Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 3 COTELE PROCENTUALE PENTRU CHELTUIELILE INDIRECTE (valori orientative dup P 91-83)

Cod calculator Simbolul !ndicatoare de norme de devi" de ba" * C0 !" Cote procentuale pentru c#eltuieli indirecte $%& + 1,01,

Denumirea grupei ( ubgrupei de categorii de lucrri)

gr' 1 !

ubgr' ( 1 (

3 ,11, ,1(,

,13,

,1),

!! !!! !6 1 ( 3 ) 1 (

,(,, ,3,,

,)1, ,)(, ,)3, ,)), ,*1, ,*(,

) -ucrri de con truc.ii la cldiri de locuit (inclu iv i"ola.iile a/erente) -ucrri de con truc.ii la #ale0 cldiri 2i con truc.ii peciale ocial culturala0 admini trative0 pentru circula.ia mr/urilor0 expo"i.ii (inclu iv i"ola.iile a/erente) -ucrri de con truc.ii la #ale0 cldiri 2i con truc.ii peciale indu triale0 energetice0 agro"oote#nice de tip indu trial0 pentru tran port 2i depo"itare3lucrri pentru con truc.ii pentru /unda.ii 2i u .ineri de ma2ini0 utila4e0 in tala.ii te#nologice0 conducte0 cabluri (exclu iv i"ola.iile a/erente) -ucrri de "idrie re/ractar 2i de i"ola.ii la con truc.ii indu triale0 energetice0 agro"oote#nice de tip indu trial0 de depo"itare 2i pentru tran porturi 2i la conducte te#nologice pentru care e 5ntocme c devi"e eparate -ucrri de con truc.ii la #ale0 cldiri 2i con truc.ii peciale agro"oote#nice (inclu iv i"ola.iile a/erente)0 exclu iv cele de tip indu trial -ucrri de con truc.ii metalice unitare (#ale0 piloni0 turnuri0 e tacade0 c#ele de u .inere etc' metalice) -ucrri de in tala.ii interioare la con truc.ii 7ncl"ire central 2i ga"e Sanitare 9lectrice de lumin 2i de /or. 6entila.ie 2i de condi.ionare a aerului -ucrri de repara.ii la #alele0 cldirile 2i con truc.iile peciale din grupele !-!!! -ucrri de repara.ii la in tala.iile interioare din grupa !60 inclu iv a cen oare

C0 !"

1109,

110**

!" C0 !" C !0 !"0 C0 81 S0 !"0 81 9 60 !" :pC0 !" :p!0 :pS :p90 :p; :pA0 !" :pAc C0 !"0 :pC C0 D0 !"0 Ac0 :pAc D0 !"0 C0 Ac0 :pAc !/0 C0 Ac0 <10 <( !/0 C !/0 C0 P = *

901, 1(0)* )09, 90)* 80(* 1,0)* 1,0+* 908,

901, (,0,, 108, 90(, 80)* 1,0), 909, 1101, +

3 6! 1 ( 6!! 1 ( 3 ) 1 (

,*3, ,+1, ,+(, ,11, ,1(, ,13, ,1), 3

-ucrri de con truc.ii 2i de repara.ii la cldiri pentru re taurarea0 prote4area0 con ervarea 2i punerea 5n valoare a monumentelor i torice 2i de ar#itectur -ucrri de re.ele exterioare de aduc.iune 2i de alimentare cu ap (inclu iv captrile0 bran2amente 2i lucrrile a/erente peci/ice) -ucrri de canali"are (inclu iv bran2amentele 2i lucrrile a/erente peci/ice) -ucrri de con truc.ii pentru 5mbunt.iri /unciare (5ndiguiri0 de ecri0 iriga.ii0 drena4e agricole0 amena4ri pi cicole) -ucrri de con truc.ii pentru corec.ia torentelor 2i combaterea ero"iunii olurilor -ucrri de con truc.ii pentru regulari"ri de cur uri de ap0 aprri de maluri0 pereuri0 drenuri0 u .ineri0 pri4iniri 2i con olidri de tera amente -ucrri de planta.ii 2i pa.ii ver"i )

1,(

* 6!!! !> 1 ( 3 ) > >! 1 ( >!! 1 ( 1 ( >!6 1 ( 1 ( >6! >6!! 1

,1*, ,8,,

,91, ,9(, ,93, ,9), 1,,, 111, 11(, 1(1, 1((, 131, 13(,

>!!!

