Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTRUCTIIMETALICE

Aplicatia1
Otel:S235JR
Secere:
Trasareadiagramelordeeforturi(M,T)
Dimensionareagrinziicusectiuneconstanta
Verificariderezistentainsectiunilecaracteristice(trasareadiagramelordetensiuni)
Verificarededeformabilitate(
adm
=l/350)

Aplicatia2Saseverificeimbinareadinfiguraurmatoare:

Aplicatia3Sasedimensionezeimbinareadinfiguraurmatoare,lacapacitateaportantala
intindereabarei:

Teorie:Grinzicuzabreledeacoperis(ferme):
schemegeometrice,incarcari,sectiunialebarelor;
alcatuirenoduri(regulideconformaregusee,axarebare,etc.);
solidarizareabarelorcusectiunealcatuitadinelementeputindepartate,rolulpieselorde
solidarizare(rolulfururilor);
evaluarealungimilordeflambajpentrubarelecomponentealefermelor,
detaliipentru2noduricaracteristice;
detaliulderezemarearticulataafermeipestalp,cuexplicareapieselordinalcatuire

Relatiipentruverificareaimbinarilor,conformSREN199318:2006:

25 , 1
2
=
M

2
,
M
ub V
v Rd v
A f
n F

o
= ; 6 , 0 =
v
o
2
min
1
,
M
u b
Rd b
t d f a k
F= ;
|
|
.
|

\
|

= 0 , 1 ; ;
3
min
0
1
u
ub
b
f
f
d
e
a ;
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
= 5 , 2 ; 7 . 1 8 . 2 min
0
2
1
d
e
k
2
2
,
M
b ub
Rd t
A f k
F


= ; 9 , 0
2
= k
1
4 . 1
,
,
,
,
s

+
Rd t
Ed t
Rd v
Ed v
F
F
F
F

C p
M
s
Rd s
F
n k
F
,
2
,


=


; 0 , 1 =
s
k ; 4 , 0 = ;
s ub C p
A f F = 7 . 0
,

2
,
3
M w
y
wd v
f
f
|
= (relatierecomandata); 8 , 0 =
w
|