Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat la edina catedrei Drept public, proces-verbal nr. 1 din 30.08.

2012 *e+ catedr, )))))))))))

Coordonat cu catedra responsabil de pro ra!ul de !asterat "dup necesitate # *e+ catedr, )))))))))))))

Aprobat la Consiliul Coordonator al colii $asterale de %&celen 'n %cono!ie i (usiness proces-verbal nr.)) din ))))))) ,reedintele CC*$%%( ))))))))))))))))

Programa analitic (curriculumul cursului)


Denumirea cursului Titularul cursului
Ciclul (Llicena, Mmasterat) !r. credite

Drept contravenional Conf.univ.dr. Pacaneanu Tudor


Codul cursului "im#a de instruire .0 S.01.A.005.26 S.01.A.005.26 $om%n *re studiu indi'idual

M 5

Anul

Semestrul ) 150

*re din +lanul de ,n'-m%nt

&orma de e'aluare (inal (E examen, Vverificare) Total ore +e 120 semestru

/coala Masteral de )0celen- ,n )conomie 1i 2usiness


Programul de masterat Catedra Dre+t3 3Dre+t 'amal Dre+t +u#lic !umrul total de ore (+e semestru) din +lanul de ,n'-m%nt ('-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de la$"rat"r, (- r"iect sau lucrri ractice) Total C S " P .0 16 1: 8 S A3* 25 8

Categoria (ormati' a cursului (F-fundamental, G-general, S-de s ecialitate, !s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu) Categorie de o+-ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- " i"nal, L- li$er alegere) !umrul ma0im de studen-i care se +ot ,nscrie la curs *#ligatorii Condi-ii de acces $ecomandate

4nsu1irea ramurilor de dre+t +u#lic. Cunoa1terea literaturii 5uridice de s+ecialitate 1i a reglementrii 5uridice ,n 'igoare.

&undamentare *#iecti'ele3$e6ultatele ,n'-rii

Disci+lina Drept contravenional este menit s anali6e6e institu-ia ra+ortul 5uridic administrati' de autoritate sanc-ionator de natur contra'en-ional7 necesar +entru a+licarea +ractic a legisla-iei administrati'8contra'en-ionale ,n 'igoare7 +entru 'iitorii 5uri1ti ,ntru +artici+area la constatarea (a+telor contra'en-ionale 1i ,ncadrarea 5uridic con(orm Codului Contra'en-ional7 +recum 1i re+re6entan- ,n instan- +e dosare din s(era contra'en-ional. Obiectivul +rinci+al al disci+linei const ,n studierea reglementrii 5uridice contra'en-ionale ,n 'igoare +rin +risma at%t al as+ectelor teoretice7 c%t 1i a celor +ractice. Rezultatele nvrii 'or (orma a#ilit-i ,ntru cunoa1terea temeinic al institu-iilor 5uridice ale dre+tului contra'en-ional +entru +restarea calitati' de asisten- 5uridic ,n +ractica din domeniul dat. n rezultat tudenii vor dob!ndi" - Competene de cunoatere& s cunoasc conce+tul ra+orturilor 5uridic contra'en-ional 1i s determine o#iectul de studiu al disci+linei7 s +artici+e la identi(icarea unor solu-ii +entru +ro#lemele legate de a+licarea normelor contra'en-ionale. - Competene de conducere a activitilor& s con1tienti6e6e im+ortan-a a+licrii con(orme ale normelor contra'en-ionale ,n tim+ 1i s+a-iu9 s inter+rete6e

con-inutul normelor legale de natur contra'en-ionale. Competene de gestionare a informaiei ; s e0+lice esen-a a+licrii +rocesului contra'en-ional 1i ra+orturile 5uridice dintre su#iec-ii ra+ortului 5uridic contra'en-ional9 s determine eta+ele +rocesului contra'en-ional. Competene etice& utili6area legisla-iei contra'en-ional ,n a+licarea +ractic. Competene de cercetare; e'iden-ierea lacunelor 1i di(icult-ilor ,n +rocesul contra'en-ional7 ,naintarea +ro+unerilor legislati'e 1i normati'e +rin intermediul in'estiga-iilor 1tiin-i(ice ,n domeniul dre+tului contra'en-ional.

