Sunteți pe pagina 1din 11

Biblioteca esenial (I): 20 de cri teologice

V propun 20 de cri de teologie pe care le consider esen iale. Datorit perioadelor de studiu care m-au purtat dintr-un loc n altul, am fost nu de puine ori n situaia de a selecta din biblioteca proprie un numr de cr i esen iale, pentru a nu le pierde din vedere, n orice loc m-a gsi. Deoarece am considerat c o astfel de selecie, orict de subiectiv, ar putea, eventual, oferi o sugestie sau dou i altor cuttori n liter (i duh), ncep astzi cu lista crilor teologice eseniale, disponibile n limba romn. De la contribu iile marilor teologi ai trecutului, precum P. lorens!", #. lorovs!", $. Popovici, %. &oss!" i D. 'tniloae, trecnd prin operele unor P. (ellas, #. )atsou!as, *. 'chmemann sau +. Peli!an, pn la ale contemporanilor $. ,izoulas, *. &outh, +. -rec!, +. -ehr sau $. $. $c .r., iat o posibil bibliografie teologic, redus la esene. (.-. *m dorit includerea unui singur titlu pentru un autor. *stfel, lucrri importante au rmas, inevitabil, parte a unei note de final/01. RAFT ! " ("#"0) 2 +ohn -ehr 3 Formarea teologiei cretine, vol. $4 Drumul spre Niceea 3 traducere de )ihail #. (eam5u, 'ophia, -ucure6ti, 7889 2 +ohn -rec! 3 Sfnta Scriptur n Tradiia Bisericii 3 Patmos, :lu.-(apoca, 788; 2 Pavel lorens!i 3 Stlpul i Temelia Adevrului. ncercare de teodicee ortodo n douspre!ece scrisori 3 traducere de <mi $ordache, pr. $ulian riptu 6i pr. Dimitrie Popescu, Polirom, $a6i, 0=== 2 #eorges Florovs"# 3Bi$lie% Biseric% Tradi&ie3traducere de >adu ?eodorescu, 'ditura (entregirea, *lba $ulia, 788@ 2 $oan $. $c, .r. 3 )anonul ortodo iei, vol. $4 )anonul apostolic al primelor secole 3 DeisisA 'tavropoleos, 788B 2 %ladimir &oss!", 3 Teologia mistic a Bisericii de (srit 3 traducere de pr. %asile >aduc, introducere de pr. prof. dr. Dumitru 'tniloae, Cumanitas, -ucure ti, 7808

2 Pana"otis (ellas 3 *mul + animal ndumne!eit. ,entru o antropologie ortodo 3 studiu introductiv i traducere de diacon $oan $. $c .r., Deisis, 'ibiu, 0==9 2 +aroslav Peli!an - Tradi&ia cretin. * istorie a de!voltrii doctrinei 3 vol. $-%, traduceri de 'ilvia Palade, )ihai-'ilviu :hiril 6i pr. prof. (icolai -uga, Polirom, $a6i, 7889-788B 2 $ustin Popovici 3 *mul si Dumne!eul-*m. A$isurile i culmile filo!ofiei 3 studiu introductiv 6i traducere de pr. prof. $oan $c 6i diacon $oan $. $c .r., Deisis, 'ibiu, 0==D 2 Dumitru 'tniloae 3 Teologie Dogmatic *rtodo 3 vol. $-$$$ /<$-)-E>, -ucure6ti, 0=DB1 RAFT ! 2 (""#20) 2 ?eoclit Dionisiatul 3 Dialoguri la At.os 3 vol. $-$$, traducere de pr. prof. $oan. $. $c, Deisis, *lba-$ulia, 0==9 2 Paul <vdochimov 3 /u$irea ne$un a lui Dumne!eu 3 traducere de ?eodor -acons!", *nastasia, -ucureti, 0==; 2 Farl :hristian elm" 3 Dogmatica e perien&ei ecle!iale. nnoirea teologiei ortodo e contemporane 3 introducere 6i traducere de pr. prof. dr. $oan $c, Deisis, 'ibiu, 0=== 2 +ean-:laude &archet 3 Terapeutica $olilor spirituale 3 traducere de )arinela -o.in, 'ophia, -ucureti, 7880 2 Andre0 1out. 3Desluirea Tainei. Despre natura teologiei 3traducere i postfa de )ihail (eamu, prefa de diacon $oan $. $c .r, Deisis, 'ibiu, 0=== 2 (i!os )atsou!as 3 Teologia dogmatica i sim$olic 3 $4 /ntroducere n gnoseologia ortodo , traducere de )aricel Popa, 0==DG $$4 ' punerea credinei ortodo e, traducere de (icuor Deciu, 788@G $%4 Demonologia, traducere de pr. prof. dr. :onstantin :oman i pr. drd. :ristian-<mil :hivu, <ditura -izantin, -ucureti 2 +ohn )e"endorff 3Teologia $i!antin3 traducere de pr. conf. dr. *leHandru $. 'tan, <$-)-E>, -ucure6ti, 0==@

