Sunteți pe pagina 1din 210

1

Facultatea de Construcii Civile, Industriale i Agricole


Master: Managementul Proiectelor n Construcii
Cercetarea operaional
n
managementul proiectelor
Noiuni teoretice i aplicaii
Note de curs
Bucureti
!"
1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
P#$FA%&
A face cel mai bine posibil este sensul oricrei atitudini naturale n viaa de zi cu zi. Dar aceasta
nu are dect un sens relativ n raport cu nite restricii impuse din exterior sau acceptate de bunvoie
!o"en# $%%%&.
'entru un in(iner a face cel mai bine posibil ar trebui s fie un obiectiv permanent atunci cnd
are de conceput o cldire# de dimensionat o instalaie etc. )xpresia este relativizat n funcie de
bu(et# de securitate# sau altele# restricii al cror nivel a fcut la rndul su obiectul deciziilor
prealabile i adesea exterioare.
!uvintele a optimiza# optimizare etc sunt presupuse s reflecte aceast idee de cel mai bine
posibil . *n viaa curent ale(erile posibile se limiteaz adesea la dou atunci le numim
alternative& sau cteva uniti# de tipul c al(oritmul care ia decizia se reduce la a nfia# explicit
sau nu toate posibilitile# s considere i s evalueze consecinele lor probabile# i s rein pe cea
care pare cea mai bun dar cea mai bun are sens doar n msura n care un criteriu de ale(ere a
fost definit mai nainte&.
*n problemele te"nice# ale(erile posibile reprezint adesea un continuu de exemplu ce dimensiune
s se dea unei (rinzi +& i o enumerare ex"austiv a posibilitilor este de neconceput. Atunci
trebuie (sit un al(oritm mai performant# adic o metod pentru a (si drumul spre soluia cea mai
bun dintre toate soluiile posibile.
,ptimizarea poate fi definit ca tiina determinrii celei mai bune soluii la anumite probleme
definite matematic# care sunt adesea modele ale realitii fizice. )a implic studiul criteriilor de
optimalitate pentru probleme# determinarea soluiei cu metode al(oritmice# studiul structurii acestor
metode i experimentarea pe calculator a metodelor cu date experimentale i cu date reale.
!ercetrile operaionale reprezint o mulime de metode i te"nici raionale n vederea determinrii
celei mai bune direcii de urmat ntr-o activitate cu scopul obinerii celui mai bun rezultat posibil.
!a domenii ale matematicilor aplicate incluse sub aceast denumire pot fi citate. pro(ramarea
liniar# pro(ramarea ptratic# pro(ramarea dinamic# teoria ateptrii# teoria stocurilor# teoria
(rafurilor etc.
$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
CONTENTS
PREFA...........................................................................................................................................2
CONTENTS........................................................................................................................................3
1. MODELARE MATEMATIC.....................................................................................................9
1.1. Domenii de aplicare.............................................................................................................................. 10
1.2.Tipuri de probleme rezolvate utiliznd metode ale cercetrii operaionale.......................................10
2. GRAFURI N OPTIMIZARE.....................................................................................................12
2.1. Cteva exemple de aplicaii ale grafurilor........................................................................................... 12
2.2. Grafuri orientate i neorientate............................................................................................................. 1!
2.!. "eprezentarea grafurilor....................................................................................................................... 1#
2.$. Cutarea unui arbore de acoperire de lungime minim.....................................................................21
2.%. Determinarea drumului cel mai &curt 'ntre dou noduri oarecare ale unei reele rutiere ...............2(
2.). *lanificarea i controlul proiectelor mari............................................................................................ !(
2.(. *robleme propu&e................................................................................................................................. $%
3. ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL.......................................................................................54
!.1. +xemple de probleme de programare liniar...................................................................................... %$
!.2. ,lgoritmului &implex............................................................................................................................. %-
!.!. Tabelul &implex i tran&formarea &a.................................................................................................... )%
!.$. ,plicaie ................................................................................................................................................. ))
!.%. Convergena algoritmului &implex. Degenerare i ciclare.................................................................(1
!.). .nterpretarea geometric a algoritmului &implex................................................................................ (!
!.(. .nterpretarea economic a algoritmului &implex................................................................................. ()
!.#. /etoda celor dou faze ........................................................................................................................ ((
!.-. Dualitatea 'n programarea liniar......................................................................................................... #!
/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!.10. Teorema fundamental a dualitii..................................................................................................... #)
!.11. ,lgoritmul &implex dual...................................................................................................................... #-
!.12. .nterpretarea economic a algoritmului &implex dual......................................................................-$
!.1!. Determinarea unei &oluii dual admi&ibile......................................................................................... -%
4. PROGRAMARE N NUMERE NTREGI................................................................................97
$.1. /etoda 0ranc1 and 0ound................................................................................................................... -#
$.2. ,plicaii................................................................................................................................................. 10!
$.!. 2tudii de caz......................................................................................................................................... 10#
5. REELE DE TRANSPORT......................................................................................................154
%.1. 3lux 'ntr4o reea de tran&port.............................................................................................................. 1%$
%.2. "ezolvarea unor probleme de flux..................................................................................................... 1%%
PROBLEMA DE TRANSPORT...................................................................................................1!
).1. +nunul algoritmului de tran&port...................................................................................................... 1)0
).2. Determinarea &oluiei iniiale de baz................................................................................................ 1)1
).!. *roblema atribuirii &arcinilor.............................................................................................................. 1)#
7. COMPLEMENTE DE TEORIA FIRELOR DE A"TEPTARE............................................173
(.1. /odel de ateptare.............................................................................................................................. 1(!
(.2. /odele de ateptare cu o &ingur &taie de &ervire .........................................................................1(%
(.!. /odele cu mai multe &taii de &ervire................................................................................................ 1(#
(.!.2tudiu de caz......................................................................................................................................... 1(-
(.%. 2i&teme de ateptare cu pierderi........................................................................................................ 1#1
#. PROBLEME PROPUSE............................................................................................................1#2
#.1. 5erificri pariale ................................................................................................................................. 1#2
#.2. Teme pentru proiectul final................................................................................................................. 1#-
9. PREGTIRE COLOC$IU.......................................................................................................2!3
-.1. C1e&tiuni teoretice pentru lucrarea 'nti........................................................................................... 20!
0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
-.2. C1e&tiuni teoretice pentru lucrarea a doua....................................................................................... 20%
-.!. Teme de proiect 4 +xemplu................................................................................................................. 20)
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................21!
1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
2345)6748A8)A 8)934!: D) !,37862!;44 <2!26)=84
Departamentul de Matematic i Informatic
'ro(ram de studii universitare de masterat
7pecializarea. >ana(ementul 'roiectelor n !onstrucii
FI'A (I)CIP*IN$I
Denumirea disciplinei Cercetrea +peraionala n Managementul Proiectelor
Anul de studiu I 7emestrul I 8ipul de evaluare final $, C, ,,P#- $
6e(imul disciplinei +B ? obli(atorie# +P ? opional#
F ? facultativ)
+B 3umr de credite .
8otal ore din planul de
nvmnt
0$ 8otal ore studiu individual $@ 8otal ore pe semestru A%
!ate(oria formativ a
disciplinei
S? sintez# AP ? aprofundareB AP
8itularula&
disciplineiC
Prof. univ. dr. Romic TRANDAFIR
Dacultatea
Dacultatea de !onstrucii !ivile# 4ndustriale i
A(ricole
3umrul total de ore pe sem. din
planul de invmnt
Domeniul 4n(inerie i >ana(ement 8otal ! 7 E '
7pecializarea->aster >ana(ementul 'roiectelor n !onstructii 1F $@ $@
,biectivele disciplinei
n termeni de
competene
Dormarea deprinderii de modelare matematicG a unor probleme de conducere i or(anizare
a activitGtii ntr-o ntreprindere i derminarea solutiei optime a acestor probleme.
2tilizare de soft-Hare specializat >ana(ement 7cientist# IinJ7<& sau comun
>at"!AD# )xcel& n rezolvarea problemelor de optimizare.
Coninutul diciplinei
!cur" aplicaii"
activiti practice
etc.)
Curs
1. ,biectul disciplinei. >odelare matematic. Domenii de aplicare. 8ipuri de probleme
rezolvate utiliznd metode ale cercetrii operaionale.
$. )lemente de teoria (rafurilor. Krafuri orientate# (rafuri neorientate# lan# drum# ciclu#
circuit# arbori. Al(oritmi pentru determinarea arborelui de acoperire de lun(ime minim .
al(oritmul LrusMal# al(oritmul 'rim.
/. Al(oritmul DiNMstra pentru determinarea drumului cel mai scurt ntre dou noduri oareare
ale unei reele rutiere.
0. 6eprezentarea (rafurilor. matricea de adiacen# matricea costurilor# matricea drumurilor#
listele vecinilor. Al(oritmul 6oO-Iars"all pentru determinarea matricei drumurilor pornind de
la matricea de adiacen# al(oritmul 6oO-DloOd pentru determinarea drumului de cost minim
maxim& ntr-un (raf ponderat.
1. 'lanificarea i controlul proiectelor mari. >etodele !'> i ')68.
F. 'roblema utilizrii eficiente a resurselor. Al(oritmul simplex primal.
A. 'ro(ramare in numere ntre(i.
@. >etoda <ranc" and <ound. Aplicaii. mrimea i amplasarea unei fabrici# finanarea unor
proiecte pe o perioad de timp cu resurse limitate ? problem de investiii.
F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
P. 6eele de transport. 'robleme de flux maxim# al(oritmi de rezolvare# al(oritmul Dord-
DulMerson&
1%. 'roblema de transport. Aplicaie. problema atribuirii sarcinilor alocarea eficient a
resurselor&.
11. !omplemente de teoria firelor de ateptare. studiu de caz.
)eminar
1. >odelarea i rezolvarea problemelor de pro(amare liniar de min#ma$ la tabl i folosind
>7# IinJ7<# >at"!AD# )xcel. utilizarea eficient a resurselor# probleme de amestec#
probleme de transport.
$. Aplicaii ale al(oritmilor. LrusMal# 'rim# DiNMstra# 6oO-Iars"all# 6oO-DloOd.
/. 6ezolvarea unor probleme de transport# planificare i control pentru proiecte mari. metodele
!'> i ')68.
0. Aplicaii ale al(oritmului simplex primal.
1. 6ezolvarea unor probleme de pro(ramare n numere ntre(i. Aplicaii practice ale metodei
<ranc" and <ound.
F. 6ezolvarea unor probleme de atribuire de sarcini i alocare de resurse.
1. Aplicaii ale al(oritmului Dord-DulMerson
F. Aplicaii ale unor modele de teoria firelor de ateptare.
Bi/liogra0ie
1. Anderson# D. 6. # 7HeeneO# D. Q.# Iilliams# 8". A. An Introduction to Mana%ement
&cience. 'uantitative Approac(e to Deciion Ma)in%# ediia a A-a Iest 'ublis"in( !ompanO#
1PPA.
$. <onini# !. '. # 9ausman# I. 9.# < n# 9. Qr. 'uantitative Anal*i for Mana%ement" ediia a
PRa. 4rHin >c KraH 9ill# 1PPA.
/. ,. 'opescu i colectiv . >atematici aplicate n economie# )ditura Didactic i 'eda(o(ic#
<ucureti# 1PPA.
0. ,. 'opescu i colectiv . >atematici aplicate n economie ? !ule(ere de probleme# )ditura
Didactic i 'eda(o(ic# <ucureti# 1PPF.
1. 6omic 8randafir . >odele i al(oritmi de optimizare# )ditura AK46# <ucureti# $%%0.
0. "ttp.SSbi(bozoid.free.frS!ours>A78)61S6,Sro.pdf.
Ea stabilirea notei finale se iau n considerare
'onderea n notare exprimat n
procente
1. rspunsurile la examen ? colocviu examinare final& $%
$. susinerea lucrrilor practice de laborator
/. susinerea final a proiectelor
0. testarea periodic prin lucrri de control dou& 0%
1. testarea continu pe parcursul semestrului
F. activiti de ntocmire a unor teme# referate# eseuri# proiecte 1 proiect& $%
A. alte activiti . cunotinele practice de utilizarrea a pac"etelor de pro(rame
>7# >at"!AD i )xcel
$%
Descriei modalitatea practic de evaluare final# +#C#, . !olocviu scris fara acces la documentaie&# rezolvarea unor
probleme cu acces la documentaieB studenii primesc enunurile problemelor pe bilete B realizarea unui proiect.
A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
)stimai timpul total de ore pe semestru al activitilor de studiu individual solicitate studentului
1. studiul notielor de curs A @. pre(tirea pentru examinarea final 0
$. studiul suporturilor de curs - manuale# cri etc. A P. participarea la consultaii
/. studiul biblio(rafiei minimale recomandate 1%. documentarea n teren
0. activitile specifice de pre(tire pentru seminar#
proiect# laborator etc.
0 11. documentarea suplimentar n bibliotec
1. ntocmirea de teme# referate# eseuri etc. / 1$. documentarea prin reeaua 4nternet
F. pre(tirea pentru lucrri de verificare / 1/. alte activiti T.
A. pre(tirea pentru prezentri orale 10. TTT.
8,8AE ore studiu individual pe semestru U $@
Data completrii.%1S1%S$%1/ 7emntura titular de disciplin.
@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
"1 M+($*A#$ MA2$MA2IC&
2n mana(er vrea s alea( acel curs al activitii sale care va fi cel mai performant n atin(erea
scopului firmei sale. *n Nudecarea eficienei diferitelor decizii posibile# trebuie s se foloseasc
anumite criterii pentru msurarea performanei activitii n discuie.
)ste indicat s se urmreasc etapele.
1. stabilirea criteriului de eficien#
$. selectarea unei mulimi de direcii posibile de urmat#
/. determinarea unui model care s fie folosit i a valorilor parametrilor procesului#
0. determinarea alternativei care optimizeaz criteriul de la punctul 1 .
'roblemele lumii reale tind s fie deosebit de complexe. *n orice situaVe empiric exist
nenumrai factori inereni. >intea uman nu poate considera toate aspectele empirice ale
problemei. Anumite atribute ale problemei trebuie i(norate ca s se poat lua o decizie. Decidentul
trebuie s identifice factorii cei mai relevani pentru problem.
Abstractizarea i simplificarea sunt factori necesari n rezolvarea oricarei probleme umane.
)ta/ilirea o/iectivelor
- obiectivul trebuie s fie realizabil#
- s se contientizeze caracterul probabilistic.
Construirea modelului
Dup selectarea factorilor relevani de ctre decident# acetia sunt combinai n mod lo(ic
astfel nct s formeze un model al problemei actuale.
2n model este o reprezentare simplificat a unei situaii empirice. >odelul reduce
complexitatea i pstreaz comportarea esenial a fenomenului natural# avnd un numar redus de
factori care sunt le(ai ntre ei prin relaii simplificate.
Avanta3ele unui model simplu.
- economie de timp i idei#
- poate fi neles mai uor i repede de ctre decident.
,biectivul decidentului nu este s construiasc un model ct mai apropiat posibil de realitate#
deoarece un astfel de model ar lua mult timp pentru concepere i realizare.
Dup ce modelul a fost construit se pot obine concluziile prin intermediul aciunilor lo(ice.
Decidentul i bazeaz aciunile sau deciziile pe aceste concluzii.
P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Concepte de /a4 n modelare
'rimul pas n construirea unui model este stabilirea factorilor i variabilelor pe care decidentul le
consider importante. Acestea pot fi (rupate n cinci cate(orii. variabile de decizie# variabile
exo(ene# restricii# msuri ale performanei# variabile intermediare.
,aria/ile de deci4ie sunt acele variabile pe care le controlez decidentul# ele reprezentnd
ale(erile decidentului ca urmare a rezolvrii modelului.
,aria/ile e5ogene sunt importante n problema de decizie# dar sunt controlate de factori
externi sferei decidentului.
#esticiile sunt le(ate de capacitatea de producie# resurse# limitri le(islative# politica firmei
etc.
Msurile per0ormanei reprezint expresii cantitative ale obiectivului# scopul ce trebuie atins
n acea activitate.
,aria/ile intermediare sunt necesare pentru includerea tuturor factorilor importani n
problema de decizie i au rol n a le(a factorii de cost i de cti( i variabilele de decizie i
exo(ene de msuri ale performanei.
"1"1 (omenii de aplicare
'rintre domeniile n care apar probleme de optimizare se pot enumera proiectarea reactoarelor
c"imice# a aparatelor aerospaiale# a cldirilor# a podurilor# a aparatelor electronice calculatoare#
telefoane etc&# n comer# n probleme de alocarea resurselor# planificarea produciei# a stocurilor# n
diferite ramuri ale analizei numerice# n aNustarea datelor# principii variaionale n sisteme de ecuaii
difereniale i cu derivate pariale# funcii de penalitate etc.
"112ipuri de pro/leme re4olvate utili46nd metode ale cercetrii operaionale
'ro(ramare liniar
2tilizarea eficient a resurselor
'roblema de transport
Alocarea optim a resurselor financiare
Kestionarea optima a unui depozit
'robleme de amestec ? problema dietei
Atribuirea eficient a sarcinilor etc.
'ro(ramare patratic
'ro(ramare dinamic
8eoria (rafurilor
'robleme de teoria firelor de ateptare
1%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'robleme de teoria (estiunea& stocurilor
8eoria Nocurilor
11
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1 7#AF8#I 9N +P2IMI:A#$
1"1 C6teva e5emple de aplicaii ale gra0urilor
1"1"1 A0larea drumului cel mai scurt;lung
!onsiderm o mulime de localiti i de drumuri care le lea( ntre ele. 'roblema numit cel mai
scurt drum const n a (si pentru o localitate dat ca punct de plecare i o alta ca punct de sosire
cel mai scurt drum care le lea(. 'roblema poate fi formulat pentru a determina cel mai scurt drum
ntre orice dou localiti. 7unt situaii n care este interesant s se determine cel mai lun( drum
ntre dou localitti.
1"11 Programarea;plani0icarea proiectelor
*n (estionarea unui proiect care const din mai multe etape# este firesc ca unele s fie realizate
naintea altora# altele s se realizeze simultan. , prim problem care se pune este (sirea unei
planificri a activitilor care s asi(ure realizarea proiectului n cel mai scurt timp. , alt problem
care se pune este depistarea activitilor# numite critice# a cror ntrziere ar determina ntrzierea
realizrii proectului.
1"1<1 Flu5 ma5im
7 considerm c avem dou castele de ap cu debit constant. )le aprovizioneaz un anumit numr
de localiti fiecare avnd nevoie de cantiti constante. Apa este adus prin conducte de debit
maxim cunoscut. 7e pune problema determinrii celei mai bune aprovizionri cu ap pentru fiecare
localitate# adic s se aprovizioneze cu cea mai mare cantitate de ap posibil fiecare localitate.
1"1.1 Flu5 de cost minim
'roblema care se pune este asemntoare cu cea de mai sus# doar c se presupune n plus c se
asociaz o funcie de cost pentru debitul prin conducte. *n acest caz problema trebuie rezolvat
astfel nct s fie satisfcute cererile localitilor n cel mai ieftin mod.
1"1=1 Pro/lema rucsacului
2n container pentru transport de produse nu trebuie s depeasc o (reutate dat i trebuie s
conin ct mai multe produse crora li se asociaz o utilitate. 7e pune problema (sirii unei
mulimi de produse care s aib suma utilitilor maxim i care s nu depeasc (reutatea dat.
1"1>1 Alocarea activitilor
Ea realizarea unui proiect lucreaz o ec"ip# fiecare lucrtor putnd efectua orice activitate din
proiect# ns cu eficien diferit. 7e pune problema alocrii activitilor pe lucrtori astfel nct
eficiena ec"ipei s fie maxim. , activitate este efectuat de un sin(ur lucrtor# iar un lucrtor
efectueaz o sin(ur activitate.
1$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1"1?1 Pro/lema Comis@voia3orului
2n comis-voiaNor trebuie s treac printr-un numr de localiti# cunoscnd distana dintre ele.
'roblema comis-voiaNorului const n a determina cel mai scurt drum posibil care trece prin toate
localitile o sin(ur dat. 'roblema comis voiaNorului apare frecvent n curieratul rapid.
11 7ra0uri orientate i neorientate
11"1 7ra0uri orientate
Definiia 1. &e numete %raf orientat o perec(e de mulimi -./"0&" unde1 / ete o mulime
finit i nevid" ale crei elemente e numec noduri !v2rfuri)" iar 0 ete o mulime format din
perec(i ordonate $"*&"
/ * $ #
# numit mulimea arcelor !muc(ii. Dac
( ) 0 * $ #
" $ e
numete e$tremitatea iniial !ori%inea) a arcului" iar * e$tremitatea final !e$tremitatea).
Numrul elementelor mulimii / e numete ordinul %rafului i e notea3
( ) / card / n
.
Krafurile permit modelarea unui numr mare de situaii 9enrO-Eabordere# 1PP1&.
1/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Exemple de (rafuri.
a& o reea rutier cu drumuri avnd sens unic& ?
vrfurile sunt interseciile# iar arcele sunt
drumurile.
b& ordinea lucrrilor ntr-un antier.
c& relaiile stabilite ntre indivizi situaie ntlnit
n psi"olo(ia de (rup& ? de exemplu. /UW1# $#
/# 0X # 0UW 1# $ &# /# 0& # 0# $& # 0# /&X.
Krafic se poate reprezenta ca n Di(ura 1.
4ndividul 1 l apreciaz pe individul $#
individul $ nu l apreciaz pe individul 1# individul 0 l apreciaz pe individul $# iar indivizii
/ i 0 se apreciaz reciproc.
Definiia 2. &e numete drum 4ntr5un %raf orientat un ir de arce
{ } 1 # 1 # #...#
1
) i u u u D
i )
cu proprietatea c e$tremitatea final a arcului u
i
coincide e$tremitatea iniial a arcului u
iY1
#
1 # 1 ) i
.
Dac e$tremitatea final a arcului u
)
coincide cu e$tremitatea iniial a arcului u
1
atunci drumul
e numete circuit.
0n circuit format dintr5un in%ur arc e numete 6ucl.
Dac nodurile arcelor drumului unt ditincte dou c2te dou" drumul e numete elementar.
Exemplu1 *n Di(ura $.1 1# $# 0# /& este un drum# iar 1# $# /& nu este drum.
Definiia 3. 0n nod dintr5un %raf orientat - e numete precedentul altui nod * din - dac
e$it arcul
( ) 0 * $ #
.
0n nod * dintr5un %raf orientat - e numete ucceorul altui nod $ din - dac e$it arcul
( ) 0 * $ #
.
0n nod $ dintr5un %raf orientat - e numete acedentul altui nod * din - dac e$it un drum
de ori%ine $ i e$tremitate *.
0n nod * dintr5un %raf orientat - e numete decedentul altui nod $ din - dac e$it un
drum de ori%ine $ i e$tremitate *.
5rful * este adiacent vrfului $ dac $" *&0 sau *" $&0 .
Noduri vecine cu nodul $/ sunt toate nodurile */ adiacente cu $.
10
.
<
"

Di(ura 1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Die -U/"0& un (raf orientat i A/. Arcul u0 este incident mulimii A pre e$terior
dac extremitatea sa final aparine lui A# iar extremitatea iniial nu aparine lui A. Arcul u0
este incident mulimii A pre interior dac este incident spre exterior mulimii A / A .
Definiia 4. &e numete %radul e$terior al lui $ i e notea3 d
Y
$& numrul de noduri ucceoare
lui $.
&e numete %radul interior al lui $ i e notea3 d

$& numrul de noduri precedente lui $.
&e numete %radul lui $ i e notea3 cu d$& numrul d
Y
$&Y d

$&# d$&Ud
Y
$&Y d

$&&.
Dac (radul unui nod este e(al cu zero nodul se numete i3olat.
Definiia 5. Fie -.!/"0) un %raf orientat i fie
& # # 0 / - 0 0
e numete %raf parial
al lui -.
Fie / A i 0
A
.7u0 atfel 4nc2t cele dou e$tremiti ale lui u fie 4n A8 . -
A
.A# 0
A
& e
numete u6%raf al lui -.
Definiia 6. -raful e numete tare cone$ dac pentru orice perec(i de v2rfuri
/ * $ #
e$it un
drum din $ plec2nd la * .
Definiia 7. &e numete ar6orecen un %raf tare cone$ i fr cicluri" orientat a crui orientare
ete atfel 4nc2t fiecare v2rf al u cu e$cepia unuia in%ur" numit rdcin" ete e$tremitatea
terminal a unui arc i numai unul.
Definiia 8. &e numete %raf ponderat au valuat i e notea3 -U/" 0" c& un %raf /" 0& cruia
i e aocia3 o funcie
+
R 0 c .
numit ponderea arcelor.
Exemple.
a& c$"*& U lun(imea tronsonului de drum# $"*& care unete localitile $ cu *B
b& c$"*& U capacitatea tronsonului de drum $"*&.
Definiia 9. 7e numete ponderea unui lan" drum" ciclu au circuit valoarea

& #...# # & #


$ 1
& #
n
$ $ $ * $
* $ c P
.
11
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
De exemplu# n cadrul metodei ')68 !'>&# ponderea unui drum este durata sa total.
Definiia 10. &e numete reea de tranport un %raf orientat" -U/"0&# fr 6ucle cu proprietile
urmtoare1
e$it un nod $
%
unic" numit ori%inea reelei" i care nu are acendeni9
e$it un nod $
f
unic" numit detinaia reelei" i care nu are decendeni9
fiecrui arc 0 u 4i ete aociat un numr
% & u c
numit capacitatea arcului u .
1F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
111 7ra0uri neorientate
Definiia 11. &e numete %raf neorientat i e notea3 -./"0& o perec(e de mulimi" unde1 /
ete o mulime finit i nevid" iar 0 ete o mulime de perec(i neordonate $" *& cu $" */ .
+lementele lui / e numec v2rfurile !nodurile) %rafului# iar elementele lui 0 e numec muc(iile
!arcele) %rafului. Dac
( ) 0 * $ u #
# $ i * e numec e$tremitile muc(iei u.
>uc"iile u
i
i u
:
sunt incidente dac au o extremitate comun.
Definiia 12. 0n %raf -./" 0& 4n care dac
( ) 0 * $ #
atra%e
( ) 0 $ * #
e numete %raf
imetric.
-radul unui nod ntr-un (raf neorientat se definete ca fiind e(al cu numrul muc"iilor
incidente cu nodul respectiv i se noteaz d!$). Nod terminal este nodul care are (radul e(al cu 1 .
Definiia 13. 0n %raf neorientat" -./" 0&" e numete %raf complet dac pentru
( ) / * $ #

avem
( ) 0 * $ #
.
Definiia 14. ;ntr5un %raf neorientat" -./"0&" e numete lan o mulime de v2rfuri
{ } ) i / $ $ $ <
i )
# 1 # #...#
1

cu proprietatea c oricare dou v2rfuri conecutive unt
adiacente" adic ( ) 1 # 1 # #
1

+
) i 0 $ $
i i
. ,2rfurile
)
$ $ #
1
e numec e$tremitile lanului"
iar numrul de muc(ii care intr 4n componena a e numete lun%imea lanului. Dac $
1
#...# $
)
unt ditincte dou c2te dou lanul e numete elementar" altfel e numete neelementar.
Definiia 15. 0n %raf -U/"0& e numete implu cone$ au cone$ dac pentru orice perec(e de
v2rfuri
/ * $ #
e$it un lan de e$tremiti $ i * .
Definiia 16. &e numete ciclu 4ntr5un %raf -U/"0&# un lan
{ } ) i / $ $ $ <
i )
# 1 # #...#
1

cu
proprietatea c $
1
.$
)
i muc(iile $
1
# $
$
&# ... # $
)51
# $
)
& unt ditincte dou c2te dou.
Definiia 17. 0n lan" drum" ciclu au circuit e numete (amiltonian dac el trece o dat i numai
o dat prin toate v2rfurile %rafului. 0n lan" drum" ciclu au circuit e numete eulerian dac el
trece o dat i numai o dat prin toate arcele %rafului.
Definiia 18. 0n ar6ore ete un %raf cone$ i fr cicluri.
1A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7e distin( la un arbore dou tipuri de vrfuri . vrfuri la care mai multe muc"ii sunt incidente i alte
vrfuri la care o sin(ur muc"ie este incident. Acestea din urm se numesc v2rfuri pendante au
frun3e.
Definiia 19. &e numete %raf complet -U/"0&# un %raf cu proprietatea c oricare dou noduri
unt adiacente" adic
( ) 0 * $ #
.
7e poate construi un sin(ur (raf neorientat complet cu n noduri i care are
$
& 1 n n
muc"ii.
3umrul de (rafuri orientate care se pot construi cu n varfuri este
$
& 1
/
n n
i are cel mult nn51&
arce.
*n practic se poate ntlni urmtoarea problem . s se determine numrul mimim de arce care
trebuie adu(ate la un (raf orientat pentru a deveni complet.
1<1 #epre4entarea gra0urilor
1<1"1 #epre4entarea gra0ic
6eprezentarea n plan a unui (raf se poate face astfel.
- nodurile vrfurile& se pot reprezenta prin cercuri numerotate#
- muc"iile arcele& prin se(mente. orientate pentru (rafurile orientate sau neorientate pentru
(rafurile simetrice.
Exemplu. Kraful orientat -U/"0& cu
{ } 1 # 0 # / # $ # 1 /
i

{ } & 0 # / &# 0 # 1 &# / # 1 &# $ # 1
0 / $ 1
u u u u 0
.
Di(ura $
% & 1 # $ 1 1 & / & / & / # $ & 0 # / & 1 + +
+ +

d d d d d d .
1<11 #epre4entarea pentru prelucrarea cu calculatorul
Die
( ) 0 / - #
cu
0 m / n #
. Matricea de adiacen asociat (rafului - este o matrice
ptratic
( )
n : i : i
a A

# 1 #
&
# unde
( )

'

altfel
0 : i daca
a
: i
%
# 1
#
.
1@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
>atricea de adiacen asociat (rafului din Di(ura $ este

,
_

% % % % %
% % % % %
% 1 % % %
% % % % %
% 1 1 1 %
A
.
Dac (raful - este un (raf neorientat# matricea A este simetric# de unde i denumirea de (raf
simetric pentru acest tip de (rafuri. 7 consider (raful neorientat din Di(ura /.
Di(ura /
>atricea sa de adiacen este

,
_

% % % % %
% % 1 % 1
% 1 % % 1
% % % % 1
% 1 1 1 %
A
.
'ornind de la matricea de adiacen se poate deternima numrul minim de arce care trebuie
adu(ate unui (raf pentru a deveni complet. 7c"em lo(ic de calcul din fi(ura 0 reprezint
al(oritmul care rezolv aceast problem.
, alt manier de reprezentare a (rafurilor este reprezentarea prin lista mucAiilor# list ce conine
toate perec"ile de noduri le(ate prin arce. Eista muc"iilor pentru (rafurile din Di(urile $# repspeciv
/ este dat n continuare .
muc"ie extremitti
u
1
1#$&
u
$
1#/&
u
/
1#0&
u
0
/#0&
'entru prelucrarea cu calculatorul# lista muc"iilor se poate considera ca o matrice cu m linii i $
coloane.
1P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura 0
Krafurile se pot reprezenta i prin listele vecinilor. Eiste vecinilor se formeaz din toate listele care
conin toi vecinii unui nod $
i
la care se poate aNun(e direct din nodul $
i
# adic# toate nodurile $
:
astfel nct
( ) 0 $ $
: i
#
.
*ntr-un (raf neorientat lista vecinilor lui $
i
este format din toate nodurile adiacente lui $
i
# n
vreme ce ntr-un (raf orientat lista vecinilor lui $
i
este format toate nodurile $
:
care sunt succesori
ai lui $
i.
Eistele vecinilor pentru (rafurile din Di(urile $# respectiv / sunt date n continuare.
$%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
vrf vecini
1 $# /#
0
$
/ 0
0
1
no
d
vecini
1 $# /#
0
$ 1
/ 1# 0
0 1# /
1

1.1 Cutarea unui ar/ore de acoperire de lungime minim
Die -U/" 0" l& un (raf conex ipotez necesar pentru a asi(ura existena cel puin a unui
arbore& ponderat neorientat. 7 notm cu
/ n
numrul elementelor lui /&. 7e pune problema
(sirii arborelui de acoperire de lun(ime minim# adic# folosind arce ale (rafului s se le(e ntre
ele toate nodurile astfel nct lun(imea total a arcelor folosite suma ponderilor& s fie minim. ,
astfel de problem apare n proiectarea reelelor de comunicaii# unde obiectivul este s se
minimizeze lun(imea cablului necesar conectrii tuturor nodurilor care trebuie s comunice ntre
ele# n proiectarea reelelor de drumuri# benzi rulante# sisteme de canalizare etc. *n continuare sunt
prezentai doi al(oritmi care rezolv aceast problem.
1.1"1 Algoritmul lui BrusCal de cutare a unui ar/ore de acoperire de lungime minim
5om presupune c (raful - are lun(imile muc"iilor diferite dou cte dou dac u=v # u"
v ? muc"ii# atunci lu&Zlv& &.
Algoritmul BrusCal
Pa 1. 7e consider v
1
? muc"ia de lun(ime cea mai mic. Apoi v
$
? muc"ia de lun(ime cea mai
mic dintre cele rmase i se noteaz ,
$
UWv
1
# v
$
X B
) .U$ B
Pa $. 6epet
) .U)Y1 B v
)
? muc"ia de lun(ime cea mai mic dintre cele rmase astfel nct
,
)-1
v
)
s nu formeze ciclu
pn cnd )Un-1 B
Pa /. 7top. W,
n-1
este un (raf de n-1 muc"ii i nu are cicluriX
$1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Exemplu. Die -U/" 0" l& un (raf conex ponderat neorientat ca n Di(ura 1#
1 /
i
A 0
.
'e arce sunt trecute ponderile. 7 se construiasc un arbore de acoperire de lun(ime pondere&
minim folosind al(oritmul lui LrusMal.
Pa 1. 7e consider ,
1
UWv
1
U[/#0\X deoarece
&X W min \& 0 # / [
A 1
i
i
v l l

.
Pa $. )U$. 7e ale(e din 0-,
1
# v
$
U[$#1\# muc"ia cu cea mai mic pondere
{ } & min \ 1 # $ [
1
v l l
, 0 v

& i care adu(at la ,


1
s nu formeze cicluri. 7e obine ,
$
UW[/#0\B [$#1\X.
)U/. 7e ale(e din 0-,
$
# v
/
U[1#/\# muc"ia cu cea mai mic pondere
{ } & min \ / # 1 [
$
v l l
, 0 v