Con-inutul cursului (materia)

Modulul . De(ini-ia7o#iectul 1i metoda dre+tului contra'en-ional (2313.). Modulul . Princi+iile7 trsturile 1i i6'oarele dre+tului contra'en-ional (2313.). Modulul . "egisla-ia contra'en-ional (2323:). Modulul <. !atura 5uridic a contra'en-iei (2323:). Modulul <. Sanc-iunea contra'en-ional7 a+licarea sanc-iunii contra'en-ionale (2323:). Modulul < . Caracteristica 5uridic al normelor din +artea s+ecial a Cr-ii din Codul Contra'en-ional (2323:). Modulul < . Procesul Contra'en-ional 1i +artici+an-ii lor (2323:). Modulul < . Procesul contra'en-ional general 1i s+ecial (Cartea )(2323:).

Total: prelegeri/seminare: 30//16/14


Constitu-ia $e+u#licii Moldo'a9 Codul Contra'en-ional7 ado+tat +rin "egea nr.21=8>< din 2:.10.200=9 Codul +enal7 ado+tat +rin "egea ?=58>< din 1=.0:.20029 "egea cu +ri'ire la +oli-ie nr. :168> din 1=.12.1??09 "egea +ri'ind calitatea ,n construc-ii nr. @218> din 02.02.1??69 &urdui S.7 Dre+t contra'en-ional7 )dit. Cartier7 CAi1inu7 2005. *rlo' M. 2elecciu /t.7 Dre+t administrati'7 )dit B)lena8<. .C7 CAi1inu7 2005. Du-uleag <.7 Dre+t contra'en-ional7 )dit. Ti+ogra(ia Central7 CAi1inu7 2006. Du-uleag <.7 Tatat de dre+t contra'en-ional7 )dit. Ti+ogra(ia Central7 CAi1inu7 200?. orgo'an A.7 Tratat de dre+t administrati' ( 'olume)7 )dit. B!emiraC7 2ucure1ti 2000. 8metodele de +redare8,n'-are8cercetare8e'aluare E e0+unere7 inter+retarea normelor 5uridice7 anali6a +racticii 5udiciare9 8mi5loacele didactice 8 note de curs ale titularului7 anali6a 1i inter+retarea normelor7 cunoa1terea +racticii 5udiciare7 cunoa1terea 1i a+licarea +ractic a +rogramului la calculator BMold"e0C7 etc.

2i#liogra(ia minimal

TeAnologiile didactice Modalitatea e'alurii (inale Sta#ilirea notei (inale (+onderea e0+rimat ,n F)

e#a$en
Gn test +e +arcursul semestrului $eu1ita curent (e'aluarea (ormati') $e6ultatul la e0amen3'eri(icare (e'aluarea (inal) %&' &' (&'

Tim+ul total (ore +e semestru) al acti'it-ilor de studiu indi'idual +retinse studentului 1. Desci(rarea 1i studiul noti-elor de curs 2. Studiu du+ manual7 su+ort de curs .. Studiul #i#liogra(iei minimale indicate :. Documentare su+limentar ,n #i#liotec 5. Acti'itate s+eci(ic de +regtire seminar 1i3sau la#orator 6. $eali6are teme7 re(erate7 eseuri7 traduceri etc. 10 20 1: 8 10 10 =. Pregtire +re6entri orale ?. Pregtire e0aminare (inal 10. Consulta-ii 11. Documentare +e teren 12. Documentare +e !T)$!)T 1.. Alte acti'it-i 8 10 10 10 8 8

@. Pregtire teste7 lucrri de control

10

1:. Alte acti'it-i

T*TA" ore studiu indi'idual (+e semestru) H 120 ore

Data com+letrii; .0.0=.12

Semntura titularului; IIIIIIIIIIIIIII