Sunteți pe pagina 1din 21

Ghid Ghidpentru pentruelaborarea elaborareaLucrrii Lucrriide deDisertaie Disertaie

2010

INTRODUCERE rin parcur!erea studiilor de "asterat se reali#ea# apro$undarea cuno%tinelor %i per$ecionarea co"petenelor din do"eniul studiilor de disertaie& sau a unui do"eniu apropiat %i dup ca#& dob'ndirea de noi cuno%tine sau co"petene (n alte do"enii) *n acela%i ti"p "asteratul ur"re%te de#+oltarea capacitilor de cercetare %tiini$ic) ,tudiile uni+ersitare de "asterat sunt or!ani#ate %i se des$%oar (n con$or"itate cu pre+ederile Le!ii nr) -../-001 a HG nr)101/-002 precu" %i a altor acte nor"ati+e) 3asteratul repre#int ciclul 44 al studiilor uni+ersitare %i constituie o etap obli!atorie de pre!tire (n +ederea ad"iterii la studiile doctorale) articiparea la un pro!ra" de "asterat repre#int o etap calitati+ superioar (n procesul de (n+"'nt& deci cuno%tinele %i co"petenele !enerale %i de specialitate dob'ndite precu" %i abilitile co!niti+e sunt de$inite (n ter"eni speci$ici& care re$lect ni+elul calitati+ al acestora) *n sinte# lucrarea trebuie s de"onstre#e cunoa%terea %tiini$ic a+ansat a te"ei abordate %i s conin ele"ente de ori!inalitate care s re$lecte contribuia personal a absol+entului la soluionarea unor proble" e teoretice %i practice din do"eniul de speciali#are al "asterului absol+it)

GHID

Finali#area studiilor de"onstrea# c absol+enii au dob'ndit cuno%tinele %i co"petenele necesare& care potri+it art) 10 din Le!ea -../-001 se re$er la 6) Cuno%tinele !enerale5 PENTRU ELABORAREA 7 $a"iliari#area cu cele "ai noi si a+ansate de#+oltri ale cunoa%terii (n do"eniu8 7 abiliti superioare de cercetare independent8 7 capacitatea de a aplica teoria (n situaii noi %i care nu au putut $i pre+#ute)

LUCR RII DE DISERTA IE


B) Cuno%tinele de specialitate5 7 acu"ularea unei cantiti substaniale de cuno%tine noi8 7 identi$icarea& abordarea %i soluionarea de proble"e co!niti+e %i pro$esionale noi8 7 co"pararea cuno%tinelor noi cu cele tradiionale %i capacitatea de a stabili relaii (ntre acestea& (n +ederea sesi#rii direciilor noi de c re%tere a cunoa%terii %i de de#+oltare a pro$esiei) C) Co"petenele !enerale5 7 aplicarea creati+ a tehnicilor de cercetare %i re#ol+are de proble" e8 7 elaborarea de studii %i rapoarte publicabile sau aplicabile pro$esional8 7 capacitatea de a conduce !rupuri de lucru %i de a co"unica (n conte9te dintre cele "ai di+erse8 7 capacitatea de a aciona independent %i creati+ (n abordarea %i soluionarea 7 proble"elor& de a e+alua obiecti+ %i constructi+ stri critice& de a re#ol+a creati+ proble"e %i de a co"unica re#ultate (n "od de"onstrati+8 7 abiliti de conductor %i an!a:are clar pe calea propriei de#+oltri pro$esionale)
1

Le!ea ;r) -.. din -1 iunie -001 pri+ind or!ani#area studiilor uni+ersitare& publicat (n 3onitorul <$icial nr) 211 din = iulie -001 Facultatea d e Hidrotehnica - UTCB

1 -

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

D) 6bilitile co!niti+e speci$ice 5 7 e+aluarea critic a re#ultatelor unor noi cercetri8 7 $or"ularea de alternati+e interpretati+e %i de"onstrarea rele+anei acestora8 7 aplicarea creati+ a "etodelor de cercetare8 7 conceperea %i conducerea proceselor speci$ice do"eniului) >) Co" petentele de specialitate care se stabilesc prin re!le"entari proprii $iecrui do"eniu) ,-au pre#entat cuno%tinele %i co"petenele pe care trebuie s le dein un absol+ent de "aster pentru c e+aluarea $inal a lor se reali#ea# prin e9a"enul de disertaie& la care absol+enii trebuie s pre#inte %i s susin cu ar!u"ente o de diserta ie pe care au (ntoc"it-o (n prealabil) ,copul !hidului este de a sinteti#a cuno%tinele necesare elaborrii lucrrii de disertaie %i de a o$eri un caracter unitar al elaborrii %i e+alurii acesteia) *n $elul acesta "asteran#ii %i cadrele didactice care coordonea# elaborarea lucrrilor de disertaie se pot concentra asupra aspectelor de $ond care conduc la ridicarea ni+elului calitati+ al lucrrilor %i e+it (ntrebri de !enul5 ?C'te pa!ini trebuie s conin lucrarea@A& ?Cu" trebuie $or"atat@A& ?Cu" s $ie coperta @A etc) >laborarea !hidului s-a ba#at pe re!le"entrile e9istente& re$erinele biblio!ra$ice rele+ante& e9i!enele %i practica acade"ic din Uni+ersitatea Tehnic de Construcii Bucure%ti& precu" %i e9periena cadrelor didactice de la Facultatea de Hidrotehnic %i (n "od special a celor din Catedra de Geotehnic %i Fundaii)

