Sunteți pe pagina 1din 6

Sisteme care asigur homeostazia

I. Sistemul cardio-vascular Inima reprezint organul central al sistemului cardio-vascular. Ea este o pomp muscular cu mas de 250 00 g! care "n timpul vie#ii se contract de apro$imativ 2!5 milioane de ori. %ocalizare &i raporturi Inima se a'l "n zona median a toracelui (mediastin)! posterior de stern! superior de dia'ragm! "ntre cei doi plm*ni (care o acoper par#ial). Este "nvelit "ntr-un sac du+lu numit pericard care este 'ormat din dou straturi, pericardul 'i+ros (strat e$tern) &i pericardul seros ('ormat din dou 'oi#e parietal &i visceral! care delimiteaz cavitatea pericardic). -or'ologia e$tern a inimii Inima are 'orm de con &i prezint o +az! un v*r' &i dou 'e#e, anterioar (sternocostal) &i postero-in'erioar (dia'ragmatic). .aza inimii este localizat superior &i spre dreapta! la nivelul ei a'l*ndu-se vasele mare de s*nge care vin sau pleac de la inim. /*r'ul este situat in'erior spre st*nga &i este 'ormat "n totalitate din ventriculul st*ng. 0e#ele (sterno-costal &i dia'ragmatic) prezint &an#uri care corespund "n interior septurilor care delimiteaz cavit#ile inimii, &an#ul atrio-ventricular (coronar) &i &an#urile interventriculare (anterior &i posterior). %a nivelul acestor &an#uri sunt dispuse arterele &i venele inimii. /asele mari care vin 1 pleac de la inim. Inima este "mpr#it de septul longitudinal "n dou 2umt#i care nu comunic "ntre ele. 3umtatea dreapt este 'ormat din atriul drept &i ventriculul drept &i con#ine s*nge neo$igenat. 4triul drept prime&te s*nge prin cele dou vene cave (superioar &i in'erioar). /etriculul drept trimite s*ngele neo$igenat la plm*ni prin trunchiul arterei pulmonare care dup un scurt traiect se +i'urc "n artera pulmonar st*ng &i respectiv dreapt.

3umtatea st*ng con#ine s*nge o$igenat. 4triul st*ng prime&te s*ngele o$igenat de la plm*ni prin cele patru vene pulmonare (2 st*ngi &i 2 drepte). /entriculul st*ng trimite s*ngele o$igenat ctre corp prin artera aort care prezint trei segmente (aorta ascendent! arcul aortic &i aorta descendent). II. Sistemul respirator 4sigur aportul de o$igen necesar organismului &i eliminarea dio$idului de car+on rezultat "n urma proceselor meta+olice. 5in punct de vedere anatomo-'unc#ional sistemul respirator este 'ormat din dou categorii de organe, cile respiratorii &i plm*nii. a. 6ile respiratorii 'ormeaz un sistem de conducte cu rol de conducere a aerului &i asigur cur#area &i 'iltrarea aerului! "nclzirea la 7 de grade 6elsius a aerului &i saturarea cu vapori de ap. 6ile respiratorii sunt reprezentate de, cavitatea nazal! 'aringe! laringe! trahee! +ronhii &i rami'ica#iile acestora. 6avitatea nazal reprezint primul segment al cilor respiratorii &i este "mpr#it de septul nazal "n dou 2umt#i simetrice ('osele nazale). 0osele nazale comunic cu e$teriorul prin narine &i cu naso-'aringele prin choane. 0iecare 'os prezint dou regiuni, vesti+ul nazal &i 'os nazal propriu-zis. 0aringele este un conduct musculo-'i+ros de apro$imativ 8 cm care se "ntinde de la +aza craniului p*n "n dreptul verte+rei cervicale 69! de unde se continu cu eso'agul. Este "mpr#it "n trei segmente, naso - ! +uco &i laringo'aringe. :aso'aringele comunic anterior cu cavitatea nazal prin choane. ;e pere#ii laterali ai acestuia se deschid trompele lui Eustachio care 'ac legtura cu urechea medie. .uco'aringele comunic anterior cu cavitatea +ucal. %aringo'aringele vine "n raport cu +aza lim+ii &i cu ori'iciul laringelui! iar posteroin'erior se continu cu eso'agul. <eprezint locul de "ncruci&are a cii respiratorii cu calea digestiv. %aringele are du+lu rol respirator &i 'onator! 'iind principalul organ al 'ona#iei. Este organ cavitar care comunic superior cu laringo'aringele &i in'erior cu traheea. Este 'ormat din cartilagii perechi, aritenoide (situate posterior)! corniculate (situate "n v*r'ul cartila2elor

