Sunteți pe pagina 1din 8

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL AUREL VLAICU ARAD

PROGAMA SCOLARA
PENTRU CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA (CDL) Domeniul pregatirii de baza Mecanica DENUMIRE CDL: APLICAII DE BAZ N MECANICA TIPUL: ALT DISCIPLIN CLASA: a a NR! "RE: !"#$e%an DURATA: #$%pt%m&ni'#( ore) $aptamana PR"*ES"R: +"CSA MARINA, SA+AU AN-ELICA

&' ARGUMENT
Modulul Aplicaii de baz n mecanica.a/e parte din Pregatirea pra/ti/a /oma$ata a.erenta domeniului de pregatire de baza: Me/ani/a, /la$a a 0 a, /i/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/a, $i are alo/at un numar de 2( ore)an, /on.orm planului de in3atamant! 4n /on/eperea programei pentru modulul Aplicaii de baz n mecanica $ a a3ut 5n 3edere ne/e$itatea /a ele3ii $% dob&ndea$/% /ompeten6e legate de lu/rul in e/1ipa, preg%tirea pentru integrarea la lo/ul de mun/% $i tranzi6ia de la 7/oal% la lo/ul de mun/%! Stabilirea tipurilor de apli/a6ii 3a a3ea 5n 3edere /orelarea lor /u domeniul de pregatire generala 5n /are $e preg%te$/ ele3ii, rezol3area $ar/inilor de lu/ru $e 3a .a/e .ie prin apli/a6ii indi3iduale, .ie prin a/ti3it%6i 5n grup, .a3oriz&nd lu/rul 5n e/1ip% 7i re$pon$abilitatea pentru $ar/ina primit%! Pro3o/%rile noului mileniu impun adapt%ri 7i tran$.orm%ri rapide, /a r%$pun$ la tendin6ele 7i pro/e$ele /are $e mani.e$t% pe $/ara mondial% : globalizarea, $o/ietatea /unoa7terii, digitalizarea, po$tmoderni$mul! *a/torul prin/ipal al $/1imb%rii e$te reprezentat de /re7terea /ompeti6iei, iar /apa/itatea de a 5n3%6a mai repede 7i mai bine de/&t /ompetitorii t%i ar putea .i $ingurul a3anta8 /are $% $u$6in% /ompeti6ia! Prin par/urgerea /on6inuturilor modulului Aplicaii de baz n mecanica, .olo$ind $trategii dida/ti/e ade/3ate $e dez3olt% 3alori 7i atitudini /are 3or 5nle$ni adaptarea ele3ilor la /erin6ele pie6ei mun/ii 7i la dinami/a e3olu6iei te1nologi/e pre/um 7i a//e$ul la ni3eluri $uperioare de preg%tire: dez3oltarea imagina6iei 7i /reati3it%6ii te1ni/e re$pe/tarea $tandardelor interna6ionale pri3ind /alitatea produ$elor a$igurarea moti3a6iei ne/e$are $tudierii di$/iplinelor te1ni/e!

(' UNITATI DE COMPETENTE LA CARE SE RE)ERA MODULUL


Lu/rul in e/1ipa Preg%tirea pentru integrarea la lo/ul de mun/% Tranzi6ia de la 7/oal% la lo/ul de mun/%

Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a

*' CORELAREA REZULTATELOR NVRII +I CRITERIILOR DE EVALUARE


DENUMIREA MODULULUI, A-.ica/ii 0e 1a23 4n 0#5eni6. Mecanica

C6n#78in/e De-$in0e$i C$i8e$ii 0e e9a.6a$e Re26.8a86. in9a8a$ii &, I$i pre/izeaza pozitia intr o e/1ipa de lu/ru pe baza a/ti3itatilor de$.a$urate Sa$cini -$#-$ii in ca0$6. ac8i9i8a8ii Pre/izarea pozitiei 9! Identi.i/are propriilor ec:i-ei, proprii in /adrul e/1ipei $ar/ini de lu/ru :! *ormularea intrebarilor nume$te $ar/inile proprii pentru /lari.i/area $ar/inilor nume$te obie/tul de de lu/ru a/ti3itate al e/1ipei #! E;pli/area relatiei dintre C.a$i;ica$ea <a$cini.#$ 0e .6c$6 $ar/inile proprii $i $ar/inile -$i9in0, /elorlalti membri atributii relatii de /olaborare intre membrii e/1ipei relatii ierar1i/e Re.a8ia 0in8$e <a$cini.e -$#-$ii <i <a$cini.e ce.#$.a.8i 5e51$i $ar/ini realizate independent $ar/ini realizate prin /olaborare $ar/ini realizate in /omun prin inter3entii /omplementare Re26.8a86. in9a8a$ii (, I$i a$uma rolurile /are ii re3in in e/1ipa P#2i8ia in0i9i06a.a: A$umarea rolurilor /are 9! Per/eperea pozitiei ii re3in in e/1ipa indi3iduale .ata de /eilalti In/lu$ :! A$umarea $ar/inilor E;/lu$ /on$tru/ti3e in grup Subordonat #! E.e/tuarea unor a/tiuni A8i860ini: initiate in grup Spri8in <! A$umarea rezultatelor Impli/are e/1ipei Intere$ Ac8i6ni: *inalizare de $ar/ini Raportare de $ar/ini proprii "rganizarea unor e3enimente in grup Re26.8a8e: $u//e$ e$e/ Re26.8a86. 4n93/3$ii *: Colaboreaza /u membrii e/1ipei pentru indeplinirea $ar/inilor C#5-e8en8a, Colaborarea /u membri 9! Re/unoa$terea e/1ipei /ompetentelor membrilor Pregatire pro.e$ionala e/1ipei Pozitia .ata de grup :! Corelarea propriilor $ar/ini
Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a :

DENUMIREA MODULULUI, A-.ica/ii 0e 1a23 4n 0#5eni6. Mecanica

/u /ele ale e/1ipei Atitudini de a/ord deza/ord #! Mani.e$tarea $piritului de C#$e.a$e: intra8utorare E;pli/atii ale $ar/inii In/adrare in timp Re$pe/tarea unui plan /omun In8$a=68#$a$e: Preluarea unor $ar/ini in /az de urgenta Mani.e$tarea /ompa$iunii, $impatiei Re26.8a86. 4n93/3$ii >: "b6ine in.orma6ii de$pre /erin6ele lo/ului de mun/% Ti-6$i 0e <6$<e 0e in;#$5a$e "b6inerea in.orma6iilor 9! Identi.i/area $ur$elor de $e;e$i8#a$e .a .#c6. 0e 56nc3, ne/e$are de$.%7ur%rii in.ormare! a/ti3it%6ilor $pe/i.i/e :! Sele/tarea in.orma6iilor 5n pliante= lo/ului de mun/% .un/6ie de /erin6ele lo/ului de bro7uri= mun/%! ma$$ media= #! Compararea abilit%6ilor publi/a6ii de $pe/ialitate= dob&ndite /u /erin6ele lo/ului de Internet! mun/%! In;#$5a/ii <-eci;ice .#c6.6i 0e 56nc3, program de lu/ru= regulament de ordine interioar%= a/ti3it%6i de$.%7urate la lo/ul de mun/%= in$tru/6iuni de utilizarea $ur$elor din dotare! A1i.i83/ii <-eci;ice .#c6.6i 0e 56nc3, e;e/utarea de opera6ii $imple= opera6ii rutiniere $ub $upra3eg1ere 7i 5ndrumare= /omuni/are= lu/rul 5n e/1ip%= igiena 7i $e/uritatea mun/ii Rezultatul 5n3%6%rii >: Se 5n/adreaz% 5n /erin6ele lo/ului de mun/% P$#?$a56. 0e .6c$6, Re$pe/tarea /erin6elor 9! Re$pe/tarea timpului alo/at impu$e de lo/ul de programului de lu/ru! ora de 5n/epere= mun/%! :! 4ndeplinirea $ar/inii de lu/ru! pauze= #! Re$pe/tarea regulamentului de ora de terminare a programului ordine interioar%! de lu/ru= ore de lu/ru e.e/ti3! Sa$cini 0e .6c$6, opera6ii 7i pro/e$e de rutin% $ub $upra3eg1ere 7i 5ndrumare!
Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a #