lucrare

Facultatea d

e Hidrotehnica

- UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

PA C II DE URMAT N !EDEREA "INALI#

RII STUDIILOR PRIN

SUS INEREA LUCR RII DE DISERTA IE

1) 6le!erea te"ei/do"eniului de cercetare) -) Contactarea cadrului didactic coordonator) B) Dup pri"irea acceptului din partea cadrului didactic coordonator se +a (ntoc"i o cerere ce +a $i depus la secretariat Hidrotehnic sau la "entorul de an) 1) re#entarea schiei lucrrii de disertaie cadrului didactic coordonator) Discuie %i de$initi+area coninutului te"ei) D) Docu"entarea (n +ederea reali#rii lucrrii de disertaie) 2) *ntoc"irea lucrrii) rintarea %i predarea lucrrii cadrului didactic coordonator) =) Eeali#area sinte#ei lucrrii in $or"at di!ital (n +ederea susinerii lucrrii %i discutarea cu cadrul didactic coordonator) 6tenieFFF >ste obli!atoriu ca ter"enele $i9ate de ctre cadrul didactic coordonator s $ie respectate)

CUM SE ALEGE TEMA LUCR

RII DE DISERTA IE$

Te"a lucrrii de disertaie se ale!e din te"atica orientati+ propus de catedrele $acultii& dar& (n acela%i ti"p& poate $i %i o %r&%u'ere %ers&'al a a(s&l)e'tului corelat cu pro$ilul $acultii) Criterii care pot sta la ba#a acestei ale!eri5 7 acti+itatea +iitoare sau actual a "asterandului8 7 aptitudini personale de cercetare& anali#& pre#entare& etc) Gde e9e"plu& abiliti de " odelare %i de anali#& abiliti de sinte#& de clasi$icare& de i"a!inaie& abiliti de anali# practic& abiliti de anali# co"parati+& etc)H8 7 posibiliti de docu"entare) *n lucrare& trebuie inut sea"a de $aptul c& elaborarea unei lucrri de disertaie nu se poate (ntinde pe "ai "ult de trei se"estre) De aceea& trebuie anali#ate $oarte atent posibilitile de docu"entare at't (n plan teoretic Gliteratur de specialitateH c't %i (n plan practic Gde unde s se procure datele e9peri" entale necesare reali#rii aplicaiei practice& indispensabile "a:oritii lucrrilor de disertaieH8 7 disciplina pre$erat din ti"pul studiilor8 7 te"a lucrrii de disertaie s se (ncadre#e (n pro$ilul studiilor de " asterat ur"ate) Lucrarea de disertaie poate conine o parte aplicati+ concreti#at sub $or"a unui studiu de ca#& sau poate $i e9clusi+ teoretic& (n ca#ul (n care cercetrile %tiini$ice direcionate pe o anu"it te" au o +aloare deosebit %i conduc ctre re#ultate notabile)

&

ALEGEREA COORDONATORULUI

C TIIN I"IC AL LUCR RII DE DISERTA IE

Facultatea d

e Hidrotehnica

- UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

6le!erea coordonatorului %tiini$ic al lucrrii de disertaie poate preceda sau poate ur"a ale!erii lucrrii de disertaie) *n ale!erea coordonatorului %tiini$ic al lucrrii de disertaie pri"ea# ur"toarele criterii5 7 pot (ndru"a lucrri de disertaie nu"ai ur"toarele !rade didactice5 asistenii cu titlul de doctor& %e$ii de lucrri uni+ersitari doctori sau doctoran#i& con$ereniarii %i pro$esorii uni+ersitari) 7 disciplina pentru care a optat absol+entul %i care a $ost cel "ai bine (nsu%it (n perioada studiilor uni+ersitare sau de "asterat8 7 este e9tre" de i"portant ca (ntre student %i coordonatorul %tiini$ic s e9iste o co"unicare liber& %tiini$ic& ba#at pe respectul %i aprecierea reciproc) NTOCMIRE A PLANULUI LUCR RII DE DISERTA IE

