Sunteți pe pagina 1din 2

STILUL

1. Stilul nseamn mod de exprimare verbal sau scris i reprezint nsumarea trsturilor caracteristice care particularizeaz modul de exprimare al unui individ, al unui grup social bine definit sau chiar al unui popor. Se pot distinge: - stilul propriu unui gen sau unei specii literare (stilul dramatic, epic, liric - stilul unui curent artistic (romantic, clasic, realist etc - stilul epocii - stilul na!ional 2. Stiluri funcionale sunt variet!i ale limbii literare comune, diferen!iate ntre ele prin trsturile lingvistice determinate de un anumit factor socio-cultural care condi!ioneaz comunicarea i prin func!ia pe care o au ca mi"loace de comunicare n diverse domenii de activitate. #n limba rom$n au fost acceptate urmtoarele stiluri: - stilul tehnico- tiin!ific - stilul "uridico-administrativ (oficial - stilul beletristic (artistic - stilul "urnalistic (publicistic a. Stilul tehnico- tiintific - are func!ie de cunoatere% - este cel mai permisibil i dinamic stil, deoarece absoarbe numeroase neologisme% - manifest tendin!a de respectare a sensurilor de baz, unanim cunoscute, ale cuvintelor% - evit ambiguit!i printr-o terminologie specific% - folosete neologisme specifice fiecrui domeniu de activitate, multe de circula!ie interna!ional% - dezvolt un adevrat "argon de specialitate% - folosete drept modalit!i de comunicare: monologul scris, monologul oral i dialogul oral% - limba"ul manualelor, tratatelor, dic!ionarelor, studiilor b. Stilul juridico-administrativ - cunoate dou variante: cea "uridic (textele de legi i tratatele care le comenteaz i cea administrativ (actele i documentele oficiale % - func!ia este de strict informare asupra unor probleme de interes general% - este specific domeniului public i rela!iilor oficiale cu institu!iile administra!iei de stat sau cu alte state% - limba"ul este precis% - utilizeaz sintagme fixe de adresare i de formulare a con!inuturilor informative, numite abloane sau cliee (solicit prin prezenta, subsemnatul& % - este stilul impersonal% - impune o exprimare clar, precis, neatractiv% - presupune tipuri de acte specifice: cerere, proces-verbal, referat, dare de seam, memoriu, decizie, adeverin, adres, hotrre de guvern, ordonan de urgen% c. Stilul beletristic (artistic) - are drept caracteristic fundamental func!ia poetic a limba"ului (expresiv, sugestiv % - folosete frecvent sensul de baz, secundar i cel figurat al cuvintelor% - se caracterizeaz prin originalitate, noutatea limba"ului, varietate lexical% - recurge la figuri poetice sau retorice% d. Stilul jurnalistic sau publicistic - este caracteristic mass-mediei, fiind destinat unui public eterogen, cu o pregtire profesional diferit sau cu diverse niveluri de cultur% - are un vocabular variat i bogat% - este utilizat limba literar, alturi de formulri specifice limba"ului cotidian% - este caracterizat prin amestecul de elemente ce provin din celelalte stiluri func!ionale% - apar cliee lingvistice ('oraul din (nie), 'fratii notri de peste *rut, 'perla litoralului), 'baie de mul!ime) % - apeleaz la procedee menite s capteze aten!ia cititorului: titluri i subtitluri incitante, utilizarea unor imagini, ilustra!ii grafice, culoare etc% - aici se includ: anun!ul, apelul, articolul, interviul, cronica, declara!ia de pres, editorialul, reporta"ul, tirea, textul publicitar. 3. Stilul epistolar ilustreaz trsturile specifice necesare n redactarea unei scrisori. +orme ale stilului epistolar: a. Stilul epistolar familial

