Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE I AMENAJRII TERITORIULUI

ORDIN Nr. 11/N/ din 12.02.1996


Avnd n vedere avizul Consiliului Tehnico-tiinific nr. 4 din 16. 1.1!!6" #n confor$itate cu %ot&rrea 'uvernului (o$niei nr. 4)6/ / 1!!4* #n te$eiul %ot&rrii +arla$entului (o$niei nr. 11/1!!, -i a .ecretului nr. ,,//1!!,0 1inistrul 2ucr&rilor +u3lice -i A$ena4&rii Teritoriului e$ite ur$&torul 5(.6N* 1. 7e a8ro3& lucrarea 9Cod de 8roiectare -i e:ecuie 8entru construcii fundate 8e 8&$nturi cu u$fl&ri -i contracii $ari; indicativ N< 1-!6. ,. Codul $enionat la 8ct. l intr& n vi=oare de la data 8u 3lic&rii lui n >uletinul Construciilor. Cu aceea-i dat& iese din vala3ilitate Nor$ativul + ? -?!. /. .irecia +ro=ra$e de Cercetare -i (e=le$ent&ri Tehnice va aduce la nde8linire 8revederile 8rezentului ordin.

16N67T(@0 MARIN CRISTEA

57

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE,I AMENAJRII TERITORIULUI - MLPAT .6(<CA6A +(5'(A1< .< C<(C<TA(< 6 (<'2<1<NTB(6 T<%N6C<

C D DE PROIECTARE I E!ECU"IE PENTRU CONSTRUC"II #UNDATE PE PM$NTURI CU UM#LRI I CONTRAC"II MARI %PUCM& Indi'()i* NE 0001+96
Elaborat de:

6N7T6T@T@2 .< C<(C<TB(6 #N C5N7T(@CA66 6 <C5 N516A C5N7T(@CA6625( C 6NC<(C Dir,')-r .,n,r(/0 C-n1. (2-'. P(3/ P-4,2'3
.<+A(TA1<NT +(5T<CA6< ANT67<6716CA 6 76'@(ANAA 7T(@CT@(A2A Dir,')-r0 Pr-1. dr. in.. A3.32)in P-45,2'3 ,1 L(6-r()-r 7,-),8ni'5 9i #3nd(:ii0 C-n1. dr. in.. M5ri( ),15ni'5 R,24-n2(6i/ /3'r(r,0 In.. E'(),rin( P53n In colaborare cu: @N6D<(76TAT<A T<%N6CB .< C5N7T(@CA66 >@C@(<T6 0 @TC> 0 Pr-1. dr. in.. Andr,i Si/*(n Avizat de: .6(<CA6A +(5'(A1< .< C<(C<TA(< 6 (<'2<1<NTB(6 T<%N6C< Dir,')-r0 In.. O')(*i(n M5n-i3 R,24-n2(6i/ d, /3'r(r, MLPAT0 In.. Ni'-/(, R(d3
;9

COD DE PROIECTARE <1 E!ECU"IE PENTRU Indi'()i* 0 NE 0001+96 CONSTRUC"II #UNDATE PE PM$NTURI CU UM#LRI I CONTRAC"II MARI %PUCM& =n/-'3i,9), 0 P >0 + >9

1. .AT< '<N<(A2<
1.1. +rezentul cod de 8roiectare -i e:ecuie se a8lic& la 8roiec tarea -i e:ecutarea construciilor civile0 industriale -i a=rozooteh nice0 cu fundaii directe0 8e 8&$nturi cu u$fl&turi -i contracii $ari E+@C1F. 1.,. +ro3le$ele -i soluiile referitoare la 8roiectarea -i rea lizarea construciilor 8e +@C1 tre3uie tratate difereniat0 n funcie de re=i$ul de n&li$e al acestora0 $odul de nc&rcare -i echi8are0 condiii de e:8loatare0 vecin&tatea unor ar3ori etc. 1./. Construciile care ad&8ostesc 8rocese tehnolo=ice ce 8ot avea 8ierderi $ari de a8&0 cu surse ter$ice i$8ortante de c&ldur& sau fri=0 8rocese chi$ice sau 3acteriolo=ice0 fundate 8e +@C10 nu fac o3iectul 8rezentului cod de 8roiectare -i e:ecuie. 1&surile constructive ce se ado8t& n aceste situaii sunt variate si se sta3ilesc de c&tre 8roiectant0 de la caz la caz. 1.4. .efinirea -i identificarea +@C1 se face confor$ 8revederilor din 7TA7 1,4/-GG 9Teren de fundare;. 6dentificarea -i clasificarea 8&$nturilor; -i 7TA7 1!1//1,-GG 9Terenul de fundare. .eter$inarea caracteristicilor fizice -i $ecanice ale 8& $nturilor cu u$fl&ri -i contracii $ari;. 1.). +&$nturile cu u$fl&turi -i contracii $ari0 si$3oli zate +@C10 ntlnite n literatura de s8ecialitate -i su3 denu$i rea de 8&$nturi contractile sau e:8ansive0 sunt n sensul 8rezen<la3orat de * A ro3at de * 6N7T6T@T@2 .< C<(C<TB(6 #N + C5N7T(@CA66 6 <C5N516A 16N67T(@2 2@C(B(625( C5N7T(@CA6625( C 6NC<(C +@>26C< 6 A1<NAHB(66 @N6D<(76TAT<A T<%N6CA .< T<(6T5(6@2@6 C5N7T(@CA66 >@C@(<T6 C cu ordinul nr. 11/N din 1,. ,.1!!6 @TC>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
60

tului cod de 8roiectare -i e:ecuie C 8&$nturi ar=iloase care 8rezint& variaii sezoniere de volu$ nse$nate0 ca ur$are a variaiilor de u$iditate0 ce 8ot conduce la de=rad&ri ale fundai ilor -i construciilor cu adnci$e $ic& de fundare. +roducerea unor variaii nse$nate de volu$ a 8&$nturilor este condiionat& de* C e:istena n zona de su8rafa& a unor ar=ile active0 sus ce8ti3ile de u$fl&ri -i contracii $ari" I C 8roducerea unor variaii i$8ortante de u$iditate ca ur $are a condiiilor cli$atice sau a altor cauze Esurse 8uternice de u$ezire sau uscare0 eva8o-trans8iraia ve=etaiei etc.F. 1.6. 7e $enioneaz& c& n cazul construciilor fundate la adnci$i $ai $ari de , $ -i care nu sunt de cate=oria celor de la 8ct. 1./.0 de re=ul& nu se 8roduc variaii de volu$ ale terenului de fundare de natur& s& influeneze construciile res8ective. ,. C<(C<TA(<A T<(<N@2@6 ,.1. #n cazul e:istenei unor indici 8rivind 8ro3a3ilitatea e:istenei unor +@C1 n a$8lasa$entul cercetat Evezi harta din fi=. 6.1.0 AN<JA 6F0 de felul infor$aiilor o3inute cu ocazia recunoa-terii 8e teren Eco$8ortarea unor construcii nvecinate0 infor$aii de la localnici 8rivind fisurarea 8uternic& a terenului n 8erioadele de secet&F0 la ela3orarea studiului =eotehnic se va da o atenie deose3it& sta3ilirii e:istenei factorilKr ce 8ot con duce la variaii nse$nate de volu$ ale terenului Evezi 8unct. 1.). -i AN<JA D6F. ,.,. 2a cercetarea terenului o atenie s8ecial& va fi acordat& anu$itor as8ecte cu$ sunt starea reelei de ali$entare cu a8& -i canalizare0 cu 8osi3ilit&i de sta=nare a a8elor0 8oziiile eventua lilor ar3ori e:isteni sau defri-ai0 co$8ortarea construciilor nvecinate -i adnci$ea lor de fundare0 nivelul a8ei su3terane -i eventualele sale variaii0 stratificaia terenului0 $onitorizarea eventualelor fisuri din construcii e:istente. ,./. 2a cercetarea terenului cu +@C1 studiile =eotehnice vor avea n vedere 8revederile standardelor n vi=oare* C 7TA7 1,4,/1-G! 9Teren de fundare. +rinci8ii =enerale de cercetare;" 61

C 7TA7 1,4,//-GG 9Teren de fundare. Cercet&ri 8rin sonda4e deschise;" C 7TA7 1,4/-GG 9Teren de fundare. Clasificarea -i identificarea 8&$nturilor;" C 7TA7 1!1//1,-GG 9Teren de fundare. .eter$inarea caracteristicilor fizice -i $ecanice ale 8&$nturilor cu u$fl&ri -i contracii $ari;0 8recu$ -i 8rescri8iile de $ai 4os. ,.4. 2ucr&rile 8entru 8ros8ectarea -i e:8loatarea terenului de fundare se vor e:ecuta f&r& adaos de a8&0 8entru a nu se $odifica re=i$ul hidric al terenului. ,.). A8recierea 8otenialului de contracie-u$flare a 8&$n turilor care alc&tuiesc terenul de fundare se va face confor$ 7TA7 1,4/-GG 8unct ,.).).0 8e 3aza rezultatelor ncerc&rilor de la3ora tor efectuate confor$ 7TA7 1!1//1,-GG. 7e reco$and& sta3ilirea 8resiunii de u$flare cores8unz&toare u$idit&ii iniiale a 8&$ntului activ de su3 cota de fundare folosind s8ectre cu traiectorii de stare de felul celei din fi=. 66.4. din AN<JA 66. .e ase$enea0 8entru esti$area de8las&rilor 8ro3a3ile ale fundaiei0 este necesar& sta3ilirea relaiei dintre 8resiunea total&0 la diverse adnci$i -i u$flarea s8ecific& 8rodus& 8rin inundare Efi=. 66.) -i 66.6 din AN<JA 66F. ,.6. 7tudiul =eotehnic va cu8rinde caracterizarea 8&$ntu rilor cu a4utorul a$8rentelor Efi=. 66.l. din AN<JA 66F -i a dia =ra$ei de stare cu cur3a de contracie Efi=. 66., din AN<JA 66F -i indicarea 8unctelor cores8unz&toare st&rii naturale -i alte date care s& 8er$it& 8ro=nozarea tendinei de variaie a volu$ului cu u$iditatea Econtracie sau u$flareF0 adnci$ea zonei afectate de variaiile de volu$LEAN<J<2< 66 -i D66F. 7ta3ilirea zonei afectate se face n li8sa altor date 8rin $a4orarea cu l $ a adnci$ii 8n& la care 8&trund fisurile vizi3ile. @n criteriu utilizat 8entru aflarea adnci$ii zonei sta3ile este de a sta3ili li$ita su3 care M/M 8 l sau w < 04 W L n tot ti$8ul anului #n funcie de infor$aiile de $ai sus se sta3ilesc $&surile necesare la 8roiectarea -i e:ecutarea construciilor fundate 8e +@C1. 6,