rin %la'ul lucr rii de diserta ie se (nele!e lista& (n ordine cronolo!ic Gdar pe o ba# lo!icH a proble"aticii care +a $i tratat (n lucrare) >ste ba#a de la care se porne%te studiul din cadrul lucrrii) lanul lucrrii de disertaie trebuie (ntoc"it de ctre coordonatorul %tiini$ic al lucrrii de disertaie ("preun cu "asterandul) Coordonatorul %tiini$ic G"ai ales c& (n con$or"itate cu cele spuse "ai sus& acesta particip acti+ %i& posibil& decisi+ la ale!erea te"ei de disertaieH cunoa%te cel "ai bine proble"atica ce ur"ea# a $i abordat& de aceea este cel "ai (n " sur s stabileasc ce proble"e trebuie abordate& cu ce pondere& (n ce ordine lo!ic %i cu ce $inalitate) Coordonatorul %tiini$ic este cel "ai (n "sur s cunoasc %i s in sea" a de cerinele pe care co"isiile de e9a"inare a lucrrilor de disertaie le ridic $a de structura acestora) De#ideratul ur"rit este reali#area unei lucrri de disertaie de +aloare& ceea ce repre#int un certi$icat pentru uni+ersitatea %i i"plicit $acultatea care l-a $or"at pe candidat& (i con$er acreditare intelectual& pe direcia cerinelor de calitate (n (n+"'ntul uni+ersitar) Lucrarea este totodat un docu"ent care atest cuno%tinele dob'ndite de candidat (n anii de studiu& precu" %i (nsu%irea unor deprinderi de "unc intelectual& dintre care capacitatea de sinte#are a in$or"aiei %i de redactare ocup un loc i"portant) Eesponsabilitatea lucrrii (i re+ine (n (ntre!i"e candidatului& at't (n ceea ce pri+e%te coninutul& c't %i $or"a) >l are datoria de a o redacta (n con$or"itate cu cerinele acestui !hid) ;erespectarea reco"andrilor atra!e dup sine penali#ri (n notare %i poate duce chiar la respin!erea lucrrii de ctre secretarul co"isiei& (n "o"entul (nscrierii pentru e9a"enul de disertaie)

PRINCIPIILE CARE STAU LA BA#A NTOCMIRII LUCR

RII DE DISERTA IE

Facultatea d

e Hidrotehnica

- UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

1) lucrarea trebuie s per"it +eri$icarea de ctre co"isia de e9a"inare a celor patru ele"ente $unda"entale care constituie criteriile de notare ale acesteia5 7 pre!tirea teoretic a absol+entului8 7 pre!tirea "etodolo!ic a absol+entului8 7 capacitatea de a reali#a un studiu de ca# (n do" eniul abordat8 7 capacitatea de a interpreta re#ultate %i de a $or"ula propuneri de per$ecionare (n do"eniului abordat) -) lucrarea trebuie s ur"e#e te"a aleas de absol+ent %i s de"onstre#e actualitatea "aterialului pre#entat) B) lucrarea trebuie s structure#e " aterialul ales& ast$el (nc't $iecare capitol s rspund unei (ntrebri dintre cele $or"ulate "ai sus) 1) para!ra$ele %i capitolele din lucrarea de disertaie trebuie s aib lo!ic %i s pun (n e+iden obiecti+ul ales) D) lucrarea trebuie s cuprind o parte introducti+& (n care s $ie e9pri"at obiecti+ul !eneral al lucrrii de disertaie& cadrul teoretic %i "etodolo!ic (n care +a $i abordat subiectul lucrrii precu" %i cadrul (n care +a $i reali#at aplicaia practic) Trebuie s cuprind& de ase"enea& tot (n partea introducti+& Gde%i acest lucru nu este absolut obli!atoriuH un su"ar Gre#u"atH al principalelor re#ultate obinute (n cadrul lucrrii) 2) dac nu e9ist un capitol special care s sinteti#e#e conclu#iile %i propunerile re#ultate din lucrare& atunci aceste ele" ente trebuie pre#entate& (n "od obli!atoriu& (n partea $inal a lucrrii de disertaie) >le"entele de $inali#are este bine s $ie sinteti#ate (n "od o"o!en pe clase de re#ultate5 aH teoretice8 bH "etodolo!ice8 cH aplicati+e) rin ur"are& o structur *e'eral conin cel %u i' ur"toarele capitole5 a u'ei lucr ri de diserta ie ar trebui s

re$a) re#entarea obiecti+ului lucrrii& a cadrului teoretico-"etodolo!ic %i e"piric al lucrrii& precu" %i un scurt re#u"at al lucrrii8 Capitolul 1) re#entarea teoriei (n pri+ina te"ei abordate8 Capitolul -) re#entarea "etodolo!iei (n pri+ina te"ei abordate G"odaliti& $or"ule& relaii %i "odele de calcul %i anali#8 aspecte instituionale %i le!islati+e (n do"eniu8 e9periene e9istente (n do"eniu8 etc)H8 Capitolul B) re#entarea unei aplicaii practice Gde pre$erat aplicaie pe date reale actualeH (n care s se aplice aspectele teoretice %i "etodolo!ice pre#entate (n pri"ele dou capitole8 Capitolul 1) >9tra!erea de conclu#ii din pri"ele trei capitole %i $or"ularea de propuneri pe ba#a acestor conclu#ii8

Conclu#ii) re#entarea altor ele"ente utile (n lu"ina lucrrii pre#entate5 noi direcii de continuare a cercetrii e$ectuate8 pole"ici %tiini$ice cu puncte de +edere consacrate& etc)8 Biblio!ra$ie) Listarea& de obicei (n ordinea al$abetic& a autorilor& a principalelor surse de docu"entare pri+ind elaborarea lucrrii de disertaie Gat't pentru partea teoretico-"etodolo!ic precu" %i pentru partea aplicati+H8
Facultatea d e Hidrotehnica - UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

