Sunteți pe pagina 1din 65

GHIDUL SOLICITANTULUI

Schema de ajutor de minimis pentru investiii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii$ instituit prin Hotrrea Guvernului nr. 274/2013, cu modificrile i completrile ulterioare
!evi"ia 2

#cest document repre"int un $ndrumar pentru solicitan%ii de a&utor de stat $n cadrul 'c(emei de a&utor de stat privind acordarea de a&utoare de minimis pentru investi%iile reali"ate de $ntreprinderile mici i mi&locii, instituit) prin H.G. nr. 274/2013, pu*licat $n +onitorul ,ficial, -artea ., nr. 30//20.0/.2013, cu modificrile i completrile ulterioare. #cest document nu are valoare de act normativ i nu e1onerea" solicitan%ii de respectarea le2isla%iei $n vi2oare la nivel na%ional i european. 1

CU%&INS
1.SERVICIUL INFORMATIC PENTRU NREGISTRARE ON-LINE MOD DE UTILIZARE...................................53 2.OBINEREA NUMRULUI DE ORDINE N RECIPIS.................................................................................................54 3.AUDITUL..................................................................................................................................................................................54

3ormulare ................................................................................................................................................ 40 #ne1a nr. 1 -rocedura de $nre2istrare on line a 4ererii de acord pentru finan%are ............................. /4 #ne1a nr. 2 Grila de verificare a condi%iilor de conformitate 555....55..............5...5...5555 /0 Grila de verificare a criteriilor de eli2i*ilitate 55555555555...5........5.......5 60 Grila de verificare a condi%iilor de eli2i*ilitate a activelor pentru care solicit a&utor de minimis 555555555555...............5......55.... 62 Grila de verificare te(nico economic 55555555555...............55..5.......... 63 #ne1a nr. 3 #ne1a . la 7ratatul de instituire a 4omunit%ii 8uropene .................................................. 6/

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS. DEFINIII.

'('( O)iectivu schemei de ajutor de minimis


'c(ema de a&utor de minimis instituit) prin H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii , modificat i completat prin H.G. nr. 4/3/10.07.2013 i prin H.G. nr. 623/21.00.2013 9denumit $n continuare H.G. nr. 274/2013: are ca o*iectiv stimularea reali"rii de investi%ii de ctre $ntreprinderile mici i mi&locii i crearea de noi locuri de munc ( 7e1tul sc(emei de a&utor de stat este pu*licat inte2ral pe site ul +inisterului 3inan%elor -u*lice, la adresa; ***(m+inante(ro , -A.eni economici$ , -Ajutor de stat$ , -H(G( nr( /012/3'4$(

'(/( Cadru de re. ementare a nive comunitar #i naiona


La nive comunitar; !e2ulamentul 948: nr. 1.<<0/2006 al 4omisiei privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratat ajutoarelor de minimis , pu*licat $n =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria ?, nr. 37</2006, denumit $n continuare !e2ulamentul 948: nr. 1.<<0/2006. La nive naiona ; ,rdonan%a de ur2en% a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, pu*licat $n +onitorul ,ficial al !omniei, -artea ., nr. 1042/2006, cu modificrile i completrile ulterioare@ Hotrrea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii , pu*licat $n +onitorul ,ficial al !omniei, -artea ., nr. 30//20.0/.2013, cu modificrile i completrile ulterioare.

'(4( %erioada de va a)i itate a schemei de ajutor de minimis


4onform prevederilor art. < alin. 91: i alin. 92: din H.G. nr. 274/2013, 5miterea acorduri or pentru +inanare se reali"ea" de la data desc(iderii sesiunii pn la 30 iunie 2014, cu posi*ilitatea prelun2irii, $n limita *u2etului alocat sc(emei. ATENIE!

4onform prevederilor art. 4 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, sesiunea $ncepe dup pu*licarea pe site ul +inisterului 3inan%elor -u*lice a duratei sesiunii i a datei de la care se pot $nre2istra 4ereri de acord pentru finan%are. % ata ajutoru ui de minimis apro*at conform acordurilor pentru finan%are emise $n perioada de vala*ilitate a sc(emei se efectuea" pn la 31 decem*rie 201/, $n limita *u2etului anual alocat sc(emei. ATENIE! -lata a&utorului de minimis se reali"ea" $ncepnd cu anul 2014.

'(1( 6u.etu schemei de ajutor de minimis


4onform prevederilor art. < alin. 93: din H.G. nr. 274/2013, *u2etul ma1im al sc(emei de a&utor de minimis este de 733 mi ioane ei, respectiv ec(ivalentul a apro1imativ '/7 mi ioane euro, cu posi*ilitatea suplimentrii.

'(7( 8oda itatea de acordare


4onform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013, a&utorul de minimis se acord .++ urilor; de la )u.etu de stat, din *u2etul +inisterului 3inan%elor -u*lice, su* form de sume neram*ursa*ile, $n procent de '339 din va oarea tota : a che tuie i or e i.i)i e apro)ate spre finan%are, $n limita ec(ivalentului $n lei a valorii ma1ime de /33(333 euro, respectiv '33(333 euro $n ca"ul $ntreprinderilor care desfoar activitate $n domeniul transportului rutier, pe o perioad de 4 ani +isca i consecutivi . ATENIE! 4onform prevederilor art. / alin. 92: din H.G. nr. 274/2013, se consider c a&utoarele de minimis se acord $n momentul $n care $ntreprinderea o*%ine dreptul le2al de principiu de a primi a&utorul, respectiv data apro*rii acordului pentru finan%are. 4onform prevederilor art. / alin. 91: din H.G. nr. 274/2013, la depunerea 4ererii de acord pentru finan%are, $ntreprinderile au o*li2a%ia depunerii la +inisterul 3inan%elor -u*lice a unei declara%ii scrise referitoare la toate a&utoarele de minimis primite pe parcursul preceden%ilor 2 ani fiscali i al anului fiscal $n curs. 4onform prevederilor art. / alin. 93: din H.G. nr. 274/2013, +inisterul 3inan%elor -u*lice, $n calitate de furni"or, informea" $n scris $ntreprinderile *eneficiare cu privire la cuantumul a&utorului apro*at i la caracterul de minimis al acestuia. 4onform prevederilor art. 6 alin. 91: din H.G. nr. 274/2013, +inisterul 3inan%elor -u*lice acord a&utor de minimis dup verificarea respectrii condi%iilor prev"ute la art. 4 din (otrre.

'(;( Sectoare e de activitate e i.i)i e pentru a )ene+icia de ajutor de minimis


4onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, a&utorul de minimis se acord $ntreprinderilor din toate sectoare e< cu e=cepia celor prev"ute $n !e2ulamentul 948: nr. 1.<<0/2006, detaliate la sec%iunea 1.7.

'(0( Sectoare e de activitate nee i.i)i e


4onform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, nu se acord ajutoare de minimis: a: $ntreprinderilor care $i desfoar activitatea $n sectoarele pescuitului i acvaculturii@ ATENIE! -rodusele pescreti i de acvacultur sunt re2lementate de !e2ulamentul 948: nr. 104/2000. *: a2ricole@ ATENIE! 4onform prevederilor art. 1 din !e2ulamentul 948: nr. 1<<0/2006, produsele agricole $nseamn produsele enumerate $n #ne1a . la 7ratatul 48, i ane1ate pre"entului G(id, cu e1cep%ia produselor pescreti, re2lementate de lit. a:. c: $ntreprinderilor care $i desfoar activitatea $n transformarea i comerciali"area produselor a2ricole, atunci cnd valoarea a&utorului este sta*ilit pe *a"a pre%ului sau a cantit%ii produselor $n cau" ac(i"i%ionate de la productorii primari sau introduse pe pia% de $ntreprinderile $n cau"@ atunci cnd a&utorul este condi%ionat de transferarea lui par%ial sau inte2ral ctre productorii primari@ ATENIE! 4onform prevederilor art. 1 din !e2ulamentul 948: nr. 1<<0/2006, "transformarea produselor agricole" $nseamn o opera%iune asupra produsului a2ricol $n urma creia re"ult de asemenea un produs a2ricol, cu e1cep%ia activit%ilor a2ricole necesare preparrii unui produs animal sau ve2etal pentru prima vn"are@ "comercializarea produselor agricole" $nseamn de%inerea sau e1punerea $n vederea vn"rii, oferirea spre vn"are, livrarea sau orice alte forme de introducere pe pia%, cu e1cep%ia primei vn"ri de ctre un productor primar ctre revn"tori sau operatori i a oricrei activit%i constnd $n prepararea unui produs $n vederea primei vn"ri@ o vn"are de ctre un productor primar ctre consumatorii finali este considerat comerciali"are, $n ca"ul $n care se desfoar $n localuri distincte, re"ervate acestei activit%i. d: pentru activit%i le2ate de e1portul ctre %ri ter%e sau ctre state mem*re ale >niunii 8uropene, respectiv nu se acord a&utoare le2ate direct de cantit%ile e1portate, a&utoare destinate $nfiin%rii i func%ionrii unei re%ele de distri*u%ie sau destinate altor c(eltuieli curente le2ate de activitatea de e1port@ e: pentru folosirea mrfurilor auto(tone $n locul celor importate@ f: $ntreprinderilor care $i desfoar activitatea $n sectorul cr*unelui@ 2: pentru ac(i"i%ia de ve(icule de transport rutier de mrfuri, acordate $ntreprinderilor care efectuea" transport rutier de mrfuri $n numele ter%ilor@ (: $ntreprinderilor aflate $n dificultate. $ntreprinderilor care $i desfoar activitatea $n produc%ia primar de produse

'(>( De+iniii
4onform prevederilor art. 1 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, termenii i e1presiile de mai &os au urmtoarele semnifica%ii;

'(>('( Ajutor de stat


4onform prevederilor art. 1 lit. a: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, a&utorul de stat repre"int orice a&utor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, su* orice form, care denaturea" sau amenin% s denature"e concuren%a, prin favori"area anumitor $ntreprinderi sau sectoare de produc%ie, $n msura $n care acestea afectea" sc(im*urile comerciale dintre 'tatele +em*re.

'(>(/( Schem: de ajutor de stat


4onform prevederilor art. 1 lit. *: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, sc(ema de a&utor de stat repre"int orice act $n *a"a cruia, fr a fi necesare msuri suplimentare de punere $n aplicare, pot fi acordate a&utoare individuale $ntreprinderilor definite $n mod 2eneral i a*stract, precum i orice act $n *a"a cruia a&utorul, care nu este le2at de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor $ntreprinderi pentru o perioad de timp nedeterminat i/sau $ntr un cuantum nedeterminat.

'(>(4( Acordu pentru +inanare


4onform prevederilor art. 1 lit. c: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, acordul pentru finan%are repre"int actul &uridic care atest dreptul de principiu al $ntreprinderii solicitante de a *eneficia de a&utor de minimis i din care re"ult o o*li2a%ie pe seama fondurilor pu*lice.

'(>(1( ?ntreprindere
4onform prevederilor art. 1 lit. d: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $ntreprinderea repre"int orice form de or2ani"are a unei activit%i economice i autori"at potrivit ?e2ii societ%ilor nr. 31/1<<0, repu*licat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau ?e2ii nr. 1/200/ privind or2ani"area i func%ionarea coopera%iei, cu modificrile i completrile ulterioare, s fac acte i fapte de comer%, $n scopul o*%inerii de profit, $n condi%ii de concuren%, respectiv societ%i comerciale i societ%i cooperative.

'(>(7( ?ntreprinderi mici #i mij ocii


4onform prevederilor art. 1 lit. e: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $ntreprinderile mici i mi&locii repre"int acele $ntreprinderi care au mai pu%in de 2/0 de an2a&a%i i care fie au o cifr de afaceri anual net care nu depete ec(ivalentul $n lei a /0 milioane euro, fie de%in active totale care nu depesc ec(ivalentul $n lei a 43 milioane euro i se clasific, $n conformitate cu prevederile ?e2ii nr. 346/2004 privind stimularea $nfiin%rii i de"voltrii $ntreprinderilor mici i mi&locii, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmea"; ntreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de I , este $ntreprinderea care are $ntre /0 i 24< de salaria%i i reali"ea" o cifr de afaceri anual net de pn la /0 milioane euro, ec(ivalent $n lei, sau de%ine active totale care nu depesc ec(ivalentul $n lei a 43 milioane euro@ ntreprindere mic!, din cadrul categoriei de I , este $ntreprinderea care are $ntre 10 i 4< de salaria%i i reali"ea" o cifr de afaceri anual net sau de%ine active totale de pn la 10 milioane euro, ec(ivalent $n lei@ microntreprindere, din cadrul categoriei de I , este $ntreprinderea care are pn la < salaria%i i reali"ea" o cifr de afaceri anual net sau de%ine active totale de pn la 2 milioane euro, ec(ivalent $n lei. 5

ATENIE! 4onform prevederilor ?e2ii nr. 346/2004 privind stimularea $nfiin%rii i de"voltrii $ntreprinderilor mici i mi&locii, cu modificrile i completrile ulterioare, o $ntreprindere $i pierde calitate de .++ doar $n ca"ul $n care depirea plafoanelor pre"entate mai sus se produce $n dou e1erci%ii financiare consecutive.

'(>(;( ?ntreprindere "n di+icu tate


-otrivit prevederilor 4ap. 2 sec%iunea 2.1 din 4omunicarea 4omisiei ?iniile directoare privind a&utorul de stat pentru salvarea i restructurarea $ntreprinderilor aflate $n dificultate, pu*licat $n =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria 4, nr. 244 din 1 octom*rie 2004 , o $ntreprindere este considerat $n dificultate $n urmtoarele situa%ii; a: $n ca"ul unei societ%i cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de &umtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut $n ultimele 12 luni@ *: $n ca"ul unei societ%i $n care cel pu%in o parte din asocia%i au rspundere nelimitat pentru crean%ele societ%ii, atunci cnd s a pierdut mai mult de &umtate din capitalul propriu, aa cum reiese din eviden%ele conta*ile ale societ%ii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut $n ultimele 12 luni@ c: pentru $ntreprinderea de orice form &uridic, cnd respectiva $ntreprindere $ntrunete condi%iile prev"ute de le2isla%ia na%ional privind procedura reor2ani"rii &udiciare i a falimentului. 4(iar $n ca"ul $n care nici una din condi%iile de la lit. a:, *:, c: nu este $ndeplinit, o firm este considerat $n dificultate, $n special $n ca"ul $n care pre"int; 1: creterea pierderilor@ 2: scderea cifrei de afaceri@ 3: creterea stocurilor@ 4: $ndatorare crescut@ /: scderea sau dispari%ia activului net. Ae asemenea, se consider c o $ntreprindere se afl $n dificultate $n ca"ul $n care nu este capa*il, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate o*%ine de la proprietarul/ac%ionarii sau creditorii si, s opreasc pierderile care, fr interven%ia din e1terior a autorit%ilor pu*lice, o vor condamna, aproape si2ur, la ieirea din afaceri $n termen scurt sau mediu. ATENIE! Bn ca"ul $n care, din anali"a situa%iilor financiare anuale corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat, reiese c $ntreprinderea $nre2istrea" simptomele de; 1: creterea pierderilor, 2: scderea cifrei de afaceri, 3: creterea stocurilor, 4: $ndatorare crescut, /: scderea sau dispari%ia activului net, se va lua $n considerare, $n procesul de solu%ionare a 4ererii de acord pentru finan%are, o &ustificare a situa%iei economico financiare a $ntreprinderii reali"at pe *a"a unei anali"e a evolu%iei acesteia $n ultimii trei ani fiscali anteriori $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are. Bntreprinderea solicitant de a&utor de minimis ane1ea" aceast &ustificare la situa%iile financiare corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat.

'(>(0( Demararea investiiei


4onform prevederilor art. 1 lit. f: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, demararea investi%iei repre"int $nceperea lucrrilor de construc%ie sau, dup ca", prima comand ferm pentru ec(ipamente, e1clu"nd studiile de prefe"a*ilitate. ATENIE! ?ucrrile de construc%ie nu pot $ncepe $nainte de semnarea contractului de construc%ie. ATENIE! Bn ca"ul ac(i"i%iei de construc%ii, prev"ut la art. 2 alin. 91: lit. *: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, momentul demarrii investi%iei este considerat momentul semnrii 4ontractului de vn"are.

'(>(>( Locaia rea i!:rii investiiei


4onform prevederilor art. 1 lit. 2: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, loca%ia reali"rii investi%iei repre"int sediul social sau unul din punctele de lucru ale $ntreprinderii, $nre2istrate la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului, unde se reali"ea" investi%ia. ATENIE! -entru o $ntreprindere se finan%ea" investi%iile reali"ate $ntr o sin2ur loca%ie, care repre"int fie sediul social, fie unul din punctele de lucru ale $ntreprinderii. ATENIE! Bntreprinderea care *eneficia" de a&utor de minimis pentru o activitate care se desfoar $n afara sediului social i a sediilor secundare tre*uie s sta*ileasc loca%ia reali"rii investi%iei la sediul social sau la unul din punctele de lucru. #ceast loca%ie tre*uie s fie adecvat activelor din planul de investi%ii. #ctivele finan%ate se vor re2si la loca%ia reali"rii investi%iei i/sau $n locurile unde se desfoar activitatea finan%at, $n *a"a contractelor $nc(eiate de $ntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis.

'(>(@( Construcie
4onform prevederilor art. 1 lit. (: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, construc%ia repre"int; cldire cu destina%ie industrial, cldire cu destina%ie $nv%mnt, cldire cu destina%ie tiin%, cldire cu destina%ie cultur i art, cldire cu destina%ie ocrotirea snt%ii, cldire cu destina%ie asisten% social, cldire cu destina%ie cultur fi"ic i a2rement, cldire cu destina%ie prestarea altor servicii,

$n care se desfoar activitatea pentru care se solicit finan%area. ATENIE!

4onform H.G. nr. 213</2004 pentru apro"area #atalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fi$e , cldirea repre"int o construc%ie su* form de incint $nc(is, $n care se desfoar o activitate; de produc%ie, de $nv%mnt, de tiin%, de cultur i art, de ocrotire a snt%ii, de asisten% social, de cultur fi"ic i a2rement, de prestare a altor servicii. ATENIE! Cu sunt considerate c(eltuieli eli2i*ile lucrrile de moderni"are, e1tindere, finali"are, rea*ilitare a cldirilor e1istente.

'(>('3( Arie des+:#urat:


4onform prevederilor art. 1 lit. i: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, aria desfurat repre"int suma ariilor tuturor nivelelor construc%iei, conform '7#' 4<00 0/ D4ldiri civile, industriale i a2ro"oote(nice. #rii i volume conven%ionaleE.

