Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Ce intelegeti prin supervizarea misiunii de audit intern si garantarea indeplinirii obiectivelor, asigurarea calitatii si perfectionarea profesionala a personalului care desfasoara astfel de activitati.

eful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public intern. Scopul actiunii de supervizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate, astfel : a) ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit; b) verifica executarea corecta a programului misiunii de audit; c) verifica existenta elementelor probante; d) verifica daca redactarea raportului de audit public intern, atat cel intermediar cat si cel final, este exacta, clara, concisa si se efectueaza in termenele fixate. In cazul n care seful compartimentului de audit public intern este implicat n misiunea de audit, supervizarea este asigurata de un auditor intern desemnat de acesta
Auditorii interni trebuie sa-si mbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. seful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura conditiile necesare perfectionarii profesionale, perioada destinata n acest scop fiind de minimum 15 zile pe an. n scopul auditarii unor proceduri specifice, pot contractate servicii de expertiza/consultanta din afara entitatii publice. Competenta si capacitatea acestor servicii trebuie sa fie verificate si lucrarile supervizate de catre structura de audit public intern solicitanta. seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program de asigurare si mbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. Programul trebuie sa asigure ca normele, instructiunile si codul etic sa fie respectate de auditorii interni. Auditul public intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe. Evaluarea interna presupune efectuarea de controale permanente, prin care seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate n mod satisfacator, garantnd calitatea rapoartelor de audit public intern. n acest cadru

supervizarea realizarii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficientelor, initierea mbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala.