Sunteți pe pagina 1din 10

CREDIT SI BANCI licenta 2013 mediu MULTIPLE CHOICE 1.

n funcie de performanele clienilor i de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasific n urmtoarele categorii: 1) Credite recuperabile; ) Credite garantate; !) Credite n observaie; ") Credite pierdute; #) Credite profitabile; $) Credite ndoielnice. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a 1'!'# . b '"'# . c 1' '$ . d !'"'$ . e '#'$ .

()*: +

,-*: 1

. Cateva dintre funciile principale ale bncii sunt amintite mai &os: 1) .fer servicii financiare; ) /estionea0 mi&loacele de plat; !) Conectea0 flu1urile bancare; ") (coper riscurile financiare; #) (sigur lic2iditile n economie; $) 3eali0ea0 operaiuni cu titluri. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a 1'"'$ .

b 1' '$ . c '!'" . d !'#'$ . e 1' '! .

()*: 4

,-*: 1

!. ,rincipii de creditare sunt: 1) ,lanificarea creditelor; ) 3espectarea destinaiei creditului; !) .ptimi0area portofoliului; ") /arantarea creditelor; #) (nali0a i evaluarea solicitantului de credit; $) 3ambursarea creditelor la scaden. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a '!'#'$ . b 1' '"'$ . c 1' '!'" . d '!'"'$ . e !'"'#'$ . ()*: 4 ,-*: 1

". 4anca comercial reali0ea0 urmtoarele operaiuni active: 1. .peraiuni cu titluri; . .peraiuni e1trabilantiere ; !. .peraiuni cu aur si devi0e; ". .peraiuni de tre0orerie; #. .peraiuni de creditare. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect. a 1' '! . b 1' '!'# . c 1'"'# . d 1' '!'" . e '"'# . ()*: C ,-*: 1

#. 5surarea riscului individual al firmei se reali0ea0 prin cateva dintre urmtoarele te2nici: 1) anali0a arbitra&ului riscurilor; ) anali0a scenariilor; !) anali0a coeficienilor contabili; ") anali0a actuali0rii riscului; #) anali0a de sensibilitate. %ndicai care variant de rspuns de mai &os este corect: a 1'" . b '# . c "'# . d 1'! . e !'# . ()*: 4 ,-*: 1

$. Cile principale prin care banca minimi0ea0 riscul de credit sunt: 1. evaluarea mprumutatului; . limitarea creditului; !. reeaua teritoriala; ". asigurarea colateralului; #. diversificarea. ,reci0ai care dintre cile enumerate este corect. a '!'" . b 1' '!'# . c 1' '"'# . d 1' '! . e '!'"'# . ()*: C ,-*: 1

6. (dministrarea mprumuturilor utili0e0 urmtoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu: 1. limitarea dimensiunii creditelor; . restricionarea creditului pe ramuri, categorii de mprumutai; !. utili0area creditelor participative; ". raportul front7office 8 bac97office; #. diversificarea participrilor la mprumuturi. ,reci0ai care dintre alternative este corect. a 1'"'# . b 1' '"'# . c 1'!'"'# .

d 1' '!'# . e !'"'# . ()*: + ,-*: 1

:. +erivativul are cateva dintre urmtoarele caracteristici: 1. se comerciali0ea0 pe piee necotate; . repre0int un contract ntre dou pri; !. confer un drept asupra unui activ fundamental; ". este un anga&ament n afara bilanului; #. vi0ea0 un moment de timp din viitor. (legei varianta corect de rspuns. a '!'"'# . b 1'"'# . c 1' '"'# . d 1'!'" . e 1' '!'" . ()*: ( ,-*: 1

;. +iferenele dintre creditele bancare i plasamentele financiare constau n urmtoarele: 1. modul de intermediere; . formarea ratei dob<n0ii; !. transformarea scadenelor; ". gradul de lic2iditate; #. gestiunea riscurilor. ,reci0ai varianta corect de rspuns. a 1' '"'# . b '"'# . c 1' '!'" . d 1' '!'# . e !'"'# . ()*: + ,-*: 1

1=. *e dau dou bnci, > i ?, care pre0int urmtoarele elemente financiare: @lementul financiar 4anca > 4anca ? ,rofit net #= "== Aaloarea activelor #.#== ;.#== Capital propriu $#= 1.===

+eterminai urmtorii indicatori pentru cele dou bnci: rata rentabilitii financiare, B; rata rentabilitii economice, @; multiplicatorul capitalului, 5. ,e ba0a re0ultatelor, preci0ai care dintre variantele de rspuns de mai &os e1prim raportul corect dintre indicatorii financiari amintiti, n ca0ul celor dou bnci: 5C>) D5C?), @C>)D@C?), BC>)EBC?); 5C>)D5C?); @C>)E@C?), @C>) E @C?), BC>)DBC?); 5C>)D5C?). c BC>)EBC?), 5C>)E5C?); .

()*: C

,-*: 1

11. +eterminarea devianei standard, ca msur statistic a riscului portofoliului, implic efectuarea urmtoarelor etape de calcul : ,reci0ai care este prima etap de calcul dintre cele enumerate mai &os. a se determin ptratul deviaiilor +F, notat cu ,F . b se determin venitul mediu ateptat, ; . c , de la , notat cu +F ; . se determin abaterea ratelor estimate, d ,notat cu +A; . se determin abaterea absolut ale lui Aa de la e se determin rata medie estimat a rentabilitii, . . ()*: @ ,-*: 1

1 . +eterminarea re0ervelor pentru pierderi din credite se face prin una din urmtoarele metode : ,reci0ai care dintre metodele enumerate este corect. a metoda corelrii pierderilor ; . b metoda re0ervei ; . c metoda consolidrii pierderilor ; . d metoda prelurii directe ; . e metoda re0ervei admisibile. . ()*: + ,-*: 1

1!. Gn plan de reabilitare pentru o firma cu credite problematice implic: 1. reducerea sau eliminarea c2eltuielilor inutile; . anali0a structurii datoriilor, a serviciului datoriilor; !. anali0a cas27floH7ului; ". identificarea posibilitilor de comasare a capitalului; #. eliminarea activitilor neprofitabile. ,reci0ai care dintre variantele de mai &os este corect.

a 1' '!'" . b '!'" . c 1' '"'# . d 1' '!'# . e '"'# . ()*: + ,-*: 1

1". 3atingul obiectiv cuantific anumii indicatori ai situaiei financiare, colateralelor, documentaiilor i ai calitii situaiilor financiare Cde e1emplu, confidenialitatea informaiilor) i, n funcie de valorile numerice ale fiecrei categorii de indicator, construiete un anumit tip de rating, pe ba0a cruia se ordonea0 creditele. (legei varianta corect dintre cele enumerate mai &os: a valoarea de rating ; . b nivelul agregat al ratingului ; . c ratingul compo0it ; . d nota de rating ; . e ratingul integrat. .

()*: C

,-*: 1

1#. Bacilitatea de cont curent, instrument de creditare a e1ploatrii firmelor, are urmtoarele caracteristici: 1. permite firmelor cliente s depeasc contul lor current; . sum ma1im a depirii este stabilit; !. dob<nda este calculat la depirea de sold de la sf<ritul 0ilei; ". este acordat, de regul, pentru un an; #. nu poate fi rennoit. (legeti dintre variantele de mai &os pe cea corect. a '"'# . b '!'"'# . c 1' '# . d '!'"'# . e 1' '!'" . ()*: @ ,-*: 1

1$. ,reci0ai care dintre ipote0ele e1plicative, enumerate mai &os, referitoare la structura ratelor creditoare ale dob<n0ii, fundamentea0 anticiparea inflaiei n rata nominal a dob<n0ii: a ipote0a pieelor segmentate ; . b ipote0a anticipaiilor raionale ; . c ipote0a preferinei pentru lic2iditate ; . d ipote0a niei ; . e ipote0a preferinei pentru te0auri0are. . ()*: 4 ,-*: 1

16. n situaia n care perioada de depunere sau de creditare este format din ani ntregi i fraciuni de an, calcularea dob<n0ii compuse se face n funcie de c<teva dintre urmtoarele variabile: 1. capitalul iniial; . coeficientul de actuali0are; !. numrul de ani c<t durea0 depunerea sau creditarea; ". numrul de 0ile, din fraciunea de an; #. rata dob<n0ii. ,reci0ai care dintre variantele enumerate mai &os este corect. a '"'# . b 1'!'"'# . c '!'"'# . d 1' '# . e 1' '"'# . ()*: 4 ,-*: 1

