Sunteți pe pagina 1din 21

Prof.dr.

Constantin Mitrut ASE Bucuresti

Managementul Riscului in Proiecte Note de curs


Saptamina 1

1)Continutul conceptului risc


Incertitudinea este prezenta in orice activitate, in orice proiect. Considerarea incertitudinii, identificarea si evaluarea acesteia reprezinta o necesitate in vederea cresterii eficientei generale a activitatii. In cadrul proiectelor, managerul de proiect, finantatorul proiectului si membrii echipei proiectului dezvolta impreuna un plan scris care le asigura posibilitatea sa identifice, sa formuleze, sa cuantifice, sa pregateasca un raspuns, sa monitorizeze si sa controleze riscurile unui proiect. Conceptul Risc se refera la ceva nesigur iar aceasta nesiguranta determina o pierdere sau un efect advers. Risk managementul este un proces care realizeaza intr-o forma sistematica identificarea , analiza si evaluarea tuturor situatiilor de risc, astfel incit sa poata fi stabilite masuri eficiente de control al riscului.. Acest proces trebuie integrat cu celelalte elemente ale sistemului de management

Definitii
rincipiile risk managementului pot fi mai bine intelese daca acceptam urmatoarele definitii. in conte!tual analizei de risc "

Siguranta
$ermenul siguranta este definit ca fiind calitatea de a fi sigur% liber de pericole si accidente In realitate insa , atingerea situatiei astfel definite este practic imposibila. &u e!ista un mediu absolut sigur. In toate cazurile e!ista probabilitatea unor evenimente care sa provoace distrugeri, pierderi etc. 'e aceea siguranta trebuie definite in concordanta cu realitatea. Citeva astfel de definitii " (iguranta) este controlul hazardului care sa conduca la un nivel acceptabil de risc. (iguranta) este o problema a libertatii relative fata de pericolele riscurilor. (iguranta reprezinta gradul de libertate fata de risc si hazard in orice mediu. 'eci siguranta trebuie definita ca o stare relativa si acceptabila fata de care se considera ca riscul este acceptabil.

Hazard
*azardul este definit ca potential pentru a face rau sau pentru a provoca distrugeri oamenilor, proprietatii sau mediului, si constituie sursa riscului. *azardul include proprietati ale lucrurilor si actiuni sau inactiuni ale oamenilor. $oate domeniile , toate activitatile pot fi afectate de actiuni sau inactiuni ale oamenilor, de caracteristici , proprietati ale echipamentelor, masinilor , materialelor care reprezinta un factor potential pentru a face rau sau a distruge.

Risc
Riscul inseamna ceva incert, iar incertitudinea poate determina efecte adverse. Cu alte cuvinte riscul este compus din doua componente " probabilitatea de aparitie + incertitudinea , severitatea consecintelor + efecte adverse, Astfel riscul poate fi definit ca o masura a probabilitatii si a severitatii efectelor adverse Conform aceste definitii cind abordam problema riscului , abordam doua aspecte % cit de probabile sunt efectele adverse care se pot realize , iar daca se realizeaza cit de importante sunt consecintele. -!emplu ". Riscul de prabusire al unui avion. robabilitatea ca un avion sa se prabuseasca este foarte mica + in termeni de numar de prabusiri.numar de ore de zbor,. Cu

toate acestea consecintele unei prabusiri sunt catastrofale. Riscul unei calatorii cu avionul poate fi calculat luind in considerare cei doi factori " probabilitatea realizarii si severitate consecintelor Riscul in proiecte este un eveniment nesigur sau o conditie care daca se realizeaza are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului. In mod obisnuit asociem notiunea de risc numai posibilitatii de a suferi o pierdere. In conte!tul managementului proiectelor insa , riscul implica atit oportunitati + rezultate pozitive, cit si pericole + rezultate negative , 0n risc are una sau mai multe cauze si daca se realizeaza ,unul sau mai multe impacturi. 'e e!emplu o cauza poate fi necesitatea de a avea o aprobare de mediu pentru desfasurarea unui proiect . Riscul este determinat de faptul ca obtinerea aprobarii de mediu poate dura mai mult decit s-a planificat.. 'aca se realizeaza acest eveniment vor fi influentate costul proiectului, programul de desfasurare sau performantele acestuia .