/. <2<1<NT< +<NT(@ <7T61A(<A .<+2A7B(625( 6 7526C6TB(625( .AT5(AT< DA(6AA6<6 @16.6TBA66 T<(<N@2@6 .< N@N.A(< .6N +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 A7@+(A C5N7T(@CA6625( /.1. 7ta3ilirea corect& a condiiilor de fundare -i a $&suri lor constructive tre3uie s& se 3azeze 8e cunoa-terea cores8unz& toare a caracteristicilor de contracie-urhflare ale terenului -i 8e esti$area corect& a de8las&rilor 8e care terenul le 8roduce asu8ra fundaiilor. .e8las&rile esti$ate ale fundaiilor0 vor fi co$8arate cu de8las&rile ad$isi3ile 8entru fiecare ti8 de structur&0 confor$ 7TA7 // /,-G) 9Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fund&rii directe;. /.,. (idicarea sau tasarea t&l8ii fundaiei0 se 8oate esti$a 8rintr-un calcul de nsu$are a efectelor stratelor ele$entare0 utiliznd rezultatele ncerc&rii edo$etrice du3le sau $ulti8le re8rezentate n dia=ra$a de stare Efi=. 66.). din AN<JA 66F. 1etoda ncerc&rii edo$etrice du3le sau $ulti8le const& n nc&rcarea a dou& sau $ai $ulte 8ro3e0- recoltate la acela-i nivel -i la o $ic& distan& una de alta" 8ro3ele sunt su8use ncerc&rii clasice de consolidare n endo$etru0 8ri$a0 n condiiile $eninerii u$idit&ii naturale din teren0 celelalte la u$idit&i $&rite 8n& la condiiile inund&rii co$8lete. Niecare din 8ro3ele aduse la u$idit&i diferite va fi nc&r cat& n edo$etru confor$ 7TA7 G!4,/1-G4 nre=istrndu-se att defor$aiile ct -i u$idit&ile atinse du8& fiecare trea8t& de nc&rcare. <sti$area variaiilor de volu$ ale 8&$nturilor din terenul de fundare se face cu a4utorul dia=ra$ei de stare n care sunt re8rezentate cur3ele En cazul ncerc&rii edo$etrice $ulti8leF sau dre8tele En cazul ncerc&rii du3leF $odific&rilor de stare innd sea$& de $odific&rile de u$iditate -i ncercare ntre situaia iniial& -i cea final& Evezi fi=. D66. , din AN<JA D66F. /./. 7olicit&rile care a8ar n construcie ca ur$are a u$fl&rii terenului de fundare Edatorat& variaiei u$idit&iiF se 8ot evalua utiliznd indicaiile din AN<JA D666.
63

/.4. +entru corelarea $&surilor de 8roiectare -i e:ecuie cu 8osi3ilitatea de $anifestare a u$fl&rii sau a contraciei terenului de fundare din +@C1 se vor utiliza 8reciz&rile cu8rinse n AN<JA 6J. 4. 1B7@(6 2A +(56<CTA(<A 7A@ 2A (<1<.6<(<A C5N7T(@CA6625( N@N.AT< +< +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 4.1. +entru nl&turarea sau atenuarea feno$enelor defavo ra3ile datorate e:istenei +@C1 se 8oate recur=e n =eneral la $&suri care vizeaz&* aF <li$inarea cauzelor care =enereaz& variaii de u$iditate n terenul de fundare Eeli$inarea surselor ce 8rovoac& u$ezirea* conducte sau canaliz&ri de=radate0 ridicarea nivelului a8elor su3terane0 infiltraii datorate 8reci8itaiilor sau sta=n&rii a8ei la su8rafaa terenului0 iri=aii0 defri-&ri -.a." sau uscarea* e:is tena unor ar3ori n vecin&tatea construciei0 co3orrea nivelulului a8elor su3terane0 8rocese tehnolo=ice cu te$8eraturi ridi cate sau de ventilaieF. 3F Trans$iterea solicit&rilor e:ercitate de fundaii su3 zona ce 8rezint& variaii de volu$ de la su8rafaa terenului 8rin sta3ilirea unei adnci$i de fundare adecvate0 8rin su3zidirea fundaiilor e:istente avnd adnci$i insuficiente sau 8rin fun darea 8e 8iloi. cF $3un&t&irea terenului de fundare 8entru a di$inua sau anihila variaiile de volu$. dF 1&suri care confer& construciei ca8acitatea de a 8relua solicit&rile datorate defor$aiilor 8rovocate de variaiile de volu$ ale terenului de fundare. Ad?n'ir,( d, 13nd(r, 4.,. Adnci$ea $ini$& de fundare se sta3ile-te n funcie de nivelul hidrostatic0 distin=ndu-se ur$&toarele cazuri* C cazul 60 cnd nivelul hidrostatic al a8ei su3terane este la o adnci$e $ai $ic& de , $"
64

C cazul 660 cnd nivelul hidrostatic al a8ei su3terane este la adnci$e inter$ediar& Entre , si 1 $F. C cazul 6660 cnd nivelul hidrostatic al a8ei su3terane este la adnci$e $ai $ar- de 1 $. #n cazul 60 n care nivelul hidrostatic al a8ei su3terane se $enine constant la adnci$e $ai $ic& de , $0 8&$ntul la o cot& de fundare su3 104 $ nu $ai 8oate 8rezenta variaii de volu$0 ntruct u$iditatea lui se $enine constant& Evezi AN<JA D6F. 4./. +entru orice fel de construcie cu caracter definitiv0 ce face o3iectul 8rezentului cod de 8roiectare -i e:ecuie0 adnci $ea $ini$& de fundare0 .0 se reco$and& a fi* P . Q 10) $0 8entru terenurile de fundare din cazul 6 Econfor$ condiiilor hidro=eolo=ice0 8ct. 4.,.F. P . Q ,0 $0 8entru terenurile de fundare din cazurile 66 -i 666. 4.4. #n cazul n care su3 adnci$ea de fundare aleas& con for$ reco$and&rilor de la 8ct. 4./. se afl& 8&$nturi contractile de natur& or=anic& Ee:.* cu coninut ridicat de hu$usF0 8ro iectantul va analiza dac& nu este 4ustificat tehnic -i econo$ic de8&-irea 8arial& sau total& a acestor straturi. .ease$eni cnd este 4ustificat tehnic -i econo$ic adnci$ea de fundare se va ale=e n sau ct $ai a8roa8e de orizontul C al solului 3o=at n calcar0 care este 8ractic sta3il la variaii de volu$0 n studiul =eotehnic 8entru 8roiectare tre3uie s& se 8recizeze 8oziia orizon tului C definit confor$ AN<J<6 6. 4.). #n caz c& 8roiectantul sta3ile-te 8entru unele 8&ri ale construciei fundarea la adnci$i diferite0 se vor 8revedea ros turi de tasare0 c&utndu-se totodat& ca diferenele de adci$e ntre fundaiile al&turate s& fie ct $ai $ici E8n& la 0) $F. 'radarea $&surilor ce se ado8t& 4.6. 1&surile ce se ado8t& la 8roiectarea construciilor fundate 8e +@C1 Eta3elul 1F se ale= n funcie de adnci$ea de fundare sta3ilit&0 de i$8ortana -i destinaia construciei0 de caracteristicile de contracie-u$f lare ale terenului de fundare -i de ele$entele de la ca8itolul /. 5 C cd. 1 ) 6)

#n acest sens0 $&surile din 8rezentul cod de 8roiectare -i e:ecuie sunt =radate 8entru ur$&toarele cazuri* aF fundarea construciilor la adnci$ea $ini$& indicat& la 8ct. 4./.* 10) $ 8entru cazul 6 -i ,0 $ 8entru cazurile 660 666. 3F fundarea la o adnci$e $ai $ic& dect cea 8rev&zut& la 8ct. 4./. E$&suri constructive s8ecialeF. 4.?. Ale=erea $&surilor constructive s8eciale E8entru cazu rile de la 8ct. 4.6.3.F se face de 8roiectant avnd n vedere 8oten ialul de contracie u$flare al 8&$ntului -i ca8acitatea 8ortant& a terenului0 8e 3aza ur$&toarelor criterii* C i$8ortana0 $&ri$ea -i structura de rezisten& a construc iei" C nivelul a8ei su3terane n a$8lasa$entul construciei E8ct. 4.,.F" C =rosi$ea -i 8otenialul de contracie-u$flare E8ct. ,.).F a 8&$nturilor care alc&tuiesc terenul de fundare" C variaia u$idit&ii 8&$ntului de fundare0 n 8erioada e:ecuiei -i e:8loat&rii construciei E8ct. 66. ? din AN<JA 66F. C =radul de asi=urare ad$is al construciei E=rad 6 sau 66 confor$ 8ct. 4.G.F. 4.G. .in 8unct de vedere al =radului de asi=urare $8otriva de=rad&rilor0 construciile se 8ot realiza* C cu asi=urare de =radul 60 cnd 8rin $&surile ce se iau se ur$&re-te ca toate ele$entele co$8onente n construcia n ansa$3lul ei s& 8oat& 8relua eforturile su8li$entare Eforele transversale0 $o$ente ncovoietoare -i de r&sucireF 8rovenite
66

din tas&ri C ridic&ri sau $8in=eri rezultate din contracia sau u$flarea terenului f&r& a 8ericlita structura de rezisten&0 a $8iedica e:8loatarea construciei -i a 8une n 8ericol viei o$ene-ti" C cu asi=urarea de =radul 66 cnd $&surile ce se iau au dre8t sco8 li$itarea de=rad&rilor astfel nct acestea s& nu 8un& n 8ericol viei o$ene-ti0 construcia 8oate fi eventual scoas& te$8orar din funciune0 necesitnd cheltuieli de re8araie. 4.!. 7e reco$and& ca 8roiectantul s& foloseasc& e:8eriena local& referitoare la co$8ortarea construciilor e:istente fundate 8e terenul activ res8ectiv0 8entru toate o3iectivele ce ur$eaz& a se realiza n continuare.
M523ri '-n2)r3')i*, =n '(@3/ 13nd5rii /( (d?n'iA,( AiniA5 indi'()5