2 *leHander 'chmemann 3 'u.aristia. Taina mpriei 3 traducere de Pr. -oris >duleanu, *nastasia, -ucureti, 0==; 2 Cierotheos %lachos 3 ,si.oterapia ortodo 3 <ditura Invierea, ?imioara, 0==B 2 $oannis ,izioulas 3 Fiin&a ecle!ial 3 traducere de *urel (ae, <ditura -izantin, -ucureti, 0==@ /traducere dup ediia francez1 2eniuni nota$ile3 2 $on -ria 31iturg.ia dup 1iturg.ie4 misiune apostolic i mrturie cretin a!i 3<ditura *tena, -ucure6ti, 0==@ 2 %lassios Phidas 3 Drept canonic. * perspectiv ortodo 3traducere de pr. lect. dr. *drian Dinu, ?rinitas, $ai, 788B 2 David -entle" Cart 3 Frumuseea infinitului. 'stetica Adevrului cretin 3 Polirom, $ai, 7800. n pregtire

/01 'pre eHemplu4 Pavel lorens!", Dogmatic i dogmatismG %ladimir &oss!", 5ederea lui Dumne!euG Dumitru 'tniloae, /isus 6ristos sau restaurarea omuluiG $dem, 2istica i Ascetica, $dem, Studii de Teologie *rtodo 4 +ohn )e"endorff, 6ristos n gndirea cretin rsritean4*leHander 'chmemann, Din ap i din du..

Biblioteca esenial (II): 20 de cri patristice


Drago )ranu V propun $nc 20 de cri de teologie% de pri& i&portan . 'fin5ii Prin5i 6i scriitorii biserice6ti tritori n antichitate sau n evul de mi.loc sunt deopotriv admira5i 6i evita5i de cre6tinii de azi. <ste adevrat, asemenea cazului oricrui autor care a scris ntr-un conteHt ndeprtat de momentul actual, efortul de n5elegere al mizei teHtelor poate fi considerabil. In acela6i timp, prin aspira5ia 6i