'(>(''( % an de investiii
4onform prevederilor art. 1 lit. &: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, planul de investi%ii repre"int documentul care cuprinde lista activelor corporale amorti"a*ile aferente investi%iei, cu indicarea denumirii activului, cantit%ii, pre%ului unitar i a valorii totale, precum i a calendarului de efectuare a c(eltuielilor aferente.

'(>('/( Loc de munc:


4onform prevederilor art. 1 lit. F: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, locul de munc repre"int locul ocupat de o persoan an2a&at pe *a"a unui contract de munc pe o perioad nedeterminat cu norm $ntrea2.

'(>('4( Crearea de ocuri de munc:


4onform prevederilor art. 1 lit. l: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, crearea de locuri de munc repre"int creterea numrului de salaria%i an2a&a%i direct de $ntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis, $n raport cu numrul de locuri de munc e1istente la momentul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are.

'(@( Criterii de e i.i)i itate


4onform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 274/2013, pot *eneficia de a&utor de minimis $ntreprinderile care $ndeplinesc cumu ativ, la data solicitrii, urmtoarele condi%ii; a: ATENIE! 8 sunt $nre2istrate ca societ%i comerciale sau societ%i cooperative@

'e pre"int 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului. *: ATENIE! 'e pre"int; Aeclara%ia pe propria rspundere privind $ncadrarea $ntreprinderii $n cate2oria $ntreprinderilor mici i mi&locii G 3ormularul nr. 2. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.4 din G(id. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului. c: ATENIE! 'e pre"int 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului. d: ATENIE! 'e pre"int; 'itua%iile financiare corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat, depuse i apro*ate conform prevederilor le2ale $n vi2oare, dup ca". 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului. Aeclara%ie pe propria rspundere din care re"ult dac, la momentul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, desfoar sau nu activitate economic la sediul social/punctele de lucru sau $n afara acestora. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. ATENIE! 'e consider c $ntreprinderile $nfiin%ate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are desfoar activitate economic, fiind constituite $n scopul o*%inerii de venituri. #ceste $ntreprinderi tre*uie s fac dovada o*%inerii de venituri $n perioada implementrii proiectului de investi%ii i minimum 3 ani de la finali"area investi%iei. ATENIE! Cu sunt considerate eli2i*ile $ntreprinderile care, la momentul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, au activitatea suspendat sau sunt inactive. e: ATENIE! 'e pre"int Aeclara%ia pe propria rspundere G 'ec%iunea 4 din 4ererea de acord pentru finan%are G 3ormularul nr. 1. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.1 din G(id. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. 9 respect plafonul pentru a&utoarele de minimis@ desfoar activitate economic@ au sediul i $i desfoar activitatea $n !omnia@ se $ncadrea" $n cate2oria .++ urilor@

f: pre"int un plan de investi%ii pentru care se solicit finan%area, cu eviden%ierea c(eltuielilor eli2i*ile@ ATENIE! 'e pre"int su* form ta*elar, conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.0 din G(id. 2: pre"int un studiu te(nico economic din care re"ult via*ilitatea proiectului de investi%ii i eficien%a economic a $ntreprinderii solicitante $n urmtorii 3 ani de la finali"area investi%iei@ ATENIE! 'e pre"int documentul ela*orat conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.10 din G(id. h) pre"int un an2a&ament ferm privind men%inerea locurilor de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i crearea pn la finali"area investi%iei i men%inerea, pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei, a : i: cinci locuri de munc, din care cel pu%in dou locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de pn la 100.000 euro, inclusiv@ ii: apte locuri de munc, din care cel pu%in trei locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de la 100.000 euro pn la 200.000 euro, inclusiv@ ATENIE! 'e pre"int #n2a&amentul G 3ormularul nr. 3. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.11 din G(id. i: consolidat@ ATENIE! 'e pre"int 4ertificatul de atestare fiscal privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre *u2etul 2eneral consolidat i 4ertificatul de atestare fiscal privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre *u2etul local, inclusiv pentru punctele de lucru. &: nu se afl $n procedur de e1ecutare silit, insolven%, faliment, reor2ani"are &udiciar, di"olvare, $nc(idere opera%ional, lic(idare@ ATENIE! 'e pre"int Aeclara%ia pe propria rspundere G 'ec%iunea A din 4ererea de acord pentru finan%are G 3ormularul nr. 1. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.1 din G(id. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. F: nu intr $n cate2oria "ntreprinderilor n dificultate" potrivit prevederilor 4ap. 2 sec%iunea 2.1 din 4omunicarea 4omisiei ?iniile directoare privind a&utorul de stat pentru salvarea i restructurarea $ntreprinderilor aflate $n dificultate, pu*licat $n =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria 4, nr. 244 din 1 octom*rie 2004@ ATENIE! 10 nu $nre2istrea" de*ite restante la *u2etele componente ale *u2etului 2eneral

'e pre"int Aeclara%ia pe propria rspundere G 'ec%iunea A din 4ererea de acord pentru finan%are G 3ormularul nr. 1. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.1 din G(id. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. l: nu au fost emise $mpotriva lor deci"ii de recuperare a unui a&utor de stat sau, $n ca"ul $n care asemenea deci"ii au fost emise, acestea au fost e1ecutate. ATENIE! 'e pre"int Aeclara%ia pe propria rspundere G 'ec%iunea 4 din 4ererea de acord pentru finan%are G 3ormularul nr. 1. 3ormularul se completea" conform instruc%iunilor de la sec%iunea 2.1.1 din G(id. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal.

'('3( Che tuie i e i.i)i e '('3('( Active corpora e


4onform prevederilor art. 2 alin. 91: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, sunt considerate c(eltuieli eli2i*ile, c(eltuielile le2ate de investi%iile $n active corpora e referitoare la; a: reali"area de construc%ii noi cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, $n vederea desfurrii activit%ii pentru care s a solicitat finan%are@ *: ac(i"i%ia de construc%ii cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, $n vederea desfurrii activit%ii pentru care s a solicitat finan%are@ c: ec(ipamente te(nolo2ice maini, utila&e i instala%ii de lucru@ d: aparate i instala%ii de msurare, control i re2lare@ e: mi&loace de transport ne$nmatricula*ile, pentru sus%inerea activit%ii $ntreprinderii 9mi&loace de transport care nu necesit $nmatriculare, conform prevederilor le2ale $n vi2oare:@ f: ec(ipamente .7. ATENIE! 'ofturile aferente ec(ipamentelor te(nolo2ice i ec(ipamentelor .7 sunt considerate c(eltuieli eli2i*ile doar $n situa%ia $n care sunt incluse $n valoarea ec(ipamentelor i sunt a*solut necesare func%ionrii acestora. 11

'('3(/( Condiii ca active e s: +ie che tuie i e i.i)i e


4onform prevederilor art. 2 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, pentru a fi considerate c(eltuieli eli2i*ile, activele corporale tre*uie s $ndeplineasc urmtoarele condi%ii; a: s fie e=p oatate e=c usiv de "ntreprinderea )ene+iciar: de a&utor de minimis $n scopul desfurrii activit%ii ce face o*iectul finan%rii@ ATENIE! 8ste permis $nc(irierea activelor finan%ate, prev"ute la art. 2 alin. 91: lit. c: f: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, doar pentru $ntreprinderile care au o*%inut finan%are pentru activit%i din cadrul 'ec%iunii 77 %ctivit!i de nc&iriere i leasing 9,rdinul ..C.'. nr. 337/2007 privind actualizarea #lasific!rii activit!ilor din economia naional! ' #%() :. *: s fie considerate active amorti!a)i e, conform prevederilor le2ale $n vi2oare, pentru care nu se aplic amorti"area accelerat@ ATENIE! 4onform art. 3 alin. 92: din ?e2ea nr. 1//1<<4 privind amorti"area capitalului imo*ili"at $n active corporale i necorporale, repu*licat, cu modificrile i completrile ulterioare, D'unt considerate mi&loace fi1e o*iectul sau comple1ul de o*iecte ce se utili"ea" ca atare i $ndeplinete cumulativ urmtoarele condi%ii; a: are o valoare de intrare mai mare dect limita sta*ilit prin (otrre a Guvernului. #ceast valoare poate fi actuali"at anual, $n func%ie de indicele de infla%ie@ *: are o durat normal de utili"are mai mare de un an.E 4onform art. 1 alin. 91: din H.G. nr. 276/2013 privind sta*ilirea valorii de intrare a mi&loacelor fi1e, D... valoarea minim de intrare a mi&loacelor fi1e ... este de 2./00 lei.E c: s fie achi!iionate "n condiii de pia: , cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului e2al, transparen%ei, utili"rii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii@ ATENIE! -entru a se asi2ura respectarea principiilor este necesar ca *eneficiarul a&utorului de minimis s ai* $n vedere urmtoarele; sarcinile i responsa*ilit%ile persoanelor implicate $n procedura de ac(i"i%ie se sta*ilesc $naintea demarrii acesteia@ re2ulile dup care se desfoar procedura de ac(i"i%ie se sta*ilesc de la *un $nceput i nu se sc(im* pe parcursul derulrii procedurii de ac(i"i%ie@ se asi2ur msurile necesare pentru ca toate firmele, indiferent de na%ionalitate, s ai* dreptul de a depune oferte@ se sta*ilesc re2uli, cerin%e i criterii identice pentru toate firmele ofertante@ se pun la dispo"i%ia tuturor poten%ialilor ofertan%i informa%iile referitoare la aplicarea procedurii pentru atri*uirea contractului@ se asi2ur folosirea sistemului de concuren% li*er i a criteriilor economice pentru atri*uirea contractului de ac(i"i%ii, astfel $nct s se o*%in un raport optim $ntre calitate i pre%. d: s fie noi, cu e1cep%ia ac(i"i%iei de construc%ii prev"ute la art. 2 alin. 91: lit. *: din #ne1a la H.G. 274/2013@ e: s fie luat $n considerare pre%ul +:r: TAA@ 12

f: s fie inc use "n cate.oria active or proprii i s: r:mBn: $n patrimoniul $ntreprinderii pentru minimum 4 ani de la data finali"rii investi%iei@ ATENIE! Heneficiarul a&utorului de minimis are o*li2a%ia s asi2ure e1isten%a $n patrimoniul $ntreprinderii a activelor finan%ate, pe perioada reali"rii investi%iei i cel pu%in 3 ani de la data finali"rii acesteia. +inisterul 3inan%elor -u*lice verific $ndeplinirea acestei o*li2a%ii. Bn vederea continurii activit%ii finan%ate i atin2erii o*iectivelor proiectului de investi%ii, $n ca"ul $n care se constat necesitatea $nlocuirii activelor finan%ate 9e1. u"ur fi"ic sau moral, furt etc.:, *eneficiarul a&utorului de minimis are o*li2a%ia $nlocuirii acestora din surse proprii, dup o*%inerea apro*rii +inisterului 3inan%elor -u*lice. 2: s nu fie ac(i"i%ionate $n sistem de easin.@

?n ca!u rea i!:rii de construcii noi cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, pentru desfurarea activit%ii pentru care s a solicitat finan%are, se va avea $n vedere i "ndep inirea condiii or de a it( hCD C (: ATENIE! ?a momentul pl%ii a&utorului de minimis, se pre"int 4ertificatul constatator al $ntreprinderii care e1ecut lucrrile de construc%ii, conform cruia se certific autori"area $n domeniul reali"rii de construc%ii. i: $ntreprinderea solicitant de a&utor de minimis deine un drept rea principa sau un drept de crean: asupra terenu ui pe care urmea" a se reali"a investi%ia sau a t document "ncheiat a notariat "n +orm: autentic:< care s: certi+ice dreptu de +o osin: 9contract de loca%iune, asocia%iune $n participa%ie i orice alt contract care transmite, $n condi%iile le2ii, dreptul de folosin%:, vala*il pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei@ ATENIE! Areptul real principal repre"int dreptul de proprietate, u", u"ufruct, superficie, servitute, do*ndit prin contract de vn"are, de sc(im*, de dona%ie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevoca*il etc. Areptul de crean% repre"int dreptul do*ndit prin contract de cesiune, concesiune etc. Bn ca"ul contractelor care atest dreptul de folosin%, este necesar e1isten%a unei clau"e conform creia contractul nu poate fi re"iliat $n perioada implementrii proiectului de investi%ii i minimum 3 ani de la finali"area investi%iei. &: terenul este i)er de sarcini@ 13 construc%ia se reali"ea" cu o "ntreprindere autori!at: "n domeniu@

ATENIE! ?a data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, se pre"int 81trasul de carte funciar care face dovada c terenul este li*er de sarcini. F: ATENIE! 4ertificatul de ur*anism, eli*erat $n condi%iile le2ii, tre*uie s fie vala*il la data depunerii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice i s con%in date $n concordan% cu cele pre"entate $n documenta%ia ane1at 4ererii de acord pentru finan%are. l: valoarea ma1im a c(eltuielilor eli2i*ile aferente construc%iilor reali"ate se determin "n imita a 403 euro2mp arie desfurat i se refer la c(eltuieli cuprinse $n cap. 4 D4(eltuieli pentru investi%ia de *a"E, su*cap. 4.1 D4onstruc%ii i instala%iiE din #ne1a nr. 4 D+etodolo2ie privind ela*orarea devi"ului 2eneral pentru o*iective de investi%ii i lucrri de interven%iiE la Hotrrea Guvernului nr. 20/2000 privind apro*area con%inutului cadru al documenta%iei te(nico economice aferente investi%iilor pu*lice, precum i a structurii i metodolo2iei de ela*orare a devi"ului 2eneral pentru o*iective de investi%ii i lucrri de interven%ii@ ATENIE! Bn ca"ul $n care valoarea construc%iilor pre"entate $n 4ererea de acord pentru finan%are depete valoarea ma1im a c(eltuielilor eli2i*ile, diferen%a este considerat c(eltuial neeli2i*il. ?n ca!u achi!iion:rii de construcii cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, pentru desfurarea activit%ii pentru care s a solicitat finan%are, se va avea $n vedere i "ndep inirea condiii or de a it( mCDEC m: se pre"int un raport de evaluare $ntocmit de un e=pert eva uator autori!at de Asociaia Naiona : a 5va uatori or Autori!ai din &omBnia @ ATENIE! ?a emiterea #cordului pentru finan%are se are $n vedere construc%ia evaluat conform !aportului $ntocmit de e1pertul autori"at #.C.8.I.#.!., identificat prin adres i valoare. ?a plata a&utorului de minimis nu se ia $n considerare o alt construc%ie, c(iar dac aceasta este similar cu construc%ia apro*at. n: construc%ia este o cldire $n care se desfoar activit%i industriale, de $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, precum i alte activit%i de prestri servicii@ ATENIE! 14 $ntreprinderea pre"int Certi+icatu de ur)anism@

7ipul cldirii se determin pe *a"a informa%iilor din cadrul !aportului de evaluare $ntocmit de e1pertul autori"at #.C.8.I.#.!. Cu sunt considerate c(eltuieli eli2i*ile c(eltuielile le2ate de ac(i"i%ia de construc%ii de locuin%e sau de construc%ii a2ricole. o: valoarea c(eltuielilor eli2i*ile aferente construc%iei ac(i"i%ionate nu depete valoarea prev"ut $n .ri e e notaria e vala*ile la data $nc(eierii contractului de vn"are@ ATENIE! Bn ca"ul $n care valoarea de ac(i"i%ie a construc%iei apro*at spre finan%are potrivit #cordului pentru finan%are depete valoarea prev"ut $n 2rilele notariale vala*ile la data $nc(eierii contractului de vn"are, diferen%a este considerat c(eltuial neeli2i*il. p: se face dovada ac(i"i%ionrii de la un ter% "n condiii de pia:, fr ca ac(i"itorul s fie $n msur s $i e1ercite controlul asupra vn"torului sau viceversa@ ATENIE! 'e pre"int Aeclara%ie pe propria rspundere prin care se asum rspunderea privind ac(i"i%ionarea de la un ter% $n condi%ii de pia%, fr ca ac(i"itorul s fie $n msur s $i e1ercite controlul asupra vn"torului sau viceversa. 3alsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal. J: ATENIE! 'e pre"int 81trasul de carte funciar vala*il la data $nre2istrrii 4ererii de plat a a&utorului de minimis. ATENIE! Bn ca"ul reali"rii sau ac(i"i%ionrii de construc%ii, $ntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis are o*li2a%ia de a autori"a i de a desfura activitatea finan%at, $n loca%ia pentru care a o*%inut finan%are, pn la finali"area investi%iei, respectiv pn la momentul $nre2istrrii de ctre $ntreprinderea *eneficiar a ultimei 4ereri de plat a a&utorului de minimis. activul ac(i"i%ionat i terenul aferent sunt i)ere de sarcini.

2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS -rocedura de acordare a a&utoarelor de minimis presupune parcur2erea urmtoarelor etape; 1. pu*licarea pe site ul +inisterului 3inan%elor -u*lice a duratei sesiunii i a datei de la care se pot $nre2istra 4ereri de acord pentru finan%are@ 2. $nre2istrarea on line a 4ererii de acord pentru finan%are 9conform -rocedurii din #ne1a nr. 1 la pre"entul G(id:@ 3. depunerea sau transmiterea prin pot sau alte servicii de curierat, la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice, a 4ererii de acord pentru finan%are $nso%it de documentele &ustificative@ 4. evaluarea 4ererii de acord pentru finan%are@ /. solu%ionarea 4ererii de acord pentru finan%are, dup ca"; 15

a: cu emiterea unui #cord pentru finan%are@ *: cu emiterea unei 'crisori de respin2ere a 4ererii de acord pentru finan%are, $n ca"ul $n care nu sunt respectate prevederile din H.G. nr. 274/2013@ 6. primirea #cordului pentru finan%are sau a 'crisorii de respin2ere de ctre $ntreprinderea solicitant@ 7. demararea investi%iei, $n ca"ul primirii #cordului pentru finan%are@ 0. reali"area total sau par%ial a investi%iei potrivit #cordului pentru finan%are@ <. solicitarea pl%ii a&utorului de minimis aferent c(eltuielilor eli2i*ile efectuate, conform prevederilor #cordului pentru finan%are@ 10. verificarea la fa%a locului de ctre repre"entan%ii +inisterului 3inan%elor -u*lice a c(eltuielilor eli2i*ile efectuate, pentru care se solicit plata a&utorului de minimis@ 11. plata a&utorului de minimis de ctre +inisterul 3inan%elor -u*lice@ 12. men%inerea investi%iei pe o perioad de 3 ani de la finali"area acesteia@ 13. revocarea #cordului pentru finan%are i recuperarea corespun"toare a a&utorului de minimis pltit, $n ca"ul nerespectrii prevederilor H.G. nr. 274/2013.

/('( So icitarea Acordu ui pentru +inanare


4onform prevederilor art. 3 alin. 91: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, pentru a *eneficia de a&utor de minimis $ntreprinderea solicitant tre*uie s: o)in: un Acord pentru +inanare din partea +inisterului 3inan%elor -u*lice. 4onform prevederilor art. 3 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n vederea o*%inerii acordului pentru finan%are, $ntreprinderea solicitant depune/transmite la +inisterul 3inan%elor -u*lice, urmtoarele documente; a: Cerere de acord pentru +inanare, conform 3ormularului nr. 1@ *: opis cu documentele ane1ate 4ererii de acord pentru finan%are@ c: certi+icat constatator, $n ori2inal@ d: dec araie pe propria r:spundere privind $ncadrarea $ntreprinderii $n cate2oria $ntreprinderilor mici i mi&locii, conform 3ormularului nr. 2@ e: certi+icat de atestare +isca : privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre )u.etu .enera conso idat< $n ori2inal sau $n copie le2ali"at@ f: certi+icat de atestare +isca : privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre )u.etu oca , $n ori2inal sau $n copie le2ali"at, inclusiv pentru punctele de lucru@ 2: situaii e +inanciare corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat, depuse i apro*ate conform prevederilor le2ale $n vi2oare, $n copie, cu e=cepia $ntreprinderilor $nfiin%ate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are sau $ntreprinderilor care au reluat desfurarea activit%ii suspendate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are@ (: p an de investiii@ i: o+erta de pre pentru toate ec(ipamentele din planul de investi%ii, respectiv devi! .enera pe o)iective i devi!u o)iectu ui, $n ca"ul reali"rii de construc%ii, $n copie@ &: studiu tehnicoDeconomic@ F: an.ajament ferm privind men%inerea locurilor de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i crearea de locuri de munc pn la finali"area investi%iei i men%inerea acestora, pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei, conform 3ormularului nr. 3@ l: $n ca"ul reali"rii de construc%ii, dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean: asupra terenu ui pe care urmea" a se reali"a investi%ia sau a t document "ncheiat a notariat "n +orm: autentic:< care s: certi+ice dreptu de +o osin: 9contract de loca%iune, asocia%iune $n participa%ie i orice alt contract care transmite, $n condi%iile 16

le2ii, dreptul de folosin%:, vala*il pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei, dovada +aptu ui c: terenu este i)er de sarcini i Certi+icatu de ur)anism, $n copie@ m: $n ca"ul ac(i"i%ionrii activelor, cu e1cep%ia construc%iilor, dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean: asupra c :dirii $n care urmea" a se reali"a investi%ia sau a t document "ncheiat a notariat "n +orm: autentic:< care s: certi+ice dreptu de +o osin: 9contract de loca%iune, asocia%iune $n participa%ie i orice alt contract care transmite, $n condi%iile le2ii, dreptul de folosin%:, vala*il pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area acesteia, prin pre"entarea unui document le2al, $n copie@ n: $n ca"ul ac(i"i%ionrii de construc%ii, raport de eva uare $ntocmit de un e1pert evaluator autori"at de Asociaia Naiona : a 5va uatori or Autori!ai din &omBnia , $n copie@ o: "mputernicire prin act notarial, $n ori2inal, $n ca"ul $n care o alt persoan dect repre"entantul le2al al $ntreprinderii solicitante semnea" 4ererea de acord pentru finan%are i documenta%ia aferent@ p: actu de identitate al persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea, $n copie. ATENIE! Bnre2istrarea 4ererilor de acord pentru finan%are $ncepe de la data comunicat de +inisterul 3inan%elor -u*lice pe site ul su, KKK.mfinante.ro.

ATENIE! 7oate documentele se $ndosaria", se numerotea" pe fiecare pa2in i se opisea" $n ordinea prev"ut la art. 3 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013. 7oate documentele se tampilea" i se semnea" de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea, cu e1cep%ia documentelor emise de alte institu%ii, $n ori2inal sau $n copie le2ali"at. Bn opis se men%ionea" pa2ina la care este $ndosariat documentul. ATENIE! Documente e emise de $ntreprinderea solicitant "n ori.ina sunt te(noredactate, datate, tampilate i semnate de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea. Documente e pre"entate "n copie poart pe fiecare pa2in men%iunea D4onform cu ori2inalulE, tampila $ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea. ATENIE! 7oate documentele transmise +inisterului 3inan%elor -u*lice de ctre $ntreprindere tre*uie pre"entate $n im)a romBn:. Bn ca"ul documentelor depuse $ntr o lim* strin, $ntreprinderea va pre"enta aceste documente $nso%ite de traduceri $n lim*a romn certificate de ctre traductori autori"a%i.

/('('( Cererea de acord pentru +inanare< con+orm Formu aru ui nr( ' din %rocedura ane=: a H(G( nr( /012/3'4
4ererea de acord pentru finan%are include 4 sec%iuni, #, H, 4 i A, se completea" $n lim*a romn prin te(noredactare i este tampilat i semnat $n ori2inal de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea solicitant. Seciunea A , %re!entarea so icitantu ui 17

datele de pre"entare ale $ntreprinderii tre*uie s corespund cu e=actitate cu cele din 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului de pe ln2 7ri*unalul unde $i are sediul $ntreprinderea@ activitatea pentru care se solicit finan%area cu a&utor de minimis i codul 4#8C al acesteia tre*uie s se re2seasc $n 4ertificatul constatator@ ATENIE! , $ntreprindere poate s solicite finan%are pentru o sin.ur: activitate economic, respectiv un sin.ur cod 4#8C. #ctivitatea pentru care se solicit finan%are poate fi principal sau secundar. numrul mediu de salaria%i, cifra de afaceri i valoarea activelor totale se preiau cu e=actitate din ultimele situa%ii financiare $nc(eiate i apro*ate, ane1ate la 4ererea de acord pentru finan%are@ ATENIE! Bntreprinderile care nu au un e1erci%iu financiar $nc(eiat, cele care au reluat desfurarea activit%ii suspendate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i $ntreprinderile inactive $n anul anterior i care desfoar activitate economic $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are nu completea" datele privind numrul mediu de salaria%i, cifra de afaceri i valoarea activelor totale. valoarea proiectului de investi%ii i valoarea a&utorului de minimis solicitat tre*uie s corespund cu valorile pre"entate la totalul 2eneral din sec%iunea H2 a 4ererii de acord pentru finan%are@ se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii. Seciunea 6 G %re!entarea proiectu ui de investiii pentru care se so icit: +inanare "n cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiii e rea i!ate de I88Duri G include sec%iunile H1 i H2 Seciunea 6' G Descrierea succint: a proiectu ui de investiii pentru care se so icit: +inanare se men%ionea" denumirea proiectului@ se pre"int pe scurt proiectul de investi%ii pentru care se solicit finan%are 9activitatea pentru care se solicit finan%are, activele propuse spre finan%are i efectele implementrii proiectului de investi%ii:. ATENIE! Bn situa%ia $n care planul de investi%ii cuprinde un numr mare de active, la 'ec%iunea H1 se enumer e1emple sau cate2orii de active. Seciunea 6/ , %re!entarea che tuie i or e i.i)i e pentru care se so icit: ajutor de minimis< cu de+a care anua : c(eltuielile eli2i*ile se 2rupea" pe tipurile de c(eltuial men%ionate $n ta*el@ ATENIE! 4onform prevederilor art. < alin. 93: lit. *: din H.G. nr. 274/2013, plata a&utorului de minimis se 18

face $n perioada 2014 201/. Bn loc de L#n . i #n ..E se completea" anul, respectiv anii calendaristici $n care se efectuea" c(eltuiala eli2i*il, conform planului de investi%ii i anul, respectiv anii calendaristici $n care se solicit plata a&utorul de minimis corespun"tor c(eltuielilor eli2i*ile efectuate. .mplementarea proiectului se poate face $n perioada 2013 201/. Ialorile men%ionate $n 'ec%iunea H2 sunt fr 7I#. se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii. EXEMPLU
Ialoarea c(eltuielilor eli2i*ile1 7ipul de c(eltuial pentru care se solicit finan%are #n 2013 a: 4(eltuieli cu reali"area de construc%ii noi *: 4(eltuieli cu ac(i"i%ia de construc%ii c: 4(eltuieli cu ec(ipamente te(nolo2ice G maini, utila&e i instala%ii de lucru d: 4(eltuieli cu aparate i instala%ii de msurare, control i re2lare e: 4(eltuieli cu mi&loace de transport ne$nmatricula*ile, pentru sus%inerea activit%ii $ntreprinderii f: 4(eltuieli cu ec(ipamente .7 7,7#? #n 2014 lei #n 201/ 7otal #n 2014 Ialoarea a&utorului de minimis solicitat lei #n 201/ 7otal

3/.000

00.000

40.000

1//.000

11/.000

40.000

1//.000

2/.4// 3/.000 00.000 6/.4//

2/.4// 100.4// 11/.000

2/.4// 6/.4//

2/.4// 100.4//

ATENIE , $ntreprindere poate s efectue"e c(eltuielile eli2i*ile $n anul 2013 i s solicite plata a&utorului de minimis $n anul 2014. Seciunea C , Dec araie pe propria r:spundere datele de identificare ale persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea tre*uie s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane1at $n copie la 4ererea de acord pentru finan%are@ se certific faptul c; proiectul de investi%ii pentru care se solicit finan%are prin pre"enta sc(em de a&utor de minimis nu face o*iectul altui a&utor de stat, $mpotriva $ntreprinderii nu au fost emise deci"ii de recuperare a unui a&utor de stat sau, $n ca"ul $n care asemenea deci"ii au fost emise, acestea au fost e1ecutate,
1

Valoarea cheltuielilor eligibile este fr TVA

19

$ntreprinderea nu a *eneficiat i nu va *eneficia de a&utoare de stat pe alte sc(eme de a&utor de stat de la al%i furni"ori pe aceleai c(eltuieli eli2i*ile ale investi%iei pentru care a solicitat a&utor de stat $n temeiul pre"entei sc(eme@ $n ca"ul $n care $ntreprinderea nu a *eneficiat de a&utor de minimis se *ifea" csu%a respectiv@ $n ca"ul $n care $ntreprinderea a *eneficiat de a&utor de minimis se *ifea" csu%a respectiv i se completea" ta*elul cu date din documentele $n *a"a crora s a primit a&utor de minimis, respectiv contract de finan%are, acord pentru finan%are etc.@ se iau $n considerare ultimii 3 ani, anul fiscal $n curs, $n care se $nre2istrea" 4ererea de acord pentru finan%are, i 2 ani anteriori $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are@

EXEMPLU Bn ca"ul $n care 4ererea de acord pentru finan%are se $nre2istrea" $n anul 2013, ultimii 3 ani se consider 2013, 2012 i 2011. cuantumul a&utorului de minimis pentru cei 3 ani repre"int valoarea a&utorului de minimis astfel cum a fost apro*at prin actul &uridic care face posi*il acordarea a&utorului, respectiv contract de finan%are, acord pentru finan%are etc.@ ec(ivalentul $n euro se preia din respectivul act &uridic, $n ca"ul $n care este men%ionat, sau se determin la cursul de sc(im* valutar sta*ilit de H.C.!. vala*il la data acordrii a&utorului de minimis, conform respectivului act &uridic@ totalul a&utorului de minimis primit, indiferent de sursa de finan%are, $n anul $n curs i 2 ani anteriori depunerii 4ererii de acord de finan%are se ia $n calcul pentru determinarea a&utorului de minimis care poate fi acordat $n *a"a H.G. nr. 274/2013, astfel $nct s nu se depeasc pra2ul ma1im de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro $n ca"ul $ntreprinderilor din domeniul transportului rutier, pe parcursul a trei ani fiscali consecutivi@ ATENIE! Bn ca"ul $n care, dup momentul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, $ntreprinderea solicitant o*%ine un alt a&utor de minimis, este o*li2at s transmit la +inisterul 3inan%elor -u*lice o notificare prin care s men%ione"e; furni"orul a&utorului de minimis, actul normativ $n *a"a cruia s a acordat a&utorul de minimis, actul &uridic care face posi*il acordarea a&utorului, respectiv contract de finan%are, acord pentru finan%are etc., data acordrii, valoarea $n euro a a&utorului de minimis acordat.

ATENIE! Bn ca"ul $n care valoarea total a a&utoarelor de minimis acordate unei $ntreprinderi pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi, cumulat cu valoarea a&utorului de minimis acordat $n conformitate cu prevederile pre"entei sc(eme de a&utor de minimis, depete ec(ivalentul $n lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro $n domeniul transportului rutier, $ntreprinderea nu 20

poate *eneficia de prevederile pre"entei sc(eme de a&utor de minimis, nici c(iar pentru acea frac%ie din a&utor care nu depete acest plafon. 5G58%LU Ialoarea a&utorului de minimis acordat unei $ntreprinderi $n anul 2011 a fost de 1/0.000 euro. Bn anul 2013, $ntreprinderea solicit a&utor de minimis pentru un proiect de investi%ii $n valoare de /0.000 euro. 'e emite #cord pentru finan%are $n valoare de /0.000 euro. ?a momentul pl%ii se constat c $ntreprinderea a *eneficiat, $nainte de momentul acordrii $n *a"a acestei sc(eme, de un a&utor de minimis de la un alt furni"or, $n valoare de 20.000 euro. 'e consider c plafonul pentru a&utoarele de minimis este depit i $ntreprinderea nu poate *eneficia de a&utor de minimis, nici c(iar pentru acea frac%ie din a&utor, de 30.000 euro, care nu depete acest plafon. #cordul pentru finan%are emis se revoc. se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii. Seciunea D , Dec araie pe propria r:spundere datele de identificare ale persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea tre*uie s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate ane1at $n copie la 4ererea de acord pentru finan%are@ se men%ionea" numrul locurilor de munc ocupate de persoane an2a&ate pe *a"a unor contracte de munc pe o perioad nedeterminat cu norm $ntrea2 e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are potrivit !e2istrului 2eneral de eviden% a salaria%ilor $ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform Hotrrii Guvernului nr. /00/2011 privind !e2istrul 2eneral de eviden% a salaria%ilor, cu modificrile ulterioare@ se certific faptul c; - ac%ionarul/ac%ionarii ori asociatul/asocia%ii $ntreprinderii care *eneficia" de a&utor de minimis nu va/vor ac(i"i%iona active/lucrri de construc%ii de la $ntreprinderi la care acetia sunt ac%ionari ori asocia%i sau de la $ntreprinderi care au $n consiliul de administra%ie/or2anul de conducere persoane cu care acetia sunt so%/so%ie, rud sau afin pn la 2radul al patrulea inclusiv@ - $ntreprinderea nu se afl $n procedur de e1ecutare silit, insolven%, reor2ani"are &udiciar, faliment, $nc(idere opera%ional, di"olvare, lic(idare sau administrare special, $ntreprinderea nu are activit%ile suspendate sau alte situa%ii similare re2lementate de le2e@ - $ntreprinderea nu este $n dificultate $n sensul ?iniilor Airectoare privind a&utorul de stat pentru salvarea i restructurarea $ntreprinderilor aflate $n dificultate, pu*licate $n =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria 4, nr. 244/01.10.2004@ se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii.

/('(/( Opis cu documente e ane=ate Cererii de acord pentru +inanare


toate documentele se $ndosaria", se numerotea" pe fiecare pa2in, se tampilea" i se semnea" de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea i se opisea" $n ordinea prev"ut la art. 3 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013@ $n opis se men%ionea" denumirea fiecrui document i pa2ina la care este $ndosariat acesta.

/('(4( Certi+icat constatator


se pre"int $n ori2inal@ 21

actuali"at cu informa%iile vala*ile la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2enerala a +inisterului 3inantelor -u*lice, de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului de pe ln2 tri*unalul unde $i are sediul $ntreprinderea solicitant@ $n 4ertificatul constatator tre*uie s se men%ione"e urmtoarele in+ormaii; - datele de identificare, - codul unic de $nre2istrare, - asocia%ii i repre"entan%ii le2ali ai $ntreprinderii, - domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, - punctele de lucru ale $ntreprinderii, - data ultimei men%iuni $nscrise $n re2istru i o*iectul acesteia, dovada autori"rii activit%ii pentru care se solicit finan%are, cu men%ionarea codului 4#8C corespun"tor, $n loca%ia reali"rii investi%iei@

>nitatea de implementare urm:re#te identi+icarea #i con+ormitatea in+ormaii or #i documente or ane=ate 4ererii de acord pentru finan%are cu cele din 4ertificatul constatator, referitor la; - repre"entantul le2al al $ntreprinderii@ - loca%ia reali"rii investi%iei la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale $ntreprinderii@ ATENIE! Bn ca"ul reali"rii sau ac(i"i%ionrii de construc%ii, loca%ia tre*uie declarat la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului pn la finali"area investi%iei, respectiv pn la momentul $nre2istrrii de ctre $ntreprinderea *eneficiar a ultimei 4ereri de plat a a&utorului de minimis. - activitatea pentru care se solicit finan%are, respectiv codul 4#8C la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale $ntreprinderii unde se reali"ea" investi%ia@ ATENIE! Bn ca"ul reali"rii sau ac(i"i%ionrii de construc%ii, activitatea pentru care se solicit finan%area tre*uie s se re2seasc $n lista domeniilor de activitate. - actul prin care se face dovada de%inerii loca%iei, vala*il $n perioada implementrii investi%iei i minimum 3 ani de la finali"area acesteia@ - men%iunile referitoare la situa%ii de e1ecutare silit, insolven%, reor2ani"are &udiciar, faliment, $nc(idere opera%ional, di"olvare, lic(idare, administrare special, suspendarea activit%ii sau alte situa%ii similare re2lementate de le2e. ATENIE! Aocumentele men%ionate $n 4ertificatul constatator tre*uie s fie aceleai cu cele ane1ate la 4ererea de acord pentru finan%are. ATENIE! 4onform prevederilor art. 1 lit. 2: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, loca%ia reali"rii investi%iei repre"int sediul social sau unul din punctele de lucru ale $ntreprinderii, $nre2istrate la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului, conform prevederilor le2ale aplica*ile. ATENIE! 22

4onform prevederilor art. / alin. 914: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, pe parcursul reali"rii investi%iei i 3 ani de la finali"area acesteia, orice modificare a adresei loca%iei unde este efectuat investi%ia se notific +inisterului 3inan%elor -u*lice printr o adres $nso%it de 4ertificatul constatator emis de ,ficiul !e2istrului 4omer%ului $n care se men%ionea" noua loca%ie, codul 4#8C aferent activit%ii pentru care s a o*%inut finan%are la noua loca%ie, actul de de%inere a loca%iei, precum i vala*ilitatea acestuia.

