Sunteți pe pagina 1din 23

LE G EA contabilitii nr. 113-XVI din 27.04.

2007
Monitorul Oficial nr.90-93/399 din 29.06.2007

***
CUP I!" Ca#itol$l I %I"P&'I(II GE!E ALE

Articolul 1. Scopul legii Articolul 2. Domeniul de aplicare Articolul 3. Noiunile de baz Articolul 4. Aplicarea standardelor de contabilitate Articolul 5. tilizarea datelor contabile !n scopuri "iscale Articolul #. $rincipii de baz %i caracteristici calitati&e Articolul '. (bligati&itatea inerii contabilitii Articolul ). *imba %i moneda !n care se ine contabilitatea
Ca#itol$l II EGLE)E!*A EA C&!*A+ILI*,(II

Articolul +. ,eguli generale de reglementare a contabilitii Articolul 1-. (rganele de reglementare a contabilitii Articolul 11. .ompetena autoritilor statale pri&ind reglementarea contabilitii Articolul 12. .ompetena asociaiilor pro"esionale pri&ind aprarea drepturilor %i ridicarea ni&elului de cali"icare al membrilor lor Articolul 13. ,spunderea %i drepturile entitilor pri&ind inerea contabilitii %i raportarea "inanciar Articolul 14. .onsiliul consultati& Articolul 15. Sisteme de inere a contabilitii %i de prezentare a situaiilor "inanciare Articolul 1#. $olitici contabile
Ca#itol$l III & GA!I'A EA C&!*A+ILI*,(II

Articolul 1'. ,eguli generale pri&ind contabilitatea elementelor patrimoniale Articolul 1). .iclul contabil Articolul 1+. Documente primare Articolul 2-. Documente primare cu regim special Articolul 21. /&aluarea %i recunoa%terea elementelor contabile Articolul 22. .onturi contabile Articolul 23. ,egistre contabile Articolul 24. 0n&entarierea patrimoniului
Ca#itol$l IV C&!*A+ILI*A*EA -! * E'& E IA %E "*A*. * E'& E IILE *E I*& IALE ALE )I!I"*E ULUI /I!A!(EL& 0I -! I!"*I*U(IILE PU+LICE

Articolul 25. .ontabilitatea !n 1rezoreria de Stat %i !n trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor Articolul 2#. .ontabilitatea e4ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical

Articolul 2'. .ontabilitatea !n instituiile publice Articolul 2). $rezentarea raportului e4ecutrii bugetului public naional
Ca#itol$l V "I*UA(II /I!A!CIA E

Articolul 2+. $re&ederi generale Articolul 3-. Note e4plicati&e Articolul 31. ,aportul conducerii Articolul 32. $erioada de gestiune Articolul 33. Abrogat Articolul 34. .erine de raportare !n cazul reorganizrii entitii Articolul 35. .erine de raportare !n cazul lic5idrii entitii Articolul 3#. Semnarea situaiilor "inanciare Articolul 3'. Situaii "inanciare consolidate Articolul 3). $rezentarea situaiilor "inanciare Articolul 3+. ,spunderea pentru !ntocmirea %i prezentarea situaiilor "inanciare %i rapoartelor anuale Articolul 4-. Auditul situaiilorr "inanciare Articolul 41. Sistemul de control intern %i auditul intern Articolul 42. .orectarea erorilor contabile Articolul 43. $strarea documentelor primare6 registrelor contabile %i situaiilor "inanciare Articolul 44. ,spunderea pentru !nclcarea prezentei legi Articolul 45. Acces la in"ormaiile contabile
Ca#itol$l VI %I"P&'I(II /I!ALE 0I * A!'I*& II

Articolul 4#. 7ndatoririle 8u&ernului Articolul 4'. Dispoziii tranzitorii Articolul 4). 0ntrarea !n &igoare. Abrogri

Not: n cuprin ul l!gii" abr!#i!r!a $%.&.'.(.) ! *nlocui!+t! cu abr!#i!r!a $&.(.'.%.)" cu !,c!p-ia articolului .6 alin!atul /01 lit!ra c1" iar cu#int!l! $%!r#iciul infor2a-ional al rapoart!lor financiar!) ! *nlocui! c cu cu#int!l! $%!r#iciul itua-iilor financiar!) confor2 3!gii nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.

$arlamentul adopt prezenta lege organic. Ca#itol$l I %I"P&'I(II GE!E ALE Articol$l 1. Scopul legii Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului 9uridic6 a cerinelor unice %i a mecanismului de reglementare a contabilitii %i raportrii "inanciare !n ,epublica 2oldo&a. Articol$l 2. Domeniul de aplicare $re&ederile prezentei legi se aplic tuturor persoanelor 9uridice %i "izice care des"%oar acti&itate de !ntreprinztor6 organizaiilor necomerciale6 inclusi& instituiilor publice6 notarilor6 a&ocailor6 mediatorilor %i birourilor !n"iinate de ace%tia6 e4ecutorilor 9udectore%ti6 precum %i reprezentanelor %i "ilialelor !ntreprinderilor :organizaiilor; nerezidente6 !nregistrate !n ,epublica 2oldo&a :denumite !n cele ce urmeaz !ntit-i;6 indi"erent de domeniul de acti&itate6 tipul de proprietate %i "orma 9uridic de organizare.

4Art.2 co2pl!tat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.2 co2pl!tat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 3. Noiunile de baz :1; 7n sensul prezentei legi6 noiunile de mai 9os semni"ic< audit int!rn = e&aluare independent a tuturor aspectelor acti&itii entitii6 e"ectuat !n interiorul acesteia %i orientat spre asigurarea conducerii entitii c sistemul contabil %i cel de control intern s!nt adec&ate %i e"iciente> 6art! 2ar! = registru generalizator al conturilor sintetice !ntocmit !n scopul controlului corectitudinii !nregistrrii !n conturile contabile %i !ntocmirii rapoartelor "inanciare> contabilitat! = sistem comple4 de colectare6 identi"icare6 grupare6 prelucrare6 !nregistrare6 generalizare a elementelor contabile %i de raportare "inanciar> contabilitat! d! anga7a2!nt! = baz de contabilizare con"orm creia elementele contabile s!nt recunoscute pe msura apariiei acestora6 indi"erent de momentul !ncasrii?plii mi9loacelor bne%ti sau compensrii !n alt "orm> contabilitat! d! ca = baz de contabilizare con"orm creia elementele contabile s!nt recunoscute pe msura !ncasrii?plii mi9loacelor bne%ti sau compensrii !n alt "orm> contabilitat! d! g! tiun! = sistem de colectare6 prelucrare6 pregtire %i transmitere a in"ormaiei contabile pentru plani"icarea6 calcularea costurilor6 &eri"icarea %i analiza e4ecutrii bugetelor6 !n scopul pregtirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale> contabilitat! financiar = sistem de colectare6 grupare6 prelucrare %i sistematizare a in"ormaiei pri&ind e4istena %i mi%carea acti&elor6 capitalului propriu6 datoriilor6 &eniturilor %i c5eltuielilor !n e4presie &aloric pentru !ntocmirea rapoartelor "inanciare> docu2!nt pri2ar = con"irmare documentar :pe suport de 5!rtie sau !n "orm electronic; care 9usti"ic e"ectuarea operaiunii economice6 acord dreptul de a o e"ectua sau certi"ic producerea unui e&eniment> !l!2!nt /obi!ct1 contabil = acti&e6 capitalul propriu6 datorii6 consumuri6 c5eltuieli6 &enituri6 rezultate "inanciare %i "apte economice ale entitii> !ntitat! d! int!r! public = entitate care are o importan deosebit pentru public datorit domeniului :tipului; de acti&itate %i care reprezint o instituie "inanciar6 un organism de plasament colecti& !n &alori mobiliare6 o societate de asigurri6 un "ond nestatal de pensii6 o societate comercial ale crei aciuni se coteaz la bursa de &alori> !ntitat! cu r pund!r! li2itat = entitate al crei capital statutar este di&izat !n pri sociale6 aciuni6 !n con"ormitate cu actul de constituire6 %i ale crei obligaii s!nt garantate cu acti&ele nete ale entitii> !ntitat! cu r pund!r! n!li2itat = entitate ai crei membri des"%oar acti&itate !n con"ormitate cu actul de constituire !n numele entitii %i rspund pentru obligaiile ce le re&in cu toate bunurile lor6 cu e4cepia bunurilor care6 con"orm legislaiei6 nu pot "i urmrite> !#aluar! = procedeu de determinare a mrimii &alorice a elementelor contabile la data recunoa%terii iniiale a acestora %i !ntocmirii rapoartelor "inanciare> fapt !cono2ic = tranzacie6 operaiune6 e&eniment care au modi"icat sau pot modi"ica acti&ele6 drepturile %i datoriile6 consumurile6 c5eltuielile6 &eniturile6 rezultatele "inanciare ale entitii> in#!ntari!r! = procedeu de control %i autenti"icare documentar a e4istenei elementelor contabile care aparin %i?sau se a"l !n gestiunea temporar a entitii> dubl *nr!gi trar! = procedeu de !nregistrare a unui "apt economic !n debitul unui cont %i !n creditul altui cont cu una %i aceea%i sum> plan d! conturi contabil! = act normati& care stabile%te nomenclatorul sistematizat al conturilor contabile %i normele metodologice de utilizare a acestora>