1:. 5ecanismul de transmitere pentru modificarea ratei directoare a dob<n0ii asupra ratelor dob<n0ilor bancare i financiare parcurge cateva din urmtoarele secvene: 1. ma&orarea, de ctre 4anca central a ratei dob<n0ii la mprumuturile sale n moned central; . ma&orarea, de ctre bnci, a dob<n0ilor la creditele bancare; !. creterea costurilor resurselor bncilor; ". creterea plasamentelor pe termen scurt, foarte lic2ide i a depo0itelor la termen; #. reducerea plasamentelor pe termen lung, v<ndute la burs, ncasrile fiind depuse n depo0ite la termen. ,reci0ai care dintre secvenele enumerate respect ordinea transmiterii impulsului ratei directoare. a 1' '"'# . b 1'!'"'# . c '"'# . d '!'"'# .

e .

'!'" ,-*: 1

()*: 4

1;. Bundamentarea teoretic a ratei dob<n0ii s7a e1primat prin urmtoarele ipote0e: %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este adevrat. 1. ipote0a anticipaiilor raionale . ipote0a segmentrii pieelor !. ipote0a portofolilui Ca nisei) ". ipote0a monetarist #. ipote0a preferinelor pentru lic2iditate a 1' '!'" . b '"'# . c 1' '!'# . d '!'"'# . e 1' '"'# . ()*: C ,-*: 1

=. -ransformarea depo0itelor n credite, de ctre banc, are urmtoarele demensiuni: 1. -ransformarea instrumentelor; . -ransformarea riscurilor; !. -ransformarea scadenelor; ". -ransformarea subiecilor; #. -ransformarea ratelor dob<n0ii; $. -ransformarea mi&loacelor de plat. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a 1'!'# . b 1' '$ . c '!'# . d 1'"'$ . e '"'$ .

()*: C

,-*: 1

1. mprumutul public pre0int urmtoarele caracteristici: 1) este pe termen mediu i lung; ) are un caracter contractual; !) presupune o contraprestaie; ") este convertibil;

#) este rambursabil; $) are destinaie special. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a 1'!'# . b '!'# . c 1' '$ . d '#'$ . e 1' '# . ()*: 4 ,-*: 1

. *e tie c o banc deine depo0ite n valoare de $#= milioane lei i re0erve la 4anca Central de := milioane lei; rata re0ervelor obligatorii trebuie s fie de 11I. *e cere s se determine e1cesul de re0erve al bncii i sa se aleag varianta corect de rspuns de mai &os. a ; mil lei . b 1=,# mil lei . c 11,# mil lei . d 6,# mil lei . e :,# mil lei .

()*: @

,-*: 1

!. . persoan fi0ic dorete s cumpere o cas, n valoare de ##.=== euro, contract<nd un credit ipotecar pentru 6=I din valoarea imobilului, pentru o perioad de 6 ani; creditul urmea0 s fie ac2itat prin pli anuale Canuiti) egale, fiecare plat efectu<ndu7se la sf<ritul anului, iar dob<nda perceput de ctre banc fiind de ;I din valoarea creditului rmas nerambursat. * se determine dob<nda total pltit de ctre client Ccostul creditului). %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect: a 1#.1$6 euro; . b 16. "$ euro; . c 1".#": euro; . d 1$. ! ! euro; . e 1#.:6# euro. .

()*: (

,-*: 1

". ,atru bnci practic ratele dob<n0ilor de mai &os. Ja care dintre bnci v7ai derula simultan toate operaiile financiare Cat<t depo0itele, c<t i creditele)K %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect. a $I la depo0ite i :I la credite ; . b 6,#I la credite i $I la depo0ite . c ;I la credite i $,#I la depo0ite ; . d #. #I la depo0ite i $,#I la credite; . e $I la depo0ite i $,# I la credite. .

()*: +

,-*: 1

#. @lemente definitorii ale pieei interbancare sunt: 1. 3iscurile; . +uratele; !. -e2nicile; ". Blu1urile; #. .peratorii; $. %nstrumentele. %ndicai care dintre variantele de rspuns de mai &os este corect. a 1, , #, $ . b 1, !, ", $ . c , ", #, $ . d , !, #, $ . e !, ", #, $ . ()*: + ,-*: 1