DENUMIREA MODULULUI, A-.ica/ii 0e 1a23 4n 0#5eni6. Mecanica

Re?6.a5en8 0e #$0ine in8e$i#a$3, drepturi= obliga6ii= $an/6iuni= re/ompen$e! Rezultatul 5n3%6%rii ?: De$/rie $tru/tura unei organiza6ii din domeniul pro.e$ional Se$9icii 7i 0e-a$8a5en8e 0in 4n6elegerea $tru/turii 9! Identi.i/area .un/6iilor unor ca0$6. #$?ani2a/iei, unei organiza6ii $er3i/ii 7i departamente din /adrul pro.e$ionale! organiza6iei! re$ur$e umane= :! Re/unoa7terea ni3elului ierar1i/! /ontabilitate= #! Pre/izarea propriei pozi6ii 5n produ/6ie= /adrul ierar1iei! manager= $e/retariat= mar@eting= $alarizare! Ni9e. ie$a$:ic, ni3el de /ali.i/are din $e/torul de a/ti3itate unde $e 5n/adreaz% P#2i/ia 4n ca0$6. ie$a$:iei, de /olaborare /u membrii e/1ipei= de /omuni/are a/ti3% /u $uperiorii! Re26.8a86. 4n93/3$ii @, Mani.e$t% di$ponibilitate .a6% de $ar/inile de lu/ru! A8i860ine -#2i8i9a, Integrarea 5n $tru/tura 9! Dez3olt% o atitudine poziti3% de unei organiza6ii tipul Apot .a/e la lo/ul de mun/%B! re/epti3itate la $ar/ini= :! R%$punde $oli/it%rilor pentru re/epti3itate la lu/rul 5n pro.e$ionale! a/ti3it%6i $uplimentare! /ole/ti3= #! Semnaleaz% apari6ia unor $itua6ii .le;ibilitate! nepre3%zute! Di<-#ni1i.i8a8e -en8$6 ac8i9i83/i <6-.i5en8a$e, program prelungit= $pri8in 5n /adrul e/1ipei= alte opera6ii $oli/itate! Di<-#ni1i.i8a8e -en8$6 <i86a/ii ne-$e93268e, de.e/6iuni de utila8e $au e/1ipamente= di$.un/6ionalit%6i la lo/ul de mun/%! Re26.8a86. 4n93/3$ii A, 47i e3alueaz% ni3elul de preg%tire 5n raport /u /erin6ele unui lo/ de mun/% Ce$in/e.e .#c6.6i 0e 56nc3, E3aluarea ni3elului de 9! Identi.i/area /erin6elor lo/ului de organizarea $ar/inilor= preg%tire .a6% de mun/% /erin6ele lo/ului de :! Compararea abilit%6ilor di$tribuirea $ar/inilor=
Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a

<

DENUMIREA MODULULUI, A-.ica/ii 0e 1a23 4n 0#5eni6. Mecanica

mun/% dob&ndite /u /erin6ele lo/ului de igiena 7i $e/uritatea mun/ii= mun/% rela6ii de mun/%! #! Soli/itarea in$truirii $uplimentare A1i.i83/i.e <-eci;ice .#c6.6i 0e 5n anumite $itua6ii! 56nc3, $o/iale= te1ni/e! In<8$6i$i <6-.i5en8a$e .a .#c6. 0e 56nc3, la ad%ugarea $au modi.i/area anumitor $ar/ini la lo/ul de mun/%= la utilizarea utila8elor 7i e/1ipamentelor noi! Re26.8a86. 4n93/3$ii !, 47i a$um% re$pon$abilitatea .a6% de $ar/ina primit% Ce$in/e.e <a$cini.#$ -$i5i8e, A$umarea 9! Re$pe/tarea /erin6elor din re$pon$abilit%6ilor .a6% $ar/ina primit% .i7a po$tului= :! A//eptarea re$pon$abilit%6ilor 5n in$tru/6iuni de e;ploatare a de /erin6ele lo/ului de mun/% /adrul e/1ipei utila8elor pentru opera6ii $imple= #! 4n/adrarea 5n /erin6e de timp 7i di$pozi6iile organizatorului de /alitate! pro/e$ C $uperior ierar1i/ D! Re<-#n<a1i.i83/ii a<65a8e 4n ca0$6. ec:i-ei, re$pon$abilit%6ii de 5ndeplinit= rela6ii de /olaborare! Ce$in/e 0e 8i5- 7i ca.i8a8e, norme interne de 5ndeplinire a $ar/inilor= $i$teme de a$igurare a /alit%6ii! Re26.8a86. 4n93/3$ii &", Se in$truie7te /ontinuu 5n 3ederea 5mbun%t%6irii propriei per.orman6e S6$<e 0e in;#$5a$e -en8$6 In$truirea /ontinu% 9! "b6inerea de in.orma6ii de$pre 4516n383/i$ea -$#-$iei pentru 5mbun%t%6irea nout%6ile de la lo/ul de mun/% -e$;#$5an/e, propriei per.orman6e :! Sele/tarea in.orma6iilor pri3ind in.orma6ionale C7e., /olegi de ne/e$itatea auto in$truirii! e/1ip%D= #! Luarea unor de/izii pentru 5mbun%t%6irea propriei per.orman6e a3iziere= mentor In;#$5a/ii nece<a$e a68#in<8$6i$ii, din ob$er3a6ii 7i re/omand%ri ale grupului de lu/ru= din di$pozi6iile organizatorului de pro/e$ C 7e. D=

Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a

>

DENUMIREA MODULULUI, A-.ica/ii 0e 1a23 4n 0#5eni6. Mecanica Deci2ii -en8$6 4516n383/i$ea -$#-$iei -e$;#$5an/e, $tudiul indi3idual= parti/ipare la programe de .ormare /ontinu%= 5n3%6are in.ormal%! Re26.8a86. 4n93/3$ii &&, Mani.e$t% mobilitate o/upa6ional% .a6% de $/1imb%rile de pe pia6a mun/ii S6$<e 0e in;#$5a$e -$i9in0 Adaptarea pro.e$ional% 9! "b6inerea in.orma6iilor de$pre #c6-a/ii.e 0in 0#5eni6. 0e la /erin6ele pie6ii mun/ii! o/upa6iile po$ibile 5n domeniul de -$e?38i$e, preg%tire :! Sele/tarea o.ertelor de lo/uri de C"R= mun/% /on.orm preg%tirii dob&ndite Pro.ile o/upa6ionale= #! *ormularea unor op6iuni Stru/tura /ali.i/%rilor= pro.e$ionale /u a$i$ten6% de Cerin6e de .ormare= $pe/ialitate! Agen6ii $pe/ializate! O;e$8e.e 0e 56nc3 c#n;#$5 -$e?38i$ii 0#1Bn0i8e, Din o.erta agen6ilor e/onomi/i= Din a3iziere= Agen6ii $pe/ializate= Con$iliere= Prin rela6ii interper$onale! O-/i6ni -$#;e<i#na.e c6 a<i<8en/a 0e <-ecia.i8a8e, Con$iliere indi3idual%

>' CONINUTUL )ORMRII, Se re/omand% urm%toarea ordine de par/urgere a modulului: TEMA 9: A/ti3it%6i pra/ti/e de identi.i/are 7i preg%tire a lo/ului de mun/% TEMA ::!A/ti3itati pra/ti/e de /itire a de$enelor de e;e/utie $i a .i$elor te1nologi/e TEMA #:!A/ti3itati pra/ti/e de $tabilire a $u//e$iunii operatiilor de prelu/rare TEMA <: A/ti3it%6i pra/ti/e de realizare a unor repere TEMA >: A/ti3it%6i pra/ti/e de e3aluare a /ompeten6elor dobandite in /adrul modulului EApli/a6ii de baz% 5n domeniul Me/ani/aB C' Re<6$<e 5a8e$ia.e 5ini5e nece<a$e -a$c6$?e$ii 5#06.6.6i, Pentru realizarea in$truirii pra/ti/e la a/e$t modul $unt ne/e$are urm%toarele re$ur$e material minime: - Mo$tre de $uban$ambluri, e3entual grupate pe /ategorii - Cole/6ii de imagini pentru ilu$trarea a.erent% a unor pro/e$e te1nologi/e din domeniul me/ani/a - Panoplii 7i $eturi de pie$e, $uban$ambluri, produ$e 7i materiale - S/ule 7i di$poziti3e, aparate de m%$urare

Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a

D' S6?e<8ii 5e8#0#.#?ice Cadrele dida/ti/e, mai7tri in$tru/tori, au po$ibilitatea de a de/ide a$upra num%rului de ore alo/at .ie/%rei teme, 5n .un/6ie de: di.i/ultatea temelor ni3elul de /uno7tin6e anterioare ale grupului in$truit /omple;itatea 7i 3arietatea materialului dida/ti/ utilizat ritmul de a$imilare a /uno7tin6elor 7i de .ormare a deprinderilor proprii grupului in$truit! Parcurgerea coninuturilor se va realiza n integralitatea lor! Pentru atingerea rezultatelor 5n3%6%rii $tabilite prin modul, mai$trul in$tru/tor are libertatea de a dez3olta anumite /on6inuturi, de a le e7alona 5n timp, de a utiliza a/ti3it%6i 3ariate de 5n3%6are, /u a//entuare pe /ele /u /ara/ter apli/ati3, /entrate pe ele3! Stagiul de in$truirea pra/ti/% $e re/omand% $% $e de$.%7oare 5n ateliere de $pe/ialitate, dotate /u materiale dida/ti/e $pe/i.i/e: $o.t edu/a6ional $pe/ializat, e/1ipamente multimedia, plat.orme de 5n3%6are 7i e/1ipamente de m%$ur% 7i /ontrol, bibliogra.ie te1ni/% 7!a! Se /on$ider% /% nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele nvrii! Prin par/urgerea /on6inuturilor modulului Aplicaii de baz n domeniul Mecanica .olo$ind $trategii dida/ti/e ade/3ate $e dez3olt% 3alori 7i atitudini /are 3or 5nle$ni adaptarea ele3ilor la /erin6ele pie6ei mun/ii 7i la dinami/a e3olu6iei te1nologi/e pre/um 7i a//e$ul la ni3eluri $uperioare de preg%tire: dez3oltarea imagina6iei 7i /reati3it%6ii te1ni/e re$pe/tarea $tandardelor interna6ionale pri3ind /alitatea produ$elor a$igurarea moti3a6iei ne/e$are $tudierii di$/iplinelor te1ni/e n e.a1#$a$ea <8$a8e?iei 0i0ac8iceE 5ai<8$6. in<8$6c8#$ 9a 8$e16i <3 /in3 <ea5a 0e 6$538#a$e.e -$inci-ii a.e e06ca/iei, Ele3ii 5n3a6% /el mai bine atun/i /&nd /on$ider% /% 5n3%6area r%$punde ne3oilor lor! Ele3ii 5n3a6% /&nd .a/ /e3a 7i /&nd $unt impli/a6i a/ti3 5n pro/e$ul de 5n3%6are! Ele3ii au $tiluri proprii de 5n3%6are! Ei 5n3a6% 5n moduri di.erite, /u 3iteze di.erite 7i din e;perien6e di.erite! Parti/ipan6ii /ontribuie /u /uno7tin6e $emni.i/ati3e 7i importante la pro/e$ul de 5n3%6are! Ele3ii 5n3a6% mai bine atun/i /&nd li $e a/ord% timp pentru a AordonaB in.orma6iile noi 7i a le a$o/ia /u A/uno7tin6ele 3e/1iB! Pentru dob&ndirea de /%tre ele3i a deprinderilor pre3%zute, a/ti3it%6ile de 5n3%6are predare utilizate de /adrele dida/ti/e 3or a3ea un /ara/ter intera/ti3 7i /entrat pe ele3, /u pondere $porit% pe a/ti3it%6ile de 5n3%6are 7i nu pe /ele de predare! Di.eren6ierea $ar/inilor 7i timpului alo/at, prin: gradarea $ar/inilor de la u7or la di.i/il, utiliz&nd 5n a/e$t $en$ .i7e de lu/ru= .i;area unor $ar/ini de$/1i$e, pe /are ele3ii $% le abordeze 5n ritmuri 7i la ni3eluri di.erite= .i;area de $ar/ini di.erite pentru grupuri $au indi3izi di.eri6i, 5n .un/6ie de abilit%6i= abordarea temelor din per$pe/ti3a tuturor $tilurilor de 5n3%6are= .ormarea de pere/1i de ele3i /u aptitudini di.erite /are $e pot a8uta re/ipro/=

Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a

@' S6?e<8ii c6 -$i9i$e .a e9a.6a$e E;i$t% trei tipuri de e3aluare: ini6ial%, .ormati3% 7i $umati3% E9a.6a$ea ini/ia.3 are rolul de a 3eri.i/a da/% ele3ul de6ine /uno7tin6ele 7i abilit%6ile ne/e$are pentru a putea par/urge /u $u//e$ programul de .ormare! E9a.6a$ea ;#$5a8i93 a$igur% pro.e$orului).ormatorului .eed ba/@ ul pro/e$ului de predare 7i 5n3%6are! Prin a/ea$t% e3aluare pro.e$orul /unoa7te ni3elul de dob&ndire a noilor /uno7tin6e 7i abilit%6i de /%tre ele3 7i da/% a/e$ta e$te preg%tit pentru a 5n3%6a noi $ubie/te! E9a.6a$ea ;ina.3 a 5#06.6.6i <a6 e9a.6a$ea <65a8i93 3eri.i/% da/% au .o$t dob&ndite toate rezultatele 5n3%6%rii a$o/iate modulului! E3aluarea 3a /uprinde 7i a/ti3it%6i pra/ti/e 5n /are $e 3a urm%ri da/% ele3ul e$te /apabil $% lu/reze 5n e/1ip%, $% rezol3e o problem%, $% .a/% o prezentare $% $/rie un raport! *un/6ie de $pe/i.i/ul modulului, a/ea$t% e3aluare poate .i .%/ut% printr un porto.oliu $au miniproie/t)proie/t! A68#e9a.6a$ea 7i e9a.6a$ea 4n -e$ec:i Pro.e$orul 3a e;pli/a 5ntotdeauna /e $e a7teapt% de la e3aluarea $umati3% 7i 3a di$/uta 7i agrea /u ele3ii /riteriile de e3aluare pentru o 5n/1eiere /u $u//e$ a modulului! Pro.e$orul 5i 3a 5n/ura8a pe ele3i $% $e autoe3alueze $au $% $e e3alueze unul pe /el%lalt! Pro.e$orul 3a p%$tra toate e3iden6ele e3alu%rii pentru a putea do3edi atingerea rezultatelor 5n3%6%rii 7i a /riteriilor din $tandardul de preg%tire 7i /urri/ulum! In<8$65en8e 0e e9a.6a$e $ec#5an0a8e ob$er3area $i$temati/%, pe baza unei .i7e de ob$er3are= .i7e de lu/ru lu/r%ri de laborator= miniproie/tul prin /are $e e3alueaz% metodele de lu/ru .olo$ite de ele3, utilizarea e.i/ient% a bibliogra.iei, materialelor 7i e/1ipamentelor din dotare, modul de organizare a ideilor 7i re$ur$elor materiale, a/urate6ea te1ni/% a e;e/u6iei! $tudiul de /az Porto.oliul, /a in$trument de e3aluare .le;ibil, /omple;, integrator, /a o modalitate de 5nregi$trare a per.orman6elor ele3ilor pe o anumit% durat% de timp Pen8$6 a -$#5#9a 5#06.6.E e.e9ii 8$e16ie <3 0e5#n<8$e2e c3 -#8 4n8$6ni 8#a8e c$i8e$ii.e a<#cia8e c6 8#a8e $e26.8a8e.e' Ele3ii 3or du/e la 5ndeplinire lu/r%ri pra/ti/e, proie/te, teme de lu/ru 7i)$au probleme /are /on$tituie e3aluarea modulului!

A' Bi1.i#?$a;ie 9! Mi1aela Ione$/u $!a! Cultura de $pe/ialitate, Manual pentru preg%tirea de baz% 5n domeniul me/ani/, 7/oal% pro.e$ional%, Editura Sigma, +u/ure$ti, :((( :! GGG Au;iliar /urri/ular pentru S/oala de arte $i me$erii domeniul Me/ani/a, +u/ure7ti :((< #!

Cla$a a 0 a Ci/lul in.erior al li/eului, .iliera te1nologi/% Domeniul de preg%tire de baz%: Me/ani/a