4.1 . #n cazul fund&rii la adnci$ea $ini$& indicat& la 8unctul 4./. si 8entru construcii f&r& condiii s8eciale de e:8loa tare0 8entru 8revenirea de=rad&rilor Evezi AN<JA JF sunt suficiente de re=ul& ur$&toarele $&suri* aF 7ecionarea cl&dirii -i fundaiei n tronsoane de $a:i $u$ / $0 8rin rosturi de tasare. 3F Conductele 8urt&toare de a8& ce intr& -i ies din cl&diri vor fi 8rev&zute cu racorduri elastice -i etan-e la traversarea zidurilor sau fundaiilor. <ste indicat ca n interiorul cl&dirilor0 conductele s& fie $ontate a8arent0 n su3sol0 res8ectiv n 8ri$ul nivel n cazul construciilor f&r& su3sol0 astfel nct s& fie accesi3ile 8entru controlul ce tre3uie efectuat 8eriodic si eventualele re8araii ce tre3uiesc efectuate i$ediat ce se de8isteaz& neetan-eitatea lor. cF 7e reco$and& realizarea de trotuare etan-e n 4urul cl&diri lor " trotuarul din 4urul construciilor0 care va avea l&i$ea $ini$& de 10 $ se va a-eza 8e un strat de 8&$nt sta3ilizat0 n =ro si$e de , c$0 8rev&zut cu 8ant& de )R s8re e:terior. <l tre 3uie s& fie etan-0 8utnd fi confecionat din asfalt turnat sau din dale0 din 8iatr& sau 3eton0 rostuite cu $ortar de ci$ent sau $astic 3itu$inos. <tan-eitatea n ti$8 necesit& o 3un& co$8ac67

tare a stratului de 8&$nt sta3ilizat0 confor$ 8revederilor de la 8ct. ).). +entru construciile dezvoltate n su8rafa&0 de e:e$8lu0 unele cl&diri a=rozootehnice0 trotuarul se 8&streaz& nu$ai n zonele circula3ile0 n rest0 construciile se ncon4oar& cu un strat de 8&$nt sta3ilizat n =rosi$e de , ... / c$ -i o l&i$e de $ini$ 10) $ $eninndu-se o 8ant& transversal& de )R s8re e:terior. dF <vacuarea a8elor su8erficiale -i a$ena4area su8rafe ei terenului ncon4ur&tor cu 8ante de scur=ere s8re e:terior. <vacuarea a8elor de 8e aco8eri- tre3uie f&cut& 8rin 3urlane la ri=ole i$8er$ea3ile0 s8ecial 8rev&zute n acest sco80 cu de3u-ee asi=urate -i 8refera3il direct n reeaua de canalizare. +rin $&surile de siste$atizare vertical& tre3uie s& se evite sta=narea a8elor su8erficiale la distane $ai $ici de 1 $ n 4urul fiec&rei construcii. eF 7e reco$and& evitarea 8lant&rii sau $eninerii de ar3ori orna$entali0 8o$i fructiferi0 ar3u-ti sau 8lante 8erene n a8ro 8ierea construciilor0 cu un s8aiu ntre cl&dire -i co8ac de cea /C) $ n funcie de i$8ortana construciei0 natura ar3orilor -i 8otenialul de contracie u$flare al terenului Evezi fi=. J.6.0 AN<JA JF. .u8& intensitatea feno$enelor de asecare diferitele s8ecii de ar3ori 8ot fi considerate ca fiind* C foarte 8ericuloase* 8lo8ul0 arinul0 salc$ul0 salcia0 ul$ul" C 8ericuloase* ararul0 $esteac&nul0 frasinul0 fa=ul0 ste4a rul -i tufanul" C 8uin 8ericuloase* laricele0 3radul0 8inul. <:istena unor =r&dini interioare0 8rev&zute de o3icei cu 3azine de a8& sau fntni -nitoare constituie un risc i$8ortant n cazul +@C1. .efri-area -i dezr&d&cinarea co8acilor se va face ntr-o 8erioad& u$ed& E8ri$&vara sau toa$naF0 u$8lerea =olurilor efectundu-se i$ediat0 cu 8&$nt local sau 8refera3il sta3ilizat0 3ine co$8actat0 confor$ indicaiilor de la 8ct. ).).0 ).?. Tre3uie avut n vedere c& efectele e:istenei ve=etaiei se $anifest& uneori du8& un ti$8 ndelun=at E6C1, aniF0 deter$inat de dezvoltarea ar3orilor.
68

<:istena ar3orilor conduce n =eneral la tas&ri difereniate0 $a:i$e n i$ediata vecin&tate a trunchiului. @neori s-au se$nalat -i de8las&ri 8e orizontal&0 8n& la ) c$. +rocesele 8ot fi accelerate sau ntrziate0 funcie de 8erioadele $ai secetoase sau $ai u$ede. # n afar& de efectul de asecare0 ar3orii 8ot 8rovoca tas&ri sau de8las&ri 8e orizontal& datorit& $8in=erilor 8rovocate de cre-terea dia$etrului trunchiului sau r&d&cinilor. fF Ane:ele cl&dirilor Esc&ri0 terase etc.F vor fi fundate de re =ul& la aceea-i adnci$e cu construciile res8ective0 8entru a se evita de=radarea lor datorit& tas&rilor sau u$fl&rilor diferite de la un 8unct la altul. #n funcie de tendinele -i 8osi3ilit&ile de defor$are a terenului 8rin contracie sau u$flare0 se va studia fie le=area ri=id& a ane:elor de construcii0 fie se8ararea lor co$8let& -i tratarea inde8endent&. =F @r$&rirea co$8ort&rii -i $i-c&rii construciilor Ede8la s&ri0 nclin&riF0 se va efectua confor$ 8revederilor -i du8& $etodele din* C 7TA7 ,?4)-! 9Terenul de fundare. @r$&rirea tas&rii construciilor 8rin $etode to8o=rafice;. C C 61-!4 96nstruciuni tehnice 8entru deter$inarea defor$aiilor terenului de fundare al construciilor 8rin $etode to8o =rafice; cu ur$&toarele co$8let&ri* +roiectantul este o3li=at s& includ& n docu$entaia tehnic& -i econo$ic& a 8roiectului de e:ecuie ur$&rirea co$8ort&rii $i-c&rilor construciilor0 inclusiv felul0 nu$&rul -i 8oziia re8erelor res8ective0 la toate o3iectivele la care s-au sta3ilit $&suri constructive s8eciale E8ct. 4.11F" 8entru celelalte construcii 8rocedndu-se confor$ re=le$ent&rilor tehnice sus $enionate. #n ti$8ul e:ecuiei construciei0 sarcina efectu&rii $&sur&torilor revine constructorului0 iar du8& darea n e:8loatare ea revine 3eneficiarului lucr&rii. <ste indicat ca ntrea=a aciune a ur$&ririi $i-c&rilor construciilor s& fie 8reluat& de la nce8ut de c&tre o unitate to8o=rafic& de s8ecialitate0 8rin =ri4a 3eneficiarului sau a 8roiectantului =eneral. 6!

M523ri '-n2)r3')i*, =n '(@3/ 13nd5rii /( - (d?n'iA, '34rin25 =n @-n, d, *(ri(:i, 2,@-ni,r5 ( 3Aidi)5:ii
4.11. #n cazul fund&rii la o adnci$e $ai $ic& dect cea 8rev&zut& la 8ct. 4./. n s8ecial 8e +@C1 cu contractilitate foarte $are sau $are Econfor$ 7TA7 1,4/-GGF 8e ln=& $&surile de la 8ct. 4.1 . sunt necesare unele $&suri constructive s8eciale ce se sta3ilesc de 8roiectant E8ct. 4.?.F n vederea asi=ur&rii rezistenei0 sta3ilit&ii si e:8loat&rii nor$ale a tuturor construciilor fundate 8e +@C1. Aceste $&suri constructive s8eciale sunt ur$&toarele* aF trotuarul etan- din 4urul construciei va avea l&i$ea $ini$& de l ,5 $ -i se va a-eza 8e un strat de 8&$nt sta3ilizat de for$a -i di$ensiunile 8rezentate n fi=ura 1. 3F reducerea u$fl&rii terenului 8rin $&rirea 8resiunii efec tive 8e tal8a fundaiei0 8n& la o valoare cel 8uin e=al& cu 8resiunea de u$flare0 sta3ilit& confor$ s8ectrului cu traiecto riile $odific&rilor de stare rezultate n ur$a ncerc&rilor edo$etrice $ulti8le Efi=. 66.). din AN<JA 66F0 care ns& nu va de8&-i ca8acitatea 8ortant& a terenului0 sta3ilit& confor$ 7TA7

