Sunteți pe pagina 1din 7

CUPTORUL Dionisie Giuchici vol. 1 - "Domnul, nu eu!" n valea Dura pe-nsera , !

e"eau cum pleac# lucr# orii Ce oa # $iua au lucra La schela chipului urna , De cum se ar# ar# $orii. C#ci re%uia s#-l suie sus, &#-i c'n e lun( )an)arona"a, C#ci *mp#ra ul lor le-a spus C#ci au o sarcin# "e "us De $iua c'n" va )i para"a. +i mer(ea lucrul ca pe ro,i C#ci o,i lucrau cu-m%#r%# are, C#ci re%uia mai sus "e o,i O su #"ou#$eci "e co,i &a ai%# chipul lor cel mare. +i l-au urna ca "in pove- i Cu "i%#cie aurarii, C#ci "e(e ele omene- i .ac -i asem#n#ri cere- i Cu iscusin,a lor )ierarii. C#ci /e%uca"ne,ar a vru &# se *nal,e mai presus Dec' hal"eii "in recu , 0 uncea prin chipul cel mu n re( imperiul -i-a supus. Dar nu era *ncre$# or De-aceea or"ine a "a , &#-i )ac# iu e -i-un cup or &a %a(e )rica *n popor, +i-n slu1i orii lui "e s a . C#ci - i,i, acolo prin re ei 2rau -i c',iva sor i,i &a )ie ro%i, erau iu"ei Ce nu se *nchinau la $ei +i nici la i"olii ciopli,i. C#ci DU3/242UL lor sl#vi Le-a "a porunci pe pie re-n scris +i c# re 3oise a vor%i

"&# nu va )ace,i chip ciopli ! C#ci 2u sun DO3/UL!" 2l le-a $is. Dar Doamne, cum s# mai p#$e- i Porunci, "e care al,ii )u(5 +i mai ales c'n" e (#se- i n 6a%ilon, -i c'n" slu1e- i n al ro%iei aspru 1u(. Dar DO3/UL ocmai as a vrea Din par ea celui cre"incios, n re vr#1ma-ii lui s# s ea Ca o lumin#, ca o s ea, &# )ie )arul luminos. C#ci ui e c',i hal"ei s)io-i &e-nchin# la un chip urna , C#-a"ev#ra,ii cre"incio-i &un )oar e rari, c#-s mul,i )rico-i Chiar "ac# ei s-au %o e$a . n 6a%ilonul plin "e $ei 2rau mai mul,i israeli,i, Dar un"e sun ceilal,i iu"ei5 C#-n valea Dura numai rei & au *n cre"in,# neclin i,i. C#ci oaspe,ii s-au a"una +i-orches rele c'n au mereu C#-i or"in "e la *mp#ra , n )a,a chipului urna 7 &# se *nchine o,i, la $eu. &# se aplece p'n# 1os, Cu )a,a p'n# la p#m'n , n )a,a chipului )rumos, C#ci *mp#ra ul e voios C#ci o,i se em "e-al lui cuv'n . +i-un (las prelun( a "a "e $von C#-n vale a-ncepu ser%area. Trompe ele s# "eie on C#-i s#r%# oare-n 6a%ilon La chip s#-i "eie o,i onoarea. +i-n r'm%i,e, -i *n cimpoi, +i o%ele ,ineau m#sura, C#ci s#r%# oarea e *n oi 8ar oamenii ca ni- e oi &-au pro- ernu *n valea Dura.

+i-n imp ce ei s # eau lun(i,i Pe va ra v#ii cu lumin#, La mi1loc rei israeli,i & au *n picioare neclin i,i C#ci ei la i"oli nu se-nchin#. +i-a unci ale-ii "re(# ori 8-au spus la marele-mp#ra , C#-n miile "e slu1i ori 8-au prins pe rei nep#s# ori Ce-au necins i chipul urna . "0- vrea s#-i v#" -i eu pe-acei" Le $ise )oar e sup#ra +i ia # inerii evrei !enir#-n )a,a lui o,i rei C#ci *mp#ra ul i-a chema . "8a spune,i-mi, ce s-a-n 'mpla 5 /-a,i *n,eles5 sau nu a,i vru 5 De ce voi nu v-a,i *nchina La chipul ce l-am ri"ica 5 &# )ie lumii "e emu ! 0cum )i,i (a a! nu mai s a,i! L-al mu$icii semnal sonor, La chipu-nal s# v#-nchina,i! C#ci "e nu, ve,i )i arunca,i n )l#c#rile "in cup or! +i-aceas a )#r# echivoc +i )#r# a mai preves i! C#ci eu v# pe"epsesc pe loc! +i care Dumne$eu, "in )oc 3ai poa e a v# i$%#vi5" "O, DU3/242UL nos ru poa e Ca s# ne scoa # "in cup or! +i chiar "in m'na a, 7mp#ra e! C#ci 2l e mai presus "e oa e, 2l e & #p'nul u uror! +i chiar "e n-ar in erveni Cereasca m'n# salva oare, +i-n )l#c#ri "ac# ne-am opi, La i"oli noi nu vom slu1i! C#ci ei sun mor,i -i n-au su)lare. "0 unci "e -ap e ori mai are