>6

1)1, 1)(, 1*1, 1*(, 1+,, 111,

( 3 >6!!! 1 ( 3 ) >!> 1 ( 1 ( >>! 1 1 ( (

11(, 113, 181, 18(, 183, 18),

>>

191, 19(, (,1, (,(, (11, 3 (1(,

-ucrri de tera amente pentru care e 5ntocme c devi"e eparate 2i de de copert pentru exploatri miniere0 cariere 2i bala tiere -ucrri de con truc.ii #idrote#nice portuare (inclu iv ba"ine0 moluri0 diguri0 canale arti/iciale pentru naviga.ie) -ucrri de con truc.ii #idrote#nice la upra/a. 2i 5n ubteran pentru? <idrocentrale cu cdere mare <idrocentrale 5n ca cad Amena4ri #idrote#nice /luviale0 inclu iv eclu"e Acumulri de ap -ucrri de con truc.ii de drumuri0 tr"i0 pi te0 plat/orme 2i terenuri de port -ucrri de con truc.ii de poduri0 pode.e0 din lemn0 beton armat 2i beton precomprimat -ucrri de con truc.ii de poduri 2i pode.e cu tabliere metalice 2i con olidarea tablierelor metalice la poduri -ucrri de con truc.ii de linii /erate normale 2i 5ngu te -ucrri de con truc.ii de linii de tramvai -ucrri de con truc.ii pentru re/ac.ii 2i repara.ii radicale de linii /erate -ucrri de con truc.ii pentru repara.ii de linii de tramvai -ucrri de con truc.ii? de tunele miniere 5n ubteran -ucrri de conducte de tran port 2i di tribu.ie a ga"elor0 lic#idelor petroliere 2i apei rate -ucrri de conducte termice (de termo/icare) -ucrri de /ora4e pentru alimentri cu ap -inii aeriene 2i ubterane pentru tran portul energiei electrice cu ten iuni pe te 1 A63 lucrri de in tala.ii 5n ta.ii 2i po turi de tran /ormare (inclu iv lucrri de conexiuni0 racorduri 2i auxiliare) :e.ele de di tribu.ie a energiei electrice cu ten iuni ub 1 A6 (inclu iv bran2amente) 2i iluminat public re.ele electrice de contact pentru ci /erate0 tramvaie 2i troleibu"e -ucrri de montare de utila4e te#nologice la centrale termice 2i termoelectrice -ucrri de montare de utila4e te#nologice la centrale #idroelectrice -ucrri de montare de utila4e te#nologice la linii pentru tran portul energiei electrice0 ta.ii 2i po turi de tran /ormare 2i grupuri electrogene -ucrri de montare in tala.ii de automati"are -ucrri de telecomunica.ii0 radio/icare0 emnali"are 2i cea o/icare cu excep.ia in tala.iilor de emnali"ri /eroviare :e.ele -ucrri de montare de ec#ipamente 2i utila4e -ucrri de in tala.ii pentru emnali"ri 2i centrali"ri /eroviare -ucrri de montare de ec#ipamente 2i utila4e pentru emnali"ri 2i centrali"ri /eroviare -ucrri de con truc.ii de /uniculare (inclu iv ta.ii) 2i planuri 5nclinate upraterane ) -ucrri de montare de utila4e te#nologice pentru

= <(0 <10 !/

801, *01*

<(0 <10 C0 P <(0 <10 C0 P <(0 <10 C0 P <(0 <10 C0 P D P P -1 -( -1 -(0 D =0 <1

1903* 1)03, 1(08* 1(0+* 108, 90), 10*, 10** )0*, *01, *01, 1)0(, (10), 30)* 80(* 1108*

; =/ @4

B10 C B10 B( B30 -( 810 81 810 8( B1 At

80(, 10*, +08, 1,0,, 1,0,, 90), 108,

=c =c B3 B3 8(0 C * 810 8(

1(0)* 130(, 80*, 80*, 1,0(, + ((0,,

1,3

>>!! >>!!! >>!6 >>6 1 (

((,, (3,, ()1, ()(, (*,,

/uniculare -ucrri de montare de utila4e te#nologice 5n 5ntreprinderi indu triale0 5n indu tria minier 2i 5n c#elele petroliere -ucrri de in tala.ii te#nologice (conducte te#nologice) -ucrri de in tala.ii /rigori/ice 8onta4ul in tala.iilor /rigori/ice indu triale -ucrri de punere 5n /unc.iune0 incroni"ri0 roda4e0 par.iale 2i complexe

81 C 8+ 880 89 810 Ac @ @0 810 S 81 C 89

(,0,, +0,* 1,01, 1,01, (109,

1,)