// /,-G) 9Terenul de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fund&rii directe;. cF 8resiunea orizontal& de u$flare0 care n cazul ar=ilelor su8raconsolidate 8oate fi chiar $ai $are dect 8resiunea verti cal& de u$flare0 se $anifest& 8rin $8in=eri asu8ra feelor late rale ale fundaiilor -i 8ereilor e:teriori sau asu8ra lucr&rilor de susinere. #n cazul lucr&rilor de susinere de ti8ul zidurilor de s8ri4in0 este interzis s& se utilizeze ca $aterial de u$8lutur& n s8atele lucr&rii0 ar=ile cu u$fl&turi -i contracii $ari0 deoarece n ur$a co$8act&rii 8&$ntului0 8resiunea orizontal& de u$flare 8oate fi $ai $are dect 8resiunea vertical& de u$flare. #$8in=erea lateral& dat& de acest ti8 de $aterial are valori varia3ile de la zero n ti$8ul 8erioadei de usc&ciune0 la valori $a:i$e care 8ot de8&-i $8in=erea din =reutatea 8ro8rie -i su8rasarcina0 n 8erioadele u$ede. @nii autori reco$and& n astfel de cazuri luarea n considerare a unor coeficieni de $8in=ere activ& de 0GC10 . #n unele cazuri 8entru a se scoate u$8lutura de su3 efec tul variaiilor de u$iditate se 8ot folosi folii de $aterial i$8er-0 $ea3il dis8use 8e su8rafaa taluzului s&8&turii -i la o $ic& adnci$e su3 su8rafaa terenului. dF +revederea unor structuri sau a unor $&suri constructive care s& 8er$it& 8reluarea $8in=erilor sau de8las&rilor neunifor$e cauzate de u$ezire0 res8ectiv uscarea terenului de fun dare * C Centuri de 3eton ar$at0 continue 8e ntrea=a lun=i$e a 8ereilor e:teriori -i interiori0 8ortani sau auto8ortani0 a$8la sate la fiecare nivel al construciei0 inclusiv la nivelul soclului. 2a cl&dirile nu$ai 8arter0 de for$& n 8lan a8ro8iat& de 8&trat centura su8erioar& 8oate fi nlocuit& cu ar$area zid&riei la coluri0 8e l0) ...,0 $ lun=i$e 8e fiecare latur&0 care s& de8&-easc& n orice caz =olurile u-ilor -i ferestrelor. Centurile se ar$eaz& de re=ul& si$etric0 avnd $ini$u$ 4 1, 8entru oel 5> /G. +entru centuri cu l&i$ea $ai $are de /, c$0 sunt necesare $ini$u$ 6 1,. Calculul se va efectua 8e 3aza sensului 8redo$inant al defor$aiei terenului0 n funcie de condiiile din $o$entul e:ecut&rii fundaiei Eanoti$8 8loios sau secetosF. <fectele defor$a71

iilor neunifor$e vor fi considerate aciuni te$8orare de lun=&0 durat&. C +roiectarea unor construcii 8uin sensi3ile la defor$a rea neunifor$& a terenului de fundare0 n cazurile n care este necesar o asi=urare de =radul 6 E8ct. 4.?.F. #n acest sens se 8ot 8roiecta fie construcii cu structura foarte ri=id& Ecare s& 8oat& 8relua n 3une condiii eforturile su8li$entare ce a8ar n su8rastructur&F0 fie construcii fle:i3ile Ecare s& se ada8teze la defor$aiile s8ecifice ale terenuluiF. 7tructura tre3uie 8roiectat& astfel nct s& asi=ure ri=iditatea0 res8ectiv fle:i3ilitatea construciei att n 8lan vertical ct -i n 8lan orizontal. C $3in&rile ele$entelor de rezisten& din 3eton ar$at 8refa3ricat tre3uie 8roiectate -i realizate cu luarea n conside rare a efectelor defor$&rii neunifor$e a terenului. Calculele se vor efectua 8e 3aza celor $ai defavora3ile i8oteze 8rivitoare la contracia sau u$flarea terenului0 funcie de condiiile de u$iditate rezultate din studiile =eotehnice -i din $o$entul e:ecuiei fundaiei. <fectele defor$aiilor neunifor$e vor fi considerate aciuni te$8orare de lun=& durat&. 7e va verifica co$8ati3ilitatea dintre defor$aiile En a$3ele sensuriF ale terenului activ -i defor$aiile ad$isi3ile ale structurilor 8refa3ricate Econfor$ 7TA7 // /,-G)F. 4.1,. Ado8tarea unor siste$e indirecte de fundare care s& de8&-easc& straturile de 8&$nturi contractile* aF +entru construcii de i$8ortan& deose3it& -i =rosi$e $are a stratului de +@C1 se 8oate recur=e la fundarea 8e 8iloi 8entru a asi=ura trans$iterea eforturilor su3 zona afectat& de variaiile de u$iditate ale 8&$ntului -i deci de $odific&ri de volu$. #n acest caz 8e fi-a 8ilotului din zona cu variaii de volu$ se vor ado8ta soluii care s& evite 8roducerea n 8ilot a unor solicit&ri de s$ul=ere ca ur$are a u$fl&rii terenului. 3F +entru a se evita e:ecutarea unor volu$e $ari de s&8& tur& si 3etoane n fundaii Ede e:e$8lu la unele construcii a=ro zootehnice dezvoltate 8e su8rafee $ariF0 este indicat& nlocuirea fundaiilor continue cu fundaii izolate 8e care reaze$& cons trucia 8rin inter$ediul unor =rinzi de fundare. 7e evit& astfel deschiderea unui front $ai $are de contact cu at$osfera care $odific& a8recia3il u$iditatea 8&$ntului activ din s&8&tur&.
72

Tre3uie 8rev&zut un s8aiu ntre su8rafaa terenului -i tal8a =rinzii de fundaie e=al cu valoarea 8osi3il& a u$fl&rii 8&$n tului Ecirca 1 C1) c$F care s& se u$8le cu nisi8 =r&unos0 $8iedicndu-se totodat& accesul direct al a8ei0 res8ectiv asi=urnduse evacuarea ei.
M523ri /( r,A,di,r,( d,.r(d5ri/-r

4.1/. #n cazul unor construcii ce au suferit de=rad&ri Evezi AN<JA JF se 8oate recur=e la su3zidire 8rin e:cavare n co$8arti$ente0 n ordinea indicat& n fi=ura ,.

M523ri '-n2)r3')i*, =n '(@3/ )(/3@,/-r 2i /3'r5ri/-r d, dr3A3ri =n @-n,/, '3 45A?n)3ri '3 3A1/5ri 9i '-n)r(':ii A(ri

4.14. 2a taluze de=radarea are loc de o3icei 8rin for$area unor cruste cr&8ate care se des8rind 8ro=resiv -i afecteaz& zone din ce n ce $ai 8rofunde. 7unt frecvente de ase$enea ru8eri de 8icior sau de adnci$e atunci cnd a8a se infiltreaz& 8rin fisuri de contracie sau cnd ar=ila de la 3aza taluzului devine saturat& ca ur$are a unui drena4 deficient0 n cazul cnd ar=ila a3soar3e a8& sau este su8us& efectului unor cicluri de uscare-u$ezire0 rezistena la t&iere scade foarte $ult0 8n& la valori de ordinul ctorva N/c$ , . #n astfel de cazuri taluzele de echili3ru a4un= s& ai3& nclin&ri de )S -i 1 S. 2a aceste valori se a4un=e dac& n calculele de sta3ilitate se conteaz& 8e rezistenta rezidual&0 care n cazul ar=ilelor active 8oate fi 0/ sau chiar 01 clin rezistena de vrf. #n unele cazuri0 taluze iniial sta3ile se de=radeaz& du8& cteva luni sau civa ani0 8ro3a3il ca ur$are a atin=erii unei noi situaii de echili3ru a 8resiunilor interstiiale0 care 8rin desc&rcare au avut la nce8ut valori ne=ative. Adesea 8rocesul se accelereaz& ca ur$are a efectului unor 8loi 8uternice. .e fa8t ru8erea tre3uie atri3uit& unei 8roiect&ri 3azat& 8e valori 8rea o8ti$iste 8entru rezistena la t&iere -i ca ur$are a unor feno$ene teolo=ice Ecur=ere lent&F. 4.1). Tratarea o3i-nuit& const& din* $3un&t&irea condi iilor de drena4 att la 8iciorul ct -i la 8artea su8erioar& a talu zului0 n 8rotecia su8rafeei $8otriva eroziunii -i a 8&trunderii a8ei 8rin infiltraie n fisuri Ea-ternerea unor $ateriala =ranulare sau te:tile neesute0 torcretareaF -i ado8tarea unor 8ante dulci ale taluzelor de ordinul 1// la 1/4. Trat&rile $enionate tre3uiesc realizate i$ediat du8& taluzare. 4.16. #n =eneral se reco$and& evitarea folosirii 8&$ntu rilor contractile la realizarea ra$3leelor. Atunci cnd nu se dis 8une de alte $ateriale se 8oate recur=e la $3un&t&irea 8&$n turilor n s8ecial 8rin sta3ilizarea cu var. #n tot cazul co$8ac tarea 8&$nturilor contractile tre3uie realizat& la u$idit&i ct $ai a8ro8iate de u$iditatea de echili3ru0 di$inundu-se n
74

felul acesta variaiile de volu$ aferente $odific&rilor de u$iditate. +entru orientare0 n fi=ura /0 se arat& =radul de co$8actare necesar0 n funcie de condiiile cli$atice -i indicele de 8lasticitate al 8&$nturilor E6 8F. Condiiile cele $ai defavora3ile din =rafic cores8und unor zone cli$atice cu 8erioade de secet& $ai $ari ca / luni. Tre3uie $enionat ns& c& aceste reco$and&ri se refer& la ra$3leele 8e care se realizeaz& =rinzile sau t&l8ile cl&dirilor -i nu sunt a8lica3ile 8entru dru$uri cu trafic =reu.

