Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Scoala ,,Mihail Armencea, Adjud, Vrancea CLASA: a VII-a DISCIPLINA: Limba romn PROFESOR: Milea Alina ARIA C RRIC LAR!: Limb i comunicare TEMA:Pronumele i adjectivele pronominale TIP L LEC"IEI: de recapitulare i sistematizare LOC L DE DESF!# RARE: sala de clas COMPETENTE $ENERALE: 2. Dezvoltarea capacitii de exprimare oral 3. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris 4. Dezvoltarea capacitii de exprimare scris II% COMPETENTE SPECIFICE& C ! " s recunoasc pronumele i adjectivele pronominale #n te$tele date% C &- s le clasi'ice #n pronume i adjective pronominale cu 'orme personale i 'r 'orme personale% C ( - s redea corect cate)oriile )ramaticale ale 'iecrui tip de pronume i adjectiv pronominal% C * - s precizeze di'eren+a dintre pronume i adjective pronominale% C , - s construiasc enun+uri #n care cuvintele date s 'ie - pe rnd- pronume i adjective pronominale C .- s construiasc enun+uri #n care pronumele s #ndeplineasc anumite 'unc+ii sintactice/ C 0- s analizeze mor'osintactic pronumele si adjectivele pronominale% C 1- mani'estarea )rijii pentru 'elul #n care #i construiesc rspunsurile orale precum i pentru 'elul #n care scriu% C 2 - participarea cu interes la lec+ie% C !3 - cunoaterea orto)ra'iei pronumelor i adjectivelor pronominale #n comunicarea scris/ III% STRATE$IA DIDACTIC!& mi'() a4 Me(ode *i +rocedee& analiza )ramatical- conversa+ia- metoda cubului- al)oritmizareae$erci+iul b4 Re,ur,e& - materiale: manual Limba romn- manual pentru clasa a VII-a- 5d/ 6umanitas- 'i de lucrucule)ere de e$erci+ii --7oarte bine88 5ditura Paralela *, - umane: colectivul de elevi- capacit+ile de #nv+are ale elevilor- cunotin+ele #nsuite anterior de ctre ei despre pronume% - bibliografice: Par'ene- Constantin- Metodica studierii limbii si literaturii romane in scoala/ 9:id teoreticoaplicativ- 5d/ Polirom- !222/ c4 Forme de or-ani.are: - activitate 'rontal- activitate pe )rupe- activitate individuala

d4 E/aluare& curent- oral i scris e4 Mijloace de 0n/)1)m2n(: te$te lin)vistice- testul de evaluare- manualul- 'isa de lucru- cubul

:ttp:;;<<</drapele/ro;cate)orie/p:p=I>?.(

Scenariu didac(ic Nr% cr( E(a+ele lec1iei %Com+%,+eci3% Tim+ Con1inu(ul 0n/)1)rii S(ra(e-ia didac(ic) Me(ode *i Mijloace de Forma de +rocedee 0n/)1)m2n( or-ani.are E/aluare

Momen( or-ani.a(oric !8 Veri3icarea (emei ,cri,e *i a cuno*(in1elor an(erior 0n,u*i(e C ! *8

Ca+(area a(en1iei

C & (8 C ( C *

e asi)ur condi+iile necesare des'urrii optime a activit+ii: asi)urarea linitei- pre)tirea materialului didactic/ Pro'esorul veri'ic tema-att cantitativ- ct i calitativ/ e reactiveaz prin conversa+ie cati:etic- no+iunile de baz privind pr+ile de vorbire: 'le$ibile i ne'le$ibile- si in special pronumele/ Pro'esorul scrie la tabl urmtorul enun+ :@ Mama mea mia cumprat acesta palton /@i ateapt reac+iile elevilor- care nu vor #ntrzia s apar/ Pro'esorul cere elevilor s copieze te$tul #n caietecorectnd )reelile strecurate/