& i care adu(at la ,


$
s nu formeze cicluri. 7e obine ,
/
UW[/#0\B [$#1\B
[1#/\X.
)U0. Dintre muc"iile rmase cea care are pondere minim i care nu formeaz cicluri prin
adu(are la ,
/
este [1#$\. 7e obine ,
0
UW[/#0\B [$#1\B [1#/\B [1#$\X arborele de lun(ime minim.
Eun(imea minim a (rafului este <
min
Ul[/#0\&Y l[$#1\&Y l[1#/\&Y l[1#$\&U1%Y10Y11Y1FU11 .
Al(oritmul se nc"eie furniznd arborele de acoperire de lun(ime minim ,
0
Di(ura F& i
lun(imea minim a arborelui (sit <
min
.11.
1.11 Algoritmul lui Prim de cutare a unui ar/ore de acoperire de lungime minim
Al(oritmul lui 'rim determin arborele de acoperire de lun(ime minim ntr-un (raf conex
ponderat -U/" 0" l&# i spre deosebire de al(oritmul lui LrusMal nu cere ca ponderile a dou
muc"ii diferite s fie diferite. 7e noteaz nodurile lui - cu numere de la 1 la n . 7unt folosii trei
vectori de dimensiune n astfel.
& #...# #
$ 1 n

# cu componentele

'

# altfel %
arbore n este initial nodul daca 1 i
i

& #...# #
$ 1 n
p p p p
# cu componentele

'

initial nodul pentru %


arbore n este \ # [ muc"ia dac i : :
p
i
G
$$
Di(ura 1
"

< .
=
">
"?
"=
".
"D
"E
"!
Di(ura F

"
<
= .
".
"> "=
"!
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
& #...# #
$ 1 n
c c c c
# cu componentele

'

initial nodul pentru %


\ # [ muc"iei ponderea \& # [
i i
i
p i p i l
c
# pentru
n i # 1
.
Algoritmul Prim
Pa 1. 7e iniializeaz cu % cei trei vectori. 7e d nodul de start n 1 & i
1

B AUW X
arborele parial.
Pa $. 6epet
Determin muc"ia [i#:\# cu ponderea minim# care are o extremitate n
arborele parial# A i i cealalt
A / :
. Atunci
1
:

# p
:
Ui i
c
:
Ul[i#:\& .
pn cnd ( ) n i
i
# 1 1 .
Pa /. Arborele de acoperire de lun(ime minim este dat de muc"iile [p
i
#i\ # iar lun(imea minim
este

n
i
i
c <
1
min
. &top>
Al(oritmul furnizeaz arborele de acoperire de lun(ime minim prin nlocuirea muc"iilor
unui arbore oarecare obinut cu vrfurile (rafului - cu muc"iile arborelui de lun(ime minim.
Exemplu. Aplicarea al(oritmului lui 'rim (rafului din exemplul precedent se face astfel.
Pa 1. sU1B AUW1X
nodul 1 $ / 0 1

1 % % % %
p % % % % %
c % % % % %
Pa $.
Iteraia 4. minWl[1#$\&# l[1#/\&# l[1#0\&XU l[1#$\&U1F
nodul 1 $ / 0 1

1 1 % % %
p % 1 % % %
C % 1F % % %
Iteraia a 44-a. minW l[1#/\&# l[1#0\&# l[$#/\&# l[$#1\& XU l[$#1\&U10
nodul 1 $ / 0 1

1 1 % % 1
p % 1 % % $
c % 1F % % 10
$/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Iteraia a 444-a. minW l[1#/\&# l[1#0\&# l[$#/\&XU l[1#/\&U11
nodul 1 $ / 0 1

1 1 1 % 1
p % 1 1 % $
c % 1F 11 % 10
Iteraia a 45-a. minW l[$#/\&# l[/#0\&# l[/#1\&XU l[/#0\&U1%
nodul 1 $ / 0 1

1 1 1 1 1
p % 1 1 / $
c % 1F 11 1% 10
0 # 1 # 1 i
i
i se trece la pasul urmtor.
Pa /. Arborele de acoperire de lun(ime minim este W[1#$\B [$#1\B [1#/\B [/#0\X i are lun(imea
<
min
U11 .
'roblema (sirii arborelui de acoperire de lun(ime minim este rezolvat n >ana(ement
7cientist de modulul >inimal 7pannin( 8ree arbore de acoperire de lun(ime minim&. 'entru
aplicarea acestui modul exemplului de mai sus se procedeaz astfel. Dup lansarea pac"etului de
pro(rame se selecteaz modulul >inimal 7pannin( 8ree ca n Di(ura A.
Di(ura A
Dup apsarea
butonului ,L
apare o fereastr din care se selecteaz Dile i de aici 3eH. Apar succesiv ferestrele din Di(ura @ n
care se introduc numrul de noduri# numrul de muc"ii i apoi muc"iile i ponderile lor.
$0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura @
'entru rezolvare i afiarea rezultatului se selecteaz 7olution i de aici 7olve. 6ezultatele sunt date
de Di(ura P .
$1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura P
Ksirea arborelui de
acoperire de lun(ime minim este rezolvat i n IinJ7< de modulul 3etHorM >odelin(. Dup
lansarea modulului Di(ura 1%& se ale(e din meniul Dile 3eH 'roblem.
Di(ura 1%
Din freastra care se afieaz se ale(e >inimal 7pannin( 8ree# se ale(e criteriul de minimizare# se d
un nume problemei i se precizeaz numrul de noduri# ca n Di(ura 11.
Di(ura 11
Dup apsarea butonului ,L apare fereastra n care trebuie precizate ponderile arcelor date prin
extremitile lor. 'entru rezolvare se ale(e din meniul principal 7olve and AnalOse# se afieaz
soluia sub forma de tabel i apsnd butonul se afieaz (rafic soluia ca n Di(ura 1$. 'entru
a avea toate ferestrele pe acelai ecran se ale(e din meniul IindoHs opiunea !ascade.
$F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura 1$
1=1 (eterminarea drumului cel mai scurt ntre dou noduri oarecare ale unei reele
rutiere
7e pune adesea problema determinrii unui plan de transport printr-o reea rutier de
transport& astfel nct c"eltuielile de transport sau duratele de transport s fie minime. )ste necesar
s se determine drumul cel mai ]scurt^ dintre dou noduri oarecare ale reelei rutiere. Acest tip de
problem se mai ntlnete i n proiectarea reelelor de calculatoare# n stabilirea traseelor
miNloacelor de transport n comun etc 9enrO-Eabordere# 1PP1&.
'entru aceasta# mai nti trebuie vzut dac ntre cele dou noduri ale reelei exist un drum sau nu.
1=1"1 Algoritmul #oF@GarsAall
Al(oritmul 6oO-Iars"all permite determinarea matricei drumurilor ntre nodurile unei
reele# pornind de la matrice de adiacen.
Algoritmul #oF@GarsAall
Pa 1. 4ntrare . A ? matricea de adiacen# n ? numrul de noduri B
Pa $. 'entru
n ) # 1 .
execut
'entru
n i # 1 .
execut
'entru
n : # 1 .
execut
Dac
%
#

: i
a
atunci : ) ) i : i
a a a
# # #
C .
9
7fritB
7fitB
7fitB
$A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'as /. 6eturneaz A Wmatricea drumurilor va fi depus tot n matricea iniialX
7top _
$5emplu1 'entru (raful -U/#0#l& a crui matrice de adiacen este

,
_

% % % % 1
% % % % %
% 1 % % %
% 1 1 % %
% % % 1 %
A
7 se determine matricea drumurilor precizndu-se le(turile imposibile.
Di(ura 1/ prezint secvena >at"!AD care determin matricea drumurilor pentru (raful cu
matricea de adiacen A.
7e observ c din vrful 1 se poate aNun(e n vrfurile $# / i 0# din vrful $ se poate
aNun(e n vrfurile / i 0# din vrful / se poate aNun(e doar n vrful 0# din vrful 0 nu se
poate aNun(e n alt vrf# iar din vrful 1 se poate aNun(e n vrfurile 1# $# / i 0.
$@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura 1/
1=11 Algoritmul #oF@FloFd
=tiindu-se matricea costurilor unui (raf orientat ponderat -U/#0#l&# cu al(oritmul 6oO-DloOd se pot
determina drumurile de cost minimSmaxim ntre nodurile (rafului. >atricea costurilor pentru
aceast situaie se definete astfel.
( )
( )
( )

'0 : i daca
: i daca
0 : i daca : i l
c C
n : i
: i
#
%
# & #
# 1
#
'entru determinarea drumurilor de cost minim se ia + # iar pentru determinarea drumurilor de
cost maxim se ia .
$P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Algoritmul #oF@FloFd
Pa 1. 4ntrare . C ? matricea costurilor# n ? numrul de noduri B Wdetermin drumurile de cost
minimX
Pa $. 'entru
n ) # 1 .
execut
'entru
n i # 1 .
execut
'entru
n : # 1 .
execut
Dac : i : ) ) i
c c c
# # #
< +
atunci : ) ) i : i
a a a
# # #
. +
9
7fritB
7fitB
7fitB
'as /. 6eturneaz C Wmatricea costurilor va fi depus tot n matricea iniialX
7top _
'entru determinarea drumurilor de cost maxim# n al(oritmul de mai sus se face urmtoare
modificare. n ciclul dup : se nlocuiete semnul ` cu a n comanda de comparaie.
$5emplu1 Dolosind >at"!AD# s se determine drumurile de cost minim n (raful -U/#0#l&#
repezentat mai Nos.
>atricea costurilor ataat este
!

0
$
1

$
$

/
P
F

A
1

,
:
iar n continuare este prezentat pro(ramul >at"!AD i rezultatul obinut n urma executrii acetuia.
/%
Di(ura 10
.

"

. =
<
>
?
"
"
D
<
>
.
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'e fiecare linie# deasupra dia(onalei principale n matricea rspuns# sunt trecute costurile minime
ntre nodul cu numrul liniei i nodul cu numrul coloanei. *n matricea de mai sus 1b1%
/%A
reprezint # adic lipsa le(turii.
/1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1=1<1 Algoritmul (i3Cstra
Al(oritm lui DiNMstra permite calcularea lun(imilor celor mai scurte drumuri de la un vrf
la toate vrfurile $ ale unui (raf conex -U/#0#l& dac lun(imile tuturor arcelor sunt nene(ative.
Die $&# lun(imea celui mai scurt drum de la la $ . Die & mulimea vrfurilor pentru
care se calculeaz . Atunci $&
def

Wlun(imea celui mai scurt drum de la la $ # care are toate


vrfurile n & cu excepia lui $ X. 7e noteaz cu

+
& $
Wmulimea arcelor care pornesc din
nodul $X# iar cu

& $
W mulimea arcelor care intr n nodul $X. Dac (raful este neorientat

+
& $ & & $ $

U mulimea arcelor incidente n nodul $.


Algoritmul (i3Cstra
Pa 1. W4niializriX
& .UWX B nodul de start# & .U% B
'entru orice & / $ dac
& $
atunci $& .Ul"$& altfel
$& .UY B
Pa $. W4teraia curentX
6epet
Determin
& / *
astfel nct *&
& 3
min
3& B
Dac *&` atunci
X W . * & &
B
'entru
& * 3
+

3& .Umin W3&# *&Yl3"*&X B
pn cnd &U/ sau *&U.
Pa /. 7top.
7e observ c valorile 3& rmn nemodificate pentru & 3 lucru ce poate fi exploatat
n transpunerea pe calculator a al(oritmului.
Exemplu. *n Di(ura 10 sunt date A localiti numerotate de la 1 la A i timpul n ore& necesar
parcur(erii distanei pe arterele care le lea(. 7 se determine ruta pe care se realizeaz timpul
minim ntre localitile 1 i A.
#e4olvare1 7e aplic al(oritmul DiNMstra (rafului reprezentat de Di(ura 10.
Pa 1. U1# &UW1X#
X 0 # $ W & 1
#
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 0
Pa $.
/$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Iteraia 4 .
{ } { } { } & $ & A &# F &# 1 &# 0 &# / &# $ min & min &

3 *
& / 3
# *U$#
&UW1#$X#
X 0 # / # 1 W & $
. $&UlHI",J&U1
minW/&# $&YlHI,<J&XUminW#1Y0XU1
minW0&# $&Yl[$#0\&XUminW0#1Y$XU/
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 1 /
Iteraia a 44-a
{ } { } & 0 & A &# F &# 1 &# 0 &# / min & min &

3 *
& / 3
# *U0# &UW1#$#0X#
X F # 1 # / W & 0
.
minW/&# 0&Yl[/#0\&XUminW1#/Y1XU1
minW1&# 0&Yl[0#1\&XUminW#/Y$XU/
minWF&# 0&Yl[0#F\&XUminW#/YPXU1$
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 1 / 1 1
$

Iteraia a 444-a
{ } { } { } & / & A &# F &# 1 &# / min & min &

3 *
& / 3
# *U/# &UW1#$#/#0X#
X F # 1 # 0 W & /
.
minW0&# /&Yl[/#0\&XUminW/#1Y1XU/
minW1&# /&Yl[/#1\&XUminW1#1Y$XU1
minWF&# /&YlHI<,>J-XUminW1$#1Y/XU@
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 1 / 1 @
Iteraia a 45-a
{ } { } { } & 1 & A &# F &# 1 min & min &

3 *
& / 3
# *U1# &UW1#$#/#0#1X#
X A # F # / W & 1
.
minW/&# 1&Yl[/#1\&XUminW1#1Y$XU1
minWF&# 1&Yl[1#F\&XUminW@#1YFXU@
minWA&# 1&Yl[1#A\&XUminW#1YAXU1$
* 1 $ / 0 1 F A
*&
% 1 1 / 1 @ 1$
//
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Iteraia a 5-a
{ } { } { } & F & A &# F min & min &

3 *
& / 3
# *UF# &UW1#$#/#0#1#FX#
X A # 1 # / W & F
.
minW/&# F&Yl[/#F\&XUminW1#@Y/XU1
minW1&# F&Yl[1#F\&XUminW1#@YFXU1
minWA&# F&YlHI>,?J-XUminW1$#@Y1XUP
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 1 / 1 @ P
Iteraia a 54-a
{ } { } { } & A & A min & min &

3 *
& / 3
# *UA# &UW1#$#/#0#1#F#AX#
X F # 1 W & F
.
minW1&# A&Yl[1#A\&XUminW1#PYAXU1
minWF&# A&Yl[F#A\&XUminW@#PY1XU@
* 1 $ / 0 1 F A
*& % 1 1 / 1 @ P
Al(oritmul se oprete deoarece &U/. 5ectorul *& conine cele mai mici distane de la
nodul 1 la celelalte noduri. Drumul cel mai scurt ntre nodurile 1 i A se obine din muc"iile
marcate cu litere n(roate& DUW[1#$\# [$#/\B [/#F\B [F#A\X i este de P ore.
*n >ana(ement 7cientist modulul 7"ortest 6oute determin cel mai scurt drum dintre dou
noduri ale reelei i precizeaz muc"iile care realizeaz acest drum. 'entru rezolvarea problemei din
exemplul precedent cu >ana(ement 7cientist dup lansarea sistemului se selecteaz modulul
7"ortest 6oute Di(ura A& i se introduc datele n ferestrele prezentate n Di(urile $.11. i $.1$ .
Di(ura 11
/0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura 1F
6ezultatele sunt afiate dup selectarea din meniul 7olution a opiunii 7olve Di(ura 1A&.
Di(ura 1A
*n IinJ7< cel mai scurt drum dintre dou noduri ale reelei se (sete folosind modulul
3etHorM >odelin(. Dup lansarea modulului se ale(e din meniul Dile 3eH 'roblem. Din freastra
care se afieaz se ale(e 7"ortest 'at" 'roblem# se ale(e criteriul de minimizare# se d un nume
problemei i se precizeaz numrul de noduri# ca n Di(ura 1@.
Di(ura 1@
/1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Dup apsarea butonului ,L apare fereastra n care trebuie precizate poderile arcelor i selectnd
din meniul principal submeniul 7ove and AnalOse apare o fereastr n care trebuie precizate
nodurile ntre care se dorete determinarea drumului cel mai scurt# ca n Di(ura 1P.
Di(ura 1P
Apsnd butonul 7olve apare soluia sub form tabelar# Di(ura $% .
Di(ura $%
Apsnd butonul din bara de instrumente se poate vedea i forma (rafic a soluiei# Di(ura $1.
Di(ura $1
/F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1>1 Plani0icarea i controlul proiectelor mari
1>1"1 M$2+(A CPM
>etoda !'> Critical Pat" Met"od ? metoda drumului critic& este un instrument pentru
(estionarea planificarea i controlul& proiectelor mari cu multe activiti separate care necesit
coordonare. *n realizarea unui proiect unele activiti trebuie s aib o anume succesiune# altele se
defoar n paralel. 8e"nicile !'># respectiv ')68 Pro(ram $valuation and #evieH 2ec"nicue&
au fost concepute pentru a oferi factorului de decizie un aNutor n planificarea i controlul unui astfel
de proiect. )le permit stabilirea timpului necesar realizrii ntre(ului proiect# asi(urnd controlul
evoluiei procesului i atra(e atenia asupra acelor ntrzieri n realizarea activitilor care ar
determina o ntrziere n realizarea proiectului <onini et al# 1PPA&.
>etoda !'> se folosete mai ales n cazul proiectele de construcie care sunt dependente de
resurse i se bazeaz pe estimri de timp foarte exacte. Ea aceste proiecte ndeplinirea procentual
se poate determina cu o acuratee rezonabil# iar taxarea clientului se poate face pe baza
procentaNului de ndeplinire a proiectului.
7unt necesare dou tipuri de informaii pentru fiecare activitate din proiect.
a& succesiunea activitilor care preced o activitate#
b& timpul necesar realizrii activitii# care poate fi determinist metoda !'>& sau aleator metoda
')68&.
Dia%rama activitilor este reprezentarea (rafic a ntre(ului proiect (raf orientat valuat&.
Activitile sunt arcele# iar nodurile momentele de nceput i sfrit ale activitilor.
Drumul critic este o mulime de activiti din proiect care are cea mai mare durat de timp
asociat.
'entru prezentarea metodei se va considera un exemplu simplu n care duratele activitilor
sunt presupuse deterministe i cunoscute.
Exemplu. *n 8abelul 1 sunt trecute activitile unui proiect i duratele lor. Kraful corespunztor este
dat n Di(ura $$. *n accest exemplu# pentru o nele(ere mai uoar# se vor nota activitile i
duratele lor n noduri# s(eile indicnd succesiunea activitilor.
/A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8alelul 1
Activitate Activitate
'recedent
8impul necesar
realizrii n zile&# t
i
A 3iciuna $
< A /
! A 0
D <# ! F
) 3iciuna $
D ) @
7unt posibile doar trei drumuri. l A?D&U11 zile # l ACD&U1$ zile #
l +F&U1% zile. Drumul critic este cel care are cea mai mare durat# i anume ACD .
Eun(imea drumului critic determin timpul minim n care proiectul poate fi terminat.
Drumul critic este important pentru c arat c.
timpul necesar pentru realizarea complet a proiectului nu poate fi redus sub valoarea dat de
drumul critic#
orice ntrziere n realizarea activitilor de pe drumul critic va produce ntrziere n realizarea
proiectului.
'entru reducerea duratei totale a proiectului trebuie reduse duratele activitilor incluse n
drumul critic.
Aflarea drumului critic
, cale de aflare a drumului critic este descris n continuare. 7e noteaz cu.
D&
i
? momentul cel mai devreme de ncepere a activitii i"
DF
i
? momentul cel mai devreme de terminare a activitii i"
T&
i
? momentul cel mai trziu de ncepere a activitii i"
TF
i
? momentul cel mai trziu de terminare a activitii i.
/@
7tart
A$
Kata
</
A$
!0
DF
D@ )$
$
Di(ura $$
A
)2A#2
)2+P
$
B<
(>
FE
C.
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Momentul cel mai devreme de ncepere a unei activiti este cel mai devreme moment
posibil la care acea activitate poate s nceap presupunnd c toate activitile care o preced au
nceput la cel mai devreme moment posibil.
Momentul cel mai devreme de terminare a unei activiti este suma momentului de
nceput cel mai devreme posibil cu timpul necesar realizrii activitii respective.
Momentul cel mai t6r4iu de terminare a unei activiti reprezint cel mai trziu moment
posibil de terminare a activitii respective fr ntrzierea proiectului# presupunnd c toate
activitile sunt desfurate conform planului iniial.
Momentul cel mai t6r4iu de ncepere a unei activiti este diferen dintre cel mai trziu
moment posibil de terminare a activitii respective i timpul necesar realizrii acestei activiti.
Procedeu pentru determinarea momentelor D& " DF " T& i TF
1. 'entru prima activitate se ia D& e(al cu zero. Dac se adau( la D& timpul t necesar realizrii
primei activiti se obine DF pentru prima activitate.
$. 'entru o activitate oarecare i# care pentru toate activitile care o preced imediat au determinate
D& i DF # se ia
D&
i
UmaxWDF
)
d activitatea ) precede imediat activitatea iX i DF
i
UD&
i
Yt
i
"
deoarece activitatea i nu poate ncepe pn cnd toate activitile care o preced nu sau
terminat.
/. 'entru ultima activitate se ia TFUDF al acestei activiti. Atunci T&UTFt
n
" t
n
fiind timpul
necesar realizrii ultimei activiti.
0. 'entru o activitate oarecare i# avnd pentru activitile care o succed imediat determinate T& i
TF # se ia
TF
i
UminWT&
)
d activitatea ) succede imediat activitatea iX i T&
i
UTF
i
t
i
".
Mar:a# M# a unei activiti reprezint numrul de zile cu care o activitate poate ntrzia fr
ca termenul de nc"eiere al proiectului s fie afectat. Dup determinarea valorilor D&" DF" T&" TF
pentru toate activitile# se pot calcula marNele ca fiind
M
i
U T&
i
? D&
i
sau M
i
U TF
i
? DF
i
.
Dac proiectul are termenul de finalizare e(al cu lun(imea drumului critic# atunci orice
ntrziere n realizarea unei activiti incluse n drumul critic va cauza ntrziere n finalizarea
proiectului. *n sc"imb# activitile care au marNa pozitiv pot fi decalate cu un numr de zile e(al cu
marNa fr ca termenul de finalizare a proiectului s se modifice.
/P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'entru exemplul de mai sus se consider c proiectul dureaz 1$ zile i s-a luat TF pentru
activitatea D e(al cu 1$. *n 8abelul $ sunt trecute momentele D&# DF# T&" M i TF pentru
acest exemplu obinute n urma aplicrii procedeului de mai sus.
8abelul $
Activitate Durat
a
D
&
D
F
T
&
T
F
M
A $ % $ % $ %
< / $ 1 / F 1
! 0 $ F $ F %
D F F 1$ F 1$ %
) $ % $ $ 0 $
D @ $ 1% 0 1$ $
)xemplul de mai sus poate fi rezolvat i cu aNutorul pac"etului de pro(rame >ana(ement
7cientist. Dup lansarea pac"etului de pro(rame se selecteaz modulul ')68S!'> Di(ura $.0&.
Din fereastra care apare se selecteaz Dile# apoi 3eH i se precizeaz faptul c duratele activitilor
sunt deterministe i numrul acestor activiti# ca n Di(ura $/.
Di(ura $/
7e afieaz o fereastr n care se introduc duratele activittilor i activitile care le preced
imediat# ca n Di(ura $0. Activitaile se codific folosind literele alfabetului n ordine cresctoare. ,
activitate care precede o alta trebuie s fie deNa definit atunci cnd este definit ca preceden.
0%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura $0
7electnd 7olution# i de aici 7olve se obine soluia sub forma dat de Di(ura $1.
Di(ura $1
7au obinut aceleai rezultate ca i prin aplicarea procedeului descris mai sus.
Analiza numai sub aspectul duratei poate fi completat cu costuri asociate activitilor. De
exemplu# durata unei activiti poate fi redus dac se aloc resurse suplimentare. Aceasta implic i
costuri suplimentare. 7e introduce astfel i o funcie de cost n luare deciziei.
>odulul ')68 - !'> din IinJ7< rezolv problema planificrii i controlului proiectelor
mari att n cazul determinist ct i n cazul probabilist.
1>11 Metoda P$#2
*n continuare se consider cazul# mai apropiat de realitate# cnd duratele activitilor sunt
aleatoare# rezolvat cu metoda ')68. Atunci# trebuie s se cunoasc despre aceste variabile aleatoare
01
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
care sunt densitile lor de probabilitate. *n practic se cunosc anumite date despre duratele
activitilor# cum ar fi.
a
i
? cea mai optimist durat pentru activitate i"
6
i
? cea mai pesimist durat pentru activitate i"
m
i
? cea mai probabil durat pentru activitate i modul repartiiei&.
6epartiia <eta a#6& ar putea caracteriza aceste durate deoarece este o repartiie continu#
unimadal i cu valori n intervalul a#6&. 2n estimator pentru valoarea medie a unei variabile
aleatoare <etaa#6& este
( ) 6 m a t + + 0
F
1
i abaterea standard medie ptratic&
( ) a 6
F
1

.
>etoda ')68 se folosete mai ales n cazul proiectelor de cercetare-dezvoltare# unde
riscurile n calculul duratelor de timp au o mare variabilitate. *ndeplinirea total a proiectelor de
cercetare-dezvoltare este aproape imposibil de determinat# cu excepia unor evenimente
intermediare.
'entru exemplu precedent# n 8abelul /# sunt trecute duratele activitilor cele mai optimiste#
cele mai pesimiste# cele mai probabile ca rezultat al experienelor anterioare&# estimrile duratelor
medii# ale abaterilor medii ptratice i ale dispersiilor.
7e cut drumul critic cu duratele activitilor t
i
i se obine acelai drum critic duratele
medii t
i
coincid cu duratele activitilor n cazul determinist&.
8abelul /
Activitate a
i
6
i
m
i
t
i
i

$
i

A 1 / $ $ %.// %.11
< 1 1 / / %.FA %.01
! $ F 0 0 %.FA %.01
D 0 @ F F %.FA %.01
) 1 / $ $ %.// %.11
D 1 11 @ @ $.// 1.00
Dac se presupune c duratele activitilor sunt variabile aleatoare independente# atunci
dispersia drumului critic ACD este suma dispersiilor activitilor componente.
%1 . 1 01 . % 01 . % 11 . %
$
+ +
ACD

#
0$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
iar abaterea medie standard este
%%1 . 1 %1 . 1
ACD
.
Dac drumul critic conine multe activiti peste /%& durata total poate fi considerat
repartizat normal. 7e va considera i n acest caz repartiia duratei drumului critic ca fiind N 1$#
1.%%1& i atunci se poate s se determine probabilitatea ca durata drumului critic s fie mai mic
dect o valoare# de exemplu 10 zile# folosind tabela repartiiei normale standard# astfel.
a& se consider variabila redus

T
@ eaN%# 1& # adic $
%%1 . 1
1$ 10

@ #
b& se ia din tabela repartiiei normale
( ) ( ) PAA . % & $ 10 < F @ F T P
.
>odulul ')68 - !'> din IinJ7< rezolv problema planificrii i controlului proiectelor
mari att n cazul determinist ct i n cazul probabilist. 'entru exemplificare considerm exemplul
cu activitile din tabelul 1. Dup lansarea modulului apare fereastra n care trebuie precizat tipul de
proiect i numrul de activiti ca n Di(ura $F.
Di(ura $F
Apsnd butonul ,L# apare fereastra n care trebuie precizate precedenele i duratele activitilor#
apoi selectnd 7olve and AnalOse din meniul principal se obine soluia sub form de tabel. 7e poate
vizualiza (rafic dac se apas butonul din bara de instrumente# Di(ura $A.
0/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Di(ura $A
'entru cazul n care duratele nu sunt deterministe se ale(e opiunea 'robabilistic n fereastra
din Di(ura $F 7e obine rezultatul dat de fi(ura urmtoare.
Di(ura $@
00
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1?1 Pro/leme propuse
"1 'entru (raful dat de urmtoarea matrice a costurilor

,
_

% $ 0 % 1 % % %
$ % @ % $ % % F
0 @ % A % / % %
% % A % % 1 0 %
1 $ % % % % % /
% % $ 1 % % % P
% % % 0 % % % $
% F % % / P $ %
C
s se determine arborele de acoperire de lun(ime minim folosind al(oritmul lui 'rim.
01
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
#1
1 Dolosind al(oritmul lui LrusMal# s se determine arborele de acoperire minim pentru (raful
a crui matrice a costurilor este

,
_

% P $ A % %
P % % @ / %
$ % % 0 % %
A @ 0 % 1 1
% / % 1 % F
% % % 1 F %
C
#1
<1 Dolosind al(oritmul DiNMstra s se determine cel mai scurt drum ntre nodurile 1 i / n
(raful a crui matrice a costurilor este
0F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

,
_

% $ % 0 %
% % $ % 1
% % % % %
% / A % %
/ % P 1 %
C
6.
F
min
l
obinut pe drumul
( ) ( ) ( ) { } / # 0 # 0 # $ # $ # 1 D
.
.1 , firm de construci are antiere n F locuri diferite. 8ransportul zilnic de oameni# utilaNe#
materiale de la sediu la antiere i invers este destul de costisitor. 6eeaua artat n Di(ura $P
prezint strzile i distana dintre antiere i sediul firmei. 3odurile reprezint antierele numerotate
de la 1 la F# iar muc"iile strzile . 3umerele de pe muc"ii reprezint distan n Milometri. Dac se
dorete minimizarea distanei dintre sediul firmei i antierul F# care este drumul care trebuie
parcurs i lun(imea sa+
R. <
min
U$$ # obinut pe traseul
DUW[1#/\# [/#1\# [1#F\# [F#A\X .
=1 , firm de 4nternet !afe trebuie s aib linii speciale pentru le(area calculatoarelor instalate la
cele 1 centre ale sale n diferite locuri din ora la servrul central. Deoarece liniile sunt scumpe#
proprietarul dorete ca lun(imea total a cablurilor folosite s fie minim. *n Di(ura /% sunt
prezentate cele 1 centre i serverul central n noduri&# iar muc"iile reprezint treseele posibile i
0A
Di(ura $P
"?
)ediul 0irmei H"-

.
= < >
?
<
> =
.
>
.
"!
"=
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
lun(imile cablurilor ntre server i centrele firmei. 7 se stabileasc le(turile care s conduc la cel
mai mic cost lun(imea total a cablurilor s fie minim&.
R. Arborele de acoperire de lun(ime minim este dat de muc"iile W[1#$\# [1#0\# [0#F\# [0#/\# [/#1\X
Di(ura /1&# iar lun(imea minim a cablurilor este de <
min
U11 .
>1 8rebuie s se construiasc o autostrad care s
treac prin apropierea localitilor notate n Di(ura /$ cu
numere de la 1 la 10.
!osturile lucrrilor
propriu-zise# lucrrilor de art#
de expropriere# social etc& sunt trecute pe muc"iile acestui (raf. 7 se stabileasc traseul autostrzii
care unete localitile 1 i 10 i care s implice costuri minime Laufmann# 1PFA&.
R. 8raseul de cost minim care lea( localitatea 1 de localitatea 10 8rece prin localitile 1# /# 1# P#
1$# 10 i cost 1P u. m.
?1 Die un proiect ale crui date sunt trecute n 8abelul 0.
0@
Di(ura /1
=
<
>
<
.

"

"
<
=
Di(ura /$
"!
D
E
?
>
=
<
.