&# ar"# )lac#ra-n cup or! C#ci ui e ce neru-inare! Trei ro%i, cu *nc#p#,'nare &e ,in "e-nv#,# ura lor." +i i-au le(a cu s r#-nicie, Cu hainele ce-aveau pe ei, &# )ie ar-i ca m#r urie, n re(ul 6a%ilon s# - ie De moar ea celor rei iu"ei. +i-n opi orul "e aram# 8-au arunca pe-acei le(a,i. Dar ia #, )ocul se "es ram#, 8ar inerii )#r# "e eam# & au *n picioare "e$le(a,i. C#ci DU3/242UL lor r#ie- e! +i le-a rimis *n a1u or Un *n(er, care-i spri1ine- e, n clipa (rea *i *n #re- e, Ca s# re$is e *n cup or. 0 unci monarhul vru s# va"# Ca r#$%unare, "oar cenu-a. L#s'n" *n rea(a lui para"#, Dar Doamne! nu pu u s# crea"# C'n" la cup or "eschise u-a. Un .iu "e DU3/242U ve(hea$# 0supra celor rei eroi! C#ci ei pe Domnul *l urmea$#, 8ar )ocul numai le %o ea$# Cre"in,a ce-o avem -i noi. /u-l las# Domnul nicio"a # Pe cre"inciosul slu1i or! "!oi ro%ii Lui )#r# "e pa # i cheam# *mp#ra u-n"a #!eni,i a)ar# "in cup or! C#ci DU3/242UL vos ru mare 2-0 o pu ernic, 2l e s)'n ! 2l e s #p'n pes e cup oare, +i pes e cer -i pes e soare, +i pes e ape -i p#m'n . &pre slava lui "umne$eiasc# 2u "au porunc# u uror! 3ul,imea oa # s#-l cins easc#!

C#ci s r#lucirea Lui cereasc# 0 )os v#$u # *n cup or." +i %iruin,a prin cre"in,# &chim%# al ,#rii-n re(i cre"eu. C#ci o,i luar# cuno- in,# C# mai presus "e-orice )iin,# 2 DO3/UL, ve-nic, DU3/242U. De-a unci pe-al vremii calen"ar Trecu -au mii "e ani *n $%or, +i al,i p#('ni cu ('n" mur"ar La )el ca /e%uca"ne,ar Trecu -au s)in,ii prin cup or. Dar !e(hea orul n-a lipsi . 0 )os cu-ai &#i *n orice loc. C#ci DU3/242U i-a spri1ini Pe s)in,ii care i-au slu1i , Trec'n" prin ape -i prin )oc. C'n" s'n(ele cur(ea puhoi, C'n" )iarele i-au s)*-ia , 2i s-au lup a , n-au "a 7napoi, 9R8&TO& la ro%ii Lui eroi, Cununi "e slav# le-a p#s ra . C#-n su)erin,ele "e-acum 2 c'n #ri orice suspin, 8ar c'n" s)'r-im al c#ii "rum +i vom l#sa o ce-i acum, /e-a- eap # slava )#r# chin. De-aceea, nu v#-nsp#im*n a,i! !oi, preaiu%i,ii Lui eroi, 0 unci c'n" sun e,i *ncerca,i Privi,i la vechii vo- ri )ra,i C#ci ia #, DO3/UL e cu noi! C#ci nu sun em ai nim#nui, 0vem un DU3/242U sl#vi ! Ce "# via,# ori-icui C#ci o,i "epin" "e m'na Lui, C#ci 2l pe oa e le-a-n ocmi . !oi ineri, )loare "e ar(in , Lua,i e:emplul celor rei, Cu-acela-i $el, cu-acela-i sprin , C#ci )l#c#rile "e iacin !# "au cura1, v# "au emei.

Cup orul nu e un %les em, Pen ru ale-ii DO3/ULU8. 2l e c'n arul cel suprem De care cei )rico-i se em, Dar *n cre"in,# )ric# nu-i! C#ci prin cre"in,# au recu Pe mare, ca -i pe usca , +i $i"urile au c#$u C'n" s-au ru(a cei ce-au cre$u Ur(iile au *nce a . C#ci prin cre"in,# %iruie- i Oric' "e *ncerca ai )i. Chiar "ac#-n valuri e (#se- i C'n" la 8&U& 9R8&TO& prive- i .ur una se va po oli. +i chiar "e-ar )i ca s# ne cear# Ca lui Daniel, ca celor rei, &# ne-nchin#m -i noi la )iar#, !om spune /U! -i-a $ecea oar#, Oric' "e mare-i semnul ei. /oi ne-nchin#m lui DU3/242U 0-a ca inerii iu"ei. +i nu ne-n)ric# chinul (reu, /ici /e%uca"ne,ar cel r#u, /ici slu1i orii lui mi-ei. C#ci "incolo "e-aces cup or, De-aces %a%ilonian )urnal, 2-al )ericirii vii or, 2 cerul slavei, )#r# nor, 2 r'ul vie,ii "e cris al. +i vom ve"ea precum e scris 8erusalimul nou (# i , Cerescul loc, ,ara "e vis, Cu emelie "e iaspis, Ca o mireas#-mpo"o%i . +i-acolo-n slava )#r# nor Le-om s r'n(e m'na )erici,i, La inerii ce *n cup or 0u vru s#--i "ea via,a lor /umai s# )ie m*n ui,i. +i *mpreun# vom c'n a

Un imn, spre slava Celui &)'n , +i l'n(# DO3/UL o,i vom s a C#ci 2l prin rai ne va pur a, Pe-aripi cere- i, pe-aripi "e v'n . De-aceea s# privi,i *n sus !oi )ra,i, *n )iecare $i! C#ci nu mai es e mul "e "us +i *n cur'n" 9R8&TO& 8&U& Cu r#spl# irea va veni! 038/