/('(1( Dec araie pe propria r:spundere privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate.oria "ntreprinderi or mici #i mij ocii< con+orm Formu aru ui nr( / din %rocedura ane=: a H(G( nr( /012/3'4
datele de pre"entare ale $ntreprinderii tre*uie s corespund cu e=actitate cu cele din 4ertificatul constatator@ indicarea tipului $ntreprinderii se face prin *ifarea uneia dintre csu%e@ datele utili"ate pentru a se sta*ili cate2oria $ntreprinderii sunt calculate $n conformitate cu prevederile ?e2ii nr. 346/2004 privind stimularea $nfiin%rii i de"voltrii $ntreprinderilor mici i mi&locii, cu modificrile i completrile ulterioare@ plafoanele referitoare la numrul mediu anual de salaria%i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt sta*ilite conform modelului prev"ut $n ane1ele 1 i 2 din ?e2ea nr. 346/2004 privind stimularea $nfiin%rii i de"voltrii $ntreprinderilor mici i mi&locii, cu modificrile i completrile ulterioare@ datele cu privire la numrul mediu anual de salaria%i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele reali"ate $n ultimul e1erci%iu financiar, raportate $n situa%iile financiare anuale apro*ate de ac%ionari sau asocia%i@ cifra de afaceri anual net i activele totale se determin $n ec(ivalent euro prin utili"area cursului de s(im* valutar comunicat de HC! vala*il la data $nc(eierii e1erci%iului financiar conform ?e2ii conta*ilit%ii nr. 02/1<<1, repu*licat. ATENIE! Bntreprinderile care nu au un e1erci%iu financiar $nc(eiat sau care au reluat desfurarea activit%ii suspendate completea" pe propria rspundere datele privind numrul mediu de salaria%i, cifra de afaceri i valoarea activelor totale, date care se determin $n cursul e1erci%iului financiar curent. indicarea modificrii $ncadrrii $ntreprinderii $ntr o alt cate2orie, respectiv micro$ntreprindere, $ntreprindere mic, mi&locie sau mare se face prin *ifarea uneia dintre csu%e, $n conformitate cu prevederile ?e2ii nr. 346/2004 privind stimularea $nfiin%rii i de"voltrii $ntreprinderilor mici i mi&locii, cu modificrile i completrile ulterioare@ $n ca"ul $n care se *ifea" DAaE, la declara%ia pe propria rspundere, conform 3ormularului nr. 2 la H.G. nr. 274/2013, se ataea" o Aeclara%ie pe acelai model, dar aferent e1erci%iului financiar anterior@ se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii.

/('(7( Certi+icat de atestare +isca : privind "ndep inirea o) i.aii or de p at: c:tre )u.etu .enera conso idat
fr datorii@ eli*erat $n condi%iile le2ii@ pentru toate punctele de lucru declarate conform le2ii@ 23

vala*il la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice @ $n ori2inal sau $n copie le2ali"at.

/('(;( Certi+icat de atestare +isca : privind "ndep inirea o) i.aii or de p at: c:tre )u.etu oca
fr datorii@ eli*erat $n condi%iile le2ii@ pentru toate punctele de lucru declarate conform le2ii@ ATENIE! Bn ca"ul $n care $ntreprinderea nu fi2urea" $n eviden%ele fiscale ca avnd *unuri impo"a*ile, iar or2anul fiscal competent nu emite 4ertificat de atestare fiscal, acesta poate fi $nlocuit de o adres emis $n acest sens de or2anul fiscal competent. vala*il la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice @ $n ori2inal sau $n copie le2ali"at. ATENIE ! 'e depun certificate de atestare fiscal +:r: datorii 9impo"ite, ta1e, ealonri, compensri etc.: ctre *u2etul 2eneral consolidat i *u2etele locale, inclusiv pentru toate puncte e de ucru< va a)i e la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2enerala a +inisterului 3inan%elor -u*lice. ,*li2a%iile fiscale ealonate la plat sunt considerate o*li2a%ii fiscale restante $n condi%iile le2ii i eviden%iate $n mod corespun"tor la 'ec%iunea # D,*li2a%ii de platE din 4ertificatul de atestare fiscal $n situa%ia $n care e1ist rate neac(itate la termenele sta*ilite $n 2raficul de ealonare la plat.

/('(0( Situaii +inanciare corespun!:toare u timu ui e=erciiu +inanciar "ncheiat< depuse #i apro)ate con+orm prevederi or e.a e "n vi.oare
se depun situa%iile financiare anuale apro*ate, corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar, respectiv formularele privind *ilan%ul, contul de profit i pierdere, datele informative, situa%ia activelor imo*ili"ate@ documentele se pre"int $n copie cu men%iunea #onform cu originalul, semnate i tampilate pe fiecare pa2in de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea solicitant@ >nitatea de implementare urmrete identificarea i conformitatea informa%iilor i documentelor ane1ate 4ererii de acord pentru finan%are cu cele din situa%iile financiare, referitor la; numrul mediu de salaria%i@ cifra de afaceri@ valoarea activelor totale@ faptul c $ntreprinderea nu este $n dificultate. ATENIE! ,*li2a%ia pre"entrii situa%iilor financiare corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat nu se aplic $ntreprinderilor $nfiin%ate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, $ntreprinderilor care au reluat desfurarea activit%ii suspendate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i $ntreprinderilor inactive $n anul anterior i care desfoar activitate economic $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are. 24

/('(>( % an de investiii
se pre"int $n format ta*elar, cu respectarea 2raficului de reali"are a investi%iei;
lei Nr( crt( Tip che tuia : Denumire activ Cantitate %re unitar +:r: TAA Aa oare +:r: TAA Anu achi!iion:rii

EXEMPLU
lei Nr( crt(
1 2

Tip che tuia :


8c(ipamente te(nolo2ice

Denumire activ
4entru cu comand numeric

Cantitate
1 1

%re unitar +:r: TAA


170./42 7/.000

Aa oare +:r: TAA


170./42 7/.000 24/./42

Anu achi!iion:rii
2014 2014

+i&loace de transport +otostivuitor ne$nmatricula*ile 8c(ipamente te(nolo2ice

7,7#? #C 2014 3 4 'trun2 2 1 6.000 7/.33<

12.000 7/.33< 07.33< 332.001

201/ 201/

+i&loace de transport +otostivuitor ne$nmatricula*ile

7,7#? #C 201/ 7,7#? G8C8!#?

preu unitar al fiecrui activ pre"entat $n planul de investi%ii se +undamentea!: pe *a"a; o+ertei de pre indicative ane1ate la 4ererea de acord pentru finan%are, $n ca"ul ac(i"i%iei de ec(ipamente@ devi!u ui .enera pe o)iective i devi!u ui o)iectu ui, $n ca"ul reali"rii unei construc%ii@ raportu ui de eva uare $ntocmit de un e1pert evaluator autori"at #.C.8.I.#.!., $n ca"ul ac(i"i%ionrii unei construc%ii@ ATENIE! Bn ca"ul ofertei de pre% $n valut ec(ivalentul $n lei al valorii activului prev"ut $n planul de investi%ii se determin folosind cursul de sc(im* valutar sta*ilit de H.C.!. vala*il la data $ntocmirii ofertei. ATENIE! -re%urile unitare ale activelor prev"ute $n planul de investi%ii tre*uie s fie +:r: !ecima e. planul de investi%ii este datat, tampilat i semnat $n ori2inal de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea.

/('(@( O+erte de pre


$n ca"ul ec(ipamentelor< o+erta de pre tre)uie s: conin: "n principa urm:toare eH date de identificare ale ofertantului@ denumirea activului@ descrierea caracteristicilor te(nice@ se va men%iona c activul este nou@ pre%ul unitar, cu men%iuni privind c(eltuielile de transport i am*alare, dup ca"@ data $ntocmirii ofertei@ 25

semntura i tampila ofertantului. $n ca"ul reali"rii unei construc%ii , oferta de pre% repre"int devi"ul 2eneral pe o*iective i devi"ul o*iectului reali"ate conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 20/2000@ devi"ul este datat, tampilat i semnat de persoana autori"at s repre"inte $ntreprinderea care l a $ntocmit@ $n ca"ul ac(i"i%iei unei construc%ii, oferta de pre% repre"int raportul de evaluare $ntocmit de un e1pert autori"at #.C.8.I.#.!.@ documentele se pre"int $n copie. ATENIE! ?a momentul depunerii 4ererii de acord pentru finan%are, se va pre"enta o sin.ur: o+ert: de pre indicativ care s &ustifice valoarea activelor din planul de investi%ii pentru care se solicit a&utor de minimis.

/('('3( Studiu tehnicoDeconomic


ATENIE! Cu e1ist o*li2ativitatea $ntocmirii studiului te(nico economic de ctre o firm de consultan%. 'tudiul te(nico economic este structurat astfel; a: date 2enerale; *eneficiarul investi%iei, persoana de contact i datele de contact, denumirea proiectului de investi%ii i loca%ia reali"rii investi%iei@ *: descrierea $ntreprinderii solicitante i pre"entarea activit%ii acesteia@ se pre"int un scurt istoric al $ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile oferite@ c: pre"entarea activit%ii pentru care se solicit finan%are, aferent codului 4#8C din 4ererea de acord pentru finan%are@ se men%ionea" inclusiv e1perien%a $n domeniu@ d: descrierea activelor ce urmea" a fi ac(i"i%ionate i $ncadrarea acestora $n flu1ul te(nolo2ic $n ca"ul $n care $ntreprinderea desfoar activitate de produc%ie@ ATENIE! Bn conformitate cu prevederile art. 2 alin. 96: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, active e corpora e tre)uie s: +ie noi, cu e1cep%ia construc%iei ac(i"i%ionate. se descriu $n detaliu activele considerate eli2i*ile caracteristici fi"ice i te(nice@ se &ustific necesitatea ac(i"i%ionrii activelor pentru desfurarea activit%ii pentru care se solicit finan%are@ $n ca"ul unei activit%i productive, se pre"int flu1ul te(nolo2ic, cu po"i%ionarea activelor ce fac o*iectul proiectului@ se pre"int produsele/serviciile o*%inute/prestate ca urmare a implementrii planului de investi%ii propus spre finan%are@ se descrie pe scurt pia%a de desfacere@ e: $n ca"ul reali"rii unei construc%ii, pre"entarea caracteristicilor acesteia, sc(i%a amplasamentului cu men%ionarea suprafe%ei desfurate a construc%iei pe *a"a creia s au $ntocmit devi"ul 2eneral pe o*iective i devi"ul o*iectului, reali"ate conform Hotrrii Guvernului nr. 20/2000@ f: 2raficul de reali"are a investi%iei, cu ealonarea a&utorului de minimis solicitat@ 26

ATENIE! Aatele din 2raficul de reali"are a investi%iei se corelea" cu datele din -lanul de investi%ii i cu cele din sec%iunea H2 a 4ererii de acord pentru finan%are. 2: evolu%ia situa%iei financiare $n perioada implementrii i $n urmtorii 3 ani de la finali"area investi%iei pe *a"a elementelor principale ale Hilan%ului i 4ontului de profit i pierdere, plecnd de la situa%iile financiare corespun"toare ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat@ proiec%iile se refer la $ntrea2a activitate a $ntreprinderii i includ a&utorul de minimis solicitat@ proiec%iile pornesc de la datele $nre2istrate $n ultimul e1erci%iu financiar $nc(eiat i se reali"ea" pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investi%ii i pe urmtorii 3 ani de la finali"area investi%iei@ proiec%iile reali"ate tre*uie s fie realiste, $n concordan% cu evolu%ia $ntreprinderii pn $n pre"ent i vi"iunea privind creterea performan%elor economice@ ATENIE! Bn ca"ul $ntreprinderilor $nfiin%ate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, $ntreprinderilor care au reluat desfurarea activit%ii suspendate $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i $ntreprinderilor inactive $n anul anterior i care desfoar activitate economic $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, proiec%iile se vor reali"a avnd $n vedere o*iectivele sta*ilite de $ntreprindere. (: calendarul crerii noilor locuri de munc, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f: din H.G. nr. 274/2013@ se pre"int su* form ta*elar i con%ine urmtoarele informa%ii;

Nr( crt(

Aa oarea ajutoru ui de minimis so icitat

Nr( de ocuri de munc: e=istente a data "nre.istr:rii Nr( de ocuri de munc: Cererii de acord pentru nouDcreate +inanare

Anu "n care se creea!: ocuri e de munc:

ATENIE! ?a ela*orarea calendarului tre*uie avut $n vedere c noile locuri de munc se creea" pn cel mai tr"iu la finali"area investi%iei, respectiv pn la momentul $nre2istrrii de ctre $ntreprinderea *eneficiar a ultimei 4ereri de plat a a&utorului de minimis, $n concordan% cu 2raficul de implementare a planului de investi%ii. ATENIE! ?ocurile de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are sunt locurile de munc ocupate de persoane an2a&ate pe *a"a unor contracte de munca pe o perioad nedeterminat cu norm $ntrea2. i: considera%ii privind via*ilitatea proiectului de investi%ii.

27

se anali"ea" evolu%ia situa%iei financiare $n perioada implementrii i $n urmtorii 3 ani de la finali"area investi%iei. ATENIE! .nforma%iile pre"entate $n studiul te(nico economic tre*uie s fie c are< concise< re evante i core ate cu datele din 4ererea de acord pentru finan%are i documentele ane1ate la aceasta.

/('(''( An.ajament +erm< con+orm Formu aru ui nr( 4 din %rocedura ane=: a H(G( nr( /012/3'4
datele de identificare ale persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea tre*uie s corespund cu e=actitate cu cele din actul de identitate@ prin an2a&ament se prevede men%inerea locurilor de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are@ se *ifea" csu%a corespun"toare numrului de locuri de munc nou create, $n concordan% cu valoarea a&utorului de minimis solicitat; cinci locuri de munc, din care cel pu%in 2 locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de pn la 100.000 euro, inclusiv@ ATENIE! .ndiferent de valoarea a&utorului de minimis solicitat, dac acesta se $ncadrea" $n intervalul 1 100.000 euro, inclusiv, $ntreprinderea are o*li2a%ia crerii a / locuri de munc. apte locuri de munc, din care cel pu%in 3 locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de la 100.000 euro pn la 200.000 euro, inclusiv.

ATENIE! .ndiferent de valoarea a&utorului de minimis solicitat, dac acesta se $ncadrea" $n intervalul 100.001 200.000 euro, inclusiv, $ntreprinderea are o*li2a%ia crerii a 7 locuri de munc. ATENIE! Bntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis are o*li2a%ia reali"rii i men%inerii numrului de noi locuri de munc corespun"toare pra2ului a&utorului de minimis apro*at. ATENIE! 4onform prevederilor art. 3 alin. 96: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, se iau $n considerare locurile de munc nou create $n ca"ul $n care $ntre an2a&at i an2a&ator nu e1ist raporturi de munc $n ultimele 12 luni dinaintea an2a&rii. ATENIE! ?ocurile de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, precum i cele create $n perioada implementrii proiectului de investi%ii tre*uie men%inute cel pu%in 3 ani de la finali"area investi%iei.

28

$ntreprinderea se an2a&ea" s asi2ure resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului de investi%ii apro*at spre finan%are, $n condi%iile decontrii ulterioare a c(eltuielilor eli2i*ile apro*ate prin #cordul pentru finan%are@ ATENIE! Nu se solicit pre"entarea unui alt document $n sus%inerea acestui an2a&ament la momentul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are. pe $ntre2ul parcurs al implementrii proiectului, $ntreprinderea nu tre*uie s se afle $n situa%ia de conflict de interese, aa cum este $n%eleas i definit de le2isla%ia comunitar i na%ional $n vi2oare@ se completea" numele, func%ia, tampila, semntura persoanei autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea i data semnrii. ?n ca!u rea i!:rii de construcii noi cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, pentru desfurarea activit%ii pentru care s a solicitat finan%are, se va avea $n vedere i pre!entarea documente or de a seciuni e /('('/D /('('1

/('('/( Dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean: asupra terenu ui pe care urmea!: a se rea i!a investiia sau a t document "ncheiat a notariat "n +orm: autentic:< care s: certi+ice dreptu de +o osin:
ATENIE! 4onform prevederilor ?e2ii /0/1<<1 privind autori"area e1ecutrii lucrrilor de construc%ii, repu*licat, cu modificrile i completrile ulterioare; dovada de%inerii unui drept real principal asupra terenului pe care urmea" a se reali"a investi%ia se face prin pre"entarea unui contract de vn"are, de sc(im*, de dona%ie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevoca*il etc., dovada de%inerii unui drept de crean% asupra terenului pe care urmea" a se reali"a investi%ia se face prin pre"entarea unui contract de cesiune, concesiune etc. 4ontractele tre*uie s fie vala*ile la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2enerala a +inisterului 3inan%elor -u*lice i pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei. Bn ca"ul contractelor care atest dreptul de folosin%, este necesar e1isten%a unei clau"e conform creia contractul nu poate fi re"iliat $n perioada implementrii proiectului de investi%ii i minimum 3 ani de la finali"area investi%iei documentul se pre"int $n copie.

29

/('('4( Dovada +aptu ui c: terenu pe care urmea!: a se rea i!a investiia este i)er de sarcini
dovada se face prin pre"entarea 81trasului de 4arte funciar, vala*il la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice @ documentul pre"entat tre*uie s con%in informa%ii clare cu privire la dreptul de proprietate a $ntreprinderii i coordonatele terenului@ documentul se pre"int $n copie.

/('('1( Certi+icat de ur)anism


4ertificatul de ur*anism pre"entat tre*uie s fie vala*il la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice @ documentul se pre"int $n copie.

?n ca!u achi!iion:rii de active astfel cum sunt prev"ute la art. 2 alin. 91: lit. c: f:, destinate desfurrii activit%ii pentru care s a solicitat finan%are, se va avea $n vedere i pre!entarea documentu ui de a seciunea /('('7

/('('7( Dovada deinerii unui drept rea principa sau a unui drept de crean: asupra c :dirii "n care urmea!: a se rea i!a investiia sau a t document "ncheiat a notariat "n +orm: autentic:< care s: certi+ice dreptu de +o osin:
ATENIE! Aovada de%inerii unui drept real principal asupra cldirii $n care urmea" a se reali"a investi%ia se face prin pre"entarea unui contract de vn"are, de sc(im*, de dona%ie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevoca*il etc. Bn ca"ul $n care cldirea $n care urmea" a se reali"a investi%ia a fost construit de $ntreprinderea solicitant de a&utor de minimis, dovada de%inerii unui drept real principal se face prin pre"entarea unui e1tras de carte funciar. Aovada de%inerii unui drept de crean% asupra cldirii $n care urmea" a se reali"a investi%ia se face prin pre"entarea unui contract de cesiune, concesiune etc. 4ontractele tre*uie s fie la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are la !e2istratura 2enerala a +inisterului 3inan%elor -u*lice i pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei. documentul se pre"int $n copie.