1anagementul riscului este un proces sistematic de planificare pentru identificarea, analiza, monitorizarea si raspunsul la riscurile asociate unui proiect. Aceasta implica procese, obiective si tehnici care vor a2uta managerul de proiect sa ma!imizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor pozitive si sa minimizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor adverse. ro2ect risk management este cu atit mai eficient cu cit se declanseaza mai devreme si este un proces continuu in desfasurarea proiectului. ro2ect risk management a2uta finantatorul si echipa proiectului sa ia decizii fundamentate privind alternativele din desfasurarea proiectului. (e asigura deasemeni conditiile ca sa fie alese decizii care minimizeaza " impactul negativ asupra scopului, costului sau programului de desfasurare managementul prin crize.

'eci prin managementul riscului se abordeaza sistematic incertitudinea pentru identificarea sanselor realizarii obiectivelor proiectului. Actiunile asociate risc managementului trebuie sa respecte 3 principii " sa nu se accepte riscuri nenecesare % deciziile privind riscurile trebuie luate la nivelurile de competenta

corespunzatoare % se accepta riscuri cind cistigurile sunt superioare costurilor %

pro2ect risk management este integrat in procesul general de management al

proiectelor

-chipa proiectului trebuie sa intocmeasca planul de management al riscului inainte de demararea proiectului, sa monitorizeze si sa actualizeze acest plan continuu pe durata de realizare a proiectului in concordanta cu evenimentele de risc nou aparute.

Sursele riscului
Intre conditiile care pot fi surse de riscuri pot fi amintite" durata proiectului% tehnologia% personalul% sursele de finantare% managementul% factorii politici.

Durata proiectului
Inainte de inceperea activitatilor implicate propriu-zis intr-un proiect se elaboreaza un plan in care se prevede modul in care se va ordona desfasurarea in timp a fazelor si activitatilor proiectului. 5iecare activitate sau faza necesita un anumit timp de desfasurare sau de e!ecutie. 'in perspectiva analizei si minimizarii riscului aceste activitati pot fi impartite in doua categorii, activitati interne si activitati e!terne" a, activitatile interne sunt acele activitati a caror durata este estimata si controlata de echipele care conduc si realizeaza activitatile din cadrul proiectului. 'uratele activitatilor se stabilesc de catre acestea in raport cu" e!periente similare anterioare% e!perienta, cunostintele sau indemanarea realizatorilor activitatilor% 3

surse e!terne de informatii" consultarea specialistilor, intalniri profesionale%

b, activitatilor e!terne , acele activitati care sunt in responsabilitatea unor factori e!terni echipei proiectului Activitatile interne pot fi controlate mai bine decit cele e!terne.

Tehnologia
$ehnologia utilizata in cadrul proiectului constituie o alta sursa ma2ora de risc. Chiar si cele mai bune utila2e.tehnologii se pot defecta in timpul functionarii .

Personalul
Incertitudinea determinata de personalul care deserveste proiectul deriva din abilitatea si e!perienta acestora, din modul in care colaboreaza si comunica in indeplinirea sarcinilor implicate de desfasurarea proiectului etc.

Sursele de finantare
Acestea depind in cea mai mare parte de compania care a comandat si respectiv finanteaza proiectul, si mai putin de echipa care il realizeaza. 'ar in acelasi timp mai depinde si de sanatatea financiara a furnizorilor sau de cea a bancilor implicate. In momentul in care se planifica etapele realizarii proiectului trebuie sa se tina seama si de riscul implicat de aspectele financiare.

Managementul
0neori compania care a comandat proiectul nu a delegat autoritatea necesara managerului proiectului pentru a rezolva anumite probleme, in special in zona relatiilor e!terne, sau intervine direct in derularea proiectului prin diverse metode. robleme delicate, care au un grad ridicat de risc, sunt reprezentate si de subordonarile incrucisate, dar si de increderea care este aratata subordonatilor. 0n grad de incredere adecvat va conduce la o delegare eficienta a atributiilor si de aici la minimizarea anumitor categorii de riscuri.

Factorii politici
5actorii politici perturbatori, cei care induc incertitudine, provin atat din interiorul companiei cat si din mediul e!tern. (chimbarea politicilor comerciale ale companiei care a comandat proiectul, schimbarea top 6 managementului sau modificarea legislatiei constituie factori perturbatori pentru proiectele de2a lansate in e!ecutie.