duhul lor, aceste lucrri 3 fie ele de teologie, de istorie bisericeasc, de pastora5ie sau de JmisticK 6i ascez 3 se adreseaz bisericii credincio6ilor, dar 6i necredincio6ilor, de oricnd 6i oriunde. E recomandare cuprinznd douzeci dintre principalele titluri ale patristicii clasice poate fi gsit mai .os. r a considera c via5a 6i opera de tip patristic poate avea o ncheiere (de unde 6i inutilitatea desemnrii unei perioade Jpost-patristiceK), am desemnat prin patristic JclasicK epoca primelor cincisprezece secole cre6tine, din antichitate pn n premodernitate (naintea >eformei, n *pus, 6i a turcocra5iei, n >srit). *m dorit includerea unui singur titlu pentru un autor ntr-o list ordonat, pe ct posibil, cronologic. (u am inclus lucrrile prinilor filocalici precum 'imeon (oul ?eolog sau #rigorie Palamas (aHate pe problema rugciunii 6i unirii cu Dumnezeu), care vor fi men5ionate ntr-o viitoare list cu titluri duhovnice6ti. %om sublinia c ma.oritatea titlurilor trateaz teme teologice de mare adncime, folosind, adesea, un limba. specializat. RAFT ! " ("#"0) 2 'usebiu al (e)areei * Istoria bisericeasc3 trad. ?. -odogae, n Scrieri. ,artea nti, P'- 0;, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BD 2 +,. Atanasie cel -are * Tratat despre ntruparea Cuvntului 3 trad. D. 'tniloae, n Scrieri. ,artea nti, P'- 0L, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BD 2 +,. Vasile cel -are * Despre Sfntul Duh3 trad. :. :orniescu, n Scrieri. ,artea a treia, P'- 07, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BB /trad. P. Prvuloiu, P'- serie nou, n pregtire1 2 +,. .rigorie Teologul (din /a)ian)) * Cele cinci cuvntri teologice+ trad. #h. ?ilea i (. -arbu, :ele cinci cuvntri despre Dumnezeu, :urtea de *rge, 0=9D (i reedit.)G trad., introd. i note D. 'tniloae, *nastasia, -ucureti, 0==;G 2 +,. Ioan .ur de Aur (0risosto&) * Omilii la Matei+ trad. D. ecioru, n Scrieri. ,artea a treia% P'- 7;, <$-)-E>, -ucure6ti, 0==9 2 Fer. (+,.) Augustin * Confessiones+ 2rturisiri + trad. (. -arbu, note $. >mureanu% P'- @9, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BLG trad. i note <. )unteanu, )onfesiuni, ed. a 7-a, (emira, -ucureti, 788@G trad. #h. $ erban, )onfesiuni, ed. a ;-a, Cumanitas, -ucureti, 788D

2 +,. 1ionisie Areopagitul * Opere complete+ trad., introd. i note D. 'tniloae, Paideia, -ucureti, 0==@ 2 +,. -a2i& -rturisitorul% Mistagogia, cosmosul i sufletul, chipuri ale isericii + trad., introd. i note D. 'tniloae, <$-)-E>, -ucureti, 7888 2 +,. Ioan 1a&asc3in, Dogmatica + trad. D. ecioru, ed. a ;-a, 'cripta, -ucureti, 0==; 2 +,. /icolae (abasila * Despre via!a n "ristos3 trad. ?. -odogae, <$-)-E>, -ucure6ti, 0==D RAFT ! 2 (""#20) 2 4rinii apostolici * Scrieri 3 trad. D. ecioru, P'- 0, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=D=G trad. D. -atovici, :. :iubotaru, (. )ogage, stud. introd. D. -atovici, ed. *. )uraru,Scrieri /, ?radiia cretin 08, Polirom, $ai, 7808 2 (+,.) (le&ent Ale2andrinul * Stromatele 7note gnostice potrivit filo!ofiei celei adevrate8+ trad. D. ecioru, n Scrieri. ,artea a doua, P'- L, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B7 2 Tertulian * Despre prescrip!ia contra ereticilor + trad. (. :hi5escu, rev. D. Popescu, n Apologe&i de lim$ latin, P'- ;, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B0 2 5rigen * Contra lui Celsus+ trad. ?. -odogae, n Scrieri alese. ,artea a patra, P'- =, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B9 2 #ctele martirice (de eH., 2artiriul Sf. ,olicarp) 3 trad. $. >mureanu, P'00, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B7 2 +,. ',re& +irul (+irianul) * Imne (de eH., /mnele raiului 3 trad. 6i studiu introd. $oan $. $c .r, Deisis, 'ibiu, 7808) 2 +,. (3iril al Ierusali&ului * Catehe$e+ trad.D. ecioru, <$-)-E>, -ucureti, 788; 2 +,. .rigorie al /6ssei * Despre facerea omului3 trad. ?. -odogae, n Scrieri alese. ,artea a doua, P'- ;8, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BB

2 +,. (3iril al Ale2andriei * Comentariu la %vanghelia Sfntului Ioan+trad. D. 'tniloae, n Scrieri. ,artea a patra, P'- 90, <$-)-E>, -ucure6ti, 7888 2 +,. Fotie al (onstantinopolului * Mistagogia Sfntului Duh+ trad. E. :oman, stud. introd. 6i note D. )r6anu, ?radi5ia cre6tin, Polirom, $a6i, 7807 (n pregtire). meniuni nota$ile3 2 !actaniu * Despre moartea persecutorilor3 trad. :. -e.an, stud. introd., note 6i aneHe D. )r6anu, ?radi5ia cre6tin 00, Polirom, $a6i, 7800 2 +,. Teodor +tuditul * Tratatele contra iconomahilor3 trad. i studiu introd. $.$. $c .r., n /isus 6ristos ,rototip al icoanei Sale , Deisis, *lba-$ulia, 0==9