4.1?. #n ceea ce 8rive-te dru$ul 8ro8riu-zis0 acesta se co$8ort& ca orice construcie foarte u-oar& la care =reutatea ei 8ro8rie nu co$8enseaz& 8resiunea de u$flare dezvoltat& de 8&$ntul ar=ilos. Ca -i la cl&diri0 situaia din ti$8ul e:ecuiei condiioneaz& co$8ortarea sa n ti$8. .ac& $3r&c&$intea este i$8er$ea3il& -i e:ecuia a avut loc la sfr-itul verii atunci cnd datorit& secetei suciunea 8&$ntului este ridicat&0 are loc ulterior un 8roces de $i=raie a a8ei din zonele nvecinate $ai u$ede s8re zona central& 8n& la atin=erea unei noi st&ri de echili3ru. Cre-terea u$idit&ii n
75

zona central& conduce la u$flarea 8&$ntului -i la a8ariia de fisuri caracteristice lon=itudinale. 4.1G. +entru 8roiectare este necesar s& se dis8un& de ur$& toarele date* C evaluarea 8rofilului de u$iditate a terenului" C 8ro=noza distri3uiei de echili3ru a u$idit&ii du8& construirea -oselei -i a variaiilor de volu$ aferente" C deter$inarea volu$ului s8ecific V Edensit&ii dF -i a u$idit&ii o8ti$e wopt" C $odulul de defor$aie E1F -i indicele de ca8acitate 8or tant& (ICP), cores8unz&tori st&rii dd re=i$ a terenului. 4.1!. +entru a $ic-ora tendina de u$flare a terenului aF 7e 8oate recur=e la nlocuirea ar=ilei 8e 06C 0G $ cu 8&$nt $ai 8uin activ sau cu 8&$nt sta3ilizat -i la re8ararea 8eriodic& E6C? aniF a $3r&c&$inii. #n =eneral tre3uie avut n vedere c& $&surile su8li$entare necesare 8entru di$inuarea efec telor ar=ilelor active conduc la costuri su8li$entare. 3F Tot 8entru di$inuarea efectelor u$fl&rilor -i contraci ilor se 8refer& $3r&c&$inile fle:i3ile care 8ot fi re8arate $ai u-or" cF 5 $&sur& eficient& este construirea n eta8e0 ntre care se las& un ti$8 suficient 8entru sta3ilizarea condiiilor de u$iditate. dF +ro3le$a esenial& este diri4area a8elor de su8rafa& -i drenarea 8latfor$ei 8entru a evita sta=narea a8ei -i u$fl&rile aferente. ). 1B7@(6 +(6D6N. 5('AN6TA(<A 6 <J<C@A6A 2@C(B(625( .< N@N.AA66 +< +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 ).1. #nainte de nce8erea s&8&turilor 8entru fundaii0 este a3solut necesar ca su8rafaa terenului s& fie cur&at& -i nivelat&0 cu 8ante de scur=ere s8re e:terior0 s8re a nu se 8er$ite sta=narea a8elor din 8reci8itaii -i scur=erea lor n s&8&turile 8entru fundaii aceste lucr&ri se vor 8revedea n 8roiect0 ca lucr&ri de 3az&. ).,. Toate lucr&rile ciclului zero se vor efectua 8e tronsoane0 f&r& ntreru8eri -i n ti$8 ct $ai scurt0 8entru a se evita varia iile i$8ortante de u$iditate a 8&$ntului activ n ti$8ul e:e cuiei.
76

)./. @lti$ul strat de 8&$nt0 de circa / c$ =rosi$e0 din s&8&tura 8entru fundaie tre3uie e:cavat 8e 8oriuni e-alonate n ti$8 C 8e $&sura 8osi3ilit&ilor de e:ecuie a fundaiilor n ziua res8ectiv& C -i i$ediat nainte de turnarea 3etonului n fundaie0 8entru a se evita efectele ne=ative cauzate de variai ile de u$iditate. #n cazul n care nivelul de fundare al construciei se afl& n zone de variaie sezonier& a u$idit&ii 8&$ntului0 e:ecutantul este o3li=at s& solicite 8rezena 8roiectantului nainte de n ce8erea turn&rii 3etonului n fundaii0 8entru a verifica $&sura n care i8otezele luate n considerare la 8roiectare cores8und cu situaia real& de 8e teren. ).4. .ac& totu-i se 8roduc cr&8&turi 8e su8rafaa terenului de la cota de fundare0 nainte de turnarea 3etonului se va 8roceda la $atarea lor0 fie cu la8te de ci$ent Edac& cr&8&turile sunt $iciF fie cu 8&$nt sta3ilizat Erealizat confor$ 8ct. ).6.F -i a8oi la co$8actarea su8rafeei de fundare Econfor$ 8ct. ).).F 8recedat& de o u-oar& stro8ire a 8&$ntului0 8entru a se realiza u$idita tea o8ti$& de echili3ru sta3ilit& confor$ AN<J<6 D66. Aceste o8eraii necesit& $ult& atenie -i tre3uie ur$ate i$ediat de turnarea 3etonului n fundaie. 1&surile 8rescrise la acest 8unct se vor a8lica -i nainte de realizarea u$8luturilor su3 8ardoseli E8ct. ).).F. ).). @$8luturile su3 8ardoseli se vor e:ecuta fie din 8&$n turi li8site de 8otenial de contracie-u$flare C dac& se dis8une de un astfel de $aterial n zon& C fie din +@C1 sta3ilizate Econfor$ 8unctului ).6.F" n toate cazurile0 u$8luturile vor fi 3ine co$8actate0 n straturi de 1) ... , c$ =rosi$e0 fiind interzis& utilizarea n acest sco8 a $aterialelor drenante. 7oluia de realizare a u$8luturilor va fi0 n $od o3li=atoriu $enionat& n 8roiectul de e:ecuie. +entru controlul realiz&rii u$8luturilor de orice fel0 se va 8roceda confor$ 7TA7 1!1//1/-G/0 aceste lucr&ri fiind 8rev&zute n 8roiect ca lucr&ri de 3az&. ).6. 7ta3ilizarea +@C1 folosit la u$8luturi0 care se reali zeaz& n sco8ul de a se reduce u$flarea relativ& a 8&$ntului su3 li$ita care-1 face insensi3il la variaiile de u$iditate0 se 8oate efectua fie 8rin $etode chi$ice0 fie 8rin de=resare cu nisi8.
77

+entru sta3ilizarea 8rin $etode chi$ice0 se reco$and& utilizarea 8rafului de var nestins0 n 8ro8orie de / ... 6R Edin =reu tatea 8&$ntului uscatF0 8rocentul sta3ilindu-se 8rin ncerc&ri0 fiind n funcie de natura -i u$iditatea natural& a 8&$ntului activ res8ectiv0 7ta3ilizarea 8rin de=resare cu nisi8 necesit& un 8rocent de , ... 4 R nisi8 =r&unos care dease$enea se sta3i le-te 8rin ncerc&ri. #ncerc&rile 8entru sta3ilirea 8ro8oriilor o8ti$e de 8raf de var nestins sau de nisi8 =r&unos constau din efectuarea n la3orator a unor a$estecuri de 8ro3& cu +@C1 ce ur$eaz& a fi sta3ilizat0 c&rora li se deter$in& ca8acitatea de variaie a volu$ului confor$ celor ar&tate la 8ct. /.,. +e 3aza acestor ncerc&ri de la3orator0 8roiectantul va sta3ili valorile u$idit&ii o8ti$e0 wopt, -i a densit&ii n stare uscat&0 necesare a fi realizate de e:ecutant 8e -antier0 $enionnd aceste valori n 8ro iect0 $8reun& cu 8rocentele de var nestins0 res8ectiv de nisi8 =r&unos. 58eraia 8ro8riu-zis& de sta3ilizare a +@C1 const& din a$estecare ct $ai o$o=en& a 8&$ntului res8ectiv cu 8raful de var nestins sau cu nisi8ul =r&unos0 n 8ro8oriile -i la u$idit&ile rezultate din ncerc&ri0 -i 8rescrise de 8roiectant. +unerea n o8er& a 8&$nturilor sta3ilizate se face n straturi orizontale de 1)..., c$ =rosi$e n stare afnat&0 3ine co$8actate confor$ 8revederilor de la 8ct. ).). #n toate cazurile0 8entru asi=urarea calit&ii lucr&rilor0 toate o8eraiunile tre3uie realizate nr-un ti$8 ct $ai scurt0 inclusiv co$8actarea 8&$ntului sta3ilizat 8us n o8er&0 8entru ca u$iditatea $aterialului s& nu se $odifice cu $ai $ult de U ,R fa& de u$iditatea 8rescris& n 8roiect. ).?. 2a e:ecutarea lucr&rilor de terasa$ente -i fundaii se vor res8ecta ur$&toarele re=le$ent&ri n vi=oare* C Nor$e re8u3licane de 8rotecia $uncii0 a8ro3ate de 1inisterul 1uncii -i 1inisterul 7&n&t&ii cu ordinul nr. /4/1!?) -i 6 /1!?). C Nor$e de 8rotecia $uncii n construcii $onta4e0 a8ro 3ate de 1inisterul Construciilor 6ndustriale cu ordinul 1,///./ /1!G . C (e=ula$entul 8rivind 8rotecia -i i=iena $uncii n con strucii0 ca8itolul 1!0 a8ro3at de 12+AT cu ordinul !/N/ ?1). /.!/.
78