Clasificarea riscurilor in proiecte

Riscurile care pot influenta derularea si performantele unui proiect sunt de diferite tipuri. entru diferite proiecte se intocmesc liste cit mai cuprinzatoare de evenimente.riscuri asociate acestora. 8iteratura de specialitate incearca clasificarea riscurilor in grupe omogene, astfel incit sa faciliteze stabilirea rasspunsurilor la risc. . 9ruparea este specifica fiecarui domeniu de activitate. : grupare cu caracter general este prezentata in Anexa 2 : alta grupare pentru proiecte in constructii poate fi "

Riscuri tehnice
analiza de mediu incompleta sau eronata% probleme geotehnice neasteptate design incomplet ipoteze neadecvate referitor la problemele tehnice in etapa de planificare% erori in ceea ce priveste materialele proiectul structurii incomplet sau eronat% consultantul in proiectare nu este la nivelul cerut de proiect etc.

Riscuri E terne
propritarii de pamint nu vor sa vinda% se schimba prioritatile in programul in derulare% obiective inconsistente privind costul,timpul,scopul si calitatea % comunitatile locale isi schimba obiectivele% schimbarea finantarii pentru anul fiscal% schimbarea factorilor politici% se cer schimbari in proiect etc.

Riscuri de mediu
autorizatia de mediu intirzie% sunt necesare noi informatii pentru autorizatie% legislatia de mediu se schimba% se descopera situri istorice% impact negativ asupra comunitatilor locale etc.

Riscuri organizationale
personal nee!perimentat% pierderea persoanelor importante intr-un moment critic% unitati functionale supraaglomerate% aparitia unui nou proiect prioritar pentru organizatie% etc.

Riscuri specifice Pro!ect Management


scopul si nevoile proiectului definite inadecvat%sau incomplet nu e!ista control privind prioritatile personalului% prea multe proiecte% erori de estimare si.sau de programare activitati neplanificate care trebuie realizate% disfunctionalitati de comunicare in cadrul echipei% a2utor insuficient din partea top managementului% schimbari personalului in posturile importante din proiect% etc

Riscuri de constructie
durata estimata incorect% intreruperi determinate de necesitatea obtinerii permisului de munca% utilitatile% etc.

Riscuri date de regulamente


schimbarea regulamentelor% sunt necesare noi aprobari sau informatii etc.

<

") Etape in Pro!ect Ris# management


ro2ect Risk management poate fi structurat intr-un numar de procese, respectiv " Planificarea activitatii de risk management ( Risk Management Planning) 6 se decide cum se desfasoara procesul si activitatile necesare desfasurarii acestruia % Identificarea riscului ( Risk Identification ) 6 se identifica riscurile care pot afecta proiectul se se determina caracteristicile acestora % Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk Analysis ) 6 clasifica riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de consecintele lor % Analiza cantitativa a riscului ( Quantitative Risk Analysis ) 6 analizeza cantitativ.numeric efectul general al riscurilor identificate, asupra proiectului % Planul de ras uns la risc ( Risk Res onse Planning ) 6 se dezvolta actiuni pentru a beneficia de oportunitati sau pentru a reduce influentele negative asupra obiectivelor proiectului % Monitorizarea si controlul riscului ( Risk Monitoring and !ontrol ) 6 sunt controlate riscurile identificate, se monitorizeaza riscurile ramase, se identifica noi riscuri, se e!ecuta planul de raspuns la risc si se evalueaza eficienta acestuia asupra desfasurarii si rezultatelor proiectului. Aceste etape interactioneaza intre ele % fiecarte proces apare cel putin odata in decursul unui proiect. 'esi in teorie procesele sunt bine definite, in practica se inregistreaza interactiuni si suprapuneri. 'e aceea si clasificarea proceselor poate fi realizata in modalitati diferite , rezultate din reunirea unor procese intr-un proces mai amplu si comple!. 'e e!emplu" Identificarea riscului si a cuantificaeai riscului sunt tratate in diferite situatii ca fiind un singur proces si acest proces mi!t are numele de analiza riscului sau evaluarea riscului 'ezvoltarea raspunsului la risc si controlul raspunsului la risc sunt deseori tratate ca

fiind un singur proces numit managementul riscului.