politici contabil! = totalitate a conceptelor de baz6 caracteristicilor calitati&e6 regulilor6 metodelor %i procedeelor6 aprobate de conducerea entitii6 pentru inerea contabilitii %i !ntocmirea situaiilor "inanciare> prag d! !2nifica-i! = caracteristic calitati& %i cantitati& a in"ormaiei contabile6 a crei omitere sau denaturare in"lueneaz deciziile economice luate de utilizatori !n baza in"ormaiei prezentate> raport anual = situaiile "inanciare anuale6 raportul conducerii %i raportul auditorului6 !n cazul !n care auditul este obligatoriu> itua-ii financiar! /raport financiar = pentru instituii publice; = totalitate sistematizat de indicatori ce caracterizeaz situaia patrimonial %i "inanciar6 e4istena %i "lu4ul capitalului propriu %i al mi9loacelor bne%ti ale entitii pe o perioad de gestiune> r!gi tr! contabil! = registre destinate gruprii6 sistematizrii6 !nregistrrii %i generalizrii in"ormaiei pri&ind e4istena %i mi%carea elementelor contabile re"lectate !n documentele primare %i centralizatoare> i t!2 contabil *n partid dubl = sistem contabil care pre&ede re"lectarea "aptelor economice !n baza dublei !nregistrri6 cu aplicarea planului de conturi contabile6 registrelor contabile %i situaiilor "inanciare> i t!2 contabil *n partid i2pl = sistem contabil care pre&ede re"lectarea unilateral a "aptelor economice6 utiliz!nd !nregistrarea !n partid simpl con"orm metodei @intrareAie%ireB> i t!2 d! control int!rn = totalitate a politicilor %i procedurilor adoptate de conducerea entitii pentru a asigura des"%urarea organizat %i e"icient a acti&itii economice6 inclusi& respectarea strict a integritii acti&elor6 pre&enirea %i descoperirea cauzelor de "raud %i eroare6 e4actitatea %i plenitudinea !nregistrrilor contabile6 precum %i pregtirea oportun a unor in"ormaii "inanciare credibile> tandard! d! contabilitat! = Standarde 0nternaionale de ,aportare 3inanciar :0.3.,.S.;6 Standarde Naionale de .ontabilitate :S.N...; %i Standarde Naionale de .ontabilitate pentru Sectorul $ublic :S.N...S.$.;> %tandard! &nt!rna-ional! d! 'aportar! (inanciar = standarde %i interpretri6 emise de .onsiliul pentru Standarde 0nternaionale de .ontabilitate6 care de&in &alabile !n ,epublica 2oldo&a dup acceptarea lor de 8u&ernul ,epublicii 2oldo&a> %tandard! Na-ional! d! 6ontabilitat! = standarde %i interpretri6 bazate pe directi&ele niunii /uropene %i pe 0.3.,.S.6 elaborate %i aprobate de 2inisterul 3inanelor al ,epublicii 2oldo&a6 care stabilesc reguli generale obligatorii pri&ind inerea contabilitii %i raportarea "inanciar> %tandard! Na-ional! d! 6ontabilitat! p!ntru %!ctorul 8ublic = standarde %i interpretri6 elaborate %i aprobate de 2inisterul 3inanelor al ,epublicii 2oldo&a6 bazate pe Standardele 0nternaionale de .ontabilitate pentru Sectorul $ublic :S.0...S.$.;6 elaborate de 3ederaia 0nternaional a .ontabililor %i care stabilesc reguli generale obligatorii pri&ind inerea contabilitii %i raportarea "inanciar !n sectorul public. :2; Noiunile utilizate !n prezenta lege %i nespeci"icate la alin.:1; s!nt de"inite !n standardele de contabilitate6 precum %i !n alte acte normati&e adoptate !n con"ormitate cu art.11 alin.:2; lit.a;.
4Art.3 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.3 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 4. Aplicarea standardelor de contabilitate :1; /ntitatea de interes public ine contabilitatea %i !ntocme%te situaiile "inanciare con"orm 0.3.,.S. :2; /ntitile care aplic sistemul contabil !n partid dubl6 altele dec!t instituiile publice %i entitile speci"icate la alin.:1;6 in contabilitatea %i !ntocmesc situaiile "inanciare !n baza 0.3.,.S. sau S.N...6 con"orm politicilor contabile.

4Alin./31 art.. abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:4; /ntitile care aplic sistemul contabil !n partid simpl in contabilitatea con"orm normelor aprobate de 2inisterul 3inanelor. :5; 7n cazul !n care pre&ederile S.N... %i ale altor acte normati&e elaborate %i adoptate !n con"ormitate cu art.11 alin.:2; lit.a; nu stabilesc unele reglementri pre&zute !n 0.3.,.S.6 entitatea este !ncura9at s aplice pre&ederile 0.3.,.S. p!n la acceptarea lor de 8u&ernul ,epublicii 2oldo&a. :#; 0nstituiile publice aplic sistemul contabil !n partid dubl6 in contabilitatea %i !ntocmesc rapoartele "inanciare !n baza S.N...S.$. sau a normelor metodologice aprobate de 2inisterul 3inanelor pentru sectorul bugetar.
4Art.. 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.. 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 1. tilizarea datelor contabile !n scopuri "iscale :1; Datele contabile a9ustate !n con"ormitate cu pre&ederile .odului "iscal ser&esc drept baz pentru !ntocmirea declaraiilor "iscale. :2; Drept baz pentru determinarea &enitului impozabil al entitilor ser&e%te rezultatul :pro"itul?pierderea; contabil6 re"lectat !n situaiile de pro"it %i pierdere6 !ntocmite %i prezentate !n con"ormitate cu cerinele prezentei legi %i ale standardelor de contabilitate. :3; Drept baz pentru determinarea &enitului impozabil al entitilor care utilizeaz sistemul contabil !n partid simpl ser&e%te rezultatul "inanciar calculat con"orm normelor aprobate de 2inisterul 3inanelor.
4Art.< 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 2. $rincipii de baz %i caracteristici calitati&e :1; .ontabilitatea se ine con"orm urmtoarelor principii de baz< a; continuitatea acti&itii> b; contabilitatea de anga9amente> c; permanena metodelor> d; separarea patrimoniului %i datoriilor> e; necompensarea> "; consec&ena prezentrii. :2; 0n"ormaia din situaiile "inanciare trebuie s corespund urmtoarelor caracteristici calitati&e< a; inteligibilitatea> b; rele&ana> c; credibilitatea> d; comparabilitatea. :3; $rincipiile de baz6 caracteristicile calitati&e speci"icate !n prezentul articol se aplic !n con"ormitate cu standardele de contabilitate. :4; Abateri de la principiile de baz %i?sau de la caracteristicile calitati&e speci"icate !n prezentul articol pot "i admise !n cazuri e4cepionale. (rice ast"el de abateri6 precum %i moti&ele care leAau determinat6 trebuie prezentate !n notele e4plicati&e !mpreun cu o e&aluare a e"ectului acestora asupra acti&elor6 datoriilor6 situaiei "inanciare %i a pro"itului sau pierderii.
4Art.6 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 7. (bligati&itatea inerii contabilitii

:1; Standardele de contabilitate constituie baza inerii contabilitii %i raportrii "inanciare de ctre entiti %i s!nt parte component a cadrului 9uridic al ,epublicii 2oldo&a. $entru entitate6 standardele de contabilitate s!nt obligatorii %i acestea se selecteaz !n con"ormitate cu art.4. :2; /ntitatea este obligat s in contabilitatea %i s !ntocmeasc situaiile "inanciare !n modul pre&zut de prezenta lege6 de standardele de contabilitate6 de planul de conturi contabile %i de alte acte normati&e aprobate !n con"ormitate cu art.11 alin.:2; lit.a;.
4Art.7 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 3. *imba %i moneda !n care se ine contabilitatea :1; .ontabilitatea se ine !n limba de stat %i !n moned naional. :2; .ontabilitatea "aptelor economice e"ectuate !n &alut se ine at!t !n moned naional6 c!t %i !n &alut strin6 potri&it standardelor de contabilitate. Ca#itol$l II EGLE)E!*A EA C&!*A+ILI*,(II Articol$l 4. ,eguli generale de reglementare a contabilitii ,eglementarea contabilitii cuprinde< a; asigurarea normati& %i aplicarea cerinelor unice ale contabilitii %i raportrii "inanciare pentru entiti6 indi"erent de tipul acti&itii economice> b; corespunderea pre&ederilor S.N...6 S.N...S.$ sau normelor metodologice aprobate de 2inisterul 3inanelor pentru sectorul bugetar ni&elului de dez&oltare economic a rii %i cerinelor utilizatorilor situaiilor "inanciare> c; asigurarea condiiilor necesare pentru aplicarea unic a standardelor de contabilitate6 inclusi& a 0.3.,.S.6 sau a normelor metodologice aprobate de 2inisterul 3inanelor pentru sectorul bugetar> d; stabilirea normelor contabile %i de raportare "inanciar pentru entitile micului business> e; stabilirea cerinelor pri&ind respectarea normelor contabile %i de raportare "inanciar.
4Art.9 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.9 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 10. (rganele de reglementare a contabilitii (rganele de reglementare a contabilitii includ< a; autoriti statale = 8u&ernul6 2inisterul 3inanelor6 Canca Naional a 2oldo&ei6 .omisia Naional a $ieei 3inanciare6 organele centrale de specialitate ale administraiei publice6 autoritile administraiei publice locale6 Ser&iciul situaiilor "inanciare de pe l!ng Ciroul Naional de Statistic :denumit !n cele ce urmeaz %!r#iciu itua-iilor financiar!;> b; asociaii pro"esionale care au drept scop per"ecionarea %i dez&oltarea contabilitii !n condiiile art.12.
4Art.00 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 11. .ompetena autoritilor statale pri&ind reglementarea contabilitii :1; 8u&ernul< a; asigur aplicarea unei politici unice !n domeniul contabilitii %i raportrii "inanciare> b; este responsabil de publicarea oportun a 0.3.,.S. %i actualizrilor a"erente !n 2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a %i de plasarea acestora pe pagina Deb o"icial a 2inisterului 3inanelor. 0.3.,.S. %i actualizrile a"erente se public !n 2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a periodic6 !n dependen de &olumul actualizrilor e"ectuate. 0.3.,.S. %i actualizrile a"erente se plaseaz pe pagina Deb o"icial a 2inisterului 3inanelor !n termen de o lun de la data recepionrii actualizrilor>

