,5. 2,6. 2,7. 218. 211. 212. 21'. 21,. 211. 213. 215. 216. 217. 238. 231. 232.

consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea per+orman!elor +or!ei de v%nzare la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea prin metode calitative a impactului unor suporturi de pu#licitate -studiu de caz/ Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc, consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea per+orman!elor +or!ei de v%nzare la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea prin metode calitative a impactului unor suporturi de pu#licitate -studiu de caz/ Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc, consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea per+orman!elor +or!ei de v%nzare la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea prin metode calitative a impactului unor suporturi de pu#licitate -studiu de caz/ Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc, consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea per+orman!elor +or!ei de v%nzare la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " @valuarea prin metode calitative a impactului unor suporturi de pu#licitate -studiu de caz/ Di+eren!ierea procesului de in+ormare a consumatorilor, la nivelul unor se$mente de popula!ie -persoane de se= #r#tesc 4 +emeiesc, consumatori din mediul rural 4 ur#an.../ @la#orarea politicii de mar)etin$ la a$en!ia 4 ntreprinderea de turism " Metode calitative de studiere a pie!ei ... Metode de evaluare a e+icien!ei activit!ii pu#licitare * studiu de caz Percep!ii ale consumatorilor re+eritoare la spoturile &K pentru produsul ... >n+luen!a activit!ilor turistice asupra pie!ei autoturismelor din Rom%nia -a#ordare instrumental : studiu de caz/ Stilul de via! i comportamentul utilizatorului de servicii turistice : studiu de caz Strate$ia de pia! a a$en!iei 4 ntreprinderii de turism " Studierea cererii entit!ilor institu!ionalizate din Rom%nia pentru servicii turistice Studierea cererii pentru serviciile turistice o+erite de a$en!ia de turism " Studierea o#iceiurilor de cumprare a serviciilor turistice ... n municipiul 4 .ude!ul ... Studierea surselor de in+ormare ale consumatorilor cu privire la cumprarea de servicii turistice : Studiu de caz Studiile de audien! a mi.loacelor de comunicare n mas i rolul lor n creterea e+icien!ei activit!ii a$en!iei 4 ntreprinderii de turism " Studirea responsa#ilit!ii sociale a a$en!iei 4 ntreprinderii de turism " Studiul ima$inii serviciului 4 mrcii 4 ntreprinderii de turism ... n r%ndul consumatorilor

Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu

Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu Nicolae &eodorescu

23'. 23,. 231. 233. 235. 236. 237. 258. 251. 252. 25'. 25,. 251. 253. 255. 256. 257. 268. 261. 262. 26'. 26,. 261. 263. 265. 266. 267. 278. 271. 272. 27'. 27,. 271.

Pro$ram de mar)etin$ intern pentru creterea e+icien!ei activit!ii turistice. Pro$ram de mar)etin$ pentru ptrunderea pe pia!a"a produsului turistic " Strate$ii de atra$ere 4 +idelizare a pie!ei "pentru +orma de turism" preponderent destina!iei" Strate$ii de promovare a destina!iei"" Strate$ii de +ormare 4consolidare 4 scHim#are a ima$inii unei destina!ii turistice. Strate$ii de marcare -di+eren!iere 4 unicitate/ a destina!iei" Strate$ii de ptrundere pe pia!a interna!ional a turismului de ni -de croazier cu am#arca!iuni mici, $astronomic, de cercetare etc./" Strate$ii de pozi!ionare a destina!iei"".. Strate$ii de promovare a unor noi +orme de turism n destina!ia -localitatea 4 zona 4re$iunea/"". Strate$ii de atra$ere 4 +idelizare a pie!ei "pentru +orma de turism" preponderent destina!iei" Strate$ii de mar)etin$ul destina!iei"" Strate$ii de +ormare 4consolidare 4 scHim#are a ima$inii unei destina!ii turistice. Strate$ii de marcare -di+eren!iere 4 unicitate/ a destina!iei" &endin!e n mediul de mar)etin$ al ntreprinderii de turism rom%neti. <naliza mediului de mar)etin$ al or$aniza!iei... Securitate si aspecte etice pe >N&@RN@&. Principii si solutii de realizare a pa$inilor (e#9 Studiu de caz. Mar)etin$ viral9 Studiu de caz Jlo$ mare)tin$9 Studiu de caz ?tilizarea retelelor sociale in cadrul strate$iei comunicationale a or$anizatiei9 Studiu de caz Iord*o+*MoutH mar)etin$9 Studiu de caz Mar)etin$ de $Herila9 Studiu de caz >nte$rarea instrumentelor online in cadrul activitatilor de relatii pu#lice Participarea la tar$uri si e=pozitii9 Studiu de caz @la#orarea politicii de produs a or$aniza!iei... @la#orarea politicii de marc a or$aniza!iei : studiu de caz... @la#orarea politicii de pre! a or$aniza!iei * studiu de caz... Strate$ii de pre! ale or$aniza!iei : studiu de caz" @la#orarea politicii de distri#u!ie a or$aniza!iei 4 produsului... Gundamentarea strate$iei de distri#u!ie a or$aniza!iei : studiu de caz" Sisteme e=pert de mar)etin$ in evaluarea pietei4produsului... Sisteme de simulare a activitatilor de mar)etin$ la nivelul or$anizatiei... Proiectarea si realizarea prezentei online -site (e#/ a or$anizatiei...

Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu Gelicia Stancioiu C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N

273. 275. 276. 277. '88. '81. '82. '8'. '8,. '81. '83. '85. '86. '87.

Pu#licitatea pe >nternet. Mar)etin$ direct pe >nternet. >ncorporarea serviciilor online in conceperea campaniilor de promovare. @+icienta utilizarii serviciilor de promovare in >nternet * studiu de caz. @valuarea comparata a prezentei pe >nternet a companiilor... @valuarea oportunitatii prezentei pe >nternet pentru o companie din economia reala * studiu de caz. Proiectarea unei campanii de mar)etin$ direct prin e*mail * aspecte economice si etice. Gestiunea automata a mana$ementului relatiilor cu clientii -CRM/. >N&R<N@& * un avanta. strate$ic la nivel or$anizational. >nstrumente online pentru suportul mar)etin$ului relational. Proiectarea sistemului in+orma!ional de mar)etin$ al or$aniza!iei... Strate$ia de pozi!ionare a mrcii -produsului/" pe pia!a" Cercetarea comportamentului de cumprare la produsele... Cercetarea atitudinilor cumprtorilor poten!iali +a! de ... -lansarea unui produs sau serviciu nou 4 introducerea unei noi +orme de distri#u!ie etc./ <titudinea consumatorilor privind pu#licitatea prin televiziune 4 radio 4 presa Percep!ii ale consumatorilor re+eritoare la spoturile &K pentru produsul ... Studiul ima$inii produsului 4 serviciului 4 mrcii 4 ntreprinderii ... n r%ndul consumatorilor Cercetarea satis+ac!iei clientului n cazul ntreprinderii... Cercetarea comportamentului de cumprare pentru +orma de turism ... Proiectarea unei campanii de mar)etin$ direct pentru or$aniza!ia... Proiectarea unei campanii de direct mail4telemar)etin$4v%nzare prin coresponden! pentru...

C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N

'18. '11. '12. '1'. '1,. '11. '13.

C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N C.K@G;@L, M. ARS<N