AN<JA 6 (B7+ON.6(<A +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 #N (51ON6A +(5D<N6<NAA 6 C51+5(TA(<A +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 (&s8ndirea 8&$nturilor cu u$fl&ri -i contracii $ari n (o$nia +n& n 8rezent au fost indentificate ur$&toarele zone Evezi harta0 fi=. C n zonele su3car8atice -i 8ie$ontane din 5ltenia ETurnu-7everin0 1otru0 7trehaia0 Nilia-i C Tr=u Hiu0 +odari0 Craiova0 (o3&ne-ti0 >al- etc.F. din 1untenia E7latina0 +ite-ti0 Doila0 1i4a0 .o$ne-ti C Chia4na0 >eciu0 7c&eni0 <derile0 (&zvadul de 4os0 +loie-ti0 Dalea C&lu=&reasc&0 Dintileanca0 >uz&u0 .ur=e-ti0 ($nicu-7&rat etc. din >anat EHe3el0 >erzovia0 Derne-0 >uzia-0 >arda0 >reslev&0 +i-chea etc.F -i izolat n 1oldova -i .o3ro=ea" C n +odi-ul Transilvaniei $ai ales n 8artea sa dins8re nord EClu4 C Neleac0 (&z3oieni0 7alva-Di-eu0 >aia-1are0 >aia-78rie0 i$leul 7ilvaniei0 7&r$a-u0 Ta=a0 1eciu0 >eclean0 .e40 Hi3ou0 Tal&u0 >rad0 Terind0 >istria0 7n=eorz-3&i0 A=hire-0 Turda0 Aiud0 %unedoara0 7i$eria0 5r&-tie0 .eva0 %ae=0 A8old0 7i3iu0 5cna 1ure-0 'ale--Tilinca0 Cisn&die0 Dictoria0 7fntu-'heor=he etc.F" C n zonele colinare dins8re c$8ia de vest E5radea0 Ale4d0 Tinca0 >ocsi=0 2unca Teuzului0 1ner&u0 1edie-ul Aurit etc.F" C n zonele de lunc& -i terase ale unor ruri0 $ai ales n 8odi-ul 1oldo venesc E>ahlui la 6a-i0 Tru-e-ti0 7&veni0 6cani0 +iciorul 2u8ului0 Daslui C >rlad0 Crasna C %u-i0 >uh&ie-ti C (o$an0 Tr=u->u4or0 (o-ie-ti0 2uc&ce-ti C 1oine-ti etc.F0 8recu$ -i n unele zone din lunca -i delta .un&rii. +roveniena -i co$8ortarea 8&$nturilor cu u$fl&ri -i contracii $ari 6.1. .in 8unct de vedere =eolo=ic0 +@C1 sunt de dou& ti8uri* C for$aiuni de zon& te$8erat& Ede la sfr-itul teriarului -i nce8utul cuaternaruluiF0 constituite din de8ozite =laciare0 lacustre -i $arine vechi0 de natur& $arnoas&-calcaroas&0 decalcifiate 8rin s8&lare -i $3o=&ite n coloizi. .in aceast& cate=orie fac 8arte $a4oritatea + @ C1 din ara noastr&" C for$aiuni de cli$& cald&0 3o=ate n $aterii or=anice 8rovenite din evoluia 3iodina$ic& a solului de ori=ine =laciar& sau aluvionar&0 care au suferit n ti$8 o i$8ortant& evoluie 8edolo=ic&0 devenind ar=ile fisurate0 cu 8orozitate -i 8lasticitate foarte $are0 adic& 8rezentnd structur& secundar& Ereele de fisuri care se8ar& $asa lor n 3uc&i 8oliedrice cu fee lustruiteF. .in aceast& cate=orie fac 8arte de8unerile ar=iloase -i or=anice din lunca -i delta .un&rii de 8e cursurile unor ruri -i cele lacustre Ear=ile =raseF. 6.,. +@C1 8rovin adesea din $arne ar=iloase la care0 8rin solificare0 calcarul a fost s8&lat -i de8us s8re adnci$e Ela ,0 . . . , 0 ) $ -i $ai $ultF0 astfel nct orizonturile caracteristice ale solului definite n +edolo=ie E)F au ur$&toarele 8ro8riet&i s8ecifice* C orizontul A* 3o=at n su3stane or=anice Ehu$usF are culoare nea=r& -i este 8urt&tor al r&d&cinilor de 8lante"

6.1.F"

?!

C orizontul 6 6 * cu 8otenial de u$flare C contracie $are0 3o=at n 8articute coloidale E$inerale C ar=iloaseF " de culoare cafenie-ro-cat&" C orizontul C* li8sit de 8otenial de u$flare C contracie0 3o=at n car 3onat de calciu" $ai al3icios0 cu concreii calcaroase" C orizontul .F* roca $a$& E$arne ar=iloascF " orizont nealterat. 1./. 2a variaiile sezoniere de ti$iditate0 +DC1 se co$8ort& astfel*

C n 8erioadele secetoase0 a8ar n teren cr&8&turi de contracie de o3icei su3 for$a unei reete 8oli=onale Efi=. 1.,.F cr&8&turile str&3at orizonturile A si >0 8n& la su8rafaa orizontului C0 8rovocnd fisura rea construciilor la care nu s-au luat $&suri cores8unz&toare " feno $enul este $ai 8ronunat la terenurile 8uternic nsorite $ai ales acolo unde au sta=nat a8ele at$osferice Eochiuri de a8&0 3&li de $ic& adnci$eF " C n 8erioadele 8loioase cr&8&turile nce8 s& se nchid& " nchide rea cr&8&turilor 8orne-te0 att de 4os0 datorit& u$ezirii0 8rin a8a infil trat& n stratele inferioare0 ct -i de sus0 unde straiele su8erioade se u$fl& 8rin u$ezire unifor$& " cl&8&turile r&$n 8arial deschise de la un ciclu sezonier la altul " ca ur$are0 defor$aiile terenului au un caracter neunifor$ - -i n 8erioadele u$ede0 conducnd la evoluia de=rad&rii construciilor. .u8& cercet&rile .efectuate la 2a3oratorul de Cercet&ri (utiere din An=lia a8ariia unor astfel de feno$ene este 8osi3il& atunci cnd u$iditatea M V 04 wL (wL C li$ita su8erioar& de 8lasticitateF.

tificare a 8&$ntului nu$ai 8oriunea cu8rins& ntre 8rocenta4ele de 1 R -i ! R0 li$itat& de 8unctele + 1 -i +!/. #n cazul ar=ilelor -i 8rafurilor a$8renta este li$itat& la 3az& de orizontala cores8unz&toare dia$etrului echivalent de -, 8entru care cores8unde 8unctul +,u. #n cadranul , este re8rezentat 8unctul P , avnd a3scisa e=al& cu 8rocenta4ul 8articulelor cu dia$etrul $ii $ic ca ! (" !) -i ordonata e=al& cu indicele .de 8lasticitate IP! @nind acest 8unct cu ori=inea a:elor de coordonare se o3ine drea8ta +,50 care are n ra8ort cu a:a a3sciselor ne=ative o 8ant& e=al& cu in-.dicele de activitate definit de 7We$8ton* 6AQ6+/J, 6n acest fel cadranul , 8oate fi se8arat 8rin dre8te de e=ali indici de acti vitate E6A Q const.F0 cores8unz&toare li$itelor folosite 8entru clasificarea 8&$nturilor ar=iloase 8e 3aza activit&ii. Tot n cadranul , sunt fi=urate do$e niile de activitate corelate cu intensitatea de=rad&rilor construciilor 8e ar=ile e:8ansive sta3ilite de Den den 1erMe E11F. #n cadranul 4 este re8rezentat 8unctul + 4 de a3scis& WL -i avnd ordonata cores8unz&toare 8rocenta4ului de 1 R a cur3ei =ranulozit&ii 8entru nisi8uri sau cea cores8unz&toare dia$etrului echivalent de 8entru ar=ile -i 8rafuri. @nind 8unctele P al&turate se o3ine o fi=ur& =eo$etric& si$8l&Ca$8rent&C care faciliteaz& identificarea 8&$nturilor. 6n cazul 8&$nturilor ne8lastice (WL Q 0 IP # F 8unctele +1 -i +, se confund& cu ori=inea iar 8unctul + 4 este situat 8e a:a $% a-a c& a$8renta este li$itat& la cadranul /. Nor$a -i di$ensiunea a$8rentei caracterizeaz& 8&$ntul considerat. +entru a facilita ur$&rirea schi$3&rilor de for$& -i di$ensiune a a$8rentei 8e dia=ra$a este fi=urat un cerc cu centru n ori=inea a:elor de coordonate -i cu raza e=al& cu ) R. .e ase$enea 8entru a o3ine =arania unei a$8rente identice 8entru un acela-i 8&$nt $ai tre3uie 8recizat ra8ortul dintre scara a3sciselor 8ozitive -i sc&rile de 8e celelalte a:e. #n cazul de fa& s-a ales acest ra8ort astfel nct la lo=. 1 Q l 8e a:a ordonatelor ne=ative Elo= &) cores8und ) R 8e celelalte a:e. Cu ct un 8&$nt este $ai activ n ra8ort cu a8a cu att aria a$8rentei este $ai $are. +entru e:e$8lificare n fi=ura 666. 1. sunt re8rezentate a$8rentele 8entru cteva ar=ile din ar&.