6ne9e) Cuprind orice "ateriale rele+ante pentru lucrarea de disertaie dar a cror includere (n corpul lucrrii (n!reunea# parcur!erea lucrrii sau creea# sincope de percepere a acesteia) 6ici intr5 7 ro!ra"e rulate pe calculator& cu calculele e$ectuate (n bene$iciul lucrrii8 7 Tabele cu date %i prelucrri& re#ultate calcule speci$ice8 7 roduse !ra$ice a"ple& pro$ile& sectiuni caracteristice8 7 6drese de reco"andare a lucrrii sau de apreciere a unor acti+iti des$%urate de ctre absol+ent (n le!tur cu elaborarea lucrrii& etc) 7 ,inte#a din docu"ente tehnice Gnor"e& standarde utili#ateH8 CONTINUT CADRU SPECI"IC AL LUCRARII DE DISERTATIE A%r&(at +' sedi'ta C&'siliului "acult A. Lucrare de cercetare 4ntroducere) Date !enerale) Docu"entare) rincipii& "etode $olosite) Cercetri reali#ate) Ee#ultate) Conclu#ii) Biblio!ra$ie) tii de Hidr&te,'ic - 10 iu'ie 2010

B. Lucrare de %r&iectare 4ntroducere) Date !enerale) ,cop& necesitate proiect) ;or"e tehnice aplicabile) rincipii& "etode& "odele de calcul $olosite) Bre+iar de calcul) Ee#ultate) Conclu#ii) Biblio!ra$ie)

STRUCTURA LUCR

RII DE DIS ERTA IE

Lucrarea de disertaie +a $i structurat pe capitole %i include ur"toarele ele"ente obli!atorii5 1. C&%ert I in$or"aiile care trebuie s apar pe coperta lucrrii de disertaie sunt pre#entate (n 6ne9a 18 2. D&u %a*i'i al(e /. Pa*i'i de +'ce%ut I nu"erotate cu ci$re ro"ane
Facultatea d e Hidrotehnica - UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

3.

4.

5.

7.

8.

Pa*i'a cu titlul lucr rii I in$or"aiile care trebuie s apar (n pa!ina de titlu a lucrrii de disertaie sunt pre#entate (n 6ne9a -8 7 Pa*i'a cu te0a dat 0astera'dului % i se0' turile de a%r&(are G%e$ catedr& coordonator %tiini$ic& "asterandH I se +a tipri (n dou e9e"plare5 un e9e"plar +a $i le!at (n proiect& iar al doilea +a $i liber pentru co"isie Ga se +edea e9e"plul din 6ne9a BH8 7 Declara ie de &'estitate sta'dard I lucrarea de disertaie +a conine o declaraie pe propria rspundere a absol+entului& datat %i se"nat (n ori!inal& din care s re#ulte c lucrarea (i aparine& nu a "ai $ost niciodat pre#entat %i nu este pla!iat) Coninutul declaraiei este pre#entat (n 6ne9a 18 7 Cu%ri's I lucrarea de disertaie +a a+ea un cuprins care s conin cel puin titlurile tuturor capitolelor (nsoite de nu"rul pa!inii la care (ncepe $iecare capitol Ga se +edea e9e"plul din 6ne9a DH) ,e +or cuprinde subtitlurile din lucrare p'n la "a9i" ni+elul trei8 7 Lista 1i*uril&r % i lista ta(elel&r I (n ca#ul (n care lucrarea de disertaie conine $i!uri Gi"a!ini& !ra$iceH %i/sau tabele& acestea +or $i pre#entate& i"ediat dup cuprins& sub $or"a unor liste Gseparat pentru $i!uri %i tabeleH care conin nu"rul& nu" ele $iecrui ele"ent %i nu"rul pa!inii la care se a$l acesta Ga se +edea e9e"plul din 6ne9a 2H8 7 Lista si0(&luril&r % i a(re)ieril&r utili2ate 8 7 Pre1a a I aceasta +a conine "oti+aia ale!erii te" ei& !radul de noutate a te"ei& obiecti+ele !enerale ale lucrrii& "etodolo!ia $olosit& $irul ro%u al lucrrii Gtitlul capitolelor %i le!tura dintre eleH& precu" %i li"itele lucrrii Gcon$idenialitatea datelor& lipsa accesului la unele surse biblio!ra$ice de re$erin& etc)H) Dac este ca#ul se pot pre#enta institutiile& $undaiile& persoanele care au contribuit la reali#area lucrrii) re$aa nu se nu"erotea# ca %i capitol8 C&r%ul lucr rii - Capitole I lucrarea de disertaie +a conine (ntre B %i . capitole nu"erotate cresctor& $iecare put'nd s aib& (n partea $inal& o seciune de conclu#ii& care s sinteti#e#e in$or"aiile %i/sau re#ultatele pre#entate (n cadrul acelui capitol) ;u"erotarea pa!inilor se +a $ace unitar& pe (ntrea!a lucrare8 C&'clu2iile lucr rii I (n aceast parte a lucrrii de disertaie se re!sesc cele "ai i"portante conclu#ii din lucrare& opinia personal pri+ind re#ultatele obinute (n lucrare& precu" %i poteniale direcii +iitoare de cercetare le!ate de te"a abordat) Conclu#iile lucrrii nu se nu"erotea# ca %i capitol8 A'e6e Gdac este ca#ulH I acestea apar (ntr-o seciune separat& care nu se nu"erotea# ca %i capitol) Fiecare ane9 se +a "eniona cel puin o dat (n te9tul lucrrii) 6ne9ele se nu"erotea# cresctor G6ne9a 1& 6ne9a -& etcH8 Bi(li&*ra1ie I +a conine lista tuturor surselor de in$or"aie utili#ate de ctre "asterand pentru redactarea lucrrii de disertaie) Biblio!ra$ia nu se +a nu"erota ca %i capitol al lucrrii8 Curriculu0 )itae I se +a descrca $or"atul de utili#are lar! >uropass Ghttp5//europass)cede$op)europa)eu/europass/ho"e/+erna+/>uropassDocu"ents/>uropassJCK)csp@locLroME< H) CK-ul +a conine cel puin5
- UTCB