"
""
"<
"
".
<

""
E
.
>
.
D
.
D
=
"" E

<
?
<
D
>
=
<
.
Di(ura /%

)erverul
central H"-
.
.
<
=
.
<
"
<

.
=
<
.
>
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8abelul 0
Activitate
Activitate
'recedent
8impul necesar
realizrii n zile&# ti
A 3iciuna 1
< A 0
! 3iciuna A
D <# ! /
) < 0
D D# ) $
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului.
b& 7 se calculeze D&" DF" T&" TF pentru fiecare activitate# presupunnd c DF i TF pentru
ultima activitate coincid.
c& 7 se precizeze activitile incluse n drumul critic.
R. a& Dia(rama (rafului asociat este data n Di(ura //.
b& *n 8abelul 1 sunt trecute valorile
corespunztoare. Durata proiectului este de 11 zile.
8abelul 1.
Activitate D& D
F
T
&
T
F
A % 1 % 1
< 1 P 1 P
! % A / 1%
D P 1$ 1% 1/
) P 1/ P 1/
D 1/ 11 1/ 11
c& Drumul critic este format din activitile A# ?# +# F.
E1 *n problema 0 se consider c timpul necesar realizrii activitii C este de P zile.
a& 7 se precizeze dac se modific drumul critic n acest caz.
b& Dar dac activitii C i sunt necesare 11 zile# se modific drumul critic+
0P
A=
Di(ura //
C?
B.
(<
$.
F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
R. a& 3u# deoarece activitatea C are o marN de / zile# iar creterea duratei este doar de $ zile.
b& Da# i drumul critic este compus din activitile !# D# D i durata proiectului este de 1F zile.
D1 2n depozit en (ros dorete s se modernizeze i s se extind. Activitile necesare sunt trecute n
8abelul F . 7 se stabileasc durata minim i care sunt activitile critice ale acestei iniiative.
1%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8abelul F
Activitate Descriere activitate
Activitate
precedent
8impul necesar
6ealizrii n sptmni&# ti
A 'roiectul de ar"itectur 3iciuna 1
< 4dentificarea c"iriailor
poteniali
3iciuna F
! Dezvoltarea prospectului A 0
D 7electarea antreprenorului A /
) 're(tirea autorizaiei de
construire
A 1
D ,binerea autorizaiei de
construire
) 0
K !onstrucia D#D 10
9 Dinalizarea contractelor cu
c"iriaii
<#! 1$
4 4nstalarea c"iriailor K#9 $
R. Activitile critice sunt A# )# D# K# 4# iar durata minima a iniiativei este de $F sptmni.
D1 7e consider un proiect avnd datele despre activiti trecute n 8abelul A
8abelul A
Activitate ai 6i mi
Activitate
precedenta
A 1 / $ -
< 1 1 / -
! $ F 0 A
D 0 @ F !
) 1 / $ <
D 1 1
1
@ D# )
unde.
a
i
? cea mai optimist durat pentru activitate i"
6
i
? cea mai pesimist durat pentru activitate i"
m
i
? cea mai probabil durat pentru activitate i modul repartiiei&.
a& 7 se calculeze timpul mediu t
i
i dispersia
$
i
pentru timpul necesar realizrii fiecrei
activiti.
b& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat. !are este lun(imea medie a drumului critic+
11
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
c& 'resupunnd c duratele activitilor drumului critic sunt independente i c durata drumului
critic este repartizat normal# s se calculeze probabilitatea ca durata drumului ACD s fie mai
mic dect 1F zile.
d& !are este probabilitatea ca proiectul s se termine n mai puin de 1F zile +
R.. a& >edia duratelor i dispersia sunt trecute n 8abelul @.
8abelul @
Activitate ti
$
i

A 0 %.00
< @ %.00
! F 1.00
D 1 1.A@
) @ %.00
b& Dia(rama asociat (rafului este dat de Di(ura /0.
Eun(imea drumului critic este 1F zile.
c& 'entru drumul ACD lun(imea medie este 11 zile# iar dispersia este %.00Y1.00Y1.A@UA.FA # iar
abaterea medie ptratic este $.AA .
F0 . %
AA . $
1
1 & 1F

,
_

< < @ P T P
.
'entru drumul ?+ disperdia este de %.00Y%.00U%.@@ # iar abaterea medie ptratic este %.P0 .
1% . % & 1F < T P
.
d& 'robabilitatea ca durata proiectului s fie mai mic de 1F zile este
( ) /$ . % 1% . % F0 . % 1F <
proiect
T P
.
"!1 )xploatarea unei cariere implic urmtoarele aciuni.
construirea drumurilor de acces A&
cumpararea i livrarea utilaNelor pentru escavare pentru nlturarea zonei fertile <&
an(aNarea de personal. conductori de utilaNe i mineri !&
adncirea escavaiei D&
pre(tirea minerilor an(aNai n mineritul de suprafa )&.
1$
Di(ure /0
A.
)2A#2
)2+P
BE
C> (=
$E
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
6estriciile impuse de ordinea aciunilor.
escavarea nu poate ncepe dect dac
utilaNele au fost livrate
conductorii de utilaNe au fost an(aNai.
*n 8abelul $ sunt date duratele i condiionrile aciunilor acestui proiect.
8abelul $
Activitate
Activitate
precedent
8impul necesar
realizrii n luni&# ti
A 3iciuna 1%
< 3iciuna 0
! 3iciuna @
D A# <# ! 1
) ! F
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului.
b& 7 se calculeze D&" DF" T&" TF i marNa pentru fiecare activitate# presupunnd c DF i TF
pentru ultima activitate coincid.
c& 7 se precizeze lun(imea drumului critic i activitile incluse n drumul critic.
R. a& Dia(rama este dat de Di(ura /1.
b& 5alorile cerute sunt coninute n 8abelul 1%.
8abelul 1%.
Activitate D& D
F
T
&
T
F
M
A % 1% % 1% %
< % 0 F 1% F
! % @ $ 1% $
D 1% 11 1% 11 %
) @ @ 11 11 A
c& Drumul critic conine activitile A# D i are lun(imea 11.
""1 , firma productoare de aspiratoare i propune s introduc n fabricaie aspiratoare portabile.
'entru aceasta iniiaz un proiect ale crui activiti i durate sunt trecute n 8abelul 11 .
1/
Di(ura /1
B.
)2A#2 )2+P
CE
(=
$>
A"!
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8abelul 11
Activitate
Descriere
activitate
Activitate
precedent
Durata
realizrii n sptmni&
cea mai pesimist cea mai probabil cea mai optimist
A
'roiectarea
produsului
3iciuna 0 1 1$
<
!ercetarea pieii
de defacere
3iciuna 1 1.1 1
!
7tabilirea
procesului
te"nolo(ic
A $ / 0
D
!onstruirea
prototipului
A / 0 11
)
're(tirea brourii
cu instruciuni de
folosire
A $ / 0
D
)stimarea
costurilor
! 1.1 $ $.1
K
8estarea
prototipului
D 1.1 / 0.1
9 4nspectarea pieii <# ) $.1 /.1 A.1
4
7tabilirea preului
i estimarea
vnzrilor
9 1.1 $ $.1
Q 6aportul final D# K# 4 1 $ /
7 se precizeze activitile critice# duratele minime cea mai optimist# cea mai probabil i cea mai
pesimist de realizare a acestui proiect.
R. Activitile critice sunt A# )# 9# 4# Q i duratele cea mai optimist 10.$@ # cea mai probabil 1A
i cea mai pesimist 1P.A$
.
<1 A*7+#I2M8* )IMP*$K P#IMA*
<1"1 $5emple de pro/leme de programare liniar
<1"1"1 8tili4area optim a resurselor
2n mana(er de a(ent economic trebuie s rezolve destul de des urmtoarea problem fidroiu#
1P@/&.
6esursele pe care le are la dispoziie materie prim# for de munc# maini unelte# resurse
financiare etc.& sunt n cantiti limitate. Die i numrul de ordine al resursei i fie 6
i
cantitatea
disponibil din resursa i. !u aNutorul acestor resurse se pot desfura mai multe activiti de
exemplu. procese de producie&. Die : numrul de ordine al activitii desfurate i fie $
:
nivelul
necunoscut& la care trebuie s se desfoare aceast activitate. De exemplu# pentru procesul de
10
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
producie :# care const n fabricarea unui anumit produs# se noteaz cu $
:
cantitatea ce va fi
produs. Die a
i:
cantitatea din resursa i necesar producerii unei uniti din produsul :. 7e
presupune c a
i :
nu depinde dect de tipul resursei i& i de tipul produsului realizat :& i nu de
cantitile produse# ceea ce constituie evident o simplificare a situaiei reale.
!u aceste notaii se pot determina mrimile urmtoare.
cantitatea din resursa i folosit pentru producerea cantitii $
:
# care este a
i:
$
:
B
cantitatea total din resursa i folosit pentru producia total format din n produse.
a
i1
$
1
Ya
i$
$
$
Y...Ya
in
$
n
.
Deoarece nu se poate consuma din resursa i mai mult dect cantitatea de care se dispune# trebuie s
fie respectate condiiile.
a
i1
$
1
Ya
i$
$
$
Y...Ya
in
$
n


6
i
# & 1 i m#
sau

n
:
i : i:
6 $ a
1
# iW1# $#...# mX.
Acestea sunt restriciile problemei referitoare la resurse.
$
:
reprezentnd cantitatea ce trebuie produs din sortimentul :# ea nu poate fi un numr
ne(ativ.
$
:
%# :W1# $#...# mX.
Acestea sunt condiiile de nene%ativitate.
7istemul de inecuaii liniare de mai sus poate avea o infinitate de soluii# o soluie sau nici una.
'entru problemele corect puse# cel mai frecvent este cazul cu o infinitate de soluii.
Adoptarea unei variante de plan luarea unei decizii& se face pe baza unui criteriu economic# ca de
exemplu venitul sau profitul s fie maxim.
Dac se noteaz cu c
:
preul de vnzare al unei uniti din produsul : i cu d
:
costul unitar pentru
acelai produs se presupune# pentru simplificarea problemei# c att preul de vnzare ct i costul
nu depind de cantitatea produs# ceea ce nu prea este n concordan cu realitatea& atunci venitul
total va fi.

n
:
: :
$ c
1
# iar c"eltuielile de producie

n
:
: :
$ d
1
# i deci profitul obinut va fi.
:
n
:
: :
n
:
n
:
: : : :
$ d c $ d $ c1 1 1
&
'roblema care se pune acum este de a determina acea variant de plan# adic acea soluie a
sistemului de ine(aliti care d pentru profit valoarea maxim. *n acest moment din acea problem
economic sa obinut urmtoarea problem matematic.
11
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

%
& max
1
1
:
i
n
:
: i:
n
:
: : :
$
6 $ a
$ d c
Aceasta este o pro6lem de pro%ramare liniar sau pro%ram liniar.
<1"11 Pro/lema de transport
7e consider c exist m centre de aprovizionare depozite& i n centre de consum puncte de
lucru# uzine# ma(azine etc.&. 7e pune problema s se determine un plan de transport pentru un
produs omo(en care se afl n cantitatea a
i
la depozitul i 1 i m& i este cerut n cantitatea 6
:
la centrul : 1 : n&. 7e noteaz cu $
i:
cantitatea necunoscut ce va fi transportat de la depozitul
i la centrul de consum : i cu c
i:
costul transportului unei uniti din produsul considerat de la
depozitul i la centrul : pentru simplificare se presupune c acest cost unitar nu depinde de
cantitatea transportat pe ruta respectiv&.
7e pot exprima atunci urmtoarele mrimi.
? cantitatea cerut de la depozitul i la toate cele n centre de consum
a
i
U $
i1
Y $
i$
Y ... Y $
in
U cantitatea aflat la depozitul i#
? cantitatea transportat de la toate cele m depozite la centrul de consum :
6
:
U $
1:
Y $
$:
Y ...Y $
m:
U necesarul la centrul de consum :#
? costul transportului de la depozitul i la centrul de consum : este c
i:
$
i:
.
, condiie evident este
$
i:
%# 1 i m# 1 : n .
!ostul total al transportului de la toate cele m depozite la toate cele n centre de consum este


m
i
n
:
i: i:
$ c
1 1
.
'entru a putea efectua transportul este necesar ca

n
:
:
m
i
i
6 a
1 1
# e(alitate numit i condiia de
6alanare sau de ec(ili6ru.
7istemul de ecuaii
i
n
:
i:
a $

1
# 1 i m
:
m
i
i:
6 $

1
# 1 : n
$
i:
%# 1 i m# 1 : n#
1F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
are o infinitate de soluii. Dintre acestea trebuie alese cele care dau costului total de transport
valoarea minim. 7e obine astfel un pro(ram liniar.


m
i
n
:
i: i:
$ c
1 1
min
i
n
:
i:
a $

1
# 1 i m
:
m
i
i:
6 $

1
# 1 : n
$
i:
%# 1 i m# 1 : n#
care se numete pro%ram de tranport.
'ro(rame liniare de acelai tip pot s apar i n urmtoarea situaie. 8rebuie aprovizionat un (rup
de uzine diriNate de un centru comun# avnd la dispoziie m centre de aprovizionare# n puncte de
consum i se cere determinarea unui plan de transport $
i:
&# 1 i m# 1 : n# care s
minimizeze c"eltuielile totale de transport.


m
i
n
:
i: i:
$ c
1 1
min
#
n condiiile
i
n
:
i:
a $

1
# 1 i m
:
m
i
i:
6 $

1
# 1 : n
$
i:
%# 1 i m # 1 : n#
unde a
i
# 1 i m# sunt capacitile centrelor de depozitare# 6
:
# 1 : n# sunt cantitile necesare
uzinelor# iar c
i:
este costul unitar de transport de la depozitul i la uzina :. 'entru a avea soluii
trebuie ca

n
:
:
m
i
i
6 a
1 1
.'roblema se poate pune i invers# considernd problema unui plan de
transport de la mai multe uzine i la punctele de desfacere :.
Dac a
i
# 1 i m# reprezint acum capacitile de producie ale uzinelor# 6
:
# 1 : n#
capacitile de depozitare ale punctelor de desfacere# se obine un model similar n care (rupurile de
inecuaii i sc"imb sensul.
<1"1<1 Alocarea optim a 0ondurilor 0inanciare
Avnd la dispoziie o sum total & care poate fi investit n diverse activiti :# 1 : n# fiecare
producnd un anumit profit unitar a
:
# 1 : n" se pune problema determinrii sumei $
:
# 1 : n#
investit pentru activitatea :# astfel nct s se obin un profit maxim# adic.
1A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

n
:
: :
$ a
1
max
n condiiile.
& $
n
:
:

1
$
:
%# 1 : n .
'roblema mai poate fi complicat dnd anumite re(uli suplimentare n le(tur cu posibilitatea de
investiie# cu existena unui risc al investiiilor i neliniaritatea profitului total.
<1"1.1 7estionarea optim a unui depo4it
7 considerm problema funcionrii unui depozit care cumpr i vinde un anumit produs cu
scopul maximizrii profitului pe o anumit durat de timp. Depozitul are o anumit capacitate fix
& i un cost unitar de stocare ( . 'reul produsului fluctueaz dea lun(ul perioadei de analiz# dar
pe durata unei uniti de timp preul de ac"iziie i de vnzare este acelai. Depozitul este iniial (ol
i trebuie s rmn (ol la sfritul perioadei de analiz.
Modelarea pro6lemei. Die
$
i
stocul din depozit la nceputul perioadei i#
d
i
cantitatea ac"iziionat n perioada i#
6
i
cantitatea vndut n perioada i i
p
i
preul pe perioada i.
Dac sunt n intervale de timp avem.
( )

n
i
i i i
($ 6 p
1
max

'


+
+
+
+
% # # # %
%
1 # 1 #
1
1
i i i
i i
n n n
i i i i
6 d $ $
& d $
6 d $
n i 6 d $ $
7e obine astfel o problem de pro(ramare liniar.
<1"1=1 Pro/lema dietei
7e presupune c exist n alimente diferite# cu preul unitar c
i
pentru alimentul i# din care trebuie
s se pre(teac o diet. Dieta trebuie s conin zilnic m in(rediente nutritive i din fiecare
in(redient :# minimum 6
:
uniti. 7e presupune c o unitate din alimentul i conine a
:i
uniti din
in(redientul :. 7 se determine cea mai economic diet care satisface minimul nutriional cerut.
1@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Modelarea pro6lemei
7e noteaz cu $
i
numrul de uniti din alimentul i coninut n diet. 8rebuie minimizat costul
total al dietei
min Wc
1
$
1
Y c
$
$
$
Y...Y c
n
$
n
X
supus la restriciile urmtoare date de coninutul n in(rediente nutriionale

'


+ + +
+ + +
+ + +
n i $
6 $ a $ a $ a
6 $ a $ a $ a
6 $ a $ a $ a
i
m n mn m m
n n
n n
# 1 # %
...
...
...
$ $ 1 1
$ $ $ $$ 1 $1
1 1 $ 1$ 1 11

'roblema care a rezultat este tot o problem de pro(ramare liniar. Acelai tip problem poate
aprea n realizarea amestecurilor de tip mortar# beton etc.
<11 Algoritmului simple5
Acest al(oritm datorat lui K. <. Dantzi(# 1P11& se aplic problemelor de pro(ramare liniar sub
forma standard. 7unt necesare cteva noiuni de baz pentru prezentarea al(oritmului fidroiu#
1P@/&.
7e spune c o problem are forma tandard dac toate restriciile sunt ecuaii i tuturor variabilelor
li se impun condiii de nene(ativitate

'

n
i
i i
$ c
1
opt
x c
x
b Ax
x c
!
/.1&
unde.
m n
R R R b c x A # # # &
n m,
M
# iar prin ! x se nele(e c fiecare
componenet a vectorului x este nene(ativ#
n i $
i
# 1 # %
#
{ } max min# opt
.
7e spune c o problem are forma canonic dac toate restriciile sunt ine(aliti de acelai
sens i tuturor variabilelor li se impun condiii de nene(ativitate

'

! x
b Ax
x c min
/.$&
1P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

! x
b Ax
x c max
/.$g&
b!e"#aia 3.1. Arice pro6lem de pro%ramare liniar poate fi adu la forma tandard /.1& au
forma canonic /.$& foloind urmtoarele tranformri1
i) tranformarea ma$imului 4n minim i inver e 6a3ea3 pe urmtoarea e%alitate1
{ } & min & max x x f f
/ $ / $


ii& tranformarea enului unei ine%aliti e reali3ea3 prin 4nmulirea cu 1
iii& o varia6il $ creia nu i e impun condiii de emn e 4nlocuiete cu diferena a dou
varia6ile nene%ative $ . $
1
$
$
" $
1
% " $
$
%
iv& o varia6il $ % e 4nlocuiete cu o varia6il nene%ativ $
v) tranformarea ecuaiilor 4n inecuaii

'
b x a
b x a
x a 6
vi) tranformarea inecuaiilor 4n ecuaii
aBx 6 e poate crie ca o ecuaie aBxC*.6# introduc2nd o varia6il * % numit
varia6il ecart9
aBx 6 e poate crie ca o ecuaie aB x *.6" * %.
5ariabilele ecart nu apar n funcia obiectiv sau apar cu coeficeni nuli&.
Die sistemul de ecuaii Ax U b# AM
m"n
R&# ran% A U m. Die $M
m"m
R& o matrice ptratic
nesin(ular extras din A i notm x
?
vectorul variabilelor corespunztoare coloanelor lui $.
3otm cu S partea din matricea A care mai rmne i cu x
&
variabilele corespunztoare.
7istemul Ax U b devine.
[ ] b
x
x
$S
1
]
1

&
?
sau $x
?
Y Sx
&
U b.
De aici rezult
x
?
U $
1
b$
1
S x
&
/./&
.
Anulnd variabilele secundare avem
x
?
U $
1
b # x
&
U!.
F%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
, astfel de soluie se numete soluie de /a4 deoarece $ fiind nesin(ular# coloanele sale
constituie o baz n R
m
&.
5ariabilele principale se numesc varia/ile de /a4.
7e numete soluie nedegenerat o soluie de baz care are exact m componente nenule.
7e numete soluie degenerat o soluie de baz care are i componente nule.
7e numete soluie admisi/il sau program o soluie a sistemului de ecuaii i inecuaii /.1&.
3otm R U Wx R
n
x
pro(ramX# %
C
U minWcBx|x R
n
X .
!onvenim s punem 3
C
U Y dac R U .
Dac 3
C
U # spunem c problema are optim in0init.
Dac 3
C
este finit# atunci x
C
R cu proprietatea c 3
C
U cB x
&
se numete soluie optim sau
program optim.
3otm cu R
C
mulimea soluiilor optime.
7oluia de baz a problemei de pro(ramare liniar sub forma standard se numete program de
/a4 x U ! este pro(ram de baz dac xU! este pro(ram&.
*n cele ce urmeaz sunt prezentate rezultatele teoretice care stau la baza al(oritmului simplex.
8eorema fundamental a pro(ramrii liniare st la baza al(oritmului simplex Euenber(er# 1P@P&.
'e("ema1
i& Dac pro6lema de pro%ramare liniar u6 forma tandard /.1& are un pro%ram" atunci are
cel puin un pro%ram de 6a3.
ii& Dac pro6lema de pro%ramare liniar u6 forma tandard /.1& are un pro%ram optim"
atunci are i un pro%ram de 6a3 optim.
De aici rezult c putem determina soluia problemei de pro(ramare liniar sub forma standard
astfel. pentru toate bazele $ din matricea A acestea sunt# evident# n numr finit&# calculm
soluia de baz corespunztoare b $
1
# reinem dintre acestea doar pe acelea care sunt pro(rame
de baz $
1
b !& i ale(em pe aceea care d funciei obiectiv valoarea optim cea mai mic sau
cea mai mare&.
DezavantaNul ce apare const n volumul mare de calcule# c"iar i atunci cnd problemele
sunt de dimensiuni mici.
Al(oritmul simplex d o metod de explorare sistematic i economic a pro(ramelor de
baz# mai precis de trecere de la un pro(ram de baz la altul care d funciei obiectiv o valoare mai
mare sau mai mic# dup cum problema este de maximizare sau minimizare. De asemenea#
F1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
al(oritmul furnizeaz criterii pentru cazurile n care problema de pro(ramare liniar nu are
pro(rame sau are optim infinit.
7criem relaia /./& pe componente i avem


S :
:
?
:
?
?
$ ) x x
i B# /./g&
unde
b $ x
1

?
:
?
:
a $ )
1

iar. a
:
este coloana : a matricei A #
SUWindicii variabilelor secundareX#
B UWindicii variabilelor de bazX.
b!e"#aia 3.2. Pentru : B"
:
?
:
:
e a $ )
1
" e
:
fiind vectorul unitate.
*nlocuind


S :
:
?
i:
?
i
?
i
$ * $ $
# n funcia obiectiv# aceasta poate fi exprimat cu aNutorul
variabilele secundare x
&
astfel

,
_

,
_

+
S B B B S :
:
i
:
?
i: i
i
?
i i
: i :
:
?
i:
?
i i : :
n
:
: :
$ c * c $ c $ * $ c $ c $ c 3
S 1
sau
( )


S :
: :
?
:
?
$ c 3 3 3
# /.0&
unde
?
?
i
?
i i
?
$ c 3 x c

B
# /.1&
?
: ?
i
i: i
?
:
* c 3 ) c

B
# /.F&
&
: : :
c 3
sunt numii coeficieni de cot redu sau coeficieni de cot relativ.
'entru simplificarea scrierii renunm la indicele superior <# nele(ndu-se c este vorba de
elementele corespunztoare bazei.
!onsiderm n problema /.1& c optUmin.
Ea baza al(oritmului simplex stau urmtoarele observaii ce rezult din teoremele prezentate
n continuare fidroiu# 1P@/&.
F$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'e("ema 3.11 Dac 3
:
c
:
%" & : S" atunci pro%ramul de 6a3 corepun3tor 6a3ei $"
x
?
.$
1
b" x
&
U!& ete optim.
(emonstraie1 'entru acest pro(ram valoarea funciei obiectiv este
?
3
. 'entru orice alt pro(ram
x" deoarece $
:
h% rezult c
( ) %

:
:
i
?
:
$ c 3
S
i atunci
?
3 3 >
.
'e("ema 3.2. Dac &) S cu 3
)
c
)
a %" atunci pro%ramul aociat 6a3ei $ nu ete optim !cu
e$cepia ca3ului c2nd pro%ramul ete de%enerat) i poate fi 4m6untit dac $
)
ia valori po3itive.
(emonstraie1 Dac exist S ) cu proprietatea c 3
)
c
)
a%# atunci pro(ramul asociat bazei $
nu este optim
( ) % >

:
:
i
?
:
$ c 3
S
# iar
?
3 3 <
cu excepia cazului cnd pro(ramul este de(enerat&
i poate fi mbuntit dac $
)
a%.
'e("ema 3.31 Dac &) S " cu 3
)
c
)
a %" i dac *
i)
%" pentru & iB" atunci pro6lema are
optim infinit.
(emonstraie1 Dac *
i)
% & iB atunci
) i)
?
i
?
i
$ * $ $ # $
:
U% pentru :S ? W)X&# iar
creterea lui $
)
nu face ne(ativ nici o component de baz. Atunci


)
$ ) ) )
?
$ c 3 3 3 &
#
'e("ema 3.41 Dac 3
)
c
)
a %" dar & *
i)
a %" atunci $
)
poate crete p2n la valoarea1
) l
l
i)
i
* i
*
$
*
$
min
i)

>%
# /.A&
pentru care e o6ine un nou pro%ram de 6a3" aociat 6a3ei $
e
" dedu din $ prin 4nlocuirea
coloanei a
l

cu coloana a
)
.
(emonstraie1 Dac *
i)
a % &iB atunci pentru a pstra $
i
h % # tiind c
%
) i) i i
$ * $ $
#
atunci
( ) B i
*
$
$
i)
i
)
#
cu proprietatea c *
i)
a % . Atunci creterea maxim a lui $
)
este dat
de /.A&
b!e"#aia 3.3. Dac e$it mai muli indici ) pentru care 3
)
c
)
a %" ar fi prefera6il e alea%
acela pentru care
F/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
( )
) )
) l
l
c 3
*
$

are cea mai mare valoare" ceea ce ai%ur" 4n %eneral" o cdere mai rapid a funciei o6iectiv i
d un numr mai mic de iteraii !o iteraie repre3int o trecere de la un pro%ram de 6a3 la altul).
'ractic# se ia drept criteriu de ale(ere a lui ) # acel ) pentru care 3
)
c
)
Umaxim.
Acest criteriu se mai numete i criteriu de intrare 4n 6a3.
!riteriul dat de /.A& reprezint criteriul de ieire din 6a3
Die problema de pro(ramare liniar sub forma standard .

'

! x
b Ax
x c min
'entru aceast problem al(oritmul simplex are urmtorul enun.
$nunul algoritmul simple5
Pa %. 7e determin o baz $ n matricea A# se calculeaz b $ x
1

?
#
?
?
?
$ c 3 # :
?
:
a $ )
1


a
:
coloanele din A&#
?
:
3
c
:
# 1 : n.
Pa 1. a& Criteriu de intrare 4n 6a3
1& dac toi
?
:
3
c
:
%# :B# pro(ramul este optim. 7top.
$& dac &
?
:
3
c
:
a %# se determin ) astfel nct.
3
)
c
)
U maxW3
:
c
:
X.
b& Criteriu de ieire din 6a3
1& dac toi *
i)
%# problema are optim infinit.
$& dac & *
i)
a %# se determin l astfel nct.

'

>
i)
i
* i
) l
l
*
$
*
$
i)
%
min
.
Pa $. 7e nlocuiete n baza $ vectorul a
l

cu vectorul a
)
# obinnduse baza ?
e
# i se
calculeaz
?
:
? ?
3
e e e
# # ) x
# 1 : n# :
?
:
c 3
e
# 1 : n# apoi se trece la 'asul 1#
nlocuind baza $ cu baza $
e
.
F0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
b!e"#aia 3.4. Pentru o pro6lem de ma$imi3are1

'

x c
x
Ax
max
!
6
tre6uie modificat criteriul de intrare 4n 6a3 atfel1
aB
1
& dac toi 3
:
c
:
D" pro%ramul ete optim.
aB
$
& dac !): pentru care 3
:
c
:
` %" e determin ) atfel 4nc2t
3
)
c
)
. min73
:
c
:
8.
<1<1 2a/elul simple5 i trans0ormarea sa
'resupunem c pentru o baz $ am calculat
3 $
i
#
# 3
:
c
:
# *
i:
i le dispunem ntrun
tabel numit tabel simplex. 'resupunem c baza $ este format din primele m coloane ale matricei
A.
'rima coloan !5<& conine coeficienii din funcia obiectiv ai variabilelor de baz.
A doua coloan 5<& conine variabilele de baz.
A treia coloan 55<& conine valorile variabilelor de baz# ultima linie fiind valoarea
funciei obiectiv pentru pro(ramul de baz corespunztor bazei $# adic
?
3
.
!oloanele urmtoare conin vectorii
?
:
)
avnd (riN ca pentru variabilele de baz
?
:
)
Ue
:
&# iar ultima linie conine diferenele 3
:
c
:
U
?
c
)
i
c
:
.
b!e"#aie. Pentru varia6ilele de 6a3" 3
:
c
:
.
$
c
e
:
c
:
.c
:
c
:
.%.
'entru calculul elementelor
?
:
3
c
:
i
?
3
ale primului tablou este util s trecem
coeficienii c
:
din funcia obiectiv n partea de sus a coloanelor respective.
7 presupunem c a
)
trebuie s intre n baz n locul lui a
l
. )lementul *
l)
se numete
pivot i l evideniem ncercuindul.
'entru fiecare baz se alctuiete cte un tabel simplex.
!oeficienii funciei obiectiv
c1 cl cm cmY1 c) cn ale(em min
!5< 5< 55< $1 $l $m $mY1 $) $n
i)
i
*
$
c1 $1 1
$
1 ... % ... % *1#mY1 ... *1#) ... *1#n

cl $l l
$
% ... 1 ... % *l#mY1 ... *l#) ... *l#n

F1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!
o
e
f
i
c
i
e
n

i
i

v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
o
r

d
e

b
a
z

n

f
u
n
c

i
a

o
b
i
e
c
t
i
v
cm $m m
$
% ... % ... 1 *m#mY1 ... *m") ... *m"n
valoarea
funciei
obiectiv
3
% % % 3mY1cmY1
ale(em max
3:c:a%
Cum e calculea3 elementele noului ta6lou corepun3tor noii 6a3e +
)lementele liniei ) se mpart la pivot
) l
: l
?
):
) l
l ?
)
*
*
*
*
$
$
e e
B
)lementele celorlalte linii se calculeaz re%ula dreptun%(iului cu dia%onal principal cea a
pivotului.
( ) ( ) l i
*
*
* * * l i
*
$
* $ $
) l
: l
i) i:
?
i:
) l
l
i) i
?
i
B
e e
>odificarea funciei obiectiv se face dup formulele de mai Nos.
( ) ( ) ( )
) l
: l
) ) : : :
?
:
) l
l
) )
? ?
*
*
c 3 c 3 c 3
*
$
c 3 3 3
e e
B
*n noul tabel n loc de $
l
este trecut $
)
n coloana 5<.
Deoarece $
)
este variabil de baz# % #
e e

)
?
) )
?
)
c 3 e ) .
*n problemele practice m" numrul liniilor matricei A" este mult mai mic dect n"
numrul coloanelor# i atunci efortul de calcul trebuie redus la coloanele care sunt necesare n
(sirea soluiei optime.
<1.1 Aplicaie
7a observat c n fiecare lun# mainile >
1
# >
$
# >
/
# ce lucreaz ntro secie a unei ntreprinderi#
nu sunt folosite @ ore# $0 de ore i respectiv 1@ ore 5duva et al# 4# 1PA0&. 7e ia "otrrea s se
foloseasc i acest timp# punndule s lucreze la fabricarea a $ produse suplimentare# '
1
i '
$
# ca
produse anexe ale seciei# care aduc un profit la unitatea de produs fabricat de 0 i respectiv / uniti
monetare. 8impul necesar de lucru la fiecare main este# pe fiecare produs# dat de 8abelul /.1.
8abelul /.1
>aina '1 '$
>1 $ 1
>$ / $
FF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
>/ 1 /
7 se determine planul de producie al seciei pentru produsele P
1
i P
$
care s dea un
profit maxim.
Re%(l#a"e
a& Modelarea pro6lemei. Die $
1
# $
$
cantitile din produsele P
1
i P
$
ce trebuie produse.
Dormularea matematic a problemei este

'

+
+
+
+
% #
1@ /
$0 $ /
@ $
X / 0 maxW max
$ 1
$ 1
$ 1
$ 1
$ 1
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $ 3
sau

'


+ +
+ +
+ +
+
1 # 1 # %
1@ /
$0 $ /
@ $
/ 0 max
1 $ 1
0 $ 1
/ $ 1
$ 1
i $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ 3
i
dup adu(area variabilele de compensare
b& Ta6elul imple$ i calculele aferente
!alculele corespunztoare primei iteraii sunt pezentate n 8abelul /.$.
Ea prima iteraie a ieit din baz $
/
i a intrat $
1
# iar la iteraia a doua a ieit din baz $
1
i
a intrat $
$
. 4teraia a doua este prezentat n 8abelul /./.
c& Cule%erea re3ultatelor din ta6elul imple$ final
>aximul funciei de optimizat este $1.F i se obine pentru
$
1
U1.$ B $
$
U1.F B $
/
U% .
7oluia de baz este nede(enerat. 5alorile variabilelor auxiliare
$
/
U% B $
0
UP.$ B $
1
U% #
arat c soluia optim face e(aliti doar restriciile 1 i / # adic se folosete inte(ral timpul la
aceste maini# iar cea dea doua ine(alitate arat c prin aceast soluie nu se utilizeaz inte(ral
timpul celei dea doua maini.
FA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8abelul /.$
0 / % % % ale(em min
!5< 5< 55< $1 $$ $/ $0 $1
i)
i
*
$
% $/ @ $ 1 1 % % 0
$
@

% $0 $0 / $ % 1 % @
/
$0

% $1 1@ 1 / % % 1 1@
1
1@

valoarea
funciei
obiectiv 3
% ?0 ?/ % % %
ale(em min
3:c:`%
0 $1 0 1
$
1
$
1
% % @
% $0 1$ %
$
1
$
1
1 % $0
% $1 10 %
$
1
$
1
% 1
1
$@
valoarea
funciei
obiectiv 3
1F % ?1 $ % %
ale(em min
3:c:`%
8abelul /./
0 / % % % ale(em min
!5< 5< 55< $1 $$ $/ $0 $1
i)
i
*
$
0 $1
1
F
1 %
1
/
%
1
1
@
% $0
1
0F
% %
1
$
1
1
1
$0
/ $$
1
$@
% 1
1
1
%
1
$
1
$@
F@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
valoarea
funciei
obiectiv 3
$1.F % %
1
P
%
1
$
ale(em min
3:c: ` %
5om rezolva aceast problem utiliznd pac"etul de pro(rame IinJ7<. 7e selecteaz modulul
Einear and 4nte(er 'ro(rammin( i de aici 3eH 'roblem
7e d un nume problemei# se precizeaz numrul i tipul variabilelor de decizie reale# ntre(i#
binare sau fr restricii de semn&# numrul de restricii tipul de optim max sau min&. 7e introduc
apoi datele ca n fi(ura urmtoare
=i selectnd 7olve and AnalOse din meniul principal se obine soluia sub forma de mai Nos
FP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7e pot vizualiza iteraiile al(oritmului selectnd 7olve and DisplaO 7teps# apoi se apas butonul
pentru fiecare iteraie.
4nformaiile din tabelul cu rezultate se refer la.
Reduced Cot arat cu ct ar trebui s se modifice coeficientul variabilei respective n funcia
obiectiv pentru ca variabila s fie pozitiv n soluia optim Anderson et al# 1PP@&. Astfel# dac o
variabil este deNa pozitiv atunci costul redus este zero.
!oloanele AlloEa6le Min cFiG i AlloEa6le Ma$ cFiG dau intervalele coeficienilor n funcia
obiectiv astfel nct ariabilele de baz s rmn n baz.
&lac) or &urplu ? aceast coloan d valorile variabilelor auxiliare. Dac restriciile sunt
verificate cu ine(aliti stricte atunci variabilele auxiliare sunt nenule# altfel vor fi nule.
&(adoE price ? conine informaii despre valorile mar(inale ale resurselor. *n IinJ7< un pre
um6r nseamn mbuntirea valorii optime a funciei obiectiv corespunztoare creterii cu o
unitate a termenului liber al restriciei . 'entru restriciile verificate cu e(alitate aceste preuri vor
fi nenule. 'entru restriciile cu ine(aliti stricte aceste preuri sunt nule# din cauza nefolosirii
inte(rale a resurselor disponibile.
!oloanele AlloEa6le Min RH& i AlloEa6le Ma$ RH& dau intervalele n care ar trebui s se
menin termenii liberi pentru ca variabilele s rmn n baz i problema fesabil.
2ema 7 se modeleze i s se rezolve urmtoarea problem.
*ntro staie de betoane se pot produce / tipuri de betoane ?11%# ?$%%# ?/%%&. 7taia este
or(anizat astfel nct fiecare betonier poate produce orice marc de betoane# capacitatea zilnic
maxim a staiei este de F%% m
/
. <etonul se transport cu aNutorul a $% de autobetoniere de 1 m
/
capacitate fiecare# duratele ciclurilor de transport pentru cele / mrci de betoane fiind de %#1 B %#$ i
%.1 zile respectiv. !onsumurile normate de ciment pe cele trei mrci de beton sunt respectiv $%%#
/%% i 0%% M(Sm
/
. 7taia este aprovizionat zilnic cu o cantitate de 1@% tone de ciment . !a urmare a
or(anizrii staiei se obin urmtoarele economii pe mrci de beton. 1 B 1.$ i %.@ uniti monetare S
m
/
.
7e cere (sirea soluiei care aduce maximum de profit staiei tiind c se cere beton n
cantiti mai mari dect posibilitile de preparare.
Re%(l#a"e
Modelare pro6lemei
A%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
3otm cu $
1
# $
$
# $
/
# cantitile de beton din fiecare marc ce se cer a fi determinate astfel
nct funcia obiectiv
3 U f$
1
# $
$
# $
/
& U 1i$
1
Y 1.$i$
$
Y %.@i$
/
#
s fie maxim sub restriciile
$
1
Y $
$
Y $
/
F%% nu se poate depi capacitatea de producie a staiei&
%.1i$
1
Y%.$i$
$
Y%.1i$
/
$%i1 nu se poate depi capacitatea zilnic de transport&
$%%i$
1
Y/%%i$
$
Y 0%%i$
/
F%% nu se poate depi cantitatea de ciment cu care este
aprovizionat zilnic staia&
7a obinut urmtoarea problem de pro(ramare liniar.
Dorma canonic
{ }