Responsa$ilitati principale
1atrice urmatoare prezinta cele ; taskuri si responsabilitatile asociate. "
Procesul Rolul " onsor #istrict #ivision !$ief for Program and Pro%ect Manageme nt Risk management planning Risk identification >ualitative risk anal?sis >uantitative risk anal?sis + erformed onl? as part of @alue Anal?sis, Risk response planning Risk monitoring and control R R R, A ( R R ( ( R, A ( A ( R R R ( ( ( ( ( A ( R R ( ( R Pro%ect Manager Assistant Pro%ect Manager& Pro%ect Managem ent "u 'nit ( ( ( ort (unction al Manager )ask Mana ger

R = responsabil S = ajuta ( support A = aproba ( approve)

"%1) Planificarea managementului riscurilor &Ris# Management Planning)


1embrii echipei de proiect dezvolta un lan pentru 1anagementul riscurilor in proiect. In acest plan se identifica , din planul general al proiectului , activitatile care reprezinta riscuri pentru proiect. 'aca este necesar este implicata si echipa de analiza cantitativa. lanul managementului riscurilor se poate elabora sub forma unei tabel. spreadsheet care arata riscurile si raspunsurile intr-o forma abreviata . lanul managementului riscurilor se elaboreaza in fazele de inceput ale planificarii proiectului .

'ntrari
entru elaborarea acestui plan se folosescatit informatii privind scopul si conditiile de realizare a proiectului , informatii din desfasurarea proiectelor precedente , informatii privind factorii de mediu si organizationali in care se va realiza proiectul. Metodele si te$nicile folosite in acest proces constau in intilniri si analize la care participa managerul de proiect, liderii proiectului si alte persoane din organizatie cu atributii in managementul riscului. (e elaboreaza planul activitatilor de management a riscului. (e stabilesc responsabilitati. (e defineste modul cum vor fi abordate problemele de probabilitate si impact si se defineste matricea probabilitati ! impact + vezi procesele urmatoare ,

(utputurile principale ale acestei etape sunt "


#, lanul 1anagementului riscurilor descrie cum managementul riscurilor este structurat in cadrul proiectului% el devine o componenta a lanului 1anagementului roiectului si include " 1etodologia - se definesc caile, tehnicile si sursele de date care se folosesc pentru

managementul riscurilor proiectului Roluri si responsabilitati 6 pentru fiecare membru al echipei Bugetul 6 se stabilesc resursele si se estimeaza costurile care for fi incluse in buget Calendarul 6 activitatile corespunzatoare managementului riscurilor sunt cuprinse

in planificarea generala a activitatilor din proiect

#C

Categorii de risc - dau posibilitatea identificarii riscurilor potentiale. (e pot utiliza

grupari cu caracter general dar si grupari specifice domeniului unde se deruleaza proiectul. 0neori se intocmeste o lista a activitatilor si a riscurilor poisibile (*ezi Anexa + ) 1atricea probabilitate ! impact 5ormatul rapoartelor care vor fi intocmite

"%" ) 'dentificarea riscului &Ris# 'dentification )

Acest proces implica identificare potentialelor riscuri din proiect si caracterizarea acestora.. Rezultatele sunt concretizate intr-un livrabil " 8ista riscurilor proiectului +$he pro2ect risk list, Riscurile si oportunitatile sunt identificate folosind " o lista a riscurilor posibile propia e!perienta . cunostine din proiect consultarea altor specialisti care au o e!perienta relevanta in astfel de proiecte

In aceasta etapa trebuie considerate " nu. riscurile 6 ce ar pute fi gresit oportunitatile 6 cai mai bune pentru a indeplini obiectivele proiectului orice semnal.simptom care sa indice daca fiecare risc are sanse sa se produca sau

Acest proces implica identificarea riscurilor care pot sa apara intr-un anumit proiect , stabilirea riscurilor care pot afecta proiectul si evidentierea caracteristicilor acestora. Identificarea riscului este un proces iterativ% noi riscuri pot sa apara pe masura derularii proiectului. rocesul de identificare a riscului precede, in mod obisnuit etapa de analiza

##

calitativa. 0neori poate conduce direct la etapa de analiza cantitativa, daca o astfel de etapa este necesara si posibila.