Facultatea d

e Hidrotehnica

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

date re$eritoare la data %i locul na%terii& prinii Ginclusi+ pro$esiune sau ocupaieH& %coli absol+ite %i perioada& data absol+irii $acultii& starea ci+il& etc8 9. D&u %a*i'i al(e )

Facultatea d

e Hidrotehnica

- UTCB

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

RE GULI DE REDACTARE A LUCR

RII DE DISERTA IE

For"atul (ntre!ii lucrri este 61& nu"rul de pa!ini $iind (ntre D0 %i =0& depin#'nd de natura te"ei %i de "odul de abordare a acesteia5 7 Lucrarea de disertaie trebuie s $ie redactat cu diacritice) 7 Lucrarea de disertaie trebuie redactat (ntr-un li"ba: acade"ic i"personal& caracteristic lucrrilor de cercetare) 7 Lucrarea de disertaie trebuie le!at corespun#tor Gcopertare - le!area cu %in "etalic tip OcarteO& cu O%urubO& cu spiral de plastic etc)H& cu ur"toarele ele"ente5 1) 3ar!inile pa!inii I se +or utili#a ur"toarele +alori pentru "ar!inile pa!inii 5 7 st'n!a5 -&D c"8 7 dreapta5 - c" 7 sus5 - c" 7 :os5 - c" -) ,paiere (ntre r'nduri - te9tul +a respecta o spaiere (ntre r'nduri de 1 linie GFor"at-P ara!raph-PLine spacin!-P sin!leH8 B) *nainte de $iecare para!ra$ se las 2pt G ara!raph-P,pacin!-PBe$ore-P2ptH8 1) ,e utili#ea# aliniat pentru para!ra$e la 1&-= G ara!raph-PTabsH8 D) 6linierea te9tului (n cadrul para!ra$elor - te9tul din cadrul para!ra$elor nor"ale +a $i aliniat (ntre "ar!inile din st'n!a %i dreapta G:usti$iedH) ri"ul r'nd al $iecrui para!ra$ +a a+ea o indentare de 1&D c" GFor" at-P ara!raph-P 4ndentation-P Le$tH) >9cepie $ac titlurile capitolelor& care pot $i aliniate centrat& precu" %i etichetele tabelelor %i $i!urilor Ga se +edea e9plicaiile de "ai :osH8 2) Font I $ontul utili#at pentru redactare +a $i 6rial& cu di"ensiunea de 1puncte& utili#'nd diacriticele speci$ice li"bii (n care este redactat lucrarea G& %& & (& ' - pentru li"ba ro"'nH8 =) ;u"erotarea pa!inilor - nu"erotarea pa!inilor se $ace (ncep'nd cu pa!ina de titlu& p'n la ulti"a pa!in a lucrrii& dar nu"rul pa!inii apare doar (ncep'nd cu re$aa) ;u"rul de pa!in se inserea# (n subsolul pa!inii& aliniat la dreapta) .) 6ntetul pa!inii - apare (ncep'nd cu introducerea %i +a conine pe pri"ul r'nd nu"ele "asterandului G(n st'n!aH %i ?Lucrare de disertaieA G(n dreaptaH& iar pe al doilea r'nd& aliniat la dreapta& secia de "aster absol+it) Fontul este 6rial 108 N) Tabele I tabelele se nu"erotea# cu - ci$re& pri"a repre#ent'nd nu"rul capitolului& iar cea de a doua repre#ent'nd nu"rul tabelului din capitolul respecti+) Fiecare tabel are nu"r %i titlu& care se "enionea# deasupra tabelului& aliniat la "ar!inea din dreapta& cu 6rial 10) Dac este ca#ul& sursa datelor se preci#ea# sub tabel& aliniat (ntre "ar!inile din st'n!a %i dreapta G:usti$iedH& indic'nd (n "od obli!atoriu nu"ele autoruluiGlorH& lucrarea GcarteaH& editura& anul& pa!ina sau adresa de 4nternet co"plet8 10) Fi!uri - $i!urile Gaici sunt incluse i"a!ini& !ra$ice& capturi de ecranH se nu"erotea# cu - ci$re& pri"a repre#ent'nd nu"rul capitolului& iar cea de a doua $iind nu"rul $i!urii din capitolul respecti+8 $iecare $i!ur are nu" r %i
Facultatea d e Hidrotehnic a - UTCB