'


+ +
+ +
+ +
+ +
/ # $ # 1 # %
1@%% 0 / $
1%%% $
F%%
@ . % $ . 1 max
/ $ 1
/ $ 1
/ $ 1
/ $ 1
i $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
i
Dorma standard
{ }

'


+ + +
+ + +
+ + +
+ +
F # 1 # %
1@%% 0 / $
1%%% $
F%%
@ . % $ . 1 max
F / $ 1
1 / $ 1
0 / $ 1
/ $ 1
i $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $
i
dup introducerea variabilelor ecart
7e obin urmtoarele rezultate.
max fUF@% realizat pentru $
1
U$%% # $
$
U0%% # $
/
U% .
5ariabilele auxiliare $
0
U% # $
1
U% # $
F
U$%% # arat c primele dou restricii se verific pentru soluia
de mai sus cu e(aliti# iar cea dea treia cu ine(alitate. 'rofitul este maxim dac nu se produce
beton de tipul ?/%%.
<1=1 Convergena algoritmului simple51 (egenerare i ciclare
Dac n cursul aplicrii al(oritmului simplex valoarea funciei obiectiv scade la fiecare
iteraie# atunci nici o baz nu se poate repeta fiecrei baze i corespunde un pro(ram de baz# deci o
valoare bine determinat a funciei obiectiv&. Deoarece numrul bazelor este finit cel mult
m
n
C &#
rezult fidroiu# 1P@/& c ntrun numr finit de iteraii se aNun(e la una din situaiile a.1& sau b.1&
din enunul al(oritmului simplex.
Dac valoarea funciei obiectiv nu se modific n cursul ctorva iteraii succesive# este
posibil s revenim la una din bazele prin care am trecut deNa# i atunci procesul devine infinit fr a
conduce la soluie. Aceast situaie se numete ciclare.
A1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
5ariaia funciei obiectiv la o iteraie este
( )
) )
) l
l
c 3
*
$

i aceast expresie este nul dac i


numai dac
l
$
U%# adic dac pro(ramul este de%enerat.
'entru o pro6lem nede%enerat# conver(ena al(oritmului simplex# mai precis faptul c el
conduce la o soluie ntrun numr finit de iteraii# este asi(urat.
'entru o problem de(enerat# adic avnd cel puin un pro(ram de(enerat# este posibil# n
principiu# ciclarea.
b!e"#aia 3.4. De%enerarea nu implic 4n mod necear ciclarea1 cu toate c foarte multe
pro6leme practice unt de%enerate" e$emplele de ciclare e contruiec cu detul dificultate
exemplul dat de <eale n 9adleO K. 1PF$ Einear 'ro(rammin(# AddisonIesleO# 6eadin(#
>ass.&.
De(enerarea apare# n afara cazului n care vectorul b are componente nule# atunci cnd criteriul de
ieire al al(oritmului simplex# mai precis minimul

'

>
i)
i
* i
) l
l
*
$
*
$
i)
%
min
# nu definete n mod unic
variabila care iese din baz. 'resupunem c acest minim se atin(e pentru doi indici# l i (# adic
()
(
) l
l
*
$
*
$

#
i presupunem c ale(em variabila $
l
s prseasc baza. Atunci
%
e

) l
()
l (
?
(
*
*
$ $ $
#
i deci noul pro(ram de baz va fi de(enerat.
Dac pro(ramul iniial nu va fi de(enerat# de(enerarea poate aprea numai n acest caz.
'entru demonstrarea valabilitii (enerale a al(oritmului simplex este totui necesar o re(ul care
s fac posibil nlturarea ciclrii.
Re%ula lui ?land de 4nlturare a ciclrii Euenber(er# 1P@P&.
A$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a& 7e selecteaz coloana
{ } % min >
I I
c 3 I I
# adic# cel mai mic indice de coloan
favorabil pentru a intra n noua baz#
b& 'entru ieirea din baz se ia coloana candidat cu indicele cel mai mic.
*ndeprtarea situaiei de ciclare se poate face i cu metoda pertur6rii lui A. !"arnes sau cea
le$ico%rafic a lui Dantzi( i Iolfe .
b!e"#aia 3.5. A re%ul practic de evitare a ciclrii ete urmtoarea1 e divid liniile
corepun3toare varia6ilelor nule din Ta6elul imple$ prin pivoii poi6ili" mer%2nd de la t2n%a
pre dreapta9 4n momentul c2nd unul dintre rapoarte ete mai mic dec2t celelalte" preci3m
varia6ila care iee din 6a3 ca fiind cea care corepunde raportului minim fidroiu# 1P@/&.
<1>1 Interpretarea geometric a algoritmului simple5
6ezolvarea problemelor simple de pro(ramare liniar nU$ sau nU/& se poate face i (eometric.
'entru exemplificare considerm urmtoarea problem >i"il# 'opescu# 1PA@&.
6ealizarea a dou produse '
1
i '
$
se face folosind patru materii prime >
1
# >
$
# >
/
# >
0
.
Disponibilul de materii prime# consumul specific i profitul unitar pentru fiecare tip de produs sunt
date de 8abelul /.0.
8abelul /.0
'rodusul
>ateria
'rim
!onsum specific Disponibil
'1 '$
>1 $ $ 1$
>$ 1 $ @
>/ 0 % 1F
>0 % 0 1$
A/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'rofit unitar $ /
7 se determine cantitile $ i * care trebuie realizate din produsele '
1
# respectiv# '
$
#
pentru ca profitul total s fie maxim.
Re%(l#a"e
Duncia de optimizat obiectiv& este f$#*& U $$ Y /* . 6estriciile problemei# aa cum rezult
din 8abelul /.0. sunt.

'


+
+
+
+
% # %
1$ 0 %
1F % 0
@ $
1$ $ $
* $
* $
* $
* $
* $
7e cere s se determine necunoscutele $
%
# *
%
# astfel nct s se verifice restriciile# iar f$
%
#
*
%
& s ia valoarea maxim. !onsiderm restriciile cu e(aliti i reprezentm (rafic dreptele ale
cror ecuaii rezult Di(ura 0.F&.
$Y*UF *UF$ d
1
& # $Y$*U@ *U0
$
$
d
$
& # 0$U1F $U0 d
/
& # 0*U1$ *U/ d
0
& #
$% # *% .
A0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
6eprezentarea (rafic
a restriciilor conduce la
poli(onul ,A<!D# ale crui
puncte constituie soluii ale
problemei de pro(ramare
liniar mulimea R a
punctelor admmisibile&. Din
acest motiv se numete
poli%onul oluiilor. 6ezult
c realizarea practic a
produciei celor dou
produse din cele patru
materii prime se poate face ntro infinitate de moduri. 7 ale(em dintre aceste soluii pe cele care
dau valoarea maxim pentru funcia obiectiv. 'unem funcia obiectiv sub forma
d& $
f
*
/
$
/
#
care reprezint un fascicol de drepte# considernd f ca parametru %& o dreapt din fascicol&.
Duncia f va avea valoarea maxim odat cu ordonata la ori(ine a dreptei d&. Astfel# trebuie (sit
acea dreapt din fascicolul d& care are ordonata la ori(ine cea mai mare i care trece printrun
punct din poli(onul soluiilor. 7e observ c acea dreapt trebuie s treac prin punctul <# un vrf al
poli(onului soluiilor.
{ } { } $ # 0 F
$
0 F
$
0

'

* $ $
$
$ *
$
* ?
5aloarea funciei obiectiv este f0# $&U10 . *n 8abelul /.1 se prezint starea sistemului de restricii
i (radul de utilizare a resurselor pentru soluia optim.
8abelul /.1.
>ateria
prim
!antitatea folosit pentru
pro(ramul optim
!antitatea
disponibil
Kradul de
folosin
>1 $0Y$$U1$ 1$ 1%%j
>$ 10Y$$U@ @ 1%%j
>/ 00Y%$U1F 1F 1%%j
>0 %0Y0$U@ 1$ FF.FAj
A1

d

A

1


% $ 0 F
$
0
A

?

C

D

d
/


%d
0


f
ma$Di(ura 0.F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'roblema are soluie unic deoarece dreapta d& nu este paralel cu nici o latur a poli(onului
soluiilor. Dac# de exemplu# se modific profitul unitar pentru produsul '
$
# devenind 0# atunci
dreapta d& devine dg&
$ 0
$ f
* # fiind paralel cu dreapta corespunztoare celei dea doua
restricii latura <! a poli(onului soluiilor&. *n acest caz# toate punctele se(mentului <! sunt
soluii optime ale problemei date. Avem dea face cu o problem cu o infinitate de soluii optime.
7e pot introduce alte criterii suplimentare pentru a putea selecta o soluie.
>etoda (eometric sar mai putea aplica i n cazul a trei necunoscute# n locul poli(onului
soluiilor obinnduse poliedrul soluiilor. 'entru n a / nu mai pot fi reprezentate (rafic
"iperpoliedrele soluiilor i deci metoda devine impracticabil.
<1?1 Interpretarea economic a algoritmului simple5
6evenim la problema Jutili3area optim a reurelorJ i presupunem c restriciile sunt sub form
de e(aliti# Ax.b Dra(omirescu i >alia# 1PF@&. ,bservm c cele n activiti de producie se
asociaz cte m# n (rupe de activiti de baz# corespunztoare pro(ramelor de baz. Deoarece
pro(ramul optim este un pro(ram de baz# rezult concluzia interesant c ntro or(anizare optim
a produciei nu se vor desfura toate cele n activiti posibile deci nu se vor produce toate cele n
sortimente&# ci cel mult m cazul pro(ramului nede(enerat&. Aceast concluzie este dedus din
considerente pur matematice i n afara oricror considerente economice.
'resupunem c activitatea ) nu face parte din (rupul activitilor de baz corespunztor unei baze
$ adic $
)
nu este variabil de baz# $
)
U%# adic n aceast variant sortimentul nu se produce&.
Dac dorim s mrim nivelul acestei activiti# adic s producem sortimentul ) n cantitatea $
)
a %#
produciile celorlalte sortimente de baz se vor modifica conform cu
%
) i) i i
$ * $ $
B unele vor
trebui reduse i# cum nu pot fi reduse dect cel mult pn la %# rezult c $
)
poate crete cel mult
pn la valoarea dat de /.A&# pentru care activitatea de baz l atin(e nivelul %. Aceasta este
interpretarea criteriului de ieire.
AF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!reterea lui $
)
cu o unitate implic variaii de *
i)
ale celorlalte activiti i deci i o variaie a
funciei obiectiv
( )

+
B i
) ) i) i )
3 c * c c 3
#
adic o creterea lui $
)
cu o unitate aduce# n acelai timp# un profit suplimentar c
)
3
)
. Dac 3
)
c
)
` % pentru problema de maximizare a beneficiilor&# atunci 3a% i# deci# introducerea activitii
) n baz# adic producerea sortimentului )# aduce o mbuntire a funciei obiectiv# ceea ce
revine la o sporire a profitului total. 6e(sim astfel criteriul de intrare n baz al al(oritmului
simplex.
Aplicarea al(oritmului simplex const astfel ntro explorare sistematic a diverselor variante de m
activiti de 6a3B la fiecare iteraie se nlocuiete o activitate l printro activitate )#
obinnduse o cretere a profitului total# pn cnd# pentru toate activitile care nu sunt n baz#
avem 3
)
c
)
%# i deci nici o cretere a profitului nu mai este posibil.
<1E1 Metoda celor dou 0a4e
>etoda celor dou faze permite obinerea unui pro(ram de baz de plecare n rezolvarea problemei
de pro(ramare iniial sub forma standard# adic fidroiu# 1P@/& .
7e poate presupune c 6
i
%# 1 i m B dac nu# se nmulete linia respectiv cu 1. 7e adu(
la fiecare ecuaie cte o varia6il artificial
a
i
$ i obine.

'

+
!
!
a
a
x
x
b *x Ax
/.@&
'roblema /.1& are pro(rame dac /.@& are pro(rame x" x
a
&# cu x
a
U !. Dac se obine un astfel
de pro(ram de baz cu x
a
U !# atunci x corespunztor este un pro(ram de baz pentru /.1&.
*n faza 4 pentru a obine un pro(ram de baz al sistemului 0.01& se rezolv problema de
pro(ramare liniar
AA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

m : $
n i $
K
a
:
i
a
a
i
1 # %
1 # %
min
b *x Ax
x
/.P&
folosind al(oritmul simplex obinuit.
7e observ c pentru problema /.P& dispunem de pro(ramul de baz iniial xU%# x
a
. b % &#
corespunztor bazei * din matricea acestui sistem [A#*\. Deoarece
a
i
$ %
%
a
i
$
# i deci
min K %. 7unt posibile $ cazuri.
i& dac min K a %# atunci problema /. 1& nu are pro(ram de baz dac ar avea# atunci /.P& ar
avea pro(rame cu x
a
U ! i deci min K U %&
ii& dac min K U %# am obinut un pro(ram cu
a
i
x U !# 1 i m# deci un pro(ram de baz al
problemei /.P&# i se trece la faza 44a pentru rezolvarea problemei /.1& dup eliminarea
liniilor redundante&. >atricea A este acum transformat aa cum a ieit din faza 4.

'

x c
x
b Ax
min
!
. Daza a 44a
b!e"#aia 3.6. Fa3a I cont din eliminarea din 6a3 a varia6ilelor artificiale
a
i
$ i 4nlocuirea
lor cu varia6ilele $
:
. C2nd toate varia6ilele au fot eliminate din 6a3" adic la f2ritul fa3ei I"
coloanele acetora unt tere din ta6elul imple$ i e 4ncepe fa3a a IIa pornind de la acet ta6el
imple$" 4n care calculm doar elementele liniei 3
:
c
:
corepun3toare funciei o6iectiv din fa3a a
IIa.
*n cele prezentate pn acum am presupus c ran% A U m. 4ntroducerea variabilelor
artificiale face ca ran(ul matricei [A# *\ s fie si(ur m.
Dac ran% A L m sau dac problema este de(enerat# atunci cnd se aNun(e la min
a
i
$
U
%# este posibil s mai rmn n baz cteva variabile artificiale# desi(ur cu valoarea %. Daza 4 se
consider nc"eiat atunci cnd toate variabilele
a
i
$ au fost eliminate i anume.
i& dac ran% A . m dar problema este de(enerat&# variabilele
a
i
$ U % pot fi ntotdeauna
nlocuite cu variabilele $
:
care intr n baz tot cu valoarea %# fr s produc vreo modificare
n funcia obiectiv.
A@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
ii& dac ran%A L m# nu este posibil eliminarea tuturor variabilelor
a
i
$ cteva rmn n baz
cu valoarea %&. *n acest caz# liniile corespunztoare ale matricei A sunt combinaii ale
celorlalte# adic restriciile corespunztoare aB
i
x U 6
i
sunt consecine ale celorlalte i se pot
elimina.
Aceast discuie arat c nu este necesar s se impun ran% A . m.
Dac n problema /.1& cu b ! exist $
:
care apare ntro sin(ur ecuaie i cu coeficient
pozitiv# adic matricea A conine un vector unitate# atunci n ecuaia respectiv nu este necesar
introducerea unei variabile auxiliare# variabila $
:
putnd fi luat n baza iniial. Desi(ur c dac
exist ) astfel de variabile vom introduce doar n) variabile artificiale# ceea ce scurteaz faza 4.
2neori este necesar cunoaterea inversei bazei curente a problemei de pro(ramare. *n acest
caz# la sfritul fazei 4 nu mai nlturm din tabel coloanele corespunztoare variabilelor artificiale.
*n fiecare tabel al fazei a 44a# n aceste coloane se (sete matricea $
1
* U $
1
# adic inversa bazei
curente $.
Exemplu. , balastier are / linii de sortare &
1
# &
$
# &
/
# pentru $ tipuri de a(re(ate A
1
# A
$
i trebuie
s sorteze /%% tone din primul tip i /A$ tone din al doilea tip. 'rofitul ncasat de pe urma sortrii
materialelor difer de la o linie la alta precum difer i cantitile ce pot fi sortate conform cu
8abelul /.F.
8abelul /.F
A(re(at
Einie
de sortare
A1 A$ 'rofit
&1 $ 1 1 u. m.
&$ / $ 0 u. m.
&/ 1 $ F u. m.
!antitatea ce
trebuie sortat
/%%
tone
/A$ tone u. m. uniti monetare
AP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7 se determine repartiia optim pe liniile de sortare a a(re(atului astfel nct profitul
obinut s fie maxim.
Re%(l#a"e
a& Modelarea pro6lemei
Die $
1
# $
$
# $
/
cantitile sortate pe liniile &
1
# &
$
# &
/
respectiv. Atunci funcia de optimizat
este f U 1$
1
Y0$
$
YF$
/
.
8rebuie determinat maximul acestei funcii cu restriciile

'

+ +
+ +
% # #
/A$ $ $
/%% / $
/ $ 1
/ $ 1
/ $ 1
$ $ $
$ $ $
$ $ $
.
Deoarece matricea

,
_

$ $ 1
1 / $
A
a restriciilor nu are o baz evideniat# se aplic
metoda celor dou faze.
b& Metoda celor dou fa3e
i) Fa3a I
7e aplic al(oritmul simplex problemei
min { }
$ 1
a a
$ $ +

'

+ + +
+ + +
% # # # #
/A$ $ $
/%% / $
$ 1 / $ 1
$ / $ 1
1 / $ 1
a a
a
a
$ $ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
!alculele fazei 4 sunt trecute n 8abelul /.A.
8abelul /.A
% % % 1 1 ale(em min
!5< 5< 55< $1 $$ $/
a
$
1
a
$
$
i)
*
i
$
1
a
$
1
/%% $
1
1 % 1%%
/
/%%

@%
/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1
a
$
$
/A$ 1 $ $ % 1 1@F
$
/A$

valoarea
funciei
obiectiv 3
FA$ / 1 / % %
ale(em max
3:c:a%
% $$ 1%%
/
$
1
/
1
/
1
%
/%%
/
1
1%%

1
a
$
$
1A$
/
1

%
/
0
/
$
1
1$P
/
0
1A$

valoarea
funciei
obiectiv 3
1A$
/
1

%
/
0
/
1

%
ale(em max
3:c:a%
% $$ 1A
0
/
1 %
$
1
0
1
@
% $/ 1$P
0
1
% 1
$
1

0
/
$0
valoarea
funciei
obiectiv 3
% % % % 1 1
ale(em max
3:c:a%
@1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Ea prima iteraie a ieit din baz
a
$
1
i a intrat $
$
# iar la iteraia a doua a ieit din baz
a
$
$
i a
intrat $
/
. <aza obinut

,
_

$ $
1 /
$
are inversa n tabelul final al fazei 4 sub variabilele
artificiale#

,
_

0
/
$
1
0
1
$
1
1 5
$
.
ii) Fa3a II. 7e aplic al(oritmul simplex problemei
max W1$
1
Y0$
$
YF$
/
X

'

+
+
% # #
1$P
0
1
1A
0
/
/ $ 1
/ 1
$ 1
$ $ $
$ $
$ $
!alculele fazei a 44a sunt trecute n 8abelul /.@.
8abelul /.@
1 0 F ale(em min
!5< 5< 55< $1 $$ $/
i)
*
i
$
0 $$ 1A
0
/
1 %
AF
/
$$@

F $/ 1$P
0
1
% 1
valoarea
funciei
obiectiv 3
1%%$
$
A
% %
ale(em min
3:c:`%
1 $1 AF 1
/
0
%
F $/ 10@ %
/
1
1
@$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
5aloarea
funciei
obiectiv 3
1$F@ %
/
10
%
ale(em min
3:c:`%
c& Cule%erea i interpretarea re3ultatelor
Al(oritmul se oprete cu optim finit# anume# profitul maxim este 1$F@# obinut pentru
$
1
UAF # $
$
U% # $
/
U10@ # care constituie o soluie de baz nede(enerat.
<1D1 (ualitatea n programarea liniar
,ricrei probleme de pro(ramare liniar numit pro6lem primal i se asociaz o problema
de pro%ramare liniar dual pornind de la aceleai costuri i coeficieni ai restriciilor# dar n timp
ce o problem este de minim# cealalt este de maxim. 5om demonstra c dac valorile optime ale
funciilor obiectiv sunt finite# atunci ele sunt e(ale.5ariabilele problemei duale pot fi interpretate ca
preuri asociate cu restriciile problemei primale i aceast asociere permite o interpretare
economic a problemei duale.
Die problema de pro(ramare liniar sub forma (eneral
min [
/
/
$
$
1
1
x c x c x c + +
\

'

+ +
+ +
+ +
/
/
//
$
/$
1
/1
$
/
$/
$
$$
1
$1
1
/
1/
$
1$
1
11
b x A x A x A
b x A x A x A
b x A x A x A
/.1%&
x
1
!# x
$
oarecare# x
/
!.
Pro6lema dual asociat problemei de mai sus este urmtoarea problem de pro(ramare liniar
( )

'


+ +
+ +
+ +
+ +
! !
/ $ 1
/
/
//
$
$/
1
1/
$
/
/$
$
$$
1
1$
1
/
/1
$
$1
1
11
/
/
$
$
1
1
# arbitrar #
max
u u u
c u A u A u A
c u A u A u A
c u A u A u A
u b u b u b
t t t
t t t
t t t
/.11&
Duala dualei este c"iar problema iniial. De aceea# /.1%& i /.1& formeaz un cuplu de
pro6leme duale.
Din examinarea cuplului de probleme duale# rezult c una dintre probleme se obine n
urmtorul mod.
@/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a& termenii liberi din problema primal devin coeficieni ai funciei obiectiv n problema dual#
b& coeficienii funciei obiectiv din problema primala devin termeni liberi n problema dual#
c& o problem de maximizare minimizare& se transform ntro problem de minimizare
maximizare&#
d& matricea coeficienilor sistemului de restricii pentru problema dual este transpusa matricei
coeficienilor sistemului de restricii al problemei primale#
e& variabilele duale primale& asociate unor restricii primale duale& concordante sunt supuse
condiiei de nene(ativitate#
f& variabilele duale primale& asociate unor restricii primale duale&# care sunt ecuaii# nu sunt
supuse nici unei condiii privind semnul.
@0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Din definiia dat rezult c.
duala unei probleme de pro(ramare sub forma standard

'

! x
b Ax
x c min
/.1$&
este problema de pro(ramare liniar

'

arbitrar
max
u
c u A
u b
t
/.1/&
duala unei probleme de pro(ramare sub forma canonic

'

! x
b Ax
x c max
/.10&
este urmtoarea problem de pro(ramare liniar# care are tot forma canonic.

'

! u
c u A
u b in
t
m
/.11&
'roblemele /.10& i /.11& formeaz un cuplu de pro6leme duale imetrice# n timp ce problemele
/.1$& i /.1/& formeaz un cuplu de pro6leme duale aimetrice.
duala unei probleme mixte

'

! x
b x A
b x A
x c
$ $
1 1
min
/.1F&
este problema

'


+
+
arbitrar #
& max
$ 1
$
$
1
1
$
$
1
1
u u
u A u A
u b u b
!
c
t t
/.1A&
duala problemei de transport este problema
@1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

,
_

+


#
. oarecare #
1 1 #
# max
1 1
: i
i: : i
n
:
: :
m
i
i i
v u
n : m 9 i c v u
v 6 u a
/.1@&
*n continuare sunt prezenate teoremele care stabilesc conexiunile fundamentale ntre cele
dou probleme duale.
<1"!1 2eorema 0undamental a dualitii
Die problema primal sub forma standard /.1$& i duala sa /.1/&.
Definiia 3.1. A 6a3 $ din matricea A e numete primal admii6il pentru pro6lema /.1$&
dac verific relaia
!

b $
1
/.1P&
A 6a3 $ din matricea A e numete dual admii6il pentru pro6lema /.1$& dac verific
relaia
!

c A $ c
1
/.$%&
3u vom presupune ca A are ran(ul maxim. Eema urmtoare stabilete o relaie important ntre
cele dou probleme.
+ema !lab, a -uali.,ii. Dac x i u unt oluii admii6ile pentru pro6lemele /.1$& i repectiv
/.1/& atunci xMc bMu Euenber(er# 1P@P&.
(emonstraie1 Deoarece
bMu .!Ax/0u 1xA
t
u # dar A
t
u cM i x! "
atunci rezult c
@F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
bMu xMc.

Aceasta lem arat c o soluie admisibil a oricreia dintre cele dou probleme este o limit
pentru valoarea funciei obiectiv a celeilalte probleme.
C("(la"ul 3.1. Dac x
D
i u
%
unt oluii admii6ile pentru pro6lemele /.1$& i repectiv /.1/&
i dac cMx
%
. uM
%
b " atunci x
%
i u
%
unt oluii optime pentru pro6lemele repective.
!orolarul 0.1 arat c dac poate fi (sit o perec"e de soluii admisibile care s produc
aceeai valoare pentru funciile obiectiv ale problemelor 0.01& i 0.0F& atunci aceste sunt
amndou optime.
5om enuna i demonstra 8eorema fundamental a dualitii care afirm c i reciproca !orolarului
/.1 este adevrat Euenber(er# 1P@P&.
'e("ema fun-amen.al, a -uali.,ii. Dac una dintre pro6lemele /.1$& au /.1/& are o oluie
optim finit atunci i cealalt are oluie optim finit i valorile corepun3toare ale funciilor
o6iectiv unt e%ale. Dac una dintre cele dou pro6leme are optim infinit atunci cealalt pro6lem
nu are nici o oluie admii6il.
C("(la"ul 4.21 Dac 4ntrun cuplu de pro6leme duale" una dintre pro6leme are un pro%ram optim"
atunci i cealalt pro6lema are un pro%ram optim" i valorile optime ale funciilor o6iectiv unt
e%ale.
Die problema de pro(ramare liniar sub forma standard /.1$& i duala sa /.1/& i xUx
?
#!&
o soluie optim de baz corespunztoare bazei $ # iar x
?
U$
1
b i x
&
U!. Atunci vectorul costurilor
relative
S $ S $
c S $ c c S $ c "
1 1
% .
!onsiderm
1
$ c u
$
i artm c acest u este soluie a problemei duale.
[ ] [ ] [ ] c A u c c c S $ c c S u $ u A u
S $ $ $

1
#
adic u0A este soluie admisibil pentru problema dual. 'e de alt parte
x c b $ c b u
$ $

1
@A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
i astfel valoarea funciei obiectiv a problemei duale este pentru acest u e(al cu valoarea funciei
obiectiv a problemei primale. Atunci# din !orolarul 1 rezult c u este soluia optim a problemei
duale. Am demonstrat urmtoarea teorem.
'e("ema 3.6. Dac pro6lema de pro%ramare tandard are oluie de 6a3 optim corepun3toare
6a3ei $" atunci
1
$ c u
?
ete oluie optim a pro6lemei duale aociate. ,alorile optime ale
funciilor o6iectiv corepun3toare celor dou pro6leme aociate unt e%ale.
'e("ema eca".u"il(" c(mplemen.a"e pen."u cuplu -e p"(bleme -uale a!ime."ice1 A condiie
necear i uficient ca pro%ramele x
N
i u
N
fie optime pentru pro6lemele duale /.1$& i
/.1/& ete ca pentru orice i avem1
a&
i i i
c $ > a u %
b&
% <
i i i
$ c a u
.
'e("ema eca".u"il(" c(mplemen.a"e pen."u cuplu -e p"(bleme -uale !ime."ice1 A condiie
necear i uficient ca pro%ramele x
N
i u
N
fie optime pentru un cuplu de pro6lemele duale
imetrice ete ca pentru orice i i : avem1
a)
i i i
c $ > a u %
6)
% <
i i i
$ c a u
c) :
:
:
6 u > x a %
d)
% >
: :
:
u 6 x a
#
unde a
:
repre3int linia : din matricea A.
7 notm cu
{ } % <

?
i
$ i B B
# $ fiind o baz dual admisibil. Dac B

U atunci baza
$ este i primal admisibil i b $ x
1

?
este pro(ram optim al problemei primale fidroiu#
1P@/&.
'e("ema 3.7. Fie $ o 6a3a dual admii6il pentru pro6lema /.1$& i B

. Dac
( )

B i

atfel 4nc2t
( ) S : *
?
i:
# %
atunci pro6lema /.1$& nu are pro%rame.
@@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'e("ema 3.8. Fie $ o 6a3 dual admii6il pentru pro6lema primal /.1$& i B

. Dac
pentru
( ) ( ) S B

: i #
atfel 4nc2t
% <
?
i:
*
i ale%em lB

ar6itrar" iar )S afel 4nc2t


fie atifcut condiia
?
l)
)
?
)
?
l:
:
?
:
* :
*
c 3
*
c 3
?
l:

'

<%
min
atunci matricea $
e
o6inut din matricea $ prin 4nlocuirea coloanei a
l
cu coloana a
)
ete o
6a3 dual admii6il" iar pro%ramul dual aociat ?
e u
ete cel puin la fel de 6un ca u
?
"" adic
b u b u
?
?
e
.
<1""1 Algoritmul simple5 dual
'rin aplicarea al(oritmului simplex la problema dual se obine un nou al(oritm pentru
problema iniial numit al%oritmul imple$ dual.
Al(oritmul simplex primal exploreaz bazele primal admisibile ale problemei /.1$& pn la
obinerea unei baze primal admisibil care s fie i dual admisibil
n : c 3
:
?
:
1 # %
&# sau
pn la punerea n eviden a faptului c problema primal are optim infinit.
Al(oritmul simplex dual exploreaz bazele dual admisibile ale problemei /.1$& pn la
obinerea unei baze dual admisibile care s fie i primal admisibil %
1

b $ &# sau pn la punerea


n eviden a faptului c problema dual nu are pro(rame.
*n al(oritmul simplex primal se obine o succesiune de pro(rame de baz %
1

b $ &# iar
n al(oritmul simplex dual se obine o succesiune de soluii de baz care nu sunt pro(rame $
1
b
nu are toate componentele nene(ative&.
'entru o problem de minimizare n al(oritmul simplex funcia obiectiv descrete spre
minim# n timp ce al(oritmul simplex dual funcia obiectiv crete spre maxim.
Adesea# pentru problema de pro(ramare liniar se cunoate o soluie de baz# dar care nu
este i admisibil i pentru care multiplicatorii simplex sunt admisibili pentru problema dual
asociat. *n tabelul simplex aceast situaie corespunde strii n care ultima linie 3
:
c
:
& nu are
elemente pozitive# dar soluia nu este admisibil. , astfel de situaie apare# de exemplu# atunci cnd
o problem de pro(ramare liniar este rezolvat i din aceasta se construiete o problem nou prin
sc"imbarea vectorului termenilor liberi b postoptimizare sau reoptimizare&. *n aceast situaie#
@P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
dispunnd de o soluie admisibil de baz pentru problema dual este de preferat s continum s
rezolvm problema dual.
!onsiderm problema de pro(ramare liniar sub forma standard i fie $ o baz cunoscut a
acestei probleme# iar
1
$ c u
$
este admisibil pentru problema dual. Dac x
?
.$
1
b%#
aceast soluie este primal admisibil i atunci ea este optim. 5ectorul u este admisibil pentru
problema dual i atunci are loc ine(alitatea u0a
:
c
:

pentru
n : # 1
. 'resupunnd c baza este
format cu primele m coloane ale lui A# atunci au loc e(alitile u0a
:
Uc
:

#
m : # 1

i# cu excepia
de(enerrii# ine(alitile u0a
:
`c
:
"
n m : # 1 +
. *ntro iteraie a metodei simplex duale vom (si un
nou vector u # astfel nct una din e(alitile de mai sus devine ine(alitate# iar una din ine(aliti
devine e(alitate# n acelai timp valoarea funciei obiectiv pentru problema dual crete. !ele m
e(aliti n noua soluie determin o nou baz. 3otm linia ia a matricei $
1
cu
i
. Atunci
pentru
i
2 u u
avem :
i
: :
a 2 a u a u
. Astfel# notnd 3
:
.u0a
:
i observnd c u0a
:
.*
i:
"
elementele i# :& din tabelul simplex&# avem.
i : m : c
: :
# # 1 # a u

i i
c a u
i : n m : * 3
i: : :
+ # # 1 # a u
/.$1&
De asemenea
?
i
$ b b u u /.$$&
'entru cuplul de probleme duale

'

! x
b Ax
x c min

'

arbitrar
max
u
c u A
u b
t
al(oritmul simplex dual const din urmtorii pai.
Pa %. 7e determin o baz dual admisibil $ # n matricea A # se calculeaz
n : c 3 * 3
:
?
:
:
?
:
?
?
? ?
1 # # # #
-1 -1
a $ x c b $ x

a
:
fiind coloane ale matricei A.
P%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Pa 1. a& Criteriu de ieire din 6a3
1& dac toi %
i
$ # atunci pro(ramul este optim. 7top_
$& dac
( ) % <
i
$
# atunci se determin l astfel nct

{ } % min <
i i l
$ $ $
.
b& Criteriu de intrare 4n 6a3
1& dac toi *
l:
% # atunci problema nu are pro(rame. 7top_
$& dac
( ) % <
l:
*
# atunci se determin ) astfel nct
l:
: :
* :
l)
) )
*
c 3
*
c 3
l:

<%
%
min
/.$/&
Pa $. 7e nlocuiete n baza $ coloana l cu coloana ) obinnduse noua baz
$
e
. 7e calculeaz
( ) ( )
n :
*
*
c 3 c 3 c 3 n i
*
$
c 3 5 3 3
l i
*
$
* * * l i
*
$
* $ $
*
*
" *
*
$
$
l)
l:
) ) : : :
?
:
l)
l
) )
?
?
l)
i
i) i:
?
i:
l)
i
i) i
?
i
l)
l:
?
i:
l)
l
?
l1
# # 1 #
& # & #
e e
e e e
e
i se trece la pasul 1 nlocuind $ cu $
e
.
*n continuare sunt prezentate cteva observaii privind al(oritmului de mai sus.
a) ale(erea lui ) n relaia /.$/& ne permite s afirmm c noua soluie va fi din nou dual
admisibilB
6) din relaia /.$/& i din ale(erea lui
% <
l
$
conform cu aO din al(oritmul simplex dual&
valoarea funciei obiectiv pentru problema dual va creteB
c) al(oritmul nu se termin dect cu soluia optim i valoarea corespunztoare pentru funcia
obiectiv sau dac problema dual are valoarea nemr(init pentru funcia obiectivB
d) deoarece exist numai un numr finit de baze# optimul trebuie s fie obinut ntrun numr finit
de iteraii.
Exemplu. 7 considerm problema dietei particularizat astfel.
P1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
min W/$
1
Y0$
$
Y1$
/
X

'


+ +
+ +
/ # 1 %
F $ $
1 / $
/ $ 1
/ $ 1
i $
$ $ $
$ $ $
i
forma standard
min W/$
1
Y0$
$
Y1$
/
X

'


+ +
+ +
1 # 1 %
F $ $
1 / $
1 / $ 1
0 / $ 1
i $
$ $ $ $
$ $ $ $
i
duala corespunztoare
i aplicm al(oritmul simplex dual problemei
min W/$
1
Y0$
$
Y1$
/
X

'


+
+
1 # 1 %
F $ $
1 / $
1 / $ 1
0 / $ 1
i $
$ $ $ $
$ $ $ $
i
obinut din precedenta prin nmulirea primelor dou restricii cu -1.
!oloanele 0 i 1 din matricea coeficienilor restriciilor dau o baz dual admisibil# deoarece
valorile pentru $
0
i $
1
sunt ne(ative# iar 3
:
c
:
sunt nepozitive. Ea prima iteraie iese din baz $
1
i intr $
1
# iar la iteraia a doua iese din baz $
0
i intr $
$
. 6ezultatele sunt trecute n 8abelul 0.10.
P$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8abelul 0.10
/ 0 1 % % ale(em min
!5< 5< 55< $1 $$ $/ $0 $1
i:
: :
*
*
c 3
i:

<%
min
% $0 1 1 $ / 1 %
% $1 F $ $ 1 % 1
1
1
#
$
0
#
$
/

valoarea
funciei
obiectiv 3
% / 0 1 % %
% $0 $ % 1
$
1
1
$
1

/ $1 / 1 1
$
1
%
$
1

valoarea
funciei
obiectiv 3
P % 1
$
A
%
$
/

$
1
$
1
#
$
1
$
A
#
1
1

0 $$ $ % 1
$
1
1
$
1
/ $1 1 1 % $ 1 1
5aloarea
funciei
obiectiv 3
11 % % 1 1 1
5aloarea funciei obiectiv este min fU11# obinut pentru $
1
U1 i $
$
U$ .
P/

Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)


<1"1 Interpretarea economic a algoritmului simple5 dual
'entru exemplificare ne vom referi la problema utilizrii eficiente a resurselor
Dra(omirescu i >alia# 1PF@&

'

! x
b Ax
x c max
unde. $
:
este numrul de uniti din sortimentul : care trebuie produse i

n
:
: i:
$ a
1
reprezint
cantitatea din resursa i care se consum n procesul de producie.
'roblema dual asociat acesteia este

'

! u
c u A
u b
'
min
unde. u
i
este costul unitar intern (adoE price& al resursei i# iar

m
i
i i:
u a
1
reprezint valoarea
total a resurselor consumate pentru realizarea unei uniti din sortimentul :.
'roblema dual se poate enuna astfel.
& e determine coturile interne unitare ale reurelor atfel 4nc2t profitul unitar al fiecarei
reure nu depeac valoarea reurelor conumate pentru reali3area lui" iar cotul total al
reurelor fie minim.
4ne(alitatea dat de Eema slab a dualitii pentru acest cuplu de probleme duale
u b x c & are aici urmtoarea semnificaie. pentru nici un plan de producie x i nici un sistem
de costuri interne u profitul total al ntreprinderii nu poate depi costul total al resurselorB
e(alitatea se realizeaz doar pentru pro(ramele optime de producie i pentru costuri interne optime.
6elaiile 8eoremei ecarturilor complementare scrise sub forma
%
1

,
_

n
:
: i: i i
$ a 6 u
# m i 1 i
%
1

,
_

m
i
: i i: :
c u a $
#
n : 1
P0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
n acest caz au urmtoarea interpretare. ntr-un plan de producie optim nu se pot produce
sortimente pentru care consumurile de resurse ? calculate pe baza costurilor interne ? depesc
profiturile. *n plus# costurile interne nenule se atribuie numai resurselor folosite inte(ral n cadrul
acestui plan.
<1"<1 (eterminarea unei soluii dual admisi/ile
Dac toi coeficienii funciei obiectiv sunt nene(ativi# atunci variabilele ecart formeaz o
soluie de baz dual admisibil# deoarece n acest caz
3
i
c
i
U c
i
%.
Dac nu toi coeficienii funciei obiectiv sunt nene(ativi# se introduce o restricie nou
>alia i fidroiu# 1PA1&
M $ $ $ $
)
n
+ + + +
+
...
$ 1
1 #
cu M suficient de mare# $
nY1
o nou variabil# iar
) r $
r
1 #
# fiind variabilele care
corespund coeficienilor
% <
r
c
.
Dac
{ } % max <
: :
c c c
f
# se nlocuiete
f
$
din restricia suplimentar n funcia
obiectiv. 7e obine o mulime de n variabile $
nY1
nlocuiete
f
$
& astfel nct toi coeficienii
funciei obiectiv s fie nene(ativi i numrul restriciilor a crescut cu o unitate.
Exemplu.