Conversa+ia Conversa+ia Caietele elevilor

Activitate 'rontal Activitate 'rontal oral

Conversa+ia e$erci+iul

Aabla- cretacaietele elevilor

Activitate 'rontal

Anun1area (emei *i a o8iec(i/elor

&8

Pro'esorul noteaz pe tabl BPronume i adjective pronominale-@preciznd obiectivele urmrite/ La sfritul leciei va trebui sa tii definiia pronumelui si a adj. pron., sa le identificai in te te diferite, sa le anali!ai morfo-sintactic, sa alctuii propo!iii cu ele/

Conversa+ia

Cret colorat

Activitate 'rontal

Pre.en(area noului con1inu(

,8

C * C , C . C 0

C 2

Pro'esorul le spune elevilor c vor analiza un te$t care con+ine Conversapronumele i adjectivele +ia pronominale studiate/ Pro'esorul euristic dicteaz un te$t con+innd pronume i adjective pronominale/ -- i azi- cand a mea minte- a 'armecului roaba>in orisice durere iti 'ace o podoabae$plica+ia i cand rasai nainte-mi ca marmura de claraCand oc:iul tau cel mandru straluce in a'arae$erci+iul Cand esti eni)ma insasi a vietii mele-ntre)iC

Ae$tulsuport

Activitate 'rontal Dral

Activitate 'rontal

7ormativ Dral 'isa de lucru Activitate pe ec:ipe

"#$ : Dirijarea 0n/)1)rii

Azi vad din a ta vorba ca nu ma intele)i/@ EM/5minescu- 'u ma-ntelegi4 e #mparte tabla #n dou pr+i e)ale- #ntr-o parte se noteaz tipurile de pronume- iar #n cealalt adjectivele pronominale/ e selecteaz pronumele sau adjectivul pronominal i se analizeaz sintactic i mor'olo)ic- men+ionndu-se de 'iecare dat deosebirile dintre ele/ e va insista pe observarea 'aptului c pronumele #nlocuiesc substantiveiar adjectivele pronominale #nso+esc substantivul cu care se acord #n )en- numr i caz/

C ! Cs& C ( ;% O81inerea +er3orman(elor C * C , C . C 0 C 2 %&$ 5levii vor primi cate o 'isa de lucru- in urma utilizrii cubului de carton/ Pro'esorul ale)e pentru 'iecare )rupa Enivel4 cate un numr corespunztor laturilor cubului/ Ast'el se vor or)aniza . ec:ipe 'iecare avnd cate o sarcina: de,crie, com+ara, anali.ea.), a,ocia.), a+licaar-umen(ea.) si vor primi 'ise de lucru/ e vor compara rspunsurile metoda cubului 'ise de lucru Pro'esorul suprave):ea activitate pe -z munca #n )rupe cadrul ec:ipelor i implicarea tuturor elevilor #n rezolvarea sarcinilor de lucru/

C !3

elevilor solicitndu-se e$plica+ii si e$emple/

<

A,i-urarea 3eed?8ac@?ului E/aluarea ,uma(i/a

Cs! Cs& Cs* C ( C . C 2 C !3

Are loc- permanent pe parcursul conversa+iei #n cadrul analizei i se concretizeaz prin aprecieri verbale 'cute de pro'esor sau prin solicitarea unor e$emple/ !38 Pro'esorul #mparte testele de evaluare elevilor/ Pro'esorul 'ace aprecieri privind )radul de participare a elevilor la activitate- eviden+iind i notnd elevii care s-au remarcat prin corectitudinea- ori)inalitatea i promptitudinea rspunsurilor/ Tema +en(ru aca,a& Fedacteaz o compunere de !,-&3 de rnduri cu titlul --Povestea pronumelui$$/ Vei 'olosi cele trei moduri de e$punere/ In redactarea compunerii vei 'olosi si cuvintele: ca!, functie sintactica, acord, persoana. Munc independent testul de evaluare Activitate independent evaluare scris

!8 4> A,i-urarea re(en1iei ,i a (ran,3erului

orala Conversa+ia Activitate 'rontal

O$LINDA TAALEI Ae$tul dat spre analiza: -- i azi- cand a mea minte- a 'armecului roaba>in orisice durere iti 'ace o podoabai cand rasai nainte-mi ca marmura de claraCand oc:iul tau cel mandru straluce in a'araCand esti eni)ma insasi a vietii mele-ntre)iC Azi vad din a ta vorba ca nu ma intele)i/@ EM/5minescu- 'u ma-ntelegi4 Pronume #ti mi ma adjec(i/e +ronominale a mea orisice tau #nsasi mele a ta