10

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie titlu& care se "enionea# sub $i!ur& centrat& cu 6rial 108 dac este ca#ul& sursa $i!urii se indic pe r'ndul i"ediat ur"tor& :usti$ied& indic'nd nu"ele autoruluiGlorH& lucrarea GcarteaH& editura& anul& pa!ina sau adresa de 4nternet co"plet8 11) ;ote de subsol - (n situaia (n care se citea# Ge9) de$iniii& puncte de +edere& clasi$icri& etcH& se "enionea# ci$re sau se dore%te e9plicarea unor ter"eni Ge9) $or"ule $olositeH& se +or introduce note de subsol GEe$erences-P 4nsert FootnotesH pentru a se indica sursaGeleH) 6cestea se nu"erotea# unitar pentru toat lucrarea) 3enionarea autorilor (n te9t Gcu nota de subsol a$erentH - se $ace prin indicarea prenu"elui %i a nu"elui acestora Ge9) ,anda 3anea& Loretta BataliH) ,e +a utili#a $ontul 6rial .& la un rand) Toate sursele utili#ate& inclusi+e cele de pe 4nternet& trebuie indicate (n lucrare& cu respectarea ur"atoarelor re!uli5 7 toate $ra!"entele de te9t reproduse e9act& chiar %i (n traducere proprie din alt li"b& sunt scrise (ntre !hili"ele %i dein re$erina precis a sursei8 7 re$or"ularea (n cu+inte proprii a te9telor scrise de ctre ali autori se +a $ace indic'nd re$erina precis la autori8 7 re#u"area ideilor altor autori se +a $ace indic'nd re$erina precis la te9tul ori!inal) 1-) Biblio!ra$ia - se structurea# pe ur"toarele paliere5 "ateriale tiprite Gcri %i capitole (n cri& articole %i lucrri con$erine tipriteH %i surse electronice Garticole %i lucrri con$erine disponibile on line& site-uri consultateH) 6ceste liste biblio!ra$ice se +or ordona al$abetic %i +or respecta ur"toarele re!uli de redactare5 Carte cu un sin!ur autor5 >9e" plu5 ,) 3anea G-00NH I >+aluarea riscului de alunecare a +ersantilor& >ditura Conspress& 1N- p)& 4,B; N=B-N.=1N-1-2 Carte cu "ai "uli autori5 >9e"plu5 ,) 3anea& L) Batali& H) opa G-00BH I 3ecanica p"'nturilor) >le" ente de teorie) *ncercri de laborator) >9erciii& >d) Conspress& -01 pa!)& 4,B ; N=B-.12D-=D-Q Docu"ente ale unor or!ani#aii& la care s-a a+ut acces on-line5 >9e"plu5 4,,3G> G -011 H I olicR Docu"ent no)-5 Eeco""ended rocedure $or Geotechnical Ground 4n+esti!ations Shttp5//TTT)iss"!e)or!/ U8 accesat ianuarie -011) 6rticol dintr-o re+ist la care s-a a+ut acces direct& a $ost consultat $or"a tiprit a re+istei5 >9e"plu5 ,) 3anea) >) <linic G -00B H 6lunecarile de teren in Eo"ania& Ee+ista Hidrotehnica nr) 1&p!)D-= 6rticol dintr-o re+ist la care s-a a+ut acces on-line5 >9e"plu5 L) Batali& H) opa& L) Thorel G -010 H I Eetainin! Valls in Urban 6reas) ;u"erical "odellin!& Characteristic 4nteraction ara"eters& in ,cienti$ic Wournal I 3athe"atical 3odellin! nr)1/-010& on line4,,;5-002-2NB1& accesat ianuarie -011& la adresa Shttp5//TTT)utcb)ro/utcb/ re+iste stiinti$ice/ -,cienti$ic Wournal U8 ;ote de curs5 >9e"plu54) 3anoliuIDina"ica pa"anturilor si in!inerie !eotehnica seis"ica& note de curs& -0108 ;ot5 Tiprirea tuturor pa!inilor lucrrii se +a reali#a doar pe o $a a $iecrei $oi)
Facultatea d e Hidrotehnic a - UTCB