c; este responsabil de aducerea pre&ederilor S.N... !n concordan cu pre&ederile directi&elor niunii /uropene %i cu 0.3.,.S. &alabile !n termen de # ani de la intrarea !n &igoare a prezentei legi> d; poate delega responsabilitile stipulate la lit.b; %i c; ale prezentului alineat unui minister sau consiliu independent pentru standarde de contabilitate6 ale crui statut %i componen le aprob. :2; 2inisterul 3inanelor< a; elaboreaz6 e4amineaz6 aprob %i public< A Standarde Naionale de .ontabilitate> A Standarde Naionale de .ontabilitate pentru Sectorul $ublic %i norme metodologice pentru sectorul bugetar> A regulamente6 instruciuni6 indicaii metodice6 reguli %i comentarii> A $lanul general de conturi contabile> A "ormulare de documente primare6 registre contabile %i norme metodologice de !ntocmire %i utilizare a acestora> b; reprezint interesele ,epublicii 2oldo&a !n organizaiile internaionale !n domeniul contabilitii %i raportrii "inanciare> c; creeaz grupe de lucru pentru elaborarea actelor normati&e pre&zute la lit.a; a prezentului alineat> d; acord entitilor a9utor metodologic !n aspectele problematice ale contabilitii %i raportrii "inanciare. :3; Ser&iciul situaiilor "inanciare< a; colecteaz6 &eri"ic %i generalizeaz situaiile "inanciare> b; asigur prezentarea in"ormaiilor din situaiile "inanciare tuturor categoriilor de utilizatori6 inclusi& publicului> c; supra&eg5eaz respectarea de ctre entiti a actelor normati&e contabile a"erente "ormei situaiilor "inanciare %i rapoartelor anuale6 a termenelor %i modului de !ntocmire %i prezentare a acestora> d; acord consultaii %i organizeaz seminare cu entiti !n &ederea aplicrii actelor legislati&e %i altor acte normati&e pri&ind !ntocmirea %i prezentarea situaiilor "inanciare> e; public situaiile "inanciare !n ediie special o"icial sau pe pagina sa o"icial !n reeaua 0nternet. :4; .omisia Naional a $ieei 3inanciare6 organele centrale de specialitate ale administraiei publice6 autoritile administraiei publice locale6 precum %i alte organe !mputernicite de lege pot solicita6 suplimentar cerinelor pre&zute de standardele de contabilitate6 rapoarte speci"ice pentru anumite scopuri. 3ormularul6 modul de !ntocmire %i de prezentare a acestor rapoarte se elaboreaz de ctre autoritile menionate la prezentul alineat %i se aprob !n comun cu 2inisterul 3inanelor. Canca Naional a 2oldo&ei poate solicita rapoarte speci"ice pentru anumite scopuri cu condiia respectrii actelor normati&e !n &igoare6 cu aprobarea "ormularului6 modului de !ntocmire %i de prezentare. :5; Autoritile menionate la alin.:4; pot cere dez&luiri suplimentare %i prezentri ale raportului anual6 care nu trebuie s limiteze opiunile pre&zute !n standardele de contabilitate sau s modi"ice interpretrile acestora. :#; (rganele centrale de specialitate ale administraiei publice %i autoritile administraiei publice locale pot s elaboreze6 !n con"ormitate cu standardele de contabilitate %i cu alte acte normati&e6 norme contabile speci"ice anumitor ramuri6 domenii %i sectoare de acti&itate6 cu e4cepia normelor contabile a"erente situaiilor "inanciare6 cu coordonarea acestora cu 2inisterul 3inanelor. :'; Sursele de "inanare a grupelor de lucru pentru elaborarea %i actualizarea actelor normati&e enumerate la alin.:2; lit.a; s!nt pre&zute distinct !n de&izul de c5eltuieli al 2inisterului 3inanelor.
4Art.00 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.00 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

4Art.00 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 12. .ompetena asociaiilor pro"esionale pri&ind aprarea drepturilor %i ridicarea ni&elului de cali"icare al membrilor lor :1; 7n scopul aprrii drepturilor %i intereselor proprii6 contabilii s!nt !n drept s se asocieze6 pe principii bene&ole6 con"orm legislaiei cu pri&ire la organizaiile necomerciale6 !n asociaii pro"esionale %i s se !nregistreze !n modul stabilit de legislaie. :2; Asociaiile contabililor pot a&ea structuri regionale. :3; Asociaiile contabililor s!nt !n drept< a; s reprezinte interesele pro"esionale ale membrilor lor> b; s colaboreze cu alte asociaii %i cu organizaiile negu&ernamentale de pro"il din ,epublica 2oldo&a %i din strintate> c; s elaboreze %i s propun spre aprobare organelor competente proiecte de acte normati&e !n domeniul contabilitii6 programe de instruire pro"esional continu a contabililor> d; s elaboreze %i s implementeze reguli pro"esionale proprii !n con"ormitate cu cerinele legislaiei naionale %i ale 3ederaiei 0nternaionale a .ontabililor> e; s e"ectueze certi"icarea contabililor !n con"ormitate cu cerinele 3ederaiei 0nternaionale a .ontabililor. :4; Asociaiile contabililor s!nt obligate< a; s coordoneze acti&itatea membrilor lor> b; s asigure supra&eg5erea intern a acti&itii contabile des"%urate de membrii lor %i respectarea .odului etic al pro"esioni%tilor contabili> c; s supra&eg5eze instruirea pro"esional continu a membrilor lor> d; s medieze6 cu acordul tuturor prilor6 litigiile dintre membrii lor> e; s !ndeplineasc %i alte cerine pre&zute de statut.
4Art.02 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 13. ,spunderea %i drepturile entitilor pri&ind inerea contabilitii %i raportarea "inanciar :1; ,spunderea pentru inerea contabilitii %i raportarea "inanciar re&ine< a; conducerii :organului e4ecuti&; = !n entitatea cu rspundere limitat> b; partenerilor = !n entitatea ai crei proprietari au rspundere nelimitat> c; proprietarului = pentru !ntreprinztorii indi&iduali> d; conductorului entitii = !n entitile nepre&zute la lit.a;=c;. :2; $ersoanele speci"icate la alin.:1; s!nt obligate< a; s organizeze %i s asigure inerea contabilitii !n mod continuu din momentul !nregistrrii p!n la lic5idarea entitii> b; s asigure elaborarea %i respectarea politicilor contabile !n con"ormitate cu cerinele prezentei legi6 ale 0.3.,.S. %i ale S.N...> c; s asigure elaborarea %i aprobarea< A planului de conturi contabile de lucru al entitii> A procedeelor interne pri&ind contabilitatea de gestiune> A "ormularelor documentelor primare %i registrelor contabile6 !n cazul lipsei "ormularelor tipizate sau dac acestea nu satis"ac necesitile entitii> A regulilor circulaiei documentelor %i te5nologiei de prelucrare a in"ormaiei contabile> d; s asigure !ntocmirea %i prezentarea oportun6 complet %i corect a documentelor primare6 a registrelor contabile con"orm regulilor stabilite de 2inisterul 3inanelor6 precum %i integritatea %i pstrarea acestora con"orm cerinelor (rganului de Stat pentru Supra&eg5erea %i Administrarea 3ondului Ar5i&istic al ,epublicii 2oldo&a>

e; s organizeze sistemul de control intern6 inclusi& e"ectuarea in&entarierii> "; s asigure documentarea "aptelor economice ale entitii %i re"lectarea acestora !n contabilitate> g; s asigure respectarea actelor normati&e pre&zute la art.11 alin.:2; lit.a;> 5; s asigure !ntocmirea %i prezentarea situaiilor "inanciare !n con"ormitate cu prezenta lege %i cu standardele de contabilitate. :3; $ersoanele speci"icate la alin.:1; au dreptul< a; s numeasc %i s elibereze din "uncie contabilulA%e" !n baza contractului indi&idual de munc6 !n con"ormitate cu pre&ederile .odului muncii> b; s constituie secii :ser&icii; de contabilitate ca subdi&iziuni interioare conduse de contabilulA%e" :persoana !mputernicit; care se subordoneaz nemi9locit conductorului entitii> c; s transmit inerea contabilitii unei organizaii specializate sau "irme de audit !n baz contractual> d; s aleag sistemul %i "orma de inere a contabilitii> e; s stabileasc reguli interne pri&ind documentarea "aptelor economice %i gra"icul e"ecturii in&entarierii.
4Alin./.1 art.03 abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:5; .ontabilulA%e" al entitii trebuie s aib studii superioare sau medii de specialitate de pro"il. 7n cazul contabiluluiA%e" al entitii de interes public6 studiile superioare de pro"il s!nt obligatorii. :#; 7n entitile care aplic sistemul contabil !n partid simpl6 contabilitatea poate "i inut nemi9locit de conductorul entitii.
4Art.03 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 14. .onsiliul consultati& :1; $e l!ng 2inisterul 3inanelor se instituie .onsiliul consultati& pentru e4aminarea aspectelor problematice ale contabilitii %i raportrii "inanciare. :2; Din .onsiliul consultati& "ac parte reprezentani ai ramurilor de baz ale economiei naionale6 ai instituiilor publice %i mediului academic6 din care cel puin 5-E dein titluri %tiini"ice %i pro"esionale de specialitate. :3; ,egulamentul .onsiliului consultati& %i componena lui nominal se aprob de 8u&ern6 la propunerea 2inisterului 3inanelor. :4; Sursele de "inanare a .onsiliului consultati& s!nt pre&zute distinct !n de&izul de c5eltuieli al 2inisterului 3inanelor. Articol$l 11. Sisteme de inere a contabilitii %i de prezentare a situaiilor "inanciare :1; (rganizeaz %i in contabilitatea !n baza sistemului contabil !n partid simpl6 "r prezentarea situaiilor "inanciare6 gospodriile rne%ti6 !ntreprinztorii indi&iduali6 p!n la !nregistrarea acestora ca contribuabili ai 1.F.A.6 %i persoanele "izice care presteaz ser&icii pro"esionale6 con"orm indicaiilor metodice aprobate de 2inisterul 3inanelor. :2; (rganizeaz %i in contabilitatea !n baza sistemului contabil !n partid dubl6 cu prezentarea situaiilor "inanciare simpli"icate6 entitile care corespund urmtoarelor criterii pentru perioada de gestiune precedent< a; numrul mediu scriptic al salariailor nu dep%e%te + persoane> b; &eniturile din &!nzri nu dep%esc 3 milioane lei> %i c; &aloarea contabil total :de bilan; a acti&elor la data raportrii nu dep%e%te 3 milioane lei.