?n ca!u achi!iion:rii de construcii cu urmtoarele destina%ii; industrial, $nv%mnt, tiin%, cultur i art, ocrotirea snt%ii, asisten% social, cultur fi"ic i a2rement, prestarea altor servicii, 30

pentru desfurarea activit%ii pentru care s a solicitat finan%are, se va avea $n vedere i pre!entarea documentu ui de a seciunea /('(';

/('(';( &aport de eva uare


raportul de evaluare se $ntocmete de un e1pert autori"at de #socia%ia Ca%ional a 8valuatorilor #utori"a%i din !omnia@ documentul se pre"int $n copie. ATENIE! !aportul de evaluare tre*uie s fie $ntocmit $n anul $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are, astfel $nct evaluarea pre"entat s reflecte valoarea real a construc%iei.

/('('0( ?mputernicire
$n ca"ul $n care o alt persoan dect repre"entantul le2al al $ntreprinderii solicitante, aa cum reiese din 4ertificatul constatator, semnea" 4ererea de acord pentru finan%are i documenta%ia aferent, este necesar o $mputernicire prin act notarial, $n acest sens@ documentul se pre"int $n ori2inal.

/('('>( Act de identitate


se pre"int actul de identitate al persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea@ documentul se pre"int $n copie.

ATENIE! Documente e emise de $ntreprinderea solicitant "n ori.ina sunt datate, tampilate i semnate de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea. Documente e pre"entate "n copie poart pe fiecare pa2in men%iunea D4onform cu ori2inalulE, tampila $ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea.

/(/( ?nre.istrarea #i eva uarea Cereri or de acord pentru +inanare /(/('( ?nre.istrarea Cereri or de acord pentru +inanare
conform prevederilor art. 4 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $nre2istrarea 4ererilor de acord pentru finan%are se face "n sesiuni i "ncepe dup pu*licarea pe site ul +inisterului 3inan%elor -u*lice a duratei sesiunii i a datei de la care se pot $nre2istra 4ereri de acord pentru finan%are@ conform prevederilor art. 4 alin. 93: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $nre2istrarea 4ererilor de acord pentru finan%are se suspend: la data la care se $nc(eie sesiunea, precum i la data la care se constat c finan%area solicitat prin 4ererile de acord pentru finan%are $nre2istrate atin2e nivelul *u2etului anual alocat sc(emei@ ATENIE! 4ererile de acord pentru finan%are $nre2istrate $n afara sesiunilor sau dup epui"area *u2etului se restituie $ntreprinderilor.

31

conform prevederilor art. 4 alin. 914: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul $n care se constat neutili"area $n totalitate a *u2etului anual alocat sc(emei $n cadrul unei sesiuni, se deschide o nou: sesiune prin pu*licarea pe site ul +inisterului 3inan%elor -u*lice a datei relurii procedurii de $nre2istrare a cererilor i a *u2etului rmas neutili"at@ ATENIE! +inisterul 3inan%elor -u*lice, prin >nitatea de implementare a sc(emei de a&utor de minimis, are o*li2a%ia de a face pu*lic pe site ul su; data de la care se pot $nre2istra 4ereri de acord pentru finan%are i durata sesiunii, *u2etul anual alocat sc(emei, data relurii sesiunii, $n ca"ul neutili"rii $n totalitate a *u2etului anual alocat, i *u2etul rmas neutili"at, data la care se $nc(eie sesiunea ca urmare a epui"rii *u2etului. 4ererea de acord pentru finan%are se $nre2istrea" on line de $ntreprinderea solicitant de a&utor de minimis, prin accesarea formularului disponi*il la adresa Ke* furni"at de +3-, unde se completea" cmpurile o*li2atorii, conform -rocedurii din #ne1a nr. 1 la pre"entul G(id@ ATENIE! Aup $nre2istrarea on line, 4ererea de acord pentru finan%are completat, $nso%it de documente &ustificative, se depune sau se transmite prin pot sau alte servicii de curierat la &e.istratura .enera : a +inisterului 3inan%elor -u*lice, str. #polodor nr. 17, sector /, Hucureti, men%ionndu se pe plic D>nitatea de implementare a sc(emei de a&utor de minimisE. 4ererea de acord pentru finan%are va fi $nso%it de recipisa .enerat: a "nre.istrarea onD ine , $n copie. Bn ca"ul $n care datele din 4ererea de acord pentru finan%are nu sunt conforme cu datele din recipisa 2enerat la $nre2istrarea on line, 4ererea se respin2e. Cu se iau $n considerare cereri, documente, $nscrisuri transmise prin e mail, fa1 sau la o alt adres dect cea specificat mai sus. 4ererea de acord pentru finan%are i documentele &ustificative se depun $ntr un sin2ur e1emplar. Num:ru de "nre.istrare a Cererii de acord pentru +inanare "nre.istrat: onD ine permite $ntreprinderii solicitante de a&utor de minimis s depun sau s transmit prin pot sau alte servicii de curierat, la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice, 4ererea de acord pentru finan%are i documentele &ustificative, $n perioada comunicat $n recipis. Numere e de "nre.istrare a &e.istratura .enera : a 8inisteru ui Finane or %u) ice ale 4ererilor de acord pentru finan%are depuse sau transmise se acord $n ordinea $nre2istrrii la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice. 4ererile se $nre2istrea" $n &e.istru Specia a schemei $n ordinea numrului i datei de $nre2istrare de la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice.

/(/(/( 5va uarea Cererii de acord pentru +inanare


conform prevederilor art. 4 alin. 96: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, 4ererea va fi anali"at, "n imita )u.etu ui anual alocat sc(emei, "n +uncie de num:ru #i data de "nre.istrare de a &e.istratura .enera : a +inisterului 3inan%elor -u*lice@ conform prevederilor art. 4 alin. 97: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, termenu de +ina i!are a procesu ui de eva uare a 4ererii de acord pentru finan%are este de ma1imum 60 32

de "ile lucrtoare de la data la care aceasta este complet, $n limita *u2etului anual alocat sc(emei@ conform prevederilor art. 4 alin. 9<: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, 4ererea este complet $n urmtoarele situa%ii; - con%ine toate informa%iile i documentele prev"ute $n H.G. nr. 274/2013@ - con%ine toate informa%iile i documentele solicitate de >nitatea de implementare, urmare unei solicitri de completare a 4ererii de acord pentru finan%are@ - nu pre"int neconcordan%e $n informa%iile furni"ate@ conform prevederilor art. 4 alin. 90: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, 4ererea de acord pentru finan%are se solu%ionea", dup ca"; - cu emiterea unui #cord pentru finan%are $n ca"ul $n care sunt respectate $n mod cumulativ prevederile H.G. nr. 274/2013@ - cu emiterea unei 'crisori de respin2ere, $n ca"ul $n care nu sunt respectate prevederile H.G. nr. 274/2013@ ATENIE! 5chiva entu "n euro al valorii a&utorului de minimis acordat unei $ntreprinderi este calculat la cursul de sc(im* valutar sta*ilit de Hanca Ca%ional a !omniei, vala*il la data emiterii proiectului de #cord pentru finan%are. conform prevederilor art. 4 alin. 910: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, dac 4ererea este incomplet se solicit completarea acesteia cu informa%ii i documente $n vederea finali"rii procesului de evaluare@ conform prevederilor art. 4 alin. 911: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, termenul ma1im pentru transmiterea documenta%iei solicitate este de 10 "ile lucrtoare de la primirea respectivei solicitri@ ATENIE! 7ermenul de ma1imum 10 "ile lucrtoare pentru transmiterea documenta%iei de completare se calculea" de la data $nscris pe confirmarea potal de primire a solicitrii transmise de +inisterul 3inan%elor -u*lice. ATENIE! Aocumenta%ia pentru completarea 4ererii va fi $nso%it de o adres de $naintare cu men%iunea D#ompletare la #ererea de acord pentru finanare nr* *** E i un opis cu documentele transmise i se $nre2istrea" la &e.istratura .enera : a +inisterului 3inan%elor -u*lice, str. #polodor nr. 17, sector /, Hucureti. ATENIE! 4ererile de acord pentru finan%are noi i completrile la cererile de #cord pentru finan%are transmise au acelai re2im de solu%ionare, respectiv ordinea cronolo2ic a numerelor de $nre2istrare de la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice, cu respectarea termenului ma1im de 60 de "ile lucrtoare de la data $nre2istrrii acestora.

/(4( % ata ajutoru ui de minimis /(4('( Demararea investiiei

33

conform art. / alin. 90: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n termen de ma1imum 1 uni de a data primirii Acordu ui pentru +inanare, $ntreprinderile *eneficiare de a&utor de minimis sunt o*li2ate s demare"e investi%ia apro*at spre finan%are@ conform art. / alin. 90: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, dovada demar:rii se face prin transmiterea la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice; a unei .nformri privind demararea investi%iei, $nso%ite de documente &ustificative sau a 4ererii de plat a a&utorului de minimis, $nso%ite de documente &ustificative, $n ca"ul reali"rii par%iale sau totale a investi%iei. EXEMPLU Aocumente &ustificative care pot $nso%i .nformarea privind demararea investi%iei $nc(eiate $n termenul le2al de ma1imum 4 luni de la data primirii #cordului pentru finan%are; contractul de vn"are, contractul de construc%ie i ordinul de $ncepere a lucrrilor, comanda ferm de ec(ipamente aferente planului de investi%ii, facturi, documente de plat, e1trase de cont corespun"toare ac(i"i%ionrii de active aferente planului de investi%ii etc. ATENIE! 4onform prevederilor art. / alin. 90: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul $n care $ntreprinderea nu transmite .nformarea privind demararea investi%iei sau 4ererea de plat a a&utorului de minimis $n termenul prev"ut, Acordu pentru +inanare se revoc: . 4onform prevederilor art. / alin. 9<: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul $n care $ntreprinderea demarea" investi%ia $nainte de data emiterii #cordului pentru finan%are, Acordu pentru +inanare se revoc:.

/(4(/( So icitarea p :ii ajutoru ui de minimis


ATENIE! ?n anu /3'4 nu se p :te#te ajutor de minimis $n temeiul sc(emei de a&utor de minimis instituit prin H.G. nr. 274/2013. -rin cererile de plat a a&utorului de minimis aferente c(eltuielilor eli2i*ile efectuate $n anul 2013 se solicit plata a&utorului de minimis $n anul 2014. 4onform art. / alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, "n vederea p :ii ajutoru ui de minimis apro)at, $ntreprinderea transmite urmtoarele documente; Cerere de p at: a ajutoru ui de minimis, conform 3ormularului nr. 4@ opis cu toate documentele ane1ate 4ererii de plat a a&utorului de minimis@ documente e justi+icative prev"ute $n 3ormularul nr. /, $n ordinea pre"entat $n formular. ATENIE! 7oat coresponden%a dintre $ntreprinderile solicitante i +inisterul 3inan%elor -u*lice va purta men%iunea pe plic "+nitatea de implementare a sc&emei de ajutor de minimis i va fi depus la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice, 'tr. #polodor nr. 17, sector /, Hucureti. Cu se iau $n considerare cereri, documente, $nscrisuri transmise prin e mail, fa1 sau la o alt adres dect cea specificat mai sus. ATENIE! 34

7oate documentele transmise +inisterului 3inan%elor -u*lice de c)tre $ntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis tre*uie pre"entate "n im)a romBnI. Bn ca"ul documentelor depuse $ntr o lim*) str)in), $ntreprinderea va pre"enta aceste documente $nso%ite de traduceri $n lim*a romn) certificate de c)tre traduc)tori autori"a%i. 4onform art. / alin. 910: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, 4ererea de plat a a&utorului de minimis se depune dup: achitarea paria :< respectiv tota : a active or achi!iionate< conform #cordului pentru finan%are apro*at pe *a"a -lanului de investi%ii, parte a 4ererii de acord pentru finan%are, i includerea acestora $n cate2oria activelor proprii ale $ntreprinderii. ATENIE! 4onform prevederilor art. / alin. 910: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, num:ru ma=im de cereri de p at: a a&utorului de minimis apro*at ce pot fi depuse de o $ntreprindere "ntrDun an calendaristic este 4. 4onform prevederilor art. / alin. 911: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, termenul limit pentru depunerea cererii de plat a a&utorului de minimis i a documentelor &ustificative este data de ' noiem)rie a fiecrui an calendaristic.

/(4(4( Aeri+icarea che tuie i or e i.i)i e e+ectuate


!epre"entan%ii +inisterului 3inan%elor -u*lice efectuea" veri+icarea che tuie i or e i.i)i e, parcur2nd urmtoarele etape;

' D >nitatea de implementare ana i!ea!: 4ererea de plat a a&utorului de minimis i


documentele &ustificative ane1ate@

/ D $n ca"ul $n care se constat lipsa unor documente sau neconcordan%e $ntre datele i
informa%iile transmise, >nitatea de implementare transmite o so icitare de comp etare a 4ererii de plat a a&utorului de minimis, ca" $n care termenul de 60 de "ile lucrtoare 9cca. <0 de "ile calendaristice: cur2e de la data $nre2istrrii adresei de completare a 4ererii de plat 9art. / alin. 94: i alin. 913: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013:@

4 D >nitatea de implementare or.ani!ea!: dep asarea la fa%a locului i comunic: perioada de


control $ntreprinderii *eneficiare de a&utor de minimis@

1 D >nitatea de implementare veri+ic: a +aa ocu ui@


4onform art. / alin. 9/: din #ne1a la H.G.nr. 274/2013, veri+icarea a +aa ocu ui urm:re#te; conformitatea copiilor documentelor ane1ate la 4ererea de plat a a&utorului de minimis, cu e1emplarele $n ori2inal@ efectuarea c(eltuielilor eli2i*ile de ctre $ntreprindere, $n conformitate cu #cordul pentru finan%are@ e1isten%a fi"ic i $n eviden%ele conta*ile a activelor care fac o*iectul 4ererii de plat a a&utorului de minimis@ $ndeplinirea o*li2a%iei asumate la o*%inerea acordului pentru finan%are, privind men%inerea locurilor de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are i crearea de noi locuri de munc pn la finali"area investi%iei@

35

reali"area unei construc%ii noi, respectiv ac(i"i%ionarea de active, cu e1cep%ia construc%iei, $n condi%ii de pia%, cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului e2al, transparen%ei, utili"rii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii@ ac(i"i%ionarea de construc%ii $n condi%ii de pia%, fr ca ac(i"itorul s fie $n msur s $i e1ercite controlul asupra vn"torului sau viceversa, cu respectarea tuturor cerin%elor 9e1isten%a raportului de evaluare $ntocmit de un e1pert evaluator autori"at de #socia%ia Ca%ional a 8valuatorilor #utori"a%i din !omnia, $ncadrarea $n 2rilele notariale, dovada c activul ac(i"i%ionat i terenul aferent sunt li*ere de sarcini:@ respectarea altor prevederi ale H.G. nr. 274/2013 i $ndeplinirea altor o*li2a%ii asumate la o*%inerea acordului pentru finan%are. 4onform art. / alin. 97: din #ne1a la H.G.nr. 274/2013, persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea are o*li2a%ia, $n condi%iile le2ii, de a participa i de a pune la dispo"i%ia ec(ipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces $n loca%ia reali"rii investi%iei@

7 D >nitatea de implementare "ntocme#te o not: de constatare uni atera : care


fundamentea" propunerea de plat/neplat a a&utorului de minimis aferent c(eltuielilor eli2i*ile efectuate, $n limita valorii finan%rii apro*ate prin #cordul pentru finan%are. conform art. / alin. 912: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, plata a&utorului de minimis se face direct c:tre "ntreprinderi e )ene+iciare de ajutor de minimis , i nu ctre furni"ori ai acestora prin compensare@ ATENIE! 4onform art. / alin. 93: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, plata a&utorului de minimis se face avnd $n vedere va oarea active or achi!iionate #i "nre.istrate "n conta)i itate , pe *a"a facturilor emise de furni"ori, conform re2lementrilor le2ale $n vi2oare, "n imita +inan:rii apro)ate prin #cordul pentru finan%are. 4onform art. / alin. 913: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, plata se face "n termen de ma=imum ;3 de !i e ucr:toare de la data la care 4ererea de plat a a&utorului de minimis este complet. conform art. / alin. 913: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, virarea efectiv a a&utorului de minimis se face de ctre +inisterul 3inan%elor -u*lice $n contul /0.70 D ,isponi"il din su"venii i transferuri desc(is la >nitatea 7re"oreriei 'tatului $n a crei ra" $i are domiciliul fiscal $ntreprinderea *eneficiar de a&utor de minimis@ ATENIE! -lata a&utorului de minimis nu poate face o*iectul unor pl%i compensatorii. 3. CONTROLUL, RESTITUIREA I RAPORTAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS conform art. 6 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul $n care, $n urma controalelor efectuate la $ntreprinderile *eneficiare de a&utor de minimis, se constat; a: ipsa active or pentru care s a solicitat/o*%inut a&utor de minimis@ *: ne"nre.istrarea "n evidene e conta)i e a activelor pentru care s a solicitat/o*%inut a&utor de minimis@ c: nerespectarea o) i.aiei asumate la o*%inerea #cordului pentru finan%are privind crearea #i meninerea ocuri or de munc:@ d: schim)area destinaiei +inan:rii apro*ate@ e: orice a t: nerespectare a prevederilor H.G. nr. 274/2013 sau a acordului pentru finan%are, 36

>nitatea de implementare a sc(emei de a&utor de minimis nu pltete a&utorul de minimis solicitat sau propune ministrului finan%elor pu*lice recuperarea tota : sau paria : , dup ca", a a&utorului de minimis acordat, care include i do*nda aferent datorat de la data pl%ii pn la data recuperrii@ conform art. 6 alin. 93: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, recuperarea a&utorului de stat se reali"ea" conform prevederilor ,rdonan%ei de ur2en% a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na%ionale $n domeniul a&utorului de stat, apro*at cu modificri i completri prin ?e2ea nr. 137/2007@ conform art. 6 alin. 94: din #ne1a la H.G.nr. 274/2013, sumele recuperate repre"int venituri ale *u2etului de stat. ATENIE! 4onform art. 6 alin. 9/: din #ne1a la H.G.nr. 274/2013, $ntreprinderile *eneficiare au o*li2a%ia s transmit +inisterului 3inan%elor -u*lice anual, timp de 3 ani de la finali"area investi%iei, o raportare privind efectele finan%rii, conform 3ormularului nr. 6. 7ransmiterea formularului de raportare se face pn la data de 1 iulie a anului $n curs pentru anul precedent. 4. ANULAREA TOTAL SAU PARIAL A AJUTORULUI DE MINIMIS APROBAT PRIN ACORDUL PENTRU FINANARE conform art. 7 alin. 91: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul $n care una sau mai multe c(eltuieli eli2i*ile apro*ate spre finan%are potrivit acordului pentru finan%are se modific, $ntreprinderile *eneficiare au o*li2a%ia de a transmite >nit%ii de implementare din cadrul +inisterului 3inan%elor -u*lice o cerere de anulare par%ial sau total a finan%rii, conform 3ormularului nr. 7@

1('( Cererea de anu are tota : sau paria : a ajutoru ui de minimis pentru care e=ist: Acord pentru +inanare< con+orm Formu aru ui nr( 0 din %rocedura ane=: a H(G( nr( /012/3'4
4ererea de anulare total sau par%ial a a&utorului de minimis se transmite $n ca"ul $n care $ntreprinderea renun% la unul sau mai multe active din planul de investi%ii apro*at conform #cordului pentru finan%are@ 4ererea de anulare total sau par%ial a a&utorului de minimis include 3 sec%iuni, #, H i 4, se completea" $n lim*a romn prin te(noredactare i tre*uie tampilat i semnat $n ori2inal de persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea solicitant@ se men%ionea" denumirea $ntreprinderii i persoana autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea@ se men%ionea" valoarea a&utorului de minimis solicitat spre anulare, valoare care tre*uie s corespund cu valoarea din 'ec%iunea H din formular@ ATENIE! 4onform prevederilor art. 7 alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, $n ca"ul anulrii par%iale a finan%rii, $ntreprinderea *eneficia" de finan%are pentru c(eltuielile eli2i*ile rmase nemodificate numai dac: 8inisteru Finane or %u) ice este de acord cu cererea de anulare par%ial.