2010

11

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

REGULI DE PRE #ENTARE A LUCR

RII DE DISERTA IE

re#entarea lucrrii de disertaie (n $aa co"isiei de e9a"inare este cel puin la $el de i"portant ca %i redactarea acesteia) ;ota $inal obinut de ctre "asterand repre#int at't re#ultatul e+alurii lucrrii de ctre cadrul didactic coordonator Ge+aluare conse"nat (ntr-un re$erat se"nat (n ori!inalH& c't %i re#ultatul e+alurii co"isiei& (n ur"a pre#entrii %i susinerii acesteia de ctre absol+ent) Ee!uli de pre#entare %i susinere a lucrrii de disertaie5 1) 3o"entul %i locaia pre#entrii5 "asteran#ii +or $i anunati asupra datei& orei %i locaiei la care (%i +or putea susine lucrarea de disertaie (n $aa co"isiei) ;epre#entarea absol+entului la data& ora %i locaia stabilite poate atra!e eli"inarea acestuia din e9a"enul de disertaie8 -) re#entare (n $or"at di!ital5 "asterandul (%i +a susine re#ultatele cercetrii reali#ate cu a:utorul unei pre#entri "ulti" edia concepute& de e9e"plu& (n 3, oTer oint8 B) Ti"p "a9i" de pre#entare5 10 "inute& ur"at de =-10 "inute pentru (ntrebri %i discuii8 1) 4ntrebri5 "e"brii co"isiei pot adresa absol+entului oric'te (ntrebri re$eritoare la subiectul lucrrii de disertaie %i/sau "etodolo!ia %i resursele $olosite8 Eeco"andri pentru reali#area pre#entrii " ulti"edia5 7 pre#entarea +a conine (ntre 1D %i B0 diapo#iti+e Gslide-uriH& (n $uncie de natura in$or"aiilor incluse pe acestea G!ra$ice sau te9tualeH8 7 e9istena obli!atorie a unui slide de titlu& care +a conine cel puin titlul lucrrii& nu"ele absol+entului %i nu"ele cadrului didactic coordonator8 7 un slide cu cuprinsul pre#entrii8 7 un slide ce +a cuprinde cu+inte cheie GXeRTords - cu a:utorul acestuia se +or pre#enta cele "enionate (n introducerea lucrrii de disertaieH8 7 .--0 slide-uri cu te9t& tabele& $i!uri Gcu a:utorul acestora se +or pre#enta acele aspecte ale lucrrii ce se doresc a $i co"unicate co" isieiH8 7 1-- slide-uri pentru conclu#ii8 7 slide-urile nu +or conine prea "ult te9t8 7 lucrarea +a $i susinut liber& $r a citi de pe slide-uri& $iind indicate o inut %i o atitudine corespun#toare "o"entului)

E!ALUAREA LUCR
Facultatea d e Hidrotehnica - UTCB

RII DE DIS ERTA IE 1-

Ghid pentru elaborarea Lucrrii de Disertaie

2010

4n +ederea e+alurii unitare a lucrrilor de disertaie& s-a (ntoc"it ur"toarea !rila de e+aluare5 7 Gril de e+aluare a lucrrii de ctre "e"brii co"isiei5 Nr. Crt. Criteriu de e)aluare Pu'cta: 1) >+aluarea calitii lucrrii/cercetrii (ntreprinse 1 puncte -) re#entarea lucrrii %i rspuns la (ntrebri 1 puncte B) Calitatea lucrrii si respectarea pre+ederilor Ghidului - puncte

Facultatea d

e Hidrotehnica

- UTCB

1B

ANE;E *n continuare se pre#int& $iecare pe c'te o pa!in& %abloane pentru ur"toarele docu"ente5 6ne9a 15 Coperta lucrrii de disertaie 6ne9a -5 ri"a pa!in a lucrrii de disertaie 6ne9a B5 Te"a lucrrii 6ne9a 15 Declaraie standard pri+ind ori!inalitatea lucrrii 6ne9a D5 >9e"plu de cuprins 6ne9a 25 >9e"plu pentru lista de $i!uri %i lista de tabele 6ne9a =5 >9e"plu pentru pa!ina reci#" $aptul c aceste e9e"ple pot $i descrcate de pe site-ul Facultii de Geode#ie %i pot $i utili#ate de ctre "asteran#i (n procesul de redactare a lucrrii de disertaie) re#enta "etodolo!ie a $ost aprobat (n %edina Consiliului Facultii de Hidrotehnica din data de 10)02)-010)

Decan& ro$)uni+)dr) in!) 4oan Bica

34;4,T>EUL >DUC64>4& C>EC>TE44& T4;>E>TULU4 C4 , <ETULU4

G6ne9a 1H

U;4K>E,4T6T>6 T>H;4C D> C<;,TEUC44 BUCUE>CT4 F6CULT6T>6 D> H4DE<T>H;4C6

LUCRARE DE DISERTA IE

Coordonator %tiini$ic Titlul renu"e ;u"e 6bsol+ent 4n!) renu"e ;u"e

6nul

34;4,T>EUL >DUC64>4& C>EC>TE44& T4;>E>TULU4 C4 , <ETULU4 U;4K>E,4T6T>6 T>H;4C D> C<;,TEUC44 BUCUE>CT4 F6CULT6T>6 D> H4DE<T>H;4C6 3asterat i'*i'erie *e&te,'ica

G6ne9a -H

Titlul lucr rii

Coordonator %tiini$ic Titlul acade"ic renu"e ;u"e 6bsol+ent 4n!) renu"e ;u"e

Bucure%ti 6nul

4n!) renu"e ;u"e 3asterat Denu"ire "asterat

Lucrare de Disertaie

G6ne9a BH Uni+ersitatea Tehnic de Construcii Bucure%ti ro$)dr)in!),anda 3anea Facultatea de Hidrotehnica Catedra Geotehnica si Fundatii Data Ce$ catedra&