'nputuri
#, proiectului /, ro2ect (cope (tatement 6 ipotezele proiectului sunt formulate in pro2ect scope statement . Incertitudinile in formularea ipotezelor proiectului trebuie sa fie evaluate ca riscuri potentiale in proiect. 4, ro2ect 1anagement lan 6Rolul important al lanului 1anagementului roiectului in ceea ce priveste procesul de identificarea riscului consta in stabilirea rolului si responsabilitatilor, asigurarea de resurse in buget pentru managementul riscului etc. 3, :rganizational rocess Assets 6 Informatii pot fi obtinute din dosarele proiectelor anterioare 7, proiect 5actori de mediu si organizationali 6 Informatii publicate, baze de date, studii academice, alte studii pot fi foarte utile in identificarea riscuruilor asociate unui ro2ect Charter - care contine descrieri ale scopului proiectului, obiectivele proprietarilor, asteptarile de la proiect si ipotezele care stau la baza

Metode si tehnici
In cadrul procesului de identificare a riscurilor pot fi folosite o serie de metode si tehnici " #, 'ocumentare 6 (tudierea documentatiei proiectului, planuri , ipoteze% dosarele proiectelor anterioare etc. Calitatea planurilor, consistenta dintre planuri si cerintele si ipotezele proiectului pot fi indicatori ai riscului in proiect. /, $ehnici pentru colectarea informatiilor brainstorming 6 scopul este obtinerea a unei liste cuprinzatoare a riscurilor din

proiect

#/

Interviuri 6 prin intervievarea diferitelor categorii de participanti la proiect cit si a

e!pertilor in domeniu pot fi identificate riscurile% Identificarea cauzei fundamentale 6 pe categorii se identifica cauza principala a

riscurilor, iar masurile trebuie indreptate spre aceaste cauze principale. 4, 3, Analiza (D:$ : lista a riscurilor probabile - care sa fie cit mai completa 'iagrame diagrama cauza 6 efect floE 6 chart al procesului alte grafice 6 care sa poate puna in evidenta legatura dintre variabile

(utputuri
:utputurile procesului de identificare a riscului sunt continute intr-un document intitulat Risk Register.care este o componenta a lanului de 1anagement al roiectului. Acest document cuprinde si rezultatul altor procese + analiza calitativa si cantitativa , dar el este initiat cu procesul de identificare a riscului . Cuprine " 8ista riscurilor identificate 6 riscurile identificate , inclusiv cauzele lor fundamentale sunt descrise, identificat impactul si sunt stabilitre persoanele responsabile pentru o viitoare analiza, responsabilitati si monitorizare% (imptome si semne de atentionare ale riscurilor 8ista raspunsurilor potentiale 6 raspunsurile potentiale pot fi identificate si folosite apoi in procesul de planificare a raspunsului la risc Cauza fundamentala na riscului 6 o cauza fundamentala poate genera mai multe riscuri, astfel incit actiunea asupra ei are o eficienta ridicata Actualizarea categoriilor de risc 6 grupele de risc sunt actualizate in functie de noi riscuri aparute respectiv de riscurile care isi pierd din importanta.

#4

"%) ) *naliza calitati+a a riscului & ,ualitati+e Ris# *nal-sis )

Acest proces cuprinde metode pentru ierarhizarea riscurilor identificate in etapa anterioara. erformantele proiectului pot fi imbunatatite daca se acorda atentie speciala riscurilor cele mai importante. In cadrul analizei calitative se clasifica + scala ordinala , riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de impactul pe care il au asupra obiectivelor proiectului. 'eciziile din aceasta etapa se bazeaza in mare masura pe folosirea informatiilor.datelor disponibile referitoare la proiect, calitatea datelor afecteaza calitatea deciziilor. Analiza calitativa se bazeaza pe rezultate obtinute in etapele precedente + planificarea managementului riscurilor si identificarEea riscurilor , oate fi urmat de o analiza cantitativa sau direct de planul raspunsurilor la risc.