5. CONFLICT DE INTERESE 37

conform art. < alin. 91: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, *eneficiarul a&utorului de minimis are o*li2a%ia s ia toate msurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor le2ale $n vi2oare@ conform art. < alin. 92: din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, re2ulile privind conflictul de interese $n ca"ul func%ionarilor pu*lici, conform prevederilor le2ale $n vi2oare, se aplic $n mod corespun"tor personalului +inisterului 3inan%elor -u*lice implicat $n procesul de anali"are i solu%ionare a 4ererilor de acord pentru finan%are i a 4ererilor de plat a a&utorului de minimis. ATENIE! Cu se admit furni"ori care au $n structura ac%ionariatului administratorii/ ac%ionarii/asocia%ii/asocia%ii unici ai $ntreprinderii *eneficiare a a&utorului de minimis sau rude i afini pn la 2radul .I inclusiv. 6. CONFIDENIALITATE conform art. 10 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, personalul +inisterului 3inan%elor -u*lice are o*li2a%ia de a pstra confiden%ialitatea privind documentele &ustificative depuse de $ntreprinderile solicitante $n cadrul pre"entei sc(eme.

38

Formu aru nr( ' a %rocedur: C5&5&5 D5 ACO&D %5NT&U FINANJA&5 "n )a!a Hot:rBrii Guvernu ui nr( /012/3'4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii Kinc ude seciuni e A< 6< C #i DC 9'e completea" toate ru*ricile din formularul tip $n lim*a romn, prin te(noredactare: 'u*scrisa ...................................., avnd datele de identificare men%ionate la sec%iunea #, repre"entat le2al prin dl/dna ....................., avnd calitatea de ..........................., solicit finan%area proiectului de investi%ii $n condi%iile prevederilor 'c(emei de a&utor de minimis pentru investi%iile reali"ate de .++ uri. S5CJIUN5A A %re!entarea so icitantu ui Aenumirea $ntreprinderii; ................................................ #dresa; ..................................... 4od potal; ................. 7elefon; ................................ 3a1; ........................... 8 mail; .................................................................. Aata $nre2istrrii $ntreprinderii; ....................................... Cr. de $nmatriculare la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului; .................. 4odul de identificare fiscal; .......................................... 3orma &uridic; .......................................................... 4apitalul social; ........ lei de%inut de persoane fi"ice; ..........M 2 .++ ; ..........M societ%i comerciale mari3; ..........M. #ctivitatea pentru care se solicit finan%are 9denumire i codul 4#8C conform ,rdinului preedintelui .nstitutului Ca%ional de 'tatistic nr. 337/2007 privind actuali"area 4lasificrii activit%ilor din economia na%ional 4#8C:; .............................. Cumr mediu salaria%i 9conform ultimelor situa%ii financiare $nc(eiate:; .................. 4ifra de afaceri 9conform ultimelor situa%ii financiare $nc(eiate:; .............. lei Ialoare active totale 9conform ultimelor situa%ii financiare $nc(eiate: 4; ............ lei Ialoarea proiectului de investi%ii 9c(eltuieli eli2i*ile:; 5555555.. lei Ialoarea a&utorului de minimis solicitat; 555555555.. lei Cumele; .................................................................. 3unc%ia; .................................................................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului /;........................................................ Aata semnrii; .........................
2

!"" su#t $efi#ite ca societ%i co&erciale cu #u&rul &e$iu scri'tic $e 'erso#al '(# la 249 )i#clusi*) ra'ortat +# a#ul a#terior ,i reali-ea- o cifr $e afaceri a#ual #et $e '(# la 50 &ilioa#e $e euro, echi*ale#t +# lei, sau $e%i# acti*e totale care #u $e',esc echi*ale#tul +# lei a 43 &ilioa#e $e euro, co#for& ulti&ei situa%ii fi#a#ciare a'robate .ri# acti*e totale se +#%elege acti*e i&obili-ate 'lus acti*e circula#te 'lus cheltuieli +# a*a#s 3 /ocietatea &are este acea societate co&ercial cu #u&rul &e$iu scri'tic $e 'erso#al &ai &are $ec(t 250 )i#clusi*) sau cu o cifr $e afaceri a#ual #et $e 'este 50 &ilioa#e $e euro, echi*ale#t +# lei, sau care $e%i#e acti*e totale care $e',esc echi*ale#tul +# lei a 43 &ilioa#e $e euro, co#for& ulti&ei situa%ii fi#a#ciare a'robate
4

.ri# acti*e totale se +#%elege acti*e i&obili-ate 'lus acti*e circula#te 'lus cheltuieli +# a*a#s Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

39

S5CJIUN5A 6 D %re!entarea proiectu ui de investiii pentru care se so icit: +inanare "n cadru schemei de ajutor de minimis pentru investiii e rea i!ate de I88Duri S5CJIUN5A 6' Descrierea succint: a proiectu ui de investiii pentru care se so icit: +inanare ..................................................................................................................................... S5CJIUN5A 6/; %re!entarea che tuie i or e i.i)i e pentru care se so icit: ajutor de minimis< cu de+a care anua :
Ialoarea c(eltuielilor eli2i*ile7 7ipul de c(eltuial pentru care se solicit finan%are #n . a: 4(eltuieli cu reali"area de construc%ii noi *: 4(eltuieli cu ac(i"i%ia de construc%ii c: 4(eltuieli cu ec(ipamente te(nolo2ice G maini, utila&e i instala%ii de lucru d: 4(eltuieli cu aparate i instala%ii de msurare, control i re2lare e: 4(eltuieli cu mi&loace de transport ne$nmatricula*ile, pentru sus%inerea activit%ii $ntreprinderii f: 4(eltuieli cu ec(ipamente .7 7,7#? lei #n .. Ialoarea a&utorului de minimis solicitat #n . lei #n .. 7otal

7otal

Cumele; .................................................................. 3unc%ia; .................................................................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 0;5555555555 Aata semnrii; ......................... S5CJIUN5A C Dec araie pe propria r:spundere 'u*semnatul9a: ............................................., identificat9: cu H.../4... seria ...... nr. ..........., eli*erat9: de ..................... la data de .................., cu domiciliul $n localitatea .................., str. ................... nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ......................, $n calitate de persoan autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea ............................, cunoscnd c falsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal, declar pe propria rspundere c; toate informa%iile furni"ate i consemnate $n pre"enta cerere sunt corecte i complete@ $n%ele2 c orice omisiune sau incorectitudine $n pre"entarea informa%iilor $n scopul de a o*%ine avanta&e pecuniare este pedepsit conform le2ii@ proiectul de investi%ii pentru care '4 .................... solicit finan%area prin pre"enta sc(em de a&utor de minimis nu face o*iectul altui a&utor de stat@
6 7

0heltuielile eligibile $i# sec%iu#ea 12 se corelea- cu cheltuielile eligibile $i# 'la#ul $e i#*esti%ii Valoarea cheltuielilor eligibile este fr TVA 8 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

40

$mpotriva '4 ......... nu au fost emise deci"ii de recuperare a unui a&utor de stat sau, $n ca"ul $n care asemenea deci"ii au fost emise, acestea au fost e1ecutate@ '4 ........ nu a *eneficiat i nu va *eneficia de a&utoare de stat pe alte sc(eme de a&utor de stat de la al%i furni"ori pe aceleai c(eltuieli eli2i*ile ale investi%iei pentru care a solicitat a&utor de stat $n temeiul pre"entei sc(eme. Ae asemenea, declar pe propria rspundere c $n ultimii 3 9trei: ani <; N ONO '4 ........... nu a *eneficiat de a&utor de minimis@ N ONO '4 ............. a *eneficiat de urmtoarele a&utoare de minimis; NNN
Cr. crt. Aenumirea proiectului de investi%ii #nul primirii a&utorului de minimis 3urni"orul a&utorului de minimis #ctul normativ 4uantumul a&utorului de minimis euro10

Cumele; ................. 3unc%ia; ................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 11; Aata semnrii; ................... S5CJIUN5A D Dec araie pe propria r:spundere

...................................................

'u*semnatul9a: ............................................., identificat9: cu H.../4... seria ...... nr. ..........., eli*erat9: de ..................... la data de .................., cu domiciliul $n localitatea .................., str. ................... nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ......................, $n calitate de persoan autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea ................................, cunoscnd c falsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal, declar pe propria rspundere c; numrul de locuri de munc la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are este de ............... persoane@ nu voi ac(i"i%iona active/lucrri de construc%ii de la $ntreprinderi la care sunt ac%ionar ori asociat, sau de la $ntreprinderi care au $n consiliul de administra%ie/or2anul de conducere persoane cu care sunt so%/so%ie, rud sau afin pn la 2radul al patrulea inclusiv@ '4 ............ nu se afl $n procedur de e1ecutare silit, insolven%, reor2ani"are &udiciar, faliment, $nc(idere opera%ional, di"olvare, lic(idare sau administrare special, $ntreprinderea nu are activit%ile suspendate sau alte situa%ii similare re2lementate de le2e@ '4 555. nu este $n dificultate $n sensul 4omunicrii 4omisiei ?inii directoare privind a&utorul de stat pentru salvarea i restructurarea $ntreprinderilor aflate $n dificultate, pu*licat $n =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria 4, nr. 244 din 1 octom*rie 2004. , $ntreprindere este considerat $n dificultate $n urmtoarele situa%ii; a: $n ca"ul unei societ%i cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de &umtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut $n ultimele 12 luni@
9

/e co#si$er ulti&ii 3 a#i2 a#ul fiscal +# curs ,i 2 a#i a#teriori

10

3chi*ale#tul +# euro se 'reia $i# actul 4uri$ic sau se $eter&i# la cursul $e schi&b *alutar *alabil la $ata acor$rii a4utorului $e &i#i&is co#for& actului 4uri$ic 11 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

41

*: $n ca"ul unei societ%i $n care cel pu%in o parte din asocia%i au rspundere nelimitat pentru crean%ele societ%ii, atunci cnd s a pierdut mai mult de &umtate din capitalul propriu, aa cum reiese din eviden%ele conta*ile ale societ%ii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut $n ultimele12 luni@ c: pentru $ntreprinderea de orice form &uridic, cnd respectiva $ntreprindere $ntrunete condi%iile prev"ute de le2isla%ia na%ional privind procedura reor2ani"rii &udiciare i a falimentului. 4(iar $n ca"ul $n care nici una din condi%iile de la a:, *:, c: nu este $ndeplinit, o firm este considerat $n dificultate, $n special $n ca"ul $n care pre"int; 1: creterea pierderilor@ 2: scderea cifrei de afaceri@ 3: creterea stocurilor@ 4: $ndatorare crescut@ /: scderea sau dispari%ia activului net. Bn%ele2 c furni"area oricrei informa%ii care nu corespunde realit%ii va duce la respin2erea 4ererii de acord pentru finan%are, 4ererii de plat a a&utorului de minimis sau la revocarea #cordului pentru finan%are i restituirea a&utorului de minimis primit, conform prevederilor le2ale $n vi2oare. Cumele; ................. 3unc%ia; ................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 12; ...................................... Aata semnrii; ................... C,7P .+-,!7#C7PQ 'olicitantul nu este o*li2at s suporte nicio ta1 din partea niciunei persoane sau institu%ii care $l a&ut $n completarea acestei cereri.

12

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

42

Formu aru nr( / a %rocedur: D5CLA&AJI5 %5 %&O%&IA &LS%UND5&5 privind "ncadrarea "ntreprinderii "n cate.oria "ntreprinderi or mici #i mij ocii I( Date e de identi+icare a "ntreprinderii Aenumirea $ntreprinderii ................................................ #dresa sediului social .................................................. 4od unic de $nre2istrare ................................................ Cumele i func%ia persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea; ....................... II( Tipu "ntreprinderii .ndica%i, dup ca", tipul $ntreprinderii; N ONO Bntreprindere autonom ONO Bntreprindere partener ONO Bntreprindere le2at III( Date uti i!ate pentru a se sta)i i cate.oria "ntreprinderii '4
81erci%iul financiar de referin%14 Cumrul mediu anual de salaria%i 4ifra de afaceri anual net O 9mii lei i mii euro: #ctive totale 9mii lei i mii euro:

.mportant; -reci"a%i dac, fa% de e1erci%iul financiar anterior, datele financiare au $nre2istrat modificri care determin $ncadrarea $ntreprinderii $ntr o alt cate2orie 9respectiv micro$ntreprindere, $ntreprindere mic, mi&locie sau mare:. ONO Cu N ONO Aa 9$n acest ca" se va completa i se va ataa o declara%ie referitoare la e1erci%iul financiar anterior:. 4unoscnd c falsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal, declar pe propria rspundere c datele din aceast declara%ie sunt conforme cu realitatea. Cumele; ................. 3unc%ia; ................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 1/; ................................................... Aata semnrii; ...................

13

5atele su#t calculate +# co#for&itate cu 're*e$erile 6egii #r 34672004 'ri*i#$ sti&ularea +#fii#%rii ,i $e-*oltrii +#tre'ri#$erilor &ici ,i &i4locii, cu &o$ificrile ,i co&'letrile ulterioare
14

5atele cu 'ri*ire la #u&rul &e$iu a#ual $e salaria%i, cifra $e afaceri a#ual #et ,i acti*ele totale su#t cele reali-ate +# ulti&ul e8erci%iu fi#a#ciar ra'ortate +# situa%iile fi#a#ciare a#uale a'robate $e ac%io#ari sau asocia%i
15

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

43

Formu aru nr( 4 a %rocedur: ANGAMA85NT 'u*semnatul9a: ............................................., identificat9: cu H.../4... seria ...... nr. ..........., eli*erat9: de ..................... la data de .................., cu domiciliul $n localitatea .................., str. ................... nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ......................, $n calitate de persoan autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea ............................, m an2a&e"; s men%in locurile de munc e1istente la data $nre2istrrii 4ererii de acord pentru finan%are i s cree" pn la finali"area investi%iei i s men%in, pe o perioad de minimum 3 ani de la finali"area investi%iei; R cinci locuri de munc, din care cel pu%in dou locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de pn la 100.000 euro, inclusiv@ R apte locuri de munc, din care cel pu%in trei locuri de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n ca"ul unui a&utor de minimis de la 100.000 euro pn la 200.000 euro, inclusiv@ s asi2ur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului de investi%ii apro*at spre finan%are, $n condi%iile decontrii ulterioare a c(eltuielilor eli2i*ile apro*ate prin #cordul pentru finan%are@ s nu m 2sesc, pe $ntre2ul parcurs al implementrii proiectului, $n situa%ia de conflict de interese, aa cum este $n%eleas i definit de le2isla%ia comunitar i na%ional $n vi2oare. Bn%ele2 c furni"area oricrei informa%ii care nu corespunde realit%ii va duce la respin2erea 4ererii de acord pentru finan%are, 4ererii de plat a a&utorului de minimis sau la revocarea #cordului pentru finan%are i restituirea a&utorului de minimis primit, conform prevederilor le2ale $n vi2oare. Cumele; ................. 3unc%ia; ................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 16; ................................................... Aata semnrii; ...................