LUCRARE DE DISERTA IE
Te"a lucrrii5 Y Ter"en de predare5 Y >le"ente iniiale pentru lucrare5 Y 7Y 7Y 7Y 7 Yetc) Coninutul lucrrii cu sub-te"ele care +or $i tratate5 7Y 7Y 7Y 7 Yetc) Denu"irea "aterialului !ra$ic coninut (n proiect5 7Y 7Y 7Y 7 Yetc) Data eliberrii te"ei5 Y

Coordonator %tiini$ic& Titlul& renu"e& ;u"e

6bsol+ent& in!) renu"e& ;u"e

Facultatea de

Hidrotehnica -

UTCB

1=

4n!) renu"e ;u"e 3asterat Denu"ire "asterat

Lucrare de Disertaie

G6ne9a 1H

Declara ie de &'estitate

rin pre#enta declar c Lucrarea de disertaie cu titlul

ZTitlul co"plet al lucrriiA

este scris de "ine %i nu a "ai $ost pre#entat niciodat la o alt $acultate sau instituie de (n+"'nt superior din ar sau strintate)

Bucure%ti&

data

6bsol+ent& in!) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Gse"ntura (n ori!inalH renu"e ;u"e

Facultatea de

Hidrotehnica -

UTCB

1.

4n!) renu"e ;u"e 3asterat Denu"ire "asterat

Lucrare de Disertaie

G6ne9a DH

Cu%ri's <e6e0%lu=
Lista ta(elel&r Lista a(re)ieril&r % i a 1i*uril&r ........................................................................................... / ............................................................................................................ 4

Pre1a a ............................................................................................................................ 7 Ca%it&lul 1. ..................................................................................................................... 9 1)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) N 1)- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11 1)B ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1B 1)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -0 Ca%it&lul 2. ................................................................................................................... 2/ -)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -B -)- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -1 -)B ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -. Ca%it&lul /. ................................................................................................................... /0 B)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B0 B)- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B1 B)B ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) BB Ca%it&lul 3. ................................................................................................................... /3 1)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B1 1)- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) BD 1)-)1 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) BD 1)-)- )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B= 1)B ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 10 1)1 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11 1)D ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11)2 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1B 1)= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1D C&'clu2ii A'e6e <dac ....................................................................................................................... 47 e6ist = ............................................................................................................. 51

De)i2 esti0ati)

Bi(li&*ra1ie ................................................................................................................... 57 Curriculu0 )itae Eur&%ass ......................................................................................... 59

Facultatea de

Hidrotehnica -

UTCB

1N

4n!) renu"e ;u"e 3asterat Denu"ire "asterat

Lucrare de Disertaie

G6ne9a 2H Lista 1i*uril&r <e6e0%lu=

Fi!ura 1)15 Fi!ura 1)-5 Fi!ura 1)B5 Fi!ura -)B5 Fi!ura B)15 Fi!ura B)B5

Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1B Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM B0

Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM D1 Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM D.

Lista ta(elel&r <e6e0%lu=

Tabel 1)15 Tabel 1)-5 Tabel 1)B5 Tabel -)15 Tabel B)15 Tabel B)-5

Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1B Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 11 Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM -D Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM B. Denu"ire MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 10

Facultatea de

Hidrotehnic a -

UTCB

-0

4n!) renu"e ;u"e 3asterat Denu"ire "asterat

Lucrare de Disertaie

G6ne9a =H

CAPITOLUL 1 > ????


1.1 Su(ca%it&l???. 1.1.1 Para*ra1??? 6cesta este coninutul para!ra$ului 1)1)1) Denu" irea capitolului se +a scrie cu "a:uscule& 6rial 12 Bold& iar (n ara!raph-P,pacin! se +or indica la Be$ore %i 6$ter +alori de -1) Denu"irea subcapitolului se +a scrie cu 6rial 1- B old& iar (n indica la Be$ore %i 6$ter +alori de 1-) Denu"irea para!ra$ului se +a scrie cu 6rial 1- Bold 4talic& iar (n +or indica la Be$ore %i 6$ter +alori de 1-) ara!raph-P,pacin! se +or ara!raph-P,pacin! se

Te9tul propriu-#is +a $i scris cu 6rial 1-& iar (n ara!raph-P, pacin! se +a indica la Be$ore +aloarea 2) ,e reco" anda sa $ie $or"atat cu opiunea Wusti$ied Galiniat la st'n!a %i la dreaptaH) 1.1.2 Para*ra1????. Tabelele %i $i!urile +or $i po#iionate centrat pe pa!ina) ;u"arul acestora se +a scrie cu 6rial 10 4talic& iar denu"irea cu 6rial 10 Bold 4talic)

Tabelul 1)1 I

De'u0ire ta(el

Fi!ura 1)1 I

De'u0ire 1i*ura

Facultatea de

Hidrotehnic a -

UTCB

-1

S-ar putea să vă placă și