Biblioteca esenial (III): 20 de cri du3o7niceti


Drago )ranu (ontinu& reco&andrile bibliogra,ice cu o list cuprin)8nd o selec ie de lucrri ,olositoare de su,let. (aftul 9 conine lucrri ale prinilor vechi, precum 'f. $oan 'crarul, sau isiha6ti, precum 'imeon (oul ?eolog sau #rigorie Palamas, tratnd, ndeosebi, unirea cu Dumnezeu n rugciune. (aftul : con5ine o selec5ie din titlurile care cuprind cuvintele, sau trateaz via5a, unor prin5i duhovnice6ti mai noi, de la Paisie %elici!ovs!i la *rhimandritul 'ofronie. :a 6i n listele precedente, nu am inclus dect un titlu pentru un autor. <di5iile men5ionate sunt acelea care mi-au fost accesibileG ele nu sunt neaprat singurele, sau cele mai bune. *m adugat celor 78 de titluri o list suplimentar cu men5iuni notabile. RAFT ! " ("#"0)

+,. Atanasie cel -are, 5ia&a )uviosului ,rintelui nostru Antonie, trad. D. 'tniloae, nScrieri //, P'- 0@, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=BB &atericul egiptean, trad. veche diortosit,*lba $ulia, 0==0 (trad. :. -dili5, ed. Polirom, $a6i, 788;). +,. -acarie 'gipteanul, *milii du.ovniceti, trad. :. :orni5escu, introd. (. :hi5escu, nScrieri, P'- ;9, <$-)-E>, -ucure6ti, 0==7. (u7iosul Isaia 4ustnicul% Dou!eci i nou de cuvinte% trad. D. 'tniloae, n Filocalia07, Carisma, -ucure6ti, 0==0. +,. -arcu Ascetul% Despre legea du.ovniceasc,trad. D. 'tniloae, n Filocalia 0, 'ibiu, 0=9D (Cumanitas, -ucure6ti, 0===). +,. Ioan +crarul% Scara, trad. D. 'tniloae, n Filocalia = (mpreun cu nv&turile Avvei Dorotei;, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B8 (Scara raiului, trad. (icolae :orneanu, *marcord, ?imi6oara, 0==9). Ioan -osc3u% 1imonariu sau livada du.ovniceasc, trad. ?. -odogae, D. ecioru, *lba $ulia, 0==0. +,.Isaac Sirul, )uvinte despre sfintele nevoin&e% trad. D. 'tniloae, n Filocalia 08, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=B0. +,. +i&eon /oul Teolog, )apete teologie i practice 6i 'f. (ichita 'tithatul, 5ederea du.ovniceasc a raiului, trad. D. 'tniloae, n Filocalia @, <$-)-E>, -ucure6ti, 0=DD. +,. .rigorie 4ala&a% Scrieri //. Fecioara 2aria i ,etru At.onitul - prototipuri ale vie&ii isi.aste i alte scrieri du.ovniceti, trad. introd. $.$. $c .r., Deisis, 'ibiu, 788L. RAFT ! 2 (""#20) +,. 4aisie de la /ea& (Velici9o7s9i) , Auto$iografia unui <Stare&=% urmat de 5ia&a <Stare&ului= ,aisie scris de 2ona.ul 2itrofan , ed. $.$. $c .r. Deisis, 'ibiu, 0==@. +,. +era,i& de +aro7 :i +,. /il +orsc3i, )uvinte du.ovniceti, ed. #h. -bu5, <d. Pelerinul >omn, Eradea, 0==7.