16

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

44

Formu aru nr( 1 a %rocedur:

C5&5&5 D5 %LATL A AMUTO&ULUI D5 8INI8IS "n )a!a Hot:rBrii Guvernu ui nr( /012/3'4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii Kinc ude Seciuni e A< 6 #i CC 9'e completea" toate ru*ricile $n lim*a romn, prin te(noredactare:

'u*scrisa ......................., avnd datele de identificare men%ionate la sec%iunea #, repre"entat le2al prin dl/dna ............................., avnd calitatea de ............., identificat9: cu H.../4... seria ..... nr. ....., eli*erat de .................... la data de ...................., cu domiciliul $n localitatea .............., str. .............. nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ................, cod potal ......................., solicit plata a&utorului de minimis $n valoare de ............................ 17, $n *a"a #cordului pentru finan%are nr. ................. din data de .................., emis $n condi%iile prevederilor sc(emei de a&utor de minimis pentru investi%iile reali"ate de .++ uri. S5CJIUN5A A Date e de identi+icare a "ntreprinderii Aenumirea $ntreprinderii; ................................................ Aata $nre2istrrii $ntreprinderii; ....................................... Cr. de $nmatriculare la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului; .................. 4odul de identificare fiscal; ........................................... #dresa; .................................................................. 7elefon; ............................ 3a1; ............................... 8 mail; ............................. 'olicit virarea a&utorului de minimis $n contul $ntreprinderii; 4od .H#C10 ......./070............., desc(is la 7re"oreria .......................... Cumele; .................................................................. 3unc%ia; .................................................................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 1<;........................................................ Aata semnrii; .........................
17

/e co&'letea- cu *aloarea solicitat 'ri# $eco#t /e co&'letea- cu #r $e co#t 50 70 9Disponibil din subvenii i transferuri $eschis la u#itatea Tre-oreriei /tatului +# a crei ra- +,i are $o&iciliul fiscal +#tre'ri#$erea be#eficiar $e a4utor $e &i#i&is, acti* la $ata $e'u#erii 0ererii $e 'lat a a4utorului $e &i#i&is
18 19

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

45

S5CJIUN5A 6 FO&8ULA& D5 D5CONT


Ialoare c(eltuieli eli2i*ile $nre2istrate $n conta*ilitate fr 7I# lei

4(eltuieli eli2i*ile efectuate

3actur

-lat

Ialoare a&utor de minimis solicitat lei

Aenumirea activului potrivit planului de investi%ii

Aenumirea activului potrivit $nre2istrrii $n conta*ilitate

Ialoare lei/euro Cr./ dat

7ipul documentului/ Cr./dat

Ialoare pltit lei/euro

4u 7I#

3r 7I#

7otal;

Cumele; .................................................................. 3unc%ia; .................................................................. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 20;........................................................ Aata semnrii; ......................... S5CJIUN5A C Dec araie pe propria r:spundere 'u*semnatul9a: ............................................., identificat9: cu H.../4... seria ...... nr. ..........., eli*erat9: de ..................... la data de .................., cu domiciliul $n localitatea .................., str. ................... nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ......................, $n calitate de persoan autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea ................................, cunoscnd c falsul $n declara%ii este pedepsit $n conformitate cu art. 2<2 din 4odul -enal, declar pe propria rspundere c; : nu sunt ac%ionar ori asociat care de%ine ac%iuni sau pr%i sociale la $ntreprinderea de la care am ac(i"i%ionat activele i nu sunt so%/so%ie, rud sau afin pn la 2radul al patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de administra%ie/or2anul de conducere al $ntreprinderii

20

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

46

de la care am ac(i"i%ionat activele sau al $ntreprinderii care a efectuat lucrrile de construc%ie@ : '4 ............ nu se afl $n procedur de e1ecutare silit, insolven%, reor2ani"are &udiciar, faliment, $nc(idere opera%ional, di"olvare, lic(idare sau administrare special, $ntreprinderea nu are activit%ile suspendate sau alte situa%ii similare re2lementate de le2e@ : proiectul de investi%ii pentru care '4 .................... a solicitat finan%area prin pre"enta sc(em de a&utor de minimis nu face o*iectul altui a&utor de stat@ : $mpotriva '4 ......... nu au fost emise deci"ii de recuperare a unui a&utor de stat sau, $n ca"ul $n care asemenea deci"ii au fost emise, acestea au fost e1ecutate@ : '4 ........ nu a *eneficiat i nu va *eneficia de a&utoare de stat pe alte sc(eme de a&utor de stat de la al%i furni"ori pe aceleai c(eltuieli eli2i*ile ale investi%iei pentru care a primit a&utor de minimis $n temeiul pre"entei sc(eme. Ae asemenea, declar pe propria rspundere c $n ultimii 3 9trei: ani 21; N ONO '4 ........... nu a *eneficiat de a&utor de minimis@ N ONO '4 ............. a *eneficiat de urmtoarele a&utoare de minimis;
Cr. crt. Aenumirea proiectului investi%ii de #nul primirii a&utorului de minimis 3urni"orul a&utorului minimis de #ctul normativ 4uantumul de minimis euro22 a&utorului

Ae asemenea, declar pe propria rspundere c; : toate informa%iile furni"ate i consemnate $n pre"enta declara%ie sunt corecte i complete@ : $n%ele2 c orice omisiune sau incorectitudine $n pre"entarea informa%iilor $n scopul de a o*%ine avanta&e pecuniare este pedepsit conform le2ii@ : $n%ele2 c furni"area oricrei informa%ii care nu corespunde realit%ii va duce la respin2erea 4ererii de plat a a&utorului de minimis sau la revocarea #cordului pentru finan%are i restituirea a&utorului de minimis primit, conform prevederilor le2ale $n vi2oare. #ne1e" la pre"enta 4erere de plat a a&utorului de minimis, opisul i toate documentele conform 3ormularului nr. / la procedur. Cumele; .......................................... 3unc%ia; 5555555555. 'emntura autori"at i tampila solicitantului 23;55555555555 Aata semnrii; .................

21

/e co#si$er ulti&ii 3 a#i2 a#ul fiscal +# curs ,i 2 a#i a#teriori

22

3chi*ale#tul +# euro se 'reia $i# actul 4uri$ic sau se $eter&i# la cursul $e schi&b *alutar *alabil la $ata acor$rii a4utorului $e &i#i&is co#for& actului 4uri$ic 23 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

47

Formu aru nr( 7 a %rocedur: LISTA DOCU85NT5LO& MUSTIFICATIA5 /1 1. 4ontract de vn"are, de construc%ie etc., inclusiv acte adi%ionale, dup ca", $n copie@ 2. 3actur proform, factur avans, factur stornare, factur final, dup ca", $n copie@ 3. .nstrumente de plat prin *anc; ordin de plat, dispo"i%ie de plat e1tern, 484 etc., dup ca", $n copie@ 4. 81tras de cont2/ tampilat de *anc $n care s se eviden%ie"e contul $ntreprinderii *eneficiare de a&utor de minimis i suma pltit pentru activele ac(i"i%ionate, $n copie@ /. Aeclara%ie vamal de import sau declara%ie recapitulativ pentru import comunitar, dup ca", $n copie@ 6. 'itua%ia lucrrilor emis de constructor i apro*at de *eneficiar, devi" 2eneral pe o*iective i devi"ul o*iectului, $n copie@ 7. #utori"a%ie de construc%ie, $n copie@ 0. ,rdin de $ncepere a lucrrii de construc%ie, $n copie@ <. 81tras de carte funciar cu preci"area Dli*er de orice sarcini i servitu%iE, pentru teren, $n ca"ul reali"rii de construc%ii, respectiv pentru construc%ie i terenul aferent, $n ca"ul ac(i"i%ionrii, $n copie@ 10. -roces ver*al de recep%ie, $n copie@ 11. Cot de intrare recep%ie, $n copie@ 12. 3ia mi&locului fi1, $n copie@ 13. 3ie de cont $n care au fost $nre2istrate activele i pl%ile aferente acestora, $n copie@ 14. 'itua%iile financiare aferente ultimului e1erci%iu financiar $nc(eiat 93ormularele 10, 20, 30, 40:, $n copie@ 1/. !e2istrul 2eneral de eviden% a salaria%ilor $ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform H.G. nr. /00/2011 privind re2istrul 2eneral de eviden% a salaria%ilor, $n copie@ 16. Aocumentele prin care se face dovada c cele dou, respectiv trei persoane nou an2a&ate nu au avut contract individual de munc $n ultimele 3 luni, $n copie@ 17. Aeclara%ie pe propria rspundere din care s re"ulte c $ntre an2a&ator i noii an2a&a%i nu e1ist raporturi de munc $n ultimele 12 luni dinaintea an2a&rii@ 10. 4ertificat de atestare fiscal privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre *u2etul 2eneral consolidat, eli*erat $n condi%iile le2ii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, $n ori2inal sau $n copie le2ali"at@

24 25

Toate $ocu&e#tele su#t obligatorii 'e#tru to%i be#eficiarii $e a4utor $e &i#i&is .e#tru 'l%ile o#li#e #u su#t acce'tate e8trase $e co#t ge# i#ter#et:ba#;i#g

48

1<. 4ertificat de atestare fiscal privind $ndeplinirea o*li2a%iilor de plat ctre *u2etul local, eli*erat $n condi%iile le2ii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, $n ori2inal sau $n copie le2ali"at@ 20. 4erere de desc(idere de cont la 7re"oreria 'tatului $n a crei ra" $i are domiciliul fiscal $ntreprinderea, pentru cod .H#C /0.70. Aisponi*il din su*ven%ii i transferuri, $n copie@ 21. 4ertificat constatator emis cu oca"ia depunerii 4ererii de plat a a&utorului de minimis, $n ori2inal sau $n copie le2ali"at@ 22. Aosar de ac(i"i%ie care s cuprind minimum 3 cereri de ofert, ofertele primite, proces ver*al semnat de mem*rii comisiei de evaluare prin care s fie &ustificat ale2erea ofertei conform criteriului de atri*uire ales, $n ca"ul reali"rii de construc%ii sau ac(i"i%iei de ec(ipamente, $n copie@ 23. Aovada ac(i"i%ionrii de la un ter% $n condi%ii de pia%, fr ca ac(i"itorul s fie $n msur s $i e1ercite controlul asupra vn"torului sau viceversa, $n ca"ul ac(i"i%ionrii construc%iilor@ 24. -o" a fiecrui activ pentru care se solicit plata a&utorului de minimis@ 2/. #lte documente relevante.

49

Formu aru nr( ; a %rocedur: FO&8ULA& D5 &A%O&TA&5 A 5F5CT5LO& FINANJL&II /; "n )a!a Hot:rBrii Guvernu ui nr( /012/3'4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii 9'e completea" toate ru*ricile $n lim*a romn, prin te(noredactare: -erioada pentru raportare; anul .................. Date e de identi+icare a "ntreprinderii Aenumirea $ntreprinderii; ................................................ #dres; ................................................................... 7elefon; .............................. 3a1; ............................. 8 mail; ..................................... Aata $nre2istrrii $ntreprinderii; ....................................... Cr. de $nmatriculare la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului; ........................ 4odul de identificare fiscal; ............................................. #m o*%inut #cordul pentru finan%are nr. ........../"".ll.aa., $n valoare de ............................ 27 lei. Ialoarea investi%iei reali"ate20 cu finan%are neram*ursa*il; ............... lei, din care a&utor de minimis primit2<.............................. lei Date e de raportare 4ifra de afaceri net; ............................................ lei@ -rofitul/-ierderea *rut9:; ...................................... lei .mpo"itul pe profit; 5555555555555 lei Cumrul mediu de salaria%i; 5555555555 'u*semnatul/'u*semnata ..........................., identificat/identificat cu actul de identitate seria .... nr. .........., eli*erat de .................. la data de ..............., cu domiciliul $n localitatea ......................, str. .................. nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul .........................., $n calitate de repre"entant le2al al $ntreprinderii ......................., declar pe propria rspundere c toate informa%iile furni"ate i consemnate $n pre"entul formular sunt corecte i complete. 3unc%ia; ............. 'emntura autori"at i tampila *eneficiarului 30; 55555555 Aata semnrii; ...............

26

Tra#s&iterea for&ularului este obligatorie 'e#tru to%i be#eficiarii $e a4utor $e &i#i&is +# ca$rul 're-e#tei sche&e, 'e#tru o 'erioa$ $e 3 a#i, +#ce'(#$ cu a#ul ur&tor fi#ali-rii i#*esti%iei 27 Valoarea fi#a#%rii a'robate 28 Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate 'e#tru care s:a e&is Acor$ul 'e#tru fi#a#%are 29 Valoarea fi#a#%rii 'ltit $e la bugetul $e stat 30 Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

50

Formu aru nr( 0 a %rocedur: C5&5&5 de anu are tota : sau paria : a ajutoru ui de minimis pentru care e=ist: Acord pentru +inanare emis "n )a!a Hot:rBrii Guvernu ui nr( /012/3'4 privind acordarea ajutoare or de minimis pentru investiii e rea i!ate de "ntreprinderi e mici #i mij ocii 9'e completea" $n ca"ul modificrii uneia dintre condi%iile $n care s a o*%inut acordul pentru finan%are: 'u*scrisa ........................, avnd datele de identificare men%ionate la 'ec%iunea # din pre"enta 4erere, repre"entat le2al prin dl/dna ............................... avnd calitatea de ..................., solicit anularea total/par%ial a a&utorului de minimis pentru care e1ist #cordul pentru finan%are nr. ...... din data de ..................., pentru cate2oriile de c(eltuieli prev"ute $n 'ec%iunea H din pre"enta 4erere, $n sum de 55555 lei. S5CJIUN5A A D %re!entarea so icitantu ui Aenumirea $ntreprinderii; ...................................... #dresa; ................................................................... 7elefon; ............................. 3a1; .............................. 8 mail; .................................................................. Aata $nre2istrrii $ntreprinderii; ....................................... Cr. de $nmatriculare la ,ficiul !e2istrului 4omer%ului; .................. 4od de identificare fiscal; ............................................. S5CJIUN5A 6 D Che tuie i pentru care se so icit: anu area ajutoru ui de minimis
7ipul de c(eltuial pentru care se solicit anularea total/par%ial a finan%rii Aenumire activ Ialoarea a&utorului de minimis solicitat spre anulare lei #n . #n ..

a: 4(eltuieli cu reali"area de construc%ii noi *: 4(eltuieli cu ac(i"i%ia de construc%ii c: 4(eltuieli cu ec(ipamente te(nolo2ice G maini, utila&e i instala%ii de lucru d: 4(eltuieli cu aparate i instala%ii de msurare, control i re2lare e: 4(eltuieli cu mi&loace de transport ne$nmatricula*ile, pentru sus%inerea activit%ii $ntreprinderii f: 4(eltuieli cu ec(ipamente .7 7,7#? -8 #C.; 7,7#? G8C8!#?;

S5CJIUN5A C Dec araie pe propria r:spundere 'u*semnatul9a: ..........................., identificat9: cu actul de identitate/paaportul seria ..... nr. ................, eli*erat de ......................... la data de ..........................., cu domiciliul $n localitatea ..........................., str. .................... nr. ...., *l. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/&ude%ul ..............., $n calitate de persoan autori"at s repre"inte le2al $ntreprinderea ........................, declar pe propria rspundere c solicit anularea 51

total sau par%ial a a&utorului de minimis pentru care am primit #cordul pentru finan%are nr. .... din data de ............, emis de +inisterul 3inan%elor -u*lice. Cumele; .......................................... 3unc%ia .......................................... 'emntura autori"at i tampila *eneficiarului 31;..................................... Aata semnrii; ...................................

C,7P .+-,!7#C7PQ 'olicitantul nu este o*li2at s suporte nicio ta1 din partea niciunei persoane sau institu%ii care $l a&ut $n completarea acestei cereri.

31

Toate $ocu&e#tele $e'use 'e#tru aceast sche& *or fi se&#ate $e 'ersoa#a autori-at s re're-i#te legal +#tre'ri#$erea

52

Ane=a nr( ' %rocedura de inre.istrare onD ine a Cereri or de acord pentru +inantare in )a!a H(G( nr( /012/3'4 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

1.

Serviciul informatic pentru "nre.istrare onD ine

mod de utilizare

Bnre2istrarea on line a 4ererii de acord pentru finan%are $n *a"a H.G. nr. 274/2013 se face de ctre $ntreprindere prin accesarea formularului on line disponi*il la adresa Ke* furni"ata de +.3.-., unde se completea" cmpurile o*li2atorii; Aenumirea $ntreprinderii 4odul de identificare fiscal 94od >nic de .dentificare 4>.: Aenumirea activit%ii pentru care se solicit finan%are 4odul 4#8C al activit%ii pentru care se solicit finan%are Ialoarea proiectului de investi%ii 9lei: Ialoarea a&utorului de minimis solicitat 9lei: Cumele i prenumele persoanei autori"ate s repre"inte le2al $ntreprinderea 3unc%ia. 3ormularul este pre"entat $n #C8S# la pre"enta -rocedur. Aup completare, datele se trimit prin apsarea *utonului L7rimiteE. #psarea *utonului L7rimiteE declanea" un proces automat de verificare a datelor $nscrise $n cmpurile o*li2atorii. Aac datele se conformea" re2ulilor de introducere, $ntreprinderea primete un mesa& de trimitere cu succes $nso%it de numrul de $nre2istrare al 4ererii de acord pentru finan%are i adresa Ke* unde poate consulta recipis 2enerat dup introducerea datelor $n sistem. !ecipisa este un document electronic, 2enerat automat de sistemul informatic, semnat electronic cu certificatul di2ital al +inisterului 3inan%elor -u*lice, prin care este confirmat $nre2istrarea unui formular electronic $n sistem. !ecipisa con%ine, dac cererea la care se refer a fost corect $ntocmit, numrul de ordine. -entru $nscrierea cererii, $n sistemul informatic, se verific corectitudinea datelor, conformarea cu re2ulile de completare. 4>. ul $ntreprinderii tre*uie sa fie un 4>. atri*uit de #C#3. ?a primirea unui mesa& de eroare, $ntreprinderea tre*uie s corecte"e datele i s retrimit cererea. Cu se vor $nscrie dect cererile completate $n conformitate cu re2ulile de completare. Ae asemenea, imediat dup epui"area *u2etului anual alocat, $n sistem nu se vor mai $nscrie cereri. 53

2.

O)!inerea num"rului de ordine #n recipis"

Cum!rul de ordine reprezint! po"i%ia primit $n lista cu $ntreprinderile care au $nre2istrat on line 4ereri de acord pentru finan%are $n *a"a H.G. nr. 274/2013, $n limita *u2etului anual alocat. Aac datele sunt corect introduse i cererea a fost depus $n limita *u2etului anual alocat, $n recipis vor fi $nscrise urmtoarele informa%ii; -

Cumarul de inre2istrare al cererii trimise electronic 4odul de identificare fiscala 4>. 4odul 4#8C al activitatii pentru care se solicit finantare Cumarul de ordine Ialoarea proiectului de investitii 9lei: Ialoarea a&utorului de minimis solicitat 9lei: Aata si ora solicitarii

- -erioada $n care $ntreprinderea poate depune sau transmite prin pot sau alte servicii de curierat, la !e2istratura 2enerala a +.3.-., 4ererea de acord pentru finan%are $nso%it de documentele &ustificative. Aac datele sunt incorect introduse sau cererea a fost depus $n afara limitei *u2etului anual alocat, $n recipis vor fi $nscrise urmtoarele informa%ii; Cumarul de inre2istrare al cererii trimise electronic 4odul de identificare fiscala 4>. 4odul 4#8C al activitatii pentru care se solicit finantare Ialoarea proiectului de investitii 9lei: Ialoarea a&utorului de minimis solicitat 9lei: Aata si ora solicitarii +en%iunea Lcerere respinsE +otivarea respin2erii Auditu

3.

Bn sistemul informatic vor fi pstrate toate $nre2istrrile trimise de $ntreprinderi, indiferent dac au fost conforme sau nu. Bnre2istrarea va con%ine toate datele transmise de $ntreprinderi, precum i "iua, ora, minutul i secunda la care a fost $nre2istrat on line 4ererea de acord pentru finan%are $mpreun cu recipisa asociat. 4 Transparen!a

Tilnic, la ora 10;30, pe site ul +.3.-. se pu*lic lista 4ererilor de acord pentru finan%are $nre2istrate pn la finele "ilei anterioare, care con%ine urmtoarele informa%ii; Cumarul de inre2istrare al 4ererii inre2istrata on line 54

Aata si ora solicitarii 4odul de identificare fiscala 4>. #ctivitatea pentru care se solicit finantare 9denumire si codul 4#8C: Cumarul de ordine, dupa caz Ialoarea proiectului de investitii 9lei: Ialoarea a&utorului de minimis solicitat 9lei: #cceptarea/respin2erea cererii de inre2istrare

55

AN5GA BC!8G.'7!#!8# 48!8!.. A8 #4,!A -8C7!> 3.C#CU#!8 $n *a"a H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii

Aenumirea $ntreprinderii; ................................................ 4odul de identificare fiscal; .......................................... Aenumirea activitatea pentru care se solicit finan%are 4odul 4#8C conform ,rdinului preedintelui .nstitutului Ca%ional de 'tatistic nr. 337/2007 privind actuali"area 4lasificrii activit%ilor din economia na%ional 4#8C:; .............................. Ialoarea proiectului de investi%ii 9c(eltuieli eli2i*ile:; 5555555.. lei Ialoarea a&utorului de minimis solicitat; 555555555.. lei Cumele; .................................................................. 3unc%ia; .................................................................. Aata ; .........................