:3; (rganizeaz %i in contabilitatea !n baza sistemului contabil !n partid dubl6 cu prezentarea situaiilor "inanciare complete6 alte entiti dec!t cele menionate la alin.:1; %i :2;6 inclusi&< a; entitile !n al cror capital social cota proprietarului :asociatului6 participantului6 acionarului; persoan 9uridic6 care nu este subiect al sectorului !ntreprinderilor mici %i mi9locii6 dep%e%te 35E> b; companiile "iduciare> c; entitile importatoare de mr"uri supuse accizelor> d; organizaiile de micro"inanare6 asociaiile de economii %i !mprumut %i ali participani la piaa "inanciar nebancar> e; casele de sc5imb &alutar %i lombardurile> "; entitile din domeniul 9ocurilor de noroc. :4; (rganizeaz %i in contabilitatea !n baza sistemului contabil !n partid dubl instituiile publice %i entitile de interes public. :5; $rin derogare de la pre&ederile alin.:2; %i :3;6 organizaiile necomerciale6 cu e4cepia asociaiilor de economii %i !mprumut %i a "ondurilor nestatale de pensii6 organizeaz %i in contabilitatea !n baza sistemului contabil !n partid dubl6 cu prezentarea situaiilor "inanciare con"orm indicaiilor metodice aprobate de 2inisterul 3inanelor. :#; /ntitatea care are dreptul s utilizeze sistemul contabil !n partid simpl poate aplica sistemul contabil !n partid dubl. /ntitatea care are dreptul s prezinte situaii "inanciare simpli"icate poate prezenta situaii "inanciare complete. :'; ,apoartele "inanciare ale instituiilor publice cuprind "ormele stabilite de 2inisterul 3inanelor. :); Structura situaiilor "inanciare6 modul de e&aluare %i de recunoa%tere a elementelor acestora se stabilesc !n standardele de contabilitate.
4Art.0< *n r!dac-ia 3!gii nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 12. $olitici contabile :1; /ntitatea6 cu e4cepia instituiilor publice6 elaboreaz politicile contabile de sine stttor6 !n baza prezentei legi %i a standardelor de contabilitate. :2; $olitica de contabilitate tip pentru instituiile publice se elaboreaz %i se aprob de 2inisterul 3inanelor. (rganele centrale de specialitate ale administraiei publice pot elabora pre&ederi suplimentare la politica de contabilitate tip6 in!nd cont de speci"icul acti&itii acestora6 coordonate cu 2inisterul 3inanelor. 0nstituiile publice elaboreaz %i aprob politica de contabilitate !n con"ormitate cu pre&ederile prezentului alineat. :21; $olitica de contabilitate a .asei Naionale de Asigurri Sociale %i a .ompaniei Naionale de Asigurri !n 2edicin se elaboreaz de sine stttor de ctre acestea6 se coordoneaz cu 2inisterul 3inanelor %i se aprob de autoritatea public central de specialitate respecti&. :3; /laborarea politicilor contabile const !n alegerea unui procedeu din cele propuse !n "iecare standard de contabilitate6 !n "undamentarea procedeului ales6 in!nduAse cont de particularitile acti&itii entitii6 %i !n acceptarea acestuia !n calitate de baz pentru inerea contabilitii %i !ntocmirea situaiilor "inanciare. :4; Dac sistemul de reglementare normati& a contabilitii nu stabile%te metodele de inere a contabilitii re"eritor la o problem concret6 entitatea este !n drept s elaboreze metoda respecti& de sine stttor sau cu atragerea "irmei de consultan. 7n acest caz6 se aplic6 !n urmtoarea consecuti&itate6 pre&ederile< a; .adrului general conceptual pentru raportarea "inanciar> b; 0.3.,.S. %i S.N...6 !n care se e4amineaz probleme similare>

c; altor acte normati&e pre&zute la art.11 alin.:2; lit.a; pri&ind problema respecti& sau o problem analogic.
4Art.06 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.06 co2pl!tat prin 3!g!a nr.079 din 00.07.2002" *n #igoar! 0..09.20025 4Art.06 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Ca#itol$l III & GA!I'A EA C&!*A+ILI*,(II Articol$l 17. ,eguli generale pri&ind contabilitatea elementelor patrimoniale :1; Deinerea de ctre entitate a acti&elor cu orice titlu6 !nregistrarea surselor de pro&enien a acestora %i a "aptelor economice "r documentarea %i re"lectarea acestora !n contabilitate se interzic. :2; /ntitatea cu rspundere limitat !nregistreaz elementele contabile !n baza contabilitii de anga9amente6 iar entitatea cu rspundere nelimitat = !n baza contabilitii de cas sau contabilitii de anga9amente. :3; 0nstituiile publice !nregistreaz elementele contabile !n baza contabilitii de cas %i?sau contabilitii de anga9amente. :4; .ontabilitatea acti&elor pe termen lung se ine pe "iecare obiect de e&iden6 !n e4presie cantitati& %i &aloric. :5; .ontabilitatea stocurilor se ine !n e4presie cantitati& %i &aloric sau numai !n e4presie &aloric6 !n con"ormitate cu standardele de contabilitate. :#; 7nregistrarea iniial !n contabilitate a elementelor de acti& se "ace la &aloarea de intrare. :'; .reanele %i datoriile pe termen scurt se !nregistreaz !n contabilitate la &aloarea nominal6 iar creanele %i datoriile pe termen lung = la &aloarea scontat6 !n con"ormitate cu cerinele standardelor de contabilitate. .ontabilitatea creanelor %i datoriilor se ine pe categorii6 clieni6 "urnizori6 ali debitori %i creditori. :); Faloarea aciunilor sau a altor titluri de &aloare6 emise %i subscrise6 se re"lect distinct !n contabilitate. :+; .ontabilitatea c5eltuielilor se ine pe "eluri de c5eltuieli6 potri&it naturii sau destinaiei acestora. :1-; .ontabilitatea &eniturilor se ine pe "eluri de &enituri6 potri&it naturii sau sursei de pro&enien a acestora. :11; .ontabilitatea &eniturilor %i c5eltuielilor bugetului public naional se ine de instituiile publice con"orm planului de conturi contabile %i clasi"icaiei bugetare a bugetului aprobat. :12; .ontabilitatea instituiilor publice asigur !nregistrarea plilor de cas %i a c5eltuielilor e"ecti&e con"orm clasi"icaiei bugetare a bugetului aprobat. :13; $entru "inanarea c5eltuielilor6 !n limita de&izelor de c5eltuieli6 instituiile publice au obligaia de a organiza %i a ine e&idena anga9amentelor !n con"ormitate cu normele metodologice elaborate %i aprobate de 2inisterul 3inanelor. :14; 7n contabilitate6 pro"itul sau pierderea se determin cu total cumulati& de la !nceputul perioadei de gestiune. 7nc5iderea conturilor de &enituri %i c5eltuieli se e"ectueaz6 de regul6 la "inele perioadei de gestiune. :15; ,epartizarea pro"itului se !nregistreaz !n contabilitate pe destinaii6 con"orm deciziei adunrii generale a proprietarilor :asociailor6 participanilor6 acionarilor; pri&ind repartizarea pro"itului anual6 dup aprobarea situaiilor "inanciare anuale. :1#; $ierderea contabil reportat con"orm statutului entitii se acoper din pro"itul net al perioadelor de gestiune curent %i precedent6 din rezer&e %i din capitalul social6 din contribuiile suplimentare ale proprietarilor :asociailor6 participanilor6 acionarilor; potri&it 5otr!rii adunrii generale a acestora6 iar !n !ntreprinderile de stat %i municipale = de organele centrale de specialitate ale administraiei publice6 de autoritile administraiei publice locale.