'


+
+ +
+
1 1 # %
1 0
0 /
& $ min
1 0 / $
1 0 / 1
1 0 /
i $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $
i
$
1
# $
$
formeaz o baz care nu este primal admisibil pentru c $
1
U 0 . 'entru a face pozitivi toi
coeficienii funciei obiectiv# introducem relaia suplimentar
M $ $ $ + +
0 / F
. Atunci
{ } $ max
0
%

<
c c c
:
c :
:
f

i $
0
UM$
/
$
F
. 7e obine o nou problem care are toi coeficienii
funciei obiectiv nene(ativi.
P1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'


+ +
+ + + +
+
+ + +
F 1 # %
0 1 0 /
0 $
& $ $ min
F 0 /
F 1 / $
F 1 / 1
F 1 /
i $
M $ $ $
M $ $ $ $
M $ $ $ $
$ $ $ M
i
unde M este suficient de mare astfel nct ?0?M ` % . 7e obine o soluie dual admisibi $
1
U ?0?
M # $
$
U 1Y0M # $
0
U M .
PF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
.1 P#+7#AMA#$ 9N N8M$#$ 9N2#$7I
*n multe probleme de optimizare se cere ca soluia s fie n numere ntre(i. De exemplu# ntr-o
problem de producie# unde se caut numrul optim de produse ce trebuie realizate# acest numr
este# din raiuni practice# ntre( _

'n m
n m
@ c @ 6 @ M A
6 A
# &#
minmax&
#
n
3 x
x
x c
7-a obinut o problem de pro(ramare liniar n numere ntre(i de fapt toate variabilele sunt
numere naturale_&. )ste cazul prezentat n )xemplul 1 sau 'roblema croirii.
)xist situaii n care se pune problema dac se lanseaz sau nu un proeict. Acest fapt se codific
printr-o variabil binar. , problem de acest tip este 7tabilirea investiiei optime 0.1.$.&# problema
bu(etrii investiiilor
*n probleme practice pot coexista att variabile ntre(i ct i binare ilustrm aceast situaie n
problema >arimea i amplasarea unei fabrici&.
7 notm cu
{ } 6 A$ N $ R
n
I

C
. Atunci
{ } 6 A$ R $ R R
n
I

C
# ceea ce nseamn c
R $ R $
$ c $ c
I

min min
C i
R $ R $
$ c $ c
I

max max
C # atunci cnd C
min
I
R $
$ c

# C
max
I
R $
$ c


exist. )ste posibil ca problema de pro(ramare liniar n numere ntre(i s nu aib soluie n cazul
n care problema fr retricia de inte(ritate are soluie_
'entru rezolvarea acestor probleme este adecvat metoda <ranc" and <ound.
PA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
.1"1 Metoda BrancA and Bound
Principiul metodei
$tapa I1 7e determin o soluie a problemei de pro(ramare liniar fr a se ine seama de restriciile
de inte(ritate.
$tapa a II@a1 #ami0icarea1 <ranc"& 7e ale(e o variabil i se divide spaiul soluiilor n dou
subspaii. 7e selecteaz pentru investi(aie un subspaiu o ramur&.
$tapa a III@a1 Mrginirea1 <ound& 7e (sete o mar(ine pentru problema definit de subspaiul
selectat ramura selectat&. *n cazul nostru se folosete soluia problemei de pro(ramare liniar ca
mar(ine. ,bservm c mar(inea reprezint limita superioar# n problema de ma$# respectiv
inferioar n problem de min# pentru toate soluiile posibile pe acea ramur.
$tapa a I,@a1 Comparare1 7e compar mar(inea obinut pe ramur considerat cu cea mai
bun soluie obinut pn n aceast etap.
Dac mar(inea obinut nu este mai bun dect cea mai bun solutie reinut pn n aceast
etap# aceast ramur se abandoneaz i se trece la investi(area altor ramuri care nu au fost nc
investi(ate.
Dac mar(inea obinut este mai bun dect cea mai bun soluie reinut pn n aceast
etap i dac soluia este ntrea(# atunci aceast mar(ine devine cea mai bun soluie i se trece
la investi(area altor ramuri care nu au fost nc investi(ate.
Dac mar(inea obinut este mai bun dect cea mai bun soluie reinut pn n aceast
etap i dac soluia nu este ntrea(# atunci se continu investi(area pe aceast ramur fiind anse
s se (sesc o solie mai bun . 7e reia )tapa a 44-a.
$tapa a ,@a1 Completare1 !nd toate ramurile au fost examinate# cea mai bun soluie este cea
optimal. 7top _
7e poate ntocmi un arbore al metodei <ranc" and <ound pentru a urmri parcur(erea subspaiilor
soluiilor# aa cum se va vedea n exemplele prezentate n continuare.
P@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
$5emplul "1
7 se rezolve urmtoarea problem n mulimea numerelor naturale.
{ }
$ 1
0 max $ $ +
!u restriciile .
0% @ 1
$ 1
+ $ $
P / $
$ 1
+ $ $
N $ $
$ 1
#
.
#e4olvare
7e rezolv '%# problema de pro(ramare liniar fr a se ine seama de resticiile de inte(ritate.
Pro/lema P!
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1A.FAA
5ariable 5alue 6educed !osts
K" "1=.E !1!!!
K .1!< !1!!!
7olutia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'1 ? va avea o nou restricie
1
1
$
'$ ? va avea o nou restricie
$
1
$
Pro/lema P"
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1`1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11.FFA
5ariable 5alue 6educed !osts
PP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
k1 1.%%% %.%%%
K <1>>? !1!!!
7olutia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'/ ? va avea o nou restricie
/
$
$
'0 ? va avea o nou restricie
0
$
$
Pro/lema P<
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1`1
0& 1k$`/
1%%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1/.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 1.%%% %.%%%
k$ /.%%% %.%%%
7oluie ntrea(. 6mne de rezolvat i problema '0.
Pro/lema P. 3u are soluie_
7e continu cu ramurile nenvesti(ate nc.
Pro/lema P
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1a$
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1A.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 $.%%% %.%%%
k$ /.A1% %.%%%
7olutia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'1 ? va avea o nou restricie
/
$
$
'F ? va avea o nou restricie
0
$
$
Pro/lema P=
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak 1k1Y0k$
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1a$
0& 1k$`/
1%1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11.$%%
5ariable 5alue 6educed !osts
K" <1!! !1!!!
k$ /.%%% %.%%%
7olutia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'A ? va avea o nou restricie
/
1
$
'@ ? va avea o nou restricie
0
1
$
Pro/lema ?
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1a$
0& 1k$`/
1& 1k1`/
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 /.%%% %.%%%
k$ /.%%% %.%%%
7oluie ntrea( mai lbun^ dect cea dat de problema /. 7e reine aceasta ca fiind cea mai bun
pn la aceast etap_
8rebuie rezolvat problema '@.
Pro/lema E
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak W1k1Y0k$X
7.8.
1& 1k1Y@k$`0%
$& -$k1Y/k$`P
/& 1k1a$
1%$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
0& 1k$`/
1& 1k1a0
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 10.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 0.%%% %.%%%
k$ $.1%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# iar valoarea funciei obiectiv nu este mai bun dect cea mai bun soluie
(sit pn la aceast etap. 7e trece la urmtoarea ramur neinvesti(at.
Pro/lema P> 3u are soluie_
Aadar# soluia optim este cea dat de problema 'A.
Arborele <ranc" and <ound pentru acest exemplu este prezentat de fi(ura urmtore.
.11 Aplicaii
.11"1 Pro/lema croirii
7e ntlnesc frecvent probleme practice de urmtorul tip . s se execute un numr de repere care se
obin prin tierea unor bare din nite supori. 6eperele se pot combina astfel ca din supot s se
piard ct mai puin posibil. , astfel de combinaie se numete reet de croire.
.11"1"1 Formularea matematic a pro/lemei de croire
8rebuie s se decupeze m tipuri distincte de repere din supori de lun(ime <# n cantitile 6
1
"
6
$
# . . .# 6
m
. Eun(imea reperului de tip i este l
i
#
m i # 1
. Die a
i
numrul de repere de lun(ime l
i
care trebuie tiate. Atunci# o reet de croire este dat de un vector de dimensiune m#
( ) n : a a a
: m : : :
# 1 # .# . . # #
# # $ # 1

# n fiind numrul de reete de croire posibile. Die
1%/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
n : l a < r
m
i
i : i :
# 1 #
1
#

restul reetei de croire :#


%
:
r
. 7 se determine combinaia de
reete de croire care s satisfac cererea i pierderile s fie mnime.
Modelarea pro/lemei
,aria6ilele de deci3ie
3otm cu $
:
numrul de repetri ale reelei de croire
n :
:
# 1 #
.
Funcia o6iectiv
8rebuie ca suma tuturor resturilor s fie minim i atunci

n
:
: :
$ r $ f
1
&
.
Retriciile pro6lemei

'

N
:
m
n
:
: : m
n
:
: :
n
:
: :
$
6 $ a
6 $ a
6 $ a
1
#
$
1
# $1
1
1
# 1

Acest tip de probleme conduc la probleme de pro(ramare liniar n numere ntre(i n care toate
variabilele sunt de tip ntre(.
.11"11 Aplicaii
1. *ntr-un atelier unde se produc armturi metalice se primete o comand pentru 1%% de bare de
@m# @%% de bare de 1.$1 m i 01% bare de $.1m. Atelierul are bare de 10m lun(ime. 7 se
stabileasc un plan de tiere astfel nct pierderile s fie minime.
#e4olvare1
Avnd n vedere lun(imea barelor din dotare se pot forma urmtoarele combinaii de bare.
1. , bar de @m i una de 1.$1m rezultnd o pierdere de %.A1m#
2. , bar de @m i $ de $.1m rezultnd o pierdere de 1m#
3. Dou bare de 1.$1m i o bar de $.1m rezultnd o pierdere de 1m#
4. , bar de 1.$1m i trei bare de $.1m rezultnd o pierdere de 1.$1m#
5. !inci bare de $.1m rezultnd o pierdere de 1.1m .
Modelarea pro/lemei
,aria/ilele de deci4ie
3otm cu
i
$
numrul de combinaii de tipul i#
1 # 1 i
.
1%0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Funcia o/iectiv
'ierderile totale s fie minime conduc la
{ }
1 0 / $ 1 1 0 / $ 1
1 . 1 1 . 1 A1 . % min & # # # # min $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ f + + + +
#estriciile pro/lemei
1%%
$ 1
+ $ $
numrul total de bare de @m#
@%% $
0 / 1
+ + $ $ $
numrul total de bare de 1 .$1m#
01% 1 / $
1 0 / $
+ + + $ $ $ $
numrul total de bare de #$.1m#
1 # 1 # i N $
i
7-a obinut astfel o problem de pro(ramare liniar n numere ntre(i.
2. *ntr-un atelier al unei firme de instalaii se primete o comand prin care trebuie realizate de cel
puin /1 evi de lun(ime $m# cel puin $1 evi de lun(ime $.1m i cel puin 1% evi de lun(ime /m.
Atelierul are tevi de tipul solicitat dar cu lun(imea de 1m. 7 se stabileasc un plan de tiere astfel
nct pierderile totale s fie minime.
Avnd n vedere lun(imea evilor din dotare se pot forma urmtoarele combinaii de evi.
1. Dou tevi de $m rezultnd o pierdere de 1m#
$. Dou tevi de $.1m rezultnd o pierdere de %m#
/. , teav de $m i una de /m rezultnd o pierdere de %m#
0. , teav de $m i una de $.1m rezultnd o pierdere de %.1m .
Modelarea pro/lemei
,aria/ilele de deci4ie
3otm cu
i
$
numrul de combinaii de tipul i#
0 # 1 i
.
Funcia o/iectiv
'ierderile totale s fie minime conduc la
{ }
0 1 0 / $ 1
1 . % min & # # # min $ $ $ $ $ $ f +
#estriciile pro/lemei
/1 $
0 / 1
+ + $ $ $
numrul total de evi de $m /1&
$1 $
0 $
+ $ $
numrul total de bare de $.1m $1&
1%
/
$
numrul total de bare de / 1%&
0 # 1 # i N $
i
7-a obinut astfel o problem de pro(ramare liniar n numere ntre(i.
1%1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
.111 Pro/lema gestiunii stocului
, firm asi(ur nclzirea i apa cald unui complex rezidenial avnd un rezervor pentru carburant
de 1% t pe perioada noiembrie-martie. Ea nceputul fiecrei luni trebuie s dispun de suficient
carburant pentru a face fa cererii# ncepe i termin perioada cu stoc nul. Din experiena anilor
trecui estimeaz necesarul de carburant pe fiecare lun. *n tabelul urmtor sunt trecute cantitle
necesare n zeci de tone& i costul tonei de carburant pentru fiecare lun.
Euna
3oiembrie
1&
Decembrie
$&
4anuarie
/&
Debruarie
0&
>artie
1&
!ererea
6i
$ / 0 / $
'reul ci 1/ 11 $% 11 1$
7 se stabileasc un plan de ac"iziii de carburant astfel nct c"eltuielile s fie minime i s se
asi(ure necesarul de carburant pe ntrea(a perioad.
Re%(l#a"e
4(-ela"ea p"(blemei
,aria/ile de deci4ie
d
i
U cantitatea de carburant cumprat la nceputul lunii i # are rol de variabil de decizie .
,aria/ile intermediare
$
i
U cantitatea de carburant rmas n stoc la sfritul lunii i " $
i
este n acest caz variabila de stare#
pentru c permite cunoaterea perfect a strii situaiei la sfaritul fiecrei luni.
#estriciile pro/lemei sunt
1 # 1
% B %
1
1 %
1
1

'


+
+

:
$ $
6 d $ $
d $ 6
: : : :
: : :
.
adic.

'


+
+
+
+

+
+
+
+

1 # 1 # #
$
/
0
/
$
1 $
1 /
1 0
1 /
1 $
0 1
/ 0 0
$ / /
1 $ $
1 1
0 1
/ 0
$ /
1 $
1
: N $ d
$ d
$ $ d
$ $ d
$ $ d
$ d
$ d
$ d
$ d
$ d
d
: :
1%F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Funcia de optimi4at este

1
1
& min
:
: :
d c d f
# adic
( )
1 0 / $ 1
1$ 11 $% 11 1/ 1% & min d d d d d d f + + + +
7a obinut astfel o problem de pro(ramare liniar n numere ntre(i.
'utem rezolva problema utiliznd >ana(ement 7cientist# modulul 4nte(er Einear 'ro(rammin(
astfel.
438)K)6 E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43 1/d1Y11d$Y$%d/Y11d0Y1$d1
7.8.
1& 1d1a$
$& 1d1`1
/& 1d$Y1x1a/
0& 1d$Y1x1`1
1& 1d/Y1x$a0
F& 1d/Y1x$`1
A& 1d0Y1x/a/
@& 1d0Y1x/`1
P& 1d1Y1x0a$
1%& 1d1Y1x0`1
11& 1d1-1x1U$
1$& 1d$Y1x1-1x$U/
1/& 1d/Y1x$-1x/U0
10& 1d0Y1x/-1x0U/
11& 1d1Y1x0U$
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1P%.%%%
5ariable 5alue
d1 1.%%%
d$ $.%%%
d/ $.%%%
d0 1.%%%
d1 %.%%%
x1 /.%%%
x$ $.%%%
1%A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
x/ %.%%%
x0 $.%%%
!onstraint 7lacMS7urplus
1 /.%%%
$ %.%%%
/ $.%%%
0 %.%%%
1 %.%%%
F 1.%%%
A $.%%%
@ %.%%%
P %.%%%
1% /.%%%
11 %.%%%
1$ %.%%%
1/ %.%%%
10 %.%%%
11 %.%%%
.1<1 )tudii de ca4
.1<1"1 Mrimea i amplasarea unei 0a/rici
7 presupunem c o firm vrea s introduc n fabricaie un nou produs realizat de o fabric ce
poate avea dimensiune mic# mare sau foarte mare i care ar putea fi amplasat n trei locuri#
notate A# ?# C. Dabrica de dimensiune mic sau mare se poate construi la oricare dintre cele trei
amplasamente. Ea unul dintre amplasamente este posibil s se construiasc o fabric de
dimensiune foarte mare.
Dirma dorete s minimizeze costurile de fabricaie i de producie# precum i costurile de
construire i distribuire a noului produs.
*n tabelul de mai Nos sunt trecute costurile i capacitile de producie pentru aceste alternative.
1%@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Amplasament Dimensiune fabric
!ost anual
mii u.m.&
!apacitate
!ost unitar
de producie
u.m.&
A
mic 1%%% F%% 1
>are 11%% 1$%% 0
?
mic 1$%% F%% 1
mare 1F%% 1$%% 0
foarte mare $%%% $%%% /.1
C
>ic P%% F%% F
>are 10%% 1$%% 1
Dirma trebuie s asi(ure produse pentru patru re(iuni# R
1
-R
0
. !osturile de distribuire de la
fiecare amplasament la fiecare re(iune i cerinele din partea fiecrei re(iuni sunt trecute n
tabelul urmtor.
6e(iune
Amplasament
!osturi
u.m.&
R
1
R
$
R
/
R
0
A 1 $ / 0
? $ / $ /
C 0 / $ 1
3ecesar 1%% $%% A%% @%%
8rebuie rezolvat urmtoarea problem. ce amplasament trebuie ales pentru construirea fabricii#
ce dimensiune s aib fabrica i ce cantiti s fie transportate de la fiecare fabric la fiecare
re(iune astfel nct c"eltuielile totale s fie minime+
1%P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Modelarea pro/lemei
5a"iabilele -e -eci%ie
3otm cu.
A
i
cantitatea de produs care trebuie transportat de la amplasamentul A la re(iunea R
i
#
?
i
cantitatea de produs care trebuie transportat de la amplasamentul ? la re(iunea R
i
#
C
i
cantitatea de produs care trebuie transportat de la amplasamentul C la re(iunea R
i
"
PA& producia fabricii de dimensiune mic situat pe amplasamentul A"
PA< producia fabricii de dimensiune mare situat pe amplasamentul A#
P?& producia fabricii de dimensiune mic situat pe amplasamentul ?"
P?< producia fabricii de dimensiune mare situat pe amplasamentul ?"
P?H producia fabricii de dimensiune foarte mare situat pe amplasamentul ?"
PC& producia fabricii de dimensiune mic situat pe amplasamentul C"
PC& producia fabricii de dimensiune mare situat pe amplasamentul C"

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mica fabrica o 1 A
PA&

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mare fabrica o 1 A
PA<

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mica fabrica o 1 ?
P?&

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mare foarte fabrica o 1 ?
P?H

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mica fabrica o 1 C
PC&

'

altfel %
tul amplasamne la te construies se mare fabrica o 1 C
PC<
6uncia (biec.i#
7tabilim.
- c"eltuielile totale de transport
0 / $ 1 0 / $ 1 0 / $ 1
$ / 0 / $ / $ 0 / $ C C C C ? ? ? ? A A A A CT + + + + + + + + + + +
- c"eltuielile totale de producie
PC< PC& P?H P?< P?& PA< PA& CP 1 F 1 . / 0 1 0 1 + + + + + +
- c"eltuielile cu construcia
PC< PC& P?H P?< P?& PA< PA& CC 10%% P%% $%%% 1F%% 1$%% 11%% 1%%% + + + + + +
11%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Duncia de optimizat va consta din costul total al firmei# adic.
{ } CP CC CT + +
.
8rebuie determinat
{ } CP CC CT + + min
.
Re!."iciile p"(blemei
1%%
1 1 1
+ + C ? A
necesarul solicitat de re(iunea R
1
#
$%%
$ $ $
+ + C ? A
necesarul solicitat de re(iunea R
$
#
A%%
/ / /
+ + C ? A
necesarul solicitat de re(iunea R
/
#
@%%
0 0 0
+ + C ? A
necesarul solicitat de re(iunea R
0
PA< PA& A A A A + + + +
0 / $ 1
cantitatea de produs care pleac de la amplasamentul A nu
poate depi productia total de la acest amplasament#
P?H P?< P?& ? ? ? ? + + + + +
0 / $ 1
cantitatea de produs care pleac de la amplasamentul ?
nu poate depi productia total de la acest amplasament#
PC< PC& C C C C + + + +
0 / $ 1
cantitatea de produs care pleac de la amplasamentul C nu
poate depi productia total de la acest amplasament#
PA& PA& F%% producia fabricii mici de la amplasamentul A# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
PA< PA< 1$%% producia fabricii mare de la amplasamentul A# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
P?& P?& F%% producia fabricii mici de la amplasamentul ?# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
P?< P?< 1$%% producia fabricii mare de la amplasamentul ?# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
P?H P?H $%%% producia fabricii foarte mari de la amplasamentul ?# dac s-ar construi# nu
poate depi capacitatea maxim de producie#
PC& PC& F%% producia fabricii mici de la amplasamentul C# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
PC< PC< 1$%% producia fabricii mari de la amplasamentul C# dac s-ar construi# nu poate
depi capacitatea maxim de producie#
1 +PA< PA& cel mult o fabric se poate construi la amplasamentul A"
1 + + P?H P?< P?& cel mult o fabric se poate construi la amplasamentul ?"
1 +PC< PC& cel mult o fabric se poate construi la amplasamentul C"
0 # 1 # # # i N C ? A
i i i
N PC< PC& P?H P?< P?& PA< PA& # # # # # # ,
{ } 1 # % # # # # # # PC< PC& P?H P?< P?& PA< PA&
1
111
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7-a obinut o problem de pro(ramare liniar n numere ntre(i# unele variabile fiind binare. ,
vom rezolva folosind metoda <ranc" and <ound. Deoarece sunt A variabile binare# sunt
posibile 1$@ $
A
soluii ntre(i# fiecare corespunznd unei probleme de pro(ramare liniar cu
alte 1P variabile. !onsiderm arborele <ranc" and <ound i reducem conform metodei
numrul de probleme de pro(ramare liniar ce trebuie rezolvate.
7e rezolv mai nti problema de pro(ramare liniar '%# fr restricia de inte(ritate asupra
tuturor variabilelor utiliznd >ana(ement 7cientist de exemplu sau orice alt pro(ram
specializat ? IinJ7< etc&.
Pro/lema P!
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 10@1@.///
11$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% 1.A1%
A0 %.%%% $.%@/
<1 %.%%% %.$1%
<$ %.%%% %.$1%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 %.%%% %.///
!1 %.%%% /.P1A
!$ %.%%% 1.P1A
!/ %.%%% 1.FFA
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE A%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.1%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 A%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E @%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1=E< !1!!!
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% 1%%%.%%%
LBM !1<=! !1!!!
m!7 %.%%% @%%.%%%
LC* !1>>? !1!!!
7oluia nu este ntrea(. 5om considera dou probleme de pro(ramare liniar.
'1 ? va avea o nou restricie P?HU1
'$ ? va avea o nou restricie P?HU%
Pro/lema P"
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
11/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11$//.///
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%@/
A$ %.%%% %.%@/
A/ %.%%% $.%@/
A0 %.%%% $.%@/
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ $%%.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 F%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
110
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 $%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.@//
'<E %.%%% %.%%%
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E $%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
mAE %.%%% %.%%%
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% 10%%.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% @%%.%%%
LC* !1">? !1!!!
7oluia nu este ntrea(. 5om considera dou probleme de pro(ramare liniar.
'/ ? va avea o nou restricie PC<U%
'0 ? va avea o nou restricie PC<U1
Pro/lema P<
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
111
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
11F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11$1%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 @%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 %.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE $%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.A1%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1">? !1!!!
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% 1/%%.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% A1%.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(. 5om considera dou probleme de pro(ramare liniar.
'1 ? va avea o nou restricie PA<U%
'F ? va avea o nou restricie PA<U1
Pro/lema =
11A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
$%& 1mAEU%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 111%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.1FA
A$ %.%%% %.1FA
A/ %.%%% $.1FA
A0 %.%%% $.1FA
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ $%%.%%% %.%%%
11@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
</ A%%.%%% %.%%%
<0 F%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 $%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 $%%.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% %.%%%
mAE %.%%% %.%%%
m<7 %.%%% 11%%.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
LC) !1<<< !1!!!
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(. 5om considera dou probleme de pro(ramare liniar.
'A ? va avea o nou restricie PC&U%
'F ? va avea o nou restricie PC&U1
Pro/lema ?
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
11P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
$%& 1mAEU%
$1& 1m!7U%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 111//.///
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 @%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 %.%%% %.%%%
'A7 $%%.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
1$%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'<7 %.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
LA) !1<<< !1!!!
mAE %.%%% %.%%%
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% %.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(. 5om considera dou probleme de pro(ramare liniar.
'P ? va avea o nou restricie PA&U1
'1% ? va avea o nou restricie PA&U%
Pro/lema D
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1$1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
$%& 1mAEU%
$1& 1m!7U%
$$& 1mA7U1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F$%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 @%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 %.%%% %.%%%
'A7 $%%.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 %.%%% 1.%%%
'<E %.%%% 1.///
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 1.%%% %.%%%
mAE %.%%% %.%%%
1$$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% %.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluie ntrea(B nu se mai continu explorarea pe aceast ramur a arborelui <ranc" and <ound
deoarece s-a obinut soluie ntrea(_ 7e continu cu problemele rmase a fi rezolvate i care au
anse s conduc la soluii mai lbune^ pentru problema iniial.
Pro/lema "! nu are soluie fezabil_ 'e aceast ramur a arborelui <ranc" and <ound nu mai
are sens explorarea_ 7e continu cu urmtoarea ramur neexplorat.
Pro/lema E
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1$/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
$%& 1mAEU%
$1& 1m!7U1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F1%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ %.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ $%%.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 F%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 $%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 %.%%% 1.%%%
'<E %.%%% 1.///
'<9 $%%%.%%% %.%%%
'!7 $%%.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% 1%%%.%%%
mAE %.%%% %.%%%
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 1.%%% %.%%%
m!E %.%%% %.%%%
1$0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7oluie ntrea( mai bun dect precedenta i atunci se reine ca fiind optimul pn la aceast
etap. 3u se mai continu explorarea pe aceast ramur a arborelui <ranc" and <ound deoarece
s-a obinut soluie ntrea(_ 7e continu cu problemele rmase a fi rezolvate i care au anse s
conduc la soluii mai lbune^ pentru problema iniial.
Pro/lema >
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU%
$%& 1mAEU1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F$1%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
1$1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% 1.1%%
A0 %.%%% 1.1%%
<1 %.%%% %.1%%
<$ %.%%% %.1%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 @%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 0.1%%
!$ %.%%% $.1%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 %.%%% %.%%%
'A7 %.%%% 1.%%%
'AE A%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% 1.1%%
'<E %.%%% %.1%%
'<9 11%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.1%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% 1%%%.%%%
mAE 1.%%% %.%%%
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% 1F%%.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% P%%.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluie ntrea(# ns nu este mai bun dect cea mai bun (sit pn n aceast etap. 3u se
mai continu explorarea pe aceast ramur# deoarece s-a (sit soluia ntrea(_ 7e continu
explorarea ramurilor neexplorate nc_
Pro/lema .
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
1$F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U1
1P& 1m!EU1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F1%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ %.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.1%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ $%%.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 %.%%% %.1%%
!1 %.%%% /.1%%
!$ %.%%% 1.1%%
1$A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!/ %.%%% 1.1%%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.1%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 %.%%% 1.1%%
'<E %.%%% %.1%%
'<9 10%%.%%% %.%%%
'!7 %.%%% 1.%%%
'!E @%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% 1%%%.%%%
mAE %.%%% P%%.%%%
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E %.%%% 1F%%.%%%
m<9 1.%%% %.%%%
m!7 %.%%% P%%.%%%
m!E 1.%%% %.%%%
7oluie ntrea(B valoarea funciei obiectiv este la fel de bun ca i cea mai bun soluie (sit
pn la aceast etap i se reine ca solutie alternativ optim n caz c acesta va fi optimul_&.
3u se mai continu explorarea pe aceast ramur deoarece s-a obinut soluie ntrea(_ 7e
continu ramura neexplorat a arborelui <ranc" and <ound.
Pro/lema
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
1$@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1$P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11001.FFA
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% %.P1A
A0 %.%%% $.%@/
<1 %.%%% 1.%@/
<$ %.%%% 1.%@/
</ A%%.%%% %.%%%
<0 %.%%% 1.1FA
!1 %.%%% /.P1A
!$ %.%%% 1.P1A
!/ %.%%% %.@//
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE A%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
'<E A%%.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E @%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1=E< !1!!!
m<7 %.%%% 1%%%.%%%
LB* !1=E< !1!!!
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% @%%.%%%
LC* !1>>? !1!!!
7oluia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'11 ? va avea o nou restricie P?<U%
'1$ ? va avea o nou restricie P?<U1
Pro/lema ""
1/%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F%1%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ /%%.%%% %.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 %.%%% $.A1%
<$ %.%%% $.A1%
</ %.%%% %.A1%
1/1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
<0 %.%%% $.A1%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ 0%%.%%% %.%%%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE 1%%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E 1$%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1E<< !1!!!
m<7 %.%%% %.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% @1%.%%%
m!E 1.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mic dect optimul reinut i
atunci trebuie continuat explorarea. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'1/ ? va avea o nou restricie PA<U1
'10 ? va avea o nou restricie PA<U%
Pro/lema "<
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1/$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU%
$%& 1mAEU1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F%FF.FFA
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ 1%%.%%% %.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 %.%%% $.@//
<$ %.%%% $.@//
</ %.%%% %.@//
<0 %.%%% $.@//
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ $%%.%%% %.%%%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% 1.1%%
'AE 1$%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
1//
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'<E %.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E 1%%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% %.%%%
mAE 1.%%% %.%%%
m<7 %.%%% %.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% @%%.%%%
LC* !1E<< !1!!!
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mic dect optimul reinut i
atunci trebuie continuat explorarea. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'11 ? va avea o nou restricie PC<U%
'1F ? va avea o nou restricie PC<U1
Pro/lema "=
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU%
$%& 1mAEU1
$1& 1m!EU%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1AF%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ 1%%.%%% %.%%%
A0 %.%%% %.%%%
<1 %.%%% $.%%%
<$ %.%%% $.%%%
</ $%%.%%% %.%%%
<0 $%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% F.%%%
!$ %.%%% 0.%%%
!/ %.%%% $.%%%
!0 F%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.FFA
'AE 1$%%.%%% %.%%%
'<7 0%%.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 F%%.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% %.%%%
mAE 1.%%% %.%%%
LB) !1>>? !1!!!
1/1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
m<E %.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 1.%%% %.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mare dect optimul reinut i
atunci nu se continuat explorarea pe aceast ramur. 5om considera ramurile neexplorate nc.
Pro/lema ">
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU%
$%& 1mAEU1
$1& 1m!EU1
1/F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F/%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ /%%.%%% %.%%%
A0 %.%%% $.%%%
<1 %.%%% 0.%%%
<$ %.%%% 0.%%%
</ %.%%% $.%%%
<0 %.%%% 0.%%%
!1 %.%%% 0.%%%
!$ %.%%% $.%%%
!/ 0%%.%%% %.%%%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% $.FFA
'AE 1%%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% 1.%%%
'!E 1$%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% %.%%%
mAE 1.%%% %.%%%
m<7 %.%%% %.%%%
m<E %.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% P%%.%%%
m!E 1.%%% %.%%%
7oluie ntrea(B valoarea funciei obiectiv este mai mare dect cea mai bun soluie (sit pn
la aceast etap. 3u se mai continu explorarea pe aceast ramur deoarece s-a obinut soluie
ntrea(_ 7e continu cu ramurile neexplorate nc.
Pro/lema ".
1/A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU%
$%& 1mAEU%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1A0%%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 0%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% 0.%%%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
1/@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
</ /%%.%%% %.%%%
<0 %.%%% $.%%%
!1 %.%%% $.%%%
!$ %.%%% %.%%%
!/ 0%%.%%% %.%%%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 F%%.%%% %.%%%
'AE %.%%% %.%%%
'<7 0%%.%%% %.%%%
'<E %.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E 1$%%.%%% %.%%%
mA7 1.%%% %.%%%
mAE %.%%% %.%%%
LB) !1>>? !1!!!
m<E %.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% 1/%%.%%%
m!E 1.%%% %.%%%
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mare dect optimul reinut i
atunci nu se continu explorarea pe aceast ramur. 5om considera ramurile neexplorate nc.
Pro/lema "
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
1/P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU1
10%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11P@/.///
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% $.%@/
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 %.%%% %.%@/
!1 %.%%% /.P1A
!$ %.%%% 1.P1A
!/ %.%%% 1.P1A
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE $%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.A1%
'<E 1$%%.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% %.%%%
'!E @%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1">? !1!!!
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E 1.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% @%%.%%%
m!E %.FFA %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mic dect optimul reinut i
atunci se continuat explorarea considernd urmtoarele dou probleme.
'1A ? avnd o nou restricie m!EU%
'1@ ? avnd o nou restricie m!EU1.
101
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Pro/lema "?
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU1
$%& 1m!EU%
10$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F0$1.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 1%%.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% %.A1%
A0 %.%%% %.A1%
<1 %.%%% 1.$1%
<$ %.%%% 1.$1%
</ A%%.%%% %.%%%
<0 1%%.%%% %.%%%
!1 %.%%% 1.$1%
!$ %.%%% /.$1%
!/ %.%%% $.%%%
!0 /%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE A%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.%%%
'<E 1$%%.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 /%%.%%% %.%%%
'!E %.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
mAE %.1@/ %.%%%
m<7 %.%%% P%%.%%%
m<E 1.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
LC) !1=!! !1!!!
m!E %.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mare dect optimul reinut i
atunci nu se continu explorarea pe aceast ramur. 5om considera ramura neexplorat nc.
Pro/lema "E
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
10/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
1@& 1m<9U%
1P& 1m<EU1
$%& 1m!EU1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F01%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
A1 %.%%% %.%%%
A$ $%%.%%% %.%%%
A/ %.%%% $.%%%
A0 %.%%% /.$1%
<1 1%%.%%% %.%%%
<$ %.%%% %.%%%
</ A%%.%%% %.%%%
100
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
<0 %.%%% 1.$1%
!1 %.%%% $.A1%
!$ %.%%% %.A1%
!/ %.%%% %.A1%
!0 @%%.%%% %.%%%
'A7 %.%%% %.%%%
'AE $%%.%%% %.%%%
'<7 %.%%% %.A1%
'<E 1$%%.%%% %.%%%
'<9 %.%%% %.%%%
'!7 %.%%% 1.%%%
'!E @%%.%%% %.%%%
mA7 %.%%% @1%.%%%
LA* !1">? !1!!!
m<7 %.%%% 1$%%.%%%
m<E 1.%%% %.%%%
m<9 %.%%% %.%%%
m!7 %.%%% P%%.%%%
m!E 1.%%% %.%%%
7oluia nu este ntrea(# dar valoarea funciei obiectiv este mai mare dect optimul reinut i
atunci nu se continu explorarea pe aceast ramur. *ntru-ct nu mai sunt ramuri neexplorate
soluia ntrea( a problemei este cea data de '0 i '@. Din cele 1$@ de probleme au fost
rezolvate numai 1@.
Arborele <ranc" and <ound pentru aceasta problem este reprezentat n continuare.
101
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
P
!
D
m
i
n
U
1
0
@
1
@
P
"
m<9U
1
D
m
i
n
U
1
1
$
/
/
P<
m!EU
%
D
m
i
n
U
1
1
$
1
%
P=
mAEU
%
D
m
i
n
U
1
1
1
%
%
P?
m!7U
%
D
m
i
n
U
1
1
1
/
/
PD
mA7U
1
D
m
i
n
U
1
F
$
%
%
P"
!
mA7U
%
3u are
solutie
PE
m!7U
1
D
m
i
n
U
1
F
1
%
%
P>
mAEU
1
D
m
i
n
U
1
F
$
1
%
P.
m!EU
1
D
m
i
n
U
1
F
1
%
%
P