aritenoide) &i cunei'orme (situate "n grosimea mucoasei laringiene) &i neperechi, epiglota! cartila2ul tiroid &i cartila2ul cricoid. Epiglota are 'orm de 'runz &i se leag de cartila2ul tiroid. Ea acoper ori'iciul laringian "n timpul degluti#iei. 6artila2ul tiroid este situat anterior! are aspectul de carte deschis &i prezint dou coarne care sunt unite prin mem+rana tirohioidian. 6artila2ul cricoid are 'orm de inel cu pecete! aceasta 'iind situat posterior. -ucoasa laringian 'ormeaz dou perechi de plici (corzi vocale) superioare &i in'erioare! care delimiteaz ori'iciul laringian (glota). 6orzile vocale superioare sunt considerate corzi vocale 'alse! iar cele in'erioare sunt corzi vocale adevrate. =raheea este situat "n continuarea laringelui (69 =>)! iar in'erior se +i'urc "n dou +ronhii principale. Este 'ormat din inele 'i+ro-cartilaginoase incomplete! ele 'iind completate posterior de mem+rana traheal. .ronhiile principale (dreapt &i st*ng) sunt 'ormate din inele 'i+ro-cartilaginoase incomplete posterior. .ronhia st*ng este mai lung dec*t cea dreapt. Ele ptrund "n plm*ni prin hilul pulmonar. +. ;lm*nii. Se a'l "n cutia toracic! de o parte &i de alta a inimii. <eprezint organele propriu-zise ale respira#iei. Sunt "nveli#i de pleure care prezint dou 'oi#e, parietal (cptu&e&te pere#ii cutiei toracice) &i visceral (cptu&e&te plm*nii la e$terior). ?ntre cele dou 'oi#e se a'l cavitatea pleural "n care se a'l o pelicul 'in de lichid pleural. -or'ologia e$tern a plm*nului. 4u 'orm de trunchi de con cu v*r'ul "ndreptat "n sus! +aza "ndreptat spre dia'ragm &i dou 'e#e, sterno-costal &i mediastinal. 0a#a sterno-costal prezint scizuri care "mpart plm*nii "n lo+i. ;lm*nul drept prezint dou scizuri ( lo+i) iar cel st*ng o scizur (2 lo+i). 0a#a mediastinal prezint hilul pulmonar prin care intr 1 ies elementele pediculului pulmonar, +ronhia principal! artera pulmonar! venele pulmonare (dou)! vene &i artere +ron&ice! lim'atice &i nervi.

%o+ii pulmonari sunt 'orma#i din segmente (80 pentru 'iecare plm*n)! segmentele sunt 'ormate din lo+uli pulmonari! iar lo+ulii sunt 'orma#i din acini pulmonari.

Sistemul digestiv asigura aportul de su+stante organice! anorganice! vitamine! apa! aport necesar 'unctionarii organismului 'ormat din tub digestiv si glande anexe I.=u+ul digestiv cuprinde, cavitatea +ucala! 'aringe (doar +uco- si laringo'aringe)! eso'ag! stomac! intestin su+tire ('ormat din duoden si intestin li+er (2e2un si ileon))! intestin gros ('ormat din cecum! colon (ascendent! transvers! descendent! sigmoid))! rect. II. @landele ane$e ale tu+ului digestiv, -glandele salivare - pancreas - 'icat Ficatul cea mai mare glanda ane$a a tu+ului digestiv (apro$. 8!5Ag) se a'la in'erior de m. dia'ragmB ocupa un spatiu numit lo2a hepatica (hipocondru drept) este un organ intraperitonealC -or'ologia e$terna prezinta doua fete (superioara si inferioara)

0ata superioara (dia'ragmatica)

este impartita de ligamentul 'alci'orm (pliu peritoneal) in 2 lo+i hepatici (stang si drept)

0ata in'erioara (viscerala) prezinta santuri doua santuri longitudinale (antero-posterioare) stang si drept si un sant transvers care se dispun in 'orma literei D santurile impart 'ata viscerala in > lo+i, lo+ drept! lo+ stang! lo+ patrat (anterior)! lo+ caudat (posterior). %a nivelul santului transvers se gaseste hilul hepatic locul pe unde intra1ies elementele pediculului hepatic , artera hepatica! vena porta! canalul hepatic comun! vase lim'atice! nervi. %a nivelul santului antero-posterior drept! in 2umatatea anterioara se a'la vezica +iliara iar in 2umatatea posterioara se a'la santul venei cave in'erioare. 6aile +iliare sistem de canale prin care +ila! secretata la nivel hepatic! a2unge in duoden. se su+impart ast'el, o caile +iliare intrahepatice o caile +iliare e$trahepatice I. 6aile +iliare e$trahepatice continua cu canalul coledoc care se deschide la nivelul duodenului pe caruncula mare ( la acelasi nivel se deschide si canalul pancreatic principal). +. Calea biliara secundara 'ormata din vezica biliara si canalul cistic (se desprinde la limita dintre canalul hepatic comun si canalul coledoc). E+s. 8 .ila secretata de 'icat a2unge in vezica +iliara prin canalul cistic unde este depozitata in perioadele interdigestive. E+s.2 %a nivelul vezicii +iliare are loc concentrarea +ilei prin a+sor+tia apei si a electrolitilor si im+ogatirea cu mucina a. Calea biliara principala canalul hepatic comun stra+ate hilul hepatic! se

Sistemul urinar asigura 'unctia de e$cretie! mentine ast'el! constanta compozitia mediului intern 'ormat din rinichi si caile urinare

Rinichiul organ pereche situat retroperitoneal in cavitatea a+dominala! de o parte si de alta a coloanei verte+rale rinichiul drept este situat mai 2os decat rinichiul stang sunt dispusi in lo2ele renale si sunt inveliti de 'ascia renala(acopera si glandele suprarenale)B intre supra'ata rinichiului si 'ascie se a'la tesut adipos (rol de protectie). -or'ologie e$terna 'orma de +o+ de 'asole prezinta doi poli (superior sin in'erior)! doua fete (anterioara si posterioara) si doua margini (laterala si mediala). -arginea laterala este conve$a. -arginea mediala este concava si prezinta hilul renal ( se continua in interiorul rinichiului cu o cavitate numita sinus renal). %a nivelul hilului se a'la pediculul renal constituit din artera renala! vena renala! pelvisul renal! vase lim'atice! nervi. Caile urinare reprezentate de uretere (stang! drept)! vezica urinara (250- 00ml! loc de depozitare a urinei intre mictiuni)! uretra (organ musculo-mem+ranosB di'era ca structura in 'unctie de se$).