:1'; *a instituiile publice6 rezultatul e4ecutrii bugetare se stabile%te anual prin !nc5iderea conturilor de c5eltuieli %i a conturilor de surse din care au "ost e"ectuate.
4Art.07 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.07 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 13. .iclul contabil .iclul contabil al entitii cuprinde< a; !ntocmirea documentelor primare %i centralizatoare> b; e&aluarea %i recunoa%terea elementelor contabile> c; re"lectarea in"ormaiilor !n conturile contabile> d; !ntocmirea registrelor contabile> e; in&entarierea elementelor contabile> "; !ntocmirea balanei de &eri"icare6 a .rii mari %i a situaiilor "inanciare.
4Art.09 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 14. Documente primare :1; 3aptele economice se contabilizeaz !n baza documentelor primare %i centralizatoare. :2; Documentele primare se !ntocmesc !n timpul e"ecturii operaiunii6 iar dac aceasta este imposibil = nemi9locit dup e"ectuarea operaiunii sau dup producerea e&enimentului. :3; /ntitatea utilizeaz "ormulare tipizate de documente primare6 aprobate de 2inisterul 3inanelor. 7n lipsa "ormularelor tipizate sau dac acestea nu satis"ac necesitile entitii6 entitatea elaboreaz %i utilizeaz "ormulare de documente6 aprobate de conducerea ei6 cu respectarea cerinelor alin.:#;. :4; Documentele primare !ntocmite pe suport de 5!rtie sau !n "orm electronic au aceea%i putere 9uridic. :5; 7n cazul !ntocmirii documentului primar !n "orm electronic6 entitatea6 la solicitarea utilizatorului6 este obligat s imprime copia documentului pe suport de 5!rtie din cont propriu. :#; Documentele primare !ntocmite &or conine urmtoarele elemente obligatorii< a; denumirea %i numrul documentului> b; data !ntocmirii documentului> c; denumirea6 adresa6 0DN( :codul "iscal; al entitii !n numele creia este !ntocmit documentul> d; denumirea6 adresa6 0DN( :codul "iscal; al destinatarului documentului6 iar pentru persoanele "izice = codul personal> e; coninutul "aptelor economice> "; etaloanele cantitati&e %i &alorice !n care s!nt e4primate "aptele economice> g; "uncia6 numele6 prenumele %i semntura6 inclusi& digital6 a persoanelor responsabile de e"ectuarea %i !nregistrarea "aptelor economice. :'; *a !ntocmirea documentelor primare6 pentru persoanele ne!nregistrate ca subieci ai acti&itii de !ntreprinztor6 respectarea pre&ederilor alin.:#; lit.d; nu este obligatorie. :); 7n documentele primare !ntocmite pentru necesitile interne ale entitii6 respectarea pre&ederilor alin.:#; lit.c; %i d; nu este obligatorie. :+; Documentele primare primite de entitate !ntrAo limb strin6 alta dec!t cea englez %i rus6 &or "i traduse !n limba de stat6 cu e4punerea tranzaciei respecti&e. :1-; 7n "uncie de natura "aptelor economice %i a te5nologiei de prelucrare a in"ormaiei6 persoanele pre&zute la art.13 pot include !n documentele primare elemente suplimentare. :11; $ersoanele care !ntocmesc %i?sau semneaz documentele primare rspund !n con"ormitate cu art.44.

:12; Documentele de cas6 bancare %i de decontare6 datoriile "inanciare6 comerciale %i calculate pot "i semnate unipersonal de conductorul entitii ori de dou persoane cu drept de semntur< prima semntur aparine conductorului sau altei persoane !mputernicite6 a doua = contabiluluiA%e" sau altei persoane !mputernicite. Semnturile pe documentele menionate6 dup caz6 se con"irm prin aplicarea %tampilei entitii respecti&e. 7n lipsa "unciei de contabilA%e"6 semntura pe documentele menionate se aplic de conductorul entitii respecti&e sau de alt persoan !mputernicit. :13; .orectri !n documentele primare care 9usti"ic operaiunile de cas6 bancare6 de li&rare %i ac5iziie a bunurilor economice %i a ser&iciilor nu se admit. :14; .ontabiluluiA%e" :%e"ului ser&iciului contabil; i se interzice s primeasc spre e4ecutare documente pri&ind "aptele economice ce contra&in actelor legislati&e %i normati&e6 in"orm!nd despre aceasta !n scris conductorul entitii. Ast"el de documente se primesc spre e4ecutare numai cu indicaiile suplimentare !n scris ale conductorului entitii cruia6 ulterior6 !i re&ine rspunderea pentru aceasta.
4Art.09 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.09 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 20. Documente primare cu regim special :1; 3ormularele tipizate cu regim special se utilizeaz !n cazurile< a; !nstrinrii acti&elor cu transmiterea dreptului de proprietate6 cu e4cepia &alorilor mobiliare> b; prestrii ser&iciilor6 cu e4cepia ser&iciilor "inanciare prestate de ctre instituiile "inanciare6 organizaiile de micro"inanare6 asociaiile de economii %i !mprumut> c; transportrii acti&elor !n cadrul entitii dezintegrate din punct de &edere teritorial %i !n a"ara entitii "r transmiterea dreptului de proprietate> d; ac5iziionrii acti&elor %i ser&iciilor de locaiune de la "urnizori = ceteni> e; transmiterii acti&elor !n leasing6 arend6 locaiune. :2; 2odul de editare6 eliberare6 procurare6 pstrare6 e&iden %i utilizare a "ormularelor tipizate cu regim special se stabile%te de 8u&ern. :3; /ntitatea care des"%oar acti&itate de !ntreprinztor %i dispune de un sistem de imprimare automatizat imprim "ormulare tipizate cu regim special de sine stttor6 cu acordul 2inisterului 3inanelor6 con"orm cerinelor pre&zute de 8u&ern. :4; $entru operaiunile de e4portAimport al acti&elor %i ser&iciilor6 drept documente primare pot "i utilizate documentele aplicate !n practica internaional sau cele pre&zute de contract.
4Alin./<1 art.20 abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:#; /miterea mai multor documente primare pentru unele %i acelea%i operaiuni se interzice6 cu e4cepia cazurilor !n care unul dintre documentele primare cu regim special este "actura "iscal.
4Art.20 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.20 co2pl!tat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 21. /&aluarea %i recunoa%terea elementelor contabile /&aluarea %i recunoa%terea elementelor contabile se e"ectueaz !n con"ormitate cu pre&ederile 0.3.,.S. %i ale actelor normati&e pre&zute la art.11. Articol$l 22. .onturi contabile :1; /ntitatea care aplic sistemul contabil !n partid dubl este obligat s in e&idena acti&elor6 capitalului propriu6 datoriilor6 consumurilor6 c5eltuielilor %i &eniturilor !n baza conturilor contabile.

:2; Nomenclatorul conturilor contabile %i metodologia pri&ind utilizarea acestora s!nt stabilite !n $lanul general de conturi contabile6 care se elaboreaz %i se aprob de 2inisterul 3inanelor. :3; /ntitile6 cu e4cepia instituiilor publice %i a entitilor care aplic 0.3.,.S.6 !n baza $lanului general de conturi contabile6 elaboreaz planul de conturi de lucru. /ntitatea care aplic 0.3.,.S. elaboreaz planul de conturi propriu6 ce corespunde cerinelor 0.3.,.S. :4; $lanul de conturi utilizat de instituiile publice se elaboreaz %i se aprob de 2inisterul 3inanelor. :5; $lanul de conturi6 inclusi& nomenclatorul grupelor de conturi %i normele metodologice pri&ind aplicarea acestora6 utilizat de instituiile "inanciare se elaboreaz %i se aprob de Canca Naional.
4Art.22 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.22 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 23. ,egistre contabile :1; Datele din documentele primare %i centralizatoare se !nregistreaz6 se acumuleaz %i se prelucreaz !n registrele contabile. :2; Nomenclatorul %i structura registrelor contabile se stabilesc de ctre "iecare entitate de sine stttor6 pornind de la necesitile in"ormaionale proprii6 in!nduAse cont de normele metodologice %i cerinele pre&zute la alin.:4;. :3; 2inisterul 3inanelor stabile%te registre contabile obligatorii pentru unele categorii de entiti6 cu e4cepia entitilor care aplic 0.3.,.S. :4; ,egistrul contabil &a conine urmtoarele elemente obligatorii< a; denumirea registrului> b; denumirea entitii care a !ntocmit registrul> c; data !nceperii %i "inisrii inerii registrului %i?sau perioada pentru care se !ntocme%te acesta> d; data e"ecturii "aptelor economice6 grupate !n ordine cronologic %i?sau sistemic> e; etaloanele de e&iden a "aptelor economice> "; "uncia6 numele6 prenumele %i semnturile persoanelor responsabile de !ntocmirea registrului. :5; ,egistrele contabile se !ntocmesc pe suport de 5!rtie sau !n "orm electronic. Dac registrul contabil este !ntocmit !n "orm electronic6 entitatea6 la solicitarea organelor autorizate6 este obligat s imprime pe cont propriu copia acestuia pe suport de 5!rtie. :#; ,egistrele contabile obligatorii s!nt .artea mare sau balana de &eri"icare %i alte registre centralizatoare6 care ser&esc drept baz pentru !ntocmirea situaiilor "inanciare. :'; Nomenclatorul %i structura registrelor contabile pentru instituiile publice se elaboreaz %i se aprob de 2inisterul 3inanelor.
4Art.23 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.23 co2pl!tat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025 4Art.23 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 24. 0n&entarierea patrimoniului :1; /ntitatea are obligaia s e"ectueze in&entarierea general a elementelor de acti& %i pasi&6 cel puin o dat pe an pe parcursul des"%urrii acti&itii sale6 !n cazul reorganizrii sau !ncetrii acti&itii6 precum %i !n cazurile pre&zute de ,egulamentul pri&ind in&entarierea6 aprobat de 2inisterul 3inanelor. :2; 2odul %i regulile de e"ectuare a in&entarierii se elaboreaz %i se aprob de 2inisterul 3inanelor.