90

AN<JA D6
#ACTORII CARE IN#LUEN"EAB CARIA"IILE DE COLUM ALE PM$NTURILOR CU UM#LRI I CONTRAC"II MARI

Toate 8&$nturile ar=iloase active sunt 8otenial ca8a3ile de u$fl&ri -i contracii i$8ortante la variaiile de u$iditate. Aceast& ca8acitate de u$flarecontracie se $anifest& ns& nu$ai atunci cnd condiiile locale 8rile4uiesc $a nifestarea activ&0 a 8otenialului de u$flare-contracie a 8&$ntului. D6. 1. Dariaiile de volu$ cauzate de variaiile de u$iditate ale +@C1 sunt influenate de* aF activitatea 8&$nturilor" 3F variaii sensi3ile de u$iditate datorate ur$&torilor factori* C factorul cli$atic0 care condiioneaz& variaiile ele te$8eratur& -i u$iditate n sol0 C condiii hidrolo=ice0 C ve=etaia0 C variaia u$idit&ii terenului0 n 8erioada de e:ecuie -i n ti$8ul e:8loat&rii construciei. cF 8resiunea e:istent& sau a8licat&. D6.,. Nactorii cli$atici 8rin variaiile de te$8eratur& -i u$iditate n sol influeneaz& 8rin re=i$ul lor alternant0 8e anoti$8uri0 u$flarea -i res8ectiv contracia 8&$ntului. Tonele cu +@1C din ara noastr& au n =eneral 8reci8itaii 3o=ate E) ... ... ? $$/anF cu re=i$ torenial -i ecarturi $ari de te$8eratur& ntre var& -i iarn& -i ntre zi -i noa8te" n ti$8ul verii E8este 1 S ... , SCF0 care 8rovoac& feno$ene re8etate de u$flare -i contracie0 cu efecte care se $anifest& 8ractic 8n& la o adnci$e de circa ,0 $ Eu$flarea -i res8ectiv contracia 8&$ntuluiF. D6./. #n 8rivina condiiilor hidro=eolo=ice0 n funcie de adnci$ea a8ei su3terane se distin= trei cazuri 8osi3ile Efi=. D6. 1.F. C cazul 6* nivelul hidrostatic su3teran se afl&. la o adnci$e $ai $ic& de ,0 $0 la care dia=ra$a Efi=. D6. 1.a.F arat& un orizont de iarn& -i altul de var&0 adnci$ea de la care u$iditatea r&$ne 8ractic constant& fiind de circa 104 $" de la aceast& adnci$e0 fundaiile nu $ai sunt influenate de usc&ciune" C cazul 66* nivelul hidrostatic su3teran se afl& la adnci$ea inter$edi ar&0 nrte , -i 1 $0 la care dia=ra$a Efi=. D6. 1.3.F este o co$3inaie a celorlalte dou& cazuri. <a arat& c& zona A' nu este su8us& variaiilor de u$iditate. +unc tele C (i & cores8und adnci$ilor $a:i$e de variaie ce se atin= vara (&), res 8ectiv iarna ECF. Nundarea n zona A ' sau su3 8unctul & Ecnd zona A ' li8 se-teF se face n condiii si=ure. +unctele A, ', C )i & )e sta3ilesc 8rin o3ser vaii sezoniere n teren. C cazul 666* nivelul hidrostatic su3teran se afl& la o adnci$e $ai $are de 1 $0 la care dia=ra$a Efi=. D6. 1.c.F de variaie a u$idit&ii (w) cu adn ci$ea de la su8rafaa terenului (*) C deter$inat& 8rin $&sur&tori 8eriodice de teren C arat& c&0 su3 adnci$ea de circa ,0 $0 u$iditatea se $enine 8ractic constant& n tot ti$8ul anului. + $ cd. 1 ) !?

AN<JA D66 ESTIMAREA DISTRIBU"IEI UMIDIT"II DE ECDILIBRU A TERENULUI DE SUB CONSTRUC"II I CARIA"IILE DE COLUM A#ERENTE 6n esti$area sensului -i a$8loarei variaiilor de volu$ tre3uie s& se in& sea$& de fa8tul c& 8rin realizarea construciei este 8ertur3at schi$3ul natural de u$iditate ntre teren -i at$osfer&0 n cazul realiz&rii unor construcii i$8er- . $ea3ile Etrotuare asfaltate sau din 3eton0 $3r&c&$ini de dru$uri etc.F n terenul de fundare se va tinde s8re realizarea unei st&ri de u$iditate de echili3ru. Cu ct ecartul ntre starea de u$iditate din $o$entul e:ecut&rii lucr&rii -i starea de echili3ru a u$idit&ii terenului este $ai $are0 cu att vor fi $ai nse$nate variaiile de volu$ ulterioare -i deci de=rad&rile vor fi $ai $ari. #n cazul 8&$nturilor ar=iloase0 ntre u$fl&ri -i 8resiunile de u$flare e:ist& o corelaie de ti8ul celei din fi=. D66. 1. din care rezult& c& cu ct 8resiunea adus& 8e teren este $ai $are0 cu att defor$aiile vor fi $ai $ici. 2a evaluarea distri3uiei u$idit&ii de echili3ru distin=e$ ur$&toarele dou& situaii* aF 8ri$a0 n care nivelul a8ei su3terane se =&se-te la $ic& adnci$e E6 C ! $F fa& de nivelul terenului -i cnd starea de echili3ru a u$idit&ii este con diionat& de nivelul a8ei su3terane" 3F a doua0 n care nivelul a8ei su3terane este su3 adnci$ile $enionate la 8ct. a sau cnd nu e:ist& un strat de a8& su3teran&" n aceste cazuri starea de echili3ru a u$idit&ii este condiionat& n 8rinci8al de condiiile cli$atice ale re=iunii considerate.

Tre3uie $enionat c& du8& o succesiune de ani seceto-i 8ot a8&rea variaii i$8ortante ale nivelului a8ei su3terane chiar n re=iunile cu cli$& relativ u$ed&. VI,- +rezena ve=etaiei 8erene ln=& construcii- a=raveaz& de=rad&rile acestora. 6n toate cazurile0 s-a constatat c& de=rad&rile construciilor sunt.$ult $ai 8ronunate n vecin&tatea ar3orilor -i ar3u-tilor situai a8roa8e de cl&diri0 8entru c& 8roduc o uscare i$8ortant& a 8&$ntului n tot ti$8ul anului 8rin a3sor3ia u$ezelii din terenul de fundaie de c&tre r&d&cinile 8lantelor. D6.). Dariaia u$idit&ii terenului n 8erioada de e:ecuie este le=at& n 8rinci8al de factorul cli$atic. 1a4oritatea construciilor sunt e:ecutate ntr-o 8erioad& de ti$8 relativ scurt&0 8e 8arcursul unui sin=ur sezon cli$atic. Dariaii $ult $ai i$8ortante ale u$idit&ii au loc n ti$8ul e:8loat&rii construciei0 att 8rin efectul de aco 8erire al su8rafeei terenului sau 8rin efectul ciclic sezonier dat de factorul cli$atic0 ct -i 8rin 8rocesele tehnolo=ice care 8ot $odifica te$8eratura -i u$iditatea terenului de fundare0 n cazul construciilor industriale. D6.6. 6n cazul construciilor industriale0 este de notat c& unele reziduuri chi$ice rezultate din 8rocese tehnolo=ice Ecu$ ar fi0 de e:e$8lu0 soluiile de acid sulfuricF 8ot 8rovoca u$flarea terenurilor care nu 8rezint& n $od curent cre-teri0 i$8ortante de volu$ la s8orirea u$idit&ii. .e ase$enea 8rocesele tehnolo=ice cu surse 8uternice de c&ldur& sau do fri= 8ot conduce la variaii i$8or tante de u$iditate -i res8ectiv la variaii de volu$ ale terenului de fundare ar=ilos.

!G

+entru a ilustra influena nivelului a8ei su3terane asu8ra distri3uiei de echili3ru a u$idit&ii n fi=ura D66./. s-au re8rezentat rezultatele o3inute 8entru un teren aco8erit cu o $3r&c&$inte i$8er$ea3il& n care e:ist& o fundaie a c&rei tal8a are di$ensiunile n 8lan , : 4 $0 situat& la adnci$ea -i care este nc&rcat& cu , W+a. Nivelul hidrostatic al a8ei su3terane se =&se-te iniial la ) $ adnci$e0 nainte de realizarea fundaiei0 datorit& unei 8erioade secetoase distri3uia u$idit&ii este cea indicat& de cur3a 5Efi=. D66.,.C.F .u8& un ti$80 n terenul situat n afara fundaiei0 distri3uia u$idit&ii de echili3ru sta3ilit& cu $etoda descris& $ai nainte0 va fi cea indicat& de cur3a '! .u8& ridicarea nivelului a8ei su3terane cu 10) $ distri3uia u$idit&ii de echili3ru este cea re8rezentat& de cur3a C iar du8& o nou& ridicare cu 10) rezult& cur3a

11

&, care du8& cu$ se vede este a8roa8e de drea8ta de saturaie .r # /! #n dre8tul a:ei fundaiei0 ca ur$are a nc&rc&rii su8li$entare Efi=. D66.,.3.F distri3uiile u$idit&ii de echili3ru 8entru nivelul a8ei su3terane la C) $0 res8ectiv C /0) $ sunt re8rezentate de cur3ele '0 )i C0! N5TB* 2a Colectivul de 'eotehnic& -i Nundaii de la Nacultatea de %idrotehnic& a @TC> e:ist& 8ro=ra$ul <C%67@7 8entru calculul distri3uiei u$idit&ii de echili3ru cu $etoda $ai sus $enionat&. 3F Cazul cnd nu e:ist& a8& su3teran& la $ic& adnci$e 6n acest caz starea de u$iditate este deter$inat& de condiiile cli$atice -i n s8ecial de 3ilanul dintre 8reci8itaii -i eva8o-trans8iraie Ecantitatea de a8& care se 8ierde 8e unitatea de su8rafa& a terenului ca ur$are a eva8oraiei -i a trans8iraiei 8lantelorF. Ca o consecin& a acestui fa8t0 n terenul de su3 $3r&c&$intea i$8er $ea3il& se realizeaz& un echili3ru al st&rii de u$iditate0 cores8unz&tor unor suciuni deter$inate de condiiile -i natura 8&$ntului. 1etoda se 3azeaz& 8e o corelaie dintre suciunea de echili3ru -i indicele cli$atic Eindicele de u$ezeal& $ediuF0 6$ 8ro8us de ThornthMaite Efi=. D66.4.F. 6n fi=ura D66.). se d& harta cu r&s8ndirea zonelor cli$atice du8& Thornt-Maite 8entru ara noastr&0 ela3orat& de C. .onciu0 la care s-au co$8letat n le=end& valorile indicilor sor3ionali p1, (p1 # lo=1 hF 8entru ar=ila =ras& (A2), 8raf E+F -i nisi8 ENF dedus din fi=ura D66.4.