56

Ane=a nr( / Gri a de veri+icare a conditii or de con+ormitate


Nr( crt( 1 C5&INTA 4ererea de acord pentru finantare con%ine date conforme cu datele din recipisa 2enerat la $nre2istrarea on line 4ererea de acord pentru finantare are toate ru*ricile completate cu datele solicitate si respecta modelul 3ormularului nr. 1 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013@ este datata, stampilata si semnata in ori2inal de catre persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea ?a 4ererea de acord pentru finantare este ane1at opisul in care se mentionea"a denumirea fiecarui document si pa2ina la care este indosariat 4ertificatul constatator este atasat in ori2inal, este actuali"at cu date vala*ile la data depunerii 4ererii de acord pentru finantare la !e2istratura 2eneral a +inisterului 3inan%elor -u*lice si contine informatiile preva"ute in G(idul solicitantului Aeclaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in cate2oria intreprinderilor mici si mi&locii este atasata si respecta modelul 3ormularului nr. 2 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013, este datata, stampilata si semnata in ori2inal de catre persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea 4ertificatul de atestare fiscala privind indeplinirea o*li2atiilor de plata catre *u2etul 2eneral consolidat este atasat, vala*il la data inre2istrarii 4ererii de acord pentru finantare la !e2istratura 2enerala a +3- si este pre"entat in ori2inal sau in copie le2ali"ata 4ertificatele de atestare fiscala privind indeplinirea o*li2atiilor de plata catre *u2etul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt atasate, vala*ile la data inre2istrarii 4ererii de acord pentru finantare la !e2istratura 2enerala a +3- si sunt pre"entate in ori2inal sau in copie le2ali"ata 'ituatiile financiare corespun"atoare ultimului e1ercitiu financiar inc(eiat, depuse si apro*ate conform prevederilor le2ale in vi2oare, sunt atasate in copie 81ceptie fac intreprinderile infiintate sau care au reluat desfasurarea activitatii in anul inre2istrarii 4ererii de acord pentru finantare -lanul de investitii este atasat si respecta modelul din G(id@ este datat, stampilat si semnat in ori2inal de catre persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea Aocumentele care &ustifica valoarea activelor din planul de investitii; oferta de pret pentru fiecare ec(ipament, in ca"ul ac(i"itiei de ec(ipamente te(nolo2ice aparate si instalatii de masurare, control si re2lare mi&loace de transport neinmatricula*ile ec(ipamente .7 devi" 2eneral pe o*iective si devi"ul o*iectului reali"ate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 20/2000, in ca"ul reali"arii de constructii raport de evaluare, in ca"ul ac(i"itiei de constructii, sunt atasate in copie 11 12 'tudiul te(nico economic este atasat si respecta modelul din G(id@ este datat, stampilat si semnat in ori2inal de catre persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea #n2a&amentul este atasat si respecta modelul 3ormularului nr. 3 din #ne1a la H.G. nr. 274/2013@ este datat, stampilat si semnat in Da Nu NA O)servatii

<

10

57

13

ori2inal de catre persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea Aocumentul care atesta dovada detinerii; a: unui drept real principal 9pre"entarea unui contract de van"are, de sc(im*, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevoca*il sau (otarare &udecatoreasca definitiva si irevoca*ila: asupra cladirii in care urmea"a a se reali"a investitia sau *: unui drept de creanta 9pre"entarea unui contract de cesiune, concesiune, comodat sau locatiune: asupra cladirii in care urmea"a a se reali"a investitia sau c: alt document, care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii in care urmea"a a se reali"a investitia este atasat in copie si este vala*il pe o perioada de minimum 3 ani de la finali"area acesteia. Aocumentul este o*li2atoriu in ca"ul ac(i"itionarii de ec(ipamente

14

Aocumentul care atesta dovada detinerii unui drept real principal, unui drept de creanta sau a unui alt document asupra cladirii in care urmea"a a se reali"a investitia este autentificat la notar Aocumentul care atesta dovada detinerii; a: unui drept real principal 9pre"entarea unui contract de van"are, de sc(im*, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire definitiv si irevoca*il sau (otarare &udecatoreasca definitiva si irevoca*ila: asupra terenului pe care urmea"a a se reali"a investitia sau *: unui drept de creanta 9pre"entarea unui contract de cesiune sau concesiune: asupra terenului pe care urmea"a a se reali"a investitia sau c: alt document, care sa certifice dreptul de folosinta asupra terenului pe care urmea"a a se reali"a investitia este atasat in copie si este vala*il pe o perioada de minimum 3 ani de la finali"area acesteia. Aocumentul este o*li2atoriu in ca"ul reali"arii de constructii Aocumentul care atesta dovada detinerii unui drept real principal, unui drept de creanta sau a unui alt document asupra terenului pe care urmea"a a se reali"a investitia este autentificat la notar 81trasul de carte funciara este atasat in copie si este vala*il la data depunerii cererii Aocumentul este o*li2atoriu in ca"ul reali"arii de constructii 4ertificatul de ur*anism este atasat in copie si este vala*il la data depunerii cererii Aocumentul este o*li2atoriu in ca"ul reali"arii de constructii .mputernicirea prin act notarial este atasata in ori2inal Aocumentul este o*li2atoriu in ca"ul in care o alta persoana decat repre"entantul le2al al intreprinderii solicitante semnea"a 4ererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta #ctul de identitate al persoanei autori"ate sa repre"inte le2al intreprinderea este atasat in copie, si contine mentiunea Lconform cu ori2inalulE 7oate documentele emise de intreprinderea solicitanta in ori2inal sunt datate, stampilate si semnate de persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea

1/

16.

17

10

1<

20

21

7oate documentele pre"entate in copie sunt stampilate si semnate de persoana autori"ata sa repre"inte le2al intreprinderea si contin mentiunea Lconform cu ori2inalulE C# G nu se aplica 22

58

Gri a de veri+icare a criterii or de e i.i)i itate


Nr( crt( 1 C&IT5&IU D5 5LIGI6ILITAT5 .ntreprinderea este inre2istrata potrivit prevederilor ?e2ii societatilor nr. 31/1<<0, repu*licata, cu modificarile si completarile ulterioare .ntreprinderea este inre2istrata potrivit prevederilor ?e2ii nr. 1/200/ privind or2ani"area si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare .ntreprinderea se incadrea"a in cate2oria intreprinderilor mici si mi&locii, conform prevederilor ?e2ii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si de"voltarii intreprinderilor mici si mi&locii, cu modificarile si completarile ulterioare .ntreprinderea are sediul si isi desfasoara activitatea in !omania Da Nu NA &e+erinta 4ertificat constatator

4ertificat constatator 4ertificat constatator 3ormularul nr. 2 procedura 4ertificat constatator 4ertificat constatator 'ituatii financiare Aeclaratie pe propria raspundere ca desfasoara activitate economica in ca"ul intreprinderilor nou infiintate sau care au reluat activitatea la momentul inre2istrarii 4ererii la

.ntreprinderea desfasoara activitate economica

.ntreprinderea nu a primit a&utoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca a primit a&utoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul ec(ivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in ca"ul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare .ntreprinderea pre"inta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea c(eltuielilor eli2i*ile

4erere de acord pentru finantare G sectiunea 4

-lan de investitii conform modelului din G(id 'tudiu te(nico economic conform modelului din G(id

.ntreprinderea pre"inta un studiu te(nico economic din care re"ulta via*ilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei

'e anali"ea"a evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei

59

<

.ntreprinderea pre"inta un an2a&ament ferm privind mentinerea locurilor de munca e1istente la data inre2istrarii 4ererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finali"area investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finali"area investitiei, a; cinci locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in ca"ul unui a&utor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv sapte locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in ca"ul unui a&utor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv, precum si privind asi2urarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului apro*at spre finantare si a*senta situatiei de conflict de interese

3ormularul nr. 3 -rocedura

la

10

.ntreprinderea nu inre2istrea"a de*ite restante la *u2etele componente ale *u2etului 2eneral consolidat

11

.ntreprinderea nu se afla in procedura de e1ecutare silita, insolventa, faliment, reor2ani"are &udiciara, di"olvare, inc(idere operationala, lic(idare .ntreprinderea nu intra in cate2oria Vintreprinderilor in dificultateV potrivit prevederilor 4ap. 2 sectiunea 2.1 din 4omunicarea 4omisiei ?inii directoare privind a&utorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, pu*licata in =urnalul ,ficial al >niunii 8uropene, seria 4, nr. 244 din 1 octom*rie 2004 .mpotriva intreprinderii nu au fost emise deci"ii de recuperare a unui a&utor de stat sau, in ca"ul in care asemenea deci"ii au fost emise, acestea au fost e1ecutate

4ertificatul de atestare fiscala privind indeplinirea o*li2atiilor de plata catre *u2etul 2eneral consolidat 4ertificatele de atestare fiscala privind indeplinirea o*li2atiilor de plata catre *u2etul local, inclusiv pentru punctele de lucru 4ertificat constatator 4erere de acord pentru finantare G sectiunea A 4erere de acord pentru finantare G sectiunea A 'ituatiile financiare 4erere de acord pentru finantare G sectiunea 4

12

13

C# G nu se aplica

60

Gri a de veri+icare a conditii or de e i.i)i itate a active or pentru care so icita ajutor de minimis
Nr( crt( CONDITI5 D5 5LIGI6ILITAT5 #ctivele se incadrea"a in urmatoarele cate2orii; a: reali"area de constructii noi cu urmatoarele destinatii; industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fi"ica si a2rement, precum si prestarea altor servicii, in vederea desfasurarii activitatii pentru care s a solicitat finantare *: ac(i"itia de constructii cu urmatoarele destinatii; industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fi"ica si a2rement, precum si prestarea altor servicii, in vederea desfasurarii activitatii pentru care s a solicitat finantare c: ec(ipamente te(nolo2ice masini, utila&e si instalatii de lucru d: aparate si instalatii de masurare, control si re2lare e: mi&loace de transport neinmatricula*ile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii f: ec(ipamente .7 Ialoarea activelor este fara 7I# #ctivele sunt e1ploatate e1clusiv de intreprinderea *eneficiara de a&utor de minimis in scopul desfasurarii activitatii ce face o*iectul finantarii #ctivele sunt amorti"a*ile, conform prevederilor le2ale in vi2oare, pentru care nu se aplica amorti"area accelerata #ctivele sunt noi 81ceptie fac constructiile ac(i"itionate .n ca"ul reali"arii unei constructii, valoarea c(eltuielilor eli2i*ile se incadrea"a in limita a 370 euro/mp arie desfasurata Da Nu NA O)servatii

2 3

4 / 6

C# G nu se aplica

61

Gri a de veri+icare tehnicoDeconomica


Nr( crt( 1 C5&INTA Aatele de identificare ale intreprinderii si locatia reali"arii investitiei corespund cu mentionarile din documente Aatele de identificare ale persoanei autori"ate sa repre"inte le2al intreprinderea si datele de contact ale acesteia corespund cu mentionarile din documente Da Nu NA &e+erinta 4ertificat constatator Aocumentul de detinere a locatiei 4ertificat constatator #ct de identitate sau .mputernicire #ct de identitate 'curt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite -re"entarea evolutiei economice a intreprinderii pe *a"a situatiilor financiare corespun"atoare perioadei anterioare depunerii cererii, evolutia activitatii etc. 4erere de acord pentru finantare G sectiunile # si H 4ertificat constatator .mpactul urmarit prin implementarea proiectului pentru activitatea pentru care se solicita finantare 4aracteristici fi"ice si te(nice ale activelor Cecesitatea ac(i"itionarii activelor -re"entarea flu1ului te(nolo2ic si plasarea ec(ipamentelor in flu1, daca este ca"ul -roduse o*tinute/servicii prestate ca urmare a implementarii proiectului Aescrierea pietei de desfacere, concurenta Gradul de crestere a capacitatii de productie/furni"are de servicii #r2umente privind oportunitatea de"voltarii activitatii pentru care se solicita finantare .n ca"ul reali"arii de constructii se va pre"enta si sc(ita amplasamentului cu mentionarea suprafetei desfasurate -lan de investitii 4erere de acord pentru finantare G sectiunile # si H

Aescrierea intreprinderii pre"entarea activitatii acesteia

solicitante

si

-re"entarea activitatii pentru care se solicita finantarea

Aescrierea activelor ce urmea"a a fi ac(i"itionate

Graficul de reali"are a investitiei, cu esalonarea a&utorului de minimis solicitat

62

8volutia situatiei financiare in perioada implementarii si a intreprinderii in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei pe *a"a elementelor din Hilant si 4ontul de profit si pierdere, pornind de la situatiile corespun"atoare ultimului e1ercitiu financiar inc(eiat .ntreprinderile infiintate in anul inre2istrarii 4ererii, intreprinderile care au reluat activitatea suspendata in anul inre2istrarii cererii, precum si intreprinderile inactive in anul anterior si care desfasoara activitate economica in anul inre2istrarii 4ererii de acord pentru finantare vor reali"a proiectiile avand in vedere o*iectivele sta*ilite de intreprindere Aemonstrarea eficientei economice a intreprinderii in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei 4alendarul crearii noilor locuri de munca #r2umentarea crearii fiecarui loc de munca nou creat in functie de necesitatile intreprinderii

'ituatiile financiare aferente ultimului e1ercitiu financiar inc(eiat

-lan de investitii 9pentru valoarea activelor si valoarea a&utorului de minimis:

< 10

'e va verifica evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei 3ormularul nr. 3 la -rocedura 'e va utili"a modelul de ta*el din GH.A

11

4onsideratii privind via*ilitatea proiectului

'e pre"inta consideratii cu privire la evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finali"area investitiei

C# G nu se aplica

63

Ane=a nr( 4

AN5GA I LA T&ATATUL D5 INSTITUI&5 A CO8UNITLJII 5U&O%5N5 LISTA %rev:!ut: "n artico u 4/ din Tratat

N'N Num:r nomenc atur: 6ru=e es 4#-.7,? 1 4#-.7,? 2 4#-.7,? 3 4#-.7,? 4 4#-.7,? / 0/.04 0/.1/ 4#-.7,? 6 4#-.7,? 7 4#-.7,? 0 4#-.7,? < 4#-.7,? 10 4#-.7,? 11 4#-.7,? 12 4#-.7,? 13 e1. 13.03 4#-.7,? 1/ 1/.01 1/.02 1/.03 1/.04 1/.07 1/.12 1/.13 1/.17 4#-.7,?16 4#-.7,?17 17.01 17.02 17.03 17.0/

N/N Destinaia produse or #nimale vii 4arne i or2ane comesti*ile -ete, crustacee i molute ?apte i produse lactate@ ou de pasre@ miere natural .ntestinele, ve"ica i stomacul animalelor, $n $ntre2ime sau *uc%i, cu e1cep%ia celor de pete -roduse de ori2ine animal, care nu sunt denumite sau $ncadrate $n alt parte@ animale moarte corespun"toare capitolelor 1 sau 3, improprii pentru consumul uman -lante i produse de floricultur ?e2ume, plante, rdcini i tu*erculi alimentari 3ructe comesti*ile@ co&i de citrice i pepene 2al*en 4afea, ceai i mirodenii, $n afar de matW 9ile1: 9no 0<.03: 4ereale -roduse de morrit@ mal% i amidon@ 2luten@ inulin 'emin%e i fructe olea2inoase@ sm*uri i semin%e i fructe diverse@ plante industriale i medicinale@ paie i fura&e -ectine >ntur i alte 2rsimi de porc topite@ 2rsime de pasre topit 'eu 9de *ovine, ovine i caprine: *rut sau topit, inclusiv cel denumit Xprimul e1trasY 'tearin@ oleo stearin@ ulei din osn" i oleo mar2arin neemulsionat, fr a fi emulsionate, amestecate sau preparate Grsimi i ulei de pete i mamifere marine, rafinate sau nerafinate >leiuri ve2etale sta*ile, fluide sau solide, *rute, rafinate sau purificate Grsimi i uleiuri animale sau ve2etale, (idro2enate, rafinate sau nerafinate, dar nepreparate mai departe +ar2arin, $nlocuitor de osn" i alte 2rsimi alimentare preparate !e"iduuri provenind din prelucrarea 2rsimilor sau din cear animal sau ve2etal -reparate din carne de animale, pete, crustacee i molute Ta(r de sfecl i trestie, $n stare solid #lte tipuri de "a(r@ siropuri de "a(r@ miere artificial 9amestecat sau nu cu miere natural:@ "a(r carameli"at +elas, decolorat sau nu Ta(r aromati"at sau colorat, siropuri i melas, neinclu"nd sucuri de fructe care con%in $n orice propor%ie adaos de "a(r

64

4#-.7,? 10 10.01 10.02 4#-.7,? 20 4#-.7,? 22 22.04 22.0/ 22.07 81.22.00 81 22.0<

4acao *oa*e, $ntre2i sau mcinate, *rut sau pr&it 4o&i, pieli%e i deeuri de cacao -reparate din le2ume, "ar"avaturi, fructe i din alte pr%i ale plantelor +ust de stru2uri, fermentat sau cu fermenta%ia oprit $n alt mod dect prin adaos de alcool Iinuri din stru2uri proaspe%i@ must din stru2uri cu fermenta%ia oprit prin adaos de alcool #lte *uturi fermentate 9de e1emplu, cidru, rac(iu de pere, (idromel: #lcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu, de orice trie, o*%inut din produse a2ricole fi2urnd $n ane1a . din 7ratat, cu e1cep%ia lic(iorurilor sau altor *uturi spirtoase i a altor preparate alcoolice compuse 9numite Xe1tracte concentrateY: folosite la fa*ricarea *uturilor ,%et comesti*il i $nlocuitori comesti*ili ai acestora !e"iduuri i deeuri din industria alimentar, preparate pentru (rana animalelor 7utun *rut sau neprelucrat@ deeuri de tutun -lut natural *rut i deeuri de plut@ plut concasat, 2ranulat sau praf .n *rut, drcit, scrmnat, pieptnat sau tratat $n alt mod, dar netors@ cl%i i deeuri 9inclusiv scame: 4nep 94anna*is sativa: *rut, drcit, scrmnat, pieptnat sau tratat $n alt mod, dar netoars@ cl%i i deeuri 9inclusiv scame:

22.10 4#-.7,? 23 4#-.7,? 24 24.01 4#-.7,? 4/ 4/.01 4#-.7,? /4 /4.01 4#-.7,? /7 /7.01

65