:3; ,egulile speci"ice de e"ectuare a in&entarierii !n ramurile respecti&e se elaboreaz de organele centrale de specialitate ale administraiei publice %i de autoritile administraiei publice locale6 precum %i de alte organe autorizate %i se aprob de 2inisterul 3inanelor.
4Art.2. 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Ca#itol$l IV C&!*A+ILI*A*EA -! * E'& E IA %E "*A*. * E'& E IILE *E I*& IALE ALE )I!I"*E ULUI /I!A!(EL& 0I -! I!"*I*U(IILE PU+LICE
4=itlul cap.&; co2pl!tat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 21. .ontabilitatea !n 1rezoreria de Stat %i !n trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor :1; .ontabilitatea !n 1rezoreria de Stat %i trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor se organizeaz !n baza contabilitii de cas %i asigur !nregistrarea operaiunilor de !ncasri %i pli !n conturile de &enituri %i c5eltuieli6 desc5ise pe bugete %i pe e4ecutori de buget con"orm clasi"icaiei bugetare6 precum %i planului de conturi contabile. :2; 7n contabilitatea 1rezoreriei de Stat %i a trezoreriilor teritoriale ale 2inisterului 3inanelor6 e4ecutorilor de buget li se desc5id conturi distincte pentru e&idena alocaiilor aprobate %i repartizate6 precum %i a c5eltuielilor e"ectuate din< a; bugetul de stat> b; bugetele unitilor administrati&Ateritoriale> c; bugetul asigurrilor sociale de stat> d; "ondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical. :3; .ontabilitatea 1rezoreriei de Stat %i a trezoreriilor teritoriale ale 2inisterului 3inanelor "urnizeaz in"ormaii cu pri&ire la derularea e4ecutrii bugetare6 aprobate anual prin lege pentru "iecare buget6 precum %i !n limita disponibilitilor a"late !n conturi. :4; 7n contabilitatea 1rezoreriei de Stat %i a trezoreriilor teritoriale ale 2inisterului 3inanelor se re"lect6 !n conturi distincte6 !mprumuturile de stat interne %i e4terne primite pentru "inanarea de"icitelor bugetare6 pentru alte aciuni pre&zute de lege6 precum %i pentru plasamentele "inanciare e"ectuate din contul curent general al 1rezoreriei de Stat. :5; .ontabilitatea !n 1rezoreria de Stat %i !n trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor cuprinde operaiunile pri&ind e4ecutarea de cas a mi9loacelor bugetului public naional. :#; (rganizarea %i inerea contabilitii !n 1rezoreria de Stat %i trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor se e"ectueaz potri&it normelor aprobate de 2inisterul 3inanelor.
4Art.2< 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025 4Art.2< 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 22. .ontabilitatea e4ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical :1; .ontabilitatea e4ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical se organizeaz %i se ine de ctre .asa Naional de Asigurri Sociale6 .ompania Naional de Asigurri !n 2edicin %i6 respecti&6 de ctre unitile subordonate lor6 potri&it normelor aprobate de 2inisterul 3inanelor6 %i asigur !nregistrarea operaiunilor pri&ind &eniturile %i c5eltuielile e"ectuate la e4ecutarea bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical6 precum %i pri&ind datoriile ac5itate p!n la 31 decembrie6 e&idena trans"erurilor de la bugetul de stat6 stabilirea rezultatului e4ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical prin !nc5iderea conturilor de &enituri %i c5eltuieli.

:2; 0nstituiile publice "inanate de la bugetul asigurrilor sociale de stat %i de la "ondurile asigurrii obligatorii de asisten medical6 ai cror conductori au calitatea de e4ecutor de buget6 organizeaz %i in contabilitatea potri&it bugetului aprobat. Articol$l 27. .ontabilitatea !n instituiile publice :1; (biectul principal al contabilitii instituiilor publice !l constituie patrimoniul statului %i al unitilor administrati&Ateritoriale6 inclusi& domeniul public. :2; /&idena6 !n uniti cantitati&e sau &alorice6 dup caz6 a "ondului "unciar6 a "ondului "orestier6 a rezer&elor de substane minerale utile6 a celorlalte resurse naturale ale solului %i subsolului se ine de unitile care administreaz6 e4ploateaz %i "olosesc bunurile respecti&e. :3; *a "inalizarea perioadei de gestiune6 e4ecutarea bugetar se e"ectueaz potri&it normelor metodologice aprobate de 2inisterul 3inanelor6 dup cum urmeaz< a; !nc5eierea e4ecutrii bugetului de stat = de ctre trezoreriile teritoriale ale 2inisterului 3inanelor %i 1rezoreria de Stat> b; !nc5eierea e4ecutrii bugetelor unitilor administrati&Ateritoriale = de ctre e4ecutorii de buget ai bugetelor unitilor administrati&Ateritoriale> c; !nc5eierea e4ecutrii bugetului asigurrilor sociale de stat %i a "ondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical = de ctre unitile .asei Naionale de Asigurri Sociale6 respecti& ale .ompaniei Naionale de Asigurri !n 2edicin. :4; 2inisterul 3inanelor !ntocme%te trimestrial %i anual raportul consolidat al instituiilor publice6 al 1rezoreriei de Stat %i al trezoreriilor teritoriale ale 2inisterului 3inanelor6 potri&it structurii stabilite de acesta6 care se aprob !n con"ormitate cu legislaia. :5; (rganele centrale de specialitate ale administraiei publice %i autoritile administraiei publice locale6 instituiile publice autonome6 instituiile din subordinea acestora6 ai cror conductori au calitatea de e4ecutor de buget6 organizeaz %i in contabilitatea &eniturilor6 precum %i a anga9amentelor %i plilor e"ectuate6 potri&it bugetului aprobat.
4Art.27 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025 4Art.27 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 23. $rezentarea raportului e4ecutrii bugetului public naional :1; ,aportul anual pri&ind e4ecutarea bugetului public naional se prezint 8u&ernului de ctre 2inisterul 3inanelor6 pentru in"ormare6 concomitent cu raportul anual pri&ind e4ecutarea bugetului de stat. :2; ,aportul anual pri&ind e4ecutarea bugetului public naional se prezint $arlamentului de ctre 8u&ern6 pentru in"ormare6 concomitent cu raportul anual pri&ind e4ecutarea bugetului de stat.
4Art.29 *n r!dac-ia 3!gii nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Ca#itol$l V "I*UA(II /I!A!CIA E


4>!nu2ir!a cap.; 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 24. $re&ederi generale :1; /ntitile de interes public !ntocmesc %i prezintsituaii "inanciare semianuale %i anuale. :2; /ntitile6 cu e4cepia instituiilor publice %i a entitilor menionate la alin.:1;6 !ntocmesc %i prezint situaii "inanciare anuale6 care pot "i< a; situaii "inanciare complete> sau b; situaii "inanciare simpli"icate. :21; Situaiile "inanciare complete cuprind< a; bilanul>

b; situaia de pro"it %i pierdere> c; situaia modi"icrilor capitalului propriu> d; situaia "lu4urilor de numerar> e; notele la situaiile "inanciare. :22; Situaiile "inanciare simpli"icate cuprind< a; bilanul> b; situaia de pro"it %i pierdere> c; nota e4plicati&.
4Alin./31"/.1 art.29 abrogat! prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:5; Suplimentar la situaiile "inanciare6 entitatea &a prezenta anual raportul conducerii %i raportul auditorului6 !n cazul !n care auditul este obligatoriu. :#; Situaiile "inanciare se !ntocmesc !n con"ormitate cu pre&ederile prezentei legi6 ale standardelor de contabilitate %i &or o"eri imaginea real %i "idel a elementelor contabile ale entitii. :'; Dac6 !n cazuri e4cepionale6 aplicarea unei pre&ederi a prezentei legi6 a standardelor de contabilitate contrazice pre&ederilor alin.:#;6 se &a recurge la derogare de la pre&ederea !n cauz pentru a se o"eri imaginea real %i "idel !n sensul alin.:#;. (rice derogare6 moti&ele %i e"ectele acesteia asupra situaiei patrimoniale %i "inanciare ale entitii &or "i prezentate !n notele la situaiile "inanciare anuale. :); Situaiile "inanciare includ indicatorii acti&itii tuturor "ilialelor6 reprezentanelor %i subdi&iziunilor interioare ale entitii6 indi"erent de locul amplasrii acestora. :+; Situaiile "inanciare se !ntocmesc cu utilizarea datelor in&entarierii pentru autenti"icarea e4istenei %i strii acti&elor %i datoriilor. :1-; Situaiile "inanciare re"lect &aloarea elementelor a"erente perioadelor de gestiune curent %i precedent. Dac aceast &aloare nu este comparabil6 datele perioadei precedente &or "i a9ustate. Absena comparabilitii %i orice a9ustare &or "i prezentate !n notele e4plicati&e.
4Art.29 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 30. Note e4plicati&e :1; $e l!ng cerinele speci"ice pre&zute de standardele de contabilitate6 notele e4plicati&e cuprind %i urmtoarele date< a; denumirea %i adresa 9uridic a entitii !n care !ns%i entitatea raportoare sau o persoan care acioneaz !n nume propriu6 dar din partea entitii6 deine cel puin 2-E din capitalul statutar6 din prile sociale deinute sau din aciunile subscrise6 din rezer&ele %i pro"itul :pierderea; pentru ultima perioad de gestiune> b; denumirea6 adresa sediului sau adresa 9uridic %i "orma 9uridic de organizare a "iecrei entiti cu rspundere nelimitat al crei membru este entitatea raportoare cu rspundere limitat> c; sumele datoriilor cu termenul de prescripie e4pirat> d; &aloarea acti&elor ga9ate pentru acoperirea datoriilor bilaniere %i e4trabilaniere> e; numrul scriptic mediu al salariailor pe parcursul perioadei de gestiune di&izai pe categorii6 mrimea salariilor6 contribuiilor !n "ondurile de pensii6 contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii %i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical> "; suma retribuiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor organelor administrati&e6 de conducere %i de supra&eg5ere %i alte anga9amente aprute sau asumate !n legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale "o%tilor membri ai acestor organe6 pe categorii> g; suma a&ansurilor %i creditelor acordate membrilor organelor speci"icate la lit.";6 cu indicarea ratelor dob!nzii6 condiiilor principale de acordare a acestora6 sumelor rambursate6 precum %i a anga9amentelor asumate !n numele lor sub garanii de orice "el.