AN<JA D666

ECALUAREA SOLICITRILOR DATORATE CARIA"IEI UMIDIT"II TERENULUI DE #UNDARE DEN PM$NTURI CU UM#LRI I CONTRAC"II MARI ASUPRA CONSTRUC"IILOR

Cunoscnd defor$aia $a:i$& 8ro3a3il&0 )u din u$falarea terenului de fundare0 se 8oate face o evaluare a solicit&rilor care a8ar n construcie. (eferindu-ne la cazul curent al unei fundaii continui0 dac& fundaia este 8erfect fle:i3il&0 u$flarea terenului de fundare se 8roduce su3 for$& de $ont0 ale c&rui di$ensiuni n 8lan sunt necunoscute Efi=. D666. 1.a.F. .eoarece ns& fundaia are o anu$it& ri=iditate ea va avea tendina s& a8latizeze $eniul Efi=. D666. 1.3.F0 atunci cnd s u este $are0 a8latizarea $ontului conduce la cedarea 8lastic& a 8&$ntului din aceast& zon&0 -i n acest caz $o$entul ncovoie-tor $a:i$ la care este su8us ansa$3lul fundaie-8erete 8oate fi evaluat cu a4utorul ecuaiei*

AN<JA 6J
CORELAREA MSURILOR DE PROIECTARE I E!ECU"IE CU POSIBILITATEA DE MANI#ESTARE A UM#LRII SAU A CONTRAC"IEI TERENULUI DE #UNDARE DIN PM$NTURI CU UM#LRI I CONTRAC"II MARI #n cazul e:ecut&rii terasa$entelor -i fundaiilor ntr-un anoti$8 8loios E8ri$&var& sau toa$n&F0 cnd terenul de fundare atin=e o u$iditate $a:i$&0 e:ist& n viitor 8osi3ilitatea de 8roducere cu 8re8onderen& a feno$enelor de contracie a 8&$ntului -i de tasare a fundaiilor0 n i8oteza realiz&rii corecte a $&surilor care s& $8iedice accesul a8ei din instalaii -i a celor din 8reci8itaii la terenul de fundare0 $&surile constructive necesare la 8roiectarea fundaiilor -i structurii tre3uie s& ai3& n vedere n 8rinci8al nu$ai 8reluarea n 3une con diii a unor eventuale tas&ri ine=ale. #n cazul e:ecut&rii terasa$entelor -i fundaiilor ntr-un anoti$8 secetos0 $&surile constructive vor avea n vedere n s8ecial 8reluarea unor de8las&ri 8rin ridicare -i a unor $8in=eri C de 4os n sus - i laterale asu8ra fundaiilor C de valori $a:i$e e=ale cu 8resiunea de u$flare a 8&$ntului ar=ilos0 aceste aciuni fiind n =eneral $ai 8ericuloase -i $ai =reu de 8rev&zut dect cele 8rovocate de contracia 8&$ntului Edescrise n 8ara=raful 8recedentF. +e 3aza acestor considerente0 este necesar ca 8roiectantul s& calculeze fundaiile -i structura n a$3ele i8oteze referitoare la 8erioada u$ed& sau us cat& n care se e:ecut& terasa$entele -i fundaiile0 di$ensionnd se8arat ele$entele de rezisten& din fundaii -i structur&0 8e 3aza c&rora s& reco$ande 8erioada o8ti$& de e:ecuie 8entru soluia ado8tat& n 8roiect -i se8arat eventualele $&suri su8li$entare sau $odific&ri ale 8roiectului0 dac& nu este 8osi3il& res8ectarea de c&tre e:ecutant a 8erioadei o8ti$e de realizare a terasa$entelor -i fundaiilor. +revederile din cod au n vedere la a$3ele 8osi3ilit&i referitoareIla 8erioada u$ed& sau uscat& de e:ecuie a terasa$entelor -i fundaiilor. 6n acest sens0 $ai ales n cazul n care nivelul de fundare al construciei se afl& n zona de variaie sezonier& a u$idit&ii 8&$ntului0 este necesar ca e:ecutantul s& solicite 8rezena 8roiectantului nainte de nce8erea turn&rii 3etonului n fundaii0 8entru a verifica n ce $&sur& i8otezele luate n considerare n 8roiectare cores8und cu situaia real& de 8e teren.

11

J.,. A8ariia de=rad&rilor0 la construciile la care nu s-au luat $&surile cores8unz&toare0 se 8roduce de re=ul& astfel* C la cl&dirile din zid&rie de c&r&$id& cu fundaii directe de 3eton0 fi surile n fundaii -i ziduri a8ar de re=ul& n 8ri$ul sau al doilea an du8& e:e cuie -i evolueaz& continuu0 avnd ns& de re=ul&0 tendin& de atenuare. C cl&dirile cu schelet de le$n -i 8aiant& fisureaz& $ai 8uin0 dar se de for$eaz& foarte $ult. Tocurile u-ilor -i ferestrelor se str$3&0 8odeaua -i ta vanul se ncovoaie" C la toate felurile de construcii0 colurile 8uternic nsorite dins8re sudvest se taseaz& cel $ai $ult0 din cauza contraciei0 8rovocnd a8ariia fisurilor -i cr&8&turilor n 9D; Edeschise $ai $ult la 8artea su8erioar&F. .ac& e:ecuia construciei s-a efectuat ntr-o 8erioad& secetoas&0 n 8erioada u$ed& care ur $eaz& 8&$ntul se u$fl&0 8rovocnd a8ariia fisurilor -i cr&8&turilor n 9A; deschise $ai $ult la 8artea inferioar&F. J./. <le$entele ane:e ale construciilor de zid&rie0 care fac cor8 co$un cu construcia 8ro8riu-zis& Esc&ri0 terase0 trotuare etc.F -i sunt fundate la adn ci$e $ai $ic&0 se fisureaz& sau cra8& de la nce8ut -i se se8ar& de restul construciei0 ntruct sufer& n cea $ai $are $&sur& efectul contraciilor -i u$fl&rilor 8eriodice ale 8&$ntului Etas&ri -i ridic&ri neunifor$eF. J04. Nisurile -i cr&8&turile construciilor a8ar -i se dezvolt& la colurile -i n zonele cu rezistena $ai redus& ale 8ereilor de zid&rie0 de e:e$8lu0 n seciunile cu =oluri 8entru u-i -i ferestre0 sau la casa sc&rii0 a4un=nd 8n& la /... ...) c$ deschidere sau chiar $ai $ult0 se8arnd astfel ele$entele de construcie -i fra=$entnd cl&direa res8ectiv& Efi=ura J.,.F.

AN<JA 6J* C5(<2A(<A 1B7@(625( .< +(56<CTA(< 6 <J<C@A6< C@ +576>626TAT<A .< E1AN6N<7TA(< A @1N2B(66 7A@ A C5NT(ACA6<6 T<(<N@2@6 .< N@N.A(< .6N +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 ........................11 AN<J.A J* C51+5(TA(<A C5N7T(@CA6625( N@N.AT< +< +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6X C5NT(ACA66 1A(6 6 A+A(6A6A .<'(A.B(625(................. 6N.<J@2 761>52@(625( @T626TAT< . . . . ..............................................................................

111 11/ 11)

AN<JA J6* C@+(6N7 1. .AT< '<N<(A2<.............................................................................. 6 ,. C<(C<TA(<A T<(<N@2@6............................................................... 61 /.<2<1<NT< +<NT(@ <7T61A(<A .<+2A7B(625( 6 7526 C6TB(625( .AT5(AT< DA(6AA6<6 @16.6TBA66 T<(<N@2@6 .< N@N.A(< .6N +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 A7@+(A C5N7T(@CA6625(.................................................... 6/ 4.1B7@(6 2A +(56<CTA(<A 7A@ 2A (<1<.6<(<A C5N7T(@C A6625( N@N.AT< +< +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5N T(ACA66 1A(6.................................................................... . . . . 64 ).1B7@(6 +(6D6N. 5('AN6TA(<A 6 <J<C@A6A 2@C(B(625( .< N@N.AA66 +< +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 ................................................... ........................................... ?6 AN<JA 6* (B7+ON.6(<A +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 #N (51ON6A. +(5D<N6<NAA 6 C51+5(TA(<A +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 ?! AN<JA 66* DA(6AA662< .< D52@1 A2< +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6..................... G, AN<JA 666* .6A'(A1A .< 6.<NT6N6CA(<............................. GG AN<JA 6D* .6A'(A1A .< 7TA(<............................................ !1 AN<JA D* 761626T@.6N<A .6NT(< +B1ONT@(6 . . . !6 AN<JA D6* NACT5(66 CA(< 6NN2@<NA<ATB DA(6AA662< .< D52@1 A2< +B1ONT@(625( C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6............................................. !? AN<JA D66* <7T61A(<A .67T(6>@A6<6 @16.6TBA66 .< <C%626>(@ A T<(<N@2@6 7@> C5N7T(@CA66 6 DA(6AA662< .< D52@1 AN<(<NT< . . . . !! AN<JA D666* <DA2@A(<A 7526C6TB(625( .AT5(AT< DA(6AA6<6 @16.6TBA66 T<(<N@2@6 .< N@N.A(< .6N +B1ONT@(6 C@ @1N2B(6 6 C5NT(ACA66 1A(6 A7@+(A C5N7T(@CA6625( . . ........................... 1 )

>6>265'(AN6<

116

117