m<EU%
D
m
i
n
U
1
1
0
0
1
P""
m<EU
%
D
m
i
n
U
1
F
%
1
%
P"<
mAEU
1
D
m
i
n
U
1
F
%
F
F
P"
=
m!EU
%
D
m
i
n
U
1
A
F
%
%
P"
>
m!EU
1
D
m
i
n
U
1
F
/
%
%
P".
mAEU
%
D
m
i
n
U
1
A
0
%
%
P"
m<EU
1
D
m
i
n
U
1
1
P
@
/
P"?
m!EU
%
D
m
i
n
U
1
F
0
$
1
P"E
m!EU
1
D
m
i
n
U
1
F
0
1
%
7 rezolvm problema acum utiliznd direct modulul 4nte(er Einear 'ro(rammin(.
438)K)6 E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>43W1A1Y$A$Y/A/Y0A0Y$<1Y/<$Y$</Y/<0Y0!1Y/!$Y$!/Y1!0Y1'A7Y0'AEY1'<7Y0
'<EY/.1'<9YF'!7Y1'!EY1%%%mA7Y11%%mAEY1$%%m<7Y1F%%m<EY
10F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
$%%%m<9YP%%m!7Y10%%m!EX
7.8.
1& 1A1Y1<1Y1!1a1%%
$& 1A$Y1<$Y1!$a$%%
/& 1A/Y1</Y1!/aA%%
0& 1A0Y1<0Y1!0a@%%
1& 1A1Y1A$Y1A/Y1A0-1'A7-1'AE`%
F& 1<1Y1<$Y1</Y1<0-1'<7-1'<E-1'<9`%
A& 1!1Y1!$Y1!/Y1!0-1'!7-1'!E`%
@& 1'A7-F%%mA7`%
P& 1'AE-1$%%mAE`%
1%& 1'<7-F%%m<7`%
11& 1'<E-1$%%m<E`%
1$& 1'<9-$%%%m<9`%
1/& 1'!7-F%%m!7`%
10& 1'!E-1$%%m!E`%
11& 1mA7Y1mAE`1
1F& 1m<7Y1m<EY1m<9`1
1A& 1m!7Y1m!E`1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1F1%%.%%%
5ariable 5alue
A1 %.%%%
A$ %.%%%
A/ %.%%%
A0 %.%%%
<1 1%%.%%%
<$ $%%.%%%
</ A%%.%%%
<0 %.%%%
!1 %.%%%
!$ %.%%%
!/ %.%%%
!0 @%%.%%%
10A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'A7 %.%%%
'AE %.%%%
'<7 %.%%%
'<E %.%%%
'<9 10%%.%%%
'!7 %.%%%
'!E @%%.%%%
mA7 %.%%%
mAE %.%%%
m<7 %.%%%
m<E %.%%%
m<9 1.%%%
m!7 %.%%%
m!E 1.%%%
7oluia obinut astfel coincide cu cea dat de '0.
.1=11 )ta/ilirea investiiei optime
, firm care realizeaz produse electrocasnice poate s investeasc ntr-o varietate de proiecte
care necesit fonduri financiare diferite pe urmtorii 0 ani. Dondurile fiind limitate# firma trebuie
s selecteze cele mai profitabile proiecte i s aloce bu(et pentru c"eltuielile necessare. 5alorile
cti(urilor estimate pentru fiecare proiect n parte# necesarul de capital i capitalul disponibil
sunt trecute n tabelul de mai Nos.
'roiect
!ti(
estimat
!apitalul necesar n anul
4 44 444 45
)xtinderea capacitii de producie P%%%% 11%% $%%%% $%%%% 11%%%
)xtinderea depozitelor 0%%%% 1%%%% 11%%% $%%% 1%%%
4ntroducere de noi te"nolo(ii 1%%%% 1%%%% 0%%%
!ercetare pentru produse noi /A%% 11%%% 1%%% 1%%% 1%%%%
Donduri disponibile 0%%%% 1%%%% 0%%%% /1%%%
7 se stabileasc un plan de investiii astfel nct csti(urile estimate ale firmei s fie
maxime.
Modelarea pro/lemei
5a"iabilele -e -eci%ie
3otm cu.

'

altfel %
productie de i capacitati a extindere de proiectul accepta se daca 1
1
$
10@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

altfel %
depozitare de i capacitati a extindere de proiectul accepta se daca 1
$
$

'

altfel %
te"nolo(ii noi de e introducer de proiectul accepta se daca 1
/
$

'

altfel %
noi produse pentru cerecetare de proiectul accepta se daca 1
0
$
6uncia (biec.i# este dat de cti(ul total estimat
( ) { }
0 / $ 1
/A 1% 0% P% 1%%% max& & max& $ $ $ $ $ f + + +
Re!."iciile p"(blemei
- le(ate de fondurile disponibile pentru fiecare an
0% 11 1% 1% 11
0 / $ 1
+ + + $ $ $ $
1% 1% 11 $%
0 $ 1
+ + $ $ $
0% 1% $% $%
0 $ 1
+ + $ $ $
/1 1% 0 1 11
0 / $ 1
+ + + $ $ $ $
Diecare relaie a fost simplificat prin 1%%%.
7-a obinut o problem de pro(ramare liniar cu toate variabilele binare.
7e rezolv mai nti problema de pro(ramare liniar '%# fr restricia de inte(ritate asupra
tuturor variabilelor utiliznd >ana(ement 7cientist de exemplu sau orice alt pro(ram
specializat ? IinJ7< etc&.
Pro/lema P!
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak WP%k1Y0%k$Y1%k/Y/Ak0X
7.8.
1& 11k1Y1%k$Y1%k/Y11k0`0%
$& $%k1Y11k$Y1%k0`1%
/& $%k1Y$%k$Y1%k0`0%
0& 11k1Y1k$Y0k/Y1%k0`/1
1& 1k1`1
F& 1k$`1
A& 1k/`1
@& 1k0`1
10P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 11$.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 1.%%% %.%%%
K !1=!! !1!!!
K< !1=!! !1!!!
k0 1.%%% %.%%%
7olutia nu este ntrea(. 5om considera alte dou probleme de pro(ramare liniar.
'1 ? va avea o nou restricie
%
$
$
'$ ? va avea o nou restricie
1
$
$
Pro/lema P"
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak WP%k1Y0%k$Y1%k/Y/Ak0X
7.8.
1& 11k1Y1%k$Y1%k/Y11k0`0%
$& $%k1Y11k$Y1%k0`1%
/& $%k1Y$%k$Y1%k0`0%
0& 11k1Y1k$Y0k/Y1%k0`/1
1& 1k1`1
F& 1k$`1
A& 1k/`1
@& 1k0`1
P& 1k$U%
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 1/A.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 1.%%% %.%%%
k$ %.%%% %.%%%
k/ 1.%%% %.%%%
k0 1.%%% %.%%%
7oluie ntrea(. 6mne de rezolvat i problema '$.
Pro/lema P
11%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak WP%k1Y0%k$Y1%k/Y/Ak0X
7.8.
1& 11k1Y1%k$Y1%k/Y11k0`0%
$& $%k1Y11k$Y1%k0`1%
/& $%k1Y$%k$Y1%k0`0%
0& 11k1Y1k$Y0k/Y1%k0`/1
1& 1k1`1
F& 1k$`1
A& 1k/`1
@& 1k0`1
P& 1k$U1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 10%.%%%
5ariable 5alue 6educed !osts
k1 1.%%% %.%%%
k$ 1.%%% %.%%%
k/ 1.%%% %.%%%
k0 %.%%% @.%%%
7oluie ntrea(# ns fiind mai lbun^ dect cea dat de '1 se reine aceasta ca fiind optim.
'roblema rezolvat cu modulul 4nte(er Einear 'ro(rammin( d acelai rezultat# aa cum era de
ateptat.
438)K)6 E43)A6 '6,K6A>>43K '6,<E)>
>Ak WP%k1Y0%k$Y1%k/Y/Ak0X
7.8.
1& 11k1Y1%k$Y1%k/Y11k0`0%
$& $%k1Y11k$Y1%k0`1%
/& $%k1Y$%k$Y1%k0`0%
0& 11k1Y1k$Y0k/Y1%k0`/1
,'84>AE 7,E284,3
,bNective Dunction 5alue U 10%.%%%
5ariable 5alue
k1 1.%%%
111
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
k$ 1.%%%
k/ 1.%%%
k0 %.%%%
*n fiecare caz n parte# valoare funciei obiectiv afisat# ar trebui multiplicat cu 1%%%.
'entru aceast problem arborele <ranc" and <ound este redat de fi(ura urmtoare.
.1=1<1 Pro/lema /ugetrii investiiilor
'resupunem c o firm are N proiecte pe care intenioneaz s le realizeze ntr-o perioad de m
ani# dar# din cauza bu(etului limitat# numai unele dintre aceste proiecte pot fi finanate. 7e
estimeaz c proiectul i va aduce firmei un profit p
i
# N Q" i # i necesit investiii anuale n
valoare de R
i:
#
m Q" :
. Die C
i
capitalul la momentul iniial pentru proiectul i # N Q" i . 7e
presupune c vectorii p# C i matricea R sunt cu componente constante i cunoscute. [$\.
6estriciile pot fi de mai multe feluri# ca de exemplu.
- Dondul de investiii este limitat la valoarea R#
- >inimul de fonduri necesar pe fiecare an este F
:
#
m Q" :
.
7e pune problema finanrii acelor proiecte care s aduc firmei profit total maxim# fr depirea
capitalului disponibil R .
Modelarea pro6lemei
5ariabile de decizie. notm cu

'

altfel %
proiectul finanteaza se daca 1 i
P
i # N Q" i .
Duncia obiectiv.


N
i
i i
P p F
1
max max
.
6estriciile problemei.
R P C P C P C
N N
+ + + ...
$ $ 1 1
- capitatul investit nu poate depi fondul de investiii# R"
1 1 $ 1$ 1 11
... F P R P R P R
N N
+ + +
- investiia din primul an trebuie s fie mai mare dect F
1
#
$ $ $ $$ 1 $1
... F P R P R P R
N N
+ + +
- investiia din al doilea an trebuie s fie mai mare dect F
$
#
11$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m N mN m m
F P R P R P R + + + ...
$ $ 1 1
- investiia din ultimul an trebuie s fie mai mare dect F
m.
7-a obinut o problem de pro(ramare n numere ntre(i# toate binare.
{ }

'

+ + +
+ + +

1 # %
# 1 # ...
...
max max
$ $ 1 1
$ $ 1 1
1
i
: N :N : :
N N
N
i
i i
P
m : F P R P R P R
R P C P C P C
P p f
Comentariu1 'ot exista i alte tipuri de restricii corespnztoare unor combinaii de proiecte. De
exemplu .
- proiectele / i 0 se exclud reciproc# astfel nct firma ar dori s realizeze fie proiectul /# fie
proiectul 0# fie niciunul# dar n nici un caz amndou. Aceasta restricie se codific astfel .
1
0 /
+P P
B
- dac exact unul i numai unul dintre aceste proiecte trebuie s se realizaze# restricia
corespunztoare este.
1
0 /
+P P
B
- cel puin unul dintre proiectele / i 0 trebuie realizate se codific prin
1
0 /
+P P
B
- proiectele 1 i F sunt astfel nct proiectul 1 se realizeaz doar dac proiectul F se realizeaz
? aceast condiie se codific astfel .
1 F
P P
B
11/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
=1 #$%$*$ ($ 2#AN)P+#2
=1"1 Flu5 ntr@o reea de transport
7 presupunem c trebuie proiectat o reea de conducte pentru alimentarea cu ap a unui
cartier. Diecare conduct are o capacitate ce determin cantitatea maxim de ap ce trece prin
conducta respectiv ntr-o unitate de timp. )xist o surs de unde se pompeaz apa i o destinaie
unde trebuie s aNun( apa. 7e pune problema determinrii debitului maxim de ap care poate
aNun(e de la surs la destinaie folosind reeaua proiectat.
'roblema se poate modela ca o problema de flux maxim. 6eeaua de conducte va fi
modelat ca un (raf orientat ponderat# conductele fiind muc"iile# interseciile conductelor vor fi
nodurile (rafului# iar capacitile conductelor vor fi ponderile. Kraful va avea $ noduri speciale.
sursa# locul de unde se pompeaz apa# i destinaia# locul unde trebuie s aNun( apa.
, reea electric este format din linii care lea( nodurile transformatoare# centre de
redistribuire# consumatori etc&# fiecare linie avnd o capacitate de transport maximal. 7e dorete s
se determine cantitatea maxim de curent care se poate transporta ntre sursa de producie#
presupus unic# i un consumator# presupus i el unic la un moment dat. =i de data aceasta
problema poate fi modelat printr-un (raf orientat ponderat i rezolvat ca o prolem de flux
maximal.
Astfel de probleme se ntlnesc nu numai n cur(erea fluidelor# n transportul curentului prin
reele de curent electric# dar i n liniile de asamblare# reea rutier ntr-o localitate etc. De exemplu#
ntr-o reea rutier suntem interesai s calculm numrul maxim de autoturisme care pot s circule
ntr-o or de la sursa la destinaia d i cum poate s mreasc acest numr prin crearea de alte
rute.
(e0iniia =1"1 A reea de tranport ete un %raf orientat ponderat"
( ) c 0 / - # #
" fr 6ucle"
unde fiecrui arc i e aocia3 un numr
% & u c
" numit capacitatea arcului u. ;n plu" o atfel
de reea verific i urmtoarele ipote3e 1
a) +$it un in%ur nod / " care nu are predeceori" toate celelalte av2nd cel puin un
predeceor. Acet nod e numete ur au intrarea 4n reea9
6) +$it un in%ur nod / d " care nu are ucceori" toate celelate av2nd cel puin un
ucceor. Acet nod e numete detinaie au ieirea din reea.
(e0iniia =11 0n flu$ f 4ntr5o reea de tranport ete o funcie care aocia3 fiecrui arc 0 u
o cantitate
% & u f
care repre3int cantitatea de produ ce pote fi tranportat prin arcul u"
provenind de la ura ctre detinia d.
110
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
2n flux trebuie s verifice urmtoarea regul: uma cantitilor de produ care trec prin acrele
care intr 4n nodul
( ) d $ / $ # #
tre6uie fie e%al cu uma cantitilor de produ care
trec prin toate arcele care ie din nodul $. !u alte cuvinte. cantitatea total de flu$ care intr 4ntr5
un nod
d $ / $ # #
ete e%al cu cantitatea total de flu$ care iee din nodul $ !le%ea lui
Rirc((off).
(e0iniia =1<1 0n flu$ f ete compati6il cu reeaua
( ) c 0 / - # #
" dac pentru
( ) & & % # u c u f 0 u
. Altfel pu" pentru fiecare arc u flu$ul care 4l traverea3 nu
tre6uie depeac capacitatea arcului u.
(e0iniia =1.1 2n flu$ f ete complet dac pentru orice drum plec2nd de la ura la detinaia
d e$it cel puin un arc aturat" adic flu$ul care 4l traverea3 ete e%al cu capacitatea arcului.
=1. #e4olvarea unor pro/leme de 0lu5
=11"1 Pro/lema de 0lu5 ma5im
Apare n practic urmtoarea problem cunoscut sub numele de pro/lema de 0lu5 ma5im.
Cunoc2nd capacitile arcelor unei reele de tranport" e determine cantitatea ma$im de flu$
care poate circula de la ura la detinaia d.
Al(oritmul cel mai cunoscut pentru rezolvrea acestei probleme este al(oritmul Dord-DulMerson.
)xist mai multe abordri pentru aceast metod. 5om prezenta metoda bazat pe cutarea unui
drum al reelei care mrete fluxul.
=111 Cutatrea 0lu5ului ma5im ntr@o reea de trasport1 Algoritmul Ford@FulCerson
7e pornete de la un flux compatibil. !el mai comun este fluxul nul# adic
( ) % & # u f 0 u
.
Apoi se caut un drum care lea( sursa de destinaia d# astfel nct s se poat mri fluxul pe
acest drum. Dac nu se (sete un astfel de drum# problema este rezolvat. Altfel# se mrete fluxul
pe acel drum. 7e caut un nou drum care lea( sursa de destinaia d# astfel nct s se poat mri
fluxul pe acest drum i aa mai departe.
(e0iniia =1=1 0n drum care mrete flu$ul ete un drum pentru care arcele 4n en direct nu au
atin limita lor ma$im i arcele 4n en indirect au flu$ul care le traverea3 nenul.
!antitatea cu care se mrete fluxul pentru un drum este minimul diferenelor ntre fluxul curent i
fluxul maximal pentru arcele directe sau fluxul curent pentru arcele indirecte# adic un drum C
mrete fluxul dac.
a& 'entru
( ) 0 u
direct#
& & u c u f <
#
b& 'entru
( ) 0 u
indirect#
% & > u f
.
(e0iniia =1>1 &e numete capacitatea re3idual a arcului
0 u
numrul1
& & & u f u c u r
dac u ete arc cu en direct" au
& & u f u r
daca u ete arc cu en indirect
111
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
&e numete capacitatea re3idual a drumului C numrul
{ } C u u r m & min
.
Dluxul pe un drum C care mrete fluxul poate fi mrit cu capacitatea rezidual a drumului C.
Atunci# noul flux pe drumul C va fi

'

indirect arc este daca &


direct arc este daca &
. &
u m u f
u m u f
u f
$5emplu de drum care mrete 0lu5ul
3otm sub arc capacitatea sa i fluxul su ca n fi(ura de mai Nos.
'resupunem c drumul W$" *" 3" t" EX face parte dintr-o reea de transport.
*n acest drum se poate mri fluxul cu.
- / de la $ la * "
- $ de la * la 3 "
- 1 de la 3 la t "
- 1 de la t la E.
!antitatea cu care se va mri fluxul pe drumul de mai sus este
{ } 1 1 # 1 # $ # / min
# conform cu
relaia de mai sus. Dup mrire fluxul pe acest drum este dat n fi(ura ce urmeaz.
Au loc urmtoarele dou teoreme.
2eorema =1"1 0n flu$ f 4ntr5o reea de tranport are valoarea ma$im dac i numai dac nu
e$it drumuri care mareac flu$ul 4n acea reea.
2eorema =11 Dac toate capacitile arcelor unt 4ntre%i atunci e$it un flu$ de valoare ma$im
cu toate componnentele 4ntre%i.
Algoritmul Ford@FulCerson N enun
Pa %. 4ntrare.
( ) c 0 / - # #
- reeaua de transport# i dB
Pa 1. 'entru
( ) % . & # u f 0 u
BWfluxul compatibil iniialX
11F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
7frit pentruB
Pa $. !t timp exist un drum C care mrete fluxul ntre i d#
. m
Windicator c
al(oritmul continuXB
'entru
( ) C u
dac u este n sens direct atunci
& & . u f u c a
# altfel
& . u f a
B
Dac
m a <
atunci
a m .
B
7frit pentruB
'entru
( ) C u
dac u este n sens direct atunci
m u f u f + & . &
# altfel
m u f u f & . &
B
7frit pentruB
7frit ct timpB
Pa /. 6eturneaz f Wfluxul maxim prin reeaua
( ) c 0 / - # #
X. 7top_
Algoritm pentru cutarea unui drum care mrete 0lu5ul
7e utilizeaz pentru realizarea drumului pentru deplasarea prin reea de la la d# astfel.
a& dac arcul este direct i nu s-a atins fluxul maxim# sau
b& dac arcul este indirect i nu are fluxul nul.
*n al(oritm se folosesc.
- vectorii. accesibiln& ale crui componente sunt % dac nodul nu este accesibil pornind din
sau 1 n caz contrar i
predecesorn&# ale crui valori sunt nodurile predecesoare# unde
/ n
B
- / / submulime de noduriB
Algoritm pentru cutarea unui drum care mrete 0lu5ul N enun
Pa %. 4ntrare.
( ) c 0 / - # #
- reeaua de transport# # d" fluxul curent
& u f
i
X W /
B
'entru
( ) / $
accesibil$&.U%B predecesor$&.U% B
Pa 1. !t timp / i accesibild&U%
4a un
( ) / $
i
{ } $ / / .
B
'entru
( ) 0 * $ u & #
Dac accesibil*&U1 i
& & u c u f <
atunci
{ } * / / .
B predecesor*&.U$B accesibil*&.U1B
7frit pentruB
'entru
( ) 0 $ * u & #
11A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Dac accesibil*&U1 i
% & > u f
atunci
{ } * / / .
B predecesorO&.UxB accesibil*&.U1B
7frit dacB
7frit pentruB
7frit ct timpB
Pa $. 6eturneaz C Wdrum care mrete fluxulXB
6evenire n al(oritmul Dord-DulMerson.
$5emplu1 7 se determine fluxul maxim prin reeaua dat n fi(ura urmtoare considernd U1 i
dUF.
7 se rezolve problema i s se verifice rezultatul cu cel dat de IinJ7<.
11@

1
2
3
4
5
6
1
2
2
2
1
1
1
3
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Dluxul maxim va fi / 1
11P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
P#+B*$MA ($ 2#AN)P+#2
6eamintim urmtoarea problem de pro(ramare liniar cunoscut sub numele de problema de
transport.


m
i
n
:
i: i:
$ c
1 1
min
i
n
:
i:
a $

1
# 1 i m
:
m
i
i:
6 $

1
# 1 : n
$
i:
%# 1 i m# 1 : n.
'roblema aceasta are totdeauna o soluie admisibil# anume
&
6 a
$
: i
: i
# unde


n
:
:
m
i
i
6 a &
1 1

i care este o soluie mr(init de a
i
i 6
:
.
)xist n total nCm restricii m ecuaii corespunztoare restriciilor date de centrele de
aprovizionare i cele n ecuaii corespunztoare restriciilor date de centrele de consum& la care se
adau( condiia de ec"ilibru

n
:
:
m
i
i
6 a
1 1
. De aici rezult c una din restricii este redundant.
,rice restricie se poate exprima n funcie de celelalte mCn1 rmase.
>1"1 $nunul algoritmului de transport
Pa %. 7e determin o soluie de baz admisibil i:
$
# corespunztoarei bazei $#
format cu mYn1 coloane liniar independente din matricea A i fie B
mulimea celulelor de bazB
Pa 1. 7e rezolv sistemul de ecuaii
( ) B + & # # : i c v u
i: : i .
7e obine o soluie particular lund v
n
U% i se calculeaz pentru aceast
soluie coeficienii de cost redus# i: : i i:
c v u +
#
( ) S & # : i
#
S fiind mulimea celulelor corespunztoare coloanelor matricei A care nu
se afl n $ celule secundare&.
Dac
%
i:

pentru
( ) S & # : i
# atunci soluia de baz i:
$
este
optim. &top>
Altfel# se determin
S & # )
# lund drept criteriu de intrare 4n 6a3
( ) ( ) { } # % max S > : i
i: )

.
Pa $. 7e determin ciclul format de
S & # )
cu o parte din celulele lui B i
1F%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
se numeroteaz celulele ale(nd un sens de parcur(ere a ciclului .
7e determin celula
B & # t r
care va iei din baz # lund drept criteriu de ieire din
6a3
{ } min
i: rt
$ $
#
minimul fiind luat dup toate celulele de ordin par din ciclul determinat mai sus.
Pa /. 7e formeaz# pornind de la baza $7 baza $
e
" prin nlocuirea coloanei a
rt

cu coloana a
)
.
7e determin soluia de baz admisibil i:
$
e
corespunztoare bazei $
e
folosind pentru
sc"imbarea bazei formulele.
( )
( )
( )

'

ciclu din parte face nu dac


ciclu n impar ran( de este dac
ciclu n par ran( de este dac
e
i": $
i": $ $
i": $ $
$
i:
rt i:
rt i:
i:

7e nlocuiete $ cu $
e
# i:
$
cu i:
$
e
i se trece la 'as 1.
>11 (eterminarea soluiei iniiale de /a4
Al(oritmul prezentat mai nainte necesit la pornire un pro(ram de baz iniial.
>etoda (eneral de obinere a acestui pro(ram este urmtoarea >alia i fidroiu# 1PA1&.
a) 7e d unei variabile de baz oarecare $
i:
valoarea
{ } # min
1
1
) l
n )
m l
i:
6 a $

.
6) 7e nlocuiesc a
i
i 6
:
cu i: i
$ a
i respectiv cu i: :
$ 6
i se suprim linia i dac i:
$
U a
i
sau coloana : dac i:
$
U6
:
. Dac a
i
.6
:
se suprim fie linia i fie coloana : .
c) 7e repet operaiile de la a) i 6) pn cnd toate cererile sunt satisfcute.
)xist diferite metode de determinare a pro(ramului de baz iniial obinute din metoda (eneral
prezentat mai sus# dup cum se particularizeaz $
i:
cu care se ncepe metoda# cum ar fi de
exemplu. metoda colului nordvet a lui K. <. Dantzi( se selecteaz celula i":& situat n prima
linie i prima coloan& i metoda cotului minim a lui 9. 7. 9out"aMMer se selecteaz la fiecare
pas celula i":& corespunztoare costului minim c
i:
&.
$5emplu1 2n material omo(en se afl n trei depozite D
1
# D
$
# D
/
i este solicitat de ctre 0 clieni
C
1
-C
0
. !osturile unitare de transport de la D
i
la C
:
# cantitile disponibile la D
i
/ # 1 # : i #
precum i necesarul la C
:
sunt date n tabelul urmtor.
!lient
Depozit
!ost unitar
Disponibil
a
i
&
1F1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
D
1
1% @ 1 P 1%%
D
$
A 1 1 / /%%
D
/
11 1% @ A $%%
!erere
6
:
&
$%
%
0%
%
/%
%
1%
%
7 se determine un plan de transport astfel nct toate cererile s fie satisfcute la cu cel mai mic
cost posibil.
#e4olvare1
Determinarea oluiei iniiale cu metoda colului Nord5,et.
!lient
Depozit
!antiti transportate
Disponibil
a
i
&
C
1
C
$
C
/
C
0
D
1
$%% /%% 1%%S/%%S%
D
$
1%% $%% /%%S$%%S%
D
/
1%% 1%
%
$%%S1%%
!erere
6
:
&
$%%S% 0%%S1%%S% /%%S1%%S% 1%
%
- mina
1
" 6
1
&U$%% i n celula 1# 1& se trece $%%B cererea clientului C
1
este satisfcut# iar
disponibilul la depozitul D
1
devine 1%%-$%%U/%%.
- mina
1
" 6
$
&U/%% i n celula 1# $& se trece /%%B cererea clientului C
$
rmne 1%%# iar
disponibilul la depozitul D
1
devine %.
- mina
$
" 6
$
&U1%% i n celula $# $& se trece 1%%B cererea clientului C
$
este satisfcut# iar
disponibilul la depozitul D
$
devine /%%-1%%U$%%.
- mina
$
" 6
/
&U$%% i n celula $# /& se trece $%%B cererea clientului C
$
rmne /%%-
$%%U1%%# iar disponibilul la depozitul D
$
devine %.
- mina
/
" 6
/
&U1%% i n celula /# /& se trece 1%%B cererea clientului C
/
este satisfcut# iar
disponibilul la depozitul D
/
devine $%%-1%%U1%%.
- mina
/
" 6
0
&U1%% i n celula /# 0& se trece 1%%B cererea clientului C
0
este satisfcut# iar
disponibilul la depozitul D
/
devine %.
Aadar# soluia iniial obinut cu metoda colului 3ord-5est este cea dat de tabelul urmtor.
!lient
Depozit
!antiti transportate
!
1
!
$
!
/
!
0
D
1
$%
%
/%
%
D
$
1%
%
$%
%
1F$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
D
/
1%
%
1%%
7-a obinut baza iniial format din celulele
( ) { } & 0 # / # & / # / # & / # $ # & $ # $ # & $ # 1 # & 1 # 1
%
?
#
celulele secundare fiind
( ) { } & $ # / # & 1 # / # & 0 # $ # & 1 # $ # & 0 # 1 # & / # 1
%
&
.
'entru aceast soluie parial costul total de transport este
A0%% A 1%% @ 1%% 1 $%% 1 1%% @ /%% 1% $%% &
/
1
/
1
+ + + + +

i :
: i : i
$ c $ f
.
Iteraia I
Pa Q. 7e rezolv sistemul
baza de celule & # #
%
? : i c v u
: i : i
+
.

'

'

'

+
+
+
+
+
+
%
1
1
/
A
0
A
A
@
1
1
@
1%
0
/
$
1
/
$
1
0 /
/ /
/ $
$ $
$ 1
1 1
v
v
v
v
u
u
u
olutia cu
v u
v u
v u
v u
v u
v u
considernd v
0
U% dat fiind c sistemul este nedeterminat.
7e calculeaz i: : i i:
c v u +
#
( )
0
S & # : i
celule secundare.