con!ine coresponden!a privat, scrisori familiale, de dragoste, de mul!umire, de condolean!e, telegrame, ilustrate, bilete, felicitri, e-mail-uri% exprim rela!ii foarte apropiate, familiale, cordiale, ce presupun folosirea diminutivelor, formule de adresare cu forme intime, con!inut personal% formula de ncheiere ilustreaz rela!iile apropiate dintre expeditor i destinatar% exist scrisori familiale, amicale, de felicitare, de condolean!e, de dragoste, de mul!umire. b. Stilul epistolar oficial con!ine coresponden!a de interes administrative i "uridic, scrisori de afaceri, oferte de serviciu, ordine de plat, cereri, reclama!ii, memorii, curriculum vitae etc% desemneaz rela!iile dintre o persoan fizic i o institu!ie% sunt destinate schimbului de informa!ii% sunt obiective, concis% se redacteaz n stil neutru% con!in date exacte% se nregistreaz n mod oficial, cu numr se folosesc n rela!ii de afaceri, de colaborare politic, tiin!ific sau cultural% exist scrisoare de cerere-ofert, de ofert-rspuns, scrisoare de inten!ie, scrisoare de recomandare, scrisoare de felicitare% c. Corespondena literar const n schimbul de scrisori dintre dou personalit!i culturale% CALITILE E!E"ALE ALE STILULUI

CLA"ITATE - exprimare clar, logic, coerent a g$ndurilor, a sentimenteleo i a ideilor, ea se ob!ine prin folosirea unor cuvinte al cror sens este consacrat, se evit termenii prea specializa!i, rari, echivoci, construc!ii pleonastice, echivoce, paradoxale% - supralicitarea clarit!ii , excesul explicativ determin redundan!a sub forma truismelor (adevruri arhicunoscute , a pleonasmului, a tautologiei (repeti!ia aceluiai cuv$nt cu func!ii sintactice diferite % ex : Romanul Ion este un roman obiectiv. - absen!a clarit!ii genereaz nonsensul, paradoxul, obscuritatea% - abateri expresive, cu func!ii stilistice: n proz i dramaturgie reprezint surse ale comicului de limba"% ex. '!urat ca un cine" (-. .. /aragiale, '# scrisoare pierdut) % n poezie ermetismul este consecin!a utilizrii unor metafore totale, nchise% #"$#"IETATEA , utilizarea mi"loacelor lingvistice adecvate (cuvinte, forme, structuri, sensuri pentru exprimarea g$ndurilor i sentimentelor% ea vizeaz concordan!a ntre inten!ie i expresie% proprietatea termenilor presupune cunoaterea sensurilor primare, derivate, figurate ale cuvintelor% - abaterile expresive, cu func!ii stilistice n textul literar, folosirea unor cuvinte0 sintagme 'improprii) ntr-un anumit context determin un transfer de sens care le confer valoare metaforic0 metonimic% - de exemplu, amestecul variantelor func!ionale determin varia!ia stilistic relevant pentru literatura postmodernist% C$"ECTITU%I!EA , respectarea normelor limbii literare n actul comunicrii% - hipercorectitudinea0 hiperurbanismul se manifest prin modificri fonetice, grafice sau flexionare determinate de false analogii cu serii de cuvinte mprumutate dintr-o limb strin% ex. pifpea n loc de chiftea, $uvaier n loc de giuvaier, Rio de %aneiro pronun!at Rio de &aneiro' - abateri fracvente: anacolutul (discontinuitate sintactic generat de suspendarea unei construc!ii ini!iale continuate cu o construc!ie diferit % ex. '!ei ce nu (nchid geamurile de la ghen )i se sparg din cauza curentului, vor plti toi studenii ce locuiesc pe acel eta$ .) dezacordul, solecismul (greeal sintactic neadmis de normele limbii literare % - abateri expresive cu func!ii stilistice - licen!e poetice% #"ECI&IA , utilizarea riguroas a termenilor n organizarea enun!urilor% vizeaz coeziunea textului% supralicitarea preciziei conduce la indetermeninare contextual a unor idei0 concepte% lipsa preciziei are drept consecin! prolixitatea (enun!uri complicate, cu reluri sau divaga!ii care pierd din vedere ideea central ori digresiunea (devierea de la ideile principale % #U"ITATEA , utilizarea mi"loacelor lingvistice admise de limba literar% absen!a purit!ii genereaz erori fonetice: proteza (adugarea unui sunet ini!ial sau a unei silabe: 1 coperi), *fe)tanie, a scobor(' epenteza (inserarea unui sunet n interiorul cuv$ntului indentitate' sincopa (dispari!ia unui sunet median: deli+cvent' la nivel lexical lipsa purit!ii se manifest prin utilizarea unor cuvinte insuficient cunoscute (arhaisme, cuvinte argotice, neologisme, "argoane .