'ia!a (i nv!tura Sfntului Ierarh )ifon, trad. Petroniu ?nase, <d. <piscopiei >omanului 6i Cu6ilor, 0==;. &elerinul rus, trad. P. &ecca, editura 'ophia, 0==B (trad. $.$. $c .r, Deisis, 'ibiu, 7880). +iluan At3onitul, ntre iadul de!nde>dii i iadul smereniei, ed. a ;-a, trad, $.$. $c .r, Deisis, 'ibiu, 7888G Ar3i&andritul +o,ronie, 5ia&a i nv&atura stare&ului Siluan At.onitul, trad. $. $c, Deisis, 'ibiu, 0===. (u7iosul Ioan de la Valaa&, Fericirile, trad. *. ?unei, <d. *nastasia, -ucure6ti, 0==D. +,. Ioan din (ronstadt, 5ia&a mea n 6ristos, trad. D. Dura, <d. Eastea Domnului, 'ibiu, 0==L. +,. Teo,an ;7or8tul, )e este via&a du.ovniceasc i cum s te apropii de ea , trad. <. Dulgheru, <d. *nastasia, 0==D (5ia&a du.ovniceasc i cum o putem do$ndi, trad. #. &ungu :onstantineanu, <ditura -unavestire, -acu, 0==B). 4rintele Arsenie, Acu!atul <?'@-9ABCD=. En sfnt din lagrele comuniste , trad. P. %lad, <d. <gumeni5a, 788=. 4aulin !ecca, De la moarte la via&, <d. Paideia, -ucure6ti, 0==D.

Biblioteca esenial (IV): 20 de cri ,ilo)o,ice


<ntre lecturile cretinului culti7at se 7or regsi i cri cu alur ,ilo)o,ic% ,ie sub o ,or& acade&ic (de coal)% ,ie sub una &ai accesibil% adic $n registrul unei =g8ndiri> de ,actur ,ilo)o,ic% &ateriali)at $n eseu sau apo,teg&. *ceast JcategorieK de lectur este preferat de unii cretini dar este, n acela i timp, ignorat, ori chiar dispreuit, de alii. ocul este generat, cel mai adesea, de o aparent contradicie ntre dorina urmrii unei 'finte ?radiii i speculaia asociat de obicei cu demersul filozofic, considerat inacceptabil. &ucrrile recomandate mai .os nespecialitilor cuprind att cri reprezentative n istoria omenirii din epocile trecute, ct i opere moderne. (umitorul lor comun este,

desigur, filonul religios, care poate fi parafrazat filozofic, cel mai adesea, ca preocupare pentru adevr i virtute. <le sunt semnate de mari filozofi (Platon, Pascal, Fant sau Fier!egaard), de teologi ($ustin )artirul, -oethius, sau :usanus) de mari gnditori cretin-ortodoci (-erdiaev, 'teinhardt sau Mannaras), ori de alt confesiune (:hesterton, de >ougemont, Neil), ca i de unul dintre filosofii necre6tini notabili (:ioran). :a 6i n listele precedente, nu am inclus dect un titlu pentru un autor. RAFT ! " ("#"0) 2 4laton, Dialoguri, trad. :. Papacostea, $>$, 0==L.

2 +,8ntul Iustin -artirul :i Filo)o,ul% Apologiile. Dialogul cu iudeul Tr#fon, trad. E.(. :ciul, n Apologe&i de lim$ greac, <$-)-E>, 0==D. 2 /icolaus (usanus, De docta ignorantia, trad. *. -ereschi, Polirom, 0==L

2 Blaise 4ascal, )ugetri, trad. ). i :. $vnescu, *ion, Eradea, 7888 (ed. a 7-a rev.). 2 +?ren @ier9egaard% Fric i cutremur% trad. &. 'tan,Cumanitas, 7887.

2 Vladi&ir +olo7io7, ndreptirea $inelui, trad. (. (icolaeva, Cumanitas, 0==9. 2 !e7 esto7, Noaptea din grdina F.etsimani. ,rivilegia&ii i de!moteni&ii istoriei, trad. &. *ntonesei i #. #avril-*ntonesei, Polirom, 0==L. 2 2 1enis de Rouge&ont, /u$irea i *ccidentul, trad. $. eodorov, Onivers, 0=BD. /icolae +tein3ardt, Gurnalul Fericirii, Dacia, 0==9.