'

+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
$ 1% 1 A
1 11 / A
1 / 0
% A / 0
$ P A
/ 1 1 A
$ / $ / $ /
1 / 1 / 1 /
0 $ 0 $ 0 $
1 $ 1 $ 1 $
0 1 0 1 0 1
1/ / 1 / 1
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u

Dar cum nu toi


%
i:

pentru
( )
0
S & # : i
# atunci se determin
0
S & # )
# lund drept
criteriu de intrare 4n 6a3
( ) ( ) { } # % max
0
S > : i
: i )

# adic
celula 1# /& devine celul de baz.
Pa $. 7e determin ciclul iniiat de
0
S & / # 1
cu o parte din celulele lui B
0 .
7e numeroteaz
celulele ale(nd un sens de parcur(ere a ciclului.
!lient
Depozit
!antiti transportate
!
1
!
$
!
/
!
0
1F/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
D
1
$%
%
/%
%
D
$
1%
%
$%
%
D
/
1%
%
1%%
( )

'

0 / $ 1
1
& $ # 1 # & $ # $ # & / # $ # & / # 1 C
7e determin celula
0
B & # t r
care va iei din baz# lund drept criteriu de ieire din 6a3
{ } { }
/ $# $ # 1 / $#
$%% # min min $ $ $ $ $
i: rt

# minimul fiind luat dup toate celulele de ordin par
din ciclul determinat mai sus.
Pa /. 7e formeaz# pornind de la baza $
0
7 baza
( ) { } & 0 # / # & / # / # & $ # $ # & / # 1 # & $ # 1 # & 1 # 1
1
? # &
1
fiind
( ) { } & $ # / # & 1 # / # & 0 # $ # & / # $ # & 1 # $ # & 0 # 1
1
& .
7e determin noua soluie de baz admisibil : i
$
corespunztoare bazei
1
$
folosind relaiile.
( )
( )
( )

'

ciclu din parte face nu dac


ciclu n impar ran( de este dac
ciclu n par ran( de este dac
i": $
i": $ $
i": $ $
$
i:
rt i:
rt i:
i:

# adic.
!lient
Depozit
!antiti transportate
!
1
!
$
!
/
!
0
D
1
$%
%
1%
%
$%
%
D
$
/%
%
D
/
1%
%
1%%
5aloarea funciei obiectiv pentru aceast soluie parial este.
F@%% A 1%% @ 1%% 1 /%% 1 $%% @ 1%% 1% $%% &
/
1
/
1
+ + + + +

i :
: i : i
$ c $ f

Iteraia a II5a
Pa Q. 7e rezolv sistemul
baza de celule & # #
1
? : i c v u
: i : i
+
.
1F0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

'

'

'

+
+
+
+
+
+
%
1
0
F
A
1
0
A
@
1
1
@
1%
0
/
$
1
/
$
1
0 /
/ /
$ $
/ 1
$ 1
1 1
v
v
v
v
u
u
u
olutia cu
v u
v u
v u
v u
v u
v u
considernd v
0
U% dat fiind c sistemul este nedeterminat.
7e calculeaz i: : i i:
c v u +
#
( )
1
S & # : i
celule secundare.

'

+ +
+ +
+
+ +
+ +
+
1 1% 0 A
$ 11 F A
$ / 1
/ 1 1 1
% A F 1
1 P 0
$ / $ / $ /
1 / 1 / 1 /
0 $ 0 $ 0 $
$/ / $ $/
1 $ 1 $ 1 $
0 1 0 1 0 1
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u

Dar cum nu toi


%
i:

pentru ( )
1
S & # : i # atunci se determin
1
S & # ) # lund drept
criteriu de intrare 4n 6a3
( ) ( ) { } # % max
1
S > : i
: i )

# adic
celula /# 1& devine celul de baz.
Pa $. 7e determin ciclul iniiat de
1
S & 1 # /
cu o parte din celulele lui B
1
se numeroteaz
celulele ale(nd un sens de parcur(ere a ciclului.
!lient
Depozit
!antiti transportate
!
1
!
$
!
/
!
0
D
1
$%
%
1%
%
$%
%
D
$
/%
%
D
/
1%
%
1%%
( )

'

0 / $ 1
$
& / # / # & / # 1 # & 1 # 1 # & 1 # / C
7e determin celula
1
B & # t r
care va iei din baz # lund drept criteriu de ieire din 6a3
{ } { }
/ /# / # / 1 1#
x 1%% # x min min $ $ $
i: rt
# minimul fiind luat dup toate celulele de ordin par
din ciclul determinat mai sus.
1F1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Pa /. 7e formeaz# pornind de la baza ?
$
7 baza
{ } & 0 # / &# 1 # / &# $ # $ # & / # 1 # & $ # 1 # & 1 # 1
$
? # &
$
fiind
{ } & / # / # & $ # / # & 0 # $ # & / # $ # & 1 # $ # & 0 # 1
$
& .
7e determin noua soluie de baz admisibil i:
$
corespunztoare bazei
2
$
folosind relaiile.
( )
( )
( )

'

ciclu din parte face nu dac


ciclu n impar ran( de este dac
ciclu n par ran( de este dac
i": $
i": $ $
i": $ $
$
i:
rt i:
rt i:
i:

# adic.
1FF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
!lient
Depozit
!antiti transportate
!
1
!
$
!
/
!
0
D
1
1%
%
1%
%
/%
%
D
$
/%
%
D
/
1%
%
1%%
5aloarea funciei obiectiv pentru aceast soluie parial este.
FF%% A 1%% 11 1%% 1 /%% 1 /%% @ 1%% 1% 1%% &
/
1
/
1
+ + + + +

i :
: i : i
$ c $ f

Iteraia a III5a
Pa Q. 7e rezolv sistemul
baza de celule & # #
$
? : i c v u
: i : i
+
.

'

'

'

+
+
+
+
+
+
%
1
$
0
A
/
F
A
11
1
1
@
1%
0
/
$
1
/
$
1
0 /
1 /
$ $
/ 1
$ 1
1 1
v
v
v
v
u
u
u
olutia cu
v u
v u
v u
v u
v u
v u
considernd v
0
U% dat fiind c sistemul este nedeterminat.
7e calculeaz i: : i i:
c v u +
# ( )
2
S & # : i celule secundare.

'

+
+ +
+
+
+ +
+
$ @ 1 A
1 1% $ A
% / /
/ 1 1 /
% A 0 /
/ P F
/ / / / / /
$ / $ / $ /
$0 0 $ $0
/ $ / $ / $
1 $ 1 $ 1 $
0 1 0 1 0 1
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u
c v u

!um toi
%
i:

pentru
( )
2
S & # : i
# atunci soluia (sit este optim_
5aloarea funciei obiectiv pentru soluia final este.
FF%% A 1%% 11 1%% 1 /%% 1 /%% @ 1%% 1% 1%% &
/
1
/
1
+ + + + +

i :
: i : i
$ c $ f
i se obine astfel.
- clientul C
1
primete 1%% uniti de la D
1
i 1%% uniti de la D
/
#
- clientul C
$
primete 1%% uniti de la D
1
i /%% uniti de la D
$
#
1FA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
- clientul C
/
primete /%% uniti de la D
1
#
- clientul C
0
primete 1%% uniti de la D
/
#
costul total de transport fiind FF%% uniti monetare.
*n IinJ7< din modulul 3et se selecteaz 8ransportation 'roblem# se precizeaz numrul de
depozite i de clieni# apoi n tabelul care se afieaz se trec costurile unitare de transport i
cantitile disponibile la fiecare depozit precum i cele solicitate de fiecare client. 7e precizeaz
metoda de determinare a soluiei iniiale de baz i se pot urmri paii n rezolvarea problemei#
selectnd din meniul 7olve and AnalOse oiunea 7olve and DisplaO 7teps - 8ableau ca n fi(urile
urmtoare.
>1<1 Pro/lema atri/uirii sarcinilor
7ub acest nume sunt cunoscute probleme de urmtorul tip.
i& Atribuirea sarcinilor pe maini
ii& Atribuirea lucrtorilor la sarcini sau proiecte
iii& Atribuirea contractelor ctre cumprtori
1F@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
iv& 6epartizarea comis-voiaNorilor pe teritorii etc.
*n (eneral problema atribuirii poate fi neleas ca atribuirea a(enilor lucrtori sau ec"ipe& la
sarcini.
#emarc: un a(ent este repartizat la o sin(ur sarcin i unei sarcini i se atribuie spre realizare un
sin(ur a(ent.
'roblema care trebuie rezolvat revine la a (si mulimea de atribuiri care s optimizeze o funcie
obiectiv . cost minim# timp de realizare minim# profit maxim.
1FP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Pro/lema tip
8rebuie realizate n proiecte de ctre n ec"ipe. Diecare ec"ip are capacitatea de a rezolva oricare
dintre cele n proiecte cu performane diferite timpi de realizare sau profit obinut n urma
realizrii&. Diecare ec"ip va trebui s realizeze un sin(ur proiect# iar la fiecare proiect lucreaz o
sin(ur ec"ip. 7 se (seasc lcea mai bun^ atribuire a proiectelor pe ec"ipe.
)c"ipa
'roiect
'rofit
+
1
+
$
T +
n
P
1
c
11
c
1$
T c
1n
P
$
c
$1
c
$$
T c
$n

P
n
c
n1
c
n$
T c
nn
Modelarea pro/lemei
,aria6ilele de deci3ie
3otm cu

'

altfel
: proiectul la lucra va i ec(ipa daca
$
: i
%
1
#
n : i # 1 #
.
Funcia o6iectiv
'rofitul total obinut n urma atribuirii proiectelor pe ec"ipe trebuie s fie maximn
i
n
:
: i : i
$ c $ f
1 1
&
Retriciile pro6lemei
1 ...
1 $ 1 11
+ + +
n
$ $ $
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ...
$ 1
+ + +
n n n n
$ $ $
1 ...
1 $1 11
+ + +
n
$ $ $
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ...
$ 1
+ + +
nn n n
$ $ $
{ } 1 # %
: i
$
Am obinut urmtoare problem de pro(ramare liniar n numere ntre(in
i
n
:
: i : i
$ c $ f
1 1
max & max
n : $
n
i
: i
# 1 # 1
1

n i $
n
:
: i
# 1 # 1
1

1A%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
{ } 1 # %
: i
$
+/servaie: problema poate fi considerat i ca un caz particular de problem de transport# cazul n
care disponibilul
n i a
i
# 1 # 1
i necesarul
n : 6
:
# 1 # 1
.
Aadar# pentru rezolvarea acestei probleme se pot utiliza fie al(oritmul de transport# fie al(oritmii
pentru rezolvarea problemei de pro(ramare liniar n numere ntre(i toate variabilele fiind binare&.
$5emplul "1 , firm de proiectare are de realizat / proiecte i / ec"ipe# fiecare dintre acestea
putnd realiza oricare dintre cele / proiecte. !onductorul firmei realizeaz c timpul necesar
rezolvrii complete a fiecrui proiect depinde de experiena i abilitatea fiecrei ec"ipe de
proiectare asi(nat fiecrui proiect. )l dorete s (seasc cea mai bun atribuire a proiectelor pe
ec"ipe astfel nct numrul total de zile necesare realizrii celor / proiecte s fie minim. Din
experiena sa# conductorul firmei estimeaz timpii de realizare a fircrui proiect de ctre fiecare
ec"ip i anume.
)c"ipa
'roiect
Durata n zile
+
1
+
$
+
/
P
1
1% P F
P
$
11 1@ 10
P
/
F 10 /
#e4olvare
5om utiliza modulul 3etHoM >odelin( din IinJ7< i de aici Assi(nment 'roblem. 'recizm
numrul de proiecte i numrul de ec"ipe# criteriul de optimizare >inimization# apoi introducem
duratele de realizare a proiectelor de ctre fiecare ec"ip. 7electnd din meniul principal 7olve and
AnalOse i de aici 7olve t"e 'roblem se obine rezultatul problemei.
Durata minim a realizrii celor / proiecte este de $F zile# dac se atribuie proiectele astfel.
'roiectul P
1
atribuit ec"ipei +
/
#
'roiectul P
$
atribuit ec"ipei +
1
#

'roiectul P
/
atribuit ec"ipei +
$
.
$5emplul 1 , firm dorete s an(aNeze pe / posturi vacante / persoane cu calificri diferite.
Diecare dintre cei / candidai pot ocupa oricare dintre cele / posturi vacante# cu acelai salariu#
1A1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
dar datorit deosebirii de aptitudini# studii i experien# utilitatea fiecrui candidat pentru firm
depinde de postul pe care va fi an(aNat. 5eniturile anuale ale firmei estimate de pe urma an(aNrii
fiecrui ndidat pentru cele / posturi sunt ttrecute n tabelul urmtor.
Duncie
!andidat
5enit estimat
u. m.&
F
1
F
$
F
/
C
1
1 0 A
C
$
F A /
C
/
@ 11 $
7 se (seasc cea mai bun repartizare pe funcii a candidailor# astfel nc cti(urile firmei s fie
maxime.
#e4olvare
5om utiliza modulul Assi(nment din >ana(ement 7cientist# apoi selectm Dile# 3eH 'roblem i
precizm numrul de candidai i de funcii. 7e completeaz apoi cti(urile estimate i selectnd
7olution i 7olve se obine rezultatul din fi(ura urmtoare.
!ti(ul total al firmei ar fi de $0 u.m. dac s-ar face an(aNrile dup urmtorul plan.
!andidatul C
1
pentru funcia F
/
#
!andidatul C
$
pentru funcia F
1
#
!andidatul C
/
pentru funcia F
$
.
1A$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
?1 C+MP*$M$N2$ ($ 2$+#IA FI#$*+# ($ A'2$P2A#$
?1"1 Model de ateptare
8eoria ateptrii sau teoria firelor de ateptare# sau teoria cozilor& se ocup cu studiul evoluiei
sistemelor care prezint a(lomerri sistemele de ateptare&. 2n astfel de sistem este compus
dintruna sau mai multe staii de servire n numr finit& care servesc clienii ce sosesc n sistem
pentru a solicita servicii. >odul de dispunere sau condiionare a staiilor de serviciu dintrun sistem
de ateptare constituie topologia sistemului. Astfel# staiile pot fi n !e"ie sau n pa"alel sau acest
serviciu se realizeaz de ctre una din staii sau de ctre un (rup de staii.
7tudiul unui sistem de ateptare se face cu aNutorul unui model de ateptare
2n astfel de sistem poate fi ntlnit .
- Ea plata taxei de pod sau autostrad#
- Ea service auto#
- Ea primiri ur(ene la un spital#
- Ea decolarea avioanelor la un aeroport#
- Ea oficiu poal etc.
Elemen.ele cun(!cu.e ale unui model de ateptare sunt 5duva et al# 4# 1PA0&.
0lu5ul intrrilor n sistem,
mecanismul serviciului.
4ntrrile sunt caracterizate fie de numrul de clieni pe unitatea de timp care sosesc n sistem# fie de
intervalele de timp dintre dou sosiri consecutive de clieni n sistem.
,ricare dintre aceste dou mrimi este o variabil aleatoare cu repartiia cunoscut.
!unoaterea mecanismului serviciului presupune cunoaterea topolo(iei sistemului# re(ula dup
care se face serviciul# numit i disciplina serviciului" de exemplu. D4D, FirstIn First+ut& ?
primul sosit ? primul servit&# sau o ordine bazat pe prioriti etc.# precum i repartiia numrului de
clieni servii pe unitatea de timp sau repartiia duratei serviciului.
>ecanismul serviciului este caracterizat de asemenea i de capacitatea sistemului presupus
cunoscut# adic numrul maxim de clieni ce pot exista la un moment dat n sistem# sau# ec"ivalent#
lun(imea maxim a cozii.
Elemen.ele necun(!cu.e ale modelului de ateptare sunt.
timpul de ateptare,
1A/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
timpul de neocupare a staiilor, sau timpul de lenevire a staiilor-
lungimea co4ii,
numrul de clieni din sistem la un moment dat.
8oate aceste necunoscute sunt variabile aleatoare i prin rezolvarea modelului de ateptare se
urmrete determinarea repartiiei lor sau mcar a unei valori medii n funcie de elementele
cunoscute.
2n model de ateptare se noteaz A S & S c. <" d& # unde.
A ? repartiia timpului dintre dou sosiri consecutive# sau a numrului de clieni sosii n sistem#
& ? repartiia duratei de serviciului unui client#
c ? numrul de staii canale& de serviciu#
< ? lun(imea maxim a cozii#
d ? disciplina de serviciu.
Exemplu. 3otaia +$p& S +$p& S 1. # FIFA& caracterizeaz un model cu.
veniri cu repartiia exponenial ne(ativ de parametru , a timpului dintre sosiri#
servicii cu repartiie exponenial ne(ativ de parametru ,
o sin(ur staie cU1 &#
coada care poate crete indefinit <U&#
disciplina de serviciu care este primul oitprimul ervit FirstIn First+ut&.
*n rezolvarea unui model de ateptare suntem interesai de .
- lun(imea medie a cozii#
- numrul mediu de clieni din sistem#
- timpul mediu de ateptare la coad#
- timpul mediu de ateptare n sistem#
- numrul mediu de staii de servire neocupate etc.
Aceste elemente pot constitui totodat i msuri ale performanei sistemului analizat.
3otaii .
- A - variabila aleatoare dat de timpul dintre dou sosiri consecutive n sistem#
-
A

- timpul mediu dintre dou sosiri consecutive n sistemul de ateptare# [ ] A M


A
#
-
A

- abaterea medie ptratic a variabilei aleatoare A#


-
A
A
A
cv

- coeficientul de variaie al variabilei aleatoare A#


1A0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
- & ? variabila aleatoare dat de timpul de servire al unui client#
-
&

- timpul mediu de servire al unui client#


[ ] & M
&

#
-
&

- abaterea medie ptratic a variabilei aleatoare &#


-
A
A
A
cv

- coeficientul de variaie al variabilei aleatoare &#


- K ? variabila aleatoare dat de timpul de ateptare la coad#
-
K

- timpul mediu de ateptare la coad#


[ ] K M
K

#
- < ? variabila aleatoare dat de lun(imea cozii numrul de clieni care ateapt la coad&#
-
<

- lun(imea medie a cozii# [ ] < M


<
#
-

- factorul de ncrcare a sistemlui de ateptare sau factorul de utilizare#
&
A


#
procentul de timp n care staia de servire este ocupat&#
- KTM ? timpul de ateptare multipl# care reprezint msura de baz a a(lomeraiei n
sistemul de ateptare#
&
K
KTM

.
*n modelele de ateptare# de re(ul# se presupune c numrul clienilor care sosesc n sistem este
repartizat 'oisson# iar timpul de servire este repartizat exponenial. 5ariabila aleatoare de tip
'oisson reprezint numrul de clieni sosii n sistem sau numrul de clieni servii pe unitatea de
timp# n vreme ce variabila aleatoare exponenial reprezint timpul dintre dou sosiri consecutive
n sistem sau timpul de servire al unui client.
?11 Modele de ateptare cu o singur staie de servire
?11"1 Modelul $5pH
A
-;FH
)
,
)
-;" :H,FIF+-
*n acest model sosirile sunt poissoniene# serviciile sunt repartizate dup le(ea F crei i se cunosc
parametrii
&
i

&
# o sin(ur staie de servire# populaie infinit coada poate fi nemr(init&#
re(ula de servire a clienilor fiind D4D,. !unoscnd factorul de ncrcare al sistemului
&
A


# se
poate determina timpul de ateptare multipl
$
1
1
$
&
cv
KTM
+

. Acum se pot determina timpul


mediu de ateptare la coad
KTM
& K

i lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
1A1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
$5emplu1 , companie cu muli an(aNai are cabinet medical propriu. Din experiena anterioar s-a
constatat c an(aNaii sosesc la cabinet independent unul de altul n medie la interval de 11 minute
unul fa de altul#
11
A

. 7erviciul medical dureaz n medie 1$ minute#


1$
&

# cu o
abatere de / minute#
/
&

. 'resupunnd c se lucreaz $0 ore / sc"imburi& i c o or


pierdut la coad de ctre un an(aNat nseamn o pierdere de F% lei pentru companie# s se
determine costul total al acestui sistem de ateptare.
#e4olvare1 Dactorul de ncrcare a sistemului
@ . %
11
1$

A
&

# ceea ce reprezint c @%j din


timp cabinetul medical nu lucreaz. !oeficientul de variaie al timpului de servire
$1 . %
1$
/

&
&
&
cv

permite calcularea timpul de ateptare multipl


1$1 . $
$
$1 . % 1
@ . % 1
@ . %
$
1
1
$ $

&
cv
KTM

i apoi timpul mediu de ateptare la coad


min 1 . $1 $1 . $ 1$ KTM
& K

# iar lun(imea
medie a cozii
A% . 1
11
1 . $1

A
K
<

. 8impul mediu petrecut de un an(aNat n sistem este de


$1.1Y1$U/A.1 min.
'roblema se poate rezolva utiliznd >ana(ement 7cientist selectnd modulul Iaitin( Eines i apoi
modelul 'oisson Arrivals S ArbitrarO 7ervice 1 !"annel&.
7e introduc datele ca n fi(ura de mai Nos# innd seama c abaterea standard de / minute
reprezint %.%1 dintr-o or ora fiind unitatea de msur a timpului n aceast problem&. Apsnd
butonul 7olve se obine ecranul cu rezultate ca n fi(ura urmtoare. 8impul mediu de ateptare la
coad %.0$1bF%U$1.1 min# iar timpul mediu de ateptare n sistem %.F$1bF%U/A.1 min.
'robabilitatea ca un an(aNat care vine la cabinetul medical fr s atepte la coad este %.$ $%j
din timp cabinetul lenevete&.
1AF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
'entru a calcula pierderile companiei cu an(aNaii care mer( la cabinetul medical# inem seama de
faptul c sosesc 0 an(aNai pe or# se lucreaz $0 de ore i rmn n sistem /A.1 min# fiecare
minut reprezentnd o pierdere de 1 leu. Aadar .
Pierdere total.!numr de an%a:ai)S!timp mediu petrecut 4n item) S!cot pe minut) .
TUSVW.XSQ.VUDD lei.
'ierderea este destul de mare i se datoreaz faptului c timpul de lenevire al cabinetului este de
$%j pe zi.
?111 Modelul $5pH
A
-;$5pH
)
-;" :H,FIF+-
*n acest model sosirile sunt poissoniene# serviciile exponeniale# o sin(ur staie de servire#
populaie infinit coada poate fi nemr(init&# re(ula de servire a clienilor fiind D4D,. *ns pentru
variabila aleatoare exponenial
& e
&
+$p & >
#
& &
& M \ [
i atunci
1
&
cv
. !unoscnd
factorul de ncrcare al sistemului
&
A


# se poate determina timpul de ateptare multipl

1
KTM
. Acum se pot determina timpul mediu de ateptare la coad
KTM
& K

i
lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
?11<1 Modelul $5pH
A
-;(;" :H,FIF+-
*n acest model serviciile sunt deterministe ? D ? i atunci
%
&

# deci i
%
&
cv
# iar timpul de
ateptare multipl este
( )

1 $
KTM
. 7e pot determina acum timpul mediu de ateptare la
coad
KTM
& K

i lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
1AA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
?11.1 Modelul 7;7;" :H,FIF+-
5ariabilele aleatoare care reprezint timpul dintre dou sosiri consecutive i respective timpul de
servire sunt cu repartiii oarecare# notate 7 (enerale&# dar crora li se cunosc media i abaterea
medie ptratic abaterea standard&#
A A
#
&# respectiv
& &
#
&. 'entru situaiile n care
1
# se poate aproxima timpul de ateptare multiplu cu
$ 1
$ $
& A
cv cv
KTM
+

. 7e pot
determina acum timpul mediu de ateptare la coad
KTM
& K

i lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
?1<1 Modele cu mai multe staii de servire
Modelul $5pH
A
-;$5pH
)
-;c :H,FIF+-
!onsiderm urmtoarea situaie . exist mai multe staii de servire c# mai multe ("iee& i o
sin(ur coad format de cei ce doresc acel serviciu. 'entru un astfel de sistem factorul de ncrcare
este
A
&
c
c

# iar relaia de calcul pentru timpul de ateptare multipl fiind laborioas# se ia


pentru KTM valori din tabelul [1\ de mai Nos.
1A@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8impul multiplu de ateptare pentru un model )xp
A
&S)xp
7
&Sc .
#D4D,& I8>
)xp
&
Dactor de
incarcare
3umar de statii de servire# c
1 $ / 0 1 1%
%.1 %.1111 %.%1 %.%%1 $)-%0 % %
%.$ %.$1 %.%0$ %.%1 %.%%/ %.%%1 %
%./ %.0$@1 %.%PP %.%// %.%1/ %.%%F %.%%
%.0 %.FFFA %.1P1 %.%A@ %.%/@ %.%$ %.%%$
%.1 1 %./// %.11@ %.%@A %.%1$ %.%%A
%.F 1.1 %.1F/ %.$PF %.1AP %.11@ %.%$1
%.A $#//// %.PF1 %.10A %./1A %.$1$ %.%A0
%.@ 0 1A.AA@ 1%.A@A %.A0F %.110 %.$%1
%.P P 0$.F/$ $A.$/1 1P.FP0 11.$1% 1
%.P1 1P P#$1F0 F%.0FA 00.1A1 /1.11$ 1F.11$
!u valorile corespunztoare din acest tabel se pot determina acum timpul mediu de ateptare la
coad +$p & K
KTM
i lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
Modelul 7;7;c :H,FIF+-
5ariabilele aleatoare care reprezint timpul dintre dou sosiri consecutive i respective timpul de
servire sunt cu repartiii oarecare# notate 7 (enerale&# dar crora li se cunosc media i abaterea
medie ptratic abaterea standard&#
A A
#
&# respectiv
& &
#
&. 'entru situaiile n care
1
# se poate aproxima timpul de ateptare multiplu cu
$
$ $
& A
+$p
cv cv
KTM KTM
+
. 7e pot
determina acum timpul mediu de ateptare la coad
KTM
& K

i lun(imea medie a cozii
A
K
<


.
?1<1 )tudiu de ca4
7e pune problema s se stabileasc dac este mai avantaNos s fie cozi distincte la staii de servire
distincte cu aceleai performane n ceea ce privete serviciul# sau coad unic i clientul s mear(
1AP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
la staia care este liber n momentul n care l aNun(e rndul s fie servit. 5om face studiul pe o
problem concret.
Ea o carier de pietri sunt dou escavatoare de mare capacitate# cu aceleai performane n
funcionare# care trebuie s ncarce autobasculante care sosesc la intervale de 1% min n medie& fie
c ateapt s fie ncrcate de ecavatorul 1# fie c ateapt s fie ncrcate de ecavatorul $#
1%
A

min. 7e presupune ca repartiia timpului dintre sosirile autobasculantelor este +$p1%&. Diecrui
escavator i trebuie medie A min pentru ncrcarea unei autobasculante#
A
&

min# cu o abatere
standard de $ min
1
A

. !oeficientul de variaie pentru variabila aleatoare timpul de servire este


$
&

min.
7e pune problema determinrii unei or(anizri eficiente a sistemului de ateptare de la carier# n
sensul c autobasculantele s atepte la codi distincte sau s fac o sin(ur coad i s se ndrepte
ctre escavatorul care este liber atunci cnd i vine rndul s fie ncrcat.
#e4olvare1
a& 5om considera mai nti cazul cnd se formeaz dou cozi distincte# cte una la fiecare
escavator. 5om avea $ modele )xp
A
&SKS1 .#D4D,& similare. Dactorul de ncrcare al fiecruia
este
A . %
1%
A

A
&

. Aadar# fiecare escavator lucreaz doar la A%j din capacitea sa de lucru.


8impul de ateptare multipl
$F$ . 1
$
A
$
1
A . % 1
A . %
$
1
1
$
$

,
_

&
cv
KTM

# adic o
autobasculant ateapt pn s nceap ncrcarea de 1.$F$ ori timpul mediu de ncrcare# i
anume 1.$F$bAU@.@// min.
b& !onsiderm cazul cnd autobasculantele fac o sin(ur coad pentru a atepta s fie ncrcate.
7untem n cazul modelului )xp
A
&SKS$ .#D4D,& # cU$. Atunci intervalul mediu de timp dintre
dou sosiri consecutive la coad se nNumtete#
1
A

min. Dactorul de ncrcare este


A . %
1 $
A

A
&
c

. 8impul de ateptare multipl este


11P . %
$
A
$
1
PF1 . %
$
$
$ $

,
_

+

+

& A
+$p
cv cv
KTM KTM
#
ceea ce nseamn c n acest caz o autobasculant ateapt pn s nceap s fie ncrcat
%.11PbAU/.F// min.
1@%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
)ste evident c or(anizarea cu o sin(ur coad de ateptare este mai avantaNoas i explicaia const
n faptul c escavatoarele avnd factorul de ncrcare A%j # stau neutilizate /%j i atunci cnd
unul lenevete# din coada comun# vine o autobasculant pentru a fi ncrcat.
?1=1 )isteme de ateptare cu pierderi
)xist situaii n care un client aNun(e ntr-un sistem de ateptare# vede coada i nu mai ateapt#
prsind sitemul de ateptare. Astfel de sisteme se numesc sisteme cu pierderi. 7e consider cazul
uni sistem )xp
A
&SKSc .#D4D,& cu pierderi. Dactorul de incrcare
A
&
c

pentru aceste
modele poate s fie mai mare dect 1%%j deoarece o parte dintre clienii sosii n sistem l prsesc
nainte de a primi serviciul oferit de acel sistem. , msura a performanei unui astfel de sistem o
constitue rata pierderilor# determinat cu formula
( )
( )

c
)
)
c
)
c
c
c
Pierderi
%
_
_

.
'entru cazul cu o sin(ur staie de servire# cU1#

1
Pierderi

'entru cazul cu o sin(ur staie de servire# cU$#
$
$
$ $ 1
$

+ +
Pierderi
.
'entru cazul cu o sin(ur staie de servire# cU1#
( )
( ) ( )
_ /
/
$
/
/ 1
_ /
/
/ $
/

+ + +
Pierderi
.
1@1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
E1 P#+B*$M$ P#+P8)$
E1"1 ,eri0icri pariale
1. Dolosind al(oritmul 6oO-Iars"al s se determine matricea drumurilor n (raful orientat dat
de matricea de adiacen

,
_

% % % %
% % % 1
1 1 % 1
% % 1 %
A
2. 7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate Activitate precedent 8impul necesar realizrii n zile
A - 1
< A 0
! - P
D <#! /
) < 0
D D#) $
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei activiti# presupunnd c DDU8D pentru
ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic i durata acestuia
d& Dac activitii ! i sunt necesare 11 zile se modific drumul critic + Dac da# cum+ care va
fi noul drum critic i ce lun(ime va avea&
e& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute.
3. Dolosind al(oritmul lui 'rim s se determine arborele parial de cost minim n (raful
neorientat dat de matricea costurilor

,
_

% $% 11 $1
$% % 1 %
11 1 % 1%
$1 % 1% %
C
4. 7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate
Activitate
precedent

Durata in zile
!ea mai
optimista
!ea mai
probabila
!ea mai
pesimista
A - 0 F @
1@$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
< - @ 1% 1$
! A / A 1A
D ! / A 11
) < @ 1% 1$
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze durata medie# abaterea medie patratic# D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei
activiti# presupunnd c DDU8D pentru ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic# durata medie a acestuia i abaterea medie
ptratic presupunnd duratele activitilor drumului critic independente i repartizate
normal.
d& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute.
5. Dolosind al(oritmul DiNMstra s se determine ruta pe care se realizeaz timpul minim ntre
localitile 1 i F# dac matricea timpilor necesari parcur(erii distanei dintre localiti este

,
_

% F P / % %
F % $ $ % %
P $ % 1 $ 0
/ $ 1 % 0 %
% % $ 0 % 1
% % 0 % 1 %
C
6. 7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate Activitate precedent 8impul necesar realizrii n zile
A - 0
< A 1
! - F
D <#! @
) < 0
D D#) 1%
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei activiti# presupunnd c DDU8D pentru
ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic# durata acestuia.
d& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute.
7. Dolosind al(oritmul lui LrusMal s se determine arborele parial de cost minim n (raful conex
neorientat dat de matricea costurilor
1@/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)

,
_

% % 1P 10 %
% % 1% % 1@
1P 1% % 1A 11
10 % 1A % 1F
% 1@ 11 1F %
C
8. 7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate
Activitate
precedent

Durata in zile
!ea mai
optimista
!ea mai
probabila
!ea mai
pesimista
A - / 1 A
< - A P 11
! A $ F 1F
D ! $ 0 F
) < A P 11
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze durata medie# abaterea medie patratic# D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei
activiti# presupunnd c DDU8D pentru ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic# durata medie a acestuia i abaterea medie
ptratic presupunnd duratele activitilor drumului critic independente i repartizate
normal.
d& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute.
9. Dolosind al(oritmul 6oO-Iars"al s se determine matricea drumurilor n (raful orientat dat
de matricea de adiacen

,
_

% % % 1
% % % 1
1 1 % 1
% % 1 %
A
.
1@0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
10.7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate Activitate precedent 8impul necesar realizrii n zile
A - 1
< A 0
! - P
D <#! /
) < 0
D D#) $
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei activiti# presupunnd c DDU8D pentru
ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic i durata acestuia
d& Dac activitii ! i sunt necesare 1% zile se modific drumul critic + Dac da# cum+ care va
fi noul drum critic i ce lun(ime va avea&
e& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute.
11.Dolosind al(oritmul 6oO-DloOd s se determine matricea drumurilor de cost minim ntre
orice doua varfuri ale (rafului orientat dat de matricea costurilor