FIS! DE L CR 9FGPA !->5 CFI5 >e'inete pronumele si 'elurile lui/ 9rupeaza pe coloane pronumele ne:otarate simple si pronumele ne:otarate compuse: careva, cativa, altul, cineva, altceva, toti, cineva, fiecare, oricare, orice, vreunul.

FIS! DE L CR 9FGPA &- CDMPAFA ubliniaz varianta corecta: Vreo; vre-o Dricare; orcare Altaceva; altceva 'ata aceea; 'ata aceia Aceiai pomi; aceeai pomi Celalalt; celalant Acelas; acelai 7etelor acestora; 'etelor acestea

FIS! DE L CR 9FGPA (- AHALII5AIA Analizeaz mor'olo)ic si sintactic pronumele si adjectivele pronominale din te$tul urmtor: --(i se gndi )mpratul ce sa fac, ce sa dreag, ca merii sa fac mere. *nii )l sftuiau sa-i ude mereu, alii !iceau sa le dea mai mult soare+ si )mpratul a tiat toi pomii de jur )mprejur si le-a lsat soare de dimineaa pana seara. (i merii )nfloreau in fiecare sptmn si se scuturau, si rod nu legau.$$ EJ/ t/ >elavrancea- ,unica4

FIS! DE L CR 9FGPA *- A DCIAIA Indica valoarea mor'olo)ica si 'unc+ia sintactica a cuvintelor marcate: -eilalti privesc/ adj/pron/ne:ot/ -eilalti cole)i privesc/ pron/demonstr/ de deprtare Il ascult pe acela/ adj/pron/posesiv Il ascult pe acel copil/ pron/posesiv/ Imi amintesc de ai tai/ adj/pron/demonstr/ de deprtare A 'ost laudat de ai tai. adj/pron/demonstr/ de di'erentiere

FIS! DE L CR 9FGPA , " APLICA Alctui+i propozi+ii #n care cuvintele Baceasta., /acetia., ,,fiecare$$ s 'ie- pe rnd- pronume i adjectiv pronominal/ FIS! DE L CR 9FGPA .- AF9GM5HA5AIA Fecunoate+i pronumele i adjectivele pronominale din urmtoarele enun+uriar)umentnd rspunsul: a0 1 dat copiilor altora mingea. b0 Mama sa l-a )neles. c0 'iciunul nu tia rspunsul. d0 'u se vedea acel nor pe cer.

Te,( de e/aluare 4% Alctui+i propozi+ii #n care cuvintele B'iecare@ i @acetia@ s 'ie- pe rndpronume i adjective pronominale/ *$3-,3? &p

&/Analiza+i mor'osintactic pronumele i adjectivele pronominale din enun+urile: 1cestuia nu i-a mrturisit secretul. 2aptele fiecrui lupttor nu vor fi uitate. &$!-,3? (p (/Precizeaza 'unc+ia sintactica si valoarea mor'olo)ica a cuvintelor marcate: Ai mei sunt acas/ I-am #ntlnit +e ai (ai/ He-am #ntlnit cu ceilal1i cole)i/ Cartea acea,(a e interesanta/ Vorbea de,+re ai ,)i/ Cadoul este +en(ru 3iecare/ .$3-,3?(p

*/Completeaza spatiile punctate cu adjectivul pronominal demonstrativ de identitate: ,,9lasul vntului i+i strn)e inima- att e de tn)uios si de #ntristtor/ -ar zice ca Iuliu se sc:imba aici in 'ratele mai tnr al lui >ecembre:CCCCCCCoc:iCCCCCCCC//privire aspra- CCCCCC/CCCCCCCCCC)lasCCCCCCCCsprncene #ncruntate/88 E C/ 6o)a- Pe drumuri de munte4 *$3-&,?!p
!p din o'iciu