2 (3ristos Aannaras, 6eidegger i Areopagitul, trad. (.-. ?anaoca, *nastasia, 0==@. RAFT ! 2 (""#20) 2 Boet3ius, 2ngierile filo!ofiei% trad. D. Popescu, n -oethius i 'alvianus, Scrieri, P'- D7, <$-)-E>, 0==7 /i trad. nou, n pregtire la editura Polirom1

2 To&a dBACuino, De magistro. Disertaii despre adevr. De!$aterea a H/-a despre nvtor, ed. bilingv, trad. ). -lu-'!ultPt"% Cumanitas, 0==9. 2 Ansel&, De ce s-a fcut Dumne!eu om, trad. <. #rosu, 0==D.

2 'ras&us din Roterda&% 'logiul ne$uniei sau discurs despre lauda prostiei, trad. >. *dam, *ntet, ilipetii de ?rg, 788L. 2 2 2 I. @ant% )ritica raiunii pure% trad. <. )oisuc, $>$, 0==B. /i9olai Berdiae7, Sensul istoriei, trad. >. Prpu, Polirom, 0==@. +i&one Deil% Freutatea i .arul, trad. *. )anolescu, Cumanitas, 788;.

2 -ircea Vulcnescu, 1ogos i eros. )retinul n lumea modern. Dou tipuri de filosofie medieval, Paideia, 0==0. 2 2 '&il (ioran, 1acrimi i sfini, Cumanitas, 0==0. 4aul Ricoeur, 'seuri de .ermeneutic, trad. %. ?onoiu, -ucureti, 0==L.

meniuni nota$ile3 2 ..@. (3esterton, *rtodo ia. * filosofie personal, traducere )irela *dscliei, <ditura Cumanitas, 788B. 2 2 0.#R. 4atapie7ici, *mul recent% Cumanitas, 7880. I. Ic Er.% .. -arani (coord.)% Fndirea social a Bisericii, Deisis, 7887.

Pentru sptmna aceasta, v propun un exerciiu pregtitor, pe care l vei putea continua i pe parcursul postului, dac vei considera de cuviin. Exerciiul ncepe nc de cnd deschidei ochii, dimineaa: primul gnd s nu-l mai aruncai n vrtejul preocuprilor ilei ori al ne!ericirii c iar v tre ii prea devreme, ci s-l ndreptai ctre "omnul. "ruii-# $ui acest nceput de i, n recunotin pentru noaptea ce a trecut i pentru iua care ncepe, cu tot ce va aduce ea, ntmplri ori persoane. %hiar dac suntei o&inuit s v !acei rugciunile de diminea nc de la prima or, s-ar putea s !ii surprins descoperind c primul gnd atunci cnd v tre ii nu este la "omnul. 'rmtorul pas din exerciiu se re!er la a sta cteva minute cu voi niv. Pro&a&il c vei gsi acest pas mai di!icil dect primul. (i acest lucru pentru c trim ntr-un !el !oarte exterior. )n cartea sa

*(coala rugciunii+, mitropolitul ,ntonie -loom citea la un moment dat provocarea unui savant !rance , ce ilustrea !oarte clar !elul n care omul este atras n a!ar de lcomie, team i curio itate. .sim n carte: *dac te vei ntre&a unde s!rete personalitatea ta, vei vedea c lim&a unui individ lacom este proiectat ca nite tentacule ctre toate &unurile lumii/ ochii unui individ curios sunt precum nite tentacule proiectate i lipite de toate cele din jur/ urechile celor ateni la orice von i orice oapt se mresc i ar vrea s se suprapun peste lume. "ac te-ai putea desena aa cum ari n !elul acesta, vei constata c prea puin a mai rmas din tine, de vreme ce i eti aproape cu totul exterior. "e aceea, primul lucru pe care l ai de !cut este s-i retragi tentaculele. 0u poi ptrunde n interiorul tu cnd i eti cu totul exterior.+ ,cetia suntem noi, atrai nc de la prima or de stimulii exteriori. (i aceasta este invitaia: s ne ntoarcem pentru cteva minute ctre noi nine. 1omentul acesta de a sta cu "omnul i cu sine este o premis tocmai pentru retragerea acestor tentacule i descoperirea unui antidot la goliciune su!leteasc i plictiseal, prin adncimea i &ogia pe care le gsim chiar acolo, n inima noastr, de la El.22 3%ristina 4tur u5