In uturi
Inputurile analizei calitative a riscului sunt " Planul managementului riscului ( Risk management lan ) 6 Acesta asigura informatii privind " rolurile si responsabilitatile celor implicati in managementul riscului% bugetul si planificarea activitatilor pentru managementul riscului% categoriile de risc% definitii ale probabilitatii si impactului% matricea probabilitatii si impactului. 'aca o parte din aceste inputuri nu au fost realizate in faza de planificare a managementului riscului el se realizeaza in cadrul procesului de analiza calitativa Registrul riscului ( Risk register ) , sunt cuprinse riscurile identificate , cauzele principale, simptomele acestor riscuri. #ate rivind riscurile realizate in proiecte din perioada trecuta

Informatii rivind derularea roiectului - riscurile isi schimba probabilitatea pe masura desfasurarii proiectului

#3

roiectele pentru care e!ista e!perienta unor proiecte anterioare au riscuri mai bine intelese decit proiectele noi , fara o e!perienta anterioara

Metode si tehnici -valuarea ro.a.ilitatii si im actului riscului


(unt evaluate probabilitatea si impactul pentru fiecare risc identificat. -valuarea poate fi realizata prin consultarea + interviu sau intilnire , specialistilor cu e!perienta in domeni. (unt implicati deasemeni, membrii ehipei de proiect dar si persoane din afara proiectului 'aca se folosesc date.informatii dintr-un proiect anterior este necesar consultarea unui specialist care sa valideze acuratetea datelor. -valuarea se face pe o scala ordinala. Riscurile si impacturile sunt evaluate nonnumeric -!. pentru risc " putin probabil% rar% ocazional% probabil% frecvent evaluare numerica #% / 4 etc. -! pentru impact foarte mic% mic% moderat% inalt% foarte inalt. sau negli2abil%minor% ma2or% critic% catastrofic sunt evaluate numeric #% 4 % 7% <% A% Riscurile considerate cu un nivel mic al probabilitatii si impactului vor fi incluse doar intr-o lista de monitorizare. sau sau

Matricea pro$a$ilitatilor si impactului


In aceasta matrice riscurile sunt ierarhizate prin combinarea probabilitatii si impactului in riscuri mici, moderate sau inalte + mari., In functie de particularitatile fiecarui proiect se stabilesc combinatiile dintre probabilitati si impact care corespund celor trei categorii " risc inalt, risc moderat, risc mic. 0n risc poate fi ierarhizat separat pentru fiecare obiectiv + e!. cost% timp , dar poate sa se dezvolte si o ierarhizare generala.

#7

Ierarhizarea in aceasta matrice este folosita in stabilirea strategiei de raspuns la risc. 'e e!emplu " daca un risc cu impact negativ se afla in zona risc inalt a matricei este necesar sa se dezvolte o strategie pentru actiuni si raspunsuri agresive. Riscurile din zona F riscuri mici F pot fi trecute pe o lista pentru a fi urmarite si nu necesita actiuni. 'aca e!ista oportunitati, cele din zona F risc inalt F pot fi obtinute mai usor cu beneficii mai mari, fiind deci urmarite in primul rind. :portunitatile din zona Frisc mic pot fi doar monitorizate. -valuarea calitatii datelor de risc entru analiza calitativa a riscului este nevoie

de date credibile, fara erori. 'e aceea se impune o analiza a calitatii datelor, iar daca acestea se dovedesc improprii unei decizii este necesar sa se culeaga noi date

(utputuri
Registrul riscului Actualizat Registru riscului , deschis in cadrul procesului de

identificare a riscurilor este actualizat ca urmare a analizei calitative in felul urmator " clasificarea riscurilor si intocmirea unei liste de rioritati a riscurilor din proiect gru area riscurilor e categorii - gruparea riscurilor pe categorii pot conduce la

identificarea unor cauze comune ale diferitelor riscuri% acest lucru poate fi avut in vedere in stabilirea unui plan de raspuns la risc eficient. 8ista riscurilor care necesita un raspuns intr-un timp scurt 8ista riscurilor care necesita o analiza mai detaliata 8uista riscurilor cu prioritate mica $endinte in rezultatele analizei calitative a riscului 6 Analiza calitativa are caracter

repetitiv, astfel incit se poate pune in evidenta un trend al rezultatelor obtinute pentru un anumit risc. Aceasta poate conduce la schimbarea strategiei de management a riscului respectiv in viitor

#;

*.E/* 1a
-xem lu de evaluare a riscurilor in functie de ro.a.ilitate si im act

Pasul +/ "e construieste o matrice entru a atri.ui ranguri nivelului ro.a.ilitatilor asociate/
Ierarhizarea probabilitatiilor riscurilor Rang Probabilitatea riscului 5 4 3 8099% 6079% 4059% 039% ! !!9%

asul /. (e stabileste o matrice pentru pentru a atasa obiectivelor + timp, cost, scop , un anumit nivel de impact. (e pot utiliza numere reprezentind impactul ca in matrice urmatoare.