:2; Dac aplicarea pre&ederilor prezentei legi6 ale standardelor de contabilitate nu este su"icient pentru a o"eri imaginea real %i "idel a elementelor contabile ale entitii6 nota e4plicati& &a conine in"ormaii suplimentare. Articol$l 31. ,aportul conducerii :1; ,aportul conducerii &a include< a; prezentarea real a dez&oltrii %i per"ormanelor acti&itii entitii %i grupului de entiti> b; descrierea principalelor riscuri %i incertitudini cu care se con"runt entitatea %i grupul de entiti> c; in"ormaii pri&ind mediul !ncon9urtor %i oportunitile pro"esionale ale anga9ailor> d; orice e&eniment important care a a&ut loc de la "inele perioadei de gestiune p!n la prezentarea situaiilor "inanciare> e; perspecti&ele de dez&oltare a entitii %i a grupului de entiti> "; acti&itile entitii %i ale grupului de entiti !n s"era cercetrii %i dez&oltrii> g; in"ormaii pri&ind rscumprarea prilor sociale %i a aciunilor proprii> 5; in"ormaii pri&ind e4istena "ilialelor entitii. :2; ,aportul conducerii entitii de interes public &a cuprinde un capitol pri&ind gu&ernana corporati&6 care &a "i inclus ca un document !n raportul conducerii6 %i &a conine in"ormaie despre< a; codul de gu&ernan corporati& aplicat de entitate6 cu re"erin la sursa %i locul publicrii> b; gradul cu care entitatea se con"ormeaz sau nu pre&ederilor din codul de gu&ernan corporati& stipulat la lit.a;> c; sistemele de control intern %i gestiune a riscurilor entitii %i ale grupului de entiti> d; !mputernicirile %i drepturile organelor de conducere %i ale proprietarilor :asociailor6 participanilor6 acionarilor; entitii6 precum %i despre modul de e4ercitare a acestor !mputerniciri %i drepturi> e; componena6 modul de "uncionare %i structura organelor de conducere ale entitii.
4Art.30 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 32. $erioada de gestiune :1; $erioada de gestiune pentru toate entitile care !ntocmesc %i prezint situaii "inanciare este anul calendaristic6 care cuprinde perioada de la 1 ianuarie p!n la 31 decembrie6 cu e4cepia< cazurilor de reorganizare %i lic5idare a entitii> entitilor ale cror entitiAmam aplic alt perioad de raportare "inanciar> unor categorii de entiti pentru care 2inisterul 3inanelor6 !n "uncie de particularitile acti&itii acestora6 stabile%te o perioad de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.
4Alin./21 art.32 abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:3; $rima perioad de gestiune se consider perioada de la data !nregistrrii de stat a entitii p!n la 31 decembrie al aceluia%i an calendaristic. 7n cazul !n care !nregistrarea de stat a entitii are loc dup 1 octombrie6 prima perioad de gestiune se consider6 de regul6 perioada de la data !nregistrrii de stat p!n la 31 decembrie al anului calendaristic ce urmeaz dup anul !nregistrrii de stat. :4; Data !ntocmirii situaiilor "inanciare este ultima zi calendaristic a perioadei de gestiune6 cu e4cepia cazurilor de reorganizare %i lic5idare a entitii.
4Art.32 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 33. ,apoarte "inanciare pentru di"erite tipuri de entiti


4Art.33 abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 34. .erine de raportare !n cazul reorganizrii entitii :1; ltima perioad de gestiune pentru entitatea reorganizat6 cu e4cepia cazurilor de reorganizare prin absorbie6 este perioada de la 1 ianuarie al anului !n care a "ost e"ectuat !nregistrarea de stat a entitilor nouAaprute p!n la data acestei !nregistrri. *a reorganizarea entitii prin absorbie6 ultima perioad de gestiune pentru entitatea care se alipe%te :absorbit; la alt entitate :absorbant; este perioada de la 1 ianuarie al anului !n care !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor se e"ectueaz !nscrierea pri&ind !ncetarea acti&itii entitii absorbite p!n la e"ectuarea acestei !nscrieri. :2; /ntitatea reorganizat !ntocme%te ultimele situaii "inanciare la data care precede data !nregistrrii de stat a entitilor nouAaprute :la data e"ecturii !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a !nscrierii despre !ncetarea acti&itii entitii absorbite;. :3; ltimele situaii "inanciare &a include datele despre "aptele economice care au a&ut loc !n perioada de la data aprobrii bilanului de repartiie p!n la data !nregistrrii de stat a entitilor nouA aprute :data e"ecturii !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a !nscrierii despre !ncetarea acti&itii entitii absorbite;. :4; $rima perioad de gestiune pentru entitile nouAaprute ca rezultat al reorganizrii este perioada de la data !nregistrrii de stat a acestora p!n la 31 decembrie. :5; /ntitile nouAaprute !n urma reorganizrii &or !ntocmi primele situaii "inanciare la data !nregistrrii de stat a acestora. :#; $rimele situaii "inanciare se !ntocmesc !n baza bilanului de repartiie %i a datelor despre "aptele economice care au a&ut loc !n perioada de la data aprobrii bilanului de repartiie p!n la data !nregistrrii de stat a entitilor nouAaprute !n urma reorganizrii :data e"ecturii !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a !nscrierii despre !ncetarea acti&itii entitii absorbite;.
4Art.3. 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 31. .erine de raportare !n cazul lic5idrii entitii :1; $erioada de gestiune pentru entitatea lic5idat6 cu e4cepia instituiilor publice6 este perioada de la 1 ianuarie al anului !n care !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a "ost e"ectuat !nscrierea despre lic5idare p!n la data e"ecturii acestei !nscrieri. :2; ltimele situaii "inanciare ale entitii lic5idate6 cu e4cepia instituiilor publice6 se !ntocmesc de comisia de lic5idare :lic5idator; sau de persoana numit de instana de 9udecat !n cazul !n care entitatea se lic5ideaz din cauza recunoa%terii insol&abilitii acesteia. :3; ltimele situaii "inanciare ale entitii lic5idate6 cu e4cepia instituiilor publice6 se !ntocmesc la data care preced data e"ecturii !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a !nscrierii despre lic5idarea entitii. :4; ltimele situaii "inanciare ale entitii lic5idate6 cu e4cepia instituiilor publice6 se !ntocmesc !n baza bilanului de lic5idare aprobat %i a datelor despre "aptele economice care au a&ut loc !n perioada de la data aprobrii bilanului de lic5idare p!n la data e"ecturii !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor %i organizaiilor a !nscrierii despre lic5idarea entitii. :5; ltimul raport "inanciar al instituiei publice lic5idate se !ntocme%te de ctre comisia de lic5idare instituit !n baza deciziei organului central de specialitate al administraiei publice6 a autoritii administraiei publice locale. 0nstituiile publice lic5idate !ntocmesc raportul "inanciar la data lic5idrii :!n &olumul raportului "inanciar anual; %i !l prezint organelor centrale de specialitate ale administraiei publice6 autoritilor administraiei publice locale. :#; Acti&ele %i pasi&ele bilanului contabil al instituiei publice %i !ntreprinderii de stat se transmit succesorului !n con"ormitate cu decizia organului central de specialitate al administraiei publice6 a autoritii administraiei publice locale.
4Art.3< 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 32. Semnarea situaiilor "inanciare :1; Situaiile "inanciare &or "i semnate p!n la momentul prezentrii lor utilizatorilor de ctre persoanele ce reprezint conducerea entitii6 care pot "i< a; proprietar = !n cazul !ntreprinztorilor indi&iduali> b; parteneri = !n cazul unui parteneriat> c; membri ai organului e4ecuti& sau6 ca alternati&6 pre%edintele consiliului e4ecuti&6 !n numele consiliului e4ecuti&6 %i pre%edintele consiliului de supra&eg5ere6 !n numele consiliului de supra&eg5ere = la !ntreprinderile cu rspundere limitat %i !n organizaiile necomerciale> d; director al "ilialei = !n cazul unei companii strine> e; directorul e4ecuti& %i membrii consiliului = !n cazul altor entiti nespeci"icate la lit.a;=d;> "; conductorul %i contabilulA%e" :%e"ul ser&iciului contabil; = !n cazul instituiei publice. :2; Dac persoanele menionate la alin.:1;< a; nu s!nt capabile s semneze situaiile "inanciare6 la acestea se ane4eaz o e4plicaie a persoanelor care semneaz situaiile "inanciare respecti&e> b; re"uz s semneze situaiile "inanciare6 la acestea se ane4eaz o obiecie scris %i semnat6 cu indicarea moti&ului de re"uz.
4Art.36 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 37. Situaii "inanciare consolidate :1; /ntitateaAmam6 suplimentar la situaiile "inanciare proprii6 !ntocme%te situaiile "inanciare consolidate !n con"ormitate cu standardele de contabilitate.
4Alin/21 art.37 abrogat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

:3; Suplimentar la situaiile "inanciare consolidate6 entitatea &a prezenta raportul consolidat al conducerii %i raportul auditorului6 dac situaiile "inanciare consolidate a "ost supus auditului. :4; Situaiile "inanciare consolidate se !ntocmesc6 se semneaz6 se prezint %i se public !n acela%i mod ca %i situaiile "inanciare proprii ale entitilorAmame. :5; ,apoartele "inanciare consolidate ale instituiilor publice se !ntocmesc6 se semneaz de ctre organele centrale de specialitate ale administraiei publice6 autoritile administraiei publice locale %i se prezint 2inisterului 3inanelor.
4Art.37 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 33. $rezentarea situaiilor "inanciare :1; /ntitile prezint situaiile "inanciare proprietarilor :asociailor6 participanilor6 acionarilor; %i Ser&iciului situaiilor "inanciare6 cu e4cepia instituiilor publice care prezint rapoartele "inanciare !n con"ormitate cu alin.:#; %i :';. :2; Situaiile "inanciare se prezint %i altor autoriti publice6 instituii "inanciare %i utilizatori interesai6 !n baza acordului cu entitatea. :3; /ntitile care aplic sistemul contabil !n partid dubl6 cu e4cepia entitilor de interes public %i a instituiilor publice6 s!nt obligate s prezinte< a; situaii "inanciare anuale proprii %i consolidate !n termen de +- de zile urmtoare anului de gestiune> b; situaiile "inanciare proprii ale entitiiAmam %i situaiile "inanciare consolidate ce reprezint situaii "inanciare integrale la una %i aceea%i dat. :4; /ntitile de interes public s!nt obligate s prezinte< a; situaii "inanciare semianuale proprii pentru primul semestru !n termen de 3- de zile urmtoare semestrului de gestiune>

b; situaii "inanciare anuale proprii %i consolidate !n termen de 12- de zile urmtoare anului de gestiune> c; situaiile "inanciare proprii ale entitiiAmam %i situaiile "inanciare consolidate ce reprezint situaii "inanciare integrale la una %i aceea%i dat. :5; 1ermenul concret de prezentare a situaiilor "inanciare pentru "iecare entitate se stabile%te de Ser&iciul situaiilor "inanciare. :#; 0nstituiile publice %i celelalte entiti ai cror conductori au calitatea de e4ecutori de buget !ntocmesc %i prezint rapoarte "inanciare la organele centrale de specialitate ale administraiei publice6 la autoritile administraiei publice locale6 !n con"ormitate cu termenele %i periodicitatea stabilite de acestea. :'; (rganele centrale de specialitate ale administraiei publice6 autoritile administraiei publice locale %i instituiile publice autonome !ntocmesc %i prezint 2inisterului 3inanelor rapoarte "inanciare potri&it normelor aprobate %i !n con"ormitate cu termenele %i periodicitatea stabilite de acesta. :); Situaiile "inanciare se prezint pe suport de 5!rtie sau !n "orm electronic :pe suport magnetic sau prin reeaua 0nternet;. :+; Data prezentrii situaiilor "inanciare se consider data e4pedierii acestora prin po%ta electronic sau data transmiterii e"ecti&e Ser&iciului situaiilor "inanciare %i altor organe autorizate !n con"ormitate cu art.11.
4Art.39 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art.39 2odificat prin 3!g!a nr.267 din 23.02.2000" *n #igoar! 03.00.20025