,
_

1@
$% 11 1
1%
C
.
1@1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
12.7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate Activitate precedent 8impul necesar realizrii n zile
A - F
< A A
! A @
D <#! 1%
) - F
D ) 1$
a& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
b& 7 se calculeze D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei activiti# presupunnd c DDU8D pentru
ultima activitate
c& 7 se precizeze activitile drumului critic i durata acestuia
d& 2tiliznd >7 i IinJ7< s se verifice rezultatele obinute la subiectele 1 i $.
13. , firm de construcii are n plan s construiasc 1 blocuri n urmtorii / ani. 3otm cu P
it
variabilele binare# n care
1 # 1 i
# reprezint tipul de bloc# iar
/ # 1 t
# reprezint anul n
care se va construi. 'lanul de producie trebuie s verifice urmtoarele restricii.
a& n primul an nu se va construi mai mult de un bloc
b& blocul de tip $ nu se poate construi naintea celui de tip /# dar pot fi construite n acelai an
c& cel puin un bloc trebuie s fie construit n fiecare an
d& blocul de tip 0 nu poate fi construit mai trziu de anul al doilea
e& blocurile de tip 1 i 1 nu pot fi construite n acelai an.
7 se modeleze problema _
14. , firm de construcii poate realiza sptmnal n plus fa de profilul de baz nc /
activiti notate A# <# !# n funcie de timpul liber# pentru care poate obine un cti(
suplimentar. *n tabelul alturat sunt date consumurile unitare i totalul disponibil din fiecare tip
de resurs. Departamentul de vnzri estimeaz c se pot vinde maximum 1%% de uniti de tip A
i 1$% uniti de tip <. 8otui# o campanie de vnzare poate fi lansat la un cost de 1%%% lei
indiferent de tipul produsului promovat. !ampania ar mri cererea cu 1% de uniti pentru
produsul promovat. Din motive financiare nu poate fi fcut campanie dect pentru un sin(ur tip
de produs. 7 se determine un plan de producie astfel nct firma s obin un cti( suplimentar
maxim_ 7 se modeleze i s se rezolve problema folosind un soft adecvat_
8ip resursn8ip activitate A < !
6esurs
disponibil
1@F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
,re main / A $ 1%%%
>aterii prime $/ 1@ $1 $1%%
,re omSunit. produs 1 1.1 $ /%%
!ti( unitar 1%
%
1$
%
11
%
a. 7 se modeleze problema_
b. 7 se rezolve utiliznd un soft adecvat_
15. , firm de construcii poate realiza sptmnal n plus fa de profilul de baz nc /
activiti notate A# <# !# n funcie de timpul liber# pentru care poate obine un cti(
suplimentar. *n tabelul urmtor sunt date consumurile unitare i totalul disponibil din fiecare
tip de resurs .
8ip resursn8ip activitate A < ! 6esurs disponibil
,re main / A $ 1%%%
>aterii prime $/ 1@ $1 $1%%
,re omSunit. produs 1 1.1 $ /%%
!ti( unitar 1%
%
1$
%
11
%
'rodusele de tip ! se realizeaz pe o main nc"iriat pentru care se pltete o c"irie sptmnal
de @%% lei n caz de utilizare. Dac se realizeaz produse de tip ! aceste nu pot fi n numr mai mare
de $%%. 7 se determine un plan de producie astfel nct firma s obin un cti( suplimentar
maxim_
7 se modeleze i s se rezolve problema folosind un soft adecvat_
16. , firm de construcii are la dispozitie 10 %%% %%% lei pe care poate s-i investeasc n
F tipuri de proiecte. *n tabelul urmtor sunt trecute sumele ce ar trebui investite n fiecare tip de
proiect i profitul estimat a fi obinut dac s-ar investi acea sum.
8ip proiect 4 44 44
4
45 5 54
7uma ce ar trebui investit n mil.& 1 A 0 / 0 F
!ti(ul estimat n mii.& 1
F
$
$
1
$
@ 1
1
1P
!are este cel mai bun plan de investiii pentru a obine un profit estimat maxim i ct va fi acest
profit+
7 se modeleze i s se rezolve utiliznd un softHare adecvat aceast problem_
1@A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
17. =eful unei companii trebuie s decid ce proiecte vor fi finanate n anul urmtor. Are @
propuneri de proiecte A# <# !# D# )# D# K# 9&. Dup studierea lor# face o estimare dnd note
punctaN& ntre % i 1%% propunerilor. 7e dorete o combinaie de proiecte care s aib valoarea
punctaNul& maxim. <u(etul disponibil este de /$% %%% euro. 2n proiect poate fi admis sau
respins# dar nu finanat parial. *ntre proiecte exist anumite relaii.
- 'roiectele K i 9 nu pot fi finanate mpreun#
- D nu se finaneaz fr A# dar A poate fi finanat fr D.
a& 7 se modeleze problema.
b& 7 se rezolve problema avnd datele din tabelul urmtor.
'roiect !ost mii euro& 'unctaN
A @% 0%
< 11 1%
! 1$% @%
D F1 1%
) $% $%
D 1% 1
K F% @%
9 1%% 1%%
18. , firm de producie de ener(ie electric are / centrale electrice care furnizeaz
ener(ie la 0 localiti. Diecare central poate furniza un numr limitat de MI". De
asemenea# fiecare localitate are cereri diferite n perioadele de vrf la un moment dat.
!osturile de transport dintre centrale i localiti depind de distanele parcurse unitatea
este milionul de MI"& i sunt date n tabelul de mai Nos. 7 se modeleze i s se rezolve
problema astfel nct c"eltuielile totale de transport s fie minime_
Eocalitate
!entral
E1 E$ E/ E0 !apacitatea
!1 @ F 1% P /1
!$ P 1$ 1/ A 1%
!/ 10 P 1F 1 0%
!ererea 01 $% /% /%
19. , firm de transport aerian de persoane are un operator pentru rezervri de bilete.
8oate apelurile telefonice primesc un rspuns pe robot i dac operatorul este liber l preia# dac
nu# este pus n ateptare# urmnd a fi preluat de operator cnd acesta se elibereaz. 'resupunnd
c intervalul dintre $ apeluri este o variabil aleatoare exponenial cu media F min# iar timpul
de prelucrare este o variabi aleatoare
& $ # / N
1@@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a& care este timpul mediu de ateptare al unui solicitant de biletepn s fie preluat de
operator +
b& care este numrul mediu de apeluri care ateapt s fie preluate+
E11 2eme pentru proiectul 0inal
1. Avnd urmtorul enun.
2ne entreprise dosire accuorir des fraiseuses manuelles D>& et automatisoes DA& pour sa
production. Egentreprise ne peut dopenser plus $%%%%% pour les mac"ines et pas de 1%%% par mois la
maintenance. Ees fraiseuses manuelles coutent $%%%% par pipce et en moOenne $%% par mois la
maintenance tandis cue les fraiseuses automatisoes coutent 0%%%% par pipce et en moOenne 11% par
mois la maintenance. )n sac"ant cue c"acue fraiseuse manuelle peut produire 11 unitos et c"acue
fraiseuse automaticue $1# trouver le nombre de c"acune q ac"eter pour maximiser la capacito de
production _
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se prezinte metoda <ranc" and <ound
c. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IiJ7<
d. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate.
2. 8rei depozite A# <# ! dispun de $%# 1% i respectiv de /1 tone de mrfuri i destinaiile D# )#
D au nevoie de aceste mrfuri n cantitile $1# $% i respectiv $% tone. )xist disponibiliti
de transport cu camioane care transport marfurile ntre depozite i destinaii conform cu
tabelul
1@P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
D ) D
A 1
1
1
%
< 1 1%
! 1
1
1 1
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IiJ7<
c. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
d. 7 se prezinte al(oritmul Dord-DulMerson.
3. Avnd urmtorul enun.
2ne compa(nie est spocialisoe dans lroleva(e et la commercialisation du pi(eon de c"air. )lle
exploite un vaste oleva(e moderne de pi(eons adultes et lui applicue une (estion ri(oureuse.
!ompte tenu de la nouvelle ro(lementation europoenne# q compa(nie docide la construction drun
nouvel abattoir aux normes europoennes q la place de lrancien. !es travaux causent un doran(ement
important car ils concernent un point novral(icue de lrexploitation. Ea compa(nie docide donc de
les ordonnancer et obtient le tableau suivant# donnant les difforentes tc"es# leurs duroes# leurs
costs# et les tc"es immodiatement antorieures .
8c"es 8c"es antorieures
Duroe
en Nours&
!osts
en milliers dreuros
A 1% 1$
< !# ) 11 @
! D / 10
D D# 9 @ 11
) A# 4 F /
D A 1 1A
K D A 1$
9 A 0 1%
4 P F
1. Doterminez le c"emin criticue ainsi cue la duroe minimale de roalisation des travaux.
$. Donnez la mar(e totale et la mar(e libre de c"acue tc"e.
/. 8outes les entreprises retenues pour etectuer les travaux ont accepto de consentir une remise de
1j sur les costs indicuos dans le tableau procodent# q condition de disposer c"acune drau moins
$%j de temps en plus.
1P%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a& Doterminez toutes les tc"es dont la duroe peut au(menter de $%j sans cue cela empuc"e les
tc"es suivantes de commencer q leur date de dobut au plus tvt et sans cue cela allon(e la duroe
minimale de roalisation des travaux.
b& Doterminez la somme maximale cue lron peut ainsi oconomiser sur le cost total si lron se fixe
pour rp(le de commencer toutes les tc"es q leur date de dobut au plus tvt et de ne pas allon(er la
duroe minimale de roalisation des travaux.
a. 7 se reprezinte (raful asociat
b. 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
c. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
d. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
f. 7 se prezinte suportul teoretic aferent.
4. Avnd urmtorul enun.
2ne entreprise sidorur(icue a rewu commande de 1 tonnes dgacier. Ees teneurs de cet acier en
difforents oloments c"imicues doivent se trouver dans les fourc"ettes suivantes .
? 'roportion de carbone entre $j et /j
? 'roportion de cuivre entre %.0j et %.Fj
? 'roportion de man(anpse entre 1.$j et 1.F1j
'our fabricuer cet acier# lgentreprise dispose de A matieres premieres.
1P1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Derraille
1
$.
1
%
1.
/
0%%
%
%.$
Derraille
$
/ %
%.
@
/%%
%
%.$1
Derraille
/
%
%.
/
%
F%%
%
%.11
Derraille
0
% P% %
1%%
%
%.$$
Derraille
1
% PF 0
$%%
%
%.$F
Derraille
F
%
%.
0
1.
$
/%%
%
%.$
Derraille
A
%
%.
F
%
$1%
%
%.1A
Doterminer les cuantitos de ferrailles q molan(er pour obtenir la commande sou"aitoe par le client
au meilleur cost.
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
c. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
d. 7 se prezinte suportul teoretic aferent.
6. Avnd urmtorul enun.
8"e construction of a cotta(e recuires t"e performance of certain tasMs. 8"e folloHin( table lists
t"e various tasMs Hit" t"eir prioritO relations"ip. 8"e start tasM & and finis" tasM x& are added#
is linMed to tasM A and x is linMed to tasM L.
1P$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a. 7 se reprezinte (raful asociat
b. 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
c. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
d. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
7 se prezinte suportul teoretic aferent
6. Avnd urmtorul enun.
Ea mise en exploitation dgun nouveau (isement minier demande la roalisation dgun certain
nombre de tc"es. Ee tableau suivant reprosente ces difforentes tc"es avec leurs relations
dgantoriorito.
1P/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8c"e Description Duroe en mois&8c"es antorieures
A obtention dgun permis dgexploitation F -
< construction dgune piste entre route et site 0 A
! installation de $ sondeuses 1S0 <
D )rection de baracues provisoires /S0 <
) asp"alta(e de la piste 1 <
D adduction dgeau $ <
K campa(ne de sonda(e A !# D
9 fonwa(e A )# D# K
4 transport et installation au fond du matoriel dgexploitation 1.1 Q# 9
Q
construction de bureaux et lo(ements# ouvriers et
in(onieurs
1 )# D# K
L trawa(e et amona(ement du fond 11 Q# 9
E construction dgune laverie A Q# 9
Doterminer le dolai minimum de roalisation du proNet ainsi cue les mar(es disponibles sur c"acue
des oporations.
a. 7 se reprezinte (raful asociat
b. 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
c. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
d. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
f. 7 se prezinte suportul teoretic aferent.
7. Avnd urmtorul enun.
4l sga(it de livrer un produit q trios clients europoens !lient 1# $ et /& dgune entreprise cui dispose
de deux usines de fabrication 2sine 1 et $&. Ee transport est assure par un sOstpme lo(isticue cui
utilise un roseau de 1 plates-formes 'D1 a 'D1&. Ees capacitos de transport sur c"acun des liens du
roseau sont limitoes aux valeurs donnoes dans le (rap"e suivant .
1P0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Ees cuantitos de produit disponibles en stocM dans les usines sont respectivement de /1 pour 2sine
1 et pour 2sine $. Ees demandes des trois clients sont respectivement de 11 pour !lient 1 et pour
!lient $ et de $% pour le !lient /. 8rouver un pro(ramme de transport cui satisfasse la demande des
clients.
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se prezinte al(oritmul Dord-DulMerson
c. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
d. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
8. Avnd urmtorul enun.
2n avion ne dispose cue de //%M( de fret. 4l doit transporter des marc"andises identicues
conditionnoes dans 0 tOpes de caisses.
8Ope caisse 4 44 44
4
45
'oids 11
%
1$
%
A
%
0%
3ombre de marc"andises 1@
%
10
%
@
%
0%
)videment# on ne c"ar(e cue des caisses pleines. !omment doit-on constituer le c"ar(ement
pour maximise le nombre de marc"andises expodioes+
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se resolve utiliznd >7 iSsau IinJ7<
c. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
d. 7 se prezinte al(oritmul <ranc" and <ound
9. Ea mise en exploitation dgun nouveau (isement minier demande la roalisation dgun certain
nombre de tc"es. Ee tableau suivant reprosente ces difforentes tc"es avec leurs relations
dgantoriorito.
8c"e Description
Duroe en
Nours&
8c"es
antorieures
A obtention dgun permis dgexploitation 1$% -
< otablissement dgune piste de F Mm 1@% A
! transport et installation q pied dgyuvre de $ sondeuses / <
D
croation de btiments provisoires pour le bureau des plans# le
lo(ement des ouvriers sondeurs
/% <
1P1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
) (oudronna(e de la piste F% <
D adduction dgeau P% D
K campa(ne de sonda(e $0% !#D
9 fora(e et ocuipement de trois puits 1@% )#D#K
4 transport et installation au fond du matoriel dgexploitation /% Q#9
Q construction de bureaux et lo(ements# ouvriers et in(onieurs $0% )#D#K
L trawa(e et amona(ement du fond /F% Q#9
E construction dgune laverie $0% Q#9
a. 7 se reprezinte (raful asociat
b. 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
c. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
d. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IiJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
f. 7 se prezinte suportul teoretic aferent
1PF
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
10. Avnd urmtorul enun.
2n produit q ac"eminer depuis / dopvts vers 0 clients de fawon q minimiser les couts de
distribution.
!lient
Depot
!outs unitaires
,ffre
!
1
!
$
!
/
!
0
D
1
1% @ 1 P 1%%
D
$
A 1 1 / /%%
D
/
11 1% @ A 0%%
Demande $%
%
0%
%
/%
%
1%
%
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
c. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
d. 7 se prezinte suportul teoretic aferent
11. Avnd urmtorul enun.
Affecter des a(ents a des (uic"ets sur le pea(es dgune autoroute. 2n a(ent travaille @ "eures
consecutives par Nour# lg"eure de debut etant soit $$"# soit $" soit F"# soit 1%"# soit 10"# soit
1@".
a& >inimiser le nombre dga(ents emploOes.
b& >inimiser le nombre dga(ents emploOes si les "eures de nuit $%-@& coutent 1%j plus
c"eres cue les "eures de Nours @-$%&.
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se prezinte al(oritmul <ranc" and <ound
1PA
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
c. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
d. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
Indicaie
Modelarea pro/lemei
,aria6ile de deci3ie1
1
$
- numrul de salariai pe intervalul orar $$-$#
$
$
- numrul de salariai pe intervalul orar $-F#
/
$
- numrul de salariai pe intervalul orar F-1%#
0
$
- numrul de salariai pe intervalul orar 1%-10#
1
$
- numrul de salariai pe intervalul orar 10-1@#
F
$
- numrul de salariai pe intervalul orar 1@-$$.
a& Funcia o6iectiv1

F
1
&
i
i
$ $ f
min&
Retriciile pro6lemei1

'


+
+
+
+
+
+
F # 1 #
/
1
0
1
0
$
1 F
F 1
1 0
0 /
/ $
$ 1
i N $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
i
b& Funcia o6iectiv1 8rebuie minimizat numrul de ore de noapte# n aceleai condiii ca n
cazul a& .
F / $ 1
$ $ 0 0 & $ $ $ $ $ f + + +
min&
12. Avnd urmtorul enun.
4n order to construct a "ouse# t"ere are manO Nobs t"at need to be done at t"e same time. !ertain
parts of t"e construction must be done before ot"ers can be started. Ie can not start Hirin( t"e
"ouse if t"e Halls "ave not been put up# and He can not put t"e Halls up till t"e foundation "ad
been set. <efore t"e foundation is set# Oou must c"oose a (ood plot to di( t"e foundation "ole.
9oHever# t"ere are certain Nobs H"ic" can be done simultaneouslO. I"ile Oou are Hirin( t"e
outlets# Oou can "ave someone do t"e "eatin( and air conditionin( ducts or can "ave t"e
landscaper HorMin( on t"e outside laOout. 8"e partial order dia(ram Hill alloH one to see "oH
1P@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
lon( t"e H"ole process Hill taMe. <eloH# He s"oH eac" tasM t"at needs to be done# and t"e
amount of time recuired for t"at tasM. 8"e amount of time is estimated.
1. Dind 'lot $ daOs
$. )xcavate land 1 daOs
/. Di( for foundation / daOs
0. EaO concrete foundation 1 daOs
1. )xterior fireHorM $ daOs
F. )xterior electrical $ daOs
A. )xterior (asline 1 daOs
@. 7upports for HallsSceilin(SfloorSstairs 1 daOs
P. 7idin(S6oof / daOs
1%. IindoHs 1 daOs
11. 4nterior Hirin( $ daOs
1$. 4nterior plumbin( $ daOs
1/. 9eatin(SA! ducts $ daOs
10. 4nsulation 1 daO
11. DrO Hall $ daOs
1F. Eandscapin( 10 daOs
1A. 'aintin( $ daOs
1@. Ei("t DixturesS7Hitc"es A "ours
1P. Dloor 6in( $ daO
$%. DoorsS!abinets 1 daO
$1. !lean-up 1 daO
8"e next table s"oHs H"at tasM precedes eac" tasM. 8"is alloHs us to see H"at tasMs can
be done at t"e same time. 4f one tasM does not depend on t"e ot"er# t"en t"ose tHo tasMs
can be done at t"e same time.
1PP
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
a. 7 se reprezinte (raful asociat
b. 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
c. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
d. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
f. 7 se prezinte suportul teoretic aferent
13. Avnd urmtorul enun.
,n molan(e des c"arbons dans un "aut fourneau oz ensuite# une roaction q "aute temporature
produit le cocMe. 4l O a @ c"arbons disponibles. !es c"arbons sont entros par des bandes
porteuses. Jui sont au nombre 0 au maximum 0 c"arbons difforents dans le melan(e. 7i un
c"arbon est dans le molan(e# il doit lgutre q "auteur de minimum 1j. ,n exi(e cue la teneur du
molan(e en silicium soit dgau plus 1.@j. Ee tableau suivant reprend les prix et teneur en 7i des
c"arbons.
!"arbon 'rix 8eneur 7i !"arbon 'rix 8eneur 7i
!"arbon 1 1 $j !"arbon 1 1/ 1j
!"arbon $ 10 $.1j !"arbon F P 1j
!"arbon / 1A 1j !"arbon A 11 $j
!"arbon 0 1% 1j !"arbon @ 11 1.1j
,n veut determiner un melan(e cui est de cout minimum.
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se prezinte metoda <ranc" and <ound i s se rezolve problema
c. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
d. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
$%%
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
14.Avnd urmtorul enun.
2ne socioto dispose de 1 0%% %%% euro q investir. Ees experts proposent 0 investissements possibles
!out <enefice 6endement
4nv.
1
1%%
%%%
1 F%%
%%%
/.$%
4nv.
$
A%%
%%%
$ $%%
%%%
/.10
4nv.
/
0%%
%%%
1 $%%
%%%
/.%%
4nv.
0
/%%
%%%
@%% %%% $.FA
Determiner un plan dginvetissement pour lecuel la societe va obtenir un benefice maximum en
utilisant le montant dgar(ent disponible _
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se prezinte metoda <ranc" and <ound i s se rezolve problema
c. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
d. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
15.Avnd urmtorul enun.
Ee plus (ros client dgune societe petroliere vient de passer une commande dgessence pour les mois
de Nuin# Nuillet et aout . $1% %%% litres livrables fin Nuin# 0%% %%% litres livrables fin Nuillet# /1% %%%
litres livrables fin aout. Apres avoir etudie le calendrier de la production de la periode consideree# le
directeur de la production constate cugil est possible de produire /%% %%% litres dgessence en Nuin# en
Nuillet et en aout au cout de %#/% { le litre. Ea societe peut e(alement produire A1 %%% litres de plus
c"acue mois# en demandant au personnel de faire des "eures supplementaires B ces litres
supplementaires reviennent a %#//{ lgunite. Egessence fabricuee et non livree a la fin du mois doit
etre entreposee dans une citerne speciale. Ee cout dgentreposa(e mensuel est de 11 { pour 1%%%
litres. Ee directeur de la production c"erc"e a determiner le plan de production de lgessence cui
minimise les couts de production et dgentreposa(e# tout en (arantissant pour les trois mois
consideres la livraison des cuantites commandees.
a. 7 se modeleze problema
b. 7 se scrie problema dual asociat
$%1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
c. 7 se scrie al(oritmul simplex primal
d. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
e. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate.
Indicaie
Modelarea pro/lemei
,aria6ilele de deci3ie1
i
$
- producia de petrol n luna i la preul de /% euro mia de litri#
{ } au(ust iulie# iunie# i
# n mii
de litri#
i
*
- producia de petrol n luna i la preul de // euro mia de litri#
{ } au(ust iulie# iunie# i
# n mii
de litri.
Funcia o6iectiv1
!"eltuielile totale de producie i stocare trebuie s fie minime_
!"eltuieli de producie n luna iunie.
1 1
//% /%% * $ +
#
!"eltuieli n luna iulie - de producie.
$ $
//% /%% * $ +
#
- de stocare. ( ) $1% 11
1 1
+ * $ #
!"eltuieli n luna au(ust - de producie.
/ /
//% /%% * $ +
#
- de stocare.
( ) F1% 11
/ $ 1 1
+ + + * $ * $
#
Astfel#
/ $ 1 / $ 1
//% /01 /F% /%% /11 //% & # * * * $ $ $ * $ f + + + + +
.
Retriciile pro6lemei1

'


+ + + + +
+ + +
+

/ # 1 # #
1%%%
F1%
$1%
A1
/%%
/ / $ $ 1 1
$ $ 1 1
1 1
i N * $
* $ * $ * $
* $ * $
* $
*
$
i i
i
i
$%$
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
D1 P#$7&2I#$ C+*+C,I8
D1"1 CAestiuni teoretice pentru lucrarea nt6i
D1"1"1 Capitolul: 7ra0uri i aplicaii
1. !e ntele(ei prin (raf orientat+
$. !e ntele(ei prin (raf neorientat+
/. !e ntele(ei prin (raf ponderat sau valuat&+
0. !e reprezint matricea de adiacen+
1. !e reprezint matricea drumurilor+
F. !e al(oritm cunoatei pentru determinarea matricei drumurilor+
A. !e al(oritm cunoatei pentru determinarea drumurilor minime ntr-un (raf+ !e condiie
trebuie s ndeplineasc (raful+
@. !um se poate reprezenta un (raf pentru prelucarea cu calculatorul+
P. Definii noiunea de lan_
1%. Definii noiunea de drum_
11. !e este (radul exterior al unui vrf + Dar interior +
1$. !e este un arbore+
1/. Definii noiunea de (raf conex_
10. !nd se aplic metoda ')68+
11. !e nseamna larborele de acoperire minim^+
1F. !e al(oritmi cunoatei pentru determinarea arborelui de acoperire de lun(ime minim+
1A. !e nseamn drum critic n (raful activitilor unui proiect+
1@. !e reprezint marNa ntr-un (raf al activitilor unui proiect i cum se calculeaz+
1P. !um se determin durata medie a unui proiect + 6e(ula de calcul.
$%. !um se calculeaz abaterea medie standard a duratei unui proiect# dac duratele activitilor
drumului critic sunt considerate independente i normal repartizate+
$1. *n ce condiii se poate aplica al(oritmul lui LrusMal pentru determinarea arborelui de
acoperire minim+
$$. *n ce condiii se poate aplica al(oritmul lui 'rim pentru determinarea arborelui de acoperire
minim+
$/. !e al(oritm cunoatei pentru determinarea drumurilor de cost minim ntr-o reea de
transport# pornind de la un vrf dat+
$%/
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
$0. !um se recunosc activitile care fac parte din drumul critic ntr-un (raf al activitilor+
$1. Asupra cror durate de activiti trebuie acionat dac se dorete reducerea duratei realizrii
ntre(ului proiect+
$F. !um se determin momentul cel mai devreme de ncepere a unei activiti ntr-un proiect+
$A. !um se determin momentul cel mai devreme de finalizare a unei activiti ntr-un proiect+
$@. !um se determin momentul cel mai trziu de ncepere a unei activiti ntr-un proiect+
$P. !um se determin momentul cel mai trziu de finalizare a unei activiti ntr-un proiect+
/%. !e nle(ei prin dia(rama activitilor unui proiect+
D1"11 $5emplu de aplicaie practic pentru lucrarea nt6i
1. Dolosind al(oritmul 6oO-Iars"al s se determine matricea drumurilor n (raful orientat
dat de matricea de adiacen

,
_

% % % %
% % % 1
1 1 % 1
% % 1 %
A
.
$%0
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
2. 7e consider un proiect ale crui date sunt trecute n tabelul
Activitate Activitate
precedent
Durata in zile
!ea mai optimista !ea mai probabila !ea mai pesimista
A - 0 F @
< - @ 1% 1$
! A / A 1A
D ! / A 11
) < @ 1% 1$
e& 7 se traseze dia(rama (rafului asociat proiectului
f& 7 se calculeze durata medie# abaterea medie patratic# D7# DD# 87# 8D i marNa fiecrei
activiti# presupunnd c DDU8D pentru ultima activitate
(& 7 se precizeze activitile drumului critic# durata medie a acestuia i abaterea medie
ptratic presupunnd duratele activitilor drumului critic independente i repartizate
normal.
/. 2tiliznd >7 iSsau IinJ7< s se verifice rezultatele obinute la subiectele 1 i $.
D11 CAestiuni teoretice pentru lucrarea a doua
D11"1 Capitolele: Programare n numere ntregi, #eele de transport
1. !e se nele(e prin 'roblema atribuirii sarcinilor + Dormularea matematic.
$. !e se nele(e prin lproblema de transport^+ Dormularea matematic.
/. 7crieti lproblema dual^ asociat unei probleme de transport_
0. !e al(oritmi pot fi folosii pentru rezolvarea 'roblemei atribuirii sarcinilor +
1. !e se nele(e prin l'roblem de pro(ramare liniar n numere ntre(i^ + Dormularea
matematic a acesteia.
F. !e metod se poate aplica pentru rezolvarea l'roblemei de pro(ramare liniar n numere
ntre(i^+
A. !are este principiul l>etodei <ranc" and <ound^+
@. !e se nele(e prin l6eea de transport^+
P. !e este un flux ntr-o reea de transport+
1%. !e se nele(e prin flux compatibil+ Dar prin flux complet+
11. !nd un arc este saturat+
1$. !e se nele(e prin flux maxim ntr-o reea de transport +
1/. !e se nele(e prin drum care mrete fluxul ntr-o reea de transport +
$%1
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
10. !e al(oritm se poate folosi pentru determinarea fluxului maxim ntr-o reea de transport+
11. )videniai cteva domenii de aplicare ale reelelor de transport_
D111 $5emplu de aplicaie practic pentru lucrarea a doua
1. =eful unei companii trebuie s decid ce proiecte vor fi finanate n anul urmtor. Are @
propuneri de proiecte A# <# !# D# )# D# K# 9&. Dup studierea lor# face o estimare dnd note
punctaN& ntre % i 1%% propunerilor. 7e dorete o combinaie de proiecte care s aib
valoarea punctaNul& maxim. <u(etul disponibil este de /$% %%% euro. 2n proiect poate fi
admis sau respins# dar nu finanat parial. *ntre proiecte exist anumite relaii.
- 'roiectele K i 9 nu pot fi finanate mpreun#
- D nu se finaneaz fr A# dar A poate fi finanat fr D.
c& 7 se modeleze problema.
d& 7 se rezolve problema avnd datele urmtoare
'roiect A < ! D ) D K 9
!ost mii euro& @
%
1
1
1$
%
F
1
$
%
1
%
F
%
1%%
'unctaN 0
%
1
%
@% 1
%
$
%
1 @
%
1%%
$. , firm de producie de ener(ie electric are / centrale electrice care furnizeaz ener(ie la 0
localiti. Diecare central poate furniza un numr limitat de MI". De asemenea# fiecare
localitate are cereri diferite n perioadele de vrf la un moment dat. !osturile de transport
dintre centrale i localiti depind de distanele parcurse unitatea este milionul de MI"& i
sunt date n tabelul alturat. 7 se modeleze i s se rezolve problema astfel nct c"eltuielile
totale de transport s fie minime_
D1<1 2eme de proiect @ $5emplu
A. Avnd urmtorul enun de problem
4n order to construct a "ouse# t"ere are manO Nobs t"at need to be done at t"e same time. !ertain
parts of t"e construction must be done before ot"ers can be started. Ie can not start Hirin( t"e
"ouse if t"e Halls "ave not been put up# and He can not put t"e Halls up till t"e foundation "ad been
set. <efore t"e foundation is set# Oou must c"oose a (ood plot to di( t"e foundation "ole. 9oHever#
t"ere are certain Nobs H"ic" can be done simultaneouslO. I"ile Oou are Hirin( t"e outlets# Oou can
"ave someone do t"e "eatin( and air conditionin( ducts or can "ave t"e landscaper HorMin( on t"e
$%F
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
outside laOout. 8"e partial order dia(ram Hill alloH one to see "oH lon( t"e H"ole process Hill
taMe. <eloH# He s"oH eac" tasM t"at needs to be done# and t"e amount of time recuired for t"at tasM.
8"e amount of time is estimated.
1. Dind 'lot $ daOs
$. )xcavate land 1 daOs
/. Di( for foundation / daOs
0. EaO concrete foundation 1 daOs
1. )xterior fireHorM $ daOs
F. )xterior electrical $ daOs
A. )xterior (asline 1 daOs
@. 7upports for HallsSceilin(SfloorSstairs 1 daOs
P. 7idin(S6oof / daOs
1%. IindoHs 1 daOs
11. 4nterior Hirin( $ daOs
1$. 4nterior plumbin( $ daOs
1/. 9eatin(SA! ducts $ daOs
10. 4nsulation 1 daO
11. DrO Hall $ daOs
1F. Eandscapin( 10 daOs
1A. 'aintin( $ daOs
1@. Ei("t DixturesS7Hitc"es A "ours
1P. Dloor 6in( $ daO
$%. DoorsS!abinets 1 daO
$1. !lean-up 1 daO
8"e next table s"oHs H"at tasM precedes eac" tasM. 8"is alloHs us to see H"at tasMs can
be done at t"e same time. 4f one tasM does not depend on t"e ot"er# t"en t"ose tHo tasMs
can be done at t"e same time.
8"e next table s"oHs H"at tasM precedes eac" tasM. 8"is alloHs us to see H"at tasMs can
be done at t"e same time. 4f one tasM does not depend on t"e ot"er# t"en t"ose tHo tasMs
can be done at t"e same time.
$%A
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
8asM 'recedent tasM 8ime in daOs&
1 % $
$ 1 1
/ $ /
0 / 1
1 1# $# /# 0 $
F 1# $# /# 0 $
A 1# $# /# 0 $
@ 0 1
P @ /
1% @ 1
11 @ $
1$ @ $
1/ @ $
10 1%# 11# 1$# 1/ 1
11 10 $
1F @ 10
1A 11 $
1@ 1A A
1P 1A $
$% 1P 1
$1 $% 1
(. 7 se reprezinte (raful asociat
". 7 se determine D7# DD# 87# 8D i marNa pentru fiecare activitate
i. 7 se precizeze activitile drumului critic i durata minim proiectului
N. 7 se rezolve utiliznd >7 sauSi IinJ7<
M. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate
l. 7 se prezinte suportul teoretic aferent.
<. Avnd urmtorul enun de problem
4l sga(it de livrer un produit a trois clients europeens !lient 1# $ et /& dgune entreprise cui
dispose de deux usines de fabrication usine 1 et $&. Ee transport est assure par un sOstpme
lo(isticue cui utilise un reseau de 1 plates-formes 'D1 a 'D1&. Ees capacites de transport sur
c"acun des liens du reseau sont limitees aux valeurs donnes dans le (rap"e suivant .
$%@
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
Ees cuantites de produit disponibles en stocM dans les usines sont respectivement de /1 pour 2sine
1 et $1 pour 2sine $. Ees demandes des trois clients sont respectivement de 11 pour !lient 1 et pour
!lient $ et $% pour !lient /. 8rouver un pro(ramme de transport cui satisfasse la demande des
clients.
1. 7 se modeleze problema
$. 7 se prezinte al(oritmul Dord-DulMerson
/. 7 se rezolve utiliznd IinJ7<
0. 7 se ataeze listin(ul cu rezultate.
$%P
Cercetri operaionale n managementul proiectelor (Draft)
BIB*I+7#AFI$
I"J Anderson, (1 #1 , )OeeneF, (1 P1, Gilliams, 2A1 A1 An Introduction to Mana%ement &cience.
'uantitative Approac(e to Deciion Ma)in%# ediia a A-a Iest 'ublis"in( !ompanO# 1PPA.
IJ Bonini, C1 P1 , Mausman, G1 M1, B n, M1 Pr1 'uantitative Anal*i for Mana%ement" ediia a
P a. 4rHin >c KraH 9ill# 1PPA.
I<J CoAen, 71. Conve$ite et Aptimiation# )3'!# 'aris# $%%%.
I.J MenrF@*a/ordere, A1 Rec(erc(e Aperationnelle. 'resses de lg|cole 3ationale des 'onts et
!"aussoes# 1PP1.
I=J Bau0mann, A1 Metode i modele ale cercetrii operaionale# vol. 4# 44. )ditura =tiinific#
<ucureti# 1PFA.
I>J 2randa0ir, #1 Modele i Al%oritmi de optimi3are# )d. AK46# <ucureti# $%%0.
IEJ :idroiu, C1 Pro%ramare liniar. )ditura 8e"nic# <ucureti # 1P@/.
"ttp.SSmat"ematicues.ac-
bordeaux.frSpedalOcSsecdocpedS(rap"esSca"ierSpbtordonnancementSpbtordonnancement."tm
"ttp.SSHHH.lamsade.daup"ine.frSe(abrelSD,!2>)387Stransparents6,t>4$)tE1t$%11-$%1$.pdf
"ttp.SSHHH.lexeeM.comSdocumentS1$@A-contrat-travail-canadaS
"ttp.SSHHH.lamsade.daup"ine.frSemanouvriS,284E7E1S)k!)ES8ransparents6,)xcel.pdf
$1%