#<

Evaluarea impactului riscului asupra obiectivelor principale Imp act Objective "i # p $#pa%t nese#ni&i%ati v asupra pro'ra#arii * o s t S % o p Abaterea )e la s%op este ne'lijabila -o)i&i%ari in li#itele sau %ara%teristi%il e proie%tului %u %resterea %ostului+5% -o)i&i%ari in li#itele sau %ara%teristi%il e proie%tului %u %resterea %ostului 5 !0% .inantatorul nu este )e a%%or) %a s%opul in)eplineste s%opul %e s/a propus si nevoile S%opul nu raspun)e la %eea %e s/a %erut si nevoilor *restere nese#ni&i%ati va a %ostului *resterea %ostului %u +5% *resterea %ostului intre 5!0% $ntir(ieri in %a)rul unui tri#estru $ntir(ieri )e un tri#estru $ntir(ieri pe o perioa)a #ai #are )e un tri#estru *resterea %ostului intre !0 0% *resterea %ostului , 0% $ntir(ieri #ai #ari )e%it anul &is%al 1 2 4 8 16

asul 4. (e construieste o matrice robabilitate ! Impact in care sunt combinate pentru fiecare risc probabilitatea si impactul. Intr-o astfel de matrice se stabileste daca riscul este inalt, moderat sau mic.. Riscurile pot fi grupate pe cele 4 categorii pentru fiecare din cele 4 obiective timp, cost , scop.

#=

*orespon)ent a intre s%oruri si ran'ul Scor !6 Ris -i% Probabil it! 5 4 3 5 4 3 !0 8 6 4 $nalt ! ! ! Impact 0 !6 ! 8 4 4 40 3 4 !6 8 8 80 64 48 3 !6 !6

7 !4 !5 00

-o)erat

0neori matricea poate fi construita folosind scala nonnumerica pentru probabilitati si impact + foarte mic, mic, moderat, inalt, foarte inalt ,

ANEXA 1b

Model de scala non0numerica


#A

Alocarea codurilor entru im act 0 !atastrofic , moartea sau pierderea totala a sistemului

!ritic

- degradare ma2ora a scopului, accidente severe, boli profesionale severe,

degradari ma2ore ale sistemului Ma%or - degradarea unor scopuri principale, accidente, boli profesionale minore,

deteriorari minore ale sistemului Minor - degradarea unor activitati obisnuite, boli profesionale, deteriorari minore

ale sistemului Negli%a.il - mai putin decit minor

robabilitati
(recvent - apare des in cariera. durata de viata a unui echipament + se realizeaza continuu, Pro.a.il 6 apare de citeva ori in cariera. durata de viata a unui echipament 1cazional 6 apare uneori in cariera . durata de viata a unui echipament + apare sporadic, 'neori - posibil sa apara in cariera. durata de viata a unui echipament+ sansa mica sa apara, Putin ro.a.il 6 putem considera ca nu apare in cariera.durata de viata a unui echipament + posibil dar improbabil,

-vent Pro.a.ility (re2uent A !atastro $ic !ritical Ma%or Minor Negligi.le I II III I* * + + + 2 2 /C 3ikely 4 + + 2 5 5 1ccasional ! 2 2 5 6 6 "eldom # 5 5 6 6 6 'nlikely 5 6 6 7 7

*ne a "
1rupe generale de acti+itati in care pot sa apara riscuri pentru un proiect

#omeniul )e$nic , cerinte8 te$nologie8 com lexitate8 erformante si sta.ilitate8 calitate #omeniul -xtern , su.contractorii si furnizorii8 legislatia8 iata8 clientul8 vremea #omeniul 1rganizational , resursele8 finantarea8 rioritatile
Managementul roiectelor , estimarea8 lanificarea8 controlul 8 comunucarea

/#