Articol$l 34. ,spunderea pentru !ntocmirea %i prezentarea situaiilor "inanciare %i rapoartelor anuale $ersoanele speci"icate la art.3# rspund pentru !ntocmirea %i prezentarea situaiilor "inanciare %i rapoartelor anuale la Ser&iciul situaiilor "inanciare !n con"ormitate cu art.44.
4Art.39 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 40. Auditul situaiilor "inanciare :1; Situaiile "inanciare ale entitilor supuse auditului obligatoriu &or "i plasate !n reeaua 0nternet pe pagina o"icial a entitii %i a organului cruia i se prezint situaiile "inanciare %i &or "i puse la dispoziia utilizatorilor. :2; Auditul situaiilor "inanciare se e"ectueaz !n con"ormitate cu *egea pri&ind acti&itatea de audit.
4Art..0 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 41. Sistemul de control intern %i auditul intern :1; /ntitatea este obligat s organizeze un sistem de control intern. ,spunderea pentru organizarea %i aplicarea controlului intern o poart persoanele speci"icate la art.13 alin.:1;. :2; Auditul intern este obligatoriu pentru instituiile "inanciare %i poate "i e"ectuat de auditorii interni sau e4terni independeni. :3; /ntitatea pentru care auditul intern nu este obligatoriu poate crea o structur de audit intern sau antrena !n acest scop auditori independeni. Articol$l 42. .orectarea erorilor contabile :1; .orectri nestipulate !n documentele primare %i !n registrele contabile nu se admit. :2; .orectarea !nregistrrilor contabile eronate se con"irm prin not contabil6 cu condiia respectrii cerinelor pre&zute la art.1+ alin.:#;.

:3; 7n cazul corectrii erorilor care genereaz pierderi contabile reportate6 acestea &or "i acoperite p!n la e"ectuarea oricrei repartizri de pro"it. 7n notele la situaiile "inanciare &or "i prezentate in"ormaii suplimentare cu pri&ire la erorile constatate. :4; Data corectrii erorilor contabile se consider data !ntocmirii notei contabile. :5; Data comiterii erorii contabile se consider data !ntocmirii documentului primar la care se "ace re"erire !n nota contabil. :#; /rorile constatate dup aprobarea %i prezentarea situaiilor "inanciare se corecteaz !n con"ormitate cu standardele de contabilitate.
4Art..2 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 43. $strarea documentelor primare6 registrelor contabile %i situaiilor "inanciare :1; /ntitatea este obligat s pstreze pe suport de 5!rtie sau !n "orm electronic documentele contabile care includ< documentele primare6 registrele contabile6 situaiile "inanciare %i alte documente a"erente organizrii %i inerii contabilitii :denumite !n cele ce urmeaz docu2!nt! contabil!;. :2; Documentele contabile &or "i sistematizate %i pstrate !n termenele %i con"orm regulilor pre&zute de (rganul de Stat pentru Supra&eg5erea %i Administrarea 3ondului Ar5i&istic al ,epublicii 2oldo&a. :3; ,spunderea pentru organizarea pstrrii %i integritatea documentelor contabile o poart conductorul entitii. 7n cazul destituirii conductorului entitii sau a persoanei responsabile de pstrarea documentelor contabile6 aceste documente se transmit persoanei nouAnumite. 1ransmiterea se e"ectueaz prin !ntocmirea unui procesA&erbal de predareAprimire6 !n prezena comisiei6 cu indicarea6 !n compartimentele respecti&e ale acestuia6 a categoriilor concrete %i a termenelor de pstrare a documentelor6 precum %i a documentelor care lipsesc. :4; *a pstrarea documentelor contabile6 entitile s!nt obligate s asigure prote9area acestora de corectri. :5; Documentele contabile pot "i ridicate :sec5estrate; de ctre organele autorizate. .onductorul entitii sau persoana autorizat de acesta s!nt obligai6 !n prezena reprezentanilor organelor care ridic :sec5estreaz; documentele6 s "ac copii de pe acestea6 cu indicarea temeiului %i datei ridicrii :sec5estrrii;. .opiile respecti&e se certi"ic prin semnturile persoanelor care au ridicat :sec5estrat; documentele. $entru documentele ridicate :sec5estrate; se !ntocme%te un procesA &erbal care se semneaz de reprezentantul organului ce ridic :sec5estreaz; %i de conductorul entitii respecti&e sau de persoana autorizat de acesta. :#; 7n cazul pierderii6 sustragerii sau distrugerii documentelor contabile6 conductorul entitii este obligat s le restabileasc !n termen de p!n la 2 luni6 !ncep!nd cu data constatrii "aptului respecti&.
4Art..3 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art..3 2odificat prin 3!g!a nr.030-:;&&& din 23.02.2009" *n #igoar! 02.02.20005

Articol$l 44. ,spunderea pentru !nclcarea prezentei legi $ersoanele &ino&ate de !nclcarea prezentei legi6 care se esc5i&eaz de la inerea contabilitii6 aplic incorect standardele de contabilitate6 precum %i cele care "alsi"ic premeditat documentele primare6 registrele contabile6 situaiile "inanciare %i rapoartelor anuale6 s!nt trase la rspundere disciplinar6 material6 administrati& sau penal6 dup caz6 con"orm legislaiei.
4Art... 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5

Articol$l 41. Acces la in"ormaiile contabile :1; Documentele contabile speci"icate la art.43 alin.:1; s!nt considerate proprietate a entitii. :2; /ntitatea prezint documentele contabile la cererea organelor autorizate.

Ca#itol$l VI %I"P&'I(II /I!ALE 0I * A!'I*& II Articol$l 42. :1; 8u&ernul6 !n termen de # luni< a; &a prezenta $arlamentului propuneri pri&ind aducerea legislaiei !n &igoare !n concordan cu prezenta lege> b; &a aduce actele sale normati&e !n concordan cu prezenta lege> c; &a iniia negocierile cu .onsiliul pentru Standarde 0nternaionale de .ontabilitate pri&ind acceptarea %i implementarea S.0.,.3. !n ,epublica 2oldo&a> d; &a elabora %i aproba ,egulamentul .onsiliului consultati& de pe l!ng 2inisterul 3inanelor %i componena nominal a acestuia> e; &a completa %i modi"ica ,egulamentul Ciroului Naional de Statistic. Articol$l 47. :1; /ntitatea care &a aplica pentru prima dat 0.3.,.S. se &a cluzi de pre&ederile 0.3.,.S. 1 @Adoptarea pentru prima dat a Standardelor 0nternaionale de ,aportare 3inanciarB. :2; /ntitatea de interes public este obligat s aplice6 !ncep!nd cu 1 ianuarie 2-116 0.3.,.S. la !ntocmirea situaiilor "inanciare. /ntitile pre&zute la art.4 alin.:1; %i :2; s!nt !ncura9ate s aplice 0.3.,.S. con"orm politicilor contabile p!n la 1 ianuarie 2-11. :3; 2inisterul 3inanelor6 !n termen de # ani de la data intrrii !n &igoare a prezentei legi6 &a elabora %i &a aproba S.N... !n con"ormitate cu 0.3.,.S.6 precum %i alte acte normati&e pre&zute la art.11 alin.:2; lit.a;6 cu e4cepia S.N...S.$. :4; 2inisterul 3inanelor &a elabora %i &a aproba S.N...S.$. con"orm planului de implementare aprobat de 8u&ern.
4Art..7 2odificat prin 3!g!a nr.32. din 23.02.2003" *n #igoar! 00.00.200.5 4Art..7 2odificat prin 3!g!a nr.009-:;& din 07.02.2009" *n #igoar! 00.00.20005

Articol$l 43. :1; $rezenta lege intr !n &igoare la 1 ianuarie 2--). :2; De la data intrrii !n &igoare a prezentei legi6 se abrog< *egea contabilitii nr.42#AG000 din 4 aprilie 1++5 :2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a6 1++56 nr.2)6 art.321> republicat !n 2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a6 2--36 nr.)'A+-6 art.3+);> art.F0 din *egea nr.'5'AGF din 21 decembrie 2--1 pentru modi"icarea %i completarea unor acte legislati&e :2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a6 2--26 nr.1'A1+6 art.5);> art.0 din *egea nr.12'#AGF din 25 iulie 2--2 pentru modi"icarea %i completarea unor acte legislati&e :2onitorul ("icial al ,epublicii 2oldo&a6 2--26 nr.11'A11+6 art.+5);.
P E0E%I!*ELE PA LA)E!*ULUI C5i6in$. 27 a#rili7 2007. !r.113-XVI. )arian LUPU